Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning "

Transkript

1 Betjeningsvejledning <Fulde version> Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug. RQT0A46-1J

2 Indholdsfortegnelse Tilbehør... 3 Vedligeholdelse af apparatet... 4 Om Bluetooth... 5 Referencevejledning for betjening... 7 Netværksindikatorbelysning... 8 Tilslutninger Netværksindstillinger Streaming af musik via et netværk Bluetooth -handlinger AUX-indgang Rear surround Firmware-opdatering Andre Fejlfinding Specifikationer Sådan bruges denne betjeningsvejledning Klik/tap på dette ikon for at springe til Indholdsfortegnelse. Sider, der henvises til, angives som l ±±. Du kan springe til den tilsvarende side ved at klikke/tappe på dette

3 Tilbehør 1 Netledning Netledningen må ikke bruges til andet udstyr

4 Vedligeholdelse af apparatet Rengør enheden med en blød, tør klud. Brug aldrig sprit, fortyndingsmiddel eller benzin til rengøring af enheden. Før brug af en kemisk behandlet klud læs da instruktionerne, der fulgte med kluden, omhyggeligt. Ved bortskaffelse eller overdragelse af dette apparat Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle fabriksstandarder for at slette brugerindstillingerne. (l 47, Sådan gendanner du indstillingerne til fabriksstandard ) Dine betjeningsprocedurer kan være optaget i denne enheds hukommelse. Indsamling af elektronikskrot Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer Dette symbol på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot kan eventuelt udløse bødeforlæggelse

5 Om Bluetooth Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for data og/eller information, som kompromitteres under en trådløs transmission. Det anvendte frekvensbånd Dette system anvender 2,4 GHz frekvensbåndet. Certificering af denne enhed Dette system opfylder frekvensrestriktionerne og er blevet certificeret på basis af frekvensreglerne. Dermed er en trådløs tilladelse ikke nødvendig. Følgende handling kan straffes i henhold til lovgivningen i visse lande: Tage enheden fra hinanden/ændring af enheden. Fjernelse af specifikationsangivelser. Begrænsninger i brugen Trådløs transmission og/eller brug af alle enheder, der er udstyret med Bluetooth, garanteres ikke. Alle enheder skal opfylde de standarder, der er fastlagt af Bluetooth SIG, Inc. Afhængigt af en enheds specifikationer og indstillinger, kan forbindelsen mislykkes, eller nogle handlingr kan være anderledes. Dette system understøtter Bluetooth -sikkerhedsfunktioner, men afhængigt af driftsmiljøet og/eller indstillingerne, er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Man skal være opmærksom ved trådløs overførsel af data til dette system. Dette system kan ikke overføre data til en Bluetooth -enhed. Anvendelsesområde Brug denne enhed inden for et maksimalt område på 10 m. Området kan være mindre afhængigt af miljøet, forhindringer eller interferens. Interferens fra andre enheder Dette system virker muligvis ikke korrekt, og der kan opstå problemer, som f.eks. støj og udfald af lyden på grund af radiobølgeinterferens, hvis dette system placeres for tæt på andre Bluetooth -anordninger, eller hvis anordningerne anvender 2,4 GHz båndet

6 Dette system virker muligvis ikke korrekt, hvis radiobølger fra en sendestation i nærheden osv. er for kraftige. Tilsigtet brug Dette system er kun til en normal, generel anvendelse. Brug ikke dette system i nærheden af udstyr eller i et miljø, som er følsom over for radiofrekvensinterferens (f.eks. lufthavne, hospitaler, laboratorier osv.)

7 Referencevejledning for betjening Set ovenfra Visning 2 Netværksindikator (l 8, 9) 3 Knapper [1] til [6] for de forudindstillede kanaler til internetradio (l 28) (Disse kontakter har ikke baggrundslys.) 4 Visningskontakt og -indikator [DISP] 5 Alarmknap og -indikator [ ] 6 AUX-kontakt og -indikator [AUX] 7 Bluetooth -kontakt og -indikator [ ] 8 Netværkskontakt og -indikator [NET] Aktivér WPS-sammenkoblingsfunktion (l 17)/firmwareopdateringstilstand (l 38) Standby-/On-kontakt og -indikator [Í/I] Berør for at tænde enheden og sætte den på standby eller omvendt. Der bruges en smule strøm, når enheden står på standby. 10 Lydstyrkekontrolkontakt og -indikator [VOL ]/[VOL +] Indstil lydstyrken (0 (min.) til 50 (maks.)) Disse kontakter fungerer ved blot at berøre mærkerne. Hver gang du berører kontakten, udsendes der en biplyd. Biplyden kan indstilles, så den er slukket. (l 45)

8 Netværksindikatorbelysning Netværksindikatormønstre vises nedenfor. Netværksindikator Belysning: blå/rød Belysning: blå Beskrivelse Blinker skiftevis Apparatet udfører en intern proces. Vent i ca. 1 minut, indtil blinket stopper. Tag ikke netledningen ud. Det kan udløse en fejl eller beskadige enheden. Blinker langsomt Enheden er klar til opsætning i netværk. (l 12) Blinker Enheden venter på WPS PUSH-forbindelse. (l 17) Blinker hurtigt Enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS. (l 17) - 8 -

9 Netværksindikator Belysning: blå Beskrivelse Lyser op Enheden er tilsluttet netværket. Belysning: rød Blinker Enheden er ved at blive tilsluttet til netværket. Hvis netværksforbindelsen ikke kan oprettes, fortsætter det med at blinke. Kontrollér netværksforbindelsen. (l 12) - 9 -

10 Tilslutninger Netledning (medfølger) Til en stikkontakt i væggen Denne enhed forbruger også lidt vekselstrøm (l 52), når den er slukket. Med henblik på strømbesparelse kan strømforsyningen afbrydes, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid. Visse indstillinger mistes, efter at du frakobler systemet. Du skal foretage nye indstillinger. Disse højttalere har ingen magnetisk afskærmning. De må ikke anbringes i nærheden af et fjernsyn, en pc eller andre enheder, som kan påvirkes af magnetisme. Tag ikke netledningen ud, mens enheden er tændt. Det kan udløse en fejl eller beskadige enheden

11 Tilslutning fra en ekstern anordning Lydkabel (medfølger ikke) Stiktype: 3,5 mm stereo Se enhedens eller anordningens betjeningsvejledning for yderligere oplysninger

12 Netværksindstillinger Du kan streame musik fra en anordning i netværket ved hjælp af funktionen Qualcomm AllPlay smart media platform eller DLNA. For at kunne bruge disse funktioner skal denne enhed sammenkobles samme netværk som anordningen. Qualcomm AllPlay smart media platform er et produkt fra Qualcomm Connected Experiences, Inc. Opdatér enhedens firmware, efter at netværksindstillingerne er fuldførte. (l 38) Vælg en indstillingsmetode for netværket ud fra følgende. Brug af en internetbrowser (l 13) Du kan få adgang til netværksindstillingerne for denne enhed ud fra internetbrowseren på din smartphone eller tablet osv. Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup ) (l 17) Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan du oprette forbindelse ved enten at trykke på knappen WPS eller indtaste PIN-koden for WPS. Brug af et LAN-kabel (l 19) Du kan oprette en stabil forbindelse til netværket vha. et LAN-kabel. Indstillingen annulleres efter den fastsatte tidsgrænse. I så fald skal du prøve indstillingen igen. Peg på [Í/I] for at annullere denne indstilling i midten for at slukke enheden

13 Brug af en internetbrowser Følgende trin er baseret på en smartphone. Et LAN-kabel må ikke tilsluttes. Hvis du gør det, deaktiveres funktionen Wi-Fi. 1 Tænd for apparatet. 2 Gå til Wi-Fi indstillingerne på anordningen. Fortsæt til næste trin, efter at netværksindikatoren ændrer sig fra at blinke blåt og rødt til at blinke langsomt i blåt. Det blå blink starter efter ca. 1 minut. Hvis det blå blink ikke starter, skal der udføres en netværksnulstilling. (l 16) Indstillinger Wi-Fi-indstillinger

14 3 Vælg ALL2 _AJ for at tilslutte med denne enhed. står for et tegn, som er entydigt for hver indstilling. Der kan gå op til 1 minut, før den vises på din Wi-Fi-liste. Hvis denne handling ikke fungerer korrekt, skal du gentage den flere gange. Husk at aktivere DHCP for netværksindstillingen på din kompatible anordning. Wi-Fi [ios-anordning]: Indstillingssiden vises automatisk i internetbrowseren. [Undtagen_iOS-anordning]: Åbn internetbrowseren, og opdater siden for at få vist indstillingssiden. Hvis indstillingerne ikke vises, skal du indtaste i URL-adressefeltet. 4 Indtast et enhedsnavn, og vælg derefter Next. Enhedsnavnet vises som denne enheds navn i netværket. Den garanterede grænse er 32 tegn. Enhedsnavnet indstilles, når Next vælges. Du kan også ændre enhedens navn, efter at der er oprettet forbindelse til netværket. (l 20)

15 5 Vælg netværksnavn (SSID), og indtast adgangskoden. Kontrollér den trådløse router for netværksnavn (SSID) og adgangskode. Der vises en liste over netværksnavne (SSID er), når du markerer boksen Network Name. For at få vist de tegn, du har indtastet i boksen Password skal du vælge Show Password. Hvis netværket kræver specifikke indstillinger, skal du fravælge DHCP for at deaktivere DHCP. Du kan anvende en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. 6 Vælg Connect for at anvende indstillingerne. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Afhængigt af anordningen, vises skærmbilledet for udført forbindelse muligvis ikke. Hvis netværksindikatoren ikke lyser, skal du kontrollere netværksnavnet (SSID) og adgangskoden og derefter prøve indstillingen igen. 7 Husk at tilslutte din kompatible enhed tilbage til dit trådløse hjemmenetværk. Aktivér Java og cookies i dine browser-indstillinger

16 Netværk på standby Denne enhed tændes automatisk fra standby, hvis du har valgt enheden som udgangshøjttalere. Netværk på standby er normalt aktiveret, mens enheden er tilsluttet et netværk. Strømforsyningen i standbytilstand øges, når netværk på standby er aktiveret. For at nedsætte strømforbruget i standbytilstand skal man slukke for netværk på standby. Sådan slukkes netværk på standby 1 Berør og hold [NET] og [2] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at vælge OFF. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Hvis du vil holde netværksstandby slukket, skal du vælge en anden kilde end NET, før du sætter enheden på standby. For at tænde denne funktion skal du vælge On under trin 2. Hvis denne funktion er indstillet på ON (tændt), forbliver netværket (trådet LAN/ Wi-Fi) aktiveret, selv på standby. Strømforbruget i standby øges. Hvis denne funktion er indstillet på OFF (slukket), forbliver netværket (trådet LAN/Wi-Fi) deaktiveret i standby-tilstand. Netværket (trådet LAN/Wi-Fi) aktiveres, når enheden tændes. Strømforbruget på standby formindskes. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. Når enheden tændes vha. denne funktion, bliver begyndelsen af musikken muligvis ikke afspillet. Afhængigt af app en, kan betingelserne for aktivering af denne funktion variere. Enheden tændes muligvis ikke, selv om den vælges som udgangshøjttalere. I så fald start da afspilningen. Netværksstandby aktiveres, hvis en alarm tændes. (l 43) Nulstilling af netværk 1 Berør og hold [NET] og [1] inde i mindst 4 sekunder på displayet begynder at blinke. 2 Berør [NET] inden for 10 sekunder. Netværksindikatoren begynder at blinke blåt/rødt

17 Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup ) Et LAN-kabel må ikke tilsluttes. Hvis du gør det, deaktiveres funktionen Wi-Fi. f.eks. En kompatibel trådløs router kan have id-mærket WPS. 1 Tænd for apparatet. Fortsæt til næste trin, efter at netværksindikatoren ændrer sig fra at blinke blåt og rødt til at blinke langsomt i blåt. Det blå blink starter efter ca. 1 minut. Hvis det blå blink ikke starter, skal der udføres en netværksnulstilling. (l 16) 2 Berør og hold [NET] på enheden inde i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren (blå) blinker hurtigere, og PUSH vises i displayet. 3 Tryk på knappen WPS på den trådløse router. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Brug PIN-koden for WPS Efter trin 2 3 Berør og hold [NET] inde igen i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren (blå) blinker endnu hurtigere, og PIn vises i displayet. 4 Indtast PIN-koden i den trådløse router. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå)

18 Når enheden går i PIN-kodetilstanden WPS, kan du ikke oprette forbindelse vha. knappen WPS. For at bruge WPS-knappen skal du først slukke enheden og tænde den igen og derefter foretage netværksindstillingerne en gang til. Afhængigt af routeren, mister andre tilsluttede enheder muligvis forbindelse midlertidigt. Se brugervejledningen til den trådløse router, der anvendes, for detaljerede oplysninger herom

19 Brug af et LAN-kabel 1 Tag netledningen ud. 2 Tilslut denne enhed med en bredbåndsrouter osv. ved hjælp af et LAN-kabel. f.eks. Bredbånds-router, osv. LAN-kabel (medfølger ikke) 3 Tilslut netledningen med denne enhed, og tænd enheden. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Brug kategori 5 eller højere, lige LAN-kabler (STP) for tilslutning til perifere enheder. Mens netledningen er taget ud, skal LAN-kablet være tilsluttet eller frakoblet. Isætning af andre kabler end LAN-kabler i LAN-tilslutningspunktet kan skade enheden. Hvis LAN-kablet frakobles, initialiseres de netværksrelaterede indstillinger (l 20). I dette tilfælde skal indstillingerne foretages igen. Når et LAN-kabel tilsluttes, deaktiveres funktionen Wi-Fi. Strømforbruget formindskes, når enheden tændes eller er på standby

20 Sådan udføres netværksrelaterede indstillinger Du kan ændre denne enheds navn i netværket og bruge en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. Du kan også ændre navnet på denne enhed ved at ændre en indstilling i app en Panasonic Music Streaming (version eller nyere) (l 21). Se webstedet nedenfor for at få flere oplysninger om app en. (denne hjemmeside er kun på engelsk.) Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) 1 Tilslut din anordning til samme netværk som denne enhed. 2 Kontrollér denne enheds IP-adresse (l 46), og skrive den ned. 3 Start internetbrowseren på din anordning, og indtast derefter denne enheds IP-adresse i adressefeltet for at få vist indstillingssiden. Det kan tage nogle få minutter, før indstillingssiden vises, afhængigt af det omgivende miljø. I så fald skal du genindlæse browseren. Hvis enheden er tilsluttet Wi-Fi, kan der kun ændre enhedsnavn. Luk indstillingssiden, efter at du har ændret enhedsnavnet. For at ændre enhedsnavnet skal du vælge Change, indtaste et nyt enhedsnavn og derefter vælge Apply. 4 Indtast et enhedsnavn, og vælg derefter Next. Se trin 4 under Brug af en internetbrowser (l 14) for at få yderligere oplysninger om et enhedsnavn. 5 Vælg og indtast detaljerne. Hvis netværket kræver specifikke indstillinger, skal du fravælge DHCP for at deaktivere DHCP. Du kan anvende en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. 6 Vælg Connect for at anvende indstillingerne. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå)

21 Streaming af musik via et netværk Du kan streame musik fra dine anordninger eller onlinemusiktjenester til denne enhed og andre højttalere drevet af AllPlay. Du kan også streame musikkilden for dette system til andre højttalere drevet af AllPlay. Hjemmenetværk Du kan bruge AllPlay eller DLNA-funktionen for at streame musik fra anordningen via netværket til denne enhed ved brug af app'en "Panasonic Music Streaming" (gratis) osv. [ios] : App Store [Android] : Google Play Handlingerne og elementerne på skærmen osv. for app'en Panasonic Music Streaming kan blive genstand for ændringer. For at få de seneste oplysninger besøg da Der er flere apps til rådighed. Besøg (Disse websteder er kun på engelsk.) Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) Tilslut følgende anordninger til samme netværk som dette system. Anordning med Panasonic Music Streaming osv. installeret Anordning indeholdende musik

22 Følgende trin er baseret på Panasonic Music Streaming. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app en Panasonic Music Streaming. Brug altid den seneste version af app en. 3 Vælg en musikkilde. For at tilføje musikkilde skal du vælge + My Music Network og derefter vælge den enhed, der indeholder musikken. Den tilføjede musikkilde nummereres i rækkefølge fra 1. 4 Vælg en sang. 5 Vælg dette system som f.eks. udgangshøjttalere fra Select My room Speaker. Hvis du har flere højttalere drevet af AllPlay, kan du få glæde af en synkroniseret lyd fra dem på en gang. Vælg, og markér de højttalere, der skal grupperes. Du kan ændre indstillingen til højttalertilstanden for SC-ALL2 mod venstre eller højre kanal for at udføre stereosammenkobling. Du kan også afspille forskellige sange på andre højttalere drevet af AllPlay samtidig. Antallet af højttalere drevet af AllPlay, som kan afspille samtidig, varierer afhængigt af brugssituationen. Når du slukker for en af højttalerne drevet af AllPlay, stopper andre højttalere i samme gruppe muligvis afspilningen. Forstærkning af lyden Hvis du bruger app'en Panasonic Music Streaming, kan du anvende lydfunktionerne nedenfor fra app'ens indstillinger. Equalizer Dialogboksen Clear Mode

23 Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Når du afspiller musik fra DLNA serveren (PC med Windows 7 eller senere installeret, smartphone, NAS-enhed (Network Attached Storage) osv.), tilføj da indholdet og mappe til bibliotekerne for Windows Media Player, smartphonen eller NAS-enheden osv. Afspilningslisten i Windows Media Player kan kun afspille det indhold, der er gemt i bibliotekerne. Når dette system er valgt som DLNA-højttalere ( ): Lydstyrkekontrollen på enheden gælder muligvis ikke app'en. Afspilningskontrollen vha. en proceslinje på afspilningsskærmen virker muligvis ikke. Lydstyrkeniveauet for højttaler drevet af AllPlay påvirkes ikke. Hvis systemet vælges som udgangshøjttalere af en anden anordning, ændres musikkilden til den nye anordning. Men den tidligere anordnings display ændres muligvis ikke. Se Lydunderstøttelsesformat (l 53, 54) vedrørende det understøttede format. Filformater, som ikke understøttes af din DLNA-server, kan ikke afspilles. Afhængigt af indholdet og det tilsluttede udstyr, udføres afspilning muligvis ikke korrekt. Sørg for at stoppe afspilningen på din anordning, før du slukker den

24 Onlinemusiktjenester Denne enhed er kompatibel med flere musiktjenester. Besøg webstedet nedenfor for at få vist kompatibilitetsoplysninger: Klargøring Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet. Tilslut en anordning med en kompatibel app, der er installeret i samme netværk som dette system. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app en, og vælg en sang, der skal afspilles. Brug af Spotify Du får brug for Spotify Premium. Besøg følgende websted for yderligere oplysninger. Efter trin 2 3 Markér det firkantede billede for sangens cover art i nederste venstre hjørne af afspilningsskærmen. 4 Vælg dette system som udgangshøjttalere fra. For at få glæde af en synkroniseret lyd fra flere højttalere drevet af AllPlay skal du gruppere højttalerne ved brug af app'en Panasonic Music Streaming. (l 21)

25 Brug af andre onlinemusiktjenester end Spotify Efter trin 2 3 Vælg dette system som udgangshøjttalere fra. Afhængigt af tjeneste skal du muligvis åbne en fuldskærmsvisning for at få vist. Hvis du har flere højttalere drevet af AllPlay, kan du få glæde af en synkroniseret lyd fra dem på en gang. Vælg Group, og markér de højttalere, der skal grupperes. Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Registrering/abonnement er påkrævet. Du skal muligvis betale et gebyr. Serviceydelser, ikoner og specifikationer er underlagt ændringer. Besøg de enkelte musiktjenesters websteder for yderligere oplysninger

26 Streaming af musik på dette system til andre højttalere drevet af AllPlay Du kan bruge app'en Panasonic Music Streaming (l 21) for at streame dette systems musikkilde (Bluetooth /AUX-kilde, osv.) til andre højttalere drevet af AllPlay. Eks. Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) Klargør den ønskede lydkilde på dette system (tænd f.eks. for den tilsluttede anordning osv.). Installér din anordning med app en Panasonic Music Streaming. Tilslut din anordning og dine højttalere drevet af AllPlay til samme netværk som dette system. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke

27 2 Start app en Panasonic Music Streaming. Brug altid den seneste version af app'en. 3 Gå til Music Source. De tilgængelige musikkilder fra dette system angives på en liste på din anordning neden under enhedsnavnet til dette system. 4 Vælg den ønskede musikkilde på listen. 5 Anordningen begynder at læse den valgte musikkildes information fra dette system. Dette system skifter til vælgertilstand for den valgte musikkilde. Afhængigt af den valgte musikkilde, starter afspilningen muligvis. Hvis en indholdsliste vises på enheden, skal du vælge det ønskede indhold for at starte afspilningen. 6 Sådan streamer du dette systems lyd til de andre højttalere drevet af AllPlay 1 Fra Select Speaker vælges ved siden af enhedsnavnet for dette system. 2 Vælg de højttalere, der skal grupperes. Du kan ændre indstillingen til højttalertilstanden for SC-ALL2 mod venstre eller højre kanal for at udføre stereosammenkobling. Antallet af højttalere drevet af AllPlay, som kan afspille samtidig, varierer afhængigt af brugssituationen. Når du slukker for en af højttalerne drevet af AllPlay, stopper andre højttalere i samme gruppe muligvis afspilningen. Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Mens du nyder videoindholdet med denne funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet muligvis ikke. Hvis musikken streames til andre -højttalere drevet af AllPlay i mere end 8 timer, stopper de andre -højttalere drevet af AllPlay automatisk med at afspille musikken. (Specifikationer kan blive genstand for ændringer uden forudgående varsel.) Denne funktion annulleres, hvis en alarm aktiveres. (l 43)

28 Forudindstilling af stationer (Kun ved afspilning ved hjælp af internetradio-app'en) Denne enhed er kompatibel med Qualcomm AllPlay Radio drevet af TuneIn. Du kan forudindstille stationer, hvis der afspilles ved brug af internetradio-app'en AllPlay Radio. Qualcomm AllPlay Radio powered by TuneIn er et produkt tilhørende Qualcomm Connected Experiences, Inc. Du kan forudindstille op til 6 kanaler. En tidligere lagret station overskrives, når en anden station lagres i samme forudindstillede kanal. Klargøring Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet. Tilslut en anordning med en AllPlay Radio -app, der er installeret på samme netværk som denne enhed. 1 Tænd for systemet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app'en AllPlay Radio, og vælg en station for at afspille. Brug altid den seneste version af app en. 3 Berør og hold en af knapperne [1] til [6] inde i mindst 4 sekunder for at forudindstille den valgte station. Eks. P1 blinker 3 gange, når [1] er valgt

29 At lytte til en foruddefineret kanal Berør en af knapperne [1] til [6] på enheden. Hvis den valgte forudindstillede kanal ikke er forudindstillet, eller denne enhed ikke er tilsluttet netværket, vises no:ch

30 Bluetooth -handlinger Hvis du bruger Bluetooth -forbindelsen, kan du lytte til lyden fra Bluetooth -anordningen trådløst. Der henvises til betjeningsvejledningen til Bluetooth -enheden for yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter en Bluetooth -enhed. Tilslutning ved hjælp af menuen Bluetooth Klargøring Tænd for anordningens Bluetooth -funktion, og anbring anordningen i nærheden af denne enhed. Bluetooth -sammenkobling 1 Peg på [ ]. Hvis [ ] blinker hurtigt, gå da til trin 3. 2 For at gå i sammenkoblingstilstand skal du berøre og holde [ ] inde i mindst 2 sekunder. [ ] blinker hurtigt. 3 Vælg SC-ALL2 i Bluetooth -enhedens Bluetooth -menu. MAC-adressen (f.eks. 6C:5A:B5:B3:1D:0F) vises muligvis, før SC-ALL2 vises. [ ] lyser, og anordningen er tilsluttet denne enhed

31 Tilslutning af en sammenkoblet Bluetooth -anordning 1 Peg på [ ]. [ ] blinker langsomt. Hvis [ ] lyser, er der allerede tilsluttet en Bluetooth -anordning til denne enhed. Frakobl den. (l nedenfor) 2 Vælg SC-ALL2 i Bluetooth -enhedens Bluetooth -menu. 3 Start afspilning på Bluetooth -enheden. Frakobling af en Bluetooth -anordning Berør og hold [ ] inde i mindst 2 sekunder. [ ] blinker langsomt. Hvis du bliver bedt om adgangsnøglen, skal du indtaste Du kan registrere op til 8 anordninger på dette system. Hvis en 9. anordning sammenkobles, erstattes den anordning, som ikke er blevet anvendt i længst tid. Hvis [ ] er valgt som kilde, prøver denne enhed automatisk at oprette forbindelse med den sidst tilsluttede Bluetooth -anordning. Hvis forsøget mislykkes, skal du prøve at oprette forbindelse igen. Når enheden er valgt som højttalere drevet af AllPlay eller DLNA, skifter lydkilden til netværket. Bluetooth kan ikke vælges som lydkilde, mens enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS eller WPS PUSH. Denne enhed kan kun tilsluttes en anordning ad gangen. Mens du nyder videoindholdet med denne funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet muligvis ikke

32 Bluetooth standby Med denne funktion kan du tilslutte en sammenkoblet Bluetooth -anordning, hvis denne enhed er på standby. Denne enhed tændes automatisk, når du tilslutter en sammenkoblet Bluetooth -anordning. Hvis denne funktion er indstillet på On, øges energiforbruget for standby. 1 Berør og hold [ ] og [1] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at vælge On. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. For at slukke denne funktion skal du vælg OFF under trin 2. Fabriksindstillingen er OFF

33 Bluetooth -transmissionstilstand Du kan ændre transmissionstilstanden, så transmissionskvalitet eller lydkvalitet prioriteres. Klargøring Peg på [ ]. Hvis en Bluetooth -anordning allerede er tilsluttet, skal den afbrydes. 1 Berør og hold [ ] og [2] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. Ll: 1: Vægt på konnektivitet Ll: 2: Vægt på lydkvalitet 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg Ll: 1, hvis lyden afbrydes. Fabriksindstillingen er Ll:

34 Bluetooth -indgangsniveau Hvis lydens indgangsniveau for Bluetooth -anordningen er for lavt, skal du ændre indstillingen af indgangsniveauet. Klargøring Sørg for, at der allerede er tilsluttet en Bluetooth -anordning til denne enhed. (l 31) 1 Berør og hold [ ] og [3] inde i mere end 4 sek. In: 0 blinker i displayet. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. Visning In: 0 Bluetooth -indgangsniveau Lav In: 1 In: 2 Høj 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg In: 0, hvis lyden er forvrænget. Fabriksindstillingen er In:

35 AUX-indgang Du kan også høre musik fra en ekstern musikafspiller gennem denne enhed. Klargøring Tilslut en ekstern anordning. (l 11) 1 Peg på [AUX]. [AUX]-indikatoren (grøn) lyser. 2 Start afspilning på den tilsluttede anordning. Sådan vælges lydindgangsniveauet på den eksterne enhed 1 I AUX tilstand berøres og holdes [AUX] inde i mindst 4 sekunder. In: 0 blinker i displayet. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. In: 0: Normalt niveau In: 1: Højt niveau Fabriksindstillingen er In: 0. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg In: 0 for at forbedre lydforvrængningen, når In: 1 er valgt. Skru ned for lyden på den eksterne anordning for at formindske indgangssignalet. Et højt indgangssignal forvrænger lyden. Se enhedens eller anordningens betjeningsvejledning for yderligere oplysninger. Når enheden er valgt som højttalere drevet af AllPlay eller DLNA, skifter lydkilden til netværket. AUX kan ikke vælges som lydkilde, mens enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS eller WPS PUSH

36 Rear surround Hvis du har et kompatibelt Panasonic lydsystem til hjemmebiograf (f.eks. SC-ALL70T/SC-ALL30T), kan du bruge to SC-ALL2-enheder som bageste surround-højttalere for at få glæde af surround-højttalerlyden. Der henvises til betjeningsvejledningen til det kompatible Panasonic lydsystem til hjemmebiograf. Sammenkobling Klargøring Tænd for SC-ALL2 og SC-ALL70T/SC-ALL30T. 1 Start sammenkoblingstilstanden på SC-ALL70T/SC-ALL30T. 2 Tryk på og hold [AUX] og [6] på hver SC-ALL2 inde i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren slukkes. [NET] begynder at blinke langsomt. 3 Berør og hold [AUX] inde i mindst 4 sekunder. Visningen nedenfor ses. Blinker 4 Udfør indstillinger på venstre og højre surround-højttaler på SC-ALL2. Sådan indstilles SC-ALL2 som venstre surround-højttaler Berør [VOL ] for at vælge 0-:, og berør derefter [DISP] for at bekræfte. Sådan indstilles SC-ALL2 som højre surround-højttaler Berør [VOL +] for at vælge :-0, og berør derefter [DISP] for at bekræfte. Når du er færdig med at vælge højttaler, går SC-ALL2 i sammenkoblingstilstand blinker i displayet. Hvis sammenkoblingen lykkes, vises "good" på displayet. Hvis du forsøger at indstille venstre og højre surround-højttalere på samme kanal på SC-ALL2, mislykkes sammenkoblingen. Hvis sammenkoblingen mislykkes, vises FAIL. Gentag proceduren forfra, hvis dette sker

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Drive connected. www.parrot.com

Drive connected. www.parrot.com Drive connected Navigation Apps Håndfri Musik Ekstra www.parrot.com Hvad er Parrot ASTEROID? Parrot ASTEROID er en serie af integrerede multimedie systemer, der er designet for det automotive miljø og

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere