Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan December 2012 Marie Fleischer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer"

Transkript

1 Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: Fax: Web: Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer

2 Side 1 Indholdsfortegnelse 1.0 VISION FOR KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ MISSION FOR SERMERSOOQ ERHVERVSRÅD MÅL FOR SERMERSOOQ ERHVERVSRÅD STRATEGIES / INDSATSOMRÅDER LEDIG/ANSAT IVÆRKSÆTTER FORTSÆTTER MODEN VIRKSOMHED ØKONOMISK FORDELING 5

3 Side Vision for Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq vil være anerkendt som et globalt arktisk kraftcenter inden for bæredygtig erhvervsudvikling. Kommunen vil være den foretrukne indgangsvinkel til Grønland for alt erhvervsliv Services og produktion inden for mineralsektoren drift, forædling, supply vil udgøre en væsentlig del af kommunens erhvervsliv Som kraftcenter inden for forskning, uddannelse og kunst vil vi kunne måle os med de bedste inden for udvalgte felter Aktiviteter af høj kvalitet inden for oplevelser, kultur, events, konferencer, madlavning, jagt og sport vil være et kendetegn for Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq vil inspirere og motivere erhvervslivet til at udvikle bæredygtig produktion med hensyn til miljøbevidsthed, reduktion af CO2 udslip og virksomhedernes sociale ansvar. 1 Sermersooq Erhvervsråd (SBC) varetager. erhvervsfremmeinitiativerne for Kommuneqarfik Sermersooq via en servicekontrakt pålydende kr. 11,2 mio. Det er Kommuneqarfik Sermersooq der tegner linien for hvilken vej erhvervsfremmeindsatsen skal ske, og derefter er det SBCs opgave at virkeliggøre visionerne på operationelt og taktisk plan. SBC har ved sidste bestyrelsesmøde fastlagt grundstenene for den fremtidige erhvervsfremme baseret på visionen for Kommuneqarfik Sermersooq Erhvervsudviklingspolitik- og strategi For at stræbe efter visionen, har SBC nedfældet følgende mission, mål og indsatsområder. 1.1 MISSION for Sermersooq Erhvervsråd SBC vil for de enkelte lokaliteter i regionen fremme bæredygtig vækst - givet virksomhedernes udviklingsstade og de tilstedeværende naturgivne og menneskelige ressourcer. SBC vil stimulere en udvikling fra potentiel iværksætter over, iværksætter, fortsætter til moden virksomhed. SBC vil være på forkant med udviklingen for at skabe de optimale rammer for en udvikling af regionens erhvervsliv. SBC vil skabe bæredygtig vækst gennem kompetenceudvikling og rådgivning - ikke gennem kapitaltilførsel. SBC vil fremme dialog og samarbejde mellem erhvervsliv, offentlige myndigheder og interesseorganisationer. 1.2 MÅL for Sermersooq Erhvervsråd For Ledige/Ansatte er det et mål at SBC s aktiviteter skal skabe et varigt supplement til den enkeltes personlige økonomi. For Iværksættere er det et mål at SBC s aktiviteter skal medvirke til at iværksættere kan genere deres egen løn. 1 Uddrag af Erhvervsudviklingspolitik- og strategi

4 1 2 Side 3 For Fortsættere er det et mål at SBC s aktiviteter skal medvirke til at iværksættere udvikler sig til økonomisk levedygtige virksomheder. For Modne virksomheder er det et mål at SBC s aktiviteter skal understøtte den fortsatte udvikling af virksomhedernes vækst. Moden virksomhed Fortsætter Målretning Iværksætter Ledig/Ansat Figur 1. Væksttrappen for SBC, jf. mission- og målsætningerne

5 Side STRATEGIES / INDSATSOMRÅDER 2.1 Ledig/Ansat Nicheproduktionskoncept indsatsen startet i 2012, og som borgerne har taget godt i mod, såsom chokoladeproduktion, stoftryk, lakridsproduktion, økologisk te, moskusuld m.v. fortsættes i 2013 i mere specialiseret form. Alle steder i Kommuneqarfik Sermersooq konstateres en væsentlig stor efterspørgsel på kundskaber i engelsk. Eftersom engelsk er en forudsætning for den videre vej i uddannelsessystemet eller inden for nye væksterhverv og da det samtidig er nødvendigt for de lokale virksomheder at have kompetente medarbejdere, ser SBC sig nødsaget til at facilitere, at der sker indsatser og delvis selv initiere kompetenceudviklingskurser indenfor det engelske sprog. Dette sker i samarbejde med relevante forvaltninger indenfor kommunen. Ultimo 2012 forestår SBC et pilot analyseprojekt i Tasiilaq omkring hvorfor elever der går ud af skolen som gode elever jf. termen i folkeskolen, ikke kommer videre i systemet. SBC formoder, at analysen vil vise en række problemstillinger som SBC vil facilitere videre i systemet, eftersom man som et samfund ikke har råd til, at der mistes generationer på arbejdsmarkedet. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om hvorvidt denne opgave skal ske SBCs regi men indtil der foreligger en alternativ løsning, vil SBC fortsætte arbejdet. Der er konstateret et behov for bedre koordinering og kommunikation mellem arbejdsmarkedets parter og de kommunale støttesystemer, hvorfor Erhvervsrådet ligeledes vil have en faciliterende rolle heri, ligesom Erhvervsrådet vil gøre det lettere for studerende, at få praktik pladser i blandt andet efterforskningsselskaber. Erhvervsudviklingsudvalgets iværksætterindsats fortsættes uændret for at stimulere ønsket om iværksætteri. I forhold til turismeudvikling, fortsættes arbejdet omkring tilvejebringelse af basale forudsætninger for turisme såsom søsikkerhed, 1. hjælp, bykort, hytter m.v. Der op startes en bostedsudvikling for alle Kommuneqarfik Sermersooqs bosteder med fokus på erhverv. Erhvervsseminarerne i de enkelte bosteder, som starter i det nye år, vil køres på en SWOT analyse over de enkelte bosteders styrker, svagheder og muligheder. Sermersooq Erhvervsråd vil facilitere en proces, hvor de lokale borgere og erhvervsdrivendes egne ideer kommer i spil, som de lokale selv skal føre til måls. Der vil ske løbende opfølgning og koordinering i forhold til de andre funktioner i Sermersooq Erhvervsråd, som eksempelvis kompetenceudvikling. Der vil i udgangspunktet afholdes to erhvervsseminarer i hvert bosted og det videre arbejde afhænger af, om hvorvidt man griber bolden de enkelte steder. Der vil til alle erhvervsseminarerne være tilknyttet to medarbejdere fra Sermersooq Erhvervsråd. Forud for bostedsudviklingen, køres der med start ultimo 2012 et regionalt udviklingsprojekt for Ittoqqortoormiit ved etablering af naturtørreri i samarbejde med de lokale og relevante forvaltninger i kommunens regi. 2.2 Iværksætter Indsatsen i forhold til at stimulere iværksættermiljøet i både Nuuk og de andre byer i kommunen, som Erhvervsudviklingsudvalget tidligere har initieret, vil fortsætte. Herunder kompetenceudvikling eller inspiration baseret på den naturlige proces omkring virksomhedsdrift inkl. de menneskelige faktorer.

6 Side 5 Ud over de månedlige kurser, foredrag og årlig iværksættermesse, vil der på de enkelte bosteder initieres kurser og forløb afhængig af resultaterne af de enkelte bostedsudviklings forløb der vil køres for alle af kommunens bosteder. Derudover fortsættes udgivelse af relevante informationer ligesom kontakten til Iværksætterhuset fortsættes. 2.3 Fortsætter For at sikre overlevelsesraten hos iværksætterne er der i gang sat et kontinuerligt opfølgningsarbejde i forhold til de iværksættere der kommer igennem rådgivningssystemet. Dette for at sikre en håndsrækning i form af coaching, i så fald der er brug for dette, eller andre forhold som kendskab til andre offentlige systemer m.m. Der er en vis sammenblanding af kurser og foredrag for iværksættere og fortsættere. Heri vil der være fokus på kompetencer der styrker mulighederne for mersalg og vækst. 2.4 Moden virksomhed Den typiske iværksætter man i SBC ser, er én som skal, eller vil, starte det samme op som naboen. For at give plads til nye erhvervsdrivende må man lave en større indsats for, at de modne virksomheder udvikles til at blive endnu større eller til at entrere nye væksterhverv. Dette er både i form af ledelsesudvikling, certificeringer og kompetenceudvikling. Hvor man i de andre faser ikke ser væsentligt på deltagerbetaling, vil dette ske i større omfang for denne gruppe. Der er i erhvervsrådets regi ansat en medarbejder der vil have etablerede virksomheder som fokusområde, hvorfor kommunens virksomheder kan se frem til en mere direkte dialog med erhvervsrådet omkring de udfordringer de sidder med. Der vil i forbindelse med indsatsen og være fokus på ledelsesudvikling samt etablering af vækstklynger. I forhold til de etablerede virksomheder, så vil der heri være et stort fokus på styrkelse af kompetencer i forhold til at optage flere opgaver inden for de nye vækst erhverv. Dette vil sikre større grønlandsk deltagelse og skabe flere lokale arbejdspladser. Heri ønsker Erhvervsrådet stadig at være en aktiv part i løbende forhandlinger såsom ved IBA aftaler der indgås. Turismeindsatsen i forhold til etablerede virksomheder vil ligeledes styrkes ved, at erhvervsrådet deltager i afholdelsen af VNTM, der i 2013 skal afholdes i Nuuk. Parallelt vil indsatsen og ske ved, at der satses mere på famtrips, hvor de vigtigste rejsebureauer inviteres ind til at prøve de mange muligheder som kommunen rummer. Indsatsen vil ske i et samarbejde med Visit Greenland. Alle af erhvervsrådets indsatser vil løbende evalueres, ligesom der med start i 2012 vil opstartes brugerevalueringer for at sikre kvalitet og bedre planlægning i forhold til indsatserne. 2.5 Økonomisk fordeling I alt i procent Ledig/ansat Iværksætter Fortsætter Moden Generelt Fælles Udisponeret

Erhvervsudviklingspolitik- og strategi 2009-2013. Kommuneqarfik Sermersooq

Erhvervsudviklingspolitik- og strategi 2009-2013. Kommuneqarfik Sermersooq Erhvervsudviklingspolitik- og strategi 2009-2013 Kommuneqarfik Sermersooq 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 3 2.0 Vision 5 3.0 Mission 5 4.0 Politikkerne 5 - Politik 1: Skabe optimale betingelser for

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management

Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Skive Vi gør det! August 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Indledning 2 3. Resumé 3 4. Vision 5 4.1 Portræt af fremtiden 6 5. Leveregler og strategi

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere