Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den Generalforsamlingen startede kl og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent 2) Beretning af klubbens aktiviteter: formand-usu-ssu-vsu-msu-hou 3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse 4) Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2015 til godkendelse 5) Indkomne forslag 6) Valg til bestyrelse 7) Eventuelt Ad 1: Foreslået og valgt til dirigent blev Pernille Dueholm, som takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Ad 2: Formandens beretning: Den nye skolereform og fritidsliv ind i skolen Formanden berettede, at klubben grundet den nye skolereform, kort efter den sidst afholdte GF fik en invitation til en konference kaldet Fritidsliv ind i skolen, der blev afholdt , hvor han deltog sammen med Bjarne og Linda. Konference handlede om det nye samarbejde mellem skole og forening, hvor der var panelindlæg fra forskellige idrætsorganisationer og skoler. DGI havde bl.a. udarbejdet en skabelon for et sådan samarbejde. Grønnemoseskolen har kørt et sådan projekt og der var også andre idrætsforeninger, der kunne fortælle, at de havde brugt mange ressourcer, dog uden at have opnået medlemstilgang, hvorimod skolen havde haft stor glæde af de, da det havde givet gratis idræt og ekstra tilbud til undervisningen. Hvordan og hvor mange midler der var afsat til dette projekt kunne der ikke svares på under konferencen. Kommunen vil evaluere på konferencen og løbende evaluerer over det næste år. Der udarbejdes et katalog over, hvad de enkelte klubber kan tilbyde og FIG afventer kommunen. Da der altså p.t. ikke er noget konkret og FIG er i venteposition, har bestyrelsen besluttet, at den først arbejder videre med dette til efter skolesommerferien. Rengøringslokalet I starten af sidste år blev rengøringslokalet malet og omdannet til opholdsrum for de unge fra skolen, som en slags p-plads indtil Byggeren åbnede kl. 17. Lokalet blev imidlertid blevet ændret tilbage til rengøring grundet vores klager til skolen om, at det virkede som om, at de unge var uden opsyn af pædagoger og i høj grad generede vores medlemmer. 1

2 Sponsorat BBK- medlem Steen Andersen har haft kontaktet BBK s bestyrelse, fordi han gerne ville give klubben et beløb på kr via sit firma, som en tak for de mange gode år og oplevelser, han har haft i klubben. Steen mente dog, at pengene ikke bare skulle i klubbens kasse og stå, men skulle arbejde og at han ikke stillede nogen krav til, hvad pengene skulle bruges til i klubben. Bestyrelsen besluttede, at vi ikke behøver, at øremærke hele beløbet, men at en del af det skulle gå til TV og boxerabonnement, som hele klubben kan få glæde af og derudover til ungdommen: tøj, tilskud til deltagelse i USU s eksterne turneringer og Sommerlejren Vingsted, foreløbigt gældende for sæsonen 2014/15. Formanden takkede hermed på klubbens vegne for det meget fine bidrag. Hallen Gladsaxe Kommune og skolen har i sommeren 2014 fået opsat alarmsystem i hallen og klublokalet grundet de mange indbrud, der har fundet sted. For at gøre det nemmere for brugerne af hallen, er der blevet sat ur på alarmen, så vi ikke længere skal indtaste kode for fra- og tilkobling. Formanden gjorde dog opmærksom på, at hallen dog stadig vil være aflåst, så alle medlemmer skal stadig bruge nøglebrik for at komme ind. Lyset i hallen blev udskiftet i sommerferien. Bestyrelsen har besluttet at genindføre kontortiden, som kommer til at ligge tirsdag kl , da medlemmerne har efterlyst mulighed for at få udleveret nøglebrikker og købe bolde. Gladsaxedagen Blev afholdt lørdag 23. august 2014, hvor klubben deltog fra kl På vores stand havde vi i år fået nogle ungdomsspillere til at stå og spille og fortælle om, hvordan det er at være medlem og spille i klub. Styrketræningslokale Vi har nu mulighed for at komme endnu bedre i form med et evt. nyt tiltag. I samarbejde med skolen har vi fået mulighed for at få indrettet et fitnesslokale med romaskine og kondicykler i forbindelse med hallen, men inden vi sætter alt det i gang, skal vi have analyseret på de tilbagemeldinger, som vi har fået fra vores medlemmer i vores bruger/interesse-undersøgelse. Medlemstal Klubbens medlemstal svinger meget igennem en sæson grundet at børn oftest mister interessen. Vi prøver igen i 2015 med sommerferieaktiviteter, for på den måde at prøve at få flere ungdomsspillere og også igen at være med på Gladsaxedagen. Vi har også annoncerer i vores lokalavis for vores fællesspil om tirsdagen, med instruktion den første tirsdag i hver måned. Det må sige at det er blevet en succes, der er i år kommet flere medlemmer til, så træningstiden er næste fuldt besat. Det indberettede tal til DIF og Gladsaxe Kommune er på 243 medlemmer baseret på 2014 og p.t. er der 205 medlemmer, fordelt med 34 ungdomsspiller, 23 passive og 148 øvrige aktive voksne. Afslutning Formanden afsluttede sin beretning med at takke udvalgene og bestyrelsen for det gode samarbejde i sæsonen. Formanden gjorde også opmærksom på, at selvom, der var mange, der havde valgt at genopstille, er det vigtigt, at alle medlemmer husker på, at det deres klub og at vi kun ved fælles hjælp stadig kan have en god badmintonklub at spille i. Spørgsmål og svar til beretningen: Tommy Nielsen spurgte om, hvem der står for drift og vedligeholdelse af fitnessmaskiner, hvortil formanden svarede, at det gør skolen. 2

3 Tommy Nielsen spurgte, om der bliver tilført midler til skolerne m.h.t. fritidslivet ind i skolerne, hvortil Bjarne svarede, at det eneste vi på nuværende tidspunkt kan få oplyst er, at der er afsat 2-2,5% af det samlede beløb til dette, men det samlede beløb kan vi ikke få oplyst. Steen Andersen gjorde opmærksom på, at der om mandagen kl. 17 befinder sig nogle forskellige fodboldspillende unge mennesker i hallen, men at de er der uden opsyn, hvortil formanden svarede, at dette ville han gå videre med til skolen og oplyste derudover at hallen overtages kl af fritidsbrugerne, som i dette tilfælde altså er os, så efter kl må de ikke være i hallen. USU s beretning: Morten fortalte, at der i øjeblikket ca. er 27 kontingentbetalende ungdomsspillere, hvilket er en lille fremgang i medlemstallet. Sammensætningen af børn viser for øjeblikket en tendens til at en stor del af børnene er yngre end sædvanligt. Morten kunne derudover fortælle, at sidste år sluttede sæsonen i ungdomsafdelingen af med en hyggeweekend og klubmesterskab for børnene, der foruden spil og overnatning i klubben også bød på en tur til Bakken. I sommerferien stod USU for sommerferieaktiviteter i tre uger. Det var som sædvanligt med fyldte hold og mange på venteliste. Der blev uddelt foldere om ungdomsbadminton i BBK til alle deltagere. Det var nødvendigt at låne tre andre trænere, hvor Kasper var den eneste af vores egne trænere. Der har været tilmeldt et U-15 pige hold til holdturneringen i DGI Nordsjælland. Her har Kristine været en stor hjælp som holdleder. Det har ikke været let at stille hold med kun 4 piger til holdet. Træningen, der gik i gang i august efter skolernes sommerferie har ligget tirsdag, og torsdag. Trænerne har været Sune, Kasper, Marie og Troels og desuden har der været tilknyttet tre ungetrænere, også kaldet hjælpetrænere. Der har i perioder været afholdt individuel træning om tirsdagen. Desværre er Marie stoppet som træner i december og det er endnu ikke lykkes at finde en afløser, men heldigvis har vores hjælpetræner Jeppe hjulpet godt til. I årets løb har USU afholdt en Miniturnering med video og juleafslutning og to barn-forældrearrangementer. USU har bestået af Linda og Morten, med stor praktisk hjælp af forældrene Birgitte og Lykke og Morten takkede alle for den store hjælp. Morten informerede om, at han desværre ikke længere kunne fortsætte som USU-formand, dog ikke fordi han ikke har kunnet lide ungdomsarbejdet, men fordi han har valgt at engagere sig mere i andet tidskrævende frivilligt arbejde. Han vil indkalde til et forældremøde og orientere herom og forsøge blandt forældrene at finde en der vil gå ind i bestyrelsen. I den forbindelse informerede formanden, om, at det vigtigste i dette bestyrelsesarbejde ville være at komme til møderne og fortælle om, hvad der foregår i USU, men at man ikke ville belaste denne forældre med det sædvanlige øvrige bestyrelsesarbejde. Morten stopper endeligt til sommer. SSU s beretning: Linda havde ikke så meget at berette, da der p.t. ikke er den store aktivitet. For øjeblikket har vi ikke nogle der kommer op fra USU. Fra det 16. år kan man spille senior og fra det 18. år er man senior. 3

4 VSU s beretning: Da der ingen repræsentant var for VSU, informerede René, at det ene veteranhold, som er et 6+2- hold, der er tilmeldt, har vundet alle sine kampe og at torsdagstræningen fungerer godt med træneren, men at mødestabiliteten hos spillerne er lidt varierende. MSU s beretning: René gav følgende status for holdturneringen: Hold 1 er i 4+2 elite/mesterrækken pt. nr 3 Hold 2 er i 4+2 serie 1+2 og er pt nr 5 Hold 3 er i 4+2 serie 3+4 og er pt nr 7 Hold 4 er i 4 herrer rækken og ligger pt. nr. 5 Hold 4 er et hold bestående af herrer fra tirsdagstræningen og René pointerede, at holdkampe også giver god træning. Tilmeldingen til Klubmesterskaberne viste den samme tendens som tidligere med stor tilmelding i toppen og meget lille tilmelding i B-rækken, hvorfor det igen blev nødvendigt at slå B og C-rækken sammen, men at han håbede på, at nogle af de nye tirsdagsspillerne måske kunne få dette mønster til at ændre sig. Der deltog ca. 30 til klubfesten. Grillturneringen blev aflyst, da der var for få tilmeldte. Til Platteturneringen deltog der 27 tilmeldte til spil og mad og årets leverandør af maden var Pernilles Sweetdeal. Juleturneringen var også godt besøgt, da der var 30 tilmeldte til juleturneringen, hvilket René mente, nok måtte være på grund af de gode æbleskiver og formandens gode gløgg. Julefesten, der havde over 30 tilmeldte er blevet vores store fest de sidste par år og den var lige så hyggelig som den plejer at være. René udtrykte, at det er dejligt, at der er flere der tilmelder sig vores interne turneringer og at det især er de nye tirsdagsspillere, der kommer med. René sluttede sin beretning at med at takke Finn for det gode arbejde med fester og turneringer. HOU s beretning: Bjarne fortalte, at en af de vigtigste opgaver for dette udvalg, er at søge haltider og søge forskellige tilskud, som bl.a. deltagertilskud hos kommunen. Derudover tages der også hånd om at vise klubben frem til de nye medlemmer, udlevere nøglebrikker og tage sig af diverse indkøb. Ad 3: Der blev stillet spørgsmål til, hvad div. fælles omkostninger dækkede, hvortil der blev svaret, at det primært er kørselsgodtgørelser, gaver, pokalindgraveringer m.m. Regnskabet for 2014 blev godkendt. Ad 4: Der blev stillet spørgsmål til konto 2230 jubilæum i år 2018, hvortil der blev svaret, at det er en konto, hvor der hvert år fra nu af vil blive henlagt et beløb til afholdelse af klubbens 50 års jubilæum i Budget og kontingenter for 2015 blev godkendt. 4

5 Ad 5: Bestyrelsen var fremkommet med forslag til ændring i 9, som blev enstemmigt vedtaget. Ad 6: Valgt blev: Kasserer: Annelise Bryde Sekretær: Jeanne Midtgaard 1 menigt bestyrelsesmedlem: Jørgen Florin 1 bestyrelsessuppleant: Janne Skou USU: Ingen SSU: Linda Hansen MSU: René Nielsen HOU: Bjarne Persson 2 revisorer: Ulla Florin og Poul Nørgaard 1 revisorsuppleant. Christian Skou Webudvalg: Jens Teglhus Møller, Pernille Dueholm og Yngve Midtgaard Ad 7: Formanden informerede om, at Årets Spiller-pokal ikke længere vil blive overrakt, men nu vil få sin faste plads i pokalskabet. Formanden overrakte et par gode flasker vin til Morten og fortalte at han har sat stor pris på Mortens store arbejde for USU og han input i bestyrelsesarbejdet. Formanden takkede ligeledes for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl Den /rev Jeanne Midtgaard 5

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub April 2011 13. årgang Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.) P.H. Lings Allé 10 2100 København Ø Telefon klublokaler: Ryparken 22 59

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg.

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Dagsorden for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Trine Hansen Tlf. 97 33 37 87 puls@besked.com KASSERER: Anna-Mette Jacobsen Tlf. 97 36 40 87 am.h@jubii.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby.

Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. Dato: Sted: Deltagere: Fraværede Kopi til: Referent GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 18.30 (udsat fra 2013) Rosendal Idrætsforum,

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere