NAS-server. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAS-server. Brugervejledning"

Transkript

1 NAS-server Brugervejledning Anvendt modeller: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Komponent-id: Synology _UserGuide_NASeries_ _dan Baseret på version: DSM

2 COPYRIGHT-ERKLÆRING Alle titler, copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i og til Synology-produkter, "Produkter" eller "Produktet" (herunder men ikke begrænset til produktdesign og udseende, firmware og eventuelle relevante medier, billeder, foto, animeringer, video, lyd, musik, tekst og applets, der er inkluderet i Produktet), de medfølgende vejledninger og andre dokumenter og online- eller elektroniske dokumenter, hvis de findes, ejes af Synology Inc. Medmindre det gives en udtrykkelig skriftlig licens fra Synology Inc., repræsenterer disse bestemmelser for Produktet ikke en licens til nogen af ovenstående rettigheder. Copyright Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. VAREMÆRKEERKLÆRING Synology og andre navne på Synology-produkter er ejermærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Microsoft, Windows-serien og Internet Explorer er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS-serien er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. Andre produkter og firmanavn nævnt i dokumentet er varemærker tilhørende deres respektive ejere. BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVAR Synology leverer en begrænset garanti på sine produkter til den første person eller juridiske enhed, der oprindeligt købte produkterne fra Synology eller firmaets autoriserede distributører eller forhandlere. Synology garanterer, at enhver hardwaredel af Produkterne er fri for fysiske defekter i materiale og arbejde i to år fra købsdatoen (tre år for DS508, RS408, RS408-RP og RS407), ellers vil Produktet blive repareret eller erstattet efter Synologys skøn. Hvis produktet viser sig at være defekt i garantiperioden, kan du kontakte den lokale forhandler for at få hjælp. Du skal fremvise købsbevis og stregkodenummer fra produktets indpakning, når du beder om hjælp. Synology produkter er barebone-enheder, så Synology yder ingen garanti på en installeret harddisk eller garanti vedrørende kompatibilitet med alle harddiske. SYNOLOGY PÅTAGER SIG INTET ANSVAR OVER FOR DIG UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, HVIS PRODUKTET INSTALLERES OG BRUGES PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER ANGIVET ELLER BESKREVET I PRODUKTSPECIFIKATIONERNE ELLER BESKRIVELSEN, HVIS PRODUKTET ER BLEVET ÆNDRET ELLER FORANDRET PÅ EN MÅDE AF EN ANDEN PART END SYNOLOGY, ELLER HVIS PRODUKTET IKKE KAN OVERHOLDE SINE SPECIFIKATIONER, SOM KAN TILSKRIVES ÅRSAGER, SOM IKKE ER SYNOLOGYS ANSVAR. SYNOLOGY FREMSÆTTER INGEN GARANTI ELLER FORPLIGTELSE, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVPLIGTIGT MED HENSYN TIL FIRMAETS PRODUKTER ELLER INDHOLDET ELLER BRUGEN AF DENNE DOKUMENTATION OG AL MEDFØLGENDE SOFTWARE, OG FRASKRIVER SIG SPECIELT VEDRØRENDE KVALITETEN ELLER YDEEVNEN TIL ET BESTEMT FORMÅL. SYNOLOGY FREMSÆTTER INGEN GARANTI OM, AT ALLE DATA, DER ER LAGRET PÅ SYNOLOGYS PRODUKTER, ALTID ER SIKRE UDEN NOGEN RISIKO FOR DATATAB. SYNOLOGY MINDER OM, AT DATA SKAL SIKKERHEDSKOPIERES REGELMÆSSIGT. SYNOLOGY SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE OVER FOR BRUGEREN FOR SKADER, HERUNDER OPSPARING, MISTET OVERSKUD ELLER ANDRE HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, DER

3 SKER PÅ GRUND AF BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SYNOLOGY-PRODUKTER ELLER MEDFØLGENDE DATATAB FRA DENNE BRUG. DENNE GARANTI GIVER DIG SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU HAR MÅSKE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER LOVGIVNINGSOMRÅDE TIL LOVGIVNINGSOMRÅDE). SYNOLOGYS ANSVAR FOR FUNKTIONSFEJL OG DEFEKTER I HARDWARE ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING SOM ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING. SYNOLOGY FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER OG FORHOLD FOR KUNDER, BORTSET FOR DE UDTRYKKELIG GARANTIER, DER FINDES I DENNE GARANTIERKLÆRING, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVPLIGTIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG SALGBARHEDSFORHOLD OG EVNE TIL ET BESTEMT FORMÅL. INGEN ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE SKAL GÆLDE EFTER DEN BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE ER UDLØBET. NOGLE STATER ELLER LOVGIVNINGSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELADELSE AF BESTEMTE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER FORHOLD ELLER BEGRÆNSNINGER I, HVOR LÆNGE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER FORHOLD VARER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTIS DÆKNING SLUTTER, HVIS DU SÆLGER ELLER PÅ ANDEN MÅDE OVERDRAGER DETTE PRODUKT TIL EN ANDEN PART. SYNOLOGY ACCEPTERER IKKE ANSVARET UDE OVER DE AFHJÆLPNINGER, DER ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER TIL SÆRLIGE, INDIREKTE, FØLGE- ELLER HÆNDELIGE SKADER, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING, ANSVAR FOR TREDJEPARTSKRAV OVER FOR DIG FOR SKADER, FOR AT PRODUKTET IKKE ER TILGÆNGELIGT TIL BRUG ELLER FOR TABTE DATA ELLER TABT SOFTWARE. SYNOLOGYS ANSVAR KAN IKKE OVERSTIGE DET BELØB, DU BETALTE FOR DET PRODUKT, DER ER EMNET FOR ET KRAV. DETTE ER DET MAKSIMALE BELØB, SOM SYNOLOGY ER ANSVARLIG FOR. SYNOLOGY INC.'s PRODUKTER MÅ IKKE BRUGES TIL LÆGEMÆSSIGE, LIVSREDDENDE ELLER LIVSBEVARENDE APPLIKATIONER. LØSNING AF UOVERENSSTEMMELSER I forbindelse med denne bestemmelse skal udtrykket "Uoverensstemmelse" betyde enhver tvist, strid eller ethvert krav, de opstår vedrørende (i) denne Aftal, dens fortolkning eller brug på, afslutning af, anvendelighed af eller gyldighed heraf, (ii) relateret til bestilling, køb, levering, modtagelse eller brug af et produkt eller service fra Synology, eller (iii) enhver anden uoverensstemmelse, der opstår ud af forholdet mellem dig og Synology. Udtrykket "Synology" betyder Synology Inc, dets ejer, datterselskaber, filialer, direktører, mellemledere, medarbejdere, begunstigede, agenter, betroede, komponentleverandører (både hardware og software) og/eller enhver tredjepart, der leverer produkter eller serviceydelser, der købes fra eller distribueres af Synology. Udtrykke "Dig" betyder dig eller dem, som er dine, f.eks. familiemedlemmer eller begunstigede. For kunder i USA. Du og Synology aftaler, at enhver uoverensstemmelse mellem dig og Synology skal løses alene og endeligt under voldgift under de aktuelle kommercielle bestemmelser fra American Arbitration Association bortset fra tilfælde, som nævnt nedenfor. Voldgiften skal udføres foran én voldgiftsmand og skal begrænses alene til uoverensstemmelsen mellem dig og Synology. Voldgiften, eller en del af den, skal ikke bekræftes af nogen anden voldgift og skal heller ikke udføres på et class-wide eller class action-grundlag. Voldgiften skal finde sted i King County, Washington ved fremsendelse af dokumenter, pr. telefon, online eller personligt, som det bestemmes af voldgiftsmanden efter

4 anmodning fra parterne. Den vindende part i enhver voldgift i USA eller uden for USA eller anden juridisk handling skal modtage alle omkostninger og rimelige advokatomkostninger, herunder eventuel voldgiftsgebyr, der betales af den vindende part. Enhver beslutning, der kommer ud af en sådan voldgift skal være endelig og bindende for parterne, og dommen skal indføres for en domstol med kompetence. Du forstår, at uden denne bestemmelse ville du har ret til sagsanlæg. Uoverensstemmelser gennemført ved domstole, herunder retten til at føre sagsanlæg på class-wide eller class-action-grundlag, og at du udtrykkeligt og vel vidende har fraskrevet dig disse rettigheder og accepteret at løse eventuelle uoverensstemmelser via bindende voldgift i overensstemmelse med bestemmelserne i denne paragraf. For kunder uden for USA skal enhver uoverensstemmelse endeligt løses efter voldgift, de gennemføres af tre neutrale voldgiftsmænd i overensstemmelse med procedurerne i Taiwans voldgiftslov og relaterede hændhævelseslovgivning. Voldgiften skal finde sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og voldgiftsprocessen skal gennemføres på engelsk, eller hvis begge parter accepterer det, på mandarin kinesisk. Voldgiftskendelsen skal være endelig og bindende for parterne og kan håndhæves for enhver domstol med lovgivningsmagt. REVISIONER Synology forbeholde sig alle rettigheder til at revidere eller opdatere sine produkter, andre produkter, software eller relateret dokumentation uden forudgående varsel. Synology Inc. Forbeholder sig ret til at revidere dette dokument og foretage ændringer i indholdet uden nogen forpligtelse til at underrette andre personer om sådanne revisioner eller ændringer.

5 Indeks Om denne brugervejledning... 7 Lær din Synology Server at kende... 8 Introduktion... 8 Lagring og deling af filer via internettet... 8 Sikkerhedskopiering af pc-data og serverdata... 8 Overførsel af data via FTP... 8 Styring af filer via webbrowsere... 8 Deling af billeder, videoer og blogs med Photo Station Nyde underholdningsdata gemt på serveren... 9 Nyd musik øjeblikkeligt på et hvilket som helst tidspunkt... 9 Programmering af dit egen websted... 9 Videooptagelser med IP-kameraer... 9 USB-printerserver... 9 Specifikation bay Modeller bay Modeller bay Modeller bay Modeller Begrænsninger Udseende bay & 2-bay diskstation bay Cube/Disk Station bay 1U Rack Station bay Disk Station LED-indikationsbeskrivelse (tabel) bay & 2-bay modeller bay modeller bay modeller Styring af Synology Server Gå til Webstyrings-UI Ved hjælp af opsætningsværktøjer Manuel adgang til webstyrings-ui Styring af Synology Server Forbinde fra to forskellige netværk* Styring af diskenhed* Styring af diskenhed* Reparation af diskenhed ved hot-swapping* Deltagelse i et Windows-domæne Adgang til Synology Server via Telnet/SSH Adgang til Synology Server via NFS Nulstilling af administratoradgangskode Geninstallation af Synology Server Adgang til Synoogy Server-data Delte mapper Systemindbyggede Administratoroprettet Indstilling af adgangskontrol Brug af netværkets genbrugskurv Indstilling af kodning Adgang til delte mapper Fra det samme netværk Fra et andet netværk... 41

6 Løsninger til serversikkerhedskopiering og pc-sikkerhedskopiering Lokal sikkerhedskopiering Netværkssikkerhedskopiering Sikkerhedskopiering af personlige data Før du starter Minimum systemkrav Installation af Synology Data Replicator Brug af Synology Data Replicator Sikkerhedskopiering af Synology Server-indstillinger Synology Server til pc-klient Synology Server til en anden Synology Server Deling af USB-printer Ekstra funktioner Audio Station itunes Service Multimedieservice Download Station Aktivering af Download Station Installation af Download Redirector Web Station Aktivering af Web Station og MySQL Aktivering af Virtuel vært Detaljeret beskrivelse af Web Station Photo Station Aktivering af Photo Station Detaljeret beskrivelse af Photo Station Surveillance Station Aktivering af Surveillance Station Detaljeret beskrivelse af Surveillance Station USBCopy Indstilling af USBCopy's destinationsplacering Mail-underretning Firmware-opdatering Udvidelsen af harddiskkapaciteten Ekstern harddisk Ekstern USB-harddisk Ekstern SATA-harddisk Udskiftning til større intern harddisk For modeller med en bay* For grund- eller RAID 0-diskenhed på modeller med to eller flere bays * For RAID 1-diskenhed på modeller med to eller flere bays * For RAID 5 eller RAID 6-diskenhed på modeller med fire eller flere bays* Tilføje en harddisk til en RAID-5/RAID-6 diskenhed Fejlfinding Appendiks Anbefalet ekstraudstyr Anbefalet NTP-server... 63

7 Om denne brugervejledning Denne brugervejledning dækker alle funktioner for Synology NAS Server. Nogle af funktionerne findes måske kun på bestemte modeller. Der henvises til Specifikation, hvor der findes flere detaljer. 7

8 Lær din Synology Server at kende Introduktion Tillykke med købet af Synology NAS Server ( Synology Server ). Synology Server er specielt designet til følgende formål: Lagring og deling af filer via internettet Windows-brugere og Mac-brugere kan nemt dele filer på intranet eller via internettet. Understøttelse af Unicode-sproget gør deling af forskellige sprogfiler fra Synology Server nemt. Sikkerhedskopiering af pc-data og serverdata Synology Server tilbyder forskellige sikkerhedskopieringsløsninger til sikkerhedskopiering af pc-data til en Synology Server, eller sikkerhedskopiering af Synology Server-data til en Synology Server, eller en rsync-kompatibel server Overførsel af data via FTP Synology Server indeholder FTP-service med båndbreddebegrænsninger og anonym login. For at overføre data sikkert, findes FTP over SSL eller FTP over TLS på avancerede modeller. Styring af filer via webbrowsere File Station gør det muligt for brugere nemt at styre deres filer på Synology Server'en via et webinterface. Peg blot webbrowseren til Synology File Station, hvorefter du har endnu en adgang til dine filer. Deling af billeder, videoer og blogs med Photo Station 3 Photo Station 3 giver dig frihed til at dele billeder og videoer over internettet uden komplicerede upload-trin. Albumkontrol sikrer, at indholdet altid deles med de rigtige personer. Gæster kan tilmed give kommentarer til dine billeder. Derudover er et splinternyt bloggingssystem blevet integreret, for at gøre det nemt for dig at dele dit liv og dine tanker over internettet. 8

9 Nyde underholdningsdata gemt på serveren Download Station sætter dig i stand til at downloade filer fra internettet via BitTorrent, FTP og HTTP til Synology Server. Hvis du derudover har UPnP DMA tilsluttet på LAN'et, kan du aktivere Multimedia Service og dele multimediefilerne på Synology Server. Hvis du bare vil dele og afspille mp3-filer, der er gemt på Synology Server, kan du aktivere itunes Service og nyde musikken på alle itunes-klienter på LAN'et. Den indbyggede Kopi -knap på enheden sætter dig i stand til umiddelbart at kopiere billeder fra kameraet til Synology Server. Nyd musik øjeblikkeligt på et hvilket som helst tidspunkt Audio Station sætter brugere i stand til at sortere musik, der er gemt på Synology Server'en i afspilningslister. Afspil musik på Synology Server'en eller fra den tilsluttede ipod eller også kan du steame radiostationer på internettet. Med USB-højttalere tilsluttet til Synology Server'en eller ved streaming af musik til din skrivebordscomputer kan du bade dig i musik, når du vil. Programmering af dit egen websted Det er nemt at oprette personlige eller firmawebsteder med funktionen Web Station. Ved at integrere med PHP og MySQL kan brugeren også definere blogs og endda online-butikker. Videooptagelser med IP-kameraer "Surveillance Station" lader dig styre, se, og optage videoer fra adskillelige* IP-kameraer på internettet. Ved at tilgå den webbaserede styringsgrænseflade for Surveillance Station, vil du kunne se de realtidsbilleder som kameraet monitorerer, og fortløbende at optage billeder, som også kan i tilstanden for bevægelsesregistrering. USB-printerserver Du kan dele USB 2.0-printer via LAN. * Kun understøttet på bestemte modeller. Der henvises til Specifikation. 9

10 Specifikation 1-bay Modeller Element DS107 DS107+ DS108j Intern harddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Maks. kapacitet 1 TB 1 TB 1 TB Hot-swappable harddisk Nej Nej Nej Ekstern harddiskgrænseflade USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemblæser X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Vægt 0.81Kg 0.81Kg 0.81Kg Windows 2000 og senere Understøttede klienter Mac OS 10.3 og senere Maks. brugerkonti Maks. gruppekonti Maks. delte mapper Maks. baggrundsforbindelser Maks. understøttede IP-kameraer EXT3 FAT (kun ekstern disk) Filsystem NTFS (skrivebeskyttet ekstern disk) Diskenhedstype Basis Agenturcertificeringer FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B Harddisk i dvaletilstand Ja Ja Ja Begivenhedsunderretning Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-forbindelse Ja Ja Ja Windows ADS-domæne Ja Ja Nej Krypteret Ja Ja Ja netværkssikkerhedskopiering Planlagt tænd/sluk Nej Nej Ja Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Dansk Sproglokalisering Norsk Polsk Svensk Hollandsk Russisk Japansk Koreansk Traditionelt kinesisk Simplificeret kinesisk Strømforbrug og Miljøkrav Linjespænding: 90V til 230V AC Frekvens: 50Hz to 60Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Opbevaringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fugtighed: 5% til 95% RH Maksimal driftshøjde: fod (3.048 meter) Bemærk: De nyeste produktspecifikationer findes på 10

11 2-bay Modeller Element DS207 DS207+ DS209+ Intern harddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Maks. kapacitet 2 TB 2 TB 2 TB Hot-swappable harddisk Nej Nej Nej Ekstern harddiskgrænseflade USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemblæser X 1 (60mmX60mm) X 1 (60mmX60mm) X 1 (70 mm X 70 mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Vægt 0.98Kg 0.98Kg 0,98 kg Windows 2000 og senere Understøttede klienter Mac OS 10.3 og senere Maks. brugerkonti Maks. gruppekonti Maks. delte mapper Maks. baggrundsforbindelser Maks. understøttede IP-kameraer Filsystem EXT3 FAT (kun ekstern disk) NTFS (skrivebeskyttet ekstern disk) Diskenhedstype Agenturcertificeringer Basal RAID-0 RAID-1 FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B FCC Class B CE Class B FCC klasse B CE klasse B BSMI klasse B Harddisk i dvaletilstand Ja Ja Ja Begivenhedsunderretning Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-forbindelse Ja Ja Ja Windows ADS-domæne Ja Ja Ja Krypteret netværkssikkerhedskopiering Ja Ja Ja Planlagt tænd/sluk Nej Nej Ja Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Dansk Sproglokalisering Norsk Polsk Svensk Hollandsk Russisk Japansk Koreansk Traditionelt kinesisk Simplificeret kinesisk Strømforbrug og Miljøkrav Linjespænding: 90V til 230V AC Frekvens: 50Hz to 60Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Opbevaringstemperatur:15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fugtighed: 5% til 95% RH Maksimal driftshøjde: fod (3.048 meter) Bemærk: De nyeste produktspecifikationer findes på 11

12 Element Intern harddisk 4-bay Modeller CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Maks. kapacitet 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Hot-swappable harddisk Nej Nej Ja Ja Ja Ekstern harddiskgrænseflade USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Nej Nej Nej Nej Nej Systemblæser X 1 (80mmX80mm) X 1 (80mmX80mm ) X 3 (40mmX40mm) Strømblæser Nej Nej Nej Størrelse (HxBxD) (mm) 168 X 184 X X 184 X X X X 3 (40mmX40mm ) X 1 (40mmX40mm ) 44 X X X 4 (40mmX40mm) X 2 (40mmX40mm) 44 X X Vægt 2.23Kg 2.23Kg 7.2Kg 7.1Kg 9.68Kg Windows 2000 og senere Understøttede klienter Mac OS 10.3 og senere Maks. brugerkonti Maks. gruppekonti Maks. delte mapper Maks. baggrundsforbindelser Maks. understøttede 2/ IP-kameraer Filsystem EXT3 FAT (kun ekstern disk) NTFS (skrivebeskyttet ekstern disk) Diskenhedstype Basis RAID-0 RAID-1 RAID-5 Agenturcertificeringer FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC Class A CE Class A VCCI Class A FCC Class A CE Class A VCCI Class A Harddisk i dvaletilstand Ja Ja Ja Ja Ja Begivenhedsunderretning Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja FTP over SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS-forbindelse Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS-domæne Ja Ja Ja Ja Ja Krypteret netværkssikkerhedskopiering Ja Ja Ja Ja Ja Planlagt tænd/sluk Nej Ja Nej Ja Ja Sproglokalisering Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Dansk Norsk Polsk Svensk Hollandsk Russisk Japansk Koreansk Traditionelt kinesisk Simplificeret kinesisk Strømforbrug og Miljøkrav Linjespænding: 90V til 230V AC Frekvens: 50Hz to 60Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Opbevaringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fugtighed: 5% til 95% RH Maksimal driftshøjde: fod (3.048 meter) Bemærk: De nyeste produktspecifikationer findes på 12

13 5-bay Modeller Element DS508 Intern harddisk 3.5 SATA (II) x 5 Maks. kapacitet 5 TB Hot-swappable harddisk Ja Ekstern harddiskgrænseflade USB X2, esata X1 LAN-port Gigabit X 2 USBCopy Nej Systemblæser X 2(80mmX80mm) Strømblæser X 1(40mmX40mm) Størrelse (HxBxD) (mm) 177 X 203 X 242 Vægt 4.75Kg Windows 2000 og senere Understøttede klienter Mac OS X 10.3 og senere Maks. brugerkonti 2,048 Maks. gruppekonti 256 Maks. delte mapper 200 Maks. baggrundsforbindelser 256 Maks. understøttede IP-kameraer 10 EXT3 FAT (kun ekstern disk) Filsystem NTFS (skrivebeskyttet ekstern disk) Diskenhedstype Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Agenturcertificeringer BSMI Class B VCCI Class B Harddisk i dvaletilstand Ja Begivenhedsunderretning Ja NTP Ja FTP over SSL/TLS Ja HTTPS-forbindelse Ja Windows ADS-domæne Ja Krypteret Ja netværkssikkerhedskopiering Planlagt tænd/sluk Ja Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Dansk Sproglokalisering Norsk Polsk Svensk Hollandsk Russisk Japansk Koreansk Traditionelt kinesisk Simplificeret kinesisk Strømforbrug og Miljøkrav Linjespænding: 100V til 240V AC Frekvens: 50Hz to 60Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Opbevaringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fugtighed: 5% til 95% RH Maksimal driftshøjde: fod (3.048 meter) Bemærk: De nyeste produktspecifikationer findes på 13

14 Begrænsninger 1. Understøtter op til 1 USB-printer. 2. USB-kopieringsfunktionen understøtter kun USB-diske med FAT32-filsystemet. 3. Nogle digitale kameraer defineres som Still Image Device, f.eks. Canon. Til den type enheder understøtter Synology Server kun USB-kopieringsfunktionen (ingen USB-delingsfunktion). 4. For Mac-brugere understøtter Synology Server kun USB-printere med PostScript. 14

15 Udseende 1-bay & 2-bay diskstation Set forfra Set bagfra Blæser USBCopyknap esataport STRØMknap USBport LAN-port NULSTIL DC-ind-12 V-port Navn på del Placering Beskrivelse Strømknap Frontpanel Strømknappen bruges til at tænde/slukke for Synology Server. Sluk for Synology Server ved at trykke på strømknappen og holde den nede, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke. COPY-knap Frontpanel COPY-knappen lyser, når du tilslutter en USB-enhed (f.eks. Digitalt kamera, USB-flash-disk). Tryk på knappen vil kopiere data fra den tilsluttede USB-enhed til Synology Serverens interne harddisk. USB-port Front- og Synology Serveren indeholder 3 USB-porte til 15

16 bagpanel tilføjelse af yderligere eksterne harddiske, USB-printere eller andre USB-enheder En foran og to bag på enheden. Smart-ventilation Bagpanel Ventilatoren bruges til at føre overskydende varme ud af Synology Server. Den starte automatisk, når serveren starter. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil systemet "bippe" hvert sekund. esata-port Frontpanel esata-porten er til tilslutning af en ekstern SATA-harddisk. RESET-knap Bagpanel 1. Bruges til at genoprette IP, DNS, adgangskoder til "admin"-kontoen til standardværdier og nulstille "guest"-kontoen til status "aktiveret". (Der henvises til kapitlet "Nulstilling af administratoradgangskode".) 2. Hvis du vil geninstallere Synology Serveren. (Der henvises til kapitlet Om denne brugervejledning.) LAN-port Bagpanel Det er ved LAN-porten, at du tilslutter RJ-45-kablet til Synology Server. DC Ind-12V-port Bagpanel Der er ved DC Ind-12V-porten, at du tilslutter AC-strømadapteren. 4-bay Cube/Disk Station Forfra LED-indikatorer - Strømafbryder - LED-indikatorer 16

17 Bagfra DC ind LAN USB Blæser NULSTIL Navn på del Placering Beskrivelse Strømknap Frontpanel Strømknappen bruges til at tænde/slukke for Synology Server. Sluk for Synology Server ved at trykke på strømknappen, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke. Lukkeprocessen fuldføres inden for 30 sekunder. LED-indikatorer Frontpanel LED-indikatoren bruges til at vise status for den interne disk og systemet. USB-port Bagpanel Synology Serveren indeholder 2 USB-porte til tilføjelse af yderligere eksterne harddiske, USB-printere eller andre USB-enheder Blæser Bagpanel Ventilatoren bruges til at føre overskydende varme ud af Synology Server. Den starte automatisk, når serveren starter. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil systemet "bippe" hvert sekund. RESET-knap Bagpanel 1. Bruges til at genoprette IP, DNS, adgangskoder til "admin"-kontoen til standardværdier og nulstille "guest"-kontoen til status "aktiveret". (Der henvises til kapitlet Nulstilling af administratoradgangskode.) 2. Hvis du vil geninstallere Synology Serveren. (Der henvises til kapitlet Geninstallation af Synology Server.) LAN-port Bagpanel Det er ved LAN-porten, at du tilslutter RJ-45-kablet til Synology Server. DC ind-port Bagpanel Det er ved DC-ind-12V-porten, at du tilslutter AC-strømadapteren. 17

18 4-bay 1U Rack Station Forfra Strømafbryder LED-indikatorer Bagfra Strøm Blæser LAN USB Konsol Navn på del Placering Beskrivelse Strømknap Frontpanel Strømknappen bruges til at tænde/slukke for Synology Server. Sluk for Synology Server ved at trykke på strømknappen, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke. Lukkeprocessen fuldføres inden for 30 sekunder. LED-indikatorer Frontpanel LED-indikatoren bruges til at vise status for den interne disk og systemet. USB-port Bagpanel Synology Serveren indeholder 2 USB-porte til tilføjelse af yderligere eksterne harddiske eller andre USB-enheder Blæser Bagpanel Der er 3 blæsere på bagpanelet. Ventilatorerne bruges til at føre overskydende varme ud af Synology Server. Blæserne starter automatisk, når Synology Server starter. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil systemet "bippe" hvert sekund. Konsolport Bagpanel Konsolporten er det sted, hvor du tilslutter Synology Server direkte til en computer. 18

19 RESET-knap Bagpanel 1. Bruges til at genoprette IP, DNS, adgangskoder til "admin"-kontoen til standardværdier og nulstille "guest"-kontoen til status "aktiveret". (Der henvises til kapitlet Nulstilling af administratoradgangskode.) 2. Hvis du vil geninstallere Synology Serveren. (Der henvises til kapitlet Geninstallation af Synology Server.) LAN-port Bagpanel Det er ved LAN-porten, at du tilslutter RJ-45-kablet til RS407. Strømport Bagpanel Strømporten er der, hvor du tilslutter AC-kablet. 5-bay Disk Station Forfra LEDindikatorer Statusindikator Aktivitetsindikator POWERknappen Lås til harddiskbakke Harddiskbakke 19

20 Bagfra Strøm Konsol USB-port esata Blæser NULSTIL LAN Navn på del Placering Beskrivelse Strømknap Frontpanel Strømknappen bruges til at tænde/slukke for Synology Server. Sluk for Synology Server ved at trykke på strømknappen, indtil du hører et bip, og strømdioden begynde at blinke. Lukkeprocessen fuldføres inden for 30 sekunder. LED-indikatorer Frontpanel Harddiskbakke Frontpanel LED-indikatoren bruges til at vise status for den interne disk og systemet. Der er 5 harddiskbakker på frontpanelet. Hver enkelt bakke er designet til at indeholde en lodretstående harddisk. Lås til harddiskbakke Frontpanel Hver af de 5 harddiskbakker er udstyret med en lås til bakken. Brug de rørformede nøgler i pakken for at låse/åbne bakken til systemet. USB-port Bagpanel Synology Serveren indeholder 2 USB-porte til tilføjelse af yderligere eksterne harddiske eller andre USB-enheder Blæser Bagpanel Der er 2 blæsere på bagpanelet. Ventilatorerne bruges til at føre overskydende varme ud af Synology Server. Blæserne starter automatisk, når Synology Server starter. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil systemet "bippe" hvert sekund. Konsolport Bagpanel Konsolporten er det sted, hvor du tilslutter Synology Server direkte til en computer. 20

21 RESET-knap Bagpanel 3. Bruges til at genoprette IP, DNS, adgangskoder til "admin"-kontoen til standardværdier og nulstille "guest"-kontoen til status "aktiveret". (Der henvises til kapitlet Nulstilling af administratoradgangskode.) 4. Hvis du vil geninstallere Synology Serveren. (Der henvises til kapitlet Geninstallation af Synology Server.) LAN Port Back Panel Det er ved LAN-porten, at du tilslutter RJ-45-kablet til RS407. Strømport Bagpanel Strømporten er der, hvor du tilslutter AC-kablet. esata-port Frontpanel esata-porten er til tilslutning af en ekstern SATA-harddisk. 21

22 LED-indikationsbeskrivelse (tabel) 1-bay & 2-bay modeller LED-indikation Farve Status Beskrivelse STATUS LAN DISK / esata USBCopy Power Grøn Fast Normal diskenhed Orange Fast Blinker Tilgængelig diskplads < 1GB Systemfirmware ikke installeret Diskenhed degraderet eller brudt sammen Ingen diskenhed Grøn/orange Blinker Kontrollerer hukommelsen Grøn Grøn Fast Blinker Fra Fra Netværk er oppe Netværk er aktivt Netværk er nede Ingen intern disk Orange Blinker Kan ikke læse/skrive Grøn Blå Blinker Fast Blinker Fra Fast Blinker Fra Disken bliver tilgået USB-disk fundet Kopierer data Ingen USB-disk tilsluttet System klar Starter Slukker Slukket 22

23 4-bay modeller LED-indikation Farve Status Beskrivelse STATUS Grøn Fast Normal diskenhed Orange Fast Tilgængelig diskplads < 1GB Systemfirmware ikke installeret Blinker Diskenhed degraderet eller brudt sammen Ingen diskenhed Grøn/orange Blinker Kontrollerer hukommelsen LAN Grøn Fast Netværk er oppe Blinker Fra Netværk er aktivt Netværk er nede DISK 1~4 Grøn Fast Disk klar Blinker Fra Disken bliver tilgået Ingen intern disk Orange Blinker Kan ikke læse/skrive Power Blå Fast System klar Blinker Fra Starter Slukker Slukket RPS-STATUS* Grøn Fast To redundante strømforsyninger er i funktion Blinker 1 RPS er ikke i funktion * kun RS408-RP 23

Brugervejledning til Synology DiskStation

Brugervejledning til Synology DiskStation Dokument-ID Anvendte 1 modeller 110817DSMUGDAN DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 DS211j DS712+ DS411+II DS411 DS411j DS411slim DS1511+ DS2411+ DS3611xs RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ RS3411xs RS3411RPxs

Læs mere

Brugervejledning til Synology NAS

Brugervejledning til Synology NAS Brugervejledning til Synology NAS Dokument-id Syno_UsersGuide_NAS_20140522 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Introduktion til Synology DiskStation Manager Installer Synology NAS og

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning My Book Live Lagring på din personlige sky Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet.

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE

BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE Rev. 202 Kære bruger Tak, fordi du valgte en Verbatim-harddisk som ekstern datalagringsenhed. For at sikre en optimal brug og betjening anbefaler vi, at du læser denne

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013)

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: ipad i grundtræk 7 Oversigt over ipad 9 Tilbehør 9 Multi-Touch-skærm 10 Knappen Vågeblus til/fra 10 Knappen Hjem 11 Lydstyrkeknapperne

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere