Bestyrelsens beretning for året 2010 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 21/2 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2010 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 21/2 2011"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året 2010 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 21/ Christian Denker Året 2010 huskes især for et tragisk dødsfald som indtraf på træningsbanerne d. 15. juni, da Christian Denker faldt om under træning, tilsyneladende med hjertestop. Flere medspillere og kyndige tililende, heriblandt en læge og en sygeplejerske, skyndte sig at give kunstigt åndedræt og hjertemassage mens hjertestarteren i Gentofte Ishal blev fundet. Efter indtil flere genoplivningsforsøg blev Christian kørt på traumecentreret, hvor han senere samme aften blev erklæret for død. Christian blev 27 år. Bestyrelsens tanker går til Christians familie og venner. Hele klubben var stærkt berørt af denne tragiske hændelse, som fandt sted en flot og højaktiv sommeraften med "fuldt hus" på alle baner og masser af mennesker på sidelinjerne og i klubhuset. Hændelsen satte endnu en gang fokus på behovet for at have hjertestartere tæt på hvor der dyrkes idræt. Samtidigt kunne man i Bestyrelsen med ærgrelse notere sig de mange afslag man tidligere havde modtaget på ansøgninger om hjertestartere hos fx TrygFonden, fordi der er tale om dyrt isenkram, som de færreste klubber har råd til selv at anskaffe sig. Derfor var det en stor glæde, at Røde Kors i efteråret 2010 kom Jægersborg Boldklub i møde (sammen med en række andre Københavnske fodboldklubber) og donerede en hjertestarter inkl. ét kursus mod at man stillede med indsamlere ifm. Røde Kors' landsindsamling. For Gentoftes vedkommende resulterede indsamlingen i et rekordbeløb, til gavn for Røde Kors' mange projekter, og for Jægersborg Boldklub kulminerede det med en lille ceremoni d. 19/1 2011, hvor Knud Rosenstand fra Røde Kors kunne overrække en hjertestarter til Formand Per Høiler og Ungdomsformand René Kristensen. Gentoftes borgmester Hans Toft bevidnede overrækkelsen, da kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning barsler med en større beredskabsplan for det samlede idrætsliv i Gentofte, så tragiske hændelser, som den JB var ude for i sommers, kan undgås. Bestyrelsen vil gerne takke alle de JB medlemmer, som i en stiv efterårskuling kæmpede sig rundt på indsamlingsruterne med en Røde Kors' raslebøsse. Bestyrelsens aktiviteter 2010 har været året, hvor Bestyrelsen for første gang i lang tid har haft mere tid og overskud til at tænke langsigtet og strategisk, og ikke har været tynget af den enorme stressfaktor og tidsrøver, som klubhusbyggeriet i 2008 og 2009 reelt udgjorde. Derfor har Bestyrelsen i hele 2010 arbejdet hårdt på oprettelsen af et Akademi. Ikke et fodboldakademi i den gængse forstand, men et akademi med en mere holistisk tilgang til alle aktiviteter relateret til fodbold - især dem udenfor banen (fx træner, leder, massør, dommer, regnskab, kommunikation, web, dommer, logistik m.m.). Projektet er et samarbejde mellem JB, KBU, DIF, Gentofte Kommune og Tjørne- 1

2 gårdsskolen. Det forventes at blive roll-out på Akademiet senere i 2011, når en Akademichef er blevet udpeget. Hertil har der været fokus på hvordan medlemsadministrationen kunne forbedres yderligere, og hvordan denne i højere grad kunne automatiseres. Medlemsadministrationen og bogholderiet er JB's DNA og kræver konstant opmærksomhed og fintuning, for at kunne modsvare kravene fra en stor organisation i en moderne og dynamisk ledet klub i et nyt årti. Samkøring med PBS, og alle medlemmer over på PBS er stadig en klokkeklar målsætning, som der fortsat kæmpes hårdt for at indfri. Dette medførte bl.a., at Bestyrelsen valgte at skifte bankforbindelse fra Forstædernes Bank til NORDEA, Styrkelse af sponsorindsatsen har stået højt på Bestyrelsens dagsorden i 2010, hvor Ole Witmeur er på en specialopgave med at sikre rammerne for en intensiveret og koordineret sponsorfunktion, hvilket i 2010 førte til at Thomas V. Simonsen tilknyttedes JB. Og da "SponsorThomas" kort før jul meddelte, at han tog hjem til Jylland igen, så har vinteren også stået på intens jagt efter en ny Sponsorchef (læs mere herom senere). Efter vi har fået fine indendørs faciliteter, er det nu vores udendørsarealer som er under pres. Udbygningen af ishallen, med tilhørende ekspropriering af græsbaner, har tvunget Bestyrelsen i offensiven, og en af de strategiske målsætninger for 2010 har været, at bidrage til en kommunal beslutningsproces, der kunne føre til anlæggelse af yderligere kunststofbaner på "Høje nord" og det "Mellemhøje", dvs. hele arealet mellem Opvisningsbanen og den Gamle Kunststofbane. Og målsætning er foreløbigt imødekommet så vidt, at Kommunen har præsenteret en storslået arealanvendelsesplan for hele stadionområdet, hvor "Høje nord" og det "Mellemhøje" er plastret til med kunstgræs og det skal Bestyrelsen i 2011 bruge kræfter på at fastholde kommunen i og fortsat medvirke konstruktivt til gennemføres. Presset på baner har også ført til en intensiveret Bestyrelsesindsats for at sikre indendørs haltider vinteren over, og her har Anders Højlund deltaget i haludvalget og skaffet JB en uhørt mængde haltid ift. tidligere. Endeligt har der været fokus på at styrke klubbens spillerudvalg, både i sammensætning og kompetencer. Ungdomsudvalget under René Kristensen har været igennem en rekonstruktion, hvor man har sikret flere hænder og ny ansvarsfordeling for de forskellige ungdomsårgange. Seniorudvalget under Jan Meier har ligeledes været igennem en rekonstruktion, og lader til at komme styrket ud af denne. Desværre er der stadig for mange af de lukkede hold, som har valgt at forblive "lukkede" også mht. deltagelsen i klubbens udvalg, og det er jo ærgerligt. Og så har vi i bestyrelsen også kunnet mærke finanskrisens kradsen i folks privatøkonomi, så der har været stor gang i medlemssvingdøren. Derfor ender vi medlemsmæssigt op med status quo ift. samme tid sidste år. At vi kommer ud med en lidt større omsætning i 2010 end i 2009 skyldes ene og alene vores Sponsorchef Thomas' aktiviteter. 2

3 På det sportslige plan har 2010 været en succes på seniorsiden med tre oprykninger og en pokalsemifinale for Old Boys. På ungdomssiden har det været lidt op og ned, hvor især pigerne har haft det svært både resultatmæssigt og medlemsmæssigt. Til gengæld lader det til at vores ældste ungdom har fundet et stabilt leje efter en mildt sagt kaotisk start i 2010, hvor et trænerskifte nær havde lagt U19 og dele af U17 ned. Herfra skal lyde en stor tak til René Kristensen og især Nicolaj Berendt for på rekordtid at ikke blot genskabe afdelingen men også styrke denne. Vi føler at klubben i den grad er klar til 2011 som vil vise mange spændende nye tiltag og arrangementer. Ikke mindre end 130 frivillige trænere og ledere er nu tilknyttet klubben, og uanset om der kun ydes 5 minutter eller lægges mange ugentlige timer i klubben, er det en stor indsats tak for det! Valg til Bestyrelsen 2011 JB er en breddeklub, endda en af de bedste i landet, det har vi DBU's bevis for, og det er en balancegang af dimensioner, at få alles interesser til at konvergere, når en klub som JB skal leve op til sine forpligtigelser og huse unge og gamle, piger og drenge, bredde og elite. De færreste er bekendt med udfordringens omfang, som lægger beslag på rigtig megen fritid og ofte også koster søvnløse nætter. Derfor er det en fantastisk gevinst for kontinuiteten i enhver bestyrelses igangværende projekter, når bestyrelsesmedlemmer uden at blinke ønsker at genopstille, når der er bestyrelsesvalg. Samtidigt er det glædeligt når nye frivillige melder sig. I dansk foreningsliv sukker man efter frivillig arbejdskraft til bestyrelser o.lign., da det er et kendt og kritisk fænomen i dansk foreningsliv, at frivillige lederposter er utroligt svære at få besat. Normalt må man ofte tvinge folk "til alteret". Men pt. er vi så heldige i JB, at have en Bestyrelse med meget bred forankring i erhvervslivet, som jeg meget ublu tillader mig at karakterisere for værende særdeles homogen og kompetent. Og så er ikke mindst alle medlemmer villige til at fortsætte med deres definerede opgaver! Liverpools legendariske manager Bill Shankly i 1970'erne udtalte "Never change a winning team". De igangværende projekter i Bestyrelsen er i høj grad hæftet op på individuelle tovholdere indenfor Bestyrelsen, som med deres personlige engagement og netværk har skabt grundlaget for det videre arbejde. Så for at bibeholde kontinuiteten, og ikke mindst momentum i Bestyrelsesarbejdet i 2011 anbefales det til Generalforsamlingen, at man genvælger Bestyrelsens kandidater, dvs. at: Anders Højlund Rasmussen genvælges som kasserer. Ole Witmeur genvælges som seniorrepræsentant. Hans Henrik Køster genvælges som ordinært medlem. Søren Askly genvælges som revisor. Niels Raaschou genvælges som revisorsuppleant. Økonomi & Administration Klubbens økonomi må fortsat betegnes som yderst sund. Der er 100 % styr på økonomien og ikke mindst medlemsdatabasen. Og som sædvanlig kan vi takke Administrator Karsten Meyer for, at det står så godt til. Næsten 97 % af egenkapitalen står i banken, og det kan stort set ingen andre idrætsforeninger prale af. I sidste årsberetning meddelte vi, at Karsten Meyer havde opsagt sin stilling fra d. 1. marts Men da den nye bogholder ombestemte sig, og da forudsætningerne for Karstens farvel ændrede sig radikalt, tilbød Karsten at genindtræde som Administrator 2010 ud, hvilket Bestyrelsen accepterede. Men efter 7 års samarbejde har Bestyrelsen fundet tiden moden til nytænkning i Administration og har besluttet ikke at forlænge med Karsten. Bestyrelsen er enormt taknemmelig for Karstens indsats, som har været langt udover pligtens kald! Ligeledes anerkender Bestyrelsen fuldt ud Karstens kolossale fingeraftryk på klubbens fantastisk flotte økonomiske fundament. 3

4 Men tiden til at vejene må skilles er oprunden, og som ny Administrator pr. 1/ har Bestyrelsen den store glæde at kunne præsentere Niels Sterup, som er 61 år og som har en fortid som bl.a. revisor samt bogholder i fagforeningen 3F. Det er vigtigt for Bestyrelsen at understrege, at man i den nye administration bibeholder det hidtidige fokus på økonomi og medlemsforhold, men at Niels kommer til at bibringe Administrationen sin helt egen stil, ligesom nye tiltag skal tilføjes aht. akademiet, ligesom eksisterende evt. skal revideres. Der skal lyde en enorm tak til Karsten for hans kolossale indsats de sidste 7 år. Det er ikke altid gået lige stille for sig, men de positive resultater taler for sig selv. Endelig skal utrættelige Leif Albrechtsen endnu en gang have en speciel tak for endnu et år, hvor han har kæmpet heroisk med logistikken ifm. banefordelinger, træningstider og kampplanlægning. Den mand er uundværlig, og det tungen-lige-imunden-arbejde han laver fås næppe bedre. Derfor håber vi også, at kunne lette arbejdet med indførslen af et PC-baseret banehåndterings og banebookingsystem som firmaet MEEHO har udviklet, og er så generøse, at ville donere til os. Sponsorer I 2010 præsenterede Bestyrelsen Thomas Valsted Simonsen som JB's nye Sponsorchef. Thomas gik løs på opgaven med krum hals, og mange spændende tiltag så sin begyndelse i løbet af året. Thomas valgte at gå efter de lavt hængene frugter, idet finanskrisen på ingen måde havde sluppet sig tag i erhvervslivet. Og Thomas' indsats har resulteret i en fine resultater samt en opbygning af et netværk, hvortil en hel del nye leads er knyttet mhp og frem. Desværre for JB har Thomas opsagt sin funktion pr. 1/2 2011, idet han har valgt at flytte tilbage til hovedlandet, hvor han har fået nyt job. Derfor måtte Bestyrelsen ud og lede efter en ny Sponsorchef, op det er med stor glæde, at vi kan præsentere Lars Stahl Rasmussen som JB's ny Sponsorchef. Lars og Thomas har haft møde hvor Thomas har lavet en overdragelse af igangværende sager, hvortil Ole Witmeur, som Bestyrelsens sponsoransvarlige er med til at sikre kontinuiteten i det videre forløb. Bestyrelsen glæder sig meget til samarbejdet og byder Lars Stahl Rasmussen hjerteligt velkommen samtidigt med, at Thomas ønskes held og lykke fremover. Klubhus og arealer Det nye klubhus har nu serviceret medlemmerne i sin første sæson. Det er en fornøjelse at se det nye klubhus i brug, og efter et år med masser af diverse udbedringer og tilpasninger i baderum og hoveddøre, er det Bestyrelsens en glæde at se bygningerne nu fremstå 100 % som tiltænkt i både design og funktionalitet. På den nye ny bygning opsattes i sommeren 2010 (til arkitektens enorme fortrydelse) et flot og stor resultattavle med indbygget stadionur, så alle på udendørsarealerne kan følge tiden eller se aktuel stilling. Resultattavlen blev en realitet efter en rundhåndet bevilling fra NORDEA-fonden. Til brug for tagterrasen har Sponsorchefen i 2010 skaffet en del sponsorater til indkøb af møbler i 2011, så terrassen endelig kan tages i brug som tiltænkt. Desværre står der en mængde træer i vejen for udsynet fra tagterrassen, hvorfor Bestyrelsen i hele 2010 har ligget i forhandling med kommunen og fældning af udvalgte træer samt genplantning med fx bøgehæk. Sidstnævnte finder først sin løsning, når den samlede arealanvendelsesplan (inkl. plan for genbeplantning) for Gentofte Stadion er vedtaget. Taget over terrassen blev forbedret i 2010, idet vi med hjælp fra NORDEA-fonden fik etableret en yderst tiltrængt tagrende. I den forbindelse skal Martin "Ellis" Jakobsens enorme indsats med hammer og skruemaskine nævnes. Ellis har leveret et enormt og fantastisk uegennyttigt arbejde i JB i 2010, og det er de færreste beskåret at overgå hans indsats i timer eller fysisk belastning. Det er da også Ellis sammen med Michael Laumann, som designede og byggede vores nye udskiftningsbokse. 4

5 Der arbejdes pt. med planer for en regulær legeplads isf. den gamle gynge, og vi håber at have sponsorer klar til at legepladsen kan etableres i løbet af Hertil skal handicaptoilettet udstyres, så det også kan fungere som puslerum fremover. Og så kom vi i 2010 endelig af med de hæslige mandskabscontainere, som i flere år har tjent os godt mens vi ventede på udbygningen. Det frigjorte areal overvejes inddraget til fremtidig cykelparkering isf. den nuværende, som har vist sig uhensigtsmæssig. Desværre har vi i 2010 været udsat for en række usædvanligt frække tricktyverier i den normale åbningstid, og folk opfordres til at passe rigtigt godt på deres ejendele når de træner og spiller. Som modforholdsregel opsættes der nu overvågningskameraer i tårnbygningen og i den nye bygning- Medlemsudvikling Som tidligere nævnt har vi i 2010 haft en stagnation i den samlede medlemsfremgangen. Der har været godt og vel været 200 medlemmer der har passeret ind og ud gennem svingdøren i Vi er stadig godt 800 medlemmer og tælles alle trænere, ledere og frivillige med, er vi fortsat over de Ungdomsafdeling Vores ungdomsafdeling er fortsat i vækst, men slet ikke i samme tempo som tidligere. 40 hold var tilmeldt i løbet af Vores strategiske satsning igennem de sidste 4 år, har båret frugt. Et solidt og målrettet arbejde i vores ungdomsafdeling er gennemført til UG. En stor tak til alle involverede. Men vi vil IKKE hvile ved det. Mens tilgangen lader til at fade ud, gælder det nu arbejdet i dybden, fastholdelse og udvikling. I den forbindelse blev U19- og U14-træner Nicolaj Berendt tilknyttet JB som Ungdomskonsulent, og han arbejder på et spændende tiltag kaldet den "Blå tråd" som kommer til at indeholde de elementer, vores fremtidige ungdomstræning fra pode til ynglinge skal basere sig på, inklusive retningslinjer for hvordan vi skal træne og spille i JB. I 2010 har U17-træner Peter Elsbo og U15 Pige træner Sebastian Kolhorn været på DBU-kurser Og den yderst kvalificerede tilgang på trænersiden af tidligere idrætsstuderende fra Oure Idrætshøjskole fortsatte i Således er Joachim Andersen blevet træner for U12 og Nicolaj Amadeus træner for U18 Piger. Det sidste er yderst glædeligt, at vi i 2011 kan stille med et U18 pigehold. I foråret 2011 venter yderligere tilgang af et par kvalificerede trænere til den ældste ungdom, på foranledning af vores ny ungdomskonsulent. I årets løb afviklede årgang 97 en special-cup for U14, det såkaldte "97-træf", og det blev en stor succes. Hertil har vi igen været vært for DBU's Microputskole og "Pigeraketten", og det var en succes som vi fortsætter i 2011, hvor vi udvider med DBU fodboldcamp samt DBU's almindelige fodboldskole. 5

6 JB-CUP'en blev videreført i 2010 og blev igen en enestående med succes under en række frivillige forældres ledelse. Og Cup'en vil også fortsætte i Endvidere skulle det være næsten helt sikkert at JÆGERSBORGLØBET i blive genoptaget 2011 efter at det glippede i Stor tak til initiativtagerne som forhåbentligt er kommet for at blive. Holdsamarbejder Old Boys samarbejdet med GVI konsoliderede sig stærkt i den bedste række i 2010, som bød på nogle episke opgør med FCK's stjerneparade af ex-superliga profiler. JB/GVI Oldboys gik næsten hele vejen i pokalturneringen og blev først stoppet i semifinalen af ja, FCK hvor nr. 32 Peter Møller ikke viste nogen nåde og lavede hattrick. Men det succesfulde samarbejde med GVI omfatter også Veteraner under ledelse af Jan Meier og Frank Hansen (GVI). Og holdet var ustoppelige i VET 3 i 2010 og rykkede op i sin første sæson. Stort tillykke. Seniorafdeling 1. holdet under Lars Randrup ledelse sikrede sig i foråret 2010 meget flot oprykning til DS, efter at være blevet nr. 2 i KS efter de ambitiøse nedrykkere fra FC Amagers konkursbo. Således lykkedes projektet efter 4 års fravær, men som ventet har det første halve år i Danmarksserien været hårdt, med dyre lærepenge, en hel del stolpeud, og en bundplacering som foreløbigt resultat. Så der venter en stenhård træningsindsats denne vinter hvor rygterne vil vide, at vi også kan forvente tilgang til holdet. Og JB's oprykning gik heller ikke i år Ligabold.com's næse forbi idet 1.holdets målmand Jens Muff er blevet nomineret til årets målmand i KS/DS. Spændingen udløses senere i februar Og som rosinen i pølseenden valgte producenterne af PC-spillet Football Manager 2011 at tilføje JB, så man nu kan sætte hold med førende JB-profiler. I Pokalen kom vi længere end sidste år. Bk. Frem's konkurs betød, at JB nåede til DBU-runde 2 hvor 1. divisionsholdet Hvidovre meget heldigt kunne rejse hjem med en 1-0 sejr i bagagen. Inden da havde JB vundet skrivebordssejr 3-0 over Frem samt udøvet massakrer på Hajduk SPuL og B09 på hhv samt 6-1. Og når 1. holdet og Veteran kunne, så valgte 2. holdet under Mao & Bamse (alias Martin Jørgensen og Lars Rieck Sørensen) ikke at stå tilbage, men erobrede en suveræn førsteplads i Serie 2 og er i foråret 2011 at betegne som Serie 1 hold. Meget flot gået. Og for det ikke skal være løgn, så sikrede 3. holdet "Paddy Burns & The Shamrocks", under Patrick Pedersens ledelse, oprykning til Serie 4 i Holdet "Hanzolos White Monkeys", under Kasper Thorups ledelse, måtte i foråret 2010 ned Serie holdet "Stjernerne", under Dennis Marks og Rasmus Vollmonds ledelse tog nok en sæson i Serie 5 og blev fusioneret med 7-mands holdet "FC Diligencen". det samlede projekt gik i opløsning i sommeren Efteråret 2010 bød på to nye 7-mands hold, hhv. "Terkildsenen Titaner" under Johan Terkildsens ledelse samt "Voresborg" under Axel Sjøgrens ledelse. Desværre overlede "Terkildsenen Titaner" ikke og gik i opløsning før Jul. Hertil har Martin Ellis' 1. Damer haft det svært med 11 "mands" i Serie 2, og spiller derfor 7 mands i foråret

7 Og slutteligt har Old Boys 2 valgte at strække våben da spillerne rykker opad til Veteran Dvs., at på seniorsiden starter 11 hold i 2011, og det er en nedgang på 3 ift. samme tid sidste år. Nedenfor er givet en oversigt for HOLD TRÆNERTEAM KÆLENAVN 1. Dame S2 11M Martin Ellis (T) Lollo Lermark Herre DS 11M Lars Randrup (T) Andreas Havlykke (AT) Herre S1 11M Martin Jørgensen (T) Lars Rieck Sørensen (AT) Herre S4 11M Patrick 'Paddy' Petersen Philip Hjørting (AT) Paddy Burns & The Shamrocks 4. Herre S5 11M Kasper Thorup (T) Anders Nielsen (AT) Hanzolos White Monkeys 5. Herre -- 7M Marius Dalsgaard (T) Det Graa Guld 6. Herre -- 7M Mads Havlykke (T) FC Fjæs 7. Herre -- 7M Axel Sjøgren (T) Voresborg Old Boys -- 11M Jan Meier (T) Thomas Thomsen (H) -- Veteran -- 11M Frank Hansen,GVI (T) Jan Meier (H) -- Superveteran -- 11M Niels Bro Müller (T) -- Afslutning Et spændende 2011 står for døren, med masser af udfordringer og spændende projekter som nævnt i det ovenstående. Det er mit håb, at vi med en fælles indsats kan få indfriet alle vores målsætninger og løfte JB nok en nyk opad, ved at trække i samme retning med entusiasme og engagement. Med en lettere omskrivning af ét af Præsident Kennedy's berømte slogans, opfordrer jeg derfor alle til: "Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din klub" hermed bliver vi alle vindere! Med denne årsberetning vil jeg hermed byde alle velkommen til Generalforsamlingen for fodboldåret 2010, samtidigt med, at jeg gerne vil sige alle trænere og ledere mange tak for den store indsats de har ydet i 2010, samt udstede de bedste ønsker til alle for et sportsligt godt og sjovt Per M. Høiler Formand Jægersborg Boldklub 7

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2009 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 11/2 2010

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2009 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 11/2 2010 Bestyrelsens beretning for sæsonen 2009 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 11/2 2010 Bestyrelsen Det er endnu en gang Bestyrelsen en stor glæde, at kunne meddele Generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008.

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008. FB Nyhedsbrev. nr. 5. - februar 2008. Så er FBs ungdomsafdeling på banen med årets første Nyhedsbrev. FB håber at alle klubbens medlemmer, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, trænere og ledere,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2008 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 16/2 2009

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2008 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 16/2 2009 Bestyrelsens beretning for sæsonen 2008 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 16/2 2009 Bestyrelsen Som formand er det mig endnu en gang en stor glæde, at kunne meddele Generalforsamlingen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 24/2 2015

Bestyrelsens beretning for året 2014 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 24/2 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 24/2 2015 Generelt Det skal meddeles, at bestyrelsen har udført et trofast arbejde for klubben i 2014, og

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Fremad Valby. Formandens beretning 2015

Fremad Valby. Formandens beretning 2015 Fremad Valby Formandens beretning 2015 Hjulene drejer stadig rundt fremad valby kører i højt gear og der er i året blevet arbejdet på mange fronter Ungdoms afdelingen Senior afdelingen De gamle Svømme

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 04. februar 2017 kl. 15.30 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Vi kan lige nå et nyhedsbrev fra Aars IK inden 2015 rinder ud.det har været en sæson med masser af aktiviteter på vores anlæg. Her kan bl.a. nævnes: En hulens masse fodboldkampe

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB

Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: H. Andersen Referent: Henrik K. Jessen Dato og tidspunkt: Mandag den 6. juni 2016 kl 18:45 Tilstedeværende:, Lau, Stig, Henrik, Walid, Peskho og Frank

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2011 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 26/1 2012

Bestyrelsens beretning for året 2011 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 26/1 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 i Jægersborg Boldklub Fremlægges på generalforsamlingen d. 26/1 2012 Generelt Det skal meddeles at bestyrelsen har udført et trofast arbejde for klubben i 2011, og

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD.

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD. REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD. 15. NOVEMBER 2012 KL 19:00 i MOSEN 1. Valg af dirigent a. Ole Pilgaard valgtes som dirigent. Ole konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2011

Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1487 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Bestyrelsens beretning 2015. Den 11/2 2015 stod jeg netop på dette sted og berettede om den positive udvikling Aars IK var inde i og det kan jeg med rank ryg

Læs mere

Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen.

Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen. Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen. Formandens beretning Som formand for Hedensted If har det været et meget spændende år. Der har været mange udfordringer

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008

FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008 FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets fjerde Nyhedsbrev. Denne gang omhandlende nyt fra afdelingerne, turneringerne, caféen, månedens tilbud, medlem nummer 1000

Læs mere

Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige:

Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige: Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige: Tumlinge: Den tredje sæson med Tumlinge var en fortsættelse af den forgangne sæson, hvor det ser ud til at vi fortsat ligger ret stabilt på omkring 30 børn

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Rødding Idrætsforening. Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007. Beretning for 2006

Rødding Idrætsforening. Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007. Beretning for 2006 Seniorafdelingen Rødding Idrætsforening Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007 Beretning for 2006 Efter flere års rutschetur ned gennem rækkerne blev sæsonen 2006 året hvor skuden blev vendt. Med

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 21. februar 2014 Mødedato og sted: 21. februar 2014 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Teddy Hansen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg Onsdag, den 30. marts 2016, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : MS blev foreslået og valgt som dirigent. MS kunne konstaterer,

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

SPIL FODBOLD I FRAUGDE

SPIL FODBOLD I FRAUGDE SPIL FODBOLD I FRAUGDE Besøg vores hjemmeside WWW.FRAUGDE-GIF.DK Fodbold i Fraugde Da jeg første gang satte mine fødder på græsset hos Fraugde GIF, var jeg blot fem år gammel. Nu godt 16 år senere kan

Læs mere

Generalforsamling BGIF Fodbold

Generalforsamling BGIF Fodbold Generalforsamling BGIF Fodbold Tid: 21. Februar 2014 kl. 17:30 19:00 Sted: Bramdrupdam hallerne Deltagere: 27 deltagere Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Formandens beretning, og evt. udvalgsberetninger

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

fokus på børn og unge

fokus på børn og unge Målrettet fokus fokus på børn og unge I Vodskov gør de meget ud af at sætte børene i fokus. Derfor har DBU kåret dem til årets børneklub. Vodskov IF i Nordjylland er af DBU kåret til Årets Børneklub 2010

Læs mere

Fusionsplan for Nakskov Boldklub af 1919 Bregnevej Nakskov og Boldklubben Velo af 1927 Velovænget Nakskov

Fusionsplan for Nakskov Boldklub af 1919 Bregnevej Nakskov og Boldklubben Velo af 1927 Velovænget Nakskov Fusionsplan for Nakskov Boldklub af 1919 Bregnevej 57 4900 Nakskov og Boldklubben Velo af 1927 Velovænget 13 4900 Nakskov Fusionsplan side 1/8 Forside Bestyrelserne i undertegnede fodboldklubber Nakskov

Læs mere

Hammel GF Fodbold Formands beretning 18. januar 2017

Hammel GF Fodbold Formands beretning 18. januar 2017 Hammel GF Fodbold Formands beretning 18. januar 2017 Velkommen til Hammel GF Fodbold Generalforsamling 2017 Året der gik Fodbold året 2016 har været travlt for bestyrelsen. Der har været den normale drift,

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

HF Mors Bestyrelsens beretning 2015

HF Mors Bestyrelsens beretning 2015 HF Mors Bestyrelsens beretning 2015 Så er det igen blevet tid til generalforsamling i HF Mors. Tak til alle jer, der mødt op. Det er dejligt at se, at der er interesse for vores forening. 2015 har været

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere