Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie"

Transkript

1 H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1

2 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner 7 Justering af luftretning 9 Good Sleep funktion 10 Indstilling af tiden 11 Indstilling af Timer On/Off 11 Smart Save funktion 12 Auto Clean funktion 13 d light Cool funktion 13 Quiet funktion 13 Smart A funktion 14 Rengøring af unitten 14 Vedligeholdelse 16 Fejlfinding 17 Sikkerhed 18 Installationslokation 18 Tilbehør 21 Fastgørelse af installationsplade 22 Tilslutning af samlekabel/sikringsstørrelse 23 Installering og tilslutning af rør på indedel 25 Udluftning af indedel 26 Afkortning- og forlængelse af rør 26 Installering og tilslutning af drænrør på indedel 27 Installering og tilslutning af drænrør på udedel 29 Udluftning af rør 29 Rørlængde og ekstra påfyldning 30 Gaslækagetest 31 Fastgørelse af inde- og udedel 32 Sidste tjek og driftstest 33 Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Elektrisk udstyr) (Gælder for lande med systemer til affaldssortering) Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (fx. oplader, headset og USB kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forebygge skader på miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på gevinding. Forbrugeren kan kontakte forhandler eller kommune for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt g tilbehør med henblik på miljøvenlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandør og følge aanvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. 2

3 Sikkerhedsforanstaltninger Før ibrugtagning af din nye aircondition, bør du læse denne manual grundigt så du sikkert og effektivt kan betjene funktionerne. Da de følgende driftsinstruktioner dækker over forskellige modeller, kan beskrivelsen af disse, variere en smule fra det der er beskrevet i denne manual. Vigtige sikkerhedssymboler og sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL FORSIGTIGHED Fare eller usikre metoder, der kan resultere i alvorlig person skade eller død! Fare eller usikre metoder, der kan resultere i mindre person skade eller ejendomsskade Instruktionerne skal følges nøje Forbudt Jordforbindelse Tag strømmen fra Skil ikke ad Før installation Brug ledningen med specifikationer som på produktet; brug aldrig forlængerledning Brug af forlængerledning kan medføre elektrisk stød eller brand Brug ikke en elektrisk transformer. Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand Hvis spændingen er forskellige kan det medføre brand Installation af denne unit må kun udføres af autoriserede personel og instruktioner i denne manual skal følges nøje for at undgå personskade eller skade på unitten. Installer stik og afbryder beregnet specielt til dette produkt. Sørg for at udedelen står ordentligt fast så el-delen på udedelen ikke er udsat. Installer ikke unitten i nærheden af varmeapparat, brandbart materiale. Installer ikke unitten på et fugtigt, olieret eller støvet sted. Undgå direkte sollys og vand (regn). Installer ikke på steder med risiko for gaslækage. Installer ikke udedelen så der er risiko for at den falder ned. Jordkabler må aldrig tilsluttes gasledning, offentlig vandledning, lynafleder eller telefonjordkabel. Forkert installation af jordkabel kan meddføre elektrisk stød. Ved installation af udedel er det vigtigt at installere drænslangen korrekt. Der bliver genereret vand i forbindelse med varmedrift, dette kan flyde over og resultere i vandskade. Strømforsyning Hvis afbryderen skades, kontakt autoriserede personel. Undgå at trække og bøje ledningen. Hæng ikke ledningen over metal; undgå at sætte tunge ting oven på ledningen. Isætte ledningen mellem andre ting eller skubbe ledningen om bag unitten Afbryd strømmen hvis unitten ikke er i brug i længere tid - eller i tordenvejr. Ved brug Hvis unitten oversvømmes, kontakt montør Hvis unitten udsender lyde, smelter eller ryger, sluk strømmen og kontakt montør I tilfælde af gaslækage, ventilér straks og undgå at røre ledningen eller unitten. Ved geninstallation af unitten, kontakt montør Rør aldrig ved afbryderen med våde hænder Sluk ikke ventilationen med afbryderen når den er i drift Indsæt ikke fingre eller fremmedlegmer i luftudtaget på unitten Rør ikke ved ventilatoren under opvarmning Placere ikke objekter i nærheden af unitten så børn kan kravle op på den Brug ikke unitten i længere perioder på dårligt ventilerede steder Sluk strømmen hvis der kommer vand i unitten Forsøg ikke selv at reparere- eller skille unitten ad Placér ikke objekter under - eller på unitten Undgå at støde fjernbetjeningen Tjek årligt installationsrammen på udedelen Undgå direkte luft fra indedelen på mennesker/dyr Undgå at sprøjte vand direkte på unitten. Brug ikke rensebenzin, fortynder el.lign til at rense unitten Før afrensning/vedligehold, sluk strømmen og vent til ventilator er stoppet. 3

4 Tjek før i brugtagning Drift område Nedenstående tabel viser temperatur og fugtighedsområde Referer til tabel for effektiv brug Indstilling Indetemperatur Udetemperatur Luftfugtighed - inde Køl 16 C - 32 C -10 C - 46 C Relativ fugtighed på 80% eller mindre Varme 27 C eller under -25 C - 24 C - Tørring 18 C - 32 C -10 C - 46 C - Hvis unitten bruges i længere tid i køledrift, i et område med høj fugtighed, kan der dannes kondens Hvis unitten kører under betingelser, der er ikke er nævt i ovenstående liste, kan det medføre fejl Vedligeholdelse Indvendig beskyttelse via unittens kontrolsystem Denne indvendige beskyttelse sætter i gang hvis en fejl opstår på unitten Type Køling Afrimning Anti-beskyttelse af batteri Beskyttelse af kompressor Beskrivelse Ventilator vil være slukket for at undgå kold luft når varmepumpen varmer Ventilator vil være slukket for at afrime når varmepumpen varmer Kompressor vil være slukket for at beskytte batteriet når unitten kører i køledrift Aggregatet starter ikke med det samme for at beskytte kompressoren på udedelen efter at den er startet Hvis varmepumpen bruges i varmedrift, vil afrimning sætte igang for at fjerne frost fra udedelen, der kan opstå ved lave temperaturer. Ventilatoren slukkes automatisk og genstarter kun efter at afrimningscyklussen er afsluttet. 4

5 Navne på unitten Din air condition kan se en smule anderledes ud end illustrationen nedenfor afhængig af din model Hoveddele: Fugtighedssensor Rumtemperatursensor Filter (under panelet) Wi-Fi modul Lamel (venstrde / højre) Lamel (op / ned) Display Wi-Fi indkator Signalmodtager On/off indikator Timer/Sleep indikator d light Cool indikator 5

6 Fjernbetjening Peg fjernbetjeningen mod signalmodtageren på indedelen Ved tryk på knappen på fjernbetjeningen høres et bip fra indedelen og transmissionsindikatoren vises på fjernbetjeningen. Før brug af fjernbetjeningsfunktionerne, bør tiden indstilles (se side 11) Display Power Tænd og sluk unit SPi (har ikke denne funktion) Drift Indstilling af drift Smart Saver Quiet Stilledrift Turbo hurtigere ventilatordrift Temp +/- øger/reducerer temp m. 1 C Auto Clean Automatisk rensefunktion Horisontale/vertikale lameller Aktivere/deaktivere lameller Ventilator Indstilling af ventilatorhastighed Auto/lav/ med./høj D light cool Behagelig kølig On Timer Aktivere Timer Off Timer Deaktivere Timer Good Sleep funktion Aktivering Set/cancel Indstilling og anuller Timer good Sleep 2 nd F Shitf-funktionen af knappen på fjernbetjeningen Temperatur/luftfugtighed Viser rumfugtighed og temperatur i 5 sekunder på indedelens display: - HI= høj (hvis den relative fugtighed er 70 % eller højere) - SD= standard (hvis den relative fugtighed er lavere end 70 %) - For rumtemperatur vil værdien vises Beep off: Fjerner bip lyd når der trykkes på knappen Display off: Slukker displaylyset Timer set: Indstilling af tid Når du trykker på 2ndF knappen, vil indikatoren vises på fjernbetjeningen og du kan ændre funktionerne på fjernbetjeningen listet herunder: D light Temp/humi, Auto Clean Beep Off Good Sleep Display Off, On Timer Time Set. Hvis man vælger funktionen under knappen mens funktionen er trykket ind med 2 nd F knappen, vil 2 nd F funktionen anulleres 6

7 Fjernbetjeningsdisplay Stille drift Turbo drift Spi har ikke den funk. Smart Saver funktion d light Cool funktion 2 nd F funktion Indstilling temperatur Timer aktiv Timer deaktiv Good Sleep Driftsindstilling Lavt batteri Signal Lamel horisontal/vertikal Ventilatorhastighed Auto (turbo) Lav Medium Høj Undgå at der kommer fugt/vand i fjernbetjeningen Batteri Når batteriet er afladet vil det vises på fjernbetjeningens display. Når dette vises, skiftes batterierne. Fjernbetjeningen bruger 2 1,5V AAA batterier. Opbevaring af fjernbetjening Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid, fjern da batterierne. Isættelse af batterier Skub dækslet på bagaiden af fjernbetjeningen op som vist på tegningen. Isæt 2 stk. AAA batterier. Tjek at batterierne er indsat korrekt (+/-) Luk dækslet ved at skubbe det tilbage Signalet kan muligvis ikke modtages ordentligt, hvis der er fluorescerende lys i samme lokale Hvis andre elektriske produkter reagere på unittens fjernbetjening - kontakt forhandler Basis funktioner Basis funktion er en indstilling, der kan vælges ved tryk på mode knappen» AUTO I autodrift vil aggregatet automatisk indstille temperatur og ventilatorhastighed afhængig af rumtemperaturen. hvis multi-system bruges i autodrift, vælger systemet en temperaturindstilling og en passende drift (køl eller varme) baseret på lokalets temperatur ved start.» KØL I køledrift vil unitten køle lokalet. Du kan indstille temperatur og ventilatorhastighed for mere køl under varme perioder. Hvis udetemperaturen er meget højere end den valgte temperatur, kan det tage tid at opnå den ønskede indetemperatur. Stilledrift reducerer lyden fra indedelen i køledrift.» AFFUGTNING i dry mode affugtes indendørs luften, så luften føles forfriskende i et fugtigt klima» VENTILATOR Ventilatordrift vælges for at ventilerer et lokale» VARME Unitten varmer såvel som køler Ventilatoren starter måske først 3-5 minutter efter opstart for at forhindre kold luft mens unitten varmer op Stilledrift reducerer lyden fra indedelen i varmedrift. Unitten varmer lokalet op ved hjælp af varmeenergi fra udendørsluften, dette bevirker at varmekapaciteten reduceres når udedørsluften er meget lav. Brug evt. et ekstra varmeapparat sammen med airconditionen, hvis du synes den ikke varmer tilstrækkeligt. 7

8 Tryk på Tryk på for at tænde airconditionen for at vælge driftstilstand hver gang der trykkes på knappen, vil indstillingen ændres i rækkefølgen: AUTO, KØL, AFFUGT, VENTILATOR og VARME Tryk på for at vælge ventilatorhastighed AUTO KØL AFFUGT VENT VARME Tryk på knappen for at indstille temperaturen AUTO Den ønskede temperatur kan justeres med 1 C inden for området 16 C - 30 C KØL Den ønskede temperatur kan justeres med 1 C inden for området 16 C - 30 C AFFUGT Temperaturjustering ikke mulig VENT. Temperaturjustering ikke mulig VARME Den ønskede temperatur kan justeres med 1 C inden for området 16 C - 30 C 8 C - 30 C Tryk på temp/humi knappen på fjernbetjeningen for at tjekke temperatur og luftfugtighed i lokalet 8

9 Justering af luftretning Luftretningen kan dirigeres til den ønskede position Vertikalt luftretning Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at vælge vertikal luftretning. Lamellerne vil bevæge sig op og ned og cirkulere luften. Tryk igen på for at indstille luftretningen i konstant position. Horisontal luftretning Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at vælge horisontal ludtretning. Lamellerne vil bevæge sig fra venstre til højre for at cirkulere luften. Tryk igen på knappen for at indstille luftretning i konstant position. Justering af luftretning er ikke tilgængeligt i Good Sleep drift i køledrift - kun i varmedrift Turbo funktion Turbofunktionen bruges til at nedkøle lokalet hurtigt og effektivt Tryk på knappen på fjernbetjeningen i køledrift Turbo ikonet vises på displayet og airconditionen kører i turbo drift i 30 minutter. SLET: tryk på turboknappen igen Turbofunktion er kun tilgængelig i køledrift. Hvis der trykkes på MODE knappen under turbodrift, anulleres funktionen. Temperatur og ventilatorhastighed kan ikke justeres i Turbodrift 9

10 Good Sleep funktion Før brug af Good Sleep funktionen, indstilles tiden (se side 11). For en god nattesøvn, vil unitten kører i Fall asleep» Sound Sleep» Wake Up From Good Sleep drift Når unitten er tændt i køle/varmedrift 1. Tryk på Good Sleep knappen på fjernbetjeningen Good Sleep ikonet vises på displayet og Timer indikatoren blinker. 2. Tryk på Good Sleep knappen for at indstille tiden Tiden kan indstilles i ½ times intervaller fra 30 minutter til 3 timer og 1 times interval fra 3 timer til 12 timer Driftstid kan indstilles fra mindst 30 minutter til maks. 12 timer Standard driftstid er sat til 8 timer. 3. Tryk på set/cancel knappen for at aktivere den Off timer ikonet stopper med at blinke og den indstillede tid vises på displayet i 3 sekunder. Hvis der ikke trykkes på set/cancel knappen inden for 10 sekunder efter tryk på Good Sleep vil unitten gå tilbage til forrige drift. Tjek Off Timer indikator og indikatoren på indedelen. Slet: tryk på set/cancel knappen igen Man kan indstille den ønskede temperatur med en forskel på 1 C indenfor 16 C til 30 C (køl) og 8 C til 30 C (varme) Ventilatorhastigheden vil justeres automatisk i forhold til Good Sleep indstillingen. Hvis man kører i varmedrift kan ventilatorhastigheden indtilles. Når Good Sleep funktionen er tændt: I køledrift: luftretning justeres automatisk I varmedrift: Justering af luftretning er mulig Ændring af temperatur - og ventilatorhastighed i Good Sleep drift Fall Asleep : mindsker temperaturen Sound Sleep : øger temperaturen en anelse Wake up from Good Sleep : Du vågner efter en god nats søvn i et behageligt klima! Indstil OFF timerfunktionen i Good Sleep drift til over 5 timer. Du kan blive forstyrret i din søvn, hvis tiden er indstillet for kort eller for lang fordi standardindstillingen er sat til 8 timers drift Hvis Good Sleep indstillingen er sat til mindre end 4 timer, vil driften stoppe på samme tid Hvis indstillingen er sat til over 5 timer, vil den kører som vågn op drift fra den sidste time før den stopper Anbefalet indstilling af temperatur er mellem 25 C ~ 27 C (afkøling) og 21 C ~ 23 C (opvarmning) 10

11 Indstilling af tiden Indstil tiden inden brug af unitten 1. Tryk på 2 nd F knappen 2 nd F ikonet vises på displayet 2. Tryk på Time set knappen og indstil tiden AM eller PM indikatoren blinker og du kan indstille tiden ved at trykke på temp+/- knappen for time og fan for minutter. 3. Tryk på Time set knappen igen for at aktivere Indstilling af Timer On/Off Tjek tiden på fjernbetjeningen før brug af denne funktion Standard tiden er 12AM (middag) på fjernbetjeningen. Tiden går tilbage til standard ved batteriskift. Man kan indstille unitten til at tænde og slukke automatisk på ønsket tidspunkt Indstilling af Timer On når unitten er slukket/off timer når unitten er tændt indstilling af Timer On 1. Tryk på Timer on knappen On/Off ikonet vil blinke i fjernbetjeningens display 2. Tryk på Temp+ eller - knappen og ventilator (minutter) knappen for at indstille tiden Man kan indstille tiden i time-intervaller fra 1 time til 12 timer og minutintervaller fra 1 minut til 59 minutter. 11

12 indstilling af Timer OFF 3. Tryk på set/cancel knappen for at aktivere den ON ikonet stopper med at blinke og den indstillede tid vil vises i 3 sekunder. Hvis du ikke trykker på set/cancel knappen inden 10 sekunder efter valg af tid, vil unitten gå tilbage til forrige drift. Tjek ON timer eller OFF timer ikonet og ikonet på indedelen. Anuller: Tryk på set/cancel knappen en gang til Yderligere muligheder tilgængelig i ON timer drift Viser sidste indstilling før sluk Justering af ventilatorhastighed er ikke tilgængelig Indstilling af temperaturen i auto/køle/varme drift Kun den seneste timer-indstilling vil anvendes mellem On Timer/Off Timer og Good Sleep Off timer funktioner. indstilling af Timer On og Timer OFF samtidigt»følg samme procedure for indstilling af ON Timer og OFF Timer ON timer og OFF timer indstillingstid bør være forskellige Tryk på set/cancel knappen på fjernbetjeningen men Timer-funktionen er tændt - både ON og OFF timeren vil blive slettet og ikonet vil forsvinde. Brug af Smart Save funktionen Denne funktion indstiller temperaturgrænsen for at spare energi når unitten kører køledrift. Tryk på Smart Saver knappen på fjernbetjeningen når airconditonen kører i køledrift Smart Saver og vertikal lamel ikon vises på fjernbetjeningens display. Lamellerne bevæger sig op og ned. Hvis den indstillede temperatur er lavere end 24 C vil den automatisk hæves til 24 C. Sletning: Tryk på Smart Saver knappen en gang til Smart Saver funktionen er kun tilgængelig i køledrift Når Smart Saver funktionen er aktiveret, er temperaturområdet begrænset til 24 C ~ 30 C. Hvis den ønskede temperatur er under 24 C, sluk for Smart Saver funktionen. Temperatur og ventilatorhastighed kan justeres (se side XX for instruktioner) Hvis der trykkes på Mode knappen mens Smart Saver funktionen er aktiveret, anulleres denne funktion 12

13 Brug af AutoClean funktionen AutoClean (rensefunktion) forhindre mug/skimmel ved at fjerne fugt fra indedelen. Denne funktion bevirker en sundere og renere luft. Tryk på AutoClean knappen Når unitten er slukket: AutoClean ikon på indedelen fremkommer og AutoClean funktionen aktiveres Når unitten er tændt: Efter stop af drift, vil AutoClean ikonet på indedelen vises og AutoClaean aktiveres. AutoClean tiden kan variere, alt efter tidligere driftmode Auto (køl), Køl, affugt: ca. 30 minutter Auto (varme), Varme, ventilatordrift: ca. 15 minutter Anuller: Tryk på AutoClean knappen en gang til AutoClean ikonet vises kun på indedelen som (clean) Når airconditionen tændes, vil AutoClean funktionen køre efter stop af airconditiondrift. Brug af d light Cool funktionen Sensoren på indedelen, der måler temperatur og luftfugtighed i lokalet, holder rumtemperaturen på det mest konfortable niveau ved automatisk kontrol af temperatur og ventilatorhastighed. Tryk på d light Cool knappen på fjernbetjeningen når airconditionen kører køledrift. d light Cool og ventilator ikonet vises på fjernbetjeningens display Airconditionen vil sætte ventilatorhastigheden til Auto og justerer temperaturen automatisk i forhold til rumtemperaturen og luftfugtigheden i lokalet. Anuller: Tryk på d light Cool knappen en gang til d light Cool funktionen er kun tilgængelig i køledrift Når d light Cool funktionen er aktiveret, vil temperaturen indstilles automatisk og vil vises i fjernbetjeningsdisplayet. Hvis man trykker på Mode knappen mens d light Cool funktionen er aktiveret, vil det anullere d light Cool funktionen. Ved brug af Multi-systemer vil denne funktion kun fungere, hvis d light Cool funktionen er indstillet på samtlige indedele. Brug af Quiet funktionen Man kan reducere støjen fra indedelen Tryk på Quiet knappen på fjernbetjeningen når airconditionen kører i køle/varme drift Quiet ikonet vises på fjernbetjeningens display Indedelen vil køre mere stille Sletning: Tryk på Quiet knappen en gang til Ved brug af Multi-systemer vil denne funktion kun fungere, hvis Quiet funktionen er indstillet på samtlige indedele. 13

14 Brug af Smart A applikation Du kan kontrollere din air condition hvorsom helst med Smart App. For yderligere information, se Smart A/C applikationsmanual Rengøring af unitten Tjek at unitten er slukket og strømmen er slukket når unitten rengøres Rengøring af indedelen Tør overfladen med en let fugtig microfiber klud Kontakt servicecenter når indedelens varmeveksler skal renses, da den skal skille ad. Da panelet på indedelen let ridses, er det vigtigt at bruge en microfiber klud Brug ikke alkalisk rensemiddel på displayet Brug ikke svovlsyre, saltsyre eller ander organiske opløsningsmidler (såsom fortynder, petroleum og acetone) til at rengøre overfladen på unitten. Undgå at sætte klistermærker på, det kan ødelægge overfladen. Rengøring af udedelens varmeveksler Når der samles støv i varmeveksleren kan det medføre nedsat køleevne. Rens derfor varmeveksleren reglmæssigt. Spray med vand for at fjerne støvet Pas på skarpe kanter på varmeveksleren Åbning af panelet Tag fat i hver side af frontpanelet og løft panelet op for at åbne. Frigør panelet, som automatisk holdes åbent. Varmeveksler Illustrationen kan variere en smule afhængig af model. For lukke panelet, løftes op mens man skubber let og sænker det ned. 14

15 Fjernelse af HD filter» Tag fat i håndtaget og løft det op, træk så filteret mod dig og skyd det nedad. Rensning af HD filter Det vaskbare skumbaseret HD filter opfanger store partikler fra luften. Filteret renses med en støvsuger eller ved håndvask. Åbn panelet og tag filteret ud Rengør filteret med en støvsuger eller en blød børste. Hvis der er meget støv, kan det renses med rindende vand. Indsæt filteret og luk panelet Lad filteret tørre i et godt ventileret område Rens filteret hver anden uge. Dette kan dog variere alt efter brug og de omgivende faktorer. I støvede områder bør filteret renses hver uge. Hvis filteret tørre i et fugtigt lokale, kan der fremkomme dårlig lugt. Rens da filteret igen og lad det tørre på et vel-ventileret sted. 15

16 Vedligeholdelse af unitten Hvis unitten ikke bruges i en længere periode, affugt da unitten så den bevares bedst.» Affugt unitten ved at køre ventilatordrift i 3-4 timer og sluk da strømmen. Der kan opstå skader på komponenterne hvis der er fugt i maskinen.» Før brug af unitten igen, affugtes den igen ved at køre ventilatordrift i 3-4 timer. Dette fjerne også evt. lugt, der kan være opstået fra fugt. Periodisk eftersyn Type Beskrivelse Hver 2. uge Hver 3. måned Hver 4. måned Hvert år Rens HD filter (1) Rens kondensdrænbakke (2) Indedel Grundig rens af varmeveksler (2) Rens kondensdrænrøret (2) Udskift fjernbetjeningens batterier (1) Rengør varmeveksleren på ydersiden (2) Rengør varmeveksleren på indersiden (2) Udedel Rens elektriske komponenter med trykluft (2) Tjek at alle ledninger er fastgjort (2) Rens ventilatoren (2) Tjek at alle ventilatordele er fastgjort (2) Rens kondensatordrænbakke (2) = periodisk tjek af inde-/udedel Følg beskrivelserne nøje for at vedligeholde unitten korrekt 1) Den beskrevet handling bør udføres oftere hvis unitten er opsat på et meget støvet område. 2) Vedligeholdensen bør kun udføres af kvalificeret personale. (se installationsdelen i manualen) 16

17 Fejlfinding Tjek nedenstående liste for evt. fejl. Det sparer tid og unødige udgifter! Problem unitten virker overhovedet ikke Temperaturjusteringen virker ikke Kold/varm luft kommer ikke ud af unitten Justering af luftretning virker ikke Justering af ventilatorhastighed virker ikke Fjernbetjeningen virker ikke Timer funktionen kan ikke indstilles indikatoren blinker konstant Lugt fremkommer i lokalet under drift Fejlindikation Støj Røg fra udedelen Der drypper vand fra udedelens rørforbindelse Installationsdele Løsning Tjek strøm og tænd unitten igen Tilslut eller tænd for afbryderen og tænd unitten igen Tjek om OFF Timer er indstillet. Tænd for unitten igen ved at trykke på Power knappen Tjek om der er valgt Affugt/ventilator/turbo/d ligt Cool drift. I disse indstillinger indstilles temperaturen automatisk og man kan ikke justere temperaturen. Tjek om indstillingstemperaturen er højere (i køledrift) el. lavere (i varmedrift) end den nuværende temperatur. Tryk på Temp. hr.+ eller - knappen på fjernbetjeningen for at ændre indstillingstemperaturen. Tjek om HD filteret er blokeret af støv/skidt. Hvis der er meget støv i filteret, kan det mindske køle (varme) driften. Rengør ofte. Tjek om udedelen er overdækket eller blokeret. Fjern dækslet og fjern evt. blokering. Hvis man vil bruge unitten i direkte sollys bør udedelen tildækkes. Tjek om unitten er indstillet til afrimningsdrift. Hvsi der er islag, eller udetemperaturen er meget lav, vil unitten automatisk kører afrimningsdrift. I afrimingsdrift vil ventilatoren i indedelen stoppe og der kommer ikke kold luft ud. Hvis døre eller vinduer er åbne kan det være skyld i dårlig køling/opvarmning. Luk døre og vinduer. Tjek om unitten lige er blevet tændt efter stop af køle- eller varmedrift. I det tilfælde, vil det kun være ventilatoren, der kører for at beskytte kompressor på udedel. Tjek om rørlængden er for lang. Når rørlængden overskrider max. tilladt kan det mindske køle/varmeydelsen. Tjek om Good Sleep funktion er valgt. I denne indstilling kan luftretningen ikke justeres. (Hvis Good Sleep er indstillet i varme drift kan luftretning justeres) Tjek om der er valgt Auto/Affugt/Turbo/Good Sleep/d light Cool drift. Ventilatorhastighed er sat til auto og kan ikke justeres. Tjek om batterierne er afladet. Tjek om der er noget, der blokere for signalet Tjek om der er stærkt lys, (såsom fluoriserende- eller neonlys) i nærheden af fjernbetjeningen, dette kan forstyrre signalet. Tjek om der er trykket på set/cancel knappen efter at have indstillet tiden Tryk på knappen eller tag strømstikket fra eller sluk fordeleren. Hvis indikatoren stadig blinker, kontakt servicemontør. Tjek om unitten kører i et røgfyldt område. Udluft lokalet eller kør ventilatordrift i 1-2 timer (der er ikke brugt lugtende komponenter i air conditonen)! Rens HD filteret hvis det er beskidt. Udskift det deodoriserende filter hvis det er beskidt. Hvis fejlindikering, så som alle blinker vises på indedelens display, kontakt servicemontør Alt efter driftsstatus, kan der høres svag støj når kølemiddlet kører gennem anlægget. Det er normalt. Det kan opstå damp pga. afrimningsproceduren på udedelens varmeveksler under varmedrift om vinteren Der kan genereres vand pga. temperaturforskel. Det er normalt. I denne manual kan der forekomme forenklede modelnavne som vist i nedenstående tabel Modelnavn Inkluderede modeller Bemærkning AR**FSFK AR09FSFK*, AR12FSFK*, AR18FSFK Gruppering afgjort af serie **09** AR09FSFK* Gruppering afgjort af kapacitet **12** AR12FSFK* **18** AR18FSFK* 17

18 Sikkerhedsforanstaltninger Følg nøje sikkerhedsforanstatningerne beskrevet nedenfor, da de er vigtige for sikkerheden. Frakobl altid unitten fra strømtilførsel før vedligehold eller ved adgang til komponenterne Installation og testdrift skal udføres af autoriserede personale Sørg for at unitten ikke er opstillet et let tilgængeligt sted Generel information» Læs indholdet af denne manual grundigt før installering af unitten og gem manualen til senere brug.» Installatører bør læse de følgende advarsler grundigt.» Opbevar drifts- og installationsmanualen et sikkert sted og husk at overdrage den ved videresalg af unitten.» Denne manual forklarer, hvordan man installerer en indedel med et splitsystem med to Samsung units. Brug af andre units med et andet styresystem, kan medføre skade på anlægget og bryde garantien. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader forvoldt pga. nævnte.» Unitten følger betingelserne for lavspændingsdirektivet (72/23/EEC), EMC direktivet (89/336/EEC) og direktivet for komprimeret udstyr (97/23/ EEC)» Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader som fremkommer af uautoriserede ændringer- eller forbindelser/tilslutninger af el-ledninger m.v.» unitten må kun bruges til applikationer den er designet til: indedelen er ikke eget til installation på steder brugt til vasketøj!» Benyt ikke unitten hvis den er skadet. Hvis der opstår problemer, sluk unitten og tag stømforsyningen fra.» Fratag altid strømmen for at undgå elektrisk stød, ild eller skader ved røgudvikling, hvis ledningen er varm eller beskadiget eller hvis unitten larmer meget. Kontakt servicemontør.» Husk altid at inspicere unitten, elektriske tilslutninger og kølerør reglmæssigt. Dette bør kun udføres af autoriserede personale.» Unitten indeholder bevægelige dele, som altid skal holdes væk fra børn!» Forsøg ikke at reparere, fjerne, ændre eller geninstallere unitten. Hvis dette udføres af uautoriserede personale kan det medføre elektrisk stød eller brand.» Anbring ikke flasker med flydende væske eller andre objekter ovenpå unitten.» Alle materialer brugt til producering - eller indpakning af unitten er genbrugeligt.» Indpakningsmateriale og brugte batterier fra fjernbetjeningen skal bortskaffes i henhold med gældende lovgivning.» Unitten indeholder kølemiddel, som skal bortskaffes som speciel affald. Unitten skal bortskaffes korrekt og sikkert iht. gældende regler. Installering af unitten VIGTIGT! Ved installation, tilslut altid først kølerør og dernæst elektriske forbindelser. Demontér altid først de elektrisek forbindelser og dernæst kølerør.» Ved modtagelse, inspicer unitten for at sikre, at den ikke er transportskadet. Hvis dette er tilfældet må unitten IKKE installeres. Kontakt sælger.» Efter endt installation foretages en funktionstest og instruer brugeren i hvordan unitten bruges. Ved installation af multi-system foretages funktionstest som beskrevet i manualen der følger med udedelen.» Brug ikke unitten i områder med farlige substanser eller tæt på åben ild for at undgå ild, eksplosion eller skader.» For at forhindre skade ved uforsætlig berøring af indedelens ventilator bør indedelen installeres mindst 2,5 m over gulvet.» Unitten bør kun anvendes til applikationer, den er designet til: indedelen er ikke eget til installation på steder brugt til vasketøj!» Samsungs produkter skal installeres på steder som beskrevet her i manualen for at sikre både tilgængelighed- og mulighed for reglmæssig vedligeholdelse og reparationer. Unittens komponenter skal være tilgængelige og skal kunne skilles ad under hensyn til sikkerhed for mennesker og ting. Af denne grund, og hvor det ikke er indikeret i manualen, vil den nødvendige udgift i forbindelse med reparation af unitten ved skader pga. brug af slynge, truck, løftegrej eller anden brug af løftemidler, ikke regnes som en del af garantien og udgiften hertil vil påføres bruger. Strømforsyning, sikring eller afbryder» Sørg altid for at strømforsyningen stemmer overens med gældende sikkerhedsstandarder. Installer altid unitten i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder.» Sørg altid for at der er jord-tilslutning» Tjek at spænding og frekvens stemmer overens med specifikationerne og at der er nok volt til også at trække andre husholdningsapparater tilsluttet samme lysnet.» Tjek at afbryderknap og sikkerhedsswitch er korrekt dimensioneret» Tjek at unitten er tilsluttet strømforsyningen i henhold til instruktionerne i el-diagrammet.» Tjek altid at el-tilslutningerne er i henhold til de elektriske specifikationer- og instruktioner angivet i el-diagrammet. Valg af installationslokation Indedel» Hvor luftretning ikke blokeres» Hvor kold luft kan spredes ud i lokalet» Installer kølemiddelrørets længde- og højdeforskel på både inde- og udedel som vist i installationsdiagrammet» Væg, der forhindre vibrationer og er stærk nok til at holde til produktets vægt.» undgå direkte sollys» 1 meter eller mere fra TV og radio (for at undgå billedforstyrrelse eller støjgene)» Så lang væk som muligt fra fluoriserende- og glødepærelys (så fjernbetjeningen virker korrekt)» Et sted hvor det er nemt at udskifte luftfilter 18

19 Valg af installationslokation udedel» Hvor den ikke er udsat for stærk vind» Vel-ventilerede og støvfrie steder» Væk fra direkte sollys og regn» Hvor naboer ikke generes af driftslyde og varm luft» Solid mur eller støtte, der forhindre vibrationer og som er stærk nok til at bære produktets vægt» Hvor der ikke er risiko for gaslækage» Hvis unitten installeres på et højt sted, sørg for at fastgøre unittens ben.» 3 meter eller mere fra TV og radio (for at undgå billedforstyrrelse eller støjgene)» installere unitten horisontalt» Steder hvor afløbsvand ikke bliver et problem» Steder hvor der ikke vokser planter og hvor små dyr ikke kan få adgang! undgå følgende steder for at forhindre funktionsfejl på unitten: - Hvor der er maskinolie - Hvor der er sulfide gasser - Salte miljøer såsom ved havet - Andre områder med specielle atmosfærer 300 mm eller mere 125mm eller mere 125mm eller mere Isoler kølemiddelrør og drænrør med absorberende isolering og tape. vælg drænretning (højre eller venstre) L som max. rørlængde og 3 m som minimum rørlængde (det vil reducere støj og vibrationer) L meter max. total rørlængde H meter max total rørlængde Lav mindst et loop, det reducere støj og vibrationer * Udseendet på unitten kan variere fra diagrammet alt efter model 19

20 Pladskrav til udedel Ved installation af 1 udedel Set fra oven Luftindtag Set fra siden Luftudgang Luftudgang Luftindtag Luftretning Installation skal udføres mindst 500 mm fra jorden (krav) Det anbefales at installere udedelen under et snebeskyttende udhæng i regioner med meget snefald. Til Low-Ambient model 300 eller mere Snebeskyttelse Vægbeslag Mindst 500 Hvis luft-udløb er modsat væggen Hvis luft-udløb er mod væggen Hvis 3 af siderne på udedelen er blokeret af mur Hvis den øverste del af udedelen og luftudløbet er mod væggen Den øverste del af udedelen og luft-udløbet er modsat væggen Når væggene blokerer front- og bagside af udedelen Ved installation af mere end én udedel Når luft-udløbet er mod væggen Når 3 sider af udedelen er blokeret af væggen 20

21 Valg af lokation Når væggene blokerer front- og bagside af udedelen Når den øverste del af udedelne og luft-udløbet er modsat væggen Når front- og bagsiden af udedelen er mod muren Hvis unitten installeres på et upassende sted, kan det forårsage støj og medføre dårlig drift af produktet. Unitten skal helst stå et stykke over jorden for at undgå vibrationer. Tilbehør Det følgende tilbehør leveres med unitten. Antallet af hvert tilbehør er angivet i parentesen Tilbehør til indedelen Installationsbakke Fjernbetjening (1) Batterier til fjernbetjening (2) Bruger- og installationsmanual (1) Tilbehør til udedelen Afløbsstuds (1) Gummifødder (4) Møtrikkerne er monteret for enden af hvert rør på fordamper eller service port. Brug møtrikkerne til at samle rørene. Ledningerne er valgfri. Hvis det ikke medfølger, brug standard ledning Afløbsstudsen og gummiben er kun inkluderet hvis unitten er leveret uden uden samlerøret som vist på billedet. 21

22 Valgfrit tilbehør De følgende tilslutninger er valgfrie. Hvis de ikke medfølger, bør de anskaffes inden installation af unitten. Isoleret samlerør Ø6,35 mm (1) Isoleret samlerør Ø9,52 mm (1) **09/12** Isoleret samlerør Ø12,70 mm (1) **18** PE T3 Skum rørisolering (1) Vinyl tape (2) Afløbsstuds (1) Gummifødder (4) Rørklemmer A (3) Rørklemmer B (3) Cement søm (6) M4 x 25 skruer (6) Afløbsrør L 2m (1) Kit 100 gr (1) Skumisolering (1) Hvis disse tilbehør medfølger, vil de være i tilbehørskassen Værktøj til installation Generelt værktøj Vakuumpumpe Rørskærer Præcisionsbor Manifold Skruetrækker Topnøgle Skruenøgle Bor Vatterpas Svensknøgle Målebånd Rørbukker Magnet Testværktøj Termometer Resistance meter Elektroskop Fastgørelse af installationspladen Man kan vælge retningen på afløbsslangen alt efter hvor man vil installere indedelen. Derfor er det vigtigt - inden fastgørelse af installationsbakken - at bestemme positionen på hullet (65 mm), hvor kablet, røret og slangen skal løbe i gennem for at forbinde indedelen til udedelen. Når vendt mod væggen kan rør og kabel tilsluttes fra: Højre (A) Retning på røret Venstre (B) Underside - højre (C) Siden - højre el. venstre (D) 1. Skub pilemærket opad i bunden af indedelen for at aftage pladen 2. Bestem positionen på hullet til røret og afløbsslange som vist på billedet og bor hullet med en indre diameter på 65 mm så det skråner en anelse nedad. Sørg for kun at bore ét hul efter bestemmelse af retningen på røret 22

23 3. Fastgør indedelen Hvis indedelen monteres på væg: 1. Fastgør indedelen til væggen - tag hensyn til indedelens vægt Hvis man montere pladen på en betonvæg med brug af plastik-rawlplugs, sørg da for at afstanden mellem væg og plade, er mindre end 20mm Hvis man montere indedelen på en vinduesramme: 1. Bestem positionen på træstolperne, der skal fastgøres til vinduesrammen 2. Fastgør træstolperne til vinduesrammen med hensyn til vægt på indedel 3. Fastgør installationspladen til træstolpen med skruer Hvis man montere indedelen på en gipsplade 1. Brug magnet til at lokalisere sømmene 2. Sæt pladen på ophæng af 2 søm Find andre steder hvis der er mindre end 2 søm, eller hvis afstanden mellem skruerne er forskellige fra pladen Fastgør pladen i vatter Vær sikker på at væggen kan modstå vægten af produktet. Hvis der installeres på steder hvor væggen ikke er stærk nok, kan unitten falde ned og forårsage skade. Tilslutning af samlekabel Kabelspecifikation Model Strømkabel (udedel) Strøm Sammenkoblingskabel (indedel-udedel) Type GL 13A 16A Tilslut strømkablet til hovedafbryderen. Hvis hver pol ikke tilsluttes strømforsyningen, skal det sammensættes med en ledningstråd med en kontaktåbning på 3mm Tilslutning af kablet El-arbejde 1. Ved el- og jordtilslutninger sammenholdes med de Tekniske standarder for elektriske installationer og Strømføringsregulation 2. Stram terminalblokskruen til under 12kgf.cm 3. Vær forsigtig ved tilslutning af terminalblok på indedelen Før tilslutning, sørg for at tilslutningsdelen på terminalblokken vender opad På hovedet soklen er skadet Soklen mangler Der må ikke være noget mellemrum mellem terminalen og skruen ved tillsutning Hvis der er mellemrum, kan de medføre brandfare pga. overophedning af den elektriske kontakt Soklen er på hovedet Enten er skruen ikke sat ordentligt i eller også er der mellemrum ml. skrue og terminal Til terminalblokkens ledinger bruges kun en ring-terminalsokkel. Almindelige ledninger uden ring-terminalsokkel kan føre til brand pga. overophedning af el-kontakt under ledningarbejdet. 23

24 Når du installere unitten udføres først kølemiddel- og elforbindelserne. Tilslut unitten til jord før udførsel af el-tilslutning Hvis unitten skal afinstalleres, frakobles først el-kabler, derefter kølemiddeltilslutninger. 1. Forlæng samlekablet hvis nødvendigt Tilslut ikke to eller flere forskellige kabler for at forlænge. Det kan forårsage brand 2. Åbn frontgitteret 3. Fjern skruen, der holder dækslet 4. Træk samlekablet gemmen bagenden af indedelen og tilslut samlekablet til terminaler (Jvf. nedenstående billede) Hvert kabel er mærket med det tilsvarende terminalnummer 5. Træk den anden ende af kablet gennem det 65mm store hul i væggen 6. Luk dækslet og skru det fast 7. Luk frontgitteret 8. Fjern terminaldækslet på siden af udedelen 9. Tilslut kablerne på terminalen som vist på billedet Indedel Indedel Udedel Udedel Enden af ledningen skal være rundet. Efter tilslutning af kablerne, sørg da for at terminalnumrene på indedel/udedel stemmer overens Skruer på terminalblok må ikke skrues af med drejningsmoment på mindre 12kgf/cm 10. Tilslut jordleder til jordterminal 11. Luk terminaldækslet ved forsigtigt at stramme skruen. Forbind ledningerne sikkert så det ikke er let at trække dem ud! (hvis de er for løse, kan det medføre afbrændte ledninger) Forbind ledningerne i henhold til farvekoderne, se el-diagram Strømkablet og det indvendige samlekabel skal vælges udfra specifikationerne på side 24

25 Installering og tilslutning af rør på indedel Forbind indedel og udedel med kobberrør ved hjælp af flaretilslutningerne. Brug udelukkende isoleret, sømløse kølerør, (Cu DHP type i henhold til ISO1337, affedtet og ikke-anløbne rør, velegnet for driftstryk på mindst 4200 kpa og brudtryk på mindst kpa.) Der må under ingen omstændigheder benyttes sanitetskobberrør. Der er 2 kølemiddelrør med forskellig diameter: Det lille til flydende kølemiddel Det store til kølemiddel gas Et kort rør er allerede monteret på unitten. Det kan være nødvendigt at forlænge røret ved brug af samlerør (valgfrit). Tilslutningsproceduren for kølerør varierer i henhold til udgangspositionen af røret hvis den vender mod væggen: Højre (A) Venstre (B) Undersiden (C) Enden 1. Udskær et passende stykke (A, B, C) på bagenden af indedelen - med mindre man monterer røret direkte fra bagsiden. 2. Afrund de skarpe kanter 3. Fjern beskyttelseshætterne på rørene og tilslut samlerøret til hvert rør. Fastspænd møtrikkerne, først med fingerne og dernæst med en skruenøgle. Hvis du ønsker at afkorte- eller forlænge rørene, se side Skær den overskydende isolering væk 5. Hvis nødvendigt, bøjes røret så det passer til bunden af indedelen - og træk så røret ud af hullet Røret bør ikke stikke ud af enden af indedelen Bøjningsgraden skal være 100 mm eller mere 6. Før røret gennem hullet i væggen Røret vil blive isoleret og fastgjort permanent i positionen efter færdiggørelse af installation og gaslækage test; se side 31 for yderligere detaljer Stram møtrikkerne med en skruenøgle; hvis møtrikkerne er overspændte, kan de knække og være årsag til lækage. MUR IKKE RØRENE IND I VÆGGEN Alle kølemiddelrør skal være let tilgængelige for service og vedligehold 25

26 Udluftning af indedelen Indedelen er forsynet med inaktiv gas (nitrogen) Før installering tjekkes for nitrogenlækage på indedelen Hvis dette er tilfældet må unitten IKKE installeres 1. Skru enderne af hvert rør Alt inaktivt gas tømmes fra indedelen For at undgå skidt eller fremmede legemer i rørene under installation fjernes endekapslerne ikke helt før du er helt klar til at forbinde rørene Den tilbageværende luft i kølekredsløbet, som indeholder fugt, kan medføre fejl på kompressoren. Afkortning- eller forlængelse af røret Længden af røret kan enten forlænges, se tabel side 26 eller forkortes, se side 26 Hvis der er behov for rør længere end 5 meter: Samlekablet skal forlænges Der skal tilføjes kølemiddel til rørene, ellers kan indedelen fryse til 1. Sørg for at have alt værktøj klar. 2. Hvis du vil afkorte røret, bruges en rørskærer og sørg da for at skærekanten holdes på 90 på siden af røret. (se billede herunder) Skrå Ujævn Burre 3. For at undgå gaslækage, fjernes alt grater på skærekanten ved hjælp af afgrater Vend røret nedad når graterne fjernes, for at sikre at de ikke kommer ind i røret. 4. Sæt forsigtigt en samlingsmøtrik ind i røret og tilret samlingen Ydre diameter (D) Dybde (A) Flaring str. (B) ø6,35 mm 1,3 mm 9,0 mm ø9,52 mm 1,8 mm 13,0 mm ø12,70 mm 2,0 mm 16,2 mm ø15,88 mm 2,2 mm 19,3 mm ø19,05 mm 2,2 mm 22,5 mm ø22,23 mm 2,2 mm 25,7 mm Forsættes... 26

27 5. Tjek at røret er samlet korrekt (se billede nedenfor) Korrekt Skrå Skadet overflade Revnet Uens tykkelse 6. Tilpas rørene for lettere tilslutning. Stram først møtrikkerne med fingerne og derefter med skiftenøgle Ydre diameter Møtrik ø6,35 mm 140 ~ 170 ø9,52 mm 250 ~ 280 ø12,70 mm 380 ~ 420 ø15,88 mm 440 ~ 480 ø19,05 mm 990 ~ 1210 ø22,23 mm 990 ~ 1210 For stor møtrik kan medføre gaslækage. Hvis møtrikken overskrues, kan det medføre gaslækage. I tilfælde af lodning af røret, skal der blæses nitrogen ind i røret (50Pa). Samlingen skal være tilgængelig 7. For flere detaljer vedr. tilslutning af indedel, se side 23 Installering og tilslutning af drænrør på indedel Når drænrøret installeres på indedelen, tjek da at kondensdrænet passer. Når røret føres gennem det 65 mm store hul i væggen, tjek da følgende: Drænrøret må ikke vende opad Enden af drænrøret må IKKE placeres under vand Drænrøret må ikke bøjes Hold en afstand på mindst 5 cm mellem enden af drænet og jorden Placér ikke enden af drænet i en fordybning Forsættes... 27

28 Installering af drænrør 1. Tilslut forlængerdrænrøret til drænrøret hvis det er nødvendigt 2. Hvis forlængerrøret benyttes, isoler indersiden af forlængerrøret 3. Isæt drænrøret i et af de 2 huller, sæt så enden af drænræret fast med et spændbånd OBS! hvis du ikke benytter det andet hul, luk det da til med gummiprop! 4. Ved forlængelse af drænrøret, hold i enden af drænrør og forlængerrør, roter og indsæt drænrør mm ind i forlængerrøret. Sørg for at de to rør er tætsluttet, så der ikke opstår vandlækage. 5. Forbind drænrøret efter at have isoleret forlængerrøret. Vikl da vinyltape på begge ender af røret - ca. 20 mm. 6. Før drænrøret under kølemiddelrøret så det holder fast på drænrøret 7. Før drænrøret gennem hullet i væggen, tjek at det skråner nedad som på billedet. 8. Ved brug af naturlig drænmetode, tjek at dræningen er normal Røret vil være fastgjort permanent efter endt installation og gaslækagetest - se side 31 for flere detaljer Sørg for at drænrøret er tilsluttet i den rigtige side Ukorrekt installation kan medføre lækage Hvis drænrøret er ført gennem lokalet isoleres røret så der ikke drypper kondensvand Mur IKKE drænrøret ind i væggen Røret skal være let tilgængeligt Ændring af retning på drænrør Ændre kun på retningen hvis det er absolut nødvendigt 1. Tag gummikapslen af med en tang 2. Aftag drænrøret ved at skubbe det og dreje til venstre 3. Indsæt drænet ved at fastgøre det med skruen i hullet på drænrøret og udgangen af drypbakken 4. Sæt gummikapslen på med en skruetrækker ved at dreje den til højre indtil den passer til til enden af hullet 5. tjek for lækage på begge side af drænudgangen Sørg for at indedelen er i lodret position når der ihældes vand for lækagetest. Sikre at vandet ikke rammer elektriske dele 28

29 Installering og tilslutning af drænrør på udedel Under opvarmning kan der samle sig is. Tjek at drænrøret sidder korrekt under afrimningsprocessen. For korrekt dræning: 1. Isæt drænprop i drænrøret på undersiden af udedelen OBS! For at undgå at drænproppen rører jorden, sikres mellemrummet mellem jorden og bunden af udedelen. 2. Tilslut drænrøret til proppen. 3. Sørg for at kondensdræn er korrekt Drænhul Drænprop Bundens overflade på udedel I områder med meget sne, kan sneen blokere luftindtaget. For at undgå dette, installeres en ramme højere end det forventet snefald. Ydermere kan der installeres et tag over udedelen. Drænhul Drænprop Drænrør Overdækning Snefald Ramme Jord Udluftning af rørene Udedelen er påfyldt med R410A. Udslip ikke kølemidlet i atmosfæren, det er en fluormættet drivhusgas, hørende under Kyoto Aftalen, med global opvarmningspotentiale (GWP) = Man skal udlufte luften fra indedelen og rørene. Hvis der er tiloversbleven luft i rørene, kan det påvirke kompressoren. Det kan reducere kølekapa-citeten og føre til funktionsfejl. Der er ikke fyldt kølemiddel på for udluftning af udedelen. Brug vakuumpumpe, som vist på billedet. Ved installation sikres at der ikke opstår lækage. Hvis kølemidlet tilbage suges sættes kompressoren til jord inden samlerøret fjernes. Hvis kølemiddelrøret ikke er isat korrekt og kompressoren kører med service ventilen åben, vil luften indsuges i røret og forøge trykket i kølesystemet uhensigtmæssigt. Dette kan medføre eksplosion og skade. 1. Tilslut hvert rør til den tilhørende ventil på udedelen og fastspænd. 2. Fastspænd først møtrikken med hånden og stram derefter til med skiftenøgle OBS! For højt vridningsmoment kan medføre gaslækage Udedel Indedel Lav de elektriske installationer og sæt systemet på stand-by. Tænd ikke for systemet. For bedst vakuum åbnes den elektronisk ekspansionventil helt - EEV 29

30 Udluftning af samlerørene 3. tilslut fyldeslangen på lavtrykssiden af servicemanifolden til gasventilen som vist på billedet Servicemanifold 4. Åben ventilen på lavtrykssiden af servicemanifolden - mod uret. 5. Udluft røret ved brug af vakuumpumpe i ca. 15 min. Sørg for at trykmanometret viser -0,1 MPa(-76cmHg efter ca. 10 min. Denne procedure er meget vigtig for at undgå gaslækage Luk ventilen på lavtryksiden af servicemanifolden - med uret. Sluk for vakuumpumpen Tjek i 2 min. om der er trykændringer Fjern røret fra lavtryksiden af servicemanifolden Ventil Gasserviceventil (lavtryk) 6. Indstil ventilprop for væske og gasserviceport til åben position 7. Fastgør ventilens bøsninger og serviceporthætte til ventilen og fastspænd. 8. Tjek for gaslækage og vær især opmærksom på 3-vejsventilens bøsninger og på serviceporthætten. Påfyldning af kølemiddel Påfyld kølemiddel i henhold til nedenstående tabel Hvis der bruges rør længere end 5 m: A = gram af kølemiddel R410a skal påfyldes for hver ekstra meter Hvis der bruges kortere rør end 5 m: Påfyldningstiden er normal Se servicemanual for flere detaljer Model A **09/12** 15 **18-** 25 Væskeserviceventil (højtryk) (Hindre tilbageløb) Den tiloversblivende luft i kølekredsløbet indeholder fugt, kan medføre funktionsfejl på kompressoren Vigtig information om kølemiddel Produktet indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-aftalen. Gasserne må ikke lukkes ud i atmosfæren! Udfyld venligst: 1. Fabrikkens kølemiddelfyldning 2. Yderligere kølemiddelmængde påfyldt 1+2 den totale kølemiddel påfyldning Indeholder flourholdinge drivhusgasser dækket af Kyoto-aftalen. Indedel a. Fabrikkens kølemiddelpåfyldning - se unittens navneplade b. Ekstra påfyldning af kølemiddel (se ovenstående information for mængden af ekstra kølemiddelpåfyldning) c. Totale mængde kølemiddelpåfyldning d. Kølemiddelflaskse og påfyldningsmanifold Udedel Den udfyldte label skal påklæbes ved siden af påfyldningshullet (fx. på indersiden af dækslet til stopventilen) 30

31 Påfyldning af kølemiddel ved brug af væskerør R410A er en blandet type kølemiddel. Det er nødvendigt for genopfyldning, at kølemidlet er i væskeform Når der påfyldes kølemiddel fra flaske til unit, følg nedenstående instruktioner: 1. Før påfyldning, tjek om cylinderen har en sifon eller ej! Der er 2 måder at påfylde kølemiddel. Flaske med sifon Flaske uden sifon Påfyldes med opretstående cylinder Påfyldes ved at vende cylinder på hovedet Hvis R410A påfyldes med gas ændres kompositonen på kølemidlet og unittens karakteristik ændre sig. Brug en elektronisk vægt ved ekstra påfyldning af kølemiddel. Gaslækagetest Sørg for at tjekke for gaslækage før installationen færdiggøres (tilslutning af samlerør og slange mellem indedel og udedel, isolelering af kabler, rør og slange og fastgørelse af indedelen på installationspladen) Tjek af gaslækage på udedelen: Tjek ventil A og B ved hjælp af en gasdetektor Tjek af gaslækage på indedelen: Tjek møtrik C og D ved hjælp af en gasdetektor Lækagetest med nitrogen (før åbning af ventiler) For at spore kølemiddellækage, før gendannelse af vakuum og recirkulation af R410A, er det installatørens ansvar at trykprøve hele systemet med nitrogen (brug en cylinder med tryk-reducer) med et tryk på over 40 barg Lækagetest med R410A (efter åbning af ventiler) Før åbning af ventiler udluftes al nitrogen fra systemet og der laves vakuum iht. side 30. Efter åbning af ventiler tjekkes for lækage ved hjælp af kølemiddeldetektor. Pump-down (før afmontering af kølemiddeltilslutninger for reparation eller bortanskaffelse. Pump-down er en måde at samle al kølemiddel i systemet på udedelen. Dette skal udføres inden man frakobler køleslanger for at undgå kølemiddel i at komme ud i atmosfæren. Luk væskeventilen med umbraconøgle Tænd for unitten i køledrift med høj ventilatordrift (kompressor vil starte med det sammen, - hvis der er gået 3 minutter siden sidste drift) Efter 2 min. drift luk sugeventil Sluk systemet og sluk for strømmen Frakobl rør. Efterfølgende beskyttes ventiler og rør-ender mod støv Der kan opstå skade på kompressoren hvis der køres med negativ sugetryk. 31

32 Fastgørelse af indedel- og udedel Efter tjek af gaslækager i systemet isoleres rør, slanger og kabler. Placér da indedelen på installationspladen. Isolering 1. For at undgå kondensproblemer vikles isolering om en del uden isolering på enderne af rørene. 2. Saml rør, samlekable og drænrør med vinyltape. 3. Placér bundet (rør, samlerør og drænrør) i den nederste del af indedelen, forsigtigt så det ikke stikker ud for enden af indedelen 4. Fastgør indedelen til installationspladen og flyt unitten til højre og venstre indtil den sidder sikkert på plads. Rør OBS! Sørg for at rørene ikke bevæger sig når indedelen installeres 5. Omvikl resten af rørene med vinyltape 6. Fastgør røret til væggen Fastgørelse af udedel Installer udedelen vandret på et stabilt sted for at undgå støj og vibrationer, især når den installeres tæt på en nabo! Hvis man installerer udedelen på et sted udsat for stærk vind - eller højt oppe - fastgøres den med en passende støtte (væg eller jord). 1. Placér udedelen som vist, så udledningsluften kan komme ordentligt ud. 2. Fastgør udedelen vandret - med passende støtte - ved brug af ankerbolte. 3. Hvis udedelen er udsat for stærk vind installeres en beskyttende skærm rund om udedelen så ventilatoren kan fungere korrekt. OBS! Fastgør gummiben for at undgå støj og vibrationer Installationsplade Vinyltape Ledninger Drænrør Samlerør Model X Y **09/12** **18** Udedel opsat på væg på stativ Tjek at væggen kan holde til vægten af udedel og stativ Opsæt stativet så tæt til væggen som muligt Opsæt ordentlige stropper for at undgå støj og vibrationer mod væggen Designet til at stoppe mervibration fra udedel til stativ (medfølger ikke) Blød gummi designet til at stoppe vibration fra stativ til væg (medfølger ikke) 32

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugervejledning GCN150E www.strongtie.dk

Brugervejledning GCN150E www.strongtie.dk E www.strongtie.dk UM-E-DK1-10 1 REPARATION OG SERVICE Ved reparation og service returneres værktøjet inkl. udfyldt blanket, som findes på www.strongtie.dk, til Simpson Strong-Tie Repair Center på nedenstående

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere