Prognose: danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem."

Transkript

1 3. januar 2011 Prognose: danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år for de ledige, der i 2. halvår af 2012 rammes af de forringelser af dagpengereglerne, som den tidligere VK-regering indførte. Det betyder, at de nye dagpengeregler først får fuld effekt efter 31. december Ændringerne af dagpengereglerne betyder, at dagpengeperioden bliver halveret fra fire til to år, og at genoptjeningskravet bliver fordoblet fra et halvt til et helt år. Samtidig med at dagpengeperioden halveres, bliver det dobbelt så svært at genoptjene retten til at få dagpenge. For at vise konsekvenserne af dagpengereformen opgør AK-Samvirke hvert kvartal hvor mange der havde mistet dagpengene, hvis reformen allerede var fuldt indfaset. Det giver en unik indsigt i hvor mange, der risikerer at miste dagpengeretten efter 31. december Analysen viser, at hvis dagpengereformen allerede havde været gennemført, ville der i de første tre kvartaler af 2011 i gennemsnit have været ledige, der hver måned mistede deres dagpengeret. Oven i de ledige vil der hver måned i første halvår af 2013 være mindst ledige yderligere, der mister dagpengeretten. Det er de ledige, der fik gavn af det ekstra halve år regeringen midlertidigt forlængede dagpengeperioden med, men som det ikke lykkedes at finde et arbejde i det halve år. Selvom LO a-kasserne kun repræsenterer 53 pct. af alle ledige a-kassemedlemmer, kom hele 63 pct. af dem, der passerede den nye to-årsgrænse i de første tre kvartaler af 2011, fra en LO a-kasse. De a-kasser, der er mindst berørt, er FTF a-kasserne. FTF-a-kasserne har 10 pct. af alle ledige a- kassemedlemmer. Men det er kun 4 pct. af dem, der de seneste tre kvartaler passerede to års ledighed, der kommer fra FTF a-kasserne. Andelen af ledige der passerede to års ledighed er markant størst for de årige.

2 Baggrund for analysen Nye regler forkorter dagpengeperioden De nye dagpengeregler er vedtaget således, at de ville være fuldt ud implementeret den 2. juli Ændringerne betyder, at dagpengeperioden forkortes fra 4 til 2 år, samtidig med, at arbejdskravet for at få en ny (nu toårig) dagpengeperiode bliver fordoblet. Siden vedtagelsen af disse forringelser af dagpengeforsikringen er der dog mellem Enhedslisten og den nuværende regering opnået enighed om, at forlænge dagpengeperioden midlertidigt. Således forlænges dagpengeperioden med op til et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår Den midlertidige forlængelse omfatter også ledige, der er blevet ledige efter 1. juli Forringelserne af dagpengereglerne er således fuldt indfaset efter 31. december Herefter mister man dagpengeretten, hvis man har været ledig i to år. En lille del af disse ledige vil kunne modtage kontanthjælp. Men flertallet vil ikke kunne modtage kontanthjælp, fordi de har en ægtefælle, der har indtægt, eller fordi de har en formue på over kr. Analyser viser konsekvenserne af dagpengereformen For at følge udviklingen har AK-Samvirke valgt at vise hvor mange arbejdsløse, der hver måned ville have opbrugt deres dagpengeret, hvis de nye regler allerede havde været gældende i dag. Analysen giver derfor unik indsigt i, hvad konsekvenserne af dagpengereformen bliver, når den er endeligt implementeret. AK-Samvirke følger kvartalsvist op på udviklingen. Early warning Tallene kan bruges som en indikator på, hvad konsekvenserne af reformen bliver. Det bliver dermed også et slags early warning system til beslutningstagere og politikere, så de kan nå at reagere, hvis antallet af ledige, som risikerer at falde ud over dagpengekanten, løber løbsk. 1 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 2

3 1.500 til ledige vil sandsynligvis miste dagpengene hver måned fra januar 2013 Analysen viser, at ledige i gennemsnit hver måned passerede 2 års dagpengeklip i de første tre kvartaler af Og der er desværre ikke udsigt til en bedre beskæftigelsessituation, når forkortelsen af dagpengeperioden får fuld effekt efter 31. december Det faktiske antal, der hver måned vil miste dagpengeretten vil dog formenligt være lavere end Nogle vil blive redet på målstregen, fordi de intensiverer og udvider deres jobsøgning eller fordi, de får intensiv hjælp fra a-kasser eller jobcentre. Antallet af ledige stillinger er imidlertid det laveste, siden man via Jobnet begyndte at måle det i Derudover viser Det Økonomiske Råds seneste prognose, at ledigheden vil stige yderligere i 2012 og AK-Samvirke skønner derfor, at antallet, som faktisk vil miste dagpengeretten kommer til at ligge på mellem til ledige pr. måned. Oven i vil der hver måned i første halvår af 2013 være mindst ledige yderligere, der mister dagpengeretten. Det er de ledige, der fik gavn af det ekstra halve år regeringen midlertidigt forlængede dagpengeperioden med, men som det ikke lykkedes at finde et arbejde i det halve år. Det giver et midlertidigt pusterum, at regeringen sammen med Enhedslisten har valgt at forlænge dagpengeperioden for dem, der falder for 2-årsgrænsen i 2. halvår af Men denne forlængelse er primært en udsættelse og ikke en løsning. Efter 31. december 2012 vil stramningerne slå igennem med fuld kraft. 3

4 I gennemsnit passerede ca ledige hver måned 2 års dagpengeklip de tre første kvartaler i 2011 I Figur 1 viser de grønne søjler, hvor mange ledige, der hver måned passerede 2 års dagpengeklip. Det fremgår, at det var mellem og ledige fra januar til september I gennemsnit passerede ledige pr. måned 2 års dagpengeklip i de første tre kvartaler af De sorte søjler i figur 1 viser, hvor mange der de sidste 12 måneder har passeret 2 års dagpengeklip. Grunden til at de mørke søjler først begynder i juni 2012 er, at optællingen først startede i juli Det er derfor først muligt at få et tal på årsplan fra og med juni For september 2011 kan man se, at der i de sidste 12 måneder har været godt ledige, der passerede 2 års dagpengeklip. De havde mistet deres dagpenge, hvis de nye regler var implementeret. Figur 1: Antal ledige der passerede 2 års dagpengeklip Månedens tal Sidste 12 måneder jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Kilde: AK-Samvirke på baggrund af opgørelser fra AE 4

5 63 pct. af dem der passerer 2 års dagpengeklip er fra LO a-kasser I den første kolonne i Tabel 1 kan man se, hvor mange der gennemsnitligt pr. måned passerede 2 års dagpengeklip i alle a-kasser, i de første tre kvartaler af Det fremgår af tabellen, at LO a-kasserne i alt havde et gennemsnit på medlemmer pr. måned, der passerede 2 års dagpengeklip, i de første tre kvartaler af Det er 63 pct. af det samlede antal, der i samme periode passerede 2 års dagpengeklip (se kolonne 2). Og dette er til trods for, at LO a-kasserne kun har 53 pct. af samtlige ledige dagpengeforsikrede (se kolonne 3). De a-kasser der er mindst berørt, er FTF a-kasserne. FTF a-kasserne havde i alt 103 medlemmer pr. måned der passerede 2 års dagpengeklip, i de første tre kvartaler af FTF a-kasserne har 10 pct. af alle ledige a-kassemedlemmer. Men det er kun 4 pct. af de ledige, der de første tre kvartaler af 2011 passerede 2 års dagpengeklip, der kommer fra FTF a-kasserne. Ser man på de enkelte a-kasser, er det 3F s A-kasse, hvor der er klart flest i gennemsnit 825 ledige pr. måned - der i de første tre kvartaler af 2011 passerede 2 års dagpengeklip. Det svarer til 34 pct. af alle ledige, der i perioden passerede 2 års dagpengeklip. Dette er til trods for, at 3Fs A-kasse kun har 23 pct. af samtlige ledige a-kassemedlemmer. Danske Sundhedsorganisationers A-kasse er den a-kasse, der er mindst ramt. Under 10 medlemmer ramte hver måned i perioden 2 års dagpengeklip. 5

6 Tabel 1: Antal ledige der passerede 2 års dagpengeklip fordelt på a-kasser Gennemsnit pr. Andel af alle, der måned de første tre passerede 2 års kvartaler i 2011 dagpengeklip A-kassens andel af alle forsikrede ledige LO-relateret Byggefagenes A-kasse 36 2% 1% Fag og Arbejde (FOA) 90 4% 6% Faglig Fælles A-kasse (inkl. TIB) % 23% Funktionærer og Servicefag 14 1% 1% Metalarbejdernes A-kasse 143 6% 4% Handel og Kontorfunktionærer (HK) % 11% Fødevareforbundet (NNF) 35 1% 1% Socialpædagoger (SLA) 10 0% 1% Teknikernes A-kasse 59 2% 2% El-Faget 23 1% 1% Min A-kasse 33 1% 1% LO-relateret i alt % 53% FTF-relateret Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 15 1% 2% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 3 0% 1% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 62 3% 4% Lærernes a-kasse 22 1% 2% FTF-relateret i alt 103 4% 10% AC-relateret Akademikere (AAK) 56 2% 4% Magistre (MA) 48 2% 3% Ingeniører (IAK) 38 2% 2% Økonomer (CA) 24 1% 2% Journalistik, Kommunikation, Sprog 32 1% 1% AC-relateret i alt 198 8% 12% Andre Business Danmarks A-kasse 19 1% 1% Det Faglige Hus - A-kasse 87 4% 4% Frie Funktionærer (FFA) 18 1% 1% Kristelig A-kasse % 11% Ledernes A-kasse 45 2% 2% DANA 27 1% 1% ASE 92 4% 5% Andre i alt % 26% Uoplyst 30 1% Samlet % 100% Kilde: AK-Samvirkes egne beregninger på baggrund af opgørelser fra AE og DST Grå farve betyder under 10 der ikke må offentliggøres 6

7 725 seniorer passerer hver måned 2 års dagpengeklip I tabel 2 kan man se et gennemsnit for, hvor mange der hver måned passerede 2 års dagpengeklip fordelt på alder. Gennemsnittet er baseret på de første tre kvartaler af Tallene fremgår af den første kolonne. Af tabellen fremgår det, at det er de årige, der er hårdest ramt. Gennemsnitligt passerede 725 ledige i denne aldersgruppe hver måned 2 års ledighed. I anden kolonne kan man se aldersgruppens andel af alle, der passerede 2 års dagpengeklip. Her fremgår det, at andelen blandt årige udgør 30 pct. Dette er til trods for, at denne gruppes andel af alle ledige kun udgør 24 pct. Andelen af årige er dermed overrepræsenterede. Tabel 2: Antal personer, der fra januar til september 2011 passerede to års dagpengeklip Gennemsnit pr. måned de første tre kvartaler Andel af alle, der passerede 2 års dagpengeklip Aldersgruppens andel af alle forsikrede ledige Under 30 år % 20% år % 27% år % 25% år % 24% Over 60 år 129 5% 4% Kilde: AK-Samvirkes egne beregninger på baggrund af opgørelser fra AE og DST Antallet, der passerede 2 års dagpengeklip, fordelt på kommuner, fremgår af bilag a. 7

8 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 Pct. registrret ledige i arbejdsstyrken Fortsat intet træk i skorstenen Der er ingen tegn på, at Danmark foreløbigt vil opleve nedgang i ledigheden. Ser man på bruttoledigheden, har den ligget på over 6 pct. siden februar Dette kan ses i figur 2. 7 Figur 2: Bruttoledige (sæsonkorrigerede) Kilde: DST I figur 3 ses udviklingen i bruttoledigheden samt Det Økonomiske Råds prognose for udviklingen i ledigheden i 2012 og 2013 (sorte søjler). Som det ses, forventer de at ledigheden stiger både i 2012 og Kilde: Det Økonomiske Råd Figur 3: Bruttoledige - faktiske tal og prognose I figur 4 kan man se, at antallet af stillinger i Jobnet er stagneret på et historisk lavt niveau. Antallet af stillinger har siden juli 2010 ligget på under I 2007 og 2008 var antallet et par gange oppe og ramme ca ledige stillinger. 8

9 jan-04 maj-04 sep-04 jan-05 maj-05 sep-05 jan-06 maj-06 sep-06 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 Figur 4: Ledighedsindikator - Antal stillinger i Jobnet Kilde: Jobindsats 9

10 Boks 1: Baggrund Forringelser Dagpengeperioden blev fra 1. juli 2010 nedsat fra fire til to år. Samtidig blev genoptjeningskravet fordoblet fra 26 til 52 uger fra 1. juli Det vil føre til, at flere fremover mister retten til dagpenge end hidtil. Det vil specielt blive et problem for de mange ledige, der efterfølgende ikke er berettiget til kontanthjælp, og derved helt mister et økonomisk forsørgelsesgrundlag. Tilføjelse til ordningen: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Den nye socialdemokratisk ledet regering har indgået en aftale med Enhedslisten om at udskyde den endelige implementering af forringelserne af dagpengereglerne, som den tidligere regering har fået indført. Det betyder, at de nye regler er endeligt implementeret fra januar Opfølgning Det er vigtigt at have nøgletal, der kan give et overordnet, såvel som et detaljeret, indblik i, hvor mange der fremover vil nærme sig et forbrug på to års dagpenge og derved ryge ud af dagpengesystemet. Disse nøgletal har dog ikke tidligere været tilgængelige, hvorfor AK-Samvirke har indgået et samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) om at udarbejde nøgletal som viser, hvor mange dagpenge ledige har brugt, og dermed også hvor mange de har tilbage. Forklaring af overgangsordningen Fra at have ret til dagpenge i fire år inden for en periode på seks år, ændres reglerne, så man har ret til dagpenge i to år inden for en periode på tre år, fra og med 1. juli Loven implementeres på en sådan måde, at alle der havde mere end to års dagpenge tilbage før 1. juli 2010 nulstilles til præcist at have to års dagpenge tilbage pr. 1. juli Eksempel: Hvis man pr. 1. juli 2010 havde brugt et års dagpenge, ville man fra 1. juli 2010 have ret til yderligere to års dagpenge. Ledige, der før den 1. juli 2010 havde mindre end to års dagpenge tilbage, kan opbruge deres ret til fire år og er derefter underlagt de nye regler om kortere dagpengeperiode og en længere genoptjeningsperiode. Eksempel: Hvis man pr. 1. juli 2010 havde brugt tre års dagpenge, ville man fra 1. juli 2010 kun have et års dagpenge tilbage. Ordforklaringer Dagpengeperiode: Et år opdeles i 52 dagpengeklip, svarende til 52 kalenderuger. Dermed havde man med den gamle ordning ret til en dagpengeperiode på 4 år x 52 dagpengeklip = 208 dagpengeklip. Med den nye ordning har man ret til 2 år x 52 dagpengeklip = 104 klip. Dagpengeklip: Et dagpengeklip er en kalenderuge, hvor der er udbetalt ydelse fra a-kassen. Aktivering tæller også med. Selvom, der evt. kun udbetales dagpenge for en dag i kalenderugen, forbruger man alligevel et helt klip. Genoptjeningsperiode: For at starte forfra på en ny dagpengeperiode skal man i dag have arbejdet minimum 962 timer inden for de sidste tre år. Fra medio 2012 skal man have arbejdet 1924 timer, inden for tre år, for at genoptjene retten til dagpenge. Ledighedsanciennitet: Er et udtryk for, hvor mange uger af dagpengeperioden en person har brugt i alt. Ledighedsancienniteten er derfor ikke nødvendigvis én kontinuert periode. En person kan derfor godt have været ledig i hhv. 12 uger i træk efterfulgt af beskæftigelse og så igen være ledig 18 uger i træk og indgå i kategorien uger. Ledighedsancienniteten baseres på, at a-kasserne skal genindplacere ledige, hvis de har genoptjent retten til dagpenge. Der kan således forekomme slør i tallene i det omfang, a-kasserne ikke genindplacerer folk rettidigt, inden der foretages datatræk til denne undersøgelse. Kontakt: Verner Sand Kirk Tlf: eller Michel Klos/Troels Nipper Nielsen Tlf:

11 Bilag: Antal ledige der passerede to års dagpengeklip fordelt på kommuner Kommune Gennemsnit pr måned de første tre kvartaler i 2011 Kommune Gennemsnit pr måned de første tre kvartaler i 2011 Albertslund 16 Langeland 6 Allerød 6 Lejre 8 Assens 26 Lemvig 9 Ballerup 15 Lolland 25 Billund 6 Lyngby-Taarbæk 11 Bornholm 18 Læsø 1 Brøndby 16 Mariagerfjord 23 Brønderslev 20 Middelfart 17 Dragør 4 Morsø 14 Egedal 9 Norddjurs 16 Esbjerg 38 Nordfyn 19 Fanø 1 Nyborg 17 Favrskov 16 Næstved 34 Faxe 14 Odder 9 Fredensborg 10 Odense 105 Fredericia 23 Odsherred 15 Frederiksberg 37 Randers 51 Frederikshavn 39 Rebild 11 Frederikssund 14 Ringkøbing-Skjern 25 Furesø 11 Ringsted 15 Faaborg-Midtfyn 27 Roskilde 25 Gentofte 16 Rudersdal 10 Gladsaxe 19 Rødovre 15 Glostrup 10 Samsø 1 Greve 18 Silkeborg 41 Gribskov 11 Skanderborg 17 Guldborgsund 22 Skive 28 Haderslev 26 Slagelse 44 Halsnæs 12 Solrød 7 Hedensted 20 Sorø 10 Helsingør 25 Stevns 8 Herlev 9 Struer 13 Herning 42 Svendborg 28 Hillerød 13 Syddjurs 15 Hjørring 40 Sønderborg 33 Holbæk 26 Thisted 17 Holstebro 28 Tønder 18 Horsens 50 Tårnby 18 Hvidovre 16 Vallensbæk 6 Høje Tåstrup 30 Varde 14 Hørsholm 7 Vejen 13 Ikast-Brande 24 Vejle 44 Ishøj 13 Vesthimmerland 16 Jammerbugt 20 Viborg 42 Kalundborg 17 Vordingborg 19 Kerteminde 12 Ærø 1 Kolding 40 Aabenraa 30 København 268 Aalborg 93 Køge 24 Århus 118 I alt Kilde: AK-Samvirke på baggrund af opgørelser fra AE. Grå celler=tal under 10 der ikke må offentliggøres. 11

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere