Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl Kl sendes alle børnene i skole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole."

Transkript

1 Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi: Vi holder til på skolens B-gang samt i Kastaniehuset. Her er i alt ca. 150 børn, og vi er 10 ansatte. Billeder af personalet hænger på opslagstavlen på B-gang samt i Kastaniehuset. Telefon: Kl samt kl : Alle klasser: Kl : klasse: Kl : klasse: Beskeder: Har I brug for at meddele os, hvis jeres barn enten har fri, skal sendes på et bestemt tidspunkt eller anden besked, kan beskeden gives enten i kontaktbogen, til den voksne, som åbner om morgenen eller senest kl på forældreintra til Helle Damsgaard. Åbningstider: Skoledage: 6.00 til 7.45 og igen til 17.0 mandag til torsdag og fredag Skolefridage: 6.00 til mandag til torsdag og fredag Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl Kl sendes alle børnene i skole. Lukkedage: SFO en er lukket på følgende dage: De 3 hverdage op til påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag, Uge 29 og 30 (dette kan dog variere fra år til år), 24/12, 31/12 samt dagene mellem jul og nytår. Der kan, hvis alle andre mulighed er undersøgt, tilbydes nødpasning på Kastaniehuset og Pusterummet lukkedage (juleferien, påskeferien og de 2 midterste uger i sommerferien), dog ikke Grundlovsdag og fredag i Kristi Himmelfarts ferien. Man skal som forældre være opmærksom på, at fristen for tilmeldingen for at benytte dette tilbud, er 2 mdr. før starten af den pågældende ferie. Der er et samarbejde mellem Stilling Skoles SFO, Mallinggård, Morten Børups skolens SFO og Kastaniehuset/Pusterummet,, hvor SFO erne skiftets til at have åben på lukkedagene, hvis der er et behov.

2 Eftermiddagens forløb: Børnene krydses af umiddelbart efter skoledagens afslutning, hvor pædagogerne evt. får en kort overlevering fra lærerne. Efterfølgende går de forskellige aktiviteter i gang. Den frie leg er det centrale i børnenes dagligdag i Kastaniehuset. Vi fokuserer en del på bevægelse og udeliv. Der er derfor en del aktiviteter på legepladsen, og når vejret tillader det, er der ofte bål. Derudover får børnene mulighed for at afprøve mange former for aktiviteter som f.eks. bevægelsesaktiviteter i hallen og samlingssalen, træværksted, ler tegne spil o.s.v.. SFO-tid er fritid. Derfor kan børnene stort set selv vælge, hvad de vil lave. Men personalet vil selvfølgelig have øje for, hvad det enkelte barn vælger og for at fremme deres udvikling af kompetencer og venskaber opfordre dem til at prøve nogle nye aktiviteter. Desuden har vi lektiecafé, som er et tilbud til børnene et par gange om ugen. Vi prioriterer at have mulighed for at have et samlet tidsrum, hvor børn og voksne ikke bliver forstyrret af sendetider, fritidsaktiviteter m.v.. Derfor sender vi ikke børnene fra kl Traditioner: Den første fredag i september holder vi Torvedag, hvor overskuddet går til noget kulturelt til børnene. Vi har temauger i juni måned med rollespil som det centrale tema. Disse uger afsluttes med en stor fælles sommerfest for børn og forældre. Vi tilbyder forældrekaffe 2 gange om året, hvor man bl.a. kan komme og se noget af det, børnene har beskæftiget sig med den seneste tid. Hvert år til jul inviterer vi vores forældre til julehygge og -show. Herudover tager 0. klasse på skovtur og fælder vores juletræ, som vi pynter til samlingssalen. Pigerne fra 3. klasse går Lucia sammen med 8. klasse for alle skolens elever, og pigerne fra 3. klasse går Lucia for Ældreforeningen i Virring og til vores årlige juleshow. Forældrekontakt: Vi afholder forældresamtaler 2 gange årligt sammen med klassens lærere. Klassepædagogerne deltager også i forældremøderne i klassen. Klassepædagogerne har et varierende timetal i skoledelen (mellem 5-10 timer pr. uge), hvilket giver et naturligt samarbejde med skolen. Dette er med til at give et godt helhedsindtryk af det enkelte barn. Overgang fra SFO til klub: Der foregår et samarbejde mellem SFO en og klubben (Pusterummet) i 2. halvdel af skoleåret. Dels bliver børnene fra 3. klasse inviteret til Pusterummets fastelavnsfest, og herefter inviteres de på besøg nogle dage i juni måned for at give dem en fornemmelse af klubbens dagligdag. Hvad synes vi er vigtigt i Kastaniehuset? Kastaniehuset, Pusterummet og Hylke SFO skal være et rummeligt pædagogisk tilbud, hvor alle bliver respekteret og accepteret, som de er og mødes med åbenhed og positivitet. Et sted hvor børn mødes af voksne, som viser omsorg, nærvær, engagement og fordybelse. Vi vil møde børnene individuelt, så alle børn får så lige vilkår som muligt. Et miljø hvor barnet er i centrum. Vi vil skabe: Optimale pædagogiske rammer, der tilgodeser børns specifikke behov og fremmer deres trivsel og udvikling. Et pædagogisk tilbud, hvor det er rart at være og skabe grundlag for glæde, humor og udvikling. Institutionen skal være præget af energi og engagement. Muligheder og rammer, så børn kan få en alsidig personlig udvikling. Muligheder og rammer, så børn kan udvikle sociale kompetencer, relationer, venskaber og fællesskaber i et trygt og nærværende miljø. Mulighed og rammer, så børn kan udvikle deres sprog.

3 Fysiske og pædagogiske rammer, så børn kan bruge deres krop og bevæge sig. Vi har fokus på sundhed, hvor vi prioriterer kost, motion, bevægelse og udeliv. Vi vil være: Synlige, inspirerende voksne, der med leg, bevægelse og idræt kan styrke børns udvikling, selvværd og glæde. Troværdige voksne, der siger, det vi mener, og står ved det vi siger. Engagerede nytænkende voksne, der komplementerer hinanden. Vi fokuserer på: At skabe tillid mellem børn og personale, børn og børn samt voksne og forældre imellem. At give frihed under ansvar med accept og respekt for det hele menneske. At børnene bliver udfordret og udvikler ansvarlighed for sig selv, de andre og omgivelserne. At bevægelsen er en integreret del af vores aktiviteter. Vi prioriterer: Forældrekontakt og forældresamarbejde. Bevægelsen i dagligdagen. Et kollegialt samarbejdsmiljø med trivsel, humor og et godt arbejdsklima. Tværfagligt samarbejde. Vi vil skabe fysiske rammer, der: Skal give plads til kreative og fysiske aktiviteter, hvor der er mulighed for fordybelse og ro. Skal have en vis standard i forhold til vedligehold og rengøring. Bevægelsespolitik i Kastaniehuset: Gennem bevægelsen i Kastaniehuset, Pusterummet og Hylke SFO har vi valgt at vægte følgende mål: At børnene får mulighed for en mere fysisk aktiv hverdag. Når vi skaber vores bevægelsestilbud om eftermiddagen, vil vi tilrettelægge det således, at ALLE børn modtager tilbud om aktiviteter med fokus på bevægelse. Der vil være aktiviteter, hvor alle børnene deltager samt dage, hvor der gives plads til niveaudeling samt særlige hensyn. Aktiviteterne vil blive tilrettelagt, således at der er fokus på såvel grov-, fin- og sansemotorik. At børnene får en varieret hverdag. I planlægningen af aktiviteter vil vi tænke ud over de normale idrætsaktiviteter og skabe rum for fordybelse, inddrage nye forskellige lege, spil og idéer. Vi vil forny os ved at inddrage

4 foreninger fra lokalområdet eller enkeltpersoner med særlige kompetencer inden for et område. Løbende vil vi ligeledes søge inspiration for at udvikle vores egne kompetencer inden for bevægelsesområdet. At børnene synes, det er sjovt og opnår fysisk velvære ved at bevæge sig. Ved at give børnene flere - og kvalificerede bevægelsestilbud, vil vi opnå, at alle børn får succesoplevelser ved kropslige aktiviteter. For at give alle børn denne oplevelse vil vi i vores 14-dagsplan tilgodese de børn, der på den ene eller anden måde har nogle vanskeligheder. At vi motiverer og skaber lyst til bevægelse blandt børnene. Vi vil i fællesskab arrangere sjove, udfordrende og spændende aktiviteter. I disse tiltag vil vi udvise stort voksenengagement og lyst til bevægelse. Det er vores mål at få endnu flere børn til at bevæge sig i det daglige, såvel i Kastaniehuset, Pusterummet og Hylke SFO som i fritiden. At vi skaber sammenhæng mellem SFO en og den lokale idrætsforening (VVUI). Ved at opnå større sammenhæng mellem idrætsforeningen og SFO en vil det være muligt at give børn med bevægelsesvanskeligheder flere succesoplevelser, og det ønskes, at disse børn fastholdes så længe som muligt i idrætsforeningen. Pædagogerne vil være forbilleder for ungdomstrænerne på det pædagogiske plan i dette samarbejde. At børnene i fritidsklubben Pusterummet også får mulighed for at være en del af bevægelsespolitikken. Ved at have fokus på bevægelsen for denne aldersgruppe håber vi, at glæden og interessen for at røre sig vil være intakt hos de unge op gennem deres ombygningsperiode. Vi vil gerne skabe mulighed for, at idrætsforeningen kan rekruttere hjælpetrænere i denne aldersgruppe. Kastaniehusets historie: På Virring Skole blev Skolefritidsordning Kastaniehuset oprettet i 1985 af en gruppe forældre i samarbejde med daværende skoleinspektør Laurits Kaastrup. Med 32 tilmeldte børm blev der startet op i et nedlagt skolekøkken. Efter nogle år blev Kastaniehuset udvidet med det tredobbelte antal børn, og samtidig blev den gamle skole tilholdssted. Derved gik man fra 60 m2 til 500 m2 og udvidelserne fortsatte, så der i dag er tilmeldt ca. 140 børn i Kastaniehuset. I 1991 startede fritidsklubben Pusterummet i skolens tidligere sløjdlokale med 20 tilmeldte børn. I dag er Pusterummet en fritidsklub med mere end 120 børn. Fra 2002 til 2011 har Virring Skole, og dermed også Kastaniehuset og Pusterummet, været rammen for ca. 40 børn i en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Specialklasserne havde deres egne fritidsgrupper, placeret tæt på de andre jævnaldrende børns grupper. Desværre besluttede Byrådet, at specialklasserækken skulle flyttes til Stilling Skole, hvilket skete i sommeren I 2007 blev Hylke Skolefritidsordning med ca. 40 børn en del af Kastaniehuset. Her indsættes links til følgende pjecer m.v.. Velkommen i Kastaniehuset SFO-/klubrådet i Kastaniehuset, Pusterummet og Hylke SFO Kastaniehusets nyhedsbreve Kastaniehusets ugeplaner

5 Evt. Kastaniehusets årshjul

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere