Heat Pumps Heat Recovery

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heat Pumps Heat Recovery"

Transkript

1 S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 4. September 2008 Chillventa Nürnberg 2008 Energibesparelser finansierer renovering THEME: Heat Pumps Heat Recovery

2 ScanRef 37. volume no. 4 september 2008 ISSN-nr.: ScanRef is published on behalf of the Associa tions of Refrigeration in Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland. Publisher: ScanPub ApS Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Editorial Office: Jens Utoft, chiefeditor Åbakke 3, DK-7800 Skive Tel.: Editor Sweden: Anders Hiorth Banvallen 11, S Kullavik Tel.: Fax: Editor Norway: Svein Erik Pedersen Buerstadvn. 19, N-3135 Torød Tel.: Fax: Advertising: Denmark og Norway: Mogens Fogh Vemmedrupvej 153 DK-4632 Bjæverskov Tel.: Fax: Sweden, Finland og International: Anders Hiorth Banvallen 11, S Kullavik Tel.: Fax: Subscription: ScanPub ApS Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Price: Scandinavian DKK Europe DKK Graphic Design: Per Jensen, PJ Grafisk Vejlbovej 31, DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: Print: Johnsen Offset, Grenaa Contents Gennemsigtighed i varmepumpe-junglen... Side 4 Dansk Elsparemærke og anbefalinger skal hjælpe forbrugerne til at handle økonomisk og miljømæssigt fornuftigt. 65% still use HCFC... Page months left before ban, study shows 65 percent of cooling installations1 still use HCFC gases. Finnish prevention of climate change... Page 14 Finland s greenest store has been equipped with emission-free cooling services. Presentation of exhibitors at Chillventa... Page 22 - At least 20 of them are from Denmark, Sweden and Finland. Pioner har vind i sejlene... Side 28 Dansk Varmepumpe Industri A/S forventer fortsat årlig vækst på 30% med øget eksportandel. Klassiska köldmedier högintelligent automatik... Sida 30 Konsum Nord har etablerat ett COOP Forum på Birsta marknadsplats, strax norr om Sundsvall. Utfordringer ved utskifting til varmepumper... Side 32 Store markedsmuligheter for varmepumper i Norge, framgikk det av Norsk Varmepumpeforenings seminar på Gardamoen. Friske fisk fra Hanstholm... Side 36 Hanstholm Seafood Center sikrer ubrudt kølekæde med udvidelse af nedkølet auktionshal, køle- og fryserum, samt kølesluser til lastning af fiskebiler. Naturgas til varmepumper... Side 38 Gasdrevne varmepumper er i mange tilfælde den bedste løsning både mht. energiudnyttelse, miljø og økonomi, fastslår Dansk Gasteknisk Center. Energibesparelser finansierer renovering... Side 42 Performance Contracting indebærer forbedringer af aircondition- og køleanlæg med garanti for, at besparelserne dækker udgifterne. Ny direktør for Dansk Køledag... Side 50 Lisbeth Groth Haastrup skal stå i spidsen for Nordens største kølekonference. Samtidig flyttes sekretariatet til Maskinmestrenes Forening. Mærke Udendørsenhed Indendørsenhed Frontpage Photo: Alfa Laval Edition closed at 25. august 2008

3 Verdensnyhed på Chillventa! Hal 4, bod Leading with smart systems: - mere variabelt - mere effektivt - pladsbesparende Vi glæder os til dit besøg i Nürnberg fra den 15. til 17. oktober Güntner AG & Co.KG Sales Office Scandinavia Julsøvej 1, 1 sal 8240 RISSKOV DENMARK Telefon: keep(s) your quality.

4 NEWS Gennemsigtighed i varmepumpe-junglen Mærke Udendørsenhed Indendørsenhed (Det faktiske energiforbrug vil bero på brugen af anlægget og vejrforhold) Køling Køling/opvarmning Luftkølet Vandkølet A: lavt forbrug G: højt forbrug (db(a) ) Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger. Standard EN Klimaanlæg Direktiv 2002/31/EF om energimærkning ABC 123 ABC 123 Energisparefondens energimærke til varmepumper. Dansk Elsparemærke og anbefalinger skal hjælpe forbrugerne til at handle økonomisk og miljømæssigt fornuftigt, inden de køber en luft-tilluft-varmepumpe. For at hjælpe forbrugerne med at finde hoved og hale i varmepumpe-junglen gør Elsparefonden i Danmark det nu muligt for producenterne at opnå Elsparemærket på luft-til-luftvarmepumper. I første omgang kan producenterne opnå Elsparefondens anbefaling på pumper, der lever op til Elsparefondens kriterier for at være egnet til brug i sommerhuse. Kriterierne er udarbejdet i samarbejde med branchens producenter. En varmepumpe udnytter energien tre gange bedre end almindelig elvarme. I sommerhuset, som i forvejen opvarmes med elradiatorer, kan det derfor være en rigtig god idé med en luft-til-luft-varmepumpe. Det forudsætter dog, at varmepumpen kan reguleres ned og klare det danske vinterklima, siger sekretariatschef i Elsparefonden, Göran Wilke. Men i helårsboliger er situationen en ganske anden. For de 95% af de danske husstande, der ikke har elvarme, ser regnestykket helt anderledes ud. Her kommer varmepumpen til kort i forhold til f.eks. fjernvarme, men typisk også i forhold til at efterisolere boligen. Der er ingen tvivl om, at varmepumperne er en landvinding og en teknologisk nyskabelse. Det er bare ikke helt nok, at teknologien er god den skal også bruges det rigtige sted, siger Göran Wilke. Når varmepumper i dag ikke er et miljømæssigt alternativ til fjernvarme og sparetiltag, skyldes det, at hele 50% af den danske el-produktion er baseret på kul. Det giver et højt CO 2 - udslip pr. kwh el. Her adskiller Danmark sig fra vores nordiske nabolande, der ikke bruger kul i elproduktionen, men nyder godt af vandkraft og atomkraft. På sigt vil varmepumper blive mere interessante i takt med, at den danske el-produktionen effektiviseres og andelen af vedvarende energi stiger. Men om år bruger vores huse langt mindre energi til opvarmning. Derfor er det afgørende, at forbrugerne får tilbudt varmepumper, der svarer til et langt lavere varmebehov og ikke lægger hindringer i vejen for varmebesparelser. Ud fra samme logik kan varmepumper i lavenergihuse være en god ide, da klimaskærmen fra start er i orden. Her i efteråret følges lanceringen af Elsparermærket op af to informationskampagner om varmepumper én rettet mod sommerhuse og én mod parcelhuse. Her vil Elsparefonden gå ud med konkrete råd og anbefale navngivne varmepumper, der lever op til krav, hvad angår energieffektivitet, kvalitet og service. Fakta om varmepumper Den klart ringeste opvarmningsform er direkte elvarme, der har en miljøbelastning, der er mere end dobbelt så stor som for alle andre opvarmningsformer. I dag bruges der i Danmark ca. 1 TWh til direkte elopvarmning, fordelt på ca. 2/3 i boliger og 1/3 i fritidshuse. Den mest udbredte varmepumpe, luft-til-luft-varmepumpen, giver bygningen en samlet virkningsgrad på kun ca. 200%. Den lavere effektivitet skyldes, at denne type kun dækker dele af boligens opvarmnings- og brugsvandsbehov, og derfor skal der suppleres med direkte elvarme fx til varmt vand. Varmepumper er klart at foretrække i forhold til direkte elvarme, der netop ikke udnytter elektricitetens høje energikvalitet. Varmepumpen kan reducere elforbruget og miljøbelastningen med %. For Danmark er det afgørende, at de energieffektive varmepumper bruges der, hvor de gør størst gavn. Hvis varmepumper placeres i elopvarmede huse i stedet for huse med oliefyr, giver dette fire gange så stor CO 2 - reduktion og en markant bedre forbrugerøkonomi. Varmepumper i fritidshuse Elsparefonden har fastsat følgende kriterier for at få Elsparefondens anbefalelsesmærke for luft-luft-varmepumper til fritidshuse. Alle kriterier skal være opfyldt: Varmepumpen skal være energieffektiv og have energimærke A i varmepumpedrift. Energimærkningen er i henhold til EU-direktiv 2002/31/ EC Energy labelling of household air-conditioners, som specificerer, at reversible anlæg også skal have et energimærke i varmepumpe-mode. Dette krav skal kunne verificeres ved en eventuel stikprøvekontrol og akkrediteret test efter EN ved +7/+20ºC, specificeret luftfugtighed og den af producenten oplyste indstilling af rated capacity. Ved test efter EN ved +2/+20ºC (og luftfugtighed efter standarden) og fuldlast skal COP være større end eller lig med 2,8. Ved test efter samme standard ved -7/+20ºC, fuldlast og luftfugtighed efter standarden skal COP være større end eller lig med 2,5. Energieffektiviteterne skal kunne verificeres ved en eventuel stikprøvekontrol. Varmepumpen skal kunne reguleres ned til en indetemperatur på maksimum +12ºC. Det skal kunne ske med den integrerede styring i varmepumpen. Varmepumpen skal være beregnet til nordisk klima, og skal kunne afrime ved lav stuetemperatur, og dette skal kunne verificeres ved en test efter metoden i EN Professionelle kølefolk Varmepumpen skal opsættes af professionelle køle- eller varmepumpefolk. Det skal af al information om den pågældende varmepumpetype gælde, at varmepumpen skal opsættes af autoriserede køle- eller varmepumpeinstallatører. Elsparefondens hjemmeside med positivlisten henviser til installatører på dk og Der skal være reservedelslager, serviceorganisation m.v. til stede. Dette kan sikres ved en 3-års suppleringsgaranti. De første 4 punkter vil normalt blive dækket af ansøgningsmaterialet, som skal indeholde testrapporter for de pågældende driftstilstande og skriftlige erklæringer om minimal rumtemperatur og duelighed til nordisk klima (inklusive duelig afrimningsfunktion). De 2 sidste punkter kan dækkes af, at apparaterne findes på Teknologisk Instituts liste over godkendte apparater, eller af skriftligt materiale, herunder 3 års suppleringsgaranti. Elsparefonden pointerer, at det er en frivillig ordning, og det er gratis at komme på listen. Man skal underskrive en kontrakt med Elsparefonden, hvor det bl.a. fremgår, at leverandøren er forpligtet til at stille apparater til rådighed for stikprøvekontrol. Krav til optagelse samt procedurer ligger på Elsparefondens hjemmeside For at komme på Elsparefondens produktoversigt udfyldes et Excel-ark. Derudover sendes testrapport for de relevante driftstilstande. Excelarket og testrapporter fremsendes elektronisk via mail til Per Henrik Pedersen på Teknologisk Instituts Center for køle- og varmepumpeteknik, som vil behandle optagelsen hurtigst muligt. 4 [ScanRef. 4. September 2008]

5 Den nye bygning på 950 kvadratmeter får varme fra solvarme og et varmelager under huset. Køling sker blandt andet med faseabsorberende materialer. Gemmer solvarme til vinterbrug Boligsektoren er en af de mest energiforbrugende sektorer. Derfor er Københavns Universitet nu gået sammen med vinduesfabrikanten Velux og Københavns Kommune om at bygge fremtidens klimavenlige hus. Det skal stå færdigt til maj 2009 før FN's Klimakonference i København. Det nye klimavenlige hus er projekteret af Christensen og Co. Arkitekter A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet COWI og skal blandt andet bruges til studieadministration, studenterservicefunktioner, mødefaciliteter og en faculty club. Ingeniørfirmaet Cowi vil gemme den overskydende solvarme fra et solvarmeanlæg i seks rør under en ny bygning på Københavns Universitet. Den opvarmede undergrund skal effektivisere varmepumpen, der skal levere varme i kolde perioder. Gruppeleder Reto Hummelshøj fra Cowi oplyser til ugebladet Ingeniøren at Cowi formentlig vælger en løsning, hvor seks rør på 30 meter bores ned i undergrunden og fyldes med frostsikret vand. De skal være med til at sikre et effektivt varmesystem i den cirkelrunde bygning med navnet Green Lighthouse, der skal være et udstillingsvindue for dansk teknologi i forbindelse med klimatopmødet i I varme perioder skal rørene opvarme jorden under bygnin- gen og øge effektiviteten på den varmepumpe, der skal trække varme op i bygningens gulvvarmesystem i kolde perioder. I perioder med tilstrækkelig af sollys får gulvvarmesystemet leveret varme direkte fra bygningens solfangere, men når solen ikke er tilstrækkelig, henter en varmepumpe varme op fra undergrunden som i et jordvarmeanlæg. Cowi mangler stadig at få en række detaljer på plads og overvejer i øjeblikket, om varmepumpen skal være eldrevet eller varmedrevet. Ifølge Reto Hummelshøj vælger Cowi nok den sidste løsning. Kølingen af bygningen sker som udgangspunkt med naturlig ventilation og betongulve, der opsuger varmen. En anden løsning er gipsplader med indbygget faseskiftende materiale. Materialet består af mikroindkapslet paraffin, der smelter ved 23 grader og dermed optager varme. Når nattekulden nærmer sig, og temperaturen falder, så afgiver de varme i stedet, forklarer Reto Hummelshøj. Energiforbruget i bygningen vil ligge på 22 kwh/m 2 per år til opvarmning, ventilation, varmt brugsvand og belysning. Dermed ligger energiforbruget under de krav, der fra 2020 forventes at gælde for alt nybyggeri. Bygningens tag skal også beklædes med solceller, der vil få energiforbruget helt i bund. Arkitekt og direktør Michael Christensen, Christensen og Co. Arkitekter A/S præsenterer vinderprojektet på vegne af vinderkonsortiet som tillige består af ingeniørfirmaet COWI. Foto: Claudia Dons NEWS Fit for the future? eurammon lecture series at Chillventa points up perspectives in natural refrigeration The European initiative for natural refrigerants eurammon will present information on key aspects of refrigeration using natural refrigerants at Chillventa, the new international trade fair for refrigeration, air conditioning and heat pumps from October 2008 in Nuremberg. eurammon s tradeshow presence will include a series of lectures presented in English headed Refrigeration Applications with Natural Refrigerants. These lectures are intended to be of interest to planners, operators and contractors of refrigeration equipment and will update them on the latest refrigeration applications using natural refrigerants. The lectures will all take place on the second day of the show, 16 October, between 9.30 and 11.30am at Congress Center CCN East (Room Kiev, Level 2). Refrigeration experts will give twenty-minute presentations about the use of carbon dioxide in air-conditioning for buildings and refrigeration in supermarkets, the advantages of using ammonia in the meat processing industry, and the current status and prospects for future applications of ammonia in refrigerant plants in the Ukraine. Those attending will hear examples of recent installations using natural refrigerants and will gain a greater insight into natural refrigeration system designs, latest developments on the technology front, and trends and perspectives in refrigeration. For instance, from 1 January, 2010 no new HCFCs may be used throughout Europe, explains Monika Witt, Chairwoman of eurammon. This is forcing the refrigeration industry to rethink. Natural refrigerants like ammonia, carbon dioxide and hydrocarbons are an obvious solution. They are carbon-neutral, energy-efficient and available inexpensively in large amounts. After the lectures, eurammon will host a Brunch for Friends of Natural Refrigerants at the eurammon booth (Hall 1, No. 314), giving interested parties an opportunity to follow up on the information presented and network with people in the international refrigeration/air-conditioning community. More at [ScanRef. 4. September 2008] 5

6 NEWS Ny vätskekyld vätskekylare Carriers påbörjar under hösten 2008 att lansera nya Aquaforce 30XW, som passar till alla användningsområden. Det fungerar lika bra för komfort- och processkyla som effektiv värmepump. Vidare lämpar sig Aquaforce även utmärkt för lågtemperaturapplikationer. Aquaforce finns i 27 olika modeller och täcker kylbehov mellan 400 och 1800 kw. Enligt Carrier ligger den nya Aquaforce i toppklass med avseende på energiverkningsgrad, vilket har en ökande betydelse på marknaden. För att kunna möta kundens alla önskemål och förenkla installationen tillhandahåller Aquaforce ett komplett utbud av tillbehör. De fysiska måtten är anpassade för att enkelt kunna ersätta uttjänta aggregat. multichannel Nästa generation CCU Compact Chiller Unit baserad på den unika värmeväxlaren EC59, All in one, visas på ChillVenta i Nürnberg oktober 2008 Johnson Controls new E-Link gateway enables YORK chillers to connect to any open protocol monitoring or controls system, including their own Metasys building management system. Complete connectivity for York chillers Johnson Controls has announced that its YORK brand of chillers can now offer a complete connectivity solution thanks to the release of the E-Link gateway. The new E-Link gateway enables a number of standard open communication protocol options, facilitating integration into a Metasys building management system (BMS), or with third party monitoring or control system that supports standard communication protocols. E-Link gateway benefits include: efficient management of communication protocols used by YORK chillers data is managed in a consistent, organised and defined medium configuration of the gateway for the equipment profile and output communication protocol is achieved by a simple switch selection quick start-up of the connectivity interface to the chiller The E-Link gateway is available as an option on current YORK chillers or as a field upgrade and comprises of a circuit board that can be mounted directly inside the chiller control panel. It can be supplied within a 120/240V AC line voltage enabled enclosure. The E-Link gateway is compatible with Bacnet MSTP, N2 Open and Modbus RTU as standard and LON as an optional interface. This new interface will replace the existing YORK Microgateway, which is being discontinued for new projects, although replacement parts will be available from Johnson Controls. EC59 Besök multichannel i vår monter 5-126A multichannel AB Hanögatan 5 S Malmö Sweden Phone: +46-(0) Fax: +46-(0) Carrier och Midea i Joint Venture Amerikanska Carrier Corp. och kinesiska Guangdong Midea Electric Appliances Co. Ltd., två giganter inom luftkonditionering, har slutit ett Joint Ventureavtal om en tillverkningsenhet i Shunde, Kina. Carrier har redan tidigare ett antal joint ventureavtal med asiatiska företag, bl. a ett med japanska Toshiba sedan Midea och Carrier investerar tillsammans ca 29 miljoner USD (ca 185 MSEK) i fabriken, där Midea äger 60% och Carrier 40%. Man kommer att producera friblåsande splitaggregat exklusivt för Carrriers globala marknad, som därmed stärker sin position inom detta marknadssegment. Man beräknar att fabriken är i full produktion vid kommande årsskifte och kan då ge Carrier ett årligt tillskott på inte mindre än 1,4 miljoner enheter. 6 [ScanRef. 4. September 2008]

7 Carrier lägger ner även i Ingelstad Ingelstadsfabriken går samma öde till mötes som den i Arvika. 157 personer berörs när Carrier Refrigeration lägger ner tillverkningen i Ingelstad, berättar SmålandsPosten 30. juni. Beskedet var inte oväntat. Företaget har under en tid haft svårigheter. Senast i februari i år fick 68 st anställda lämna företaget. Sådan här beslut är alltid svåra och vi underskattar inte den påverkan de har på våra anställda, deras familjer och samhället, säger Rolf Sjöström, VD för Carrier Refrigeration AB Sweden. De här åtgärderna är nödvändiga för att behålla konkurrenskraft och i det långa loppet kunna erbjuda bättre tjänster till våra kunder. Genom att erbjuda produkter från våra andra tillverkande enheter kan vi rationalisera vår kostnads bas, utnyttja skalfördelar och öka effektiviteten. Vi har verkligen kämpat för att vara kvar, men nu säger ägarna stopp situationen håller inte längre. Beslutet kommer inte som någon nyhet för de anställda som varit väl informerade om att företaget haft problem med dålig lönsamhet, låg orderingång, högt kostnadsläge och hård konkurrens sedan en tid tillbaka. Förhandlingar med de fackliga organisationerna ska nu inledas och tillverkningen beräknas vara stängd till slutet av Men mycket är ännu oklart påpekar Rolf Sjöström. I augusti hoppas jag att vi vet mer. De förhandlingar som nu inleds kommer att sätta agendan framöver men vår högsta prioritet är att så långt som möjligt tillgodose var och en av de anställdas behov. Vi är medvetna om den påverkan detta kommer att ha på de berörda och deras familjer. Carrier Refrigeration är största industrin i tätorten och möjligheter till arbeten finns i närbelägna Växjö som ligger inom pendlingsavstånd, men Danfoss forhøjede priser På grund af ekstraordinære prisstigninger på stål, transport og energi, er omkostningerne til fremstilling af blandt andet kompressorer og industrikøleprodukter steget så meget, at Danfoss har set sig nødsaget til at forhøje priserne på disse produkter. övriga näringar som butiker, samhällsservice, t. ex. räddningstjänst etc, kommer att drabbas på sikt om inte det kommer ersättningsindustri till Ingelstad. Då företaget precis gjort en nedskärning finns rutiner och processer för att på bästa sätt hjälpa de anställda redan på plats. - Vi kommer bland annat att anlita en omstruktureringskonsult och vi arbetar tillsammans med arbetsförmedlingen, säger Rolf Sjöström. Carrier Refrigeration kommer att behålla sin försäljningsoch serviceorganisation i Sverige. Carrier Refrigeration som ingår i Carrier Corporation, med huvudkontor i Farmington, Connecticut, USA, tillverkar och levererar kylutrustningar för butiker och livsmedelsdistribution. Carriers övriga fabriker i Europa ligger i Tjeckien och Ungern. Carrier Corporation har totalt anställda och verksamhet i 170 länder. Pr. 1. juli 2008 er listepriserne på blå og sorte kompressorer således steget 6% og industrikøleprodukter 5%. Der er ingen prisændringer på aggregater. NEWS [ScanRef. 4. September 2008] 7

8 NEWS HEE-fläkt med borstlös EC-motor och elektronisk styrmodul. Energieffektiva fläktkonvektorer TESAB har introducerat CIAT:s nyutvecklade fläktkonvektorer med HEE-teknik (HEE = High Energy Efficency) på den svenska marknaden. Genom att utveckla egendesignade fläkthjul och använda borstlösa EC-motorer har Ciat lyckats sänka energiförbrukningen med upp till 85% på sina fläktkonvektorer. Fläktkonvektorer med den nya HEE-tekniken är främst avsedd att installeras i kontor, sjukhus och hotell. Den mycket låga energiförbrukning som uppnås genom HEE-teknologin är resultatet av eget utvecklingsarbete. Ciat har utvecklat en egen design på fläkthjulen där man tidigare använde standardfläktar. Geometrin på fläkthjulen har studerats noga och många laboratoriestudier avseende luftflöde har genomförts för att hitta det mest effektiva utförandet. Fem olika storlekar har utvecklats för att CIAT skall kunna erbjuda detta utförande på samtliga modeller av deras fläktkonvektorer. Förutom ny design har man även bytt material. De nya fläkthjulen tillverkas av ABS-plast istället för som tidigare aluminium. Detta innebär att de är lättare och har lägre masströghet. Vid lika luftflöde innebär det nya utförandet av fläkthjul, bare der en sänkning av energiförbrukningen på 15%. En annan, viktig förändring är användandet av borstlösa EC-motorer. Frånvaron av borst minskar den mekaniska friktionen vid rotationen. Borstlösa motorer är mer effektiva, tystare och har längre livstid än traditionella motorer. Till dessa motorer har utvecklats en ny styrelektronik och steglös hastighetsregulator. Elektroniken styr motorns stator som genererar det roterande magnetfältet och därmed bestämmer rotorns (och fläkthjulets) hastighet. Genom att kontrollera statorn kan elektroniken styra luftflödet och kontinuerligt, med hög precision, matcha detta mot rumstemperaturen =effektbehovet. Styralgoritmen har speciellt utformats för att ytterligare minska energiförbrukningen. Om rumstemperaturen är nära det önskade börvärdet är luftflödet lågt och om behovet stiger ökar fläkthastigheten automatiskt. Frånvaron av friktionen från borsten i kombination med en låg värmeutveckling (hög energieffektivitet) bidrar till en betydligt längre livstid på denna typ av motor. HEE-konceptet är ett helt öppet system. I befintliga installationer kan gamla fläktkonvektorer ersättas samt anläggningen kompletteras med nya fläktkonvektorer eftersom HEEkonvektorer kan styras med befintlig styrutrustning, t.ex. termostater och 3-stegs hastighetsomkopplare. Den låga energiförbrukningen medför att befintliga system ofta kan utökas med fler enheter utan att elinstallationen behöver uppgraderas. Fläktkonvektorer i HEE-utförande har funnits på marknaden sen slutet av Mars 2008 och har redan sålts ett antal betydande projekt i Europa. Fläktluftkonvektorer i HEE-utförande förbrukar upp till 85% mindre energi än konventionella konvektorer. I de flesta fall ger det en återbetalningstid på under tre år på investeringen. Kuldemedier i fiskeflåten Det er nå knapt 1,5 år igjen før man ikke lenger har anledning til å bruke ny HKFK til etterfylling av gamle kuldeanlegg. I tillegg til all den rensing som aktørene i markedet selv vil kunne utføre, har SRG sagt de vil gjøre et begrenset volum (>100 tonn) med resirkulert R- 22 tilgjengelig etter 1. januar Mer vil det trolig kunne bli i årene fra 2010 til 2015 avhengig av mye R-22 som kommer i retur. Det antas imidlertid at lageret vil bli tømt i løpet av relativt kort tid. Det er viktig å vite at det blir forbudt å bruke ny HKFK etter 1. januar Selv om kuldemediet er på eget lager, blir situasjonen annerledes. Derfor er det opprettet en arbeidsgruppe som skal ivareta kuldebransjens interesser i forbindelse med gjennomføringen av EU-forordningen for bruk av HFK-kuldemedier. Gruppen består av Tom Erik Hole fra Norsk Kjøleteknisk Forening, Per Vemork fra Kulde- og varmepumpeentreprenørens landsfoerening, Alf M. Kristensen fra Forum for kuldebrukere, Tore Kofstad og Lisbeth Solgaard fra Stftelsen ReturGass. Arbeidsgruppen viser i siste utgave av Fokusering til et arbeid som er utført i 2007, og som viser bruken av syntetiske kuldemedier i forskjellige bransjer. For fiskeflåten er det angitt følgende tall: RSW + frys fylling med HKFK: kg RSW + frys fylling med HFK: kg Proviant, agn etc. fylling med HFK:7 000 kg Som vi ser, er mindre enn 5% av fyllingsmengden HFK. I fiskeflåten brukes det mest syntetisk kuldemedium av typen HKFK-22. Dette er et kuldemedium som er regulert av Montrealprotokollen og som er under utfasing. Det kan være verd å minne om følgende: 1 Fra 1. januar 2000 har det i Norge vært forbudt å installere kuldeanlegg med HKFK som kuldemedium januar 2010 stopper importen av HKFK til Norge, og fra samme dato er det heller ikke lov å etterfylle gamle anlegg med ny HKFK. Dette skal sette en stopper for hamstring av ny HKFK til senere bruk. 3 Frem til 2015 er det i Norge tillatt å etterfylle med regenerert HKFK. HKFK-22 har vært fritatt for statlige miljøavgifter, og det har til nå vært rikelig tilgang på HKFK-22 til etterfylling av gamle HKFK-anlegg. 8 [ScanRef. 4. September 2008]

9 JØRGENSEN APPLIANCE A/S Cooling Heating Ventilation Electromechanical Solutions Professional partners for the HVAC industry Chiller Heatpump AHU programmable controllers Pressure switches with fixed set-point Reversing Valves for R22 R407c R410a Rotary compressors for R22 R407c R410a BLDC Ultra Tropical Turbo Twin (63 frame) Capacity range 15Hz to 120Hz Variable Speed Control Visit our partners at Jørgensen Appliance A/S Præstemarksvej 8 DK-4000 Roskilde Denmark Phone Fax Mail Web

10 NEWS Lovpligtigt eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Glenco A/S har som første virksomhed i Danmark opnået godkendelse til gennemførelsen af de nye lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg. 1. januar 2008 trådte EU-direktivet om lovpligtigt eftersyn af bygningers ventilations- og klimaanlæg hvert 5. år, i kraft. Formålet med direktivet er at reducere energiforbruget og CO 2 -udledningen. Og med akkrediteringen af Glenco A/S er arbejdet med at gennemføre de lovpligtige eftersyn for alvor skudt i gang. Glenco A/S har opnået godkendelsen hos DANAK, som er udpeget som nationalt akkrediteringsorgan af Sikkerhedsstyrelsen og dermed Økonomi- og Erhvervsministeriet. Vi er naturligvis stolte over at være de første, der slipper gennem nåleøjet, fortæller Per Qvist, produkt- og servicechef i Glenco, og sigter hermed til de meget høje kvalitetskrav, som Energistyrelsen har udstukket for dette område. Servicetekniker Arne Andersen fra Glencos afdeling i Hvidovre udfører et grundigt ventilationseftersyn. Vores kvalitetssikringssystem, serviceteknikernes uddannelsesniveau, og de instrumenter der anvendes ved eftersyn, er blevet testet og fuldt ud godkendt, og vi har fået ros og megen anerkendelse for vores indsats, siger han. Virksomheden har tidligere, i samarbejde med Dansk Energi Analyse A/S og med økonomisk opbakning fra Energistyrelsen, udgivet vejledningen Energibevidst projektering af ventilationsanlæg. Indenfor de nærmeste fem år skal samtlige de ventilationsanlæg og køleanlæg, som ifølge Energistyrelsens skøn er omfattet af ordningen, være efterset og godkendt. I denne overgangsfase har styrelsen valgt at udmelde godkendelsesfrister prioriteret efter anlæggenes størrelse, og derfor skal eksempelvis anlæg i bygninger på over 8000 m 2 være godkendt inden 31. marts At de største bygninger prioriteres højst i denne fase hænger naturligvis sammen med, at den samfundsmæssige gevinst, i form af reduceret energiforbrug og CO 2 -udslip, er størst her, siger Per Qvist, og understreger, at der er tilsvarende store gevinster at hente for ejerne af disse bygninger. Op til 25% besparelser Energiudgiften i de i alt anlæg der omfattes af ordningen, skønnes at være 1½ mia. kroner om året, og denne forventes reduceret med 10%. Men mange virksomheder, der ikke tidligere har haft fokus på optimering af deres anlæg, vil kunne se frem til besparelser på op mod 25%. Glenco A/S har hovedkontor i Hvidovre, og afdelingskontorer i Aalborg, Århus, Odense, Esbjerg, Kolding, Haderslev, Slagelse, Køge og Kastrup. Et eftersyn gennemføres almindeligvis indenfor en enkelt dag og omkostningerne i forbindelse med dette er hentet hjem i besparelser inden næste eftersyn, anfører Per Qvist. Grønt lys for fjernkøling De kommunalt ejede fjernvarmeselskaber i Danmark har af folketinget fået grønt lys for at bygge anlæg til energirigtig fjernkøling. En lille ændring af den kommunale fuldmagt gør det muligt at drive fjernkøling i kommunalt ejede fjernvarmeselskaber, hvis fjernkølingen bliver økonomisk adskilt fra fjernvarmeaktiviteterne. Ifølge Berlingske Tidende har dansk lovgivning hidtil forhindret fjernkøling i eksempelvis Viborg, hvor Viborg Energi ønskede at bygge et fjernkølingsanlæg til kommunens administrationsbygning. Men Viborg Energi fik afslag fra statsamtet, fordi der var tale om et kommunalt fjernvarmeselskab. Også Københavns Energi har skreget på en lovændring i flere år, fordi de vil fjernkøle flere store bygninger rundt om Kongens Nytorv. Kritikken fra Københavns Energi førte til, at overborgmester Ritt Bjerregaard (S) sendte et brev til Anders Fogh Rasmussen (V), hvor hun opfordrede statsministeren til at ændre loven. Flere forbrugerejede selskaber har allerede gennemført projekter med fjernkøling. Fjernkøling vil først og fremmest spare elektricitet, fordi det erstatter elektrisk drevne airconditionsanlæg i stormagasiner og kontorlandskaber. Københavns Energi har dog regnet ud, at fjernkølingsprojektet i det centrale København vil give en årlig el-besparelse på syv millioner kwh og mindske CO 2 -udledningen med 3000 tons. Nedkølede skaldyr fragtes med skib Et særlige system af kølecontainere, som er udviklet af det rådgivende ingeniørfirma Aqualife Logistics i Nærum i samarbejde med blandt andre Mærsk Line, gør det muligt at fragte levende muslinger, krabber, hummere og andre skaldyr over Atlanten. Systemet har for nylig haft sin kommercielle premiere på en ugentlig Mærsk-rute mellem Nordamerika og Sydspanien. Foreløbig er der bygget 21 containere, og flere er undervejs, fortæller ugebladet Ingeniøren. I hver container er der 20 tanke med liter vand og op til 600 kg skaldyr. På grund af en temperatur på blot et par grader befinder skaldyrene sig i en dvaletilstand, så de kan holdes levende i over tre uger på et skib. Det er mere end rigeligt til at gennemføre en 10 til 12 dage lang sørejse over Atlanten eller Stillehavet. I land kobles containeren til en særlig dokstation med rensningsanlæg og recirkulation af vandet. Her kan skaldyrene holdes levende på lager i flere måneder. De første containere transporterer lige nu krabber og andre delikatesser fra USA's og Canadas Atlanterhavskyst til det traditionelt store spanske marked for levende skaldyr. Systemet vil angiveligt halvere transportudgiften i forhold til den flytransport, som er eneste alternativ på de lange afstande. Desuden er CO 2 -udslippet radikalt lavere ved skibstransport sammenlignet med fly. I forbrugerleddet er prisen for friske skaldyr op til seks gange så høj som for frosne. Alligevel vokser markedet for friske skaldyr med 8,8 procent om året, mens markedet for frostvarer har en mere moderat vækst på 3,3 procent. 10 [ScanRef. 4. September 2008]

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Verdens bedste til økonomisk kørsel

Verdens bedste til økonomisk kørsel NO. 6 Juni 2014 n www.dtu.dk/dtuavisen n redaktion@dtuavisen.dk n (+45) 45 25 78 78 n AA Regionale projekter kan være med til at videreudvikle ens eget forskningsområde gennem nye partnerskaber. Jakob

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden

Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden Nordic Innovation Publication 2012: Nordic Innovation, AC, Akademikerne og Saco, Oslo 2012 ISBN 978-82-8277-003-3 (Print) ISBN 978-82-8277-004-0 (URL:

Læs mere