RTX Telecom A/S. Årsrapport 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RTX Telecom A/S. Årsrapport 2007/08"

Transkript

1 RTX Telecom A/S Årsrapport 2007/08 RTX Telecom A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby, Danmark Tel : Fax : VAT# : DK Web :

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 6 IDEGRUNDLAG, STRATEGI OG FORRETNINGSENHEDER 7 LEDELSESBERETNING 10 Sammenfatning for året 10 Hovedaktivitet 12 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 20 Dattervirksomheder 26 Kapitalandele 28 Usikkerhed ved indregning og måling 28 Usædvanlige forhold 28 Organisationsforhold 32 Videnressourcer 33 Ansvarlighed for miljø og sociale forhold 33 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 34 Forventninger til regnskabsåret 2008/09 34 Corporate Governance 36 Aktionærinformation 38 FONDSBØRSMEDDELELSER OG FINANSKALENDER 41 Meddelelser til Fondsbørsen i 2008 (til og med ) 41 Finanskalender Nyheder på internettet 42 KONCERNREGNSKAB OG ÅRSREGNSKAB 43 RESULTATOPGØRELSE FOR 2007/08 44 BALANCE 30. SEPTEMBER EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN 47 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR MODERSELSKABET 48 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2007/ LEDELSENS PÅTEGNING 119 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 120 FAGUDTRYK OG FORKLARINGER 122

3 1 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Beløb i DKK mio. 2003/ / / / /08 Resultatposter Nettoomsætning 222,0 317,2 285,1 207,3 250,3 Bruttoresultat 144,2 179,4 152,3 93,1 146,7 Resultat af primær drift (EBIT) -30,7-3,9-63,0-95,7-21,0 Finansielle poster, netto 5,9 4,0-1,5 68,8 2,8 Resultat før skat -24,8 0,1-64,5-26,9-18,2 Årets resultat for fortsættende aktiviteter ,4-18,3 Årets resultat for ophørte aktiviteter ,9-7,4 Årets resultat -17,3-1,1-64,7-47,3-25,7 Balanceposter Likvide beholdninger og værdipapirer 231,2 161,5 106,9 115,7 99,5 Aktiver i alt 447,1 452,4 408,9 343,2 311,1 Egenkapital 374,9 366,5 304,6 257,0 221,1 Forpligtelser 72,2 85,9 104,3 86,2 90,0 Øvrige hovedtal Udviklingsomkostninger - 29,8 46,3 26,5 11,2 Af- og nedskrivninger 19,9 10,2 14,7 10,7 6,5 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -30,5-47,7-46,2-53,3-12,5 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -13,6 27,6 33,8 100,9 1,6 Investering i materielle aktiver 6,0 3,4 12,3 1,9 1,5 Ændring i likvider -60,1-27,0-11,7 42,1-17,7 Nøgletal Vækst i nettoomsætning (procent) 24,1 42,9-10,1-27,3 20,7 Overskudsgrad (procent) -13,8-1,2-22,1-46,2-8,4 Afkast af investeret kapital (procent) -19,9-2,1-27,0-50,1-13,5 Egenkapitalens forrentning (procent) -4,5-0,3-19,3-16,8-10,7 Egenkapitalandel (procent) 83,8 81,0 74,5 74,9 71,1 Beskæftigelse Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat (DKK 1.000)

4 2 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Beløb i DKK mio. 2003/ / / / /08 Aktier (antal aktier i styk) Gennemsnitligt antal aktier i omløb Gennemsnitligt udvandet antal aktier Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5 Årets resultat (EPS) -1,8-0,1-7,0-5,1-2,8 Årets resultat udvandet (DEPS) -1,8-0,1-6,9-5,1-2,8 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -3,7-5,1-4,9-5,7-1,3 Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indre værdi 39,1 39,5 32,7 27,7 23,8 Børskurs 53,3 135,5 73,0 52,5 25,9 Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med "Anbefalinger og Nøgletal 2005" fra Den Danske Finansanalytikerforening. Finansielle hoved- og nøgletal for 2004/05, 2005/06, 2006/07 og 2007/08 er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). 1 Sammenligningstal for 2003/04 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. 2 Sammenligningstal for 2006/07 er tilpasset og resultat for ophørte aktiviteter er vist særskilt. 3 Inklusive alle udestående warrants. I 2003 er der udstedt stk. warrants à DKK 5 til en begrænset kreds af ledende medarbejdere. Ved fuld konvertering kan de udstedte warrants konverteres til stk. aktier à DKK 5 i perioden 20. januar 2009 til 4. februar 2009.

5 3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab RTX Telecom A/S Strømmen Nørresundby CVR-nr Hjemsted Aalborg Kommune Telefon Telefax Hjemmeside Bestyrelse Poul Lind, formand, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Svagstrømsingeniør Beskæftigelse: Administrerende direktør i PowerSense A/S. Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i MT Højgaard a/s og Monberg & Thorsen A/S. Per Møller, næstformand, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Cand. oecon Andre hverv: Formand for bestyrelsen i Højgaard Holding A/S, MT Højgaard a/s, Atrium Partners A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Bestyrelsesmedlem i BioMar A/S og Bjarne Jensens Fond. Jørgen Dalby-Jakobsen, født Valgt af medarbejderne, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Civilingeniør Beskæftigelse: Senior Coordinator i RTX Telecom A/S.

6 4 SELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse (fortsat) Jens Hansen, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Civilingeniør Beskæftigelse: Vice President, Business Development, RTX Telecom A/S. Andre hverv: Formand for bestyrelsen i Futarque A/S. Direktør i JH Venture ApS. Christian Jørgensen, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Cand. polit 1985 og MBA Beskæftigelse: General Manager for Western Europe, Baxter Healthcare, USA. Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i Deadline Games A/S. Else Baldvinsson Larsen, født Valgt af medarbejderne, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Registreret revisor Beskæftigelse: Finance Controller i RTX Telecom A/S. Jens Toftgaard Petersen, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Civilingeniør Beskæftigelse: Vice President, Business Development, RTX Telecom A/S.

7 5 SELSKABSOPLYSNINGER Direktion Tage Rasmussen, født Uddannelse: Ingeniør (M) Beskæftigelse: Administrerende direktør i RTX Telecom A/S. Andre hverv: Managing partner i Quinterion PLC, England. Bestyrelsesmedlem i Radiocomp ApS Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 28. januar 2009 kl på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

8 6 KONCERNOVERSIGT Koncernoversigt pr RTX Telecom A/S Aktiekapital DKK 47,2 mio. 100% RTX Products Hong Kong Ltd. Aktiekapital HKD 1,1 mio. 100% RTX America, Inc. Aktiekapital USD 0,5 mio. 82% RTX Telecom América Latina Ltda. Aktiekapital BRL 1,1 mio.

9 7 IDEGRUNDLAG, STRATEGI OG FORRETNINGSENHEDER Idegrundlag og strategi RTX Telecom har i det forløbne år anvendt betydelige ressourcer på at gennemtænke og opdatere selskabets idegrundlag og strategi. RTX Telecom er en internationalt arbejdende koncern, der sælger, udvikler og producerer innovative trådløse kommunikationsprodukter, teknologiløsninger og tjenesteydelser til den globale telekommunikationsindustri. RTX Telecom arbejder i et fleksibelt partnerskab med kunder, hvor koncernens engagerede og kompetente medarbejdere leverer ydelser og produkter i høj kvalitet med udgangspunkt i europæisk know-how kombineret med en effektiv produktion i Asien. RTX Telecom leverer OEM-/ODM-baserede produkter til globale virksomheder inden for professionel telekommunikation. Det er RTX Telecom-koncernens målsætning at være kundernes foretrukne partner for udvikling og leverance af avancerede løsninger inden for trådløs kommunikation, med særlig vægt på teknologierne DECT og Bluetooth TM samt IP-netværk. Koncernen, der har datterselskaber i Hong Kong, Brasilien og USA, søger gennem fleksibilitet, kort reaktionstid, høj kvalitet samt indgående kendskab til kundernes behov og markedsforhold, at skabe værditilvækst for kundernes forretningsområder. RTX Telecom-koncernen søger målrettet at fastholde og forbedre stærke samarbejdsrelationer med betydningsfulde chip-leverandører til trådløse teknologier. RTX Telecom søger hermed at opnå en unik og tidlig adgang til state-of-the-art teknologi og globale salgskanaler. Koncernen søger målrettet at udvikle platformsløsninger, som giver mulighed for at levere den samme grundlæggende teknologi til flere kunder. Genbrug af teknologiplatforme betyder, at kunderne opnår mere konkurrencedygtige priser og kortere time-to-market. Koncernen tilbyder attraktive ansættelsesvilkår for de ansatte i et socialt og professionelt arbejdsmiljø, hvor der til stadighed er udfordrende og spændende opgaver i fleksible og dynamiske samarbejdsrelationer. Forretningsenheder RTX Telecom s kommercielle aktiviteter er opdelt i tre forretningsenheder: RTX Technology, RTX Products (tidligere RTX Consumer Products) og RTX Network Systems, som hver for sig varetager den salgs- og markedsmæssige aktivitet inden for deres respektive områder. Forretningsenhederne er endvidere hver for sig ansvarlige for udvikling og vedligeholdelse af produktporteføljen.

10 8 IDEGRUNDLAG, STRATEGI OG FORRETNINGSENHEDER Koncernens udviklingsressourcer og administrative funktioner er placeret centralt og allokeres efter behov. RTX Products Hong Kong Ltd. (tidligere RTX Consumer Products Hong Kong Ltd.) indtager dog en særstatus, idet dette datterselskab håndterer stort set hele værdikæden fra markedsføring og salg til levering af produkter mv. Koncernen tilstræber løbende at balancere ingeniørressourcer mellem udvikling og leverancer af kundeopgaver på den ene side og fortsat udvikling af koncernens teknologiske og forretningsmæssige kompetencer på den anden side. Det er fortsat koncernens mål at fastholde en førende position inden for udvikling af produkter og udstyr baseret på væsentlige trådløse teknologier som DECT/CAT-iq og Bluetooth TM. I det følgende foretages en kort omtale af de enkelte forretningsenheder: RTX Technology markedsfører og sælger, udvikler og producerer avancerede design og produktionsløsninger for trådløse produkter og systemer. Udviklingsopgaverne er primært koncentreret omkring teknologisk avancerede løsninger inden for markedssegmenterne Wireless Voice Communication, In-Home Wireless Connectivity og Production Test and Verification. RTX Products markedsfører og sælger, udvikler og producerer professionelt telefoniudstyr såsom trådløse telefoner, håndsæt, og repeatere på OEM-/ODM-basis til førende internationale brands inden for telekommunikationsindustrien. RTX Products kunder findes primært i markedssegmenterne Enterprise PBX Systems, Small Office VoIP Communication Systems. Endvidere markedsfører og sælger RTX Products egenudviklede produkter under navnet f.eks. Skype TM -produkterne 3058 og 3088 samt repeatere, trådløse telefonlinieforlængere og andre teleprodukter. Dattervirksomheden RTX Products Hong Kong Ltd. udgør den væsentligste del af forretningsenheden. RTX Network Systems markedsfører og sælger, udvikler og producerer infrastrukturløsninger og terminaler til telenetværk baseret på Wireless IP/DECT- og WiFi-teknologierne. RTX Networks Systems er primært fokuseret på salg af løsninger til Public Networks til Tier 1- og Tier 2-teleoperatører i Latinamerika med udgangspunkt i dattervirksomheden RTX América Latina Ltda. i São Paulo, Brasilien samt på salg til tilsvarende kundetyper i Europa med løsninger til Wireless Extension for Hosted PBX solutions.

11 9 IDEGRUNDLAG, STRATEGI OG FORRETNINGSENHEDER Endvidere markedsfører og sælger RTX Network Systems specielle kommunikationsmoduler, baseret på GSM/GPRS-teknologien, til indbygning i diverse apparater til fjernovervågning, procesmåling og sporing/tracking.

12 10 LEDELSESBERETNING Sammenfatning for året Koncernens styrkelse af salgs- og marketingaktiviteterne har resulteret i, at koncernens nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT) samlet set har udvist fremgang i forhold til det foregående regnskabsår 2006/07. Fremgangen har været særlig mærkbar i de to største forretningsenheder RTX Technology og RTX Products (tidligere RTX Consumer Products), idet implementering af den vedtagne fokuseringsstrategi samt udbygning og optimering af salgs- og marketingaktiviteterne har medvirket til den positive udvikling. RTX Telecom-koncernen har i det forløbne regnskabsår 2007/08 videreført den operationelle og økonomisk turn-around proces, som blev igangsat i efteråret Implementering af fokuseringsstrategien har været længerevarende og mere ressourcekrævende end forventet. Der er gennemført en lang række tiltag, som understøtter processen, herunder væsentlige hovedelementer i form af kapacitetsreduktion, opbygning og styrkelse af de kommercielle aktiviteter i forretningsenhederne samt udflytning af væsentlige aktiviteter til datterselskabet i Hong Kong, RTX Products Hong Kong Ltd. (tidligere RTX Consumer Products Hong Kong Ltd.). Datterselskabet RTX Products Hong Kong Ltd., der blev købt i januar 2006, har i det forløbne regnskabsår realiseret en markant fremgang i salg og indtjening. Fremgangen har medført, at datterselskabet har vendt et betydeligt underskud i tidligere år til et tilfredsstillende positivt resultat i indeværende år. Væksten i salg og leverancer til OEM-/ODM-kunder samt udflytningen af produktions- og salgsmæssige aktiviteter fra Danmark til Hong Kong har blandt andet medført, at medarbejderantallet i datterselskabet er mere end fordoblet siden overtagelsen. Medarbejderantallet udgør 45 personer ved udgangen af 2007/08. I årets løb har koncernen etableret strategiske salgs- og samarbejdsrelationer med lokale brasilianske partnere med henblik på at styrke salgsindsatsen på det latinamerikanske marked og understøtte den fortsatte udvikling af aktiviteterne i forretningsenheden RTX Network Systems. I tilknytning til det indgåede samarbejde er der etableret et datterselskab, RTX Telecom América Latina Ltda. i São Paulo, Brasilien. Formålet med etableringen er at kunne markedsføre RTX Telecoms teknologier og produkter som attraktive valgmuligheder, når latinamerikanske teleoperatører påtænker at oprette nye trådløse IP-netværksløsninger, såvel inden for det nye samarbejde som ved indgåelse af andre partnerskaber. Den administrerende direktør i datterselskabet, Palle Kjær, 38 år, har en mangeårig erfaring fra sit virke i telecombranchen, bla. hos danske Sonofon og italienske Elsacom. Etableringen i Brasilien forventes at få en væsentlig betydning for RTX Telecoms vækst i Latinamerika i de kommende år.

13 11 LEDELSESBERETNING RTX Telecom-koncernen har modtaget den første kommercielle ordre i forbindelse med etableringen i Brasilien, idet en teleoperatør i det nordlige Brasilien har afgivet ordre på en IP-netværksløsning, omfattende trådløs telefoni og trådløs adgang til Internettet. Det 100%-ejede danske datterselskab, RTX Products A/S, er i årets løb fusioneret med moderselskabet med virkning fra 1. oktober Den koncerninterne fusion blev formelt vedtaget den 26. marts 2008 med RTX Telecom A/S som fortsættende selskab. Fusionen blev gennemført på baggrund af, at den i efteråret 2006 vedtagne fokuseringsstrategi medførte væsentlige ændringer i RTX Products A/S og i hele grundlaget for datterselskabets aktiviteter. I naturlig forlængelse af den vedtagne strategi, der lagde op til en fokusering af forretningsaktiviteterne inden for det professionelle marked for telekommunikation, kunne koncernens ledelse i juni 2008 meddele, at der var gennemført et salg af aktierne i det 100%-ejede datterselskab RTX Healthcare. Køber er en af verdens førende leverandører af telehealth-løsninger, Tunstall Healthcare Group, England. Salgssummen for aktierne i RTX Healthcare er en kombination af en kontant betaling på niveau med den bogførte værdi og en earn-out betaling, som afhænger af udviklingen i RTX Healthcare i løbet af en periode på 24 måneder, der følger efter aftalens indgåelse. Ledelsen vil også i det kommende regnskabsår løbende overveje og iværksætte strategiske tiltag med henblik på at tilpasse koncernen til de eksisterende forretningsmuligheder. Herudover vil koncernen tilstræbe teknologisk at være blandt de førende ved løbende udvikling af et effektivt og konkurrencedygtigt produktprogram inden for koncernens forretningsområder. RTX Telecom-koncernen har ved regnskabsårets udløb et overforfaldent tilgodehavende på DKK 32,7 mio. hos en rumænsk kunde. Det tilgodehavende beløb er hovedsagelig opstået ved fakturering af vareleverancer i forbindelse med kundens udbygning af et Wireless IP Network system i Rumænien. Koncernen har hensat hele tilgodehavendet til imødegåelse af tab på denne kunde. Koncernen har taget juridiske skridt til at inddrive fordringen.

14 12 LEDELSESBERETNING Følgende hovedtal og hovedpunkter for koncernen fremgår blandt andet af årsrapporten for 2007/08: Nettoomsætningen for de fortsættende aktiviteter er steget med 20,7% og udgør DKK 250,3 mio. mod DKK 207,3 mio. sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) for de fortsættende aktiviteter udgør DKK -21,0 mio., mod DKK -95,7 mio. i 2006/07. I sammenligningsåret var EBIT påvirket af en hensættelse til debitortab på DKK 30,0 mio. Resultat efter skat udgør DKK -25,7 mio. mod DKK -47,3 mio. i 2006/07. Koncernens likvider og kortfristede værdipapirer udgjorde pr. 30. september 2008 DKK 99,5 mio., hvilket er et fald på DKK 16,2 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Koncernens egenkapital udgjorde pr. 30. september 2008 DKK 221,1 mio., hvilket er et fald på DKK 35,9 mio. i forhold til året før. RTX Telecom indgik i årets løb et strategisk salgs- og marketingsamarbejde med brasilianske partnere og oprettede datterselskab i São Paulo, Brasilien. RTX Telecom solgte i årets løb aktierne i det 100%-ejede datterselskab RTX Healthcare til en af verdens førende leverandører af telehealth-løsninger. Ledelsen forventer for regnskabsåret 2008/09 en svag stigning i nettoomsætningen i forhold til regnskabsåret 2007/08 og et resultat af primær drift (EBIT) på omkring DKK 0 mio. Hovedaktivitet Forretningsenheder RTX Telecom blev grundlagt i maj 1993, og siden juni 2000 har selskabets aktier været noteret på fondsbørsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S. RTX Telecom-koncernen markedsfører, udvikler og producerer avancerede højteknologiske trådløse teknologiprojekter og produkter. Koncernens teknologiudvikling er i dag primært koncentreret omkring avancerede løsninger inden for teknologiområderne DECT, DCT2.4 GHz, CAT-iq, Bluetooth TM, WiFi og VoIP.

15 13 LEDELSESBERETNING Aktiviteter inden for salg, udvikling, produktion og distribution af trådløse nicheprodukter udgør en stigende andel af koncernens samlede aktiviteter. Tidligere kunne aktiviteterne primært henføres til kundebetalte udviklingsopgaver og royalty. Den fremtidige vækst i indtjeningen forventes derfor primært at komme fra produkter, der afsættes som OEM-/ODM-leverancer til industrielle kunder eller gennem distributører. Herudover arbejder koncernen målrettet på, at indtægtsniveauet fra kundebetalte udviklingskontrakter som minimum skal fastholdes. Koncernen har som et led i sin fortsatte fokusering solgt aktierne i RTX Healthcare i juni Koncernens aktiviteter dækker herefter tre forretningsenheder: RTX Technology (teknologiprojekter), RTX Products (trådløse produkter til det professionelle marked) og RTX Network Systems (netværksprodukter). I det følgende er der foretaget en detaljeret beskrivelse af de tre forretningsenheder, der hver især har tilknyttet egne fokuserede salgs- og marketingafdelinger. RTX Technology Idegrundlag Forretningsenheden RTX Technology er en uafhængig, fuld-service teknologipartner for industrielle kunder, der ønsker en fleksibel og troværdig leverandør af viden og løsninger, primært omfattende trådløse applikationer til kommunikationsprodukter.

16 14 LEDELSESBERETNING Mål Det er RTX Technologys mål, at forretningsenheden inden for en 3-års periode bliver den foretrukne udviklings- og ODM-partner inden for udvikling og leverance af innovative og avancerede trådløse applikationer til kommunikationsprodukter til brug i forretningsmiljøet og i hjemmet. Marked og kunder RTX Technologys hovedmarkeder er high-end trådløs telefoni, trådløse håndsæt og headsets samt specielle applikationer inden for de trådløse teknologier. Forretningsenheden RTX Technology har en dybtgående teknologisk viden om design og udvikling af trådløse produkter. Denne viden og mange års erfaring med kontraktsudvikling gør, at forretningsenheden kan tilbyde at udføre avancerede kundebetalte udviklingsopgaver, baseret på en fast kontraktsbetaling og/eller royaltybetaling. Udviklingsopgaverne er primært fokuseret på avancerede løsninger inden for de trådløse teknologier. Herudover tilbyder RTX Technology udvikling og levering af ODM-specialprodukter samt udvikling, levering, installation og supportering af produktionstestløsninger, herunder leverance af testinstrumenter og testudstyr. Inden for sidstnævnte område tilbyder RTX Technology en portefølje af dedikerede måle- og testinstrumenter samt udviklingsværktøjer til brug i kundernes eget interne udviklingsarbejde. RTX Technology indlever sig i kundernes succeskriterier, således at RTX Technology kan identificere og udnytte de muligheder, der opstår på udvalgte markedssegmenter. RTX Technology har fokus på kontraktsudvikling af løsninger inden for dels high-end konsumentprodukter, dels professionelle løsninger for mindre og mellemstore virksomheder og dels specielle applikationer med et højt teknologiindhold. RTX Technologys evne til at udbyde en række veldefinerede teknologiplatforme er nøglen til forretningsområdets fremtidige vækst. I det forløbne regnskabsår har RTX Technology oplevet en markant vækst og opnået en stigende portefølje af kundebetalte udviklingsprojekter. RTX Technology fokuserer løbende på mersalg til nøglekunder inden for forretningsområdets kernekompetencer, og forretningsenheden tager løbende skridt til bearbejdning af nye markedssegmenter inden for forretningsområdet. I 2007/08 har RTX Technology påbegyndt markedsføringen af et nyt produktområde, der omfatter applikationer til trådløst forbundne enheder i hjemmet (In-Home Wireless Connectivity).

17 15 LEDELSESBERETNING Markedsmuligheder RTX Technology vil fortsat fokusere på højkvalitetsløsninger og på de mere avancerede løsninger til markedet for trådløs telefoni. Næste generation af DECT - benævnt CAT-iq - er blevet standardiseret, hvilket gør det muligt at udbrede DECT som en egnet teknologi inden for en lang række applikationsområder, der ikke kun omfatter trådløs telefoni. VoIP-applikationer forventes at drive udbredelsen af CAT-iq, eftersom lyd via bredbånd (kaldet Wideband Audio eller High Definition Audio) betragtes som værende en af de primære drivkræfter. RTX Technology er meget fokuseret på sammen med koncernens partnere at være blandt de førende løsningsudbydere inden for CAT-iq. Inden for Bluetooth TM vil RTX Technologys muligheder bestå i at udbyde specialiserede løsninger, der stiller krav om højtudviklede kompetencer (f.eks. komplekse antennedesigns til headsets), eller løsninger, hvor Bluetooth TM og anden teknologi indbygges i samme design. RTX Technology forventer, at den gennemsnitlige forbrugers accept af internettelefoni som en stand-alone løsning fortsat ligger lidt ude i fremtiden. Men der er forventning i markedet om, at eksisterende fastnettelefoni inden for en overskuelig årrække i betydeligt omfang vil overgå til at blive afviklet som internettelefoni (VoIP) via forbrugernes bredbåndsforbindelser. Udrulningen af alternative telefoniløsninger vil dog i betydeligt omfang afhænge af fastnetoperatører og andre aktører, der vil være centrale spillere med væsentlig indflydelse på omfanget af VoIP-teknologiens udbredelse og det tidsmæssige forløb herfor. RTX Technology indgår i en række forskellige samarbejdsformer med kunder og partnere. RTX Technology har i mange år løbende overvåget og tilpasset forretningsmodeller, og forretningsenheden kan derfor tilbyde et samarbejde med kunden baseret på den nødvendige fleksibilitet. RTX Products (tidligere RTX Consumer Products) Idegrundlag RTX Products er en OEM-/ODM-partner, der leverer trådede og trådløse kommunikationsprodukter til industrielle kunder inden for PBX-, VoIP- og B2B-markedet.

18 16 LEDELSESBERETNING Mål Det er RTX Products mål, at forretningsenheden inden for en 3-års periode bliver den største leverandør af trådløse OEM-/ODM-produkter til forretningsmiljøer over alt i verden. Markeder og kunder Med udgangspunkt i kendte teknologier og kompetencer i RTX Telecom-koncernen sælger RTX Products kommunikationsprodukter på OEM-/ODM-basis. RTX Products varetager alle opgaver inden for salg, produktdefinition, udvikling og produktion. Kombinationen af koncernens kompetencer og know-how i Danmark og RTX Products tilstedeværelse i Hong Kong vurderes at give RTX Products en konkurrencemæssig fordel på baggrund af et højt teknisk niveau, relativ lav omkostningsstruktur og kort time-to-market. Ved at fokusere på klart afgrænsede markedssegmenter har RTX Products opbygget en stor viden om markedsudviklingen, og dette har bidraget til, at RTX Products har etableret sig som en solid og attraktiv partner for sine kunder. RTX Products fokuserer primært sine salgs- og marketingaktiviteter på terminaler til professionelle kommunikationsløsninger og til den eksklusive del af konsumentmarkedet. Med en bred palet af såvel trådede som trådløse produkter har RTX Products opbygget et bredt produktprogram, der forventes at blive udvidet i de kommende år. Produkterne forventes primært at blive produceret og leveret fra fabrikker i Kina.

19 17 LEDELSESBERETNING Teknologisk og kommercielt er RTX Products blandt de førende inden for trådløse terminaler til PBXsystemer og VoIP, og RTX Products tilstræber at være en effektiv, fleksibel og handlekraftig OEM- /ODM-partner. Time-to-market er essentielt for såvel kundernes som RTX Products succes. En forståelse af OEM-/ODM-kundernes behov og muligheder i markedet er udgangspunktet for alle forretningsenhedens produkter. RTX Products har i regnskabsåret 2007/08 introduceret nye professionelle PBX-terminaler samt VoIP-terminaler og -basestationer på basis af OEM-/ODM-aftaler. Disse nye produktplatforme har allerede vist sig som et effektivt springbræt til det professionelle marked for trådede VoIP-produkter, der er i vækst. Salget af DECT-repeatere og TLE-produkter ligger på et tilfredsstillende niveau. Koncernen har anvendt betydelige ressourcer på teknologi- og videnoverførsel til dattervirksomheden RTX Products Hong Kong Ltd., der udfører den væsentligste del af forretningsenhedens aktiviteter, herunder markedsføring, salg, udvikling og produktion. Dattervirksomheden er i det forløbne regnskabsår blevet overskudsgivende på baggrund af stigende salg og leverancer til OEM-/ODMkunder. Markedsmuligheder Nøglen til forretningsenhedens fremtidige vækst vil være indsigt i teknologier og markeder samt evnen til i samarbejde med OEM-/ODM-kunderne at bringe nye ideer eller nye mekaniske varianter og designs hurtigt og effektivt frem til færdige produkter. Ved at kombinere det bedste fra Europa og Hong Kong/Kina har RTX Products opnået en fordelagtig markedsposition. RTX Network Systems Idegrundlag Forretningsenheden RTX Network Systems udvikler og markedsfører trådløse IP-netværksløsninger indeholdende trådløs adgang til telefoni og internet. Forretningsenheden fokuserer på at levere skalérbare løsninger med høj tilgængelighed samt på konkurrencedygtige installations- og driftsomkostninger for de udviklede IP-netværksløsninger.

20 18 LEDELSESBERETNING Mål Det er RTX Network Systems mål inden for en 3-års periode at blive den foretrukne leverandør af trådløse IP-kommunikationsnetværk til teleoperatører og ISP ere i udviklingslande og industrialiserede lande. Marked og kunder RTX Network Systems tilbyder robuste trådløse IP-netværksløsninger til teleoperatører, VoIPudbydere og integratorer af telekommunikationsløsninger. Løsningerne omfatter trådløse netværk til både telefoni og data, og består af et trådløst IP-netværk med tilhørende serverløsninger til drift og overvågning af netværket. Netværkssystemerne kan leveres med forskellige typer af telefoner og andet terminaludstyr. Netværksløsningerne kan integreres med det offentlige fastnet, således at teleoperatøren kan tilbyde kunderne trådløs adgang til internettet samt trådløs telefoni, blandt andet med varierende grad af mobilitet inden for et afgrænset geografisk område.

21 19 LEDELSESBERETNING I industrialiserede og højt udviklede verdensdele som Nordamerika og Vesteuropa er der en massiv udbredelse af såvel faste som mobile telekommunikationssystemer samt højtudviklede data- og internetløsninger til både det profesionelle og det private marked. I udviklingslandene er teletæthed derimod fortsat lav, og hidtil har hverken mobil- eller fastnetkommunikation kunnet servicere store befolkningsgrupper i disse lande. RTX Network Systems trådløse IP-netværksløsninger er rettet mod markedet i sidstnævnte lande. De trådløse IP-netværksløsninger er forretningsmæssigt interessante for potentielle kunder i kraft af lave installationsomkostninger sammenlignet med mobiltelefoni og traditionelle fastnetløsninger. Netværksløsningen tillader en fleksibel udbygning af netværket (og dermed tilhørende successiv investering), d.v.s. en udbygning, der er drevet af behov i takt med, at kundebasis bliver forøget. Det er endvidere en afgørende faktor, at netværksløsningen også indeholder trådløs bredbåndsadgang til internettet. De primære markeder for RTX Network Systems omfatter vækstmarkeder, hvor der er behov for udbygning af infrastruktur inden for telekommunikation. Geografisk fokuseres der i første omgang på Latinamerika, specielt Mexico og Brasilien. Landene i Latinamerika er kendetegnet ved en lav teletæthed kombineret med et højt befolkningsgrundlag. De nævnte lande vurderes at indeholde et betydeligt markedspotentiale for forretningsenheden. I Vesteuropa tilbyder RTX Network Systems en variant af systemet til udbydere af såkaldt hosted PBX solutions til teleoperatører og andre store aktører på markedet for fastnettelefoni. Der er i det forløbne regnskabsår anvendt betydelige ressourcer på opbygning af en bredere salgsorganisation både regionalt og på markedssegmenter. Det må dog konstateres, at leverancer, salg og ordreindgang i regnskabsåret ikke har været på et tilfredsstillende niveau. I slutningen af regnskabsåret 2007/08 indgik koncernen et strategisk salgs- og marketingsamarbejde med lokale brasilianske partnere med henblik på at styrke RTX Network Systems salgsindsats på det latinamerikanske marked. I tilknytning til det indgåede samarbejde er der etableret et datterselskab i São Paulo, Brasilien. Formålet med etableringen er at kunne markedsføre RTX Telecoms teknologier og produkter som attraktive valgmuligheder, når latinamerikanske teleoperatører påtænker at udbygge telefoni- og datatrafik baseret på IP-netværksløsninger, såvel inden for det nye samarbejde som ved indgåelse af andre partnerskaber.

22 20 LEDELSESBERETNING Markedsmuligheder Det vurderes, at der i Latinamerika er et stort behov for udbygning af trådløse IP-netværksløsninger inden for telekommunikation, herunder ikke mindst en udbygning af telefoni- og bredbåndsløsningerne. I denne forbindelse har teleoperatørerne behov for at implemetere løsninger, der kan fastholde og udvikle dem i markedet. For RTX Network Systems betyder dette, at forretningsenhedens fremtidige vækst kan accellereres afhængig af forretningsenhedens evne til at indgå strategiske samarbejdsaftaler, blandt andet med større latinamerikanske teleoperatører om salg og markedsføring af trådløse IP-netværksløsninger. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskab 2007/08 Regnskabsomtalen er, med mindre andet er anført, baseret på koncerntallene i årsrapporten for 2007/08 og sammenlignet med de tilsvarende koncerntal for 2006/07. Opstilling af årsregnskabet og den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte årsrapport for 2006/07. I koncernens årsrapport for 2007/08 er ophørte aktiviteter præsenteret i henhold til IFRS 5, hvilket blandt andet betyder, at resultat efter skat for ophørte aktiviteter er vist separat i koncernens resultatopgørelse, og at de hertil knyttede sammenligningstal er tilrettet. Forretningsenheden RTX Healthcare er i årsrapporten klassificeret som ophørende aktiviteter. Koncernens resultatopgørelse Nettoomsætning for de fortsættende aktiviteter Koncernen opnåede i 2007/08 en nettoomsætning på DKK 250,3 mio., svarende til en fremgang på 20,7% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 207,3 mio. Nettoomsætningen blev således realiseret inden for det forventede omsætningsinterval, der udgjorde DKK mio. (jævnfør fondsbørsmeddelelse nr. 5/2008 af 22. maj 2008). Indtægter ved udviklingsopgaver for fremmed regning er opgjort til DKK 65,3 mio., eller en stigning på 107,6% i forhold til sidste års indtægter på DKK 31,4 mio. Der er på denne aktivitet realiseret en tilfredsstillende fremgang sammenlignet med det foregående år, idet koncernen i det forløbne regnskabsår har opnået en stigende portefølje af kundebetalte udviklingsprojekter. Efter i nogle regnskabsår at have realiseret en relativ høj royaltyindtjening, er nogle produkter med salgsmæssig succes efterhånden blevet udfaset. Koncernens royaltyindtægter udgjorde i regnskabsåret 2007/08 DKK 10,6 mio., hvilket er et fald på 61,2% i forhold til royaltyindtægter på DKK 27,5 mio. i regnskabsåret 2006/07. Det konstaterede fald i royaltyindtjeningen var forventet.

23 21 LEDELSESBERETNING Salg af produkter mv. udgør DKK 174,4 mio., hvilket er 17,5% over sidste års salg af produkter på DKK 148,4 mio. Produktion og leverancer inden for koncernens produktprogram har i regnskabsåret hovedsageligt omfattet professionelle VoIP- og PBX-håndsæt, DECT-repeatere, trådløse USB trådløse telefonlinje-forlængere (TLE), Wireless IP Network-produkter, GSM-moduler samt testudstyr. Langt hovedparten af koncernens markedsføring, salg, udvikling og produktion af professionelt telefoniudstyr mv. er baseret på aftaler med OEM-/ODM-kunder. Koncernen har realiseret en mærkbar fremgang i salget af produkter i regnskabsåret 2007/08. På baggrund af de forøgede salgsaktiviteter har koncernen i det forløbne regnskabsår kunnet konstatere en stigende ordreindgang på professionelle VoIP- og PBX-håndsæt til større eksisterende og nye OEM-/ODM-kunder. Koncernens dattervirksomhed i Hong Kong, RTX Products Hong Kong Ltd., håndterer de fleste og væsentligste funktioner i forbindelse med markedsføring og salg, udvikling og produktion til disse kunder. Inden for salg af professionelt telefoniudstyr er fremgangen særlig markant. Dette resultat er blandt andet opnået som følge af genbrug og tilretning af teknologiplatforme kombineret med levering af individuelle kundespecifikke mekaniske designs. Salget af koncernens egenudviklede Skype-produkter, herunder den Skype TM -baserede 3088, har historisk set ikke levet op til forventningerne, men der er dog i løbet af 2. halvår af 2007/08 konstateret en markant stigende efterspørgsel og salg af Skype TM -produkter. Salg og markedsføring af Wireless IP Network-teknologien har ikke levet op til forventningerne i regnskabsåret, idet salg og leverancer af produkter samt ordreindgang ikke har været på et tilfredsstillende niveau. Der er i løbet af regnskabsåret gennemført en udbygning og reorganisering af forretningsenhedens aktiviteter, hvilket betyder, at en stigende del af ressourcerne anvendes til fremadrettet salgsarbejde. Herudover har RTX Telecom styrket salgsindsatsen på det latinamerikanske marked ved dels at indgå et strategisk salgs- og marketingsamarbejde med lokale brasilianske partnere og ved dels at etablere et datterselskab, RTX Telecom América Latina Ltda. i São Paulo, Brasilien. Bruttoresultat for de fortsættende aktiviteter RTX Telecoms bruttoresultat udgjorde DKK 146,7 mio., hvilket er en stigning på 57,6% i forhold til sidste års bruttoresultat på DKK 93,1 mio.

24 22 LEDELSESBERETNING Andre eksterne omkostninger for de fortsættende aktiviteter Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 57,1 mio., hvilket er et fald på 22,9% i forhold til 2006/07. Omkostningerne i sammenligningsåret var påvirket af en hensættelse på DKK 30,0 mio. til imødegåelse af tab på en rumænsk kunde. Koncernen har i 2007/08 realiseret besparelser i forhold til sidste år på eksterne lokaleomkostninger som følge af nedlæggelse af koncernens afdeling i Århus. Når der bortses fra førnævnte debitorhensættelse, er andre eksterne omkostninger netto forøget med DKK 13,1 mio. blandt andet på grund af afholdte omkostninger i forbindelse med det igangsatte strategi-, salgs- og ledelsesudviklingsprogram samt hensættelse til tab på debitorer. Personaleomkostninger for de fortsættende aktiviteter Personaleomkostningerne udgjorde DKK 104,1 mio., hvilket er på niveau med sidste år. Der er i regnskabsåret 2007/08 opnået lønbesparelser som følge af den gennemførte kapacitetstilpasning i det foregående regnskabsår. Målt pr. medarbejder har der været tale om et udgiftsstigning på 7,9%. Det gennemsnitligt antal ansatte i koncernen er faldet fra 221 i 2006/07 til 205 i 2007/08, svarende til et fald på 7,2% i forhold til sidste år. Af- og nedskrivninger for de fortsættende aktiviteter Koncernens af- og nedskrivninger er reduceret fra DKK 10,7 mio. i 2006/07 til DKK 6,5 mio. i 2007/08. I indeværende regnskabsår er der indregnet en avance på DKK 1,7 mio. ved salg af et ubebygget jordareal. Resultat af primær drift (EBIT) for de fortsættende aktiviteter Årets resultat af primær drift (EBIT) blev et underskud på DKK 21,0 mio. mod et underskud på DKK 95,7 mio. i regnskabsåret 2006/07. Underskuddet i sammenligningsåret er påvirket af, at der blev hensat DKK 30,0 mio. til imødegåelse af tab på en rumænsk kunde. EBIT udviser en resultatmæssig forbedring på DKK 44,7 mio., når der ses bort fra førnævnte debitorhensættelse. Det opnåede resultat af primær drift (EBIT) blev realiseret på niveau med de offentliggjorte forventninger i intervallet fra DKK -30 til DKK -15 mio. (jævnfør fondsbørsmeddelelse nr. 5/2008 af 22. maj 2008). Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, blev en indtægt på DKK 2,8 mio. mod en indtægt på DKK 68,8 mio. i regnskabsåret 2006/07. Koncernen har i regnskabsåret konstateret stigende finansielle indtægter, blandt andet som følge af en forøgelse af de likvide beholdninger og et højere renteniveau på aftaleindskud i pengeinstitutter. Størstedelen af koncernens likvider er placeret i værdipapirer samt som indestående i pengeinstitut.

25 23 LEDELSESBERETNING I sammenligningsåret blev der indregnet en realiseret avance på DKK 72,6 mio. ved salg af aktier i LitePoint Corporation, USA. Årets resultat før skat for de fortsættende aktiviteter Årets resultat før skat for 2007/08 for de fortsættende aktiviteter blev et underskud på DKK 18,2 mio. mod sidste års underskud på DKK 26,9 mio. Skat af årets resultat for de fortsættende aktiviteter Skat af årets resultat for de fortsættende aktiviteter er indregnet med DKK 0,0 mio. Skat af årets resultat opgjort efter en sædvanlig beregning udgør en indtægt på netto DKK 3,0 mio., og forskelsbeløbet på DKK 3,0 mio. er ikke indtægtsført i resultatopgørelsen i 2007/08, jf. efterfølgende omtale af udskudte skatteaktiver. Med udgangspunkt i ledelsens resultatforventninger for en 5-årig periode, er værdien af udskudte skatteaktiver vurderet. Den samlede skatteværdi af udskudte skatteaktiver kan pr beregnes til netto DKK 58,7 mio. Som følge af usikkerhed omkring anvendelse af de udskudte skatteaktiver i koncernen er beløbet indregnet i balancen med netto DKK 0,0 mio. Årets resultat for de fortsættende aktiviteter Årets resultat for de fortsættende aktiviteter blev et underskud på DKK 18,3 mio. mod sidste års underskud på DKK 41,4 mio. Årets resultat for ophørte aktiviteter Årets resultat for de ophørte aktiviteter udgør DKK -7,4 mio. mod DKK -5,9 mio. i regnskabsåret 2006/07. Ophørte aktiviteter omfatter som tidligere nævnt aktiviteterne i forretningsenheden RTX Healthcare. Årets resultat Årets resultat for 2007/08 blev samlet set et underskud på DKK 25,7 mio. mod et underskud på DKK 47,3 mio. sidste år. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud efter skat i koncernen dækkes af reserverne. Resultat pr. aktie (EPS) Resultatet pr. aktie (EPS) blev DKK -2,8 mod DKK -5,1 året før.

26 24 LEDELSESBERETNING Koncernens balance og pengestrømme Egenkapital og kapitalforhold Koncernens egenkapital er i årets løb reduceret med DKK 35,9 mio. fra DKK 257,0 mio. til DKK 221,1 mio. Årets underskud har reduceret egenkapitalen med DKK 25,7 mio., nedskrivning af værdi af aktierne i ilochip A/S har reduceret egenkapitalen med DKK 10,9 mio og øvrige reguleringer har netto forøget egenkapitalen med DKK 0,7 mio. Egenkapitalandelen udgør 71,1%, hvilket er et fald på 3,8% i forhold til sidste år. Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling den 28. januar 2009, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2007/08. Selskabets beholdning på egne aktier blev erhvervet i regnskabsårene 2004/05 og 2006/07 med henblik på at afdække de forpligtelser, der er knyttet til de af selskabet tildelte aktiekøberetter (aktieoptioner) til direktionen og en begrænset kreds af ledende medarbejdere. Selskabet har hverken erhvervet eller solgt egne aktier i regnskabsåret 2007/08. Selskabets bestyrelse har bemyndigelse til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen agter ikke at bruge denne bemyndigelse inden generalforsamlingen den 28. januar Koncernens pengestrømme, finansiering og likviditet for de fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde et negativt beløb på DKK 12,5 mio., hvilket er en forbedring på DKK 40,8 mio. i forhold til 2006/07. Forbedringen er i forhold til sidste år påvirket af væsentlige forskydninger i årets resultat af primær drift, driftskapital og poster uden likviditetseffekt. Investeringer vedrørende de fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, bestående af investeringer i immaterielle og materielle samt andre langfristede aktiver og kortfristede værdipapirer, udgjorde DKK 1,6 mio. mod DKK 100,9 mio. i 2006/07. De største ændringer vedrører dispositioner i 2006/07 omfattende salg af aktiebeholdning i LitePoint Corporation, USA, for DKK 83,7 mio. samt en forskydning af provenu ved køb og salg af kortfristede værdipapirer på DKK 17,7 mio. Balancen Koncernens balancesum udgjorde pr. 30. september 2008 DKK 311,1 mio., svarende til et fald på DKK 32,1 mio. i forhold til sidste år. Faldet i balancesummen omfatter et fald i langfristede aktiver på DKK 18,7 mio. og et fald i kortfristede aktiver på DKK 13,4 mio.

27 25 LEDELSESBERETNING Ledelse og medarbejdere Koncernen beskæftigede den 30. september medarbejdere, hvoraf de 124 er ingeniører og teknikere. Det samlede antal beskæftigede ved udgangen af regnskabsåret er stort set uændret i forhold til samme tidspunkt sidste år. Antal medarbejdere / / / / /08 Antal medarbejdere ved regnskabsårets udløb Samlet set er der i 2007/08 tiltrådt 43 medarbejdere og fratrådt 32 medarbejdere. Medarbejderantallet i de udenlandske datterselskaber er fortsat stigende, hvilket svarer til udviklingstendensen i de to seneste regnskabsår. Incitamentsordninger Bestyrelsen har ved generalforsamlingsbeslutning den 17. april 2000 været bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsretter for indtil i alt nominelt DKK uden fortegningsret for selskabets aktionærer i forbindelse med, at tegningsretterne tilbydes selskabets medarbejdere, bestyrelse eller direktion. Bemyndigelsen var gældende indtil den 1. april Ved regnskabsårets udløb den 30. september 2008 udestod der nominelt DKK tildelte uudnyttede aktietegningsretter, svarende til styk aktietegningsretter à DKK 5. Bestyrelsen besluttede i 2005 og 2006 at tildele aktiekøberetter (aktieoptioner) til henholdsvis en begrænset kreds af ledende medarbejdere og til direktionen. Samlet set har RTX Telecom pr. 30. september 2008 tildelt nominelt DKK aktiekøberetter (aktieoptioner), svarende til i alt styk aktiekøberetter à DKK 5. Aktiekøberetterne kan i et ordinært forløb tidligst udnyttes 36 måneder efter tildelingstidspunktet og skal senest udnyttes 84 måneder efter tildelingstidspunktet. Der er aftalt særlige vilkår om udnyttelse, såfremt der indtræder ekstraordinære forhold, f.eks. medarbejderens fratrædelse, i aftaleperioden.

28 26 LEDELSESBERETNING Aktiekøberetternes udnyttelseskurs er fastsat som gennemsnitskursen for en periode af 5 handelsdage umiddelbart op til tildelingstidspunktet med tillæg af 5% pr. påbegyndt år efter tildelingstidspunktet. De tildelte aktiekøberetter udgør ca. 1,5% af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen stiller på den kommende generalforsamling den 28. januar 2009 forslag om, at generalforsamlingen godkender overordnede retningslinjer i henhold til Aktieselskabslovens 69 b vedrørende incitamentsprogrammer for direktionen i RTX Telecom A/S. I resultatopgørelsen for 2007/08 under Resultat for ophørte aktiviteter er der udgiftsført en transaktionsbonus til direktionen på DKK 2,5 mio. i anledning af det gennemførte salg af aktier i RTX Healthcare A/S. Indregning i årsrapporten for 2007/08 er foretaget under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag. Dattervirksomheder RTX Products Hong Kong Ltd., Hong Kong RTX Products Hong Kong Ltd. (tidligere RTX Consumer Products Hong Kong Ltd.) er et 100%-ejet datterselskab, som beskæftigede 45 medarbejdere ved regnskabsårets udløb. Antallet af medarbejdere er i årets løb forøget med 5 ansatte. Aktiviteterne i RTX Products Hong Kong Ltd., som er hovedkontoret for koncernens kommercielle aktiviteter inden for produkter, omfatter markedsføring, salg, udvikling og produktion af professionelt telefoniudstyr såsom trådløse telefoner, håndsæt og repeatere på OEM-/ODM-basis. På baggrund af forøgede salgsaktiviteter har datterselskabet i regnskabsåret kunnet konstatere en stigende ordreindgang af professionelle VoIP- og PBX-håndsæt til større eksisterende og nye OEM-/ODM-kunder. RTX Products Hong Kong Ltd. opnåede en omsætning på DKK 73,4 mio. i 2007/08, svarende til en fremgang på 187,9% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 25,5 mio. Resultatet før finansielle poster (EBIT) udgjorde et overskud på DKK 6,8 mio., og resultatet efter skat udgjorde et overskud på DKK 5,8 mio. I regnskabsåret 2006/07 realiserede selskabet et underskud efter skat på DKK 13,8 mio. Egenkapitalen i RTX Products Hong Kong Ltd. udgjorde pr. 30. september 2008 DKK 8,0 mio. RTX America, Inc., USA RTX America, Inc. er et 100%-ejet datterselskab, som beskæftigede 5 medarbejdere ved regnskabsårets udløb.

29 27 LEDELSESBERETNING Datterselskabet er beliggende i San Jose, Californien, USA, og det udfører salgs- og marketingopgaver på det nordamerikanske marked. Endvidere udfører datterselskabet teknisk produktsupport til udvalgte amerikanske kunder. RTX America, Inc. opnåede en omsætning på DKK 6,1 mio. i 2007/08. Resultatet efter skat udgjorde et overskud på DKK 0,1 mio. Egenkapitalen i RTX America, Inc. udgjorde pr. 30. september 2008 DKK 2,5 mio. RTX Telecom América Latina Ltda., Brasilien RTX Telecom América Latina Ltda. er et 82%-ejet datterselskab, som beskæftigede 1 medarbejder ved regnskabsårets udløb. Datterselskabet er etableret i regnskabsåret 2007/08 med henblik på at styrke koncernens salgs- og marketingindsats på det latinamerikanske marked. Den konkrete baggrund for etableringen er, at koncernen ser en oplagt fordel ved lokal tilstedeværelse i Brasilien i forbindelse med markedsføring og salg af koncernens trådløse IP-teknologier og produkter i Latinamerika. Datterselskabet understøtter således primært salgs- og marketingområdet for forretningsenheden RTX Network Systems. Datterselskabet er beliggende i São Paulo, Brasilien. Påbegyndelse af de erhvervsmæssige aktiviteter i datterselskabet er sket så sent i regnskabsåret, at den resultatmæssige effekt i 2007/08 er uvæsentlig. Egenkapitalen i RTX Telecom América Latina Ltda. udgjorde pr. 30. september 2008 DKK 2,4 mio. RTX Products A/S, Danmark RTX Products A/S, der var et 100%-ejet dansk datterselskab, er i årets løb fusioneret med moderselskabet med virkning fra 1. oktober Den koncerninterne fusion blev formelt vedtaget den 26. marts 2008 med RTX Telecom A/S som fortsættende selskab. Fusionen blev gennemført på baggrund af, at den i 2006 vedtagne fokuseringsstrategi har medført væsentlige ændringer i RTX Products A/S og i hele grundlaget for datterselskabets aktiviteter. RTX Healthcare A/S, Danmark Koncernen har som et led i sin fortsatte fokusering og igangværende turn-around proces solgt aktierne i det 100%-ejede datterselskab RTX Healthcare pr. 27. juni 2008 til en af verdens førende leverandører af telehealth-løsninger. Salget blev gennemført i overensstemmelse med koncernens strategiske plan, der lægger op til at fokusere forretningsaktiviteterne og koncentrere indsatsen om udvikling og produktion af avancerede løsninger og produkter til det professionelle marked for telekommunikation. I naturlig forlængelse heraf har koncernen valgt at frasælge sine aktiviteter inden for telehealth og medico.

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 9. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 7/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden 01.01.2011-31.03.2011)

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 24. januar 2007 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK- 9400 Noerresundby. Denmark Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 01.10.2006 31.03.2007.

Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 01.10.2006 31.03.2007. Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 24. maj 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2007 Antal sider: 18 Delårsrapport for 1. halvår 2006/07 Resumé: Nettoomsætningen i 1. halvår

Læs mere

Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 01.10.2003 31.03.2004.

Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 01.10.2003 31.03.2004. Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 26. maj 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2004 Antal sider: 14 Delårsrapport for 1. halvår 2003/04 Resumé: Koncernens halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere