Brugerhåndbog. INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller sluk for computeren...8 Dit Programbibliotek...9 Sådan bevæger du dig rundt...10 Dokumentation til computeren...10 Computerens drev...11 Lydstyrkeregulering...13 Porte og Konnektorer...13 De første trin på Internettet...15 Hvad er Internettet?...15 Få adgang til internettet!...15 Surf på nettet!...15 Browserens egenskaber...16 Hvad er ?...17 Dine Internetværktøjer...17 Fejlfinding...18 Fejlfinding trin for trin...18 Ofte stillede spørgsmål (OSS) til vores kundekontaktcenter...20 Packard Bell Hjælpeprogrammer...37 Packard Bell Snapsys...37 Packard Bell SmartRestore...38 Packard Bell Genoprettelsesprogrammet...40 Packard Bell Master CD Creator...44 Packard Bell Begrænset Garanti...45 Oplysninger om retsforskrifter...49 Softwarelicens...51 Indeks...53

2 BEMÆRKNING OM COPYRIGHT Packard Bell brugerhåndbog. Copyright 2003 NEC Computers International BV. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne håndbog må reproduceres eller overføres, i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, fotokopiering, optagelse eller informationslagrings- og hentesystemer, til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra NEC Computers International B.V. ANSVARSFRALÆGGELSE NEC Computers International B.V. yder ingen garantier, hverken udtrykte og underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, for dette produkt og den tilhørende dokumentation. Med jævne mellemrum foretages der opdateringer af software- og hardwarekomponenterne. Derfor kan nogle af de anvisninger, specifikationer og billeder i denne dokumentation se lidt anderledes ud end de afbildninger du ser. Alle produkter/emner, der er beskrevet i denne håndbog, er kun tænkt som illustration, og kan afvige fra din situation. Der kan ikke opnås nogen rettigheder eller understøttelser fra beskrivelserne i denne håndbog. NEC Computers International B.V. forbeholder sig retten til at revidere, ændre eller forbedre dette produkt eller dokumentationen når som helst uden forudgående underretning af nogen personer eller noget firma. Under ingen omstændigheder kan NEC computers International B.V. gøres ansvarlig for nogen følgeskader eller tilfældige skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af indtjening eller andre forretningsmæssige skader, der måtte opstå i forbindelse med brugen af dette produkt. VAREMÆRKER Microsoft, Outlook og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. FireWire er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PS/2 er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Packard Bell er et registreret varemærke tilhørende NEC Computers International B.V. Alle øvrige firma- eller produktnavne er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker for deres respektive ejere. VIRUSADVARSEL NEC Computers International B.V. garanterer, at dette produkt er 100% fri for virus. For at beskytte dit system imod virus, skal følgende sikkerhedsforanstaltninger følges: Anvend ikke ulovlige kopier af software, der er beskyttet af ophavsret. Kontrollér alle diskdrev med en virusscanner, før de anvendes. Hvis din computer er tilsluttet et netværk, skal du sikre dig, at det kun er personer med tilladelse, der har adgang til dit system. Du kan f.eks. anvende en adgangskode og dele filer i skrivebeskyttet tilstand. For yderligere information om computervira, se venligst sektionen Selvstudier i Packard Bell InfoCentre. ADVARSEL MOD EPILEPSI Visse mennesker kan få epileptiske anfald eller miste bevidstheden, når de udsættes for blinkende lys eller lysmønstre i dagligdagen. Sådanne personer kan få et anfald, mens de ser fjernsyn eller spiller bestemte spil på computeren. Dette kan ske, selvom personen ikke lider af epilepsi eller aldrig har haft et epileptisk anfald. Hvis du eller nogen i din familie nogensinde har udvist symptomer på epilepsi (anfald eller tab af bevidsthed) ved udsættelse for blinkende lys, skal du eller I kontakte en læge før brug af computerspil. Vi anbefaler, at forældre overvåger børns brug af computerspil. Hvis du eller dit barn oplever nogle af følgende symptomer: Svimmelhed, sløret syn, trækninger i øjne eller muskler, tab af bevidsthed, manglende orienteringsevne, enhver form for ufrivillige bevægelser eller kramper, når I spiller computerspil, skal I OMGÅENDE stoppe og søge læge. ADVARSEL I FORBINDELSE MED TORDENVEJR Når der er tordenvejr, skal du sørge for at modemet ikke er tilsluttet telefonlinien eller din TV-port fra antenne-stikket. Lynnedslag i telefonlinier eller en antenne i nærheden kan ødelægge modemet, tv-kortet eller endda hele computeren. Bemærk, at produktgarantien bortfalder, hvis computeren beskadiges af lynnedslag. 2

3 Kabler SIKKERHED OG KOMFORT SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sørg for, at kablerne ikke er stramme, og at der ikke er fare for at træde eller snuble over dem. Kontrollér også, at andre enheder ikke står på kablerne. Kontrollér, at netledningerne er tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse. Stikkontakten skal være lettilgængelig og så tæt på computeren som muligt. Overbelast ikke stikkontakter med alt for mange adaptere. Rengøring af din computer Træk altid computerens netledning ud af stikkontakten, før du rengør den. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler i en spraydåse. Brug i stedet en let fugtig klud. Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen. Brug ikke en støvsuger til at fjerne støv, der har ophobet sig inde i computeren. Hvis du har spildt væske på computeren eller en enhed, der er tilsluttet computeren, skal du afbryde den øjeblikkeligt, trække netledningen ud af stikkontakten og kontrollere, at den er helt tør, før du tænder den igen. Vent eventuelt til næste dag, hvis det er nødvendigt. Computerens omgivelser Sørg for, at computerens omgivelser er fri for støv, fugt eller direkte sollys. Opstil computeren borte fra varmekilder såsom radiatorer eller andre apparater, der genererer varme (f.eks. en forstærker). Kontrollér også, at computeren ikke påvirkes af magnetiske felter eller apparater, der genererer statisk elektricitet. Opstil ikke computeren på et tæppe eller en anden overflade, der kan være opladet af statisk elektricitet. Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelse (støj) af computerens lydenheder. Sørg for at holde mobiltelefoner mindst 30 cm fra computeren. Husk venligst følgende for at sikre, at din computer kører uden problemer: Hvis du ikke har erfaring med computere, anbefaler vi at du følger et computerkursus, før du bruger din computer. Spørg din computerforhandler om yderligere oplysninger. Gem altid dit arbejde, og lav regelmæssigt sikkerhedskopier af dine dokumenter på medier såsom CD-RW, ZIP-diske, almindelige disketter osv. I tilfælde af en større computerskade risikerer du at miste alle dine personlige data, medmindre du har lavet en backup af dataene. Kontrollér filer på disketter, filer du har modtaget via eller filer, du har downloadet fra Internettet for vira, inden du åbner dem for at beskytte computeren mod vira. Dit antivirusprogram kan udføre disse kontroller automatisk. Skan harddisken med jævne mellemrum for vira, og hvis der findes nogle, skal de slettes. Kontrollér web-stedet tilhørende antivirusprogrammets producent for aktuelle produktopdateringer og nye virusdefinitioner. Kør regelmæssigt systemværktøjerne i Windows, f.eks. Diskoprydning eller Diskdefragmentering, for at spare diskplads og optimere computerens ydeevne. Afbryd ikke computeren, når et af drevene stadig kører (kontrollér, at samtlige drevindikatorlys er slukket). Se venligst sektionen Selvstudier i Packard Bell InfoCentre for yderligere oplysninger. FORHOLDSREGLER FOR ANSVARLIG BRUG AF COMPUTEREN Følg venligst nedenstående retningslinjer for maksimal komfort, når du arbejder med din computer og undgå problemer med helbredet. Hold regelmæssigt pauser, hvis du arbejder eller spiller computerspil flere timer i træk. Se ikke hele tiden på skærmen, men fokusér også på en anden genstand en gang imellem. Brug ikke computeren, når du er træt. Visse gener i hænder, håndled, arme, nakke, skuldre, ben og ryg kan være forårsaget af eller kan forværres af bestemte gentagne bevægelser. For at formindske risikoen for denne type gener, bør du altid skrive på tastaturet med håndleddene lige og således, at hænder og håndled svæver over tastaturet. Søg læge, hvis du (somme tider) har smerter, prikken, følelsesløshed eller andre gener. 3

4 God belysning i arbejdsområdet. Skærmens top i øjenhøjde. Øjenafstand cm fra skærmen. Nem adgang til drev og betjeningselementer. Tilstrækkelig plads rundt om computeren og enheder for at sikre optimal ventilation. Sid ret op med ryggen afslappet. Bordhøjde cm fra gulvet. Justerbar stol. 4 Fødder fladt på gulvet eller på en fodskammel.

5 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER COMPUTERENS KONTROLFUNKTIONER Trådløse enheder Hvis den trådløse mus og det trådløse tastatur ikke virker efter installationen, kan du forsøge manuelt at kommunikere med modtageren. Kontroller først, at batterierne til tastaturet og musen er indsat korrekt. Identificer dernæst enhederne ved at kort trykke på knappen Connect (Forbind) på modtager, mus og tastatur i denne rækkefølge: Tastatur Du kan forbedre flytningen og synligheden af markøren ved at ændre indstillingerne for markøren. Klik på Start > Kontrolpanel >Printere og anden hardware > Mus og vælg fanen Markørindstillinger for at få adgang til disse indstillinger. Valgmulighederne for synlighed er især nyttige, når du bruger en LCD-skærm. Indstillingerne for musen kan også ændres for venstrehåndede brugere. Tastaturet benyttes til indtastning af data eller kommandoer. Tasternes funktioner er afhængige af hvilket program, der køres. Det viste tastatur i denne håndbog er kun et eksempel. Dit tastatur kan se en smule anderledes ud. For en detaljeret beskrivelse af dit tastatur, se venligst Packard Bell InfoCentre, din elektroniske dokumentation. Bærbare computer anvender kompakte tastaturer for at spare på plads og vægt. Disse indeholder taster, der aktiverer specialfunktioner, som f.eks. det integrerede numeriske tastatur. Øvrige tastfunktioner er beskrevet på side 7. NumLock: Tryk på tasten Numlock for at aktivere det numeriske tastatur. Mus eller touchpad Musen (til bordmodeller) eller touchpad en (til bærbare computere) styrer en pil på skærmen. Denne pil kaldes peger eller markør. Når du bevæger musen hen over en hård og flad overflade, eller når du lader fingeren glide hen over den rektangulære berøringsfølsomme plade, bevæger markøren sig tilsvarende. Klik på en af knapperne øverst på musen eller en af touchpad ens knapper for at vælge eller aktivere den kommando, som markøren peger på. Fn: Brug tasten Fn samtidigt med tasterne <F1> til <F12> for at aktivere specialfunktioner (der er beskrevet i InfoCentre). Se venligst tegningerne på den næste side. 5

6 Mus Touchpad Brug rullehjulet eller knappen til at flytte let gennem kompatible programmer. Højreklik for at få vist en pop-up menu. To hurtige tap på touchpad ens overflade udfører samme handling som et dobbeltklik. Venstreklik for at vælge det emne, som markøren peger på. Dobbeltklik for at starte det program, markøren peger på eller marker et helt afsnit, når du skriver tekst i et tekstbehandlingsprogram. Venstreklik Højreklik 6

7 Tastatur Tal: Bruges til indtastning af tal eller specialtegn. Tryk på <Shift> samtidigt for at skrive tegn øverst på tasten og tryk på <Ctrl> + <Alt> for at skrive tegn til højre for tasten. Esc: Sletter de sidste opgaver. Shift: Bruges samtidig med en bogstavstast til at skrive versaler. Backspace: Bruges til at bevæge markøren én plads tilbage, samtidig med at det sidst indtastede bliver slettet. Del: Sletter bogstavet til højre for markøren eller et markeret objekt. Mellemrum: Bruges til at indsætte et tomt mellemrum i teksten. Numerisk tastatur: Fungerer som et andet sæt markørtaster. Tryk på tasten Numlock for at skrive tal. Enter: Benyttes til at aktivere en kommando, indsætte en ny linie eller til at bekræfte en valgt funktion. Piltaster: Bevæger markøren op, ned, til højre og til venstre. 7

8 TÆND ELLER SLUK FOR COMPUTEREN TÆND FOR COMPUTEREN 1. Tænd først for alle enheder, der er tilsluttet computeren (herunder skærmen), ved at trykke på afbryderknappen på disse enheder. 2. Tænd derefter for computeren ved at trykke på TÆND/SLUK-hovedafbryderen. Du kan oprette en konto til hver bruger for at dele computeren med familien og have dine egne systemindstillinger, hver gang du tænder for computeren. Du kan få adgang til og ændre dine konti når som helst ved at klikke på Start > Kontrolpanel > Brugerkonti. På bærbare computere kan du slukke computeren uden at gå til menuen Start i Windows. Luk alle programmer og tryk på tænd- /slukknappen. Tvunget nedlukning Hvis der er problemer under lukning af computeren, kan du prøve at bruge Joblisten. Hjælpeprogrammet giver oplysninger om systemets ydelse og viser detaljer om de programmer og processer, der kører på computeren. Tryk samtidigt på tasterne <Ctrl>+<Alt>+<Del> eller højreklik et tomt sted på proceslinjen og vælg Jobliste i popup-menuen. Bemærk, at visse programmer muligvis ikke fungerer korrekt, når de åbnes af brugere med begrænsede konti. Kun en bruger med administratorkonto har fuld adgang til de andre brugerkonti og samtlige computerindstillinger. Klik på Start > Hjælp og support > Tilpasse computeren for yderligere information om tilpasning af din computer. SLUK FOR COMPUTEREN Sørg for, at alle programmer er afsluttet, før du slukker for din computer. Hvis computeren stadig ikke reagerer, skal du trykke på computerens tænd-/slukknap for at slukke computeren. Hold tænd-/slukknappen trykket ned, indtil alle LED er er slukket, og vent ca. 30 sekunder, før du igen tænder for computeren. STRØMSTYRINGSFUNKTIONER Strømstyringsfunktionerne i Windows kan styre computerens strømtilstand og gør det muligt at spare strøm. Afhængigt af dine behov kan du definere den strømstyringsmodel, der passer dig bedst. Der er tre strømbeparelsestilstande: Slukket, Standby og Dvale. Når computeren er lukket ned, sluk da alle eksterne enheder, som f.eks. skærmen, hvis de har en afbryderknap. For at lære mere om disse funktioner og om, hvordan man bruger dem, se afsnittet Selvstudier i InfoCentre eller gennemse Windows Hjælp og support ved at klikke på Start > Hjælp og support. 8

9 DIT PROGRAMBIBLIOTEK HVOR LIGGER MINE PROGRAMMER? Packard Bell-computere leveres med et stort udvalg af softwareprogrammer. Hvilken type programmer og kategorier, der er findes på din computer, afhænger af den model du har valgt. Programmerne kan være: Forudinstalleret: dine programmer er klar til brug eller klar til installation. Til visse programmer kræves der een cd-rom eller dvd-rom, så at disse kan køre (det er som regel spil eller leksika). Du kan finde disse cd-rom- er eller dvd-rom er i computerens emballage. På en cd-rom eller en dvd-rom: Softwaren skal først installeres. Indsæt cd en eller dvd en i det relevante drev. Guiden Installation vil starte automatisk og alt det du skal gøre, er at følge anvisningerne på skærmen. HVOR LIGGER MIN PROGRAMDOKUMENTATION? De fleste af de programmer, som Packard Bell har installeret på din computer, har en online-dokumentationsfil. Vælg en kategori Dokumentation HVORDAN FÅR JEG ADGANG TIL PROGRAMMERNE? Det er nemt at starte programmer og det tager kun et par klik med musen. Hvis der kræves en cd-rom eller dvd-rom til det program, du vil køre, er det altid bedst at indsætte cd-rom en eller dvd-rom en i drevet, før du starter det pågældende program. Klik på en kategori og/eller et program Hvis du har brug for hjælp, når du bruger et program, kan du trykke på <F1> på tastaturet eller klikke på Hjælp eller Hjælp-ikonet (i reglen et spørgsmålstegn?). Se venligst afsnittet Selvstudier i InfoCentre for yderligere tip om brugen af programmerne. INSTALLATION AF NYE PROGRAMMER Hvis du køber software, som du vil installere på din computer, bør du først kontrollere systemkravene for at undgå kompatibilitetsproblemer. Dette gælder især for avancerede 3D-computerspil med masser af grafik. Kontakt venligst softwareproducentens helpdesk, hvis der opstår et problem under installationen eller når du kører softwaren. For mere information om installering og afinstallering af programmer, se venligst Ofte stillede spørgsmål (OSS) senere i denne håndbog eller i Packard Bell InfoCentre. 9

10 SÅDAN BEVÆGER DU DIG RUNDT ARBEJDE MED PACKARD BELL INFOCENTRE Dobbeltklik på ikonet InfoCentre på Windows-skrivebordet eller klik på Start > Alle programmer > Packard Bell support > InfoCentre for at åbne Packard Bell InfoCentre. Antallet af tilgængelige kategorier og programmer kan være forskellige alt efter, hvilken computer du har valgt. DOKUMENTATION TIL COMPUTEREN Denne brugervejledning er ikke det eneste sted, hvor du kan få oplysninger om din computer! Packard Bell InfoCentre indeholder din computers elektroniske dokumentation, der hurtigt giver dig den hjælp, du har brug for, direkte på skærmen. INSTALLERING AF PACKARD BELL INFOCENTRE Du kan installere InfoCentre på tre forskellige måder (A, B, eller C): C C. Start > Alle programmer > Packard Bell Support > InfoCentre A A. Tryk på mig først B. B InfoCentre Efter få sekunder vil det første skærmbillede i installationsprogrammet blive vist. Når installationsprogrammet er færdigt, starter InfoCentre. Bemærk venligst, at ikonet Tryk på mig først forsvinder fra Windowsskrivebordet, når alle programmer er blevet installeret. Vælg en kategori og klik på et emne for at åbne en side med den pågældende dokumentation. Min computer: Indeholder alle tekniske oplysninger om computerens komponenter og nyttige tip til hvordan du kan opgradere din computer. Tilbehør: Opdag en tilbehørssamling, der er udviklet specielt til din Packard Bell computer. Internet: Beskriver de forskellige Internet-værktøjer, der er installeret på computeren og indeholder også nyttige tip til Internettet. Selvstudier: Indeholder en række nyttige artikler til begyndere eller erfarne computerbrugere om udførelsen af dagligdags opgaver med computeren. Links: Få vist en elektronisk version af brugerhåndbogen eller besøg Packard Bells web-sted. 10

11 COMPUTERENS DREV Packard Bell computere er almindeligvis udstyret med drev, der er beskrevet i det følgende. Det betyder dog ikke, at de findes i den computer, du har valgt, eller at din computer er begrænset til disse drev. Gå til InfoCentre for at se den dokumentation, der er specifik for den model, du har valgt. Diskettedrev Diskettedrevet er den enhed, der bruges, når der skal læses data fra og skrives data til en diskette. En typisk diskette har en kapacitet på 1,44 MB. * Vent Indsæt Tag ud Klik + klik Hvis du prøver at kopiere eller gemme en fil på en diskette, og meddelelsen Skrivebeskyttelsesfejl vises, skal du muligvis låse skrivebeskyttelsestappen* op i den nederste ende af disketten ved at skubbe den fremad. Hukommelseskortlæser Udvalgte computere er udstyret med et all-round drev. Dette universaldrev giver typisk mulighed for læsning/skrivning af de fleste typer hukommelseskort såsom MMC (Multi Media Card), CF (Compact Flash Card), IBM Microdrive, SM (Smart Media Card), SD (Secure Digital Memory Card) eller MS (Memory Stick ). Visse all-round drev er også udstyret med et diskettedrev. DVD-drev Et dvd-drev kan læse musik-cd'er, cd-rom er med data (filer og programmer), videocd er og brændbare cd er, som cd-r eller cd-rw, samt dvd-rom'er, dvd-film og de fleste brændbare dvd-diske. Hvis din computer er udstyret med et CD-ROM-drev eller en CDbrænder, så kan du kun afspille diske af CD-typen. CD- og/eller DVD-brænder Mens CD- eller DVD-drev normalt er en skrivebeskyttet enhed, er udvalgte Packard Bell computere udstyret med et "combo-drev", der kombinerer læse- og skrivefunktioner. Hvis dit system er udstyret med en cd- eller dvd-brænder, kan den benyttes til kopiering af dine cd er, til indspilning af egne musiksamlinger, oprettelse af digitale fotoalbum eller til sikkerhedskopiering af vigtige data. Cd-brænderen understøtter to typer brændbare cd er: CD-R (CD-Recordable, dvs. brændbar): På denne type CD kan der kun indspilles data (filer, musik, billeder ) én gang. Det betyder, at du ikke kan slette data fra en cd, når du har brændt den. CD-RW (CD-ReWritable, dvs. genbrændbar): På en CD-RW kan data brændes flere gange. Det betyder, at du kan slette indholdet på en CD-RW og indspille nye data. Foruden CD-R- og CD-RW-diske understøtter en DVD-brænder DVD-R- og/eller DVD-RW-diske med endnu større lagringskapacitet. For detaljeret information om din computers drev, henvises der til afsnittet Min computer i afsnittet InfoCentre. Gennemlæs også selvstudierne med detaljerede oplysninger om og hjælp til din enhed og de tilhørende programmer. Sådan anvendes DVD-drevet Tryk til at Diskens etiket opad. Tryk til at lukke skuffen. åbne diskskuffen Dobbeltsidede DVD er har ingen etiket. 11

12 12 Thin pack-drev (findes typisk på bærbare computere) Tryk hårdt og træk til at åbne drevskuffen. Sikkerhedsforanstaltninger Tryk midt på disken, indtil den klikker på plads. Overhold følgende tip for at undgå funktionsfejl eller beskadigelse af CD-ROMeller DVD-drevet: Indsæt disken i drevet, før du starter programmet. Tag ikke disken ud uden først at lukke det program, der anvender disken, da din computer muligvis vil holde op med at reagere. Hvis det skulle ske, kan du genstarte computeren ved hjælp af Windows Jobliste (se side 8). Forsøg aldrig at åbne drevskuffen manuelt! Gør følgende, hvis skuffen ikke åbner: Sluk computeren. Stik forsigtigt en udrettet papirklip i nødudkasterhullet (ikke alle drev har det). Stik ikke en blyant i nødudkasterhullet, da blyet kan knække inden i hullet og beskadige drevet. Vent Skub mod diskskuffen for at lukke den. Nødudkasterhul Rengør regelmæssigt dine diske for at fjerne støv og fingeraftryk. De kan rengøres med en blødt, ikke-ridsende klud eller et godkendt renseprodukt. For ikke at sætte fingeraftryk på cd'erne, skal du holde på dem enten udelukkende på yderkanten eller med én finger inde i hullet og én anden på yderkanten. Læg altid disken tilbage i opbevaringskassetten efter brug. Hold drevskuffen lukket, når drevet ikke anvendes. Få tilgang til en CD eller DVD De fleste diske har en Autorun-funktion, der automatisk starter programmet på disken, når den indsættes i drevet. Klik på Start > Denne computer og dobbeltklik på CD- eller DVD-ikonet, eller højreklik på ikonet og vælg Åbn for at få adgang til diskens indhold. Autoplay Med funktionen Autoplay kan du vælge, hvordan Windows håndterer mediefiler på enheder med udtageligt lager (digitalt kamera, CD, DVD, osv.). Hvis du f.eks. har indsat en musik-cd eller en dvd-film, viser Windows automatisk en dialogboks, og beder dig at vælge, hvordan filmen eller cd en skal afspilles. Afspilning af DVD-film Forskellige afspillere kan være tilgængelige på din computer. Når Windows beder dig om at vælge en afspiller, anbefaler vi altid at vælge DVD-afspilleren i din softwaresamling. Visse Packard Bell computere er udstyret med en fjernsynsudgang (TV-OUT), der giver dig muligheden for at se dine DVDfilm på dit fjernsyn. Det tager kun få minutter at opsætte din computer til at du kan anvende denne funktion.

13 Se venligst afsnittet Selvstudier i Packard Bell InfoCentre for at lære, hvordan man tilslutter computeren til et fjernsyn. Afspilning af musik-cd er Du kan bruge din computer som afspiller til musik-cd er. Afhængigt af systemkonfigurationen, kan du kontrollere afspilningen af musik-cd'er med et kontrolpanel, der ligner et hi-fi-anlæg. LYDSTYRKEREGULERING Foruden lydstyrkereguleringen på din computer, tastaturet, skærmen eller højttalerne (afhængigt af computer-model), kan du også regulere højttalernes lydstyrke og balance fra Windows. Regulering af lydstyrken Klik med venstre museknap på ikonet Højttaler i proceslinjen nederst til højre, ved siden af tidsangivelsen, på Windows-skrivebordet for at regulere lydstyrken. Hvis du ikke kan se højttalerikonet: Klik på Start > Kontrolpanel > Lyd, tale og lydenheder og vælg Lyde og lydenheder. Træk glideren op eller ned for at indstille lydstyrken som ønsket. Klik i boksen Slå fra for at slå lydstyrken fra. Klik i boksen igen for at genoptage afspilningen. For at få adgang til lydstyrkereguleringens avancerede indstillinger, skal du dobbeltklikke på ikonet Højttaler på proceslinjen for at åbne vinduet Lydstyrke. PORTE OG KONNEKTORER De typer porte og konnektorer, der er beskrevet herunder, anvendes typisk på Packard Bell computere. Det betyder dog ikke, at de findes i den computer, du har valgt, eller at din computer er begrænset til disse porte. Kontroller afsnittet Min computer i InfoCentre for at se hvilke porte, der er tilgængelige. Sikkerhedsforanstaltninger - Det anbefales, at du læser de installationsanvisninger, der følger med en enhed, før du tilslutter den til computeren. - Fjern ikke enheden, hvis den bruges af computeren. - Du skal deaktivere visse udtagelige enheder, før du fjerner dem fra computeren. Hot-pluggable enheder De fleste enheder er hot-pluggable. Det betyder, at enhederne kan tilføjes eller fjernes, mens computeren stadig er tændt. Enhederne detekteres og installeres automatisk. USB (Universel seriel bus) USB-porte muliggør en brugervenlig hot-pluggable tilslutning. Udvalgte Packard Bell computere er udstyret med USB 2.0 konnektorer med en højere båndbredde end tidligere USB-versioner. USB 2.0 er bagudkompatibel. Det betyder, at alle eksterne USB-enheder, du allerede har, fungerer med USB 2.0-porte (men ved en lavere dataoverførselshastighed). IEEE 1394 En IEEE 1394 port (også kaldt FireWireTM eller i.link) giver mulighed for at tilslutte højhastigheds digitale enheder til din computer, såsom digitale videokameraer, eksterne harddiske eller scannere. 13

14 14 PC Cards (PCMCIA) PC Cards (også kaldt PCMCIA-enheder) er små enheder på størrelse med et kreditkort, der er udviklet til let at kunne udvide computerens funktionalitet. I hver slot til PC Card på din computer kan der indsættes en PC Card-enhed. Der kan dog indsættes forskellige typer af PC Card i hver af slottene (se Packard Bell InfoCentre). Legacyporte Legacyporte er ældre porte, der sidder på de fleste computere for at sikre, at gamle enheder stadig kan anvendes. I modsætning til "hot-pluggable" enheder, skal du slukke computeren, før du tilføjer eller fjerner en legacyenhed. Den parallelle port (også kaldt printerporten eller LPT-porten) er et 25-pin stik, der normalt benyttes til tilslutning af printere, scannere og eksterne diskdrev. Den serielle port (også kaldt kommunikationsporten eller COMporten) er et 9-bens stik, der normalt benyttes til tilslutning af enheder som eksternt modem, mus eller digitalt kamera. PS/2-porten er et rundt 6-pin stik, der normalt benyttes til tilslutning af en mus eller et tastatur til computeren. Midi/Game-porten bruges til tilslutning af en joystick eller en MIDI-enhed (MIDI står for Musical Instrument Digital Interface). Konnektorer til lydenheder Line-Out jack-stikket bruges til tilslutning af højttalere til din computer. En Line-Out med sendeenhed til lyslederoptik muliggør, at du kan nyde lyd i S/PDIF kvalitet. Hvis du har et højttalersæt af typen 5.1, der er tilsluttet en forstærker med en lyslederindgang, kan du nyde Dolby digitallyd, når du afspiller dvd'er på din computer. Se venligst InfoCentre og kontakt en forhandler af lydudstyr for at få flere oplysninger om det nødvendige udstyr. Line-In jack-stikket benyttes til at tilslutte en lydkilde til computeren. En mikrofonbøsning bruges til tilslutning af en monomikrofon med et 3,5-mm stik. TV-out En TV-out port giver mulighed for at bruge et fjernsyn (med det rigtige video-in-stik) som ekstern skærm. Hvis du vil overføre lyd, skal du også tilslutte Line Out-porten på din computer til fjernsynet. Der henvises til InfoCentre og fjernsynets brugervejledning for at sikre, at alle forbindelser og indstillinger er korrekt aktiveret. KOMMUNIKATIONSPORTE Modem Et modem fungerer som en bro mellem digitale signaler fra computeren og analoge signaler fra telefonlinjen. Modemet konverterer digitale data til et analogt signal. Du kan ikke bruge modemet og telefonen samtidigt på samme telefonlinje. Hvis du løfter røret på telefonen, mens en modemoverførsel er i gang, bliver overførslen afbrudt. Medmindre du er tilsluttet ved hjælp af en kabel-, ISDN- eller ADSL-forbindelse, kan du ikke foretage eller modtage telefonopkald, mens du har oprettet forbindelse til Internettet. Lokalnetværk Et lokalnetværk (LAN) er en gruppe computere (f.eks. i en bygning eller et hjem), der deler en fælles kommunikationslinie og fælles ressourcer. Når du opsætter et netværk, kan du dele filer, eksterne enheder (såsom en printer) og endda en Internet-forbindelse. LAN-porten ligner meget modemporten. De er ofte placeret i nærheden af hinanden. Man kan altså godt forveklse de to porte. LAN-porten er lidt større end modemporten. For en omfattende oversigt over netværk og anvisninger på, hvordan du opsætter dit eget netværk, se afsnittet Selvstudier i InfoCentre og Windows Hjælp og support. Når der er tordenvejr, skal du sørge for at modemet ikke er tilsluttet telefonlinien eller TV-porten fra antenne-stikket. Lynnedslag i telefonlinier eller en antenne i nærheden kan ødelægge modemet, tv-kort eller endda hele computeren. Bemærk, at produktgarantien bortfalder, hvis computeren beskadiges af lynnedslag.

15 DE FØRSTE TRIN INTERNETTET PÅ B C. Start > Alle programmer > Onlinetjenester A. Tryk på mig først HVAD ER INTERNETTET? Det internationale netværk af computere, eller Internettet, er et globalt netværk af computere, der kommunikerer med hinanden over mange netværk, som er forbundet med hinanden. Dette giver brugerne mulighed for at udforske et væld af informationskilder, drage fordel af mange forskellige typer tjenester, udveksle informationer og spille computerspil med mennesker i hele verden uden at de behøver forlade hjemmet. Se afsnittene Internettet og Selvstudier i Packard Bell InfoCentre, hvis du ønsker yderligere oplysninger om din computers browser og om, hvordan man bruger Internettet. SURF PÅ NETTET! Før du kan surfe på Internettet, skal du bruge et program, der kaldes en Internet browser. Internet-browseren, der er installeret på din computer, er Microsoft Internet Explorer. Udvalgte computere har også en browser kaldt Packard Bell Companion, som er udviklet specielt til brugere af Packard Bell. FÅ ADGANG TIL INTERNETTET! Din Packard Bell computer er 100% klar til at koble på Internettet, og har alle værktøjer, du behøver til at komme i gang og surfe på Internettet. For at blive koblet til Internettet, skal du tegne et abonnement hos en Internetudbyder, der sørger for den fysiske forbindelse mellem din computer og Internettet. Visse computere leveres med et udvalg af Internet-udbydere. Der er forskellige måder, hvorpå du kan opsætte din Internet-forbindelse ved hjælp af de udvalgte Internet-udbydere. Hvis du vil vælge en Internet-udbyder efter eget valg, se venligst anvisningerne i installationspakken. Undgå at vælge flere forskellige Internetudbydere. Du kan starte browseren ved at trykke på Internet-knappen på tastaturet (hvis den findes) eller ved at (dobbelt)klikke på ikonet Internet Explorer. Besøg Packard Bells web-sted for en god start! Packard Bell gør sit bedste for at gøre din tid på Internettet sjov og udbytterig. er din port til en verden af online aktiviteter og serviceydelser. 15

16 BROWSERENS EGENSKABER Klik på Hjælp eller tryk på <F1> på tastaturet. Minimerer, maksimerer eller lukker vinduet. Værktøjslinje. Adresselinje. Hvis ikke hele siden er synlig på skærmen, kan du klikke piletasterne på rullepanelet for at rulle op og ned. Du kan også bruge piletasterne på tastaturet eller rullehjulet på dit pegeredskab. Hyperlink: Klik på linket for at springe til et andet emne eller en anden side. Statuslinje. Klik og hold nede for at ændre størrelsen på vinduet. 16

17 HVAD ER ? En er en meddelelse, du kan sende til folk ved hjælp af din computer. Du kan hæfte billeder, lyd eller videoer ved din meddelelse og det vil tage kun få sekunder, før modtageren har modtaget den, selv hvis en sendes til den anden side af jorden. Brug Microsoft Outlook Express til at sende og modtage . For at starte programmet, skal du bare klikke på knappen på tastaturet (hvis den forefindes) eller klikke på ikonet Outlook Express i menuen Start. Når du tegner et abonnement hos en Internetudbyder, får du som regel en eller flere -adresser (til dig og dine familiemedlemmer). Eksempel: Brugernavn snabel-a Domæne punkt Udvidelse Når du bruger en standard opkaldsforbindelse (altså ikke en højhastigheds Internetforbindelse), kan du se, om computeren er online ved at kontrollere meddelelsesområdet nederst til højre på proceslinjen. Højreklik for at afbryde forbindelsen Hvis du ikke kan se dette ikon, skal du klikke på Start > Kontrolpanel > Netværks- og Internetforbindelser > Netværksforbindelser. Dobbeltklik på computeren eller forbindelsesikonet. Klik på Egenskaber og vælg Vis ikon på proceslinjen, når computeren er tilsluttet (på fanebladet Generelt). Hvis din computer er udstyret med en netværksport, kan du muligvis se et lignende ikon, der er mærket med et rødt kryds over det, hvis forbindelsen ikke er aktiv. DINE INTERNETVÆRKTØJER Din Packard Bell-computer indeholder en kombination af programmer og funktioner, der gør Internettet nemt, sikkert og belønnende for alle medlemmer af familien. Se venligst side 7 for en beskrivelse af de multimedieknapper og funktionstaster, der findes på multimedietastaturer. Mapper til at gemme dine meddelelser Her vises indholdet af den valgte mappe Du kan skrive dine meddelelser offline og behøver kun koble op til Internettet, når du sender eller modtager. Afhængigt af den model, du har valgt, er nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne håndbog, eventuelt ikke tilgængelige. Kontroller afsnittene Min computer og Internettet i Packard Bell InfoCentre for at se dokumentationen til de tilgængelige funktioner. 17

18 FEJLFINDING Sidste øjebliks information I computerens emballage har du muligvis fundet nogle ark med sidste øjebliks information. Disse ark indeholder ofte nyttige tip, og kan spare dig et opkald til kundekontaktcentret. FEJLFINDING TRIN FOR TRIN Der er ikke grund til panik, hvis der opstår et problem med din computer! Hvad du muligvis anser for at være et alvorligt sammenbrud, kan måske ordnes på en simpel måde. Følg blot denne trinvise fejlfindingsprocedure. TRIN 1 - KONTROLLÉR DOKUMENTATIONEN Packard Bell brugerhåndbog Dokumentation til software De fleste programmer har en fil med online-dokumentation. Du kan også finde produktopdateringer og nyttige tip på producenternes web-steder. side 9 Tasten Universel hjælp Mange programmer har en indbygget Hjælpe-funktion. Du får adgang til den ved at trykke på <F1> på den øverste del af tastaturet. Benyt afsnittet Fejlfinding trin for trin for at finde årsagen til dit computerproblem. side 18 Læs Ofte stillede spørgsmål (OSS) til vores kundekontaktcenter for en omfattende beskrivelse af almindelige problemer og løsningen på disse problemer. side 20 Kontroller den hjælpeprogrampakke, som Packard Bell har installeret på din computer for at sikre, at din computer kører uden problemer. side 37 Besøg Packard Bell s web-sted på Gennemse afsnittene Support og Service for at finde hjælp og information, der er skræddersyet til dine behov. Her kan du også finde opdateringer til computerprogrammer, drivere eller din dokumentation. Microsoft Windows Hjælp og support 18 Packard Bell InfoCentre Den elektroniske dokumentation indeholder detaljeret information om computerens hardware såvel som hjælp til brugen om programmer, Internettet m.m. side 10 Windows har et centralt sted til hjælpeemner, selvstudier, supporttools og fejlfinding, og giver dig adgang til de nyeste korrektioner, opdateringer og drivere, der er tilgængelige. OSS 6

19 TRIN 2 STIL DIG SELV FØLGENDE SPØRGSMÅL Har jeg installeret et nyt program? Mulig årsag Hvis du har installeret et nyt program, kan dette muligvis forårsage en konflikt med computerens eksisterende softwarekonfiguration. Mulige løsninger Har jeg tilsluttet eller installeret ny hardware? Mulig årsag Når du installerer en ny hardwareenhed, vil Windows normalt automatisk finde enheden og kopiere de nødvendige filer (drivere) til din computer, for at sikre, at den virker korrekt. Denne proces tilpasser systemets filer og kan nogle gange skabe konflikter i Windows. Undersøg om programmet kommer fra en pålidelig kilde. Læs den medfølgende dokumentation til programmet eller gå til producentens web-sted. side 9 Genstart computeren. side 8 Afinstaller programmet, og installer det igen. OSS 21 Mulige løsninger Har jeg ændret forbindelserne i computeren? Mulig årsag Hvis du har flyttet din computer eller installeret nye hardwareenheder, har du muligvis fjernet eller ændret på nogle konnektorer. Kontrollér den medfølgende dokumentation til den nye enhed. OSS 21 Genstart computeren. side 8 Afinstaller hardwareenheden, og installer den derefter igen. OSS 21 Mulige løsninger Undersøg alle tilslutninger. FAQs 1 and 10 Kontrollér stikkontakterne (hvis computeren og/eller skærmen ikke vil starte). OSS 1 Kontrollér telefonlinjen (hvis modemet ikke fungerer). OSS 16 Er der sket ændringer i omgivelserne nær min computer? Mulig årsag Magnetiske forstyrrelser (fra et tv, andre skærme, mobiltelefoner, osv.) kan sætte computeren ud af funktion. TRIN 3 UDFØR EN COMPUTERDIAGNOSTICERING Packard Bell Snapsys Hvis du har mistanke om, at en hardwareenhed ikke fungerer korrekt, kan du benytte Snapsys til identificering af ændringer i systemkonfigurationen. side 37 Packard Bell SmartRestore Mulige løsninger Opstil computeren længst muligt væk fra elektromagnetiske kilder. side 3 og OSS 14 Undgå at stille computeren på et tæppe eller en overflade, hvor der kan opstå statisk elektricitet. side 3 Når du åbner computeren, skal du sikre dig, at omgivelserne er fri for statisk elektricitet. InfoCentre Hvis du er nødt til at geninstallere nogle fejlbehæftede hardwaredrivere eller programmer, bør du bruge SmartRestore til at gendanne de oprindelige indstillinger for et defekt program. Hvis problemet skyldes et program eller en hardwarekomponent, som ikke er leveret af Packard Bell, skal du kontakte forhandleren eller producenten af programmet eller enheden for at få hjælp. side 38 19

20 TRIN 4 - KONTAKT PACKARD BELL KUNDEKONTAKTCENTER Hvis ingen af de foregående trin har løst dit problem, kan du kontakte Packard Bell kundekontaktcenter for at få hjælp. Noter venligst fejlmeddelelsen, der forårsager problemet og hav computerens serienummer klar, når du kontakter Packard Bell kundekontaktcenter. Sørg for at sidde ved computeren og at den er tændt, hvis det er muligt. Kontroller dine garantibetingelser, før du kontakter kundekontaktcentret. page 45 Kontaktoplysninger Garanti- og serviceark OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (OSS) TIL VORES KUNDEKONTAKTCENTER Brug denne tabel til hurtigt at finde svar på dine spørgsmål Yderligere oplysninger Start OSS 1-4, side 20 Fejl OSS 5, side 22 Brug af Windows XP OSS 6, side 22 Genoprettelse OSS 7-9, side 23 Tastatur & mus /touchpad OSS 10 og 11, side 26 Skærm & visning OSS 12 og 13, side 27 Lyd OSS 14, side 28 Internet OSS 15-19, side 29 Printer OSS 20, side 33 Tilføjelse af software og hardware OSS 21, side 34 START 1. COMPUTEREN STARTER IKKE. Mulig årsag Du har ikke tændt systemet rigtigt. Computeren og de tilsluttede enheder får ingen strøm. Mulige løsninger Kontroller, at du har tændt både computeren og skærmen. Se side 8 - Kontrollér netledningsforbindelserne mellem computeren og stikkontakterne. - Kontroller netledningerne. - Kontroller stikkontakten ved at tilslutte en lampe, der virker. Hvis du har en desktop-computer: Træk computerens netkabel ud af stikkontakten og hold tænd/sluk-knappen trykket nede i mindst 10 sekunder. Slip derefter tænd/sluk-knappen, tilslut netledningen igen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for computeren. Kontroller, at netstikket er trukket ud af stikdåsen, før du tilslutter eller frakobler netledningen bagpå computeren. Hvis computeren kører på batteri (typisk for bærbare computere). - Kontrollér, at batteriet er indsat korrekt. - Kontrollér, at batteriet er opladet. Tilslut netadapteren, og forsøg at starte computeren. Visse computere anvender Smart Batteries, der har en strømmåler: Sluk for computeren, tag batteriet ud, og tryk på kontakten ved siden af måleren. Du har tændt computeren. Den giver lyd fra sig, men der vises intet på skærmen. Kontroller farven på skærmens kontrollampe for strømforsyning. Se OSS 12 20

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 4 Computeren grundlæggende 5 Sikkerhed og komfort... 5 Sikkerhedsforanstaltninger... 5 Computerens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengøring af computeren... 5 Forholdsregler

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Din brugermanual PACKARD BELL IMEDIA MC 2469 http://da.yourpdfguides.com/dref/596613

Din brugermanual PACKARD BELL IMEDIA MC 2469 http://da.yourpdfguides.com/dref/596613 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PACKARD BELL IMEDIA MC 2469 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 191077-085 Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere