Grønlands virksomheder i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands virksomheder i fremtiden"

Transkript

1 Grønlands virksomheder i fremtiden om ledelse, samarbejde og netværk Erhvervskonference januar 2009 i Katuaq, Grønlands Kulturhus, Nuuk 1

2 Saqqaa/forside: Lars Reimers, greenland tourism Arrangører: Samarbejdspartnere: Kalaallit Nunaanni Nordjyllandimilu Suliffeqarfiit Attaveqaqatigiiffiat Virksomheds Netværk Grønland - Nordjylland 2

3 Velkommen Vi byder velkommen til erhvervskonference om Grønlands virksomheder i fremtiden om ledelse, samarbejde og netværk. Formålet med konferencen er at sætte fokus på mulighederne i det grønlandske erhvervsliv, som i de kommende år står overfor store udfordringer inden for bla. mineindustri, olieefterforskning og aluminiumsproduktion. Grønlandske virksomheder har sjældent en størrelse, som få væsentlige entrepriser i forbindelse med store anlægsarbejder og produktioner. Små og mellemstore grønlandske virksomheder skal derfor rustes til at gå udviklingen i møde ved at tænke ledelse, samarbejde og netværk på en ny måde. Den grønlandske hundeslæde er et stærkt billede på erhvervskonferencens tema. Ledelse udføres af hundeslædeføreren, som ved, hvilken retning slæden skal føres. Samarbejde finder sted mellem førerhunden og de øvrige slædehunde for at trække slæden frem. Alle er de forbundet i et netværk af skagler. Denne symbolik vil være omdrejningspunkt igennem hele konferencen, som vi håber, kan være med til at inspirere og udvikle det grønlandske erhvervsliv til at gå fremtiden i møde. Konferencen foregår på dansk og bliver tolket til grønlandsk. Vi ser frem til din deltagelse! Henrik Sørensen Formand Grønlands Arbejdsgiverforening Bjarne Eklund Formand Grønlands Turist- og Erhvervsråd Kristian Lennert Formand Grønlandsbankens Erhvervsfond 3

4 Program Onsdag den 28. januar 2009 Dagens tema Definition af ledelse, samarbejde og netværk Registrering Velkomst v/ Aasii Narup Chemnitz, borgmester Kommuneqarfik Sermersooq Dagens program præsenteres v/ konferencier Lars Albæk Tema: Ledelse v/ Henning Dyremose Pause Tema: Samarbejde v/ Henrik Karup Jørgensen Pause Tema: Netværk v/ Christian Stadil Frokost Workshops: Networking v/ Christian Stadil Nye samarbejdsformer v/ Henrik Karup Jørgensen Generationsskifte v/ Claus Holstein Pause Live event Råstofsession m/ Jørn Skov Nielsen og Hans Kristian Olsen, Hans Kristian Schønwandt og Flemming Drechsel 4

5 Program Torsdag d. 29. januar 2009 Dagens tema Værktøjer til fremme af ledelse, samarbejde og netværk Dagens program præsenteres v/ konferencier Lars Albæk Tema: Fremtidens erhvervsudvikling v/ Marlene Haugaard Pause Tema: Innovation i dagligdagen v/ Hans-Martin Friis Møller Pause Tema: Partnerskaber v/ Jens Andersen Frokost Tema: Forandringsledelse v/ Jørgen Lindegaard Pause Workshops: Udvikling af klyngesamarbejde v/ Marlene Haugaard Råstofsektoren i fremtiden v/ Jørn Skov Nielsen Virksomhedsudvikling i arktiske områder v/ Arvid Jensen Afrunding: Fælles visioner fremmer forståelsen v/ Michael Binzer Festmiddag med underholdning på Hotel Hans Egede 5

6 Præsentation Konferencen afholdes over to dage. Den første dag fokuserer på definitioner af ledelse, samarbejde og netværk. Den anden dag fokuserer på værktøjer til implementering af ledelse, samarbejde og netværk. Konferencen byder således både på oplæg, workshops og liveinterviews, og konferencen afsluttes med festmiddag og underholdning den sidste aften. Konferencier: Lars Albæk og Jane Hahn Tema: Ledelse v/ Henning Dyremose, formand TDC Med erfaringerne fra omstruktureringen af Tele Danmark til det privatiserede TDC vil Henning Dyremoses oplæg beskæftige sig med den ledelsesmæssige tilgang til at omstille en virksomhed til liberale markedsvilkår. Ledelse i en forandringsproces kan indebære upopulære beslutninger om effektiviserings- og fyringsrunder, som imidlertid er påkrævede for virksomhedens overlevelse. Henning Dyremose vil bla. komme ind på, hvilke konsekvenser det har for virksomhedens værdigrundlag og kultur. Hvad betyder det for kommunikationen internet og eksternt, den økonomiske styring, ledelsesgrundlaget og ledelsesstrukturen? Tema: Samarbejde v/ Henrik Karup Jørgensen, adm. direktør Nobia Danmark Dette oplæg handler om ambitiøse vækstmål for en virksomhed på trods af usikre konjunkturer og om ansvaret som stor arbejdsplads i et lille lokalsamfund. Et fælles ansvar, der også gælder politikernes og det omgivende samfunds evne til at skabe gode rammer for udvikling, bl.a. ved at koncentrere sig om overordnede mål frem for personlige forskelligheder. Henrik Karup Jørgensen vil desuden fokusere på uddannelse, herunder at det ikke kun drejer sig om boglig uddannelse, men i lige så høj grad om at gøre mennesker med sociale problemer i stand til at modtage læring. Med sin HR-baggrund vil han desuden beskæftige sig med at tilvejebringe en positiv involvering fra medarbejderne - bl.a. at skabe forståelse for og opbakning til nødvendige drifts- og forretningsmæssige dispositioner. Workshop om human ressource management og om nødvendigheden af at involvere medarbejdere på alle niveauer, når en virksomhed skal igennem små som store forandringsprocesser. Tema: Netværk v/ Christian Stadil, Direktør EnsoConsult I dette oplæg præsenteres netværk og networking som strategiske ledelsesredskaber. Følgende spørgsmål er i fokus: Hvad er netværk og networking? Hvorfor er networking en strategisk gevinst? Hvor, hvornår og med hvem kan der netværkes? Hvordan gør man? Workshop om networking, hvor deltagerne vil få konkrete modeller og redskaber med sig, som kan anvendes til at kortlægge, udvikle og anvende sit netværk. Undervejs vil der blive relateret til de fremtidige udfordringer og muligheder for Grønlands erhvervsliv. 6

7 Christian Stadil har skrevet bogen: Netværk dig til succes!, som er en praktisk anvendelig bog om how to do. Bogen bevæger sig hurtigt fra hvad til hvordan og giver praktiske redskaber til at tage stilling til sig selv som netværker og at kunne udvælge hvilke netværk, det er relevant for en at indgå i. Bogen kan købes for 175,- på konferencen. Tema: Fremtidens erhvervsudvikling hvordan kan den støttes? v/ Marlene Haugaard, Væksthus Hovedstadsregionen Iværksættere i dag skal være fundamentet i morgen. Derfor er det helt væsentligt, at vi får skabt det bedst mulige grundlag for iværksætternes konkurrenceevne og vækst. Iværksætternes vækst betyder arbejdspladser, dynamik og idérigdom. Iværksættere som får kompetent rådgivning og sparring fra erfarne erhvervsfolk, kan indgå i netværk og klyngesamarbejder og få tilført den indsigt og viden, som kan gøre en afgørende forskel. Hør generelt om de mange metoder og muligheder og herunder særligt fokus på netværk og klyngesamarbejde. Workshop om udvikling af klyngesamarbejde en ny måde at etablere profitable netværk på. Gennem et oplæg med cases og eksempler sættes fokus på: Hvordan defineres og udvikles klynger? Hvilke strategier arbejdes der med? Hvordan omsættes klyngesamarbejde til handling, som skaber vækst? Diskussion af muligheder for udvikling af virksomheder gennem klyngesamarbejde Diskussion af muligheder for udvikling af ideer til samarbejde og netværk og klynger. Udbyttet af workshoppen bliver konkrete forslag til potentielle klyngesamarbejder samt forventninger til klyngesamarbejder. Tema: Innovation i dagligdagen v/ Hans-Martin Friis Møller, Divisionsdirektør Grontmij Carl Bro Med baggrund i bl.a. Grontmij Carl Bros innovationsråd og etablerede innovationsnetværk for kommuner og private virksomheder, handler oplægget om innovation som ledelsesværktøj. Bl.a. for at sikre, at ideer opsamles, udnyttes og gøres kommercielle. De deltagende virksomheder kan ved at sende en mail til og få et link til at udfylde et spørgeskema om, hvordan virksomheden håndterer innovation, hvilke barrierer man ser mv. Undersøgelsen er anonym. Det samlede resultat vil blive gennemgået i indlægget. Workshop om følgende temaer: Visioner og strategier for den innovative indsats Udvikling af en mere innovationsvenlig organisationskultur Styrkelse af den tidlige del af innovationsprocessen Udgangspunktet er at tage fat på de konkrete udfordringer i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer det omtalte skema. Det er in- 7

8 teressant at se på følgende forhold med innovative briller: Hvordan indretter vi innovativt med en vanskelig infrastruktur? Hvordan styrer vi og systematiserer vi de innovative processer? Hvad skal der til for at sikre, at nystartede virksomheder skaber nye produkter? Tema: Partnerskaber v/ Jens Andersen, Direktør Royal Arctic Line Dette oplæg vil dreje sig om en række økonomiske forhold, som betinger driften af en virksomhed i Grønland herunder: Grønlands Hjemmestyre som 100 % ejer Fordelene ved a/s Koncessionens forpligtigelser Naturligt monopol (kritisk masse) Konkurrence i monopolet Fokus på omkostninger Nye forretningsområder Største udfordring: Medarbejdere som knaphedsfaktor Potentielle partnerskaber Tema: Forandringsledelse v/ Jørgen Lindegaard, Koncernchef ISS Worldvide Hvad kræver det af en virksomhed at omstille sig fra et beskyttet monopolpræget marked til et frit konkurrencestyret marked? Råstofsession om de nye erhvervsmuligheder i Grønland i relation til minedrift og kravene til lokale virksomheders kompetencer. Jørn Skov Nielsen, Direktør Råstofdirektoratet, skitserer forventningerne til aktiviteter i Grønland inden for de kommende 10 år. Hans Christian Olsen, Nunaoil, orienterer om forskellige faser indenfor olieog gasaktiviteter. Hans Kristian Schønwandt, formand Greenland Minerals and Energy beretter om de forskellige faser indenfor mineralefterforskning og de arbejds- og ekspertisemæssige forhold, der er knyttet til disse faser. Flemming Drechsel, Greenland Development, fortæller om de erhvervsog samfundsmæssige perspektiver og udfordringer ved en fremtidig aluminiumsproduktion i Grønland. Afrunding: Fælles visioner fremmer forståelsen Michael Binzer, Direktør Air Greenland Fælles visioner fremmer forståelsen. Om vigtigheden af dialog og kommunikation set i grønlandsk sammenhæng og på baggrund af kulturelle forskelligheder. 8

9 Information om oplægsholderne I det følgende er der kort information om oplægsholderne - listet alfabetisk efter efternavn. Lars Albæk, adm. direktør The Spine A/S Lars Albæk er cand.scient.adm. og har arbejdet som intern og ekstern HR-konsulent i 9 år. Han har løst opgaver i Danmark, Sverige, Finland og UK inden for Human Capital Management - og har bl.a. været HR-udviklingschef i Danske Bank-koncernen og ekstern lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Jens Andersen, direktør Royal Arctic Line Jens Andersen er oprindelig uddannet i ØK og har en Executive MBA. Efter sin karriere i ØK har han været area sales manager i TIP og derefter afdelingsleder i Scan Shipping. Siden 1993 har han arbejdet hos Royal Arctic Line, hvor han fra 2001 har været adm. direktør. Michael Binzer, direktør Air Greenland Michael Binzer er uddannet på Norges Idrettshøgskole, og han har en grad i international finans fra Handelshøjskolen BI. Erhvervskarrieren starter i 2002 som salgs- og marketingchef og senere udviklingsdirektør i Air Greenland og direktør for Leisure Sales, SAS tiltræder han stillingen som adm. direktør i Air Greenland, hvor koncernen også omfatter datterselskaberne Greenland Travel og Hotel Arctic. Michael Binzer har desuden deltaget i 3 vinter-ol, Arctic Winter Games, og han har vundet 5 verdensmesterskaber i langrend. Han er desuden blevet kåret som årets sportsmand i Grønland: 1991, 1993 og Flemming Drechsel Adm. direktør i Greenland Development A/S Startede sin erhvervskarriere i 1998 i Grønlands Statistik. Skiftede i 2000 til Økonomidirektoratet med fagområderne strukturpolitik, kontraktstyring og erhvervsfremme. Kom i 2003 til Grønlands Turist- og Erhvervsråd, først som projektkonsulent, siden som innovations- og eksportrådgiver og ansvarlig for GTE s deltagelse i opstarten af aluminiumsprojektet. I 2006 ansat som direktør i Greenland Development A/S, der på vegne af selskabets ejer, Grønlands Hjemmestyre, udarbejder analyser i relation til projektet og leder samarbejdet med Alcoa om udvikling af en aluminiumssmelter og vandkraftværker, der efter forventet idriftsættelse omkring 2015 vil skabe permanent beskæftigelse (direkte og indirekte) til op mod 1000 personer i Grønland, heraf hovedparten i Maniitsoq udnævnt til adm. direktør. Henning Dyremose, formand Dansk Eksportråd Henning Dyremose er tidligere minister, forhenværende koncernchef for TDC og nu bestyrelsesformand for Dansk Eksportråd TDC. Dyremose er uddannet civilingeniør (kemi) ved DTH og hans karriere tog fart i Novokoncernen, først som chef for økonomi- og planlægningsstaben i Novo Industri og herefter som marketingdirektør i Novo Enzymdivision frem til I

10 valgtes Dyremose til Folketinget for Det Konservative Folkeparti, hvor han i blev ordfører. Forløbet ledte til to ministerperioder som arbejdsminister og som finansminister Efter sin politiske karriere blev han adm. direktør i Dalhoff Larsen og Horneman, og derefter blev han 1998 hentet til Tele Danmark - nu TDC, hvor han juni 2006 fratrådte stillingen som administrerende direktør for at blive bestyrelsesformand indtil Henning Dyremose er desuden formand for Dansk Industri. Jane Hahn, Enso Consult Jane Hahn er partner i Enso Consult A/S. Jane er uddannet cand. comm. fra RUC og har arbejdet med human ressource siden 1997 som ansat i Strandgaard Consulting og siden 2001 hos Enso Consult. Jane Hahns hovedfokusområde er Networking og kommunikation, og det leves ud via Ensos forskellige projekter så som Store Netværksdag, foredrag om Networking og via Team Passion, et projekt om at skrive en bog om det passionerede arbejdsliv og samtidig gøre noget for andre. Et projekt UNICEF er med i. Jane Hahn arbejder også med konceptudvikling omkring den 2. karriere og netværkscoaching. Marlene Haugaard, adm. direktør Væksthus Hovedstadsregionen Marlene Haugaard er akademiingeniør/bygningsingeniør fra DTU og har en Managers Programme fra INSEAD. Hun har bestridt flere lederposter i Teknologisk Institut, herunder som centerchef for Ide & Vækst, indtil hun i 2007 blev direktør for Væksthus Hovedstadsregionen, der omfatter København, Nordsjælland og Bornholm. Marlene Haugaard sidder i flere bestyrelser og har publiceret en lang række artikler og rapporter for bl.a. Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen og EU kommissionen. Claus Holstein, direktør Aalborg Havn Claus Holstein er cand.merc. i organisation og strategi, og han er ekstern lektor i organisationsteori og strategisk personaleledelse. Derudover besidder han specialviden om innovation og generationsskifte. Han har tidligere beskæftiget sig med fiskeribranchen som salgsdirektør i Kangamiut Seafood og adm. direktør i Norlax og senere Det danske Seafood Center. Siden 2007 har han været adm. direktør i Aalborg Havn, Nordjysk Transportcenter Ejendomme og Grønlandshavnens Ejendomme. Derudover betræder han en lang række bestyrelsesposter og er bl.a. formand for netværkssamarbejdet Grønland-Nordjylland. Arvid Jensen, Seniorrådgiver Bedriftskompetanse, Norge Arvid Jensen er uddannet civiløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en tillægsuddannelse i psykologi og jura fra Universitetet i Bergen. Arvid Jensen er grundlægger af Bedriftskompetanse og er til daglig leder og seniorrådgiver ved kontoret i Hammerfest. Han har desuden været formand og bestyrelsesmedlem i virksomheder indenfor industri, fiskeri, bank/finansiering, rejseliv, transportvirksomhed og informationsteknologi samt i nationale, statslige institutioner; Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (Innovasjon Norge), SIVA og Forum for Verdiskaping. Han er i dag formand i Petro Arctic. 10

11 Henrik Karup Jørgensen, adm. direktør Nobia Danmark Henrik Karup Jørgensen er foråret 2008 tiltrådt stillingen som adm. direktør i Nobia Danmark, som er en nylig fusion af HTH og Invita. Før det har han været ansat i Royal Greenland-koncernen siden 2001, hvor han har været HR-chef, fra 2004 fabriksdirektør i Wilhelmshafen og siden foråret 2006 som COO med ansvaret for produktion, indkøb, logistik og kvalitet uden for Grønland. Henrik Karup Jørgensen har også i en årrække arbejdet for Dansk Supermarked. Jørgen Lindegaard, Koncernchef ISS Worldvide Jørgen Lindegaard er civilingeniør fra DTU. Derefter tog karrierekursen fart. Fra lederstillinger i Philips og Fyns Telefon til topchefposter i KTAS, GN Store Nord og SAS. Virksomheder, der alle skulle gennem en omfattende omstillingsproces. I 2006 blev Lindegaard hentet til ISS, der er en af verdens største servicevirksomheder og er på vej til at blive endnu større. ISS beskæftiger i dag over mennesker i 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika og Australien. Hans-Martin Friis Møller, divisionsdirektør Grontmij Carl Bro Hans-Martin Friis Møller har en naturvidenskabelig baggrund fra Københavns Universitet. Han har over 20 års erfaring i projektledelse inden for vandforsyning, spildevand og miljøspørgsmål, herunder en lang karriere som leder af nationale og internationale projekter. De sidste år har han arbejdet med innovation og innovationsledelse, samt procesledelse og coaching. Siden 2005 har Hans-Martin Friis Møller været direktør for Grontmij Carl Bros division for Miljø, Vand og Energi, og han har udgivet en lang række publikationer. Jørn Skov Nielsen, direktør Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen er cand.polit. fra Københavns Universitet. Han har haft en række lederstillinger i Grønlands Hjemmestyre bliver han udnævnt til afdelingschef i Råstofdirektoratet, hvor han siden 2005 har været direktør. Hans Kristian Olsen, direktør Nunaoil Hans Kristian Olsen er cand.scient. i geologi og har en diplomlederuddannelse fra Århus Universitet. Han har tidligere arbejdet som malmgeolog i Nunaoil og været souschef og chefgeolog i Råstofkontoret i Grønlands Hjemmestyre samt souschef i Greenland Resources. Hans Kristian Schønwandt, formand Greenland Minerals and Energy Hans Kristian Schønwandt har siden sin geologiske uddannelse haft en lang videnskabelig karriere på bl.a. DTU, Århus Universitet og Grønlands Geologiske Undersøgelser. Fra har han været direktør for Råstofdirektoratet. Han har fortsat væsentlige bestyrelsesposter: formand for Greenland Minerals and Energy Ltd. og Westrip Holdings Ltd, og han er medlem af bestyrelsen London Mining Ltd. Christian Stadil, direktør Enso Consult Christian Stadil er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i København, og han har siden 1994 arbej- 11

12 det med leder-, medarbejder- og organisationsudvikling. Han har skrevet bogen Netværk dig til Succes, som har solgt i mere end 3000 eksemplarer. Han er p.t. ved at skrive sin anden bog om Strategisk Networking sammen med forsker Christian Waldstrøm fra Aarhus School of Business. Ved siden af sin erhvervskarriere har han spillet professionel herrehåndbold for håndboldlandsholdet, hvor han har været anfører i to år. Kontakten til håndboldverdenen holdes fortsat ved lige, idet Christian Stadil deltager i et instruktørteam, som coacher elitetrænere. Tilmelding Det koster 2000,- at deltage i de to dages program inkl. forplejning jf. tilmeldingsblanketten og festmiddag med underholdning den sidste aften. Tilmelding skal ske til: Karin Egede Zmeetings Postboks 1361 Tlf Mobil Rejse og hotel Konferenceprisen inkluderer ikke rejse og hotel. Som deltagende i konferencen er der følgende specialpris for overnatning inkl. morgenbuffet på Hotel Hans Egede: 995 kr. /overnatning for én person 1400 kr. /overnatning for to personer i dobbeltværelse Prisen for transport vil afhænge af destination og valg af billettype. Tilrejsende kan vælge selv at booke billet direkte via internettet eller via rejsebureauer eller via Zmeetings. Ankomst og afgangsdatoer bedes oplyst af hensyn til hotelbookingen. Hotel og/eller rejse bookes hos: Karin Egede Zmeetings Postboks 1361 Tlf Mobil Tilmeldingsblanket kan også downloades via hjemmesiden og sendes til Tilmeldingsfristen er 30. november

13 Generel information Konferencens hjemmeside er: Hjemmesiden er både på dansk, engelsk og grønlandsk. Generel information om konferencen rettes til: Jens K. Lyberth Grønlands Arbejdsgiverforening Tlf Information om konferencelokaliteten Katuaq, Grønlands Kulturhus rettes til: + Tilrejsende med interesse i sightseeing og udflugter kan kontakte: Karin Egede Zmeetings Postboks 1361 Tlf Mobil Efterfølgende kursusforløb I samarbejde med Ledelsesakademiet og Enso Consult overvejes der i tilslutning til denne konference at arrangere regionale kursusforløb for erhvervsfolk og andre ledere. I samarbejde med Grontmij Carl Bro overvejes det at igangsætte regionale kursusforløb omkring et innovationsnetværk. Nærmere information følger. Arrangørgruppen Overordnet ansvar: Jens K. Lyberth, GA Program: Jens K. Lyberth, GA og Christian Stadil, Enso Consult samt Maja Biilmann, GTE og Sara Heilmann, GTE Økonomi: Karsten Høy, GTE og Louise M. Kristiansen Program for oplægsholdere: Karin Egede, Zmeetings Tilmelding: Karin Egede, Zmeetings og Irene Hansen, GA Rejser: Karin Egede, Zmeetings Hotel: Karin Egede, Zmeetings Katuaq: Karin Egede, Zmeetings Hjemmeside: Sara Heilmann, GTE og Ellen Arnskjold, GA Grafik og layout: Ivalu Risager, irisager.gl Tekst: Finn Jørn Jakobsen, Greenland Marketing og Ellen Arnskjold, GA Tryk: Naqitat a/s Konferencier: Lars Albæk, The Spine og Jane Hahn, Enso Consult Koordinerende kontaktperson under konferencen: Ellen Arnskjold, GA mobil

14 Om arrangørerne Grønlands Turist- og Erhvervsråd (GTE) Grønlands Turist- og Erhvervsråd er Grønlands officielle erhvervsudviklingsselskab og er 100 % ejet af Grønlands Hjemmestyre. Selskabet blev etableret i 1992 med det primære formål at udvikle en bæredygtig turisme og markedsføre landets oplevelser. I dag er Grønlands Turist- og Erhvervsråds hovedmålgrupper iværksættere og mindre virksomheder inden for både landbaserede erhverv og turisme. Markedsføringen af Grønland spiller derudover en vigtig rolle. GTE udfører også vigtige opgaver indenfor rådgivning og udvikling, innovation og eksportfremme, kompetenceudvikling samt dokumentation og information. Grønlandsbankens Erhvervsfond (GE) Fondens formål er at virke for samfundsgavnlige formål i Grønland, særligt med henblik på at fremme Grønlands erhvervsliv samt bane vejen for nytænkning. Enkeltpersoner, virksomheder og institutioner kan ansøge om støtte fra erhvervsfonden. Fonden støtter fortrinsvis større erhvervsrelaterede projekter, og gerne indenfor områderne forskning, uddannelse, eksport, kommunikations- og informationsteknologi, miljø, mineralefterforskning, innovation og iværksætteri. Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) GA har til formål at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet. Det sker ved at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet gennem en hovedaftale og frem overenskomster med lønmodtagerorganisationen SIK. Overenskomsterne dækker bygningshåndværkerfagene, handels- og kontorområdet, produktionssektoren, levnedsmiddelindustrien samt transport- og servicebrancherne. Tilsvarende har GA overenskomst og hovedaftale for bankvirksomhed i Grønland med Finansforbundet i Danmark. GA har siden 1966 har varetaget erhvervslivets interesser og er i dag Grønlands ældste og største arbejdsgiverorganisation. Med ca. 400 medlemsvirksomheder indenfor alle landbaserede erhvervssektorer sikrer GA en central position på arbejdsmarkedet og i forhold til de politiske myndigheder. GA har desuden indgået samarbejdsaftaler med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv samt HORESTA, arbejdsgiverforeningen for hoteller, restauranter og turismeerhvervene. GA er også et center for aktiv viden om Grønlands erhvervsliv. GA har således et sekretariat, som rådgiver, vejleder og servicerer medlemsvirksomhederne med svar på alt fra små praktiske spørgsmål til problemer af mere krævende juridisk eller økonomisk karakter. IT-faciliteter under konferencen Gratis TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE under hele konferencen. Et antal pc er bliver stillet til rådighed for konferencedeltagerne, som ikke selv medbringer bærbar pc. USB-stik udleveres til alle konferencedeltagere. Oplæg kan under konferencen downloades via Umiddelbart er oplæggene på dansk. 14

15 Greenland Tourism Preben Kaspersen, Greenland Tourism Konferencelokaliteten Katuaq, Grønlands Kulturhus i Nuuk Velkommen til Katuaq. Katuaq er Grønlands Kulturhus, som blev indviet den 15. februar Katuaq betyder et musikinstrument, der hvert øjeblik kan give sig til at spille om dagen fuld af drømme, om aftenen et magnetfelt, som trækker folk ind i lyset. Katuaq er et hus med sang og magi, og huset har en arkitektur, som er inspireret af det bølgende nordlys, isbjerge og lysets spil i sne og is. Katuaq har små og store kulturtilbud: koncerter, teater for børn og voksne, udstillinger med kunst af kend- te og mindre kendte kunstnere, samt biografforestillinger for børn og voksne. Desuden arrangerer Katuaq konferencer, kurser og kongresser. Folk mødes ofte i husets café, Cafétuaq, hvor der både serveres kolde og varme retter samt drikkevarer. Katuaq ser frem til at åbne dørene for erhvervskonferencen Grønlands virksomheder i fremtiden om ledelse, samarbejde og netværk i dagene Januar

16 Tilmelding Det koster 2000 kr. at deltage i de to dages program inkl. forplejning jf. tilmeldingsblanketten og festmiddag med underholdning den sidste aften. Tilmelding skal ske til: Karin Egede Zmeetings Postboks 1361 Tlf Mobil Tilmeldingsblanket kan også downloades via hjemmesiden og sendes til Tilmeldingsfristen er 30. november

Grønlands virksomheder i fremtiden

Grønlands virksomheder i fremtiden Grønlands virksomheder i fremtiden om ledelse, samarbejde og netværk Erhvervskonference 28.-29. januar 2009 i Katuaq, Grønlands Kulturhus, Nuuk 1 www.futuregreenland.gl Saqqaa/forside: Lars Reimers, greenland

Læs mere

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Der er i efteråret 2011 gennemført årlig bestyrelsesevaluering i henhold til retningslinjer udstukket af Bestyrelsessekretariatet. 29. juni 2012 Nuuk,

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Store Netværksdag 2008

Store Netværksdag 2008 Store Netværksdag 2008 Torsdag den 12. juni på Hotel & Casino Marienlyst, Helsingør Torsdag den 19. juni i Aalborg Kongres & Kultur Center www.sn08.dk Velkommen til Store Netværksdag 2008 Der netværkes

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Arrangements kalender 2013

Arrangements kalender 2013 2013 Arrangements kalender 2013 Foreningens medlemsvirksomheder Strategisk ledelse og rådgivning Arrangementer 2013 - side 2 22-01-2013: Nytårskur med Kolding København Den 22. januar ligger vi traditionen

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Videre ad gode veje til indflydelse

Videre ad gode veje til indflydelse Videre ad gode veje til indflydelse Workshop for de kommunale handicapråd Region Sjælland Onsdag den 5. november 2014 Program fra kl. 13-17.30 Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4200 Korsør www.musholm.dk

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev.

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2007 Velkommen til vores første nyhedsbrev. Vi håber at dette og de kommende nyhedsbreve vil give dig en mulighed for at følge med i hvad der sker i Changepilot, og forhåbentlig også give

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner:

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD DA LBR RBR > DA LBR RBR Admin > Forsiden Indhold» Indhold 02» UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Chefrådgiver, Strategisk ledelse Per B. Hansen Faglige kompetencer Strategi- og forretningsudvikling samt implementering

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører.

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører. Vækstkultur i Danmark Læs mere om konferencen, talerne, programmet, samt ledsagerprogram og kulturelle aktiviteter og tilmeld dig på www.erhvervskonferencen.dk 2013 30. august Erhvervskonferencen Guldsponsorer

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere