Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag"

Transkript

1 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en forkortet dagpengeperiode allerede var implementeret i dag. På et kvartal ville tallet samlet set være oppe på arbejdsløse danskere, som ville miste dagpengeretten. Udviklingen er meget bekymrende i lyset af, at langtidsledigheden kun forventes forværret i de kommende år. Konsekvensen bliver, at mange danskere risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag, hvis de ikke finder arbejde. Nye regler forkorter dagpengeperioden De nye dagpengeregler, hvor dagpengeperioden forkortes fra fire til to år, vil være fuldt ud implementeret den 1. juli Fremover vil man miste dagpengeretten efter 2 års forbrug af dagpengeklip. En lille del af disse personer vil kunne modtage den noget lavere kontanthjælp, mens flertallet ikke vil kunne modtage nogen form for ydelser. Analyse viser konsekvenserne af dagpengereformen For at være på forkant med udviklingen, har AK-Samvirke valgt at vise, hvor mange arbejdsløse, der hver måned opbrugte deres dagpengeret, hvis de nye regler allerede var fuldt ud implementeret i dag, og som stadig er arbejdsløse. På den måde skabes der indsigt i, hvor stor en udfordring den forkortede dagpengeperiode bliver, når den er endeligt implementeret i juli Dette er den første analyse, som kan give en fingerpeg eller en prognose for konsekvenserne af den halverede dagpengeperiode og fordoblingen af arbejdskravet for at optjene dagpengeretten igen. AK-Samvirke vil kvartalsvist følge op på udviklingen i disse tal. Early warning Tallene kan på den måde bruges som en indikator på, hvad konsekvenserne af reformen bliver. Det bliver dermed også et slags early warning system til beslutningstagere og politikere, så de kan nå at reagere, hvis antallet af ledige, som risikerer at falde ud over dagpengekanten, løber løbsk. De seneste tre måneders udvikling Hvis reglerne var implementeret allerede i dag, ville det betyde, at arbejdsløse dagpengeforsikrede i september 2010 ville have mistet deres dagpengeret. I de tre måneder, der er analyseret, er der tale om, at arbejdsløse ville have mistet dagpenge som deres forsørgelsesgrundlag.

2 Figur 1: Antal personer der i måneden passerede 2 års dagpengeklip og som fortsat er arbejdsløse + akkumuleret antal pr. måned siden 1. juli jul-10 aug-10 sep-10 Månedens tal Akkumuleret tal siden juli 2010 Kilde: AK-Samvirke på baggrund af AE/DREAM De lilla søjler i figur 1 viser hvor mange arbejdsløse, der hver måned opbrugte deres dagpengeklip, hvis de nye regler allerede var fuldt ud implementeret, og som stadig er arbejdsløse. De røde søjler viser det akkumulerede tal fra og med juli Opdeling på a-kasser Tabel 1 på næste side viser opgjort på a-kasser (kolonne 1), hvor mange der i perioden juli til september 2010 opbrugte 2 års dagpengeklip. Disse tal fremgår af kolonne 2. Kolonne 3 viser a-kassens andel af alle, der i perioden opbrugte 2 års dagpengeklip. I kolonne 4 ses de enkelte a-kassers andele af det samlede medlemstal. 3F ere hårdest ramt Ser man på, hvor mange medlemmer, der i de sidste tre måneder har passeret to års dagpengeklip i forhold til de enkelte a-kassers medlemsantal, er de dårligst stillede a-kasser 3F, Træ Industri og Byg (TIB) og Journalistik Kommunikation og Sprog. Eksempelvis udgør 3F s a-kasses medlemmer 12 pct. af samtlige a-kassemedlemmer. Men hele 31 pct. af de, der i de sidste tre måneder har passeret 2 års dagpengeklip er fra 3F. Det er dermed de ufaglærte ledige som udgør den største andel af dem, som er i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag. Sygeplejerske, socialpædagoger og ingeniører mindst ramt De a-kasser, der ligger bedst er Danske Sundhedsorganisationer (DSA), Socialpædagogerne (SLA) og Ingeniørerne (IAK). Eksempelvis udgør DSA s medlemsandel 3,8 pct., af samtlige a-kassemedlemmer, mens deres andel af de medlemmer, der i de sidste tre måneder har passeret et 2 års dagpengeklip kun kan tælles i promiller.

3 Tabel 1: Antal personer der fra juli-september 2010 passerede 2 års dagpengeklip og som fortsat var arbejdsløse Antal der i perioden passerede 2 års dagpengeklip A-kassens andel af alle der passerede 2 års dagpengeklip A-kassens andel af samtlige a- kassemedlemmer Kolonne (K) 1 K2 K3 K4 LO-relateret Faglig Fælles akasse (3F) ,8% 12,0% Træ Industri og byg (TIB) 143 4,1% 1,9% Teknikere 80 2,3% 1,2% Fødevareforbundet (NNF) 62 1,8% 1,0% Byggefagenes a-kasse 32 0,9% 0,8% Funktionærer og Servicefag 33 0,9% 0,9% Metalarbejdere 152 4,3% 4,0% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,0% 10,9% Fag og Arbejde (FOA) 172 4,9% 7,8% Min A-kasse 38 1,1% 2,0% El-faget 11 0,3% 1,0% Socialpædagoger (SLA) 16 0,5% 1,6% Samlet ,7% 45,2% FTF-relateret Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 105 3,0% 5,9% Lærere (DLF-A) 44 1,2% 3,4% Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 34 1,0% 2,8% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 4 0,1% 3,8% Uoplyst 7 Samlet 194 5,5% 15,9% AC-relateret Journalistik, Kommunikation og Sprog 71 2,0% 1,0% Magistre (MA) 113 3,2% 2,5% Akademikerene (AAK) 107 3,0% 4,0% Økonomer (CA) 43 1,2% 1,7% Ingeniører (IAK) 34 1,0% 3,3% Samlet ,4% 12,4% Andre Kristelig a-kasse ,0% 8,3% Business Danmark 39 1,1% 1,2% Danske Lønmodtagere (DLA) 101 2,9% 3,3% DANA 45 1,3% 1,6% Frie Funktionærer (FFA) 32 0,9% 1,3% ASE 134 3,8% 6,5% Ledernes a-kasse 51 1,4% 4,2% Samlet ,4% 26,5% Alle % 100% Kilde: AK-Samvirkes egne beregninger på baggrund fra AE/DREAM Note: Grå farve markerer, at antallet er under 10 Note 2: Efterlønnere indgår ikke i medlemstallene.

4 Mørke skyer i horisonten Desværre er der ikke udsigt til faldende ledighed i de kommende år. Og langtidsledigheden, som omfatter dem, der risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, er fortsat stigende. Det Økonomiske Råds (DØR) forventer i deres sidste prognose fra efteråret 2010, at der vil være flere arbejdsløse i både 2011 og 2012, i forhold til Figur 2: DØR s prognose for ledighed (oktober 2010) i personer Kilde: DØR efteråret Samtidig viser nye tal fra Arbejdernes Erhvervsråd (AE), at der bliver flere og flere langtidsledige. Langtidsledighed er her defineret som bruttoledighed 80 pct. af tiden det seneste år. Fortsætter udviklingen vil det føre til at langt flere fremover overskrider 2 års dagpengeklip. Figur 3: Udvikling i antallet af langtidsledige, september 2008 til september 2010 Kilde: AE: Tredobling af langtidsledigheden Grafik: Kopi fra AE

5 Baggrund Dagpengeperioden blev fra 1. juli 2010 nedsat fra fire til to år. Samtidig blev genoptjeningskravet fordoblet fra 26 til 52 uger fra 1. juli Det vil føre til, at flere fremover mister retten til dagpenge end hidtil. Det vil specielt blive et problem for de mange ledige, der efterfølgende ikke er berettiget til kontanthjælp, og derved helt mister et økonomisk forsørgelsesgrundlag. Den forkortede dagpengeperiode gør det derfor vigtigt at have nøgletal, der kan give et overordnet, såvel som et detaljeret, indblik i, hvor mange der fremover vil nærme sig et forbrug på to års dagpenge og derved ryge ud af dagpengesystemet. Disse nøgletal har dog ikke tidligere været tilgængelige, hvorfor AK-Samvirke har indgået et samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) om at udarbejde nøgletal som viser, hvor mange dagpenge ledige har brugt, og dermed også hvor mange de har tilbage. Forklaring af overgangsordningen Fra at have ret til dagpenge i fire år inden for en periode på seks år, ændres reglerne, så man har ret til dagpenge i to år inden for en periode på tre år, fra og med 1. juli Loven implementeres på en sådan måde, at alle der havde mere end to års dagpenge tilbage før 1. juli 2010 nulstilles til præcist at have to års dagpenge tilbage pr. 1. juli Eksempel: Hvis man pr. 1. juli 2010 havde brugt et års dagpenge, ville man fra 1. juli 2010 have ret til yderligere to års dagpenge. Ledige, der før den 1. juli 2010 havde mindre end to års dagpenge tilbage, kan opbruge deres ret til fire år og er derefter underlagt de nye regler om kortere dagpengeperiode og en længere genoptjeningsperiode. Eksempel: Hvis man pr. 1. juli 2010 havde brugt tre års dagpenge, ville man fra 1. juli 2010 kun have et års dagpenge tilbage. Ordforklaringer Dagpengeperiode: Et år opdeles i 52 dagpengeklip, svarende til 52 kalenderuger. Dermed havde man med den gamle ordning ret til en dagpengeperiode på 4 år x 52 dagpengeklip = 208 dagpengeklip. Med den nye ordning har man ret til 2 år x 52 dagpengeklip = 104 klip. Dagpengeklip: Et dagpengeklip er en kalenderuge, hvor der er udbetalt ydelse fra a-kassen. Aktivering tæller også med. Selvom, der evt. kun udbetales dagpenge for en dag i kalenderugen forbruger man alligevel et helt klip. Genoptjeningsperiode: For at starte forfra på en ny dagpengeperiode skal man i dag have arbejdet minimum 962 timer inden for de sidste tre år. Fra medio 2012 skal man have arbejdet 1924 timer, inden for tre år, for at genoptjene retten til dagpenge. Kontakt: Verner Sand Kirk Tlf: eller Michel Klos/Troels Nipper Tlf:

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere