Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350."

Transkript

1 Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl Tilstede: Peter Skriver, Karsten Køllund, John Birkemose, Arly Larsen, Jann Larsen Maiken Dencker, Bente Jensen, Peter Hansen, Ellen Jensen, Mogens Juul- Hansen Sognepræst Berit Weigand Berg og Martin Holt Jensen Medarbejderrepræsentant: John Kyllesbech (uden stemmeret) Referent: kordegn Ole Steenberg Afbud: Pkt. Beskrivelse Beslutning 1 Godkendelse af udkastet til dagsorden Det lukkede punkt 8 flyttes ned sidst på dagsorden. Punkt 7.3. behandles før 7.1. Påbud fra arbejdstilsynet behandles under punkt 7. Herefter godkendes dagsorden 2. Vi synger en salme DDS 732 Vi synger salme Underskrift af tidligere referater Referaterne underskrives. 4. Kollekter foråret 2014 drøftelse (Se oktober-mødet) Ved Berit W. Berg og Martin H. Jensen 5. Orientering og beslutning ved kassereren Bilag 01: Grøndalslund Kirkekasse regnskab 2013 forventet overskud Orientering ved Berit W. B. Kollekten i januar 2014 går til Menighedsplejen med undtagelse af Hellig Tre Kongers søndag hvor kollekten går til Bibelselskabet. Forslag til kollekter for resten af 2014 fremlægges på MR-mødet i januar, ved Berit W. Berg. Orientering ved John B. N. Nyt bilag udleveres til rådet. Dette tages til Side 1 af 6

2 Bilag 01a: Ønsker til evnt. overskud Bilag 01b: Prioritering af ønsker Ved John Birkemose efterretning af rådet. Vi søger Provstiet om et beløb til dækning af påbudet fra Arbejdstilsynet Prioriteringer: 1. Alarm til materialgården på kirkegården 2. Arbejdstilsynets påbud 3. Fælles nøglesystem Charlotte skal inddrages desangående 4. Hæve-sænke-bord på kordegnekontoret 6. Konstitutioner for særlige opgaver beslutning. Bilag 02: Konstitutioner for særlige opgaver Ved Berit W. Berg Orientering fra Berit W. B. MR beslutter, at Bente J. er tovholder i forhold til markering af mærkedage. Bente J. er også indkøber. Kordegnen producerer liste til MR-mødet i januar. Bente J. og Berit W. B. fremlægger revideret gavecirkulære ved januar-mødet. 7. Orientering og beslutning ved kontaktpersonen Bilag 03: Medarbejdermøde referat Orientering ved Arly L. ang. Medarbejdermøde. Kontaktudvalgsmøde er afholdt. Orienterring fra Berit W. B. ang. påbud fra Arbejdstilsynet: - mangler en APV: ny er pruduceret i denne uge APV og handlingsplan er sat i vores mappe - støvsugeren er for ringe: tilbud er indhentet, udleveres til rådet som bilag - for stor belastning vedr. gulvvask: tilbud indhentet, udleveres til rådet som bilag Vi indkøber efter tilbudet fra Kärcher. Referat fra kontaktudvalgsmøde fremlægges på næste møde. Handlingsplan til APV fremlægges på næste møde Beslutning om rådets konstitution med kontaktperson og daglig leder kirken. Bilag 04: Aktive opgaver daglig leder Bilag 05: Kontaktperson Daglig leder Orientering ved Arly L. MR beslutter at Berit W. B. fortsætter som daglig leder. Afstemning om tidsubegrænsning: For stemmer Peter Skriver, Karsten Køllund, John Birkemose, Arly Larsen, Maiken Dencker, Peter Hansen, Mogens Juul-Hansen, Berit Weigand Berg og Martin Holt Jensen Afstemning om hvorvidt sagen skal genoptages om 1 Side 2 af 6

3 år: For stemmer Jann Larsen, Bente Jensen, Ellen Jensen, 7.2. Beslutning om bevilling af julegaver til personale. Bilag 06: Julegaver ansøgning Orientering ved Arly L. MR godkender forslaget som det er fremsat Fremlæggelse af bidrag til vedtægt for daglig leder Bilag 07: Forslag til tilføjelse til vedtægt for daglig leder Jann L. trækker sit forslag tilbage som en tilføjelse til vedtægt for daglig leder. 8. Lukket møde 8.1. Orientering om personalesager Beslutning om personalesag. Orientering ved Arly L. og Berit W. B. 9. Orientering ved kirkeværgen Bilag 08: Kirkeværgens ønske om brug af rummene i sognegården/menighedshuset Ved Peter Hansen 10. Orientering og beslutning ved bygningsudvalget Bilag 09: Referat fra bygningsudvalgsmøde Bilag 10: Referat fra møde med bygningssagkyndig Orientering ved Peter H. MR beslutter: fleksrummet gøres til et pænt møderum uden skrivebord og kan benyttes af dåbsforældre.. Rum 2 indrettes som arbejdsplads og kan benyttes af dåbsforældre og møder. Aflåses ikke Besigtigelsesturen forløb godt. MR ønske ikke flere besigtigelser Beslutning ang. Synsrapporten Bilag 11 og 12 er rykket op som Bilag 1a og 1b. Peter H. fremsender den reviderede synsrapport. Den underskrives af Peter H. og Jann L. og lægges ind under dette MR-møde som bilag 11. Side 3 af 6

4 10.2. Beslutning ang. alarmsystem til materialgården Bilag 13: Tilbud på tyverialarm fra G4S Bilag 14: Tilbud på tyverialarm fra Dansikring Beslutning ang. Bygningsudvalgets sammensætning Bilag 15: Medlem af udvalg Bilag 16: Bygningsudvalget Bygningsudvalget har besluttet at acceptere tilbuddet fra Dansikring. Ellen J. indtræder i bygningsudvalget (og kirkegårdsudvalget). Mogens J. H. indtræder i bygningsudvalget. 11. Beslutning ang. Kr. Himmelfartsdag / St. Bededag Bilag 17: Refleksioner over mulig brug af St. Bededag Orientering og beslutning ved kirkegårdsudvalget Beslutning om beregning af omkostninger for gravsted. Bilag 18: Problemløsningsnotat om beregning a f omkostninger.. med bilag 13. Orientering ved aktivitetsudvalget MR beslutter at nedsætte et gudstjenesteudvalg, med løbende udskiftning. Præsterne er tovholdere. Oplægget vedr. St. Bededag overdrages til udvalget. Orientering Arly L. MR godkender at kirkegårdudvalget arbejder videre med de principper som er skitseret i notatet. Orientering Bente J. og John B. Ved Bente Jensen 14. Orientering og beslutning ang. anskaffelse af flygel til kirkerummet Bilag 19: Anskaffelse af flygel til kirkerummet Ved Mogens Juul-Hansen Orientering ved Mogens J. H. MR nedsætter flygeludvalg bestående af Mogens J. H., Berit W. B., Rune S. T. 15. Orientering og beslutning ang. Postinstruks Bilag 20: Postinstruks Punktet udskydes til næste møde. Ved Berit W. Berg 16. Tilmelding til Distriktsforeningens inspirationskursus i Hillerød den beslutning Bilag 21: Inspirationskursus Tilmelding sker til kordegnen. Frist er 15. januar Side 4 af 6

5 17. Fastsættelse af datoer for MR-møder i beslutning. Bilag 22: Forslag til MR-mødeplan for marts ændres til 27. marts 19. juni ændres til 26. juni Den 25. november er en tirsdag Herefter godkendes den fremlagte plan for MR-møder i Ansøgning fra Menighedsplejen beslutning. Bilag 23: Ansøgning Ved Martin H. Jensen MR godkender det fremsatte ønske om et tilskud. Som bliver på 1000 kr. 19. Valg af formand, jfr. 11, stk. 1 i menighedsrådsloven 10 stemmer på Peter Skriver. Peter Skriver er valgt. 20. Valg af næstformand, jfr. 11, stk. 2 i menighedsrådsloven 21. Valg af kirkeværge, jfr. 9, stk. 1 i menighedsrådsloven 10 stemmer på Karsten Køllund. Karsten Køllund er valgt Peter H. vælges enstemmigt. Peter H., Berit W. B. og Jann L. fremkommer med forslag til kirkeværge på næste møde. 22. Valg af kasserer, jfr. 9, stk. 2 i menighedsrådsloven. John B. vælges enstemmigt 23. Valg af kontaktperson, jfr. 9, stk. 5 i menighedsrådsloven 24. Valg af bygningssagkyndig, jfr. 9, stk. 8 i menighedsrådsloven 25. Valg af underskriftsberettiget, jfr. 9, stk. 9 i menighedsrådsloven 26. Beslutning om honorar til formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge. 27. Præste-information Ved John Birkemose Ved Berit W. Berg og Martin H. Jensen 28. Meddelelser fra formand og andre. Bilag 24: Postorienteringsliste forside Arly L. vælges enstemmigt. Kent Pedersen vælges enstemmigt. Jann L. vælges enstemmigt. Honorarerne fastholdes i 2014 på samme niveau som i Orientering ved Berit W. B. Temaet for de 9 læsninger bliver Medborgerskab. Vi afventer tilsagn fra Landsforeningen om at MR lovligt kan give tilskud til Ulla Wittenburg. Side 5 af 6

6 Peter H. undersøger mulighed for hygiejnekursus i Rødovre. 29. Eventuelt Intet at bemærke. 30. Mødet afsluttes Kl Peter Skriver Karsten Køllund John Birkemose Peter Hansen Arly Larsen Jann Larsen Bente Jensen Maiken Dencker Ellen Jensen Mogens Juul-Hansen Berit W. Berg Martin H. Jensen Side 6 af 6

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Til stede: Bent Engelbrecht, Kaj Ove Højgaard, Svend S. Kjeldsen, Inger Bech, Dorrit Mikkelsen, Birgit Svarre, Kirsten

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd Møde i Konfirmandhuset Tak for dejlig mad til Anne Sofie. Tilstede: Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Per Mortensen, Kristian Søjberg, Lillian Hopen, Claus Sætter-Lassen, Henrik Fredsgaard, Nia Schulin-Zeuthen,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere