Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning"

Transkript

1 Formanden har ordet Vi er sammen, - en jagtforening. Den har mange tilbud som skydning, hundetræning osv. Vi er fælles om noget socialt, noget, som giver os en masse gode oplevelser. Det kan være den svære sommerbuk, det helt perfekte skud, eller hunde, der bringer en vanskelig apport. Alle disse oplevelser vil vi gerne dele med andre ligesindede, mennesker, der forstår os, mennesker, der har samme interesse som os, ikke kun jagtmæssigt, men også socialt. Vi dygtiggør os, øver eller træner til nogle af de færdigheder, der er nødvendige for de gode oplevelser. Her er den nye skydebane et godt eksempel. Alle nye elever, der vil have jagttegn, skal bestå en skydeprøve, ikke kun noget med at håndtere våbnet, men også med at ramme et antal lerduer. Det kræver træning for de fl este; og her kommer det nye skydeanlæg i funktion. For foreningen er det nye skydeanlæg blevet en stor succes, - nok større end vi havde forventet. Anlægget udnyttes på alle de dage vi må. Det er både til træning og konkurrence, og der kan skydes i hele 4 dicipliner. Med jægerhilsen Hans Henningsen OBS! Indlæg til næste års medlemsblad skal sendes til redaktionen senest 1. februar 2016 Redaktion: Else Marie Jakobsen Hjemmeside VJ

2 Jagttegnskursus Kurset starter i oktober. Ring for nærmere information til lærer Tommy Jessen Nyt fra Generalforsamlingen 2015 Der var tale om en rolig generalforsamling, omend der var ret stor udskiftning i bestyrelsen. Generalforsamlingen startede noget usædvanligt med regnskabet, idet det blev fremlagt af en medarbejder fra BDO. Regnskabet blev godkendt. I sin beretning lagde formanden vægt på, at det er vigtigt at bakke op om forbundet og dets arbejde, især skal det nye Jagtens Hus på Kalø danne nye rammer for jagtens vilkår i Danmark,- det er godt Forbundet kommer til Jylland! Samtidig roste han medlemmerne, fordi det har vist sig, at det kan lade sig gøre at skabe store resultater, som vores nye skydebane gennem et stort foreningsarbejde. Hans Henningsen ønskede ikke genvalg som formand. I stedet valgtes Søren Autrup. Inden generalforsamlingen havde Morten Jessen meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor suppleant Frede Christensen var indtrådt som nyt medlem. Søren Autrups plads (ledig da han var valgt som formand) overtoges af suppleant Henrik Johansen inden valget til bestyrelsen. Hans Henningsen valgtes som bestyrelsesmedlem og Michael Jakobsen og Tommy Pedersen genvalgtes. Som nye suppleanter valgtes Peter Paust og Lennart Hansen. Tommy Jessen fik tildelt rågepokalen for sit store arbejde med reguleringen i mange år. Hele ni medlemmer kunne fejre jubilæum i foreningen To 65års jubilarer Johannes Schultz og Hans J. Petersen blev udnævnt til æresmedlemmer. Der var også 50års, 40års, og 25års jubilarer. På billedet ses en glad 25års jubilar. Medlemsobligationer indløses Bestyrelsen har besluttet at indløse samtlige udestående medlemsobligationer. Obligationerne kan således indløses ved henvendelse til kasserer frem til 01/ , hvorefter de er værdiløse. Der er solgt mindre end 20, og projektet har derfor været en fiasko trods den massive opbakning på generalforsamlingen 2013, siger Michael Jakobsen, der har været primus motor for projektet. 4 VJ 2015 VJ

3 6 VJ VJ 2015!" # $ % &!'()* (+,)-./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ D?E B/2A >F GEH/ > IJ;K/2E L5 6K/2E IGEH/ > 9L5 9M5 6N23 >? 1A!" # )* O+,)-* (,* P+,)- K B/? 9Q5 :6K/RA KH/? 9Q5 :6K/RA./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ D?E B/2A >F GEH/ > IJ;K/2E M5 6K/RA!" # )* U+,)-* ()* U+,)- K B/? 9Q5 6;< =0 >? 1A 9Q5 :6K/RA ;C/ 9 9M5 6K/RA!" # )* V+,)-* (,* W+,)- K B/? 9Q5 :6K/RA KH/? 9Q5 :6K/RA./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ 9M5 6K/RA!" # )* ),+,)-&!'+,* )+,)-./0 :6;< =0 >? 1A ;C/ 9M5 6K/RA XYZ[\ ]^_Ỳ\ ]_à[\y ^b ]Y cy d efg d[ày\g_z d\[` e`hbi d efg d[ày\ jy\ d_hyg kb\ ^Y lb fckb\[` c\ e`hy\m.c T3n0 1op0n0? B10Aq5 r2n 1 E p23 >7 ST<3 >? 1A 5 1= sxtuv fhỳ cy ly fehy c_hy\ ^_Ỳ` fw ]Y dm xb\g c_h cm u\y c_h cm y u\y c_h cm xb\g c_h cm jy\g ]z cyg eg d[ cy d kv fhỳ cy c_hym s`g c_h cm d\[` e`h kb\_ fy s`g c_h cm { fw ]Y dg ]z c` e`h s`g c_h cm y fw ]Y dg ]z c` e`h }~ ƒ ˆ ˆŠ Œ Ž š œ Ÿ š š œ Œ š ª«««š ª««œ ž š ««œ š œ Ž ª««± š š š ² «³ Ž «œ š œ Ž ± š š š ² Ž µ «Ž ž š œ ± ž ³ Ž ± ž š œ ¹ œš ± ž Ž µ«œ š š ² Ÿ Ž «œ š œ Ž «œ š Ž «œ š º«œ ž š» ¼ Ž Ÿ º«œš œ ± ž ž š ª«««½ ž š ª««¹ œ¾ œ «ž š ª««¹ œ¾ œ «š ² š ² ¹ œ¾ š ² ¹ œ¾ ½ š ² «œ š µ œ ³ Ž ³ š œ Ÿ œš «š œ ² «ž Ž««š Ž š œ ¾ š œ ž œ ž œ œ ² «œ ž ÀÁ ÃÄÅ ÆÇÈÅÂÅ ÉÆÅÈ ÊËÂÇ ÌÍ ÃÈ ÎÅ ÌÃÄ ÏÂÐÈ ÃÈÄÑ ÒÓÔÕÖ ØÙË ÌÎÃÈÄÍÅÚ ÏÅÂÚ ÛÇ ÆÅÂÈÅÇ ÊÜË ÌÎÅÚ ÃÝ ÞÇÄ ÏÚ Ûß ÎÈ ÃÈÄ à ÎáÅ âëâ ÎÃÚ ÛãÂÇä }å }æ ÎáÅ çëíäç ÛèäËÂ Ï ÃÈÄ }å }æ ÎáÅ OBS! Vær opmærksom på, der kan ske ændringer!

4 [\ _]^ bcde`a i\jk lgm no\ap ` øôùì ôõï øôùì ôõï ëôî ï ö ÿõù óõ ÿõù éêëìîë ÿþ êîìôõ éêëìíîï ðñïò óôõ óö ï øôùì ôõï ÿï ÿï )*+.+.+ ïë 0 øýõ ÿêë4 ú 5ë)* ïë )* ï ïë 0 ù<þìïë )* ï ïë GDEF G>?>HEB LJM?>F>BM NF DEF O>P>F>B => C>F CHF IB CICJKBEKF> C> CI DEF NJ?B?>BH>FBEM UEF CHF IBZ TAB C> C> Flugtskydningsudvalget Der har været megen aktivitet på vores skydebane i år. Dels bygges der på livet løs, og dels har der allerede i 2014 kunnet holdes imponerende arrangementer. Vi har således haft diverse obs-skydninger (udtagelsesskydning til diverse mesterskaber) med deltagere fra hele landet. Derfor er det heller ikke overraskende, at Flugtskydningsudvalget har holdt budgettet for 2014 og mere til, også på baggrund af den store interesse for skydebanen fra anden side. Der har været holdt adskillige firmaskydninger, polterabend er og meget mere. Når etape 2 bliver færdig i foråret, vil der blive mulighed for endnu flere aktiviteter, og det er naturligvis glædeligt Ny flugtskydningsforening Der er blevet dannet en ny flugtskydningsforening, Team Claysport Syd, med Vamdrup jagtforenings flugtskydebane som hjemmebane. Foreningen er medlem af DSU hvilket betyder at skytter der er medlem af TCS kan deltage i såvel nationale som internationale konkurrencer. Vi byder alle der er interesserede velkommen i TCS.. Hvis du ønsker at være medlem kan du kontakte formanden Søren Autrup på mail. ]pmprisliste 2015 OBS! Ret til ændringer forbeholdes fgh îêëì ÿõ ñ úûüýïëþïëû üýïëþïë!$" %&'!" #$%&'(& #,',$%&'(&-+& /," %&'(&-+& 1" 23%&'(&-+& òïõ!$" %&' $" 6$%&'(& #!" 7$%&'(&-+& 17" %&'(&-+& #2" 3$%&'(&-+& òïõ ú $" 6$%&'(& #!" 7$%&'(&-+& 17" %&'(&-+& #2" 3$%&'(&-+&!' 3$" %&' #3$" %&' 8òïõ 9!$" %&'!" 1$%&'(& 1!" #$%&'(&-+& 3#" %&'(&-+& 12" 3$%&'(&-+& :òïõ ; CS VWXY Firmaskydning/polterabend kan arrangeres for 200 kr pr deltager. prisen inkluderer 25 skud, inkl. duer, leje af gevær, ørepropper og personlig instruktion. 8 VJ 2015 VJ

5 Vi vokser! Vi er vokset i medlemstal fra ca 290 sidste år ved denne tid til 3 ved sidste tælling. Det er glædeligt i en tid, hvor alt foreningsliv er presset. Men først og fremmest bør en medlemstilgang på mere end 25% udmønte sig i flere hænder. Det er også nødvendigt, når vi satser stort på et projekt som vores skydebane. Der vil simpelthen blive brug for flere hænder til at passe banen og servicere den store mængde af gæster, vi vil få i de kommende år. Det er naivt at tro, at man kan bygge den største skydearena i Jylland og stadig klare sig med en lille flok entusiaster og pensionister. Bestyrelsen har for godt et år siden besluttet, at foreningen yder 100% tilskud til instruktørkurser, det være sig i hagl, riffel eller hund. Det er mange penge. Til gengæld kræver vi, at den, der får tilskuddet, bruger sit kursus i foreningen i en periode, og det har givet flere instruktører. Men man kan også bare hjælpe lidt til for at gøre alle foreningens tilbud bedre og bredere. Hvis du har nye visioner eller synes, du kan gøre en indsats for din forening, så tag et initiativ! Alle er velkomne. Tlf VJ 2015 VJ

6 Koldingmesterskaber 2015 Årets Koldingmesterskaber i flugtskydning afholdes d fra kl på banen i Hafdrup. Der dystes i jagtskydning (40 duer), nordisk Trap (2 x 25 duer) og Compak sporting (2x25 duer). Arrangør Vamdrup Jagtforening. Årets mesterskab i riffelskydning foregår i Vingsted kl Arrangør Viuf Jagtforening. Reglerne for konkurrencen i riffelskydningen kan ses på hjemmesiden eller på JKF Koldings hjemmeside. Bak op om de to arrangementer, arrangørerne lægger meget arbejde i at afholde de lokale mesterskaber hvert år, og der er flotte præmier, men de seneste år har det været svært at få folk til at møde frem. Det er nok ikke bare derfor, at Vamdrup Jagtforening i 2014 nærmest gjorde rent bord i samtlige flugtskydningsdiscipliner, men der var flere af klasserne, der var meget tyndt besat. Peter Paust vandt alle individuelle mesterskaber, men Peter er også blevet udtaget til landsholdet i nordisk Trapskydning. Vi ønsker tillykke. Gælder fra 1. januar VJ 2015 VJ

7 Kørselsvejledning til flugtskydningsbanen Hafdrupvej Horskærvej Tlf Rødding Adresse: Hafdrupvej 8 (a) 6580 Vamdrup Kongeåen Røddingvej Vamdrup GPS koordinater: Lokalt Schweissregister HADERSLEV Vagn Rasmussen Tlf Mobil SDR. STENDERUP Torben Olesen Tlf Mobil Østergade Vamdrup. Tlf VAMDRUP Freddy Jensen Tlf Mobil SOMMERSTED Hans Henningsen Tlf Mobil BRØRUP Villy H. Sørensen Mobil VOJENS Keld M. Pedersen Tlf Mobil EGTVED Ole Bundgård-Petersen Tlf Mobil VJ 2015 VJ

8 Jagthundetræning 2015 Har du en møgkøter? Har du en markprøvevinder i svøb? -Eller har du bare en helt almindelig hund, som måske skal med på jagt? Så kan Vamdrup Jagtforening tilbyde en dygtig og bred hundetræning, og træningen er vel at mærke åben for alle, også for folk, der ikke er medlemmer af Vamdrup jagtforening. Den første dag er mandag den 30.marts kl på skydebanen i Hafdrup,og derefter fra kl hver mandag (bortset fra evt. helligdage) frem til den 8. juni, hvor der vil være afslutning med bedømmelse. Mandag d. 30 marts er der indskrivning, betaling og holdinddeling. Hunde er jo forskellige, så for nemheds skyld deler vi normalt hundene i den indledende lydighedstræning i to grupper, hvor den ene gruppe primært er for spaniels og retrievere og den anden for stående hunde. Andre hunderacer (og gadekryds) er naturligvis også velkomne. Desuden er der en tredje gruppe (åben klasse) for mere erfarne hunde, som arbejder hen imod apporteringsprøven. Lydighedstræningen omfatter: Lydighedstræning med vægten på lineføring, fri ved fod, hinter, sit, dæk og apport. Spaniels alder er normalt mellem 3-12 mdr, stående hunde fra 4 mdr. Træning mod apporteringsprøven (alle racer) omfatter udover lydighed apportering af 2 stk. fuglevildt, apportering af hårvildt, apportering af fuglevildt fra vand og skjult dæk. Pris: Lydighed 300 kr, apport 350 kr. Henv. Helge Brøchner på tlf Vivi Pagaard vandt både unghundeklassen og den eftertragtede pokal for bedste hundetræning med gravhunden Mutchuu Gravhund vandt trofæet i unghundeklassen Der var spænding, da årets hundearbejde skulle bedømmes 16/ Nogle hunde overraskede deres ejere positivt, mens andre... Ikke mindst vinderen i unghundeklassen imponerede dommerne. Det er da vist også første gang en gravhund vinder trofæet. Resultater Unghunde: 1 Mutchuu, Gravhund, 31 points Fører Vivi Pagaard 2 Sussi, Labrador 31 points Fører Karin Hørlyck 3 Arki, korthår, 29 points Fører Lars Otte Åben klasse 1 Rex, Korthår, 59 points Fører Gunnar Poulsen 2 Balder, Korthår, 57 points Fører Gunnar Poulsen 3 Bounty, Labrador, 49 points Fører Bianca Due 16 VJ 2015 VJ

9 Billeder fra VJ 2015 VJ

10 Den nye haglskydeprøve i Vamdrup Fredag d blev den første haglskydeprøve på Vamdrup Jagtforenings nye baneanlæg afholdt. Eftersom det kun var den anden prøve i landet, var der stor bevågenhed om arrangementet, og der var besøg af både forbundsformand Claus Lind og formanden for forbundets flugtskydningsudvalg, Gunner Bennedsen. Også adskillige af de prøvesagkyndige var mødt frem for at evaluere forløbet, og der var da også livlig debat om, hvorvidt både prøven og forberedelsen kunne gøres bedre. Der var dog generel tilfredshed med forløbet - og først og fremmest med banefaciliteterne, selv om der blev bygget heftigt i den periode. Det forlyder, at en bestået haglskydeprøve vil blive mere og mere almindelig som krav på jagter, og flere prøvesagkyndige benyttede da også lejligheden til selv at bestå prøven. Læg også mærke til at man skal have bestået haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- og bueprøve. Det samlede deltagerantal var på 13, og af disse bestod de 9. Samtlige de, der ikke bestod, dumpede på skydefærdighed, mens våbenhåndteringen var tilfredsstillende. For god ordens skyld skal det måske lige nævnes, at ingen af de prøvesagkyndige var blandt dem, der dumpede... Tirsdag d. 28/10 lagde Vamdrup Jagtforenings igen skydebane til haglskydeprøve, og her var der tale om et helt andet antal aspiranter, idet over 100 havde tilmeldt sig. Især sidst på sæsonen steg antallet af tilmeldte til prøven kraftigt, og det er derfor ikke sikkert, hvor mange prøver der bliver i Foreløbigt er banen i Hafdrup ikke blandt dem, der er valgt til næste års prøver, idet alle interesserede baner, der opfylder kravene, vil få chancen til at prøve kræfter med et sådant arrangement. På side 23 kan du se, hvilke baner der foreløbig er udtaget, og hvilke datoer, der er sat af til haglskydeprøver i Stigningen sidst på sæsonen i 2014 var dog så stor, at der sagtens kan komme flere prøver end planlagt, og her kan Vamdrup være imellem de involverede skydebaner. 20 VJ 2015 VJ

11 Haglskydeprøver 2015 I 2014 er der afholdt 69 prøver med 3528 personer til prøve aspiranter bestod prøven, hvilket giver en beståelsesprocent på 55,4 %. De 1956 aspiranter, der har bestået haglskydeprøven, fordeler sig med 1866 nye jagttegnsløsere fra 2014 og 88 jagttegnsløsere fra før Bemærk at procentsatsen ikke tager højde for, at adskillige aspiranter er gået til prøve mere end en gang. Beståelsesprocenten for årets aspiranter er således højere end de 55,4. Herunder kan du se, hvor og hvornår prøverne afholdes VJ 2015 VJ

12 Aktivitetskalender 2015 VAMDRUP JAGTFORENING Dato Aktivitet Klokken Mandag d Hundetræning starter Onsdag d Salg af rågekort* Onsdag d Salg af rågekort* Lørdag d Koldingmesterskab i riffel i Vingsted Lørdag d Søndag d Lørdag d Danmarksmesterskab i jagthorn Kvalifikation til DM i jagtskydning Gl. kreds 12 skydning i Vamdrup Mandag d Hundeafslutning Lørdag d KM i jagtskydning, Nord. trap, Sporting Lørdag d Finale Vejle Amt holdskydning Søndag d Tilmelding til JKF-jagter starter 9.00 Søndag d Nyjægerjagt 8.00 Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Søndag d JKF-jagt Kildevæld(nyjægerjagt) 9.00 Lørdag d JKF-jagt Drejens 9.00 Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Søndag d JKF-jagt Drejens 9.00 Lørdag d JKF-jagt Kildevæld (nyjægerjagt) 9.00 Lørdag d JKF-jagt Kildevæld 9.00 Søndag d JKF-jagt Bramdrupskov 9.00 Lørdag d Nytårsskydning Søndag d JKF-jagt Lilballe 9.00 Lørdag d JKF-jagt Drejens 9.00 * Bemærk at datoer og tidspunkt kan blive ændret! Hvad angår eksakte tidspunkter for enkelte arrangementer, anbefaler vi, at man jævnligt følger med på hjemmesiderne dk og 24 VJ 2015 VJ

13 Arrangementer for nye jægere Reparation og eftersyn af air-condition og klimaanlæg Vamdrup Lokalsyn På Vamdrup Jagtforenings årlige nyjægerjagt d. 19/10 deltog 12 mand, og selv om det øsregnede hele dagen, blev der skudt en del vildt. På paraden lå: to harer, en fasanhøne, en krikand og en husskade. Som sædvanligt var det lokale medlemmer af Vamdrup Jagtforening, der havde stillet jagtområder til rådighed for de nye jægere. Åben: mandag 8-16 tirsdag 8-16 onsdag 8-16 Tlf Skjold-burne vinhandel Jernbanegade Vamdrup Vamdrup Jagtforenings jagtudvalg arrangerer også i år en jagt for nye jægere. Datoen er 11/10, og vi starter kl på skydebanen, hvor foreningen er vært med kaffe og rundstykker. Pris: 50 kr. Der vil være mulighed for bengæt og måske lotteri. Husk selv at medbringe mad og varmt tøj. Yderligere oplysninger og tilmelding til: Morten Jessen tlf Også Danmarks jægerforbund Kolding arrangerer to jagter som er rettet mod nye jægere. De foregår henholdsvis d. 01/11 og 12/ på reviret i Kildevæld. Henvendelse til Gunnar Bennedsen for at høre nærmere. 26 VJ 2015 VJ

14 Nyt klubhus! Det har længe været klart, at vores klubhus skulle skiftes ud. Dels ligger det i vejen for den sidste bagduebane på etape 2, og dels er det ikke tidssvarende,- for at sige det på jysk! Derfor var det en glædelig overraskelse, at vi fik et tilbud på en brugt pavillon, som vi simpelthen ikke kunne sige nej til. Det nye klubhus er på ca 100 m2 og er anbragt bag bagduehuset på etape 2, hvor det får udsigt ned mod Kongeåen. Det skal udstyres med køkken og rindende vand (!) og i tilknytning skal bygges nyt toilet. Længere ude i fremtiden skal der bygges en terrasse hele vejen rundt om bygningen. Huset er brugt og trænger til en kærlig hånd hist og her, men slet ikke i en grad, der kommer til at genere på sigt. Bestyrelsen regner med, at pavillonen kan fungere som klubhus i mindst 10 år Lige så snart den nye bygning overhovedet kan fungere, vil det gamle hus og laden blive revet ned for at give plads til de sidste støjværn op mod indkørslen. pavillonen er rigeligt stor nok til også at afholde arrangementer udover skydning. 28 VJ 2015 VJ

15 Rågereguleringen i Vamdrup Iflg. Finn Grauslund fra Danmarks Jægerforbund Kolding (tidl. JKF) er selve rågereguleringen i 2014 forløbet tilfredsstillende. Der er skudt 1012 unger fra 703 reder, et gennemsnit på ca 1,4 unge pr. rede, hvilket er et passende resultat. I de to største områder i Vamdrup, Margrethelund og Frederikkelund, blev der reguleret henoldsvis 191 og 152 unger. Rågepokalen (med tilhørende gavekort på 500 kr fra Kolding Jagt og Fiskeri) blev helt suverænt vundet af Rasmus Petersen fra Vamdrup, der nedlagde 190 unger. Desværre var den dygtige regulator ikke mødt op til årsmødet. Imidlertid var der et område, hvor reguleringen ikke var tilfredsstillende iflg Finn Grauslund: Der var udstedt 71 kort hvoraf kun 58 blev leveret tilbage i tide. En del af statistikken måtte derfor indhentes pr. telefon. Det vil medføre nye tiltag for sæsonen 2015 (se nedenfor). Benzin, diesel, bilvask Nemt! Billigt! Tank på sedler, dankort Visa m. fl Fabriksvej Vamdrup Salg af rågekort i Forhandlingen med kommunen er ikke helt færdige, men med alle forbehold for ændringer bliver datoerne for salg onsdag d. 15/04 og onsdag d. 22/04, begge dage fra kl Salg af rågekort (pris 50 kr.) foregår hos strandjægerne. Følg med på JKFs hjemmeside eller ring til Michael på for at få nærmere besked. Der kan ikke bestilles kort via telefon, og man skal medbringe jagttegn og våbentilladelse til det våben, der skal benyttes til reguleringen. Hver enkelt vil få udleveret en tilladelse, som skal bæres under regulering. OBS! Såfremt det udleverede kort til statistik ikke tilbageleveres i udfyldt stand, vil den pågældende jæger ikke kunne ansøge om reguleringstilladelse for reguleringen i VJ 2015 VJ

16 En jagt med forplejning for 120 kr! Det er hvad man får, hvis man deltager i en af de jagter, som Danmarks Jægerforbund, Kolding (Tidligere JKF) arrangerer i samarbejde med Kolding Kommune hvert år. De af kommunens jagtforeninger, der ønsker det, får pladser på jagterne efter deres medlemstal og kan derefter disponere over dem som de vil. Man skal være medlem af en af kommunens jagtforeninger for at kunne deltage. I Vamdrup Jagtforening har vi valgt at sælge dem videre til foreningens medlemmer ret sent på året for også at give nye jægere (medlemmer af VJ) en chance for at kunne tilmelde sig. De 120 kr går udelukkende til forplejning! Hverken Danmarks Jægerforbund eller Vamdrup Jagtforening tjener penge på jagterne, hvor erfarne jagtledere og hundeførere fra de lokale foreninger medvirker til at gøre jagterne til et hyggeligt og sikkert samlingspunkt for kommunens jægere, ældre og erfarne såvel som unge og uprøvede. Har du en jagthund, kan den også komme med. Det er ikke store jagter med fasaner i buketter, - på midtersiderne kan du se et par billeder fra nogle af årets jagter Efter jagten mødes jægerne til en lille middag (som regel gule ærter) i et af klubhusene i Kolding Jagterne foregår på 4 områder: Lilballe, som er såter i Bramdrupdamområdet nordvest for Kolding, Kildevæld, som er områder for enden af Eliassensvej ud til motorvejen, Bramdrup Skov, som ligger i nordkanten af Kolding, og områder på den smukke Drejens halvø (se stemningsbilledet nederst på side 32) Nedlagt vildt kan købes af jægerne til en meget rimelig pris. Hvis ikke andre vil byde på vildtet, har den jæger, der har nedlagt vildtet, pligt til at købe det til mindstepris. På skemaet her kan man se, hvornår og hvor jagterne foregår, og hvor mange pladser Vamdrup jagtforening råder over på de enkelte jagter. 18 okt 01 nov 07 nov 15 nov 06 dec 12 dec 02 jan 10 jan 17 jan 23 jan Lilballe Kildevæld Drejens Lilballe Drejens Kildevæld Kildevæld Bramdrup Lilballe Drejens Tilmeldingen blandt Vamdrup Jagtforenings medlemmer starter den 20. september kl hos Michael Jakobsen på tlf Her får man nærmere besked om indbetaling. Ydeligere oplysninger om jagterne kan findes på hjemmesiden under menupunktet DJ Kolding eller ved at ringe til Michael Jakobsen på VJ 2015 VJ

17 Bestyrelsen 2015 Formand Søren Autrup, Tanggårdvej Lunderskov, Tlf Næstformand Henrik Johansen, Skodborg Engvej 25, 6630 Rødding. Tlf Kasserer Jørn Daugaard Pedersen, Bastrup Skovvej 15, 6580 Vamdrup Tlf Sekretær Michael Jakobsen Lerbjergvej, Seest 6000 kolding Tlf / Menige medlemmer Hans Henningsen, Vadstedvej 18, Oksenvad, 6560 Sommersted Tlf / Tommy Pedersen, Baunevej 3, 6580 Vamdrup. Tlf /mobil Frede Christensen, Nørregade Vamdrup. Tlf suppleant Peter Paust, Gl. Stationsvej 6, 6600 Vejen. Tlf Suppleant Lennart Hansen, Bjerggade 7, 6000 Kolding. Tlf Udvalgene for 2015 Jagtudvalget Morten Jessen Tlf Flugtskydningsudvalg Søren Autrup, Tanggårdvej 6, 6640 Lunderskov. Tlf Bladudvalg Else Marie Jakobsen Lerbjergvej, 6000, Kolding Tlf PR & Information Karsten Grøndahl Trelleager 59B, 6580 Vamdrup. Tlf Annoncer /»salg«viktor Stærmose, Margrethevej Vamdrup. Tlf.l: Jagthornudvalget Orla Didriksen Tlf Hundeudvalget Helge Brøchner Gl. Brendstrupvej 6, 6510 Gram Tlf Hjemmeside: Michael Jakobsen, Lerbjergvej, 6000 Kolding. Tlf / VJ 2015

Formanden har ordet. 2015 blev endnu et godt år for Vamdrup Jagtforening.

Formanden har ordet. 2015 blev endnu et godt år for Vamdrup Jagtforening. Formanden har ordet 2015 blev endnu et godt år for Vamdrup Jagtforening. Vi har i fællesskab skabt rammerne om vores nye skydecenter, der gør stedet til Danmarks mest moderne skydecenter, der tilmed oser

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING

PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING WWW.THORNINGJAGT.DK Bestyrelsen Formand: Andreas Johansen. 40 23 23 99 Næstformand: Ole Høgfeldt. 29 69 64 89 Bestyrelsesmedlem: Torben Bek 72 42 55 76 Bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012 Knæk & Bræk Årgang: 12 - Marts 2012 Jesper Lauridsen overrækker her Diplom til Erik Smed Nielsen for 52 års uafbrudt bestyrelsesarbejde for Sunds Jagtforening. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

R Æ V E N JANUAR 2010

R Æ V E N JANUAR 2010 R Æ V E N JANUAR 2010 Bestyrelsen Formand: Tim Elmhauge Tlf. 4913 1835 E-mail: t.elmhauge@post.tele.dk Næstformand: Kenn Schmidt-Sørensen Tlf. 4975 8909 E-mail: kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer: Ole Sørensen

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Formanden har ordet VJ 2017

Formanden har ordet VJ 2017 Formanden har ordet 20 blev endnu en godt år for Vamdrup Jagtforening. Så kom den store dag hvor vi kunne holde indvielse på vores fine skydebane den 8. maj 20.Vejret var perfekt med høj sol fra en skyfri

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev marts 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev marts 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev marts 2016 Formandens beretning fra generalforsamlingen den 5. februar 2016: Nu er der gået et år mere siden vi var her sidst, hvordan er det så gået. Det er gået

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Støjskærme på Kaisholm: Det store projekt med at etablere støjskærme på skydebanen er ved at være færdig. Et af de store krav i den nye miljøgodkendelse

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Indhold. Side: 1 Side: 2 Side: 3 Side: 4 Side: 5 Side: 6 Side: 7 Side: 8 Side: 9 Side: 10 Side: 11 Side: 12 Side: 13 Side: 14 Side: 15 Side: 16

Indhold. Side: 1 Side: 2 Side: 3 Side: 4 Side: 5 Side: 6 Side: 7 Side: 8 Side: 9 Side: 10 Side: 11 Side: 12 Side: 13 Side: 14 Side: 15 Side: 16 2015 Indhold Forside 2015 Indhold Formanden har ordet. Annonce: Jyske bank. Afholdt generalforsamling. Bestyrelse og udvalg. Påskeskydning 2015. Flugtskydning 2015 og Havjagt 2015. Kalender januar og februar.

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 April Juni 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning Øland

Læs mere

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2015 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Foreningernes Dag: Haslev-Faxe Jagtforening deltager igen i år på Foreningernes Dag søndag den 18. september. Arrangementet starter kl. 11:00 og slutter

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2. April til juni 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Foreningens kontaktpersoner vedrørende:

Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Årgang 2007 Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Bemærk venligst at der i alle e-mail adresser i programmet, som er hentet i Adobe Acrobat format her på hjemmesiden er der en ændring i selve E-mail

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

InVITATION TIL JAGT & NATURMESSE PÅ GRAM SLOT

InVITATION TIL JAGT & NATURMESSE PÅ GRAM SLOT InVITATION TIL JAGT & NATURMESSE PÅ GRAM SLOT Gram, 9. august 2016 Kære Jæger I anledningen af Jagt & Naturmesse på Gram Slot i weekenden d. 20.-21. august 2016 kl. 10-17, som vi afholder i samarbejde

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 11 - September 2011 Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender Knæk & Bræk Årgang: 10 - Februar 2010 Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen Præstegårdsvænget

Læs mere

Årskalender 2016. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2016. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2016 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information vedr. Årsprogrammet 2017 1. januar 2016 stiger portoen voldsomt. For at

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2012/2013 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 1/12 2012 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Marts 2013 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.»lige her plejer min rede at være, men det føles koldt.» Deadline for stof til næste blad er den

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2016 Låne og leje ting i foreningen Vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Låne ting i foreningen 3 Krage/skadefælder, 1 mårfælde, 1 håndsåmaskine,

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 36 ÅRGANG NR 1 2016 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013 Knæk & Bræk Årgang: 13 - Marts 2013 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej 273 7451 Sunds Tlf.: 97142810 Email: formand@sundsjagtforening.dk Næstformand Henning Skytte Riskærvej

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41 2770 Greve Tlf. 43 69 74 78 40

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Øl/Vand: 10,- Kaffe brød: 30,- Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke. Lars Pultz Knudsen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JULI 2011 Indhold Den nye bestyrelse side 3 Formanden har ordet side 4 Regionsskydningen 2011 side 4 Generalforsamling 2011 side 5 Generalforsamling 2011 (fortsat) side 6 Rævejagten 9. januar 2011

Læs mere

JKF Varde Kommune. Aktiviteter i året. 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen.

JKF Varde Kommune. Aktiviteter i året. 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen. JKF Varde Kommune 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen. Aktiviteter i året. Jagtfeltskydning d.23-3 i Oxbøl 300 deltagere. Resultater. Dagens vindere blev: 1. Jacob Christensen/

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

program www.haderslev-jaegerforening.dk

program www.haderslev-jaegerforening.dk program 2015 HADERSLEV JÆGERFORENING DANMARKS JÆ GERFORBUND www.haderslev-jaegerforening.dk Indhold Bestyrelsen...4 Schweisshunderegistre...6 Riffelskydning 2015....8 Flugtskydning....9 Sol op og ned i

Læs mere

Her, der og i Mobilbank

Her, der og i Mobilbank 2015-2016 Her, der og i Mobilbank Du skal kunne komme i banken flere steder. Derfor kan du ordne dine bank forretninger på farten i Mobilbank eller hjemmefra i Webbank. Du kan også tage et personligt møde

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Sneum Sogns Jagtforening

Sneum Sogns Jagtforening Rapanden Medlemsblad for Sneum Sogns Jagtforening Forår 2016 24 årgang Bestyrelsen Formand Arne Nordby Præstegårdsvej 3, Allerup 6731 Tjæreborg tlf. 22435657 E.mail:Nordby.Arne@gmail. com Kasserer Hans

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening

Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening Formand Leif Thykjær Viborgvej 101 Nørhoved 8766 Nr. Snede mobil. 2125 3888 Næstformand Sebastian Kudsk Ikastvej 12 7361 Ejstrupholm mobil. 2326 2310 Kasserer Ivan

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Aktivitets Program 2013

Aktivitets Program 2013 Nordøstfyns Jagthundeklubs Aktivitets Program 2013 Rigtige jagthunde trænes i Nordøstfyns Jagthundeklub Hvis din nabo eller gode ven skal have dresseret hund, så tag dem med til træning i NORDØSTFYNS JAGTHUNDEKLUB

Læs mere

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden ALsjægerne Hilsen fra formanden Alsjægerne er en af de største jagtforeninger i Kreds 4. I bestyrelsen har vi igen i år sammensat et program, der kan dække de fleste behov for jagtrelaterede, sportslige

Læs mere

TÅNING SOGNS JAGTFORENING

TÅNING SOGNS JAGTFORENING TÅNING SOGNS JAGTFORENING APRIL 2010 www.taaningjagtforening.dk Bestyrelsen: Formand: Charles Zacho Tlf.: 27261556 Næstformand: Kim Hansen Tlf.: 86538082 Kasserer: Kristian Aarslev Tlf.: 86521580/24276277

Læs mere

Indhold i dette nummer

Indhold i dette nummer Nr. 2, 2012 Indhold i dette nummer Aktivitetskalender Nyt fra udvalgene Indbydelse til trofæopmåling, vildtspil, udvalgsjagt og generalforsamling i 2013. Kontaktlisten Formanden har ordet Sommeren er slut,

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Forår 2010

Hejnsvig Jagtforening. Forår 2010 Hejnsvig Jagtforening Forår 2010 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Jagtfest Som det er annonceret på Hejnsvigs hjemmeside er jagtfesten flyttet til d. 12 juni. på grund af der er et andet arrangement

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

Referat. Regionsledelsesmøde nr APRIL 2016 kl Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup.

Referat. Regionsledelsesmøde nr APRIL 2016 kl Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup. Regionsledelsesmøde nr.4 2016 18. APRIL 2016 kl. 18.00 Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup. Deltagere: Charlotte Staun, Flemming Roed, Jan Henriksen, Per Rethmeier, Thore Grøndahl, Rikke Andersen,

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt.

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt. Nr. 4 oktober kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby KM og DM til Søren Tolstrup Sammen med Amtsholdet fra Frederiksborg Amt blev Søren Danmarksmester. Læs side 2 og 7. Så starter salon

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1. Januar til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1. Januar til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1. Januar til juni 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Årsmøde 2015 blev afholdt søndag den 1Marts 2015 kl. 10.00 i Myremalm Plantage, Karupvej 4 Ilskov 7450 Sunds. Som traditionen byder startede mødet 9.30 med

Læs mere