Kære medlem af Vedbæk Kajakklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlem af Vedbæk Kajakklub"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Vedbæk Kajakklub Maj 2013 nr. 2 af 3 Kære medlem af Vedbæk Kajakklub Formandens klumme Så kom foråret endelig, og kajakken blev langt om længe taget frem fra skuret og sat i vandet. Nu er ro- sæsonen rigtig skudt i gang. Vinterroningen har pga. af vejret og isdannelser i havnen og på Øresund været meget begrænset, men ind til primo maj er der nu roet ca km, og mere end 75 medlemmer har været på vandet. Vi har holdt et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og som ny formand er der mange emner at tage fat på, og praktiske ting der skal ordnes, men vi er kommet godt fra start. Kommunen har holdt et høringsmøde, der hovedsagelig var rettet mod planerne for nord- og sydstranden. Sydstranden skal blandt andet føres væsentlig længere ud. Sydhusets maksimale ydre linjer ligger fast og gør, at det kan forlænges helt op til den nye toiletbygning og forsynes med terrasse i 1. sals højde. Jeg har haft drøftelser med havnefogden og sejlklubben om fordeling og ombygning af klubhuset, så det bliver mere anvendeligt for de tre klubber (søspejderne, sejlklubben og kajakklubben), der er under samme tag. Der bliver mange hensyn at tage, også i relation til økonomien, men det er bestyrelsens holdning, at vi skal have bedre og flere m 2 klublokale, bedre bade- og omklædningsfaciliteter samt opbevaring af væsentlig flere kajakker langs sydmolen (tæt på ophalingsstedet) og et rum i stueplan for opbevaring af kajakudstyr og et andet til servicering af en kajak. En anden væsentlig prioritet er en adskillelse til surferne, da kajak- og surfkultur er noget forskellig. Der arbejdes stadig på et oplæg fra arkitekten. På generalforsamlingen blev det fra flere medlemmers side bemærket, at klubbens aktiver ikke fremgik af årsrapporten. Materialeudvalget har allerede ved hjælp af lister udarbejdet af tidligere bestyrelsesmedlemmer påbegyndt optælling, registrering og placering samt værdiansættelse af al klubbens udstyr og materiel. Ved gennemgangen er vi faldet over en del kajakker og udstyr, der er meget medtaget eller kun er benyttet få gange og derfor vil blive realiseret på et tidspunkt. I rostatistikken fremgår det også, at en del af kajakkerne slet ikke bliver benyttet. Som lovet på generalforsamlingen har vi påbegyndt udskiftning af udstyret, og der er allerede indkøbt tre nye turkajakker. Indkøbet omfatter 1 stk. Zedtech TT55 og 2 stk. Sea Bird Salt 59 og Sea Bird Advance 55. Det er gode stabile turkajakker. De to Sea Bird kajakker er endnu ikke leveret. Derudover er der også indkøbt 7 stk. nye wingpagajer i forskellige længder. Inden klubben anskaffer flere havkajakker, skal vi have skaffet mere plads i kajakskurene. Vi vil derfor formentlig inddrage de private pladser, hvor vi snarest vil komme med et udspil til alternativ opbevaring af disse kajakker. I øvrigt er nogle privatkajakker på det seneste blevet beskadiget og benyttet af andre. Dette er ikke tilladt uden ejerens tilsagn. Bemærk: De private kajakker er tydelig mærket med privat.

2 Maj Side 2 af 12 Uddannelsesudvalget har nu over to weekender afholdt to begynderkurser, der blev meget vellykket og gennemført under gode vejrforhold. Alle gennemførte strabadserne. For at få km på tælleren er de allerede gået i gang med deres tirsdags- eller torsdagsroning. På rengøringsdagen fik klublokalet og baderummene en ordentlig omgang, så de nu fremtræder i pæn stand, men de skal holdes, og det er op til alle medlemmer! Sørg for at lånte ting bliver lagt tilbage på deres pladser og fej og gør rent efter jer. Til klubaftenerne (onsdage) har bestyrelsen besluttet at støtte arrangementet ved grillen med pølser og drikkevarer. Det var en god succes ved arrangementet den 1. maj. Der har været tilkaldt låseservice, da låsen til A skuret blev virkningsløs, og låsen til klublokalet har været meget vanskelig at låse. De er nu begge repareret og udskiftet. I samme forbindelse er dørene blevet forsynet med en mekanisk dørholder, og den automatiske dørlukker til klublokalet er sat ud af drift. I uge 19 har vi i flere dage haft strømsvigt i en del af installationen, da to af de tre faser, der er ført ind i bygningen var beskadiget ved et gravearbejde. Strømforsyningen er nu igen reetableret. Husk at få ajourført logbogen! Bestyrelsen vil fremadrettet fokusere mere på medlemmernes ønsker og ideer til klubbens visioner, og hvordan vi videreudvikler vore aktiviteter, således at medlemmerne inddrages noget mere i klubbens udvikling og forbliver i klubben som aktive medlemmer. Derfor har vi bl.a. indført fast sektion i Nyhedsbrevet, hvor medlemmer kan give deres mening til kende. Jørgen Christensen

3 Maj Side 3 af 12 Generalforsamling 2013 Den 7. april afholdtes generalforsamling med indledende brunch på Restaurant Nautilus. Der var stort fremmøde med 55 deltagere. Næstformand, Jesper Lorentzen, aflagde Formandens Beretning 2013 (kan læses på VKKK.DK). Bestyrelsen ønsker at rette en stor tak til Bjørn for hans indsats gennem mange år i klubben. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Bjørn og nyde godt af hans mange tur- og rokompetencer. Traditionen tro afsluttedes der med standerhejsning. Bestyrelsen Standerhejsning, april 2013 Bestyrelsen ser således ud efter Generalforsamlingen: Formand Næstformand Kasserer og webmaster Medlem Medlem Medlem Suppleant Revisor Jørgen Christensen Jesper Lorentzen Niels Høgfeldt Brian Eslykke Dan Guldhammer Susanne Mainz Nina Ravn Meden Anne Krøigaard

4 Maj Side 4 af 12 Klubben Nyt fra Turudvalget Dato Destination Turleder (e) April Ons 24/4 Klubtur: Rungsted m sushi-spisning Michael Jacobsen Maj Ons 15/5 Klubtur: Pølsetur (afslutning hos Claes) Vibeke, Claes, Susanne Lør/søn 25-26/5 Røsnæs Charlotte Munk Ejlersen Juni Juli Lør/søn 6-7/7 Ven Jens-Iver, Peter Kruse Fre/søn 26-28/7 Samsø Annalise Rust Ons 31/7-søn 4/8 Skt. Annæ, Skærgården Brian Eslykke August Søn 4/8 Dametur til Rungsted Susanne Mainz (for nyfrigivne og øvede) Søn11/8 Strandmøllen / Mølleåen (m grill hos Peter Rul) Peter Rul Kruse Fre/lør 23-24/8 Nekselø Helle/Kim Størum Søn 25/8 Havnedagen 2013 Alle September Søn 8/9 Københavns Havn Claes Rechnitzer Lør/søn 14-15/9 Møn Jesper Lorentzen Lør/søn 21-22/9 Amager Rundt Anders Gade Oktober Lør/søn 26-27/10 Kalvehave Charlotte Munk Ejlersen November Lør 23/11 Klubtur: Vinter-pølsetur Jan/Jette Mouritzen December Nyt fra Seniorudvalget Som det kan ses, er Seniorudvalget stadig meget aktivt. Man glæder sig helt til at blive senior (!). Dato for tur- eller akt. Beskrivelse Sted Bemærk 14. marts 2013 Roteknik ved Jeppe P VKKK klublokale April 2013 Opfølgende roteknik på vandet Vedbæk Ikke datosat ved Jeppe 16. maj 2013 Rotur på Furesø og Farum Sø Holte Roklub Trailertransport Forsommer Kæntringsøvelser Vedbæk Ikke datosat 27/28. juni 2013 To-dags tur til sydlige Suså Næstved Trailertransport Overnatning på vandrehjem ved Skelby 4. juli 2013 Rotur på Bagsværd / Lyngby Sø Nybro Trailertransport 8. august 2013 Isefjord Munkholmbroen Trailertransport 22/23. august 2013 Nekselø / Sejerø Bugt Havnsø Trailertransport Overnatning i sommerhus ved Tengslemark Lyng Eftersommer Kæntringsøvelser Vedbæk Ikke datosat Hele sommersæsonen Torsdagsroning på Øresund Vedbæk Tur, når

5 Maj Side 5 af 12 Seniorer på Mølleåen Nyt fra Materiel-udvalget Jørgen Løvgreen, som har gjort en meget stor indsats, har ønsket at trække sig fra Materiel-udvalget. Martin og Jeppe er fortsat aktive medlemmer af udvalget. Klubben søger flere medlemmer til dette vigtige udvalg - under favorable vilkår. Henvendelse bedes rettet til bestyrelsen. Klubben har investeret i 2 af de populære Stand-Up Paddeling boards (SUP boards) samt pagajer hertil. De to boards er af mærket NSP, og vi har anskaffet et 10 2 All round board og et 14" Race board, som er godt til længere ture. De dygtige nede i surfklubben holder nogenlunde samme fart som en havkajak, så et SUP board kan både benyttes til tur samt som træningsredskab ved stranden. Vi forventer, at de to SUP boards bliver leveret i slutningen af maj måned. Vi vender tilbage med, hvor i klubben de vil blive placeret.

6 Maj Side 6 af 12 Surf-Palle på SUP board Hjemmesiden Vores ny hjemmeside fungerer næsten nu efter hensigten. Der opleves af og til log-in problemer, men det tilstræbes hurtigt at finde løsning. Ved ændring af mailadresse, telefonnr. etc. bedes man venligst meddele dette til bestyrelsen. Så sørger vi for samlet opdatering. Ved ændring i foretaget tilmelding til et givent arrangement / tur kan dette kun gøres ved at bede bestyrelsen herom. Systemet kan desværre ikke håndtere, at medlemmer ændrer i en tilmelding, som det kendes fra doodle.link funktionen. Har man iøvrigt problemer til hjemmesiden, bedes man skrive til som har 4 supportere til rådighed til at hjælpe. Medlemmer Nye medlemmer 2013 VKKK har afholdt 2 begynder-weekends med 31 kursister i april og maj henholdsvis i Farum Nord og Esrum Sø. De to hold består af 21 kvinder og 10 mænd med en gennemsnitlig alder omkring de 50 år.

7 Maj Side 7 af 12 Hold 1 Nybegyndere. Eftermiddagskaffe m hjemmebagt gulerodskage. Farum Sø. De er nu påbegydt at ro de obligatoriske 75 km på tirsdage og torsdage. I juni vil der blive arrangeret en heldagstur tur med trailer-kørsel, og herefter vil der være afsluttende eksamen i VKKK (med nøgleudlevering). OBS! Der gøres opmærksom på, at man godt kan gå op til frigivelsesprøven omkring Skt. Hans tid, selv om man ikke har nået de 75 km. Man kan således efterfølgende stille og roligt få roet det resterende antal km - med et frigivent medlem. Kursisterne har været positive og engageret trods mange ture i vandet! Endnu engang en stor tak til alle instruktører og hjælpere. Indlæg fra medlemmer Som noget nyt vil vi gerne i nyhedsbrevene fremadrettet have medlemmernes meninger på banen om alt vedr. klubben. Såfremt du har noget på hjerte, som du gerne vil dele med vores medlemmer, kontakt allerede nu. Medlemmerne opfordres også til at bruge Chatforum på hjemmesiden. Fra Jens Iver: Jeg har kun godt at sige om klubben, og det er i høj grad den hyggelige linie, som I sætter i vandet. Et enkelt forslag til vores ellers fantastiske hjemmeside. Hvis det kan lade sig gøre, så vil jeg gerne foreslå at det også kan lade sig gøre at afmelde sin deltagelse på en tur.

8 Maj Side 8 af 12 Fra Lars/Susanne: Efter en af vores tidlige roture sad vi på terrassen med morgenkaffen, hvorpå Lars sagde: Er det ikke utroligt, at netop på denne strand landsatte englænderne 16. august 1807 en større styrke bestående af 54 orlogsfartøjer, linieskibe og fregatter samt 380 transportskibe. Landgangen i 1807 gengivet i et tryk fra Kl. 4 om morgenen begyndte landsætningen af en styrke på mand. Med oppassere, kvinder og børn blev omkring personer landsat den smukke august morgen. Hurtigt sikrede englænderne sig området nord for København uden nævneværdig modstand fra den danske hær. Den 2. september indledtes terrorbombardementet af København, som foruden at lægge en stor del af byen i ruiner tvang Danmark ind Napoleonskrigene med tabet af Norge i 1814 som bitter konsekvens. Danmarks strategiske beliggenhed ved indsejlinge n til Østersøen var den reelle årsag til ulykkerne Dertil kom en tåbelig, ærekær regeringsledelse, der ikke anerkendte Danmarks placering i stormagtsspillet, men søgte at føre en aktiv udenrigspolitik, uagtet at Danmark i 1807 hørte til Europas mindre stater om end ikke en småstat, endnu. Hvis man ønsker at læse mere, henvises bl.a. til Fra Kim Blåfisk Nielsen: Det var med stor interesse jeg sidste sommer så en såkaldt "surf ski" blive sat i vandet ved vores strand-- jeg var ikke i tvivl dette måtte være fremtidens kajak. Dagen var med 8m/s fra øst og den skar imponerende gennem bølgerne op vind og havde nærmest surfer-agtig evne med søerne og havde ikke den ordinære kajaks tendens til at søge på tværs af søerne. Jeg læste med interesse kajakbladets artikkel fra kajakklubben på bellevue strand som havde indkøbt vist nok 12 af denne type kajak, og deres beretning om hvordan dette tiltag havde skabt stor fornyet ro-geist hos medlemmerne og endda tilført et større antal nye medlemmer (og vel at mærke : yngre medlemmer). Med mindst lige så stor interesse har jeg de senere år næsten daglig set disse " fiskekajakker", MEGET stabile ideelle til fiskeri, blive søsat ved slæbestedet for at tilbringe den halve dag på vandet (hele året) De medbringer en nød-pagaj som ikke bruges idet fremdriften er pedaldrevne finner under vandet, smart for man har hænderne fri til fiskeriet eller andre

9 Maj Side 9 af 12 ting.. Jeg havde ikke forestillet mig disse finners effektivitet før jeg selv prøvede en tur -- og jeg er dybt imponeret. De er mindst en øvet roers pagaj-evner værdige eller bedre Sidste sommer foranledigede jeg at klubben fik en single skoller (nem havgående udgave) til låns, det var tanken at denne anderledes pragtfulde måde at ro på vilde friste enhver af klubbens medlemmer. Desværre tror jeg kun det var ganske få som prøvede en tur, klubbens " a administration" skulle bringe oplysningerne/opfordringen ud på vores hjemmeside, men der lå et eller andet sted en barriere mod projectet for det skete bare ikke. Jeg oplevede ligefrem en uvilje mod at den overhovedet lå i bådhuset. Det endte med at den blev leveret tilbage jeg husker begrundelsen som at pladsen skulle bruges til andre kajakker.- Imidlergtid lå pladsen efterfølgende tom vinteren over. Jeg har forstået, at klubbens kasse bugner, og at der indkøbes flere turkajakker. Det må være, fordi man ikke ved, hvad der sker i andre klubber, eller ser hvad der rør sig lige uden for vor egen dør. Det kunne selvfølgelig også bare være, fordi man ikke var klar til udvikling. Ovenstående kan selvfølgelig ikke stå alene idet klubben har indkøbt to stk "sup" det er flot, for her er tale om en helt anden måde at padle. Noget mere "alsidigt og frit" og mange vil nok mene bedre for ryggen. Det er ikke nødvendigvis legetøj,, den kan seriøst skyde en god fart næsten som kajak. Naturligvis ikke så hurtig/ nem i modvind, men det er super god motion, nemt og enkelt Håber at se dem flittig brugt! Og tillykke til klubben med et moderne valg! Klubarrangementer 2013 Klubaftener Som bekendt holder VKKK klubaften hver onsdag i sommerperioden. Det fungerer på den måde, at hvis man har tid og lyst, kan man tilslutte sig fællesroningen ca. kl Det tilstræbes at spise samlet kl. ca også af hensyn til solens nedstigning. Men kan man ikke nå det, slutter man sig blot til, som det passer. 10/4 sæsonens første klubaften fortalte Allan om Kroatien-tur arrangeret udenfor klubregi med ca. 12 deltagere, som roede i øhavet nord for Dubrovnic i 8 dage. Overnatning dels på katamaranen, som fulgte med og dels på hotel på en af øerne. Der roedes omkring 110 km i fint vejr og med masser af oplevelser. Fire fra seniorgruppen, inspireret af Allans fortællinger, tager på samme turarrangement fra den juni i år. Kroatien 2012

10 Maj Side 10 af 12 17/4 afholdtes der genoplivningskursus v/ Bjarne og Allan i Vedbæk Boldklub, hvor der blev instrueret i genoplivning af druknede både før og nu. Der blev også givet en orientering af Tobias Lyngeraa om hjertelungeredning, hvor deltagerne havde mulighed for at give hjertemassage og anvende en hjertestarter. 24/4 arrangerede Michael Jacobsen "sushi-tur", som gik ud på at ro til Rungsted Havn, hvor der var bestilt bord på Sticks n Sushi, hvor dresscode skulle være i top. Der var præmie til pæneste påklædning under tørdragten/rojakken, som suverænt gik til nyfrigivne medlem, 2012, Peder Mousten. Peder og Michael igang med at skifte dresscode, Rungsted Havn 1/5 arrangerede Bestyrelsens nye medlem, Brian Eslykke klubaften med temaet "Arbejdernes internationale kampdag". Der var god anledning til at tage Ole & Lotte Asboe Jørgensens gasgrill i brug, som de har været så generøse at donere til vores grill-elskende kajakklub. Der blev således grillet mængder af pølser med tilbehør af diverse salater, hjemmebagt brød. Tørsten blev slukket med et rigt udvalg af almindelige, økologiske og gluten-fri øl.

11 Maj Side 11 af 12 15/5 afholdtes årets første pølsetur, som igen i år skulle gå til Rungsted Havn med afslutning hos Claes. Vinden havde dog så stor magt, at vi straks besluttede at gå direkte over til Claes, hvor der ventede varm minestrone, grillede pølser og lindrende drikke. Stor tak til Claes for at lægge strandhytte til endnu engang. Årets første Pølsetur, 15. maj hos Claes, Vedbæk Strandvej

12 Maj Side 12 af 12 23/6 afholder VKKK Skt. Hans aften på terrassen med fælles buffet. Sæt x allerede nu. Vejret bliver godt, og vi bliver mange. Info følger. Husk søndag, den 25. august: Havnedag VKKK stiller igen op med show og kajakstand. Venligst tilmeld jer til Næste nyhedsbrev udkommer til efteråret. Fortsat god sommer til alle vores medlemmer. MED VENLIG HILSEN BESTYRELSEN Jan Mouritzen på træning i Rosebay, Australien i en 'sit-on top kayak', 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Vedbæk Kajakklub

Nyhedsbrev fra Vedbæk Kajakklub Nyhedsbrev fra Vedbæk Kajakklub August 2012 nr. 2 af 3 Kære medlem af Vedbæk Kajakklub Folk er så småt begyndt at vende tilbage fra sommerferie, med masser af energi til sensommerroning. Måske er nogen

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016 Kano- og kajakklubben NORD 2016 Endnu et godt år i Nord! Med masser af aktiviteter På vandet! Børn og Unge Dame K2/K4 Hold for kræftramte Begynderhold havkajak Store Legedag Støt Brysterne Klubture Nords

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referat af Efterårsgeneralforsamling 2008-10-25 1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden ifølge lovene. 2. Formandens beretning for sæsonen. Formanden

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Man er naturligvis altid velkommen til at selv at arrangere en tur. (Bestyrelsen skal nok være behjælpelig med invitation, udsendelse mm).

Man er naturligvis altid velkommen til at selv at arrangere en tur. (Bestyrelsen skal nok være behjælpelig med invitation, udsendelse mm). Nyhedsbrev fra Vedbæk Kajakklub nr. 3 af 4 Kære medlem af Vedbæk Kajakklub Hurra - nu kommer den mørke tid. Mange af os drømmer måske om evigt liv. Måske mere realistisk er drømmen om evig sommer. Men

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer.

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer. Kajakklubben Strømmen Bestyrelsens beretning Sæson 2006-07 Året 2006 var et år med megen aktivitet. Kæmpe indsatser blev leveret af rigtig mange medlemmer i mange forskellige sammenhænge. Mange gamle kæmper

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier

Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier 2008 For la get Ate li er, www.atelier.dk, mail@atelier.dk 2008 Tekst og billeder Henrik Bennetzen og Bjørn Rune Jensen Alle rettigheder

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

BRKK bestyrelsen Opgaveliste 2014-02-06

BRKK bestyrelsen Opgaveliste 2014-02-06 Opgave Status Bestyrelsesspørgsmål Håndtering af klager og personsager Der skal laves en vejledning og en plan over hvordan personsager skal håndteres Ansvarsliste Overblik over hvem der har lejet skabe

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012

Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012 0 Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012 Kerteminde Kajakklub: www.kerteminde-kajak.dk Formand Gorm Rønved Larsen, Stejlestræde 2, 5300 Kerteminde, 27590452, mail: gorm.larsen@exito.dk Kære medlem Standerstrygningsfest

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015 Formanden har ordet Så er det atter forår, og sæsonen er typisk startet med broisætning og standerhejsning. Men opstart af begynderhold fylder også meget. Det er skønt at se så mange nye ivrige ansigter,

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her)

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her) Så er det blevet tid til sæsonens sidste tur til Jylland (med mindre man da lige napper DM revanchen i Tønder den 4. oktober). Denne gang går turen nordpå, hvor Feldborg BMX er vært ved Danmarksmesterskabet

Læs mere