Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?"

Transkript

1 Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag, i Palæstina. Mens nogle romerske styrker belejrede Jerusalem, hvis indbyggere var halvdøde af sult, tromlede andre hærafdelinger hen over landet fra nord til syd og indtog, brændte og nedrev alle landsbyer og byer på deres vej. Da endelig også Jerusalem var indtaget, udbrændt og brækket ned, fordrev romerne de ikke mange overlevende. Her ses udsmykningen på Titusbuen, hvor romerske soldater stolt bærer den syvarmede lysestage, hentet fra jødernes tempel i Jerusalem. Straks ved begyndelsen af den hellige vej, 'Via sacra', hen over Forum i Rom, lige ved siden af friluftsteateret Colosseum, finder man en velbevaret triumfbue; som indskriften, der møder en, når man nærmer sig, viser, er den rejst for kejser Titus (79-81 evt.) for at fejre hans og hans fars sejre over ikke mindst jøderne.

2 Til det sidste havde jøderne håbet på, at Gud skulle gøre et mirakel. Men det kom ikke. I stedet kom der ro i det øde land. Endnu mens romerne belejrede Jerusalem, slap nogle lærde mænd ud af byen med en mængde skriftligt materiale. De slog sig ned et sted ude ved kystsletten ud mod Middelhavet, Jabne, hed det, hvor der allerede var roligt. Og mens det jødiske folk spredtes til alle verdenshjørner, samlede disse lærde den bog, vi kalder Gamle Testamente. Den er et udvalg af det jødiske folks optegnelser om deres fjerne forfædres vandringer gennem skiftende verdensriger engang i bronzealderen, sådan fra omkring år 3000 før Kristus til omkring 1200 før Kristus. Der var optegnelser om jødernes liv i det land, de omsider fik i Palæstina, Kana'ans Land, som blev deres fædreland i over 1000 år; om lovene for det samfund, som nu var i opløsning; om festerne i deres forladte byer og i Jerusalems ødelagte Tempel. Men først og sidst, og gennem det altsammen, var det en beretning om, at der er en mening med at leve, også når alting synes tabt. Det vil sige: Først og sidst og gennem det altsammen fortalte de om deres tro. Der er mange navne på mange helte i Gamle Testamente, men hovedpersonen er Gud. Og imens de lærde i Jabne arbejdede på at redigere Gamle Testamente, var»ny Testamente«ved at blive til. Omkring 40 år før Jerusalem blev ødelagt, henrettede romerne, med støtte fra den jødiske øvrighed, en mand, der hed Jesus. Han blev korsfæstet uden for byen. Gennem tre år havde han skabt uro i landet. Mange af hans landsmænd havde i ham set en frelser, sendt af Gud for at befri først jøderne og så hele verden for undertrykkelse og vold og sult og sygdom. De herskende var uenige om mange ting, men de var enige om, at

3 Jesus var en farlig mand, farlig for det, man kalder freden. Og så lod de ham fængsle, anklage, dømme og henrette. Dermed skulle det have været forbi med Jesus. Men ikke så snart var han død, før der bredte sig det rygte, at Gud havde kaldt ham til live igen. Hans venner havde set ham og været sammen med ham flere gange. Alle kunne se, at de, der havde stået ham nær, var holdt op med at sørge. De var glade og fulde af mod til at leve og fortælle videre om hovedpersonen fra det Gamle Testamente, om Gud, og hans søn Jesus Kristus, der sammen med ham havde overvundet døden og stadig arbejdede videre på at frelse verden fra alt det onde, der ødelægger livet. Alle vegne, hvor Jesu efterfølgere kom hen, fortalte de. Og alle vegne dannede der sig menigheder - det vil sige små samfund, hvor man lever med andre ideer end ude i det store samfund. Fortællingerne om Jesus blev meget hurtigt oversat og nedskrevet på græsk, der var den tids verdenssprog, og til andre sprog i det romerske rige. De blev ustandseligt skrevet af og spredtes med utrolig fart over Romerriget, der dengang gik fra Skotlands grænse til langt ned i Afrika, fra Spanien til ind i Asien. Mellem menighederne var der livligt samkvem, og man skrev breve fra menighed til menighed. De blev opbevaret som store skatte og skrevet af igen og igen. Redaktøren for et af evangelierne (sådan kaldes bøgerne om Jesus) skrev på en bog om de første kristne menigheders tilblivelse. I året 70 var de vigtigste dele af Ny Testamente allerede blevet til, de næste 40 år bragte resten. Sidst kom det illegale skrift»johannes' Åbenbaring«. Det blev skrevet omkring år 100 til opmuntring for de kristne. Da var der nemlig så mange, der fulgte Troen, som de kristne kaldte det, at den romerske stat indledte en voldelig bekæmpelse af menighederne.

4 Ligesom Jesus selv blev hans efterfølgere betragtet som farlige for staten. Men gennem alle forfølgelser voksede»troen«, og i året 313 erklærede den romerske kejser Konstantin kristendommen for»tilladt religion«. Men da havde Ny Testamente allerede eksisteret længe. Bibelen - oversigt og tidstavle. Tilsammen udgør Gamle og Ny Testamente altså Bibelen. Gamle Testamente rummer et helt folks historie gennem 3000 år; Ny Testamente er beretningen om Jesus og hans jævnaldrende venner. Det giver jo en forskel i sidetallet. Men forholdsvis fylder Ny Testamente forbavsende meget med sin fortælling om en enkelt generation over for Gamle Testamente, der dækker 43 gange så lang tid.»bibel«betyder»bøger«, der er i alt 66»bøger«i Bibelen, 39 i Gamle Testamente og 27 i Ny Testamente.»Bøger«bruges også bare om et enkelt skrift; den mindste»bog«i Bibelen er et brev på en trykside, de største»bøger«er derimod på størrelse med, hvad vi til daglig kalder en bog. Inden for vor Bibel er»bøgerne«ordnet efter samme princip i Gamle og Ny Testamente. Først kommer det fortællende stof, som dog har mange indskud af anden art, love og digte for eksempel. For Gamle Testamente drejer det sig om 5 Mosebøger: Jødernes vandringer (ca før Kristus.) Josuabogen: Indvandringen i Kana'ans Land (ca før Kristus.) Dommerbogen: De første generationer i landet (til 1025 for Kr.) Ruts Bog: Den moabitiske kvinde, der blev stammoder for Davids slægt

5 2 Samuelsbøger: De første konger ( før Kr.) 2 Kongebøger: De to rigers konger ( før Kr.) 2 Krønikebøger: Juda riges konger (mest uddrag of Kongebøgerne) Ezras Bog: Jerusalem genopbygges ( før Kr.) Nehemias' Bog: Jerusalem genopbygges (445 før Kr.) Esters Bog: Jerusalem genopbygges i det fremmede. Disse bøger fylder godt halvdelen af Gamle Testamente. Efter dem kommer en række digterværker: Jobs Bog: Lidelsens formål i verden Salmernes Bog: De brugtes ved gudstjenesten i Templet. Ordsprogenes Bog: En samling ordsprog, som i mange tilfælde er gledet ind i vort almindelige sprog en slags vise ord, der bygger på livserfaringer. Prædikerens Bog:»Der er intet nyt under solen«. Livsfilosofiske betragtninger. Højsangen: Kærlighedsdigte, med erotik i poetisk omskrevet form. Og til sidst kommer Profeternes Bøger, inddelt efter længden i de 4 store med nogle digte, Klagesangene, imellem og de 12 små profeter. Profeterne virkede for de flestes vedkommende i kongetiden. Yngst er Daniel, skrevet 160 f. Kr. I Ny Testamente finder vi først fortællestoffet i de 4 evangelier: Mattæus, Markus, Lukas og Johannes, og i Apostlenes Gerninger, der tager fat, hvor evangelierne slutter - efter Jesu død og opstandelse, og fortæller om Jesu efterfølgere, apostlene (»apostel«betyder»sendebud«). Bogen begynder altså sin beretning

6 omkring år 30 og slutter omkring år 60, hvor dens hovedperson, Paulus, sidder i fængsel i Rom. Efter denne fortællende del kommer så Brevene, først Paulus' breve, som er det største afsnit, og så breve fra Jakob, Peter, Johannes og Juda foruden nogle mænd, man ikke har navne på, og Ny Testamente slutter så med Johannes' Åbenbaring, som vi har fortalt om. Tilbage er kun at fortælle, at Gamle Testamente, bortset fra nogle få sider, er skrevet på hebraisk, som var jødernes oprindelige sprog. Mellem 587 og 540 før Kristus var store dele of folket tvangsflyttet til Babylon. I den periode kom de til at tale aramaisk; nogle få sider of Gamle Testamente er på aramaisk, og det var også Jesu sprog. Men der er ikke bevaret så meget som en stump evangelium på aramaisk. Ny Testamente er skrevet på den tids fællessprog: græsk. Vi har dog nogle få citater af Jesu mund på modersmålet aramaisk i evangelierne. Nu har vi i store træk orienteret om Bibelens tilblivelse. Det, vi har oplyst, regnes nu for nogenlunde sikkert. Men ellers kæmper de lærde (forskerne) i dynger af bøger med den usikkerhed, som al historieskrivning er behæftet med. Alt det vil vi nu lade ligge og i stedet gå over til at fortælle de vigtigste af beretningerne i den kæmpebog, vi kalder»bøgerne«, simpelt hen. Praktiske oplysninger Lige så længe der har været en Bibel til, lige så længe har der været fortalt bibelhistorier. Ja, noget af det vigtigste stof i Bibelen er simpelt hen begyndt som fortællinger, remser, digte; de blev husket udenad og gentaget og gentaget, med mindre og større variationer, fra det ene

7 hundrede år til det andet, fra den ene familie eller stamme til de andre, indtil man på et tidspunkt begyndte at skrive ned. Det er godt at skrive ned. Det bevarer indholdet af historierne, når de, der kunne huske, er borte. Men tiden går; meget, der var lysende klart for læserne, dengang det blev skrevet, trænger efterhånden til en forklaring. Og forholdene er meget forskellige i Nærøsten og Indien og Danmark og Sydamerika og Grønland. Hver gang Bibelen kommer til et nyt land og en ny tid, er der noget, der trænger til at blive forklaret. Det er det, man kan gøre, når man genfortæller: Man kan forklare, imens man fortæller, så stoffet bliver til at forstå for læserne; fortælleren er jo fra samme sted og tid som læserne og har selv erfaret, hvor vanskelighederne ligger. For mange hundrede år siden begyndte man på at inddele Bibelen i kapitler, og kapitlerne inddelte man i småbidder:»vers«. Det har den fordel, at man også kan finde tingene i udgaver på fremmede sprog. Så når der f. eks. står 2. Mos 13, 14-16; kap. 14; så betyder det altså, at fortællingen stammer fra 2. Mosebog kapitel 13, vers 14 til og med vers 16, samt kapitlerne 14 og 15. Bibelen bruges ved kirkens gudstjenester.»kirken«består jo af flere forskellige kirkesamfund - den romersk-katolske, den græsk-katolske, den metodistiske, den baptistiske kirke, for bare at nævne et par stykker. Og så vil vi begynde med begyndelsen, lukke Bibelen og på første side første linje og høre om, hvordan de gamle jøder tænkte om Gud og verden og menneskers plads i tilværelsen. Så har vi også Bibelens hovedperson i aktion med det samme: I begyndelsen skabte Gud Sådan begynder den første af de to skabelsesberetninger, vi har i begyndelsen af vores BIBEL.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere