Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde."

Transkript

1 Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år

2 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN: Forside: Heidi Jørgensen Tryk: Vestre Strandvej Solrød Strand Tlf.: Bogen kan bestilles ved henvendelse til: HJ Chess Import Stavsdalvej 37 Østerlars 3760 Gudhjem Tlf.: Pris: 80 kr. 2

3 Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. af Rønne Skakforening v/ Esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen 3

4 Forord Rønne Skakforening fejrer i 2001 sit 100-årsjubilæum. Som en af landets ældste skakklubber, har Rønne Skakforening valgt at gøre noget særligt ud af jubilæet, idet foreningen arrangerer en stor Open med deltagelse af 10 stormestre i juni Desuden vil der være forskellige arrangementer specielt for medlemmerne i løbet af året. For at få samlet det historiske materiale der findes om foreningen, udgives dette jubilæumsskrift. Forfatterne har gjort sig store overvejelser over form og indhold, og er nået frem til at vælge et kronologisk perspektiv, samt medtage mange resultater. Det kronologiske perspektiv er valgt for at begrænse springende frem og tilbage i tiden, samt for at få tidsånden med. De mange resultater er medtaget, fordi vi ikke regner med at skakken på Bornholm bliver beskrevet af andre. Selvom det er Rønne Skakforening der jubilerer, så har vi medtaget materiale fra hele Bornholm. Kilderne vi har brugt har først og fremmest været Rønne Skakforenings forhandlingsprotokoller, regnskabsbøger og scrapbøger. Bornholm Amts Skakkreds' protokoller har vi ligeledes anvendt. Desuden har vi, med tak, anvendt materiale fra Leif C. Schmidt, Anders Kofoed Larsen og Norman Kofoed. En speciel tak rettes til Heidi Jørgensen for at have udarbejdet forsiden, og til Per Rasmussen for at have lagt partierne ind, samt færdiggjort bogen. Billederne er for de flestes vedkommende scannet ind fra scrapbøgerne. I forbindelse med Rønne Skakforenings jubilæumsturnering 2001 takker vi de sponsorer der har gjort det muligt for os at afholde denne markering af vores jubilæum. (se side 125) Rønne juni 2001 Esben Munch Bent Schiøtt Hansen Preben Børge Petersen 4

5 DE FØRSTE ÅR GENFØDSLEN Aron Niemzowitsch SKAKKEN BREDDER SIG Poul Hage-æraens start: DE GYLDNE ÅR OP- OG NEDGANGSTIDER KAMPEN OM MEDLEMMERNE Omkamp om Danmarksmesterskabet ÆRESMEDLEMMER AF RØNNE SKAKFORENING DA SKOLESKAKKEN KOM TIL BORNHOLM

6 De første år Af Esben Munch Rønne Skakforening stiftedes 1901 og begyndte sin virksomhed den 1. september med 10 medlemmer: Adjunkt Larsen, Cand. Møller, Fotograf Møller, Fuldmægtig Valentiner, Bogtrykker Madsen, Lærer Wulffsen, Kontorist Rønne, Boghandlermedhjælper Lütgen, Lærer Skovmand og Bankkasserer Lohmann. hvoraf dhrr. Adjunkt P.A. Larsen, formand, Bogtrykker V. Madsen, kasserer, Fotograf Chr. Møller og Lærer Fridl. Skovmand udgjorde bestyrelsen. Der spilledes kun i månederne 1. september marts og medlemsbidraget var 50 øre pr. måned. Foreningens første lokale var på Turisthotellet, det senere Hotel Phønix, men flyttedes i 1902 til Rønne Klub i Frøken Kofoeds private værelser. Rønne Skakforenings første regnskab ( ) så således ud: Indtægt Kr. Udgift Kr. Kontingent for 1. kv. 34,00 Leje af Lokale 25,00 Kontingent for 2. kv. 33,00 Skakbrikker 28,00 Skakbrætter 2,55 Skaktidende ,00 1 oktav (skriveblok) 0,15 Kassebeholdning 6,30 Balance 67,00 Balance 67,00 Ved 1. januar 1902 talte foreningen 21 medlemmer, men derefter faldt tallet stadig, og da det i februar 1905 var gået ned til 6, Dhrr. Adjunkt P. Larsen, Bogtrykker V. Madsen, Fotograf Chr. Møller, Brygger P. Gad, Bogholder H. Mogensen og Barber Chr. J. Madsen, besluttede man at lade foreningen hvile foreløbig. 6

7 P.A. Larsen, formand P.A. Larsen. Rønne Skakforenings første formand. Rønne Skakforenings stifter, Peder Andreas Larsen, blev født den 4. januar 1869 i Aaker og døde i Rønne 28. april Har var cand. mag. i matematik og blev adjunkt, senere lektor, ved Statsskolen i Rønne. P.A. Larsen var udgiver af flere matematiske opgavesamlinger: 1899: "365 Geometriske Opgaver" og i 1911 "Aritmetriske begynderopgaver for Mellemskolen". Han havde hovedagenturet for Statsanstalten for Livsforsikring på Bornholm fra og for Skadeforsikringsselskabet Absalon fra P.A. Larsen var formand for Rønne Skakforening fra , og medlem af bestyrelsen Han var gennem en årrække Rønne Skakforenings suverænt stærkeste spiller. Problemskakken interesserede ham meget, og han var æresmedlem af Dansk SkakProblemKlub. Han debuterede som skakopgavekomponist allerede som 17-årig i Illustreret Familiejournal 1886 og siden komponerede han opgaver af høj kvalitet. Han beskæftigede sig specielt med slutspilsstudier, og han opnåede den store ære at få opkaldt et pat-motiv: "Larsen-temaet". Selv studieeksperten Jens Enevoldsen brugte P.A. Larsen slutspilsstudier i bogen "Hyg Dem med Skak" fra Det fortælles om P.A. Larsen, at han altid gik med et læderlommeskakspil i inderlommen, og til stadighed arbejdede med et skakproblem, som han diskuterede med sin søn Arne. Han arrangerede private skakaftener i hjemmet, hvorfra der fortælles, at han blev så ivrig, at hans kone syntes, at han blev for træt. 1 En anden søn var K.A.K. Larsen, der blev kendt som skakproblemist, samt redaktør af Skakbladet og skrev en spalte i Politikens Magasinet

8 Opgave af P.A. Larsen Tidsskrift för Schack 1897 Hvid trækker og holder remis. Løsning: Sort bonde h3 er uhyggelig nær forvandlingsfeltet, så der må gøres noget særligt: 1. h7 den vil til e4 for at standse bonden. Men sort spiller 1... xd5 og forhindrer dette. 2. f5 truer bonden, så Endnu en chance findes: 2... h2 3. c8 Forvandles bonden nu følger b7+ og forvandlingsbrikken slås. Derfor spiller sort c6 en nu opstår fidusen 4. g4 h1= 5. f3 xf3 Og hvid er pat Yderligere varianter: 1.-, e5 2. d6, xd6 3. e4; 2.-, h2 3. d7, h1 4. d8 Esben Munch 8

9 Genfødslen Af Esben Munch I februar 1910 kom den skakinteresserede Herr Inspektør Preetzmann-Aggerholm til Rønne, og fik sammenkaldt et møde på Dams Hotel. Der mødte 20 skakspillere op og der vedtoges at genoptage foreningens virke fra den 1. marts. Lokale lejedes på Turisthotellet, og den første spilleaften begyndtes med en generalforsamling, hvorved der valgtes følgende til bestyrelsen: Herr Adjunkt P.A. Larsen, Herr Kaptajn J. Dam, Herr Bankbogholder Andr. Lund, kasserer og Herr Barber Chr. J. Madsen, formand. Chr. J. Madsen, formand Barbermester Chr. J. Madsen var Rønne Skakforenings formand i hele 17 år fra 1910 til Han blev ved generalforsamling den 23. april 1933 udnævnt til foreningens første æresmedlem. Han døde i Esben Munch Det vedtoges at spille en aften ugentlig, torsdag, hele året igennem og medlemsbidraget sattes til 5 kr. årligt, for unge mennesker under 20 år 2 kr. og 50 øre, med 50 øre i indskud. Medlemstallet var da 24. Ved 1. oktober begyndtes en præmieturnering. Medlemmerne deltes i tre klasser, og der sattes 20 præmier bestående af skakbrikker, tavler og litteratur, til hver klasse. Vinder af klasse 1 blev Adjunkt Larsen. Tillige prøvedes en mesterskabsturnering, men den fandt så ringe tilslutning, at den måtte opgives. Af klubbens regnskab for 1910/11 fremgår det at lokalelejen udgjorde 67 kr., præmier til vinterturneringen 13,30, skakspil mv. 31,50, kontingent til Dansk Skak Union 36,04 og annoncer 3,16 kr. Ved generalforsamlingen i marts 1911 forandredes spilleaftenen fra torsdag til tirsdag, bagermester W. Svendsen valgtes ind i bestyrelsen i stedet for Kaptajn Dam, og det pålagdes bestyrelsen om muligt at finde et mere tilfredsstillende lokale, da forholdene på Turisthotellet lod en del tilbage at ønske. Den 22. september 1910 modtages en udfordring af Roskilde Skakklub på to partier. Rønne fik hvid i parti I, der blev opgivet af Roskilde efter 9. træk, hvorpå et parti III begyndtes, men efter 12. træk i dette (25. i II) modtoges, trods hvids gentagne opfordringer, intet svar mere fra Roskilde. I steg medlemstallet til 33 og steg yderligere i årets løb til 35, for dog ved generalforsamlingen 1912 kun at være 28. I foråret 1911 flyttedes lokalet til Hotel Rønne. Lejen var begge steder 1 kr. pr. aften fra 1. marts til 1. september og 2 kr. pr. aften fra 1. september til 1. marts. I vinteren blev der atter spillet præmieturnering under samme vilkår som i , men tavlerne er bortkomne. 9

10 I blev der spillet en såkaldt Aalborgturnering. Aalborgsystemet var året forud benyttet af Aalborg Skakforening. Deltagerne stilledes i rækkefølge efter spillestyrke i en klasse. Der spilledes kun et parti mod hver modstander, og hvis man slog en lavere rangeret spiller fik man 1 point. Hvis man slog en højere rangeret spiller fik man 1 point + 0,2 point for hvert nummer man var lavere placeret. Hvis nummer 5 slog nummer 3 fik han således 1,4 point. Der var 17 deltagere i turneringen, og klubbens stærkeste spiller P.A. Larsen fik 15 point på andenpladsen. Han blev overgået af sin søn Karl, der fik 17,2 point. Karl blev senere kendt som skakproblemkomponist under sine initialer K.A.K. Larsen. Ved generalforsamlingen i 1913 var medlemstallet 27. Flere medlemmer var utilfredse med præmiespillet, og det vedtoges, uden modsigelse, at fremtidigt at spille uden præmier, samt at genoptage den tidligere form for turneringer. Den 11. marts 1913 spilledes et parti pr. telefon med nogle spillere i Neksø, Herr Seminarist Frederiksen var leder. Partiet blev tabt for Neksø efter 36 træk. Ved generalforsamlingen i 1914 var medlemstallet kun 25. Da Dhrr. Andr. Lund og W. Svendsen nægtede at modtage genvalg, valgtes Bademester M. Pedersen og Barber Alf. Poulsen i stedet for. Sidstnævnte som kasserer. I tidens løb var der fremkommet en stadig voksende utilfredshed med forholdene på Hotel Rønne, og da værten slutteligt ville forhøje lejen, forhandlede man med værten på Afholdshotellet, og tirsdag den 13. oktober flyttedes foreningen derind. I marts 1914 påbegyndtes korrespondancepartier mod Bornholms Højskole, ved Herr Lærer Kai Senstius. Der spilledes to partier ad gangen og for Rønne Skakforening spillede 1. klasse og 2. klasse. Rønne 1. klasse vandt det første parti efter 21 træk og det efterfølgende efter 23 træk. Rønne 2. klasses første parti blev aldrig færdigspillet. I klubturneringen deltog 13 spillere, der blev inddelt i 2 klasser. Den øverste klasse blev vundet af Adjunkt Larsen. Søndag den 11. april 1915 tog 9 spillere fra Rønne til Åkirkeby, hvor en kamp var arrangeret. Der mødte 12 spillere fra Åkirkeby og Lobbæk, 8 af disse spillede med 8 fra Rønne 2 partier og resultatet blev Rønne 8½ point - Åkirkeby 7½ point. Barber Poulsen, Rønne spillede samtidigt med 4, i alt 8 partier og vandt dem alle. Hovedformålet med kampen, at få oprettet en skakklub i Åkirkeby, lykkedes. Den 6. juli kl. 9 om aftenen begyndtes en telefonkamp med denne ny klub. Rønne fik hvid, der førtes af Poulsen og blev opgivet af ham ved det 67. træk kl. 2 om morgenen. 10

11 Den 3. august begyndte en revanchematch ligeledes pr. telefon kl. 9 aften. Der begyndtes 2 partier, A ført af Poulsen med sort, og B ført af Møller med hvid. Ved 14. træk opgav Åkirkeby parti A, og der begyndtes af samme spillere et C, hvori Rønne fik hvid. Kl. 12 var ingen afgørelse nær i noget af partierne, der hævedes da og fortsattes på følgende spilleaften den 10. Resultatet blev: B remis ved 52. træk, C opgivet af sort ved det 49. Klubbens turnering blev igen vundet af Adjunkt Larsen. Den 4. januar 1916 fik foreningen besøg af Herr J. Juhl, København, han spillede den aften med 16 spillere og vandt de 15 partier, det 16 vandtes af Poulsen. Han kom igen den 25. samme måned og spillede da mod 20. Resultatet blev for ham mindre gunstigt, nemlig 11 vundne, 8 tabte og 1 remis. Søndag den 30. samme måned stod hovedslaget mod ham. Der begyndtes kl. 2 om eftermiddagen, en mængde tilskuere havde indfundet sig og ved bordene sad 21 spillere. Resultatet blev, at Juhl vandt 18 partier, tabte 1 til Larsen og gjorde 2 remis, E. Lund og S. Engel. Efter en pause spillede Juhl blindt mod Larsen, Møller og Poulsen, han tabte til de to første og opnåede kun remis med Poulsen. Derefter spillede han blindt mod Berg, R. Petersen og O. Nielsen, hvilke tre partier han vandt med flot lethed. Årets klubturnering blev spillet i en klasse med 15 deltagere. Vinder blev Adjunkt Larsen. I spilledes klubturneringen i to klasser med henholdsvis 9 og 8 deltagere. Adjunkt P.A. Larsen vandt den øverste med 16 gevinster ud af 16 mulige. Den 8. august 1916 blev der afviklet en telefonmatch mod Aakirkeby. Der spilledes 3 partier, hvoraf Rønne vandt de 2 og tabte 1. Den 15. august var der besøg af Herr købmand Rasmus Milling, Hillerød, der spillede 8 simultanpartier, hvoraf han vandt de 6, tabte 1 til E. Lind og fik remis mod Berg. Der deltog 11 spillere i klubturneringen , der igen blev vundet af Adjunkt P.A. Larsen. Den 22. oktober blev der spillet en match mod "Den private Klub". Tilsyneladende var en del spillere medlem begge steder. Vinterturneringen bortfaldt på grund af "den spanske syges" hærgen. En turnering i sommerens løb blev vundet af A. Poulsen. Der blev igen spillet en match mod den private klub: Den private klub Rønne Skakforening P.A. Larsen 11 Poulsen 00 V. Madsen 10 Lyster 10 A. Lund 1 Møller 10 11

12 M. Kaaber 00 Berg 0 Jørgensen 00 Dam 11 A. Larsen 01 R. Pedersen 'erne kørte Rønne Skakforening på vågeblus. I klubbens annaler er der for sommeren 1920 opført en turnering, der blev vundet af Barber A. Poulsen, med efterskriften: "Senere er ingen Tournering blevet gennemført. Rønne d. 1. April 1927." Signeret J. Madsen. I april 1928 er der af Poulsen indført en turnering i , der blev vundet af netop Poulsen. Klubbens aktivitetsniveau var begrænset hvilket for eksempel kan læses ud af generalforsamlingsreferatet af den 31. marts 1925: "De fire Bestyrelsesmedlemmer og seks Menige var tilstede. Protokollen oplæstes. Aarsberetning var der egentlig ingen af. Aaret var gået stille hen, der var ikke engang afholdt nogen Turnering. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Kassebeholdningen var pr. dato 39 kr. 50 øre. Medlemstallet 17. Værten, Herr J. Andersen, havde nedsat lokalelejen med 20 kr. Bestyrelsen og Revisorerne genvalgtes. I stedet for at vælge ny Skriftsfører, R. Pedersen var bortrejst, paalagdes det Formanden at føre Protokollen. Poulsen fremsatte Tanken om at faa Tavlerne fornyede, da de var slemt medtagne, og det vedtoges at skaffe nogle uopklæbede og dermed overklæbede de gamle." Signeret Chr. J. Madsen Aron Niemzowitsch Men én ting skete der i tyverne: Aron Niemzowitsch besøgte klubben 4-5. februar Dette omtales med følgende i referatet for generalforsamling 1923: "Formanden aflagde Beretning for det forløbne Aar, og omtalte i Særdeleshed det Besøg, som Foreningen havde haft af den Lettiske Verdens-Skakmester Niemzovitsch, der Søndag den 4. Februar spillede Simultan med 26 Spillere i Afholdshotellets store Sal. Skakmesteren holdt først et meget interessant Foredrag om Skakspil, og de Regler man efter hans mening burde følge under Spillets udvikling; der efter paabegyndtes Simultanforestillingen, hvortil fortrinsvis foreningens Medlemmer havde adgang. Resultatet blev, at Mesteren fik 24 12

13 vundne, 1 tabt og 1 remis; hvilket altsaa var al ære værd for ham. Forestillingen overværedes af en ret talrig Skare Tilskuere, der med Interesse fulgte Spillet. Mandag den 5. feb. holdt Niemzowitch Foredrag om Bolchevikstyret i Rusland et interessant og livligt Foredrag, der desværre havde samlet alt for få Tilhørere (til Beklagelse for vor slunkne Kasse)." Niemzowitsch honorar var kr. 26, leje af sal kostede 50 kr., billettøren 10 kr. og annonce i Bornholms Avis 20,40 kr. Indtægterne havde været meget begrænsede. Rønne Skakforenings årlige kontingent fra medlemmer var sammenlagt på 100 kr., så arrangementet var dyrt for foreningen. Året før havde foreningens formue været på 117 kr., nu var den nede på 25 kr. 13

14 Skakken bredder sig Af Preben Børge Petersen 1925/26 Generalforsamlingen holdtes d. 30. marts Formanden mindede de øvrige fremmødte om, at det var Foreningens 25. års jubilæum. Foreningen havde afholdt 2 styrkeprøver med "Den private Klub", den første i Foreningens lokale med følgende resultat: Den private klub Rønne Skakforening Lektor Larsen 2 Barbér Poulsen 0 Bogtrykker Madsen 0 Fuldmægtig Lyster 2 Amtsforvalter Juhl 0 Fabrikant Pedersen 2 Bogholder Mogensen 0 Snedker Larsen 2 Fabrikant Hjort 0 Skrædder Berg 2 Bogholder Lund 1 Fotograf Møller 1 I alt 3 9 Næste møde fandt sted d. 5. marts 1926 i Herr Amtsforvalter Juhls hjem med følgende resultat Den private klub Rønne Skakforening Bogtrykker Madsen 1 Barbér Poulsen 1 Lektor Larsen 1 Fuldmægtig Lyster 0 Amtsforvalter Juhl 2 Snedker Larsen 0 Bogholder Mogensen 2 Barbér Madsen 0 Fabrikant Hjort ½ Fotograf Møller 1½ Bogholder Lund 1 Fabrikant Pedersen 1 I alt 7½ 3½ Kassebeholdningen var efter denne sæson 36 kr. 20 øre. Medlemstallet var 17. Der blev heller ikke denne sæson spillet klubturnering. Bestyrelsen og revisorer genvalgtes. Dette år meldte Foreningen sig ud af Dansk Skak Union på grund af dennes indførelse af tvungen abonnement på Skakbladet. 1926/27 Til stede på generalforsamlingen d. 25. marts 1927 var bestyrelsen og 4 andre medlemmer. Der var intet nævneværdigt passeret dette år. Regnskabet viste en kassebeholdning på 49 kr. 33 øre. Medlemstallet var stadig 17. Formanden, barbermester Chr. Madsen, nægtede med begrundende forklaring genvalg. Bestyrelsen ser nu således ud: Barbermester Alfred Poulsen, formand, Snedker Holger Larsen, kasserer, Skræddermester Berg og Bademester M. Pedersen Som revisorer genvalgtes fotograf Chr. Møller og fuldmægtig H.K. Lyster. 14

15 A. Poulsen, formand Barbérmester Alfred Poulsen blev medlem af Rønne Skakforening ved dens genfødsel i 1910, og efter at P.A. Larsen trappede ned med skakken omkring 1920 blev han klubbens stærkeste spiller med i alt 9 klubmesterskaber. Han vandt hver gang, turneringen blev afholdt indtil sin død i /28 Klubturneringen gennemførtes med 9 spillere. Resultatet blev, idet der blev spillet dobbeltrunde: 1. A. Poulsen15½ points H.K. Lyster og C. Berg 12½ points Til generalforsamlingen 10. april 1928 var der mødt bestyrelsen samt 5 menige medlemmer. En turnering var afholdt og mod sædvane var den færdig til generalforsamlingen. De sædvanlige gik af med sejren. Kassebeholdningen var 79 kr. og 36 øre. Medlemstallet var steget til 20. Bestyrelsen genvalgtes. Til revisorer genvalgtes fuldmægtig H.K. Lyster og som nyvalgt N.P. Jensen. 1928/29 Klubturneringen gennemførtes dette år med 10 spillere, der spillede dobbeltrunde. Resultatet: 1. A. Poulsen15 points 2. E. Kjellberg13 points H. K. Lyster og C. Berg 12 points 6. marts 1928: Der fandt en match sted mod Vestermarie, der ikke ønskede at spille mod RSF's stærkeste spillere. Der spilledes dobbeltrunde på 4 brætter. Resultatet blev en sejr til RSF på 6½ - 1½. Generalforsamlingen afholdtes d. 9. april med god tilslutning. I årets løb var afholdt en turnering, hvor det som sædvanlig var Barbermester Poulsen, der løb af med sejren. Regnskabet godkendtes og valg af bestyrelse voldte ingen vanskeligheder. Den gamle genvalgtes. 1929/30 Klubturneringen afvikledes med 10 spillere, der mødte hinanden 2 gange. Resultatet: 1. A. Poulsen16 points 2. H.K. Lyster13½ points C. Berg og S. Nielsen 10½ points. Generalforsamlingen afholdtes d. 1. april 1930 under meget ringe tilslutning. Årets turnering endte traditionen tro med gevinst til Barbermester Poulsen. Regnskabet viste en kassebeholdning på 82 kr. 60 øre. Den gamle bestyrelse genvalgtes. Langfredag spilledes en simultankamp mod danmarksmesteren Erik Andersen. Alle 27 blev sablet ned. Udgifterne til dette arrangement beløb sig til 50 kr. 50 øre. Det udgjorde ca. 25% af budgettet. 15

16 Med den nystartede skakklub i Nexø spilledes efter indbydelse en kamp i Nexø d. 9. februar med 9 spillere fra hver klub. Resultat: 14½ - 3½ til Rønne. Revanchekampen i Rønne d. 2. marts endte med sejr til Rønne på 20½ - 1½. Denne gang deltog 11 spillere fra hver klub. 1930/31 Klubturneringen afvikledes dette år med 12 spillere i dobbeltrunde. Klubmester blev "som sædvanlig":1. A. Poulsen 21½ points 2. H.K. Lyster 17 points 3. C. Kjellberg 13½ points Den årlige generalforsamling afholdtes d. 31. marts Årsberetningen indeholdt intet uventet. Regnskabet godkendtes med en kassebeholdning på 78 kr. 36 øre. Medlemstallet var 20. Bestyrelse og revisorer genvalgtes. Årets turnering blev som sædvanlig vundet af Herr Poulsen og nr. 2 blev H.K. Lyster. Desuden blev der udkæmpet to kampe mod Nexø, hvor Rønne atter hævdede sin stilling som nr. 1. I oktober spillede danmarksmesteren endnu engang simultan med bornholmske spillere. Denne gang klarede han sig mindre godt end året forud. (+28-7 =9). 1931/32 Denne gang afvikles klubturneringen med 15 deltagere, der spiller dobbeltrunde. Resultatet: 1. A. Poulsen 21½ points 2. H.K. Lyster 16½ points 3. Holger Larsen 15½ points. Der blev i denne sæson afviklet en del holdkampe: Dato Sted Klub Klub Point Point 3. november 1931 Nexø Rønne Nexø 14½ 7½ 15.februar 1931 Rønne Rønne Nexø marts Nexø Rønne Svaneke 20 9 Holdene stillede med henholdsvis 11, 12 og 15 spillere til kampene. Atter blev der kaldt til den årlige generalforsamling. Denne gang d. 29. marts I referatet kom formanden ind på simultankampen mod Erik Andersen. Denne spillede mod 44 spillere fra Rønne, Nexø og Svaneke. Danmarksmesteren vandt 28, tabte 9 og spillede 7 remis. Denne gang udgjorde udgifterne 87 kr. 20 øre, hvilket vil sige ca. 32% af budgettet. De 3 holdkampe mod Nexø endte med 47½ points til Rønne og 27½ til Nexø. Regnskabet godkendtes med en kassebeholdning på 71 kr. 99 øre. Medlemstallet var nu steget til 25. Revisorerne genvalgtes, og bestyrelsen fik et nyt medlem Th. Pedersen i stedet for C.J.A. Berg. Under eventuelt fremkom Hansen med forslag om større og bedre lokaler, da det kneb med plads. Der førtes en lille diskussion og formanden lovede at søge oplysning om lokale et andet sted. 16

17 Derefter spilledes endnu en holdmatch (14 spillere) mod Nexø med følgende grumme resultat: Dato Sted Klub Klub Point Point 12. april 1932 Rønne Rønne Nexø /33 Klubturneringen afvikledes dette år i to klasser: A og B, hver med 9 deltagere. Der blev spillet dobbeltrunder. Resultat i A-klassen: 1. A. Poulsen 13½ points 2. Th. Petersen 11½ points 3. H.K. Lyster 9½ points Derudover arrangeredes en del matcher mod Nexø - Svaneke: Dato Sted Klub Klub Point Point 21. november 1932 Rønne Rønne Nexø/Svaneke 29½ 12½ 6. februar 1933 Rønne Rønne Nexø/Svaneke marts 1933 Rønne Rønne Nexø/Svaneke Den årlige generalforsamling holdtes d. 23. april Til stede var 8 medlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Holger Larsen og Th. Pedersen mødte ikke op. Formanden omtalte holdkampene mod Nexø og mod Nexø/Svaneke. Resultatet af de 4 matcher blev: Rønne vandt 91, tabte 46 og 17 blev remis. Kassebeholdningen dette år var 101 kr. 47 øre, og 38 kr. af de indkomne penge bruges til bil til h.h.v. Nexø og Svaneke. Medlemstallet dette år var 27. Bestyrelse og revisorer genvalgtes. Foreningens tidligere formand Chr. J. Madsen udnævntes til æresmedlem. Der var en del kritik over de medlemmer, der meldte sig til turneringen og ikke gennemførte. Forslaget gik derefter ud på, at hver spiller skulle betale 1 kr. i indskud, som så ville blive tilbagebetalt, når man har gennemført turneringen. Følgende blev foreslået og vedtaget: Ønsker en spiller i f.eks. klasse B at deltage i turneringen i klasse A, kan han udfordre klasse A-spilleren, men skal spille 6 partier og opnå 4 points for at komme i klasse A, og klasse A-spilleren må så rykke ned i B-klassen. Fra Dansk Skak Union forelå en skrivelse med opfordring til Rønne Skakforening at indmelde sig i D.S.U. Det havde ingen interesse. 1933/34 Klubturneringen dette år blev spillet i tre klasser: A med 9 deltagere, B med 7 deltagere og C med 6 deltagere. Alle klasser spillede dobbeltrunde.resultatet for A-klassen 1. A. Poulsen 14 points H.K. Lyster og H. Larsen 8½ points 17

18 Holdkampe mod fremmede klubber: Dato Sted Klub Klub Point Point 7. november 1933 Rønne Rønne Svaneke/Nexø 22½ 19½ 4. februar 1934 Nexø Rønne Nexø februar 1934 Nexø Rønne Svaneke 5½ 2½ 26. marts 1934 Svaneke: Rønne Svaneke/Nexø 24½ 13½ Årets generalforsamling fandt sted d. 10. april Til stede var 10 medlemmer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bademester M. Petersen var ikke mødt. Turneringen var ikke gennemført endskønt der spilledes i 3 klasser. Kassebeholdningen dette år udgjorde 68 kr. 36 øre. Medlemstallet var 27. Bestyrelse og revisorer genvalgtes. Under eventuelt lød der en røst om køb af skakur. Da emnet åbenbart ikke interesserede så meget som spillet, sluttede generalforsamlingen. 1934/35 Klubturneringen gennemførtes ikke denne sæson. Amtsturneringen i holdskak blev gennemført i to rækker med hver 4 hold. Rønne vandt begge rækker, med Nexø på 2. pladsen. Enkeltmandsturneringen blev afviklet for første gang. Vinder og Bornholmsmester blev Johs. Hansen, Gudhjem. Rønnes spillere var: Holger Larsen, der blev nr. 2, H.K. Lyster som nr. 3 og C. Kjellberg blev ikke placeret. Generalforsamlingen fandt dette år sted d. 26. marts Til stede var 20 medlemmer. Th. Pedersen åbnede mødet med at holde en smuk mindetale over afdøde formand Barbermester Poulsen, hvilken tale påhørtes stående. Til bestyrelsen valgtes Dommerfuldmægtig H.K. Lyster, formand, Tømrer Holger Larsen, Boghandler H.C. Møller, Købmand C. Kjellberg og Assistent Ipsen. Revisorer blev: Robert Pedersen og Jørgensen. H.K. Lyster, formand Dommerfuldmægtig H.K. Lyster blev indledt i Rønne Skakforening i 1916 og blev formand for foreningen efter Alfred Poulsen død i Han forlod formandshvervet og foreningen i 1938, da han dette år blev dommer i Hornslet. Esben Munch 18

19 Der førtes forhandlinger om andre lokaler, hvilket blev overladt til bestyrelsen at undersøge muligheden af. Endelig blev forskellige ændringer i klubbens love vedtaget.regnskabet oplæstes af kassereren og godkendtes. 1935/36 Klubturneringen blev ikke gennemført denne sæson. Amtsturneringen i holdskak blev heller ikke gennemført. Enkeltmandsturneringen vandtes dette år af Carl Jensen, Nexø. Rønnes spillere blev placeret: nr. 2 H.K. Lyster. I A-klassen blev Rønne Skakforenings placeringer: nr. 1 Søren Nielsen nr. 2 E. Lindgren. I B-klassen blev placeringen: nr. 1 Robert Petersen og i C-klassen finder vi: nr. 1 Oskar Nielsen. Turneringsbilledet fra Bornholmsmesterskabet 1936: bagerst: Rick. Kofoed, Svaneke, Chr. Glistrup, Nexø, Jacob Nielsen, Nexø, Esk. Kjeldsen, Østermarie, P. Kofoed, Svaneke, V. Mogensen, Svaneke. Næste række: H. Pedersen, Østermarie, Aagesen, Østermarie, Jens Kofoed, Svaneke, E. Pedersen, Nexø, A. Jensen, Østermarie, Anker Jakobsen, Østermarie og Knud Mogensen, Nexø. Næst forrest: Johs. Hansen, Østermarie, Frilof Jørgensen, Østermarie, Aage Larsen, Østerlars, E. Kjelberg, Rønne, Frants Larsen, Østerlars og Hansen, Østerlars (Bornholmsmester 1935). Forrest: Orla Linz, Østermarie, Otto Christensen, Nexø, Jørgen Kofoed, Østermarie, Oskar Nielsen, Rønne, Søren Nielsen, Rønne, Carl Jensen, Nexø (Bornholmsme- 19

20 ster 1936), H. Lyster, Rønne, Højbøge, Svaneke, E. Lindgren, Rønne, R. Pedersen, Rønne og Emil Andersen, Svaneke. 26. august holdtes et bestyrelsesmøde hos formanden. Der forhandledes om at få bladene til at optage en skakspalte. Vinterturnering skulle afvikles i 3 klasser med 8 deltager i hver. Generalforsamlingen afholdtes d. 31. marts 1936 på Afholdshotellet. Formanden, H. K. Lyster, mindedes Th. Pedersen og N.P. Jensen, der gennem mange år har været trofaste medlemmer. Boghandler H.C. Møller oplæste regnskabet, der balancerede med 244 kr. 60 øre. Medlemstallet var gæstemedlem. Til formand genvalgtes Dommerfuldmægtig Lyster. Lokaleproblemet blev endnu engang taget op til drøftelse, og alle enedes om, at forsøge at få et bedre lokale om sådan findes. Der blev fremsat forslag om at fejre klubbens 25. års stiftelsesfest ved en festlig seance. Forslaget fik enstemmig tilslutning. Det overlodes til bestyrelsen at arbejde videre med arrangementet, idet det blev bestemt at afholde festen i april måned. April 1936 afholdes et bestyrelsesmøde hos formanden. Ipsen er fraværende. Bestyrelsen konstituerer sig med Boghandler H.C. Møller som kasserer, Robert Pedersen som sekretær. Endvidere udpeges Robert Pedersen som turneringsleder for det kommende år. Bestyrelsen drøftede i hovedtræk jubilæumsfesten. Den skulle afholdes d. 28. april i Afholdshotellets lokaler. Det blev også besluttet at indbyde de af foreningens medstiftere, der gennem en årrække havde stået som medlemmer, samt enkelte andre interesserede, der eventuelt kunne tænkes at ville indmeldes. Desuden ville man også indbyde medlemmer af skakklubberne i Nexø, Svaneke, Østerlars og Østermarie til at deltage i festen. Ændring af spillelokale udsattes til efter festen. 21. april holdtes et nyt bestyrelsesmøde hos kassereren - alle medlemmer var mødt. De endelige forberedelser blev gennemgået. 28. april afholdtes skakforeningens 25. års stiftelsesfest i Afholdsforeningens lille sal, der var ganske overordentlig smukt pyntet. Æren for udsmykningen tilkommer medlemmer af foreningens bestyrelse boghandler H.C. Møller og assistent Ipsen, der her havde lagt et stort arbejde. Formanden bød et velkommen til såvel aktive som passive medlemmer, til foreningens stiftere og til øvrige gæster såvel udenbys som indenbys. Af foreningens (gen)stiftere var til stede foreningens æresmedlem barbermester Madsen, borgmester N. Nielsen, lektor P.A. Larsen samt bademester M. Pedersen. Begge de sidstnævnte har stået som medlemmer i samfulde 25 år. 20

21 Derefter mindedes formanden i sin tale de af foreningens medlemmer, der i årenes løb var afgået ved døden. Ganske særlig mindedes han afdøde barbermester A. Poulsen, der gennem en lang årrække havde betydet så uhyre meget for foreningen, hvis formand han var ved sin død. Alle rejste sig ved disse smukke mindeord. Der foretoges en lodtrækning om en skakbog (gratis deltagelse), idet der ved hver kuvert lå et nummer. Bogen vandtes af formanden for Svaneke Skakklub, bagermester Kofoed. Foreningens æresmedlem, barbermester Madsen, fik herefter ordet og fortalte om foreningens tilblivelse og første år. Han mindedes særlig foreningens afdøde mangeårige medlem fotograf Møller, som en af de faste piller fra dengang. Der blev nu omdelt en sang forfattet af R. Pedersen og den vakte åbenbart bifald. 21

22 RØNNE SKAKFORENINGS JUBILÆUMSFEST Mel.: Den gamle Spinderok Af Robert Petersen Der er Stemning og Liv her i Salen, maneen Borger i Aften er Gæst, som med "Dronningen" og med Gemalen nu vil fejre en "Sølvbryllupsfest", de fem og tyve Aar de svandt som Dug paa Enge Klubbens Ledelse støt prægede dens Færd, vi vil hylde den kraftigt og længe,, vi kan simpelthen ikke la vær'. Mens vi sidder og sludrer ved Bordet, la'r vi Minder passere Revy, alle Vennerne giver vi Ordet, til Erindringen disse maa ty. I mange, mange Aar var Klubben helt alene, og vi spilled Tirsdag Aften to og to, men hvad andre nu end ville mene, i Lokalet var fuldkommen Ro. Naar med udenbys Kæmper vi mødes for at kæmpe paa Brættet en Kamp, Venskabsbaandet i Hjerterne fødes, om end en af os altid får Tamp. I flere Aar vi har kørt rundt til By og Sogne selv om Kulden har smertet os lidt, dygtigt frøs vi i enkelte Vogne, og Lokalet var opvarmet skidt. Mangen Aften har Spillet os bundet med sin Trolddom og magiske Magt, ikke altid har Rønne vel vundet, ogsaa Nexø har været paa Vagt. Og Pokalen bragtes ikke hjem til Byen, den gik vores Næse lige lukt forbi, ak, vi saa den forsvinde i Skyen, førend Klokken den nærmed sig ni. Her vi hilser de udenbys: Klubber, omkring Bordet de sidder paa Rad, ingen af dem er graanede "Gubber" men maaske dog et uskrevet Blad. Og vi hilser de ældre her ved Bordet, ogsaa I har da taget med en Tørn. Skakken har jer nu sikkerlig moret, og nu morer den jo jeres Børn. For Foreningen vil vi nu sjunge, Hyldesttoner skal spinde om Bord. Vi et trefoldigt Hurra la'r runge og et Leve fra jublende Kor. Rønne Skakforening vil vi alle hylde, gid at Lykken stedse være vil den huld. Til en Skaal vil vi Kopperne fylde, ønske, "Sølvet" maa lutres til "Guld". 22

23 For Foreningen vil vi nu sjunge, Hyldesttoner skal spinde om Bord. Vi et trefoldigt Hurra la'r runge og et Leve fra jublende Kor. Rønne Skakforening vil vi alle hylde, gid at Lykken stedse være vil den huld. Til en Skaal vil vi Kopperne fylde, ønske, "Sølvet" maa lutres til "Guld" Herefter talte et andet ældre medlem garvermester Lyster, der mindedes tidligere år og takkede for indbydelsen. Lektor Larsen supplerede mindernes række og omtalte sliddet med at være formand, idet han sluttelig udbragte et leve adresseret til foreningens formand. Borgmester N. Nielsen holdt derpå en udmærket tale, hvori han ønskede foreningen lykke og fremgang og udbragte et leve for skakforeningen og skaklivet på Bornholm. Man sang derpå en af formanden, H.K. Lyster, meget morsom skakvise, der vandt fortjent bifald. 23

24 En naiv Vise om Skakkens Ælde, Virkninger, og hvad den i øvrigt kan bruges til med Hensyn til Verdensproblemernes Løsning. Mel,: Det var en Lørdag Aften. Af H.K. Lyster 1936 Det var en Tirsdag Aften for længe, længe si'n, Hr. Madsen opfandt Skakken - ja, den var vældig fin. Vi hylde ham i Aften her saa hjerteligt med Tak og synge, om I synes saa, en lille Sang om Skak. Se, Adam mens han vanked i Paradisets Skød, af Glæder ikkun havde sin Evas Favn saa blød, kun sjælden fri han havde, derfor tit han sukked: Ak ku' jeg blot Tirsdag Aften faa med Madsen mig en Skak. Der var en Gang en Kejser, som boed' paa et Slot af Guld og Diamanter, aa nej, hvor var det flot! Ministrene med Love kom, men Kejseren sa': Tak, paa Tirsdag Aften synes jeg, De først maa ta' en Skak. Og var der Ikke engang en tapper General, der midt i Kampens Tummel paa Slagets vilde Val befalede Soldaterne: Hold op med det Pif-Paf, for det er Tirsdag Aften nu, og vi skal ha' en Skak. Nu skal jeg jer beskrive, hvordan en Rigsdagsmand jeg synes burde være: Han løfte skal vort Land i alle Ugens Dage med saa megen skønne Snak, og saa hver Tirsdag Aften tage sig en lille Skak. Se her i Byen har vi lidt rigeligt med Skat, hver af os maa betale af den saa pæn en Klat. Men kniber det med Mønten - ja staar du maaske for Krak, saa kom blot Tirsdag Aften hen og trøst dig med en Skak. Se, jeg har altid været en ærlig Demokrat, og kalder hver Diktator for - føj - en fæl Krabat. Langt bedre, tror jeg, klared' de hver farlig Paragraf, hvis de hver Tirsdag Aften kom og fik med os en Skak. I Fjor en Tur til Rusland en Sommerdag jeg tog, fra Syd til Nord i Landet der rundt de med mig drog. Jeg saa paa Russerpigerne, hver Dag jeg Vodka drak, hver Tirsdag Aften stifted' jeg syv Klubber der i Skak. Og da jeg maatte rejse, de alle raabte, "Pjas"! Det oversat betyder, har I en Flyveplads. Nu, Amtmand og Borgmester hør, for længe ud det trak, hver Tirsdag vil her Masser komme flyvende til Skak. I fem og tyve Vintre - og Somre med saagar hver Aften ved vort Spil vi i Tavshed siddet har, thi tilgiv os i Aften da, at Skak blev gjort til Snak, men næste Tirsdag Af ten vi igen vil spille Skak! 24

25 Formanden for Bornholms Amts Skakkreds slagtermester Chr. Glistrup, Nexø, bragte en hilsen fra klubberne på Bornholm, fra hvilke der i dagens anledning var sendt en pragtfuld blomsterkurv. Klokken godt 10 hævedes kaffebordet, og man fordybede sig i skakspillet ved alle borde. Men først et stykke efter midnat sluttede den i alle måder vellykkede fest. 1936/37 Klubturneringen gennemførtes heller ikke dette år. Amtsturneringen for hold blev afviklet i to rækker. A - rækken blev afviklet med 10 spillere fra hver klub à 2 partier. A-rækken: 1. Rønne 61½ points 2. Nexø 47½ points 3. Svaneke 41 points 4. Østermarie 27½ points 5. Østerlars 22½ points. I B-rækken fik man 2 points for en vunden kamp, 1 for uafgjort og 0 for tabt. Resultatet blev: 1. Rønne 6 points Nexø og Svaneke 3 points 4. Østermarie 0 points. Enkeltmandsturneringen vandtes dette år af Emil Andersen, Svaneke. Her blev E. Lindgren nr. 3. Øvrige resultater af RSF's spillere: A-klassen: 1. Axel Schiøler 2. Oskar Nielsen. H.K. Lyster blev ikke placeret. B-klassen: 1. Arne Larsen 2. Søren Nielsen C-klassen: 2. Gunnar Olsen. 2. oktober 1936 arrangeredes en holdkamp mod Østerlars Skakklub. Resultatet blev Rønne 18 vundne og 2 tabte. Der var 10 mand på hvert hold med 2 partier pr. spiller. På et bestyrelsesmøde vedtog man at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte lokalesituationen. Der foreligger ikke referat fra denne forsamling. April 1937 afholdtes den ordinære generalforsamlingen. Der skete intet overraskende, og kassebeholdningen var 276,86 kr. Bestyrelsen genvalgtes, men få måneder senere rejste formanden, H.K. Lyster fra øen. 25

26 Ved Afskedsfesten for Herr Dommerfuldmægtig Lyster. Mel: Over den lette Bølge... Velmødt i Dag til Festen...Hurra - Hurra. Velmødt er Hædersgæsten... Hurra - Hurra Vi vil Dem alle hædre...hurra - Hurra Inten fortjener bedre...hurra - Hurra. De vil os nu forlade...til Jydens Land Vi siger "det er Skade"... thi mon vi kan vinde de samme Sejre...mod fremmed Magt - Husk at i Fjendens Lejre...man staar paa Vagt. Vel har vi andre "Store"...i vores flok, som et Points kan score... det tror vi nok. Lindgren og Holger Skytte...samt Kielberg 2 stedse har gjort sin Nytte... Jo, Jo - Jo, Jo. Ibsen vi har - og Møller...paa vores Front - Skade vi mistet Schiøler...det gjorde ondt, men Oskar vi har tilbage...og en Adjunkt - Ingen kan sikkert klage... paa dette Punkt. Den Dommer vi nu vil love... at ej vi vil - lægge os til at sove...i ædel Strid. Klubmester vil vi være...endnu en Tid. Og saa ønsker vi Herr Lyster...et "godt Farvel" Vind Hæder ved Jyllands Kyster..Vi ønsker Held. Vor Formand vi bringer Takken...For svunden Tid, glem ingensinde Skakken...for Dagens Slid, Hr. Lyster var formand for Rønne Skakforening fra 26/3-35 til sin afrejse fra øen d. 1/6-37 efter at være udnævnt til dommer i Hornslet. 26

27 1937/38 Klubturneringen forsøgtes gennemført med 5 deltagere i hver klasse i 5 klasser. Turneringen blev aldrig færdigspillet for 1. og 5. klasse. Så der kunne ikke udnævnes en klubmester. Amtsturneringen i holdskak blev afviklet i 3 klasser med hver 6 deltagende hold. A-klassen:1. Nexø 33 p. 2. Svaneke 30 p. 3. Rønne 27½ p 4. Østerlars-Østermarie 27 p. 5. Aakirkeby 18 p. 6. Allinge 14½ p. B-klassen: 1. Rønne 35½ p. 2. Nexø 30½ p. 3. Svaneke 29½ p. 4. Østerlars-Østermarie 25 p. 5. Aakirkeby 18½ p. 6. Allinge 11 p. C-klassen: Rønne, Nexø og Østerlars-Østermarie 8 p. 4. Svaneke 4 p.5. Allinge 2 p. 6. Aakirkeby 0 p. Ved enkeltmandsturneringen: blev ingen rønnespiller placerede. Bornholmsmester blev Frantz Larsen, Østermarie. Arne Larsen opnåede 4 p., E. Lindgren fik 3 p. og Søren Nielsen fik 2 p. 29. marts 1938: Generalforsamling. Efter at have taget afsked med formanden H.K. Lyster 1/ valgtes adjunkt Arne Larsen til ny formand. Under eventuelt opstod en noget varm og personlig disput mellem Søren Nielsen og Lindgren. Bort med krakileriet. Arne Larsen, formand Arne Absalon Kofoed Larsen, , var søn af P.A. Larsen og dermed bror til skakopgaveforfatteren K.A.K. Larsen. Arne Larsen, der var cand. mag og lektor ved Statsskolen i Rønne, skrev som særlig kender af Bornholms naturforhold flere bøger om Bornholm blandt andet: "Bornholms flora", 1956 og "Læså - Bornholm fra tidernes morgen" Desuden var Arne Larsen en velanskreven stryger ved Bornholms Amatørorkester. 1 Arne Larsen var en energisk formand og bl.a. initiativtager til matcherne mod Københavns Skakforening, samt besøg af den svenske stormester Gideon Ståhlberg. Esben Munch 27

28 9. april 1938: På et bestyrelsesmøde vedtoges det, at bestyrelsesmedlemmerne møder til spilleaftnerne efter følgende plan: Arne Larsen 1.ste, Holger Larsen 2.den, H. Chr. Møller 3.die, P.K. Hansen 4.de og Ipsen 5.te tirsdag i hver måned. Medlemslisten indeholder pr. 1/4: 31 medlemmer. Desuden vedtoges det at lade bygmester Engel fremstille et demonstrationsbræt. Brikkerne udskæres i krydsfiner af elever på Rønne Statsskole. 1938/39 Der findes ingen underretning om klubturneringen. Amtsturneringen for hold blev afviklet med 10 mandshold i A-klassen. Der deltog 5 hold både i A- og B-klassen. Resultaterne blev: A-klassen: 1. Rønne 59½ p. 2. Østerlars-Østermarie 44 p. 3. Svaneke 43½ p. 4. Nexø 31 p. 5. Aakirkeby 22 p. B-klassen, hvor alle kampe blev omregnet til 10 points: 1. Rønne 31½ p 2. Østerlars- Østermarie 26 p. 3. Svaneke 16 p. 4. Nexø 14½ p. 5. Aakirkeby 12 p. Ved Rønnes hjemmekampe var der flere tilskuere til stede, idet følgende medlemmer er opnoteret: Carl Hansen, Poul Nielsen, Bademester Petersen, P.K. Hansen, Levin jun. m.fl. Enkeltmandsturneringen blev vundet for 2. gang af Carl Jensen, Nexø. Rønne havde 4 spillere med i mesterklassen: 2. Søren Nielsen, 4. Peter Pedersen, medens E. Kjellberg og E. Lindgren forblev uplaceret. 4. december 1938: Et stort arrangement løb af stabelen, idet man havde fået nordensmester og stormester Gideon Ståhlberg, Sverige til at spille simultan. Han spillede mod 41 spillere: 17 fra Rønne SF, 2 fra Rønne Arbejder Skak, 6 fra Svaneke, 1 fra Østerlars, 3 fra Nexø, 4 fra Aakirkeby, 1 fra Allinge og 1 udenfor klubberne. Kampene varede 5 timer 15 minutter. Resultatet blev, at Ståhlberg vandt 33, spillede 6 remis og tabte 2 til Ejnar Olsen, Rønne Arbejder Skakklub og Arne Larsen, RSF. Blandt remisspillerne finder vi Oskar Nielsen. Efter kampen udtalte Ståhlberg, at han ikke havde ventet så forholdsvis hård modstand på Bornholm, da afsides liggende provinser gennemgående viser svagere spil. Det var forholdsvis dyrt at få Ståhlberg til Bornholm, så efter ansøgning til Dansk Skak Union modtog man 30 kr., hvilket svarede til den større pris, Ståhlberg skulle have p.g.a. den lange rejse. Det officielle tilbud lød på 50 kr., men Bornholm måtte give 80 kr. Kampene var arrangeret af Rønne Skak Forening og afvikledes på Afholdshotellet. 21. februar 1939: En privat holdkamp mellem Rønne Skakforening og Rønne Arbejder Skakklub endte med en sejr til RSF på marts 1939: Generalforsamling. Bestyrelsen genvælges. I formandens beretning indgår de smukke resultateter i Amtsturneringen: Både nr. 1 i A- og B-rækken. Desuden nævnes 28

29 simultankampen med Ståhlberg. Med hensyn til køb af ur, er der lavet en urfond. Generalforsamlingen forløb sagligt og roligt. Det vedtoges efter forudgående forhandling med værten, der havde bebudet højere lokaleleje, ikke at spille de tre sommermåneder juni, juli og august, og derved bevare den nuværende husleje. 1939/40 Klubturneringen blev gennemført med 12 spillere. Der var egentlig tilmeldt tre ekstra, men de gennemførte ikke. Resultatet blev:1. Arne Larsen 9½ p Oskar Nielsen og E. Lindgren 8 p. 4. Gunnar Olsen 7 p. For amtsturneringen for hold foreligger der ikke en endelig placering, men RSF vandt alle sine tre kampe: 11-5 over Aakirkeby, 10-6 over Svaneke og 10½ - 5½ over Nexø. I B- klassen omregnes til 10 points: men RSF vandt alle sine to kampe: 6-4 over Aakirkeby, 6-4 over Svaneke og tabte 4-6 til Nexø. Enkeltmandsturneringen blev vundet for anden gang af Frantz Larsen, Østermarie. I mesterklassen blev: Oskar Nielsen nr. 3, Gunnar Olsen, Holger Larsen og P.K. Hansen opnåede ikke placering. 27. september 1939: Bestyrelsesmøde hos formanden. Klubbens vinterturnering spilles alle mod alle. En anonym borger har udsat en smuk vandrepokal, "et gedigent Sølvbæger", som skal vindes tre gange i træk eller fire gange i alt. Det vedtages desuden, at udsætte "Dansk Skak Unions" emblem til de tre bedste spillere. Turneringen skal være færdig til medio marts. Turneringsleder er formanden. Tvivlsspørgsmål angående turneringen afgøres af bestyrelsen. 21. marts 1940: En privat holdkamp mellem Rønne Skak Forening og Rønne Arbejder Skakklub endte med en sejr til RSF på Poul Hage-æraens start: 6. marts: her finder vi for første gang Poul Hages navn i forbindelse med Rønne Skakforening. Poul Hage, der på dette tidspunkt var en af Danmarks stærkeste spillere, spillede simultan mod 25 spillere. Kampene varede 3½ time, og dr. Hage vandt 18, fik 4 remis og tabte 3. Han fik stor betydning for udviklingen af skak på Bornholm. Bornholm gik nærmest ind i en guldalder på det skaklige område. 29

30 Poul Hage En skakspiller, der i en årrække var dominerende i Rønne Skak Forening, var Poul Hage. I perioden fra var han meget aktiv i foreningen, hvor han også var drivkraften i højnelsen af spillestyrken på Bornholm. I 30'erne og 40'erne blev han regnet for en af Danmarks bedste skakspillere. Efter 1958 deltog han sporadisk i enkelte holdkampe og i vandt han VM for læger! Der deltog 250 læger fra forskellige lande. 3 af de franske læger var på Frankrigs landshold. Poul Hage blev født d. 16. marts 1906 i Brændelev ved Næstved. Faderen var læge, og da Poul Hage skulle vælge uddannelse, gik han i faderens fodspor. I studietiden spillede han skak i Studenterforeningens Skakklub, og i 1929 blev han mesterspiller. I de følgende år helligede han sig studierne, hvorfor det ikke blev til så meget med skakken. Dog "terroriserede" han Næstved og omegn i årene I alt deltog Poul Hage som mesterspiller i 13 DM-turneringer med følgende resultater: 1931 i Frederikshavn, hvor det blev til en 6-8 plads bl.a. sammen med Jens Enevoldsen. Der deltog 18 spillere i mesterklassen dukker han op ved DM i København. Her bliver det til en plads blandt de 20 deltagere i Herning blev det til en 1-3 plads sammen med Erik Andersen og H. Normann-Hansen. Han blev nr. 3 i omkampen. Der deltog 26 spillere i mesterklassen i Odense. Poul Hage vinder sit første DM, idet han uddelt ender på en 1. plads blandt de 20 deltagere i Ålborg. Atter endte han uddelt som nr. 1 blandt 8 deltagere. 30

31 1939 i Næstved. Poul Hage bliver nr. 5 blandt de 10 deltagere i København. Poul Hage repræsenterer for første gang Rønne Skak Forening. Han ender på en 2-4 plads blandt de 10 deltagere i Odense. Poul Hage ender på en 4-5 plads. 11 deltagere i Århus. Her opnår han en uddelt 2. plads efter Jens Enevoldsen. 9 deltagere i København. Han slutter på 1-2 pladsen sammen med Bjørn Nielsen. Desværre døde Bjørn Nielsen før der kunne afvikles en omkamp. Derefter blev Poul Hage udnævnt til danmarksmester i Ålborg. Poul Hage bliver 1-2 sammen med Jens Enevoldsen. Det viste sig umuligt at arrangere en omkamp, hvorfor man trak lod. Det faldt ud til Poul Hages fordel, hvorfor han for 4. gang kunne smykke sig med titlen danmarksmester. 10 deltagere i Odense. Poul Hage fik en delt 4-7 plads blandt 9 deltagere i Odense. Poul Hage deltager for sidste gang i DM med en 9-11 plads blandt de 12 deltagere. Poul Hages spillestil er bedst karakteriseret af Alfred Christensen i "Skakbladet" 1938: "Hage vinder sine mesterskaber ved et spil, der er lige så rent og tiltalende som mesteren selv. Den kolde og klare fornuft stråler formelig ud af hvert træk. Han er typen på den bundsolide og på langt sigt arbejdende positionsspiller. Han kan kombinere som den bedste, men hans kombinationer er altid en logisk følge af tilkæmpede stillingsfordele". Poul Hages idealer var Capablanca og Normann-Hansen. Han var i besiddelse af en fin og dannet skakkultur, hvor etikken var sat i højsædet. Dette kommer til udtryk i "Festskrift til Jens Enevoldsen", 1973, hvor Poul Hage skriver et essay med titlen: "Skakspillerens etiske problemer". Poul Hage deltog en enkelt gang ved Skak-OL, nemlig den mærkelige i München i 1936, der var et Hitler-propagandastævne, hvor hvert hold deltog med 10 mand. Poul Hage fik her en score på 50 %. Efter 40 års praksis gik Poul Hage på pension. Han flyttede tilbage til sin hjemegn og i september 1972 mødte han op i Næstved Skakklub. Her spillede han 12 år indtil sin død i Og som det seriøse menneske han var, forsøgte han også her at højne skakniveauet. Han blev fast mand på Næstveds 3. divisionshold, hvor han nåede at spille 76 kampe med en score på 80%. Han tabte kun 5 kampe, og af de sidste 16 partier fik han 15 points. Efter 1972 deltog han en enkelt gang i påskestævnet. 31

32 I 1973 vandt han veteranklassen. Som Jens Enevoldsen skriver om Poul Hage på dennes 70 års fødselsdag - selvfølgelig! I 1975 vandt han den såkaldte "Gøngeturnering" med maksimumpoints, altså 100%. Jens Enevoldsen slutter sin hyldest til Poul Hage på dennes 70 års-fødselsdag med følgende salut: "Til slut det ikke uvæsentlige. Til lykke Hage, og mange gode år endnu, inden du stiger af. Hvis det går, som mange tror, så vil jeg mindes min gamle ven Ossip Bernsteins ord: Jeg er sikker på, at de vil sidde dernede, Lasker, Tjigorin, Steinitz og hele holdet for at få de sidste varianter i siciliansk. De vil også tage pænt mod dig". Foruden alt det ovennævnte, beskæftigede han sig også med problemskak, hvor han vandt mange præmier på sine konstruktioner. Desuden ejede han en af Nordens største samlinger af skaklitteratur. Som læge var Poul Hage godt klar over risikoen ved et svagt hjerte, og allerede i Rønne havde han ytret noget til sin kompagnon om, at hans eget hjerte var slidt. Alligevel forstod han at indrette sit liv efter det. Før sin død havde han planer om at rejse til Florida, men han nåede det ikke, da han døde d. 11. december Vi skal se et par eksempler på Poul Hages spillestil: Det første parti er fra DM i Ålborg Hvid: Poul Hage, København Sort: Johs. Petersen, Ålborg 1. d4 e6 2. c4 d5 3. c3 f6 4. g5 e7 5. f3 c6 6. e3 a5 Den variant, man selv holder af at spille, giver man som bekendt et fortrin selv over for de varianter, der har fået teoriens blå stempel - og vel med rette. Alligevel kan Johs. Petersens patenttræk få det til at gibbe i én - der er jo, hvis man skal tro autoriteter som f.eks. Lasker eller Aljechin endnu aldrig sket noget som helst på nogen af skakbrættes fløje. 7. c2 bd7 8. d3 dxc4 9. xc4 a4 10. O-O a5 11. ad1 h6 12. h4 d5 Hidfører ganske vist et par lettende afbytninger, men koster rokaden. Forholdsvis bedre er xd5 cxd5 Ikke xh4 for 14. xe6 14. xe7 xe7 15. e2 For at spille springeren til d3, en omstændig manøvre, der ikke forstærker det endelige og uundgåelige spil på et centralgennem-brud. 15. e5 hurtigt efterfulgt af e4, ville stille sort over for et svært, vel uløseligt problem a6 16. f4 c6 17. b1 g5 18. d3 f6 19. fe1 d6 20. e4 dxe4 21. xe4 f7 22. de1 f8 23. b4 b5 24. c2 c6 25. e2 g7 Parerer det truende de d2 b6 27. h4 32

33 a6 Her var g6 mere forsigtigt. Hvid ville herpå endnu få en hård kamp. Trods "svækkende" bondetræk og det deplacerede kongetårn har Johs. Petersen med sædvanligt glimrende taktisk overblik fået en helhed ud af stillingen. 28. de5 Et kompliceret og meget smukt positionsoffer, der skal svække g5 ved spærring for den sorte dronning fxe5 På c7 kunne følge 29. hxg5, hxg5 30. g4 og offer på g xe5 c7 30. hxg5 b7 her gav d5! den sidste chance. 31. gxh6 h7 [Om xh6 så 32. g4 h7 (32... g6 33. xg6 xg6 34. e5 osv.)] 32. g4 e8 33. g7 xg7 34. hxg7 xg7 35. g5 h7 36. e3 Samme manøvre ville følge efter 32. -, g8 [1:0] (Noter af Bjørn Nielsen) Det andet parti er fra DM i København Hvid: Poul Hage, Rønne Sort: Jens Enevoldsen, København 1. e4 e6 2. d4 d5 3. c3 f6 4. exd5 Denne variant, som er analyseet af Svenonius, er ret harmløs. Hvid vælger spillemåden af psykologiske grunde. For det første er sort næppe forberedt på varianten, og for det andet vil den fredelige afbytning i centrum være egnet til at bibringe ham den urigtigeopfattelse, at hvid spiller på remis, og derved hensætte ham i en sorgløs feriestemning exd5 5. g5 e7 6. d3 c6 For passivt. aljechin anbefaler 6... c6 7. ge2 O-O 8. O-O h5 Denne aflastningsmanøvre kræver for megen tid. 9. xe7 xe7 10. d2 f6 Et ganske fint udtænkt træk, som gør det muligt for sort at besvare ge med f4. Til dette formål var imidlertid 10.-, d6 bedre egnet - rent bortset fra, at situationen kræver udvikling og ikke dybsindighed. Som så ofte før bekræfter det sig, at Morphys lære om den hurtige mobilisering - trods al moderne strategi - hører til skakspillets evige sandheder. 11. ac1 g6 Mod hvids voksende udviklingsforspring har sort intet tilfredsstillende forsvar. 33

34 Teksttrækket svækker den hidtil intakte kongestilling og burde undgåes længst muligt. Det mindre onde var 11. -, f5 hvorefter hvid dog med 12. xf5, xf5 13. g3, f4 14. d3 bevarer en fordel. 12. f4 g7 13. f5 Efter sorts 11. træk er f-bondens fremrykning af overordentlig kraft g5 Sort har næppe noget bedre 13.-, eller xf5 koster officeren efter 14. g4 og efter 13...gxf5 har hvid et bekvemt angrebsspil i f-linien. 14. d1 Reserven føres frem d7 15. f2 h5 En hvid springer på g4 kan sort ikke tillade. 16. g4 h4 Koster g-bonden og dermed også h- bonden. Der er dog intet forsvar, thi 16.-, h6, som Enevoldsen foreslog efter partiet, besvares med 17. h4, f6 18. g2! med afgørende trussel h1 17. h3 c5 18. c3 cxd4 19. cxd4 b6 20. xg5 f6 21. xh4 e5 Pointen i sorts skinangreb på 22. g5 skal følge 22.-, xd3 23. g6, h5! 24. xh5, c7, og den umiddelbare fare er afværget. 22. c2 Opgivet. Nu truer såvel 23. g5 som 23. b3, og 22.-, Dxb2 hjælper ikke, da hvid spiller 23. dxe5, xc2 24. exf6 med hurtig gevinst. eks. 21. ad1, b7 22. f3, et og bonden falder. [1:0] Dette var Jens Enevoldsens første nederlag i tre på hinanden følgende turneringer om danmarksmesterskabet. (Noter af Poul Hage).. 34

35 Vi skal også se et eksempel på problemkomponisten Poul Hage: Poul Hage 1. Præmie magasinet 1930 Mat i 2 træk 1. b1 truer 2. xe4 mat. Sort kan lave 8 forskellige springertræk, med 8 forskellige matter. Mat i 3 træk 1. f2 truer 2. xb7 truer tf xg4 3. f , xg4 2. g8+, h2 3. g ,e5 2. f6+, g3 4. e4++ 4 modelmatter og ingen hvide bønder. Tiltalende åben stilling og stille (dvs. ikke skakgivende) trussel. En udmærket opgave. Skrev dommeren. Hilding Fröberg. Preben Børge Petersen 35

36 27. marts 1940: Bestyrelsesmøde hos boghandler Møller (alle mødt).det blev vedtaget, at der ved klubbens turneringer skal anvendes følgende regel: Hvis et medlem har påbegyndt turneringen og igen er ophørt dermed, inden han har spillet 25% af de planlagte kampe, skal han helt slettes. Har han spillet mere end 25% af kampene, skal der tillægges ham et 0 for de resterende kampe. Endvidere blev følgende vedtaget: Indtil nærmere faste regler indenfor Bornholms Skakunions Enkeltmandsturnering må en mand i Rønne Skakforening for at kunne deltage i Enkeltmandsturneringens mesterklasse først have placeret sig i klubbens egen turnering. Dette er vedtaget af hensyn til de absolut aktive og flittige turneringsmedlemmer indenfor klubben. Til den nu snarlig begyndte Enkeltmandsturnering bliver vore medlemmer altså indstillet i den rækkefølge de har placeret sig i den nu afsluttede klubturnering. Det påtænkes at foreslå Dr. Hage at holde demonstration 1. og 3. mandag i de tre efterårsmåneder. 2. april 1940: Generalforsamling (efter at have været udsat en uge). Formanden kom ind på følgende i sin beretning: 1) Amtsturneringen. Selv om der manglede en kamp, havde Rønne allerede vundet. 2) Kampen med Arbejderskakklubben som endte 21-7 til RSF. 3) Simultankamp mod Dr. Hage. 4) De enkelte medlemmers personlige resultater. 5) Den hjemlige turnering, som vandtes af Arne Larsen, som altså blev den første, der fik sit navn i pokalen. Under eventuelt blev det pålagt bestyrelsen at skaffe 2 ure. Det blev også op til bestyrelsen at formå Dr. Hage til at give skakteori i løbet af efteråret eventuelt i forbindelse med Arbejderskakklubben. Efter sæsonafslutning førte man statistik over medlemsfremmødet: det største antal fremmødte på en aften var 20, det mindste antal var 7 og i gennemsnit mødte 9, /41 Klubturneringen dette år vandtes for første gang af Oskar Nielsen med 9½ points. Nr. 2 blev E.Lindgren med 8½ points og 3. Arne Larsen med 8 points. Der blev spillet enkeltrunde, og der var 12 deltagere. Amtsturneringen i holdskak blev aflyst p.g.a. forholdene. Enkeltmandsturneringen vandtes for 1. gang af Oskar Nielsen med 4 points uden tabspartier. I mesterrækken deltog 6 spillere og nr. 2 blev Carl Jensen, Nexø med 3½ points. Nr. 3 Frantz Larsen, Svaneke 3 points. I protokollen står følgende: "Den kun 18-årige O. Nielsen har hermed for første gang erobret Bornholmsmesterskabet til Rønne! Vi venter os meget af denne evnerige unge spiller!" 36

37 Oskars far, Søren Nielsen blev nr. 6. Gunnar Olsen, Rønne blev nr. 3 i A-klassen, ud af 8 spillere. Bestyrelsesmøde d. 9. september 1940: Bestyrelsen vedtog at spille efter samme regler som året før. Desuden at der skulle spilles to kampe mod Arbejderskakklubben, og at deltage i Amtsturneringen, hvis den blev til noget. Dr. Hage ville man overtale til at give teori samt gode råd med hensyn til at indkøb af 3 nye ure. Det vedtoges også at flytte spillepladsen hen til Hotel Nutiden (til en årlig husleje på 100 kr.) med torsdag som spilleaften, idet krigsforholdene har indskrænket driften af Afholdshotellet, således at klubben kun må spille til kl. 22 og endvidere næppe kan få opvarmet lokalet i vintertiden. Derefter drøftede man en eventuel sammenlægning af Rønne Skak Forening og Rønne Arbejderskakklub. Men det stilledes i bero. 15. december: Poul Hage spiller igen simultan mod 24 spillere. Kampene varede denne gang 3 timer og 55 min. Dr. Hages resultat: 14 vundne, 2 remis og 8 tabte. Dr. Hage var ikke tilfreds med dette resultat og udbad sig en revanchekamp hen på foråret. Blandt vinderne var Oskar Nielsen, Arne Larsen, E.Lindgren og Gunnar Olsen. 25. marts 1941: På bestyrelsesmødet blev medlemstallet gjort op til 27 medlemmer. 27. marts 1941: Generalforsamling (13 medlemmer mødt op). Formanden omtalte: Amtsturneringen, som var blevet aflyst, Enkeltmandsturneringen, som lige var påbegyndt samt simultankamp mod Dr. Hage. Desuden kom han ind på medlemstallet, der nu var 25. Der bør skaffes flere nye medlemmer. Omtalte indkøbet af 2 nye ure. Bestyrelsen genvælges, og der blev sendt en hilsen til foreningens tidligere formand, Dommer Lyster, Hornslet. 30. april 1941: Den årlige privatkamp mellem Rønne Skakforening og Rønne Arbejder Skakklub endte med en sejr til skakforeningen på 14½ - 11½. Foråret 1941: En cupturnering med 12 deltagere resulterede i en sejr til H.C. Møller over Oskar Nielsen. Dette år havde man ikke ført statistik over fremmødet. 1941/ august: I et brev til foreningens medlemmer kan lektor Arne Larsen meddele, at den tidligere Danmarksmester, Dr. Poul Hage, har lovet at møde op og deltage i turneringer på Bornholm. Klubturneringen vandt dr. Hage med maksimumpoints 12, 4 points foran nr. 2 Arne Larsen med 8 points. Oskar Nielsen blev nr. 3 med 7½. Der var 7 deltagere og man spillede dobbeltrunde. B-klassen havde 7 deltagere og C-klassen 8. 37

38 november: Amtsturneringen for hold afvikles, med Poul Hage på 1. brættet for Rønne. Dr. Hage vinder alle sine tre partier. Resultatet blev: 1. Rønne 12½ p. 2. Svaneke 12 p. 3. Nexø 11 p. 4. Aakirkeby ½ p. B-klassen: 1. Nexø 21 p. 2. Rønne 20 p. 3. Svaneke 14 p. 4. Aakirkeby 5 p. Enkeltmandsturneringen: Bornholmsmester for 2. gang: Oskar Nielsen med 4½ p. 2. Carl Jensen, Nexø 4 p. og 3. P. Østerby, Aakirkeby 4 p. 7 deltagere. A-klassen: nr. 1 Gunnar Olsen og nr. 6 Søren Nielsen. B-klassen: nr. 2 Johs. Hansen. 22. januar: Poul Hage spiller på 1. bræt for Rønne i en telefonmatch mod Nexø. Han vinder. Resultatet: 4-2 til Rønne. 26. februar: Poul Hage spiller simultan mod 24 spillere. Han vandt 22, spillede 1 remis og tabte 1. Kampene stod på i 3 timer og 15 min. 10. marts 1942: Bestyrelsesmøde hos formanden. Alle var til stede. Det vedtoges at købe præmier til indeværende års vindere af C- og B-klassen samt til nr. 2 i A-klassen. Der må ofres ca. 4 kr. på hver præmie. Desuden blev man enige om, at der skulle uddeles en "flidspræmie" til et af de medlemmer, der er mødt op hver aften i hele sæsonen. Der skal trækkes lod på generalforsamlingen om de tre værdige medlemmer: O. Nielsen, G. Olsen og Johs. Hansen. Der skal sættes forhandlinger i gang med drejeren om 3-5 sæt nye brikker, og man skal anskaffe 15 lynlåse til brikposer. En udfordring fra Hasle Arbejderskakklub om en match blev berammet til d. 16. april. Til slut drøftede man spilleaftenen samt foreningens forhold til Unionen. 19. marts 1942: Generalforsamling (20 medlemmer var mødt). Formanden omtalte i sin beretning følgende aktiviteter: 1) Amtsturneringen, hvor Rønne SF blev nr. 1 i A-klassen og nr. 2 i B-klassen 2) Telefonmatchen 22. januar mod Nexø. Rønne vandt ) Kampen mod Rønne Arbejderskakklub. 14½ - 11½ til RSF. 4) Oskar Nielsen blev Bornholmsmester. 5) Simultankamp mod Dr. Hage. 6) Klubturneringen blev vundet af Dr. Hage med 12 points ud af 12. Nr. 2 blev Arne Larsen, der fik en cigaretæske, det samme som vinderen af B-klassen Jens Kofod. Vinderen af C-klassen Ipsen fik som præmie en tændstiksæskeholder med inskription. 7) "Flidspræmien" gik til Gunnar Olsen: En skakbog af Erik Andersen. 8) Cupturneringen foråret 1941 med 12 deltagere vandtes af H.C. Møller (præmie: en kop kaffe). Sæsonen begyndte med 25 medlemmer og sluttede med 37 (15 nye og 3 afgåede). Mødedeltagelsen gennemsnitlig pr. aften: 18,5 pr. aften mod 9,4 i sæsonen Formanden kunne endvidere meddele, at der var skaffet lynlåse til alle skakposerne. Alle blev genvalgt. 38

39 Under eventuelt blev det foreslået og vedtaget, at udnævne Bademester Pedersen og Lektor P.A. Larsen til æresmedlemmer af foreningen. Næste års turnering blev også drøftet. E. Lindgren foreslog, at et nyt medlem aldrig straks kunne spille i A-klassen. Poul Hage kom med et modforslag, at en ny spiller, der efter indhentede oplysninger af bestyrelsen skønnes stærk nok godt straks kan anbringes i A-klassen, såfremt der da er plads i denne. Skriftlig afstemning førte til 15 for Poul Hage og 2 for Lindgren. 2 blanke. Herefter har bestyrelsen altså fuld handlefrihed i tilrettelæggelse af turneringen. marts - april: arrangeredes en cupturnering som Poul Hage vandt i finalen over Oskar Nielsen. I Tim Hardings bog "The fighting fajajowicz" fra 1996 findes følgende parti spillet i Rønne 1942 : Hvid: Oskar Nielsen Sort: Poul Hage 1. d4 f6 2. c4 e5 3. dxe5 e4 4. f3 4. a3 er det sikreste c6 5. e3 d6 6. exd6 g4 7. d7 xd7 8. e2 f6! 9. c2 f5 10. d1 [Eller: 10. a4 O-O-O med truslen 11.-, c5 12. b5, a6 med dronningevinst.] b4 11. bd2 O-O-O 12. a3 xd2 13. xd2 [På: 13. xd2 xd2 14. xd2 xb2 15. c1 d7 vinder 16. hd8 en officer] xf2! Var dette finalepartiet? [0:1] 30. april: en privatkamp mellem Rønne Skakforening og Rønne Arbejder-Skakklub på 17 brætter, havde Poul Hage som vinder på 1. bræt. Kampen vandtes af RSF med 11½ - 5½. 21. maj: en lynturnering med 14 deltagere afvikledes. Der spilledes alle mod alle med forgave: en A-klassespiller afleverede bonde f7 til en B-klassespiller ( og samme med en B- til en C-klassespiller). A-klassespilleren gav Sb1 mod en C-klassespiller. Kampene begyndte kl og var færdige kl. 24. Godt råd: Vi bør en anden gang begynde kl. 19 eller Dr. Hage var leder og deltog ikke. Resultatet: 1. Oskar Nielsen 12 p. 2. Jens Kofoed 10½ p. 3. H.C. Møller 10½ p. 30. juli: Rønne Skakforening modtager 38,34 kr. som en andel i Berleme-Nix legatet. Efter sæsonafslutning førte man statistik over medlemsfremmødet: det største antal fremmødte på en aften var 24, det mindste antal var 14 og i gennemsnit mødte 18, /43 Klubturneringen dette år vandtes af Poul Hage med maksimum 12 points. Nr. 2 blev Arne Larsen med 8½ p og nr. 3 blev Emil Levin med 6½ p. Oskar Nielsen blev nr. 4. Der var 7 39

40 deltagere i A-klassen og man spillede dobbeltrunde. Der blev endvidere spillet i en B-, C- og D-klasse med h.h.v. 7, 7 og 8 spillere. I D-klassen var endvidere tilmeldt yderligere 3 spillere, der dog ikke gennemførte. Her finder vi endvidere en anden prominent bornholmer: Mogens Glistrup, der blev nr. 5 i klassen med 6½ points. 27. august 1942: bestyrelsesmøde hos H.C. Møller. Alle var til stede og Dr. Hage var med som gæst. Klubben havde modtaget 38,34 kr. fra Berleme - Nix legatet. Årets turnering skal afvikles efter samme regler som foregående år. Af andre planer er: lynturnering uden forgave, lynturnering senere, cupturnering, simultanmatch mod Dr. Hage samt en match mod Arbejderskakklubben. Dr. Hage lovede at gennemgå lærerige partier første torsdag i hver måned kl Mod forventet tilladelse vedtoges at forlænge spilletiden fra september: afvikledes en stor lynturnering med 16. deltagere. Poul Hage gik ubesejret gennem turnering. 15 points af 15 mulige. Nr. 2 Jens fik 12! november: Amtsturneringen i holdskak afvikledes, men Dr. Hage spillede kun et parti, som han vandt. Resultatet af turneringen blev:1. Rønne 12 p. 2. Svaneke-Østermarie 9 p. 3. Nexø 8 p. 4. Aakirkeby-Klemensker 7 p. B-rækken blev slutstillingen: Rønne og Svaneke- Østermarie 19½ p. 3. Nexø 17 p. 4. Aakirkeby-Klemensker 4 p. 17. december: Juleafslutning. Der var tre punkter på programmet: 1. Poul Hage demonstrerer klassiske 2-, 3- og 5-trækkere. 2. Poul Hage spiller et blindparti mod klubbens æresmedlem Bademester Pedersen. Dr. Hage vandt efter 27 træk. Hvid: Poul Hage (blindt) Sort: Bademester Pedersen 1. e4 e5 2. f3 c6 3. c3 c5 4. xe5 xe5 5. d4 c6 6. dxc5 f6 7. c4 O- O 8. O-O d6 9. cxd6 cxd6 10. f4 e6 11. xe6 fxe6 12. xd6 f7 13. e5 d5 14. xd5 exd5 15. xd5 d7 16. e6 e8 17. exf7 xf7 18. g5 d8 19. ad1 h6 20. g3 e8 21. fe1 d8 22. xe8 xe8 23. e5 e6 24. d6 g5 25. g4 f7 26. f5 e7 27. f6# [1:0] 3. Lynturnering med 20 deltagere. Dr. Hage vandt. Januar 1943: Poul Hage forærer klubben 4 skakbøger, der derved danner grundlaget for det oprettede bibliotek. Bogsamlingen udvidedes d. 25. marts, idet æresmedlem lektor P.A. Lar- 40

41 sen skænkede klubben 9 bøger. Til at varetage biblioteket blev udnævnt boghandler H.C. Møller februar: Igen etableredes en telefonmatch mod Nexø/Svaneke. Poul Hage på 1. bræt vinder. Matchen endte 7-1 til Rønne. Dr. Hage, stående foroverbøjet, spiller simultan i foreningen den 18. feb Fra venstre ses Weinrich, Thor Jørgensen læsende i bog, foreningens formand Arne Larsen, der vinder sit parti (noterer han et godt træk?), Oskar Nielsen, Hjalmer Nielsen, Sejr, Rektor Dinesen og Johs. Hansen. 18. februar: Poul Hage spiller simultan mod 26 spillere. Resultat: 20 vundne, 3 remis og 3 tabte. Kampene varede 3 timer og 45 min. Vindere var Søren Nielsen, Knud Brandt og Arne Larsen. marts - april: Afvikles cupturneringen med dr. Hage som vinder over E. Lindgren. 28. februar, 21. marts og 4. april: Enkeltmandsturneringen blev afviklet på Hotel Rønne i Aakirkeby med Poul Hage som vinder med maksimumpoints 4. Nr. 2 Carl Jensen, Nexø 2½ p. og nr. 3. Oskar Nielsen 2. Desværre blev klassen stærkt reduceret, idet Østerby blev syg, Poulsen faldt fra p.g.a. dødsfald i familien og Pedersen udeblev uden at melde forfald. Den sidste glider derfor automatisk ud næste år, og Gunnar Olsen rykker ned. A-klassen havde 12 og B-klassen 18 deltagere, der afvikledes efter Monrads system. Fra Rønne deltog 41

42 12 spillere. Vinder af A-klassen blev Emil Levin og af B-klassen Knud Brandt (Rønne, gymnasiast, 17 år). 23. marts 1943: Bestyrelsesmøde hos Holger Larsen. Alle var mødt og Dr. Hage var med som gæst. (Kl Valgaften!). Af interessante punkter kan nævnes: Medlemstallet er 36 mod 32 i begyndelsen. Præmier i alle klasser. Flidspræmien uddeles til Johs. Hansen, der har mødt alle skakaftener året rundt. Det samme har Gunnar Olsen, men han fik præmien året før. Dr. Hage fortsætter den teoretiske gennemgang den 1. torsdag i hver måned. Drøftelser om en eventuel ungdomsafdeling under Oskar Nielsens ledelse næste år. 25. marts 1943: Generalforsamling: 22 medlemmer var mødt op. formanden aflægger beretning, hvor han omtalte årets begivenheder. Af andre interessante ting, som formanden tog op var oprettelsen af et bibliotek Poul Hage havde skænket klubben 4 skakbøger, og han blev efterfulgt af klubbens æresmedlem, lektor P.A. Larsen, der donerede 9 skakbøger. Om medlemstallet var der stor tilfredshed, idet det var steget fra 32 til 36. Desuden var fremmødet større i indeværende år end nogensinde før. Bestyrelsen genvalgtes. Under eventuelt fremkom forslag om udvidet samarbejde med Rønne Arbejderskakklub til 2 kampe om året. Der blev også foreslået 2 simultankampe med Dr. Hage om året. 20. april: Poul Hage vinder på 1. bræt en privatkamp mellem RSF og Rønne Arbejderskak Klub. Kampen endte 10-6 til RSF. 27. maj: En lynturnering vandtes af Poul Hage med maksimumpoints 14. Nr. 2 blev Oskar Nielsen med 13! Efter sæsonafslutning dette år over medlemsfremmødet: det største antal fremmødte på en aften var 21, det mindste antal var 15 og i gennemsnit mødte 19, /44 Klubturneringen endte (som sædvanligt) med, at Poul Hage vandt med maksimumpoints 12. Nr. 2 blev Oskar Nielsen med 8½ og nr. 3 Arne Larsen med 6½. Poul Hage har dermed vundet turneringen tre år i træk, hvorved den "smukke" pokal blev vundet til ejendom. Der figurerede kun to navne på pokalen foruden dr. Hages: 1940 Arne Larsen og 1941 Oskar Nielsen november: Holdturneringen vandtes igen af Rønne. Poul Hage vandt alle sine tre partier. Resultatet: 1. Rønne 15 p (af 18) 2. Nexø 10 p. 3. Svaneke 6½ p. 4. Aakirkeby- Klemensker 4½ p. B-klassen: 1. Rønne 24 p (af 30) 2. Nexø 13 p. 3. Svaneke 12½ p. 4. Aakirkeby-Klemensker 10½ p. Den sidste runde blev afviklet i Aakirkeby, og da det var under krigen, var togene mørklagte. Poul Hage og Oskar Nielsen fordrev derfor tiden med at spille skak i mørket, d.v.s. 42

43 blindt, medens bestyrelsen fulgte slagets gang i lommelygtens skær. Partiet forløb på følgende måde: Hvid: Poul Hage (Blindt) - Sort: Oskar Nielsen (Blindt) 1. d4 f6 2. c4 e6 3. c3 b6 4. e4 b4 5. d3 b7 6. c2 d6 7. ge2 O-O 8. O-O bd7 9. g3 c5 10. d5 exd5 11. exd5 e8 12. b5 e7 13. a3 a6 14. f5 f8 15. bxd6 ed8 16. xb7 g6 17. h6 e8 18. bd6 gxf5 19. xe8 xe8 20. xf5 ac8 21. xd7 xd7 22. f5 f6 23. g4 f7 24. g7# [1:0] 24. november: Den årlige match mod Rønne Arbejder Skakklub blev afviklet med RSF som vinder med RSF's overlegenhed var ikke så stor som resultatet viser. Poul Hage vandt på 1. bræt. 16. december: 20 medlemmer var mødt op til juleafslutningen. Programmet bestod af: 1. Dr. Hage gennemgik fornøjelige partiafslutninger, overraskende matter, patstillinger m.m. 2. Poul Hage spillede blindt mod en anden af klubbens senere berømtheder, bare på et andet felt, Mogens Glistrup. Partiet forløb på følgende måde: Hvid: Poul Hage (Blindt) Sort: Mogens Glistrup 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. f3 g4 4. e3 e5 5. xc4 h6 6. b3 xf3 7. gxf3 b6 8. c3 exd4 9. exd4 xd4 10. xh6 gxh6 11. xf7 d8 12. d1 xd1 13. xd1 d7 14. e6 b4 15. xd7# [1:0] Efter dette hurtige nederlag, blev der tilbudt taberen en revanchematch. Næste parti forløb nu på følgende vis: Hvid: Poul Hage (Blindt) Sort: Mogens Glistrup 1. e4 f6 2. c3 e5 3. f3 c6 4. b5 d6 5. O-O d7 6. d4 a6 7. xc6 xc6 8. e1 exd4 9. xd4 e7 10. b3 d7 11. b2 O-O-O 12. d5 xd5 13. exd5 xd5 14. xd5 f6 15. ad1 e8 16. d4 d7 17. e3 g6 18. b4 e8 19. b5 axb5 Dr. Hage erklærede mat i 4 træk: 20. a3 b8 21. c6 bxc6 22. xc6 og mat i næste træk [1:0] Aftenen afsluttedes med en lynturnering, hvor dr. Hage vandt. 24. februar: Poul Hage spiller simultan mod 23 spillere, med resultatet 16 gevinster, 3 remis og 4 tabte. Han tabte bl.a. til Oskar Nielsen og Gunnar Olsen. 16. marts 1944: Bestyrelsesmøde hos formanden kl (efter spilleaftenen). Alle var til stede. 43

44 Af interesse var et forslag til ændring af 4 til "Hvert medlem betaler ved optagelsen 1 kr. i indskud og dernæst som bidrag til foreningen ½ år forud 3 kr. 50 øre. Medlemmer under 18 år 1 kr. 50 øre. Passive medlemmer 5 kr. pr. år". Flidspræmien" måtte man trække lod om, da både Gunnar Olsen og Johs. Hansen har mødt alle aftener og begge har tidligere fået en sådan præmie. Det vedtoges at brandforsikre brikbeholdning og bibliotek for 500 kr. årlig. 26. marts: enkeltmandsturneringen blev afviklet med runder d. 20. februar, 12. og 26. marts i Aakirkeby. Her indtraf en sensation, idet Poul Hage måtte afgive et halvt points og samtidig dele 1. pladsen med Vagn Odgaard, Aakirkeby. Begge fik 6½ points. Omkampen vandtes dog af dr. Hage. Nr. 3 blev Oskar Nielsen med 5 points. Der var 8 deltagere.a-klassen havde samlet 12 deltagere. Her vandt Knud Brandt, Rønne med 5 points. B-klassen havde 10 deltagere med Burjedahl, Aakirkeby som vinder. 30. marts: Cupturneringen med 20 deltagere startede. Poul Hage vandt finalen over Gunnar Olsen. 11. maj: Der blev arrangeret en lynturnering med 16 deltagere. Poul Hage gik igennem med maksimumpoints 15. Oskar Nielsen blev efter omkamp nr. 2 med 12! Oskar Nielsen deltog endvidere i Dansk Skak Unions sommerturnering i København. Her opnåede han 3½ points ud af 7 i mesterrækken. Statistikken dette år viste: det største antal fremmødte på en aften var 27, det mindste antal var 16 og i gennemsnit mødte 20, /45 I klubturneringen skete en overraskelse, idet Poul Hage for første gang tabte et turneringsparti. Besejreren hed Emil Levin. Dr. Hage vandt alligevel turneringen med 13 points. Nr. 2 blev Emil Levin med 9½. Oskar Nielsen måtte tage til takke med 3 pladsen og 8½ points. B- klassen blev gennemført med 6 deltagere: 1. H.C.Møller 9½ p. 2. H. Ipsen 6 p. C-klassen havde også 6 deltagere: 1. Dr. Jacobsen 8 p. 2. P.K. Hansen 6½ p. En ungdomsturnering blev afviklet med 9 deltagere, der var mellem 8 og 17 år. Turneringen blev vundet af 1. Ejw. Westh (14 år) 14 p. 2. Hans Poulsen (11 år) 13½ p. 3. Henrik Jessen (17 år). 13 p. 4. september: Rønne får hjælp til propaganda for skakken med et indlæg i Bornholms Socialdemokrat. Der mødte dog kun 7 drenge op d. 6. september på den første klubaften. "Al begyndelse er svær, men nok en god sag værd." 44

45 19. september: Lektor P.A. Larsen bliver udnævnt til æresmedlem i den eksklusive forening: "Dansk Skakproblem-Klub". Lektoren har i mange år været et internationalt navn på skakproblemernes område. 22. oktober: En kamp mellem Rønne Skakforening og de øvrige klubber indenfor Bornholms Skak Union, resulterede i en sejr til RSF på 9-8. Poul Hage vandt over Vagn Odgaard på 1. bræt. Kampene blev afviklet på Hotel Rønne i Aakirkeby, og på hjemturen spillede traditionen tro Poul Hage og Oskar Nielsen et blindparti: Hvid: Oskar Nielsen Sort: Poul Hage 1. f4 d5 2. b3 f6 3. b2 c5 4. f3 g4 5. e5 e6 6. xg4 xg4 7. e3 f5 8. e2 h4 9. g3 h3 10. xg4 fxg4 11. e2 c6 12. c3 d6 13. d1 b4 14. d3 h5 15. f2 g2 16. a3 c6 17. O-O-O O-O 18. df1 e5 19. fxe5 xe5 20. e1 xb2 21. xb2 e5 22. d1? Fejltræk, idet hvid ikke må tage dækningen af d3 væk. Sort vinder med xd3 og dronningen falder f3? 23. f2 xf2 24. xf2 ae8 25. hf1 xh2 26. xf8 xf8 27. xf8 xf8 28. f2 f1 29. h1 h4 30. gxh4 g3 31. xg3 xg3 opgivet [0:1] 22. november: RSF spiller den årlige holdkamp mod Rønne Arbejder Skakklub. Poul Hage vinder på 1. brættet og kampen ender 8½ - 8½. 19. november og 3. december: Holdturneringen blev vundet af Rønne. Poul Hage spillede 1 parti på 1. brættet. Han vandt. 45

46 14. december: Juleafslutning. Poul Hage spillede to blindpartier samtidig mod h.h.v. A. Bech og E. Lindgren. Partierne varede 1½ og 2 timer. Dr. Hage vandt begge. "To fluer i et smæk". Vanen tro vandt Poul Hage den derpå følgende lyncupturnering med 18 deltagere. 15. februar: Lyssituationen er så alvorlig, at RSF ikke kan spille i Rønne Statsskoles lokale for en tid. Den sidste aften trøster medlemmerne sig med en lynturnering, som Poul Hage vinder med maksimumpoints 11 foran Oskar Nielsen med 8½. Der var 12 deltagere. Efter turneringen var der afsked med et af de flittige medlemmer, dr. Jacobsen, der flyttede til Hjørring. Slutreplik: "Nu lukker vi Skakkassen for en Tid, men vi kommer tilbage, naar Solen kommer højere på Himlen". Efter bombningen af Rønne d. 7. og 8. maj trak medlemmerne vejret dybt i 3 uger og begyndte igen torsdag d. 28. maj. 14. juni: Dr. Hage spiller simultan. Desværre mødte kun 7 modstandere op. Gunnar Olsen spillede imidlertid 2 partier, og resultatet blev, at dr. Hage vandt 5 spillede 1 remis og tabte juni: En lynturnering uden Poul Hage vandtes af Oskar Nielsen med 11 points ud af 11. Nr. 2 blev Riis med 9. RSF fører i løbet af denne sommer lange forhandlinger om en match med Den russiske Garnison. Det syntes dog at være løbet ud i sandet. Dansk Skak Union skænkede imidlertid 6 sæt bræt og brikker til garnisonen. Statistikken dette år viste: det største antal fremmødte på en aften var 20, det mindste antal var 7 og i gennemsnit mødte 15,0. 46

47 De gyldne år Af Bent Schiøtt Hansen 1945/46 Oskar Nielsen spiller en simultanmatch mod 14 spillere fra Østermarie Skakklub med resultatet 10 vundne og 4 remis. Man er nu flyttet til Statsskolens Biblioteksstue, efter at hotel Nutiden har opsagt foreningens lejemål, og i den udsendte Spiseseddel fra formanden Arne Larsen står der bl.a.: Har Freden sløvet vore Medlemmer eller hvorfor møder man saa daarligt op i Aar? En Del ganske unge og lovende Medlemmer er flittige, men med den gamle Stab er det rent galt! Et ikke ukendt fænomen også i dag! 10/2 vinder Rønne Skakforening over et hold bestående af spillere fra de øvrige klubbers hold (Nexø, Svaneke, Aakirkeby, Klemensker og Østermarie) med /2 vinder Dr. Hage en simultanmatch mod foreningens medlemmer 13 vundne, 2 remis og 2 tabte. 11/4 Rønne Arbejderskakklub vinder 18 0 over Rønne Skakforening! Man havde- oh Rædsel glemt det. I hast blev der i stedet arrangeret en simultanmatch mod den altid villige Dr. Hage, denne måtte dog afsluttes af Emil Levin, da Dr. Hage blev kaldt ud på sygebesøg. Matchen endte dog med 22 sejre og kun 3 tabte til konstellationen Dr. Hage/ Emil Levin. På stedet krævede Rønne Skakforening dog en revanchematch mod Arbejderskakklubben, som blev spillet den 25/4 med resultatet 10½-2½. Så man fik dog oprejsning! Klubturneringen vindes atter af Dr. Hage foran Oskar Nielsen. 24 deltager. 9/3 skriver Bornholms Tidende bl.a.: Usædvanlig skakdyst: Dr. Hage vil spille Skak ene Mand mod samtlige Bornholmere! Bornholms Tidende arrangerer i Samarbejde med Rønne Skakforening den morsomme Dyst, der begynder på Tirsdag, og hvor enhver skakinteresseret kan deltage. I artiklen beskrives udførligt reglerne for matchen samt udloves Smaapræmier i Kampens Løb. Matchen, der samtidig kunne følges i forretningsvinduet hos papirhandler Møllers startede den 12/3 og afsluttedes den 1/6 med remis. Frans Larsen, Østermarie og fru Petersen, Ruden 2, Rønne vandt de udsatte præmier. 47

48 Hvid: Dr. Hage Sort: Bornholm 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. f3 d5 4. exd5 f6 5. c4 e7 6. f1 g4 7. d4 bd7 8. xf4 O-O-O 9. h3 e4 10. g3 xf3 11. gxf3 f5 12. d3 xd3 13. xd3 xd5 14. d2 7f6 15. c3 h5 16. f2 xg3 17. xg3 d6 18. f2 f4 19. c4 f5 20. f1 g6 21. h4 c5 22. d5 a6 23. a4 he8 24. d1 e5 25. d2 f8 26. e3 c7 27. g2 h6 28. xf4 xf4 29. e2 [½:½] Årets bornholmsmester bliver atter Vagn Odgaard, Åkirkeby. På generalforsamlingen 28/3 kan der ikke vindes gehør for en 45-års jubilæumsfest! Af formandens, Arne Larsens, spiseseddel fremgår det, at man stadig væk ikke kan finde lokaler i byen, så man fortsætter i Statsskolens frokoststue. Det fremgår endvidere, foruden programmet for efteråret, at man har planer om, at invitere 5 stærke spillere fra Københavns Skakklub, der er en af landets stærkeste skakklubber til at besøge Bornholm den 22. september. Dette skal senere vise sig at føre til et længerevarende samarbejde, hvor Rønne Skakforening forstærket med lærer V. Odgaard er de stærke spillere fra Københavns Skakforening jævnbyrdige. 3/8-11/8 deltager Dr. Hage i Nordisk Skakforbunds Turnering, der er den første efter krigen. Dr. Hage bliver nr. 5 med 6 point, og således den bedst placerede danske spiller. Vinder bliver Osmo Kaila, Finland. 16/9: Så oprandt dagen for den første match mod Københavns Skakforening. I formandens meddelelse til Foreningens medlemmer står der bl.a.: Vi har inviteret et Hold på 6 Spillere fra Københavns Skakforening til et Besøg herovre Søndag den 22.ds. og de kommer! Glade og optimistiske tager vi kampen op med Fjenden, og vi har til denne Opgave fået Løfte om Assistance fra den stærke Spiller, Lærer V. Odgaard, Aaker. Københavns Skakforening vandt 4 2, Vindere for Rønne Skakforening var Dr. Hage, der vandt over Julius Nielsen og V. Odgaard, der vandt over A. Cruusberg. Oskar Nielsen, Emil Levin, Gunnar Olsen og C. J. Riis tabte alle. Arrangementet fik udførlig omtale i Skakbladet. Til de enkelte partier i protokollen for Rønne Skakforening er der knyttet følgende kommentarer: Dr. Hage`s gevinst: It is Easy, if you know how! V. Odgaard`s gevinst: 48

49 Tak fordi De kom Odgaard og ikke mindre fordi De vandt! Oskar Nielsen`s tabsparti: - en drabelig Kamp mellem to stærke Bjørne, men den ene Part bliver jo gerne på Valen Emil Levin`s tabsparti: Mon ikke Levin tørster efter Revanche ovenpaa dette Parti? Gunnar Olsen`s tabsparti: Ja, det var en gammel, men durkdreven Ræv G. Olsen maatte bide i Græsset for! Og endelig C.J.Riis` tabsparti: Begyndelsestrækket c2-c4 siges at være Hr. Gundersens Speciale og hans Klubkammeraters Skræk. At Løven fra Klemensker sin Kampiver tiltrods tabte pusten og til sidst knækkede Halsen, dokumenterer yderligere Københavnernes Dygtighed. I takkebrevet fra Københavns Skakforening inviteres Rønne Skakforening til en revanchematch næste år. 49

50 Bornholmske og københavnske skakspillere på ved Hammershus 1946: bagerst fra venstre, Bang-Christensen (Kbh), V. Odgaard, E. Levin, Julius Nielsen (Kbh), Gemzøe (Kbh). forest: Cruusberg (Kbh), Gundersen (Kbh), Giersing (Kbh), P. Hage og O. Nielsen 31/10: Dr. Hage vinder en simultanmatch mod Nexø Skakklub med 20 vundne, 2 remis og 2 tabte. Rønne Arbejderskakklub slås knebent i den årlige match med 8½ mod 7½. Amtsturneringen (Holdturneringen) 30/11 vindes overraskende af et sammensat hold fra Svaneke/Østermarie med 6½, efterfulgt af Rønne med 5½, Aakirkeby/Klemensker 5 og endelig Nexø med 1 point. Af Bornholms Tidende den 7/2 47 fremgår det, at Dr. Hage som deltager på det danske landshold i kampen mod Norge, og af Skakbladet fremgår det, at han vandt med 1½ mod ½ over en af den tids stærkeste spillere Olav Barda. Fra Oslo sendte Dr. Hage følgende postkort til formanden for Rønne Skakforening lektor Arne Larsen med alle de danske landsholdsspilleres underskrift + Olav Barda og en anden norsk landsholdsspillers underskrift: 50

51 Postkort fra Norge til Hr. Lektor A. Larsen 17/2-47 Af en meddelelse til alle medlemmerne fremgår det, at man må skifte spillelokale fra Statsskolen, der foreløbig må lukke på grund af mangel på brændsel, til: vort trofaste og elskværdige medlem Holger Larsen, Østergade 19. Der var stadigvæk rationering på mange ting efter krigens ophør, således også brændsel. Hos Holger Larsen spillede man således i ca. 2 måneder indtil Statsskolen atter fik brændsel Men man nød den venlige Gæstfrihed, Hygge og fru Larsens ualmindelige gode Kaffe. Årets klubturnering vindes atter af Dr. Hage foran Oskar Nielsen og Emil Levin. 5/2-5/3: Den nyindstiftede byturnering vindes af Axel Levin fra Rønne Arbejderskakklub efter omkamp med Oskar Nielsen. Der deltog i alt 18 spillere i 3 klasser På årets generalforsamling den 27/3 47 trækker formanden lektor Arne Larsen sig på grund af sygdom efter 9 år på posten. Ny formand bliver efter omvalg Politifuldmægtig Y. Lærkesen. Bornholmsmesterskabet vindes dette år af Oskar Nielsen, Rønne. 51

52 Y. Lærkesen, formand Y. Lærkesen var politifuldmægtig og formand for Rønne Skakforening , hvorefter han blev dommer i Silkeborg. Han døde i Esben Munch 1947/48 På årets første bestyrelsesmøde spiller man efterfølgende dette Konsultationsparti mellem: Hvid: Oskar Nielsen, H. Larsen og Johs., Hansen Sort: Dr. Hage, H.C. Møller,Y. Lærkesen 1. d4 f6 2. f3 e6 3. c4 c5 4. e3 b6 5. c3 b7 6. d3 e7 7. O-O O-O 8. d5 d6 9. e4 e5 10. e1 bd7 11. f4 exf4 12. xf4 e8 13. f3 f6 14. c2 e7 15. e5 xe5 16. xh7 h8 17. xe5 xe5 18. xe5 xe5 19. e4 d4 20. h1 f6 21. e7 xh7 22. xb7 ae8 23. xa7 g4 24. xb6 f2 25. xf2 xf2 26. h3 e3 27. xd6 fe8 [0:1] 17/4 spilles den årlige match mod Arbejderskakklubben med resultatet /5 vinder Dr. Hage med 11 vundne, 1 remis og 1 tabt til Gunnar Olsen i årets simultanmatch. 15/5 spilles den årlige match mellem Rønne Skakforening og Provinsen med resultatet 8½-8½., for første gang taber Dr. Hage et parti til en bornholmsk spiller, nemlig lærer V. Odgaard, Aakirkeby. Der skulle altså gå 8 år før dette hændte igen. Årets cupturnering vindes af Emil Levin, der slår Oskar Nielsen i det afgørende parti. Den nye sæson spilles der på Borgen, hver torsdag aften. Til det forestående 50-års jubilæum vedtages det at opkræve ekstra kr. 10,- fra hvert medlem. 52

53 14/9-47 var dagen, hvor man var inviteret til revanchematch hos Københavns Skakforening. Man blev modtaget ved Damperen af Julius Nielsen, der ledte Rønnespillerne, forstærket med V. Odgaard, til D Angleterre, hvor man spiste morgenmad. Herefter spillede man i Københavns Skakforenings lokaler i Kvindelig Læseforening med det fornemme resultat 3½-2½ til Rønne Skakforening. Resultaterne blev følgende: Københavns Skakforening Rønne Skakforening Julius Nielsen 0 Poul Hage 1 Cruusberg 1 V. Odgaard 0 Gemzøe 1 Oskar Nielsen 0 Gundersen 0 Emil Levin 1 Giersing ½ Gunnar Olsen ½ Pritzel 0 Y. Lærkesen 1 2½ 3½ Efter matchen indtog man en overdådig frokost med hummer, rejer og krebs, dertil øl og snaps! Aftensmaden var formanden for Københavns Skakforening, overretssagfører Giersing vært for. Matchen fik et udførligt referat i Bornholms Tidende og Skakbladet, hvor det bl.a. fremgik, at Bornholmerne havde trænet meget til Kampen og fik således Løn for Anstrengelserne gennem det smukke resultat. Efter et hyggeligt, kammeratligt Samvær, hvor der herskede den bedste Stemning, drog bornholmerne hjem igen til deres smukke Ø. Af Skakbladet for oktober måned fremgår det, at Dr. Hage spillede 1-1 mod den stærke svenske landsholdsspiller E. Lundin i landskampen mod Sverige, som Sverige vandt 12½- 7½. På en efterfølgende aften gennemgår Dr. Hage partier fra landskampen og spiller simultan med resultatet 21 vundne, 2 remis og 3 tabte. Økonomien er trængt, bl.a. fordi det nye spillested Borgen forlanger kr. 10,- pr. aften, så der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en kontingentforhøjelse til kr. 15,- for seniorspillere, kr. 5,- for juniorer og kr. 5,- for passive spillere vedtages. Herudover udsendes følgende meddelelse til medlemmerne: 53

54 Brev til medlemmerne 23. oktober 1947 om Bankospil. 19/11 afholdes den årlige dyst med Rønne Arbejderskakklub der for første gang vinder 11-9, bortset fra den ikke spillede match. 40 spillere deltog! 25/1-48. Den årlige amtsturnering (holdkampene) endte med følgende resultat: 1. Rønne 8 point, 2. Svaneke 5 point, og 3-4. Neksø og Aakirkeby med hver 2½ point. Af Rønnes 9 spillere vandt de 7 og 2 spillede remis. I alt 36 spillere deltog. På generalforsamlingen den 18/3 48 vedtages nye love for Foreningen. 19/4 får Rønne Skakforening revanche for det forsmædelige nederlag til Rønne Arbejderskakklub, idet man vinder 18½-6½, atter deltog der 40 spillere! Dr. Hage bliver nr. 2 i årets danmarksmesterskab, der afholdtes i påsken i Aarhus. Han gik ubesejret igennem turneringen. Oskar Nielsen vinder årets bornholmsmesterskab og vinder pokalen til ejendom. Årets klubturnering vindes atter af Dr. Hage med Oskar Nielsen som nr. 2. I alt 42 spillere deltog. 54

55 1948/49 Af Skakbladets september nummer fremgår det, at Dr. Hage har deltaget i en nordisk turnering mellem Danmark, Sverige og Finland. Danmark tabte en og vandt en over Sverige og spillede uafgjort med Finland. Dr. Hage vandt 2 partier og spillede 1 parti remis på 1. bræt. At gevinsten sidste år mod Københavns Skakforening ikke var en enlig svale fremgår af dette års match, der endte med en sejr på 4-1 til Rønne Skakforening. Resultaterne blev følgende: Rønne Skakforening Københavns Skakforening Poul Hage 1 Julius Nielsen 0 Oskar Nielsen 1 Gemzøe 0 V.- Odgaard 1 Bang Christensen 0 Emil Levin 1 Giersing 0 Gunnar Olsen 0 Gundersen Samtidig med denne match blev der spillet en match mellem Rønne Skakforening og Klemensker Skakklub, hvor Rønne vandt 4-0. Efter matchen drog man til Christianshøjkroen i Almindingen, hvor frokosten blev indtaget, for aftensmaden var Holger Larsen vært. Efter middagen spillede man en hurtigturnering, der blev vundet af V. Odgaard foran Gundersen og Bang Christensen. 15/11-48 vandt Svaneke Skakklub over Rønne Skakforening med 6 4. Et Sørgeligt nederlag. 21/11 afvikledes årets Amtskredskampe (holdturnering) med følgende resultat: A-klassen B-klassen Neksø Skakklub 2½ 2 Svaneke Skakklub 4½ 3 Rønne Skakforening 5 4 Klemensker Skakklub 0 Deltog ikke 24/11 afvikledes den årlige match mellem de 2 Rønne klubber. Rønne Skakforening vandt med /3 49: For første gang deltager Rønne Skakforening i de danske provinsmesterskaber. Kampene blev afviklet i Kalundborg, og Rønne stillede op med store forhåbninger. Resultatet blev en skuffende 3. plads efter Taastrup og Kalundborg. Dr. Hage, Oskar Nielsen og Johs. Hansen vandt, men såvel Gunnar Olsen som Y. Lærkesen havde gevinststillinger, som blev sat over styr i tidsnøden, ligesom Emil Levin skulle have holdt remis, så Provinsmesterskabet var inde for rækkevidde. 55

56 Dette års Bornholmsmesterskab blev vundet af Oskar Nielsen efter omkamp med Emil Andersen, Svaneke. Der deltog 22 spillere i 3 klasser. I årets danmarksmesterskab, der afholdtes i påsken delte Dr. Hage 1. pladsen med Bjørn Nielsen. Da Bjørn Nielsen desværre afgik ved døden forinden man kunne nå at afvikle omkampen, blev Dr. Hage danmarksmester. Årets klubturnering, hvor 30 spillere, deltog vandt Dr. Hage atter foran Oskar Nielsen. 1949/50 Man spiller fortsat på Missionshotellet, der er gået med til at reducere prisen pr. gang til kr. 8,00. I Bornholms Avis og Amtstidende skrives der om Foreningens program for den kommende sæson, ligesom man gengiver en karakteristik af Rønne Skakforenings mest fremtrædende medlem Dr. Hage, hvoraf det bl.a. fremgår, at Dr. Hage i topform, næsten er umulig at slaa for enhver. Den nye Danmarksmester har en glorværdig Fortid bag sig. Sit Livs store Bedrift udførte han, da han i 1937 stødte selveste Mester Erik ( danmarksmester Erik Andersen) fra Tronen. 11/9: Afvikles den efterhånden traditionsrige match med Københavns Skakforening. Julius Nielsen har i invitationen skrevet at københavnerne ikke var tilfreds, før de fik lagt hele det bornholmske hold - med Dr. Hage i spidsen ned. Resultatet blev en knusende sejr på 5½- ½, kun Johs. Hansen klarede ½ point, idet hans parti i en for ham gunstig stilling ikke blev færdigspillet. Kampen foregik i Lyngby Skakforenings lokaler (som Gundersen er blevet formand for). Efter matchen sejlede man over Lyngby sø til Frederiksdal, hvor man indtog frokosten. Herfra sejlede man over Furesøen til Fiskebæk, for at indtage kaffen, så man fik da sejlet en del denne dag! 13/10: vinder man over Svaneke Skakklub med 10½ - 3½. 14/11: Rønne vinder den årlige holdkamp (Bornholms Amts Skakkreds klubturnering) i Klemensker med 5 point foran Svaneke med 3½, Neksø med 3 og Klemensker med ½. B- klassen vindes af Svaneke med 4, og C-klassen af Svaneke. I alt 66 spillere deltog. Allerede den gang havde man problemer med deltagelse i de landsdækkende turneringer, således besluttes det på et bestyrelsesmøde den 13/3 at foreslå hovedkredsen, at man giver afkald på at stå som arrangør af hovedkredskampe mod til gengæld at modtage et rejsetilskud på kr. 40,- pr. spiller for 1 hold i A-rækken og 1 hold i B-rækken til hovedkredskampene om det danske provinsmesterskab. 56

57 I årets påsketurnering genvinder Dr. Hage atter det danske mesterskab efter lodtrækning mellem Jens Enevoldsen og Dr. Hage, idet de begge opnåede 6 point. Jens Enevoldsen fik til gengæld pengene. Det bemærkes, at Dr. Hage foruden at have slået Jens Enevoldsen gik ubesejret igennem turneringen. Den 12/4 vinder man over Arbejderskakklubben med 7½-3½. For første gang spillede et bornholmsk hold udenfor landets grænser, idet et udvalgt bornholmsk hold gæstede Ystad, hvor de var så ubeskedne at vinde med 7½-2½ point. En senere kamp på Bornholm må aflyses, fordi enkelte Ystad spillere ikke havde fået deres pasforhold i orden. I årets bornholmske enkeltmandsturnering (Bornholmsmesterskabet) vinder Vagn Odgaard, Nexø foran Oskar Nielsen. Der deltog blot 27 spillere i alt i 3 klasser. Årets klubmesterskab vindes atter af Dr. Hage uden tabspartier foran Oskar Nielsen. B- klassen vindes af Gummesen og C-klassen af E. Nielsen. Der deltog i alt 30 spillere. 1950/51 I den årlige match mod Københavns Skakforening var resultatet imødeset med spænding, idet der jo stod 2-2 i de hidtil spillede matcher. Men K.S. gjorde kort proces og vandt på bornholmernes hjemmebane med 4½-1½. Dr. Hage vandt over Julius Nielsen og Gunnar Olsen spillede remis mod Villads Junker. I partiet mellem Th. Haahr og Oskar Nielsen, havde Oskar Nielsen ikke fuldt med i det sidste nye i Dragevarianten i Siciliansk, hvor Th. Haahr præsenterede en nyhed, introduceret ved skakolympiaden i Jugoslavien af den danske landsholdsspiller Eigil Petersen, som der vandt sit parti i 10 træk. Den 24/11 vandt Provinsen for første gang over Rønne Skakforening med Der deltog 52 spillere! I årets Amtskredsturnering (holdkampene) vandt Neksø for første gang i A-klassen med 5½ point foran Svaneke med 3½, Rønne fik blot 3 på 3.pladsen og Klemensker 0 point. Rønne vandt B-klassen foran Neksø og Svaneke og C-klassen foran Svaneke. I alt deltog 54 spillere. Rønne byturnering blev vundet af Oskar Nielsen med 6½ point foran Dr. Hage med 6 point! Klubmesterskabet vindes af Dr. Poul Hage foran Emil Levin og Oskar Nielsen. 23 deltog. Det bornholmske mesterskab vindes af V. Odgaard foran Oskar Nielsen. At der dengang var vanskeligheder med afvikling af partierne kan man se af forhandlingsprotokollen, idet 57

58 "man af hensyn til den knappe tid, der er til rådighed mellem togtiderne, vil forlange hængepartier fra alle runder undtagen afslutningsdagens afviklede under klubbernes kontrol og medvirken inden man møder til den sidste spilledag." Rønne Skakforening får atter en danmarksmester, idet Oskar Nielsen vinder det danske korrespondancemesterkab for 1949/50 og går ubesejret igennem turneringen. I Skakbladet for maj måned kan man læse: Oskar Nielsen blev årets Danmarksmester i korrespondanceskak. Vi ønsker ham hjertelig til lykke med den velfortjente sejr, der er et resultat af ypperligt spil, påpasselighed og sej energi. Det er og skal være en kraftpræsentation at nå toppen, og derfor er det sjældent, at samme spiller klarer skærene det følgende år. De fleste korrespondancespillere har det på samme måde som den gamle græske Kong Sisyfus, der hånede guderne og som straf blev sat til at trille en sten op ad et bjerg i underverdenen, men hver gang han nåede toppen, trillede stenen ned igen, og han kunne begynde forfra. En del spillere ser kun sliddet og bliver hurtigt trætte, men den store mængde fortsætter år efter år, fordi de har opdaget, at skakspillets bjerg har mange afsatser, og udsigten er smuk fra dem alle. 1951/52 Rønne Skakforenings ansøgning om rejsetilskud fra Rønne Kommune besvaredes med følgende skrivelse fra byrådet: Under henvisning til Rønne Skakforenings hertil indsendte andragende af 15. september d.å. om et tilskud på nogle hundrede kroner til oprettelse af en rejsefond beklager byrådet efter behandling af sagen i sit møde den 24. september d.å. ikke at kunne imødekomme det ansøgte, da støtte til et formål som det angivne ligger uden for de kommunale opgaver. P.r.v. Underskrevet af borgmester N.C. Nielsen Det er nu 50 år siden, at Rønne Skakforening blev stiftet, og skakåret indledes med den efterhånden traditionsrige match mod Københavns Skakforening. Dette er den 6 match, og den blev spillet den 23. september i Hillerød. Af Skakbladets oktober nummer fremgår det, at der var almindelig ventet, at K.S. ville vinde en sikker sejr, men bornholmerne gik hårdt til sagen, og ved spisepausen havde de sikret sig et forspring på 3-2, idet Poul Hage med hvid havde vundet over Julius Nielsen, nr. 2 V. Odgård over Th. Haahr og nr. 4 E. Levin over C. O. Lynge, medens nr.3. Villads Junker og nr. 5 J. Bang Christensen havde vundet over henholdsvis Oskar Nielsen og Gunnar Olsen. Hængepartiet mellem A. Gummesen og M. Gundersen afvikledes senere til remis, så bornholmerne vandt en fortjent sejr med 3½- 2½. I de seks matcher står det nu 3-3, så der bliver kamp næste år på Bornholm. K.S.`s æresmedlem, Johs. Giersing, og formanden for Rønne Lærkesen, deltog i matchen som gæster. Lynturneringen blev vundet af K.S. med

59 I en meddelelse til medlemmerne den 10/10 står: Som tidligere meddelt fejrer vor forening sit 50-års jubilæum søndag den 21/ på Missionshotellet. Der spilles kl en kamp mellem R.S. og Provinsen med 25 spillere på hver side. Kl. 18,30 spises der middag. Prisen pr. kuvert er ikke over 12 kr. (eksklusive drikkevarer, ingen spiritus), og der vil til dem af medlemmerne, der ønsker at deltage i middagen, af jubilæumsfonden blive ydet et klækkeligt tilskud, i hvert fald mindst 6 kr. pr deltager. Man bedes tegne sig i god tid enten på den i foreningens spillelokale fremlagte liste eller telefonisk til et af bestyrelsens medlemmer. Tegning, som er bindende, kan ikke finde sted efter torsdag den 18/ Provinsen vandt i øvrigt med 17-8, men som det fremgår af Bornholms Tidende den 22/10: Den jubilerende Skakforening tabte, men det gav ikke Skaar i Glæden ved Rønne Skakforenings 50 Aars Jubilæumsfest. Morgenkaffe i forbindelse med 50 års jubilæet. Fra venstre Oskar Nielsen, Poul Hage, formentlig C. F. Villumsen (formand Dansk Skak Union), Julius Nielsen (Københavns Skakforening), og formentlig Cai Würtz (formand 8. Hovedkreds). Billedet er formentlig er taget af Gundersen (Københavns Skakforening). I middagen deltog de fleste medlemmer fra den jubilerende forening samt en del spillere fra øens øvrige klubber og disses formænd. Endvidere var til stede Formanden for Dansk Skakunion, C.F. Villumsen og formanden for 8. Hovedkreds Cai Würtz, Helsingør samt to medlemmer af Københavns Skakforening, Julius Nielsen og Gundersen. Hovedtalen blev holdt af lektor Arne Nielsen, hvis fader lektor P.A. Larsen var foreningens første formand, og som selv i en årrække har været formand for Foreningen. Endvidere holdt Villumsen, Würtz og Julius Nielsen samt formændene for de lokale klubber og en anden af foreningens tidligere formænd Dommer Lyster, der var kommet hertil fra Silkeborg taler. 59

60 Under festmiddagen blev Søren Nielsen udnævnt til foreningens æresmedlem. Til Foreningens jubilæum var følgende sang komponeret af H.C. Møller: Rønne Skakforenings 50 års Jubilæum Af H. C. Møller. Mel.: Herr Peder kasted' runer. Vi ved, der findes her en skakforening, så livsadspredende, det er vor mening, at spille skak er svært, denne kunst er ikke nem men RØNNE et par, "spidser" har, vi siger ikke hvem Fagre spil frydet har mit hjerte,. fagre træk har forvoldt mig smerte fagre spil! I denne sang vi kigger lidt tilbage, halvtreds år svandt, og i de svundne dage vi har så mange stunder tilbragt med vores skak, vor "sport" vi skylder meget og - her bringes skal en tak Fagre spil o.s.v. I mange år var NEXØ blandt de stærke, blandt andet var der smeden, ku' vi mærke, og efter bedste evne for Rønne sattes bom! fornyet kraft de fik dengang, den skolelærer kom. Fagre spil... I SVANEKE - - ved magten og ved kassen der ser vi Kofoed I som er så gelassen Tit Svaneke gør Rønne lidt kvaler, har vi set, de smutter op og tager førstepladsen nummer 1! Fagre spil... De KLEMES-spillere er få, men gæve, de gør jo, hvad de kan, men la'r sig tæver ja, de har Riis derhjemme, og "ris" de ude får, men dog humøret altid i den rette vinkel står. Fagre spil... I spidsen her på øen har vi KREDSEN, den Svaneke-Borgmester her i visen berømmes: han har magten! - gid han til Rønne kom, så blev vi støttet kommunalt, når kassen den var tom! Fagre spil... På kransekagens top ses UNIONEN, og her i dag vi finder situationen, at derfra ses en talsmand ved vores fest i da', og næste gang, vi søger om et tilskud, får vi "Ja"! Fagre spil... Se, når vi slutter denne lille vise, så vil vi da det ædle skakspil prise, og mange gode ønsker nu vor forening får, ja, gid den stadigvæk vil blomstre udi fremtids år. Fagre spil... "Tårnet". H. C. Møller 60

61 I anledning af stormester Gideon Stålbergs besøg skriver Bornholmeren den 27/1-52: 17-aarig Handelslærling slog den svenske Skak-Stormester. Gideon Ståhlberg vandt 28 Partier tre Bornholmere vandt, og seks spillede remis. Den 17-aarige Handelslærling Werner Petersen, Silkegade 12, Rønne, skabte Opmærksomhed om sig ved Søndagens Skakstævne, der ikke helt samlede den ventede Tilslutning, bl.a. fordi Skakspillere fra Svaneke og Omegn ikke naaede frem. I holdturneringen opnåede Rønne 5½, Neksø 2 og Svaneke 1½ points i I-klasse, Rønne 3½, Neksø 3 og Svaneke 2½ points i II-klasse og endelig opnåede Rønne 6, Neksø 2 og Svaneke 1 points i III-klasse. Det deltog 54 spillere. Rønne byturnering blev vundet af Oskar Nielsen foran Emil Levin i mesterklassen og Johs., Hansen vandt A-klassen. Bornholmsmesterskabet blev vundet af Emil Levin efter omkamp med Oskar Nielsen i mesterklassen, A-klassen vandtes af Verner Petersen, Rønne og B-klassen af Holger Clausen, Rønne. 32 spillere deltog. Årets klubmesterskab vandtes af Oskar Nielsen med 11 points foran Dr. Hage med 10 points og Emil Levin med 9½ points. A-klassen vandtes af Rich. Larsen med 10½ points foran H. Nielsen med 9½ points. 25 spillere deltog. På den sidste klubaften spillede Dr. Hage simultan mod 14 spillere med resultatet 9 vundne, 3 remis og 2 tabte. Formanden, Y. Lærkesen, havde forladt øen og i stedet for ham blev Oskar Nielsen på generalforsamlingen valgt til ny formand. 61

62 Oskar Nielsen, formand Den spiller på Bornholm, der har betydet mest for skakken er uden tvivl Oskar Nielsen ( ). Han var søn af arbejdsmand Søren Nielsen, det senere æresmedlem af Rønne Skakforening. Oskar Nielsen blev født i 1922 og indmeldte sig i Rønne Skakforening som 12-årig i 1935, og han var et særdeles aktivt medlem lige til sin død i Han deltog i det første Bornholmsmesterskab, der blev afholdt i 1935, og i alle følgende. Han dominerede bornholmsk skak i årevis. Af de 65 Bornholmsmesterskaber han deltog i, vandt han de 27 i perioden Altså 46 år imellem det første og det sidste. Desuden vandt han et utal af klubmesterskaber i Rønne Skakforening (56 år imellem første og sidste), og blev dansk mester i korrespondanceskak for turneringen der begyndte i Samtidigt med at den blev afsluttet i 1951, fik han sit bedste resultat ved danmarksmesterskabet i nærskak, da han blev nummer 3 i mesterklassen, nr. 1 og 2 blev landsholdsspillere. Hvis Oskar ikke havde det geografiske uheld at bo på Bornholm, ville han kunne have drevet det meget videre. Også på det organisatoriske plan gjorde Oskar sig gældende. I over 40 år var han formand for Rønne Skakforening, og han var også formand for Bornholms Amts Skakkreds i mange år. Oskar var meget pligtopfyldende og meldte aldrig afbud. Så sendt som fem dage før sin død var han med på Rønne Skakforenings førstehold i mesterrækken, og her bidrog han til klubbens overraskende sejr over det førende hold. Han spillede sine skakpartier helt ud. Han var uddannet slagter og drev i mange år egen slagterforretning i Rønne og efter han som 74-årig stoppede med sin slagterforretning, steg hans spillestyrke væsentligt. Således scorede han 6 point ud af 7 mulige klubturneringen 1998/99, og var således meget tæt på endnu et klubmesterskab. På Rønne Skakforenings mange rejser til holdkampe, var han den samlende kraft. Og når det kneb med økonomien, så hjalp Oskar gerne de unge spillere. 62

63 Følgende parti blev spillet i landsholdsklassen i korrespondanceskak og noterne er sat af Oskar Nielsen i "Landsholdsklassens korrespondancepartier 1949" optrykt i Skakbladet september Hvid: Henry Pedersen, Fredericia Sort: Oskar Nielsen, Rønne 1. f3 d5 2. g3 f6 3. g2 c5 4. O-O c6 e6 er muligvis bedre 5. d4 e6 6. c4 e7 7. c3 O-O 8. cxd5 exd5 9. g5 e6 10. c1 På dxc5 følger d4 og sort står tilfredsstillende c4 Partiet er nu kommet ind på den svenske variants baner. Sort har en mindre svaghed på d e5! c8 12. e3 h6 13. xf6 xf6 14. f4 g6 15. f3 e7 16. g4 g7 17. g3 h7 Hvid står godt, men sorts stilling er solid. 18. cd1 b8 For at få modspil på dronningefløjen. 19. h4 c8 20. d2 b5 21. e4 dxe4 22. xe4 f5 23. a3 d5 24. gxf5 gxf5 25. d6 c7 På grund af truslen b c5 xc5 27. dxc xf4! Har hvid overset dette da han trak a3? 28. c6 xg2 29. xb8 e3 30. f3 f4 31. c6 xb8 Hvid ofrer springeren på b8 med det samme, hvis a6 (ikke c6 for d5) d5 - f2, g8 og sort står udmærket. 32. xf4 g8 33. f2 g4 34. e2 a6 35. c7 Sort må passe på hvids c-bonde, der er ved at blive farlig e5 36. b3 c3 37. c2 c6 38. e4 d7 På d4+ følger d1!, xc2 - og sort ville være i vanskeligheder. 39. e3 d4 40. xd4 g3 41. f2 xd4 42. xg3 xc2 43. e4 g6 44. xc3 e3 45. f4 b4 46. h5 Hvid prøver at lokke sort til at placere kongen forkert xh5! 47. e4 g4 48. d6 f2 49. c8= xc8 50. xc8 d3 51. f3 c1 52. e7 xa2 Slutspillet er håbløst for hvid. 53. c6 c1 54. a5 g5 55. g3 h5 56. h3 h4 57. c6 xb3 58. xb4 a5 59. c2 a4 60. h2 c1 61. g2 d3 62. f3 f4 63. a3 h3 64. g3 f5 65. b5 e6 [0:1] 63

64 At Oskar Nielsen også mestrede nærskakken illustreres af følgende parti spillet i 3. division den 10. november 1968, med noter at Poul Hage i Bornholms Tidende i 1976 med overskriften "En hyldest til Bornholms skaks førstemand igennem adskillige år". Hvid: Flemming Preuss, Næstved Sort: Oskar Nielsen, Rønne. 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 d6 6. c4 e6 7. b3 e7 8. e3 a6 9. f4 En mere energisk variant består i trækkene e2, 0-0. g4 osv a5 10. f3 xb3 11. axb3 b8 Sort forbereder en aktion på dronningefløjen. straks 11. b5 går ikke på grund af 12. e5 med gevinst. 12. O- O Den lange rokade kommer i betragtning de 12. -, e5 strander på 13. fxe5, g4 14. g3 osv O-O Som man ofte ser det i Siciliansk, har sort udskud rokaden for at hindre hvids planlægning. Nu må sort rokere for at få h- tårnet i spil. 13. g3 e8 14. f5? Et forhastet fremstød, da sort lukker af i centrum. 14. ad1 bød på flere muligheder e5 15. f3 b5 16. g5 Bedre var d2. Hvid har reelt intet kongeangreb b4! 17. d5 Fremskynder sammenbruddet. Hvid får efter den efterfølgende afbytning svage bønder på c2, d5 og f xd5 18. exd5 xg5 Helt rigtigt den hvide springer truede med at indtage den gode plads på e xg5 f6 20. e3 b5 21. h4 Bonden på d5 er dødsdømt. Derfor dette angrebstræk e4! 22. g4 xd5 23. g5 fxg5 24. xg5 b6 25. f2 Hvid er fortabt. Går kongen til h1 falder bonden på f e3! 26. e2 d2 27. xe3 xe3 Et fint parti, karakteristisk for Oskar Nielsens spillestil. Poul Hage [0:1] Esben Munch 64

65 1952/53 Søndag den 21. september 1951 spillede man den årlige match mod K.S. Resultatet blev en sejr til københavnerne med 3½-2½. Resultaterne blev: Rønne Skakforening Københavns Skakforening Poul Hage 0 Julius Nielsen 1 Oskar Nielsen 0 Villads Junker 1 Emil Levin 1 Per Møller 0 A. Gummesen 1 O. Lynge 0 Johs. Hansen 0 Fru Ingrid Larsen 1 Verner Pedersen ½ M. Gundersen ½ 2½ 3½ Der stå nu 4-3 til Københavns Skakforening efter 7 års matcher. Efter matchen foretog man udflugt til Rytterknægten Østerlars Rundkirke Strandvejen langs Hammersø til Sandvig og videre til Hasle Sorthat. Turen foregik i øsende regnvejr. Årets holdkampe fik følgende resultater: A-klassen B-klassen C-klassen Rønne Skakforening 4½ 4 2½ Neksø Skakklub 3 3 Deltog ikke Svaneke Skakklub 1½ 2 3½ Efter ønske fra Fabrikken Søholm spillede man søndag den 14/ en skakkamp mellem Rønne Skakforening og Arbejdernes Skakklub i Rønne. For Rønne Skakforening spillede Oskar Nielsen og fra Arbejdernes Skakklub spillede W. Petersen. Oskar Nielsen, der er kendt som 5 gange bornholmsmester og Verner Pedersen, der vandt over den svenske stormester Gideon Ståhlberg. Partiet blev spillet i Søholms udstillingslokale i Snellemark med Søholm`s nye skakspil i keramikfigurer. Det sæt brikker, man spillede med, tilfaldt den vindende klub. Oskar Nielsen vandt for Rønne Skakforening, der derved vandt såvel bræt som brikker. Byturneringen vandtes af A. Gummesen med 4½ point foran Oskar Nielsen, ligeledes 4½ point og Emil Levin med 4 point i mesterklassen. A-klassen vandtes af E. Jensen med 6 point. Årets bornholmsmesterskab vandtes atter af Oskar Nielsen, der gik ubesejret igennem turneringen med 6½ point af 7 mulige. Nr. 2 blev A. Gummesen med 5 point. A-klassen vandtes af Norman Kofoed med 5½ point. B-klassen vandtes af Peter Birk med 4½ point. Der deltog i alt 30 spillere. Årets klubturnering blev vundet af Oskar Nielsen med 8 point af 9 mulige, Emil Levin blev nr. 2. B-klassen vandtes af P.K. Hansen. 65

66 1953/54 Torsdag den 17. september blev der spillet en simultan-blindmatch mod O. Rasmussen, København, der var soldat i Almegårdslejren. På grund af tidsnød blev matchen færdigspillet som almindelig simultan-match med resultatet 8 vundne og 2 tabte. A. Gummesen og Erik Jensen vandt, resten tabte. Den årlige match mod Københavns Skakforening blev afviklet i Sweitzerhuset i Hertadalen i Lejre ved Roskilde. Resultatet blev desværre, at københavnerne vandt med 5 1. De enkelte resultater blev: Københavns Skakforening Rønne Skakforening Julius Nielsen ½ Poul Hage ½ Per Møller 1 Oskar Nielsen 0 Villads Junker 1 A. Gummesen 0 Lynge ½ Johs. Hansen ½ Gundersen 1 Gunnar Olsen 0 Fru Ingrid Larsen 1 P.K. Hansen Atter placerede Oskar Nielsen sig fornemt i kampen om mesterskabet i korrespondanceskak, hvor han opnåede en fornem 4 plads med 9½ points. Reinholdt Nielsen, Maribo vandt. Der deltog 16 spillere. I årets landskamp mod Sverige deltog Poul Hage på 2. bræt, hvor han spillede 2 remis partier mod den stærke svensker K. Sköld. Sverige vandt Bent Larsen scorede 1½ point af 2 som bedste dansker ved denne lejlighed! Årets holdkampe blev afviklet med følgende resultater: Mesterklassen A-klassen B-klassen Rønne Skakforening Neksø Skakklub 2 1 Ingen deltagelse Svaneke Skakklub Der deltog 48 spillere. Som optakt til årets danmarksmesterskaber, der afvikles i påsken i Aarhus, viser Skakbladet følgende parti fra sidste års turnering. Partiet er spillet mellem Hvid: Henry Nielsen, Grindsted Sort: A. Gummesen, Rønne 1. e4 c5 2. f3 c6 3. c4 bedre 3. d4 d6 4. O-O f6 5. d3 e6 6. c3 e7 7. g5 O-O 8. a3 a6 åbningen har ikke været spillet særlig fremragende fra nogen 66

67 af siderne. Hvid har ikke spillet det i Siciliansk næsten nødvendige træk d2-d4 og sort har forsømt at sikre sig fuldstændig kontrol med centrum med e5. Den sorte stilling må dog gives fortrinet. Sort kan nu uden større fare tillade sig operationer på fløjene. 9. e1 b5 10. a2 Her kommer løberen til at føre en højest tilbagetrukket stilling under hele partiet c7 11. e2 d4! rigtigt. Nu får sort fuldstændig kontrol over centrum. 12. xd4 cxd4 13. d1 b7 14. f3 [ikke 14. e5 for dxe5 15. xe5 d6 16. xd4 xh2 17. f1 c6 med tydelig sort fordel] ac8 15. c4 Noget må hvid gøre for at befri sig, men om denne metode er den rigtige, må der vel sættes spørgsmålstegn ved. Måske var f4 muligt h6 16. h4 d7 17. b4 g5 Sort kan tillade sig dette fremstød. 18. g3 e5 19. b2 Hvid savner allerede gode træk h5 20. f2 g7 21. h4? xg3 22. xg3 f5! 23. h3 g4 hxg5 var næppe bedre. 24. fxg4 fxg4 25. h2 f4 26. g3 Tvungent. f3 27. f1 cf8 28. xf3 gxf3 29. f2 g4 30. h1 xe4! Et korrekt løberoffer, som hvid ikke kan modtage: exd4 xd4 31. h3 xh3 32. xh3 c6 33. h1 f6 34. e1 g6 35. d1 f8 36. g1 h5 37. f2 b7 38. b3 bxc4 39. xc4 d5 40. a2 e4 41. dxe4 dxe4 42. b1 e6 43. b2 f6 44. d1 h6 45. c2 e3 46. g1 e2 47. f2 d2 [0:1] Årets Bornholmsmesterskab vindes af Oskar Nielsen efter omkamp med Emil Levin, der begge sluttede på 6 points. A-klassen vindes af Erik Jensen, Rønne og B-klassen af Henning Jensen, Hasle. Klubturneringen vindes af Oskar Nielsen med 7 points af 7 mulige! Nr. 2 bliver Emil Levin med 6 points. A-klassen vindes af Rich. Larsen. Byturneringen dette år vindes af Emil Levin med 5½ points foran Oskar Nielsen med 4½. A-klassen vindes af Christoffersen. 1954/55 På grund af problemer med pladsen på Missionshotellet må man flytte klublokalerne til Dams Hotel. Der gøres forsøg på at oprette en kamp- og rejsefond, men uden held. Den 9 match mod Københavns Skakforening finder sted i Rønne med resultatet 3½-2½ til Rønne Skakforening. De enkelte resultater blev: 67

68 Rønne Skakforening Københavns Skakforening Poul Hage 1 Julius Nielsen 0 Oskar Nielsen ½ Th. Haahr ½ Emil Levin 1 Lynge 0 A. Gummesen 0 Villads Junker 1 Gunnar Olsen ½ Gundersen ½ Harald Nielsen ½ Fru Haahr ½ 3½ 2½ Rønne fik således revanche for det forsmædelige nederlag året før. I Bornholms Tidende kan man bl.a. læse følgende dette år: Skakmesterskaberne for Bornholm Spændende dyst mellem Børge Andersen og Oscar Nielsen i gaar Amtskredsen under Dansk skakunion havde i gaar arrangeret de afsluttende kampe om bornholms-mesterskaberne, og kampen mellem Børge Andersen og Oscar Nielsen var naturligvis den, der var imødeset med størst interesse. Den blev som ventet ogsaa meget spændende. Efter en snes træk havde Oscar Nielsen bragt sig selv i en saa gunstig stilling, at Børge Andersen maatte spille yderst korrekt for at klare sig ud af de forviklinger, som Oscar Nielsen havde sat for ham. Her viste han sin kunnen og spillede sig elegant frem til sejr efter ca. 100 træk. Børge Andersen blev dermed bornholmsmester med syv points. Nr. 2 blev Oscar Nielsen med fem, nr. 3 Emil Levin, der ogsaa opnaaede fem points, men blev slaaet af Oscar Nielsen. I a-klassen var det store spørgsmaal, hvem der skulle rykke op i mesterklassen og resultaterne blev, at Damgaard, Rønne vandt med 5½ points af seks mulige. Harald Nielsen, Rønne 5 points. I b-klassen sejrede H.,E. Christoffersen, Svaneke med Knud Christoffersen, Svaneke på andenpladsen. 30 spillere deltog. Den årlige holdturnering endte med følgende resultater: Mesterklassen A-klassen B-klassen Rønne Skakforening Neksø Skakklub 2½ 0 1 Svaneke Skakklub 1½ Ingen deltagere 1 Der deltog 42 spillere. Årets klubturnering vindes af Emil Levin med 7 points foran Oskar Nielsen med 6½. B- klassen vindes af K. Saarup foran V. Thornberg H. 68

69 Rønne Skakforening har fået et nyt medlem den 21-årige landsholdsspilleren Børge Andersen, der aftjener sin værnepligt i Almegårdslejren. Den 3/3 spiller Børge Andersen en simultankamp mod 25 spillere fra Rønne med resultatet 20 vundne, 2 remis og 3 tabte. I den forbindelse fortalte Børge Andersen om den netop afsluttede skakolympiade i Amsterdam, hvor han repræsenterede Danmark på smukkeste vis. I Skakbladet dette år kan man læse: Børge Andersen tildelt skønhedspræmie. Ved påsketurneringen i Ålborg var der i landsholdsklassen udsat en skønhedspræmie for det bedste parti. Bedømmelsen er foretaget af H. Norman-Hansen, København, der tilkendte Børge Andersen præmien (et sølvcigaretetui) for hans parti i næstsidste runde mod M.A. Kupferstich." I Holbæk vinder Rønne Skakforening mesterskabet for 8.Hovedkreds med 5½ point af 6 mulige. På holdet deltog Børge Andersen, Oskar Nielsen, Emil Levin, A. Gummesen, Gunnar Olsen, der alle vandt samt Harald Nielsen, der spillede remis. Taastrup blev nr. 2 med 3½ point. Ved finalen om Provinsmesterskabet Kr. Himmelfartsdag i Fredericia opnår Rønne Skakforening kun 2 point, idet de to landsholdsspillere Poul Hage og Børge Andersen var de eneste vindere. Emil Levin, Oskar Nielsen, A. Gummesen og Gunnar Olsen taber alle. Årets byturnering vindes af Børge Andersen med 6½ points foran Oskar Nielsen med 6 points. Henning Jensen vinder A-klassen med 6½ points. På årets generalforsamling ønsker E. Lindgren, at den årlige match mod Københavns Skakforening skulle ophøre, da klubben ikke økonomisk kunne klare både denne og hovedkredskampene. Dette blev dog imødegået af formanden, der ikke mente, at man kunne undslå sig, nu da man stod for at skulle spille den 10. i rækken mod K.S. i København. Det vedtoges endvidere, at man fortsat skulle spille på Dams Hotel. Der var endvidere forslag fremme om, at man skulle afvikle den årlige byturnering eller eventuelt fortsætte denne som en kupturnering. En Sidste Aften før Sommerferien Lynskak vindes af Børge Andersen foran A. Gummesen og Poul Hage. 1955/56 På det første bestyrelsesmøde i det nye skakår blev det endelig vedtaget at ophøre med byturneringen, da det næsten udelukkende var spillere fra Rønne Skakforening, der deltog. I Skakbladets augustnr. kan man læse, at Børge Andersen vandt mesterklassen i Nordisk Turnering dette år. 69

70 Rønne Skakforening udlignede til 5-5 i de hidtil 10 spillede matcher mod Københavns Skakforening, idet man vandt dette års match i København med 4½-1½. De enkelte resultater blev: Københavns Skakforening Rønne Skakforening Julius Nielsen 0 Poul Hage 1 Villads Junker 0 Emil Levin 1 Lynge 0 Oskar Nielsen 1 Gundersen 1 A. Gummesen 0 P.F. Rasmussen ½ Harald Nielsen ½ Willumsen 0 Damgaard 1 1½ 4½ Til landskampen mod Sverige den 11. og 12. august har Rønne Skakforening 2 spillere med, nemlig Børge Andersen og Poul Hage! Klubturneringens A-klasse vindes dette år af Oskar Nielsen med 5 points af 5 mulige, Børge Andersen bliver nr. 2 med 3½. Poul Hage og Emil Levin måtte udgå. B-klassen vindes af H. Nielsen, og C-klassen vindes af Hans Marcher. 33 spillere deltog. Kupturneringen i Aakirkeby vindes af Oskar Nielsen over J. Damgaard i finalen, da Børge Andersen måtte trække sig, p.g. af bortrejse fra øen. På generalforsamlingen den 22. marts 1956, der indledes med mindeord over den afdøde tidligere formand Dommer H.K. Lyster, Silkeborg, besluttedes det bl.a. at man skal spille en telefonmatch mod Blekinge Skakforbund i samarbejde med Bornholms Tidende. Formanden Oskar Nielsen i samarbejde med Juel-Nielsen forklarer enkelthederne. Det vedtages at matchen skal finde sted på Dams Hotel, og at man ikke vil opkræve entre. Det vedtages endvidere at omlægge foreningens regnskabsår til kalenderåret. Den 29/ spiller Rønne Skakforening så den planlagte telefonmatch mod Blekinge Skakforbund. Matchen varede 6 timer, og for Rønne spillede Poul Hage, Oskar Nielsen, Emil Levin og Gunnar Olsen. Rønne vandt matchen med 3-1. Aftenens speaker var Harald Nielsen. 70

71 Telefonmatch mod Blekinge 1956: Aftenens speaker Harald Nielsen. De enkelte resultater blev: Rønne Skakforening Blekinge Skakforbund Poul Hage 1 B. Andersson, Karlskrona 0 Oskar Nielsen 1 Nordstrøm, Karlskrona 0 Emil Levin 0 A. Johansson, Karlskrona 1 Gunnar Olsen 1 W. Karlson, Karlskrona

72 Telefonmatch mod Blekinge 1956: Poul Hage. Hvid: Dr. Poul Hage, Rønne Skakforening Sort: B. Andersson, Karlskrona Lettisk Gambit 1. e4 e5 2. f3 f5 3. d4 fxe4 4. xe5 f6 5. e2 Som svar på sorts gambit vælger hvid solide og sunde udviklingstræk d6 6. g4 f5 7. c3 e7 8. O-O bd7 9. f3 xg4 Overvejelserne fortjente 10. fxe4, men hvid, der har behandlet åbningen bedst, får i alle tilfælde stillingsfordel. Sort har besvær med at fuldende sin udvikling og da han søger lettelse ved afbytning, svarer hvid med en kombination 10. fxg4 g6 11. c4 c6 12. e6 g5 13. xe4! Løberen på g6 er overbelastet. Sort er nu i en meget farlig situation. Det anbefales at undersøge fremkomne stilling nøje xc1 14. xd6 e7 15. xc1 Ingen af de lette hvide officerer kan slås og hvids dronning skal på sorte felter f6 16. f5 xe6 17. f4 xf5 Med de lette hvide officeres forsvinden er den direkte matfare for sort overstået, men hans stilling er håbløs, da hans officerer er ganske passive. 18. xf5 d6 19. g5 e8 20. ae1 c7 21. f7 b6 22. b3 a6 23. c4 b6 24. b4 a6 25. f5 b5 26. a4 b8 27. e6 b6 28. a5 Kommentarer: Rønne Skakforening [1:0] 72

73 Telefonmatch mod Blekinge 1956: Oskar Nielsen. Hvid: Nordström, Karlskrona Sort: Oskar Nielsen, Rønne Skakforening Kongeindisk parti 1. d4 f6 2. c4 g6 3. c3 g7 4. f3 O-O 5. e3 d6 6. d3 bd7 7. O-O e5 8. dxe5 dxe5 9. e4 c6 Hvid burde hellere spille bonden til e4 i 5. træk, for når hvid bytter på e5, er feltet d4 et godt felt for sort, da det ikke kan angribes af bønder. Hvid har spillet åbningen lidt svagt. 10. c2 c7 11. h3 c5 12. e2 e6 13. e3 h5 14. g5 d4 15. d2 f4 16. f3, nu får sort lejlighed til at rive den hvide kongestilling op fxe2 17. xe2 xf3 18. gxf3 xh3 19. fd1 ad8 20. b4 b6 21. h2 e6 22. g5 f6 23. h4 hvid har ikke nogen rigtig gode træk. Det er allerede håbløst for hvid xd1 24. xd1 d8 25. xd8 xd8 26. a4 d7 27. c2 g5 28. g3 h5 29. h1 h4 30. h2 h3 31. g1 f1 32. b3 g4 33. f4 d3 34. c3 xe4 [0:1] Noter af Oskar Nielsen 73

74 I årets bornholmsmesterskab står 3 spillere lige med 5½ points, nemlig den tidligere mester Oskar Nielsen, Frants Larsen, Svaneke og Gunnar Olsen, Rønne. Omkampen vindes af Oskar Nielsen. A-klassen vindes af Kai Melnyk, Neksø foran Poul Melnyk! B-klassen vindes af Gunnar Rasmussen, Rønne foran Jens Rasmussen, Allinge. Der deltog i alt 29 spillere. 1956/57 Af bestyrelsesprotokollen fremgår det bl.a., at den nye sæson indledes den 6. september, at man 20. september skal spille en simultan-match mod Oskar Nielsen, at man vil forsøge at spille en korrespondancekamp mod Lyngby Skakklub. Den årlige match mod Københavns Skakforening skal spilles i Rønne i slutningen af september. Så det er en begivenhedsrig måned, der indleder sæsonen. Den 11. match mod Københavns Skakforening tabes med 4½-1½, hvor de enkelte resultater var: Rønne Skakforening Københavns Skakforening Poul Hage 0 Julius Nielsen 1 Oskar Nielsen 0 Villads Junker 1 Emil Levin 0 C.O. Lynge 1 A. Gummesen 1 M. Gundersen 0 Gunnar Olsen ½ F. K. Villumsen ½ Damgaard 0 P. J. Rasmussen 1 1½ 4½ Dette blev, på grund af økonomien, den sidste match imellem Rønne Skakforening og Københavns Skakforening. 13/10 afholdtes den årlige holdmatch med følgende resultat: A-klassen B-klassen Rønne Skakforening 4½ 4 Neksø Skakklub 3 4 Svaneke Skakklub 1½ 1 9/ kan man læse i Bornholms Tidende, at der venter de bornholmske skakspillere en stor oplevelse, idet Danmarks eneste stormester Bent Larsen besøger øen, dels for at fortælle om de kampe, han og de øvrige danske landsholdsspillere udkæmpede i Moskva, og dels om hvorledes han erobrede titlen Stormester. Sluttelig vil han spille en simultandyst mod de bornholmske spillere. Resultatet af denne match, hvori deltog 46 spillere blev, at kun Poul Hage, G. Karlshøj og C.J. Riis vandt, 5 spillede remis, og Bent Larsen vandt 38. Dette svarer til en scoring på 40½ eller en scoringsprocent på 88%! De bornholmske spillere var fuld af beundring for den 21-årige stormesters spil og optræden. 74

75 Af et interview i Bornholmeren fremgår det. bl.a. at Bent Larsen begyndte at spille skak som 7-årig, og at han mener, at det er gået ganske godt siden! Der er dog ingen økonomiske fordele forbundet med titlen. Det sidste blev dog senere ændret! Årets klubturnering, hvor der deltog 28 spillere i 2 klasser blev vundet af Poul Hage foran Oskar Nielsen. B-klassen blev vundet af P. Thornberg Hansen foran P. M. Hansen. På årets generalforsamling var der stor diskussion om, hvad man kunne gøre for at øge medlemstallet - en tilsyneladende årlig beskæftigelse -. En af forslagsstillerne K. Hansen, Dams Hotel tilbød gratis kaffe til nye spillere. Det blev besluttet at fortsætte med Dams Hotel som klublokale. Bornholmsmester dette år blev atter Oskar Nielsen med 7 points af 7 mulige, nr. 2 blev A. Gummesen med 5½ points. A-klassen blev vundet af Eigil Jensen, Allinge. B-klassen vandtes af Poul Kofoed, Rønne. I alt 16 spillere deltog. 1957/58 Årets sæsonplaner blev drøfter på det første bestyrelsesmøde den 29. august, hvor man vedtog, at rette henvendelse til velfærdsofficeren på Almegaards kaserne for at komme i kontakt med interesserede soldater. Sæsonen indledes den 5. september med en simultankamp mod Oskar Nielsen. Årets klubturnering vandtes af Oskar Nielsen med 9 points foran E. Lindgren og A. Gummesen hver med 7½ points. B-klassen vandtes af Johs. Rasmussen med 9 points af 9 mulige, nr. 2 blev Poul Kofoed med 7 points. Bornholmsmesterskabet vandtes atter af Oskar Nielsen med 7 point af 7 mulige, nr. 2 blev A. Gummesen med 5½ point. A-klassen blev vundet af Jens Frandsen, Svaneke med 6½ point foran Gunnar Nielsen med 5 point. B-klassen vinder blev Kaj Jørgensen med 5 point foran Helmer Andersen, Neksø med 4½. Der blev ikke spillet holdkampe dette år, da såvel Svaneke som Neksø havde meldt fra. På generalforsamlingen genvælger man Oskar Nielsen som formand. Det må samtidig konstateres, at en henvendelse til Almegårds Kasernes velfærdsofficer ikke har båret frugt, ligesom et forsøg med at hverve spillere fra Åvangsskolen heller ikke lykkedes. Man vil forsøge at få danmarksmesteren Palle Ravn over for at spille en simultankamp mod øens spillere, evt. med hjælp fra enten Bornholmeren eller Bornholms Tidende. 1958/59 Den 2 november lykkedes det at få den ungarske stormester Geza Fuster til Bornholm og spille simultanskak mod 33 bornholmske spillere på Dams Hotel. Bornholmerne spillede virkeligt godt og det var en fornøjelse at møde et så stærkt hold 75

76 udtalte den ungarske stormester til Bornholms Tidende. Resultatet blev 24 vundne, 9 remis og 2 sejre til Emil Levin, Rønne og Evald Ipsen, Brændesgårdshaven, Ibsker. En af remisspillerne var den 12-årige Kresten Hansen, søn af liniemester Ejler Hansen, Rønne. Han havde fået lov at gå ned og se på spillerne, men fik lov at deltage, fordi han havde lært at spille skak under et hospitalsophold tidligere på året. Efter 5 timers hård kamp kunne den ungarske stormester udtale: Det var godt spillet min ven! At stormesteren var stærk, kan ses af, at Poul Hage (4 gange danmarksmester) og Oskar Nielsen begge blot opnåede remis! Der var mange tilskuere til matchen. Årets holdkampe endte med følgende resultater: A-klassen B-klassen Rønne Skakforening 5 4 Svaneke Skakklub 1 2 Desværre var der afbud fra Neksø Skakklub til årets holdkampe. Årets klubturnering vandtes af Oskar Nielsen med 8 point, Alfred Gummesen fik 7½ og Gunnar Olsen 6 point. B-klassen blev vundet af Emil Hansen med 8 point foran Carl Hansen med 7 point. Bornholmsmester blev atter Oskar Nielsen med 6½ point foran K. Svarth, Neksø Skakklub med 5 point. A-klassen vandtes af Einar Petersen, Neksø Skakklub med 5½ point foran Poul Kofoed, Svaneke Skakklub med 4½ point. C-klassen vandtes af Emil Hansen, Rønne Skakforening med 5 point. På årets generalforsamling blev Oskar Nielsen, trods fravær, genvalgt som formand, derudover blev A. Juel-Nielsen og Gunnar Olsen begge genvalgt til bestyrelsen. Det blev foreslået at man skal søge at få arrangeret en aviskamp mod en stærk københavnsk spiller. 1959/60 Klubmester blev dette år J. Damgaard og nr. 2 Johs. Rasmussen, B-klassen vandtes af Bent Clausen med Børge Jørgensen på andenpladsen. Bornholmsmester blev Alfred Gummesen med 6½ point foran Oskar Nielsen med 5½point. A-klassen blev vundet af Carl Munch med 6 point af 6 mulige, nr. 2 blev Emil Hansen B - klassen vandtes af Svend Christiansen, Rønne Skakforening med 5½ point foran Bent Clausen, Rønne Skakforening. I Roskilde vinder Rønne Skakforening kvalifikationsturneringen inden for 8. Hovedkreds om deltagelse i mesterskabsfinalen i Odense med 4 point. Oskar Nielsen, Emil Levin og 76

77 Alfred Gummesen vandt, Norman Kofoed og Rich. Larsen spillede remis og Carl Munch tabte. Roskilde blev nr. 2 med 3 point og Fårevejle og Frederikssund opnåede begge 2½ point Ved finalekampen i Odense opnåede holdet 2½ point, idet Emil Levin og Norman Kofoed vandt, H. Nielsen, der kom med i sidste øjeblik i stedet for Dr. Hage spillede remis og Oskar Nielsen og Rich. Larsen tabte begge. Ålborg Skakforening blev provinsmester. På årets generalforsamling afløses Juel-Nielsen af Rich. Larsen og Oskar Nielsen genvælges atter som formand. Man spiller fortsat på Dams Hotel. 77

78 Op- og nedgangstider Af Bent Schiøtt Hansen 1960/61 Årets klubmester blev Oskar Nielsen efter omkamp med Alfred Gummesen, idet begge opnåede 5½ point, nr. 3 blev Emil Levin. B-klassen vandtes af Rich. Larsen foran Harald Nielsen, begge med 5½ point, C-klassen vindes af Kai Jørgensen foran Kr. Kristensen. Den 21/ genoptog man traditionen med at spille mod Provinsen. Kampen blev afviklet i Åkirkeby, hvor der er startet en ny skakklub (igen). På Kanns Hotel spillede man 7-7. Alfred Gummesen spillede ved samme lejlighed simultanskak mod 14 spillere med resultatet 9 vundne, 2 remis og 3 tabte. I alt var 43 skakspillere fra hele øen mødt frem. Vinterens skakbegivenhed blev simultanmatchen mod den 5-dobbelte portugisiske skakmester Joacim Durao, som fandt sted på Teknisk skole i Åkirkeby. Den portugisiske spiller spillede meget langsomt, men var en god skakspiller, som langsomt byggede sine partier op. Resultatet blev 29 vundne, 8 remis og 3 tabte. Aakirkebys borgmester Karl Pihl aflagde besøg under matchen og udtalte sin glæde over, at skakken nu også var kommet til Åkirkeby. Under sit ophold på Bornholm benyttede den portugisiske mester, der er journalist, lejligheden til at bese Bornholm, og han gjorde mange notater. Dette fik Bornholms Tidendes Bobbarækus til at udtale følgende: - Portugals skakmester vil nu skrive om bornholm i sit blad. - Det er kun rimeligt at gøre gengæld for al den spalteplads, vi har ofret på hans fædreland i den senere tid! Den første match mellem Åkirkeby og Rønne Skakforening endte med resultatet 11½-2½ til Rønneholdet, som Bornholms tidende udtrykte det: Rom blev ikke bygget på en dag, det har den nystartede skakklub inde i landet måttet erfare endnu en gang." Bornholmsmesterskabet generobres af Oskar Nielsen. 78

79 Årets holdmesterskaber fik følgende forløb: A-klassen B-klassen Svaneke Skakklub 3½ Svaneke Skakklub 5 Rønne Skakforening 3 Rønne Skakforening 2 Neksø Skakklub 2½ Neksø Skakklub 2 I forbindelse med afviklingen af bornholmsmesterskabet kan man læse i Bornholms Tidende, at det gamle spil langt fra er i tilbagegang. Resultaterne blev: Bornholmsmester: Oskar Nielsen med 6½ point foran Alfred Gummesen med 5 point, Emil Levin 5 point. A- klassen vandtes af Norman Kofoed med 5½ point foran Johs. Rasmussen med 4½ point. B- klassen vandtes af Børge Jørgensen og Robert Jensen, Åkirkeby begge med 6½ point. Oskar Nielsen genvælges atter som formand på årets generalforsamling, og Børge Jørgensen afløser Gunnar Olsen, der ikke ønskede genvalg, ligesom Norman Kofoed afløser Harald Nielsen. Bestyrelsen består herefter af formand: Oskar Nielsen. Næstformand Rich. Larsen. Kasserer: Børge Jørgensen samt Norman Kofoed og Johs. Rasmussen. 1961/62 Årets holdkamp blev ændret til en kamp mellem Rønne og provinsen på grund af det ringe fremmøde. Matchen endte med en sejr til Rønne med 7½-5½. Den hidtidige landsturnering, hvor man spillede kvalifikationskampe inden for hovedkredsene er nu afløst af en holdturnering indenfor hovedkredsene. Hver deltagende klub stiller med 8 spillere. Rønne Skakforening er kvalificeret til mesterklassen. Turneringen indledes med en sejr over Fårevejle Skakklub på 6½-1½. Den efterfølgende kamp mod Helsingør ender med et tab på 3½-4½. I den efterfølgende kamp mod Roskilde var det lykkedes at få Dr. Hage med, men til trods herfor tabte man 6-2. Dr. Hage tabte til Orla Jensen på 1.bræt.Hertil bemærker Krølle Bølle i dagens avis: Krølle-Bølle glæder sig over, at skakturneringen gik så livligt, men beklager, at Rønne til sidst blev mat! 79

80 Den sidste kamp mod Frederikssund lykkedes det endelig igen at vinde, cifrene blev 4½- 3½, dette medført en 4. plads efter Roskilde, Helsingør og Frederikssund. Klubmesterskabet dette år blev delt mellem Oskar Nielsen og Alfred Gummesen, hver med 7½ point. A-klassen vandtes af Kai Jørgensen. Oskar Nielsen bliver atter bornholmsmester med 6½ point af 7 mulige, nr. 2. bliver Alfred Gummesen med 5 point. A-klassen vindes af Norman Kofoed med 5½ point foran Johs. Rasmussen med 4½ point. B-klassen vindes af Børge Jørgensen med 6½ point. Der deltog 29 spillere. På årets generalforsamling var der lutter genvalg til tillidsposterne. 1962/63 Rønne Skakforening debuterer dette år i 3. division, hvor man taber den første kamp til Helsingør med 5-3, Oskar Nielsen slår den stærke spiller Leif Berg, og Alfred Gummesen vinder over amtsmesteren for Frederiksborg amt, Ove Jensen. Efter partiet mod Leif Berg udtalte Oskar Nielsen til pressen: Det er i øvrigt længe siden, jeg har koncentreret mig så stærkt under et parti, som jeg gjorde under dette. Jeg så nemlig, at flere af mine holdkammerater ret hurtigt måtte give op over for Helsingør-folkene, og så bed jeg tænderne sammen og svor, at de skulle nu ikke få lov at løbe med alle partierne. Her følger partiet: Hvid: Leif Berg, Helsingør Sort: Oskar Nielsen, Rønne. 1. d4 f6 2. c4 g6 3. c3 g7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. e2 bd7 7. e3 e5 8. dxe5 dxe5 9. O-O c6 10. d2 e7 11. b1 c5 12. xc5 xc5 13. b4 e7 14. c5 d8 15. c2 e6 16. fd1 e8 17. c4 f5 18. f3 d4 19. xd4 exd4 20. d1 d8 21. f2 h8 22. d3 f4 23. a5 c7 24. a4 a6 25. c4 g5 26. e2 f7 27. b6 f6 28. d3 d7 29. xd7 xd7 30. b2 g4 31. b5 axb5 32. axb5 gxf3 33. bxc6 bxc6 34. xf3 c4 35. c2 b5 36. a1 e7 37. c1 g5 38. d2 g8 39. c2 h5 40. c1 h4 41. h3 a8 42. b4 a3 43. h1 d3 44. a2 d4 45. c3 e3 46. b2 xc1 47. xc1 xc5 48. xf4 xc3 49. e5 c1 50. h2 g1# [0:1] Resultaterne af de efterfølgende matcher i 3. division blev: Frederikssund - Rønne 2-6 Rønne Lyngby 2½ - 5½ Rønne Jernbanens Skakklub 4½ - 3½ Virum Rønne 3 5 Rønne Skakforening sluttede således på en flot 3.plads med 21 point, efter suveræne Lyngby Skakklub med 31 points og Helsingør Skakklub med 23 points. 80

81 Emil Levin bliver dette års bornholmsmester med 7 point af 7 mulige. Det er anden gang, at Emil Levin vinder dette mesterskab, første gang var i Nr. 2 bliver Oskar Nielsen med 5 point. Oskar Nielsen har tidligere vundet bornholmsmesterskabet 13 gange, første gang i Han og Frands Larsen, Østermarie er de eneste, der har deltaget i alle de år, turneringen har eksisteret. A-klassen vindes af Karl Kofoed, Neksø foran Robert Jensen, Åkirkeby, og B-klassen vindes af Ernst Olsen, Åkirkeby foran Richard Larsen, Rønne. Rønne - Provinsen vindes dette år stort af Rønne med 12½ - 4½. Til gengæld tager Oskar Nielsen revanche i klubturneringen, hvor han opnår 9 point af 9 mulige, nr. 2 bliver Emil Levin med 8 point. B-klassen vindes af E. Lindgren med 11 point foran Børge Jørgensen med 9½ point. Dette år indleder man de årlige matcher mod Ystad ved overraskende at vinde med 7½ - 3½ på Dams Hotel. De første år spiller man 2 matcher om året, en om foråret og en om efteråret. På årets generalforsamling er der lutter genvalg til bestyrelsen. Klubbens mangeårige medlem, og klubbens nestor Edvard Lindgren udnævnes til æresmedlem. Klubaftenen flyttes fra torsdag til onsdag. 1963/64 I Ystad fik svenskerne revanche, idet de vandt med 7 5, så stillingen samlet er nu 12½ - 10½ til bornholmerne. Rønne Provinsen ender med en komfortabel sejr på I forbindelse med generalforsamlingen i Bornholms Amts Skakkreds oplyses det, at der i øjeblikket er ca. 100 organiserede skakspillere på Bornholm. Årets divisionskampe indledes med et kæmpenederlag på 8 0 til Kampklubben. Dette er det største nederlag, holdet nogensinde har lidt. Det fortsætter med et nyt nederlag til Helsingør på 4½ - 3½. De øvrige resultater i 3. division dette år blev: Jernbanen Rønne 4 4 Rønne Hillerød 4 4 Rønne Frederikssund 3 5 Rønne Sundbyerne II 3½ - 4½ Rønne Virum 3½ - 4½ så slutresultatet blev en sidsteplads med samlet 21½ point. Vinder af 3. division dette år blev IK II med 42½ point. Så Rønne må gå den tunge gang tilbage til mesterrækken i 8. Hovedkreds. Som pressen skrev: 81

82 Et dårligt år for de bornholmske skakspillere." Emil Levin bliver dette års bornholmsmester med 6½ point efterfulgt af Oskar Nielsen med 5½ point, idet Emil Levin vandt den indbyrdes match i sidste runde efter 7 timers hård kamp. A-klassen vindes af Johs. Rasmussen med 6 point ned efter 7 timers kamp med Norman Kofoed på andenpladsen ligeledes med 6 point. B-klassen vindes af Søren Hansen, Rønne med 6 point, nr. 2 Ole Kofoed, ligeledes Rønne. Årets klubturnering vindes atter af Oskar Nielsen med 15½ point foran Emil Levin med 14½ point. Generalforsamlingen afholdes på Teknisk Skole, hvor formanden, Oskar Nielsen, kan oplyse, at der har været en pæn medlemsfremgang i løbet af vinteren. Carl Munch nyvælges til bestyrelsen, der herefter består af: Formand: Oskar Nielsen, Kasserer: Børge Jørgensen samt Johs. Rasmussen, Norman Kofoed og Carl Munch. 1964/65 Efter nogen års pause har Dr. Hage atter for alvor fået tag i skakbrikkerne idet han vinder det uofficielle verdensmesterskab for læger ved at vinde en turnering, arrangeret af det amerikanske medicinalfirma Winthrop. I alt deltog der 250 læger fra 5 lande. Først spillede man om det nationale mesterskab, og derefter mødtes vinderne heraf i en finaleturnering i Amsterdam, hvor Dr. Hage løb med mesterskabet. Præstationen sættes så meget mere i relief, idet Dr. Hage ikke har spillet alvorlig skak siden Den franske deltager var fransk landsholdsspiller, og i Frankrig er der 3 læger, der er landsholdsspillere. En del af 1.præmien var en meget fornem anatomi-bog. Oskar Nielsen vinder bornholmsmesterskabet for 14. gang med 7 point af 8 mulige. Nr. 2 blev Alfred Gummesen og nr. 3. Den blev store overraskelse Lars Larsen, Åkirkeby, der bl.a. slog Oskar Nielsen.. A-klassen vandtes af Gunnar Olsen, Rønne med 5½ point foran Robert Jensen, Åkirkeby. B-klassen vandtes af Gordon Schou, Åkirkeby med 7 point af 7 mulige!, og som noget nyt var der også dette år en juniorklase, der vandtes af Fl. Klyver Poulsen, Neksø foran Jens Aagesen, Rønne. I alt deltog 41 spillere. Amtskredsformanden Jacob Hansen, Åkirkeby håbede, at man atter kunne få 60 spillere med som i gamle dage. Der deltog to jubilarer, nemlig Johs. Hansen, Svaneke, der kunne markere 30-års dagen for sit sidste bornholmsmesterskab, og Fr. Larsen, Svaneke, der blev mester for 25 år siden. Begge spillere havde deltaget i alle de mellemliggende turneringer! Ved det afsluttende kaffebord læste Martin Jespersen en skaknovelle på bornholmsk, han selv havde forfattet. I årets påsketurnering (danmarksmesterskabet) deltager Emil Levin i mesterrækken og A. Gummesen i 1. klasse. Desværre må Emil Levin rykke ned i 1. klasse. Gummesen opnår 3½ point. Årets holdkamp blev vundet af Rønne med 10 point, Åkirkeby 6½ og Neksø 4½. 82

83 Rønne vender atter tilbage til 3. division, da de vinder den sidste og afgørende match mod Helsingør med hele 6-2. På årets generalforsamling er der lutter genvalg til alle tillidsposterne. Man spiller fortsat på teknisk skole. 1965/66 På det første bestyrelsesmøde i den nye sæson besluttes det, at stille med samme hold i 3.division, som så succesrigt spillede holdet tilbage. Det besluttes ligeledes at oprette en helt ny klasse for de nye medlemmer, der skal ledes af bestyrelsesmedlemmerne på skift. Årets match mod provinsen vindes med 17½-6½. Ystad Schachselskab vandt 6 4 over Rønne, og fik hermed det udsatte ur, som Bornholmeren havde udsat. Stormester Bent Larsen gæstede Bornholm den 6/ , hvor han spillede mod 49 bornholmske spillere med det fornemme resultat 44 vundne og 5 remis. I løbet af matchen trak Bent Larsen i gennemsnit 392 træk i timen og gik godt 3 km. Forinden matchen holdt Bent Larsen et interessant foredrag, hvor han bl.a. forklarede hvorledes man blev international mester og stormester. Der var mange tilskuere, herunder mange tidligere spillere der overværede matchen. I debutkampen i 3. division taber Rønne til Helsingør med 3-5. Oskar Nielsen spiller remis med Leif Berg og A. Gummesen vinder over P. B. Petersen. I de øvrige kampe i 3.division bliver resultaterne: Lyngby Rønne 4 4 (Her spillede Oskar Nielsen remis med Svend Hamann på 1.bræt) Rønne Jernbanen 5½ - 2½ Rønne Virum 2½ - 5½ Hillerød Rønne 3½ - 3½ (Hillerød blev fradømt 1 point, fordi turneringslederen deltog) Sundby Skakklub Rønne 3 5 Industriens Kampklub III Rønne 3½ - 4½ Rønne Skakforening blev således nr. 4 med 28 point. Oskar Nielsen vinder bornholmsmesterskabet for 15. gang i løbet af 25 år. Der var dog hård kamp om mesterskabet til det sidste mod Lars Larsen, Åkirkeby, der blev nr. 2, og som var den eneste der slog mesteren. A-klassen blev vundet af Ole Kofoed, Rønne med 8point af 9 mulige. Nr. 2 blev Arne Nielsen, Rønne. B-klassen blev vundet af Nørskov Hansen, Neksø. Nr. 2 blev Peter Birk, Neksø. Juniorrækken blev vundet af Flemming Hermansen, Åkirkeby foran Bjørn Holm, Rønne. Der deltog i alt 36 spillere. På årets generalforsamling vedtages der bl.a. en kontingentforhøjelse fra kr. 17,- til kr. 20,- per halvår, juniorerne skal fortsat betale kr. 14,- per halvår og de passive medlemmer kr. 10,-. Alle valg var genvalg. 83

84 1966/67 Skakåret indledes med den traditionelle match mod Ystad Schackselskab, der vindes med 6 5, således at stillingen nu er 2 2. Rønne får det skakur, der er udsat af svenskerne. Rønne provinsen ender med en komfortabel sejr på 12 6 til Rønne. Divisionskampene i 3. division indledes med en uheldig start, idet man taber til Studenterforeningen 5 3, efter længe at have stået til 4 4. De øvrige resultater i divisionskampene blev: Frederikssund Rønne 2½ - 5½ Rønne Roskilde II 2 6 (Her deltog den ene af forfatterne Bent Schiøtt Hansen på Roskildes hold) Virum Rønne 6 2 Rønne Hillerød 2½ - 4½ Rønne - Sundby Skakklub 4½ - 3½ Industriforeningens Kampklub II Rønne 6 2. De 21½ point var desværre ikke nok, så Rønne må atter gå den tunge gang til mesterrækken i 8. Hovedkreds. Emil Levin vinder atter det bornholmske mesterskab med 5½ point foran Oskar Nielsen med 5 point. A-klassen vindes af Frands Larsen, Svaneke med 6 point foran Karl Kofoed, Neksø med 5 point. Der deltog 24 spillere. Årets klubturnering vindes af Emil Levin. På årets generalforsamling erstattes Johs. Rasmussen i bestyrelsen af Edgar Pedersen, øvrige valg er genvalg. Den nye cupturnering, der skal løbe over sommeren på initiativ af Sv. Aage Christoffersen, drøftes, og man er glade over det nye initiativ. Rønne Skakforening har nu flyttet lokaler til Rådhuskroen. 1967/68 Der var 39 deltagere i den første Rønne Skak Cup 1967, der afvikles med et parti om måneden. Man spiller fortrinsvis privat, der er dog mulighed for at spille på Rådhuskroen i klubbens lokale en gang om måneden. Storfavorit til at vinde den første Rønne Skak Cup var Dr. Hage, men der indtraf en større overraskelse i tredje runde, da Alfred Gummesen vandt over Dr. Hage. Vi kommer ind i partiet efter 35 træk og næsten 4 timers hård kamp: 84

85 Hvid: Poul Hage Sort: Alfred Gummesen 36. b4 b2 37. c1 dc2 38. d1 axb4 39. axb4 g2 Truer nu med mat på b c1 xb4 Sort opgiver nu remis, da han mener det er en gevinststilling, og der skal findes en vinder i en skak cup. 41. f6 c4 42. b1 g6 Truer nu den forsvarsløse bonde - går denne til f7, følger f6 og slå på g7 gavner heller ikke. Efter lang og dyb overvejelse fulgte nu det afgørende og et raffineret træk. 43. f5!! Nu står begge sorte tårne i slag, hvis sort spiller: xh4 44. fxg6, xg6 45. f7 og hvid får dronning. Eller xh4 44. gxg7+, g8 45. f7+, f8 46. c1 og hvid får bedste slutspil. Efter længe at have overvejet stillingen spiller sort: gg4 Hvid undlader at slå, da der herved atter opstår en remis-stilling i stedet følger: 44. f7 xh4 45. f8= Hvorefter sort opgav. [1:0] Også i finalen, der afvikledes imellem Oskar Nielsen og Alfred Gummesen, overraskede sidstnævnte ved at vinde. Cupturneringen har pustet nyt liv i foreningen, hvilket bl.a. kan ses på klubaftenerne, hvor der nu møder omkring 30 medlemmer, hvilket sjældent er sket tidligere. Provinsen får endelig revanche efter flere års nederlag til Rønne, idet man vinder den traditionsrige match med Den årlige kamp mod Ystad Schackselskab tabes med 8½-2½, og Ystad vinder det udsatte skakur. Rønne deltager dette år i 8. Hovedkreds mesterrække. Kampene indledtes den 24.9, hvor man spillede 4 4 mod Frederikssund. Den næste match mod Frederiksværk vindes med 5½-2½. Tredje match mod Ballerup vindes med 4½-3½, hvorefter Ballerup og Rønne står lige, begge med 14 point. Mod Roskilde III vinder Rønne med hele 6-2, og har nu chance for atter at vende tilbage til 3.division. Den sidste match mod Køge vindes så stort som 8-0 og Rønne Skakforening er således atter tilbage i 3.division, selv om ikke alle hold har færdigspillet deres kampe. 85

86 Bornholmsmesterskabet er præget af mange overraskelser, og slutter med at Alfred Gummesen vinder foran Oskar Nielsen og Gunnar Olsen. Sidste års vinder Emil Levin henvises således til 4.pladsen. A-rækken vindes af Eskild Christoffersen med 8½ af 9 mulige points, med Carl Munch, Rønne på andenpladsen. Oskar Nielsen revanchere sig ved at vinde årets klubturnering foran Emil Levin. Der er dette år 2 A-klasser hvor de to gruppevindere bliver Eskild Christoffersen (der er soldat i Almegårdslejren) og Preben Børge Petersen, Rønne. På årets generalforsamling vedtages det, at overdrage Amtsskakkredsen at afvikle den nye Cupturnering, ledet af Sv. Aage Christoffersen. Efter megen diskussion vedtages det at forhøje kontingentet med kr. 10,- pr. halvår, hvorefter dette er kr. 30,- pr. halvår. Den nye spiller in klubben Preben Børge Petersen lover at prøve at starte med skakundervisning på Å- vangsskolen, hvilket senere viser sig at blive begyndelsen til skoleskak på Bornholm. Alle valg til tillidsposterne er genvalg. 1968/69 Årets dyst med Ystad Schackselskab udsættes til foråret på grund af manglende "dampskibsforbindelse." Divisionskampene indledes mod Sundby, hvor man er uheldige at tabe med 5-3. I 2.runde blev man besejret af det stærke Lyngby mandskab, der havde landsholdsspilleren Svend Hamann i spidsen, med 5½-2½. Til gengæld revancherede man sig mod Næstved ved en komfortabel sejr på 6½-1½ i 3. runde. I 4. runde tabte man knebent til Roskilde med 3½- 4½. 5 runde blev det til et nederlag på 5½-2½ til det stærke mandskab fra Kampklubben. 6. runde vandt man over Sorø med 4½-3½, og bevarede derved chancen for at forblive i divisionen. Det bliver dog særdels vanskeligt, idet man skal møde det hidtil ubesejrede hold Capablanca I den sidste kamp skabte Rønne weekendens største sensation, idet man besejrede det hidtil ubesejrede hold Capablanca med 4½-3½, og samtidig sikrede sin forbliven i 3.division. Rønne blev derved nr. 4. Topscorer på holdet blev Alfred Gummesen, der vandt 5 og spillede 2 remis. En flot præstation i så fint et selskab. Klubmester blev Emil Levin foran Alfred Gummesen. A-rækken blev vundet af Kaj Jørgensen foran Knud Fønss. Der var 32 spillere, der startede turneringen og 28, der fuldførte. Bornholmsmester blev Oskar Nielsen efter omkamp med Emil Levin, A-klassen vandtes af Preben Børge Petersen foran H. Harlev, B-klassen blev vundet af Peter Birch foran Knud Fønss. Der deltog 31 spillere. Cupturneringen har i sit 2. år bevist sin berettigelse, idet nu 68 spillere deltager. Ved lodtrækningen er alle de store spillere heldige med at skulle møde overkommelige modstandere. 86

87 Som noget nyt fejrer man afslutningen af den første Cupturnering med en stor fest i Brændesgårdshaven med deltagelse af spillernes fruer. Der resterer dog endnu 2 runder, hvortil man foretog lodtrækning under festen, samtidig med, at man kunne spille på vinderen. Der var mødt 75 personer, der hele aftenen blev underholdt af Firkløveret med god musik. Herudover underholdt Trylle Mik med elegante tryllerier, hvor femhundredekronesedler og diverse effekter svirrede om ørene på èn. Man sluttede aftenen med dans og diverse konkurrencer såsom pilekast, fiskedam etc. I løbet af aftenen afholdtes der også auktion, hvor bl.a. bedstemors undertrøje var under hammeren. Vinderen af årets cupturnering blev Emil Levin, Rønne, der efter næsten 70 træk og 6 timers hård kamp slog Oskar Nielsen i finalen. "Trøst-rækken" blev vundet af Preben Hansen, Svaneke, der i finalen slog Finn Clausen. Det var genvalg på alle tillidsposter på årets generalforsamling, der kunne se tilbage på et indholdsrigt skakår, hvor 1.holdet havde opnået en flot 4.plads i 3.division, hvor Cupturneringen havde haft stor succes, og hvor der havde været rimelig deltagelse i såvel klubturneringen som til bornholmsmesterskabet. Klubben har nu 36 medlemmer. 1969/70 Den nye sæson indledes i nye spillelokaler, hvor man har fået stillet lokaler i Rønne Idrætshal til disposition af Rønne kommune. Klubaftenen er fremover mandag aften. Som noget nyt vil man i år tilmelde et hold til turneringen i 8. Hovedkreds foruden 3. divisionsholdet. Dette hold skal spille i B-rækken. Kampen mod Ystad foregik dette år i Ystad med resultatet 5 5. Cupturneringen indledtes med 80 deltagere, hvilket er ny rekord. Vinder af den stærkeste række blev Emil Levin, der i finalen vandt over turneringens store overraskelse Børge Jørgensen. Vinder af B-rækken blev Børge Jørgensens bror Kaj Jørgensen. Bornholmsmester bliver Emil Levin med 5½ point foran Alfred Gummesen med 5. A- klassen vindes af Arne Nielsen foran Karl Kofoed. B-klassens vinder er Kai Jørgensen foran J. A. Lund, og endelig vindes C-rækken af Wilmer Pedersen foran Hans Poulsen. Der deltog 32 spillere. Rønne må i år forlade 3. division med store tab, det blev blot til en enkelt sejr over Holbæk, og lutter nederlag i resten af kampene. Rønnes 2. hold klarede sig bedre, idet de besatte 2. pladsen i B-rækken i 8. Hovedkreds` turnering. På årets generalforsamling blev et forslag fra Bent Schiøtt Hansen om en udvidelse af bestyrelsen med et juniormedlem vedtaget. Der indstiftes en jubilæumsfond i anledning af det forestående 75. års jubilæum i Endelig vedtages en vedtægtsændring, således at man nu kan afholde generalforsamlingen i slutningen af april måned i stedet for i slutningen af 87

88 marts måned. Preben Børge Petersen afløste Carl Munch i bestyrelsen og som det nye juniormedlem valgtes Tommy Christiansen, øvrige valg var genvalg. 1970/71 Sæsonen indledes med at 8. Hovedkreds fjerner rejsetilskuddet til Rønnes 2. hold, samtidig med, at hovedkredsen bestemmer at holdet skal spille alle sine kampe i København med 2 kampe pr. spilledag. En problemstilling, der ikke er ukendt i dag! Der fremsættes endvidere forslag fra formanden for 1. Hovedkreds (København) om at man overflytter Bornholm til 1. Hovedkreds (København) fra 8. Hovedkreds (Nordsjælland). Man mener dog ikke p.t. at kunne tage stilling hertil i Rønne, hvorfor man forbliver medlem af 8. Hovedkreds. Til formanden for 8. Hovedkreds fremsendes følgende skrivelse: Til Dansk Skak Union 8.HK Cai Würtz, Helsingør. Ang. RSF s deltagelse i holdturneringer. Vi har på flere bestyrelsesmøder drøftet dette, men har ikke fundet nogen patentløsning på at nedbringe DSU `s udgifter på dette område. Vi vil gerne være med til at nedbringe rejseudgifterne på lige fod med andre klubber, men med hensyn til byrdefordelingen kan vi ikke se andet, end at det økonomiske må dækkes på landsbasis gennem DSU, hvis bornholmske skakklubber skal gøre sig håb om at deltage i holdturneringer, da vi ikke ved egne midler har mulighed for at dække rejseudgifterne. Da vi stadig søger at fremme skakken på Bornholm vi har således i 1970 indmeldt 16 juniorer mener vi også, at det må være op til DSU at hjælpe os i disse bestræbelser ved at sørge for, at vore medlemmer kan møde andre skakspillere end de hjemlige. Med venlig hilsen p.b.v. Oskar Nielsen Genp. tilsendt Schøller Larsen DSU og Viktor Sørensen 1.HK. Dette ser ud til at være en langvarig kamp, bornholmsk skak har måttet kæmpe for at overleve som deltager i udenøs turneringer. En kamp, der har været udkæmpet også i foreningens jubilæumsår. Fra Rønne Skakforening deltager følgende 4 spillere i årets turnering i Biel, Schweiz: Preben Børge Petersen, Bent Schiøtt Hansen og de to juniorer Hans Poul Hansen og Poul Henrik Pedersen. Mod Ystad blev det atter til en uafgjort kamp, der endte 5 5, således at de to udsatte skakure blev delt broderligt mellem de to klubber. Til gengæld vandt juniorerne en overbevi- 88

89 sende sejr på 4½ -½, og fik således den udsatte vandrepokal med hjem til Bornholm.. Det var første år, der også deltog juniorer. Cupturneringen indledtes med 58 spillere. Klubmester blev Ole Larsen, der ellers til daglig spiller i Helsingør, men for tiden aftjener sin værnepligt på Bornholm, A-rækken blev vundet af Hans Poul Hansen B-rækken af Erik Hansen. Rønne bekræfter, at man er blevet et elevator-hold ved at vinde mesterrækken i 8.Hovedkreds og atter vende tilbage til 3. division. Dette skete bl.a. ved en sejr over Hornsherred på 8-0! I bornholmsmesterskabet bryder Norman Kofoed de hidtil dominerende triumvirats monopol (Oskar Nielsen, Emil Levin og Alfred Gummesen) ved at besejre dem alle tre, således at der skal spilles omkamp imellem Norman Kofoed, Emil Levin og Ole Larsen. Norman Kofoed Hvid: Norman Kofoed Sort: Emil Levin Åbning: Engelsk parti. 1. f3 f6 2. c4 c5 3. c3 c6 4. g3 e5 5. e4 d6 6. e2 d4 7. d3 xe2 8. xe2 h6 9. h4 e6 10. f5 d7 11. e3 g5 12. d2 e7 13. h4 O-O-O 14. cd5 xd5 15. cxd5 b8 16. O-O-O b5? Taber omgående en bonde 89

90 17. f5! d7 Tvungent, da h8-e8 besvares med 18. hxg5, hxg5 19. xe7, xe7 20. xg5 med kvalitetsgevinst. 18. hxg5 xd5! bedre end hxg5? på grund af samme trussel som før 19. xe7 xe7 20. gxh6 e6 21. b1 d5? Bedre var c6 efterfulgt af et senere d4 eller b f4 f5? Nødvendigt var f6. tekstrækket taber endnu en bonde 23. fxe5 dxe4 24. dxe4 fxe4 25. xe4 d4 26. c2 f5 27. f4 c4 28. d3 a4 29. d5 g6 30. e6 xf4 Nødvendigt, da c8 besvares med c7 mat og på a8 følger d8+, xd8 og xd8 mat. 31. gxf4 d4 32. f5 xf5 33. e5 a8 34. xh8 Et konsekvent gennemført parti, hvor Norman Kofoed sikkert udnyttede sorts svage 16. træk. [1:0] Omkampen bliver vundet af Ole Larsen med 2½ point foran Emil Levin med 2 og Norman Kofoed med 1½. Ole Larsen, der spiller 1. bræt i Helsingør opnåede således at vinde såvel klubmesterskabet som Bornholmsmesterskabet, det år, han aftjente sin værnepligt på Bornholm. Norman Kofoed stod dog længe til gevinst mod Ole Larsen i det afgørende parti, som endte remis. Der er nu ved at komme gang i skoleskakken, vor Preben Børge Petersen gør et stort arbejde. Der deltager 5 skoler i holdturneringen, nemlig Åvangsskolen, Rønne, Østermarie skole, Poulsker skole Østerlars. Gudhjem og Østre skole, Rønne På årets generalforsamling meddeles det, at klubben nu har 37 aktive medlemmer, 8 passive og 16 juniorer! For at klare de stigende rejseudgifter for de hold, der deltager i turneringer ovre vedtages der en kontingentforhøjelse til kr. 80 for seniorer og kr. 40 for juniorer. Til bestyrelsen nyvælges Jens Sørensen i stedet for Edgar Pedersen, der ikke ønskede genvalg og som nyt juniormedlem vælges Hans Poul Hansen. Øvrige valg var genvalg. 1971/72 Rønne indleder sæsonen med en sejr i den årlige venskabskamp mod Ystad med 6½-3½ og Rønne vinder ligeledes juniormatchen med 2½-1½. Rønnes tilbagevenden til 3. division blev kortvarig, idet det blot blev til en enkelt uafgjort og resten blev lutter nederlag i den stærkt besatte række. Rønnes 2. hold bliver nr. 2 i B- 90

91 rækken i 8. Hovedkreds. Rønnes 2. hold vandt herudover over Svaneke Skakklub og Neksø Skakklub i begge tilfælde med 5 3. Dette er en ny turnering, som indledes her, og som der er håb om at kunne fortsætte fremover. I årets bornholmsmesterskab, deltog der 40 spillere fordelt på 3 rækker. Bornholmsmester blev for 17. gang Oskar Nielsen, der har deltaget i alle mesterskaber siden 1935, hvor han debuterede som 13 årig. Kun et enkelt år blev det til en 4. plads, ellers er han altid endt blandt de 3 bedste. I år måtte han dog ud i omkamp med Emil Levin, idet begge opnåede 5½ point. I A-rækken stod hele 4 spillere lige med 4½ point, B-rækken vandtes af Ib Larsen, Rønne. En venskabsmatch mod Svaneke Skakklub blev vundet med 9-6. Oskar Nielsen vandt også klubmesterskabet med 9½ point foran Emil Levin med 8½ point. A-rækken blev vundet af Preben Børge Petersen og B-rækken af E. Lindgren. PÅ generalforsamlingen var der lutter genvalg, og på et forslag fra Preben Børge Petersen blev der oprettet en jubilæumsfond til foreningens 75-års jubilæum om 4 år. Grundkapitalen blev grundlagt af præmierne fra Preben Børge Petersen, Børge Jørgensen, E. Lindgren og Emil Levin, der alle overdrog deres præmier til den nye fond! 1972/73 Som sædvanlig indledte man sæsonen med en match mod Ystad, der dette år stillede med et særdeles stærkt hold. Holdet var netop rykket ned fra 1. division, og havde på 1. bræt landsholdsspilleren Sven Platzack og dennes broder Christer Platzack på 3. bræt. Dette viste sig da også at være en for stor mundfuld for Rønneholdet, der tabte med 7-3. Men Såvel Oskar Nielsen som Bent Schiøtt Hansen vandt deres kampe over de to stærke brødre! Til gengæld tog juniorerne revanche, idet de vandt med 3½-1½ og derved vandt de samtidig vandrepokalen til ejendom. Årets cupturnering, med 44 spillere vandtes af Bent Schiøtt Hansen, der efter 7 timers hård kamp slog årets helt store overraskelse, den kun 15-årige Henrik Harlev i finalen. Det lykkedes ikke Rønne at vende tilbage til 3. division, idet holdet blev nr. 2 i mesterrækken i 8.Hovedkreds med 34 point efter Hillerød med 35½. Bent Schiøtt Hansen vandt alle sine kampe, og modtog herfor et skakur fra 8. Hovedkreds. Dette var kun sket en gang tidligere i 8. Hovedkreds` historie. B-rækkeholdet blev nummer 3. Dette hold er handicappet af at måtte spille alle sine kampe på udebane. Rønnes 2. hold vandt det bornholmske mesterskab foran Svaneke. Neksø og Gudhjem. Rønnes 3. hold havde deltaget i en turnering mod Neksøs og Svanekes 2. hold, hvor det blev til en 3. plads. Svaneke vandt. Klubmesterskabet blev vundet af Oskar Nielsen foran Emil Levin og A. Gummesen. A- rækken blev vundet af Finn Clausen foran Erik Iversen. B-rækken vandtes af Stig Dolleris med maksimumspoint. 91

92 Bornholmsmesterskabet blev vundet af Oskar Nielsen for 18. gang foran A. Gummesen og Emil Levin. På årets generalforsamling erstatter Svend Aage Christoffersen Jens Sørensen i bestyrelsen, øvrige valg var genvalg. Klubben har nu 27 seniorer, 10 juniorer, 14 drenge og 10 passive medlemmer i alt 61 medlemmer! 1973/74 Matchen mod Ystads 2. divisionshold foregik i Ystad, og endte 4½-4½ hvilket var er fint resultat af det svækkede Rønne hold, der bl.a. måtte rykke en juniorspiller op på holdet. Juniorerne tabte til gengæld 3-0, så her fik Ystad revanche for de seneste års nederlag. 8. Hovedkreds dekreterer, at Rønnes 2. hold, der nu skal spille 7 runder, skal spille alle sine kampe på udebane. Dette kan man ikke klare økonomisk, da rejsetilskuddet samtidig sløjfes, og må derfor nødtvungent trække holdet. Årsagen hertil, er at Rønnes 1. hold er rykket ned i mesterrækken fra 3. division, og at 8. Hovedkreds nu skal overtage de økonomiske forpligtelser, og her har man kun mulighed for at støtte 1 bornholmsk hold. Rønne Skakforening skifter nu spillelokale til Bornholms nye Centralbibliotek. Her spiller man nu de næste 23 år. Bornholms Centralbiblioteks kælder - den første spilleaften i de nye lokaler. Cupturneringen vindes overraskende af den kun 16-årige Lasse Schiøtte, der efter 2 omkampe slår Svend Aage Christoffersen i finalen. 92

93 Den 12. november 1973 afviklede Bornholms Amts Skakkreds en holdturnering i Åkirkeby. Der deltog 12 3-mands hold. Turneringen blev overlegent vundet af et hold fra Rønne Skakforening, bestående af Alfred Gummesen, Norman Kofoed og Bent Schiøtt Hansen, der sejrede med 10 point af 12 mulige foran et hold fra Svaneke bestående af Bjarne Hansen, Jens Frandsen og Frants Larsen, er opnåede 8½ point. Atter i år var Rønne tæt på oprykning til 3. division, men snublede til sidst og blev nr. 2 efter Roskilde II. Turneringen var den hidtil mest spændende, således delte Rønne 1 st pladsen med Roskilde II og Ballerup, da man var halvvejs i turneringen. Til Rønnes 2. hold blev det til en beskeden 4.plads i den bornholmske lokalturnering for hold, som blev vundet af Svaneke. Holdkamp i Bornholms Centralbiblioteks kælder mod Ballerup Forrest spiller A. Gummesen hvid mod Flemming Sørensen, Ballerup. Bagved spiller Oskar Nielsen sort imod Imre Cravecz, Ballerup. Bent Schiøtt Hansen ser på. I en match mod Svaneke, vandt Rønnes 1.hold dog med 6½-1½. 93

94 Klubmesterskabet blev atter vundet af Oskar Nielsen. Norman Kofoed og Alfred Gummesen delte 2. og 3. pladsen. A-rækken blev vundet af Kaj Jørgensen med Valde Dolleris på anden pladsen efter 3 omkampe mod Preben Larsen. Klubbens nestor, den 86-årige E. Lindgren klarede sig bemærkelsesværdigt godt i selskabet med sine yngre kollegaer og besatte 4. pladsen. Juniorrækken blev vundet af Claus Møller. Bornholmsmesterskabet blev atter vundet af Oskar Nielsen. A-rækken vandtes af Evald Ipsen, Svaneke og B-rækken af Jens Erik Hald, Åkirkeby. På årets generalforsamling mindes man Emil Levin, der desværre afgik ved døden i en alt for tidlig alder. Emil Levin, der i mange år var med til at præge skaklivet på Bornholm, bl.a. ved flere Bornholmsmesterskaber og klubmesterskaber, ligesom han var en solid støtte på Rønnes 1. hold i mange år. Preben Børge Petersen erstattes af den unge Lasse Schiøtte i bestyrelsen, hvor såvel Oskar Nielsen som Børge Jørgensen genvælges. Som nyt juniormedlem af bestyrelsen vælges Claus Møller i stedet for Kim Jensen, der faldt for aldersgrænsen. Den 86-årige E. Lindgren genvælges som revisor sammen med den nyvalgte Kaj Pagels. På forslag af E. Lindgren overføres kr ,- til jubilæumsfonden. Et forslag fra Leo Rix om at ændre betænkningstiden til 36 træk i de første 2 timer blev overladt til bestyrelsens nærmere granskning. Klubben har nu 31 seniormedlemmer, 4 juniorer, 1 drengemedlem og 8 passive medlemmer i alt 44 medlemmer. 1974/75 Den traditionsrige match mod Ystad blev desværre en for stor mundfuld for Rønneholdet, der tabte 7-3 til det stærke svenske 2. divisionshold. Men atter slog Oskar Nielsen Ystads 1.mand, der er svensk landsholdsspiller. Juniormatchen blev ligeledes vundet af Ystad med 2½-1½. Sommer-cuppen der dette år startede med 56 spillere blev vundet af Oskar Nielsen, der slog Emil Andersen, Svaneke i finalen. Rønnes 1. hold måtte atter nøjes med 2. pladsen i 8. Hovedkreds` mesterrække, hvor holdet opnåede 31½ point efter Helsingør med 38½ point. Rønnes 2. hold vandt den lokale holdturnering med 30½ point foran Åkirkeby med 24½ point. Klubturneringen vindes af det unge talent Lasse Schiøtte. A-rækken vindes af Edgar Pedersen foran Kaj Pagels og evigunge E. Lindgren (87 år) på 3. pladsen. Årets bornholmsmesterskab gik atter til Oskar Nielsen efter omkamp med Lasse Schiøtte. Forinden måtte Oskar Nielsen dog igennem et 12 timer langt parti mod Gunnar Olsen, der 94

95 endte remis. A-klassen blev vundet af Claus Møller, Rønne og B-klassen Preben Mortensen, Rønne. Som noget nyt havde man startet en handicap-turnering, der blev spillet i løbet af sommeren. Denne blev vundet af den unge Claus Møller, der i finalen slog Erik Iversen, ligeledes et af Rønne Skakforenings nye unge talenter. På årets generalforsamling vedtages der en kontingent forhøjelse på kr. 20,- for seniorer. Et forslag fra Holger Nørregaard om en anden gruppeinddeling i klubturneringen opnår ikke det fornødne antal stemmer. Holger Nørregaard nyvælges som revisor, ellers er de øvrige valg genvalg. Leo Rix ønskede Bornholmsmesterskabet afholdt som en koordineret turnering, hvilket formanden lovede at undersøge. 95

96 1975/76 I Ystad er man så ubeskedne, at vinde matchen 7-3 og dermed det udsatte skakur. Sommercuppen starter med en overraskelse, da Rønnes klubmester Lasse Schiøtte taber til A. Nørskov Hansen, Neksø. Endelig lykkes det for Rønne Skakforening at vende tilbage til 3.division, selv om man atter kun blev nr. 2 med 35 point efter Roskilde II, der opnåede 39 point. Da Roskilde i forvejen har et hold i 3. division blev det Rønne, der rykker op. Dette er så meget mere glædeligt, da det sker i foreningens 75-års jubilæumsår. Rønnes II hold blev også nr. 1 i den lokale holdturnering med 28½ point foran Svaneke med 24 point. Bornholmsmesterskabet vindes af Oskar Nielsen, der hermed har været bornholmsmester 21 gange! Oskar Nielsen gik ubesejret igennem turneringen med 7 point af 7 mulige. Nr. 2 blev A. Gummesen. A-rækken blev vundet af Preben Mortensen med 6 points foran Leo Rix med 5½ point. B-rækken vindes af Rune Andersen med 6 point foran Jens J. Jensen med 5 point. Rønne havde 16 spillere med. På årets generalforsamling, måtte foreningens kasserer indkassere kritiske bemærkninger fra de to revisorer E. Lindgren og H. Nørregaard, fordi man manglede bilag for juleafslutningen. Foreningens formue er vokset til kr ,-. Som sædvanlig var der utilfredshed med klubturneringen, og det blev pålagt bestyrelsen at komme med nye konkrete forslag til en ændring heraf. Holger Nørregaard nyvælges til bestyrelsen i stedet for Lasse Schiøtte og som nyt juniormedlem vælges Preben Mortensen. Som suppleant vælges Arne Nielsen og som ny revisor vælges Johs. Rasmussen i stedet for Holger Nørregaard. Efter forslag fra Preben Børge Petersen indføres på ny teoriaftener under Preben Petersens ledelse. Det vedtages at fejre 75-års jubilæet med en lokal fest. Endelig besluttes det at tilmelde et 4-mands hold til divisionskampene i korrespondanceskak. 1976/77 På årets første bestyrelsesmøde vedtages det, at fejre 75-års jubilæet med en middag på "Skovly" og prisen per deltager sættes til kr. 35,-. Klubformændene fra øens øvrige klubber inviteres med. Årets første begivenhed i jubilæumsåret er matchen mod det stærke 2.divisions hold fra Ystad, som overraskende vindes af Rønne holdet med 5½-4½. Juniorerne vinder ligeledes med 2½-1½. Rønne vandt dermed begge de 2 udsatte skakure. Vinderen af mesterrækken i Rønne Skakforenings 75-års jubilæumsturnering blev noget overraskende Bent Schiøtt Hansen, der dog måtte dele 1.pladsen med tyske Peter Anhalt fra Hannover, idet begge opnåede 6½ point af 7 mulige. Da de begge havde nøjagtig samme korrektion delte man præmien mellem disse to spillere. 1 klasse blev vundet af Henry Har- 96

97 lev med 6 point foran Rune Andersen med 5½ point. 2. klasse blev vundet af J.A. Lund med 5 point på bedre korrektion end Jens Sørensen, Holger Nørregaard og Tage Høegh, alle med 5 point. Edgar Petersen forærer Rønne Kommune og Rønne Skakforening et flot udendørs skakspil, som han selv har fremstillet. Spillet stilles op ved Biblioteket, hvor alle, der har lyst kan låne dette. Spillet indvies af en match mellem Norman Kofoed og Bent Schiøtt Hansen, som vindes af sidstnævnte. Efter det fine resultat mod Ystad var det ventet, at Rønne Skakforening ville klare sig hæderligt i 3. division, men her lagde men ud med et overraskende stort nederlag på 7-1 mod Amager Skakklub. Og det blev desværre ikke det eneste store nederlag, så Rønne vandt kun en match mod Frederiksberg og måtte atter gå den tunge gang tilbage til mesterrækken i 8. Hovedkreds. Rønnes 2. hold blev nr. 2 efter Svaneke Skakklub i den lokale turnering. Bornholmsmesterskabet vindes af Oskar Nielsen for 22. gang med 6½ point foran Bent Schiøtt Hansen med 5½ point. Bjarne Hansen vinder A-1 rækken med 5 point og A-2 rækken vindes af Kurt Ålbæk med 5½ point. Årets klubturnering blev ikke færdigspillet. På årets generalforsamling kan formanden Oskar Nielsen konstatere, at klubben nu har 35 aktive og 10 passive medlemmer. Rune Andersen afløser Preben Mortensen som juniormedlem i bestyrelsen, alle øvrige valg er genvalg. I forbindelse med årets jubilæumsturnering havde man fået en invitation til at spille en korrespondancematch mod Hannover, denne var nu i gang med 8 spillere fra hver klub. 1977/78 Ystad får revanche i årets kamp, idet de vinder denne med 5½-4½, men juniorerne tager revanche og vinder med 3½-½. Klubturneringen afvikles nu som en efterårs klubturnering og en forårsturnering. Efterårsturneringen vindes af Rune Andersen, 2. klasse vindes af Arne Nielsen og 3. klasse af Finn Clausen. I mesterrækken i 8. Hovedkreds bliver det til en delt plads. Rækken vindes af Hillerød. Topscorer på holdet blev Rune Andersen med 4 point af 7 mulige. 2. holdet blev nr. 2 efter Åkirkeby Skakklub. Topscorer på dette hold blev Leo Rix og Johs. Lund, begge med 3½ point. Oskar Nielsen vinder årets sommercupturnering. 97

98 Bornholmsmester bliver for 3. gang Alfred Gummesen. I årets påsketurnering bliver Alfred Gummesen mesterspiller ved at vinde 1.klasse med 5½ point. På årets generalforsamling er der lutter genvalg. 1978/79: Rønne vinder atter et skakur, da man vinder årets match mod Ystad med 5½-3½. Juniorerne gør kort proces ved at vinde 4-0. I mesterrækken i 8. Hovedkreds bliver Rønne nr. 2 med 34 point efter Køge med 35½ point. Alfred Gummesen blev topscorer med 5½ point af 7 mulige. Der blev ikke spillet nogen lokalturnering, da Nexø ikke kunne stille hold. Efterårets klubturnering blev vundet af A. Gummesen foran Oskar Nielsen. A-rækken blev vundet af Ole Rud foran Kurt Ålbæk B-rækken vandtes af E. Lindgren foran A. Lund. Forårets klubturnering vandtes ligeledes af A. Gummesen foran Oskar Nielsen. A-rækken vandtes af Carsten Horst og B-rækken af E. Lindgren. Bornholmsmesterskabet vindes atter af A. Gummesen efter en hård omkamp med Mikhael Nielsen, der er kommet til øen fra Tornved. Som noget nyt var der dette år også en juniorrække, der vandtes af Niels Meilvang. Valde Dolleris vælges som suppleant til bestyrelsen på årets generalforsamling, ellers er det lutter genvalg. Klubben tæller nu 28 aktive spillere og 5 passive samt 1 æresmedlem. 1979/80 Ystad fik dette år revancheret sig og vandt med hele 7-3, ligesom deres juniorer vandt med 3-1. Ved Bornholmerstævnet, hvor er spilles med 3 mands hold, vinder et hold fra Rønne, bestående af Valde Dolleris, Børge Jørgensen og Niels Meilvang. For 1. gang i klubbens historie må 1.holdet rykke ned fra mesterrækken i 8 Hovedkreds og tilbringe et år i A-rækken. Topscorer blev Oskar Nielsen med 6 af 7 mulige. Der er for tiden ingen lokale holdkampe, da turneringen er gået helt i fisk. Ny bornholmsmester bliver Mikhael Nielsen med 6½ point foran Arne Nielsen med 5 point. A-klassen vindes overraskende af en juniorspiller, Hans Ole Kaas med 6 point foran Knud Erik Haar med 5½, Juniorrækken vindes ligeledes af Hans Ole Kaas foran Flemming Krogh Hansen. 98

99 Efterårs turneringen i klubben vandtes af Oskar Nielsen foran A. Gummesen og "Stoffer". A-rækken blev vundet af Børge Jørgensen foran Arne Nielsen. Sommercupturneringen vandtes sensationelt af Emil Andersen, Svaneke, der slog Alfred Gummesen i finalepartiet. På årets generalforsamling kan kassereren meddele, at klubben nu har en kontant beholdning på kr ,- og en bankbeholdning på kr ,- samt fonden nu har opsparet kr ,-. Man vedtager alligevel en kontingentforhøjelse på kr., 15,- så seniorer nu må betale kr. 65,- og juniorer kr. 40,- per halvår. Valde Dolleris erstatter Holger Nørregaard i bestyrelsen, og Knud Erik Haar vælges som suppleant. O. Ulnits nyvælges som revisor. Øvrige valg er genvalg. Desuden vedtages det, at for fremtiden skal en vinder betale kr. 1,- per vundet parti til foreningen og ved remis betaler begge spillere kr. 1,-. Foreningen har nu 26 seniormedlemmer, 2 juniorer og 3 passive medlemmer. 1980/81 Sommercuppen vindes af A. Gummesen foran Sv.Å. Christoffersen og Ernst Olsen. Rønne indleder sin sæson i A-rækken i 8. Hovedkreds` turnering med en sejr over Hedehusene på 6½-1½ og vejrer morgenluft. Skal det kun blive til denne ene sæson i A-rækken? Men desværre efter nederlag til de to værste konkurrenter Roskilde og Espergærde ender Rønne på 3.pladsen, og må se frem til endnu en sæson i A-rækken. A. Gummesen blev holdets topscorer med 5 point. Holdet var dog handicappet af at skulle spille 2 kampe på en weekend. 2. holdet vinder den lokale turnering foran Svaneke og Aakirkeby. I årets Bornholmerstævne for 3 mands hold vinder et hold bestående af A. Gummesen og N. Meilvang fra Rønne forstærket med Knud Jørgensen, Svaneke foran et hold bestående af Sv.Å. Christoffersen, Henry Harlev og "en leder" Til bornholmsmesterskabet er der større tilslutning end i mange år, idet 42 spillere deltager. Bornholmsmesteren blev Oskar Nielsen efter omkamp mellem sidste års mester Mikhael Nielsen. A+B rækken blev vundet af Niels Meilvang foran Aage Munch. Juniormester blev L. Ingemarsson foran Ole Folkman. Som noget nyt var der dette år også en veteranklasse, der blev vundet af Gunnar Olsen. I en simultankamp på Rønne Privatskole vandt den tidligere danmarksmester Jens Kristiansen med 20-3 mod 23 spillere. Vinderne blev Valde Dolleris, Trine Glæsen og Jens Jørgen Jensen. Årets klubturnering blev vundet af Oskar Nielsen foran A. Gummesen og Valde Dolleris. A1-rækken blev vundet af Knud Erik Haar foran Edgar Petersen, A2-rækken vandtes af Kaj Jørgensen foran Aage Munch. 99

100 På årets generalforsamling kan man konstatere, at klubben nu har 30 seniorspillere, 6 juniorer og 1 æresmedlem. Regnskabet viser en kassebeholdning på kr ,- og en bankbeholdning på kr ,-. Fonden er uændret kr ,-. Alle valg var genvalg. 1981/82 Denne sommer forsøger man sig med at holde gang i klublivet ved at holde sommeren åbent, også for at give turister en mulighed for at kunne dyrke deres interesse i ferien. Dette viste sig at være en god ide, og der kom faktisk en del turister. Bl.a. en tysker, en vis herr Pinnell, der vandt 14 lynturneringer i rad. Dette blev for meget for de lokale spillere, der udfordrede ham til en "simultanlynskak", hvor resultatet blev uafgjort 5½-5½. Dette ville den gode tysker imidlertid ikke acceptere, hvorfor han fik forlænget sin ferie med en uge, så han kunne få revanche. Dette lykkedes også til fulde, idet han vandt "omkampen" med 8½- 5½! I begge kampene var de lokale helte dog forstærket med en tysker og en svensker. Som tak skænkede Pinnell et skakur til klubben, men også andre af gæsterne medbragte gaver som vin o.l., der kunne bruges til præmier. Sommercuppen er nu reduceret til 26 deltagere. Vinder bliver Oskar Nielsen. A-rækken vindes af Gunnar Olsen og B-rækken af Gunnar Nielsen. Venskabskampen mod Ystad blev vundet med 5½-4½ og juniorerne vandt med 3-0. Svaneke Skakklub fejrer sit 50-års jubilæum med en række arrangementer bl. a. starter den traditionsrige turnering i Brændesgårdshaven. Herudover arrangerer klubben en jubilæumsturnering, der vindes af Emil Andersen, der i finalen slår A. Gummesen. I en telefonmatch mod Farum Skakklub taber Svaneke med cifrene 5½1½. Til bornholmsmesterskabet er tilmeldt 46 spillere fordelt på 5 rækker med 8 mand i mesterrækken, 8 mand i A-rækken, 14 mand i B-rækken, 4 mand i veteranrækken og 12 juniorspillere! Der opstod endda et problem, da spiller nr. 47 meldte sig i sidste øjeblik, fordi han havde et ratingtal på 2100, hvilket var mere end alle mesterspillerne, men da man allerede havde givet mesterspillerne besked, vedtog turneringslederen, at han skulle spille i A- rækken. Dette afslog den nye spiller, hvorfor der "kun" blev 46 spillere. Man måtte dog erkende, at "der måtte ses på turneringsreglementet". Oskar Nielsen vinder bornholmsmesterskabet for 24. gang ved at slå A. Gummesen i et langt parti, der strakte sig over 82 træk. A-rækken blev vundet af Børge Jørgensen foran Lars Ingemarsson, B-rækken af Holger Nørregaard foran Niels Dam. I veteranklassen delte Evald Ipsen og Emil Andersen, begge Svaneke 1 pladsen, og endelig blev Kim Heiner Larsen vinder af juniorrækken foran Claus Pedersen. Heller ikke det år lykkes det Rønne Skakforening at vende tilbage til mesterrækken, idet holdet må nøjes med 2. pladsen i A-rækken efter Espergærde, der fik 37½ point mod Rønnes 36. Topscorer blev Oskar Nielsen og A. Gummesen, der begge scorede 6 point. 2. holdet blev nr. 2 med 18½ point efter Svaneke, der i deres jubilæumsår opnåede 19 point. 100

101 Klubturneringen vindes af Oskar Nielsen foran A. Gummesen. A -rækken vindes af Gunnar Olsen foran Søren Kristoffersen. På generalforsamlingen oplyse kassereren, at kassebeholdningen er kr ,- og bankbeholdningen er kr ,-. Fonden er nu vokset til kr ,-. Der er lutter genvalg til alle tillidsposterne. Oskar Nielsen får dette år en hædersbevisning af Dansk Skak Union for sin store indsats for skakken på Bornholm igennem de mange år, der er forløbet, siden han påtog sig de mange tillidshverv. På generalforsamlingen i Bornholms Amts Kreds skoser Oskar Nielsen de øvrige klubber for ikke at sørge for, at alle deres medlemmer er medlem af Dansk Skak Union. Ved skakårets slutning udarbejder Holger Nørregaard en speciel bornholmsk ratingliste, hvor Oskar Nielsen topper med 1052 point, foran A. Gummesen med 948, Norman Kofoed med 798 og Børge Jørgensen med 750. Listen er sammensat af alle de opnåede resultater i årets løb. 1982/83. Sommercuppen, hvor Henrik Degett er ny turneringsleder, indleder med 34 spillere. Vinder blev A. Gummesen, der i finalen vandt over den unge Michael Skovgaard Jensen, der ellers havde slået Oskar Nielsen i en af de indledende runder. A. Gummesen vinder herved pokalen for 3 gang og dermed til ejendom., "Taberrækken" vandtes af J. Holmstrøm, Svaneke Skakklub, der i finalen slog Rene Kraft, Åkirkeby Skakklub. Rønne overraskede ved at vinde matchen mod det stærke Ystad mandskab med 5½-3½, og de bornholmske juniorer fulgte dette op med en sejr på 3-1. Så det blev atter til et skakur til Rønne mandskabet. Foreningens mangeårige formand Oskar Nielsen fylder 60 år, og som avisen skriver både skak- og slagtermester. Han fejrer dette ved at vinde bornholmsmesterskabet. Turneringen i Brændesgårdshaven, der nu er blevet en tradition, vindes af en tysk turist Jørgen Jahnke, foran Claus Jørgensen, Brønshøj, og løb således med førstepræmien på kr ,-. 2.klasse blev vundet af Rønne Skakforenings veteran Ernst Olsen foran Emil Andersen fra den arrangerende klub. Der deltog 44 spillere. I Bornholms Tidendes skakspalte "Skak Snak" beklager "Stoffer" (Sv. Å. Christoffersen) sig over, at der savnes konkurrence i toppen på Bornholm, for har man i en turnering først tabt til Oskar Nielsen og Alfred Gummesen, er der ikke mere at komme efter. At Rønne Skakforening stadig kan trække spillere viser, at der til den første klubaften mødte 30 spillere op, og at det årlige "Juleshow" samler 40 deltagere. 101

102 Rønne Skakforening må tilbringe endnu en sæson i A-rækken i 8. Hovedkreds, idet det kun lykkes holdet at blive nr. 4. Topscorer blev A. Gummesen og Preben Børge Petersen, der begge opnåede 4½ point. I den lokale række bliver Rønne nr. 2 efter Svaneke Skakklub. Klubturneringen i efteråret vindes af Oskar Nielsen foran Norman Kofoed og A. Gummesen. Forårets klubturnering vindes af A. Gummesen foran Oskar Nielsen og Arne Nielsen. I efterårets klubturnering vinder Jan Pedersen A-rækken foran Bjarne Pedersen. Forårets A- klasse vindes af Kaj Jørgensen foran J. Lund og Claus Pedersen. I årets påsketurnering havde såvel Knud Haar som Valde Dolleris opnået 4½ point. Efter en længere tids pause, er der nu rigtigt kommet gang i skoleskakken, hvor 5 skoler dyster om bornholmsmesterskabet i skoleskak, nemlig Svaneke, Åvangsskolen (Rønne), Åker Skole (Aakirkeby), Privatskolen (Rønne) og Bodilsker skole (Sydbornholm). På årets generalforsamling kan foreningens kasserer vise en kassebeholdning på kr ,- og en bankbeholdning på kr ,-. Fonden er steget til kr ,-. Alle valg er genvalg. 1983/84 Sommercuppen har atter fået ny turneringsleder, idet Jørgen Holmstrøm, der foruden at være en af primus motorerne i skoleskakken også har påtaget sig denne opgave. Den nye turnering indledes med 24 spillere. Flere af de unge skoleskakspillere deltager i åres turnering. Atter i år må det unge talent Michael Skovgaard Jensen tage til takke med andenpladsen, idet han i finalen taber til Oskar Nielsen, der således fik revanche for sidste års nederlag. A- rækken vindes af Ole Folkman. Årets turnering i Brændesgårdshaven vindes af Oskar Nielsen foran A. Gummesen, A- rækken vindes af Emil Andersen, Svaneke foran Rene Kraft, Åkirkeby og Jens Frandsen, Svaneke, der må deles om 2. og 3. pladsen. B-rækken vindes af den unge spiller Torben Anthony foran Gunnar Nielsen, og endelig vindes C-rækken af turneringens højest scorende spiller Per Wilhelmsen, der opnåede 5½ point, mens Jon W. Hansen bliver nr. 2. I alt deltog 52 spillere. Årets dyst mod Ystad vindes for 3. gang i træk af Rønne, denne gang med 6½-3½. Juniorerne vinder så overbevisende som 3-0. I anledning af Ølstykke Skakklubs jubilæum, havde man inviteret Rønne til at deltage i en hurtigturnering for 4. mands hold. Oskar Nielsen, A. Gummesen, Preben Børge Petersen og Arne Nielsen deltog. Det var tydeligt, at man ikke var vandt til disse korttids partier, men det blev alligevel til en hæderlig 4 plads blandt 13 hold. Vinder blev Rønnes "onde ånd" Espergærde, der bl.a. slog Rønne med 4-0. Heller ikke denne gang lykkes det Rønne holdet at rykke op i mesterrækken i 8. Hovedkreds, man må atter tage til takke med andenpladsen. Topscorer blev Preben Børge Petersen 102

103 med 6½ point, Oskar Nielsen og A. Gummesen scorede begge 6 point. 2. holdet vandt den lokale turnering foran Svaneke og Åkirkeby. Ny bornholmsmester blev det unge talent Michael Skovgaard Jensen, Svaneke der vandt foran A. Gummesen og Arne Nielsen. A- rækken blev vundet af Jørgen Jensen foran Kaj Jørgensen, B-rækken af Martin Hansen foran Niels Dam. Efterårets klubturnering i mesterrækken vindes af Oskar Nielsen med 9 point foran A. Gummesen med 8½. A-rækken vindes af Hans Ole Kaas med 11 point foran Holger Jespersen med 10½. I forårets klubturnering vinder A. Gummesen med 8 point foran Arne Nielsen og Oskar Nielsen, begge med 7 point. A-rækken vindes af Børge Jørgensen med 5 point foran Kaj Jørgensen med 4½. B-rækken vindes af Martin Hansen med 4 point foran Svend Kramp med 3 point. Årets generalforsamling indledes med mindeord for E. Lindgren, der havde været medlem af Foreningen mere end 50 år, og havde været æresmedlem siden Gunnar Olsen udnævntes til æresmedlem. Kassereren kan meddele, at kassebeholdningen er på kr ,- og bankbeholdningen på kr ,-. Fonden er på kr ,-. Det er lutter genvalg til alle tillidsposter. 1984/85 Sommercuppen indledes med 32 spillere. Edgar Pedersen vinder overraskende finalen over Norman Kofoed. B-finalen (også kaldet "trøst-rækken") vindes af Holger Jespersen over det unge talent Christoffer Wernberg. Ystad bliver slået 5½-3½, så skakuret blev i Rønne. Juniorerne vandt 3-0. Rønne har besvær med at tilbage erobre pladsen i 8. Hovedkreds` mesterrække, og ender på en skuffende 4 plads i A-rækken. Valde Dolleris blev topscorer med 5½ point af 7 mulige. 2. holdet blev nr. 2 efter Svaneke i den lokale turnering. Bornholmsmesterskabet ender hos Oskar Nielsen, der dog må ud i 3 omkampe med Arne Nielsen, der ender på 2.pladsen. A-rækken blev vundet af Rene Kraft, Åkirkeby foran Sten Petersen, Rønne. Der deltog 32 spillere, hvilket er det laveste antal i mange år. Det kniber med at få færdigspillet klubturneringen, og det er således kun A-rækken, der er afsluttet med Martin Hansen som vinder foran Sten Petersen. På årets generalforsamling vedtages en kontingentforhøjelse på kr. 60,- til kr. 200,- per år, og kr. 100,- for juniorer. Knud Erik Haar indtræder i bestyrelsen i stedet for Norman Kofoed, der ikke ønsker genvalg. Ny suppleant bliver Holger Jespersen. Øvrige valg er genvalg. 103

104 1985/86 Det besluttes atter at holde sommer åbent, så de skakivrige bornholmere kan få mulighed for at møde skakinteresserede turister. Der er da også en livlig aktivitet over sommeren med lynskakturneringer hver tirsdag. Årets hurtigturnering i Brændesgårdshaven samler 44 spillere, der fordeler sig med 14 deltagere i mesterrækken, 14 deltagere i A-rækken og 16 spillere i B-rækken. Mesterrækken vindes suverænt af Alfred Gummesen med 5½ point af 6 mulige, nr. 2 bliver Kim Bjelstrand. A-rækkens vinder bliver Svanekes egen Emil Andersen, der med 6 point gik igennem turneringen uden at sætte point over styr. Nr. 2 bliver Rene Kraft, Åkirkeby. B- rækken vindes af Jens P. Meilvang med 5½ point foran Allan Ipsen, Svaneke. Matchen mod Ystad ender atter uafgjort 5-5, så nu er der 2 skakure at spille om til næste år. Rønne førte ellers en overgang med 4½-½, men Ystad kom stærkt igen! Juniorerne vinder suverænt 3-0. Heller ikke i denne sæson lykkedes det Rønnes 1. hold at vende tilbage til mesterrækken i 8. Hovedkreds, idet holdet placerede sig i midten af feltet i A-rækken. I bornholmsmesterskabet deltager 40 spillere, hvilket er en klar fremgang i forhold til forrige år. Leif Bregnedal, Svaneke Skakklub, blev ny bornholmsmester foran Oskar Nielsen. A- klassen vindes af Jan Pedersen, og C-klassen af Knud Jørgensen og D-klassen af Allan Ipsen, Svaneke. Preben Børge Petersen deltager i Jacob Øst Hansens forsøg på at slå Jens Enevoldsens hidtidige rekord i blindskak fra Den 24. maj 1986 spiller han mod 25 spillere, hvis rating varierer fra , heriblandt 4 mesterspillere. Resultatet var 19 vundne, 4 remis og 2 tabte. Det bør tilføjes, at Preben Børge Petersen var blandt de tabende, og at hele matchen varede 13 timer og 15 minutter. På årets generalforsamling er der lutter genvalg. 1986/87 Skakåret indledes med den traditionelle turnering i Brændesgårdshaven med deltagelse af næsten 50 spillere. Vinder blev Kim Bjelstrand, Almegårdslejren foran Sv. Johansson, Åhus Skakklub, Sverige. Gruppe II blev vundet af Norman Kofoed foran Jørgen Holmstrøm, Svaneke. Vinder af gruppe III blev K. Pondus, Åhus Skakklub foran Jeppe Juul og gruppe IV blev vundet af Jacob Meilvang foran Rasmus Dellgren. Den traditionsrige match mod Ystad endte 4-4, hvorimod juniorerne traditionen tro vinder. I holdturneringen lykkes det endelig for Rønnes 1. hold at vende tilbage til mesterrækken i 8. Hovedkreds, hvor holdet opnår 36 point i 7 kampe. Topscorer bliver Knud Erik Haar med 104

105 6½ point, Sten Petersen, Kim Heiner Larsen og Jens Peter Meilvang scorede alle 5 point. Bemærkelsesværdigt er det også, at der kun er benyttet 8 spillere i alle holdkampene. I den lokale turnering stillede Rønne dette år med 2 hold. 2. holdet vandt turneringen med 48½ point, og 3. holdet blev nr. 5. Svaneke stillede også med 2 hold. Svanekes 1- hold opnåede 43 point. Svaneke Skakklub havde udfordret Rønne Skakforening til en match om det uofficielle bornholmsmesterskab for klubhold. Matchen blev mere spændende end forudset, og Rønne vandt kun med besvær 4½-3½. Ved starten på bornholmsmesterskabet kan "Bornholmeren" melde om "Ingen røg, piger og folk fra Hasle", hvilket betyder, at man for første år starter med skak i røgfri lokaler, og at der ikke er deltagelse af piger og spillere fra Hasle. Bornholmsmester blev Oskar Nielsen foran Kim Heiner Larsen. Vinder af A-klassen blev Peter Bjørntoft på bedre korrektion end Ulrik Flinta og B-klassen blev vundet af den unge Martin Ellehøj. Så de unge skakspillere banker nu rigtigt på til større opgaver. Der deltog 44 spillere, heraf 21 fra Rønne Skakforening. På Centralbiblioteket i Rønne afholdes den anden turnering indenfor skoleskakken for piger. Vinder bliver Kirstine Andersen, Svaneke med 7 point af 7 mulige foran Malene Larsen, Søndermarksskolen. Gruppe 2 vindes ligeledes af en Svanekepige Line Brandt Poulsen med 7 point af 7 mulige foran Mette P., Svaneke med 5 point. Der deltog i alt 24 piger. Der er i øjeblikket 30 piger, der spiller skak i Svaneke! I Hasle gøres der forsøg på at starte en ny skakklub. Initiativtagerne Levi Hansen, Erling Kofoed og Steffen Grønborg, der i adskillige år har spillet privat mod hinanden, mener nu, at tiden er moden til at forsøge at få flere med, så man kan danne en klub. I den anledning anmoder man Oskar Nielsen om støtte. Der mødte 14 frem til det første møde. Steffen Grønborg tilbød, at en ny klub kunne få gratis lokaler på Hasle Kro. Oskar Nielsen, "Stoffer" og Kaj Jørgensen fra Rønne Skakforening deltog i mødet, og var behjælpelig med at fortælle om, hvordan man starter en ny klub, ligesom de beredvilligt fortalte om skakreglerne. Der er også andre initiativer i gang rundt omkring på øen. Åkirkeby Skakklub vil nu ligesom Rønne Skakforening holde åbent om sommeren, hvor forskellige former for skakspil vil blive introduceret hver onsdag, dels for at de lokale spillere kan få afløb for deres skakhunger, dels for at turister kan droppe ind og få et spil skak. Klubturneringen blev vundet af Oskar Nielsen foran Kim Heiner Larsen, A-rækken blev vundet af John Sørensen, og B-rækken af Knud Haar. 105

106 På årets generalforsamling "protesterede Oskar Nielsen som sædvanlig over det anstrengende job, og da ingen i klubben kunne undvære denne svada én gang om året, enedes man om, at tvangsindlægge ham for endnu en periode som formand". Herudover vælges der ny kasserer efter Børge Jørgensen, der nu ønsker at blive pensionist. Det bliver Johs. Rasmussen, der vælges til denne vigtige post, ligesom Kim Heiner Larsen erstatter Valde Dolleris. Øvrige valg var genvalg. 1987/88 Skakken på Bornholm, har altid haft de samme problemer, som sportsklubberne, at når de unge talenter er færdige med deres skoleuddannelse, må de tage "over vandet" for at videreuddanne sig. Dette år rammer særlig hårdt, da mange af de stærke talenter, som klubben har haft samtidig drager af sted. Dette mærkes straks i den 25. match mod Ystad, som tabes med cifrene 6½-3½. Juniorerne klarer dog lige skærene med 1½-1½. I anledning af "jubilæet" forærede Rønne en pokal til minde om de mange års venskabsdyster. I en landsomfattende skakkonkurrence fra Sparius Cup i skak, hvor der er udsat 16 skakcomputere vinder Mikael Hansen, Rønne en Novag Primo computer, ligesom Bent Schiøtt Hansen vinder en minicomputer i skak. Sparius Cup er en landskamp for 4 mands hold, hvor Danmark overraskende blev nr. 2 efter de stærke tyskere, men foran såvel Sverige som Norge. Nogle af de unge spillere fra Rønne Skakforening deltog i en turnering i Fredensborg, hvor Ulrik Flinta opnåede det fine resultat 4 af 5. På årets bornholmske rangliste, udarbejdet af Holger Nørregaard, topper Oskar Nielsen stadigvæk, nu med 1025 foran Alfred Gummesen med 977 og Kim Heiner Larsen med 973. I korrespondanceskak vinder Jan Pedersen, Rønne 2. klasse. I Københavns Skakforenings enkeltmandsturnering var der deltagelse af Jens Peter Meilvang og Ulrik Flinta, der begge deltog i 1. klasse (rating ). Ulrik Flinta vandt med 5 point foran Jens Peter Meilvang, der opnåede 4½. Ulrik vandt det indbyrdes parti, hvilket blev afgørende for placeringerne. Blandt andet vandt Ulrik over den tidligere Rønne spiller Lasse Schiøtte. I mesterrækken undgik Rønne med nød og næppe nedrykning, men der var spænding til det sidste resultat forelå, og kun Holbæks forbliven i 3. division reddede Rønne. 2. holdet vandt den lokale turnering foran Svaneke. 106

107 Bornholmsmester bliver Alfred Gummesen foran Peter Bjørntoft. A-rækken blev vundet af Holger Jespersen Rønne foran Per Rasmussen, Hasle og B-rækken af Bo Juni foran Mark Seerup. Bornholmsmester i lynskak blev Kim Heiner Larsen. Jens Peter Meilvang deltog i Århusmesterskaberne i basisgruppe 1 med mål, at opnå de magiske 1900 i rating, så han kunne kalde sig mesterspiller. Desværre lykkedes det kun at opnå 3 point i det stærke selskab. 1988/89 I forbindelse med blomsterfesten i Åkirkeby var Niels Jørgen Fries Nielsen inviteret til at spille et parti mod bornholmsmesteren Alfred Gummesen på stort bræt. Niels Jørgen gjorde dog kort proces mod den lokale helt, og nedspillede ham i en kongegambit. Partiet fandt sted på Aakirkebys torv, og som Niels Jørgen skriver: "blandt smukke piger, der udfordrende vuggede frem og tilbage i undertøj og andet beklædning fra lokale butikker" Senere deltog han også i lynskak i Snogebæk mod diverse tyske turister. Bornholm blev rost for det store arbejde med skoleskakken, som han mente, at Esbjerg området kunne lære en del af. I Brændesgårdshaveturneringen tager svenskerne fra Åhus SK sig godt for af retterne, Mats Tuvesson, Åhus SK vinder med 5 point af 6 mulige foran Oskar Nielsen, der som den eneste bornholmske spiller forsvarer de bornholmske farver, idet de næste tre pladser også besættes af Åhus-folkene. A-rækken blev vundet af Vagn Bo Andersen, Svaneke foran Ulf Andersson, Åhus SK. Der deltog i alt 32 spillere. Rønne Skakforening vinder de to skakure, der er på højkant på grund af det uafgjorte resultat året før mod Ystad. Resultatet blev 6-4. Klubmesterskabet gik endnu engang til Oskar Nielsen foran Orla Kristiansen. A-rækken blev vundet af Per Rasmussen foran Peter Radil. Der deltog 22 spillere. Forinden holdturneringen startede spillede man en udtagelsesturnering om pladserne på 1. holdet. Her delte 3 spillere 1. pladsen, Oskar Nielsen, Orla Kristiansen og Kim Heiner Larsen. I holdturneringen klarede 1. holdet sig fint efter sin tilbagevenden, idet man besatte 3. pladsen med 30 point. Det var således "tæt på", da 2 hold rykkede op i 3. division. Topscorere blev Orla Kristiansen og Oskar Nielsen begge fik 5 point af 7 mulige. 2. holdet vandt den lokale række. Topscorer blev Holger Jespersen med 3 af 3 mulige point. I bornholmsmesterskabet deltog 15 spillere fra Rønne Skakforening. Vinder blev Orla Kristiansen foran Alfred Gummesen. A-rækken blev vundet af Jakob Meilvang, B-rækken af Peter Radil og C-rækken af Thomas Berg. 107

108 Peter Bjørntoft tager et år på Tjele Efterskole for at udvikle sig yderligere indenfor skakken. Han deltager bl.a. i en turnering, hvor han opnår en flot 5. plads efter så stærke spillere som Allan Holst, Peter Heine Nielsen, Jan Rewitz og Mikkel Antonsen. Alle spillere, der har markeret sig kraftigt senere, ikke mindst Peter Heine Nielsen, der i dag er en af vor stærkeste stormestre, og som jo som bekendt senere vandt omkampen om det danske mesterskab, som blev arrangeret af Rønne Skakforening i I Bornholmsmesterskabet i skoleskak deltager der omkring 100 spillere!! På årets styrkeliste er Peter Bjørntoft "kravlet" op på 3. pladsen, der stadigvæk toppes af Oskar Nielsen med 1036 point foran Alfred Gummesen med 986 og Peter Bjørntoft med 854. Listen udarbejdes hvert år af Holger Nørregaard på basis af de opnåede resultater i årets løb. Der er i alt 75 spillere på listen. For første gang spilles der en koordineret turnering på Bornholm, idet Svaneke Skakklubs klubturnering laves som en koordineret turnering med mulighed for ratinggevinster. Første pladsen blev delt af følgende 4 spillere, Jørgen Holmstrøm, Allan Ipsen, Ole Larsen og Evald Ipsen. I Åkirkeby stiftes der en ny klub Midtbornholm, der straks melder sig ind i Dansk Skak Union, og stiller op i C-rækken i 8, Hovedkreds turnering. Allerede den gang blev spørgsmålet om en sammenslutning af alle klubberne rejst, således at man stillede fælleshold i 8. Hovedkreds turneringer. Det samme spørgsmål, som er rejst nu 12 år senere. På årets generalforsamling erstatter Orla Kristiansen Kim Heiner Larsen i bestyrelsen. Alle øvrige valg er genvalg. 1989/90 Som noget nyt arrangerer Midtbornholms Skakklub en stor koordineret sommerturnering i Åkirkebyhallerne. Igangsætteren og primus motor i turneringen er Rene Kraft, der er formand i klubben. Med 86 deltagere er det den største turnering, der hidtil er afviklet på Bornholm. Turneringen spilles i 8 mands grupper, inddelt efter ratingstyrke. Vinder af den stærkeste gruppe blev Nikolaj Borge, der også var ratingfavorit med Her blev den tidligere Åkirkeby spiller Jens Erik Hald, der nu spiller for Roskilde, nr. 4. I gruppe 2, blev Peter Bjørntoft, nr. 1 med 6 point, foran Ebbe Bønnerup, Amager og Jens Peter Meilvang ("Fyr"). Her opnåede Alfred Gummesen 4½ point. I gruppe 3 blev Rune Andersen nr. 4 med 5 point, Ulrik Flinta opnåede 4½ point. Turneringen blev afviklet under kyndig ledelse af Holger Nørregaard. Hurtigturneringen i Brændesgårdshaven havde samlet 40 spillere under kyndig ledelse af Holger Nørregaard. Vinder af mesterrækken blev Matts Tuvesson, Åhus SK med 5½ point foran Oskar Nielsen med 4½ point. Peter Bjørntoft delte 4. pladsen med endnu en svensk 108

109 spiller. A-rækken blev vundet af den arrangerende klubs Jørgen Holmstrøm foran Norman Kofoed. B-rækken vandtes af den unge Stefan Rotvit, Midtbornholms Skakklub foran Jesper Jørgensen, Bodilsker, ligeledes en af de unge skoleskakspillere. Denne række var i øvrigt domineret af de unge spillere, der er kommet til igennem skoleskakken. 133 skoleelever fra 9 skoler deltager dette år i bornholmsmesterskabet for skoleskakspillere. En stigning på 33% må siges at være mere en flot, og formentlig danmarksrekord for Danmarks mindste amt. Dette år havde flere af skoleskakspillerne deltaget i en tur til Leningrad (nuværende St. Petersborg), hvor de blandt andet havde spillet i den store og traditionsrige Tchigorin Skakklub, hvor de havde et lærerigt møde med den russiske skakungdom. Rønne vinder årets match mod Ystad, men for en gangs skyld taber juniorerne. Atter i år ender Rønnes 1. hold på en 3. plads i 8. Hovedkreds mesterrække, denne gang scorede holdet 32½ point. Rønnes 2. hold endte på en 3. plads efter Hasle og Midtbornholm. Bornholmsmester bliver Peter Bjørntoft, hvis talent og skakuddannelse på Tjele nu endelig slår igennem. A-rækken bliver vundet af Per Rasmussen, Hasle, B-rækken af Knud Erik Haar. C-rækken vindes af Jørgen Nielsen, Midtbornholm foran Chr. Hansen, Midtbornholm og D-rækken vindes af Rico Adolfsen, Midtbornholm foran Simon Abrahamsen, Svaneke. På årets generalforsamling i Bornholms Amts Kreds udnævnes Mikhael Nielsen, Rønne til årets spiller. I klubturneringen kniber det med at få afsluttet mesterrækken, hvorimod A-rækken afsluttes med Holger Jespersen som vinder foran Peter Radil. Og B-rækken med John Sørensen som vinder foran Peter Hellbrandt. På årets generalforsamling er det lutter genvalg til bestyrelsen. Der ytres ønske om, at klubturneringen for fremtiden skal være koordineret. På amtets generalforsamling løftes sløret for sommerens turnering i Åkirkebyhallerne, idet den i år skal kombineres med den prestigefyldte Politikken Cup med deltagelse af en række udenlandske spillere. Kampen om medlemmerne Af Esben Munch 1990/91 I sommeren 1990 blev den første internationale skakturnering på Bornholm afviklet. Det år blev Politiken Cup nemlig afviklet i Aakirkeby. Turneringsleder var Alex Elisiussen, Hasle og han styrede slagets gang i den lukkede IM-gruppe (Elo-gennemsnit 2378) på ti spillere, der i blandt Peter Bjørntoft, Rønne. Vinder af turneringen blev den Østtyske IM, senere 109

110 GM, Tichbierek med 6½ point ud af 9, foran Tomas Hutters, Espergærde, IM Klaus Berg, og Yevdokimov, USSR alle med 5½. Tomas Hutters scorede dermed den sidste og afgørende norm til IM-titlen. IM Jasnikowski, Polen 5, IM Adamski, Polen og Nikolaj Borge 4½, Burgess, England 4, Erik Jelling 3½ og Peter Bjørntoft ½. Sideløbende med denne turnering spilledes Midtbornholms EMT med deltagelse af 98 spillere fra Danmark, Norge og Sverige, opdelt i 11 otte-mands-grupper og en monradgruppe. Dette års match mod Ystad blev vundet af Ystad. Årets holdturnering i mesterrækken blev lagt om for Rønne Skakforenings vedkommende. I stedet for at spille 3 hjemmekampe og 4 fire udekampe om søndagen, blev udekampene lagt på to weekender, således at Rønne kun behøvedes at rejse to gange til Sjælland, og spille en holdkamp om lørdagen og en om søndagen. I det hele taget var Bornholm et varmt emne i Skakbladet i disse år, hvor 8. Hovedkreds forsøgte at få Dansk Skak Union til at yde et større tilskud til de Bornholmske holds deltagelse i holdturneringen. Rønne førte mesterrækken fra første runde indtil 7. runde, hvor holdet overraskende kun spillede 4-4 mod bundholdet Farum II, hvorved holdet blev overhalet af Farum I. Dermed blev det kun til en andenplads, der ikke gav oprykning. Slutstillingen i toppen 1. Farum 1 36½, 2 Rønne 34½. Individuelt havde Rune Andersen et flot år, idet han var ubesejret med 6 point ud af 7 mulige, mens Jens P. Meilvang scorede 5. Ud over ændringerne i mesterrækken, blev der også oprettet en speciel bornholmsk række i Dansk Skak Unions 8. Hovedkreds regi, med mulighed for oprykning til den "sjællandske" B-række. Dette blev senere ændret til et fælles bornholmsk hold, der fik ca. kr til rejsehjælp. Deltagende hold i turneringen var Svaneke I og II, Midtbornholm (Aakirkeby), den nye klub Nordbornholm og Rønne Skakforening II og III. Det viste sig dog at være lidt for optimistisk af Rønne at tilmelde 3 hold til holdturnering, og tredjeholdet måtte da også trækkes efter 2 runde. Den bornholmske række blev vundet af Rønne II med 21 p, foran Nordbornholm I med 19½ og Svaneke I med 19. Bestyrelsen for Rønne Skakforening bestod af: Oskar Nielsen formand, Orla Kristiansen, Knud Erik Haar, Johs. Rasmussen og Svend Åge Christoffersen. Ud over kontingentindtægter havde klubben dette år også en indtægt fra tombola på kr Årets bornholmsmesterskab, der blev afviklet på Tante et og Tante to i Aakirkeby, havde 34 deltagere og blev vundet af Orla Kristiansen, foran Steen Petersen og Bent Schiøtt Hansen alle Rønne Skakforening. 1991/92 I efteråret 1991 havde klubben 90-års jubilæum, der blev fejret med en hurtigturnering over 2 dage den 12/13. oktober 1991, samt med en simultanforestilling med den svenske 110

111 stormester Jonni Hector. Turneringen spilledes over 9 runder, med 30 minutters betænkningstid. Der havde meldt sig 46 spillere, der blev budt velkommen af Rønnes borgmester Arne Hansen og Rønne Skakforenings formand Oskar Nielsen. Vinder af Turnering blev ikke overraskende stormesteren Jonni Hector med 8½ (kr ), foran Mar. Alexej, Hviderusland 7 (kr ), N.J. Friis Nielsen 6½, og IM Vladimir Poley, Hviderusland 6½. Af de lokale spillere ydede specielt Rune Andersen en god indsats, da han efter førstedagen lå på andenpladsen efter Jonni Hector. Om søndagen mødte han så stærk modstand at han måtte nøjes med 6 point, men fik en ratingpræmie. Klubturneringen endte med ligestilling mellem Orla Kristiansen og Mikhael Nielsen. Omkampen blev vundet af sidstnævnte. Bornholmsmesterskabet havde dette år 24 deltagere, og der blev spillet i Aakirkeby, selv om der egentlig var vedtaget at spille i Klemensker. Her kunne man imidlertid ikke få lokaler på de valgte datoer. I den øverste gruppe førte Orla Kristiansen før sidste runde med et ½ point foran Mikhael Nielsen, og kunne dermed nøjes med remis mod Peter Bjørntoft. Men Orla Kristiansen måtte indkassere et 0, hvorefter Mikhael Nielsen kunne vinde mesterskabet ved at slå Alfred Gummesen. Mikhael Nielsen måtte dog nøjes med remis. Omkampen mellem de to førende blev spillet over bedst af tre partier Orla Kristiansen vandt det første og de 2 næste blev remis og dermed fik han revanche for nederlaget i klubturneringen. I holdturneringen fejrede Rønne sit jubilæum med oprykning til 3. division efter en helt fantastisk afslutning i sidste runde. Jens P. Meilvang og Rune Andersen scorede begge 6/7 og Mikhael Nielsen 5½/6. I den lokale bornholmske række gjorde Rønne andethold rent bord og vandt alle kampe. 1992/93 Sæsonen startede med den årlige match mod Ystad i Ystad. Rønne plejer at have det svært i Ystad, men dette år bliver matchen vundet med 7½-2½. Klubturneringen er blevet gjort koordineret og også dette år ender det med omkamp mellem Orla Kristiansen og Mikhael Nielsen. Det trak lidt ud med omkampen, der først blev spillet 3 år senere med Mikhael Nielsen som vinder. I 3. division ser det længe ud til at Rønne Skakforening vil blive i divisionen, men i de 2 sidste runder taber klubben stort, og må igen ned i mesterrækken. Det bornholmske fælleshold, bestående af spillere fra Rønne, Svaneke, Nordbornholm og Midtbornholm (Aakirkeby), var meget tæt på oprykning til A-rækken med hele 38½ point, men dette gav kun en andenplads. Den lokale C-række bliver som sædvanligt vundet af Rønne, denne gang med 20½ point foran Nordbornholm I med 20. Årets bornholmsmesterskab blev en duel mellem to outsidere Rune Andersen, Rønne og Casper Radil, Nordbornholm (fra sommeren 1993 medlem af Rønne). Det lykkedes for Rune Andersen at "snyde" Casper i sidste runde og dermed vinde sit første Bornholmsmesterskab. Rune fik 6 point og Casper 5½. 111

112 Ved årets generalforsamling gik Oskar Nielsen af som formand og blev afløst af Mikhael Nielsen. Max Kjær blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Knud Erik Haar. Ved samme lejlighed blev Oskar Nielsen udnævnt til æresmedlem af foreningen. Mikhael Nielsen, formand Mikhael Nielsen (født 1957) vandt et Bornholmsmesterskab da han i 1980/81 aftjente sin værnepligt på Almegaards Kaserne. Han kom ti år efter tilbage til Bornholm som politiassistent. Han var på øen i ca. 4 år, før han flyttede til Århus. Esben Munch 1993/94 Efter nedrykningen året før håbede klubben på en hurtig oprykning. Specielt fordi klubben rådede over 8 mesterspillere: Peter Bjørntoft 2043 i rating, Kim Heiner-Larsen 2039, Orla Kristiansen 2039, Mikhael Nielsen 1993, Jens Peter Meilvang 1963, Casper Radil 1927, Oskar Nielsen 1922 og Rune Andersen I alt havde klubben 29 medlemmer. Men det blev kun til en 2. plads i mesterrækken med 34½ point efter Kalundborg, der scorede hele 41½. Topscorer blev Rune Andersen med 5½ point, mens Orla Kristiansen scorede 5/6. Det bornholmske fælleshold i B-rækken blev ligeledes nr. 2. I den lokale C-række på Bornholm vandt Rønne II med 25½ point foran Nordbornholm I med 19½. Mikhael Nielsen vandt dette år både klubmesterskabet og bornholmsmesterskabet. Ved klubmesterskabet havde han et parløb med Rune Andersen, der i sidste runde tabte til Casper Radil. Dermed blev Mikhael klubmester med 6 point. Ved Bornholmsmesterskabet førte Mikhael Nielsen med 1 point foran Casper Radil, som han skulle møde i sidste runde. Da partiet blev remis, blev Mikhael Bornholmsmester med 5½ foran Casper med 4½. Det årlige kontingent blev ved generalforsamlingen fastsat til: seniorer 300 kr kr. i jubilæumsfond og juniorer/pensionister: 150 kr kr. i jubilæumsfond. Jubilæumsfonden var til foreningens 100 års jubilæum i år

113 1994/95 Mellem den 18 og 24 juli spilledes der igen en sommerturnering i Aakirkeby, denne gang med 32 deltagere. I den øverste gruppe vandt Rune Andersen på deling med Bjarne Nielsen, Lyngby og Carsten J. Nielsen, Farum. Alle fik 5 point ud af 7. Den traditionelle match mod Ystad, der denne gang spilledes i Ystad den 4. september, blev en jævnbyrdig affære, idet den sluttede 5-5. Klubmesterskabet blev afgjort i en ren finale i sidste runde mellem den forsvarende mester Mikhael Nielsen og Orla Kristiansen. Stillingen før sidste runde var den, at Orla Kristiansen førte med 4½ point foran Mikhael Nielsen 4. Det lykkedes Orla et vinde partiet og dermed sit første klubmesterskab i Rønne. Ved Bornholmsmesterskabet var der før sidste runde ligestilling på førstepladsen imellem Orla Kristiansen, Mikhael Nielsen og overraskelsen Michael Skovgaard Jensen, Svaneke. I sidste runde vandt Michael Skovgaard over Alfred Gummesen, og var dermed sikker på mindst ligestilling. Han blev Bornholmsmester, idet Mikhael og Orla indbyrdes spillede remis. Dermed blev bornholmsmesterskabet for første gang i mange år ikke vundet af en spiller fra Rønne Skakforening. I holdturnering blev Rønne nr. 4 i mesterrækken med 29½ point, det dårligste resultat i mange år. Klubben havde mistet en del spillere: Peter Bjørntoft og Casper Radil, mens Jens P. Meilvang kun var tilrådighed i enkelte kampe. I første runde var holdet udsat for masseudbud, idet holdet manglende de 4 øverste spillere, men alligevel formåede holdet at spille 4-4 med oprykningsfavoriterne Farum. Senere gik det imidlertid galt mod Hørsholm, et 5½- 2½-nederlag og i næstsidste runde havde Helsinge "indkøbt" den russiske stormester Miron Sher, hvilket betød endnu et 5½-2½-nederlag. Topscorere for holdet var Esben Munch og Oskar Nielsen med 5½ point ud af 7. Fællesholdet vandt deres B-række og rykkede dermed op i A-rækken. I den lokale bornholmske række gik det heller ikke særlig godt for Rønne, idet det måtte se sig slået af Svaneke. Ved generalforsamlingen blev Orla Kristiansen ny formand, idet Mikhael Nielsen var ved at flytte fra øen. Samtidigt blev Stig Klausen valgt til bestyrelsen. Rønne Skakforening havde de seneste år fløjet til holdkampene på Sjælland, men da dette havde givet klubben i underskud på over kr. 2000, besluttedes det at førsteholdet fremover måtte tage natbåden over. 113

114 Orla Kristiansen, formand Orla Kristiansen, født 1947, cand. scient. pol., kom til Bornholm fra Sorø i 1988, og blev i første forsøg bornholmsmester. Ud over at han var formand for Rønne Skakforening i et enkelt år, var gennem flere år formand for Bornholms Amts Skakkreds. Siden 1992 har han redigeret skakspalten i Bornholms Tidende. Han var økonomichef ved Bornholms Amt og blev senere kommunaldirektør i Hasle Kommune. Eb M h 1995/96 Årets udgave af Bornholm EMT i Aakirkeby havde samlet hele 119 deltagere, bl.a. på grund af kraftig markedsføring i Estland, Sverige og Tyskland. Spillerne blev delt op i 4 grupper, og i gruppe et deltog kun en bornholmer: Orla Kristiansen, der sluttede med hæderlige 3 point. Vinder af turneringen blev den polske IM Adamski med 6 point, foran IM Kai Bjerring med 5,5. I gruppe 2 mødtes Rune Andersen og Esben Munch i sidste runde. Vinderen ville passere den magiske grænse på 1900, der indebærer mestertitlen. Partiet blev efter hård kamp remis og begge spillere måtte nøjes med 4½ point og ratingtal på henholdsvis 1896 og I efterårsferien spilledes en lille turnering i Aakirkeby over 5 runder fredag til søndag. Turneringen blev vundet af Esben Munch foran Rune Andersen. Den 11. november var den regerende danmarksmester Jens Kristiansen på Bornholm og gav simultan mod 18 spillere. Ud af de 18 partier vandt han de 12, spillede 3 remis og tabte 3 til Rune Andersen, Esben Munch og Alfred Gummesen. Alfred Gummesen, der vandt 5 bornholmsmesterskaber, døde kun 9 dage efter simultanforestillingen, dagen efter at han havde vundet sit parti i holdkampen i mesterrækken mod Helsingør. Årets klubmesterskab blev suverænt vundet af Casper Radil med maksimumpoint 7, foran Esben Munch med 4½. Der deltog 18 spillere i turneringen. Casper Radil tog sig ligeledes af bornholmsmesterskabet med 5½ point foran Rune Andersen og Orla Kristiansen med

115 På årets generalforsamling blev formanden Orla Kristiansen afløst af Esben Munch, mens Bent Schiøtt Hansen og Erik Thøgersen blev valgt til bestyrelsen. Esben Munch, formand Esben Munch (født 1962) kom til Bornholm i 1991, og har været formand for Rønne Skakforening siden Indmeldt i Dronninglund Skakklub som 9-årig, og har en kort periode været formand for Vejgaard Skakklub i Aalborg. Han er cand. merc., HD og er adjunkt ved Bornholms Erhvervsskole. I mesterrækken måtte Rønne lade sig tage til takke med en tredjeplads efter Roskilde II og Hørsholm, men Rune Andersen havde en stor sæson, idet han på 2.-brættet scorede det sjældne maksimum 7 ud af 7, og for dette modtog en præmie fra 8. Hovedkreds. I den lokale bornholmske række måtte Rønne lade sig nøje med en tredjeplads efter Aakirkeby og Nordbornholm. 1996/97 Sæsonen blev igen indledt med en match mod Ystad, og denne gang vandt Rønne sikkert på hjemmebane med 6½-2½. I sommerens EMT i Aakirkeby deltog 70 spillere og vinderen blev igen IM Jan Adamski, Polen, den gang foran Michael Schultz, Tyskland. Klubturneringen blev en triumf for den 74-årige Oskar Nielsen, der endnu en gang blev klubmester. Denne gang havde han Rune Andersen på andenpladsen. Rune tog revanche ved Bornholmsmesterskabet, som han vandt efter omkamp med Morten Nielsen, Rønne. De fik begge 5½ point i turneringen, og skulle ud i omkamp over 3 partier, som Rune vandt 2-0, hvorved det tredje parti var overflødigt. Casper Radil og Morten Nielsen deltog i holddanmarksmesterskabet for hovedkredse for 8. Hovedkreds, som vandt danmarksmesterskabet. Og Morten Nielsen vandt alle sine partier. 115

116 Casper Radil deltog i de Nordiske mesterskaber i skoleskak på Færøerne, og lavede her 3 point ud af 6 mulige. Holdturnering dette år var noget for sig selv. Det startede med at Allerød Skakklub gerne ville flytte fra 1. Hovedkreds til 8. Hovedkreds, og have deres førstehold med i mesterrækken. Dette gik 8. Hovedkreds med til, uagtet at der var et Bornholmsk hold i rækken, hvilket ville betyde ekstra rejseomkostninger. Rønne Skakforening formodede, at hvis 8. Hovedkreds ville optage et ekstra hold i mesterrækken, ville man bede den optagne klub selv betale rejsen til Bornholm. Nej tværtom, når nu man havde muligheden for det, øgede man rejseudgifterne ekstra, ved at udvide holdantallet til 10 (Espergærde II undgik dermed nedrykning). Da dette gik op for Rønne Skakforening så den muligheden for endelig at prøve at få flere matcher på Bornholm end på Sjælland. Nu havde den år efter år spillet tre runder på Bornholm og 4 på Sjælland, så måtte det vel være rimeligt at den fik 5 hjemmekampe og 4 kampe på Sjælland. Dette bad klubben så hovedkredsen om. Svaret var: 6 kampe på Sjælland og 3 hjemmekampe. Overraskelsen var stor. Hvordan kunne en hovedkredsbestyrelse beslutte en så uretfærdig fordeling af hjemme og udekampe, med den begrundelse, at det var mest hensigtsmæssigt og Rønne Skakforening skulle have protesteret før Allerøds optagelse? Klubben havde jo reageret flere måneder før rundelægningen skulle begynde. Bedre gik det ikke, da spillet kom i gang. I første runde mødte Rønne Hedehusene på hjemmebane, hvilket gav et kæmpe nederlag på 7-1. Efter den barske start blev der senere rettet op på stillingen, blandt andet igennem en 7½ - ½ sejr over Espergærde II, hvilket betød at Rønne Skakforening før de sidste runder igen var med i topstriden. Men så kunne Espergærde II ikke stille hold i næstsidste runde, hvorved holdet resultater udgik. Det skal lige nævnes, at Espergærdes førstehold det år blev danmarksmester! Dermed forsvandt 7½-½ sejren fra anden runde og fra at have ligget og kæmpet om oprykning, skulle Rønne lige pludselig til at kæmpe for at undgå en af de 4 nedrykningspladser. Dertil krævedes en sejr på 5-3 i sidste runde over Nordkalotten (Græsted), der på de to øverste brætter stillede med GM Jonni Hector og IM Kai Bjerring. Rønne tabte da også på de to øverste brætter, men på de øvrige brætter gik det så godt, at da der manglede et parti førte holdet med 4½ - 2½. Tilbage sad Steen Pedersen, Rønne med et tabt slutspil mod hovedkredsformanden Martin Noer, Nordkalotten. På mirakuløs vis lykkedes det for Steen at holde partiet remis, hvorved Rønne holdt sig i Mesterrækken. Topscorer blev Orla Kristiansen med 6½ point ud af 9. Andetholdet i den bornholmske C-række revancherede sig for den forrige sæsons tredjeplads ved at vinde rækken med 28½ point. Topscorer på holdet blev Holger Jespersen, der for tredje gang scorede max. Denne gang med 6 ud af 6 mulige. På hovedkredsgeneralforsamlingen blev der besluttet at lave turneringsformen om, således at mesterrækken blev udvidet til 12 hold, inddelt i 3 indledende grupper, de to øverste går til oprykningsslutspil, de to nederste går til nedrykningsslutspil. Dette besluttede man skulle gælde allerede fra sæsonen 1997/98, altså uden at klubberne havde vidst hvad de skulle spille efter. 116

117 Mesterrækken 1996/97 blev vundet af Holbæk, der dermed vandt retten til oprykning, men Holbæk valgte om sommeren 1997 at melde sig ud af 8. Hovedkreds, fordi klubben ikke ønskede at spille på Bornholm, og ind i 2. Hovedkreds! Med sig trak den 5 andre klubber fra Nordvestsjælland. Dette skete efter et delegeret møde i 8. Hovedkreds, hvor Niels Jørgen Fries Nielsen, Helsinge havde foreslået at Bornholm skulle flyttes fra 8. Hovedkreds til 1. Hovedkreds (København), "Hvor Bornholm naturligt hører til". I 2. Hovedkreds blev de modtaget med åbne arme, hvilket må undre een, når man tænker på hvor langt der er fra Nakskov til Holbæk eller Kalundborg. Nu mente 8. Hovedkreds at oprykningen til 3. division skulle gå til nr. 2 i mesterrækken, nemlig Allerød, men tvisten med Dansk Skak Union førte ikke noget med sig. Rønne Skakforening havde spillet i de samme lokaler i Bornholms Centralbibliotekets kælder lige siden bibliotekets oprettelse i Klubben spillede i et bogmagasin, der ikke var særligt lyst. Men da biblioteket havde brug for lokalerne blev skakforeningen opsagt ultimo Klubben fandt nye lokaler på Østre Skole, først i et klasseværelse i stueplan, hvor man skulle "i gården", hvis man blev trængende. Efter et halvt år der, flyttede skolen rundt på lokalerne, og foreningen fik klublokale på anden sal i et pænt stort klasseværelse. Det eneste minus her var de mange trapper op, som klubbens ældre medlemmer havde visse problemer med. Derfor skiftede klubben igen lokaler 1. januar 1999 til de nuværende på Søndermarksskolen i Rønnes sydøstlige udkant. 1997/98 Den 30. august 1997 var der kulturnat i Rønne og i den forbindelse havde Rønne Skakforening fået stormester Henrik Danielsen til Bornholm. Han spillede med i en lille turnering med store brikker på Laksetorvet, og her vandt han finalepartiet over Casper Radil. Om aftenen spillede han simultan på Centralbiblioteket. 117

118 GM Henrik Danielsen spiller skak med store brikker på Laksetorvet i Rønne i forbindelse med kulturnatten den 30. august For første og hidtil eneste gang blev Kim Bjelstrand overtalt til at stille op i klubturneringen, selvom han ikke havde spillet seriøs skak i 15 år. På trods af dette gik han hen og blev klubmester foran Morten Nielsen og Oskar Nielsen. Bornholmsmesterskabet blev endnu en gang vundet af Casper Radil. I løbet af sæsonen afholdt klubben to tematurneringer, Aljekhin og Skandinavisk. Casper Radil indledte hver turnering med at forklare åbningerne, hvor efter der blev spillet halvtimespartier med to runder pr. aften. I holdturneringen kom Rønne i oprykningslutspillet uden at kunne gøre sig gældende, idet klubben i den indledende pulje havde tabt stort til Allerød, og dette resultat blev ført med over i slutspillet. Rønne blev nr. 3 blandt andet ved at Casper Radil mod Nordkalotten spillede remis mod IM Kai Bjerring. I runden efter var Casper medvirkende til en storsejr på 7½-½ over Greve, idet han slog den tidligere danmarksmester og regerende Københavnsmester: IM Bjørn Brinck Claussen. Vi skal se partiet med Caspers noter: Hvid: Casper Radil, Rønne Sort: IM Bjørn Brinck Claussen, Greve 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 c6 5. f3 b6 6. a3 Med ideen b4 med godt spil c4 7. e2 a5 8. bd2 d7 9. O-O f6 Normalt spilles først e7 for at kunne spille ec6 i næste træk 10. b1 e7 11. c2 [Bedre er formentlig 11. b4 cxb3 12. b2 som i partiet Babula - Klimes, eller 12. xb3 som i partiet Garbiel - Winnig.] 118

119 11... O-O-O 12. b4 cxb3 13. b2 [Efter 13. xb3 a4 14. exf6 gxf6 15. fd2 g6 har sort lige spil] a4 14. c4? Spillet i håb om 14.-, dxc4. Desværre kan sort bare ignorere bonden, hvorefter d4 bliver svag. Derfor var 14. d1! bedre ec6 15. c5 [ Det er objektivt forkert at lukke en sådan stilling, men i praksis opvejer de dynamiske muligheder for et angreb, evt. med c-bonden, her de statiske ulemper. Således gav 15. exf6 gxf6 16. c3 c7 17. e1 Sort fordel.] c7 16. exf6 gxf6 17. d1 Ser passivt ud, men det er nødvendigt, hvis hvid vil gøre sig selv forhåbninger om angreb på damefløjen e5! Angreb på fløjene besvares bedst med et bondefremstød i centrum 18. xb3 xb3 19. xb3 xb3 Her var e4? en fejl p.g.a. 20. d2 med lige spil. Tilsvarende var 19.-, exd4 en fejl p.g.a. 20. xd4 med udmærket hvidt spil. 20. xb3 e4 21. f4!? Dette træk forandrer stillingen totalt. den dette har hvid intet. Bjørn fortalte mig bagefter, at f4 kom helt bag på ham, hvilket jeg godt kunne se på hans ansigtsudtryk under partiet f7 Eller d7!? Med lille sort fordel. 22. h4 [Med ideen f5!? En anden mulighed var 22. d2 xd4 23. a4 e2 24. h1 xf4 25. xa7 c7 25.-, c6 med uklart spil.] xd4 23. a4!? Ser umiddelbart ud til at tabe en officer, men de taktiske forviklinger ligger nu uden for den menneskelige horisont. Havde jeg spillet 23. e3, der dækker løberen, spiller sort simpelt c6 med lille fordel xc5 [Måske lidt overraskende, men efter e2 24. h1 xf4 25. c6 c5 26. xb7 xb7 27. cxb7 med afgørende fordel. Efter 23.-, c6!? 24. f5!? Er stillingen derimod lidt uklar] 24. fc1 e2 Her var 24.-, b6 en fejl p.g.a. det simple xc5! der helt smadrer sort. 25. h1 xc1 [Sort overser helt hvids træk 27. der afgør partiet. Bedre var xf4 26. xc5 b8 27. a5 d7 28. xa7 Med lige spil] 26. xc1 b6 Taber straks, men det gør alt andet også på grund af dobbeltrusslen xc5 og xa7. Den dobbelttrussel kan ikke dækkes 27. xc5! bxc5 28. c6 [1:0] Noter Casper Radil 119

120 På førstebrættet i mesterrækken scorede Casper 4½ point i seks partier, efter blandt andet at have mødt to IM'er! Det Bornholmske fælleshold spillede alle sine kampe på Sjælland, 3 kampe pr. weekend, og blev nr. 2 i kvalifikationsrækken, og efterfølgende nr. 5 i oprykningslutspillet. Den lokale bornholmske række blev igen vundet af Rønne, på trods af et par nederlag undervejs. 1998/99 Ystadmatch den 15. august i Ystad blev vundet stort af Rønne, og den 28. august var der Kulturnat i Rønne og i den forbindelse arrangerede Rønne Skakforening af lille turnering på Laksetorvet med store brikker. Turneringen blev vundet af Kim Bjelstrand. Klubmesterskabet blev vundet af Rune Andersen. Bornholmsmesterskabet blev dette år spillet i Rønne, og havde kun 10 deltagere, alle fra Rønne Skakforening. Det så lige indtil sidste runde ud til at Rolf Stig Hansen skulle have sit første Bornholmsmesterskab, idet han under vejs havde slået storfavoritten Rune Andersen. I sidste runde fik Rolf "gummiarm", og gik hen og tabte til Knud Erik Haar, hvorved Rune fik endnu et bornholmsmesterskabet med 6 point, foran Rolf Stig Hansen og Esben Munch begge med 5½. I holdturneringen var Rønne Skakforening endnu engang tæt på oprykning, selv om holdturneringen i Mesterrækken dette år var stærkt besat. I tredje sidste runde slog Rønne Fredensborg-Humlebæk med 5-3, selvom modstanderne stillede op med Steen Skovgaard Larsen, 2336 og IM Jacob Aagaard, Rune Andersen fik remis mod Jacob Aagaard, efter han havde haft en gevinststilling. Før de to sidste runder førte Rønne oprykningsslutspillet med 14 point foran Fredensborg-Humlebæk med 13, Greve (Sydkysten) med 12½ og Birkerød med 12. I de to sidste runder gik det galt. Først var Rønne kun i stand til at slå Birkerød med 4½-3½, da en af Rønnes spillere havde et slutspil med dronning mod to bønder, satte sin dronning direkte i slag., og dernæst i sidste runde gik helt ned mod Greve med IM Ole Jacobsen på førstebrættet. 6-2 blev nederlaget på, hvilket betød at Rønne kun blev nr. 4. Topscorer på holdet blev Esben Munch med 5, efterfulgt af Rune Andersen med 4½. De bornholmske holds deltagelse i holdturneringen førte også dette år til diskussion, idet Dansk Skak Unions forretningsudvalg ville havde tilskuddet til 8. Hovedkreds nedskåret, men det lykkedes at bevare tilskuddet indtil "Broen i år 2000". Før havde det været Dansk Skak Union der administrerede rejsetilskuddet. Nu blev det 8. Hovedkreds, hvilket betød, at de sjællandske hold, der skulle til Bornholm fik betalt flybilletter. Finansieringen af dette skete deltvist ved at der blev trukket i Rønne Skakforenings rejsetilskud. I den lokale C-række spillede man fra dette år med 5-mandshold, for at gøre det muligt for Åkirkeby at stille hold. Rækken blev denne gang knebent vundet af Rønne II, selvom holdet i de to sidste runder tabte til Nordbornholm og til Svaneke. 120

121 Ved årets generalforsamling blev Rolf Stig Hansen valgt til bestyrelsen i stedet for Stig Klausen. 1999/2000 Omkamp om Danmarksmesterskabet 1999 Ystadmatchen blev vundet af Rønne med hele 7½-1½, men ellers havde Rønne Skakforening gang i sit største arrangement længe, idet foreningen havde budt på og vundet retten til at arrangere omkampen om danmarksmesterskabet mellem stormestrene Peter Heine Nielsen og Sune Berg Hansen. Arrangementet foregik på Hotel Griffen i Rønne, der også sponsorede de to spilleres overnatning samt fortæring. til DM- Rønne Skakforening husstandsomdelte ca indbydelser i Rønne arrangementet samt til åbent hus i klubben. Stævnet blev åbnet af Rønnes borgmester Thomas Thors og Dansk Skak Unions formand Søren Bech Hansen. Per Rasmussen var turneringsleder og sørgede både for at Rønne Skakforening fik en hjemmeside på internettet, samt for at partierne kom live på nettet, så alle kunne følge med direkte. TV2-Bornholm lagde aftenens før matchens start studie til lodtrækningen og havde daglige indslag fra matchen, i alt ca. en halv times sendetid. En så massiv tv-dækning er sjældent set i Danmark til et skakarrangement. Matchen blev vundet 2½-1½ af Peter Heine Nielsen, Århus, der dermed vandt sit 2. danmarksmesterskab og kr , mens Sune Berg Hansen, Helsingør måtte nøjes med kr BilleOmkamp om Danmarksmesterskabet i skak på Hotel Griffen i Rønne I det første parti førte Stormester Sune Berg Hansen, til venstre, de hvide brikker mod Stormester Peter Heine Nielsen. Partiet blev remis. På baggrund af dette arrangement blev Rønne Skakforening af Dansk Skak Unions formand, Søren Bech Hansen, opfordret til at afholde det rigtige danmarksmesterskab i klub- 121

122 bens jubilæumssæson 2001, men efter lange overvejelser blev der takket nej. Det var meget fristende, men rent organisatorisk mente man ikke at kunne klare arrangementet. I skolerne efterårsferie havde Rønne Skakforening arrangeret en koordineret turnering, der dog kun havde tiltrukket 8 spillere. Her førte Hans Larsen, AS04 indtil sidste runde, hvor han tabte til Arne Nielsen, hvilket betød at Bent Schiøtt Hansen tog sejren med 6 point. Klubturneringen blev et opgør imellem Esben Munch og Orla Kristiansen. Da Esben Munch i sidste runde tabte til Børge Jørgensen, blev Orla Kristiansen klubmester med 6 point. Orla Kristiansen tog sig også af Bornholmsmesterskabet med 6½, foran unge Morten Møller, Nordbornholm med 6. Klubben arrangerede en tematurnering, b4, og en handicapturnering, hvor den højest ratede havde mindst tid. Begge turneringer blev vundet af Esben Munch. I sæsonens holdturneringer i 8. Hovedkreds havde Rønne Skakforening en god sæson, der manglede blot 1. pladser. Førsteholdet i mesterrækken tabte den første kamp 5½-2½ til Nordkalotten, der til den lejlighed stillede med en stormester, Jonni Hector, og en international mester, Kai Bjerring. Derefter vandt Rønne de sidste 6 holdkampe og spillede reelt lige op med Nordkalotten, idet holdet kun sluttede 3½ efter. Specielt opmuntrende var sejren over Roskilde II, der blev sendt hjem med et af de sjældne nederlag på 8-0. Andetholdet i den lokale bornholmske række så længe ud til at vinde, men et stort nederlag til Aakirkeby ødelagde dette, således at det kun blev til en andenplads i den jævnbyrdige række. Rune Andersen spillede følgende parti i holdturneringen: Hvid : Tommy Schmidt Allerød 2052 Sort : Rune Andersen Rønne 2040 Holdkamp i mesterrækken e4 c5 2. c3 c6 3. f4 g6 4. f3 g7 5. b5!? 5. g3 fulgt af g2 er det almindelige i denne variant - en anden mulighed er 5- c d4! 6. d3? 6... d6 7. xd4 cxd4 8. e2 e5 9. O-O h6 10. c3 dxc3 11. bxc3 På denne måde får hvid et stærkt bondecentrum, men hans officerer står ikke godt O-O 12. a3 e6 13. h1 h4 Sort sætter alt ind på et direkte kongeangreb. 14. g1 exf4 15. xd6 fd8 16. xf4 g4 17. f3 f2 18. g1 xf4 19. xf4 xd1 [0:1] Noter af Rune Andersen Det bornholmske fælleshold havde også stor succes og var meget tæt på oprykning, idet holdet tabte oprykningskampen med de 2 toere i A-rækken med 4½-3½ til Hørsholm. 2000/01 Som optakt til jubilæumsåret 2001 arrangerede Rønne Skakforening en lille turnering i uge 30. Turneringen havde deltagelse af 28 spillere i Aakirkeby-hallerne, og blev vundet af 122

123 Esben Munch foran Henning Thaarup, Svaneke. I det slagne felt var blandt andet veterandanmarksmesteren Per Simonsen, K41 København. I august måned blev der desuden arrangeret en invitationsturnering over en weekend: "Bornholmere mod fraflyttere". Turneringen havde deltagelse af 8 spillere og blev vundet af Peter Bjørntoft, Helsinge, foran Rune Andersen og Casper Radil, Rønne. Ystad var til årets match blevet betydeligt stærkere end de tidligere år. På de to øverste brætter havde de to juniorer, David og Adam, med det gode svenske skakefternavn Ståhlberg. Forstærkningen betød, at Ystad kunne drage hjem med en sejr på 5½-4½. Der blev afviklet en tematurnering med åbningen Tchigorin: 1. d4, d5 2. c4, Sc6. Vinder blev Holger Jespersen 4 point ud af 5, efterfulgt af Bent Schiøtt Hansen og Esben Munch med 3½. I efterårsferien spilledes en turnering på 5 runder med Rune Andersen som vinder med 4½ point foran Morten Møller, Nordbornholm 3½. Klubmesterskabet, der havde 10 deltagere, blev vundet af den nytilflyttede Bjørn Larsen, der scorede 6 point foran Bent Schiøtt Hansen med 5. Igen blandede unge Morten Møller, Nordbornholm sig i Bornholmsmesterskabet. Denne gang var der direkte finale i sidste runde mellem Rune Andersen og Morten Møller. Rune Andersen kunne nøjes med remis, hvilket partiet også blev. Dermed blev Rune Bornholmsmester med 6 point foran Morten Møller 5½. Holdturneringen tiltrak sig igen opmærksomhed. Dansk Skak Union, hvis medlemstal var faldet fra ca i 1990 til godt 6500 forsøgte at finde besparelser i budgettet. Dette betød at Bornholmsrejsetilskuddet til 8. Hovedkreds var blevet barberet væk. Det lykkedes for 8. Hovedkreds formand Torben Teimer, ved et Hovedbestyrelsesmøde i august, at få bevilget indtil kr til et bornholmsk holds deltagelse i holdturneringen. Dette betød, at det Bornholmske fælleshold, som året før var meget tæt på oprykning til mesterrækken, ikke længere kunne deltage i turneringen. Rønne Skakforening tilbød at omdøbe sit førstehold til et bornholmsk fælleshold, men det tillod 8. Hovedkreds ikke, med den begrundelse, at hvis holdet rykkede op i divisionerne ville Dansk Skak Union ikke acceptere et fælleshold. Så Rønne Skakforening var ene om at repræsentere Bornholm. Men få uger før turneringens start ændrede Bornholmstrafikken sejlplan, idet morgenafgangen søndag morgen blev inddraget. Dette betød, at de sjællandske hold ikke kunne komme til Bornholm og spille om søndagen. Hovedkredsbestyrelsen dikterede at Rønne Skakforening skulle spille sine hjemmekampe i Ystad, hvilket ville have betydet at de bornholmske spillere skulle med færgen 6.50 lørdag morgen og ville være retur i Rønne kl for at spille en hjemmekamp. Selvom Rønne Skakforening protesterede blev det vedtaget, og det blev først ændret, da Rønne Skakforening klart gjorde opmærksom på, at klubben ikke stillede op i Ystad. Så blev 123

124 programmet ændret til, at holdkampene i mesterrækken på Bornholm blev spillet med reduceret betænkningstid, i alt 5 timer. Holdturneringen blev ingen succes for Rønne. I første runde blev det til et nederlag på 6-2 til oprykkerne fra Hørsholm, efterfulgt af 4-4 mod Sydkysten II, der kun stillede med 6 mand. 3. runde gav et nyt nederlag på 4½-3½ til Helsinge II, der stillede med Niels Jørgen Fries Nielsen og eksbornholmeren Peter Bjørntoft, på de to øverste brætter. Holdet var nu i direkte nedrykningsfare, men klarede sig ved knebne sejre over Frederikssund, Roskilde og Hillerød, samt et nederlag i sidste runde til Allerød. I alt blev det til en 5. plads med 27½ point. Holdet brugte i alt 17 spillere på de syv runder, og topscorer blev reserven Bent Schiøtt Hansen med 4½ ud af 6, mens Casper Radil fik 4½ ud af 7. Den spiller der scorede tredje mest var Steen Pedersen, der lavede 2½ point. Også Rønnes andethold havde en skidt sæson, idet holdet sluttede sidst uden matchpoint. Vinder af den bornholmske række blev Nordbornholm. 124

125 Ved hovedkredsgeneralforsamlingen i 8. Hovedkreds i april 2001 foreslog hovedkredsbestyrelsen at det bornholmske hold, Rønnes førstehold, skulle spille alle sine holdkampe på Sjælland, med den begrundelse, at Få en ende på sagen Bornholm kun et hold Bornholm spiller alle kampe på Sjælland Hovedkredsbestyrelsen afgør hvordan holdkampene spilles. Hovedkredsbestyrelsen tabte afstemningen klart på delegeretmøde med 27-10, således at Rønne Skakforening fortsat spiller sin holdkampe på hjemmebane i Rønne. Ved Rønne Skakforenings generalforsamling blev Bjørn Larsen valgt til bestyrelsen i stedet for Rolf Stig Hansen, der er flyttet fra øen. Bestyrelsen består nu af: Esben Munch, Rune Andersen, Bent Schiøtt Hansen, Max Kjær og Bjørn Larsen. Foreningen har nu 25 medlemmer. For at fejre sit jubilæum arrangerer Rønne Skakforening den største skakbegivenhed nogensinde på Bornholm, nemlig en Open på Bornholms Erhvervsskole, Handelsskolen juni 2001, hvortil der er inviteret 12 stormestre. I alt vil der deltage over 100 spillere. Arrangører af turneringen er Per Rasmussen, Bent Schiøtt Hansen, Rune Andersen og Esben Munch. I forbindelse med Rønne Skakforenings jubilæumsturnering 2001 takker vi de sponsorer der har gjort det muligt for os at afholde denne markering af vores jubilæum: Dansk Skak Union, Dansk Skak Unions Støtteforening, 8 Hovedkreds, Bornholms Erhvervsskole, Bornholm Amts Skakkreds, Rønne Kommune, Bornholms Amt, Sparekassen Bornholm Fond, Tuborg Fonden, Lysmesteren Axel Sørensen, HJ Chess Import, Bornholmerbussen, Rønne Revision, Norfo, Vestbornholms Revision, Sydhavnens Motorværksted, FPE Maskinfabrik, Formula Micro, Inspiration, Den Danske Bank, Bornholms Jern og Stål samt Casper Mogensen. Sponsorer der kommer til efter deadline på denne bog, skal også have tak, men kan desværre ikke komme med på denne liste. Æresmedlemmer af Rønne Skakforening Af Esben Munch 125

126 P.A. Larsen, udnævnt 1942 Søren Nielsen, udnævnt 1951 Edvard Lindgren, udnævnt 1963 BilleGunner Olsen, udnævnt Barbermester Chr. J. Madsen, udnævnt 1933 Bademester M. Pedersen, udnævnt Oskar Nielsen, udnævnt

127 Da skoleskakken kom til Bornholm Af Preben Børge Petersen 1967/68 I efteråret startede jeg en privat undervisning i skak. Jeg var lige flyttet til øen som nyuddannet lærer. Den klasse, som jeg blev klasselærer for på Aavangsskolen i Rønne, viste sig at være "hårde". Derfor tilbød jeg de "værste af rødderne" at de måtte komme hjem til mig og spille skak. Her dannedes grundstammen i den senere skoleskakklub. Preben Børge Petersen underviser i skoleskak. 1968/69 I september fik vi stillet et lokale til rådighed, hvorefter vi meldte os ind i Dansk Skoleskak Forbund, hvor vi blev knyttet til afdelingen i København. Pengemæssigt klarede vi os med et lille kontingent, salg af spritduplikerede blade "LSD" (LøberSpringerDronning) og enkeltsider med teori samt forældrenes medleven. Nogle af eleverne viste gode takter for spillet, så derfor meldte vi os dette år til holdturnering. Her kom vi i pulje med to meget skrappe skoler med lang skoleskaktradition: N. Zahles Skole og Kirsebærhaven Skoles B-hold. 15. december 1968 mødte vi Zahles Skole på hjemmebane i Rønne. Vi skulle stille med 10- mandshold, og Zahles hold så frygtindgydende ud, med vi gik upåvirket til kampene. 127

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang.

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. RØDOVRE SKAK KLUB Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. BACK ON THE STREET! Freden er forbi venner~efter et par sæsoner med diverse vattede redaktører, der,når bølgerne gik iøjs~,kun udsendte 1-2 numre årligt,har

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Klassiske mesterpartier

Klassiske mesterpartier Klassiske mesterpartier 1 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Philidor. 9 Kapitel 2:

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Før-skoleskak Undervisningsbog

Før-skoleskak Undervisningsbog Før-skoleskak Undervisningsbog Dansk Skoleskak - leg og læring Før-skoleskak - undervisningsbog Dansk Skoleskak 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN: 978-87-87800-88-4 Udgiver Dansk Skoleskak - Skoleskak.dk Før-skoleskak

Læs mere

Gafler. Kvindetræning 25/ ved Rasmus Jørgensen

Gafler. Kvindetræning 25/ ved Rasmus Jørgensen Gafler Kvindetræning 25/11-2015 ved Rasmus Jørgensen Gafler er et af de vigtigste taktiske værktøjer, og selvom de opstår hyppigt, bliver de tit overset, også på højeste niveau. Der er forskellige definitioner

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere