linoleum bordplader MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og vedligeholdelses vejledning Tillykke med din nye bordplade i Linoleum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "linoleum bordplader MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og vedligeholdelses vejledning Tillykke med din nye bordplade i Linoleum."

Transkript

1 linoleum bordplader Monterings- og vedligeholdelses vejledning MONTERINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye bordplade i Linoleum. For at få den fulde glæde af dem i mange år fremover, er det vigtigt, at du ved modtagelse gennemlæser denne vejledning omhyggeligt. Marts

2 linoleumbordplader Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Ved modtagelse Kontroller straks emballagen for evt. synlige fragtskader og anmeld disse til chaufføren og via notering på fragtbrevet. Anmeldelsen skal ske ved modtagelsen, ellers bortfalder enhver mulighed for evt. erstatning. Er der senere årsager til at reklamere over produktet, skal reklamationen straks rettes til den forhandler, hvor varen er købt. Tegning 1 RF % C Opbevaring og håndtering Lagring/opbevaring af bordplader, inden montagen, skal altid være liggende vandret på et fuldstændig plant og tørt underlag på min. 50 mm strøer fordelt med max. 600 mm i indbyrdes afstand i det lokale, hvor bordpladerne skal monteres (tegning 1). I lokalet, hvor bordpladerne skal opbevares/ monteres, skal temperaturen være mellem 17 og 25 grader Celsius og luftfugtigheden skal ligge mellem 45 og 55%. Udsættes pladerne for større udsving dækker produktgarantien ikke. 600 Vær speciel opmærksom på evt. byggefugt. Transport af bordpladen skal altid foregår med pladen på højkant. Udskæringer og vask må ikke anvendes som håndtag til at bære bordpladen i, Bordpladen må aldrig transporteres liggende vandret. Produktgarantien vil bortfalde hvis vejledningen for opbevaring, håndtering og montering ikke følges. Evt. skader og skrammer der bliver fundet under montagen henføres til montageskader og dækkes ikke af produktgarantien. Generel produktinformation Linoleum er et materiale fremstillet af linolie, harpiks, kalk og kork-, sten- og træmel. Lagt på bomuldsstof. Linoleum Form giver overflader en fascinerende mat og fløjsagtig finish med enestående brugsegenskaber. Linoleum Form er i det store hele modstandsdygtigt mod snavs og er nemt at rengøre med et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel. Linoleum Form er et naturligt antistatisk. Det afviser støvpartikler og modvirker tydeligt støvaflejringer. Linoleum Form består af naturlige ingredienser, der tilpasser sig rumtemperaturen. Det gør ganske enkelt materialet behageligt at røre ved. Det er et punktelastisk materiale med en overflade, der virker fast, men samtidig er behageligt blød.. 2

3 Tegning 2 Montering Håndteringsmæssigt er det mest ideelle, at der altid er 2 montører til montagen Alle køkkenelementer skal opsættes med brug af vaterpas, så fladerne er helt vandrette. Dette krav er en forudsætning for korrekt montage af bordpladen (tegning 2). Pladerne skal lægges løst på elementerne og akklimatiseres i min. 24 timer inden montagen påbegyndes. Husk: Plads 3-4 mm plads til pladebevægelser. Indeholder elementerne Lux skuffer, skal skuffeskinnerne i korpus afdækkes omhyggeligt, idet skuffeskinnerne/skuffer er meget følsomme overfor nedfaldende træspåner/borestøv fra div. gennemboringer af for- og bagsarg. Tegning mm 35 max fra bagbekl. Bordpladerne tjekkes godt igennem for korrekte mål og formater, div. udfræsninger for samlinger o.l., inden montagen påbegyndes. Der forbores for skruehuller i top i køkkenelementer i forog bagsarg, 35 mm fra lodret korpusside og for hver ca. 600 mm (tegning 3). Bordplade og sarg i køkkenelementer kan varierer i tykkelse. Vær derfor opmærksom på at anvende de korrekte skruelængder. Er der bagkanter og hjørneplader der ikke er understøttet af køkkenelementer, er det vigtigt, at pladen understøttes langs vægge på påskruede lister. Hvis muligt fastgøres pladen til disse lister med riglejern. Samlinger skal altid understøttes i hele samlingens længde. Max. udhæng i dybderetningen, uden understøtning, (frithængere) er 150 mm. Ved ifræsning af støttejern kan udhænget forlænges til max. 300 mm. Max. udhæng i længderetningen, uden understøtning, (frithængere) er 250 mm. Ved ifræsning af støttejern kan udhænget forlænges til max. 600 mm. Udhæng over 600 mm skal understøttes med ben. Ved hjørneskabe med fast top udskæres der huller for samlebeslag. Bordpladen lægges løst på, og kontrolleres. Er der fejl kontaktes forhandleren omgående. Husk altid at forsegle mod væg med et egnet forseglingsmateriale. Mod fugtigt murværk, skal hele bagkanten forsegles. Forbered montagen ved at gennemtænke hvilke værktøjer der skal anvendes og ha disse ved hånden, inden montagen påbegyndes. Spændebeslag samles og justeres ind til rette længde. 3

4 Tegning 4 Samling af bordplader 1). Bordpladerne prøvesamles ved at støde pladerne sammen (tegning 4). 2). Smalfugemassen klemmes punktvis ind i notgangen i begge plader. 3). De løse fjer monteres i det langsgående pladeemne. 4) Hvid snedkerlim under sløjfen. 5). Pladeemnerne skubbes sammen så der er en afstand på ca. 3 mm mellem pladeemnerne. Tegning 5 6). Smalfugemassen påføres den rå spånplade over sløjfen til den er helt dækket (tegning 5). 7). Der skal kvæle smalfugemasse op i hele samlingens længde. Smalfugemasse 8). Det anbefales at bruge et stykke laminat, som køres vinkelret henover samlingen for at mærke niveauforskelle på de to plader der samles. 3-4 mm 9) Pladerne spændes nu sammen. Pas på ikke at overspænde. Tegning 6 10). Er en justering nødvendig, fastholdes pladeemnerne i korrekt niveau i forkanten med en skruetvinge, og pladerne justeres til samme niveau ved bankeslag på beskyttelsesklods langs samlingens kant. 11). Efter ca. 5 minutter fjernes den overskydende smalfugemasse med siliconespartel og altid fra bagkant mod forkant (tegning 6). Evt. rester aftørres straks inden massen er hærdet. 12). Skulle der blive aftegninger af smalfugemassen på bordpladen, kan det med fordel fjernes med aftørring med kogende vand på klud. 13). Samlinger på linoleum bordplader kan som følge af materielle egenskaber slå sig op til 1 mm i forkant og bagkant. Ved samlinger over skabe uden fuldtop, er det vigtigt at understøtte hele samlingen. Anvend et stykke krydsfiner eller lignende i passende tykkelse. Skruer anbringes parvis for hver 100 mm. 4

5 Blandingsbatterier Skal blandingsbatteriet anbringes i bordpladen udenfor vasken, skal hullet forsegles omhyggeligt med bygningssilicone. Afstanden fra udfræsningen i bordpladen til midten af hullet skal være min. 58 mm (tegning 5). Fabrikken fralægger sig et hvert ansvar for skader opstået som følge af fejlmontering eller manglende forsegling af udskæringer. Det anbefales at hanehul laves på fabrikken, da man her kan lave en 100% forsegling af hullet. Montering af nedfældningsvask og kogesektion til nedfældning Tegning 5 Bygningssilicone Hul min. 5 mm > rør/ bl. batteri min. 58 Forbor i alle hjørner med et 15 mm bor, hvorefter belægningen bortfræses. De indvendige radier i hjørnerne skal minimum være 6,5 mm. Bordplader der er udfræset for vask og for kogesektioner er svækket og kan ikke klare belastninger fra personer der belaster bordpladen ud for disse udfræsninger med egen vægt eller med tilsvarende vægt. De fræsede kanter må ikke stå skarpe, men skal brækkes i en radius 3 mm. I udskæringer til kogesektioner påklæbes alutape i to lag for at modstå strålevarme fra kogesektionen. (tegning 5a). Udskåret stykker bordplade fra kogeplade og vask gemmes, da disse stykker sandsynligvis kan anvendes til at lave usylige reparationer med på et senere tidspunkt. Tegning 5a 2 x alufolie Fugemasse Da linoleum er et blødt materiale vil der være flange genskin,* og dette er ikke reklamations berittiget. * Ved underlimet vaske 5

6 Tegning 6 Alu-folie 25 mm 25 mm Alu.tape Opvaskemaskiner Sørg for god ventilation omkring opvaskemaskiner. Før bordpladen monteres påklæbes medsendte alufolie under bordpladen. Alusiden skal vende mod opvaskemaskinen. Husk ligeledes at montere medsendte alutape, som skal række 200 mm ind over skabselementerne i begge sider (tegning 6). Anbefaling: Efter afslutning af en opvask, skal lågen enten forblive lukket eller åbnes helt, idet udsivende varm damp gennem en smal åbning vil forårsage uoprettelige skader på bordpladen og tilstødende elementer og fronter. Tegning 7 min. 5 mm Komfurer Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over bordpladens niveau (tegning 7). Skader der opstår på grund af varmepåvirkning fra komfur, er ikke omfattet af garantien. Linoleum tåler ikke varme >60 hvilket kan ved nedfældet kogesektioner give stress revner i linoleumen. Disse revner er ikke reklamtionsberttiget. Tegning 8 Ventilation under pladen Fugtspærre (Plast eller alufolie) Montering på og mod murværk Ved montering på og mod murværk er det vigtigt at murværket er fuldstændig udtørret. Fugtigt murværk vil afgive fugt til bordpladen og få den til at krumme/blive tykkere (tegning 8). For at sikre sig mod fugtpåvirkninger skal der afdækkes med en effektiv fugtspærre af plast eller alufolie. 6

7 Topplade Vejledning i optisk usynlig samling af bro i linoleum! Disse værktøjer skal anvendes for et perfekt resultat af optisk usynlig samling: Gummihammer, gaffelnøgle nr. 10 og hvid snedkerlim. 1. Placer toppladen på et stabilt gulv på stabile strøer med bagsiden opad. Strøernes beskaffenhed må under ingen omstændigheder kunne give anledning til ridser. Under montagen af brobenet. Montageskinne Spændebeslag Broben 2. Monter medsendte montageskinne i slidsen på brobenet. 3. Monter spændebeslagene (boltene) i montageskinnen. 4. Affedt/rengør de kanter der skal sammenlimes med sprit/acetone. Rengør limfladerne grundigt. 5. Spriten/acetonen skal afdampe i minimum 5 minutter inden påføring af lim. 6. Klargør spændeskiver og møtrikker og placer disse på bagsiden af toppladen ud for hver udfræsning for spændebeslag. 7. Påfør hvid snedkerlim i dyvlehullerne i brobenet. Vær omhyggelig med passende limdosering, idet for meget lim i dyvlehullerne kan være årsag til, at samlingen ikke bliver tæt. Broben 8. Påfør hvid snedkerlim på den vandrette flade på toppladen mellem udfræsningen for beslagene. Topplade Hvid snedker-lim Dyvle Spændeskive Møtrik 9. Påfør rigelig smalfugemasse på limfladerne på toppladen, hvor kanter skal limes sammen. 10. Brobenet monteres med toppladen og bankes tæt med gummihammer på en bankeklods. Coretop-lim 11. Møtrikkerne spændes. 12. Samlingen skal nu hvile i hele limens tørretid (45 minutter), inden håndteringen fortsætter. Håndtering efter limning skal foregå meget forsigtigt da samlingen ellers vil kunne revne. 13. Standard fjernelse af overskydende lim samt pudsning/ polering ifølge Vejledning i samling af Linoleum. 7

8 Montering af løse bagkantlister Silicone min. 5 Dimensions : Acryl fuge Silicone fuge Silicone Height mm Width mm Depth mm Løse bagkantlister fastgøres primært på væggen med en acrylfuge med antimugmiddel (Fungicid) og sekundært forsegles mod bordplade med en tynd silicone fuge. Ved evt. udeladelse af bagkantlister kan det anbefales, at anvende en fleksibel fuge mellem bordplade og væg. Fugen må ikke forhindre pladens fri bevægelse i bredderetningen. Varmefasthed Varme gryder, stegepander og lignende varme genstande må aldrig henstilles direkte på overfladen. Brug altid varmeisolerende bordskåner. En meget varm gryde, pande eller tilsvarende vil afstedkomme skade af overfladen. TMK Status Material Volume Weight Varmeafgivende husholdningsapparater Under udvikling m³ -- Note Kaffemaskiner, el-kedler, Drawn Date IMJ ekspressomaskiner Montage af massiv bordplade o.lign. med tegning kraftig 12 varme eller fugtafgivelse imod PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL Revision Date Rev THE INFORMATION CONTAINED IN bordpladen THIS DRAWING IS THE kan SOLE PROPERTY forårsage ødelæggelse af bordpladen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores OF TMK. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TMK IS PROHIBITED. Scale xx DO NOT SCALE DRAWING A4 Sheet1 of 1 produktgaranti. Ridsefasthed/slidstyrke Brug altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør derfor ikke stilles direkte på pladen. Linoleum får let brugsridser, som er en del af charmen ved dette produkt. Vedligeholdelse Linoleum kræver ofte meget lidt rengøring. Genstridige pletter afrenses med mineralsk terpentin, hvis dette skulle være nødvendigt. Linoleum Form er fra fabrikkens side leveret ubehandlet. Hvis man ønsker, at DLW Linoleum Form skal fremstå med en silkemat og velbeskyttet overflade, kan man inden ibrugtagningen overfladebehandle linoleummet med en polish, som er egnet til linoleum. Hvis man ønsker, at DLW Linoleum Form skal bibeholde dens ubehandlede look efter en overfladebehandling, kan man til førstegangsplejen og den periodiske beskyttelse af linoleummet, anvende et møbelplejemiddel, som fx. CC-Dr. Schutz - Wax Care og derefer CC-Dr. Schutz Elatex Stain Remover til den rengøring. Begge førstegangs plejede overflader, skal dagligt, normalt kun tørres over med en mikrofiberklud, og kun tilføres pleje og rengøringsmidler når dette vurderes nødvendigt. F:\Tegning\Solid Works DNK\Bibliotek\Vejledning-montage\Motage af massive bordplader\ Reklamationer! Henvendelse med en reklamation skal altid ske direkte til Deres forhandler, inden monteringen er foretaget, og senest 8 dage efter modtagelsen, idet fabrikken ikke hæfter for udgifter i forbindelse med af- og påmontering eller andre følgeomkostninger. Efter monteringen og ibrugtagningen accepteres reklamationer ikke, med mindre de direkte kan henføres til produktfejl. Er bordpladerne monteret, betragtes disse som godkendte. Synlige fejl/skader/trykmærker eller lignende på bordplader og vaske, henføres herefter som værende montagerelaterede skader, der ikke dækkes af produktgarantien. 8

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide 28_014 BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2012 03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Slagfast polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag giver behageligt lys og godt indeklima SMG

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Trapez- og bølgeplader

Trapez- og bølgeplader Trapez- og bølgeplader SUNLUX Sinus Onduline OnduVilla RODENA og SUNLUX trapez- og ovenlysplader Om RIAS Vi er blandt Danmarks førende udbydere af termotage, trapezplader, tagrender mv. Vi har mere end

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere