Heat Pumps Heat Recovery

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heat Pumps Heat Recovery"

Transkript

1 S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 4. September 2008 Chillventa Nürnberg 2008 Energibesparelser finansierer renovering THEME: Heat Pumps Heat Recovery

2 ScanRef 37. volume no. 4 september 2008 ISSN-nr.: ScanRef is published on behalf of the Associa tions of Refrigeration in Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland. Publisher: ScanPub ApS Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Editorial Office: Jens Utoft, chiefeditor Åbakke 3, DK-7800 Skive Tel.: Editor Sweden: Anders Hiorth Banvallen 11, S Kullavik Tel.: Fax: Editor Norway: Svein Erik Pedersen Buerstadvn. 19, N-3135 Torød Tel.: Fax: Advertising: Denmark og Norway: Mogens Fogh Vemmedrupvej 153 DK-4632 Bjæverskov Tel.: Fax: Sweden, Finland og International: Anders Hiorth Banvallen 11, S Kullavik Tel.: Fax: Subscription: ScanPub ApS Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Price: Scandinavian DKK Europe DKK Graphic Design: Per Jensen, PJ Grafisk Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Print: Johnsen Offset, Grenaa Contents Gennemsigtighed i varmepumpe-junglen... Side 4 Dansk Elsparemærke og anbefalinger skal hjælpe forbrugerne til at handle økonomisk og miljømæssigt fornuftigt. 65% still use HCFC... Page months left before ban, study shows 65 percent of cooling installations1 still use HCFC gases. Finnish prevention of climate change... Page 14 Finland s greenest store has been equipped with emission-free cooling services. Presentation of exhibitors at Chillventa... Page 22 - At least 20 of them are from Denmark, Sweden and Finland. Pioner har vind i sejlene... Side 28 Dansk Varmepumpe Industri A/S forventer fortsat årlig vækst på 30% med øget eksportandel. Klassiska köldmedier högintelligent automatik... Sida 30 Konsum Nord har etablerat ett COOP Forum på Birsta marknadsplats, strax norr om Sundsvall. Utfordringer ved utskifting til varmepumper... Side 32 Store markedsmuligheter for varmepumper i Norge, framgikk det av Norsk Varmepumpeforenings seminar på Gardamoen. Friske fisk fra Hanstholm... Side 36 Hanstholm Seafood Center sikrer ubrudt kølekæde med udvidelse af nedkølet auktionshal, køle- og fryserum, samt kølesluser til lastning af fiskebiler. Naturgas til varmepumper... Side 38 Gasdrevne varmepumper er i mange tilfælde den bedste løsning både mht. energiudnyttelse, miljø og økonomi, fastslår Dansk Gasteknisk Center. Energibesparelser finansierer renovering... Side 42 Performance Contracting indebærer forbedringer af aircondition- og køleanlæg med garanti for, at besparelserne dækker udgifterne. Ny direktør for Dansk Køledag... Side 50 Lisbeth Groth Haastrup skal stå i spidsen for Nordens største kølekonference. Samtidig flyttes sekretariatet til Maskinmestrenes Forening. Mærke Udendørsenhed Indendørsenhed Frontpage Photo: Alfa Laval Edition closed at 25. august 2008

3 Verdensnyhed på Chillventa! Hal 4, bod Leading with smart systems: - mere variabelt - mere effektivt - pladsbesparende Vi glæder os til dit besøg i Nürnberg fra den 15. til 17. oktober Güntner AG & Co.KG Sales Office Scandinavia Julsøvej 1, 1 sal 8240 RISSKOV DENMARK Telefon: keep(s) your quality.

4 NEWS Gennemsigtighed i varmepumpe-junglen Mærke Udendørsenhed Indendørsenhed (Det faktiske energiforbrug vil bero på brugen af anlægget og vejrforhold) Køling Køling/opvarmning Luftkølet Vandkølet A: lavt forbrug G: højt forbrug (db(a) ) Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger. Standard EN Klimaanlæg Direktiv 2002/31/EF om energimærkning ABC 123 ABC 123 Energisparefondens energimærke til varmepumper. Dansk Elsparemærke og anbefalinger skal hjælpe forbrugerne til at handle økonomisk og miljømæssigt fornuftigt, inden de køber en luft-tilluft-varmepumpe. For at hjælpe forbrugerne med at finde hoved og hale i varmepumpe-junglen gør Elsparefonden i Danmark det nu muligt for producenterne at opnå Elsparemærket på luft-til-luftvarmepumper. I første omgang kan producenterne opnå Elsparefondens anbefaling på pumper, der lever op til Elsparefondens kriterier for at være egnet til brug i sommerhuse. Kriterierne er udarbejdet i samarbejde med branchens producenter. En varmepumpe udnytter energien tre gange bedre end almindelig elvarme. I sommerhuset, som i forvejen opvarmes med elradiatorer, kan det derfor være en rigtig god idé med en luft-til-luft-varmepumpe. Det forudsætter dog, at varmepumpen kan reguleres ned og klare det danske vinterklima, siger sekretariatschef i Elsparefonden, Göran Wilke. Men i helårsboliger er situationen en ganske anden. For de 95% af de danske husstande, der ikke har elvarme, ser regnestykket helt anderledes ud. Her kommer varmepumpen til kort i forhold til f.eks. fjernvarme, men typisk også i forhold til at efterisolere boligen. Der er ingen tvivl om, at varmepumperne er en landvinding og en teknologisk nyskabelse. Det er bare ikke helt nok, at teknologien er god den skal også bruges det rigtige sted, siger Göran Wilke. Når varmepumper i dag ikke er et miljømæssigt alternativ til fjernvarme og sparetiltag, skyldes det, at hele 50% af den danske el-produktion er baseret på kul. Det giver et højt CO 2 - udslip pr. kwh el. Her adskiller Danmark sig fra vores nordiske nabolande, der ikke bruger kul i elproduktionen, men nyder godt af vandkraft og atomkraft. På sigt vil varmepumper blive mere interessante i takt med, at den danske el-produktionen effektiviseres og andelen af vedvarende energi stiger. Men om år bruger vores huse langt mindre energi til opvarmning. Derfor er det afgørende, at forbrugerne får tilbudt varmepumper, der svarer til et langt lavere varmebehov og ikke lægger hindringer i vejen for varmebesparelser. Ud fra samme logik kan varmepumper i lavenergihuse være en god ide, da klimaskærmen fra start er i orden. Her i efteråret følges lanceringen af Elsparermærket op af to informationskampagner om varmepumper én rettet mod sommerhuse og én mod parcelhuse. Her vil Elsparefonden gå ud med konkrete råd og anbefale navngivne varmepumper, der lever op til krav, hvad angår energieffektivitet, kvalitet og service. Fakta om varmepumper Den klart ringeste opvarmningsform er direkte elvarme, der har en miljøbelastning, der er mere end dobbelt så stor som for alle andre opvarmningsformer. I dag bruges der i Danmark ca. 1 TWh til direkte elopvarmning, fordelt på ca. 2/3 i boliger og 1/3 i fritidshuse. Den mest udbredte varmepumpe, luft-til-luft-varmepumpen, giver bygningen en samlet virkningsgrad på kun ca. 200%. Den lavere effektivitet skyldes, at denne type kun dækker dele af boligens opvarmnings- og brugsvandsbehov, og derfor skal der suppleres med direkte elvarme fx til varmt vand. Varmepumper er klart at foretrække i forhold til direkte elvarme, der netop ikke udnytter elektricitetens høje energikvalitet. Varmepumpen kan reducere elforbruget og miljøbelastningen med %. For Danmark er det afgørende, at de energieffektive varmepumper bruges der, hvor de gør størst gavn. Hvis varmepumper placeres i elopvarmede huse i stedet for huse med oliefyr, giver dette fire gange så stor CO 2 - reduktion og en markant bedre forbrugerøkonomi. Varmepumper i fritidshuse Elsparefonden har fastsat følgende kriterier for at få Elsparefondens anbefalelsesmærke for luft-luft-varmepumper til fritidshuse. Alle kriterier skal være opfyldt: Varmepumpen skal være energieffektiv og have energimærke A i varmepumpedrift. Energimærkningen er i henhold til EU-direktiv 2002/31/ EC Energy labelling of household air-conditioners, som specificerer, at reversible anlæg også skal have et energimærke i varmepumpe-mode. Dette krav skal kunne verificeres ved en eventuel stikprøvekontrol og akkrediteret test efter EN ved +7/+20ºC, specificeret luftfugtighed og den af producenten oplyste indstilling af rated capacity. Ved test efter EN ved +2/+20ºC (og luftfugtighed efter standarden) og fuldlast skal COP være større end eller lig med 2,8. Ved test efter samme standard ved -7/+20ºC, fuldlast og luftfugtighed efter standarden skal COP være større end eller lig med 2,5. Energieffektiviteterne skal kunne verificeres ved en eventuel stikprøvekontrol. Varmepumpen skal kunne reguleres ned til en indetemperatur på maksimum +12ºC. Det skal kunne ske med den integrerede styring i varmepumpen. Varmepumpen skal være beregnet til nordisk klima, og skal kunne afrime ved lav stuetemperatur, og dette skal kunne verificeres ved en test efter metoden i EN Professionelle kølefolk Varmepumpen skal opsættes af professionelle køle- eller varmepumpefolk. Det skal af al information om den pågældende varmepumpetype gælde, at varmepumpen skal opsættes af autoriserede køle- eller varmepumpeinstallatører. Elsparefondens hjemmeside med positivlisten henviser til installatører på dk og Der skal være reservedelslager, serviceorganisation m.v. til stede. Dette kan sikres ved en 3-års suppleringsgaranti. De første 4 punkter vil normalt blive dækket af ansøgningsmaterialet, som skal indeholde testrapporter for de pågældende driftstilstande og skriftlige erklæringer om minimal rumtemperatur og duelighed til nordisk klima (inklusive duelig afrimningsfunktion). De 2 sidste punkter kan dækkes af, at apparaterne findes på Teknologisk Instituts liste over godkendte apparater, eller af skriftligt materiale, herunder 3 års suppleringsgaranti. Elsparefonden pointerer, at det er en frivillig ordning, og det er gratis at komme på listen. Man skal underskrive en kontrakt med Elsparefonden, hvor det bl.a. fremgår, at leverandøren er forpligtet til at stille apparater til rådighed for stikprøvekontrol. Krav til optagelse samt procedurer ligger på Elsparefondens hjemmeside For at komme på Elsparefondens produktoversigt udfyldes et Excel-ark. Derudover sendes testrapport for de relevante driftstilstande. Excelarket og testrapporter fremsendes elektronisk via mail til Per Henrik Pedersen på Teknologisk Instituts Center for køle- og varmepumpeteknik, som vil behandle optagelsen hurtigst muligt. 4 [ScanRef. 4. September 2008]

5 Den nye bygning på 950 kvadratmeter får varme fra solvarme og et varmelager under huset. Køling sker blandt andet med faseabsorberende materialer. Gemmer solvarme til vinterbrug Boligsektoren er en af de mest energiforbrugende sektorer. Derfor er Københavns Universitet nu gået sammen med vinduesfabrikanten Velux og Københavns Kommune om at bygge fremtidens klimavenlige hus. Det skal stå færdigt til maj 2009 før FN's Klimakonference i København. Det nye klimavenlige hus er projekteret af Christensen og Co. Arkitekter A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet COWI og skal blandt andet bruges til studieadministration, studenterservicefunktioner, mødefaciliteter og en faculty club. Ingeniørfirmaet Cowi vil gemme den overskydende solvarme fra et solvarmeanlæg i seks rør under en ny bygning på Københavns Universitet. Den opvarmede undergrund skal effektivisere varmepumpen, der skal levere varme i kolde perioder. Gruppeleder Reto Hummelshøj fra Cowi oplyser til ugebladet Ingeniøren at Cowi formentlig vælger en løsning, hvor seks rør på 30 meter bores ned i undergrunden og fyldes med frostsikret vand. De skal være med til at sikre et effektivt varmesystem i den cirkelrunde bygning med navnet Green Lighthouse, der skal være et udstillingsvindue for dansk teknologi i forbindelse med klimatopmødet i I varme perioder skal rørene opvarme jorden under bygnin- gen og øge effektiviteten på den varmepumpe, der skal trække varme op i bygningens gulvvarmesystem i kolde perioder. I perioder med tilstrækkelig af sollys får gulvvarmesystemet leveret varme direkte fra bygningens solfangere, men når solen ikke er tilstrækkelig, henter en varmepumpe varme op fra undergrunden som i et jordvarmeanlæg. Cowi mangler stadig at få en række detaljer på plads og overvejer i øjeblikket, om varmepumpen skal være eldrevet eller varmedrevet. Ifølge Reto Hummelshøj vælger Cowi nok den sidste løsning. Kølingen af bygningen sker som udgangspunkt med naturlig ventilation og betongulve, der opsuger varmen. En anden løsning er gipsplader med indbygget faseskiftende materiale. Materialet består af mikroindkapslet paraffin, der smelter ved 23 grader og dermed optager varme. Når nattekulden nærmer sig, og temperaturen falder, så afgiver de varme i stedet, forklarer Reto Hummelshøj. Energiforbruget i bygningen vil ligge på 22 kwh/m 2 per år til opvarmning, ventilation, varmt brugsvand og belysning. Dermed ligger energiforbruget under de krav, der fra 2020 forventes at gælde for alt nybyggeri. Bygningens tag skal også beklædes med solceller, der vil få energiforbruget helt i bund. Arkitekt og direktør Michael Christensen, Christensen og Co. Arkitekter A/S præsenterer vinderprojektet på vegne af vinderkonsortiet som tillige består af ingeniørfirmaet COWI. Foto: Claudia Dons NEWS Fit for the future? eurammon lecture series at Chillventa points up perspectives in natural refrigeration The European initiative for natural refrigerants eurammon will present information on key aspects of refrigeration using natural refrigerants at Chillventa, the new international trade fair for refrigeration, air conditioning and heat pumps from October 2008 in Nuremberg. eurammon s tradeshow presence will include a series of lectures presented in English headed Refrigeration Applications with Natural Refrigerants. These lectures are intended to be of interest to planners, operators and contractors of refrigeration equipment and will update them on the latest refrigeration applications using natural refrigerants. The lectures will all take place on the second day of the show, 16 October, between 9.30 and 11.30am at Congress Center CCN East (Room Kiev, Level 2). Refrigeration experts will give twenty-minute presentations about the use of carbon dioxide in air-conditioning for buildings and refrigeration in supermarkets, the advantages of using ammonia in the meat processing industry, and the current status and prospects for future applications of ammonia in refrigerant plants in the Ukraine. Those attending will hear examples of recent installations using natural refrigerants and will gain a greater insight into natural refrigeration system designs, latest developments on the technology front, and trends and perspectives in refrigeration. For instance, from 1 January, 2010 no new HCFCs may be used throughout Europe, explains Monika Witt, Chairwoman of eurammon. This is forcing the refrigeration industry to rethink. Natural refrigerants like ammonia, carbon dioxide and hydrocarbons are an obvious solution. They are carbon-neutral, energy-efficient and available inexpensively in large amounts. After the lectures, eurammon will host a Brunch for Friends of Natural Refrigerants at the eurammon booth (Hall 1, No. 314), giving interested parties an opportunity to follow up on the information presented and network with people in the international refrigeration/air-conditioning community. More at [ScanRef. 4. September 2008] 5

6 NEWS Ny vätskekyld vätskekylare Carriers påbörjar under hösten 2008 att lansera nya Aquaforce 30XW, som passar till alla användningsområden. Det fungerar lika bra för komfort- och processkyla som effektiv värmepump. Vidare lämpar sig Aquaforce även utmärkt för lågtemperaturapplikationer. Aquaforce finns i 27 olika modeller och täcker kylbehov mellan 400 och 1800 kw. Enligt Carrier ligger den nya Aquaforce i toppklass med avseende på energiverkningsgrad, vilket har en ökande betydelse på marknaden. För att kunna möta kundens alla önskemål och förenkla installationen tillhandahåller Aquaforce ett komplett utbud av tillbehör. De fysiska måtten är anpassade för att enkelt kunna ersätta uttjänta aggregat. multichannel Nästa generation CCU Compact Chiller Unit baserad på den unika värmeväxlaren EC59, All in one, visas på ChillVenta i Nürnberg oktober 2008 Johnson Controls new E-Link gateway enables YORK chillers to connect to any open protocol monitoring or controls system, including their own Metasys building management system. Complete connectivity for York chillers Johnson Controls has announced that its YORK brand of chillers can now offer a complete connectivity solution thanks to the release of the E-Link gateway. The new E-Link gateway enables a number of standard open communication protocol options, facilitating integration into a Metasys building management system (BMS), or with third party monitoring or control system that supports standard communication protocols. E-Link gateway benefits include: efficient management of communication protocols used by YORK chillers data is managed in a consistent, organised and defined medium configuration of the gateway for the equipment profile and output communication protocol is achieved by a simple switch selection quick start-up of the connectivity interface to the chiller The E-Link gateway is available as an option on current YORK chillers or as a field upgrade and comprises of a circuit board that can be mounted directly inside the chiller control panel. It can be supplied within a 120/240V AC line voltage enabled enclosure. The E-Link gateway is compatible with Bacnet MSTP, N2 Open and Modbus RTU as standard and LON as an optional interface. This new interface will replace the existing YORK Microgateway, which is being discontinued for new projects, although replacement parts will be available from Johnson Controls. EC59 Besök multichannel i vår monter 5-126A multichannel AB Hanögatan 5 S Malmö Sweden Phone: +46-(0) Fax: +46-(0) Carrier och Midea i Joint Venture Amerikanska Carrier Corp. och kinesiska Guangdong Midea Electric Appliances Co. Ltd., två giganter inom luftkonditionering, har slutit ett Joint Ventureavtal om en tillverkningsenhet i Shunde, Kina. Carrier har redan tidigare ett antal joint ventureavtal med asiatiska företag, bl. a ett med japanska Toshiba sedan Midea och Carrier investerar tillsammans ca 29 miljoner USD (ca 185 MSEK) i fabriken, där Midea äger 60% och Carrier 40%. Man kommer att producera friblåsande splitaggregat exklusivt för Carrriers globala marknad, som därmed stärker sin position inom detta marknadssegment. Man beräknar att fabriken är i full produktion vid kommande årsskifte och kan då ge Carrier ett årligt tillskott på inte mindre än 1,4 miljoner enheter. 6 [ScanRef. 4. September 2008]

7 Carrier lägger ner även i Ingelstad Ingelstadsfabriken går samma öde till mötes som den i Arvika. 157 personer berörs när Carrier Refrigeration lägger ner tillverkningen i Ingelstad, berättar SmålandsPosten 30. juni. Beskedet var inte oväntat. Företaget har under en tid haft svårigheter. Senast i februari i år fick 68 st anställda lämna företaget. Sådan här beslut är alltid svåra och vi underskattar inte den påverkan de har på våra anställda, deras familjer och samhället, säger Rolf Sjöström, VD för Carrier Refrigeration AB Sweden. De här åtgärderna är nödvändiga för att behålla konkurrenskraft och i det långa loppet kunna erbjuda bättre tjänster till våra kunder. Genom att erbjuda produkter från våra andra tillverkande enheter kan vi rationalisera vår kostnads bas, utnyttja skalfördelar och öka effektiviteten. Vi har verkligen kämpat för att vara kvar, men nu säger ägarna stopp situationen håller inte längre. Beslutet kommer inte som någon nyhet för de anställda som varit väl informerade om att företaget haft problem med dålig lönsamhet, låg orderingång, högt kostnadsläge och hård konkurrens sedan en tid tillbaka. Förhandlingar med de fackliga organisationerna ska nu inledas och tillverkningen beräknas vara stängd till slutet av Men mycket är ännu oklart påpekar Rolf Sjöström. I augusti hoppas jag att vi vet mer. De förhandlingar som nu inleds kommer att sätta agendan framöver men vår högsta prioritet är att så långt som möjligt tillgodose var och en av de anställdas behov. Vi är medvetna om den påverkan detta kommer att ha på de berörda och deras familjer. Carrier Refrigeration är största industrin i tätorten och möjligheter till arbeten finns i närbelägna Växjö som ligger inom pendlingsavstånd, men Danfoss forhøjede priser På grund af ekstraordinære prisstigninger på stål, transport og energi, er omkostningerne til fremstilling af blandt andet kompressorer og industrikøleprodukter steget så meget, at Danfoss har set sig nødsaget til at forhøje priserne på disse produkter. övriga näringar som butiker, samhällsservice, t. ex. räddningstjänst etc, kommer att drabbas på sikt om inte det kommer ersättningsindustri till Ingelstad. Då företaget precis gjort en nedskärning finns rutiner och processer för att på bästa sätt hjälpa de anställda redan på plats. - Vi kommer bland annat att anlita en omstruktureringskonsult och vi arbetar tillsammans med arbetsförmedlingen, säger Rolf Sjöström. Carrier Refrigeration kommer att behålla sin försäljningsoch serviceorganisation i Sverige. Carrier Refrigeration som ingår i Carrier Corporation, med huvudkontor i Farmington, Connecticut, USA, tillverkar och levererar kylutrustningar för butiker och livsmedelsdistribution. Carriers övriga fabriker i Europa ligger i Tjeckien och Ungern. Carrier Corporation har totalt anställda och verksamhet i 170 länder. Pr. 1. juli 2008 er listepriserne på blå og sorte kompressorer således steget 6% og industrikøleprodukter 5%. Der er ingen prisændringer på aggregater. NEWS [ScanRef. 4. September 2008] 7

8 NEWS HEE-fläkt med borstlös EC-motor och elektronisk styrmodul. Energieffektiva fläktkonvektorer TESAB har introducerat CIAT:s nyutvecklade fläktkonvektorer med HEE-teknik (HEE = High Energy Efficency) på den svenska marknaden. Genom att utveckla egendesignade fläkthjul och använda borstlösa EC-motorer har Ciat lyckats sänka energiförbrukningen med upp till 85% på sina fläktkonvektorer. Fläktkonvektorer med den nya HEE-tekniken är främst avsedd att installeras i kontor, sjukhus och hotell. Den mycket låga energiförbrukning som uppnås genom HEE-teknologin är resultatet av eget utvecklingsarbete. Ciat har utvecklat en egen design på fläkthjulen där man tidigare använde standardfläktar. Geometrin på fläkthjulen har studerats noga och många laboratoriestudier avseende luftflöde har genomförts för att hitta det mest effektiva utförandet. Fem olika storlekar har utvecklats för att CIAT skall kunna erbjuda detta utförande på samtliga modeller av deras fläktkonvektorer. Förutom ny design har man även bytt material. De nya fläkthjulen tillverkas av ABS-plast istället för som tidigare aluminium. Detta innebär att de är lättare och har lägre masströghet. Vid lika luftflöde innebär det nya utförandet av fläkthjul, bare der en sänkning av energiförbrukningen på 15%. En annan, viktig förändring är användandet av borstlösa EC-motorer. Frånvaron av borst minskar den mekaniska friktionen vid rotationen. Borstlösa motorer är mer effektiva, tystare och har längre livstid än traditionella motorer. Till dessa motorer har utvecklats en ny styrelektronik och steglös hastighetsregulator. Elektroniken styr motorns stator som genererar det roterande magnetfältet och därmed bestämmer rotorns (och fläkthjulets) hastighet. Genom att kontrollera statorn kan elektroniken styra luftflödet och kontinuerligt, med hög precision, matcha detta mot rumstemperaturen =effektbehovet. Styralgoritmen har speciellt utformats för att ytterligare minska energiförbrukningen. Om rumstemperaturen är nära det önskade börvärdet är luftflödet lågt och om behovet stiger ökar fläkthastigheten automatiskt. Frånvaron av friktionen från borsten i kombination med en låg värmeutveckling (hög energieffektivitet) bidrar till en betydligt längre livstid på denna typ av motor. HEE-konceptet är ett helt öppet system. I befintliga installationer kan gamla fläktkonvektorer ersättas samt anläggningen kompletteras med nya fläktkonvektorer eftersom HEEkonvektorer kan styras med befintlig styrutrustning, t.ex. termostater och 3-stegs hastighetsomkopplare. Den låga energiförbrukningen medför att befintliga system ofta kan utökas med fler enheter utan att elinstallationen behöver uppgraderas. Fläktkonvektorer i HEE-utförande har funnits på marknaden sen slutet av Mars 2008 och har redan sålts ett antal betydande projekt i Europa. Fläktluftkonvektorer i HEE-utförande förbrukar upp till 85% mindre energi än konventionella konvektorer. I de flesta fall ger det en återbetalningstid på under tre år på investeringen. Kuldemedier i fiskeflåten Det er nå knapt 1,5 år igjen før man ikke lenger har anledning til å bruke ny HKFK til etterfylling av gamle kuldeanlegg. I tillegg til all den rensing som aktørene i markedet selv vil kunne utføre, har SRG sagt de vil gjøre et begrenset volum (>100 tonn) med resirkulert R- 22 tilgjengelig etter 1. januar Mer vil det trolig kunne bli i årene fra 2010 til 2015 avhengig av mye R-22 som kommer i retur. Det antas imidlertid at lageret vil bli tømt i løpet av relativt kort tid. Det er viktig å vite at det blir forbudt å bruke ny HKFK etter 1. januar Selv om kuldemediet er på eget lager, blir situasjonen annerledes. Derfor er det opprettet en arbeidsgruppe som skal ivareta kuldebransjens interesser i forbindelse med gjennomføringen av EU-forordningen for bruk av HFK-kuldemedier. Gruppen består av Tom Erik Hole fra Norsk Kjøleteknisk Forening, Per Vemork fra Kulde- og varmepumpeentreprenørens landsfoerening, Alf M. Kristensen fra Forum for kuldebrukere, Tore Kofstad og Lisbeth Solgaard fra Stftelsen ReturGass. Arbeidsgruppen viser i siste utgave av Fokusering til et arbeid som er utført i 2007, og som viser bruken av syntetiske kuldemedier i forskjellige bransjer. For fiskeflåten er det angitt følgende tall: RSW + frys fylling med HKFK: kg RSW + frys fylling med HFK: kg Proviant, agn etc. fylling med HFK:7 000 kg Som vi ser, er mindre enn 5% av fyllingsmengden HFK. I fiskeflåten brukes det mest syntetisk kuldemedium av typen HKFK-22. Dette er et kuldemedium som er regulert av Montrealprotokollen og som er under utfasing. Det kan være verd å minne om følgende: 1 Fra 1. januar 2000 har det i Norge vært forbudt å installere kuldeanlegg med HKFK som kuldemedium januar 2010 stopper importen av HKFK til Norge, og fra samme dato er det heller ikke lov å etterfylle gamle anlegg med ny HKFK. Dette skal sette en stopper for hamstring av ny HKFK til senere bruk. 3 Frem til 2015 er det i Norge tillatt å etterfylle med regenerert HKFK. HKFK-22 har vært fritatt for statlige miljøavgifter, og det har til nå vært rikelig tilgang på HKFK-22 til etterfylling av gamle HKFK-anlegg. 8 [ScanRef. 4. September 2008]

9 JØRGENSEN APPLIANCE A/S Cooling Heating Ventilation Electromechanical Solutions Professional partners for the HVAC industry Chiller Heatpump AHU programmable controllers Pressure switches with fixed set-point Reversing Valves for R22 R407c R410a Rotary compressors for R22 R407c R410a BLDC Ultra Tropical Turbo Twin (63 frame) Capacity range 15Hz to 120Hz Variable Speed Control Visit our partners at Jørgensen Appliance A/S Præstemarksvej 8 DK-4000 Roskilde Denmark Phone Fax Mail Web

10 NEWS Lovpligtigt eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Glenco A/S har som første virksomhed i Danmark opnået godkendelse til gennemførelsen af de nye lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg. 1. januar 2008 trådte EU-direktivet om lovpligtigt eftersyn af bygningers ventilations- og klimaanlæg hvert 5. år, i kraft. Formålet med direktivet er at reducere energiforbruget og CO 2 -udledningen. Og med akkrediteringen af Glenco A/S er arbejdet med at gennemføre de lovpligtige eftersyn for alvor skudt i gang. Glenco A/S har opnået godkendelsen hos DANAK, som er udpeget som nationalt akkrediteringsorgan af Sikkerhedsstyrelsen og dermed Økonomi- og Erhvervsministeriet. Vi er naturligvis stolte over at være de første, der slipper gennem nåleøjet, fortæller Per Qvist, produkt- og servicechef i Glenco, og sigter hermed til de meget høje kvalitetskrav, som Energistyrelsen har udstukket for dette område. Servicetekniker Arne Andersen fra Glencos afdeling i Hvidovre udfører et grundigt ventilationseftersyn. Vores kvalitetssikringssystem, serviceteknikernes uddannelsesniveau, og de instrumenter der anvendes ved eftersyn, er blevet testet og fuldt ud godkendt, og vi har fået ros og megen anerkendelse for vores indsats, siger han. Virksomheden har tidligere, i samarbejde med Dansk Energi Analyse A/S og med økonomisk opbakning fra Energistyrelsen, udgivet vejledningen Energibevidst projektering af ventilationsanlæg. Indenfor de nærmeste fem år skal samtlige de ventilationsanlæg og køleanlæg, som ifølge Energistyrelsens skøn er omfattet af ordningen, være efterset og godkendt. I denne overgangsfase har styrelsen valgt at udmelde godkendelsesfrister prioriteret efter anlæggenes størrelse, og derfor skal eksempelvis anlæg i bygninger på over 8000 m 2 være godkendt inden 31. marts At de største bygninger prioriteres højst i denne fase hænger naturligvis sammen med, at den samfundsmæssige gevinst, i form af reduceret energiforbrug og CO 2 -udslip, er størst her, siger Per Qvist, og understreger, at der er tilsvarende store gevinster at hente for ejerne af disse bygninger. Op til 25% besparelser Energiudgiften i de i alt anlæg der omfattes af ordningen, skønnes at være 1½ mia. kroner om året, og denne forventes reduceret med 10%. Men mange virksomheder, der ikke tidligere har haft fokus på optimering af deres anlæg, vil kunne se frem til besparelser på op mod 25%. Glenco A/S har hovedkontor i Hvidovre, og afdelingskontorer i Aalborg, Århus, Odense, Esbjerg, Kolding, Haderslev, Slagelse, Køge og Kastrup. Et eftersyn gennemføres almindeligvis indenfor en enkelt dag og omkostningerne i forbindelse med dette er hentet hjem i besparelser inden næste eftersyn, anfører Per Qvist. Grønt lys for fjernkøling De kommunalt ejede fjernvarmeselskaber i Danmark har af folketinget fået grønt lys for at bygge anlæg til energirigtig fjernkøling. En lille ændring af den kommunale fuldmagt gør det muligt at drive fjernkøling i kommunalt ejede fjernvarmeselskaber, hvis fjernkølingen bliver økonomisk adskilt fra fjernvarmeaktiviteterne. Ifølge Berlingske Tidende har dansk lovgivning hidtil forhindret fjernkøling i eksempelvis Viborg, hvor Viborg Energi ønskede at bygge et fjernkølingsanlæg til kommunens administrationsbygning. Men Viborg Energi fik afslag fra statsamtet, fordi der var tale om et kommunalt fjernvarmeselskab. Også Københavns Energi har skreget på en lovændring i flere år, fordi de vil fjernkøle flere store bygninger rundt om Kongens Nytorv. Kritikken fra Københavns Energi førte til, at overborgmester Ritt Bjerregaard (S) sendte et brev til Anders Fogh Rasmussen (V), hvor hun opfordrede statsministeren til at ændre loven. Flere forbrugerejede selskaber har allerede gennemført projekter med fjernkøling. Fjernkøling vil først og fremmest spare elektricitet, fordi det erstatter elektrisk drevne airconditionsanlæg i stormagasiner og kontorlandskaber. Københavns Energi har dog regnet ud, at fjernkølingsprojektet i det centrale København vil give en årlig el-besparelse på syv millioner kwh og mindske CO 2 -udledningen med 3000 tons. Nedkølede skaldyr fragtes med skib Et særlige system af kølecontainere, som er udviklet af det rådgivende ingeniørfirma Aqualife Logistics i Nærum i samarbejde med blandt andre Mærsk Line, gør det muligt at fragte levende muslinger, krabber, hummere og andre skaldyr over Atlanten. Systemet har for nylig haft sin kommercielle premiere på en ugentlig Mærsk-rute mellem Nordamerika og Sydspanien. Foreløbig er der bygget 21 containere, og flere er undervejs, fortæller ugebladet Ingeniøren. I hver container er der 20 tanke med liter vand og op til 600 kg skaldyr. På grund af en temperatur på blot et par grader befinder skaldyrene sig i en dvaletilstand, så de kan holdes levende i over tre uger på et skib. Det er mere end rigeligt til at gennemføre en 10 til 12 dage lang sørejse over Atlanten eller Stillehavet. I land kobles containeren til en særlig dokstation med rensningsanlæg og recirkulation af vandet. Her kan skaldyrene holdes levende på lager i flere måneder. De første containere transporterer lige nu krabber og andre delikatesser fra USA's og Canadas Atlanterhavskyst til det traditionelt store spanske marked for levende skaldyr. Systemet vil angiveligt halvere transportudgiften i forhold til den flytransport, som er eneste alternativ på de lange afstande. Desuden er CO 2 -udslippet radikalt lavere ved skibstransport sammenlignet med fly. I forbrugerleddet er prisen for friske skaldyr op til seks gange så høj som for frosne. Alligevel vokser markedet for friske skaldyr med 8,8 procent om året, mens markedet for frostvarer har en mere moderat vækst på 3,3 procent. 10 [ScanRef. 4. September 2008]

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Udnyt de nye markedsmuligheder. Hvordan gør Danfoss A/S? v/ejner Kobberø REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

Udnyt de nye markedsmuligheder. Hvordan gør Danfoss A/S? v/ejner Kobberø REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Udnyt de nye markedsmuligheder. Hvordan gør Danfoss A/S? v/ejner Kobberø REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss deltager aktivt i diverse sammenslutninger/komiteer The Air-Conditioning, Heating,

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere