BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken"

Transkript

1 BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken Senest rettet den 21. januar 2015 Beboermappen ligger i seneste version på [1]

2 1. Indhold 1. Indhold Boligselskabets administration Service i Afdeling Brændgårdsparken Vagtordning uden for almindelig arbejdstid Afdelingsbestyrelsen Repræsentanter i boligselskabets repræsentantskab Husorden MUSIK OG STØJ (gældende husorden) HUSDYR (gældende husorden) Reglement for husdyrhold i Afdeling Brændgårdsparken ALTANER (gældende husorden) Afskærmning af altaner PARABOL M.V. (gældende husorden) Råderet Råderet over haveareal Gode råd og anvisninger Parkering Carporte Fælles arealer - ude Cykler, knallerter og barnevogne Trappeopgange og indgangspartier Affald Dagrenovation Storskrald Miljøfarligt affald Bad og toilet Forsikringer Drift og vedligeholdelse af boligen Rengøring, vedligeholdelse og funktion Vægge: Trægulve: Vægfliser toilet: Gulvklinker toilet: Elastiske fuger: Brusehoved: Blandingsbatterier: Køkken: Emhætte: Komfur: Køle/fryseskab: [2]

3 Vinduer: Altan: Mureventiler: Brandalarm: El-måler: Vandmåler: Foreningsaftale om fiberbredbånd fra EnergiMidt WAOO YouSee Nøgler Multihuset Tryghed Under Tag Et tilbud til dig Fælles vaskerier Regler når du skal reservere vaskemaskiner: [3]

4 2. Boligselskabets administration Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken Herning Telefon nr Telefax nr Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Telefontid: Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredag kl Formand for Boligselskabet Fruehøjgaard: Steen Jonassen Berberisvej Herning (Træffes via boligselskabets kontor, Lene Merrild på telefon nr eller på mail 3. Service i Afdeling Brændgårdsparken Servicecenter Fyret Brorsonsvej Herning Service Team til beboerservice: o Poul Erik Ahler o Jens Mikkelsen o Kim Andresen Boligselskabets TeamGrøn Midt tager sig af udearealerne og affaldsskure, og i Tømrer Afdelingen tager tømrere sig af håndværksmæssige reparationer og opgaver. Arbejdstid: Mandag torsdag... kl Fredag... kl Fælles for alle funktioner gælder: Kun ét telefonnummer for alle henvendelser - til hele boligselskabet! Uanset om du har spørgsmål til reparationer eller vedligeholdelse dit lejemål, din husleje eller andet ring på telefon nr eller gå ind på og benyt kontaktformularen på forsiden. 4. Vagtordning uden for almindelig arbejdstid Hvis du får et akut problem (som f.eks. et sprængt vandrør eller lign.), kan du ringe til Falck på vagttelefon nr Du skal kun ringe, hvis der opstår et akut problem, som ikke kan vente til vores almindelige træffetid! [4]

5 5. Afdelingsbestyrelsen Peter Dyhr formand Brændgårdvej 67, 2.tv Herning Mail: Telefon: Lotte Jensen - næstformand Brændgårdvej 39, st. lejl Herning Per Vestergaard - kasserer Brændgårdvej 71, 2.tv Herning Theresa Ahle Brændgårdvej 27, st.tv Herning Lisbet R. Sørensen Brændgårdvej 73, st.th Herning Du kan træffe afdelingsbestyrelsen i Multihuset den 1. torsdag i hver måned fra kl. 19 til kl Alle er velkomne! 6. Repræsentanter i boligselskabets repræsentantskab Afdelingsbestyrelsen har udpeget 5 repræsentanter til boligselskabets repræsentantskab. De 5 repræsentanter er: Kai M. Andersen, Brændgårdvej 71, 1.th. Lisbet R. Sørensen, Brændgårdvej 73, st.th. Saadat Sadat, Brændgårdvej 49, 1.tv. Peter Dyhr, Brændgårdvej 67, 2.tv. Per Vestergaard, Brændgårdvej 71, 2.tv. 7. Husorden 7.1. MUSIK OG STØJ (gældende husorden) Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed: Sæt da en seddel op på opslagstavlen om, at du holder fest. Brug kun elmaskiner, hobbymaskiner og lignende i dagtimerne! Brug ikke boremaskiner på søn- og helligdage, og ikke efter klokken 19 på hverdage! [Vedtaget på afdelingsmøde den 25/2 2008] 7.2. HUSDYR (gældende husorden) På det ordinære afdelingsmøde den 13/ besluttede beboerne, at der kan gives tilladelse til ét husdyr pr. bolig (hund eller kat). Beboerne har vedtaget et gældende reglement for husdyrhold i Afdeling Brændgårdsparken Reglement for husdyrhold i Afdeling Brændgårdsparken Regler om husdyr Der kan gives tilladelse til ét husdyr pr. bolig (hund eller kat). Højden på hunde må højst være 50 cm., målt fra poten til skulderen forrest på dyret. [5]

6 Afgår husdyret ved døden, og ønsker lejeren at anskaffe sit et nyt husdyr, skal lejer på ny ansøge om tilladelse til dette husdyr. Fugle, fisk m.v., som holdes i bur eller akvarium, betragtes som stue-kulturer, og skal ikke registreres, men dette reglements generelle bestemmelser er også gældende for dem. Det er ikke tilladt at holde slanger og terrariedyr. Afdelingen har udstedt fuldmagt til, at boligadministrator kan opdatere husdyrreglementets liste over hunderacer, der ikke er tilladt i boligafdelingen, uden afdelingsmødets godkendelse. Forbud mod særlige hunderacer Der kan ikke opnås tilladelse til visse hunderacer, som er kendt for at have særlige aggressive egenskaber. Forbuddet omfatter de såkaldte kamphunde/muskelhunde som for eksempel: 1. Alano Dogue Brasileiro Alpah blue blood bulldog Dogue de Bourdeaux 2. Alano 3. Alpah Blue Blood Bulldog 4. American Bulldog 5. American Staffordshire Bull Terrier 6. Amstaff 7. Bandog 8. Boerboel 9. Boston Terrier 10. Boxer 11. Bull-Mastiff 12. Bull Terrier 13. Ully Kutta 14. Ca De Bestier 15. Cane Corso Italiano 16. Centralasiatisk Ovtcharka 17. Dogo Argentino 18. Dogo Canarian 19. Dogue Brasileiro 20. Dogue De Bourdeaux 21. Engelsk Bulldog 22. Fila Brasileiro 23. Great Japanese Dog 24. Guatemalan Bull Terrier 25. Guay Malen Bull Terrier 26. Gull Terr, Komondor 27. Kaukasisk Ovtcharka 28. Mastino Napolitano 29. Miniature Bull Terrier 30. Pitt Bull 31. Saarlooswlfhond (Ulve hybrid) 32. Shar Pei 33. Sort Russisk Terrier 34. Staffordshire Bull Terrier 35. Tjekkoslovakisk ulvehund 36. Tosa Det samme gælder for hunde af blandingsracer (hybrider), hvoraf nogen af disse racer indgår. Hunde af førnævnte racer er ikke tilladt på bebyggelsens arealer. Således må gæster til beboere i Afdeling Brændgårdsparken ikke medbringe sådanne hunde under deres besøg i bebyggelsen. Det er alene ejeren/ansøgerens ansvar, at hunden ikke er omfattet af ovenstående forbud. Det er ejeren/ansøgerens pligt omgående at fremskaffe den fornødne dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ejeren/ansøgeren afholder alle omkostninger til fremskaffelse af dokumentationen. Dokumentationen kan til enhver tid forlanges af afdelingens administrator, og eventuelle ekstra omkostninger til en uvildig bedømmelse af hundens race afholdes ligeledes af hundens ejer. Såfremt det konstateres, at en beboer holder en hund af førnævnte type ved sit lejemål, forlanges hunden fjernet permanent fra lejemålet. [6]

7 Ansøgning Nuværende lejere skal ansøge om tilladelse til at holde ét husdyr inden anskaffelse af husdyret. Nye lejere, der ønsker at medbringe et husdyr, skal ansøge om tilladelse til at holde husdyr i forbindelse med indflytning. Ansøgning om tilladelse til at holde husdyr skal ske ved henvendelse til Boligselskabet Fruehøjgaard. Ansøgeren vil modtage bekræftelse på, at Boligselskabet Fruehøjgaard har modtaget ansøgningen. Betingelser Tilladelse til at holde husdyr kan kun opnås under betingelse af, at følgende bestemmelser overholdes: 1. Kommerciel avl og køkkenopdræt af hunde og katte må ikke finde sted i afdelingen. 2. Husdyr må ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængning i andres haver/lejligheder eller på anden vis være til gene eller ulempe for afdelingens øvrige beboere. 3. Husdyr skal føres i line til og fra bopælen og på afdelingens fælles arealer. Katte skal holdes som indekatte eller være iført godkendt kattesele. 4. Husdyr må ikke medtages på legepladser og vaskeri. Besørger husdyret på afdelingens fælles arealer, skal føreren omgående fjerne husdyrets efterladenskaber. 5. Lejerens private have skal være indhegnet på en sådan måde, at husdyret ikke kan forcere hegnet. Indhegningen skal overholde bestemmelserne i ordensreglementet. 6. Lejeren afholder alle udgifter ved indhegning. Både ved opsætning og nedtagning. 7. Husdyr må ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejemålet. 8. Husdyr skal holdes i helbredsmæssig god stand og må ikke misrøgtes eller udsættes for unødige lidelser. 9. Husdyr skal holdes forsikret for alle skader, som husdyret måtte forvolde. 10. Hunde og katte skal bære mærke i halsbåndet, hvorpå ejerens navn, adresse og evt. telefonnummer er angivet. Katte skal være øremærket. 11. Hunde skal være lovpligtigt forsikret. Gyldig hundeansvarsforsikring (lovpligtig) skal forevises på forlangende af selskabet/afdelingsbestyrelsen. Sker dette ikke, vil tilladelsen til at holde hund blive inddraget omgående. 12. Husdyr må ikke passes eller tages i pleje, medmindre lejer har opnået tilladelse hertil. Bemærk at det pågældende husdyr kun må være af racer, som vil kunne opnå tilladelse til permanent ophold. Det er lejers pligt at dette overholdes. Pasning af husdyr kan ske i op til 8 dage. [7]

8 13. Hvis en hund skambider mennesker eller dyr, vil tilladelsen til at holde husdyr blive inddraget omgående. 14. Tilladelse skal indhentes før anskaffelse af husdyret og registreres ved, at denne ansøgning med reglement udfyldes og underskrives. Sanktioner ved overtrædelse Anskaffes husdyr uden forudgående tilladelse, vil der ske en skriftlig påtale. Efterleves påtalen ikke, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard. Holder lejer en kamp-, angrebs-, eller muskelhund, vil der ske en skriftlig påtale. Efterleves påtalen ikke, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard. Ved overtrædelse af bestemmelserne i punkt 1-13 kan tilladelsen til at holde husdyr inddrages. I gentagelsestilfælde eller ved overtrædelse af særlig grov karakter, kan tilladelsen for det pågældende husdyr blive inddraget med omgående virkning, hvilket betyder, at husdyret skal fjernes fra lejemålet inden for en vis frist, eller ved at det ikke fremover vil være muligt at modtage besøg eller passe andres husdyr. Fjernes husdyret ikke inden for den givne frist, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard ALTANER (gældende husorden) Hvis du vil tørre tøj på altanen, må du ikke hænge det højere op end rækværkets højde. Du må ikke hænge tæpper, dyner eller lignende på rækværket eller ud af vinduerne. Ryst ikke tæpper, og smid ikke affald eller andet ud fra altanen. Brug ikke altaner og terrasser til unødvendig opbevaring og roderi. Læg ikke brød og andet foder ud på altanen til fuglene. Det laver et frygteligt svineri hos beboerne nedenunder. Du må gerne grille på altanen eller terrassen, men vis hensyn til dine naboer. Du er også velkommen til at bruge grillpladserne på fælles arealerne i Afdeling Brændgårdsparken Afskærmning af altaner Altanen må kun afskærmes med altanpresenning i grå PVC-net. [Vedtaget på afdelingsmøde den 11/9 2008] Afskærmning til altanen er udleveret til boliger med altaner. Afskærmningen tilhører lejemålet, og skal være i lejligheden ved fraflytning. [Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 30/5 2013] [8]

9 7.4 PARABOL M.V. (gældende husorden) I Afdeling Brændgårdsparken må du ikke sætte Walkie Talkie-antenner og paraboler op på altaner og murværk. Hvis du ønsker at modtage tv-programmer, som ikke er tilgængelige via YouSee s kabel-tv eller Digitalt kabel-tv kan du få lov til at montere en parabol på en mast i nærheden af din bolig. Boligselskabets administration skal have en skriftlig ansøgning, hvor du oplyser om de tvprogrammer, som du ønsker at kunne modtage. Derefter vil du få anvist en plads til parabolen. Vær opmærksom på, at det skal være et autoriseret antennefirma, der skal sætte parabolen og, og at du selv skal betale for opsætningen af parabol, samt kabel fra parabolen til din lejlighed. 8. Råderet 8.1. Råderet over haveareal [Vedtaget på afdelingsmøde den 25/2 2008] Som udgangspunkt bliver hække og alle græsarealer vedligeholdt af boligselskabets grønne team, som en del af den almindelige drift. Beboerne har på det ordinære afdelingsmøde den 13/ besluttet, at lejere i stueetagen kan få råderet over det græsareal, der ligger inden for hækken ved deres terrasse. De lejere, der har råderet, kan tilplante arealet som de vil, men de har selv vedligeholdelsen af arealet. På afdelingsmøderne den 10/ og 8/ har beboerne endvidere besluttet, at der ved svalegangene (Brændgårdvej 1, 39, 41 og 79) må opsættes stakit/hegn (højde max. 1,2 meter) helt ud til stien, det vil sige efter bøgehækkene og hen til nedløbsrøret/vinduet. Der er retableringspligt ved fraflytning for lejers egen regning, med mindre den nye lejer vil overtage råderetten over havearealet. Skriftlig ansøgning skal altid sendes til: Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken Herning 9. Gode råd og anvisninger Vi lever ret tæt sammen i en boligafdeling og vi er forskellige. Det kan være spændende og udviklende, samt give et varmt menneskeligt fællesskab..men det kan også give anledning til problemer, når vores opfattelse af, hvordan livet bør leves, ligger for langt fra hinanden. Derfor er det naturligt, at vi opstiller nogle almindelige regler, som måske kan indskrænke den enkeltes personlige udfoldelse, men som til gengæld øger trygheden og tilfredsheden i fællesskabet. Beboerne er også økonomisk afhængige af hinanden! [9]

10 En boligafdeling, som Afdeling Brændgårdsparken, er en selvstændig økonomisk enhed. Huslejen bruges for det første til at betale renter og afdrag med, for det andet til udgifterne til vedligeholdelse og drift. Udgifterne til renter og afdrag har vi ingen indflydelse på det er et politisk spørgsmål. Men driftsudgifterne er i høj grad afhængige af, hvordan vi behandler vores fælles ejendom. Det er derfor af stor betydning, at vi værner om bygninger og fælles arealer, og at vi som forældre vejleder vores børn og viser dem et godt eksempel. Beboerne i Afdeling Brændgårdsparken har vedtaget den gældende husorden, som du kan se i Afsnit 7. I dette afsnit kan du se andre praktiske oplysninger omkring bebyggelsen i Afdeling Brændgårdsparken! 9.1. Parkering Beboerne, og deres gæster, må frit bruge parkeringspladserne i Afdeling Brændgårdsparken til personbiler under 3500 kilo. Ifølge Herning Kommunes Bekendtgørelse vedrørende parkering må køretøjer over 3500 kilo dog ikke parkere på parkeringspladsen inden for tidsrummet fra klokken til klokken 06.00, samt på søn- og helligdage. Af hensyn til legende børn og øvrige beboeres færdsel til og fra parkeringspladserne, vil vi gerne begrænse parkeringen yderligere, så der ikke parkeres med varevogne/lastbiler inden for tidsrummet kl og klokken Parkering og henstilling af campingvogne må kun ske i en kortere periode ved klargøring før og efter campingsæsonen, men kontakt først boligselskabet! Carporte Der er 72 carporte, som udlejes til beboere. Pris: kr. 100,- pr. måned. Udlejning sker efter venteliste. Kontakt Service Teamet på telefon nr for nærmere information Fælles arealer - ude I Afdeling Brændgårdsparken er bygningerne placeret, så der er store luftige og grønne fælles arealer, der er velegnede til leg og ophold. Det er vores håb at de grønne arealer bliver flittigt brugt. men pas godt på jer selv og hinanden! Hvis du cykler på gangstierne vis hensyn til fodgængere og legende børn! Kør ikke på knallert på gangstierne. Lad ikke børnene lege på steder, hvor det kan være farligt for dem eller hvor de genere de øvrige beboere. Lad ikke legetøj m.v. ligge på græsplænen. Ryd op efter dig og kom papir og affald i affaldskurvene. Vær med til at holde Brændgårdsparken pæn og rar at færdes i både for beboere og besøgende. [10]

11 9.3. Cykler, knallerter og barnevogne Stil din cykel i cykelstativerne eller i cykelkælderen. Har du en knallert eller en scooter, skal den parkeres udenfor. Der er også barnevognsrum i cykelkælderen, hvor du kan stille din barnevogn eller klapvogn. Stil ikke cykler og barnevogne i vindfang og indgangspartier! 9.4 Trappeopgange og indgangspartier Trappeopgangene er et sted, hvor vi alle færdes flere gange dagligt. Derfor er det vigtigt, at de er frit tilgængelige. Stil ikke barnevogne, cykler m.v. i indgangspartier og trappeopgange! Ifølge Herning Kommunes Beredskab (brandvæsenet) er der en øget risiko for påsatte brande, hvis der står noget let tilgængeligt opbevaret i vindfang og indgangspartier. Samtidig ser det utroligt rodet og uordentligt ud. Det er også meget upraktisk for rengøringspersonalet, når der står fodtøj, legetøj m.v. på trappen. Tag det med ind i lejligheden! HUSK: Trappeopgangen er det første vores gæster ser, når de kommer på besøg! 9.5 Affald Dagrenovation vær derfor med til at holde orden, så vi giver et godt indtryk i afdelingen!!! Brændbart affald til dagrenovation er husholdningsaffald, som for eksempel: Mælke og yoghurtkartoner og juicekartoner Pizzabakker Bleer/bind Dåser Køkkenaffald Du skal putte alt dit affald i pose og binde for posen. Undgå overfyldte containere: Affaldsposen SKAL op i en beholder. Du må ikke stille den på jorden! Posen skal i en container, hvor der er plads, så låget også kan lukkes bagefter! Sortér dit affald rigtigt, så TeamGrøn Midt ikke skal bruge tid på at rydde op! [11]

12 9.5.2 Storskrald Storskrald er de større eller mindre ting, som du vil skille dig af med - og som ikke hører under almindeligt husholdningsaffald. Det er for eksempel: Møbler og andet indbo: Madrasser, møbler, lamper, tæpper Elektronik: TV, radio, video/dvd, edb-udstyr, mobiltelefoner, husholdningsmaskiner, el-hobbyværktøj Pap og papkasse: Det er vigtigt, at papkasser er klappet sammen, så de fylder mindst muligt. Plastik: Havemøbler, legetøj, plastikflasker. Flamingo Jern og metal: Cykler, barnevogne, gryder/pander Alt storskrald skal afleveres på vaskepladsen! Her skal du bruge din låse-/vaskebrik til at få adgang. Der er en vogn til at transportere storskraldet hen i storskraldsrummet på. Du skal bruge 10 eller 20 kroner til at frigøre vognen på samme måde som med indkøbsvognen ved købmanden Miljøfarligt affald Miljøfarligt affald er f.eks.: Maling Lim og lak Pudsemidler Syrer Opløsningsmidler Lyskilder Batterier Spraydåser Afkalkning WC-rens Du skal aflevere miljøfarligt affald helst i original emballage i den lille gule container, der er hængt op i storskraldsrummet på vaskepladsen. Er du i tvivl, så spørg TeamGrøn Midt. [12]

13 9.6 Bad og toilet For at undgå ubehageligheder for dig selv og din underbo bør du være varsom med, hvad du skyller gennem vask og toilet. Husk at engangsbleer, vat og avispapir m.v. aldrig må kastes i toiletkummen. Brug kun toiletpapir! Skulle vaske, toiletter eller badekar alligevel være blevet tilstoppet eller utætte, kontakt hurtigst muligt Boligselskabet Fruehøjgaard på telefon nr ! Drypper din vandhane eller løber vandet i dit toilet, kontakt hurtigst muligt Boligselskabet Fruehøjgaard på telefon nr ! For ikke at genere naboerne, bør du så vidt det er muligt ikke tage bad mellem klokken og klokken Forsikringer Boligselskabet har tegnet forsikring for bygningerne, både brandforsikring og det, der i forsikringssproget hedder anden bygningsbeskadigelse. Med anden bygningsbeskadigelse forstås pludselig opstået skade, for eksempel stormskade, vandskade som følge af sprængt vandrør og radiatorer, men ikke skader, der for eksempel er forårsaget af sne, der smelter og beskadiger lofter, vægge og gulve i lejlighederne. Det må understreges, at disse forsikringer kun dækker skader på bygningerne, og at beboerne selv må sørge for forsikring af egne ting og indbo. Som en regel kan nævnes, at ved en radiatorsprængning, erstattes reparation af gulve, lofter og vægge, mens beboernes gulvtæppe, møbler eller andet indbo kun erstattes, hvis du selv har tegnet en indboforsikring. Ligeledes dækker bygningsforsikringen skader på døre og dørfatninger, men ikke låse og indbo. Det kan lyde mærkeligt, at låse ikke er omfattet af bygningsforsikringen, men dette er en følge af, at der i lejeloven er anført, at beboerne i botiden, har ansvaret for låse, ruder, wc-kummer mv. Det vil nok være hensigtsmæssigt, hvis du har en indboforsikring, at undersøge om glas og kummer er medforsikret, og hvis ikke det er tilfældet, så eventuelt få udvidet forsikringen til også at omfatte disse ting. Husk at du selv skal tegne indboforsikring! ellers kan det gå grueligt galt! [13]

14 10 Drift og vedligeholdelse af boligen 10.1 Rengøring, vedligeholdelse og funktion Vægge: Materialer: Vægge i bad og køkken er filt Værelse og entré er Rutex (savsmuldstapet) Rengøring: Tør rengøring: Du kan fjerne støv ved enten støvsugning, afstøvning eller tør mopning. Våd rengøring: Hvis snavset sidder fast efter indtørring, eller hvis der indgår fedtstoffer, slår de tørre metoder ikke til. Anvend to spande: én med rent vand og én med vand tilsat rengøringsmiddel. Vrid en ren klud op i vandet med rengøringsmiddel. Et områdes rengøres, og den snavsede klud skylles op i spanden med det rene vand, hvorefter den vrides op i spanden med vand og rengøringsmiddel. På den måde undgår du, at der kommer alt for meget snavs og fedt ned i spanden med vand og rengøringsmiddel. Rengøringsmidlet: For stærke rengøringsmidler kan gøre overfladerne matte, og med tiden også ødelægge dem. Vælg i stedet et almindeligt rengøringsmiddel, og følg nøje leverandørens anvisning. Hvor: Vægge i køkken og bad er malet med en højere glans end de øvrige vægge, og godt kan tåle våd rengøring, - med omtanke. De øvrige vægge tåler ikke våd rengøring i samme omfang, og du skal derfor være varsom på de vægge. Der skal påregnes en ugentlig rengøring! Alt påført snavs skal straks fjernes! Vedligeholdelse - Farvekoder: Farvekode vægge køkken: NCS S 0802-Y... (Glans 7) Farvekode vægge toilet: NCS S 0802-Y... (Glans 20) Farvekode vægge generelt: NCS S 0802-Y... (Glans 5) Farvekode loft: NCS N 0500-N... (Glans 2) Farvekode træværk: NCS 0800-N gange 2... (Glans 50) Ny standardfarv U68 Lys palægrå... (Glans 50) Gl. standardfarve Trægulve: Materialer: Junkers bøgetræsgulv Overflade lak Rengøring: Anvend eventuelt Junkers gulvsæbe eller andet egnet rengøringsmiddel (følg rengøringsmidlets anvisning). Gulvet vaskes med en hårdt opvredet klud. Benyt evt. to spande, så den klud som du rengør med - altid er ren. Der skal påregnes en ugentlig rengøring. [14]

15 Vægfliser toilet: Materialer: Glaseret flise Rengøring: Det anbefales altid at skrabe vandet af fliserne efter hvert bad, for at undgå skimmeldannelse, kalk- og sæbeskjolder på fliser og fuger. Ved rengøring anbefales det at anvende varmt vand tilsat sæbe med ph 7,0 til 9,0. Der skal påregnes en ugentlig rengøring Gulvklinker toilet: Materialer: Keramiske klinker Rengøring: Det anbefales altid at skrabe vandet af fliserne efter hvert bad, for at undgå skimmeldannelse, kalk og sæbe skjolder på fliser og fuger. Ved rengøring anbefales det at anvende varmt vand tilsat sæbe med ph 7,0 til 9,0 som for eksempel HG Gulvfrisk. Der skal påregnes en ugentlig rengøring Elastiske fuger: Materialer: Elastisk flisefuge Rengøring: Elastiske fuger på bør aftørres efter brug med blød klud. Bemærk! Det er vigtigt at få luftet godt ud i baderummet hver dag! Brusehoved: Materialer: Hårdt plast Rengøring: Overfladerne vaskes med egnet rengøringsmiddel. Med Rubit, kan strålekanalerne let renses for kalk der blot skal gnubbes. Der skal påregnes en ugentlig rengøring. [15]

16 Blandingsbatterier: Materialer: Stål Rengøring: Vandhaner i både køkken og toilet må kun rengøres med sæbebaserede midler. Der må under ingen omstændigheder bruges rengøringsmidler, der indeholder slibe- eller skuremidler eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, saltsyre, salpetersyre, fosforsyre eller desinfektionsmidler. Der skal påregnes en ugentlig rengøring. Toiletbræt: Toilettet er udstyret et soft-luk toiletbræt. Brættet er lavet i plastik, og låget holder ikke til at stille tunge ting på eller til at sidde på. 2 skyldssystem: Toilettet har et 2 skylds-system. Ved at trykke på den stor knap skyldes der ud med 6-9 liter, og ved at trykke på den store knap skyldes der ud med 3-6 liter. Du kan derved spare meget vand - ved at anvende det med omtanke. Bemærk: Hvis du ønsker en anden vandmængde, skal du kontakte Service Teamet Køkken: Materialer: Laminat skabslåger Laminatbordplade Stålvask Rengøring af laminat skabslåger: Den daglige rengøring af låger og skuffer, der er laminatbelagt, foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand, og tørres efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (max. 1 tsk. pr. liter vand), og tørres efter med en ren klud. Undgå at behandle skabene med forskellige plejemidler til møbler som findes i handlen, da visse af disse midler ændrer overfladens karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Bemærk! Kamfer (findes i visse håndcremer) kan ødelægge overfladen på laminatet. Undgå at stille kaffemaskiner og andre afdampende produkter under overskabe. Hvis der kommer vand på overfladerne skal disse fjernes med det samme. Rengøring af laminatbordplade: Der må IKKE anvendes skurepulver til at rengøre laminatbordpladen med. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat almindeligt, mildt rengøringsmiddel (max. 1 tsk. pr. liter vand), og tørres efter med en ren klud. Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand. [16]

17 Rengøring af stålvask: Stålvask aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvning, kan vasken rengøres med skurepulver. Der kan også i handelen fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvaske. Der skal påregnes en ugentlig rengøring Emhætte: Rengøring: Emhætten tørres af med en våd klud og lidt opvaskemiddel. Filtret bør rengøres ca. 2 gange om måneden ved normalt brug. Filtret demonteres ved rengøring. Demonter filterkassetten ved at trykke på snapslåsene i bagkanten af filteret, punkt 1 på fig. 2a. Tag filteret ud af kassetten ved at løsne filterholderen, fig. 2b. Kom filteret i varmt vand med opvaskemiddel. Filteret kan alternativt komme i opvaskemaskinen. Emhætten bør rengøres indvendigt 2 gange om året. Dette kan gøres med en våd klud tilsat lidt opvaskemiddel. Bemærk: Der er risiko for brand, hvis emhætten ikke rengøres som anbefalet. Funktion: Sådan fungerer din emhætte: 1. Emhætten trækkes ud. 2. Drejeknap for åbning og lukning af spjæld (A). 3. Kontakt for lys (B). Ved madlavning skal spjældet åbnes. Spjældet lukkes automatisk efter max. 60 min. Eller ved at drejeknap (A) om til H. Bemærk: Der må ikke flamberes under emhætten! Komfur: Rengøring: Generelt: Inden rengøring skal komfuret slukkes, og køles af. Brug ikke skuremidler, skure- eller skrubbesvampe eller skarpe rengøringsredskaber. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnglasset. Det kan ridse overfladen, så glasset går i stykker. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, for eksempel grill- eller ovnrens, grove skuremidler eller grove skuresvampe, som grydesvampe, på glaskeramikken. Kogesektion: Let snavs: Tør glaskeramikken af med fugtig klud tilsat flydende opvaskemiddel. Gnid efter med en ren klud, til overfladen er tør. Der må ikke være rester af rengøringsmiddel tilbage på glaskeramikken. Fastbrændt snavs: [17]

18 Brug en glasskraber til at fjerne fastbrændte stænk eller rester af mad, der er kogt over. Sæt skraberen skråt ned på glaskeramikken. Før klingen over glaskeramikken, så snavset fjernes. Ovnens inderrum: Ovnsiderne med katalytisk overfladebelægning er selvrensende. De absorberer fedtstænk, når ovnen er i brug. Til hjælp for denne selvrensende proces anbefales der at med regelmæssige mellemrum at opvarme ovnen, mens den er tom Tænd for ovnbelysning, når ovnen skal gøres ren. Fjern alle indsatsdele fra ovnen. Rengør ovnbunden med opvaskevand og tør den efter. Stil ovnen på 250 grader. Sluk for ovnen efter en time. Eventuelle rester tørres af med en fugtig, blød svamp. Der skal påregnes en ugentlig rengøring. Bemærk: Der er ikke monteret en tippesikring på komfuret. Har du småbørn i huset, kan det være en god idé at få monteret denne tippesikring. For yderlige information kan du kontakte Service Teamet Køle/fryseskab: Rengøring: Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Sluk på ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan komme til stikket. Inden køle/fryseskabet tages i brug vaskes det indvendig med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Brug ikke metalgenstande til at rengøre køle/fryseskabet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske varmekilder til at fremskynde afrimning. For kraftig varme kan skade de indvendige plastdele, og der kan trænge fugt ind i det elektriske system, så det bliver strømførende. Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af køle/fryseskabet. Der skal påregnes en ugentlig rengøring. Bemærk: Det anbefales at fryserdelen står på -18 C og køledelen +5 C Vinduer: Materialer: Udvendig Aluminium Indvendig Plast Rengøring: Karm og ramme rengøres med samme vand, som ruderne vaskes i, og tør altid karm og ramme efter med en tør klud. Det anbefales at rengøre mindst 2 gange om året men helst hver gang ruderne vaskes. Man må aldrig bruge vaskemidler der indeholder slibemidler. Drænhuller i bundkarm og ramme skal jævnligt renses for spindelvæv og snavs. [18]

19 Kom aldrig stærke opløsningsmidler på karm og ramme. Udvendige aluminiumsdele rengøres bedst med autoshampoo, og anbefales rengjort 2 gange om året. Udvendigt og indvendigt glas cirka 1 gang om måneden, eller efter behov. Udvendigt aluminium anbefales rengjort 2 gange om året. Indvendigt plast må påregnes rengjort 1 gang om ugen. Vedligeholdelse: Regulerbare vinduesbeslag bør smøres to gange om året i syrefri olie. Billederne viser, hvordan du får vinduerne fra 1-3 sal i position til at kunne rengøre vinduet udvendigt. Vinduer i stueetage skal vaskes udefra. Børnesikring føres op Vinduet lukkes op Vinduet drejes rundt Vinduet sættes i holdeposition Topstyret vinduer (placeret i stueetage): Det topstyrede vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt i underrammen. Vinduet kan sættes i natventilations-stilling, så det åbner cirka 1 cm. For at fastholde positionen, lukkes grebet nedad til vandret stilling. Vendevinduer (placeret på 1-3 sal): Vendevinduet åbnes ved hjælp håndtaget i underrammen, og det kan indstilles og fastholdes i natventilations-stilling ved at lukke grebet nedad, så det åbner cirka 1 cm. Beslaget har som standard en børnesikring, der sikrer, at vinduet åbner maksimalt 8 cm. Skal vinduet åbnes mere en 8 cm, føres børnesikringen, der er placeret i højre side, opad. Vinduet kan vaskes indefra ved at vende vinduesrammen hele vejen rundt, så den udvendige side er indvendig. Når vinduesrammen er vendt helt rundt, kan du fastholde [19]

20 vinduesrammen i børnesikringen, så det er nemt at rengøre. Børnesikringen skal igen aktiveres for at vende vinduesrammen tilbage i udgangspositionen. Lukket Nat-ventilations-stilling Altan: Materialer: Bunden er af hårdttræ i træsorten Jatoba Værnet er af galvaniseret stål Rengøring Jatoba-træ: Til almindelig rengøring af træet, kan du anvende Flüggers Antigreen eller lignende produkt fortyndet ifølge anvisningen. Det må forventes, at træbrædderne skal rengøres 1-2 gange om året. Vedligeholdelse Jatoba-træ: Det er ikke nødvendigt at vedligeholde træbrædderne. Træet vil - efter at have været udsat for sol, vind og vejr - komme til at fremstå med en sølvgrå patinering. Hvis du ønsker at holde den rød/brune glød, så kræver det en behandling med en egnet hårdttræsolie for terrasse. Inden du begynder på det, skal du kontakte boligselskabet! Rengøring galvaniseret værn: Kan rengøres med varmt vand. Efter behov. Vedligeholdelse galvaniseret værn: Ingen. [20]

21 Mureventiler: Det er et krav i henhold til bygningsreglementet, at der skal være mulighed for at få ventileret lejligheden. Derfor er der monteret mureventiler i lejlighedens rum. Du kan regulere ventilen ved at trække i snorene eller flytte på det sorte håndtag. Selvom der altid kommer luft igennem ventilen, er det ikke udluftning nok i sig selv. Boligselskabet anbefaler derfor at lufte ud i lejligheden ved at åbne vinduerne 2 gange dagligt Brandalarm: Der er installeret en brandalarm i lejligheden. Brandalarmen er koblet på 220 V. Brandalarmen er dog udstyret med et batteri, til anvendelse ved strømsvigt El-måler: Der er monteret el-måler i lejligheden. El-måleren er forberedt til fremtidig fjernaflæsning, så du engang i fremtiden ikke længere selv skal aflæse din måler. Det er elværket, der beslutter, hvornår fjernaflæsningen bliver iværksat Vandmåler: Der er monteret vandmålere for både varmt og koldt vand i lejligheden. Det betyder, at du vil bliver målt og afregnet på dit individuelle vandforbrug Foreningsaftale om fiberbredbånd fra EnergiMidt WAOO Der er indgået en kollektiv foreningsaftale om fiberbredbånd fra EnergiMidt. Grundbeløbet skal betales sammen med huslejen til Boligselskabet Fruehøjgaard uanset om du vil gøre brug af aftalen eller ej. På kan du se en kanaloversigt på de forskellige TV Pakker. Ved EnergiMidts kundeservice kan du få aktuelle priser og muligheder for henholdsvis tv og internet. Ved tilkøb af internet, har du også mulighed for fatnet-telefoni. EnergiMidts kundeservice træffes alle hverdage kl på telefon nr [21]

22 YouSee Der er også mulighed for at indgå individuel aftale med YouSee. Der er antennestik til radio og TV i lejligheden. På kan du finde de aktuelle TV-pakker og kanaler for henholdsvis Grundpakken, Mellempakken og Fuldpakken, samt prisen for det. Her kan du også finde en oversigt over de aktuelle radiokanaler, som du kan modtage. Få mere hjælp og vejledning på yousee.dk/support eller på telefon nr Nøgler Efter indflytning er boligselskabet ikke i besiddelse af nøgler til lejligheden. Det betyder, at inden i boligselskabet kan lukke op for beboere, som har forlagt sin nøgle, eller på anden vis ikke kan komme ind i lejligheden. 11 Multihuset Brændgårdvej Herning Multihuset er indrettet til 80 personer. Pris: Pr. døgn... kr. 2 sammenhængende dage eller en weekend... kr. Depositum... kr. 800,- 500,- inklusive rengøring 1.200,- inklusive rengøring Udlejning: Boligselskabet Fruehøjgaard på telefon nr Tryghed Under Tag Et tilbud til dig Vi er to ansatte, der arbejder med at igangsætte aktiviteter i lokalområdet. Har du lyst til at deltage i en af vores aktiviteter, har du en god idé eller har du lyst til at høre mere om os, er du altid velkommen til at kigge ind. Tryghed under Tag holder til i Multihuset, Brændgårdvej 81, og er flaget ude, er du altid velkommen til at kigge indenfor. Få et overblik over de igangværende aktiviteter enten via opslag i området, facebook eller på vores hjemmeside Kom forbi, eller kontakt os på: Tøv ikke, kontakt os og vi vil tage imod dig med smil Anne: tlf.: / Mette: tlf.: / [22]

23 13 Fælles vaskerier Der er 2 fælles vaskerier i bebyggelsen: Brændgårdvej Brændgårdvej Låse-/vaskebrikker giver adgang til vaskeriet, og skal også bruges til reservation og betjening af vaskeriet. Se nærmere vejledning i vaskeriet! 13.1 Regler når du skal reservere vaskemaskiner: Du kan reservere maskiner 4 uger frem. Dog kan du maksimalt reservere 8 x 2 maskiner (altså i alt 16 maskiner) på én gang. Du kan reservere en ny tid, så snart du har brugt én af dine tider. Hvis du er forhindret i at benytte den reserverede tid, skal du slette den på terminalen. Husk at slette din reservation, når du har startet vaskemaskinen. Har du reserveret vaskemaskinerne, har du førsteret til tørretumbler og rulle. Alle må dog benytte både tørretumbler og rulle, hvis de er færdige før dine reserverede vaskemaskiner. Du skal ikke reservere tid, hvis du blot skal bruge tørretumbler. Husk at tømme tørretumbleren, når tøjet er tørt! HUSK OGSÅ, at vasketiderne fra mandag til fredag kl. 17 og kl. 19, samt hele lørdag og søndage kl er forbeholdt udearbejdende beboere! El bliver afbrudt klokken Der er både kost og fejebakke i vaskeriet. Aflever derfor vaskeriet i samme stand, som du selv ønsker at finde det i! Er der problemer med en maskine: Kontakt Boligselskabet Fruehøjgaard på telefon nr , som vil sørge for at maskinen snarest bliver repareret. Sæt en seddel på maskinen, så andre er informeret om problemet. [23]

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN 90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN MUSIK OG STØJ Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed:

Læs mere

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Lejere: Navn, 7400 Herning Adresse: Bolignummer: 901-2- Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Underskrevne lejere ansøger hermed om tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) i vores

Læs mere

Reglement for husdyrhold

Reglement for husdyrhold Side 1 af 7 sider Reglement for husdyrhold Revideret af den 20. marts 2012 Side 2 af 7 sider Regler om husdyr Reglement for husdyrhold Der kan gives tilladelse til to husdyr pr. bolig (hund eller kat).

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN 90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN GODE RÅD OG ANVISNINGER Vi lever ret tæt sammen i en boligafdeling og vi er forskellige. Det kan være spændende og udviklende, samt give et varmt menneskeligt fællesskab.

Læs mere

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken Senest rettet den 14/11 2017 Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/brabeboer [1] 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Boligselskabets administration...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken Senest rettet den 9. februar 2017 Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/brabeboer [1] 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Boligselskabets administration...

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet).

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet). FORORD De generelle regler om lejernes benyttelse af lejligheder og lokaler i ejendommen findes i lejekontrakten samt i lejeloven. Ordensreglementet ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab. Ordensreglement. Om levereglerne i og omkring. din bolig

Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab. Ordensreglement. Om levereglerne i og omkring. din bolig Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab DAB Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden Denne husorden er gældende for alle beboere i Rødovre Boligselskabs afdeling 19 beliggende Brandholms Allé 15-29.

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus I en ejendom med mange beboere er vi alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting og det er derfor naturligt at opstille visse

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT Juni 2008 (revideret administrativt oktober 2013) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Skolegade 12 og 20 HUSORDEN

Skolegade 12 og 20 HUSORDEN Boligselskabet DVB for Københavns Kommune AFDELING 11 Skolegade 12 og 20 HUSORDEN 1. oktober 2008 Indhold Indledning Affald Antenner og Parabolantenner Gardiner og persienner Bad og WC Fællesarealer Tagterrasser

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

INFORMATION TIL NYE LEJERE. Velkommen til Balder

INFORMATION TIL NYE LEJERE. Velkommen til Balder INFORMATION TIL NYE LEJERE Velkommen til Balder Godt at vide om din bolig Husleje betal altid til tiden Huslejen betales forud hver måned senest den første dag i måneden. Eksempel: Huslejen for april skal

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet Vedtaget på beboermøde 1996 Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 12. Neptunvej 74-82, 91-101

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 12. Neptunvej 74-82, 91-101 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M.

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDDØRE... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere