Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning "

Transkript

1 Betjeningsvejledning <Fulde version> Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug. RQT0A46-1J

2 Indholdsfortegnelse Tilbehør... 3 Vedligeholdelse af apparatet... 4 Om Bluetooth... 5 Referencevejledning for betjening... 7 Netværksindikatorbelysning... 8 Tilslutninger Netværksindstillinger Streaming af musik via et netværk Bluetooth -handlinger AUX-indgang Rear surround Firmware-opdatering Andre Fejlfinding Specifikationer Sådan bruges denne betjeningsvejledning Klik/tap på dette ikon for at springe til Indholdsfortegnelse. Sider, der henvises til, angives som l ±±. Du kan springe til den tilsvarende side ved at klikke/tappe på dette

3 Tilbehør 1 Netledning Netledningen må ikke bruges til andet udstyr

4 Vedligeholdelse af apparatet Rengør enheden med en blød, tør klud. Brug aldrig sprit, fortyndingsmiddel eller benzin til rengøring af enheden. Før brug af en kemisk behandlet klud læs da instruktionerne, der fulgte med kluden, omhyggeligt. Ved bortskaffelse eller overdragelse af dette apparat Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle fabriksstandarder for at slette brugerindstillingerne. (l 47, Sådan gendanner du indstillingerne til fabriksstandard ) Dine betjeningsprocedurer kan være optaget i denne enheds hukommelse. Indsamling af elektronikskrot Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer Dette symbol på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot kan eventuelt udløse bødeforlæggelse

5 Om Bluetooth Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for data og/eller information, som kompromitteres under en trådløs transmission. Det anvendte frekvensbånd Dette system anvender 2,4 GHz frekvensbåndet. Certificering af denne enhed Dette system opfylder frekvensrestriktionerne og er blevet certificeret på basis af frekvensreglerne. Dermed er en trådløs tilladelse ikke nødvendig. Følgende handling kan straffes i henhold til lovgivningen i visse lande: Tage enheden fra hinanden/ændring af enheden. Fjernelse af specifikationsangivelser. Begrænsninger i brugen Trådløs transmission og/eller brug af alle enheder, der er udstyret med Bluetooth, garanteres ikke. Alle enheder skal opfylde de standarder, der er fastlagt af Bluetooth SIG, Inc. Afhængigt af en enheds specifikationer og indstillinger, kan forbindelsen mislykkes, eller nogle handlingr kan være anderledes. Dette system understøtter Bluetooth -sikkerhedsfunktioner, men afhængigt af driftsmiljøet og/eller indstillingerne, er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Man skal være opmærksom ved trådløs overførsel af data til dette system. Dette system kan ikke overføre data til en Bluetooth -enhed. Anvendelsesområde Brug denne enhed inden for et maksimalt område på 10 m. Området kan være mindre afhængigt af miljøet, forhindringer eller interferens. Interferens fra andre enheder Dette system virker muligvis ikke korrekt, og der kan opstå problemer, som f.eks. støj og udfald af lyden på grund af radiobølgeinterferens, hvis dette system placeres for tæt på andre Bluetooth -anordninger, eller hvis anordningerne anvender 2,4 GHz båndet

6 Dette system virker muligvis ikke korrekt, hvis radiobølger fra en sendestation i nærheden osv. er for kraftige. Tilsigtet brug Dette system er kun til en normal, generel anvendelse. Brug ikke dette system i nærheden af udstyr eller i et miljø, som er følsom over for radiofrekvensinterferens (f.eks. lufthavne, hospitaler, laboratorier osv.)

7 Referencevejledning for betjening Set ovenfra Visning 2 Netværksindikator (l 8, 9) 3 Knapper [1] til [6] for de forudindstillede kanaler til internetradio (l 28) (Disse kontakter har ikke baggrundslys.) 4 Visningskontakt og -indikator [DISP] 5 Alarmknap og -indikator [ ] 6 AUX-kontakt og -indikator [AUX] 7 Bluetooth -kontakt og -indikator [ ] 8 Netværkskontakt og -indikator [NET] Aktivér WPS-sammenkoblingsfunktion (l 17)/firmwareopdateringstilstand (l 38) Standby-/On-kontakt og -indikator [Í/I] Berør for at tænde enheden og sætte den på standby eller omvendt. Der bruges en smule strøm, når enheden står på standby. 10 Lydstyrkekontrolkontakt og -indikator [VOL ]/[VOL +] Indstil lydstyrken (0 (min.) til 50 (maks.)) Disse kontakter fungerer ved blot at berøre mærkerne. Hver gang du berører kontakten, udsendes der en biplyd. Biplyden kan indstilles, så den er slukket. (l 45)

8 Netværksindikatorbelysning Netværksindikatormønstre vises nedenfor. Netværksindikator Belysning: blå/rød Belysning: blå Beskrivelse Blinker skiftevis Apparatet udfører en intern proces. Vent i ca. 1 minut, indtil blinket stopper. Tag ikke netledningen ud. Det kan udløse en fejl eller beskadige enheden. Blinker langsomt Enheden er klar til opsætning i netværk. (l 12) Blinker Enheden venter på WPS PUSH-forbindelse. (l 17) Blinker hurtigt Enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS. (l 17) - 8 -

9 Netværksindikator Belysning: blå Beskrivelse Lyser op Enheden er tilsluttet netværket. Belysning: rød Blinker Enheden er ved at blive tilsluttet til netværket. Hvis netværksforbindelsen ikke kan oprettes, fortsætter det med at blinke. Kontrollér netværksforbindelsen. (l 12) - 9 -

10 Tilslutninger Netledning (medfølger) Til en stikkontakt i væggen Denne enhed forbruger også lidt vekselstrøm (l 52), når den er slukket. Med henblik på strømbesparelse kan strømforsyningen afbrydes, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid. Visse indstillinger mistes, efter at du frakobler systemet. Du skal foretage nye indstillinger. Disse højttalere har ingen magnetisk afskærmning. De må ikke anbringes i nærheden af et fjernsyn, en pc eller andre enheder, som kan påvirkes af magnetisme. Tag ikke netledningen ud, mens enheden er tændt. Det kan udløse en fejl eller beskadige enheden

11 Tilslutning fra en ekstern anordning Lydkabel (medfølger ikke) Stiktype: 3,5 mm stereo Se enhedens eller anordningens betjeningsvejledning for yderligere oplysninger

12 Netværksindstillinger Du kan streame musik fra en anordning i netværket ved hjælp af funktionen Qualcomm AllPlay smart media platform eller DLNA. For at kunne bruge disse funktioner skal denne enhed sammenkobles samme netværk som anordningen. Qualcomm AllPlay smart media platform er et produkt fra Qualcomm Connected Experiences, Inc. Opdatér enhedens firmware, efter at netværksindstillingerne er fuldførte. (l 38) Vælg en indstillingsmetode for netværket ud fra følgende. Brug af en internetbrowser (l 13) Du kan få adgang til netværksindstillingerne for denne enhed ud fra internetbrowseren på din smartphone eller tablet osv. Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup ) (l 17) Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan du oprette forbindelse ved enten at trykke på knappen WPS eller indtaste PIN-koden for WPS. Brug af et LAN-kabel (l 19) Du kan oprette en stabil forbindelse til netværket vha. et LAN-kabel. Indstillingen annulleres efter den fastsatte tidsgrænse. I så fald skal du prøve indstillingen igen. Peg på [Í/I] for at annullere denne indstilling i midten for at slukke enheden

13 Brug af en internetbrowser Følgende trin er baseret på en smartphone. Et LAN-kabel må ikke tilsluttes. Hvis du gør det, deaktiveres funktionen Wi-Fi. 1 Tænd for apparatet. 2 Gå til Wi-Fi indstillingerne på anordningen. Fortsæt til næste trin, efter at netværksindikatoren ændrer sig fra at blinke blåt og rødt til at blinke langsomt i blåt. Det blå blink starter efter ca. 1 minut. Hvis det blå blink ikke starter, skal der udføres en netværksnulstilling. (l 16) Indstillinger Wi-Fi-indstillinger

14 3 Vælg ALL2 _AJ for at tilslutte med denne enhed. står for et tegn, som er entydigt for hver indstilling. Der kan gå op til 1 minut, før den vises på din Wi-Fi-liste. Hvis denne handling ikke fungerer korrekt, skal du gentage den flere gange. Husk at aktivere DHCP for netværksindstillingen på din kompatible anordning. Wi-Fi [ios-anordning]: Indstillingssiden vises automatisk i internetbrowseren. [Undtagen_iOS-anordning]: Åbn internetbrowseren, og opdater siden for at få vist indstillingssiden. Hvis indstillingerne ikke vises, skal du indtaste i URL-adressefeltet. 4 Indtast et enhedsnavn, og vælg derefter Next. Enhedsnavnet vises som denne enheds navn i netværket. Den garanterede grænse er 32 tegn. Enhedsnavnet indstilles, når Next vælges. Du kan også ændre enhedens navn, efter at der er oprettet forbindelse til netværket. (l 20)

15 5 Vælg netværksnavn (SSID), og indtast adgangskoden. Kontrollér den trådløse router for netværksnavn (SSID) og adgangskode. Der vises en liste over netværksnavne (SSID er), når du markerer boksen Network Name. For at få vist de tegn, du har indtastet i boksen Password skal du vælge Show Password. Hvis netværket kræver specifikke indstillinger, skal du fravælge DHCP for at deaktivere DHCP. Du kan anvende en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. 6 Vælg Connect for at anvende indstillingerne. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Afhængigt af anordningen, vises skærmbilledet for udført forbindelse muligvis ikke. Hvis netværksindikatoren ikke lyser, skal du kontrollere netværksnavnet (SSID) og adgangskoden og derefter prøve indstillingen igen. 7 Husk at tilslutte din kompatible enhed tilbage til dit trådløse hjemmenetværk. Aktivér Java og cookies i dine browser-indstillinger

16 Netværk på standby Denne enhed tændes automatisk fra standby, hvis du har valgt enheden som udgangshøjttalere. Netværk på standby er normalt aktiveret, mens enheden er tilsluttet et netværk. Strømforsyningen i standbytilstand øges, når netværk på standby er aktiveret. For at nedsætte strømforbruget i standbytilstand skal man slukke for netværk på standby. Sådan slukkes netværk på standby 1 Berør og hold [NET] og [2] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at vælge OFF. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Hvis du vil holde netværksstandby slukket, skal du vælge en anden kilde end NET, før du sætter enheden på standby. For at tænde denne funktion skal du vælge On under trin 2. Hvis denne funktion er indstillet på ON (tændt), forbliver netværket (trådet LAN/ Wi-Fi) aktiveret, selv på standby. Strømforbruget i standby øges. Hvis denne funktion er indstillet på OFF (slukket), forbliver netværket (trådet LAN/Wi-Fi) deaktiveret i standby-tilstand. Netværket (trådet LAN/Wi-Fi) aktiveres, når enheden tændes. Strømforbruget på standby formindskes. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. Når enheden tændes vha. denne funktion, bliver begyndelsen af musikken muligvis ikke afspillet. Afhængigt af app en, kan betingelserne for aktivering af denne funktion variere. Enheden tændes muligvis ikke, selv om den vælges som udgangshøjttalere. I så fald start da afspilningen. Netværksstandby aktiveres, hvis en alarm tændes. (l 43) Nulstilling af netværk 1 Berør og hold [NET] og [1] inde i mindst 4 sekunder på displayet begynder at blinke. 2 Berør [NET] inden for 10 sekunder. Netværksindikatoren begynder at blinke blåt/rødt

17 Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup ) Et LAN-kabel må ikke tilsluttes. Hvis du gør det, deaktiveres funktionen Wi-Fi. f.eks. En kompatibel trådløs router kan have id-mærket WPS. 1 Tænd for apparatet. Fortsæt til næste trin, efter at netværksindikatoren ændrer sig fra at blinke blåt og rødt til at blinke langsomt i blåt. Det blå blink starter efter ca. 1 minut. Hvis det blå blink ikke starter, skal der udføres en netværksnulstilling. (l 16) 2 Berør og hold [NET] på enheden inde i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren (blå) blinker hurtigere, og PUSH vises i displayet. 3 Tryk på knappen WPS på den trådløse router. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Brug PIN-koden for WPS Efter trin 2 3 Berør og hold [NET] inde igen i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren (blå) blinker endnu hurtigere, og PIn vises i displayet. 4 Indtast PIN-koden i den trådløse router. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå)

18 Når enheden går i PIN-kodetilstanden WPS, kan du ikke oprette forbindelse vha. knappen WPS. For at bruge WPS-knappen skal du først slukke enheden og tænde den igen og derefter foretage netværksindstillingerne en gang til. Afhængigt af routeren, mister andre tilsluttede enheder muligvis forbindelse midlertidigt. Se brugervejledningen til den trådløse router, der anvendes, for detaljerede oplysninger herom

19 Brug af et LAN-kabel 1 Tag netledningen ud. 2 Tilslut denne enhed med en bredbåndsrouter osv. ved hjælp af et LAN-kabel. f.eks. Bredbånds-router, osv. LAN-kabel (medfølger ikke) 3 Tilslut netledningen med denne enhed, og tænd enheden. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå). Brug kategori 5 eller højere, lige LAN-kabler (STP) for tilslutning til perifere enheder. Mens netledningen er taget ud, skal LAN-kablet være tilsluttet eller frakoblet. Isætning af andre kabler end LAN-kabler i LAN-tilslutningspunktet kan skade enheden. Hvis LAN-kablet frakobles, initialiseres de netværksrelaterede indstillinger (l 20). I dette tilfælde skal indstillingerne foretages igen. Når et LAN-kabel tilsluttes, deaktiveres funktionen Wi-Fi. Strømforbruget formindskes, når enheden tændes eller er på standby

20 Sådan udføres netværksrelaterede indstillinger Du kan ændre denne enheds navn i netværket og bruge en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. Du kan også ændre navnet på denne enhed ved at ændre en indstilling i app en Panasonic Music Streaming (version eller nyere) (l 21). Se webstedet nedenfor for at få flere oplysninger om app en. (denne hjemmeside er kun på engelsk.) Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) 1 Tilslut din anordning til samme netværk som denne enhed. 2 Kontrollér denne enheds IP-adresse (l 46), og skrive den ned. 3 Start internetbrowseren på din anordning, og indtast derefter denne enheds IP-adresse i adressefeltet for at få vist indstillingssiden. Det kan tage nogle få minutter, før indstillingssiden vises, afhængigt af det omgivende miljø. I så fald skal du genindlæse browseren. Hvis enheden er tilsluttet Wi-Fi, kan der kun ændre enhedsnavn. Luk indstillingssiden, efter at du har ændret enhedsnavnet. For at ændre enhedsnavnet skal du vælge Change, indtaste et nyt enhedsnavn og derefter vælge Apply. 4 Indtast et enhedsnavn, og vælg derefter Next. Se trin 4 under Brug af en internetbrowser (l 14) for at få yderligere oplysninger om et enhedsnavn. 5 Vælg og indtast detaljerne. Hvis netværket kræver specifikke indstillinger, skal du fravælge DHCP for at deaktivere DHCP. Du kan anvende en specifik IP-adresse, undernetsmaske, standard gateway, primær DNS osv. 6 Vælg Connect for at anvende indstillingerne. Når forbindelsen er oprettet, lyser netværksindikatoren (blå)

21 Streaming af musik via et netværk Du kan streame musik fra dine anordninger eller onlinemusiktjenester til denne enhed og andre højttalere drevet af AllPlay. Du kan også streame musikkilden for dette system til andre højttalere drevet af AllPlay. Hjemmenetværk Du kan bruge AllPlay eller DLNA-funktionen for at streame musik fra anordningen via netværket til denne enhed ved brug af app'en "Panasonic Music Streaming" (gratis) osv. [ios] : App Store [Android] : Google Play Handlingerne og elementerne på skærmen osv. for app'en Panasonic Music Streaming kan blive genstand for ændringer. For at få de seneste oplysninger besøg da Der er flere apps til rådighed. Besøg (Disse websteder er kun på engelsk.) Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) Tilslut følgende anordninger til samme netværk som dette system. Anordning med Panasonic Music Streaming osv. installeret Anordning indeholdende musik

22 Følgende trin er baseret på Panasonic Music Streaming. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app en Panasonic Music Streaming. Brug altid den seneste version af app en. 3 Vælg en musikkilde. For at tilføje musikkilde skal du vælge + My Music Network og derefter vælge den enhed, der indeholder musikken. Den tilføjede musikkilde nummereres i rækkefølge fra 1. 4 Vælg en sang. 5 Vælg dette system som f.eks. udgangshøjttalere fra Select My room Speaker. Hvis du har flere højttalere drevet af AllPlay, kan du få glæde af en synkroniseret lyd fra dem på en gang. Vælg, og markér de højttalere, der skal grupperes. Du kan ændre indstillingen til højttalertilstanden for SC-ALL2 mod venstre eller højre kanal for at udføre stereosammenkobling. Du kan også afspille forskellige sange på andre højttalere drevet af AllPlay samtidig. Antallet af højttalere drevet af AllPlay, som kan afspille samtidig, varierer afhængigt af brugssituationen. Når du slukker for en af højttalerne drevet af AllPlay, stopper andre højttalere i samme gruppe muligvis afspilningen. Forstærkning af lyden Hvis du bruger app'en Panasonic Music Streaming, kan du anvende lydfunktionerne nedenfor fra app'ens indstillinger. Equalizer Dialogboksen Clear Mode

23 Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Når du afspiller musik fra DLNA serveren (PC med Windows 7 eller senere installeret, smartphone, NAS-enhed (Network Attached Storage) osv.), tilføj da indholdet og mappe til bibliotekerne for Windows Media Player, smartphonen eller NAS-enheden osv. Afspilningslisten i Windows Media Player kan kun afspille det indhold, der er gemt i bibliotekerne. Når dette system er valgt som DLNA-højttalere ( ): Lydstyrkekontrollen på enheden gælder muligvis ikke app'en. Afspilningskontrollen vha. en proceslinje på afspilningsskærmen virker muligvis ikke. Lydstyrkeniveauet for højttaler drevet af AllPlay påvirkes ikke. Hvis systemet vælges som udgangshøjttalere af en anden anordning, ændres musikkilden til den nye anordning. Men den tidligere anordnings display ændres muligvis ikke. Se Lydunderstøttelsesformat (l 53, 54) vedrørende det understøttede format. Filformater, som ikke understøttes af din DLNA-server, kan ikke afspilles. Afhængigt af indholdet og det tilsluttede udstyr, udføres afspilning muligvis ikke korrekt. Sørg for at stoppe afspilningen på din anordning, før du slukker den

24 Onlinemusiktjenester Denne enhed er kompatibel med flere musiktjenester. Besøg webstedet nedenfor for at få vist kompatibilitetsoplysninger: Klargøring Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet. Tilslut en anordning med en kompatibel app, der er installeret i samme netværk som dette system. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app en, og vælg en sang, der skal afspilles. Brug af Spotify Du får brug for Spotify Premium. Besøg følgende websted for yderligere oplysninger. Efter trin 2 3 Markér det firkantede billede for sangens cover art i nederste venstre hjørne af afspilningsskærmen. 4 Vælg dette system som udgangshøjttalere fra. For at få glæde af en synkroniseret lyd fra flere højttalere drevet af AllPlay skal du gruppere højttalerne ved brug af app'en Panasonic Music Streaming. (l 21)

25 Brug af andre onlinemusiktjenester end Spotify Efter trin 2 3 Vælg dette system som udgangshøjttalere fra. Afhængigt af tjeneste skal du muligvis åbne en fuldskærmsvisning for at få vist. Hvis du har flere højttalere drevet af AllPlay, kan du få glæde af en synkroniseret lyd fra dem på en gang. Vælg Group, og markér de højttalere, der skal grupperes. Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Registrering/abonnement er påkrævet. Du skal muligvis betale et gebyr. Serviceydelser, ikoner og specifikationer er underlagt ændringer. Besøg de enkelte musiktjenesters websteder for yderligere oplysninger

26 Streaming af musik på dette system til andre højttalere drevet af AllPlay Du kan bruge app'en Panasonic Music Streaming (l 21) for at streame dette systems musikkilde (Bluetooth /AUX-kilde, osv.) til andre højttalere drevet af AllPlay. Eks. Klargøring Fuldfør netværksindstillingerne. (l 12) Klargør den ønskede lydkilde på dette system (tænd f.eks. for den tilsluttede anordning osv.). Installér din anordning med app en Panasonic Music Streaming. Tilslut din anordning og dine højttalere drevet af AllPlay til samme netværk som dette system. 1 Tænd for apparatet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke

27 2 Start app en Panasonic Music Streaming. Brug altid den seneste version af app'en. 3 Gå til Music Source. De tilgængelige musikkilder fra dette system angives på en liste på din anordning neden under enhedsnavnet til dette system. 4 Vælg den ønskede musikkilde på listen. 5 Anordningen begynder at læse den valgte musikkildes information fra dette system. Dette system skifter til vælgertilstand for den valgte musikkilde. Afhængigt af den valgte musikkilde, starter afspilningen muligvis. Hvis en indholdsliste vises på enheden, skal du vælge det ønskede indhold for at starte afspilningen. 6 Sådan streamer du dette systems lyd til de andre højttalere drevet af AllPlay 1 Fra Select Speaker vælges ved siden af enhedsnavnet for dette system. 2 Vælg de højttalere, der skal grupperes. Du kan ændre indstillingen til højttalertilstanden for SC-ALL2 mod venstre eller højre kanal for at udføre stereosammenkobling. Antallet af højttalere drevet af AllPlay, som kan afspille samtidig, varierer afhængigt af brugssituationen. Når du slukker for en af højttalerne drevet af AllPlay, stopper andre højttalere i samme gruppe muligvis afspilningen. Dette system vises som Panasonic ALL2, hvis enhedsnavnet ikke er indstillet. Mens du nyder videoindholdet med denne funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet muligvis ikke. Hvis musikken streames til andre -højttalere drevet af AllPlay i mere end 8 timer, stopper de andre -højttalere drevet af AllPlay automatisk med at afspille musikken. (Specifikationer kan blive genstand for ændringer uden forudgående varsel.) Denne funktion annulleres, hvis en alarm aktiveres. (l 43)

28 Forudindstilling af stationer (Kun ved afspilning ved hjælp af internetradio-app'en) Denne enhed er kompatibel med Qualcomm AllPlay Radio drevet af TuneIn. Du kan forudindstille stationer, hvis der afspilles ved brug af internetradio-app'en AllPlay Radio. Qualcomm AllPlay Radio powered by TuneIn er et produkt tilhørende Qualcomm Connected Experiences, Inc. Du kan forudindstille op til 6 kanaler. En tidligere lagret station overskrives, når en anden station lagres i samme forudindstillede kanal. Klargøring Sørg for, at netværket er tilsluttet internettet. Tilslut en anordning med en AllPlay Radio -app, der er installeret på samme netværk som denne enhed. 1 Tænd for systemet. Kontrollér, at netværksindikatoren (blå) lyser. Hvis netværksindikatoren blinker blåt og rødt, skal du vente, indtil det stopper med at blinke. 2 Start app'en AllPlay Radio, og vælg en station for at afspille. Brug altid den seneste version af app en. 3 Berør og hold en af knapperne [1] til [6] inde i mindst 4 sekunder for at forudindstille den valgte station. Eks. P1 blinker 3 gange, når [1] er valgt

29 At lytte til en foruddefineret kanal Berør en af knapperne [1] til [6] på enheden. Hvis den valgte forudindstillede kanal ikke er forudindstillet, eller denne enhed ikke er tilsluttet netværket, vises no:ch

30 Bluetooth -handlinger Hvis du bruger Bluetooth -forbindelsen, kan du lytte til lyden fra Bluetooth -anordningen trådløst. Der henvises til betjeningsvejledningen til Bluetooth -enheden for yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter en Bluetooth -enhed. Tilslutning ved hjælp af menuen Bluetooth Klargøring Tænd for anordningens Bluetooth -funktion, og anbring anordningen i nærheden af denne enhed. Bluetooth -sammenkobling 1 Peg på [ ]. Hvis [ ] blinker hurtigt, gå da til trin 3. 2 For at gå i sammenkoblingstilstand skal du berøre og holde [ ] inde i mindst 2 sekunder. [ ] blinker hurtigt. 3 Vælg SC-ALL2 i Bluetooth -enhedens Bluetooth -menu. MAC-adressen (f.eks. 6C:5A:B5:B3:1D:0F) vises muligvis, før SC-ALL2 vises. [ ] lyser, og anordningen er tilsluttet denne enhed

31 Tilslutning af en sammenkoblet Bluetooth -anordning 1 Peg på [ ]. [ ] blinker langsomt. Hvis [ ] lyser, er der allerede tilsluttet en Bluetooth -anordning til denne enhed. Frakobl den. (l nedenfor) 2 Vælg SC-ALL2 i Bluetooth -enhedens Bluetooth -menu. 3 Start afspilning på Bluetooth -enheden. Frakobling af en Bluetooth -anordning Berør og hold [ ] inde i mindst 2 sekunder. [ ] blinker langsomt. Hvis du bliver bedt om adgangsnøglen, skal du indtaste Du kan registrere op til 8 anordninger på dette system. Hvis en 9. anordning sammenkobles, erstattes den anordning, som ikke er blevet anvendt i længst tid. Hvis [ ] er valgt som kilde, prøver denne enhed automatisk at oprette forbindelse med den sidst tilsluttede Bluetooth -anordning. Hvis forsøget mislykkes, skal du prøve at oprette forbindelse igen. Når enheden er valgt som højttalere drevet af AllPlay eller DLNA, skifter lydkilden til netværket. Bluetooth kan ikke vælges som lydkilde, mens enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS eller WPS PUSH. Denne enhed kan kun tilsluttes en anordning ad gangen. Mens du nyder videoindholdet med denne funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet muligvis ikke

32 Bluetooth standby Med denne funktion kan du tilslutte en sammenkoblet Bluetooth -anordning, hvis denne enhed er på standby. Denne enhed tændes automatisk, når du tilslutter en sammenkoblet Bluetooth -anordning. Hvis denne funktion er indstillet på On, øges energiforbruget for standby. 1 Berør og hold [ ] og [1] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at vælge On. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. For at slukke denne funktion skal du vælg OFF under trin 2. Fabriksindstillingen er OFF

33 Bluetooth -transmissionstilstand Du kan ændre transmissionstilstanden, så transmissionskvalitet eller lydkvalitet prioriteres. Klargøring Peg på [ ]. Hvis en Bluetooth -anordning allerede er tilsluttet, skal den afbrydes. 1 Berør og hold [ ] og [2] inde i mindst 4 sekunder. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. Ll: 1: Vægt på konnektivitet Ll: 2: Vægt på lydkvalitet 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg Ll: 1, hvis lyden afbrydes. Fabriksindstillingen er Ll:

34 Bluetooth -indgangsniveau Hvis lydens indgangsniveau for Bluetooth -anordningen er for lavt, skal du ændre indstillingen af indgangsniveauet. Klargøring Sørg for, at der allerede er tilsluttet en Bluetooth -anordning til denne enhed. (l 31) 1 Berør og hold [ ] og [3] inde i mere end 4 sek. In: 0 blinker i displayet. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. Visning In: 0 Bluetooth -indgangsniveau Lav In: 1 In: 2 Høj 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg In: 0, hvis lyden er forvrænget. Fabriksindstillingen er In:

35 AUX-indgang Du kan også høre musik fra en ekstern musikafspiller gennem denne enhed. Klargøring Tilslut en ekstern anordning. (l 11) 1 Peg på [AUX]. [AUX]-indikatoren (grøn) lyser. 2 Start afspilning på den tilsluttede anordning. Sådan vælges lydindgangsniveauet på den eksterne enhed 1 I AUX tilstand berøres og holdes [AUX] inde i mindst 4 sekunder. In: 0 blinker i displayet. 2 Berør [VOL ] eller [VOL +] for at ændre indstillingen. In: 0: Normalt niveau In: 1: Højt niveau Fabriksindstillingen er In: 0. 3 Berør [DISP] for at bekræfte indstillingen. Vælg In: 0 for at forbedre lydforvrængningen, når In: 1 er valgt. Skru ned for lyden på den eksterne anordning for at formindske indgangssignalet. Et højt indgangssignal forvrænger lyden. Se enhedens eller anordningens betjeningsvejledning for yderligere oplysninger. Når enheden er valgt som højttalere drevet af AllPlay eller DLNA, skifter lydkilden til netværket. AUX kan ikke vælges som lydkilde, mens enheden venter på PIN-kodeforbindelsen WPS eller WPS PUSH

36 Rear surround Hvis du har et kompatibelt Panasonic lydsystem til hjemmebiograf (f.eks. SC-ALL70T/SC-ALL30T), kan du bruge to SC-ALL2-enheder som bageste surround-højttalere for at få glæde af surround-højttalerlyden. Der henvises til betjeningsvejledningen til det kompatible Panasonic lydsystem til hjemmebiograf. Sammenkobling Klargøring Tænd for SC-ALL2 og SC-ALL70T/SC-ALL30T. 1 Start sammenkoblingstilstanden på SC-ALL70T/SC-ALL30T. 2 Tryk på og hold [AUX] og [6] på hver SC-ALL2 inde i mindst 4 sekunder. Netværksindikatoren slukkes. [NET] begynder at blinke langsomt. 3 Berør og hold [AUX] inde i mindst 4 sekunder. Visningen nedenfor ses. Blinker 4 Udfør indstillinger på venstre og højre surround-højttaler på SC-ALL2. Sådan indstilles SC-ALL2 som venstre surround-højttaler Berør [VOL ] for at vælge 0-:, og berør derefter [DISP] for at bekræfte. Sådan indstilles SC-ALL2 som højre surround-højttaler Berør [VOL +] for at vælge :-0, og berør derefter [DISP] for at bekræfte. Når du er færdig med at vælge højttaler, går SC-ALL2 i sammenkoblingstilstand blinker i displayet. Hvis sammenkoblingen lykkes, vises "good" på displayet. Hvis du forsøger at indstille venstre og højre surround-højttalere på samme kanal på SC-ALL2, mislykkes sammenkoblingen. Hvis sammenkoblingen mislykkes, vises FAIL. Gentag proceduren forfra, hvis dette sker

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem 3D Blu-ray TM -disksystem Gældende for alle BDS x80 modeller Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 UDPAKNING 3 MEDFØLGENDE DELE 3 INSTALLATIONSSTED 4 KONTROLLER

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Læs informationerne. Gem informationerne.

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Kontroller på SB26 s toppanel 4 Kontroller og tilslutninger på SB26's

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere