Heat Pumps Heat Recovery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heat Pumps Heat Recovery"

Transkript

1 S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 4. September 2008 Chillventa Nürnberg 2008 Energibesparelser finansierer renovering THEME: Heat Pumps Heat Recovery

2 ScanRef 37. volume no. 4 september 2008 ISSN-nr.: ScanRef is published on behalf of the Associa tions of Refrigeration in Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland. Publisher: ScanPub ApS Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Editorial Office: Jens Utoft, chiefeditor Åbakke 3, DK-7800 Skive Tel.: Editor Sweden: Anders Hiorth Banvallen 11, S Kullavik Tel.: Fax: Editor Norway: Svein Erik Pedersen Buerstadvn. 19, N-3135 Torød Tel.: Fax: Advertising: Denmark og Norway: Mogens Fogh Vemmedrupvej 153 DK-4632 Bjæverskov Tel.: Fax: Sweden, Finland og International: Anders Hiorth Banvallen 11, S Kullavik Tel.: Fax: Subscription: ScanPub ApS Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Price: Scandinavian DKK Europe DKK Graphic Design: Per Jensen, PJ Grafisk Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Print: Johnsen Offset, Grenaa Contents Gennemsigtighed i varmepumpe-junglen... Side 4 Dansk Elsparemærke og anbefalinger skal hjælpe forbrugerne til at handle økonomisk og miljømæssigt fornuftigt. 65% still use HCFC... Page months left before ban, study shows 65 percent of cooling installations1 still use HCFC gases. Finnish prevention of climate change... Page 14 Finland s greenest store has been equipped with emission-free cooling services. Presentation of exhibitors at Chillventa... Page 22 - At least 20 of them are from Denmark, Sweden and Finland. Pioner har vind i sejlene... Side 28 Dansk Varmepumpe Industri A/S forventer fortsat årlig vækst på 30% med øget eksportandel. Klassiska köldmedier högintelligent automatik... Sida 30 Konsum Nord har etablerat ett COOP Forum på Birsta marknadsplats, strax norr om Sundsvall. Utfordringer ved utskifting til varmepumper... Side 32 Store markedsmuligheter for varmepumper i Norge, framgikk det av Norsk Varmepumpeforenings seminar på Gardamoen. Friske fisk fra Hanstholm... Side 36 Hanstholm Seafood Center sikrer ubrudt kølekæde med udvidelse af nedkølet auktionshal, køle- og fryserum, samt kølesluser til lastning af fiskebiler. Naturgas til varmepumper... Side 38 Gasdrevne varmepumper er i mange tilfælde den bedste løsning både mht. energiudnyttelse, miljø og økonomi, fastslår Dansk Gasteknisk Center. Energibesparelser finansierer renovering... Side 42 Performance Contracting indebærer forbedringer af aircondition- og køleanlæg med garanti for, at besparelserne dækker udgifterne. Ny direktør for Dansk Køledag... Side 50 Lisbeth Groth Haastrup skal stå i spidsen for Nordens største kølekonference. Samtidig flyttes sekretariatet til Maskinmestrenes Forening. Mærke Udendørsenhed Indendørsenhed Frontpage Photo: Alfa Laval Edition closed at 25. august 2008

3 Verdensnyhed på Chillventa! Hal 4, bod Leading with smart systems: - mere variabelt - mere effektivt - pladsbesparende Vi glæder os til dit besøg i Nürnberg fra den 15. til 17. oktober Güntner AG & Co.KG Sales Office Scandinavia Julsøvej 1, 1 sal 8240 RISSKOV DENMARK Telefon: keep(s) your quality.

4 NEWS Gennemsigtighed i varmepumpe-junglen Mærke Udendørsenhed Indendørsenhed (Det faktiske energiforbrug vil bero på brugen af anlægget og vejrforhold) Køling Køling/opvarmning Luftkølet Vandkølet A: lavt forbrug G: højt forbrug (db(a) ) Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger. Standard EN Klimaanlæg Direktiv 2002/31/EF om energimærkning ABC 123 ABC 123 Energisparefondens energimærke til varmepumper. Dansk Elsparemærke og anbefalinger skal hjælpe forbrugerne til at handle økonomisk og miljømæssigt fornuftigt, inden de køber en luft-tilluft-varmepumpe. For at hjælpe forbrugerne med at finde hoved og hale i varmepumpe-junglen gør Elsparefonden i Danmark det nu muligt for producenterne at opnå Elsparemærket på luft-til-luftvarmepumper. I første omgang kan producenterne opnå Elsparefondens anbefaling på pumper, der lever op til Elsparefondens kriterier for at være egnet til brug i sommerhuse. Kriterierne er udarbejdet i samarbejde med branchens producenter. En varmepumpe udnytter energien tre gange bedre end almindelig elvarme. I sommerhuset, som i forvejen opvarmes med elradiatorer, kan det derfor være en rigtig god idé med en luft-til-luft-varmepumpe. Det forudsætter dog, at varmepumpen kan reguleres ned og klare det danske vinterklima, siger sekretariatschef i Elsparefonden, Göran Wilke. Men i helårsboliger er situationen en ganske anden. For de 95% af de danske husstande, der ikke har elvarme, ser regnestykket helt anderledes ud. Her kommer varmepumpen til kort i forhold til f.eks. fjernvarme, men typisk også i forhold til at efterisolere boligen. Der er ingen tvivl om, at varmepumperne er en landvinding og en teknologisk nyskabelse. Det er bare ikke helt nok, at teknologien er god den skal også bruges det rigtige sted, siger Göran Wilke. Når varmepumper i dag ikke er et miljømæssigt alternativ til fjernvarme og sparetiltag, skyldes det, at hele 50% af den danske el-produktion er baseret på kul. Det giver et højt CO 2 - udslip pr. kwh el. Her adskiller Danmark sig fra vores nordiske nabolande, der ikke bruger kul i elproduktionen, men nyder godt af vandkraft og atomkraft. På sigt vil varmepumper blive mere interessante i takt med, at den danske el-produktionen effektiviseres og andelen af vedvarende energi stiger. Men om år bruger vores huse langt mindre energi til opvarmning. Derfor er det afgørende, at forbrugerne får tilbudt varmepumper, der svarer til et langt lavere varmebehov og ikke lægger hindringer i vejen for varmebesparelser. Ud fra samme logik kan varmepumper i lavenergihuse være en god ide, da klimaskærmen fra start er i orden. Her i efteråret følges lanceringen af Elsparermærket op af to informationskampagner om varmepumper én rettet mod sommerhuse og én mod parcelhuse. Her vil Elsparefonden gå ud med konkrete råd og anbefale navngivne varmepumper, der lever op til krav, hvad angår energieffektivitet, kvalitet og service. Fakta om varmepumper Den klart ringeste opvarmningsform er direkte elvarme, der har en miljøbelastning, der er mere end dobbelt så stor som for alle andre opvarmningsformer. I dag bruges der i Danmark ca. 1 TWh til direkte elopvarmning, fordelt på ca. 2/3 i boliger og 1/3 i fritidshuse. Den mest udbredte varmepumpe, luft-til-luft-varmepumpen, giver bygningen en samlet virkningsgrad på kun ca. 200%. Den lavere effektivitet skyldes, at denne type kun dækker dele af boligens opvarmnings- og brugsvandsbehov, og derfor skal der suppleres med direkte elvarme fx til varmt vand. Varmepumper er klart at foretrække i forhold til direkte elvarme, der netop ikke udnytter elektricitetens høje energikvalitet. Varmepumpen kan reducere elforbruget og miljøbelastningen med %. For Danmark er det afgørende, at de energieffektive varmepumper bruges der, hvor de gør størst gavn. Hvis varmepumper placeres i elopvarmede huse i stedet for huse med oliefyr, giver dette fire gange så stor CO 2 - reduktion og en markant bedre forbrugerøkonomi. Varmepumper i fritidshuse Elsparefonden har fastsat følgende kriterier for at få Elsparefondens anbefalelsesmærke for luft-luft-varmepumper til fritidshuse. Alle kriterier skal være opfyldt: Varmepumpen skal være energieffektiv og have energimærke A i varmepumpedrift. Energimærkningen er i henhold til EU-direktiv 2002/31/ EC Energy labelling of household air-conditioners, som specificerer, at reversible anlæg også skal have et energimærke i varmepumpe-mode. Dette krav skal kunne verificeres ved en eventuel stikprøvekontrol og akkrediteret test efter EN ved +7/+20ºC, specificeret luftfugtighed og den af producenten oplyste indstilling af rated capacity. Ved test efter EN ved +2/+20ºC (og luftfugtighed efter standarden) og fuldlast skal COP være større end eller lig med 2,8. Ved test efter samme standard ved -7/+20ºC, fuldlast og luftfugtighed efter standarden skal COP være større end eller lig med 2,5. Energieffektiviteterne skal kunne verificeres ved en eventuel stikprøvekontrol. Varmepumpen skal kunne reguleres ned til en indetemperatur på maksimum +12ºC. Det skal kunne ske med den integrerede styring i varmepumpen. Varmepumpen skal være beregnet til nordisk klima, og skal kunne afrime ved lav stuetemperatur, og dette skal kunne verificeres ved en test efter metoden i EN Professionelle kølefolk Varmepumpen skal opsættes af professionelle køle- eller varmepumpefolk. Det skal af al information om den pågældende varmepumpetype gælde, at varmepumpen skal opsættes af autoriserede køle- eller varmepumpeinstallatører. Elsparefondens hjemmeside med positivlisten henviser til installatører på dk og Der skal være reservedelslager, serviceorganisation m.v. til stede. Dette kan sikres ved en 3-års suppleringsgaranti. De første 4 punkter vil normalt blive dækket af ansøgningsmaterialet, som skal indeholde testrapporter for de pågældende driftstilstande og skriftlige erklæringer om minimal rumtemperatur og duelighed til nordisk klima (inklusive duelig afrimningsfunktion). De 2 sidste punkter kan dækkes af, at apparaterne findes på Teknologisk Instituts liste over godkendte apparater, eller af skriftligt materiale, herunder 3 års suppleringsgaranti. Elsparefonden pointerer, at det er en frivillig ordning, og det er gratis at komme på listen. Man skal underskrive en kontrakt med Elsparefonden, hvor det bl.a. fremgår, at leverandøren er forpligtet til at stille apparater til rådighed for stikprøvekontrol. Krav til optagelse samt procedurer ligger på Elsparefondens hjemmeside For at komme på Elsparefondens produktoversigt udfyldes et Excel-ark. Derudover sendes testrapport for de relevante driftstilstande. Excelarket og testrapporter fremsendes elektronisk via mail til Per Henrik Pedersen på Teknologisk Instituts Center for køle- og varmepumpeteknik, som vil behandle optagelsen hurtigst muligt. 4 [ScanRef. 4. September 2008]

5 Den nye bygning på 950 kvadratmeter får varme fra solvarme og et varmelager under huset. Køling sker blandt andet med faseabsorberende materialer. Gemmer solvarme til vinterbrug Boligsektoren er en af de mest energiforbrugende sektorer. Derfor er Københavns Universitet nu gået sammen med vinduesfabrikanten Velux og Københavns Kommune om at bygge fremtidens klimavenlige hus. Det skal stå færdigt til maj 2009 før FN's Klimakonference i København. Det nye klimavenlige hus er projekteret af Christensen og Co. Arkitekter A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet COWI og skal blandt andet bruges til studieadministration, studenterservicefunktioner, mødefaciliteter og en faculty club. Ingeniørfirmaet Cowi vil gemme den overskydende solvarme fra et solvarmeanlæg i seks rør under en ny bygning på Københavns Universitet. Den opvarmede undergrund skal effektivisere varmepumpen, der skal levere varme i kolde perioder. Gruppeleder Reto Hummelshøj fra Cowi oplyser til ugebladet Ingeniøren at Cowi formentlig vælger en løsning, hvor seks rør på 30 meter bores ned i undergrunden og fyldes med frostsikret vand. De skal være med til at sikre et effektivt varmesystem i den cirkelrunde bygning med navnet Green Lighthouse, der skal være et udstillingsvindue for dansk teknologi i forbindelse med klimatopmødet i I varme perioder skal rørene opvarme jorden under bygnin- gen og øge effektiviteten på den varmepumpe, der skal trække varme op i bygningens gulvvarmesystem i kolde perioder. I perioder med tilstrækkelig af sollys får gulvvarmesystemet leveret varme direkte fra bygningens solfangere, men når solen ikke er tilstrækkelig, henter en varmepumpe varme op fra undergrunden som i et jordvarmeanlæg. Cowi mangler stadig at få en række detaljer på plads og overvejer i øjeblikket, om varmepumpen skal være eldrevet eller varmedrevet. Ifølge Reto Hummelshøj vælger Cowi nok den sidste løsning. Kølingen af bygningen sker som udgangspunkt med naturlig ventilation og betongulve, der opsuger varmen. En anden løsning er gipsplader med indbygget faseskiftende materiale. Materialet består af mikroindkapslet paraffin, der smelter ved 23 grader og dermed optager varme. Når nattekulden nærmer sig, og temperaturen falder, så afgiver de varme i stedet, forklarer Reto Hummelshøj. Energiforbruget i bygningen vil ligge på 22 kwh/m 2 per år til opvarmning, ventilation, varmt brugsvand og belysning. Dermed ligger energiforbruget under de krav, der fra 2020 forventes at gælde for alt nybyggeri. Bygningens tag skal også beklædes med solceller, der vil få energiforbruget helt i bund. Arkitekt og direktør Michael Christensen, Christensen og Co. Arkitekter A/S præsenterer vinderprojektet på vegne af vinderkonsortiet som tillige består af ingeniørfirmaet COWI. Foto: Claudia Dons NEWS Fit for the future? eurammon lecture series at Chillventa points up perspectives in natural refrigeration The European initiative for natural refrigerants eurammon will present information on key aspects of refrigeration using natural refrigerants at Chillventa, the new international trade fair for refrigeration, air conditioning and heat pumps from October 2008 in Nuremberg. eurammon s tradeshow presence will include a series of lectures presented in English headed Refrigeration Applications with Natural Refrigerants. These lectures are intended to be of interest to planners, operators and contractors of refrigeration equipment and will update them on the latest refrigeration applications using natural refrigerants. The lectures will all take place on the second day of the show, 16 October, between 9.30 and 11.30am at Congress Center CCN East (Room Kiev, Level 2). Refrigeration experts will give twenty-minute presentations about the use of carbon dioxide in air-conditioning for buildings and refrigeration in supermarkets, the advantages of using ammonia in the meat processing industry, and the current status and prospects for future applications of ammonia in refrigerant plants in the Ukraine. Those attending will hear examples of recent installations using natural refrigerants and will gain a greater insight into natural refrigeration system designs, latest developments on the technology front, and trends and perspectives in refrigeration. For instance, from 1 January, 2010 no new HCFCs may be used throughout Europe, explains Monika Witt, Chairwoman of eurammon. This is forcing the refrigeration industry to rethink. Natural refrigerants like ammonia, carbon dioxide and hydrocarbons are an obvious solution. They are carbon-neutral, energy-efficient and available inexpensively in large amounts. After the lectures, eurammon will host a Brunch for Friends of Natural Refrigerants at the eurammon booth (Hall 1, No. 314), giving interested parties an opportunity to follow up on the information presented and network with people in the international refrigeration/air-conditioning community. More at [ScanRef. 4. September 2008] 5

6 NEWS Ny vätskekyld vätskekylare Carriers påbörjar under hösten 2008 att lansera nya Aquaforce 30XW, som passar till alla användningsområden. Det fungerar lika bra för komfort- och processkyla som effektiv värmepump. Vidare lämpar sig Aquaforce även utmärkt för lågtemperaturapplikationer. Aquaforce finns i 27 olika modeller och täcker kylbehov mellan 400 och 1800 kw. Enligt Carrier ligger den nya Aquaforce i toppklass med avseende på energiverkningsgrad, vilket har en ökande betydelse på marknaden. För att kunna möta kundens alla önskemål och förenkla installationen tillhandahåller Aquaforce ett komplett utbud av tillbehör. De fysiska måtten är anpassade för att enkelt kunna ersätta uttjänta aggregat. multichannel Nästa generation CCU Compact Chiller Unit baserad på den unika värmeväxlaren EC59, All in one, visas på ChillVenta i Nürnberg oktober 2008 Johnson Controls new E-Link gateway enables YORK chillers to connect to any open protocol monitoring or controls system, including their own Metasys building management system. Complete connectivity for York chillers Johnson Controls has announced that its YORK brand of chillers can now offer a complete connectivity solution thanks to the release of the E-Link gateway. The new E-Link gateway enables a number of standard open communication protocol options, facilitating integration into a Metasys building management system (BMS), or with third party monitoring or control system that supports standard communication protocols. E-Link gateway benefits include: efficient management of communication protocols used by YORK chillers data is managed in a consistent, organised and defined medium configuration of the gateway for the equipment profile and output communication protocol is achieved by a simple switch selection quick start-up of the connectivity interface to the chiller The E-Link gateway is available as an option on current YORK chillers or as a field upgrade and comprises of a circuit board that can be mounted directly inside the chiller control panel. It can be supplied within a 120/240V AC line voltage enabled enclosure. The E-Link gateway is compatible with Bacnet MSTP, N2 Open and Modbus RTU as standard and LON as an optional interface. This new interface will replace the existing YORK Microgateway, which is being discontinued for new projects, although replacement parts will be available from Johnson Controls. EC59 Besök multichannel i vår monter 5-126A multichannel AB Hanögatan 5 S Malmö Sweden Phone: +46-(0) Fax: +46-(0) Carrier och Midea i Joint Venture Amerikanska Carrier Corp. och kinesiska Guangdong Midea Electric Appliances Co. Ltd., två giganter inom luftkonditionering, har slutit ett Joint Ventureavtal om en tillverkningsenhet i Shunde, Kina. Carrier har redan tidigare ett antal joint ventureavtal med asiatiska företag, bl. a ett med japanska Toshiba sedan Midea och Carrier investerar tillsammans ca 29 miljoner USD (ca 185 MSEK) i fabriken, där Midea äger 60% och Carrier 40%. Man kommer att producera friblåsande splitaggregat exklusivt för Carrriers globala marknad, som därmed stärker sin position inom detta marknadssegment. Man beräknar att fabriken är i full produktion vid kommande årsskifte och kan då ge Carrier ett årligt tillskott på inte mindre än 1,4 miljoner enheter. 6 [ScanRef. 4. September 2008]

7 Carrier lägger ner även i Ingelstad Ingelstadsfabriken går samma öde till mötes som den i Arvika. 157 personer berörs när Carrier Refrigeration lägger ner tillverkningen i Ingelstad, berättar SmålandsPosten 30. juni. Beskedet var inte oväntat. Företaget har under en tid haft svårigheter. Senast i februari i år fick 68 st anställda lämna företaget. Sådan här beslut är alltid svåra och vi underskattar inte den påverkan de har på våra anställda, deras familjer och samhället, säger Rolf Sjöström, VD för Carrier Refrigeration AB Sweden. De här åtgärderna är nödvändiga för att behålla konkurrenskraft och i det långa loppet kunna erbjuda bättre tjänster till våra kunder. Genom att erbjuda produkter från våra andra tillverkande enheter kan vi rationalisera vår kostnads bas, utnyttja skalfördelar och öka effektiviteten. Vi har verkligen kämpat för att vara kvar, men nu säger ägarna stopp situationen håller inte längre. Beslutet kommer inte som någon nyhet för de anställda som varit väl informerade om att företaget haft problem med dålig lönsamhet, låg orderingång, högt kostnadsläge och hård konkurrens sedan en tid tillbaka. Förhandlingar med de fackliga organisationerna ska nu inledas och tillverkningen beräknas vara stängd till slutet av Men mycket är ännu oklart påpekar Rolf Sjöström. I augusti hoppas jag att vi vet mer. De förhandlingar som nu inleds kommer att sätta agendan framöver men vår högsta prioritet är att så långt som möjligt tillgodose var och en av de anställdas behov. Vi är medvetna om den påverkan detta kommer att ha på de berörda och deras familjer. Carrier Refrigeration är största industrin i tätorten och möjligheter till arbeten finns i närbelägna Växjö som ligger inom pendlingsavstånd, men Danfoss forhøjede priser På grund af ekstraordinære prisstigninger på stål, transport og energi, er omkostningerne til fremstilling af blandt andet kompressorer og industrikøleprodukter steget så meget, at Danfoss har set sig nødsaget til at forhøje priserne på disse produkter. övriga näringar som butiker, samhällsservice, t. ex. räddningstjänst etc, kommer att drabbas på sikt om inte det kommer ersättningsindustri till Ingelstad. Då företaget precis gjort en nedskärning finns rutiner och processer för att på bästa sätt hjälpa de anställda redan på plats. - Vi kommer bland annat att anlita en omstruktureringskonsult och vi arbetar tillsammans med arbetsförmedlingen, säger Rolf Sjöström. Carrier Refrigeration kommer att behålla sin försäljningsoch serviceorganisation i Sverige. Carrier Refrigeration som ingår i Carrier Corporation, med huvudkontor i Farmington, Connecticut, USA, tillverkar och levererar kylutrustningar för butiker och livsmedelsdistribution. Carriers övriga fabriker i Europa ligger i Tjeckien och Ungern. Carrier Corporation har totalt anställda och verksamhet i 170 länder. Pr. 1. juli 2008 er listepriserne på blå og sorte kompressorer således steget 6% og industrikøleprodukter 5%. Der er ingen prisændringer på aggregater. NEWS [ScanRef. 4. September 2008] 7

8 NEWS HEE-fläkt med borstlös EC-motor och elektronisk styrmodul. Energieffektiva fläktkonvektorer TESAB har introducerat CIAT:s nyutvecklade fläktkonvektorer med HEE-teknik (HEE = High Energy Efficency) på den svenska marknaden. Genom att utveckla egendesignade fläkthjul och använda borstlösa EC-motorer har Ciat lyckats sänka energiförbrukningen med upp till 85% på sina fläktkonvektorer. Fläktkonvektorer med den nya HEE-tekniken är främst avsedd att installeras i kontor, sjukhus och hotell. Den mycket låga energiförbrukning som uppnås genom HEE-teknologin är resultatet av eget utvecklingsarbete. Ciat har utvecklat en egen design på fläkthjulen där man tidigare använde standardfläktar. Geometrin på fläkthjulen har studerats noga och många laboratoriestudier avseende luftflöde har genomförts för att hitta det mest effektiva utförandet. Fem olika storlekar har utvecklats för att CIAT skall kunna erbjuda detta utförande på samtliga modeller av deras fläktkonvektorer. Förutom ny design har man även bytt material. De nya fläkthjulen tillverkas av ABS-plast istället för som tidigare aluminium. Detta innebär att de är lättare och har lägre masströghet. Vid lika luftflöde innebär det nya utförandet av fläkthjul, bare der en sänkning av energiförbrukningen på 15%. En annan, viktig förändring är användandet av borstlösa EC-motorer. Frånvaron av borst minskar den mekaniska friktionen vid rotationen. Borstlösa motorer är mer effektiva, tystare och har längre livstid än traditionella motorer. Till dessa motorer har utvecklats en ny styrelektronik och steglös hastighetsregulator. Elektroniken styr motorns stator som genererar det roterande magnetfältet och därmed bestämmer rotorns (och fläkthjulets) hastighet. Genom att kontrollera statorn kan elektroniken styra luftflödet och kontinuerligt, med hög precision, matcha detta mot rumstemperaturen =effektbehovet. Styralgoritmen har speciellt utformats för att ytterligare minska energiförbrukningen. Om rumstemperaturen är nära det önskade börvärdet är luftflödet lågt och om behovet stiger ökar fläkthastigheten automatiskt. Frånvaron av friktionen från borsten i kombination med en låg värmeutveckling (hög energieffektivitet) bidrar till en betydligt längre livstid på denna typ av motor. HEE-konceptet är ett helt öppet system. I befintliga installationer kan gamla fläktkonvektorer ersättas samt anläggningen kompletteras med nya fläktkonvektorer eftersom HEEkonvektorer kan styras med befintlig styrutrustning, t.ex. termostater och 3-stegs hastighetsomkopplare. Den låga energiförbrukningen medför att befintliga system ofta kan utökas med fler enheter utan att elinstallationen behöver uppgraderas. Fläktkonvektorer i HEE-utförande har funnits på marknaden sen slutet av Mars 2008 och har redan sålts ett antal betydande projekt i Europa. Fläktluftkonvektorer i HEE-utförande förbrukar upp till 85% mindre energi än konventionella konvektorer. I de flesta fall ger det en återbetalningstid på under tre år på investeringen. Kuldemedier i fiskeflåten Det er nå knapt 1,5 år igjen før man ikke lenger har anledning til å bruke ny HKFK til etterfylling av gamle kuldeanlegg. I tillegg til all den rensing som aktørene i markedet selv vil kunne utføre, har SRG sagt de vil gjøre et begrenset volum (>100 tonn) med resirkulert R- 22 tilgjengelig etter 1. januar Mer vil det trolig kunne bli i årene fra 2010 til 2015 avhengig av mye R-22 som kommer i retur. Det antas imidlertid at lageret vil bli tømt i løpet av relativt kort tid. Det er viktig å vite at det blir forbudt å bruke ny HKFK etter 1. januar Selv om kuldemediet er på eget lager, blir situasjonen annerledes. Derfor er det opprettet en arbeidsgruppe som skal ivareta kuldebransjens interesser i forbindelse med gjennomføringen av EU-forordningen for bruk av HFK-kuldemedier. Gruppen består av Tom Erik Hole fra Norsk Kjøleteknisk Forening, Per Vemork fra Kulde- og varmepumpeentreprenørens landsfoerening, Alf M. Kristensen fra Forum for kuldebrukere, Tore Kofstad og Lisbeth Solgaard fra Stftelsen ReturGass. Arbeidsgruppen viser i siste utgave av Fokusering til et arbeid som er utført i 2007, og som viser bruken av syntetiske kuldemedier i forskjellige bransjer. For fiskeflåten er det angitt følgende tall: RSW + frys fylling med HKFK: kg RSW + frys fylling med HFK: kg Proviant, agn etc. fylling med HFK:7 000 kg Som vi ser, er mindre enn 5% av fyllingsmengden HFK. I fiskeflåten brukes det mest syntetisk kuldemedium av typen HKFK-22. Dette er et kuldemedium som er regulert av Montrealprotokollen og som er under utfasing. Det kan være verd å minne om følgende: 1 Fra 1. januar 2000 har det i Norge vært forbudt å installere kuldeanlegg med HKFK som kuldemedium januar 2010 stopper importen av HKFK til Norge, og fra samme dato er det heller ikke lov å etterfylle gamle anlegg med ny HKFK. Dette skal sette en stopper for hamstring av ny HKFK til senere bruk. 3 Frem til 2015 er det i Norge tillatt å etterfylle med regenerert HKFK. HKFK-22 har vært fritatt for statlige miljøavgifter, og det har til nå vært rikelig tilgang på HKFK-22 til etterfylling av gamle HKFK-anlegg. 8 [ScanRef. 4. September 2008]

9 JØRGENSEN APPLIANCE A/S Cooling Heating Ventilation Electromechanical Solutions Professional partners for the HVAC industry Chiller Heatpump AHU programmable controllers Pressure switches with fixed set-point Reversing Valves for R22 R407c R410a Rotary compressors for R22 R407c R410a BLDC Ultra Tropical Turbo Twin (63 frame) Capacity range 15Hz to 120Hz Variable Speed Control Visit our partners at Jørgensen Appliance A/S Præstemarksvej 8 DK-4000 Roskilde Denmark Phone Fax Mail Web

10 NEWS Lovpligtigt eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Glenco A/S har som første virksomhed i Danmark opnået godkendelse til gennemførelsen af de nye lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg. 1. januar 2008 trådte EU-direktivet om lovpligtigt eftersyn af bygningers ventilations- og klimaanlæg hvert 5. år, i kraft. Formålet med direktivet er at reducere energiforbruget og CO 2 -udledningen. Og med akkrediteringen af Glenco A/S er arbejdet med at gennemføre de lovpligtige eftersyn for alvor skudt i gang. Glenco A/S har opnået godkendelsen hos DANAK, som er udpeget som nationalt akkrediteringsorgan af Sikkerhedsstyrelsen og dermed Økonomi- og Erhvervsministeriet. Vi er naturligvis stolte over at være de første, der slipper gennem nåleøjet, fortæller Per Qvist, produkt- og servicechef i Glenco, og sigter hermed til de meget høje kvalitetskrav, som Energistyrelsen har udstukket for dette område. Servicetekniker Arne Andersen fra Glencos afdeling i Hvidovre udfører et grundigt ventilationseftersyn. Vores kvalitetssikringssystem, serviceteknikernes uddannelsesniveau, og de instrumenter der anvendes ved eftersyn, er blevet testet og fuldt ud godkendt, og vi har fået ros og megen anerkendelse for vores indsats, siger han. Virksomheden har tidligere, i samarbejde med Dansk Energi Analyse A/S og med økonomisk opbakning fra Energistyrelsen, udgivet vejledningen Energibevidst projektering af ventilationsanlæg. Indenfor de nærmeste fem år skal samtlige de ventilationsanlæg og køleanlæg, som ifølge Energistyrelsens skøn er omfattet af ordningen, være efterset og godkendt. I denne overgangsfase har styrelsen valgt at udmelde godkendelsesfrister prioriteret efter anlæggenes størrelse, og derfor skal eksempelvis anlæg i bygninger på over 8000 m 2 være godkendt inden 31. marts At de største bygninger prioriteres højst i denne fase hænger naturligvis sammen med, at den samfundsmæssige gevinst, i form af reduceret energiforbrug og CO 2 -udslip, er størst her, siger Per Qvist, og understreger, at der er tilsvarende store gevinster at hente for ejerne af disse bygninger. Op til 25% besparelser Energiudgiften i de i alt anlæg der omfattes af ordningen, skønnes at være 1½ mia. kroner om året, og denne forventes reduceret med 10%. Men mange virksomheder, der ikke tidligere har haft fokus på optimering af deres anlæg, vil kunne se frem til besparelser på op mod 25%. Glenco A/S har hovedkontor i Hvidovre, og afdelingskontorer i Aalborg, Århus, Odense, Esbjerg, Kolding, Haderslev, Slagelse, Køge og Kastrup. Et eftersyn gennemføres almindeligvis indenfor en enkelt dag og omkostningerne i forbindelse med dette er hentet hjem i besparelser inden næste eftersyn, anfører Per Qvist. Grønt lys for fjernkøling De kommunalt ejede fjernvarmeselskaber i Danmark har af folketinget fået grønt lys for at bygge anlæg til energirigtig fjernkøling. En lille ændring af den kommunale fuldmagt gør det muligt at drive fjernkøling i kommunalt ejede fjernvarmeselskaber, hvis fjernkølingen bliver økonomisk adskilt fra fjernvarmeaktiviteterne. Ifølge Berlingske Tidende har dansk lovgivning hidtil forhindret fjernkøling i eksempelvis Viborg, hvor Viborg Energi ønskede at bygge et fjernkølingsanlæg til kommunens administrationsbygning. Men Viborg Energi fik afslag fra statsamtet, fordi der var tale om et kommunalt fjernvarmeselskab. Også Københavns Energi har skreget på en lovændring i flere år, fordi de vil fjernkøle flere store bygninger rundt om Kongens Nytorv. Kritikken fra Københavns Energi førte til, at overborgmester Ritt Bjerregaard (S) sendte et brev til Anders Fogh Rasmussen (V), hvor hun opfordrede statsministeren til at ændre loven. Flere forbrugerejede selskaber har allerede gennemført projekter med fjernkøling. Fjernkøling vil først og fremmest spare elektricitet, fordi det erstatter elektrisk drevne airconditionsanlæg i stormagasiner og kontorlandskaber. Københavns Energi har dog regnet ud, at fjernkølingsprojektet i det centrale København vil give en årlig el-besparelse på syv millioner kwh og mindske CO 2 -udledningen med 3000 tons. Nedkølede skaldyr fragtes med skib Et særlige system af kølecontainere, som er udviklet af det rådgivende ingeniørfirma Aqualife Logistics i Nærum i samarbejde med blandt andre Mærsk Line, gør det muligt at fragte levende muslinger, krabber, hummere og andre skaldyr over Atlanten. Systemet har for nylig haft sin kommercielle premiere på en ugentlig Mærsk-rute mellem Nordamerika og Sydspanien. Foreløbig er der bygget 21 containere, og flere er undervejs, fortæller ugebladet Ingeniøren. I hver container er der 20 tanke med liter vand og op til 600 kg skaldyr. På grund af en temperatur på blot et par grader befinder skaldyrene sig i en dvaletilstand, så de kan holdes levende i over tre uger på et skib. Det er mere end rigeligt til at gennemføre en 10 til 12 dage lang sørejse over Atlanten eller Stillehavet. I land kobles containeren til en særlig dokstation med rensningsanlæg og recirkulation af vandet. Her kan skaldyrene holdes levende på lager i flere måneder. De første containere transporterer lige nu krabber og andre delikatesser fra USA's og Canadas Atlanterhavskyst til det traditionelt store spanske marked for levende skaldyr. Systemet vil angiveligt halvere transportudgiften i forhold til den flytransport, som er eneste alternativ på de lange afstande. Desuden er CO 2 -udslippet radikalt lavere ved skibstransport sammenlignet med fly. I forbrugerleddet er prisen for friske skaldyr op til seks gange så høj som for frosne. Alligevel vokser markedet for friske skaldyr med 8,8 procent om året, mens markedet for frostvarer har en mere moderat vækst på 3,3 procent. 10 [ScanRef. 4. September 2008]

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature Fra Herning til Californien NEL Hydrogen Dr. Uffe Borup Number one by nature H2 LOGIC HISTORIE De 4 grundlæggere: Mikael Sloth Jacob Krogsgaard Jesper Boisen Thomas Luckmann Stifter H2Logic på 2. år af

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG)

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) BELIGGENHED DK Lejemålene er attraktivt beliggende tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen. Der er

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk)

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk) ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag 140650 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i dynamisk erhvervsområde DK Trafikalt velbeliggende tæt på hele motorvejsnettet

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for DISA Industries Remote Monitoring Services DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for Remote Monitoring Services

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Energipolitiks Fjernvarmedag Landstingssalen, Christiansborg den 30. marts 2017 Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Henrik Lund Professor i Energiplanlægning Aalborg Universitet Heat Roadmap Europe

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Refrigeration & Air conditioning elesson Catalogue 2012 Europe, Middle East & Africa

Refrigeration & Air conditioning elesson Catalogue 2012 Europe, Middle East & Africa MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Refrigeration & Air conditioning elesson Catalogue 2012 Europe, Middle East & Africa Your gateway to HVAC knowledge Anytime, from anywhere Would you like to have more knowledge

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag (sk)

MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag (sk) MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag 163729 (sk) BELIGGENHED Eksklusiv beliggenhed i Tuborg Nord DK Direkte overfor Waterfront Shopping center Få minutters kørsel til Helsingørmotorvejen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere