Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet"

Transkript

1 Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie før Jesu fødsel. Bibelen er mere end jødernes gamle hellige skrifter. Det Nye Testemente er kristendommens særlige hellige skrifter. Hvad indeholder Det Nye Testamente, hvilken historie ligger bag det, og hvilke budskaber forkynder Det Nye Testamente? Begreber Bibelen består af 66 bøger og skrifter, som er samlede i to dele: Det Gamle Testamente på 39 mindre bøger og skrifter, og Det Nye Testamente på 27 mindre bøger, skrifter og breve. Ordet bibel kommer af det græske ord biblia, som betyder små bøger. Kanon. Bibelen kaldes kristendommens kanoniske skrifter. Kanon betyder rettesnor. Allerede på Jesu tid lå den jødiske bibel fast med de 39 skrifter, som i dag findes i Det Gamle Testamente. Beslutningen om hvilke skrifter, der skulle være med i Det Nye Testamente og gælde som rettesnor i kirkerne blev taget af biskopper på kirkemøder fra ca. år 150 og til den endelige fastsættelse i år 367/396. Det Nye Testamente handler om Jesus, hans liv og lære, om de 12 tidlige apostle og deres missionsvirksomhed, samt om den nye store apostel, Paulus og hans medarbejdere. Paulus udbredte kristendommen til Cypern, Tyrkiet og Grækenland og blev til sidst slået ihjel i Rom ligesom apostelen Peter ca. år 65. Bibelen kaldes også for Den Hellige Skrift i kristendommen. Det skyldes, at kristne tror på, at Jesus var Guds Søn, og derfor har gengivelserne af Jesu ord og handlinger selvfølgelig en helt særlig autoritet og betydning for altid i den kristne kirke. Den næsten samme autoritet har de første apostle og deres breve, særligt apostlene Johannes, Peter og Paulus. Apostlenes autoritet og betydning var som øjenvidner til Jesu ord og liv og ikke mindst til Jesu opstandelse. De havde kendt det hele fra begyndelsen. Det Nye Testamentes skrifter er skrevet fra lidt efter år 50 (Paulus første breve). Det sidste i Johannes navn er skrevet senest omkring år 100. Jesus blev korsfæstet omkring år 30. Det Nye Testamente er skrevet i apostelkredsen og af folk, som var tæt knyttede til den. Fx har Markus (ham med Markusevangeliet) med stor sandsynlighed været apostelen Peters tolk. Med god sandsynlig har man stadig nogle af disse første kristnes knoglerester liggende, bl.a. i Rom og Cairo. Jødernes historie og Det Gamle Testamente Jøderne begynder deres historie med deres patriarker. Det betyder fædre. Det er Abraham, Isak og Jakob. Dem kan man læse om i 1. Mosebog. Men først fra kap 12. De første 11. kapitler kaldes Urhistorien (se Tema 5) og det er ikke almindelig historie, men derimod myter. Jakob får 12 sønner. Den ene er Josef, som sælges som slave til Ægypten. Og så begynder snart fortællingerne om Farao og Moses, udvandringen af Ægypten og Ægyptens ti plager, de ti bud og ørkenvandringen. Det står alt sammen i Mosebøgerne. Så indtages Kanaan på en voldsom måde og de 12 stammer bliver til et folk med én konge, først Saul, så den lille, men store mand David, så kong Salomo med de mange koner og den, som bygger det første rigtige tempel. Så går der strid i den mellem kongens sønner og landet deles og meget smuldrer. Nu træder flere og flere profeter frem som vækkelsesprædikanter og søger at omvende jøderne moralsk og religiøst og give dem nyt håb. I 722 indtager Assyrerriget de 10 nordlige småstater med Samaria som hovedstad, og i 587 indtager den mægtige babyloner, kong Nebukadnezar, Jerusalem. Han smadrer byen og templet og bortfører eliten til eksil i Babylon. Perserne (kong Kyros) tillader en tilbagevenden og jøderne genrejser Jerusalem og templet. Profeterne jubler igen. I årene før Jesu fødsel - under romerne - nybygger den barske kong Herodes det jødiske tempel i Jerusalem til en pragtbygning og opfører en storslået havn i Cæsarea (hyldest til Cæsar). Jesus korsfæstes ca. år 30 efter befaling af den romerske Pontius Pilatus. Jøderne gør oprør imod romerne, at Jerusalem ødelægges i år 70.

2 Oversigt over hele Bibelen og Det Gamle Testamente Bibelens indhold - en simpel oversigt og huskeregel Det gamle Testamente Det nye Testamente hovedperson: Gud Jesus hovedindhold: 1: urhistorien bjergprædikenen 2: patriarker undere 3: Moses lignelser 4: konger påske 5: profeter apostle Det Gamle Testamente (se oversigten med alle 39 bøger forrest i Bibelen) Skrifter Nøgleord Begreber og budskaber De historiske bøger, fx Mosebøgerne Urhistorien Skabelsen og begyndelsen Se Tema 5 Meningen med menneskelivet Se Tema 2 Abraham Moses Samuelsbøgerne Samuel At være Guds tjener David At leve Gud nær Kongebøgerne Salomo Storhed og fald Tro og lydighed Udfrielse (frelse), profet og landsfader Grundlæggeren af mosaisk (jødisk) religion De poetiske bøger, fx Jobs bog Job Lidelsen, tvivl og tro Salmernes bog (David) Gudstro i dagligliv med mange følelser Prædikerens bog (Salomo) Filosofi, tomhed og tro De profetiske bøger, fx Esajas bog Profet Den kommende Messias herlighed Daniels Bog Profet Medgang, modgang og fremtidsvisioner Joels bog Profet Dom, omvendelse og pinse-håb Et stykke fra de berømte mange fund af dødehavsruller med store dele af Det gamle Testamente, som bl.a. blev fundet af en hyrde i en grotte ved Det Døde Hav i Skrifterne stammer fra før Jesu fødsel og er en enestående historisk kilde til kendskab til jødedommen forud for Jesu fødsel.

3 Oversigt over Det Nye Testamente Det Nye testamente (se oversigten med alle 27 skrifter forrest i Bibelen) Skrifter Nøgleord Begreber og budskaber Evangelierne Matthæus Veldisponeret Barndom, Bjergprædikenen, Lignelser Symbol: et menneske Markus Kortfattet Jesu kraft og magt Symbol: en løve Lukas Kronologisk Barndom, Lignelser Symbol: en okse Johannes Åndelig Jesu betydning, Gengivelser af Jesu taler Symbol: en ørn Jesu syv Jeg-er-ord, inderligt sprog Møder og samtaler med enkeltmennesker Anderledes opbygget ud fra Jesu rejser Lidelsen og opstandelsen Apostlenes gerninger Historisk Pinsedag, menigheden vokser, forfølgelser, Peter som hovedfigur, Paulus omvendelse og Paulus missionsvirksomhed helt til Rom Paulus 13 breve Kontakt med nye Beskrivelse af det nye kristne budskab om menigheder tro på Jesus Kristus, frelse og discipelskab Vejledning af de mange nye kristne Kamp imod jødisk og græsk vranglære De øvrige breve Kontakt med nye Fra apostlene og de øvrige ledere menigheder Vejledning og undervisning i den nye tro Johannes åbenbaring Fremtidsvisioner Visioner om kampen mellem lys og mørke Trængsler, ødelæggelse, Guds dom og det kommende gudsriges sejr og skønhed To meget kendte tekster fra Det Nye Testamente: Den såkaldt Lille Bibel fra Johannesevangeliet kap. 3,16 og Kærlighedens Højsang af Paulus, fra 1. Korinterbrev kap. 13: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Et stykke fra Johannes-evangeliet, fundet i Ægypten. Det stammer fra mellem år 125 og 150, og er pt. det ældst bevarede vi har af Det Nye Testamentes skrifter Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

4 Perspektivering Emne Livsfilosofi og etik Bibelske Fortællinger Kristendommens udtryk Ikke kristne Religioner I Hvad vil det sige, at være et menneske? (menneskesyn) Begyndelse og urhistorie (skabelse og syndefald) Bibelen, historie og forkyndelse Buddhisme og hinduisme II Hvad er det gode liv? (lidelse, det onde og etik) Lignelser og Guds rige (fornyelse, håb) Kirkehistorien og dens personer (kronologi, reformationen) Islam III Tro og Viden (religion og naturvidenskab) Mirakler og påske (tilgivelse, frelse) Kirker og ritualer Ateisme, humanisme og sekularisering (religionskritik) IV Gud guder (sandhed og religion) Evangeliernes Jesus-fortælling (næstekærlighed og discipelskab) Trosbekendelser og kunst Heri udtrykkes summen af det bibelske budskab Ikke-kristne begreber og -(ny) religiøsitet Religion og samfund Pensum Links Du kan søge i Bibelen on-line

5 Bibelens indhold Tilegnelse Klip det gule dobbeltfelt ud i ét stykke og klip alle de grå og grønne brikker ud Læg først de grå brikker, hvor de hører til til højre for det gule dobbeltfelt Læg derefter de grønne brikker ved siden af de grå brikker, hvor de passer Evangelierne Johannes Det Gamle Testamente De poetiske bøger Urhistorien Kong David Paulus Breve Abraham Adam og Eva Det Nye Testamente Johannes Åbenbaring Apostlenes gerninger De historiske bøger Matthæus Lukas Jesus Skabelsesberetningen Jesu Korsfæstelse Maria og Josef Profeterne Moses Jesu Opstandelse Markus

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Den gode bekendelse Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse 1 Forsiden er tegnet af Allan Herrik i 2009 2 Lidt om trosbekendelsens historie Udtrykket den apostolske trosbekendelse

Læs mere

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER DECEMBER 2011 NR. 4 ARTIKLER Formandens kommentar Et tankevækkende læserbrev Referat af generalforsamling Referat af bestyrelsesmøde Regnskab Guddommelige samtaler Nyt fra Jehovas Vidners hovedkontor i

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING HALVFJERDS PÅ TVÆRS - Og på vers DIGTSAMLING 1 2 I Fordums tid i Edens have gik Adam rundt med sin bare mave så kom Eva den lille heks hun var kun ude på sex Eva også i paradis haven gik rundt hun mente

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 ABILD NYT 11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 Moses Hansen skriver i Regnbuen den 3. August, idet han citerer Esajas 60:22: Når tid er inde, vil jeg fremme det i hast : Den 11. September 2001, da

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere