24. august Registrering og kaffe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. august 9.00- 10.00 Registrering og kaffe"

Transkript

1 24. august Registrering og kaffe Indledningssession: Velkomst ved Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet Indlæg ved trafikminister Sonja Mikkelsen Indlæg ved Transportrådets formand Hans Zeuthen Danmarks nye geografi Det friktionsfrie samfund v/professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet Mødeleder: Emin Tengström, Aalborg Universitet Bæredygtig mobilitet, i teoretisk og strategisk belysning v/henrik Gudmundsson, Danmarks Miljøundersøgelser En ny rolle for transport i fremtidens byudvikling v/preben Thisgaard, Nova Pro Mødeleder: Gitte Carstensen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning og Adriaan Schelling, Vejdirektoratet 0-visionen i Danmark v/steffen Rasmussen, Vejdirektoratet og Jacob Wrisberg, Frederiksborg Amt Risiko ved kollektivrejser v/henrik Værø, COWI Pause Miljøindikatorer for vejsektoren Dybdeanalyser af trafikuheld. Om v/karen Reif og Lone Reiff, arbejdet i AVU - Analysegruppen Vejdirektoratet for VejtrafikUheld v/lotte Larsen og Peter Kines, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Kaffe Gods på gummihjul, lagerlokalisering og store ændringer som følge af broen v/adm direktør Torben Holm, Danske Speditører Frokost linie 2. linie Bæredygtig transport Trafiksikkerhed Transport i nationale miljø- Dybdeanalyser af uheld med cyklister tilstandsrapporter og fodgængere v/henrik Gudmundsson, Danmarks v/inger Marie Bernhoft, Miljøundersøgelser Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Policyscenarier på Europæisk niveau (POSSUM) v/henrik Dreborg, Försvarets Forskningsanstalt, Sverige Uheldsmodeller for bystrækninger v/poul Greibe, Vejdirektoratet Strategier på nationalt niveau En analyse af faldet i antallet af v/emin Tengström, Aalborg Universitet personskader i vejtrafikken fra 1984 til 1996 i Danmark v/henrik Hovgesen, Aalborg Universitet MOVE mobilitet i Vejle Amt i det næste årtusinde v/søren Svendsen, Vejle Amt Kan kommunerne spare uheld nok? v/henrik Værø, COWI Festmiddag

2 Sustainable Transport Safety Transport Safety in the Future v/research director Fred C. M. Wegman, SWOV, Institute for Road Safety Research, The Netherlands Den svenske Nollvision v/stf. Trafiksäkerhetsdirektör Roger Johansson, Vägverket, Borlänge 3. linie 4. linie 5. linie Transportøkonomi Trafikmodeller Trafikledelse og trafikinformatik Mødeleder: Odd I. Larsen, Mødeleder: Otto Anker Nielsen, Mødeleder: Jan Kildebogaard, Transportøkonomisk institutt, Norge Danmarks Tekniske Universitet/Bane- Transportrådet styrelsen rådgivning Fremskrivning af personbilparken Modellering af kollektiv trafik ved Internettet - en genvej til personlig og personbiltrafikken til år 2030 hjælp af GIS information v/bo Ekman, Vejdirektoratet og v/per Thorlacius, Danmarks Miljø- v/pernille Hermann, Hovedstads- Henning L. Kristensen, Carl Bro as undersøgelser områdets Trafikselskab Afgiftsstrukturens betydning for valget Håndtering af trafikmodelnet i GIS; Rejseplanlægger Danmark af bil og bilparkens energieffektivitet konflikter, løsninger og anvendelser v/christian B. Legarth, v/mogens Fosgerau, COWI v/otto Anker Nielsen, Bus og Tog sekretariatet Thomas Israelsen og Erik Rude Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet Prissætning af rejsetidsbesparelser En vejvalgsmodel for flere Effektvurdering af trafikinformatik v/stine Gissel, Danmarks Tekniske trafikantklasser (ITS benefits) Universitet v/otto Anker Nielsen, Danmarks v/peder Jensen, Vejdirektoratet Tekniske Universitet og Christian Overgaard Hansen, TetraPlan Tid i transport: Lojal eller illojal En ny model for passagerers Strategisk utvärdering av intelligenta anvendelse av en teori rutevalg i kollektiv trafik transportsystem v/sverre Strand, v/otto Anker Nielsen, Danmarks v/gunnar Lind, Trafik- og transport- Transportøkonomisk institutt, Norge Tekniske Universitet planering, Kungl Tekniska Högskolan, Sverige Fair and Efficient Pricing - en model Application of models based on Dynamisk signalregulering under for bæredygtig mobilitet? stated and revealed preference data hensyn til trafiksikkerhed, miljøv/bjørn Wahlsten, DSB for forecasting Danish international forhold og fremkommelighed freight transport v/peter Christensen, COWI v/goran Jovicic, TetraPlan "Optimal" transportpolitikk med og Øresundstrafikmodellen Trafikledelse på Helsingørmotoruten veiprising v/karsten Sten Pedersen, COMVIN vejen under ombygning - v/odd I. Larsen, effektvurdering Transportøkonomisk institutt, Norge v/steen Lauritzen, Vejdirektoratet Diskussion Destination choice and land use in Systemarkitektur for trafikinformatik the Øresund Region - a modeling v/peder Jensen, Vejdirektoratet approach v/christer Persson, COMVIN

3 6. linie 7. linie 8. linie Miljø og teknologi Kollektiv trafik Kapacitet af veje Mødeleder: Leif Hald Pedersen, Mødeleder: Jørgen Hammer, Mødeleder: Ole Kirk, Vejdirektoratet Færdselsstyrelsen Bornholms Amts Trafikselskab Muligheder for miljøforbedring Kollektiv Trafikplan 1998 for Store køretøjers forbrug af motorvejes af dieselkøretøjer Hovedstadsområdet kapacitet v/ken Friis Hansen, Dansk Teknologisk v/hans Ege, Hovedstadsområdets v/henning Sørensen, Vejdirektoratet Institut Trafikselskab Gasbusser i København - miljø, Københavns kollektive basisnet Pedestrians' and cyclists' effect on the energi og drift v/jes Møller, Hovedstadsområdets capacity of the right turn movement at v/niels-anders Nielsen, Trafikselskab signalised intersections: an empirical Færdselsstyrelsen pilot study v/pierre E. Aagaard, Carl Bro Ltd., N. O. Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, Rikke Rysgaard og Henning Sørensen, Vejdirektoratet Godstransport Mødeledere: Lise Drewes Nielsen, Handelshøjskolen i København og Susanne Krawack, Transportrådet Eftermontering af katalysatorer på Kollektive trafikterminaler Lokale og industrielle relationers betydden ældre del af bilparken v/per Gellert og Leif Jørgensen, ning for transporterhvervets evne til v/michael Grouleff Jensen, Dansk COWI organisatorisk og teknologisk forandring Teknologisk Institut v/leif Gjesing Hansen, Handelshøjskolen i København Solhybridbilen Park-and-ride, omfang og mulig- FREIA projektet "Towards the v/børge Christensen, TORIA heder i Hovedstadsområdet networking of European Freight Villages" v/per Thost, Anders Nyvig og v/torben Soll, PLS Consult Henrik Larsen, Hovedstadsområdets Trafikselskab Jernbaner Mødeleder: Henrik Sylvan, Banestyrelsen Baneprojektet København-Ringsted Resenärers preferenser till byte - En model for godstransportens udvikling - undersøgelsesprogrammet, proces En Stated Preference-undersökning v/ole Kveiborg, Danmarks Miljøog offentlighedens inddragelse på Flygbussarna i Stockholm undersøgelser v/ulrik Winge, Banestyrelsen v/helena Sjöstrand, Trafikteknik, Lunds Universitet, Sverige Resvanor före och efter Svealands- Projekt "Individuelt Tilpasset Udviklingen i den nationale vejgodsbanans öppnande 1997 Information" (ITI) transport v/oscar Fröidh, Kungl Tekniska v/susanne Østergaard, Hovedstads- v/michael Henriques, TetraPlan og Högskolan, Sverige områdets Trafikselskab Flemming Clausen, Vejdirektoratet Markedskendskab - en forudsætning Effekt af takstnedsættelser Det dynamiske ruteplanlægningsproblem for restrukturering af jernbane- v/jens Elsbo, COWI og Erik Toft, - Large Modeller og anvendelser selskaber Færdselsstyrelsen v/allan Larsen og Oli B.G. Madsen, v/peter Christensen, COWI Danmarks Tekniske Universitet

4 25. august linie 2. linie Byplanlægning og trafik Prioritering og beslutningsproces Mødeledere: Petter Næss, Mødeleder: Uffe Jacobsen, Aalborg Universitet og Handelshøjskolen Henrik Hvidtfeldt, Forskningscentret for Skov & Landskab Bystruktur og energibruk til transport v/petter Næss, Aalborg Universitet Decomposition of the change in amount of commuting v/anne Kaag Andersen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Prioritering mellem miljø, tilgængelighed og anlægsomkostninger (GIS-baseret model, CODE-TEN) v/jacob Kronbak, Claus Rehfeld, Bo Grevy og Steen Leleur, Danmarks Tekniske Universitet Mål og prioritering, vejsektorplan for Storstrøms Amt v/henning Damgaard Nielsen, Storstrøms Amt og Jesper Mertner, COWI Bymiljømæssige konsekvenser af Diskussion fortætning v/anne Skovbro, Forskningscentret for Skov & Landskab Kaffe Bystruktur, transport og planlægning Mikro- versus makroovervejelser v/peter Hartoft-Nielsen, ved politiske beslutninger Miljø- og Energiministeriet v/dag Bjørnland, Handelshøyskolen BI, Sandvika, Norge Kriterier for valg af finansieringsform (TEN-projekter) v/karsten Sten Pedersen & Gitte Lillelund Bech, COWI Kvalitative hensyn ved infrastruktur- beslutninger (en etisk model) v/ulli Zeitler, CeSam, Aarhus Universitet Detailhandelsstruktur og transport i forbindelse med indkøb v/jørgen Horstmann, Miljøstyrelsen Transportmessige konsekvenser av kjøpesenteretableringer v/terje Holsen, Institutt for landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole Frokost Bæredygtig transport i praksis? Mødeleder: Henrik Gudmundsson, Danmarks Miljøundersøgelser Om byens brugere og bymiljøet Virksomhedstransportplaner v/henrik Hvidtfeldt, Forskningscentret v/per Thost, Anders Nyvig for Skov & Landskab Boligpriser i Oslo - effekter av trafikkbelastning og lokalisering v/berit Grue og Odd I. Larsen, Transportøkonomisk institutt, Norge Pause Pendlerplan og pendlerkontor i Hillerød v/henrik Grell, COWI og Ole Stilling, Hillerød Kommune Et planværktøj til at opnå en bæredygtig Odense Bilklub lokalisering m.h.t. transport og energi v/lise Norre, Handelshøjskolen i Århus v/thomas A. S. Nielsen, Center for og Henrik Hovgesen, Aalborg Universitet Alternativ Samfundsanalyse Modelling accessibility for public transport in an urban context v/b.t. Kalsaas, NTNU & E. Aase, JBV Ingeniørtjenesten Andelsbiler i Nordvestjylland v/helle Andersen og Søren Jacobsen, Alternative Transportløsninger Afslutning og kaffe

5 3. linie 4. linie 5. linie Trafik og Miljø i byer Trafikantadfærd Støj og luftforurening Mødeledere: Jan Grubb Laursen, Mødeleder: Mette Jensen, Mødeleder: Hans Bendtsen, Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Miljøundersøgelser Vejdirektoratet og Hans Jürgen Stehr, Miljøstyrelsen Miljøkapacitet som grundlag for Livsstilsbegrebet - afgrænsning og Ny version af den nordiske beregningsbyplanlægning anvendelse model for vejtrafikstøj v/hanne Hansen, Anders Nyvig v/irene Christiansen, Rådet for v/hans Bendtsen, Vejdirektoratet Trafiksikkerhedsforskning Etablering af miljøzoner i Danmark Teoretiske perspektiver på hverdags- Begrænsning af trafikstøj på v/pia Berring, Miljøstyrelsen, liv, teknologi og transport det nationale niveau Erling Hvid, COWI og Henrik Dorn- v/inge Røpke og Mirjam Godskesen, v/søren Rasmussen, COWI Jensen, Anders Nyvig Danmarks Tekniske Universitet Certificering af varetransport til Diskussion Kommunal indsats overfor vejtrafikstøj Københavns Middelalderby med eksempel fra Grenå v/jørgen Knoop, Københavns Kommune v/arne Leche Hansen & Gerda Enevoldsen, Grenå Kommune og Lone Reiff, Vejdirektoratet Ombygning af Lyngby Hovedgade Livsstilsudvikling og mobilitetsbehov Støjbeskyttelse af etagebebyggelse, v/jacob Deichmann, Anders Nyvig v/jeppe Læssøe, Danmarks Tekniske eksempel Norgesparken i Århus Universitet v/helle Frederiksen, Århus Kommune Bumpudformning Effects of the residential environment Støj fra vejbump v/harry Lahrmann, Aalborg Universitet on travel patterns v/hans Bendtsen og Karen Reif, v/karin Tillberg, Institutet for Vejdirektoratet Bostadsforskning, Sverige Shape Optimizing of a Sleeping Diskussion AirGIS - et værktøj til luftkvalitets- Policeman planlægning i større byer v/niels L. Pedersen, Danmarks Tekniske v/steen Solvang Jensen, Danmarks Universitet Miljøundersøgelser ADONIS - Hvordan kan korte bilture over- Metoder i studier af transportadfærd Analyse af emissionsfaktorer og føres til cykel- og gangture i store byer? v/mette Jensen, Danmarks Miljø- deres anvendelse ved beregning af v/inger Marie Bernhoft, Rådet for undersøgelser luftforurening fra vejtrafik Trafiksikkerhedsforskning v/morten Winther, Danmarks Miljøundersøgelser ADONIS - Eksempler på fremme af Tid, hverdagsliv og transport Prognose for vejtrafikkens emissionscykel- og gangtrafik v/mirjam Godskesen, Danmarks Tekniske faktorer og den samlede luftforurening v/puk Kristine Nilsson og Belinda Universitet i perioden la Cour Lund, Vejdirektoratet v/morter Winther, Danmarks Miljøundersøgelser og Bo Ekman, Vejdirektoratet Puljemidler som styringsinstrument ADONIS - Faktorer af betydning for Kommende EU-regulering vedrørende i den langsigtede trafikplanlægning valg af transportmiddel luftforurening fra motorkøretøjer v/søren Tholstrup/Vibeke Lehmann- v/puk Kristine Nilsson og Belinda v/erik Iversen, Miljøstyrelsen Nielsen, PLS Consult og la Cour Lund, Vejdirektoratet Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet Processtyring af udviklingsopgaver Storebæltsforbindelsens brugere Diskussion indenfor trafiksikkerhed og miljø v/erik Bache, DSB InterCity v/steffen Rasmussen og Anne Mette Lundbirk, Vejdirektoratet

6 6. linie 7. linie 8. linie Jernbaner - fortsat Kollektiv trafik - fortsat Godstransport - fortsat Mødeleder: Henrik Sylvan, Mødeleder: Hans Ege, Mødeledere: Lise Drewes Nielsen, Banestyrelsen Hovedstadsområdets Trafikselskab Handelshøjskolen i København og Susanne Krawack, Transportrådet Fast järnvägsförbindelse över Bus & Tog Takstsamarbejdet - takst- Renere teknologi i transportsektoren Fehmarnbelt - utvecklingsmöjligheter samarbejdet generelt v/thomas Løvholt, COWI för godstrafiken v/niels Mortensen, v/gerhard Troche, Kungl Tekniska Bus & Tog Sekretariatet Högskolan, Sverige Fast järnvägsförbindelse Helsingør- Bus & Tog Takstsamarbejdet - Danske virksomheders arbejde med Helsingborg passagerundersøgelser og fordeling af miljø ved gennemførelse af transportv/christian Lassen, Scandiaconsult og indtægter opgaver/best practice, en status Mikael Stamming, Helsingborg Stad, v/jens Elsbo, COWI v/lars Dagnæs, Institut for Transport- Sverige studier og Poul Bruun, Foreningen af Danske Eksportvognmænd 10 års jernbaneinvesteringer - Samordnet elektronisk billettering Miljøanalyse af Post Danmarks med hvilken effekt v/charlotte Vithen, Statens vegvesen, logistikkæde v/sten Hansen, Norge v/søren Boas, Post Danmark og Banestyrelsen rådgivning Henrik Køster, COWI kapacitetsfremmende tiltag i jern Kontraktformer i kollektiv bustrafik Transportlogistik, transportbehov og banesystemer v/per Als, Hovedstadsområdets mælk v/anders Kaas, Banestyrelsen rådgivning_trafikselskab v/kristen D. Nedergaard, Transportforskningsgruppen på Handelshøjskolen i København Anvendelse af kapacitetsmodellen Effektivitet i de regionale kollektive Transportkæders miljø og omkostninger SCAN ved undersøgelse af Oslo S trafikselskaber v/michael Henriques, TetraPlan v/erik Mørck Jacobsen, v/jerrik Gro Jensen, Anders Nyvig Banestyrelsen rådgivning Euronorm EN fra teorien om Kvalitetssikring i Vejle Amts Transportørers mulighed for at overtage kvalitetsstyring mv. til praktisk anven- Trafikselskab lagerfunktioner og andre logistikopgaver delse med Københavns metro som case v/jørn Juhl Rasmussen, Vejle Amts fra dagligvarekæderne v/aage Jonasen, CAP Gemini og Trafikselskab v/niels Kornum, Handelshøjskolen i Klavs H. Lund, Nellemann, Nielsen København & Rauschenberger A/S Konkurrence og virksomhedsdannelse Udlicitering af bustrafik Farligt gods - om forslag til ny jernbanelov mv. v/jesper Andersen, PLS Consult v/bo Grevy og N. O. Jørgensen, v/jacob Fuchs, Trafikministeriet Danmarks Tekniske Universitet Banetrafikken på nye spor - om uden- Liberalisering af fjernbusser Konsekvenserne af en fast Femer Bælt landske erfaringer v/henrik Duer, COWI forbindelse for erhvervslivet på Fyn og v/susanne Krawack, Transportrådet i Syd- og Sønderjylland v/lars Dagnæs og Carsten Vædele Madsen, Institut for Transportstudier Deltagelse i internationale projekter Mødeleder: Uffe Jacobsen, Handelshøjskolen EU Teknologihvidbog - et projekt om Problemer og erfaringer fra dansk Reduktion af miljøbelastning ved flytning omstrukturering af de europæiske deltagelse i EU-projekter af godstransport fra land til sø jernbaner v/preben Thisgaard, NOVA PRO v/tom Wismann, dk-teknik v/peter Koch, Banestyrelsen rådgivning Baneinfrastrukturafgifter i EU - status Nordic Transportpolitical Network Organisering af intermodale transportpå implementeringen (INTERREC IIC) systemer - et aktørperspektiv v/bertil Hylén, Väg- och transport- v/svend Tøfting og Noël Mignon, v/jesper Aastrup, Handelshøjskolen forskningsinstitutet, Sverige Nordjyllands Amt i København

7 Programkomité Hans Bendtsen, Vejdirektoratet Mogens Bech, Søfartsstyrelsen Gitte Carstensen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Hans Ege, Hovedstadsområdets Trafikselskab Henrik Gudmundsson, Danmarks Miljøundersøgelser Jørgen Hammer, Bornholm Amts Trafikselskab Henrik Hvidtfeldt, Forskningscentret for Skov & Landskab Uffe Jacobsen, Handelshøjskolen i København Mette Jensen, Danmarks Miljøundersøgelser Jan Kildebogaard, Transportrådet Ole Kirk, Vejdirektoratet Susanne Krawack, Transportrådet Odd Larsen, Transportøkonomisk institutt, Oslo Jan Grubb Laursen, Institut for Planlægning, Danmarks Tekniske Universitet Lise Drewes Nielsen, Handelshøjskolen i København Otto Anker Nielsen, Institut for Planlægning, Danmarks Tekniske Universitet Petter Næss, Faggruppen for fysisk planlægning, Aalborg Universitet Leif Hald Pedersen, Færdselsstyrelsen Adriaan Schelling, Vejdirektoratet Hans Jürgen Stehr, Miljøstyrelsen Henrik Sylvan, Trafikministeriet Emin Tengström, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Anette Pittelkow, Transportrådet (konferencesekretær) Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet (konferencesekretær)

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Call for Papers www.trafikdage.dk 23.-24. august 2010 Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Call for Papers Trafikdage 2014

Call for Papers Trafikdage 2014 ny viden og netværk Call for Papers Trafikdage 2014 25.-26. august 2014 Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Transportrådet og Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 Indbydelse 28. - 29. august 2000 Indbydelse til Trafikdage på Aalborg Universitet 28. - 29. august

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Udvalg: Strategisk planlægning

Udvalg: Strategisk planlægning Torfinn Larsen er ordførende/formand for det danske og nordiske NVF udvalg: Strategisk planlægning. Afdelingsleder Torfinn Larsen Vejdirektoratet Vej og trafikplanafdelingen Niels Juels Gade 13 DK 1059

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne

RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne 20-05-2012 15:01:16 - DDS SP v.3.12.5.4 RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne Holdkonkurrence: BK 1 Vestfalster Skytteforening 92040 Marc Jensen Klasse: BK1 197/05 99458 Michael Hansen Klasse: BK1 196/06

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 24. januar 2012 09:00 Introduktion - Om baggrund for og vision med kurset (SG) - Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

Trafikdage på Aalborg Universitet 2001 Transportrådet og Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet 2001 Indbydelse 27. - 28. august 2001 Indbydelse til Trafikdage på Aalborg Universitet 27. - 28. august

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk Herredouble MOT A* Pulje 1 Badmintonklub 1 Jesper Bøje-Larsen IF Skjold Skævinge Badminton Morten Møller Bielefeldt 2 Carsten Stockholm Kenneth Mikkelsen 3 Ebbe Jannes Larsen Søren Nielsen 4 Peter Søderlund

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN?

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? EN ANALYSE AF OG ET OPLÆG TIL DEBAT OM HVORDAN DANSK TRANSPORT BLIVER UAFHÆNGIG AF FOSSILE BRÆNDSLER INDEN 2050 Per Homann Jespersen ENSPAC, Roskilde Universitet

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk Senest revideret den 23. marts 2015 www.holsted-speedway.dk 01 17-04-2015 SGP kval 18.30 Hanne Thomsen Ass. Steen M. Larsen *Tidtagerchef Vibeke Bøgh *Tidtager ass. Laila Olesen *Chef for Teknisk Jens

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Trængsel er spild af tid

Trængsel er spild af tid Trængsel er spild af tid Michael Knørr Skov Urban Planning and Transport 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

RESULTATLISTE Hanebjergstævnet 2016

RESULTATLISTE Hanebjergstævnet 2016 RESULTATLISTE Hanebjergstævnet 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 106884 Sebastian Nielsen 18-011 Ølstykke Skytteforening 200/12 196/07 396/19 2 116909 Sarah Ekman 18-055 Blovstrød SG&I 196/04 199/07

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere