Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning "

Transkript

1 Betjeningsvejledning <Fulde version> Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug. RQT0A46-1J

2 Indholdsfortegnelse Tilbehør... 3 Vedligeholdelse af apparatet... 4 Om Bluetooth... 5 Referencevejledning for betjening... 7 Netværksindikatorbelysning... 8 Tilslutninger Netværksindstillinger Streaming af musik via et netværk Bluetooth -handlinger AUX-indgang Rear surround Firmware-opdatering Andre Fejlfinding Specifikationer Sådan bruges denne betjeningsvejledning Klik/tap på dette ikon for at springe til Indholdsfortegnelse. Sider, der henvises til, angives som l ±±. Du kan springe til den tilsvarende side ved at klikke/tappe på dette

3 Tilbehør 1 Netledning Netledningen må ikke bruges til andet udstyr

4 Vedligeholdelse af apparatet Rengør enheden med en blød, tør klud. Brug aldrig sprit, fortyndingsmiddel eller benzin til rengøring af enheden. Før brug af en kemisk behandlet klud læs da instruktionerne, der fulgte med kluden, omhyggeligt. Ved bortskaffelse eller overdragelse af dette apparat Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle fabriksstandarder for at slette brugerindstillingerne. (l 47, Sådan gendanner du indstillingerne til fabriksstandard ) Dine betjeningsprocedurer kan være optaget i denne enheds hukommelse. Indsamling af elektronikskrot Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer Dette symbol på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot kan eventuelt udløse bødeforlæggelse

5 Om Bluetooth Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for data og/eller information, som kompromitteres under en trådløs transmission. Det anvendte frekvensbånd Dette system anvender 2,4 GHz frekvensbåndet. Certificering af denne enhed Dette system opfylder frekvensrestriktionerne og er blevet certificeret på basis af frekvensreglerne. Dermed er en trådløs tilladelse ikke nødvendig. Følgende handling kan straffes i henhold til lovgivningen i visse lande: Tage enheden fra hinanden/ændring af enheden. Fjernelse af specifikationsangivelser. Begrænsninger i brugen Trådløs transmission og/eller brug af alle enheder, der er udstyret med Bluetooth, garanteres ikke. Alle enheder skal opfylde de standarder, der er fastlagt af Bluetooth SIG, Inc. Afhængigt af en enheds specifikationer og indstillinger, kan forbindelsen mislykkes, eller nogle handlingr kan være anderledes. Dette system understøtter Bluetooth -sikkerhedsfunktioner, men afhængigt af driftsmiljøet og/eller indstillingerne, er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Man skal være opmærksom ved trådløs overførsel af data til dette system. Dette system kan ikke overføre data til en Bluetooth -enhed. Anvendelsesområde Brug denne enhed inden for et maksimalt område på 10 m. Området kan være mindre afhængigt af miljøet, forhindringer eller interferens. Interferens fra andre enheder Dette system virker muligvis ikke korrekt, og der kan opstå problemer, som f.eks. støj og udfald af lyden på grund af radiobølgeinterferens, hvis dette system placeres for tæt på andre Bluetooth -anordninger, eller hvis anordningerne anvender 2,4 GHz båndet

6 Dette system virker muligvis ikke korrekt, hvis radiobølger fra en sendestation i nærheden osv. er for kraftige. Tilsigtet brug Dette system er kun til en normal, generel anvendelse. Brug ikke dette system i nærheden af udstyr eller i et miljø, som er følsom over for radiofrekvensinterferens (f.eks. lufthavne, hospitaler, laboratorier osv.)

7 Referencevejledning for betjening Set ovenfra Visning 2 Netværksindikator (l 8, 9) 3 Knapper [1] til [6] for de forudindstillede kanaler til internetradio (l 28) (Disse kontakter har ikke baggrundslys.) 4 Visningskontakt og -indikator [DISP] 5 Alarmknap og -indikator [ ] 6 AUX-kontakt og -indikator [AUX] 7 Bluetooth -kontakt og -indikator [ ] 8 Netværkskontakt og -indikator [NET] Aktivér WPS-sammenkoblingsfunktion (l 17)/firmwareopdateringstilstand (l 38) Standby-/On-kontakt og -indikator [Í/I] Berør for at tænde enheden og sætte den på standby eller omvendt. Der bruges en smule strøm, når enheden står på standby. 10 Lydstyrkekontrolkontakt og -indikator [VOL ]/[VOL +] Indstil lydstyrken (0 (min.) til 50 (maks.)) Disse kontakter fungerer ved blot at berøre mærkerne. Hver gang du berører kontakten, udsendes der en biplyd. Biplyden kan indstilles, så den er slukket. (l 45)

8 Netværksindikatorbelysning Netværksindikatormønstre vises nedenfor. Netværksindikator Belysning: blå/rød Belysning: blå Beskrivelse Blinker skiftevis Apparatet udfører en intern proces. Vent i ca. 1 minut, indtil blinket stopper. Tag ikke netledningen ud. Det kan udløse en fejl eller beskadige enheden. Blinker langsomt Enheden er klar til opsætning i netværk. (l 12) Blinker Enheden venter på WPS PUSH-forbindelse. (l 17) Blinker hurtigt Enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS. (l 17) - 8 -

9 Netværksindikator Belysning: blå Beskrivelse Lyser op Enheden er tilsluttet netværket. Belysning: rød Blinker Enheden er ved at blive tilsluttet til netværket. Hvis netværksforbindelsen ikke kan oprettes, fortsætter det med at blinke. Kontrollér netværksforbindelsen. (l 12) - 9 -

10 Tilslutninger Netledning (medfølger) Til en stikkontakt i væggen Denne enhed forbruger også lidt vekselstrøm (l 52), når den er slukket. Med henblik på strømbesparelse kan strømforsyningen afbrydes, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid. Visse indstillinger mistes, efter at du frakobler systemet. Du skal foretage nye indstillinger. Disse højttalere har ingen magnetisk afskærmning. De må ikke anbringes i nærheden af et fjernsyn, en pc eller andre enheder, som kan påvirkes af magnetisme. Tag ikke netledningen ud, mens enheden er tændt. Det kan udløse en fejl eller beskadige enheden

11 Tilslutning fra en ekstern anordning Lydkabel (medfølger ikke) Stiktype: 3,5 mm stereo Se enhedens eller anordningens betjeningsvejledning for yderligere oplysninger

12 Netværksindstillinger Du kan streame musik fra en anordning i netværket ved hjælp af funktionen Qualcomm AllPlay smart media platform eller DLNA. For at kunne bruge disse funktioner skal denne enhed sammenkobles samme netværk som anordningen. Qualcomm AllPlay smart media platform er et produkt fra Qualcomm Connected Experiences, Inc. Opdatér enhedens firmware, efter at netværksindstillingerne er fuldførte. (l 38) Vælg en indstillingsmetode for netværket ud fra følgende. Brug af en internetbrowser (l 13) Du kan få adgang til netværksindstillingerne for denne enhed ud fra internetbrowseren på din smartphone eller tablet osv. Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup ) (l 17) Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan du oprette forbindelse ved enten at trykke på knappen WPS eller indtaste PIN-koden for WPS. Brug af et LAN-kabel (l 19) Du kan oprette en stabil forbindelse til netværket vha. et LAN-kabel. Indstillingen annulleres efter den fastsatte tidsgrænse. I så fald skal du prøve indstillingen igen. Peg på [Í/I] for at annullere denne indstilling i midten for at slukke enheden

13 Brug af en internetbrowser Følgende trin er baseret på en smartphone. Et LAN-kabel må ikke tilsluttes. Hvis du gør det, deaktiveres funktionen Wi-Fi. 1 Tænd for apparatet. 2 Gå til Wi-Fi indstillingerne på anordningen. Fortsæt til næste trin, efter at netværksindikatoren ændrer sig fra at blinke blåt og rødt til at blinke langsomt i blåt. Det blå blink starter efter ca. 1 minut. Hvis det blå blink ikke starter, skal der udføres en netværksnulstilling. (l 16) Indstillinger Wi-Fi-indstillinger

14 3 Vælg ALL2 _AJ for at tilslutte med denne enhed. står for et tegn, som er entydigt for hver indstilling. Der kan gå op til 1 minut, før den vises på din Wi-Fi-liste. Hvis denne handling ikke fungerer korrekt, skal du gentage den flere gange. Husk at aktivere DHCP for netværksindstillingen på din kompatible anordning. Wi-Fi [ios-anordning]: Indstillingssiden vises automatisk i internetbrowseren. [Undtagen_iOS-anordning]: Åbn internetbrowseren, og opdater siden for at få vist indstillingssiden. Hvis indstillingerne ikke vises, skal du indtaste i URL-adressefeltet. 4 Indtast et enhedsnavn, og vælg derefter Next. Enhedsnavnet vises som denne enheds navn i netværket. Den garanterede grænse er 32 tegn. Enhedsnavnet indstilles, når Next vælges. Du kan også ændre enhedens navn, efter at der er oprettet forbindelse til netværket. (l 20)

15 5 Vælg netværksnavn (SSID), og indtast adgangskoden. Kontrollér den trådløse router for netværksnavn (SSID) og adgangskode. Der vises en liste over netværksnavne (SSID er), når du markerer boksen Network Name. For at få vist de tegn, du har indtastet i boksen Password skal du vælge Show Password. Hvis netværket kræver specifikke indstillinger, skal du fravælge DHCP for at deaktivere DHCP. Du kan anvende en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. 6 Vælg Connect for at anvende indstillingerne. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Afhængigt af anordningen, vises skærmbilledet for udført forbindelse muligvis ikke. Hvis netværksindikatoren ikke lyser, skal du kontrollere netværksnavnet (SSID) og adgangskoden og derefter prøve indstillingen igen. 7 Husk at tilslutte din kompatible enhed tilbage til dit trådløse hjemmenetværk. Aktivér Java og cookies i dine browser-indstillinger

16 Netværk på standby Denne enhed tændes automatisk fra standby, hvis du har valgt enheden som udgangshøjttalere. Netværk på standby er normalt aktiveret, mens enheden er tilsluttet et netværk. Strømforsyningen i standbytilstand øges, når netværk på standby er aktiveret. For at nedsætte strømforbruget i standbytilstand skal man slukke for netværk på standby. Sådan slukkes netværk på standby 1 Berør og hold [NET] og [2] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at vælge OFF. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Hvis du vil holde netværksstandby slukket, skal du vælge en anden kilde end NET, før du sætter enheden på standby. For at tænde denne funktion skal du vælge On under trin 2. Hvis denne funktion er indstillet på ON (tændt), forbliver netværket (trådet LAN/ Wi-Fi) aktiveret, selv på standby. Strømforbruget i standby øges. Hvis denne funktion er indstillet på OFF (slukket), forbliver netværket (trådet LAN/Wi-Fi) deaktiveret i standby-tilstand. Netværket (trådet LAN/Wi-Fi) aktiveres, når enheden tændes. Strømforbruget på standby formindskes. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. Når enheden tændes vha. denne funktion, bliver begyndelsen af musikken muligvis ikke afspillet. Afhængigt af app en, kan betingelserne for aktivering af denne funktion variere. Enheden tændes muligvis ikke, selv om den vælges som udgangshøjttalere. I så fald start da afspilningen. Netværksstandby aktiveres, hvis en alarm tændes. (l 43) Nulstilling af netværk 1 Berør og hold [NET] og [1] inde i mindst 4 sekunder på displayet begynder at blinke. 2 Berør [NET] inden for 10 sekunder. Netværksindikatoren begynder at blinke blåt/rødt

17 Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup ) Et LAN-kabel må ikke tilsluttes. Hvis du gør det, deaktiveres funktionen Wi-Fi. f.eks. En kompatibel trådløs router kan have id-mærket WPS. 1 Tænd for apparatet. Fortsæt til næste trin, efter at netværksindikatoren ændrer sig fra at blinke blåt og rødt til at blinke langsomt i blåt. Det blå blink starter efter ca. 1 minut. Hvis det blå blink ikke starter, skal der udføres en netværksnulstilling. (l 16) 2 Berør og hold [NET] på enheden inde i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren (blå) blinker hurtigere, og PUSH vises i displayet. 3 Tryk på knappen WPS på den trådløse router. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Brug PIN-koden for WPS Efter trin 2 3 Berør og hold [NET] inde igen i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren (blå) blinker endnu hurtigere, og PIn vises i displayet. 4 Indtast PIN-koden i den trådløse router. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå)

18 Når enheden går i PIN-kodetilstanden WPS, kan du ikke oprette forbindelse vha. knappen WPS. For at bruge WPS-knappen skal du først slukke enheden og tænde den igen og derefter foretage netværksindstillingerne en gang til. Afhængigt af routeren, mister andre tilsluttede enheder muligvis forbindelse midlertidigt. Se brugervejledningen til den trådløse router, der anvendes, for detaljerede oplysninger herom

19 Brug af et LAN-kabel 1 Tag netledningen ud. 2 Tilslut denne enhed med en bredbåndsrouter osv. ved hjælp af et LAN-kabel. f.eks. Bredbånds-router, osv. LAN-kabel (medfølger ikke) 3 Tilslut netledningen med denne enhed, og tænd enheden. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Brug kategori 5 eller højere, lige LAN-kabler (STP) for tilslutning til perifere enheder. Mens netledningen er taget ud, skal LAN-kablet være tilsluttet eller frakoblet. Isætning af andre kabler end LAN-kabler i LAN-tilslutningspunktet kan skade enheden. Hvis LAN-kablet frakobles, initialiseres de netværksrelaterede indstillinger (l 20). I dette tilfælde skal indstillingerne foretages igen. Når et LAN-kabel tilsluttes, deaktiveres funktionen Wi-Fi. Strømforbruget formindskes, når enheden tændes eller er på standby

20 Sådan udføres netværksrelaterede indstillinger Du kan ændre denne enheds navn i netværket og bruge en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. Du kan også ændre navnet på denne enhed ved at ændre en indstilling i app en Panasonic Music Streaming (version eller nyere) (l 21). Se webstedet nedenfor for at få flere oplysninger om app en. (denne hjemmeside er kun på engelsk.) Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) 1 Tilslut din anordning til samme netværk som denne enhed. 2 Kontrollér denne enheds IP-adresse (l 46), og skrive den ned. 3 Start internetbrowseren på din anordning, og indtast derefter denne enheds IP-adresse i adressefeltet for at få vist indstillingssiden. Det kan tage nogle få minutter, før indstillingssiden vises, afhængigt af det omgivende miljø. I så fald skal du genindlæse browseren. Hvis enheden er tilsluttet Wi-Fi, kan der kun ændre enhedsnavn. Luk indstillingssiden, efter at du har ændret enhedsnavnet. For at ændre enhedsnavnet skal du vælge Change, indtaste et nyt enhedsnavn og derefter vælge Apply. 4 Indtast et enhedsnavn, og vælg derefter Next. Se trin 4 under Brug af en internetbrowser (l 14) for at få yderligere oplysninger om et enhedsnavn. 5 Vælg og indtast detaljerne. Hvis netværket kræver specifikke indstillinger, skal du fravælge DHCP for at deaktivere DHCP. Du kan anvende en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. 6 Vælg Connect for at anvende indstillingerne. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå)

21 Streaming af musik via et netværk Du kan streame musik fra dine anordninger eller onlinemusiktjenester til denne enhed og andre højttalere drevet af AllPlay. Du kan også streame musikkilden for dette system til andre højttalere drevet af AllPlay. Hjemmenetværk Du kan bruge AllPlay eller DLNA-funktionen for at streame musik fra anordningen via netværket til denne enhed ved brug af app'en "Panasonic Music Streaming" (gratis) osv. [ios] : App Store [Android] : Google Play Handlingerne og elementerne på skærmen osv. for app'en Panasonic Music Streaming kan blive genstand for ændringer. For at få de seneste oplysninger besøg da Der er flere apps til rådighed. Besøg (Disse websteder er kun på engelsk.) Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) Tilslut følgende anordninger til samme netværk som dette system. Anordning med Panasonic Music Streaming osv. installeret Anordning indeholdende musik

22 Følgende trin er baseret på Panasonic Music Streaming. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app en Panasonic Music Streaming. Brug altid den seneste version af app en. 3 Vælg en musikkilde. For at tilføje musikkilde skal du vælge + My Music Network og derefter vælge den enhed, der indeholder musikken. Den tilføjede musikkilde nummereres i rækkefølge fra 1. 4 Vælg en sang. 5 Vælg dette system som f.eks. udgangshøjttalere fra Select My room Speaker. Hvis du har flere højttalere drevet af AllPlay, kan du få glæde af en synkroniseret lyd fra dem på en gang. Vælg, og markér de højttalere, der skal grupperes. Du kan ændre indstillingen til højttalertilstanden for SC-ALL2 mod venstre eller højre kanal for at udføre stereosammenkobling. Du kan også afspille forskellige sange på andre højttalere drevet af AllPlay samtidig. Antallet af højttalere drevet af AllPlay, som kan afspille samtidig, varierer afhængigt af brugssituationen. Når du slukker for en af højttalerne drevet af AllPlay, stopper andre højttalere i samme gruppe muligvis afspilningen. Forstærkning af lyden Hvis du bruger app'en Panasonic Music Streaming, kan du anvende lydfunktionerne nedenfor fra app'ens indstillinger. Equalizer Dialogboksen Clear Mode

23 Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Når du afspiller musik fra DLNA serveren (PC med Windows 7 eller senere installeret, smartphone, NAS-enhed (Network Attached Storage) osv.), tilføj da indholdet og mappe til bibliotekerne for Windows Media Player, smartphonen eller NAS-enheden osv. Afspilningslisten i Windows Media Player kan kun afspille det indhold, der er gemt i bibliotekerne. Når dette system er valgt som DLNA-højttalere ( ): Lydstyrkekontrollen på enheden gælder muligvis ikke app'en. Afspilningskontrollen vha. en proceslinje på afspilningsskærmen virker muligvis ikke. Lydstyrkeniveauet for højttaler drevet af AllPlay påvirkes ikke. Hvis systemet vælges som udgangshøjttalere af en anden anordning, ændres musikkilden til den nye anordning. Men den tidligere anordnings display ændres muligvis ikke. Se Lydunderstøttelsesformat (l 53, 54) vedrørende det understøttede format. Filformater, som ikke understøttes af din DLNA-server, kan ikke afspilles. Afhængigt af indholdet og det tilsluttede udstyr, udføres afspilning muligvis ikke korrekt. Sørg for at stoppe afspilningen på din anordning, før du slukker den

24 Onlinemusiktjenester Denne enhed er kompatibel med flere musiktjenester. Besøg webstedet nedenfor for at få vist kompatibilitetsoplysninger: Klargøring Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet. Tilslut en anordning med en kompatibel app, der er installeret i samme netværk som dette system. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app en, og vælg en sang, der skal afspilles. Brug af Spotify Du får brug for Spotify Premium. Besøg følgende websted for yderligere oplysninger. Efter trin 2 3 Markér det firkantede billede for sangens cover art i nederste venstre hjørne af afspilningsskærmen. 4 Vælg dette system som udgangshøjttalere fra. For at få glæde af en synkroniseret lyd fra flere højttalere drevet af AllPlay skal du gruppere højttalerne ved brug af app'en Panasonic Music Streaming. (l 21)

25 Brug af andre onlinemusiktjenester end Spotify Efter trin 2 3 Vælg dette system som udgangshøjttalere fra. Afhængigt af tjeneste skal du muligvis åbne en fuldskærmsvisning for at få vist. Hvis du har flere højttalere drevet af AllPlay, kan du få glæde af en synkroniseret lyd fra dem på en gang. Vælg Group, og markér de højttalere, der skal grupperes. Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Registrering/abonnement er påkrævet. Du skal muligvis betale et gebyr. Serviceydelser, ikoner og specifikationer er underlagt ændringer. Besøg de enkelte musiktjenesters websteder for yderligere oplysninger

26 Streaming af musik på dette system til andre højttalere drevet af AllPlay Du kan bruge app'en Panasonic Music Streaming (l 21) for at streame dette systems musikkilde (Bluetooth /AUX-kilde, osv.) til andre højttalere drevet af AllPlay. Eks. Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) Klargør den ønskede lydkilde på dette system (tænd f.eks. for den tilsluttede anordning osv.). Installér din anordning med app en Panasonic Music Streaming. Tilslut din anordning og dine højttalere drevet af AllPlay til samme netværk som dette system. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke

27 2 Start app en Panasonic Music Streaming. Brug altid den seneste version af app'en. 3 Gå til Music Source. De tilgængelige musikkilder fra dette system angives på en liste på din anordning neden under enhedsnavnet til dette system. 4 Vælg den ønskede musikkilde på listen. 5 Anordningen begynder at læse den valgte musikkildes information fra dette system. Dette system skifter til vælgertilstand for den valgte musikkilde. Afhængigt af den valgte musikkilde, starter afspilningen muligvis. Hvis en indholdsliste vises på enheden, skal du vælge det ønskede indhold for at starte afspilningen. 6 Sådan streamer du dette systems lyd til de andre højttalere drevet af AllPlay 1 Fra Select Speaker vælges ved siden af enhedsnavnet for dette system. 2 Vælg de højttalere, der skal grupperes. Du kan ændre indstillingen til højttalertilstanden for SC-ALL2 mod venstre eller højre kanal for at udføre stereosammenkobling. Antallet af højttalere drevet af AllPlay, som kan afspille samtidig, varierer afhængigt af brugssituationen. Når du slukker for en af højttalerne drevet af AllPlay, stopper andre højttalere i samme gruppe muligvis afspilningen. Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Mens du nyder videoindholdet med denne funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet muligvis ikke. Hvis musikken streames til andre -højttalere drevet af AllPlay i mere end 8 timer, stopper de andre -højttalere drevet af AllPlay automatisk med at afspille musikken. (Specifikationer kan blive genstand for ændringer uden forudgående varsel.) Denne funktion annulleres, hvis en alarm aktiveres. (l 43)

28 Forudindstilling af stationer (Kun ved afspilning ved hjælp af internetradio-app'en) Denne enhed er kompatibel med Qualcomm AllPlay Radio drevet af TuneIn. Du kan forudindstille stationer, hvis der afspilles ved brug af internetradio-app'en AllPlay Radio. Qualcomm AllPlay Radio powered by TuneIn er et produkt tilhørende Qualcomm Connected Experiences, Inc. Du kan forudindstille op til 6 kanaler. En tidligere lagret station overskrives, når en anden station lagres i samme forudindstillede kanal. Klargøring Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet. Tilslut en anordning med en AllPlay Radio -app, der er installeret på samme netværk som denne enhed. 1 Tænd for systemet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app'en AllPlay Radio, og vælg en station for at afspille. Brug altid den seneste version af app en. 3 Berør og hold en af knapperne [1] til [6] inde i mindst 4 sekunder for at forudindstille den valgte station. Eks. P1 blinker 3 gange, når [1] er valgt

29 At lytte til en foruddefineret kanal Berør en af knapperne [1] til [6] på enheden. Hvis den valgte forudindstillede kanal ikke er forudindstillet, eller denne enhed ikke er tilsluttet netværket, vises no:ch

30 Bluetooth -handlinger Hvis du bruger Bluetooth -forbindelsen, kan du lytte til lyden fra Bluetooth -anordningen trådløst. Der henvises til betjeningsvejledningen til Bluetooth -enheden for yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter en Bluetooth -enhed. Tilslutning ved hjælp af menuen Bluetooth Klargøring Tænd for anordningens Bluetooth -funktion, og anbring anordningen i nærheden af denne enhed. Bluetooth -sammenkobling 1 Peg på [ ]. Hvis [ ] blinker hurtigt, gå da til trin 3. 2 For at gå i sammenkoblingstilstand skal du berøre og holde [ ] inde i mindst 2 sekunder. [ ] blinker hurtigt. 3 Vælg SC-ALL2 i Bluetooth -enhedens Bluetooth -menu. MAC-adressen (f.eks. 6C:5A:B5:B3:1D:0F) vises muligvis, før SC-ALL2 vises. [ ] lyser, og anordningen er tilsluttet denne enhed

31 Tilslutning af en sammenkoblet Bluetooth -anordning 1 Peg på [ ]. [ ] blinker langsomt. Hvis [ ] lyser, er der allerede tilsluttet en Bluetooth -anordning til denne enhed. Frakobl den. (l nedenfor) 2 Vælg SC-ALL2 i Bluetooth -enhedens Bluetooth -menu. 3 Start afspilning på Bluetooth -enheden. Frakobling af en Bluetooth -anordning Berør og hold [ ] inde i mindst 2 sekunder. [ ] blinker langsomt. Hvis du bliver bedt om adgangsnøglen, skal du indtaste Du kan registrere op til 8 anordninger på dette system. Hvis en 9. anordning sammenkobles, erstattes den anordning, som ikke er blevet anvendt i længst tid. Hvis [ ] er valgt som kilde, prøver denne enhed automatisk at oprette forbindelse med den sidst tilsluttede Bluetooth -anordning. Hvis forsøget mislykkes, skal du prøve at oprette forbindelse igen. Når enheden er valgt som højttalere drevet af AllPlay eller DLNA, skifter lydkilden til netværket. Bluetooth kan ikke vælges som lydkilde, mens enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS eller WPS PUSH. Denne enhed kan kun tilsluttes en anordning ad gangen. Mens du nyder videoindholdet med denne funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet muligvis ikke

32 Bluetooth standby Med denne funktion kan du tilslutte en sammenkoblet Bluetooth -anordning, hvis denne enhed er på standby. Denne enhed tændes automatisk, når du tilslutter en sammenkoblet Bluetooth -anordning. Hvis denne funktion er indstillet på On, øges energiforbruget for standby. 1 Berør og hold [ ] og [1] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at vælge On. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. For at slukke denne funktion skal du vælg OFF under trin 2. Fabriksindstillingen er OFF

33 Bluetooth -transmissionstilstand Du kan ændre transmissionstilstanden, så transmissionskvalitet eller lydkvalitet prioriteres. Klargøring Peg på [ ]. Hvis en Bluetooth -anordning allerede er tilsluttet, skal den afbrydes. 1 Berør og hold [ ] og [2] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. Ll: 1: Vægt på konnektivitet Ll: 2: Vægt på lydkvalitet 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg Ll: 1, hvis lyden afbrydes. Fabriksindstillingen er Ll:

34 Bluetooth -indgangsniveau Hvis lydens indgangsniveau for Bluetooth -anordningen er for lavt, skal du ændre indstillingen af indgangsniveauet. Klargøring Sørg for, at der allerede er tilsluttet en Bluetooth -anordning til denne enhed. (l 31) 1 Berør og hold [ ] og [3] inde i mere end 4 sek. In: 0 blinker i displayet. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. Visning In: 0 Bluetooth -indgangsniveau Lav In: 1 In: 2 Høj 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg In: 0, hvis lyden er forvrænget. Fabriksindstillingen er In:

35 AUX-indgang Du kan også høre musik fra en ekstern musikafspiller gennem denne enhed. Klargøring Tilslut en ekstern anordning. (l 11) 1 Peg på [AUX]. [AUX]-indikatoren (grøn) lyser. 2 Start afspilning på den tilsluttede anordning. Sådan vælges lydindgangsniveauet på den eksterne enhed 1 I AUX tilstand berøres og holdes [AUX] inde i mindst 4 sekunder. In: 0 blinker i displayet. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. In: 0: Normalt niveau In: 1: Højt niveau Fabriksindstillingen er In: 0. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg In: 0 for at forbedre lydforvrængningen, når In: 1 er valgt. Skru ned for lyden på den eksterne anordning for at formindske indgangssignalet. Et højt indgangssignal forvrænger lyden. Se enhedens eller anordningens betjeningsvejledning for yderligere oplysninger. Når enheden er valgt som højttalere drevet af AllPlay eller DLNA, skifter lydkilden til netværket. AUX kan ikke vælges som lydkilde, mens enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS eller WPS PUSH

36 Rear surround Hvis du har et kompatibelt Panasonic lydsystem til hjemmebiograf (f.eks. SC-ALL70T/SC-ALL30T), kan du bruge to SC-ALL2-enheder som bageste surround-højttalere for at få glæde af surround-højttalerlyden. Der henvises til betjeningsvejledningen til det kompatible Panasonic lydsystem til hjemmebiograf. Sammenkobling Klargøring Tænd for SC-ALL2 og SC-ALL70T/SC-ALL30T. 1 Start sammenkoblingstilstanden på SC-ALL70T/SC-ALL30T. 2 Tryk på og hold [AUX] og [6] på hver SC-ALL2 inde i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren slukkes. [NET] begynder at blinke langsomt. 3 Berør og hold [AUX] inde i mindst 4 sekunder. Visningen nedenfor ses. Blinker 4 Udfør indstillinger på venstre og højre surround-højttaler på SC-ALL2. Sådan indstilles SC-ALL2 som venstre surround-højttaler Berør [VOL ] for at vælge 0-:, og berør derefter [DISP] for at bekræfte. Sådan indstilles SC-ALL2 som højre surround-højttaler Berør [VOL +] for at vælge :-0, og berør derefter [DISP] for at bekræfte. Når du er færdig med at vælge højttaler, går SC-ALL2 i sammenkoblingstilstand blinker i displayet. Hvis sammenkoblingen lykkes, vises "good" på displayet. Hvis du forsøger at indstille venstre og højre surround-højttalere på samme kanal på SC-ALL2, mislykkes sammenkoblingen. Hvis sammenkoblingen mislykkes, vises FAIL. Gentag proceduren forfra, hvis dette sker

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL8 SC-ALL3 SC-ALL8 SC-ALL3 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Netværkslydkonnektor Model nr. SH-ALL1C Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Netværkslydkonnektor Model nr. SH-ALL1C Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL8 SC-ALL3 SC-ALL8 SC-ALL3 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

N600 WiFi Range-udvider

N600 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N600 WiFi Range-udvider Model WN2500RP Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Lær din udvider at kende................................. 4 Frontpanel.........................................

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

N300 WiFi Range-udvider

N300 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger 56Droplet AirDock by Alva Design Group INTRODUKTION SIDE 1 AF 3 INDHOLD Introduktion...02 Funktioner...05 Via lightning connector...06 Trådløs forbindelse

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Fremtiden begynder fra nu af i din husholdning! Dejligt, at du benytter Home Connect * Hjerteligt tillykke med dit fremtidsrettede fuldautomatiske

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Installering N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router Kvikguide Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik WT4 Coax Router Følgende dele er med i kassen Router Strømforsyning Netværkskabel Routerkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug)

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs højttaler. Brugervejledning HEOS 7 HEOS 5 HEOS 3

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs højttaler. Brugervejledning HEOS 7 HEOS 5 HEOS 3 Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs højttaler Brugervejledning HEOS 7 HEOS 5 HEOS 3 Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til trådløs N600 Dual Band Gigabit-router WNDRMAC

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til trådløs N600 Dual Band Gigabit-router WNDRMAC Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.netgear.com/register.

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere