FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG"

Transkript

1 FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1

2 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen... 3 Fjernbetjeningens specifikationer... 4 Funktionsknapper... 6 Displayets visninger Sådan bruges knapperne Auto-drift Køle/varme/ventilatordrift Afrimningsdrift Indstilling af luftstrømmens retning Timer-drift SLEEP/FRESH-funktion LED/FOLLOW ME-funktion TURBO/SELF SELF CLEAN-funktion

3 Håndtering af fjernbetjeningen Fjernbetjeningens placering Fjernbetjeningen skal bruges inden for en afstand af 8 meter til anlægget og skal pege mod modtageren. Hvis signalet modtages korrekt, høres et bip. Fjernbetjeningens signal skal kunne nå modtageren. Hvis du har indstillet TIMERfunktionen, sender fjernbetjeningen automatisk et signal til den indendørs enhed på det angivne tidspunkt. Hvis fjernbetjeningen er for langt væk, modtages signalet ikke korrekt, og der kan være en forsinkelse på op til 15 minutter. OBS! Klimaanlægget starter ikke, hvis fjernbetjeningens signal til den indendørs enhed blokeres af gardiner, døre eller andre materialer. Undgå at der spildes væske på fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må heller ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Hvis den indendørs enheds infrarøde signalmodtager udsættes for direkte sollys, kan det påvirke anlæggets funktion. Brug gardiner til at skærme modtageren mod sollys. Hvis der er elektriske apparater i nærheden, der reagerer på fjernbetjeningen, kan du enten fjerne disse apparater eller kontakte forhandleren. Udskiftning af batterier BEMÆRK: Batterierne skal udskiftes, hvis modtageren ikke svarer med et bip, eller hvis indikatoren for signaloverførsel på fjernbetjeningen ikke lyser. Fjernbetjeningen bruger to tørbatterier (R03), der sidder for enden af fjernbetjeningen og er beskyttet af et dæksel. 1. Dækslet fjernes ved at trykke let på det og skyde det tilbage. 2. De gamle batterier tages ud og nye sættes i. Sørg for, at polerne (+) og (-) vender korrekt. 3. Dækslet sættes på igen ved at skyde det tilbage på plads. BEMÆRK: Når batterierne tages ud, slettes fjernbetjeningens programmering. Efter isætning af nye batterier skal fjernbetjeningen programmeres igen. OBS! Undgå at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i to til tre måneder, tages batterierne ud. Batterier må ikke kasseres sammen med husholdningsaffald. De skal afleveres som særligt affald. 3

4 Fjernbetjeningens specifikationer Model RG35A(2)/BG(C)EF, RG35A1/BG(C)EF, RG35B/BG(C)E, RG35C/BG(C)E, RG36A(1)/BG(C)EF, RG36A2/BG(C)EF, RG36B/BG(C)E RG36C/BG(C)E, RG35A(2)/BG(C)EF RG35B/BG(C)E RG35C/BG(C)E, RG36A(1)/BG(C)EF, RG36A2/BG(C)EF, RG36B(1)/BG(C)E, RG36C/BG(C)E Mærkespænding 3,0 V (2 tørbatterier R03/LR03) Signalrækkevidde 8 m (ved en spænding på 3,0 V er rækkevidden 11 m) Omgivende temperatur Fra -5 C til +60 C Funktioner 1. Driftsmåder: AUTO, COOL, DRY, HEAT (afhængig af modellen) og FAN timers TIMER-indstilling 3. Indstilling af rumtemperatur mellem 17º C og 30º C. 4. Fuld displayfunktion 4

5 Modellerne RG36A2/BG(C)EF har ikke FRESH- og SELF CLEAN-funktion. Bemærk: RG35 og RG36-serien adskiller sig kun lidt fra hinanden i udseende. Knappernes funktioner og betjening er den samme. Nogle knapper har to funktioner, og andre har kun én funktion, fx hhv. SLEEP/FRESH og SLEEP. Se ovenstående illustrationer. 5

6 Funktionsknapper 1. ON/OFF: Tænder og slukker for klimaanlægget. 2. MODE: For hvert tryk på MODE ændres driftsmåden således: AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN BEMÆRK: Ikke alle modeller har HEAT-funktion. 3. SWING: Hhv. aktiverer og deaktiverer den automatiske drejning af den vandrette ventilationsrist. 4. DIRECT: Ændrer ventilationsristens retning og indstiller luftstrømmen i opadgående eller nedadgående retning. For hvert tryk på knappen drejer risten 6 grader. 5. SLEEP/FRESH: Aktiverer og deaktiverer SLEEP-funktionen. Hvis knappen holdes nede i mere end to sekunder, aktiveres FRESH-funktionen. Tryk igen i mindst to sekunder for at deaktivere funktionen. BEMÆRK: Når SLEEP-funktionen er aktiveret, deaktiveres den, hvis du trykker på en af følgende knapper: MODE, FAN SPEED eller ON/OFF. 6. TURBO/SELF CLEAN: Aktiverer og deaktiverer TURBO-funktionen. Hvis knappen holdes nede i mere end to sekunder, aktiveres SELF CLEAN-funktionen. Tryk igen i mindst to sekunder for at deaktivere funktionen (gælder kun for nogle modeller). Hvis du trykker på denne knap i HEAT-drift, kører anlægget med en konstant temperatur på 8 grader. Den indendørs enheds display viser FP. Hvis du trykker på en af følgende knapper: ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP, DOWN eller SHORTCUT under drift, annulleres FP-funktionen. 7. RESET: Annullerer alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen vender tilbage til fabriksindstillingerne. 6

7 8. UP: Øger temperaturen eller tiden i TIMER-indstilling. 9. DOWN: Sænker temperaturen eller tiden i TIMER-indstilling. 10. SHORTCUT: Anvendes til at gendanne aktuelle indstillinger eller genoptage tidligere indstillinger. Hvis du trykker på knappen, første gang du sætter anlægget til, kører anlægget i auto-drift med en temperatur på 24 grader og automatisk ventilatorhastighed. Hvis du trykker på knappen, mens fjernbetjeningen er tændt, vender anlægget automatisk tilbage til tidligere indstillinger, herunder driftsmåde, temperaturindstilling, ventilatorhastighed og SLEEP-funktion (hvis aktiveret), og der sendes et signal til anlægget. Hvis du trykker på knappen, mens fjernbetjeningen er slukket, vender anlægget tilbage til de tidligere indstillinger, men sender ikke et signal til anlægget. SLEEPfunktionen er deaktiveret. Hvis du holder knappen nede i mere end to sekunder, gendanner systemet automatisk de aktuelle driftsindstillinger, herunder driftsmåde, temperaturindstilling, ventilatorhastighed og SLEEP-funktion (hvis aktiveret). 11. FAN SPEED: Vælger en af fire indstillinger for ventilatorhastighed: AUTO, LOW, MED eller HIGH. 12. TIMER ON: Indstiller TIMEREN til automatisk tilkobling. For hvert tryk på knappen øges tiden for, hvornår anlægget skal koble automatisk til, med 30 minutter. Hvis displayet viser 10:00, øges tiden med 60 minutter for hvert tryk på knappen. For at annullere den automatiske tilkoblingsfunktion skal du blot indstille tiden til 0:00. 7

8 13. TIMER OFF: Indstiller TIMEREN til automatisk frakobling. For hvert tryk på knappen øges tiden med 30 minutter. Hvis displayet viser 10:00, øges tiden med 60 minutter, hver gang du trykker på knappen. For at annullere den automatiske frakoblingsfunktion skal du blot indstille tiden til 0: LED/FOLLOW ME: Aktiverer og deaktiverer den indendørs enheds display. Hvis du holder knappen nede i mere end to sekunder, aktiveres FOLLOW ME-funktionen og hvis du igen holder knappen nede i mindst to sekunder, deaktiveres funktionen. 15. LOCK: Låser alle aktuelle indstillinger, og den eneste funktion, der kan vælges med fjernbetjeningen, er LOCK. Tryk igen på LOCK for at annullere LOCK-funktionen. BEMÆRK: Knappernes udseende kan være lidt forskelligt fra model til model. Alle ovenfor beskrevne funktioner gælder den indendørs enhed. Hvis anlægget ikke har funktionen, sker der ikke noget, når du trykker på den pågældende funktionsknap på fjernbetjeningen. 8

9 Displayets visninger Transmission-indikator Lyser, når fjernbetjeningen overfører et signal til den indendørs enhed. Mode-display Viser den aktuelle driftsmåde i følgende rækkefølge: AUTO, COOK, DRY, HEAT (gælder ikke for modeller, der kun kan køle) og FAN. Temp./Timer Viser den indstillede temperatur (17-30 grader C). Hvis anlægget er indstillet til ventilatordrift, vises der ingen temperatur. Hvis anlægget er i TIMER-drift, vises TIMERENS indstillinger. Fan speed Viser den valgte ventilatorhastighed: AUTO (ingen visning), LOW, MED eller HIGH. Ventilatorhastigheden er automatisk indstillet, når anlægget kører i enten AUTO- eller DRYdrift. ON/OFF Lyser, når du tænder for klimaanlægget. Slukker, når du slukker for anlægget. Lock Symbolet lyser, når LOCK-funktionen er aktiveret. FOLLOW ME Symbolet lyser, når I FEEL-funktionen er aktiveret. Sleep Symbolet lyser, når anlægget kører i SLEEP-drift. Tryk for at slukke for SLEEP-drift. Bemærk: Alle symboler er vist på figuren. Når anlægget er i brug, vises kun de funktionssymboler i displayet, der er aktiveret. 9

10 Sådan bruges knapperne Auto-drift Sæt ledningen i og tænd for strømmen. OPERATION-indikatoren begynder at blinke i den indendørs enheds display. 1. Tryk på MODE-knappen for at vælge AUTO-drift. 2. Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles mellem 17º C og 30º C med 1º C ad gangen. 3. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte klimaanlægget. BEMÆRK 1. I AUTO-drift vælger klimaanlægget automatisk enten COOL, FAN eller HEAT-drift ved at registrere temperaturforskellen mellem den faktiske rumtemperatur og den temperatur, der er indstillet på fjernbetjeningen. 2. I AUTO-drift kan ventilatorhastighed ikke vælges. Den styres automatisk. 3. Hvis der ikke kan opnås en behagelig temperatur ved AUTO-drift, kan temperaturen indstilles manuelt. Køle/varme/ventilatordrift Sæt ledningen i og tænd for strømmen. 1. Tryk på MODE-knappen for at vælge COOL-, HEAT- (kun køle- og varmemodeller) eller FAN-drift. 2. Tryk på OP/NED-knappen for at indstille den ønskede rumtemperatur. Temperaturen kan indstilles mellem 17º C og 30º C med 1º C ad gangen. 3. Tryk på FAN SPEED for at vælge en af de fire ventilatorhastigheder: AUTO, HIGH, MED eller LOW. 4. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte klimaanlægget. BEMÆRK I FAN-drift vises den indstillede temperatur ikke på fjernbetjeningen, og det er ikke muligt at styre rumtemperaturen. Kun trin 1, 3 og 4 kan anvendes. 10

11 Afrimning Sæt ledningen i og tænd for strømmen. OPERATION-indikatoren begynder at blinke i den indendørs enheds display. 1. Tryk på MODE-knappen for at vælge DRY-drift. 2. Tryk på OP/NED-knappen for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles mellem 17º C og 30º C med 1º C ad gangen. 3. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte klimaanlægget. BEMÆRK I afrimnings-drift kan ventilatorhastighed ikke vælges. Den styres automatisk. Indstilling af luftstrømmens retning Luftstrømmens retning indstilles ved hjælp af knapperne SWING og DIRECT. 1. For hvert tryk på DIRECT drejer den vandrette luftrist 6 grader. 2. Ved at trykke på SWING drejer risten automatisk op og ned. BEMÆRK: Hvis risten indstilles i en position, der påvirker klimaanlæggets køle- eller varmeeffekt, vil den automatisk ændre drejeretning. 11

12 TIMER-drift Tryk på TIMER ON for at indstille tiden for anlæggets automatiske tilkobling og på TIMER OFF for at indstille tiden for automatisk frakobling. Indstilling af tid for automatisk tilkobling 1. Tryk på TIMER ON. Displayet på fjernbetjeningen viser TIMER ON, den sidst indstillede tid for tilkobling, og bogstavet h. Nu kan du indstille tiden for automatisk tilkobling. 2. Tryk på TIMER ON igen for at indstille den ønskede tid for, hvornår anlægget skal tilkoble. For hver gang du trykker på knappen, øges tiden med en halv time mellem 0 og 10 timer og med en time mellem 10 og 24 timer. 3. Efter indstilling af TIMER ON er der en forsinkelse på ca. et sekund, før signalet overføres fra fjernbetjeningen til klimaanlægget. Efter yderligere to sekunder slukker h i displayet, og displayet viser igen den indstillede temperatur. Indstilling af tid for automatisk frakobling 1. Tryk på TIMER OFF, og fjernbetjeningens display viser TIMER OFF, den sidst indstillede tid for frakobling og et h. Nu kan du indstille tiden for automatisk frakobling. 2. Tryk igen på TIMER OFF for at indstille tiden for automatisk frakobling. For hver gang du trykker på knappen, øges tiden med en halv time mellem 0 og 10 timer og med en time mellem 10 og 24 timer. 3. Efter indstilling af TIMER OFF er der en forsinkelse på ca. et sekund, før signalet overføres fra fjernbetjeningen til klimaanlægget. Efter yderligere to sekunder slukker h, og den indstillede temperatur vises igen i displayet. 12

13 OBS! Når du vælger TIMER-drift, sender fjernbetjeningen automatisk timer-signalet til den indendørs enhed, når tiden er inde. Derfor skal fjernbetjeningen opbevares et sted, hvor signalet kan nå enheden. Automatisk til/frakobling kan indstilles på fjernbetjeningen til at ske efter: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 timer. Eksempel på TIMER-indstilling TIMER ON (automatisk tilkobling) Timeren er nyttig, hvis du ønsker, at klimaanlægget skal koble til, inden du kommer hjem. Klimaanlægget vil automatisk starte efter det angivne antal timer. Eksempel: For at starte klimaanlægget om seks timer: 1. Tryk på TIMER ON. Den sidst indstillede tid for tilkobling og bogstavet h vises i displayet. 2. Tryk på TIMER ON, indtil fjernbetjeningens display viser 6:0h 3. Vent tre sekunder, og temperaturen vises igen i displayet. TIMER ON lyser konstant, når funktionen er aktiveret. 13

14 TIMER OFF (automatisk frakobling) Timeren er nyttig, hvis du ønsker, at klimaanlægget skal koble automatisk fra, efter du er gået i seng. Klimaanlægget vil automatisk slukke efter det angivne antal timer. Eksempel: For at slukke klimaanlægget om ti timer: 4. Tryk på TIMER OFF. Den sidst indstillede tid for frakobling og bogstavet h vises i displayet. 5. Tryk på TIMER OFF, indtil fjernbetjeningens display viser 10:0h 6. Vent tre sekunder, og temperaturen vises igen i displayet. TIMER OFF lyser konstant, når funktionen er aktiveret. Kombineret indstilling af tilkobling- og frakobling (samtidig indstilling af TIMER ON og TIMER OFF) TIMER OFF --> TIMER ON (On --> Stop --> Start) Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker, at klimaanlægget skal koble automatisk fra, efter du er gået i seng og koble til igen, når du vågner eller kommer hjem. Eksempel: Du ønsker, at klimaanlægget skal slukke efter to timer og tænde igen efter ti timer. 1. Tryk på TIMER OFF. 2. Tryk igen på TIMER OFF, så der står 2:0h i TIMER OFF. 3. Tryk på TIMER ON. 4. Tryk igen på TIMER ON, til der står 10h i TIMER ON-displayet 5. Vent tre sekunder, og temperaturen vises igen i displayet. TIMER ON OFF lyser konstant, når funktionen er aktiveret. 14

15 TIMER ON --> TIMER OFF (Off --> Start --> Stop) Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker, at klimaanlægget skal koble automatisk til, inden du vågner og koble fra, efter du har forladt huset. Eksempel: Du ønsker, at klimaanlægget skal starte efter to timer og slukke igen efter fem timer. 6. Tryk på TIMER ON. 7. Tryk igen på TIMER ON, så der står 2:0h i TIMER ON 8. Tryk på TIMER OFF. 9. Tryk igen på TIMER OFF, til der står 5h i TIMER OFF-displayet 10. Vent tre sekunder, og temperaturen vises igen i displayet. TIMER ON OFF lyser konstant, når funktionen er aktiveret. BEMÆRK: Det er den TIMER-indstilling (TIMER ON eller TIMER OFF), der kommer lige efter indstillingstiden, der aktiveres først. SLEEP/FRESH-funktion Tryk på knappen i under to sekunder, og SLEEP-funktionen aktiveres. Hvis du trykker på knappen i over to sekunder, aktiveres FRESH-funktionen. I SLEEP-funktion enten øges kølingen eller varmen sænkes automatisk med 1 grad C pr. time i de første to timer og holder derefter temperaturen konstant i fem timer. Herefter slukker anlægget. Det giver en meget behagelig temperatur og sparer energi. Bemærk: SLEEP-funktionen kan kun aktiveres under køle-, varme- eller auto-drift. Når FRESH-funktionen aktiveres, starter ionapparatet/plasma Dust Collector (afhængig af model) og medvirker til at fjerne pollen og urenheder i luften. 15

16 LED/FOLLOW ME-funktion Hvis du trykker på knappen i under to sekunder, aktiveres LED-funktionen. Hvis du trykker på den i over to sekunder, aktiveres FOLLOW ME-funktionen. Når FOLLOW ME-funktionen er aktiveret, viser fjernbetjeningens display den aktuelle temperatur på det sted, hvor fjernbetjeningen befinder sig. Fjernbetjeningen sender et signal til klimaanlægget hvert tredje sekund, indtil du trykker på FOLLOW ME-funktionen igen. FOLLOW ME-funktionen kan ikke aktiveres under DRY- og FAN-drift. Hvis du skifter driftsmåde eller slukker for klimaanlægget, deaktiveres FOLLOW MEfunktionen automatisk. TURBO/SELF CLEAN-funktion Hvis du trykker på knappen i under to sekunder, aktiveres TURBO-funktionen. Hvis du trykker på den i over to sekunder, aktiveres SELF CLEAN-funktionen. Med TURBO-funktionen når anlægget den forudindstillede temperatur på kortest mulige tid. Hvis du trykker på TURBO-knappen i køledrift, udsendes der en kraftig kold luft med super høj ventilatorhastighed. Hvis du trykker på knappen i varmedrift (kun på modeller med PTC), aktiveres PTC og giver en hurtig varmedrift. I SELF CLEAN-tilstand renses og tørres klimaanlægget automatisk via fordamperen og er således klar til næste gang. Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til service@alaska.dk 16

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12.

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12. A I R C O N D I T I O N S Y Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12 S T E M E R Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG Dansk Tak, fordi du har valgt et INVENTOR airconditionsystem. For

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

CR199-RG58F1 (2H)

CR199-RG58F1 (2H) Produktets konstruktion og specifikationer kan ændres af forbedringsmæssige årsager uden varsel. Yderligere oplysninger fås hos salgsafdelingen eller producenten. CR199-RG58F1 (2H) 16117000001154 20170122

Læs mere

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart.

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BLAUPUNKT Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BAC - WM-1 1 2 1 2 AOS B BAC - WM-1 1818 AOS B FORSIGTIG Hvis klimaanlægget bruges sammen med brændere eller andre varmeenheder, skal du ventilere rummet

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG BILLEDER AF FJERNBETJENING

AIRCONDITIONANLÆG BILLEDER AF FJERNBETJENING AIRCONDITIONANLÆG BILLEDER AF FJERNBETJENING Mange tak for dit køb af vores airconditionanlæg. Gennemlæs denne brugervejledning omhyggeligt før du bruger airconditionanlægget. Behold den for fremtidige

Læs mere

REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL S V F R E T E S D E N L L V D A P L N O L T I T BEIJER REF AB

REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL S V F R E T E S D E N L L V D A P L N O L T I T BEIJER REF AB Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations

Læs mere

REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL GB EJERENS MANUAL BENUTZERHANDBUCH ET OMANIKU KÄSIRAAMAT MANUAL DEL PROPIETARIO LT NAUDOTOJO VADOVAS

REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL GB EJERENS MANUAL BENUTZERHANDBUCH ET OMANIKU KÄSIRAAMAT MANUAL DEL PROPIETARIO LT NAUDOTOJO VADOVAS REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL GB OWNER S MANUAL ENGLISH DA EJERENS MANUAL DENMARK DE BENUTZERHANDBUCH GERMAN ET OMANIKU KÄSIRAAMAT ESTONIA ES MANUAL DEL PROPIETARIO SPAIN LT NAUDOTOJO VADOVAS LITHUANIA

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Energiklasse A Beskrivelse af fjernbetjening Fjernbetjeningens knapper Fjernbetjeningens display A LCD display B Driftvalg C ON/OFF D Øgning arbejdstemperatur

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap Vigtigt: FCW serien med microprocessorstyring: - De to styringer, fortrådet betjeningspanel (PFW2) og fjernbetjening (TLW2) kan ikke bruges samtidigt på den samme fancoil unit. - Hvis fancoilen er slukket

Læs mere

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING X-ONE Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 4.1 Advarsel Installationen og alle elektriske forbindelser skal foretages af specialiseret personale i overensstemmelse med

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUGERVEJLEDNING 1. Beskrivelse af kontaktdisplay (Touch LCD Wall Controller) Kontakt LCD vægbetjening er et tilbehør til KKRP01A adapter som tillader

Læs mere

VARMEBLÆSER V~

VARMEBLÆSER V~ VARMEBLÆSER 220-240V~ 50-60Hz 2000W MANUAL HN nr. 13859 Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må

Læs mere

Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN

Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN Kvalitet vi står inde for! Tak fordi du valgte en Gree varmepumpe fra HeatSave Denne folder er en kvik guide til brug af varmepumpens

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W ART NR 330350 EAN NR 5709133330316 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Kapitelindhold Side 1 Indledning 1.1 Skal læses som det

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX 300

Brugervejledning for Modtager RX 300 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 2.2 Brugervejledning for Modtager RX 300 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Bevægelsessensor PIR. Brugervejledning K2268

Bevægelsessensor PIR. Brugervejledning K2268 Bevægelsessensor PIR Brugervejledning K2268 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Remote Betjeningsvejledning

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA BETJENINGSVEJLEDNING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ADVARSEL

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW VÆGOPHÆNGTE ENHEDER Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW 2009 1- INDHOLD 1- Indhold...2 2- Advarsler...3 3- Driftsbegrænsninger...4 4- Anbefalinger...5 4.1- Korrekt anvendelse...5 5- Egenskaber...5

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.2 Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. Produktkort Hurtig vejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. A. Ventilator og antibakterie- og deodorantfilter (afhængigt af model) B. Betjeningspanel med lysdioder

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Hjælpevejledning. Understøttede kameramodeller. Identificering af delene. Klargøring. Optagelse

Hjælpevejledning. Understøttede kameramodeller. Identificering af delene. Klargøring. Optagelse Brug denne når du har problemer eller spørgsmål, om hvordan du anvender din. Understøttede kameramodeller Identificering af delene Klargøring Udpakning Isætning af batteriet Tilslutning af en og et kamera

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugermanual for ECO-i / PAC-i

Brugermanual for ECO-i / PAC-i Brugermanual for ECO-i / PAC-i Betjeningspanel og display 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 34 5 6 7 8 9 1031 11 12 13 30 28 27 25 23 22 21 19 18 29 26 24 20 17 16 15 14 2. Beskrivelse af taster og symboler

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere