Arbejdsmarkedsanalyse Er vi klar til fremtiden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsanalyse 2015 - Er vi klar til fremtiden?"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsanalyse Er vi klar til fremtiden?

2 Arbejdsmarkedsanalyse - Er vi klar til fremtiden? Redaktion: Dansk Byggeri/Louise Pihl og Maria Schougaard Berntsen Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Per Bøjgaard Sørensen, Ricky John Molloy, Bee-Line Dato: April 2015 Papir: MultiDesign, 130 gram Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Oplag: ISBN:

3 Forord Efter 7 års krise er dansk økonomi langsomt ved at komme op i gear, og mangel på arbejdskraft er igen kommet på dagsordenen. Men hvad er fup, og hvad er fakta i diskussionerne om mangel på arbejdskraft? Det afdækker Dansk Byggeri med denne analyse. I dag er 1 mio. danskere i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst, det er alt for mange. Flere af dem skal tilbage på arbejdsmarkedet, og færre unge skal fremover ende i offentlig forsørgelse. Derfor er det nødvendigt, at politikerne fortsætter reformsporet. Lad os indledningsvist slå fast, at arbejdskraftmangel er et potentielt og alvorligt problem. Det kan være med til at begrænse væksten i Danmark og dermed vores velstand. Der er behov for, at vi får uddannet flere faglærte, og flere unge skal tage en videregående uddannelse rettet mod bygge- og anlægsbranchen. 2 Analysen af bygge- og anlægsbranchens arbejdsmarked viser, at der er plads til øget bygge- og anlægsaktivitet nu og frem imod Flaskehalse er således ikke et problem her og nu. Men på den lange bane kommer vi til at mangle faglærte medarbejdere og medarbejdere med en videregående uddannelse. Vi risikerer at stå med en alvorlig mangel på arbejdskraft i Lars Storr-Hansen Adm. direktør 3

4 4

5 Indhold 3 Forord 6 Behovet for arbejdskraft frem mod Ingen flaskehalse 12 Høj dynamik på arbejdsmarkedet 16 Udenlandsk arbejdskraft 5

6 Behovet for arbejdskraft frem mod 2025 Dansk Byggeri har fået lavet en fremskrivning af arbejdsstyrken, der viser, hvad behovet for arbejdskraft bliver fremover, hvis vi får en vækst, der svarer til regeringens 2020-plan. Det sker til trods for, at arbejdsstyrken med en faglært uddannelse inden for bygge og anlæg vokser med personer fra 2014 til Vi har altså ikke forsømt at uddanne faglærte inden for bygge og anlæg, men der er Vi har kigget specifikt på, om udviklingen af personer med en uddannelse inden for bygge og anlæg fremover matcher behov for, at vi i årene fremover øger uddannelsesindsatsen yderligere. efterspørgslen. Frem imod 2018 har vi et overskud af faglærte med en bygge- Der vil i 2025 mangle omkring personer med en videregående uddannelse inden for bygge og anlæg. og anlægsuddannelse, men fra 2018 går det den modsatte vej. Ifølge fremskrivningen vil der i 2025 mangle faglærte med en bygge- og anlægsuddannelse, jf. figur 1. Det skyldes ikke, at behovet for disse faggrupper øges væsentligt, men at store grupper af byggeteknikere og installatører er på vej på pension. Det vil sige, at det især er personer med korte videregående uddannelser, der kommer FIGUR 1 MANGEL PÅ FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT EFTER 2018 Mangel på uddannet arbejdskraft inden for bygge og anlæg, Antal personer Faglærte Videregående uddannelser Anm.: Fremskrivning ved 2020-plan. Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning til at mangle. En af forklaringerne på det er, at der i en lang årrække ikke er blevet uddannet mere end ca. 40 byggeteknikere om året. Med den nye uddannelse til byggekoordinator håber vi, at branchen kan tiltrække flere unge, der ser muligheder i at tage en kort videregående uddannelse inden for bygge og anlæg. Inden for de enkelte faggrupper, vil der være en lille overproduktion af malere og murere, mens der bliver mangel på tømrere, struktører, installatører og teknikere, jf. figur 2. Erfaringsmæssigt er der rift om bygnings- og anlægsingeniører samt bygningskonstruktører, når der kommer øget gang i byggeriet. En mangel på 500 professionsbachelorer i 2025 kan blive en alvorlig udfordring for branchen. Derfor skal flere unge vælge en videregående uddannelse inden for bygge og anlæg. 6

7 Vedligeholdelse af bygningsmassen eller fart på urbaniseringen Vi har opstillet to scenarier, hvor der begge er mere vækst end, når målene i 2020-planen blot forlænges frem mod I det første scenarie øges renoveringsmarkedet. Det vil betyde, at vi kan bevare de værdier, Danmark i dag har bundet i bygningsmassen. Investerer vi mere i renovering og vedligeholdelse, kommer vi til at mangle med en uddannelse inden for bygge og anlæg. Det er Dansk Byggeris vurdering, at øget bygge- og anlægsaktivitet er realistisk. Det skyldes, at vi har et efterslæb på vedligeholdelse af bygninger i Danmark. Desuden oplever vi i disse år en urbaniseringstrend, der meget vel kan få mere fart i løbet af de kommende 10 år. Og endelig vil der opstå boligbehov, som kræver ombygning eller nybyggeri af boliger, som følge af en stigende gruppe af ældre og flere singler. FIGUR 2 ISÆR MANGEL PÅ TEKNIKERE OG INSTALLATØRER I 2025 Mangel på uddannet arbejdskraft fordelt på faggrupper, 2025 Antal personer Tømrere og snedkere Murere Struktører Bygningsmalere Byggeteknikere Installatører Professionsbachelorer Civilingeniører Anm.: Fremskrivning ved 2020-plan. Professionsbachelorer omfatter her diplomingeniører inden for bygge og anlæg, samt bygningskonstruktører. Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning I det andet scenarie forestiller vi os, at urbaniseringstrenden får endnu mere fart. Der skal bygges mere nyt i byerne, og samtidig skal der renoveres mere over hele landet. Sker det, vil det betyde, at vi kommer til at mangle med en uddannelse inden for bygge og anlæg, jf. figur 3. FIGUR 3 FART PÅ URBANISERING MEDFØRER MARKANT MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Scenarier for mangel på uddannet arbejdskraft inden for bygge og anlæg, Antal personer plan Vedligehold af bygningsmassen Fart på urbaniseringen Anm.: Uddannet arbejdskraft omfatter personer med en faglært eller en videregående uddannelse. Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 7

8 Behovet for arbejdskraft frem mod 2025 fortsat Som det fremgår af scenarierne, vil en situation, hvor de igangværende trends får mere fart, kunne komme til at betyde, at vi i 2025 står i en situation med en markant mangel på kvalificeret arbejdskraft. 2 TO VÆKSTSCENARIER Scenarie 1: Vedligeholdelse af bygningsmassen Vi har i dette scenarie øget produktionsværdien af professionel reparation og vedligeholdelse med 10 mia. kr. pr. år ud fra en erkendelse af, at den eksisterende bygningsmasse har et vedligeholdelsesefterslæb, samt at der især i offentlige bygninger kan komme øget fokus på energirenovering. Scenarie 2: Fart på urbaniseringen Vi har i dette scenarie øget produktionsværdien af nybyggeri med 10 mia. kr. pr. år og af professionel reparation og vedligeholdelse med 15 mia. kr. pr. år ud fra en antagelse om, at der skal bygges nyt og renoveres mere, hvis der kommer fart på urbaniseringen. Dansk Byggeri mener: Der er plads til øget bygge- og anlægsaktivitet nu og frem mod Det bør vi som samfund udnytte. Det er nu, der skal investeres i bygninger og i uddannelse af fremtidens arbejdskraft. Ellers risikerer vi at skubbe en regning foran os samtidig med, at vi forsømmer at uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Vi risikerer i 2025 at stå med en reel arbejdsstyrkeudfordring. Derfor er der behov for yderligere reformer på arbejdsmarkedet. Ligesom der er behov for at uddanne flere faglærte, og flere unge med en videregående uddannelse rettet imod bygge- og anlægsbranchen. Her er eux-uddannelsen et særligt indsatsområde, der kan være med til at få flere faglærte til at læse videre på en bygge- og anlægsuddannelse. Der er behov for positive incitamenter, der kan tilskynde virksomhederne til at uddanne både almindelige lærlinge og eux-lærlinge. Produktionsværdien for professionel reparation og vedligeholdelse var 70 mia. kr. i 2014, mens produktionsværdien for nybyggeri var 36 mia. kr. 8

9 KORT OM FREMSKRIVNINGEN Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), har udarbejdet fremskrivningen for Dansk Byggeri. CRT har tidligere lavet fremskrivninger i forhold til de store anlægsprojekter for Beskæftigelsesministeriet (Leo Larsen-udvalget) samt for Togfonden. CRT benytter en SAM-K og LINE fremskrivning, der bygger på den nationale fremskrivning fra ADAM-modellen, som Danmarks Statistik vedligeholder, og som blandt andet benyttes af Finansministeriet. ADAM-fremskrivningen baserer sig på Økonomi- og Indenrigsministeriets konjunkturvurdering fra august 2014, og regeringens konvergensprogram for 2014, hvor der skønnes en årlig vækst på ca. 2 % frem mod Fremskrivningen tager udgangspunkt i vedtaget politik samt forventninger til udlandet. I Økonomi- og Indenrigsministeriets konjunkturvurdering forventer man således, at konjunkturerne i udlandet på længere sigt forbedres, hvilket betyder en øget dansk eksport af industrivarer. De vigtigste reformer og politiske indgreb for denne ADAM-fremskrivning er: Fremrykninger af offentlige investeringer, forbedrede mulighed for erhvervsinvesteringer, SU-reformen, kontanthjælpsreform og øget uddannelsesniveau. Der er antaget stærkere internationale konjunkturer, hvilket giver vækst i eksporten. Der er antaget en lille vækst i det offentlige forbrug, hvilket skyldes regeringens målsætning om lav vækst/nulvækst i det offentlige. 9

10 Ingen flaskehalse På lang sigt kommer vi til at mangle kvalificeret arbejdskraft, men her og nu og frem imod 2018 er der kapacitet til at øge aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Intet peger i retning af, at vi på den korte bane kommer til at opleve generel mangel på arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen. Lav beskæftigelse og en lønstigningstakt, der ligger under lønstigningstakten på resten af det private arbejdsmarked viser, at vi er langt fra flaskehalse, jf. figur 4. Når bl.a. politikere og embedsmænd taler om mangel på arbejdskraft og risiko for flaskehalse i byggeriet, så skyldes det, at ledigheden i byggefagene er faldende, jf. figur 5. Ledighedstallene fra BAT-kartellet omfatter kun forsikrede ledige i BAT-kartellets a-kasser. Der vil således være flere ledige med en bygge- og anlægsuddannelse eller med erfaring fra bygge- og anlægsbranchen. BAT-tallene giver dog en indikation af, hvordan ledigheden for disse grupper udvikler sig, og tallene viser, at ledigheden fortsat er markant over niveauet i seneste højkonjunktur. FIGUR 4 FORTSAT LAV LØNSTIGNINGSTAKT Udviklingen i lønstigningstakt for arbejdere sammenholdt med forbrugerprisindekset, FIGUR 5 FORTSAT HØJ MEN FALDENDE LEDIGHED Antal forsikrede bygge- og anlægsarbejdere samt ledige, % 5 % 4 % Antal forsikrede i Procent ledige 24 % 20 % 16 % 3 % % 2 % 50 8 % 0 % % 1 % 25 4 % Forbrugerprisindeks Bygge- og anlægsvirksomhed Hele DA Anm.: Seneste observation er 4. kvartal Kilde: Danmarks Statistik og DA Ledighedsprocent Antal forsikrede Anm.: Udsvingene i ledighedsprocenten skyldes, at bygge- og anlægsbranchen er præget af sæsonledighed. Der er databrud pr. 1. januar 2011, hvor ledige fra 3F nu også opgøres som fuldtidsledige, og antallet af aktiverede er medtaget. Kilde: BAT-kartellet og Dansk Byggeri 10

11 Til trods for den lave lønstigningstakt og den relativt høje ledighed kan der naturligvis være virksomheder, som oplever, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere, lige som der kan være geografiske forskelle på, hvor let det er at rekruttere. 2 Dansk Byggeri mener: Det er afgørende, at beskæftigelsessystemet er i stand til at understøtte geografisk mobilitet blandt de ledige, og at beskæftigelsessystemet ser hele Danmark som arbejdskraftopland for de store bygge- og anlægsprojekter. Dansk Byggeri opfordrer til, at rådighedsreglerne for ledige ændres, så alle ledige skal stå til rådighed for jobs over hele landet. 11

12 Høj dynamik på arbejdsmarkedet Ledige er langt fra den eneste arbejdskraftreserve for byggeog anlægsbranchen. Branchens arbejdsmarked er præget af en meget høj dynamik. I løbet af 2013 var der personer, der skiftede job inden for bygge- og anlægsbranchen. I alt forlod branchen og i alt kom ind i branchen, jf. figur 6. Blandt de, der fik job i branchen i 2013, kom 23 % fra ledighed, 64 % havde haft job i en anden branche og 13 % var nye i job. FIGUR 6 ET DYNAMISK ARBEJDSMARKED Personer med jobskifte i relation til bygge- og anlægsbranchen, 2013 Ud af arbejdsstyrken Nye i arbejdsstyrken Ledige Bygge- og anlægsbranchen Andre brancher Kilde: Danmarks Statistik (registerdata) og Dansk Byggeri 12

13 I 2013 udgjorde gruppen af faglærte og ufaglærte hver ca. 45 % af den samlede eksterne rekruttering, jf. figur 7. I alt tiltrak bygge- og anlægsbranchen ufaglærte, faglærte og med videregående uddannelse i Traditionelt har branchen tiltrukket flere ufaglærte end faglærte fra ledighed og andre brancher. Siden krisen begyndte i 2008, har branchen tiltrukket stort set lige mange ufaglærte og faglærte. I 2013 tiltrak bygge- og anlægsbranchen medarbejdere fra alle andre brancher, men særlig fra handel og industri, jf. figur 8. FIGUR 7 BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TILTRÆKKER UFAGLÆRT OG FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT Fordelingen af uddannelsesniveauet blandt de nye i branchen, FIGUR 8 BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TILTRÆKKER MEDARBEJDERE FRA ALLE BRANCHER Tilgang til bygge- og anlægsbranchen fra andre brancher, hyppigste brancher i % 50 % 40 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 20 % 5 % 10 % 0 % Ufaglærte Faglærte Videregående uddannelse 0 % Handel Industri Rejsebureauer, rengøring etc. Transport Landbrug, skovbrug og fiskeri Videnservice Sundhed og socialvæsen Off. adm., forsvar og politi Kilde: Danmarks Statistik (registerdata) og Dansk Byggeri Kilde: Danmarks Statistik (registerdata) og Dansk Byggeri 13

14 Høj dynamik på arbejdsmarkedet fortsat Bygge- og anlægsbranchen uddanner til andre brancher Bygge- og anlægsbranchen er også en branche, der uddanner til andre brancher. Godt 50 % af dem, der har en faglært uddannelse inden for bygge og anlæg, arbejder i andre brancher. Medarbejdere med en faglært bygge- og anlægsuddannelse findes i alle brancher, men det er oftest inden for industri og handel, de får job, jf. figur 9. Der er således især en udveksling af medarbejdere mellem brancherne: Industri, handel og bygge og anlæg. Når en faglært inden for bygge og anlæg skifter job til en anden branche, er det oftest til job på samme kompetenceniveau eller på et højere kompetenceniveau, fx til et funktionærjob, jf. figur 10. Det er altså en god investering både på individniveau og på samfundsniveau, at der uddannes faglærte inden for bygge og anlæg. Beskæftigelsesfrekvensen for personer mellem år med en faglært uddannelse inden for bygge og anlæg lå i 2013 på 77 %, mens den for faglærte generelt var 76 % og for ufaglærte 55 %. FIGUR 9 FAGLÆRTE MED UDDANNELSE INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG ER POPULÆR ARBEJDSKRAFT Faglærte inden for bygge og anlæg med job i andre brancher, hyppigste brancher i 2013 FIGUR 10 FAGLÆRTE FRA BYGGE OG ANLÆGSBRANCHEN FÅR GODE JOBS I ANDRE BRANCHER Faglærte fra bygge- og anlægsbranchen, der har skiftet til beskæftigelse uden for branchen fordelt på arbejdsfunktioner, % 20 % 15 % 10 % 5 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 0 % Industri Handel Rejsebureauer, rengøring etc. Sundhed og socialvæsen Transport Undervisning Kilde: Danmarks Statistik (registerdata) og Dansk Byggeri Ejendomshandel og udlejning Off. adm., forsvar og politi 10 % 0 % Skifter til højere arbejdsfunktion Bevarer samme arbejdsfunktion Kilde: Danmarks Statistik (registerdata) og Dansk Byggeri Skifter til lavere arbejdsfunktion 14

15 Selv om en faglært har forladt bygge- og anlægsbranchen, er det ikke ualmindeligt, at han vender tilbage igen, når konjunkturerne vender. Blandt faglærte i arbejdsstyrken, der har en uddannelse inden for bygge og anlæg, er der i alt godt , som inden for de seneste 5 år har arbejdet i bygge- og anlægsbranchen. De er en potentiel arbejdskraftreserve. Samtidig er der af de ufaglærte i arbejdsstyrken, der har arbejdet i branchen inden for de sidste 5 år, jf. figur 11. I alt er der knap personer i arbejdsstyrken, som inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen. Det er mange taget i betragtning af, at der er beskæftiget ca personer i branchen. De er alle potentielle kandidater til job i branchen, der formodentligt med relativt få ressourcer kan opkvalificeres til igen at arbejde i branchen. Især blandt gruppen af ufaglærte og blandt faglærte, der arbejder under deres uddannelsesniveau i andre brancher, må der formodes at være god mulighed for at kunne trække dem tilbage til bygge- og anlægsbranchen. 2 FIGUR TIDLIGERE MEDARBEJDERE KAN POTENTIELT VENDE TILBAGE Personer, der inden for de seneste 5 år, har arbejdet i bygge- og anlægsbranchen, og som ikke gør det længere, 2013 Antal personer i Faglærte Ufaglærte Videregående udddannelse Ledige med erfaring Ansatte i andre brancher med erfaring Dansk Byggeri mener: Det er en styrke, at det danske arbejdsmarked er så dynamisk. De mange jobskift i løbet af et år viser, at arbejdsmarkedet fungerer, og det vil formodentlig være muligt at tiltrække en del af dem, der inden for de seneste 5 år har arbejdet i branchen. For gruppen af ledige er det væsentligt, at beskæftigelsessystemet også har fokus på faglig mobilitet. En række ufaglærte og faglærte vil gennem kortere uddannelsesforløb kunne opkvalificeres til job i bygge- og anlægsbranchen. Hvis en uddannelsesindsats skal virke, så kræver det tæt samarbejde med branchens virksomheder samt erhvervsskoler, der er i stand til at levere uddannelsesforløb. Anm.: Knap personer med uoplyst uddannelse har ligeledes arbejdet i bygge- og anlægsbranchen inden for de seneste 5 år. Kilde: Danmarks Statistik (registerdata) og Dansk Byggeri 15

16 Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft udgør 6 % af arbejdskraften i bygge- og anlægsbranchen. Det er en langt mindre andel, end mediebilledet giver indtryk af, jf. figur 12. Udstationerede medarbejdere er medarbejdere, der er kommet til Danmark sammen med en udenlandsk virksomhed. De er her i kortere perioder på op til et halvt år. Når man får indtryk af, at der er mange udlændinge i byggeog anlægsbranchen, så kan det skyldes, at kun en tredjedel af de udlændinge, der er i branchen, bor her permanent. Resten er det, man kalder grænsependlere eller udstationerede medarbejdere, jf. figur 13. Grænsependlere er medarbejdere, som er ansat i en dansk registreret virksomhed, men har bopæl i et andet land og arbejder her i landet i kortere perioder, fx 2-3 måneder ad gangen, hvorefter de tager hjem i en måned og så kommer igen. I løbet af 2014 arbejdede der godt udlændinge i bygge- og anlægsbranchen, men da mange af dem var her i kortere perioder, svarer det til fuldtidsbeskæftigede. Til sammenligning arbejdede der samme år udlændinge i industrien, og da hovedparten af dem havde fast bopæl i Danmark, svarede det til fuldtidsbeskæftigede. I bygge- og anlægsbranchen medførte finanskrisens udbrud i 2008 et kraftigt fald i byggeaktiviteten og derfor også et fald i omfanget af udenlandsk arbejdskraft i 2009 og FIGUR 12 6 % UDLÆNDINGE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Andelen af udenlandsk arbejdskraft fordelt på brancher omregnet til fuldtidsbeskæftigede, % FIGUR 13 2/3 AF UDLÆNDINGENE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN ER MIDLERTIDIGT I DANMARK Andel herboende udlændinge, grænsependlere og udstationerede medarbejdere, % Hele arbejdsmarkedet Bygge- og anlægsbranchen 5 % Alle brancher 3 % 0 % 21 % 21 % 33 % Landbrug Rengøring mv. Hoteller og restauranter Transport Bygge og anlæg Industri Information og kommunikation Videnservice Råstofudvinding Kultur og fritid 76 % 46 % Anm.: Udenlandsk arbejdskraft omfatter herboende udlændinge, grænsependlere og udstationerede ifølge RUT-registret. Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Udstationerede Grænsependlere Kilde: Jobindsats.dk og Dansk Byggeri Bopæl i Danmark 16

17 Udstationerede medarbejdere er ikke registreret før 2011, men det må formodes, at antallet af udstationerede medarbejdere også blev reduceret fra 2008 til I 2011 var niveauet af udlændinge med bopæl i Danmark samt grænsependlere i bygge- og anlægsbranchen næsten tilbage på det registrerede 2008-niveau. Det ser ud til, at mængden af udenlandsk arbejdskraft i byggeriet fra 2012 har stabiliseret sig på et niveau svarende til godt fuldtidsbeskæftigede udlændinge årligt, jf. figur 14. De udlændinge, vi rekrutterer i dag, kommer typisk fra Polen og Tyskland, jf. figur 15. I løbet 2014 var der polske og tyske bygningsarbejdere på danske byggepladser. I alt er der over 50 forskellige nationaliteter beskæftiget i den danske bygge- og anlægsbranche. Hovedparten kommer fra Europa, men der er også udenlandske statsborgere fra de klassiske indvandrerlande. FIGUR 14 GODT FULDTIDSBESKÆFTIGEDE UDLÆNDINGE INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede udlændinge i bygge- og anlægsbranchen, FIGUR 15 ARBEJDSKRAFTEN FRA POLEN OG TYSKLAND ER POPULÆR INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG Udenlandsk arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen fordelt på hyppigste nationer, 2014 Antal personer Antal personer Polen Tyskland Litauen Italien Rumænien Sverige Portugal Udstationerede Grænsependlere Bopæl i Danmark Antal personer Fuldtidsbeskæftigede Anm.: I perioden er udstationerede ikke registrerede. Kilde: Jobindsats.dk og Dansk Byggeri Anm.: Udenlandsk arbejdskraft omfatter herboende udlændinge, grænsependlere og udstationerede ifølge RUT-registret. Kilde: Jobindsats.dk og Dansk Byggeri 17

18 Udenlandsk arbejdskraft fortsat Både Tyskland og Polen har en større demografisk udfordring end Danmark, og øget vækst i disse lande vil udfordre vores evne til at rekruttere fra dem. Vi kan derfor ikke forlade os på i fremtiden blot at kunne dække et øget behov for arbejdskraft ved at rekruttere fra nærområderne. Vi har behov for reformer på arbejdsmarkedet, der kan øge arbejdsstyrken, og vi har behov for, at der bliver uddannet til fremtiden. Det skal pointeres, at ovenstående tal for udenlandsk arbejdskraft kan være behæftet med en vis usikkerhed. Erfaringsmæssigt kan der desværre foregå bygge- og anlægsaktivitet, fx på villavejene, som er ulovlig, uregistreret/sort udenlandsk arbejdskraft. Det vil dog næppe kunne rykke på, at bygge- og anlægsbranchen ligger i midterfeltet af brancher, hvad angår anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft, samt at branchen skiller sig markant ud fra det øvrige arbejdsmarked ved at have relativt mange grænsependlere og udstationerede medarbejdere. 2 FIRE TYPER AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herboende udlændinge: Er udenlandske statsborgere, der har fast bopæl i Danmark og som arbejder i en dansk registreret virksomhed. Grænsependlere: Er udenlandske statsborgere, der med fast bopæl i hjemlandet regelmæssigt krydser grænsen for at arbejde i en dansk registreret virksomhed. De er ansat i danske virksomheder og i filialer af udenlandske virksomheder. Udstationerede medarbejdere: Er udenlandske statsborgere, der er udstationeret af en udenlandsk virksomhed for at levere en tjenesteydelse i Danmark. De skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUTregisteret) senest før arbejdet i Danmark påbegyndes. Udenlandske medarbejdere, der er beskæftiget i udenlandske virksomheder, som har undladt at lade sig registrere i RUT-registret: Er udenlandske statsborgere, som udfører ulovligt/uregistreret sort arbejde, fordi deres virksomhed ikke er registreret i RUT-registret. 18

19 Dansk Byggeri mener: Udenlandsk arbejdskraft er en naturlig del af arbejdsmarkedet i bygge- og anlægsbranchen. Danskerne er ikke ved at blive udkonkurreret af udlændinge. EU s udvidelse mod øst har betydet, at vi har fået et større arbejdskraftopland, og det er med til at skabe vækst og velstand. Det må dog ikke blive en sovepude, at hele Europa er blevet vores arbejdskraftopland. Der er behov for reformer på arbejdsmarkedet, som kan udvide den danske arbejdsstyrke. Med 6 % udlændinge er andelen af udenlandsk arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen stort set på niveau med den generelle andel af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Vi har dog den udfordring, at de 6 % dækker over et relativt højt antal medarbejdere, nemlig udlændinge, hvoraf 2/3 kun arbejder i Danmark i kortere perioder. Det stiller krav til branchen. Vi skal medvirke til, at de udenlandske virksomheder og medarbejdere lærer vores arbejdsmarked at kende. Gennem overenskomsterne skal vi sikre, at alle arbejder under ordnede forhold. 19

20 Vi samler byggeri, anlæg og industri Kort og godt om bygge- og anlægsbranchen Bygge- og anlægsbranchen beskæftiger ca personer, det svarer til 6 % af den samlede beskæftigelse i Danmark. Kernearbejdskraften i branchen er faglærte. De udgør 63 % af de beskæftigede. 26 % er ufaglærte, og kun 11 % har en videregående uddannelse. Både faglærte og personer med en videregående uddannelse udgør en større andel i dag end tidligere. Det er i høj grad kernearbejds- kraften, der er blevet i branchen, efter krisen indtraf, og beskæftigelsen i bygge og anlægsbranchen er fortsat historisk lav. Der er 25 % færre ufaglærte beskæftigede i branchen i dag end for ti år siden. I branchen er der ansat 91 % mænd og 9 % kvinder. 6 % af arbejdsstyrken i branchen er udenlandsk arbejdskraft. Nørre Voldgade København K 2 Telefon April 2015

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Vækst og velstand i hele Danmark

Vækst og velstand i hele Danmark Vækst og velstand i hele Danmark Vækst og velstand i hele Danmark Redaktion: Dansk Byggeri/Maria Schougaard Berntsen og Louise Pihl Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Foto: Mikael Mortensen, Ricky John

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft. Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet

Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft. Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet MOBILITET BLANDT UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 2017 Højbjerre Brauer Schultz Højbjerre Brauer Schultz Frederiksholms Kanal 1,

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere