Forfatter Titel Forlag Årstal Pris Alfred Rahlfs (ed) Septuaginta. GT på græsk 2 bind Priviligierte Wüttemb. Bibelanstalt Die Israelitishe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatter Titel Forlag Årstal Pris Alfred Rahlfs (ed) Septuaginta. GT på græsk 2 bind Priviligierte Wüttemb. Bibelanstalt 1949 150 Die Israelitishe"

Transkript

1 Forfatter Titel Forlag Årstal Pris Alfred Rahlfs (ed) Septuaginta. GT på græsk 2 bind Priviligierte Wüttemb. Bibelanstalt Die Israelitishe Bibel, 4 bind Hebr. Urtext die deutsche Uebertr. D. Ludwig Philipson, Leipzig 1841/ E.Schweitzer/K.H.Rengstorf Das Neue Testament Deutsch, 4bind Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen Helge Kjær Nielsen Nytestamentlig græsk Rønde Rudolph Arendt Tænkning og tro Gad Benedikt Otzen Den antike jødedom Gad Svend Holm-Nielsen et al Bibelen, Indhold og historie Gad Børge Diderichsen Markusevangeliet, ref og debatt Gyldendal 1970/77 10 Svend Holm-Nielsen GT og det Israelitisk jødiske folks historie Gad Morten Munch Rom 7 Lille emnekreds/åu Peter Østergaard Jacobsen Pas nomos in eni logo peplerotai MF emnekredsserie Bent Filip Christensen Luthers forsoningsforståelse Teoltryk/ÅU 2 Halfdan Høgsbro Tro og gerninger Lohse Helge Haystrup Stat contra Kirke I oldt. Rom og nut. DK Kontrast solgt Kirskens ja og nej Hvad den Danske Folkekirke står for Frimodt H.J.Falk og B.B.Lillelund Indførelse i moderne bibelsyn FDF 2 Div foredrag på konference Fremtidens præst Kirkeministeriet Jørgen Stenbæk Præsternes forening gennem 100 år Den danske Præsteforening Bent Noack red. Teologien og dens fag Gad Benedikt Otzen et al Myter i det gamle testamente Gad Niels Hyldal Udenfor eller indenfor Gad Børge Haahr Andesen et al Hvad er teologi DBI Rudolf Bultmann Jesus Kristus og mytologien Munksgaard 1967 solgt Karen Togsverd Hansen Kvindens rolle i de paulinske menigheder - Speciale solgt Gustaf Aulén Jesus i nutidig historisk forskning Lindhadt og Ringhof Oscar Geismar Jesus, Guds søn Aschehoug Jørn Jørgensen Præst i dag Chr. Erichsen mange - Gudstjenesten til debat Kristeligt Dagblad Hans Raun Iversen red. Dåb og medlemskab i Folkekirken Anis Gerhard Pedersen Begravelsestaler 1980 solgt Gerhard Pedersen Vielsestaler 1980 solgt Jacob Jervell Gud og hans fiender Universitetsforlaget, Oslo Niels Nøjgaard Portræt af Jesus Gad Poul Nedergaard Som om intet var hændt Haase Johannes Jørgensen Lignelser Gyldendal 1955 Solgt

2 Forfatter Titel Forlag Årstal Pris Dorothee Sölle Lydighed og fantasi Gyldendal 1978 solgt Jakob Balling De unge skal se syner (perpetuamatyriet) Aarhus universitetsforlag 1997 solgt Mogens Müller Jesus-opfattelser i NT forskning Nyt nordisk/ Arnold Busck Ane Hjerrild et al red. Kirke i forandring Kirkefondet K.E.Løgstrup Den etiske fordring Gyldendal 1956 solgt Tryggve Kronholm Biblaridion: Tomhed eller? DBI 1986 solgt Holger Mosbech Sproglig fortolkning af Apostlenes Gern. KU Niels Hyldahl Paulus Breve: oversættelse og noter Gyldendal Kirsten Sarauw Tilbage til ømheden Gyldendal Helge Skov red. Forsvar for folkekirken Ribe Stift Hammershaimb Genesis, en sproglig analyse Gad Karsten Nissen Diakoni Aros 2001 solgt Fredrik Nielsen Statskirke og frikirke Karl Schønberg Kai Kjær-Hansen Studier i navnet Jesus Eget forlag, Århus Børge Didrichsen Den Historiske Jesus Gad Martin Schwarz Lausten Skrifter af Peder Palladius Gad 1968 solgt Artur Meister/Karl Elliger Das alte Testament Deutsch: 12 kleine Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen Profeten Kurt Frör Biblische Hermeneutik Chr. Kaiser, München Ernst Lohmeyer Das Evangelium des Markus Vandenhoech & Ruprecht, Göttingen Rudolf Bultmann Der zweite Brief an die Korinther Vandenhoech & Ruprecht, Göttingen Otto Michelk Der Brief an die Hebräer Vandenhoech & Ruprecht, Göttingen Heinrich Schlier Der Brief an die Galater Vandenhoech & Ruprecht, Göttingen Ernst Lohmeyer Der Brief an die Philipper Vandenhoech & Ruprecht, Göttingen Wernner Georg Kümmel Einleitung in das Neue Testament Quelle & Meier, Heidelberg O. Eiβfeldt Liber Genesis Würtembergische Bibelanstalt, Stg Otto Rodenberg Um die Wahrheit der heiligen Schrift R.Brockhaus, Wuppertal Karl-Friedrich Webwe Unterwegs (Predigten und Andachten) Christian Jensen, Breklum Rudolf Bultmann Theoligie des neuen Testamentes J.B.C.Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1965 solgt Huldrych Zwingli Christliche Aleitung GTB Siebenstern Johan Kump Der Diensat am Wort Krüger & Co, Leipzig Hans-Christoph Piper Gespräche mit Sterbenden WandenHoeck & Rupprecht Heinrich Kemner Simon Petrus Sonne und Schild, Wuppertal Gerhard Maier Das Ende der historisch-kritischen Meth- R. Brockhaus, Wuppertal Fritz Rienecker (bearb) Sprachlicher Schlüssel zum Gr. NT Brunnen-Verlag, Grieβen-Basel

3 Fritz J. Raddatz (Herausgeg.) Summa inuria,oder Durfte der P. Rowohlt schweig. Forfatter Titel Forlag Årstal Pris Paul Johanssen Ein Tag sagt s dem andern Agentur des Rauchen Hauses Hanb. 3 Jörg Erb Schild des Glaubens Evangelische Verlagsanstalt Berlin 1954? 10 Ernst Würthwein Der Text des alten Testamentes Wüttembergische Bibelanstalt, Stg Rust/Köppen Die Männer der Schl.Holst. Reformation Cobra Verlag Knopf Leitzmann - Weinel Einfürung in das NT Alfred Töpelmann, Berlin KlP. Psa. Jes. Baltz und Schrage Die Katholishen Briefe (Neues Gött. Bi. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen W) G. Vicedom et al (herausgege) Gepredigt den Völkern Band V Christian Jensen, Breklum 10 Alfred de Quervain Die theol. Voraussetzungen der Politik Furche-Verlag Berlin Rudolf Bultmann Galuben und verstehen J.B.C.Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1965 solgt Samuerl Keller Meine Minuten Walter Loepthien, Leipzig Johan Haar Got twill leben Kristian Jensen, Breklum Frank Altheim Der unbesiegte Gott (heidentum & Rohwolt Hamburg Christ) Gerhard Maier/Gerhard Rost Taufe Wiedergeburt Bekehrung Missionsverlag Ev.Luth. Gebetgmst) 1980 solgt Georg Eichholz Vernehmen und Staunen Neukirchener Verlag Paul Tillich Wesen und Wandel des Glaubens Ullstein 1975 solgt Erster Halbband Predigt Studien: Zur Perikopenreihe IV Kreuz Verlag Christian Feldmann Kämpfer Träumer Lebenskünstler Herder C.F.Wisløff/Andreas Aarflot Norsk Kirkehistorie 3 bind Lutherstiftelsen 1966/71 solgt Aage Benzen Jesaja 2 bind Gad 10 Johs. Pedersen Hebræisk grammatik Branner og Korch O. Eissfeldt Liber Genesis Würtembergske BA Stuttgart Jeanette Ellen Bauer et.al. Latinkompendium for teologer Købemhavns Universistet Ole Nørskov Nielsen Om ån.lit. og de gudelig vækk. Fyn Odense University Press E. Hammershaimb GENESIS en sproglig analyse Gad

4 Helge Haystrup Augustinstudier 2,Forkynd.+eksegese C.A.Reitzels Forlag A/S 1990/2000 solgt Helge Haystrup Augustinstudier 5, Om treenigheden C.A.Reitzels Forlag A/S 1990/2000 solgt Helge Haystrup Augustinstudier 6, Bibelens treenighed C.A.Reitzels Forlag A/S 1990/2000 solgt Helge Haystrup Augustinstudier 9, Kampen mod C.A.Reitzels Forlag A/S 1990/2000 solgt Pelag. Helge Haystrup Augustinstudier 11, Skriftsyn, -udkægn... C.A.Reitzels Forlag A/S 1990/2000 solgt Helge Haystrup Augustinstudier 12, Næstekærligh. Probl. C.A.Reitzels Forlag A/S 1990/2000 solgt Anna Marie Aagaard Fort. Til Johannes Åbenbaring Det danske Bibelselskab Bent Mogensen Komm.hæfte Den bib. Urh. Genesis 1-11 Gads Forlag Carsten Breengaard Er du kristen? G.E.C.Gad København Gynther Bornkamm Jesus fra Nazaret Munksgaard E. Thestrup Pedersen Bibelhåndbog Fischer og Hertz Prof. D. Haussleiter et.al. Jesus Kristus for vor tid H. Aschehoug&CO, Kristiania Rudolf Bultmann Jesus Stjerneb.Kulturbibl. Vinten 1977 solgt Skat Hoffmeyer Tilværelsens sammenhæng Gyldendal/Nyt nordisk Thorkild Grosbøll En sten i skoen Anis Henrik Brandt-Pedersen red. Gud efter Grosbøll Anis Søren Holm Religionsfilosofi Nyt nordisk Arnold Busck 1955 solgt Mag. Hans Mossin Huus-Postil over Søn-og Helligdags Eget forlag Bergen 1772 Evangelierne Giv et bud Lars Linderot Prædikener J.W. Cappelen, Christiania Dr. M. Luther Bordtaler A.Th. Nissens Forlag 1849 solgt Fr. A. Schaeffer compl. Works Vol 1 A chr. wiew of Phil. and cultuture Crossway Books, Wheaton. Illinois 1982 solgt Fr. A. Schaeffer compl. Works Vol 2 A chr. wiew of the Bible as trouth. Crossway Books, Wheaton. Illinois 1982 solgt Fr. A. Schaeffer compl. Works Vol 3 A chr. wiew of spirituality Crossway Books, Wheaton. Illinois 1982 solgt Fr. A. Schaeffer compl. Works Vol 4 A chr. wiew of the church Crossway Books, Wheaton. Illinois 1982 solgt Fr. A. Schaeffer compl. Works Vol 5 A chr. wiew of the west Crossway Books, Wheaton. Illinois 1982 solgt Craig Bartholomew et al (ed) Out of Egypt vol 5 Paternosterpress et al Andreas Davidsen Grundbog til studiebøger om Paulus Folkekirkens pæd. Institut/Unitas Forlag Joachim Jeremias Bjergprædikenen- frihedens lov Aros Joachim Jeremias Fadervor i lyset af nyere forskning Aros Ruth Poort Psykologien og den religiøse verden Unitas J.Gresham Machen Christianity and liberalism Wm.B.Eerdmans, Michigan Hal Koch Kristendommens oprindelse Gyldendals Uglebøger Slavoj Zizek Om troen Anis 2002 solgt Niels Hyldahs Udenfor eller indenfor Institut for bibelsk eksegese/gad Thomas Anderberg Guds moral Religion/Gyldendal

5 Johannes Sløk Den Kristne Forkyndelse Centrum Johannes Værge Vikelighedsbilleder Gad forelæsninger om kirken Vinduer til Guds rige Anis Festskrift til K.E. Skydsgaard Evangelium og sakramente NNF Arnold Busck 1962 solgt Niels Hyldahl Paulus breve, oversæt., indledn. og noter Gyldendal Walter Bauer Wörterbuch zum Neuen Testament de Gruyter, Berlin New York 6. udg Walter Grundmann Das Evang. nach Matthäus, Theol. Evangelische Verlagsanstalt Berlin 5. udg Walter Grundmann Das Evang. nach Markus, Theol. Evangelische Verlagsanstalt Berlin 9. udg Wolfgang Wiefel Das Evang. nach Lukas, Theol. Evangelische Verlagsanstalt Berlin 1 bearb. udg E. Thestrup Pedersen Jesu forkyndelse (fortolkning af udvalgte Gjellerup tekster fra synopsen) Ebbe Gudmand-Høyer Johannes Døberen, Myte og historie Gyldendal Løgstrups filosofi om Menneskets ondskab og livets godhed Aarhus Universitet 2011 solgt tilværelsen Eduard Nielsen et.al. (red) Bibelen som helligskrift DR grundbøger/fremad N. H. Søe Livets Gaade Korserts Gaade G. E. C. Gads Forlag N. H. Søe Religionsfilosofi G. E. C. Gads Forlag 1955 solgt Niels Jørgen Cappelørn (red) Bibelsyn Gad 1985 solgt Flemming Fleinert-Jensen Analogi og teologi Gads Mosaik-serie Leif Grane Kirken i det 19. århundrede Gads Mosaik-serie Vilhelm Grønbech Jesus Menneskesønnen Gyldendals Uglebøger Bent Noach Det nye testamente og de første kr. årtier G. E. C. Gad F. C. Krarup Religionsfilosofi G. E. C. Gad (uden indbinding)

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen JESPER TANG NIELSEN MARIA MUNKHOLT

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen JESPER TANG NIELSEN MARIA MUNKHOLT dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Det johannæiske problem JESPER TANG NIELSEN En syrisk kilde til den

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

DEN HALLENSISKE MISSION BLANDT JØDER I 1700-TALLET, MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ DANMARK

DEN HALLENSISKE MISSION BLANDT JØDER I 1700-TALLET, MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ DANMARK Prisopgavebesvarelse 2007 DEN HALLENSISKE MISSION BLANDT JØDER I 1700-TALLET, MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ DANMARK Anne Katrine Blinkenberg Pedersen En stor tak til min vejleder Professor Dr. theol. Martin Schwarz

Læs mere

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse K S BB NR. 2 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 Kirkelig Kirkelig Information www.ksbb.dk INDHOLD: ET ÅR EFTER GROSBØLL 1 GROSBØLL ET ÅR EFTER 2 FRISINDET KIRKEMINISTER 6 TO BREVE 7 PAVESTATEN 10 KIRKELIG

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

DANSK GENNEM 300 AAR

DANSK GENNEM 300 AAR DANSK GENNEM 300 AAR 163 TEKSTER AF 113 FORFATTERE UDGIVET TIL UNDERVISNINGSBRUG AF EJNAR THOMSEN KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1940 INDHOLD I nedenstaaende forfatteralfabetiske Register

Læs mere

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Camping Teltplads S6 PRINSENS ALLE KASERNEVEJ STADION ALLE S5 S4 TINGVEJ KB1-3 KB4 Frihedsmuseet DET I SKER KULTURKALENDER FOR VIBORG KOMMUNE Guide for danske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen GEERT HALLBÄCK SØREN JENSEN

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen GEERT HALLBÄCK SØREN JENSEN dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Johannes' Åbenbaring, kap 13 GEERT HALLBÄCK Fra apokalyptik til science

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 AF JES FABRICIUS MØLLER»Darwinismen slog huller i kristendommens grundmønster og bekræftede troen på, at den frie, videnskabelige tanke snart ville

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 09 10.02.2012-16.02.2012

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 09 10.02.2012-16.02.2012 Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek 1 Dan Turèlls Bibliotek Under stor mediebevågenhed blev der sidste år afholdt en auktion over arven efter Dan Turèll. Hele indholdet af Turèlls arbejdsværelse blev sat under hammeren. Arbejdsværelset indeholdt

Læs mere

Hvis vi alle er syndere hvad så?

Hvis vi alle er syndere hvad så? Det afmægtige menneske fra Luther til vore dage eller egoismens problem II - af Børge Kristiansen Ja, min Pige, Arbejdet var min Tids Middel til at holde Livet ud. Og for resten tror jeg ikke, at der gives

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere