Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie"

Transkript

1 H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1

2 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner 7 Justering af luftretning 9 Good Sleep funktion 10 Indstilling af tiden 11 Indstilling af Timer On/Off 11 Smart Save funktion 12 Auto Clean funktion 13 d light Cool funktion 13 Quiet funktion 13 Smart A funktion 14 Rengøring af unitten 14 Vedligeholdelse 16 Fejlfinding 17 Sikkerhed 18 Installationslokation 18 Tilbehør 21 Fastgørelse af installationsplade 22 Tilslutning af samlekabel/sikringsstørrelse 23 Installering og tilslutning af rør på indedel 25 Udluftning af indedel 26 Afkortning- og forlængelse af rør 26 Installering og tilslutning af drænrør på indedel 27 Installering og tilslutning af drænrør på udedel 29 Udluftning af rør 29 Rørlængde og ekstra påfyldning 30 Gaslækagetest 31 Fastgørelse af inde- og udedel 32 Sidste tjek og driftstest 33 Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Elektrisk udstyr) (Gælder for lande med systemer til affaldssortering) Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (fx. oplader, headset og USB kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forebygge skader på miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på gevinding. Forbrugeren kan kontakte forhandler eller kommune for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt g tilbehør med henblik på miljøvenlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandør og følge aanvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. 2

3 Sikkerhedsforanstaltninger Før ibrugtagning af din nye aircondition, bør du læse denne manual grundigt så du sikkert og effektivt kan betjene funktionerne. Da de følgende driftsinstruktioner dækker over forskellige modeller, kan beskrivelsen af disse, variere en smule fra det der er beskrevet i denne manual. Vigtige sikkerhedssymboler og sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL FORSIGTIGHED Fare eller usikre metoder, der kan resultere i alvorlig person skade eller død! Fare eller usikre metoder, der kan resultere i mindre person skade eller ejendomsskade Instruktionerne skal følges nøje Forbudt Jordforbindelse Tag strømmen fra Skil ikke ad Før installation Brug ledningen med specifikationer som på produktet; brug aldrig forlængerledning Brug af forlængerledning kan medføre elektrisk stød eller brand Brug ikke en elektrisk transformer. Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand Hvis spændingen er forskellige kan det medføre brand Installation af denne unit må kun udføres af autoriserede personel og instruktioner i denne manual skal følges nøje for at undgå personskade eller skade på unitten. Installer stik og afbryder beregnet specielt til dette produkt. Sørg for at udedelen står ordentligt fast så el-delen på udedelen ikke er udsat. Installer ikke unitten i nærheden af varmeapparat, brandbart materiale. Installer ikke unitten på et fugtigt, olieret eller støvet sted. Undgå direkte sollys og vand (regn). Installer ikke på steder med risiko for gaslækage. Installer ikke udedelen så der er risiko for at den falder ned. Jordkabler må aldrig tilsluttes gasledning, offentlig vandledning, lynafleder eller telefonjordkabel. Forkert installation af jordkabel kan meddføre elektrisk stød. Ved installation af udedel er det vigtigt at installere drænslangen korrekt. Der bliver genereret vand i forbindelse med varmedrift, dette kan flyde over og resultere i vandskade. Strømforsyning Hvis afbryderen skades, kontakt autoriserede personel. Undgå at trække og bøje ledningen. Hæng ikke ledningen over metal; undgå at sætte tunge ting oven på ledningen. Isætte ledningen mellem andre ting eller skubbe ledningen om bag unitten Afbryd strømmen hvis unitten ikke er i brug i længere tid - eller i tordenvejr. Ved brug Hvis unitten oversvømmes, kontakt montør Hvis unitten udsender lyde, smelter eller ryger, sluk strømmen og kontakt montør I tilfælde af gaslækage, ventilér straks og undgå at røre ledningen eller unitten. Ved geninstallation af unitten, kontakt montør Rør aldrig ved afbryderen med våde hænder Sluk ikke ventilationen med afbryderen når den er i drift Indsæt ikke fingre eller fremmedlegmer i luftudtaget på unitten Rør ikke ved ventilatoren under opvarmning Placere ikke objekter i nærheden af unitten så børn kan kravle op på den Brug ikke unitten i længere perioder på dårligt ventilerede steder Sluk strømmen hvis der kommer vand i unitten Forsøg ikke selv at reparere- eller skille unitten ad Placér ikke objekter under - eller på unitten Undgå at støde fjernbetjeningen Tjek årligt installationsrammen på udedelen Undgå direkte luft fra indedelen på mennesker/dyr Undgå at sprøjte vand direkte på unitten. Brug ikke rensebenzin, fortynder el.lign til at rense unitten Før afrensning/vedligehold, sluk strømmen og vent til ventilator er stoppet. 3

4 Tjek før i brugtagning Drift område Nedenstående tabel viser temperatur og fugtighedsområde Referer til tabel for effektiv brug Indstilling Indetemperatur Udetemperatur Luftfugtighed - inde Køl 16 C - 32 C -10 C - 46 C Relativ fugtighed på 80% eller mindre Varme 27 C eller under -25 C - 24 C - Tørring 18 C - 32 C -10 C - 46 C - Hvis unitten bruges i længere tid i køledrift, i et område med høj fugtighed, kan der dannes kondens Hvis unitten kører under betingelser, der er ikke er nævt i ovenstående liste, kan det medføre fejl Vedligeholdelse Indvendig beskyttelse via unittens kontrolsystem Denne indvendige beskyttelse sætter i gang hvis en fejl opstår på unitten Type Køling Afrimning Anti-beskyttelse af batteri Beskyttelse af kompressor Beskrivelse Ventilator vil være slukket for at undgå kold luft når varmepumpen varmer Ventilator vil være slukket for at afrime når varmepumpen varmer Kompressor vil være slukket for at beskytte batteriet når unitten kører i køledrift Aggregatet starter ikke med det samme for at beskytte kompressoren på udedelen efter at den er startet Hvis varmepumpen bruges i varmedrift, vil afrimning sætte igang for at fjerne frost fra udedelen, der kan opstå ved lave temperaturer. Ventilatoren slukkes automatisk og genstarter kun efter at afrimningscyklussen er afsluttet. 4

5 Navne på unitten Din air condition kan se en smule anderledes ud end illustrationen nedenfor afhængig af din model Hoveddele: Fugtighedssensor Rumtemperatursensor Filter (under panelet) Wi-Fi modul Lamel (venstrde / højre) Lamel (op / ned) Display Wi-Fi indkator Signalmodtager On/off indikator Timer/Sleep indikator d light Cool indikator 5

6 Fjernbetjening Peg fjernbetjeningen mod signalmodtageren på indedelen Ved tryk på knappen på fjernbetjeningen høres et bip fra indedelen og transmissionsindikatoren vises på fjernbetjeningen. Før brug af fjernbetjeningsfunktionerne, bør tiden indstilles (se side 11) Display Power Tænd og sluk unit SPi (har ikke denne funktion) Drift Indstilling af drift Smart Saver Quiet Stilledrift Turbo hurtigere ventilatordrift Temp +/- øger/reducerer temp m. 1 C Auto Clean Automatisk rensefunktion Horisontale/vertikale lameller Aktivere/deaktivere lameller Ventilator Indstilling af ventilatorhastighed Auto/lav/ med./høj D light cool Behagelig kølig On Timer Aktivere Timer Off Timer Deaktivere Timer Good Sleep funktion Aktivering Set/cancel Indstilling og anuller Timer good Sleep 2 nd F Shitf-funktionen af knappen på fjernbetjeningen Temperatur/luftfugtighed Viser rumfugtighed og temperatur i 5 sekunder på indedelens display: - HI= høj (hvis den relative fugtighed er 70 % eller højere) - SD= standard (hvis den relative fugtighed er lavere end 70 %) - For rumtemperatur vil værdien vises Beep off: Fjerner bip lyd når der trykkes på knappen Display off: Slukker displaylyset Timer set: Indstilling af tid Når du trykker på 2ndF knappen, vil indikatoren vises på fjernbetjeningen og du kan ændre funktionerne på fjernbetjeningen listet herunder: D light Temp/humi, Auto Clean Beep Off Good Sleep Display Off, On Timer Time Set. Hvis man vælger funktionen under knappen mens funktionen er trykket ind med 2 nd F knappen, vil 2 nd F funktionen anulleres 6

7 Fjernbetjeningsdisplay Stille drift Turbo drift Spi har ikke den funk. Smart Saver funktion d light Cool funktion 2 nd F funktion Indstilling temperatur Timer aktiv Timer deaktiv Good Sleep Driftsindstilling Lavt batteri Signal Lamel horisontal/vertikal Ventilatorhastighed Auto (turbo) Lav Medium Høj Undgå at der kommer fugt/vand i fjernbetjeningen Batteri Når batteriet er afladet vil det vises på fjernbetjeningens display. Når dette vises, skiftes batterierne. Fjernbetjeningen bruger 2 1,5V AAA batterier. Opbevaring af fjernbetjening Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid, fjern da batterierne. Isættelse af batterier Skub dækslet på bagaiden af fjernbetjeningen op som vist på tegningen. Isæt 2 stk. AAA batterier. Tjek at batterierne er indsat korrekt (+/-) Luk dækslet ved at skubbe det tilbage Signalet kan muligvis ikke modtages ordentligt, hvis der er fluorescerende lys i samme lokale Hvis andre elektriske produkter reagere på unittens fjernbetjening - kontakt forhandler Basis funktioner Basis funktion er en indstilling, der kan vælges ved tryk på mode knappen» AUTO I autodrift vil aggregatet automatisk indstille temperatur og ventilatorhastighed afhængig af rumtemperaturen. hvis multi-system bruges i autodrift, vælger systemet en temperaturindstilling og en passende drift (køl eller varme) baseret på lokalets temperatur ved start.» KØL I køledrift vil unitten køle lokalet. Du kan indstille temperatur og ventilatorhastighed for mere køl under varme perioder. Hvis udetemperaturen er meget højere end den valgte temperatur, kan det tage tid at opnå den ønskede indetemperatur. Stilledrift reducerer lyden fra indedelen i køledrift.» AFFUGTNING i dry mode affugtes indendørs luften, så luften føles forfriskende i et fugtigt klima» VENTILATOR Ventilatordrift vælges for at ventilerer et lokale» VARME Unitten varmer såvel som køler Ventilatoren starter måske først 3-5 minutter efter opstart for at forhindre kold luft mens unitten varmer op Stilledrift reducerer lyden fra indedelen i varmedrift. Unitten varmer lokalet op ved hjælp af varmeenergi fra udendørsluften, dette bevirker at varmekapaciteten reduceres når udedørsluften er meget lav. Brug evt. et ekstra varmeapparat sammen med airconditionen, hvis du synes den ikke varmer tilstrækkeligt. 7

8 Tryk på Tryk på for at tænde airconditionen for at vælge driftstilstand hver gang der trykkes på knappen, vil indstillingen ændres i rækkefølgen: AUTO, KØL, AFFUGT, VENTILATOR og VARME Tryk på for at vælge ventilatorhastighed AUTO KØL AFFUGT VENT VARME Tryk på knappen for at indstille temperaturen AUTO Den ønskede temperatur kan justeres med 1 C inden for området 16 C - 30 C KØL Den ønskede temperatur kan justeres med 1 C inden for området 16 C - 30 C AFFUGT Temperaturjustering ikke mulig VENT. Temperaturjustering ikke mulig VARME Den ønskede temperatur kan justeres med 1 C inden for området 16 C - 30 C 8 C - 30 C Tryk på temp/humi knappen på fjernbetjeningen for at tjekke temperatur og luftfugtighed i lokalet 8

9 Justering af luftretning Luftretningen kan dirigeres til den ønskede position Vertikalt luftretning Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at vælge vertikal luftretning. Lamellerne vil bevæge sig op og ned og cirkulere luften. Tryk igen på for at indstille luftretningen i konstant position. Horisontal luftretning Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at vælge horisontal ludtretning. Lamellerne vil bevæge sig fra venstre til højre for at cirkulere luften. Tryk igen på knappen for at indstille luftretning i konstant position. Justering af luftretning er ikke tilgængeligt i Good Sleep drift i køledrift - kun i varmedrift Turbo funktion Turbofunktionen bruges til at nedkøle lokalet hurtigt og effektivt Tryk på knappen på fjernbetjeningen i køledrift Turbo ikonet vises på displayet og airconditionen kører i turbo drift i 30 minutter. SLET: tryk på turboknappen igen Turbofunktion er kun tilgængelig i køledrift. Hvis der trykkes på MODE knappen under turbodrift, anulleres funktionen. Temperatur og ventilatorhastighed kan ikke justeres i Turbodrift 9

10 Good Sleep funktion Før brug af Good Sleep funktionen, indstilles tiden (se side 11). For en god nattesøvn, vil unitten kører i Fall asleep» Sound Sleep» Wake Up From Good Sleep drift Når unitten er tændt i køle/varmedrift 1. Tryk på Good Sleep knappen på fjernbetjeningen Good Sleep ikonet vises på displayet og Timer indikatoren blinker. 2. Tryk på Good Sleep knappen for at indstille tiden Tiden kan indstilles i ½ times intervaller fra 30 minutter til 3 timer og 1 times interval fra 3 timer til 12 timer Driftstid kan indstilles fra mindst 30 minutter til maks. 12 timer Standard driftstid er sat til 8 timer. 3. Tryk på set/cancel knappen for at aktivere den Off timer ikonet stopper med at blinke og den indstillede tid vises på displayet i 3 sekunder. Hvis der ikke trykkes på set/cancel knappen inden for 10 sekunder efter tryk på Good Sleep vil unitten gå tilbage til forrige drift. Tjek Off Timer indikator og indikatoren på indedelen. Slet: tryk på set/cancel knappen igen Man kan indstille den ønskede temperatur med en forskel på 1 C indenfor 16 C til 30 C (køl) og 8 C til 30 C (varme) Ventilatorhastigheden vil justeres automatisk i forhold til Good Sleep indstillingen. Hvis man kører i varmedrift kan ventilatorhastigheden indtilles. Når Good Sleep funktionen er tændt: I køledrift: luftretning justeres automatisk I varmedrift: Justering af luftretning er mulig Ændring af temperatur - og ventilatorhastighed i Good Sleep drift Fall Asleep : mindsker temperaturen Sound Sleep : øger temperaturen en anelse Wake up from Good Sleep : Du vågner efter en god nats søvn i et behageligt klima! Indstil OFF timerfunktionen i Good Sleep drift til over 5 timer. Du kan blive forstyrret i din søvn, hvis tiden er indstillet for kort eller for lang fordi standardindstillingen er sat til 8 timers drift Hvis Good Sleep indstillingen er sat til mindre end 4 timer, vil driften stoppe på samme tid Hvis indstillingen er sat til over 5 timer, vil den kører som vågn op drift fra den sidste time før den stopper Anbefalet indstilling af temperatur er mellem 25 C ~ 27 C (afkøling) og 21 C ~ 23 C (opvarmning) 10

11 Indstilling af tiden Indstil tiden inden brug af unitten 1. Tryk på 2 nd F knappen 2 nd F ikonet vises på displayet 2. Tryk på Time set knappen og indstil tiden AM eller PM indikatoren blinker og du kan indstille tiden ved at trykke på temp+/- knappen for time og fan for minutter. 3. Tryk på Time set knappen igen for at aktivere Indstilling af Timer On/Off Tjek tiden på fjernbetjeningen før brug af denne funktion Standard tiden er 12AM (middag) på fjernbetjeningen. Tiden går tilbage til standard ved batteriskift. Man kan indstille unitten til at tænde og slukke automatisk på ønsket tidspunkt Indstilling af Timer On når unitten er slukket/off timer når unitten er tændt indstilling af Timer On 1. Tryk på Timer on knappen On/Off ikonet vil blinke i fjernbetjeningens display 2. Tryk på Temp+ eller - knappen og ventilator (minutter) knappen for at indstille tiden Man kan indstille tiden i time-intervaller fra 1 time til 12 timer og minutintervaller fra 1 minut til 59 minutter. 11

12 indstilling af Timer OFF 3. Tryk på set/cancel knappen for at aktivere den ON ikonet stopper med at blinke og den indstillede tid vil vises i 3 sekunder. Hvis du ikke trykker på set/cancel knappen inden 10 sekunder efter valg af tid, vil unitten gå tilbage til forrige drift. Tjek ON timer eller OFF timer ikonet og ikonet på indedelen. Anuller: Tryk på set/cancel knappen en gang til Yderligere muligheder tilgængelig i ON timer drift Viser sidste indstilling før sluk Justering af ventilatorhastighed er ikke tilgængelig Indstilling af temperaturen i auto/køle/varme drift Kun den seneste timer-indstilling vil anvendes mellem On Timer/Off Timer og Good Sleep Off timer funktioner. indstilling af Timer On og Timer OFF samtidigt»følg samme procedure for indstilling af ON Timer og OFF Timer ON timer og OFF timer indstillingstid bør være forskellige Tryk på set/cancel knappen på fjernbetjeningen men Timer-funktionen er tændt - både ON og OFF timeren vil blive slettet og ikonet vil forsvinde. Brug af Smart Save funktionen Denne funktion indstiller temperaturgrænsen for at spare energi når unitten kører køledrift. Tryk på Smart Saver knappen på fjernbetjeningen når airconditonen kører i køledrift Smart Saver og vertikal lamel ikon vises på fjernbetjeningens display. Lamellerne bevæger sig op og ned. Hvis den indstillede temperatur er lavere end 24 C vil den automatisk hæves til 24 C. Sletning: Tryk på Smart Saver knappen en gang til Smart Saver funktionen er kun tilgængelig i køledrift Når Smart Saver funktionen er aktiveret, er temperaturområdet begrænset til 24 C ~ 30 C. Hvis den ønskede temperatur er under 24 C, sluk for Smart Saver funktionen. Temperatur og ventilatorhastighed kan justeres (se side XX for instruktioner) Hvis der trykkes på Mode knappen mens Smart Saver funktionen er aktiveret, anulleres denne funktion 12

13 Brug af AutoClean funktionen AutoClean (rensefunktion) forhindre mug/skimmel ved at fjerne fugt fra indedelen. Denne funktion bevirker en sundere og renere luft. Tryk på AutoClean knappen Når unitten er slukket: AutoClean ikon på indedelen fremkommer og AutoClean funktionen aktiveres Når unitten er tændt: Efter stop af drift, vil AutoClean ikonet på indedelen vises og AutoClaean aktiveres. AutoClean tiden kan variere, alt efter tidligere driftmode Auto (køl), Køl, affugt: ca. 30 minutter Auto (varme), Varme, ventilatordrift: ca. 15 minutter Anuller: Tryk på AutoClean knappen en gang til AutoClean ikonet vises kun på indedelen som (clean) Når airconditionen tændes, vil AutoClean funktionen køre efter stop af airconditiondrift. Brug af d light Cool funktionen Sensoren på indedelen, der måler temperatur og luftfugtighed i lokalet, holder rumtemperaturen på det mest konfortable niveau ved automatisk kontrol af temperatur og ventilatorhastighed. Tryk på d light Cool knappen på fjernbetjeningen når airconditionen kører køledrift. d light Cool og ventilator ikonet vises på fjernbetjeningens display Airconditionen vil sætte ventilatorhastigheden til Auto og justerer temperaturen automatisk i forhold til rumtemperaturen og luftfugtigheden i lokalet. Anuller: Tryk på d light Cool knappen en gang til d light Cool funktionen er kun tilgængelig i køledrift Når d light Cool funktionen er aktiveret, vil temperaturen indstilles automatisk og vil vises i fjernbetjeningsdisplayet. Hvis man trykker på Mode knappen mens d light Cool funktionen er aktiveret, vil det anullere d light Cool funktionen. Ved brug af Multi-systemer vil denne funktion kun fungere, hvis d light Cool funktionen er indstillet på samtlige indedele. Brug af Quiet funktionen Man kan reducere støjen fra indedelen Tryk på Quiet knappen på fjernbetjeningen når airconditionen kører i køle/varme drift Quiet ikonet vises på fjernbetjeningens display Indedelen vil køre mere stille Sletning: Tryk på Quiet knappen en gang til Ved brug af Multi-systemer vil denne funktion kun fungere, hvis Quiet funktionen er indstillet på samtlige indedele. 13

14 Brug af Smart A applikation Du kan kontrollere din air condition hvorsom helst med Smart App. For yderligere information, se Smart A/C applikationsmanual Rengøring af unitten Tjek at unitten er slukket og strømmen er slukket når unitten rengøres Rengøring af indedelen Tør overfladen med en let fugtig microfiber klud Kontakt servicecenter når indedelens varmeveksler skal renses, da den skal skille ad. Da panelet på indedelen let ridses, er det vigtigt at bruge en microfiber klud Brug ikke alkalisk rensemiddel på displayet Brug ikke svovlsyre, saltsyre eller ander organiske opløsningsmidler (såsom fortynder, petroleum og acetone) til at rengøre overfladen på unitten. Undgå at sætte klistermærker på, det kan ødelægge overfladen. Rengøring af udedelens varmeveksler Når der samles støv i varmeveksleren kan det medføre nedsat køleevne. Rens derfor varmeveksleren reglmæssigt. Spray med vand for at fjerne støvet Pas på skarpe kanter på varmeveksleren Åbning af panelet Tag fat i hver side af frontpanelet og løft panelet op for at åbne. Frigør panelet, som automatisk holdes åbent. Varmeveksler Illustrationen kan variere en smule afhængig af model. For lukke panelet, løftes op mens man skubber let og sænker det ned. 14

15 Fjernelse af HD filter» Tag fat i håndtaget og løft det op, træk så filteret mod dig og skyd det nedad. Rensning af HD filter Det vaskbare skumbaseret HD filter opfanger store partikler fra luften. Filteret renses med en støvsuger eller ved håndvask. Åbn panelet og tag filteret ud Rengør filteret med en støvsuger eller en blød børste. Hvis der er meget støv, kan det renses med rindende vand. Indsæt filteret og luk panelet Lad filteret tørre i et godt ventileret område Rens filteret hver anden uge. Dette kan dog variere alt efter brug og de omgivende faktorer. I støvede områder bør filteret renses hver uge. Hvis filteret tørre i et fugtigt lokale, kan der fremkomme dårlig lugt. Rens da filteret igen og lad det tørre på et vel-ventileret sted. 15

16 Vedligeholdelse af unitten Hvis unitten ikke bruges i en længere periode, affugt da unitten så den bevares bedst.» Affugt unitten ved at køre ventilatordrift i 3-4 timer og sluk da strømmen. Der kan opstå skader på komponenterne hvis der er fugt i maskinen.» Før brug af unitten igen, affugtes den igen ved at køre ventilatordrift i 3-4 timer. Dette fjerne også evt. lugt, der kan være opstået fra fugt. Periodisk eftersyn Type Beskrivelse Hver 2. uge Hver 3. måned Hver 4. måned Hvert år Rens HD filter (1) Rens kondensdrænbakke (2) Indedel Grundig rens af varmeveksler (2) Rens kondensdrænrøret (2) Udskift fjernbetjeningens batterier (1) Rengør varmeveksleren på ydersiden (2) Rengør varmeveksleren på indersiden (2) Udedel Rens elektriske komponenter med trykluft (2) Tjek at alle ledninger er fastgjort (2) Rens ventilatoren (2) Tjek at alle ventilatordele er fastgjort (2) Rens kondensatordrænbakke (2) = periodisk tjek af inde-/udedel Følg beskrivelserne nøje for at vedligeholde unitten korrekt 1) Den beskrevet handling bør udføres oftere hvis unitten er opsat på et meget støvet område. 2) Vedligeholdensen bør kun udføres af kvalificeret personale. (se installationsdelen i manualen) 16

17 Fejlfinding Tjek nedenstående liste for evt. fejl. Det sparer tid og unødige udgifter! Problem unitten virker overhovedet ikke Temperaturjusteringen virker ikke Kold/varm luft kommer ikke ud af unitten Justering af luftretning virker ikke Justering af ventilatorhastighed virker ikke Fjernbetjeningen virker ikke Timer funktionen kan ikke indstilles indikatoren blinker konstant Lugt fremkommer i lokalet under drift Fejlindikation Støj Røg fra udedelen Der drypper vand fra udedelens rørforbindelse Installationsdele Løsning Tjek strøm og tænd unitten igen Tilslut eller tænd for afbryderen og tænd unitten igen Tjek om OFF Timer er indstillet. Tænd for unitten igen ved at trykke på Power knappen Tjek om der er valgt Affugt/ventilator/turbo/d ligt Cool drift. I disse indstillinger indstilles temperaturen automatisk og man kan ikke justere temperaturen. Tjek om indstillingstemperaturen er højere (i køledrift) el. lavere (i varmedrift) end den nuværende temperatur. Tryk på Temp. hr.+ eller - knappen på fjernbetjeningen for at ændre indstillingstemperaturen. Tjek om HD filteret er blokeret af støv/skidt. Hvis der er meget støv i filteret, kan det mindske køle (varme) driften. Rengør ofte. Tjek om udedelen er overdækket eller blokeret. Fjern dækslet og fjern evt. blokering. Hvis man vil bruge unitten i direkte sollys bør udedelen tildækkes. Tjek om unitten er indstillet til afrimningsdrift. Hvsi der er islag, eller udetemperaturen er meget lav, vil unitten automatisk kører afrimningsdrift. I afrimingsdrift vil ventilatoren i indedelen stoppe og der kommer ikke kold luft ud. Hvis døre eller vinduer er åbne kan det være skyld i dårlig køling/opvarmning. Luk døre og vinduer. Tjek om unitten lige er blevet tændt efter stop af køle- eller varmedrift. I det tilfælde, vil det kun være ventilatoren, der kører for at beskytte kompressor på udedel. Tjek om rørlængden er for lang. Når rørlængden overskrider max. tilladt kan det mindske køle/varmeydelsen. Tjek om Good Sleep funktion er valgt. I denne indstilling kan luftretningen ikke justeres. (Hvis Good Sleep er indstillet i varme drift kan luftretning justeres) Tjek om der er valgt Auto/Affugt/Turbo/Good Sleep/d light Cool drift. Ventilatorhastighed er sat til auto og kan ikke justeres. Tjek om batterierne er afladet. Tjek om der er noget, der blokere for signalet Tjek om der er stærkt lys, (såsom fluoriserende- eller neonlys) i nærheden af fjernbetjeningen, dette kan forstyrre signalet. Tjek om der er trykket på set/cancel knappen efter at have indstillet tiden Tryk på knappen eller tag strømstikket fra eller sluk fordeleren. Hvis indikatoren stadig blinker, kontakt servicemontør. Tjek om unitten kører i et røgfyldt område. Udluft lokalet eller kør ventilatordrift i 1-2 timer (der er ikke brugt lugtende komponenter i air conditonen)! Rens HD filteret hvis det er beskidt. Udskift det deodoriserende filter hvis det er beskidt. Hvis fejlindikering, så som alle blinker vises på indedelens display, kontakt servicemontør Alt efter driftsstatus, kan der høres svag støj når kølemiddlet kører gennem anlægget. Det er normalt. Det kan opstå damp pga. afrimningsproceduren på udedelens varmeveksler under varmedrift om vinteren Der kan genereres vand pga. temperaturforskel. Det er normalt. I denne manual kan der forekomme forenklede modelnavne som vist i nedenstående tabel Modelnavn Inkluderede modeller Bemærkning AR**FSFK AR09FSFK*, AR12FSFK*, AR18FSFK Gruppering afgjort af serie **09** AR09FSFK* Gruppering afgjort af kapacitet **12** AR12FSFK* **18** AR18FSFK* 17

18 Sikkerhedsforanstaltninger Følg nøje sikkerhedsforanstatningerne beskrevet nedenfor, da de er vigtige for sikkerheden. Frakobl altid unitten fra strømtilførsel før vedligehold eller ved adgang til komponenterne Installation og testdrift skal udføres af autoriserede personale Sørg for at unitten ikke er opstillet et let tilgængeligt sted Generel information» Læs indholdet af denne manual grundigt før installering af unitten og gem manualen til senere brug.» Installatører bør læse de følgende advarsler grundigt.» Opbevar drifts- og installationsmanualen et sikkert sted og husk at overdrage den ved videresalg af unitten.» Denne manual forklarer, hvordan man installerer en indedel med et splitsystem med to Samsung units. Brug af andre units med et andet styresystem, kan medføre skade på anlægget og bryde garantien. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader forvoldt pga. nævnte.» Unitten følger betingelserne for lavspændingsdirektivet (72/23/EEC), EMC direktivet (89/336/EEC) og direktivet for komprimeret udstyr (97/23/ EEC)» Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader som fremkommer af uautoriserede ændringer- eller forbindelser/tilslutninger af el-ledninger m.v.» unitten må kun bruges til applikationer den er designet til: indedelen er ikke eget til installation på steder brugt til vasketøj!» Benyt ikke unitten hvis den er skadet. Hvis der opstår problemer, sluk unitten og tag stømforsyningen fra.» Fratag altid strømmen for at undgå elektrisk stød, ild eller skader ved røgudvikling, hvis ledningen er varm eller beskadiget eller hvis unitten larmer meget. Kontakt servicemontør.» Husk altid at inspicere unitten, elektriske tilslutninger og kølerør reglmæssigt. Dette bør kun udføres af autoriserede personale.» Unitten indeholder bevægelige dele, som altid skal holdes væk fra børn!» Forsøg ikke at reparere, fjerne, ændre eller geninstallere unitten. Hvis dette udføres af uautoriserede personale kan det medføre elektrisk stød eller brand.» Anbring ikke flasker med flydende væske eller andre objekter ovenpå unitten.» Alle materialer brugt til producering - eller indpakning af unitten er genbrugeligt.» Indpakningsmateriale og brugte batterier fra fjernbetjeningen skal bortskaffes i henhold med gældende lovgivning.» Unitten indeholder kølemiddel, som skal bortskaffes som speciel affald. Unitten skal bortskaffes korrekt og sikkert iht. gældende regler. Installering af unitten VIGTIGT! Ved installation, tilslut altid først kølerør og dernæst elektriske forbindelser. Demontér altid først de elektrisek forbindelser og dernæst kølerør.» Ved modtagelse, inspicer unitten for at sikre, at den ikke er transportskadet. Hvis dette er tilfældet må unitten IKKE installeres. Kontakt sælger.» Efter endt installation foretages en funktionstest og instruer brugeren i hvordan unitten bruges. Ved installation af multi-system foretages funktionstest som beskrevet i manualen der følger med udedelen.» Brug ikke unitten i områder med farlige substanser eller tæt på åben ild for at undgå ild, eksplosion eller skader.» For at forhindre skade ved uforsætlig berøring af indedelens ventilator bør indedelen installeres mindst 2,5 m over gulvet.» Unitten bør kun anvendes til applikationer, den er designet til: indedelen er ikke eget til installation på steder brugt til vasketøj!» Samsungs produkter skal installeres på steder som beskrevet her i manualen for at sikre både tilgængelighed- og mulighed for reglmæssig vedligeholdelse og reparationer. Unittens komponenter skal være tilgængelige og skal kunne skilles ad under hensyn til sikkerhed for mennesker og ting. Af denne grund, og hvor det ikke er indikeret i manualen, vil den nødvendige udgift i forbindelse med reparation af unitten ved skader pga. brug af slynge, truck, løftegrej eller anden brug af løftemidler, ikke regnes som en del af garantien og udgiften hertil vil påføres bruger. Strømforsyning, sikring eller afbryder» Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med gældende sikkerhedsstandarder. Installer altid unitten i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder.» Sørg altid for at der er jord-tilslutning» Tjek at spænding og frekvens stemmer overens med specifikationerne og at der er nok volt til også at trække andre husholdningsapparater tilsluttet samme lysnet.» Tjek at afbryderknap og sikkerhedsswitch er korrekt dimensioneret» Tjek at unitten er tilsluttet strømforsyningen i henhold til instruktionerne i el-diagrammet.» Tjek altid at el-tilslutningerne er i henhold til de elektriske specifikationer- og instruktioner angivet i el-diagrammet. Valg af installationslokation Indedel» Hvor luftretning ikke blokeres» Hvor kold luft kan spredes ud i lokalet» Installer kølemiddelrørets længde- og højdeforskel på både inde- og udedel som vist i installationsdiagrammet» Væg, der forhindre vibrationer og er stærk nok til at holde til produktets vægt.» undgå direkte sollys» 1 meter eller mere fra TV og radio (for at undgå billedforstyrrelse eller støjgene)» Så lang væk som muligt fra fluoriserende- og glødepærelys (så fjernbetjeningen virker korrekt)» Et sted hvor det er nemt at udskifte luftfilter 18

19 Valg af installationslokation udedel» Hvor den ikke er udsat for stærk vind» Vel-ventilerede og støvfrie steder» Væk fra direkte sollys og regn» Hvor naboer ikke generes af driftslyde og varm luft» Solid mur eller støtte, der forhindre vibrationer og som er stærk nok til at bære produktets vægt» Hvor der ikke er risiko for gaslækage» Hvis unitten installeres på et højt sted, sørg for at fastgøre unittens ben.» 3 meter eller mere fra TV og radio (for at undgå billedforstyrrelse eller støjgene)» installere unitten horisontalt» Steder hvor afløbsvand ikke bliver et problem» Steder hvor der ikke vokser planter og hvor små dyr ikke kan få adgang! undgå følgende steder for at forhindre funktionsfejl på unitten: - Hvor der er maskinolie - Hvor der er sulfide gasser - Salte miljøer såsom ved havet - Andre områder med specielle atmosfærer 300 mm eller mere 125mm eller mere 125mm eller mere Isoler kølemiddelrør og drænrør med absorberende isolering og tape. vælg drænretning (højre eller venstre) L som max. rørlængde og 3 m som minimum rørlængde (det vil reducere støj og vibrationer) L meter max. total rørlængde H meter max total rørlængde Lav mindst et loop, det reducere støj og vibrationer * Udseendet på unitten kan variere fra diagrammet alt efter model 19

20 Pladskrav til udedel Ved installation af 1 udedel Set fra oven Luftindtag Set fra siden Luftudgang Luftudgang Luftindtag Luftretning Installation skal udføres mindst 500 mm fra jorden (krav) Det anbefales at installere udedelen under et snebeskyttende udhæng i regioner med meget snefald. Til Low-Ambient model 300 eller mere Snebeskyttelse Vægbeslag Mindst 500 Hvis luft-udløb er modsat væggen Hvis luft-udløb er mod væggen Hvis 3 af siderne på udedelen er blokeret af mur Hvis den øverste del af udedelen og luftudløbet er mod væggen Den øverste del af udedelen og luft-udløbet er modsat væggen Når væggene blokerer front- og bagside af udedelen Ved installation af mere end én udedel Når luft-udløbet er mod væggen Når 3 sider af udedelen er blokeret af væggen 20

21 Valg af lokation Når væggene blokerer front- og bagside af udedelen Når den øverste del af udedelne og luft-udløbet er modsat væggen Når front- og bagsiden af udedelen er mod muren Hvis unitten installeres på et upassende sted, kan det forårsage støj og medføre dårlig drift af produktet. Unitten skal helst stå et stykke over jorden for at undgå vibrationer. Tilbehør Det følgende tilbehør leveres med unitten. Antallet af hvert tilbehør er angivet i parentesen Tilbehør til indedelen Installationsbakke Fjernbetjening (1) Batterier til fjernbetjening (2) Bruger- og installationsmanual (1) Tilbehør til udedelen Afløbsstuds (1) Gummifødder (4) Møtrikkerne er monteret for enden af hvert rør på fordamper eller service port. Brug møtrikkerne til at samle rørene. Ledningerne er valgfri. Hvis det ikke medfølger, brug standard ledning Afløbsstudsen og gummiben er kun inkluderet hvis unitten er leveret uden uden samlerøret som vist på billedet. 21

22 Valgfrit tilbehør De følgende tilslutninger er valgfrie. Hvis de ikke medfølger, bør de anskaffes inden installation af unitten. Isoleret samlerør Ø6,35 mm (1) Isoleret samlerør Ø9,52 mm (1) **09/12** Isoleret samlerør Ø12,70 mm (1) **18** PE T3 Skum rørisolering (1) Vinyl tape (2) Afløbsstuds (1) Gummifødder (4) Rørklemmer A (3) Rørklemmer B (3) Cement søm (6) M4 x 25 skruer (6) Afløbsrør L 2m (1) Kit 100 gr (1) Skumisolering (1) Hvis disse tilbehør medfølger, vil de være i tilbehørskassen Værktøj til installation Generelt værktøj Vakuumpumpe Rørskærer Præcisionsbor Manifold Skruetrækker Topnøgle Skruenøgle Bor Vatterpas Svensknøgle Målebånd Rørbukker Magnet Testværktøj Termometer Resistance meter Elektroskop Fastgørelse af installationspladen Man kan vælge retningen på afløbsslangen alt efter hvor man vil installere indedelen. Derfor er det vigtigt - inden fastgørelse af installationsbakken - at bestemme positionen på hullet (65 mm), hvor kablet, røret og slangen skal løbe i gennem for at forbinde indedelen til udedelen. Når vendt mod væggen kan rør og kabel tilsluttes fra: Højre (A) Retning på røret Venstre (B) Underside - højre (C) Siden - højre el. venstre (D) 1. Skub pilemærket opad i bunden af indedelen for at aftage pladen 2. Bestem positionen på hullet til røret og afløbsslange som vist på billedet og bor hullet med en indre diameter på 65 mm så det skråner en anelse nedad. Sørg for kun at bore ét hul efter bestemmelse af retningen på røret 22

23 3. Fastgør indedelen Hvis indedelen monteres på væg: 1. Fastgør indedelen til væggen - tag hensyn til indedelens vægt Hvis man montere pladen på en betonvæg med brug af plastik-rawlplugs, sørg da for at afstanden mellem væg og plade, er mindre end 20mm Hvis man montere indedelen på en vinduesramme: 1. Bestem positionen på træstolperne, der skal fastgøres til vinduesrammen 2. Fastgør træstolperne til vinduesrammen med hensyn til vægt på indedel 3. Fastgør installationspladen til træstolpen med skruer Hvis man montere indedelen på en gipsplade 1. Brug magnet til at lokalisere sømmene 2. Sæt pladen på ophæng af 2 søm Find andre steder hvis der er mindre end 2 søm, eller hvis afstanden mellem skruerne er forskellige fra pladen Fastgør pladen i vatter Vær sikker på at væggen kan modstå vægten af produktet. Hvis der installeres på steder hvor væggen ikke er stærk nok, kan unitten falde ned og forårsage skade. Tilslutning af samlekabel Kabelspecifikation Model Strømkabel (udedel) Strøm Sammenkoblingskabel (indedel-udedel) Type GL 13A 16A Tilslut strømkablet til hovedafbryderen. Hvis hver pol ikke tilsluttes strømforsyningen, skal det sammensættes med en ledningstråd med en kontaktåbning på 3mm Tilslutning af kablet El-arbejde 1. Ved el- og jordtilslutninger sammenholdes med de Tekniske standarder for elektriske installationer og Strømføringsregulation 2. Stram terminalblokskruen til under 12kgf.cm 3. Vær forsigtig ved tilslutning af terminalblok på indedelen Før tilslutning, sørg for at tilslutningsdelen på terminalblokken vender opad På hovedet soklen er skadet Soklen mangler Der må ikke være noget mellemrum mellem terminalen og skruen ved tillsutning Hvis der er mellemrum, kan de medføre brandfare pga. overophedning af den elektriske kontakt Soklen er på hovedet Enten er skruen ikke sat ordentligt i eller også er der mellemrum ml. skrue og terminal Til terminalblokkens ledinger bruges kun en ring-terminalsokkel. Almindelige ledninger uden ring-terminalsokkel kan føre til brand pga. overophedning af el-kontakt under ledningarbejdet. 23

24 Når du installere unitten udføres først kølemiddel- og elforbindelserne. Tilslut unitten til jord før udførsel af el-tilslutning Hvis unitten skal afinstalleres, frakobles først el-kabler, derefter kølemiddeltilslutninger. 1. Forlæng samlekablet hvis nødvendigt Tilslut ikke to eller flere forskellige kabler for at forlænge. Det kan forårsage brand 2. Åbn frontgitteret 3. Fjern skruen, der holder dækslet 4. Træk samlekablet gemmen bagenden af indedelen og tilslut samlekablet til terminaler (Jvf. nedenstående billede) Hvert kabel er mærket med det tilsvarende terminalnummer 5. Træk den anden ende af kablet gennem det 65mm store hul i væggen 6. Luk dækslet og skru det fast 7. Luk frontgitteret 8. Fjern terminaldækslet på siden af udedelen 9. Tilslut kablerne på terminalen som vist på billedet Indedel Indedel Udedel Udedel Enden af ledningen skal være rundet. Efter tilslutning af kablerne, sørg da for at terminalnumrene på indedel/udedel stemmer overens Skruer på terminalblok må ikke skrues af med drejningsmoment på mindre 12kgf/cm 10. Tilslut jordleder til jordterminal 11. Luk terminaldækslet ved forsigtigt at stramme skruen. Forbind ledningerne sikkert så det ikke er let at trække dem ud! (hvis de er for løse, kan det medføre afbrændte ledninger) Forbind ledningerne i henhold til farvekoderne, se el-diagram Strømkablet og det indvendige samlekabel skal vælges udfra specifikationerne på side 24

25 Installering og tilslutning af rør på indedel Forbind indedel og udedel med kobberrør ved hjælp af flaretilslutningerne. Brug udelukkende isoleret, sømløse kølerør, (Cu DHP type i henhold til ISO1337, affedtet og ikke-anløbne rør, velegnet for driftstryk på mindst 4200 kpa og brudtryk på mindst kpa.) Der må under ingen omstændigheder benyttes sanitetskobberrør. Der er 2 kølemiddelrør med forskellig diameter: Det lille til flydende kølemiddel Det store til kølemiddel gas Et kort rør er allerede monteret på unitten. Det kan være nødvendigt at forlænge røret ved brug af samlerør (valgfrit). Tilslutningsproceduren for kølerør varierer i henhold til udgangspositionen af røret hvis den vender mod væggen: Højre (A) Venstre (B) Undersiden (C) Enden 1. Udskær et passende stykke (A, B, C) på bagenden af indedelen - med mindre man monterer røret direkte fra bagsiden. 2. Afrund de skarpe kanter 3. Fjern beskyttelseshætterne på rørene og tilslut samlerøret til hvert rør. Fastspænd møtrikkerne, først med fingerne og dernæst med en skruenøgle. Hvis du ønsker at afkorte- eller forlænge rørene, se side Skær den overskydende isolering væk 5. Hvis nødvendigt, bøjes røret så det passer til bunden af indedelen - og træk så røret ud af hullet Røret bør ikke stikke ud af enden af indedelen Bøjningsgraden skal være 100 mm eller mere 6. Før røret gennem hullet i væggen Røret vil blive isoleret og fastgjort permanent i positionen efter færdiggørelse af installation og gaslækage test; se side 31 for yderligere detaljer Stram møtrikkerne med en skruenøgle; hvis møtrikkerne er overspændte, kan de knække og være årsag til lækage. MUR IKKE RØRENE IND I VÆGGEN Alle kølemiddelrør skal være let tilgængelige for service og vedligehold 25

26 Udluftning af indedelen Indedelen er forsynet med inaktiv gas (nitrogen) Før installering tjekkes for nitrogenlækage på indedelen Hvis dette er tilfældet må unitten IKKE installeres 1. Skru enderne af hvert rør Alt inaktivt gas tømmes fra indedelen For at undgå skidt eller fremmede legemer i rørene under installation fjernes endekapslerne ikke helt før du er helt klar til at forbinde rørene Den tilbageværende luft i kølekredsløbet, som indeholder fugt, kan medføre fejl på kompressoren. Afkortning- eller forlængelse af røret Længden af røret kan enten forlænges, se tabel side 26 eller forkortes, se side 26 Hvis der er behov for rør længere end 5 meter: Samlekablet skal forlænges Der skal tilføjes kølemiddel til rørene, ellers kan indedelen fryse til 1. Sørg for at have alt værktøj klar. 2. Hvis du vil afkorte røret, bruges en rørskærer og sørg da for at skærekanten holdes på 90 på siden af røret. (se billede herunder) Skrå Ujævn Burre 3. For at undgå gaslækage, fjernes alt grater på skærekanten ved hjælp af afgrater Vend røret nedad når graterne fjernes, for at sikre at de ikke kommer ind i røret. 4. Sæt forsigtigt en samlingsmøtrik ind i røret og tilret samlingen Ydre diameter (D) Dybde (A) Flaring str. (B) ø6,35 mm 1,3 mm 9,0 mm ø9,52 mm 1,8 mm 13,0 mm ø12,70 mm 2,0 mm 16,2 mm ø15,88 mm 2,2 mm 19,3 mm ø19,05 mm 2,2 mm 22,5 mm ø22,23 mm 2,2 mm 25,7 mm Forsættes... 26

27 5. Tjek at røret er samlet korrekt (se billede nedenfor) Korrekt Skrå Skadet overflade Revnet Uens tykkelse 6. Tilpas rørene for lettere tilslutning. Stram først møtrikkerne med fingerne og derefter med skiftenøgle Ydre diameter Møtrik ø6,35 mm 140 ~ 170 ø9,52 mm 250 ~ 280 ø12,70 mm 380 ~ 420 ø15,88 mm 440 ~ 480 ø19,05 mm 990 ~ 1210 ø22,23 mm 990 ~ 1210 For stor møtrik kan medføre gaslækage. Hvis møtrikken overskrues, kan det medføre gaslækage. I tilfælde af lodning af røret, skal der blæses nitrogen ind i røret (50Pa). Samlingen skal være tilgængelig 7. For flere detaljer vedr. tilslutning af indedel, se side 23 Installering og tilslutning af drænrør på indedel Når drænrøret installeres på indedelen, tjek da at kondensdrænet passer. Når røret føres gennem det 65 mm store hul i væggen, tjek da følgende: Drænrøret må ikke vende opad Enden af drænrøret må IKKE placeres under vand Drænrøret må ikke bøjes Hold en afstand på mindst 5 cm mellem enden af drænet og jorden Placér ikke enden af drænet i en fordybning Forsættes... 27

28 Installering af drænrør 1. Tilslut forlængerdrænrøret til drænrøret hvis det er nødvendigt 2. Hvis forlængerrøret benyttes, isoler indersiden af forlængerrøret 3. Isæt drænrøret i et af de 2 huller, sæt så enden af drænræret fast med et spændbånd OBS! hvis du ikke benytter det andet hul, luk det da til med gummiprop! 4. Ved forlængelse af drænrøret, hold i enden af drænrør og forlængerrør, roter og indsæt drænrør mm ind i forlængerrøret. Sørg for at de to rør er tætsluttet, så der ikke opstår vandlækage. 5. Forbind drænrøret efter at have isoleret forlængerrøret. Vikl da vinyltape på begge ender af røret - ca. 20 mm. 6. Før drænrøret under kølemiddelrøret så det holder fast på drænrøret 7. Før drænrøret gennem hullet i væggen, tjek at det skråner nedad som på billedet. 8. Ved brug af naturlig drænmetode, tjek at dræningen er normal Røret vil være fastgjort permanent efter endt installation og gaslækagetest - se side 31 for flere detaljer Sørg for at drænrøret er tilsluttet i den rigtige side Ukorrekt installation kan medføre lækage Hvis drænrøret er ført gennem lokalet isoleres røret så der ikke drypper kondensvand Mur IKKE drænrøret ind i væggen Røret skal være let tilgængeligt Ændring af retning på drænrør Ændre kun på retningen hvis det er absolut nødvendigt 1. Tag gummikapslen af med en tang 2. Aftag drænrøret ved at skubbe det og dreje til venstre 3. Indsæt drænet ved at fastgøre det med skruen i hullet på drænrøret og udgangen af drypbakken 4. Sæt gummikapslen på med en skruetrækker ved at dreje den til højre indtil den passer til til enden af hullet 5. tjek for lækage på begge side af drænudgangen Sørg for at indedelen er i lodret position når der ihældes vand for lækagetest. Sikre at vandet ikke rammer elektriske dele 28

29 Installering og tilslutning af drænrør på udedel Under opvarmning kan der samle sig is. Tjek at drænrøret sidder korrekt under afrimningsprocessen. For korrekt dræning: 1. Isæt drænprop i drænrøret på undersiden af udedelen OBS! For at undgå at drænproppen rører jorden, sikres mellemrummet mellem jorden og bunden af udedelen. 2. Tilslut drænrøret til proppen. 3. Sørg for at kondensdræn er korrekt Drænhul Drænprop Bundens overflade på udedel I områder med meget sne, kan sneen blokere luftindtaget. For at undgå dette, installeres en ramme højere end det forventet snefald. Ydermere kan der installeres et tag over udedelen. Drænhul Drænprop Drænrør Overdækning Snefald Ramme Jord Udluftning af rørene Udedelen er påfyldt med R410A. Udslip ikke kølemidlet i atmosfæren, det er en fluormættet drivhusgas, hørende under Kyoto Aftalen, med global opvarmningspotentiale (GWP) = Man skal udlufte luften fra indedelen og rørene. Hvis der er tiloversbleven luft i rørene, kan det påvirke kompressoren. Det kan reducere kølekapa-citeten og føre til funktionsfejl. Der er ikke fyldt kølemiddel på for udluftning af udedelen. Brug vakuumpumpe, som vist på billedet. Ved installation sikres at der ikke opstår lækage. Hvis kølemidlet tilbage suges sættes kompressoren til jord inden samlerøret fjernes. Hvis kølemiddelrøret ikke er isat korrekt og kompressoren kører med service ventilen åben, vil luften indsuges i røret og forøge trykket i kølesystemet uhensigtmæssigt. Dette kan medføre eksplosion og skade. 1. Tilslut hvert rør til den tilhørende ventil på udedelen og fastspænd. 2. Fastspænd først møtrikken med hånden og stram derefter til med skiftenøgle OBS! For højt vridningsmoment kan medføre gaslækage Udedel Indedel Lav de elektriske installationer og sæt systemet på stand-by. Tænd ikke for systemet. For bedst vakuum åbnes den elektronisk ekspansionventil helt - EEV 29

30 Udluftning af samlerørene 3. tilslut fyldeslangen på lavtrykssiden af servicemanifolden til gasventilen som vist på billedet Servicemanifold 4. Åben ventilen på lavtrykssiden af servicemanifolden - mod uret. 5. Udluft røret ved brug af vakuumpumpe i ca. 15 min. Sørg for at trykmanometret viser -0,1 MPa(-76cmHg efter ca. 10 min. Denne procedure er meget vigtig for at undgå gaslækage Luk ventilen på lavtryksiden af servicemanifolden - med uret. Sluk for vakuumpumpen Tjek i 2 min. om der er trykændringer Fjern røret fra lavtryksiden af servicemanifolden Ventil Gasserviceventil (lavtryk) 6. Indstil ventilprop for væske og gasserviceport til åben position 7. Fastgør ventilens bøsninger og serviceporthætte til ventilen og fastspænd. 8. Tjek for gaslækage og vær især opmærksom på 3-vejsventilens bøsninger og på serviceporthætten. Påfyldning af kølemiddel Påfyld kølemiddel i henhold til nedenstående tabel Hvis der bruges rør længere end 5 m: A = gram af kølemiddel R410a skal påfyldes for hver ekstra meter Hvis der bruges kortere rør end 5 m: Påfyldningstiden er normal Se servicemanual for flere detaljer Model A **09/12** 15 **18-** 25 Væskeserviceventil (højtryk) (Hindre tilbageløb) Den tiloversblivende luft i kølekredsløbet indeholder fugt, kan medføre funktionsfejl på kompressoren Vigtig information om kølemiddel Produktet indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-aftalen. Gasserne må ikke lukkes ud i atmosfæren! Udfyld venligst: 1. Fabrikkens kølemiddelfyldning 2. Yderligere kølemiddelmængde påfyldt 1+2 den totale kølemiddel påfyldning Indeholder flourholdinge drivhusgasser dækket af Kyoto-aftalen. Indedel a. Fabrikkens kølemiddelpåfyldning - se unittens navneplade b. Ekstra påfyldning af kølemiddel (se ovenstående information for mængden af ekstra kølemiddelpåfyldning) c. Totale mængde kølemiddelpåfyldning d. Kølemiddelflaskse og påfyldningsmanifold Udedel Den udfyldte label skal påklæbes ved siden af påfyldningshullet (fx. på indersiden af dækslet til stopventilen) 30

31 Påfyldning af kølemiddel ved brug af væskerør R410A er en blandet type kølemiddel. Det er nødvendigt for genopfyldning, at kølemidlet er i væskeform Når der påfyldes kølemiddel fra flaske til unit, følg nedenstående instruktioner: 1. Før påfyldning, tjek om cylinderen har en sifon eller ej! Der er 2 måder at påfylde kølemiddel. Flaske med sifon Flaske uden sifon Påfyldes med opretstående cylinder Påfyldes ved at vende cylinder på hovedet Hvis R410A påfyldes med gas ændres kompositonen på kølemidlet og unittens karakteristik ændre sig. Brug en elektronisk vægt ved ekstra påfyldning af kølemiddel. Gaslækagetest Sørg for at tjekke for gaslækage før installationen færdiggøres (tilslutning af samlerør og slange mellem indedel og udedel, isolelering af kabler, rør og slange og fastgørelse af indedelen på installationspladen) Tjek af gaslækage på udedelen: Tjek ventil A og B ved hjælp af en gasdetektor Tjek af gaslækage på indedelen: Tjek møtrik C og D ved hjælp af en gasdetektor Lækagetest med nitrogen (før åbning af ventiler) For at spore kølemiddellækage, før gendannelse af vakuum og recirkulation af R410A, er det installatørens ansvar at trykprøve hele systemet med nitrogen (brug en cylinder med tryk-reducer) med et tryk på over 40 barg Lækagetest med R410A (efter åbning af ventiler) Før åbning af ventiler udluftes al nitrogen fra systemet og der laves vakuum iht. side 30. Efter åbning af ventiler tjekkes for lækage ved hjælp af kølemiddeldetektor. Pump-down (før afmontering af kølemiddeltilslutninger for reparation eller bortanskaffelse. Pump-down er en måde at samle al kølemiddel i systemet på udedelen. Dette skal udføres inden man frakobler køleslanger for at undgå kølemiddel i at komme ud i atmosfæren. Luk væskeventilen med umbraconøgle Tænd for unitten i køledrift med høj ventilatordrift (kompressor vil starte med det sammen, - hvis der er gået 3 minutter siden sidste drift) Efter 2 min. drift luk sugeventil Sluk systemet og sluk for strømmen Frakobl rør. Efterfølgende beskyttes ventiler og rør-ender mod støv Der kan opstå skade på kompressoren hvis der køres med negativ sugetryk. 31

32 Fastgørelse af indedel- og udedel Efter tjek af gaslækager i systemet isoleres rør, slanger og kabler. Placér da indedelen på installationspladen. Isolering 1. For at undgå kondensproblemer vikles isolering om en del uden isolering på enderne af rørene. 2. Saml rør, samlekable og drænrør med vinyltape. 3. Placér bundet (rør, samlerør og drænrør) i den nederste del af indedelen, forsigtigt så det ikke stikker ud for enden af indedelen 4. Fastgør indedelen til installationspladen og flyt unitten til højre og venstre indtil den sidder sikkert på plads. Rør OBS! Sørg for at rørene ikke bevæger sig når indedelen installeres 5. Omvikl resten af rørene med vinyltape 6. Fastgør røret til væggen Fastgørelse af udedel Installer udedelen vandret på et stabilt sted for at undgå støj og vibrationer, især når den installeres tæt på en nabo! Hvis man installerer udedelen på et sted udsat for stærk vind - eller højt oppe - fastgøres den med en passende støtte (væg eller jord). 1. Placér udedelen som vist, så udledningsluften kan komme ordentligt ud. 2. Fastgør udedelen vandret - med passende støtte - ved brug af ankerbolte. 3. Hvis udedelen er udsat for stærk vind installeres en beskyttende skærm rund om udedelen så ventilatoren kan fungere korrekt. OBS! Fastgør gummiben for at undgå støj og vibrationer Installationsplade Vinyltape Ledninger Drænrør Samlerør Model X Y **09/12** **18** Udedel opsat på væg på stativ Tjek at væggen kan holde til vægten af udedel og stativ Opsæt stativet så tæt til væggen som muligt Opsæt ordentlige stropper for at undgå støj og vibrationer mod væggen Designet til at stoppe mervibration fra udedel til stativ (medfølger ikke) Blød gummi designet til at stoppe vibration fra stativ til væg (medfølger ikke) 32

Brugermanual. Samsung. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Samsung. Jungfrau Nordic N-Serie Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner 7 Justering af luftretning 9 Good Sleep funktion

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

DK: JET-DRYER II. - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti.

DK: JET-DRYER II. - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti. 1 DK: JET-DRYER II - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti. - Læs denne manual grundigt igennem inden ibrugtagning, og gem den til senere brug. Indhold:

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A-7_DA.indd 1 2014/12/11 16:37:35

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A-7_DA.indd 1 2014/12/11 16:37:35 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A-7_DA.indd 1 2014/12/11 16:37:35 Funktioner I din nye aircondition Indhold Køligt sommertilbud På disse varme sommerdage og lange søvnløse nætter, er der intet bedre

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere