NAS-server. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAS-server. Brugervejledning"

Transkript

1 NAS-server Brugervejledning Anvendt modeller: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Komponent-id: Synology _UserGuide_NASeries_ _dan Baseret på version: DSM

2 COPYRIGHT-ERKLÆRING Alle titler, copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i og til Synology-produkter, "Produkter" eller "Produktet" (herunder men ikke begrænset til produktdesign og udseende, firmware og eventuelle relevante medier, billeder, foto, animeringer, video, lyd, musik, tekst og applets, der er inkluderet i Produktet), de medfølgende vejledninger og andre dokumenter og online- eller elektroniske dokumenter, hvis de findes, ejes af Synology Inc. Medmindre det gives en udtrykkelig skriftlig licens fra Synology Inc., repræsenterer disse bestemmelser for Produktet ikke en licens til nogen af ovenstående rettigheder. Copyright Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. VAREMÆRKEERKLÆRING Synology og andre navne på Synology-produkter er ejermærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Microsoft, Windows-serien og Internet Explorer er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS-serien er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. Andre produkter og firmanavn nævnt i dokumentet er varemærker tilhørende deres respektive ejere. BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVAR Synology leverer en begrænset garanti på sine produkter til den første person eller juridiske enhed, der oprindeligt købte produkterne fra Synology eller firmaets autoriserede distributører eller forhandlere. Synology garanterer, at enhver hardwaredel af Produkterne er fri for fysiske defekter i materiale og arbejde i to år fra købsdatoen (tre år for DS508, RS408, RS408-RP og RS407), ellers vil Produktet blive repareret eller erstattet efter Synologys skøn. Hvis produktet viser sig at være defekt i garantiperioden, kan du kontakte den lokale forhandler for at få hjælp. Du skal fremvise købsbevis og stregkodenummer fra produktets indpakning, når du beder om hjælp. Synology produkter er barebone-enheder, så Synology yder ingen garanti på en installeret harddisk eller garanti vedrørende kompatibilitet med alle harddiske. SYNOLOGY PÅTAGER SIG INTET ANSVAR OVER FOR DIG UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, HVIS PRODUKTET INSTALLERES OG BRUGES PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER ANGIVET ELLER BESKREVET I PRODUKTSPECIFIKATIONERNE ELLER BESKRIVELSEN, HVIS PRODUKTET ER BLEVET ÆNDRET ELLER FORANDRET PÅ EN MÅDE AF EN ANDEN PART END SYNOLOGY, ELLER HVIS PRODUKTET IKKE KAN OVERHOLDE SINE SPECIFIKATIONER, SOM KAN TILSKRIVES ÅRSAGER, SOM IKKE ER SYNOLOGYS ANSVAR. SYNOLOGY FREMSÆTTER INGEN GARANTI ELLER FORPLIGTELSE, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVPLIGTIGT MED HENSYN TIL FIRMAETS PRODUKTER ELLER INDHOLDET ELLER BRUGEN AF DENNE DOKUMENTATION OG AL MEDFØLGENDE SOFTWARE, OG FRASKRIVER SIG SPECIELT VEDRØRENDE KVALITETEN ELLER YDEEVNEN TIL ET BESTEMT FORMÅL. SYNOLOGY FREMSÆTTER INGEN GARANTI OM, AT ALLE DATA, DER ER LAGRET PÅ SYNOLOGYS PRODUKTER, ALTID ER SIKRE UDEN NOGEN RISIKO FOR DATATAB. SYNOLOGY MINDER OM, AT DATA SKAL SIKKERHEDSKOPIERES REGELMÆSSIGT. SYNOLOGY SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE OVER FOR BRUGEREN FOR SKADER, HERUNDER OPSPARING, MISTET OVERSKUD ELLER ANDRE HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, DER

3 SKER PÅ GRUND AF BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SYNOLOGY-PRODUKTER ELLER MEDFØLGENDE DATATAB FRA DENNE BRUG. DENNE GARANTI GIVER DIG SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU HAR MÅSKE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER LOVGIVNINGSOMRÅDE TIL LOVGIVNINGSOMRÅDE). SYNOLOGYS ANSVAR FOR FUNKTIONSFEJL OG DEFEKTER I HARDWARE ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING SOM ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING. SYNOLOGY FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER OG FORHOLD FOR KUNDER, BORTSET FOR DE UDTRYKKELIG GARANTIER, DER FINDES I DENNE GARANTIERKLÆRING, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVPLIGTIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG SALGBARHEDSFORHOLD OG EVNE TIL ET BESTEMT FORMÅL. INGEN ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE SKAL GÆLDE EFTER DEN BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE ER UDLØBET. NOGLE STATER ELLER LOVGIVNINGSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELADELSE AF BESTEMTE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER FORHOLD ELLER BEGRÆNSNINGER I, HVOR LÆNGE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER FORHOLD VARER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTIS DÆKNING SLUTTER, HVIS DU SÆLGER ELLER PÅ ANDEN MÅDE OVERDRAGER DETTE PRODUKT TIL EN ANDEN PART. SYNOLOGY ACCEPTERER IKKE ANSVARET UDE OVER DE AFHJÆLPNINGER, DER ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER TIL SÆRLIGE, INDIREKTE, FØLGE- ELLER HÆNDELIGE SKADER, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING, ANSVAR FOR TREDJEPARTSKRAV OVER FOR DIG FOR SKADER, FOR AT PRODUKTET IKKE ER TILGÆNGELIGT TIL BRUG ELLER FOR TABTE DATA ELLER TABT SOFTWARE. SYNOLOGYS ANSVAR KAN IKKE OVERSTIGE DET BELØB, DU BETALTE FOR DET PRODUKT, DER ER EMNET FOR ET KRAV. DETTE ER DET MAKSIMALE BELØB, SOM SYNOLOGY ER ANSVARLIG FOR. SYNOLOGY INC.'s PRODUKTER MÅ IKKE BRUGES TIL LÆGEMÆSSIGE, LIVSREDDENDE ELLER LIVSBEVARENDE APPLIKATIONER. LØSNING AF UOVERENSSTEMMELSER I forbindelse med denne bestemmelse skal udtrykket "Uoverensstemmelse" betyde enhver tvist, strid eller ethvert krav, de opstår vedrørende (i) denne Aftal, dens fortolkning eller brug på, afslutning af, anvendelighed af eller gyldighed heraf, (ii) relateret til bestilling, køb, levering, modtagelse eller brug af et produkt eller service fra Synology, eller (iii) enhver anden uoverensstemmelse, der opstår ud af forholdet mellem dig og Synology. Udtrykket "Synology" betyder Synology Inc, dets ejer, datterselskaber, filialer, direktører, mellemledere, medarbejdere, begunstigede, agenter, betroede, komponentleverandører (både hardware og software) og/eller enhver tredjepart, der leverer produkter eller serviceydelser, der købes fra eller distribueres af Synology. Udtrykke "Dig" betyder dig eller dem, som er dine, f.eks. familiemedlemmer eller begunstigede. For kunder i USA. Du og Synology aftaler, at enhver uoverensstemmelse mellem dig og Synology skal løses alene og endeligt under voldgift under de aktuelle kommercielle bestemmelser fra American Arbitration Association bortset fra tilfælde, som nævnt nedenfor. Voldgiften skal udføres foran én voldgiftsmand og skal begrænses alene til uoverensstemmelsen mellem dig og Synology. Voldgiften, eller en del af den, skal ikke bekræftes af nogen anden voldgift og skal heller ikke udføres på et class-wide eller class action-grundlag. Voldgiften skal finde sted i King County, Washington ved fremsendelse af dokumenter, pr. telefon, online eller personligt, som det bestemmes af voldgiftsmanden efter

4 anmodning fra parterne. Den vindende part i enhver voldgift i USA eller uden for USA eller anden juridisk handling skal modtage alle omkostninger og rimelige advokatomkostninger, herunder eventuel voldgiftsgebyr, der betales af den vindende part. Enhver beslutning, der kommer ud af en sådan voldgift skal være endelig og bindende for parterne, og dommen skal indføres for en domstol med kompetence. Du forstår, at uden denne bestemmelse ville du har ret til sagsanlæg. Uoverensstemmelser gennemført ved domstole, herunder retten til at føre sagsanlæg på class-wide eller class-action-grundlag, og at du udtrykkeligt og vel vidende har fraskrevet dig disse rettigheder og accepteret at løse eventuelle uoverensstemmelser via bindende voldgift i overensstemmelse med bestemmelserne i denne paragraf. For kunder uden for USA skal enhver uoverensstemmelse endeligt løses efter voldgift, de gennemføres af tre neutrale voldgiftsmænd i overensstemmelse med procedurerne i Taiwans voldgiftslov og relaterede hændhævelseslovgivning. Voldgiften skal finde sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og voldgiftsprocessen skal gennemføres på engelsk, eller hvis begge parter accepterer det, på mandarin kinesisk. Voldgiftskendelsen skal være endelig og bindende for parterne og kan håndhæves for enhver domstol med lovgivningsmagt. REVISIONER Synology forbeholde sig alle rettigheder til at revidere eller opdatere sine produkter, andre produkter, software eller relateret dokumentation uden forudgående varsel. Synology Inc. Forbeholder sig ret til at revidere dette dokument og foretage ændringer i indholdet uden nogen forpligtelse til at underrette andre personer om sådanne revisioner eller ændringer.

5 Indeks Om denne brugervejledning... 7 Lær din Synology Server at kende... 8 Introduktion... 8 Lagring og deling af filer via internettet... 8 Sikkerhedskopiering af pc-data og serverdata... 8 Overførsel af data via FTP... 8 Styring af filer via webbrowsere... 8 Deling af billeder, videoer og blogs med Photo Station Nyde underholdningsdata gemt på serveren... 9 Nyd musik øjeblikkeligt på et hvilket som helst tidspunkt... 9 Programmering af dit egen websted... 9 Videooptagelser med IP-kameraer... 9 USB-printerserver... 9 Specifikation bay Modeller bay Modeller bay Modeller bay Modeller Begrænsninger Udseende bay & 2-bay diskstation bay Cube/Disk Station bay 1U Rack Station bay Disk Station LED-indikationsbeskrivelse (tabel) bay & 2-bay modeller bay modeller bay modeller Styring af Synology Server Gå til Webstyrings-UI Ved hjælp af opsætningsværktøjer Manuel adgang til webstyrings-ui Styring af Synology Server Forbinde fra to forskellige netværk* Styring af diskenhed* Styring af diskenhed* Reparation af diskenhed ved hot-swapping* Deltagelse i et Windows-domæne Adgang til Synology Server via Telnet/SSH Adgang til Synology Server via NFS Nulstilling af administratoradgangskode Geninstallation af Synology Server Adgang til Synoogy Server-data Delte mapper Systemindbyggede Administratoroprettet Indstilling af adgangskontrol Brug af netværkets genbrugskurv Indstilling af kodning Adgang til delte mapper Fra det samme netværk Fra et andet netværk... 41

6 Løsninger til serversikkerhedskopiering og pc-sikkerhedskopiering Lokal sikkerhedskopiering Netværkssikkerhedskopiering Sikkerhedskopiering af personlige data Før du starter Minimum systemkrav Installation af Synology Data Replicator Brug af Synology Data Replicator Sikkerhedskopiering af Synology Server-indstillinger Synology Server til pc-klient Synology Server til en anden Synology Server Deling af USB-printer Ekstra funktioner Audio Station itunes Service Multimedieservice Download Station Aktivering af Download Station Installation af Download Redirector Web Station Aktivering af Web Station og MySQL Aktivering af Virtuel vært Detaljeret beskrivelse af Web Station Photo Station Aktivering af Photo Station Detaljeret beskrivelse af Photo Station Surveillance Station Aktivering af Surveillance Station Detaljeret beskrivelse af Surveillance Station USBCopy Indstilling af USBCopy's destinationsplacering Mail-underretning Firmware-opdatering Udvidelsen af harddiskkapaciteten Ekstern harddisk Ekstern USB-harddisk Ekstern SATA-harddisk Udskiftning til større intern harddisk For modeller med en bay* For grund- eller RAID 0-diskenhed på modeller med to eller flere bays * For RAID 1-diskenhed på modeller med to eller flere bays * For RAID 5 eller RAID 6-diskenhed på modeller med fire eller flere bays* Tilføje en harddisk til en RAID-5/RAID-6 diskenhed Fejlfinding Appendiks Anbefalet ekstraudstyr Anbefalet NTP-server... 63

7 Om denne brugervejledning Denne brugervejledning dækker alle funktioner for Synology NAS Server. Nogle af funktionerne findes måske kun på bestemte modeller. Der henvises til Specifikation, hvor der findes flere detaljer. 7

8 Lær din Synology Server at kende Introduktion Tillykke med købet af Synology NAS Server ( Synology Server ). Synology Server er specielt designet til følgende formål: Lagring og deling af filer via internettet Windows-brugere og Mac-brugere kan nemt dele filer på intranet eller via internettet. Understøttelse af Unicode-sproget gør deling af forskellige sprogfiler fra Synology Server nemt. Sikkerhedskopiering af pc-data og serverdata Synology Server tilbyder forskellige sikkerhedskopieringsløsninger til sikkerhedskopiering af pc-data til en Synology Server, eller sikkerhedskopiering af Synology Server-data til en Synology Server, eller en rsync-kompatibel server Overførsel af data via FTP Synology Server indeholder FTP-service med båndbreddebegrænsninger og anonym login. For at overføre data sikkert, findes FTP over SSL eller FTP over TLS på avancerede modeller. Styring af filer via webbrowsere File Station gør det muligt for brugere nemt at styre deres filer på Synology Server'en via et webinterface. Peg blot webbrowseren til Synology File Station, hvorefter du har endnu en adgang til dine filer. Deling af billeder, videoer og blogs med Photo Station 3 Photo Station 3 giver dig frihed til at dele billeder og videoer over internettet uden komplicerede upload-trin. Albumkontrol sikrer, at indholdet altid deles med de rigtige personer. Gæster kan tilmed give kommentarer til dine billeder. Derudover er et splinternyt bloggingssystem blevet integreret, for at gøre det nemt for dig at dele dit liv og dine tanker over internettet. 8

9 Nyde underholdningsdata gemt på serveren Download Station sætter dig i stand til at downloade filer fra internettet via BitTorrent, FTP og HTTP til Synology Server. Hvis du derudover har UPnP DMA tilsluttet på LAN'et, kan du aktivere Multimedia Service og dele multimediefilerne på Synology Server. Hvis du bare vil dele og afspille mp3-filer, der er gemt på Synology Server, kan du aktivere itunes Service og nyde musikken på alle itunes-klienter på LAN'et. Den indbyggede Kopi -knap på enheden sætter dig i stand til umiddelbart at kopiere billeder fra kameraet til Synology Server. Nyd musik øjeblikkeligt på et hvilket som helst tidspunkt Audio Station sætter brugere i stand til at sortere musik, der er gemt på Synology Server'en i afspilningslister. Afspil musik på Synology Server'en eller fra den tilsluttede ipod eller også kan du steame radiostationer på internettet. Med USB-højttalere tilsluttet til Synology Server'en eller ved streaming af musik til din skrivebordscomputer kan du bade dig i musik, når du vil. Programmering af dit egen websted Det er nemt at oprette personlige eller firmawebsteder med funktionen Web Station. Ved at integrere med PHP og MySQL kan brugeren også definere blogs og endda online-butikker. Videooptagelser med IP-kameraer "Surveillance Station" lader dig styre, se, og optage videoer fra adskillelige* IP-kameraer på internettet. Ved at tilgå den webbaserede styringsgrænseflade for Surveillance Station, vil du kunne se de realtidsbilleder som kameraet monitorerer, og fortløbende at optage billeder, som også kan i tilstanden for bevægelsesregistrering. USB-printerserver Du kan dele USB 2.0-printer via LAN. * Kun understøttet på bestemte modeller. Der henvises til Specifikation. 9

10 Specifikation 1-bay Modeller Element DS107 DS107+ DS108j Intern harddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Maks. kapacitet 1 TB 1 TB 1 TB Hot-swappable harddisk Nej Nej Nej Ekstern harddiskgrænseflade USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemblæser X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Vægt 0.81Kg 0.81Kg 0.81Kg Windows 2000 og senere Understøttede klienter Mac OS 10.3 og senere Maks. brugerkonti Maks. gruppekonti Maks. delte mapper Maks. baggrundsforbindelser Maks. understøttede IP-kameraer EXT3 FAT (kun ekstern disk) Filsystem NTFS (skrivebeskyttet ekstern disk) Diskenhedstype Basis Agenturcertificeringer FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B Harddisk i dvaletilstand Ja Ja Ja Begivenhedsunderretning Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-forbindelse Ja Ja Ja Windows ADS-domæne Ja Ja Nej Krypteret Ja Ja Ja netværkssikkerhedskopiering Planlagt tænd/sluk Nej Nej Ja Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Dansk Sproglokalisering Norsk Polsk Svensk Hollandsk Russisk Japansk Koreansk Traditionelt kinesisk Simplificeret kinesisk Strømforbrug og Miljøkrav Linjespænding: 90V til 230V AC Frekvens: 50Hz to 60Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Opbevaringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fugtighed: 5% til 95% RH Maksimal driftshøjde: fod (3.048 meter) Bemærk: De nyeste produktspecifikationer findes på 10

11 2-bay Modeller Element DS207 DS207+ DS209+ Intern harddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Maks. kapacitet 2 TB 2 TB 2 TB Hot-swappable harddisk Nej Nej Nej Ekstern harddiskgrænseflade USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemblæser X 1 (60mmX60mm) X 1 (60mmX60mm) X 1 (70 mm X 70 mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Vægt 0.98Kg 0.98Kg 0,98 kg Windows 2000 og senere Understøttede klienter Mac OS 10.3 og senere Maks. brugerkonti Maks. gruppekonti Maks. delte mapper Maks. baggrundsforbindelser Maks. understøttede IP-kameraer Filsystem EXT3 FAT (kun ekstern disk) NTFS (skrivebeskyttet ekstern disk) Diskenhedstype Agenturcertificeringer Basal RAID-0 RAID-1 FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B FCC Class B CE Class B FCC klasse B CE klasse B BSMI klasse B Harddisk i dvaletilstand Ja Ja Ja Begivenhedsunderretning Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-forbindelse Ja Ja Ja Windows ADS-domæne Ja Ja Ja Krypteret netværkssikkerhedskopiering Ja Ja Ja Planlagt tænd/sluk Nej Nej Ja Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Dansk Sproglokalisering Norsk Polsk Svensk Hollandsk Russisk Japansk Koreansk Traditionelt kinesisk Simplificeret kinesisk Strømforbrug og Miljøkrav Linjespænding: 90V til 230V AC Frekvens: 50Hz to 60Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Opbevaringstemperatur:15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fugtighed: 5% til 95% RH Maksimal driftshøjde: fod (3.048 meter) Bemærk: De nyeste produktspecifikationer findes på 11

12 Element Intern harddisk 4-bay Modeller CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Maks. kapacitet 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Hot-swappable harddisk Nej Nej Ja Ja Ja Ekstern harddiskgrænseflade USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Nej Nej Nej Nej Nej Systemblæser X 1 (80mmX80mm) X 1 (80mmX80mm ) X 3 (40mmX40mm) Strømblæser Nej Nej Nej Størrelse (HxBxD) (mm) 168 X 184 X X 184 X X X X 3 (40mmX40mm ) X 1 (40mmX40mm ) 44 X X X 4 (40mmX40mm) X 2 (40mmX40mm) 44 X X Vægt 2.23Kg 2.23Kg 7.2Kg 7.1Kg 9.68Kg Windows 2000 og senere Understøttede klienter Mac OS 10.3 og senere Maks. brugerkonti Maks. gruppekonti Maks. delte mapper Maks. baggrundsforbindelser Maks. understøttede 2/ IP-kameraer Filsystem EXT3 FAT (kun ekstern disk) NTFS (skrivebeskyttet ekstern disk) Diskenhedstype Basis RAID-0 RAID-1 RAID-5 Agenturcertificeringer FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC Class A CE Class A VCCI Class A FCC Class A CE Class A VCCI Class A Harddisk i dvaletilstand Ja Ja Ja Ja Ja Begivenhedsunderretning Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS-forbindelse Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS-domæne Ja Ja Ja Ja Ja Krypteret netværkssikkerhedskopiering Ja Ja Ja Ja Ja Planlagt tænd/sluk Nej Ja Nej Ja Ja Sproglokalisering Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Dansk Norsk Polsk Svensk Hollandsk Russisk Japansk Koreansk Traditionelt kinesisk Simplificeret kinesisk Strømforbrug og Miljøkrav Linjespænding: 90V til 230V AC Frekvens: 50Hz to 60Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Opbevaringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fugtighed: 5% til 95% RH Maksimal driftshøjde: fod (3.048 meter) Bemærk: De nyeste produktspecifikationer findes på 12

13 5-bay Modeller Element DS508 Intern harddisk 3.5 SATA (II) x 5 Maks. kapacitet 5 TB Hot-swappable harddisk Ja Ekstern harddiskgrænseflade USB X2, esata X1 LAN-port Gigabit X 2 USBCopy Nej Systemblæser X 2(80mmX80mm) Strømblæser X 1(40mmX40mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 177 X 203 X 242 Vægt 4.75Kg Windows 2000 og senere Understøttede klienter Mac OS X 10.3 og senere Maks. brugerkonti 2,048 Maks. gruppekonti 256 Maks. delte mapper 200 Maks. baggrundsforbindelser 256 Maks. understøttede IP-kameraer 10 EXT3 FAT (kun ekstern disk) Filsystem NTFS (skrivebeskyttet ekstern disk) Diskenhedstype Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Agenturcertificeringer BSMI Class B VCCI Class B Harddisk i dvaletilstand Ja Begivenhedsunderretning Ja NTP Ja FTP over SSL/TLS Ja HTTPS-forbindelse Ja Windows ADS-domæne Ja Krypteret Ja netværkssikkerhedskopiering Planlagt tænd/sluk Ja Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Dansk Sproglokalisering Norsk Polsk Svensk Hollandsk Russisk Japansk Koreansk Traditionelt kinesisk Simplificeret kinesisk Strømforbrug og Miljøkrav Linjespænding: 100V til 240V AC Frekvens: 50Hz to 60Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Opbevaringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fugtighed: 5% til 95% RH Maksimal driftshøjde: fod (3.048 meter) Bemærk: De nyeste produktspecifikationer findes på 13

14 Begrænsninger 1. Understøtter op til 1 USB-printer. 2. USB-kopieringsfunktionen understøtter kun USB-diske med FAT32-filsystemet. 3. Nogle digitale kameraer defineres som Still Image Device, f.eks. Canon. Til den type enheder understøtter Synology Server kun USB-kopieringsfunktionen (ingen USB-delingsfunktion). 4. For Mac-brugere understøtter Synology Server kun USB-printere med PostScript. 14

15 Udseende 1-bay & 2-bay diskstation Set forfra Set bagfra Blæser USBCopyknap esataport STRØMknap USBport LAN-port NULSTIL DC-ind-12 V-port Navn på del Placering Beskrivelse Strømknap Frontpanel Strømknappen bruges til at tænde/slukke for Synology Server. Sluk for Synology Server ved at trykke på strømknappen og holde den nede, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke. COPY-knap Frontpanel COPY-knappen lyser, når du tilslutter en USB-enhed (f.eks. Digitalt kamera, USB-flash-disk). Tryk på knappen vil kopiere data fra den tilsluttede USB-enhed til Synology Serverens interne harddisk. USB-port Front- og Synology Serveren indeholder 3 USB-porte til 15

16 bagpanel tilføjelse af yderligere eksterne harddiske, USB-printere eller andre USB-enheder En foran og to bag på enheden. Smart-ventilation Bagpanel Ventilatoren bruges til at føre overskydende varme ud af Synology Server. Den starte automatisk, når serveren starter. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil systemet "bippe" hvert sekund. esata-port Frontpanel esata-porten er til tilslutning af en ekstern SATA-harddisk. RESET-knap Bagpanel 1. Bruges til at genoprette IP, DNS, adgangskoder til "admin"-kontoen til standardværdier og nulstille "guest"-kontoen til status "aktiveret". (Der henvises til kapitlet "Nulstilling af administratoradgangskode".) 2. Hvis du vil geninstallere Synology Serveren. (Der henvises til kapitlet Om denne brugervejledning.) LAN-port Bagpanel Det er ved LAN-porten, at du tilslutter RJ-45-kablet til Synology Server. DC Ind-12V-port Bagpanel Der er ved DC Ind-12V-porten, at du tilslutter AC-strømadapteren. 4-bay Cube/Disk Station Forfra LED-indikatorer - Strømafbryder - LED-indikatorer 16

17 Bagfra DC ind LAN USB Blæser NULSTIL Navn på del Placering Beskrivelse Strømknap Frontpanel Strømknappen bruges til at tænde/slukke for Synology Server. Sluk for Synology Server ved at trykke på strømknappen, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke. Lukkeprocessen fuldføres inden for 30 sekunder. LED-indikatorer Frontpanel LED-indikatoren bruges til at vise status for den interne disk og systemet. USB-port Bagpanel Synology Serveren indeholder 2 USB-porte til tilføjelse af yderligere eksterne harddiske, USB-printere eller andre USB-enheder Blæser Bagpanel Ventilatoren bruges til at føre overskydende varme ud af Synology Server. Den starte automatisk, når serveren starter. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil systemet "bippe" hvert sekund. RESET-knap Bagpanel 1. Bruges til at genoprette IP, DNS, adgangskoder til "admin"-kontoen til standardværdier og nulstille "guest"-kontoen til status "aktiveret". (Der henvises til kapitlet Nulstilling af administratoradgangskode.) 2. Hvis du vil geninstallere Synology Serveren. (Der henvises til kapitlet Geninstallation af Synology Server.) LAN-port Bagpanel Det er ved LAN-porten, at du tilslutter RJ-45-kablet til Synology Server. DC ind-port Bagpanel Det er ved DC-ind-12V-porten, at du tilslutter AC-strømadapteren. 17

18 4-bay 1U Rack Station Forfra Strømafbryder LED-indikatorer Bagfra Strøm Blæser LAN USB Konsol Navn på del Placering Beskrivelse Strømknap Frontpanel Strømknappen bruges til at tænde/slukke for Synology Server. Sluk for Synology Server ved at trykke på strømknappen, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke. Lukkeprocessen fuldføres inden for 30 sekunder. LED-indikatorer Frontpanel LED-indikatoren bruges til at vise status for den interne disk og systemet. USB-port Bagpanel Synology Serveren indeholder 2 USB-porte til tilføjelse af yderligere eksterne harddiske eller andre USB-enheder Blæser Bagpanel Der er 3 blæsere på bagpanelet. Ventilatorerne bruges til at føre overskydende varme ud af Synology Server. Blæserne starter automatisk, når Synology Server starter. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil systemet "bippe" hvert sekund. Konsolport Bagpanel Konsolporten er det sted, hvor du tilslutter Synology Server direkte til en computer. 18

19 RESET-knap Bagpanel 1. Bruges til at genoprette IP, DNS, adgangskoder til "admin"-kontoen til standardværdier og nulstille "guest"-kontoen til status "aktiveret". (Der henvises til kapitlet Nulstilling af administratoradgangskode.) 2. Hvis du vil geninstallere Synology Serveren. (Der henvises til kapitlet Geninstallation af Synology Server.) LAN-port Bagpanel Det er ved LAN-porten, at du tilslutter RJ-45-kablet til RS407. Strømport Bagpanel Strømporten er der, hvor du tilslutter AC-kablet. 5-bay Disk Station Forfra LEDindikatorer Statusindikator Aktivitetsindikator POWERknappen Lås til harddiskbakke Harddiskbakke 19

20 Bagfra Strøm Konsol USB-port esata Blæser NULSTIL LAN Navn på del Placering Beskrivelse Strømknap Frontpanel Strømknappen bruges til at tænde/slukke for Synology Server. Sluk for Synology Server ved at trykke på strømknappen, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke. Lukkeprocessen fuldføres inden for 30 sekunder. LED-indikatorer Frontpanel Harddiskbakke Frontpanel LED-indikatoren bruges til at vise status for den interne disk og systemet. Der er 5 harddiskbakker på frontpanelet. Hver enkelt bakke er designet til at indeholde en lodretstående harddisk. Lås til harddiskbakke Frontpanel Hver af de 5 harddiskbakker er udstyret med en lås til bakken. Brug de rørformede nøgler i pakken for at låse/åbne bakken til systemet. USB-port Bagpanel Synology Serveren indeholder 2 USB-porte til tilføjelse af yderligere eksterne harddiske eller andre USB-enheder Blæser Bagpanel Der er 2 blæsere på bagpanelet. Ventilatorerne bruges til at føre overskydende varme ud af Synology Server. Blæserne starter automatisk, når Synology Server starter. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil systemet "bippe" hvert sekund. Konsolport Bagpanel Konsolporten er det sted, hvor du tilslutter Synology Server direkte til en computer. 20

21 RESET-knap Bagpanel 3. Bruges til at genoprette IP, DNS, adgangskoder til "admin"-kontoen til standardværdier og nulstille "guest"-kontoen til status "aktiveret". (Der henvises til kapitlet Nulstilling af administratoradgangskode.) 4. Hvis du vil geninstallere Synology Serveren. (Der henvises til kapitlet Geninstallation af Synology Server.) LAN Port Back Panel Det er ved LAN-porten, at du tilslutter RJ-45-kablet til RS407. Strømport Bagpanel Strømporten er der, hvor du tilslutter AC-kablet. esata-port Frontpanel esata-porten er til tilslutning af en ekstern SATA-harddisk. 21

22 LED-indikationsbeskrivelse (tabel) 1-bay & 2-bay modeller LED-indikation Farve Status Beskrivelse STATUS LAN DISK / esata USBCopy Power Grøn Fast Normal diskenhed Orange Fast Blinker Tilgængelig diskplads < 1GB Systemfirmware ikke installeret Diskenhed degraderet eller brudt sammen Ingen diskenhed Grøn/orange Blinker Kontrollerer hukommelsen Grøn Grøn Fast Blinker Fra Fra Netværk er oppe Netværk er aktivt Netværk er nede Ingen intern disk Orange Blinker Kan ikke læse/skrive Grøn Blå Blinker Fast Blinker Fra Fast Blinker Fra Disken bliver tilgået USB-disk fundet Kopierer data Ingen USB-disk tilsluttet System klar Starter Slukker Slukket 22

23 4-bay modeller LED-indikation Farve Status Beskrivelse STATUS Grøn Fast Normal diskenhed Orange Fast Tilgængelig diskplads < 1GB Systemfirmware ikke installeret Blinker Diskenhed degraderet eller brudt sammen Ingen diskenhed Grøn/orange Blinker Kontrollerer hukommelsen LAN Grøn Fast Netværk er oppe Blinker Fra Netværk er aktivt Netværk er nede DISK 1~4 Grøn Fast Disk klar Blinker Fra Disken bliver tilgået Ingen intern disk Orange Blinker Kan ikke læse/skrive Power Blå Fast System klar Blinker Fra Starter Slukker Slukket RPS-STATUS* Grøn Fast To redundante strømforsyninger er i funktion Blinker 1 RPS er ikke i funktion * kun RS408-RP 23

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Hurtig installationsvejledning Dokument-id: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læ s disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Synology DiskStation DS215j. Hurtig installationsvejledning

Synology DiskStation DS215j. Hurtig installationsvejledning Synology DiskStation DS215j Hurtig installationsvejledning Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold 3 Overblik over Synology DiskStation 4 Sikkerhedsinstruktioner 5 Kapitel 2: Hardwarekonfiguration

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Synology RackStation RC18015xs+ Udvidelsesenhed RXD1215sas. Hurtig installationsvejledning

Synology RackStation RC18015xs+ Udvidelsesenhed RXD1215sas. Hurtig installationsvejledning Synology RackStation RC18015xs+ Udvidelsesenhed RXD1215sas Hurtig installationsvejledning Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold 3 Et overblik 5 Sikkerhedsinstruktioner 8 Kapitel

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Brugerhåndbog Mamut Online Backup

Brugerhåndbog Mamut Online Backup Brugerhåndbog Mamut Online Backup Indhold 1. OM TJENESTEN 3 2. SYSTEMKRAV 3 3. INSTALLATION 4 4. AT BENYTTE MAMUT ONLINE BACKUP 7 4.1 HOVEDVINDUET 7 4.2 BACKUP AF DATA 8 4.3 INDSTILLINGER 9 5. GENOPRETTE

Læs mere

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle

Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle Synology_QIG_DS214_20150626 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold... 3 Overblik over Synology DiskStation... 4 Sikkerhedsvejledning...

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Synology DiskStation

Brugervejledning til Synology DiskStation Dokument-ID Anvendte 1 modeller 110817DSMUGDAN DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 DS211j DS712+ DS411+II DS411 DS411j DS411slim DS1511+ DS2411+ DS3611xs RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ RS3411xs RS3411RPxs

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 Forside Forum Klumme Anmeldelser Forbrugerinfo Guider Køb/Salg Casemod BygEnPc Bench Info Dato: 09.02.06 Synology DS-101g+ Server Disk Station Forfatter: Mr.TweakUp Artikel

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere