AFGRÆNSNING OPGAVEFORMULERING PROJEKTPLANLÆGNING PROBLEMFORMULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGRÆNSNING OPGAVEFORMULERING PROJEKTPLANLÆGNING PROBLEMFORMULERING"

Transkript

1 AFGRÆNSNING Modtagergruppen er unge studerende mellem år - bosiddende i Storkøbenhavn. (Målgruppebeskrivelser fra conzoom.eu kan findes i bilagsmappen) GRUPPE 5 Margrethe Hansen, Karina Rossing, Lucas Perch & Niclas Sand OPGAVEFORMULERING Livsstil herunder madopskrifter, køkkenindretning og køkkenudstyr fylder meget på Internettet. Det er muligt at få alle slags råd om madlavning og downloade opskrifter om et hvilken som helst måltid fra et hvilken som helst land. Til gengæld er det temmelig vanskeligt at finde noget struktureret og samlet om billig mad til unge, som samtidig er sund og nærende og ikke koster mere end dkr 30 pr. måltid. I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet. Sitet skal informere om spændende mad til studerende. Det er målet med websitet at målgruppen kan få viden om at spise sundere og mere spændende mad samtidig med at de får en bedre bevidsthed om mad og ernæring og økonomi i denne forbindelse. PROBLEMFORMULERING Hvordan kan vi ved hjælp af et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet, få unge studerende mellem år til at spise sundt og varieret for billige penge? Brugeren skal kunne identificere sig med websitet og dets indhold. Han/ hun skal kunne anvende siden til at sikre en fornuftig kostplan både i relation til sundhed og økonomi. Brugeren skal desuden opleve, at det er interessant og inspirerende at anvende sidens information. Brugeren skal let kunne forstå anvisninger samt madretternes indhold og form og føle sig talt til gennem billed- og sprogbrug. KRAV TIL INDHOLD PÅ WEBSITE En kostplan til 7 dage med tre retter mad for én person, hvor den samlede pris ikke må overstige kr. 50 pr. dag og aftenmåltiderne ikke må koste mere end kr. 30 i gennemsnit. Anvisning på veldokumenterede kostvejledninger, der sikrer varieret og sund kost for den unge. En artikel der beskriver en profil fra målgruppen Billeder der i uddrag præsenterer trin-for-trin, når man vil lave mindst en af kostplanens mere komplicerede retter. Tekster, som i prosaform, beskriver tilberedning, ernæring og kost, fremstillet i en web-journalistisk form. PROJEKTPLANLÆGNING Som led i planlægning af vores projekt har vi anvendt en række projektplanlægningsværktøjer. Først har vi lavet en PBS til at definere vores produkt og de tilhørende leverancer. Dernæst har vi opdelt og uddelt de forskellige arbejdsopgaver ved hjælp af WBS. Sidst har vi lavet et Gantt-diagram til at disponere vores tid. Gantt-diagram med tilhørende PBS og WBS ses i bilagsmappen. 1

2 På baggrund af erfaring fra tidligere projekter har vi denne gang valgt at påbegynde rapportskrivning løbende med de kreative og tekniske faser af projektet. Dette er med til at skabe en større sammenhæng mellem vores endelige produkt og dokumentation af koncept og designvalg. afsender (emotiv funktion) KONCEPTET - MADKASSEN Med Madkassen kan den studerende modtage en kasse der indeholder et ugentlig madforbrug. Morgenmad, frokost og aftensmad. Madkassen er baseret på et grundlag om at sundt, nemt og varieret mad kan gøres billigt for den travle studerende. Madkassen er - præcis ligesom navnet indikerer - en kasse med mad der bliver bragt til døren. meddelelse (Poetisk funktion) kontekst (Referentiel funktion) kontakt (Fatisk funktion) kode (Metakommunikative funktion) Websitet viser kun en kasse og er altså en prototype. Forholdsvis hurtigt ville flere kasser bliver tilføjet til sortimentet, således at den potentielle bruger ville kunne vælge en kasse der bedst muligt er tilpasset brugerens behov. Her kunne eksempelvis nævnes en vegetarisk kasse, en udenlandsk inspireret kasse og en dansk inspireret kasse. modtager (konativ funktion) KOMMUNIKATIONSANALYSE Sproget har nogle forskellige funktioner, Roman Jakobson har lavet en kommunikationsmodel over hvilke faktorer, der spiller ind i en verbal kommunikation, og hvilke funktioner der er til stede. DEN EMOTIVE FUNKTION (AFSENDER): Vi har lavet et website, som gør det lettere for studerende at leve sundt og få en varieret kost til billige penge. Afsenderen af websitet er Madkassen, som har lavet en madpakke for unge studerende. Afsenderen sender en meddelelse til modtageren, det er den simple kommunikation, men for at afsenderen skal sende en meddelelse, skal der være en kontekst. Derudover skal meddelelsen også have en kode, der er fælles for afsender og modtager, dvs. at de forstår hinanden. Til sidst indgår kontakt i modellen, der bliver nødt til at være en form for kontakt for, at modtager og afsender kan kommunikere, f.eks. over et website. Vi har via vores website lavet et billigt og nemt alternativ for den travle fattige studerende, der ønsker at spise sundt og varieret. En kasse med blandet kost bliver sendt ud til den studerende hver mandag, og hver uge er der en ny madplan, som er baseret på kassens indhold. Via æstetiske virkemidler såsom farvevalg, opsætning, typografi viser vi, hvad vi vil med websitet, og hvem vi er. Vi kommunikerer visuelt med modtageren. Vi prøver at fremstå som en sund virksomhed, vi benytter naturlige farver - brune og grønne - som symboliserer det sundhed. 2

3 DEN REFERENTIELLE FUNKTION (KONTEKST): Websitet giver de studerende mulighed for at vælge en sundere livsstil på en billig og nem måde. Vi vil via vores website inspirere modtageren til en sund og varieret kost. Kassen indeholder, udover maden, en ugentlig kostplan med opskrifter, der er lette at følge. DEN KONATIVE FAKTION (MODTAGER): Modtageren er som sagt den unge fattige studerende, som gerne vil leve sundt, varieret og billigt. Vi forsøger at påvirke modtageren ved brug af æstetik. Æstetikken på et website afhænger selvfølgelig af smag, vi har så vidt muligt forsøgt at ramme vores målgruppe ved at vise vore budskab via æstetikken DEN POETISKE FUNKTION (MEDDELSER): Firmaets navn har til formål at beskrive produktet/servicen så præcist som muligt. En madkasse vil i dagligdagstale forstås som en tæt kasse, hvori mad kan opbevares og transporteres lettest muligt. Firmaet Madkassen skal på samme måde forstås som en kasse, der transporteres og indeholder mad Madkassen skal forstås som den nemme løsning. Vi benytter altså den poetiske funktion i form af vores navnetræk. DEN FAKTISK FANKTION (KONTAKT); Den fatiske funktion handler om vedligeholdelse af kontakten til modtageren. Afsender og modtager skal kunne kommunikere. Dette kan ske fysisk eller psykisk, et fællessprog. Vi kommunikerer til vores målgruppe - en fælles kontekst - som gør at begge parter har en forståelse. Dette sker f.eks. ved Madkassens bruger på Instagram, hvor følgere kan blive opdateret på nye opskrifter, et smugkig på næste uges madkasse osv. Modtager kan kommunikere med afsender ved at give respons, kritik og komme med forespørgsler på websitets kontaktside. DEN METAKOMMUNIKATIVE FUNKTION (KODEN): Den metakommunikative funktion handler om at afsender og modtager har en forforståelse for noget, som afsenderen benytter, til at anvende mediemæssige virkemidler. F.eks. kunne Madkassen linke til Christianias facebookside eller Instagram. Det kender de fleste, og især studerende, på den måde får vi benyttet den metakommunikative funktion. KOMMUNIKATIONSPLAN Formålet med en kommunikationsplan er at komme lettest muligt igennem et projekt med mindst mulig modstand. Det er vigtigt at interessenterne har kendskab til projektet og dens udvikling fremadrettet. Ved udarbejdelse af en kommunikationsplan sikrer vi os, at kommunikationen finder sted på det rette tidspunkt og at de rette interessenter er repræsenteret under projektforløbet. INTERESSANTANALYSE I en interessentanalyse, taler man om de personer, der er nødvendige at involvere i det igangværende projekt. Der er tale om dem, der bliver berørt af projektforløbet og alle dem, der bliver berørt at projektresultatet. Som interessent kan man have en vis magt, interesse eller relation til projektet. En interessentanalyse kan afdække interessenternes forventninger og sikre at projektet enten indfrier dem eller justerer dem, så forventningerne kommer til at passe med det endelige resultat. Måden man så kan finde sine interessenter på, kan eksempelvis være brainstorming. Nedenfor ses de interessenter, der er en del af vores projekt. Ledelse: I dette projekt er ledelsen stifterne af Madkassen. Det er dem, der uddelegerer opgaver til bl.a. multimediedesignere, hvis opgave er at lave et website, som fortæller om dette koncept og giver information om Madkassen videre til de studerende. Det er dem, der opstiller krav og har forventninger til resultatet. 3

4 Målgruppen: Målgruppen er en stor del af vores interessenter. Det er dem vi skal lytte til, og dem vi skal følge. Vi er derfor nødt til at holde kontakten med målgruppen hele vejen igennem projektet, for at sikre os, at vi opnår det optimale website. Dette kan eksempelvis gøres ved hjælp af analyser og tests af målgruppen gennem hele forløbet. I dette projekt er vore målgruppe studerende mellem år. Kok, kostvejleder: En kok /kostvejleder skal være med til at finde nogle sunde og billige opskrifter, som er realistiske i forhold til konceptet. Brugerne af Madkassen: det er for brugerne/de studerende vigtigt, at vi holder hjemmesiden simpel og overskuelig, så man nemt kan se hvad konceptet går ud på. Det skal være nemt at finde opskrifter og læse om pakken. Multimediedesignerne, os: vi er dem der skal lave opgaven og dem, der gennem hele forløbet skal sørge for, at projektet opfylder de opstillede krav. Vi skal ved hjælp af planlægningsværktøjer sørge for at danne et overblik. Vi skal derudover sørge for at lave nogle tests på vores brugere, der kan vise om vores website fungerer eller ej. INTERESSANTERNE KAN OPDELES SOM FØLGER: Styregruppen: er Madkassen, der har igangsat projektet. Referencegruppen: i denne gruppe sidder de, der har en værdifuld viden, men uden beslutningskompetence. Altså er det de studerende, som har behovet for denne billige og sunde løsning på mad i hverdagen, som har en del at sige til dette projekt. Den studerende kan ikke direkte deltage og beslutte hvordan resultatet bliver. Projektgruppen: her sidder alle projektdeltagerne og medarbejderne, altså vores projektgruppe. Interessenter, der skal involveres, er de der har stor indflydelse i projektet og dem der er nødvendige for projektets gennemførelse. Altså Madkassen og os, som multimediedesignere, samt kok og kostvejleder. Interessenter, der skal høres, er de studerende, da det er dem der har behovet for denne ugentlige billige sunde mad. Det er således dem, der kan være med til at sørge for, at vi får det optimale resultat. Interessenter, der skal orienteres er også de studerende Brugerne, der efter projektets afslutning, kan være med til at påvirke websitets fremtid i form af eventuelle nye tiltag. RISIKOANALYSE En risikoanalyse er en analyse af, hvilke ting der kan gå galt. Der kan i en projektperiode opstå en del problemer, som der skal tages hensyn til og eventuelt have en plan B parat. DET ER VIGTIGT... at have back-up af elektronisk materiale. at sørge for at websitet er valideret og kompatibelt med de tiltænkte medier. at tænke på at hver aktivitet, i forhold til tidsplanen, har en medregnet buffer, i forhold til deadline. at en enkelt aktivitet kan have stor indflydelse på resten af projektet. at sikre sig at alle nedskrevne funktionelle krav i kontrakten med kunden er opfyldt. Kunden skal være tilfreds med resultatet. at have gennemtænkt at de nødvendige ressourcer anvendes korrekt, så estimatet overholdes. at være forsikret, så der ikke kommer uforudsigelige omkostninger. Til sidst skal vi også ind og kigge på interessentanalysen. Her skal man tage udgangspunkt i de løbende forventninger og den løbende kommunikation. Alt efter betydning af interessenterne, kan man opdele dem i de, der skal involveres og de, der skal høres, informeres eller orienteres. 4

5 MOODBOARD Moodboardet har til formål at give et mere nuanceret billede af afsenderen og modtageren. Vi har tilføjet to akser med værdisæt til moodboardet. Navnetrækket Madkassen bliver via sin indramning og farve bogstavmærket for firmaet. Bogstavmærkets skrifttype er Orator std. Denne typografi er valgt, for at skabe et afslappet og organisk udtryk. Typografiens farve # står i kontrast til websitets baggrund. Vi har arbejdet med mættede farver, og trods kontrasten, udtrykker farven her en vis form for rolighed, da baggrundsfarverne og den pågældende grønne blender behageligt sammen. Nedenfor ses varierede eksempler på Madkassens logo. Disse variationer kan anvendes i forskellige sammenhæng afhængig af pågældende medies format. VISUEL IDENTITET Vi har lagt vægt på udvikling af bomærke, bogstavmærke, former, farver, typografi og billedstil. Bomærket fremstår som et genkendeligt symbol for virksomheden og fungerer som et kvalitetsstempel for dets ydelser. En stærk visuel identitet er med til at forsikre brugeren om, at virksomheden, som produkt/ service, er på samme niveau, som brugeren er vant til. I forbindelse med design af bomærket har vi udarbejdet en simpel let genkendelig illustration af en kasse, der visuelt refererer til navnetrækket Madkassen. 5

6 WEBSITE MOCK-UP Som led i designprocessen har vi udarbejdet et mock-up som skitserer hovedelementer på websitet og deres placeringer i forhold til hinanden. LOGO HEADER MENU TYPOGRAFI På websitet har vi til overskrifter anvendt den samme skriftype ( Orator std ) som vores logo. Dette er med til at skabe genkendelighed og forstærke den visuelle identitet. Til brødtekst har vi valgt san-serif skriftypen Open Sans fra Google, som fungerer godt til større mængder tekst. BILLEDER På websitet har vi beskrevet fremgangsmåden på en af retterne fra Madkassens kostplan ved hjælp af billeder og tekst. Disse billeder er beskåret så deres indhold fremstår på en spændende måde. CONTENT Derudover har vi anvendt værktøjer for at opnå et endeligt resultat, der har et vintage-look. Dette giver billederne en varm og hyggelig stemning. Indholdet fremstår derfor mere indbydende og giver forhåbentlig læseren lyst til selv at eksperimentere med retten. Billederne ses i bilagsmappen, i redigeret og original form. FARVEVALG FOOTER På vores website har vi valgt at anvende en farvekombination der symboliserer sundhed, og medfører et organisk stemning. Hele farvepaletten består af forholdsvis mættede farver, hvilket medfører en rolig stemning. Vi har hovedsageligt arbejdet med grønne og brune nuancer. Desuden har vi på enkelte sider arbejdet med en rød farve, for at skabe fokus på enkelte elementer. Vores farvepalet kan ses nedenfor. FLOWCHART Som led i projektet har vi udarbejdet et flowchart, der giver oversigt over navigationen. Det indikerer, hvilke sider websitet består af, og hvordan de er placeret i forhold til hinanden. Flowchartet der ses nedenfor er opdateret således at de enkelte sider er repræsenteret af screenshots fra det endelige design. Flowchart kan ses i bilagsmappen. DESIGNPRINCIPPER Med ønske om et godt layout, har vi i designprocessen benyttet en række regler for grafisk design. Vi har hovedsageligt lagt vægt på et intuitivt anvendeligt design Et design, hvor elementer er organiseret på en hensigtsmæssig og gennemskuelig måde. Vi har i den forbindelse benyttet designprincippet om enkelhed i forbindelse med vores design af websitets opbygning samt delelementer som bomærke, bogstavmærke, pdf-filer osv. Ligeledes har vi benyttet princippet om ensartethed i 6

7 forbindelse med websitets typografi, farver og placering af elementer. To vigtige principper, der medfører struktur på websitet og letter brugbarheden. Brugbarheden på websitet er yderligere understøttet af princippet om genkendelighed. Designet er gennemgående, og uanset hvor på websitet man befinder sig, eller hvilke pdf-filer man åbner, er der genkendelighed mellem de forskellige sider/dokumenter. Klistermærket modtages ved første bestilling af Madkassen. Som det ses på nedenstående billede vil der på klistermærket være en QR-kode, der går direkte til Madkassens fanside på facebook. Når folk ser dette mærke vil de med nysgerrighed i sindet skanne QR-koden for så at ende på fansiden. Det første bånd til en potentiel kunde er derfor allerede skabt i form af, at der nu er skabt opmærksomhed på Madpakkens service. IMPLEMENTERINGSPLAN Vi har som udgangspunkt i vores implementeringsplan fokuseret forholdsvis meget på, ikke at anvende medier, der ville føre til store omkostninger. Målgruppen ligger klart, og der er tydelige områder og medier hvori der kan skabes direkte og stærk kontakt til målgruppen. Det anvendte medier er derfor nøje udvalgt. STICKERS: Den eneste udgift, der er ved implementeringen af Madkassens koncept, er ved trykning af klistermærker. Udgift ved producering af klistermærker: Produktion: stk. klistermærker = kr. Trykkeri: Vesterkopi. Klistermærkerne er færdig i tryk d. 20 marts og kan derfor lægges i de første madkasser til levering ved kunderne. Eksemplet ovenfor viser hvordan et Ja tak til Madkassen på en postkasse minder om de allerede eksisterende Nej tak til reklamer -mærker der ses i stort omfang i Københavns opgange. FACEBOOK: Publicering: d. 1. april: Dette forum er det absolutte mest populære sociale medie blandt unge. Det anvendes af alle typer og folk i alle aldre. Der skal oprettes en fanside, hvor folk der ønsker og har interesse i at følge med i udviklingen af 7

8 det nye koncept, frit kan tilslutte sig fælleskabet ved Madkassen. Fansiden vil blive oprettet d. 1. april, hvilket er samme dag som websitet bliver tilgængelig. Publiceringen af Madkassen på de sociale medier finder alle sted d. 1. april. INSTAGRAM: Publicering: d. 1. april: Instagram er for tiden en yderst populært medie. Instagram har brugere i alle aldre, men blandt de unge er det særligt populært. Mange bruger mediet til at publicere billeder. Madkassen vil selv få en bruger på Instagram og kan dermed offentliggøre billeder i forbindelse med råvarer og nye tiltag. Det faktum at Madkassen bliver en del af fællesskabet på Instagram gør også, at andre bruge vil kunne benytte sig af hashtagging, og Madkassen opnår dermed omtale. Desuden skabes der forhåbentlig en god forbindelse mellem modtagerne af Madkassens service og Madkassen selv. TWITTER: Publicering: d. 1. april: Twitter vil ikke være noget der skal opdateres fra Madkassens side. Dette er blot endnu et forholdsvis populært medie, dog ikke med samme unge målgruppe som facebook og Instagram. Twitter vil derfor blive forbundet med facebook og Instagram, med den effekt at indhold fra de to deles automatisk på twitter. UNGE BLOGGERE: Madkassen kan bestilles til levering d. 1. april. D. 1. april vil ti udvalgte bloggere modtage Madkassen. De vil modtage Madkassen gratis. Formålet er dernæst at bloggerne i en uge benytter sig at Madkassens indhold og kostplan, og dokumenterer resultater og opleveser på deres blogs. Udgift ved sponsorering af Madkassen: 10 kasser á 350 kr. = kr. TV2 - GO : Go programmerne på TV2 har løbende besøg af diverse kokke og kosteksperter. I uge 14 vil de på Go redaktionen modtage Madkassen, for så gennem ugen at benytte sig af kassens indhold. Fremgangsmåden ved tilberedning af Madkassens indhold vil ske ved Kostekspert Christian Bitz. Christian Bitz har ingen kokkereferencer, men ved at han tilbereder, tydeliggøres det, at trods det sunde og varierende indhold er det nemt og hurtigt at benytte sig af Madkassens service. Initiativtagerne på Madkassen vil mandag aflevere Madkassen på Go redaktionen. Sammen med Christian Bitz vil initiativtagerne deltage i en lille snak om sund kost og livet som ung studerende på farten. Aftalen hos og med TV2 og Christian Bitz, er ikke en udgift for Madkassen. Gode resultater af opskrifter samt positive oplevelser ved brug af Madkassen bliver særlig tydelig gjort ved at facebook, Instagram og twitter er linket sammen. Forstået på den måde at så snart noget indhold publiceres på et af de tre medier, vil det blive delt på de resterende to. 8

9 GRUPPENS LÆRING I dette projekt har vi arbejdet indenfor fagområderne design & visualisering, kommunikation og formidling og virksomheden. Vi har, som i tidligere projekter, brugt projektplanlægningsværktøjer, udarbejdet et koncept, analyseret kommunikation, udarbejdet en implementeringsplan og lavet et estimat. Som noget nyt har vi fået undervisning i visuel identitet, som vi, i projektet, har forsøgt at skabe i form af udvikling af bogstavmærke, bomærke, farver, typografi og billedstil. Til design af website har vi afprøvet det relativt nye program Adobe Muse, hvor man kan designe et website i HTML5 og CSS uden selv at skrive kode. Efter man har struktureret et sitemap over sit website, fungerer programmeret ligesom Adobe InDesign, hvor man nemt kan tilføje og rykke rundt på elementer. Dette har gjort designprocessen meget nemmere, da man lynhurtigt kan ændre i designet og teste om det fungerer i en browser. Adobe Muse har modtaget en del kritik fra professionelle webudviklere, da de mener at den kode som programmet eksporterer er meget rodet og unødvendig. Dette gør at siderne tager længere tid om at rendere i browseren. Ydermere skulle SEO-optimering også være problematisk i forhold til programmer. 9

Identitet. 2. projekt 2. sem. mad og livsstil. marts 2013. Multimediedesigner

Identitet. 2. projekt 2. sem. mad og livsstil. marts 2013. Multimediedesigner Multimediedesigner Identitet mad og livsstil 2. projekt 2. sem marts 2013 www.cphbusiness.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Indledning Livsstil herunder madopskrifter, køkkenindretning og køkkenudstyr

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

RAPPORT. Identitet - Mad og Livsstil. Jonna Gaardbo. Claus Buus Christensen. Sergio Calero. Ole J. Hansen. projekt 2

RAPPORT. Identitet - Mad og Livsstil. Jonna Gaardbo. Claus Buus Christensen. Sergio Calero. Ole J. Hansen. projekt 2 RAPPORT over projekt 2 Identitet - Mad og Livsstil http://thecookclub.cbuus.dk 2. semester Multimediedesigneruddannelsen udført af MULa - Gruppe 1: Jonna Gaardbo Claus Buus Christensen Sergio Calero Ole

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Projekt 2, Bannere. Reklamebanner og landing-page for kulturnatten 2012. http://www.cph64.webkn.dk/banner/index.html. Vejledere: DSK, MORO, FDTA, IWPO

Projekt 2, Bannere. Reklamebanner og landing-page for kulturnatten 2012. http://www.cph64.webkn.dk/banner/index.html. Vejledere: DSK, MORO, FDTA, IWPO Projekt 2, Bannere Reklamebanner og landing-page for kulturnatten 2012 http://www.cph64.webkn.dk/banner/index.html Vejledere: DSK, MORO, FDTA, IWPO CLmul-a12e 1. Semester, 2. projekt Lasse Mathias Bruun

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Jakobb Plenge, Andreas Simonsen, Simon Andersen & Simone Snedker Ekstrem Sport Gruppe 131, MulA 2015

Jakobb Plenge, Andreas Simonsen, Simon Andersen & Simone Snedker Ekstrem Sport Gruppe 131, MulA 2015 Jakobb Plenge, Andreas Simonsen, Simon Andersen & Simone Snedker Ekstrem Sport Gruppe 131, MulA 2015 indholdfortegnelse Brainstorm PBS WBS Gantt-kort Problemformulering Målgruppe Designvalg Konklusion

Læs mere

3. Semester Mul-A PROJEKT 3 FUNDING. Louise Marie Bonke Charlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen. http://cbruhn.dk/cfunding

3. Semester Mul-A PROJEKT 3 FUNDING. Louise Marie Bonke Charlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen. http://cbruhn.dk/cfunding 3. Semester Mul-A PROJEKT 3 Louise Marie Bonke harlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen http://cbruhn.dk/cfunding Projekt 3 Indholsfortegnelse Idéudvikling Indledning Målgruppeanalyse Moodboard Funktionalitet

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 2. projekt 2. sem marts 2012 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby > Så tager vi cyklerne frem.. Kampagne for mere cyklisme 1. Indledning I bliver

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Ressource planlægning... 2 Kommunikationsplanlægning... 3 Case... 3

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB LAUESEN HUS - OG HAVESERVICE //GRAFISK DESIGN BRIEF Lauesens hus- og haveservice er en enmandsejet virksomhed, som trænger til et løft på sin reklame del. Det er et firma,

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Gruppe 15 Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Link til redesignet website: www.feelgoodbakery.thorsoe.dk

Læs mere

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER SIZE 34-54 2014 AUTUMN COLLECTION shop online bonaparte.dk MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER Grafisk Design Grafik & Billedbehandling Typografi & Ombrydnig Grafisk produktion & Workflow Et magasin om knogleskørhed,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk Webdesign af pl.dk Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldportal, PL.dk. Hjemmesiden skal indeholde mange informationer, og samtidig

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

GRAFISK DESIGN G H1 H2 H3 HOVEDFORLØB 1 AARHUS TECH 2013 H1 SIDE 1 / 11

GRAFISK DESIGN G H1 H2 H3 HOVEDFORLØB 1 AARHUS TECH 2013 H1 SIDE 1 / 11 GRAFISK DESIGN HOVEDFORLØB 1 AARHUS TECH 2013 G H1 H2 H3 H1 SIDE 1 / 11 IDENTITET, LOGO OG WEBSITE Brainstorm 1. Foreningen skal have ny identitet, logo og website. beskæftiger sig med økologi og bæredygtighed.

Læs mere

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012 WEBSITE Projekt 3 Dato: 23.11.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Designbrief... 2 Kommunikationsanalyse... 3 Flowchart... 4 Eksempel på HTML... 5 Argumentation for design... 7 Evaluering... 9 Gant-diagram...

Læs mere

E-zine Online magazine

E-zine Online magazine E-zine Online magazine Anders Cramer Nielsen - http://www.anderscramernielsen.dk Bjarke Handsdal - http://handsdalize.com Casper Ragn - http://www.portfolio.casperragn.com Niels Otto - http://ottouch.com

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport Multimediedesigner Identitet Adventuresport Projekt 1 2. sem. feb. 2014 1. Indledning I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet.

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

Kreativt brief. Line Hasse Kirkegård - HOLD B. Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio

Kreativt brief. Line Hasse Kirkegård - HOLD B. Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio Webdesign processen Line Hasse Kirkegård - HOLD B Kreativt brief Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio Jeg har taget udgangspunkt i casen:

Læs mere

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Senior Sundhed Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Frida Madsen Christian Knudsen Jonatan Nielsen Line La Fontaine Louise Bonke Projektet Der er til vores webbureau udviklet: Et

Læs mere

Selvvalgt Projekt. ( Det smager godt ) af Ke vin Hartmann, Hold 305.

Selvvalgt Projekt. ( Det smager godt ) af Ke vin Hartmann, Hold 305. Selvvalgt Projekt. ( Det smager godt ) af Ke vin Hartmann, Hold 305. 1 Kommunikationsplan: Kommunikationsmål, afsender og genre Hvad ønsker afsender at opnå med webstedet?: Afsender ønsker at have en mad

Læs mere

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport Multimediedesigner Identitet Adventuresport I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet. Sitet skal informere om en adventure sport

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin.

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. 1 Indledning. Vi har valgt at lave reklame for turistlivet på Lolland, fordi at vi ikke har så mange turister hernede, som vi

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge Grafisk Workflow Website til European Blues Challenge Opgaven: European Blues Challenge er en europæisk blues festival som skifter lokation hvert år. I 2017 kommer festivallen til Horsens, og vores kunde

Læs mere

COPENHAGEN. Opgaven. Kunden. Målgruppe. Layout 1. GRAFISK DESIGN // METTE-MARIE RANDSKOV

COPENHAGEN. Opgaven. Kunden. Målgruppe. Layout 1. GRAFISK DESIGN // METTE-MARIE RANDSKOV COPENHAGEN Opgaven Kunden The Organic Bakery er en voksende bagerkæde i Storkøbenhavn med hovedsæde på Østerbro. Bageriet beskæftiger sig med økologisk bagværk, herunder brød og kager. Det, de er mest

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

Rapport Studiemad Fase 2

Rapport Studiemad Fase 2 Rapport Studiemad Fase 2 Gruppe 6 Morten Møller Nielsen Mikael Lund Kristensen Ian Mika Sahlertz Indholdsfortegnelse........ Problemformulering.... s. 1 Afgrænsning... s. 1 Indledning.... s. 1 Projektplan....

Læs mere

Grafisk workflow 3. Hovedforløb

Grafisk workflow 3. Hovedforløb Grafisk workflow 3. Hovedforløb 3. Hovedforløb Grafisk workflow Dreamweaver Opgavebeskrivelse Højbakkegaard har brug for en hjemmeside, som kan vise hvad gården har at byde på, deres unikke vine og faciliteter

Læs mere

Alle ved, at der har været og fortsat er en Worldwide finansiel krise med deraf afledt stor arbejdsløshed.

Alle ved, at der har været og fortsat er en Worldwide finansiel krise med deraf afledt stor arbejdsløshed. 1. Indledning Alle ved, at der har været og fortsat er en Worldwide finansiel krise med deraf afledt stor arbejdsløshed. I 2013 vil en del af de, der er ramt af arbejdsløshed ikke kunne modtage dagpenge

Læs mere

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS JB PLASTICS Gruppe D: Rie, Rasmus, Benjamin, Andreas,, 1 P a g e Contents Analyse af firmaet og dets behov... 3 Brainstorming proces... 3 WBS... 4 Start WBS en:... 4 Slut WBS en:... 6 Designproces... 7

Læs mere

Analyse af websiden FeelgoodBakery.dk

Analyse af websiden FeelgoodBakery.dk 1.semester Multimediedesign Gruppe:Alba,Jacqueline,NadiaogAnneMai Uge40 Gruppeopgave Analyse af websiden FeelgoodBakery.dk Link til redesign af webside: http://nadiacah.com/uge40/landingpage.html Hvem

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Målgruppe Mænd og kvinder i alderen 30 til 60 år, som er interesret i selvudvikling og ønsker et sundt arbejds- og privat liv.

Målgruppe Mænd og kvinder i alderen 30 til 60 år, som er interesret i selvudvikling og ønsker et sundt arbejds- og privat liv. Grafisk Design Kunden Mindfullife er en forskningsinvolveret undervisnings- og uddannelsesvirksomhed indenfor mindfulness-baseret intervention. De tilbyder kurser, retreats og uddannelse centreret omkring

Læs mere

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile.

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile. Analyse-opgave Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam Indhold: Kommunikation Persona Styletile Responsive Design Wireframe Virkemidler Kommunikation Kyoto er en fashion butik

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Projekt - Valgfrit Tema

Projekt - Valgfrit Tema Projekt - Valgfrit Tema Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen 2012 Projektet Valgfrit Tema var et projekt hvor vi nærmest fik frie tøjler til at arbejde med hvad vi ville. Så vi satte os for at arbejde

Læs mere

Redesign af website. Gruppe 27: Fanøfærgen. Website: Feelgood Bakery. Link til redesign: http://madsklarlund.dk/feelgoodbakery/

Redesign af website. Gruppe 27: Fanøfærgen. Website: Feelgood Bakery. Link til redesign: http://madsklarlund.dk/feelgoodbakery/ Redesign af website Gruppe 27: Fanøfærgen Website: Feelgood Bakery Link til redesign: http://madsklarlund.dk/feelgoodbakery/ Dagmar Büchert Julie Otzen Mads Klarlund Mathias Duhn Larsen 2. Koncept & idé

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah Gruppeopgave uge 40 Redesign af website - Feelgood Bakery 2. oktober 2015 Link til site http://nannalauth.com/fgb/website.html Kode Brugernavn : keammd Adgangskode

Læs mere

PROJEKT #3 WEBDESIGN I SAMARBEJDE MED MAK. Akvavitten.dk Andreas Schultz, Cecilie Kogi Carlsen, Lif Kaas Neergaard og Ninette Andersen

PROJEKT #3 WEBDESIGN I SAMARBEJDE MED MAK. Akvavitten.dk Andreas Schultz, Cecilie Kogi Carlsen, Lif Kaas Neergaard og Ninette Andersen PROJEKT #3 WEBDESIGN I SAMARBEJDE MED MAK Akvavitten.dk Andreas Schultz, Cecilie Kogi Carlsen, Lif Kaas Neergaard og Ninette Andersen Design brief Vores opgave i dette projekt har været at designe et website

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt.

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt. Gruppe 11 Asta, Björk, Marie-Louise, Sofie. http://arice.dk/scherninghtml/forside1.html Husk at trykke på den første ørering inde under smykker. Brug venligst inspectoren når i tjekker tablet og mobil

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

KT OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW

KT OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW PR D O U ION KT // W KFKF OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW // WORKFLOW HJEMMESIDE / REDEGØRELSE / IDÉ, FARVE, FONT OG GRAFIK / SKITSER OG FLOWCHART / SKELET / STORYBOARD / CSS HVAD? Opgaven er en fiktiv hjemmeside

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

Grafisk design. sundfertilitet.dk

Grafisk design. sundfertilitet.dk Grafisk design sundfertilitet.dk Sundfertilitet.dk er en klinik, der behandler mænd og kvinder til bedre fertilitet. Min opgave var at redesigne deres hjemmeside samt lave et logo til sundfertilitet.dk.

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Opskriftsbogen Chocoaddict skulle have et website, hvor alle opskrifter samt skabelon til print selv opskriften er tilgængelig. Der

Læs mere

DOKUMENTATION AF EKSAMENS PROJEKT 2015

DOKUMENTATION AF EKSAMENS PROJEKT 2015 DOKUMENTATION AF EKSAMENS PROJEKT 2015 KATHRINE AMALIE RUSSELL HARDER CPH BUSINESS ACADEMY MUL-B 1 Indledning Til vores eksamens projekt fik vi til opgave at redesigne vores Wordpress portfolio som var

Læs mere

MIT kokkeri Madglæde til børn og unge. Støttet af

MIT kokkeri Madglæde til børn og unge. Støttet af MIT kokkeri Madglæde til børn og unge Støttet af FORMÅLET Gennem mange år har man arbejdet på at få børn og voksne til at spise sundere. Dels gennem oplysningskampagner om sund ernæring, dels gennem målrettede

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20

Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20 Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20 INDHOLD I RAPPORTEN Analyse, persona og idégenerering Wireframes og styletiles Layoutdiagrammer Uddrag af kode Evaluering s feedback Reflektion og reslutat

Læs mere

Making the world smile

Making the world smile Making the world smile http://www.somethingsimple.dk/projects/hasbrocsr/index.html Hasbro-gruppen - MulB 2.sem: Ivan Christensen, Jonas Falk & Augusta Naundrup Problemformulering 3 PBS 4 WBS 4 Gantt chart

Læs mere