Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset."

Transkript

1 Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave, og det kan godt give lidt udfordringer. Afsæt derfor god tid til et eller flere besøg, for derigennem at lære Børnehuset, de andre børn og voksne at kende. Aftal gerne opstart med os, så vi ved hvad I tænker om det. For at skabe de bedste betingelser for dit barns trivsel og udvikling er det meget vigtigt at vi har et tæt og aktivt samarbejde, så vi håber at du/i vil deltage aktivt i alle de forældre/børn aktiviteter vi har, i børnehuset, i løbet af året. Vi vil endvidere, når dit barn har gået hos os i ca. 3 måneder, tage en forældre snak om, hvordan det går og hvordan dit barn trives og udvikler sig. Vi ser frem til et godt og tæt samarbejde med jer forældre om jeres barn/børn. Endnu engang velkommen.

2 Praktiske oplysninger Vores børnehus er normeret til 35 børn i alderen 3 6 år og 10 børn i alderen 0 3 år. Vi har følgende voksennormering: Vuggestuen: Mariehønsene Sine Pædagog...32 timer Stine Pædagog...30 timer Jan Pædagogisk.medhj...37 timer Børnehavegruppen: Sommerfuglene Lone Pædagog...37 timer Birgit Leder og pædagog...14 timer Ulla Pædagogisk medhj...37 timer Børnehavegruppen Græshopperne (førskolegruppen) Frank Pædagog...37 timer Heidi Pædagogisk medhj...37 timer Birgit Leder og pædagog...13 timer Åbningstid: Mandag Torsdag Fredag Vi har som udgangspunkt ingen lukkedage, dog har vi lukket d. 24 december og d. 31 december, grundlovsdag d. 5 juni lukker vi kl Personalenormeringen er tilpasset de aktuelle pasningsbehov i ferieperioder og omkring helligdage. Derfor er det vigtigt at vi kan regne med at børnene kommer eller har ferie, når I skriver det på vores sedler. Vi forventer at barnet holder 14 dages ferie sammenhængende sammen med barnets forældre, da jeres barn også har brug for ferie fra deres arbejdsplads.

3 Forældrebetaling. Betaling for en vuggestueplads i 2015: kr. Betaling for en børnehaveplads i 2015: kr. Der betales forud hver den første i måneden og der betales for 12 måneder, uanset ferie, sygdom eller andet fravær. Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads hos bopælskommunen, såfremt den skattepligtige indkomst berettiger hertil. Indmeldelse: Ved indmeldelse får I en indmeldelsesseddel, hvorpå I bedes påføre alle relevante oplysninger, såsom telefonnumre, barnets vaccinationer og andet relevant. Denne opbevares fortroligt i børnehuset. Endvidere bedes I læse vores virksomhedsplan, som forefindes på børnehusets hjemmeside: Udmeldelse: Ønskes barnet udmeldt, så vær opmærksom på at udmeldelse skal ske skriftligt med 1. måneds varsel fra den første i en måned. Udmeldelses blanket kan fås ved henvendelse på kontoret.

4 Sygdom og andet. Vi modtager ikke syge børn. Dit barn skal kunne følge børnehusets almindelige aktiviteter herunder at være ude i al slags vejr. Børnene må ikke udgøre en smittefare for de andre børn. En god rettesnor er at grønt slim fra næsen er tegn på infektion og ikke klar slim, det er almindeligt når man er forkølet. Ud over det, så må barnet ikke have feber, og feberen må ikke være slået ned af medicin, for så bliver barnet bare mere udsat og dårlig i løbet af dagen. Når personalet er i tvivl, lader vi tvivlen komme barnet til gode og ringer til jer. Vi vil gerne have, at I ringer til os når barnet er sygt og ikke kommer i børnehave/vuggestue, helst inden klokken 9.00, da vi kan have aftalt en tur ud af huset. Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, så vurderer vi om barnet kan ligge på sofaen indtil sædvanlig hentetid, eller om vi skal kontakte jer. Skadestue: Kommer jeres barn til skade i børnehuset, så kontakter vi jer straks, sådan at I selv kan tage med på skadestuen. Medicin: Personalet må ikke give medicin. ( I særlige tilfælde kan der gives ved sukkersyge, astma og lignende sygdomme). Lus: Ved opslag i børnehuset ses alle børn efter også derhjemme og forældrene igangsætter og fuldfører behandling. Børn med lus sendes hjem til behandling, og må så gerne komme igen, når behandlinger iværksat.

5 Opstart. Når jeres barn starter i vuggestue/børnehave, så har vi gjort en plads klar til barnet med navn på. Der er en kurv til skiftetøj, som I selv holder jer ajour med i forhold til skiftetøj. Pladsen bedes tømt hver fredag således at denne kan rengøres. Vuggestuebørnene har selv bleer med og der forefindes en reol i vores puslerum til disse. Også her er der barnets navn på hylden. Børnehavebørnene skal opbevare eventuelle bleer samen med skiftetøj på deres plads i deres kasse med navn på. Vi vil gerne appellere til at I ikke giver jeres barn legetøj med hjemmefra, da vi ikke kan sikre at det ikke bliver væk i løbet af dagen, eller at det går i stykker. Vi har legetøj, som børnene kan lege med. Børnene har selv mad med: Vuggestuen: Børnene har madpakker med som passer til deres alder. De skal også have et stykke frugt med, som udskæres og tilbydes barnet ved 9.30 tiden.vi varmer gerne mos og andet der kræver opvarmning. Børnene skal derudover have noget eftermiddagsmad med, noget som mætter og er sundt. Børnehavegrupperne: Børnene har madpakker, eftermiddagsmad og frugt med. Børnene lægger selv deres madpakke i stuens køleskab. Madpakken skal være sund og mættende, da børnene er i fuld sving hele dagen. Vi ønsker ikke Nutella madder på hvidt brød, da det ikke mætter og heller ikke er særlig sundt. Vi henviser til vores kostpolitik i øvrigt, hvor det fremgår hvad der er god mad og hvad der hører under mad, der kan nydes hjemme i familien, men ikke i børnehaven.

6 Dagen i børnehuset Dit barn skal af hensyn til ture ud af huset, være hos os senest kl Da vi spiser frugt før vi drager afsted, eller går i gang med dagens aktiviteter. Sådan ser dagen ud i grupperne: Morgenmad kl Der serveres havregrød/gryn, corn flakes, brød, ost, smør og mælk. Leg og hygge til kl hvorefter vi rydder op, vasker hænder og spiser fællesfrugt (vi skærer al frugt ud og lægger det på fade). Vi synger sange og læser historier. Vi fortæller om dagens aktiviteter. Kl går vi i gang med dagens aktivitet (se på døren, hvad vi har lavet hver dag) Kl. ca rydder vi op, vasker hænder og går i gang med at dække bord og dele madpakker ud og når der er ro og sagt værsgo', så spises der til den helt store guldmedalje. Kl tisses der af og vaskes hænder og på med overtøj og ud og lege på vores dejlige legeplads. Kl. ca spiser vi eftermiddagsmad inde, hvis vejret er imod os (sne og kulde), og ude hvis det er dejligt vejr udenfor (tørvejr og over frysepunktet). Resten af dagen er der bl.a masser af leg, spil, bygge med lego, lave fine tegninger, bygge puslespil og perleplader i børnegruppen sammen med de voksne. Børnehavens personale står altid til rådighed hvis du har spørgsmål, brug for en snak eller er i tvivl om noget. Vuggestuen har sin egen rytme, da de små sover i middagsstunden og vi vækker dem ikke, da børn sover så længe, som de har brug for. De får deres eftermiddagsmad efterhånden som de vågner. Vuggestuens personale står altid til rådighed hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

7 Tilbagevendende aktiviteter i årets løb. Fødselsdage: Når jeres barn har fødselsdag, så er I hjerteligt velkommen til at holde dagen i børnehuset. Det er en festdag og der må gerne medbringes kage. Vi sørger for opdækning og lys(det antal år man bliver) og vi synger fødselsdagssang efter fødselsdagsbarnets ønske. Vi fyrer raketter af x antal små og en stor til sidst. Barnet står op på en stol, for børn vokser natten før deres fødselsdag og det kan man faktisk godt se. Barnet får en gave af børnene i børnehuset. Du har også mulighed for at leje børnehuset, hvis du vil holde fødselsdag for familien. Spørg leder om hvornår børnehuset er ledigt i så fald. Det koster 200 kr. Man står selv for oprydning og rengøring efter brug. Årstidsfester: Vi holder forskellige fester i løbet af året: Fastelavnsfest: Børnene møder udklædt og vi slår katten af tønden. Vi bager fastelavnsboller og spiser disse efter kåring af kattekonge og kattedronning. Der er lidt slik i tønderne også og dette fordeles når tønderne er slået ned. Påskefrokost: Vi holder påskefrokost med smør selv, og vi er ude og lede efter æg, som påskeharen har gemt et eller andet sted udenfor. Julefest: Vi går med lanterner ud på vejene og lyser i mørket. Derefter går vi tilbage til børnehuset, hvor der er æbleskiver, gløgg, kaffe og te. Vi får besøg af en

8 hemmelig gæst, som har rigtig travlt når det er jul, men han har altid tid til at besøge os heldigvis. Vi holder også julefrokost for børnene. Den dag skal børnene ikke have madpakker med, og børnehuset står for forplejning den dag. Vi er i kirke hvert år op til jul. Her synger vi de kendte julesange og bliver præsenteret for julekrybbespillet. Børnene er altid meget optaget af dette og af det smukke orgelspil. Koloni: Inden vi skal på årets koloni, snakker vi med de forældre, hvis barn vi er i tvivl om, kan deltage i kolonien. Måske er barnet for lille, måske er barnet for sensitivt, måske er barnet bare ikke klar eller forældrene er ikke klar, og så snakker vi om en løsning. Vi tilbyder altid pasning til de børn, der af den ene eller anden grund ikke skal med på årets koloni. Gymnastik: Vi bruger hallen på Vibeskolen en gang om ugen, lige p.t. er det onsdag, men det kan ændre sig fra år til år. Vi laver gymnastik og hopper og springer og svinger i tove. Vi leger også med bolde og hulahopringe og hopper i trampoliner. Vi laver forhindringsbaner og slår kolbøtter. Vuggestuebørnene bruger også hallen, men er afsted før børnehavegrupperne. Sommerfest med loppemarked: En første lørdag i september holder vi hvert år en sommerfest med tilhørende loppemarked. Her kan man for 50 kr købe en stand, hvor man så kan krejle alt det man vil. Der vil være kaffe/te, sodavand og kage salg, som går til indkøb af ting til børnene i børnehuset. Det er en meget hyggelig og velbesøgt dag, hvor forældrene har mulighed for at lære hinanden at kende og samtidig gøre en god forretning. Så hold øje med opslag.

9 Hvad arbejder vi også med: Vi har en bred vifte af aktiviteter, og aldersgruppen 3-6 år er især glade for at male, tegne og klippe klistre. De er glade for sang, rytmik og bevægelse og det er alt sammen noget vi indarbejder i hverdagen. Ud over dette arbejder vi med sanseintegration. Vi arbejder med børnenes sanser såsom følesans, høresans, lugtesans, smagssans, motorik, balance. Vi arbejder med dette fordi vi ved at børn har brug for jordforbindelse og ro for at kunne lære. Vi oplever mange børn der har meget uro i kroppen og hovedet og dette forhindrer dem i at lære optimalt. Det gør vi noget ved, og derfor har vi efteruddannet en af vores dygtige pædagoger til sanseinstruktør. Han underviser løbende resten af personalegruppen, som så bliver endnu bedre i stand til at spotte og handle, når de ser et barn, der har brug for at blive stimuleret sansemotorisk. Vi er helt sikre på at vi kan mærke og se forskel på hvordan børnene modtager læring og se en større ro i vores børnegrupper. Sproglig udvikling: Vi sprogscreener barnet når det er fyldt 3 år. Denne sprogscreening vil I blive orienteret om, og skal som sådan også selv udfylde nogle spørgsmål derhjemme. Vi holder et forældremøde, hvor vi vil fortælle jer om resultatet af screeningen. Hvis det viser sig at barnet har brug for sprogstøtte, så indstiller vi sammen med jer, barnet til kommunens talepædagog. I dagligdagen arbejder vi med sprogstimulering. Både med hensyn til ordforråd, tal og bogstaver, skriftsprog, aktiv lytning, sang og musik, historielæsning, historiefortælling, rim og remser og tovejs kommunikation. Skoleparathed: Når dit barn bliver rykket op på græshopperne fra sommerfuglene, er det vurderet klar til at gå i førskolegruppen. Her arbejdes mere målrettet hen imod skolestart. Barnet arbejder med førskolematerialer og med bogstaver, de arbejder med emner i grupper og arbejder med at kunne modtage op til flere beskeder ad gangen.

10 Der arbejdes med styrkelse af selvværd og selvstændighed og med en meget stor grad af selvhjulpenhed. Forældre samarbejde: Vi afholder forældrekonsultationer en gang om året, og har I brug for en snak oftere, så aftaler vi det særskilt. Her taler vi sammen om barnets udvikling motorisk og psykisk, følelsesmæssige relationer, sociale kompetencer, sproglig udvikling, social og intellektuel adfærd m.m. Vi kan udveksle oplysninger, som vi måske ikke får gjort i hverdagen og vi kan fortælle ting som måske ikke er jer bekendt derhjemme i forhold til barnets adfærd. Den daglige kontakt kan til tider være præget af travlhed med afhentning eller at der ikke er så mange voksne tilbage i børnehaven sidst på dagen, og derfor er konsultationen særdeles vigtig for begge parter. Fælles forældremøder: Disse afholdes bl.a i forbindelse med valg til bestyrelsen, men kan også afholdes med et særskilt emne, som kan være interessant for forældregruppen. Forældrene er velkommen til at komme med forslag til emner. Bestyrelsen for børnehuset 2014:

11 Formand: Kasper Clausen Næstformand: Hanne K. Præst Kasserer: Peter Hansen Medlem: Michelle Stilling Medlem: Mette Mott Medlem: Susanne Bjerg Suppleant: Toke Thorenfeldt Bestyrelsen er altid behjælpelig med besvarelse af spørgsmål og står som garant for at børnehuset lever op til sine målsætninger og til enhver tid gældende regler for private institutioner. Hvis du vil vide mere om bestyrelsen, så kan du gå ind på vores hjemmeside: og læse mere. Der er også opslag i børnehuset med kontaktmail på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

12 Velkommen i børnehuset Det lille trygge børnehus

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere