Grønlands virksomheder i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands virksomheder i fremtiden"

Transkript

1 Grønlands virksomheder i fremtiden om ledelse, samarbejde og netværk Erhvervskonference januar 2009 i Katuaq, Grønlands Kulturhus, Nuuk 1

2 Saqqaa/forside: Lars Reimers, greenland tourism Arrangører: Samarbejdspartnere: Kalaallit Nunaanni Nordjyllandimilu Suliffeqarfiit Attaveqaqatigiiffiat Virksomheds Netværk Grønland - Nordjylland 2

3 Velkommen Vi byder velkommen til erhvervskonference om Grønlands virksomheder i fremtiden om ledelse, samarbejde og netværk. Formålet med konferencen er at sætte fokus på mulighederne i det grønlandske erhvervsliv, som i de kommende år står overfor store udfordringer inden for bla. mineindustri, olieefterforskning og aluminiumsproduktion. Grønlandske virksomheder har sjældent en størrelse, som få væsentlige entrepriser i forbindelse med store anlægsarbejder og produktioner. Små og mellemstore grønlandske virksomheder skal derfor rustes til at gå udviklingen i møde ved at tænke ledelse, samarbejde og netværk på en ny måde. Den grønlandske hundeslæde er et stærkt billede på erhvervskonferencens tema. Ledelse udføres af hundeslædeføreren, som ved, hvilken retning slæden skal føres. Samarbejde finder sted mellem førerhunden og de øvrige slædehunde for at trække slæden frem. Alle er de forbundet i et netværk af skagler. Denne symbolik vil være omdrejningspunkt igennem hele konferencen, som vi håber, kan være med til at inspirere og udvikle det grønlandske erhvervsliv til at gå fremtiden i møde. Konferencen foregår på dansk og bliver tolket til grønlandsk. Vi ser frem til din deltagelse! Henrik Sørensen Formand Grønlands Arbejdsgiverforening Bjarne Eklund Formand Grønlands Turist- og Erhvervsråd Kristian Lennert Formand Grønlandsbankens Erhvervsfond 3

4 Program Onsdag den 28. januar 2009 Dagens tema Definition af ledelse, samarbejde og netværk Registrering Velkomst v/ Aasii Narup Chemnitz, borgmester Kommuneqarfik Sermersooq Dagens program præsenteres v/ konferencier Lars Albæk Tema: Ledelse v/ Henning Dyremose Pause Tema: Samarbejde v/ Henrik Karup Jørgensen Pause Tema: Netværk v/ Christian Stadil Frokost Workshops: Networking v/ Christian Stadil Nye samarbejdsformer v/ Henrik Karup Jørgensen Generationsskifte v/ Claus Holstein Pause Live event Råstofsession m/ Jørn Skov Nielsen og Hans Kristian Olsen, Hans Kristian Schønwandt og Flemming Drechsel 4

5 Program Torsdag d. 29. januar 2009 Dagens tema Værktøjer til fremme af ledelse, samarbejde og netværk Dagens program præsenteres v/ konferencier Lars Albæk Tema: Fremtidens erhvervsudvikling v/ Marlene Haugaard Pause Tema: Innovation i dagligdagen v/ Hans-Martin Friis Møller Pause Tema: Partnerskaber v/ Jens Andersen Frokost Tema: Forandringsledelse v/ Jørgen Lindegaard Pause Workshops: Udvikling af klyngesamarbejde v/ Marlene Haugaard Råstofsektoren i fremtiden v/ Jørn Skov Nielsen Virksomhedsudvikling i arktiske områder v/ Arvid Jensen Afrunding: Fælles visioner fremmer forståelsen v/ Michael Binzer Festmiddag med underholdning på Hotel Hans Egede 5

6 Præsentation Konferencen afholdes over to dage. Den første dag fokuserer på definitioner af ledelse, samarbejde og netværk. Den anden dag fokuserer på værktøjer til implementering af ledelse, samarbejde og netværk. Konferencen byder således både på oplæg, workshops og liveinterviews, og konferencen afsluttes med festmiddag og underholdning den sidste aften. Konferencier: Lars Albæk og Jane Hahn Tema: Ledelse v/ Henning Dyremose, formand TDC Med erfaringerne fra omstruktureringen af Tele Danmark til det privatiserede TDC vil Henning Dyremoses oplæg beskæftige sig med den ledelsesmæssige tilgang til at omstille en virksomhed til liberale markedsvilkår. Ledelse i en forandringsproces kan indebære upopulære beslutninger om effektiviserings- og fyringsrunder, som imidlertid er påkrævede for virksomhedens overlevelse. Henning Dyremose vil bla. komme ind på, hvilke konsekvenser det har for virksomhedens værdigrundlag og kultur. Hvad betyder det for kommunikationen internet og eksternt, den økonomiske styring, ledelsesgrundlaget og ledelsesstrukturen? Tema: Samarbejde v/ Henrik Karup Jørgensen, adm. direktør Nobia Danmark Dette oplæg handler om ambitiøse vækstmål for en virksomhed på trods af usikre konjunkturer og om ansvaret som stor arbejdsplads i et lille lokalsamfund. Et fælles ansvar, der også gælder politikernes og det omgivende samfunds evne til at skabe gode rammer for udvikling, bl.a. ved at koncentrere sig om overordnede mål frem for personlige forskelligheder. Henrik Karup Jørgensen vil desuden fokusere på uddannelse, herunder at det ikke kun drejer sig om boglig uddannelse, men i lige så høj grad om at gøre mennesker med sociale problemer i stand til at modtage læring. Med sin HR-baggrund vil han desuden beskæftige sig med at tilvejebringe en positiv involvering fra medarbejderne - bl.a. at skabe forståelse for og opbakning til nødvendige drifts- og forretningsmæssige dispositioner. Workshop om human ressource management og om nødvendigheden af at involvere medarbejdere på alle niveauer, når en virksomhed skal igennem små som store forandringsprocesser. Tema: Netværk v/ Christian Stadil, Direktør EnsoConsult I dette oplæg præsenteres netværk og networking som strategiske ledelsesredskaber. Følgende spørgsmål er i fokus: Hvad er netværk og networking? Hvorfor er networking en strategisk gevinst? Hvor, hvornår og med hvem kan der netværkes? Hvordan gør man? Workshop om networking, hvor deltagerne vil få konkrete modeller og redskaber med sig, som kan anvendes til at kortlægge, udvikle og anvende sit netværk. Undervejs vil der blive relateret til de fremtidige udfordringer og muligheder for Grønlands erhvervsliv. 6

7 Christian Stadil har skrevet bogen: Netværk dig til succes!, som er en praktisk anvendelig bog om how to do. Bogen bevæger sig hurtigt fra hvad til hvordan og giver praktiske redskaber til at tage stilling til sig selv som netværker og at kunne udvælge hvilke netværk, det er relevant for en at indgå i. Bogen kan købes for 175,- på konferencen. Tema: Fremtidens erhvervsudvikling hvordan kan den støttes? v/ Marlene Haugaard, Væksthus Hovedstadsregionen Iværksættere i dag skal være fundamentet i morgen. Derfor er det helt væsentligt, at vi får skabt det bedst mulige grundlag for iværksætternes konkurrenceevne og vækst. Iværksætternes vækst betyder arbejdspladser, dynamik og idérigdom. Iværksættere som får kompetent rådgivning og sparring fra erfarne erhvervsfolk, kan indgå i netværk og klyngesamarbejder og få tilført den indsigt og viden, som kan gøre en afgørende forskel. Hør generelt om de mange metoder og muligheder og herunder særligt fokus på netværk og klyngesamarbejde. Workshop om udvikling af klyngesamarbejde en ny måde at etablere profitable netværk på. Gennem et oplæg med cases og eksempler sættes fokus på: Hvordan defineres og udvikles klynger? Hvilke strategier arbejdes der med? Hvordan omsættes klyngesamarbejde til handling, som skaber vækst? Diskussion af muligheder for udvikling af virksomheder gennem klyngesamarbejde Diskussion af muligheder for udvikling af ideer til samarbejde og netværk og klynger. Udbyttet af workshoppen bliver konkrete forslag til potentielle klyngesamarbejder samt forventninger til klyngesamarbejder. Tema: Innovation i dagligdagen v/ Hans-Martin Friis Møller, Divisionsdirektør Grontmij Carl Bro Med baggrund i bl.a. Grontmij Carl Bros innovationsråd og etablerede innovationsnetværk for kommuner og private virksomheder, handler oplægget om innovation som ledelsesværktøj. Bl.a. for at sikre, at ideer opsamles, udnyttes og gøres kommercielle. De deltagende virksomheder kan ved at sende en mail til og få et link til at udfylde et spørgeskema om, hvordan virksomheden håndterer innovation, hvilke barrierer man ser mv. Undersøgelsen er anonym. Det samlede resultat vil blive gennemgået i indlægget. Workshop om følgende temaer: Visioner og strategier for den innovative indsats Udvikling af en mere innovationsvenlig organisationskultur Styrkelse af den tidlige del af innovationsprocessen Udgangspunktet er at tage fat på de konkrete udfordringer i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer det omtalte skema. Det er in- 7

8 teressant at se på følgende forhold med innovative briller: Hvordan indretter vi innovativt med en vanskelig infrastruktur? Hvordan styrer vi og systematiserer vi de innovative processer? Hvad skal der til for at sikre, at nystartede virksomheder skaber nye produkter? Tema: Partnerskaber v/ Jens Andersen, Direktør Royal Arctic Line Dette oplæg vil dreje sig om en række økonomiske forhold, som betinger driften af en virksomhed i Grønland herunder: Grønlands Hjemmestyre som 100 % ejer Fordelene ved a/s Koncessionens forpligtigelser Naturligt monopol (kritisk masse) Konkurrence i monopolet Fokus på omkostninger Nye forretningsområder Største udfordring: Medarbejdere som knaphedsfaktor Potentielle partnerskaber Tema: Forandringsledelse v/ Jørgen Lindegaard, Koncernchef ISS Worldvide Hvad kræver det af en virksomhed at omstille sig fra et beskyttet monopolpræget marked til et frit konkurrencestyret marked? Råstofsession om de nye erhvervsmuligheder i Grønland i relation til minedrift og kravene til lokale virksomheders kompetencer. Jørn Skov Nielsen, Direktør Råstofdirektoratet, skitserer forventningerne til aktiviteter i Grønland inden for de kommende 10 år. Hans Christian Olsen, Nunaoil, orienterer om forskellige faser indenfor olieog gasaktiviteter. Hans Kristian Schønwandt, formand Greenland Minerals and Energy beretter om de forskellige faser indenfor mineralefterforskning og de arbejds- og ekspertisemæssige forhold, der er knyttet til disse faser. Flemming Drechsel, Greenland Development, fortæller om de erhvervsog samfundsmæssige perspektiver og udfordringer ved en fremtidig aluminiumsproduktion i Grønland. Afrunding: Fælles visioner fremmer forståelsen Michael Binzer, Direktør Air Greenland Fælles visioner fremmer forståelsen. Om vigtigheden af dialog og kommunikation set i grønlandsk sammenhæng og på baggrund af kulturelle forskelligheder. 8

9 Information om oplægsholderne I det følgende er der kort information om oplægsholderne - listet alfabetisk efter efternavn. Lars Albæk, adm. direktør The Spine A/S Lars Albæk er cand.scient.adm. og har arbejdet som intern og ekstern HR-konsulent i 9 år. Han har løst opgaver i Danmark, Sverige, Finland og UK inden for Human Capital Management - og har bl.a. været HR-udviklingschef i Danske Bank-koncernen og ekstern lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Jens Andersen, direktør Royal Arctic Line Jens Andersen er oprindelig uddannet i ØK og har en Executive MBA. Efter sin karriere i ØK har han været area sales manager i TIP og derefter afdelingsleder i Scan Shipping. Siden 1993 har han arbejdet hos Royal Arctic Line, hvor han fra 2001 har været adm. direktør. Michael Binzer, direktør Air Greenland Michael Binzer er uddannet på Norges Idrettshøgskole, og han har en grad i international finans fra Handelshøjskolen BI. Erhvervskarrieren starter i 2002 som salgs- og marketingchef og senere udviklingsdirektør i Air Greenland og direktør for Leisure Sales, SAS tiltræder han stillingen som adm. direktør i Air Greenland, hvor koncernen også omfatter datterselskaberne Greenland Travel og Hotel Arctic. Michael Binzer har desuden deltaget i 3 vinter-ol, Arctic Winter Games, og han har vundet 5 verdensmesterskaber i langrend. Han er desuden blevet kåret som årets sportsmand i Grønland: 1991, 1993 og Flemming Drechsel Adm. direktør i Greenland Development A/S Startede sin erhvervskarriere i 1998 i Grønlands Statistik. Skiftede i 2000 til Økonomidirektoratet med fagområderne strukturpolitik, kontraktstyring og erhvervsfremme. Kom i 2003 til Grønlands Turist- og Erhvervsråd, først som projektkonsulent, siden som innovations- og eksportrådgiver og ansvarlig for GTE s deltagelse i opstarten af aluminiumsprojektet. I 2006 ansat som direktør i Greenland Development A/S, der på vegne af selskabets ejer, Grønlands Hjemmestyre, udarbejder analyser i relation til projektet og leder samarbejdet med Alcoa om udvikling af en aluminiumssmelter og vandkraftværker, der efter forventet idriftsættelse omkring 2015 vil skabe permanent beskæftigelse (direkte og indirekte) til op mod 1000 personer i Grønland, heraf hovedparten i Maniitsoq udnævnt til adm. direktør. Henning Dyremose, formand Dansk Eksportråd Henning Dyremose er tidligere minister, forhenværende koncernchef for TDC og nu bestyrelsesformand for Dansk Eksportråd TDC. Dyremose er uddannet civilingeniør (kemi) ved DTH og hans karriere tog fart i Novokoncernen, først som chef for økonomi- og planlægningsstaben i Novo Industri og herefter som marketingdirektør i Novo Enzymdivision frem til I

10 valgtes Dyremose til Folketinget for Det Konservative Folkeparti, hvor han i blev ordfører. Forløbet ledte til to ministerperioder som arbejdsminister og som finansminister Efter sin politiske karriere blev han adm. direktør i Dalhoff Larsen og Horneman, og derefter blev han 1998 hentet til Tele Danmark - nu TDC, hvor han juni 2006 fratrådte stillingen som administrerende direktør for at blive bestyrelsesformand indtil Henning Dyremose er desuden formand for Dansk Industri. Jane Hahn, Enso Consult Jane Hahn er partner i Enso Consult A/S. Jane er uddannet cand. comm. fra RUC og har arbejdet med human ressource siden 1997 som ansat i Strandgaard Consulting og siden 2001 hos Enso Consult. Jane Hahns hovedfokusområde er Networking og kommunikation, og det leves ud via Ensos forskellige projekter så som Store Netværksdag, foredrag om Networking og via Team Passion, et projekt om at skrive en bog om det passionerede arbejdsliv og samtidig gøre noget for andre. Et projekt UNICEF er med i. Jane Hahn arbejder også med konceptudvikling omkring den 2. karriere og netværkscoaching. Marlene Haugaard, adm. direktør Væksthus Hovedstadsregionen Marlene Haugaard er akademiingeniør/bygningsingeniør fra DTU og har en Managers Programme fra INSEAD. Hun har bestridt flere lederposter i Teknologisk Institut, herunder som centerchef for Ide & Vækst, indtil hun i 2007 blev direktør for Væksthus Hovedstadsregionen, der omfatter København, Nordsjælland og Bornholm. Marlene Haugaard sidder i flere bestyrelser og har publiceret en lang række artikler og rapporter for bl.a. Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen og EU kommissionen. Claus Holstein, direktør Aalborg Havn Claus Holstein er cand.merc. i organisation og strategi, og han er ekstern lektor i organisationsteori og strategisk personaleledelse. Derudover besidder han specialviden om innovation og generationsskifte. Han har tidligere beskæftiget sig med fiskeribranchen som salgsdirektør i Kangamiut Seafood og adm. direktør i Norlax og senere Det danske Seafood Center. Siden 2007 har han været adm. direktør i Aalborg Havn, Nordjysk Transportcenter Ejendomme og Grønlandshavnens Ejendomme. Derudover betræder han en lang række bestyrelsesposter og er bl.a. formand for netværkssamarbejdet Grønland-Nordjylland. Arvid Jensen, Seniorrådgiver Bedriftskompetanse, Norge Arvid Jensen er uddannet civiløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en tillægsuddannelse i psykologi og jura fra Universitetet i Bergen. Arvid Jensen er grundlægger af Bedriftskompetanse og er til daglig leder og seniorrådgiver ved kontoret i Hammerfest. Han har desuden været formand og bestyrelsesmedlem i virksomheder indenfor industri, fiskeri, bank/finansiering, rejseliv, transportvirksomhed og informationsteknologi samt i nationale, statslige institutioner; Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (Innovasjon Norge), SIVA og Forum for Verdiskaping. Han er i dag formand i Petro Arctic. 10

11 Henrik Karup Jørgensen, adm. direktør Nobia Danmark Henrik Karup Jørgensen er foråret 2008 tiltrådt stillingen som adm. direktør i Nobia Danmark, som er en nylig fusion af HTH og Invita. Før det har han været ansat i Royal Greenland-koncernen siden 2001, hvor han har været HR-chef, fra 2004 fabriksdirektør i Wilhelmshafen og siden foråret 2006 som COO med ansvaret for produktion, indkøb, logistik og kvalitet uden for Grønland. Henrik Karup Jørgensen har også i en årrække arbejdet for Dansk Supermarked. Jørgen Lindegaard, Koncernchef ISS Worldvide Jørgen Lindegaard er civilingeniør fra DTU. Derefter tog karrierekursen fart. Fra lederstillinger i Philips og Fyns Telefon til topchefposter i KTAS, GN Store Nord og SAS. Virksomheder, der alle skulle gennem en omfattende omstillingsproces. I 2006 blev Lindegaard hentet til ISS, der er en af verdens største servicevirksomheder og er på vej til at blive endnu større. ISS beskæftiger i dag over mennesker i 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika og Australien. Hans-Martin Friis Møller, divisionsdirektør Grontmij Carl Bro Hans-Martin Friis Møller har en naturvidenskabelig baggrund fra Københavns Universitet. Han har over 20 års erfaring i projektledelse inden for vandforsyning, spildevand og miljøspørgsmål, herunder en lang karriere som leder af nationale og internationale projekter. De sidste år har han arbejdet med innovation og innovationsledelse, samt procesledelse og coaching. Siden 2005 har Hans-Martin Friis Møller været direktør for Grontmij Carl Bros division for Miljø, Vand og Energi, og han har udgivet en lang række publikationer. Jørn Skov Nielsen, direktør Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen er cand.polit. fra Københavns Universitet. Han har haft en række lederstillinger i Grønlands Hjemmestyre bliver han udnævnt til afdelingschef i Råstofdirektoratet, hvor han siden 2005 har været direktør. Hans Kristian Olsen, direktør Nunaoil Hans Kristian Olsen er cand.scient. i geologi og har en diplomlederuddannelse fra Århus Universitet. Han har tidligere arbejdet som malmgeolog i Nunaoil og været souschef og chefgeolog i Råstofkontoret i Grønlands Hjemmestyre samt souschef i Greenland Resources. Hans Kristian Schønwandt, formand Greenland Minerals and Energy Hans Kristian Schønwandt har siden sin geologiske uddannelse haft en lang videnskabelig karriere på bl.a. DTU, Århus Universitet og Grønlands Geologiske Undersøgelser. Fra har han været direktør for Råstofdirektoratet. Han har fortsat væsentlige bestyrelsesposter: formand for Greenland Minerals and Energy Ltd. og Westrip Holdings Ltd, og han er medlem af bestyrelsen London Mining Ltd. Christian Stadil, direktør Enso Consult Christian Stadil er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i København, og han har siden 1994 arbej- 11

12 det med leder-, medarbejder- og organisationsudvikling. Han har skrevet bogen Netværk dig til Succes, som har solgt i mere end 3000 eksemplarer. Han er p.t. ved at skrive sin anden bog om Strategisk Networking sammen med forsker Christian Waldstrøm fra Aarhus School of Business. Ved siden af sin erhvervskarriere har han spillet professionel herrehåndbold for håndboldlandsholdet, hvor han har været anfører i to år. Kontakten til håndboldverdenen holdes fortsat ved lige, idet Christian Stadil deltager i et instruktørteam, som coacher elitetrænere. Tilmelding Det koster 2000,- at deltage i de to dages program inkl. forplejning jf. tilmeldingsblanketten og festmiddag med underholdning den sidste aften. Tilmelding skal ske til: Karin Egede Zmeetings Postboks 1361 Tlf Mobil Rejse og hotel Konferenceprisen inkluderer ikke rejse og hotel. Som deltagende i konferencen er der følgende specialpris for overnatning inkl. morgenbuffet på Hotel Hans Egede: 995 kr. /overnatning for én person 1400 kr. /overnatning for to personer i dobbeltværelse Prisen for transport vil afhænge af destination og valg af billettype. Tilrejsende kan vælge selv at booke billet direkte via internettet eller via rejsebureauer eller via Zmeetings. Ankomst og afgangsdatoer bedes oplyst af hensyn til hotelbookingen. Hotel og/eller rejse bookes hos: Karin Egede Zmeetings Postboks 1361 Tlf Mobil Tilmeldingsblanket kan også downloades via hjemmesiden og sendes til Tilmeldingsfristen er 30. november

13 Generel information Konferencens hjemmeside er: Hjemmesiden er både på dansk, engelsk og grønlandsk. Generel information om konferencen rettes til: Jens K. Lyberth Grønlands Arbejdsgiverforening Tlf Information om konferencelokaliteten Katuaq, Grønlands Kulturhus rettes til: + Tilrejsende med interesse i sightseeing og udflugter kan kontakte: Karin Egede Zmeetings Postboks 1361 Tlf Mobil Efterfølgende kursusforløb I samarbejde med Ledelsesakademiet og Enso Consult overvejes der i tilslutning til denne konference at arrangere regionale kursusforløb for erhvervsfolk og andre ledere. I samarbejde med Grontmij Carl Bro overvejes det at igangsætte regionale kursusforløb omkring et innovationsnetværk. Nærmere information følger. Arrangørgruppen Overordnet ansvar: Jens K. Lyberth, GA Program: Jens K. Lyberth, GA og Christian Stadil, Enso Consult samt Maja Biilmann, GTE og Sara Heilmann, GTE Økonomi: Karsten Høy, GTE og Louise M. Kristiansen Program for oplægsholdere: Karin Egede, Zmeetings Tilmelding: Karin Egede, Zmeetings og Irene Hansen, GA Rejser: Karin Egede, Zmeetings Hotel: Karin Egede, Zmeetings Katuaq: Karin Egede, Zmeetings Hjemmeside: Sara Heilmann, GTE og Ellen Arnskjold, GA Grafik og layout: Ivalu Risager, irisager.gl Tekst: Finn Jørn Jakobsen, Greenland Marketing og Ellen Arnskjold, GA Tryk: Naqitat a/s Konferencier: Lars Albæk, The Spine og Jane Hahn, Enso Consult Koordinerende kontaktperson under konferencen: Ellen Arnskjold, GA mobil

14 Om arrangørerne Grønlands Turist- og Erhvervsråd (GTE) Grønlands Turist- og Erhvervsråd er Grønlands officielle erhvervsudviklingsselskab og er 100 % ejet af Grønlands Hjemmestyre. Selskabet blev etableret i 1992 med det primære formål at udvikle en bæredygtig turisme og markedsføre landets oplevelser. I dag er Grønlands Turist- og Erhvervsråds hovedmålgrupper iværksættere og mindre virksomheder inden for både landbaserede erhverv og turisme. Markedsføringen af Grønland spiller derudover en vigtig rolle. GTE udfører også vigtige opgaver indenfor rådgivning og udvikling, innovation og eksportfremme, kompetenceudvikling samt dokumentation og information. Grønlandsbankens Erhvervsfond (GE) Fondens formål er at virke for samfundsgavnlige formål i Grønland, særligt med henblik på at fremme Grønlands erhvervsliv samt bane vejen for nytænkning. Enkeltpersoner, virksomheder og institutioner kan ansøge om støtte fra erhvervsfonden. Fonden støtter fortrinsvis større erhvervsrelaterede projekter, og gerne indenfor områderne forskning, uddannelse, eksport, kommunikations- og informationsteknologi, miljø, mineralefterforskning, innovation og iværksætteri. Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) GA har til formål at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet. Det sker ved at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet gennem en hovedaftale og frem overenskomster med lønmodtagerorganisationen SIK. Overenskomsterne dækker bygningshåndværkerfagene, handels- og kontorområdet, produktionssektoren, levnedsmiddelindustrien samt transport- og servicebrancherne. Tilsvarende har GA overenskomst og hovedaftale for bankvirksomhed i Grønland med Finansforbundet i Danmark. GA har siden 1966 har varetaget erhvervslivets interesser og er i dag Grønlands ældste og største arbejdsgiverorganisation. Med ca. 400 medlemsvirksomheder indenfor alle landbaserede erhvervssektorer sikrer GA en central position på arbejdsmarkedet og i forhold til de politiske myndigheder. GA har desuden indgået samarbejdsaftaler med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv samt HORESTA, arbejdsgiverforeningen for hoteller, restauranter og turismeerhvervene. GA er også et center for aktiv viden om Grønlands erhvervsliv. GA har således et sekretariat, som rådgiver, vejleder og servicerer medlemsvirksomhederne med svar på alt fra små praktiske spørgsmål til problemer af mere krævende juridisk eller økonomisk karakter. IT-faciliteter under konferencen Gratis TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE under hele konferencen. Et antal pc er bliver stillet til rådighed for konferencedeltagerne, som ikke selv medbringer bærbar pc. USB-stik udleveres til alle konferencedeltagere. Oplæg kan under konferencen downloades via Umiddelbart er oplæggene på dansk. 14

15 Greenland Tourism Preben Kaspersen, Greenland Tourism Konferencelokaliteten Katuaq, Grønlands Kulturhus i Nuuk Velkommen til Katuaq. Katuaq er Grønlands Kulturhus, som blev indviet den 15. februar Katuaq betyder et musikinstrument, der hvert øjeblik kan give sig til at spille om dagen fuld af drømme, om aftenen et magnetfelt, som trækker folk ind i lyset. Katuaq er et hus med sang og magi, og huset har en arkitektur, som er inspireret af det bølgende nordlys, isbjerge og lysets spil i sne og is. Katuaq har små og store kulturtilbud: koncerter, teater for børn og voksne, udstillinger med kunst af kend- te og mindre kendte kunstnere, samt biografforestillinger for børn og voksne. Desuden arrangerer Katuaq konferencer, kurser og kongresser. Folk mødes ofte i husets café, Cafétuaq, hvor der både serveres kolde og varme retter samt drikkevarer. Katuaq ser frem til at åbne dørene for erhvervskonferencen Grønlands virksomheder i fremtiden om ledelse, samarbejde og netværk i dagene Januar

16 Tilmelding Det koster 2000 kr. at deltage i de to dages program inkl. forplejning jf. tilmeldingsblanketten og festmiddag med underholdning den sidste aften. Tilmelding skal ske til: Karin Egede Zmeetings Postboks 1361 Tlf Mobil Tilmeldingsblanket kan også downloades via hjemmesiden og sendes til Tilmeldingsfristen er 30. november

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

Velkommen til Middelfart!

Velkommen til Middelfart! Velkommen til Middelfart! Adskillige firmaer slår sig ned i den nye Middelfart kommune i denne tid, og der skal naturligvis lyde et rungende Velkommen til Middelfart til dem alle! Denne gang har vi valgt

Læs mere

Worklife - balance for vækst National uge

Worklife - balance for vækst National uge Tema fra den 30. Oktober til den 3. November 2006 Center for balance mellem arbejdsliv & familieliv Virtuel Worklife - balance for vækst National uge Effektivitet, arbejdsglæde og livsglæde Lær at skabe

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret ressource Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og

Læs mere