AFGRÆNSNING OPGAVEFORMULERING PROJEKTPLANLÆGNING PROBLEMFORMULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGRÆNSNING OPGAVEFORMULERING PROJEKTPLANLÆGNING PROBLEMFORMULERING"

Transkript

1 AFGRÆNSNING Modtagergruppen er unge studerende mellem år - bosiddende i Storkøbenhavn. (Målgruppebeskrivelser fra conzoom.eu kan findes i bilagsmappen) GRUPPE 5 Margrethe Hansen, Karina Rossing, Lucas Perch & Niclas Sand OPGAVEFORMULERING Livsstil herunder madopskrifter, køkkenindretning og køkkenudstyr fylder meget på Internettet. Det er muligt at få alle slags råd om madlavning og downloade opskrifter om et hvilken som helst måltid fra et hvilken som helst land. Til gengæld er det temmelig vanskeligt at finde noget struktureret og samlet om billig mad til unge, som samtidig er sund og nærende og ikke koster mere end dkr 30 pr. måltid. I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet. Sitet skal informere om spændende mad til studerende. Det er målet med websitet at målgruppen kan få viden om at spise sundere og mere spændende mad samtidig med at de får en bedre bevidsthed om mad og ernæring og økonomi i denne forbindelse. PROBLEMFORMULERING Hvordan kan vi ved hjælp af et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet, få unge studerende mellem år til at spise sundt og varieret for billige penge? Brugeren skal kunne identificere sig med websitet og dets indhold. Han/ hun skal kunne anvende siden til at sikre en fornuftig kostplan både i relation til sundhed og økonomi. Brugeren skal desuden opleve, at det er interessant og inspirerende at anvende sidens information. Brugeren skal let kunne forstå anvisninger samt madretternes indhold og form og føle sig talt til gennem billed- og sprogbrug. KRAV TIL INDHOLD PÅ WEBSITE En kostplan til 7 dage med tre retter mad for én person, hvor den samlede pris ikke må overstige kr. 50 pr. dag og aftenmåltiderne ikke må koste mere end kr. 30 i gennemsnit. Anvisning på veldokumenterede kostvejledninger, der sikrer varieret og sund kost for den unge. En artikel der beskriver en profil fra målgruppen Billeder der i uddrag præsenterer trin-for-trin, når man vil lave mindst en af kostplanens mere komplicerede retter. Tekster, som i prosaform, beskriver tilberedning, ernæring og kost, fremstillet i en web-journalistisk form. PROJEKTPLANLÆGNING Som led i planlægning af vores projekt har vi anvendt en række projektplanlægningsværktøjer. Først har vi lavet en PBS til at definere vores produkt og de tilhørende leverancer. Dernæst har vi opdelt og uddelt de forskellige arbejdsopgaver ved hjælp af WBS. Sidst har vi lavet et Gantt-diagram til at disponere vores tid. Gantt-diagram med tilhørende PBS og WBS ses i bilagsmappen. 1

2 På baggrund af erfaring fra tidligere projekter har vi denne gang valgt at påbegynde rapportskrivning løbende med de kreative og tekniske faser af projektet. Dette er med til at skabe en større sammenhæng mellem vores endelige produkt og dokumentation af koncept og designvalg. afsender (emotiv funktion) KONCEPTET - MADKASSEN Med Madkassen kan den studerende modtage en kasse der indeholder et ugentlig madforbrug. Morgenmad, frokost og aftensmad. Madkassen er baseret på et grundlag om at sundt, nemt og varieret mad kan gøres billigt for den travle studerende. Madkassen er - præcis ligesom navnet indikerer - en kasse med mad der bliver bragt til døren. meddelelse (Poetisk funktion) kontekst (Referentiel funktion) kontakt (Fatisk funktion) kode (Metakommunikative funktion) Websitet viser kun en kasse og er altså en prototype. Forholdsvis hurtigt ville flere kasser bliver tilføjet til sortimentet, således at den potentielle bruger ville kunne vælge en kasse der bedst muligt er tilpasset brugerens behov. Her kunne eksempelvis nævnes en vegetarisk kasse, en udenlandsk inspireret kasse og en dansk inspireret kasse. modtager (konativ funktion) KOMMUNIKATIONSANALYSE Sproget har nogle forskellige funktioner, Roman Jakobson har lavet en kommunikationsmodel over hvilke faktorer, der spiller ind i en verbal kommunikation, og hvilke funktioner der er til stede. DEN EMOTIVE FUNKTION (AFSENDER): Vi har lavet et website, som gør det lettere for studerende at leve sundt og få en varieret kost til billige penge. Afsenderen af websitet er Madkassen, som har lavet en madpakke for unge studerende. Afsenderen sender en meddelelse til modtageren, det er den simple kommunikation, men for at afsenderen skal sende en meddelelse, skal der være en kontekst. Derudover skal meddelelsen også have en kode, der er fælles for afsender og modtager, dvs. at de forstår hinanden. Til sidst indgår kontakt i modellen, der bliver nødt til at være en form for kontakt for, at modtager og afsender kan kommunikere, f.eks. over et website. Vi har via vores website lavet et billigt og nemt alternativ for den travle fattige studerende, der ønsker at spise sundt og varieret. En kasse med blandet kost bliver sendt ud til den studerende hver mandag, og hver uge er der en ny madplan, som er baseret på kassens indhold. Via æstetiske virkemidler såsom farvevalg, opsætning, typografi viser vi, hvad vi vil med websitet, og hvem vi er. Vi kommunikerer visuelt med modtageren. Vi prøver at fremstå som en sund virksomhed, vi benytter naturlige farver - brune og grønne - som symboliserer det sundhed. 2

3 DEN REFERENTIELLE FUNKTION (KONTEKST): Websitet giver de studerende mulighed for at vælge en sundere livsstil på en billig og nem måde. Vi vil via vores website inspirere modtageren til en sund og varieret kost. Kassen indeholder, udover maden, en ugentlig kostplan med opskrifter, der er lette at følge. DEN KONATIVE FAKTION (MODTAGER): Modtageren er som sagt den unge fattige studerende, som gerne vil leve sundt, varieret og billigt. Vi forsøger at påvirke modtageren ved brug af æstetik. Æstetikken på et website afhænger selvfølgelig af smag, vi har så vidt muligt forsøgt at ramme vores målgruppe ved at vise vore budskab via æstetikken DEN POETISKE FUNKTION (MEDDELSER): Firmaets navn har til formål at beskrive produktet/servicen så præcist som muligt. En madkasse vil i dagligdagstale forstås som en tæt kasse, hvori mad kan opbevares og transporteres lettest muligt. Firmaet Madkassen skal på samme måde forstås som en kasse, der transporteres og indeholder mad Madkassen skal forstås som den nemme løsning. Vi benytter altså den poetiske funktion i form af vores navnetræk. DEN FAKTISK FANKTION (KONTAKT); Den fatiske funktion handler om vedligeholdelse af kontakten til modtageren. Afsender og modtager skal kunne kommunikere. Dette kan ske fysisk eller psykisk, et fællessprog. Vi kommunikerer til vores målgruppe - en fælles kontekst - som gør at begge parter har en forståelse. Dette sker f.eks. ved Madkassens bruger på Instagram, hvor følgere kan blive opdateret på nye opskrifter, et smugkig på næste uges madkasse osv. Modtager kan kommunikere med afsender ved at give respons, kritik og komme med forespørgsler på websitets kontaktside. DEN METAKOMMUNIKATIVE FUNKTION (KODEN): Den metakommunikative funktion handler om at afsender og modtager har en forforståelse for noget, som afsenderen benytter, til at anvende mediemæssige virkemidler. F.eks. kunne Madkassen linke til Christianias facebookside eller Instagram. Det kender de fleste, og især studerende, på den måde får vi benyttet den metakommunikative funktion. KOMMUNIKATIONSPLAN Formålet med en kommunikationsplan er at komme lettest muligt igennem et projekt med mindst mulig modstand. Det er vigtigt at interessenterne har kendskab til projektet og dens udvikling fremadrettet. Ved udarbejdelse af en kommunikationsplan sikrer vi os, at kommunikationen finder sted på det rette tidspunkt og at de rette interessenter er repræsenteret under projektforløbet. INTERESSANTANALYSE I en interessentanalyse, taler man om de personer, der er nødvendige at involvere i det igangværende projekt. Der er tale om dem, der bliver berørt af projektforløbet og alle dem, der bliver berørt at projektresultatet. Som interessent kan man have en vis magt, interesse eller relation til projektet. En interessentanalyse kan afdække interessenternes forventninger og sikre at projektet enten indfrier dem eller justerer dem, så forventningerne kommer til at passe med det endelige resultat. Måden man så kan finde sine interessenter på, kan eksempelvis være brainstorming. Nedenfor ses de interessenter, der er en del af vores projekt. Ledelse: I dette projekt er ledelsen stifterne af Madkassen. Det er dem, der uddelegerer opgaver til bl.a. multimediedesignere, hvis opgave er at lave et website, som fortæller om dette koncept og giver information om Madkassen videre til de studerende. Det er dem, der opstiller krav og har forventninger til resultatet. 3

4 Målgruppen: Målgruppen er en stor del af vores interessenter. Det er dem vi skal lytte til, og dem vi skal følge. Vi er derfor nødt til at holde kontakten med målgruppen hele vejen igennem projektet, for at sikre os, at vi opnår det optimale website. Dette kan eksempelvis gøres ved hjælp af analyser og tests af målgruppen gennem hele forløbet. I dette projekt er vore målgruppe studerende mellem år. Kok, kostvejleder: En kok /kostvejleder skal være med til at finde nogle sunde og billige opskrifter, som er realistiske i forhold til konceptet. Brugerne af Madkassen: det er for brugerne/de studerende vigtigt, at vi holder hjemmesiden simpel og overskuelig, så man nemt kan se hvad konceptet går ud på. Det skal være nemt at finde opskrifter og læse om pakken. Multimediedesignerne, os: vi er dem der skal lave opgaven og dem, der gennem hele forløbet skal sørge for, at projektet opfylder de opstillede krav. Vi skal ved hjælp af planlægningsværktøjer sørge for at danne et overblik. Vi skal derudover sørge for at lave nogle tests på vores brugere, der kan vise om vores website fungerer eller ej. INTERESSANTERNE KAN OPDELES SOM FØLGER: Styregruppen: er Madkassen, der har igangsat projektet. Referencegruppen: i denne gruppe sidder de, der har en værdifuld viden, men uden beslutningskompetence. Altså er det de studerende, som har behovet for denne billige og sunde løsning på mad i hverdagen, som har en del at sige til dette projekt. Den studerende kan ikke direkte deltage og beslutte hvordan resultatet bliver. Projektgruppen: her sidder alle projektdeltagerne og medarbejderne, altså vores projektgruppe. Interessenter, der skal involveres, er de der har stor indflydelse i projektet og dem der er nødvendige for projektets gennemførelse. Altså Madkassen og os, som multimediedesignere, samt kok og kostvejleder. Interessenter, der skal høres, er de studerende, da det er dem der har behovet for denne ugentlige billige sunde mad. Det er således dem, der kan være med til at sørge for, at vi får det optimale resultat. Interessenter, der skal orienteres er også de studerende Brugerne, der efter projektets afslutning, kan være med til at påvirke websitets fremtid i form af eventuelle nye tiltag. RISIKOANALYSE En risikoanalyse er en analyse af, hvilke ting der kan gå galt. Der kan i en projektperiode opstå en del problemer, som der skal tages hensyn til og eventuelt have en plan B parat. DET ER VIGTIGT... at have back-up af elektronisk materiale. at sørge for at websitet er valideret og kompatibelt med de tiltænkte medier. at tænke på at hver aktivitet, i forhold til tidsplanen, har en medregnet buffer, i forhold til deadline. at en enkelt aktivitet kan have stor indflydelse på resten af projektet. at sikre sig at alle nedskrevne funktionelle krav i kontrakten med kunden er opfyldt. Kunden skal være tilfreds med resultatet. at have gennemtænkt at de nødvendige ressourcer anvendes korrekt, så estimatet overholdes. at være forsikret, så der ikke kommer uforudsigelige omkostninger. Til sidst skal vi også ind og kigge på interessentanalysen. Her skal man tage udgangspunkt i de løbende forventninger og den løbende kommunikation. Alt efter betydning af interessenterne, kan man opdele dem i de, der skal involveres og de, der skal høres, informeres eller orienteres. 4

5 MOODBOARD Moodboardet har til formål at give et mere nuanceret billede af afsenderen og modtageren. Vi har tilføjet to akser med værdisæt til moodboardet. Navnetrækket Madkassen bliver via sin indramning og farve bogstavmærket for firmaet. Bogstavmærkets skrifttype er Orator std. Denne typografi er valgt, for at skabe et afslappet og organisk udtryk. Typografiens farve # står i kontrast til websitets baggrund. Vi har arbejdet med mættede farver, og trods kontrasten, udtrykker farven her en vis form for rolighed, da baggrundsfarverne og den pågældende grønne blender behageligt sammen. Nedenfor ses varierede eksempler på Madkassens logo. Disse variationer kan anvendes i forskellige sammenhæng afhængig af pågældende medies format. VISUEL IDENTITET Vi har lagt vægt på udvikling af bomærke, bogstavmærke, former, farver, typografi og billedstil. Bomærket fremstår som et genkendeligt symbol for virksomheden og fungerer som et kvalitetsstempel for dets ydelser. En stærk visuel identitet er med til at forsikre brugeren om, at virksomheden, som produkt/ service, er på samme niveau, som brugeren er vant til. I forbindelse med design af bomærket har vi udarbejdet en simpel let genkendelig illustration af en kasse, der visuelt refererer til navnetrækket Madkassen. 5

6 WEBSITE MOCK-UP Som led i designprocessen har vi udarbejdet et mock-up som skitserer hovedelementer på websitet og deres placeringer i forhold til hinanden. LOGO HEADER MENU TYPOGRAFI På websitet har vi til overskrifter anvendt den samme skriftype ( Orator std ) som vores logo. Dette er med til at skabe genkendelighed og forstærke den visuelle identitet. Til brødtekst har vi valgt san-serif skriftypen Open Sans fra Google, som fungerer godt til større mængder tekst. BILLEDER På websitet har vi beskrevet fremgangsmåden på en af retterne fra Madkassens kostplan ved hjælp af billeder og tekst. Disse billeder er beskåret så deres indhold fremstår på en spændende måde. CONTENT Derudover har vi anvendt værktøjer for at opnå et endeligt resultat, der har et vintage-look. Dette giver billederne en varm og hyggelig stemning. Indholdet fremstår derfor mere indbydende og giver forhåbentlig læseren lyst til selv at eksperimentere med retten. Billederne ses i bilagsmappen, i redigeret og original form. FARVEVALG FOOTER På vores website har vi valgt at anvende en farvekombination der symboliserer sundhed, og medfører et organisk stemning. Hele farvepaletten består af forholdsvis mættede farver, hvilket medfører en rolig stemning. Vi har hovedsageligt arbejdet med grønne og brune nuancer. Desuden har vi på enkelte sider arbejdet med en rød farve, for at skabe fokus på enkelte elementer. Vores farvepalet kan ses nedenfor. FLOWCHART Som led i projektet har vi udarbejdet et flowchart, der giver oversigt over navigationen. Det indikerer, hvilke sider websitet består af, og hvordan de er placeret i forhold til hinanden. Flowchartet der ses nedenfor er opdateret således at de enkelte sider er repræsenteret af screenshots fra det endelige design. Flowchart kan ses i bilagsmappen. DESIGNPRINCIPPER Med ønske om et godt layout, har vi i designprocessen benyttet en række regler for grafisk design. Vi har hovedsageligt lagt vægt på et intuitivt anvendeligt design Et design, hvor elementer er organiseret på en hensigtsmæssig og gennemskuelig måde. Vi har i den forbindelse benyttet designprincippet om enkelhed i forbindelse med vores design af websitets opbygning samt delelementer som bomærke, bogstavmærke, pdf-filer osv. Ligeledes har vi benyttet princippet om ensartethed i 6

7 forbindelse med websitets typografi, farver og placering af elementer. To vigtige principper, der medfører struktur på websitet og letter brugbarheden. Brugbarheden på websitet er yderligere understøttet af princippet om genkendelighed. Designet er gennemgående, og uanset hvor på websitet man befinder sig, eller hvilke pdf-filer man åbner, er der genkendelighed mellem de forskellige sider/dokumenter. Klistermærket modtages ved første bestilling af Madkassen. Som det ses på nedenstående billede vil der på klistermærket være en QR-kode, der går direkte til Madkassens fanside på facebook. Når folk ser dette mærke vil de med nysgerrighed i sindet skanne QR-koden for så at ende på fansiden. Det første bånd til en potentiel kunde er derfor allerede skabt i form af, at der nu er skabt opmærksomhed på Madpakkens service. IMPLEMENTERINGSPLAN Vi har som udgangspunkt i vores implementeringsplan fokuseret forholdsvis meget på, ikke at anvende medier, der ville føre til store omkostninger. Målgruppen ligger klart, og der er tydelige områder og medier hvori der kan skabes direkte og stærk kontakt til målgruppen. Det anvendte medier er derfor nøje udvalgt. STICKERS: Den eneste udgift, der er ved implementeringen af Madkassens koncept, er ved trykning af klistermærker. Udgift ved producering af klistermærker: Produktion: stk. klistermærker = kr. Trykkeri: Vesterkopi. Klistermærkerne er færdig i tryk d. 20 marts og kan derfor lægges i de første madkasser til levering ved kunderne. Eksemplet ovenfor viser hvordan et Ja tak til Madkassen på en postkasse minder om de allerede eksisterende Nej tak til reklamer -mærker der ses i stort omfang i Københavns opgange. FACEBOOK: Publicering: d. 1. april: Dette forum er det absolutte mest populære sociale medie blandt unge. Det anvendes af alle typer og folk i alle aldre. Der skal oprettes en fanside, hvor folk der ønsker og har interesse i at følge med i udviklingen af 7

8 det nye koncept, frit kan tilslutte sig fælleskabet ved Madkassen. Fansiden vil blive oprettet d. 1. april, hvilket er samme dag som websitet bliver tilgængelig. Publiceringen af Madkassen på de sociale medier finder alle sted d. 1. april. INSTAGRAM: Publicering: d. 1. april: Instagram er for tiden en yderst populært medie. Instagram har brugere i alle aldre, men blandt de unge er det særligt populært. Mange bruger mediet til at publicere billeder. Madkassen vil selv få en bruger på Instagram og kan dermed offentliggøre billeder i forbindelse med råvarer og nye tiltag. Det faktum at Madkassen bliver en del af fællesskabet på Instagram gør også, at andre bruge vil kunne benytte sig af hashtagging, og Madkassen opnår dermed omtale. Desuden skabes der forhåbentlig en god forbindelse mellem modtagerne af Madkassens service og Madkassen selv. TWITTER: Publicering: d. 1. april: Twitter vil ikke være noget der skal opdateres fra Madkassens side. Dette er blot endnu et forholdsvis populært medie, dog ikke med samme unge målgruppe som facebook og Instagram. Twitter vil derfor blive forbundet med facebook og Instagram, med den effekt at indhold fra de to deles automatisk på twitter. UNGE BLOGGERE: Madkassen kan bestilles til levering d. 1. april. D. 1. april vil ti udvalgte bloggere modtage Madkassen. De vil modtage Madkassen gratis. Formålet er dernæst at bloggerne i en uge benytter sig at Madkassens indhold og kostplan, og dokumenterer resultater og opleveser på deres blogs. Udgift ved sponsorering af Madkassen: 10 kasser á 350 kr. = kr. TV2 - GO : Go programmerne på TV2 har løbende besøg af diverse kokke og kosteksperter. I uge 14 vil de på Go redaktionen modtage Madkassen, for så gennem ugen at benytte sig af kassens indhold. Fremgangsmåden ved tilberedning af Madkassens indhold vil ske ved Kostekspert Christian Bitz. Christian Bitz har ingen kokkereferencer, men ved at han tilbereder, tydeliggøres det, at trods det sunde og varierende indhold er det nemt og hurtigt at benytte sig af Madkassens service. Initiativtagerne på Madkassen vil mandag aflevere Madkassen på Go redaktionen. Sammen med Christian Bitz vil initiativtagerne deltage i en lille snak om sund kost og livet som ung studerende på farten. Aftalen hos og med TV2 og Christian Bitz, er ikke en udgift for Madkassen. Gode resultater af opskrifter samt positive oplevelser ved brug af Madkassen bliver særlig tydelig gjort ved at facebook, Instagram og twitter er linket sammen. Forstået på den måde at så snart noget indhold publiceres på et af de tre medier, vil det blive delt på de resterende to. 8

9 GRUPPENS LÆRING I dette projekt har vi arbejdet indenfor fagområderne design & visualisering, kommunikation og formidling og virksomheden. Vi har, som i tidligere projekter, brugt projektplanlægningsværktøjer, udarbejdet et koncept, analyseret kommunikation, udarbejdet en implementeringsplan og lavet et estimat. Som noget nyt har vi fået undervisning i visuel identitet, som vi, i projektet, har forsøgt at skabe i form af udvikling af bogstavmærke, bomærke, farver, typografi og billedstil. Til design af website har vi afprøvet det relativt nye program Adobe Muse, hvor man kan designe et website i HTML5 og CSS uden selv at skrive kode. Efter man har struktureret et sitemap over sit website, fungerer programmeret ligesom Adobe InDesign, hvor man nemt kan tilføje og rykke rundt på elementer. Dette har gjort designprocessen meget nemmere, da man lynhurtigt kan ændre i designet og teste om det fungerer i en browser. Adobe Muse har modtaget en del kritik fra professionelle webudviklere, da de mener at den kode som programmet eksporterer er meget rodet og unødvendig. Dette gør at siderne tager længere tid om at rendere i browseren. Ydermere skulle SEO-optimering også være problematisk i forhold til programmer. 9

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Rapport Studiemad Fase 2

Rapport Studiemad Fase 2 Rapport Studiemad Fase 2 Gruppe 6 Morten Møller Nielsen Mikael Lund Kristensen Ian Mika Sahlertz Indholdsfortegnelse........ Problemformulering.... s. 1 Afgrænsning... s. 1 Indledning.... s. 1 Projektplan....

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using)

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) (Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) Til at starte med lavede vi en forundersøgelse for at finde frem

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b Mark André Lyhne Eksamen 2012 12web1b Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Projekt beskrivelse... 3 Målgruppe... 3 Afsender... 3 Budskab... 3 Kommunikationsmål... 3 Ideudvikling... 3 De 6 Designparametre...

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Responsive Design. Projektplanlægning. Problemformulering. Målgruppeanalyse. Krav til website. Websitet skal være tilpasset følgende skærmstørrelser:

Responsive Design. Projektplanlægning. Problemformulering. Målgruppeanalyse. Krav til website. Websitet skal være tilpasset følgende skærmstørrelser: Responsive Design Gruppe 5 Margrethe Hansen, Karina Rossing, Lucas Perch & Niclas Sand Projektplanlægning Som led i planlægning af vores projekt har vi anvendt en række projektplanlægningsværktøjer. Først

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Opskriftsbogen Chocoaddict skulle have et website, hvor alle opskrifter samt skabelon til print selv opskriften er tilgængelig. Der

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Project 5: Portfolio Remake

Project 5: Portfolio Remake Project 5: Portfolio Remake Art is a tree of life. William Blake December 2014 Januar 2015 1. semester, MulA, Multimediedesigner uddannelse Copenhagen Business Academy, Lyngby annastacy.k@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Afsluttende opgave, Kommunikation/IT C, 2009. Indholdsfortegnelse. Kulløse Miljømesse. Per Jensen og Tobias Bjerg, 1.1. RTG

Afsluttende opgave, Kommunikation/IT C, 2009. Indholdsfortegnelse. Kulløse Miljømesse. Per Jensen og Tobias Bjerg, 1.1. RTG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 3 Kommunikationsplan... 3 Ressourceplan:... 5 Design:... 6 Medieprodukt 1: Internetside... 6 Medieprodukt 2: Flyer... 8 Medieprodukt 3: Folder... 8 Implementering:...

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad www.peterkonrad.dk Jonathan Abel www.abel.mynosmedia.dk Mark Rein www.andersrein.dk Website projekt 2, 2. semester.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er 38 Grafik design Opgave beskrivelse Overordnet kommunikation Opgaven er en hjemmesiden, lavet for en kunde Ulla Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven

Læs mere

Grafisk design. Produkt: Responsiv hjemmeside Klient: EUC Nordvestsjælland

Grafisk design. Produkt: Responsiv hjemmeside Klient: EUC Nordvestsjælland Grafisk design Produkt: Responsiv hjemmeside Klient: EUC Nordvestsjælland 06// Opgave EUC Nordvestsjælland ønskede at få en mere tidssvarende og simpel hjemmeside. Jeg fik til opgave at lave en prototype.

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS WEBSITE - PROJEKT 3 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner MUL- A 1. semester, 2012 PROJEKT URL http://cph43.webkn.dk/sorenk LÆRERE

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet E-magazine project Hold 42 - MUL A 2. - semester Indledning I dette projekt har vi fået til opgave at designe et e-magasin. I denne rapport kan læses, hvordan e-magasinet er blevet

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

Grafisk design. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk design. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk design Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: Sognegaarden - Hedensted Opgave: ny grafisk identitet og hjemmeside Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation Fly away Fly away I wish that I could fly Into the sky So very high I'd fly above the trees Over the seas in all degrees To anywhere I please Let's fade into

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION 2. PROJEKT 2. SEMESTER - 16. MARTS 2012 RAPPORT UDARBEJDET AF: MAYIANNE PEDERSEN ANDERS TOFT NIELSEN MICHAEL RUNE KRISTENSEN ELIN VATNHAMAR OLSEN GO INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE

GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE Det var på tide med en ny hjemmeside til privat brug. Jeg valgte at starte helt fra bunden i stedet for at ændre på noget eksisterende.

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves nyt hjemmesidedesign til Inhouse Graphic skolepraktik på Aarhus Tech. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om de elever, der arbejder i skolepraktikken og om deres

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter.

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter. Moodboard opgave design At designe og udforme en ny visuel identitet til Mikkalina Glas, bestående af logo og hjemmeside. For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere