KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,"

Transkript

1 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige vinder til lykke og introducerer så i øvrigt dette nrs. konkurrencesponsor : DAGLI BRUGSEN I MØRKØV

2 Redaktion: Niels Lønbæk Pedersen (ansv.) Skolevej 46A Knabstrup Tlf.: Per Vanman Tranekær 56 A 4532 Gislinge Tlf Ove Christensen Skovvænget 35 Knabstrup Tlf.: Indhold S. 4. Leder S. 6. Nyheder fra Knabstrup Lokalforum S. 9. Læser konkurrence S. 10. Alting stier - undtagen humøret S. 12. Med frivillighed og engagement - KIF s nye bestyrelse er klar. S. 15. Pigefodbold S. 16. Ungdomsledere på tur til Gerlev S. 18. Fra Krolf-fronten S. 21. Sommerferieaktiviteter for børn S. 21. Vi skal have kultur i Knabstrup S. 22. Hvad er Knabstrup lokalforum? S. 23. Møder i Knabstrup Lokalforum S. 24. En æra slutter S. 24. Sct. Hans ved Hallen S. 25. Fra Bylaugets 100 års jubilæum S. 26. Nyt fra motion og trivsel. S. 28. Byfest den 16. august. Åbent alle dage 9 til 19 KNABSTRUP eren udgives af Knabstrup Lokalråd og Knabstrup Idrætsforening. Knabstrupperen udkommer 4 gange om året, i marts, juni, september og december og trykkes i ca. 700 eksemplarer. Den omdeles til alle husstande i Knabstrup og omegn. Sidste frist for stof: D.10. i måneden før. Tryk: Jyderup Bogtryk / Offset Lyngvej Jyderup Tlf: ANNONCEPRISER: Årlig Pr. gang 1/1 side kr ,00 kr.600,00 1/2 side kr ,00 kr.300,00 1/3 side kr. 800,00 kr.200,00 Ekspedition, Per Vanman Tlf

3 4 FORENINGSLIV - TRADITION OG FORNYELSE 5 Foreningslivet er af meget stor betydning for et lille lokalsamfund som Knabstrup. Foreningerne skaber udfoldelsesmuligheder, socialt sammenhold og sammenhængskraft. Foreningslivet bygger på en lang tradition. Bylaugets 100 års jubilæum er et godt eksempel på, at traditionen lever i bedste velgående. Men foreningslivet er også sårbart. Der skal hele tiden være ildsjæle, der er parat til at investere et ikke ubetydeligt antal timer af den dyrebare fritid i det frivillige foreningsarbejde. Idrætsforeningens situation før generalforsamlingen viste, hvor sårbart foreningslivet er. Mindre end 1 måned før generalforsamlingen var der usikkerhed om foreningens fremtid - ingen bestyrelse - ingen forening. Lykkeligvis var der en lille gruppe, der påtog sig ansvaret og var villige til at investere den fornødne tid, så idrætsforeningen kan fortsætte. En ny bestyrelse med Rene Rasmussen, Luise Due Korén og Michael Kvistgaard i spidsen er allerede i fuld gang med arbejdet. En ny bestyrelse er ikke blot en sikring af, at den gamle forening kan fortsætte. En ny bestyrelse betyder også, at der fødes ny ideer og tages nye initiativer. Nye ideer og nye initiativer, der er vigtige for den fortsatte udvikling af foreningslivet. Enhver foreningsbestyrelse har brug for opbakning til arbejdet. Det gælder både moralsk i form af støtte til de nye ideer, der fødes, men også ved, at man er villig til at give en hånd med i det praktiske arbejde, når der behov for det. Husk: Medlemskab af en forening er ikke det samme som at købe en vare i supermarkedet. Med medlemskabet følger både rettigheder og pligter! God sommer Niels Lønbæk Pedersen Skolevænget 40 Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf..: Mobil:

4 6 7 Nyheder fra Knabstrup Lokalforum Af Ove Christensen Skolevej Nord På dialogmødet i marts argumenterede borgere fra Knabstrup voldsomt for, at det var på tide, at der blev sat gang i byudviklingen i Knabstrup. Ikke mindst en udtalelse fra Kathy Mikkelsen, leder af den integrerede institution i Knabstrup, om at Knabstrup skole i de nuværende rammer kan rumme op til 50 børn mere end nu, gjorde indtryk på politikerne. Ønsket fra borgerne var bl.a., at der skulle være mulighed for at købe en grund på området, så den enkelte kunne bygge et hus helt efter eget ønske, med skyldig hensyntagen til servitutter, byplan m.v. Den 5. maj fortæller kommunen, at lokalplanlægningen igangsættes dem 1. august Knabstrup Lokalområde Gennem de seneste år, har Knabstrup Lokalråd argumenteret for, at Knabstrup Hovedgård, Teglværket, Dorthealyst samt Dramstrup burde indgå i den officielle afgrænsning af Knabstrup lokalområde. På byrådsmødet den 30. april oplyses det, at lokalområdets planmæssige afgrænsning er lagt efter skoledistriktets afgrænsning. Da ændringer af dette formodes at få konsekvenser for børnepasning og skoletilhørsforhold opfordres lokalforum til at tage emnet op på næste dialogmøde, for at få belyst fordele og ulemper nærmere. Det vil vi naturligvis gøre, og vi glæder os til at kunne byde beboerne i de nævnte områder velkomne som nye Knabstruppere. Arbejds-/projektgrupper En række borgere deltager i arbejdet i forskellige arbejds- og projektgrupper. Det er en god måde at være med til at få indflydelse på udviklingen af Knabstrup. Det der karakteriserer deltagerne i arbejds- og projektgrupperne er, at det er interessen der driver værket. Ingen binder sig til et årelang arbejde - man er med så længe man har lyst, oftest (heldigvis) til opgaven er løst. Har du lyst og interesse til at deltage i en opgave så giv livstegn fra dig. Har du en god idé, som bør undersøges og vurderes nærmere så giv livstegn fra dig. Trafikudvalg Gruppen, der arbejder med trafiksikkerhed i Knabstrup, har opnået bemærkelsesmæssige resultater i et snævert samarbejde med Rambøl og Holbæk kommune. Der foreligger lige nu en række forslag, som skal vurderes, og efterfølgende gives kommentarer til. Og så skal vi gerne have ført en hel del af oplægget ud i livet. Er du til trafik og trafiksikkerhed, så kontakt Erling Hvid på Ungeudvalg Der er sat aktiviteter i gang, med det formål at skabe mere interessante omgivelser for de unge i Knabstrup. Det synes at være en meget svær øvelse, men vi giver ikke op siger Pernille, som er formand for udvalget. Har du synspunkter og idéer lyst til at gøre en indsats for de unge i Knabstrup, og måske ikke mindst den nødvendige energi, så kontakt Pernille Pedersen på Kulturudvalg Hva mæ kulturen som det blev sagt en gang? Ja, hvad med den? Er der tid, rum og plads til kulturel adspredelse i Knabstrup, og hvad skal det i givet fald være for noget? Hvis du har idéer så kom med dem, eller endnu bedre send en til Jesper Kyndal på Det vil du ikke fortryde! Byporte Hvorfor skal det være så kedeligt? Hvorfor har vi ikke nogle festlige byporte ved indgangene til Knabstrup? Kan du forestille dig en Knabstrupper (altså en hest) der vrinsker når byporten passeres, eller et farvelagt foto af Holbæks borgmester som vrisser, når hastigheden er for høj, eller??? Kreative borgere som også er med på at føre nogle af de skøre idéer ud i livet søges! Kontakt Ove Christensen på lad os bruge nogle timer i løbet af sommeren til at gøre Knabstrup lidt mere indbydende. På dialogmødet var ønsket, at der blev sat mere gang i byudviklingen i Knabstrup, bl.a. i området nord for Skolevej.

5 8 9 Husk: Bankospil i Knabstrup Hallen hver tirsdag kl Arr.: Knabstrup Idrætsforening LOPPETORV Til beboere i Stigs Bjergby, Mørkøv, Knabstrup og omegn Tænk venligst på os før STORSKRALD. Vi er igen begyndt at samle ind til loppetorv og skal derfor opfordre til at tænke på os, inden ting kasseres og stilles ud til storskraldsordningen. Alt har interesse for os og vi sorterer selv Har I ting og sager så ring til os og træf aftale om tidspunkt for afhentning på tlf Finn Heber Jensen - Torben Mortensen Når I hjælper os støtter I idrætsarbejdet for alle i Knabstrup Knabstrup-Hallen og Knabstrup Idrætsforening Læserkonkurrencen fortsætter og stadig med et gavebevis fra én af vore annoncører som præmie. Alle læsere kan deltage i konkurrencen, dog med undtagelse af bladets annoncører. Opgaven går ud på at svare på et simpelt spørgsmål, skrive løsningen på nedenstående kupon, og lægge kuponen i den brune postkasse i Knabstruphallens forhal senest den 15. august. OBS! MAN KAN KUN DELTA- GE MED ÉN KUPON!! Lodtrækning blandt de rigtige kuponer foretages i måneden forinden næste nummer af KNABSTRUP eren udkommer. Løsningen og den heldige vinders navn bekendtgøres i KNABSTRUP eren, og gevinsten udleveres eller tilsendes. Præmien i dette nummers konkurrence er et gavebevis udsat af og gældende til køb af varer (undtagen tobaksvarer) hos DAGLI BRUGSEN Ringstedvej 7, 4440 Mørkøv Værdi 200,00 kr. Opgavekupon, KNABSTRUP eren nr. 29 HVOR FINDES ANNONCEN FRA DAGLI BRUGSEN I MØRKØV ANNONCEN ER PÅ SIDE NR. NAVN Adresse/Tlf.

6 10 11 Alting stier undtagen humøret! Af Ove Christensen Sagt vist nok af Jørgen Ryg i forbindelse med en mindre heldig situation. Knabstrup Bylaug har det lidt på samme måde, og her skal stier staves som ordet gør, og det er det, det handler om. Vi havde jo nogle voldsomme ambitioner. En fiks lille folder, med kort over såvel nye som kendte stier i Knabstrup. Opsætning af små informative skilte ved start, og undervejs, på stierne. Vi har da heller ikke undladt at berette om vore planer undervejs, og havde fået et tilskud fra Musik i Mørkøv, så planerne kunne realiseres. Derfor har vi valgt, at lægge denne aktivitet på hylden. Nogle indsigtsfulde borgere har gjort opmærksom på, at man kan og må gå alle steder, hvor der er vundet hævd. Det er sikkert rigtigt, men Knabstrup Bylaug foretrækker gode og positive relationer til vore omgivelser. P.S. Pengene er returneret til Musik i Mørkøv. Børge Nielsen Auto og pladeværksted Holbækvej 361 Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: & SE-nr Men desværre! Der er rigtig mange hensyn at tage, det ved de fleste som bevæger sig i naturen. Hensyn til lodsejere, dyreog fugleliv, vandløb, den private ejendomsret m.m.m. Under forløbet med at føre vore planer ud i livet, har vi mødt stor forståelse fra de mennesker vi har talt med, men vi så sandelig også hørt nogle grumme historier, om knallertkørsel på private græsplæner, papir og flasker som bare smides helt tilfældigt og lignende situationer.

7 12 13 Med frivillighed og engagement - den nye bestyrelse er klar! Af: Michael Kvistgaard, kasserer René Rasmussen, formand Luise Due Korén, næstformand relsen har drøftet og som vi da gerne vil løfte sløret lidt for her, er bl.a. etablering af et fitnesscenter i hallen. Dette kunne være til glæde for ældre i dagtimerne og øvrige borgere senere på dagen. Et sådant center kunne også være en del af hele Holbæk Kommunes fremtidige sundhedspolitik og kunne eksempelvis også bruges til forskellige former for genoptræning. Et andet tiltag kunne være at få gjort den øverste del af hallens arealer lettere tilgængelig, hvilket kunne ske ved etablering af en elevator. Derved kunne tirsdagens bankospil måske (fortsættes næste side) Støtterne har med stor entusiasme været på head-hunting i Knabstrup og med dygtighed og held fundet frem til nye kræfter. Tilbage i oktober var vi nogle stykker, der blev kontaktet af Torben Mortensen med nødråb om, at KIF var i reel fare for at lukke & slukke da blev situationen først alvor for os, der indtil da, udelukkende havde nydt godt af tidligere frivillige kræfters indsats! Vi er alle en del af børnefamilier med tilknytning til daginstitutioner og skole, såvel som fritidsaktiviteter for både børn og voksne, Derfor har vi også en stor interesse i, at foreningslivet med tilbud til børn, unge og ældre fortsætter her i Knabstrup. Vi ser også KIF s eksistens som en særdeles vigtig brik i byens fortsatte udvikling. Uden KIF ingen skole uden skole ingen tilflytning uden tilflytning ingen vækst og mulighed for etablering af erhverv, eksempelvis en købmand, som vist står højt på manges ønskeliste. Visioner? Hvad vil vi gerne med KIF har vi en drøm? Måske en uopnåelig én, men så er der da noget at stræbe efter? KIF s nye formand René Rasmussen Først og fremmest er vores vision at sikre, at KIF har en fremtid. På sigt har vi naturligvis også ambitioner om at udvikle KIF til noget i retning af Parken Sport & Entertainment, nej, men KIF har en lang og traditionsrig fortid! Blandt meget andet, har vi hørt at KIF gennem tiden har kunnet bide skeer med flere af de i dag førende klubber på Sjælland - og hvorfor skulle det ikke også være muligt i fremtiden? Det kræver naturligvis, at de rette forhold og frivillige kræfter er til stede. Men som sagt er vores første mål at sikre KIF s fremtidige eksistens. Nogle af de nye tiltag som vi i besty- Hvem er vi? Formand: Navn: René Rasmussen Alder: 38 Beskæftigelse: Sektionschef ved Forsvarets Materieltjeneste Tilflytning: Oktober 2000 Hvor bor vi: Holbækvej Pimfenørre Familieforholdet: Gift med Stine. 2 børn Oscar 8 og Emilie på 3 Næstformand: Navn: Luise Due Korén Alder: 34 Beskæftigelse: Forskningsbioanalytiker Tilflytning: August 2006 Hvor bor vi: Bakkerupvej 8 Familieforholdet: Gift med Ido. 3 børn Safir på 8, Norea på 6 og Rhone på 1. Kasserer: Navn: Michael Kvistgaard Alder: 42 Beskæftigelse: Systemudvikler i Danske Bank Tilflytning: September 2006 Hvor bor vi: Skolevej 48 Familieforholdet: Gift med Jannie. 2 børn Christoffer på 8 og Ellen på 5 Suppleant (dog ikke valgt af generalforsamlingen da vedtægterne kun foreskriver formand, næstformand og kasserer): Navn: Kristian Elholm Alder: 38 Beskæftigelse: Selvstændig Tilflytning: Hvor bor vi: Skolevej Familieforholdet: Far til Anton på 7. Samlevende med Louise som er mor til Alexander på 3 og Aya på 2

8 14 15 flyttes til 1. salen, hvilket igen kunne give mere hal tid til andre (nye?) aktiviteter. De få tirsdage hvor bankospillet er så velbesøgt, at pladsen på 1. sal bliver for trang, er planen, at det selvfølgelig skal afvikles i hallen som i dag. Generelt kunne etablering af en elevator også give mulighed for flere aktiviteter/ arrangementer i dagtimerne. Hjælp? Vi er alle nye i Foreningslivet og har stort behov for bidrag og input fra de enkelte foreningsudvalg og naturligvis fra Støtterne, som for manges vedkommende har en fortid i KIF og dermed erfaringen. Faktisk er det en forudsætning for det fremtidige arbejde i KIF! Det er nedlæggelsen af voksenbadminton et trist eksempel på.. ingen aktive til udvalgsarbejde ingen badminton! Sådan skulle det nødigt gå for nogle af de øvrige udvalg. Vi håber selvfølgelig, at få voksen-badminton op at stå igen, men hvem melder sig mon under fanerne til udvalgsarbejde? Nedlukningen af badminton udvalget har desværre bevirket at der i den kommende sæson kun vil være badminton for ungdomsspillere. Der skal dog ikke herske tvivl om, at den nye bestyrelse gerne hører, hvis nogen skulle få interesse i at starte badminton eller helt nye aktiviteter op, men forudsætningen er, at der kan findes frivillige kræfter til at lave de daglige aktiviteter - sørge for trænere, deltage i udvalgsarbejde, bankoafrydning, etc. Der er rigtigt mange opgaver i forbindelse med at drive en forening, vi har erfaret, at der løbende dukker opgaver op, som vi ikke havde med på listen da vi valgte at gå aktivt ind i foreningslivet. Alle har vi et travlt erhvervsliv, udover et travlt familieliv og nu også foreningslivet! Travlt, men også sjovt det er jo for at sikre en fornuftigt og fornøjelig fritid for alle i byen, at KIF overhovedet er til det skal vi huske og gerne sikre grundlag for mange år fremover. Netop derfor er det så vigtigt at der bliver ydet en stor indsats i udvalgene og det vil vi opfordre til fortsætter. Lidt erfaring har vi dog. Michael og René har gennem de sidste 2 år været med i fodbold udvalget, hvilket har været en stor fornøjelse og hvilket har bevirket at der i dag løber ca. 20 drenge fra 6-9 år to gange om ugen og træner fodbold. I den netop forgange sæson med indendørs fodbold beviste drengene, at der fortsat er noget materiale at bygge på i Knabstrup. Det blev til flere Kasserer, Michael Kvistgaard Næstformand, Luise Due Korén første pladser, hvilket vi naturligvis er meget stolte af! Vi i den nye bestyrelse nærer et håb om at kunne sikre den gode moral og ånd blandt de udøvende i Knabstrup. Vi understøtter dette håb med en lille anekdote fra en mikro-fodboldkamp sidste sommer, hvor vi Knabstrup lånte modspillerne en af vore spillere så de kunne stille hold, det synes vi er den rette moral og ånd og drengene var selvfølgelig helt med på den! Hej piger fra 14 år og opefter Endvidere viser det at med den rette indstilling og arbejde er det muligt på relativt kort tid at skabe resultater, for 3 år siden var der ikke noget der hed ungdomsfodbold i Knabstrup, det er der i dag og fremover. Vi er helt sikre på, at der findes lignende succes historier fra de øvrige udvalg og dem vil meget gerne tage del i. Til slut vil vi opfordre alle med interesse i KIF, om at melde sig under fanen og bidrage med støtte, alle hænder er velkomne. Vi i bestyrelsen vil gøre vores til, ikke at blive det begrænsende led i udviklingen af KIF. Vi vil meget gerne have ris og ros, naturligvis helst ros, men det skal vi selvfølgelig gøre os fortjent til. Samtidig opfordres alle til at kontakte én af os, hvis I brænder med et ønske om at deltage i et af de eksisterende udvalg, har mod på at starte nye aktiviteter, eller blot har en god idé til et kommende arrangement i KIF eller Knabstrup regi. Med håbet om bred opbakning fra Knabstrup borgerne og en solid indsats i udvalgene ser vi i bestyrelsen frem til mange gode timer i KIF De allerbedste ønsker for en varm sommer Venlig hilsen de 3 måske 4 Tag fodboldstøvlerne i hånden og kom ned i Knabstrup Hallen og få motion og social hygge. Vi spiller hver tirsdag og torsdag fra kl Tirsdag med træner Louise og om torsdag træner vi selv. Har du spørgsmål så ring til Simone Witzansky på tlf Hilsen ungdomsudvalget

9 16 17 Dagbog fra ungdomstrænernes tur til Gerlev: Turen gik til Gerlev Idrætshøjskole Af Brigitte Kjeldstrøm Ungdomsudvalget 11 ungdomstrænere tog lørdag den fra Knabstrup kl i 3 biler mod Slagelse. salen og lavede gymnastik, efter aftensmad gik de ud og spillede beachvolley. Vi blev installeret i en lejlighed. Efter vi havde spist noget frokost, gik vi ud på parcur banen og her fik de unge mennesker brugt deres krop. Først var der en times opvarmning og her faldt der allerede nogen fra, derefter lavede de øvelser i banen til kl Frem til kl hyggede vi os og selvfølgelig gik de ned i gymnastik- Kl gik de unge mennesker op i lejligheden og hygge sig. Kl. 01 måtte jeg lige gøre opmærksom på at vi skulle op igen kl så det var måske en god ide at dæmpe sig lidt. Jeg ved fra de andre ture at de altid har det sjov om aften og at det altid bliver sent før der er ro. KL blev de vækket og vi gik ned i spisesalen og spise morgenmad. Kl gik vi svømmehallen og lave vandaktivter også her med instruktører. Sikke mange lege man kan lave i vand: Ræven skal fange kyllinger og senere var der også en ulv. Man kan lave kryds og bolle mod hinanden, det skal ses. Vandpolo o.s.v. Hvis man vil se billeder fra turen kan man gå ind på 2008, du kan også se billeder fra vores sidste tur under 2007 Kl var der frit slag og her gik de ned i gymnastiksalen igen og lavede springgymnastik. Kl spise vi frokost og der efter gik turen tilbage til Knabstrup, det var en god tur og alle var godt brugte og trætte. Jeg glæder mig til igen at være sammen med disse unge mennesker igen på vores Sommercamp d august.

10 18 19 Fra krolf-fronten Af Per Vanman Krolfen i Knabstrup er nu kommet godt i gang. Det startede med et åbent hus arrangement lørdag d. 12. april. Det var en kølig og grå dag og måske også lidt for tidligt på året. Det gav i hvert fald ikke det fremmøde, vi havde håbet på. Bedre gik det ved Motion og Trivsel træffet d. 24. april. Her var der stor interesse, og mange træfdeltagere fik prøvet spillet. Enkelte fik også meldt sig til DAIs turnering, der skulle afvikles på banen om mandagen d. 28. DAI startede her dagen med et instruktør- og dommerkursus med en ekspert fra Dansk Krolf Union som instruktør. Der var 23 deltagere fra hele Sjælland, heraf var vi 8 fra Knabstrup. Efter kursusafslutningen startedes turneringen, der havde 27 deltagere. Ved den afsluttende præmieuddeling besatte Bente Nødvig 3. pladsen som bedste Knabstrupper. Krolfunionens bedømmelse af banen blev i øvrigt: En interessant og morsom bane, men med stor sværhedsgrad på for mange af banens huller. Der anbefales en ændring på nogle af disse. Anbefalingen om ændring er taget til efterretning, og nu ført ud i livet. Per Vanman svinger krolfkøllen KROLF I TIDEN FREM? Et naturligt spørgsmål må være: Hvad gør vi nu? Ja foreløbig spiller Motion og Trivsel fast hver onsdag sommeren igennem mellem kl og 13.00, og alle KIFere er velkomne til at komme og være med. Motion og Trivsel har en lille beholdning af køller og kugler, der kan lånes. Vil man have sit eget materiel, kan det købes i Krolfbutikken på internettet for en pris af kr. 350,00 for kugle og kølle. Der er endvidere mulighed for at handle via DAI, hvor vi så opnår 75,00 kr. rabat. Bestilling kan ske hos undertegnede. Det er imidlertid ikke meningen, at banen kun skal bruges onsdag formiddag, og her i sommer vil det derfor være sådan, at alle KIFere frit indtil videre må bruge banen på andre tidspunkter. Man må blot sørge for, at lægge lågene på plads på banens huller, når man har spillet færdig. Kort over banen og spilleregler er opslået i skabet ved banen og på tavlen i forhallen, hvor der også findes lister til regnskabsføring. Kom derfor ud af busken og forsøg jer man bli r nemt grebet af spillet og dets små (Eller store) drilagtigheder meget er en træningssag. Et Resultatlisten fra DAI s Krolfturnering morsomt resultat kunne være, om KIF til næste sæson kunne stille et hold stabile spillere til at konkurrere med andre foreninger. Det er tanken i løbet af eftersommeren at nedsætte et udvalg, der kan stå for administrationen og pasningen af banen, samt vedligeholdelsen af vort materiel. Motion og Trivsel ønsker god sommer og god fornøjelse med Lis Lunn, Frederikssund 51 slag Jakob Westergaard, Roskilde 54 Bente Nødvig, Knabstrup 59 Lilian Vanman, Knabstrup 63 Ebbe Feveile, Knabstrup 64 Gert Knudsen, Knabstrup 64 8Jørgen Malling, Knabstrup 64 Alice Malling, Knabstrup 66 Tut Feveile, Knabstrup 71 Erling Nielsen, Knabstrup 71 Per Vanman, Knabstrup 72 (Uden for konkurrencen, vor DAI konsulent Poul Danborg 49 slag)

11 20 21 Sommerferieaktiviteter for børn Husk at jeres børn får tilbudt to sommerture i starten og slutningen af sommerferien. For børnene klasse er der en tur til ZOO i København og BonBon- Land og For børnene klasse er der en tur til Køge Badeland og Sommerland Sjælland. Turene for de små kan kun gennemføres med jeres hjælp ved at deltage. Der er en beskeden brugerbetaling på kr. 30,- pr. tur pr. barn. De lokale handlende sponserer og Støtterne står for underskudgarantien. Tilmeldingsskemaer bliver udleveret på skolen og vil ligge i Kagekassen. Tilbuddet gælder alle børn boende i Knabstrup, uanset hvilken skole de går på. Vi skal have kultur i Knabstrup - Hvordan? Det lille kulturudvalg under lokalrådet er gået igang med at stable et par foredrag på banen til efteråret. Ved det første foredrag tænkte vi os, at du kunne bidrage med et bud eller to på, hvad vi skal beskæftige os med fremover. Derfor denne teaser i god tid til at lade ideerne sprudle. Skal vi kun have foredrag. Skal det primært være lokalt (Teglværket). Skal det være debatskabende (Tørklæde). Skal det være underholdende (Lisbet Dahl). Skal det være belærende (Stoffer). Skal det være berusende (Vinsmagning). Skal det være dit forslag (?). have en lille forening, hvis medlemmer får rabat. Skal der være 1, 2 elller 4 arrangementer efterår og forår. Har du ideer her og nu, så smid dem i postkassen Ventedgårdsvej 34 eller på en mail Alle forslag er gode forslag. Venlig hilsen Helle Mainz & Jesper Kyndal Vi starter blidt op med fri entre. Skal der derefter være entre. Skal vi

12 22 23 Hvad er Knabstrup Lokalforum Af Ove Christensen Møder i Knabstrup Lokalforum Fremover afholder Knabstrup Lokalforum møde den 2. onsdag i hver måned, med undtagelse ag juli og december. Når jeg i den sidste tid har spurgt borgere fra Knabstrup, hvorfor de ikke møder op til møderne i Knabstrup Lokalforum, ser mange desorienterede ud. Lokalforum hvad er det? Hvad skal vi der? Er det ikke Knabstrup Bylaug du mener? Svarene er mange, derfor denne gentagelse af beskrivelsen ikke mindst til orientering for tilflyttere: Knabstrup Lokalforum er en ligeværdig sammenslutning af lokale kræfter - borgere, forretningsdrivende og institutioner - i lokalområdet. Knabstrup Lokalforum er et åbent forum med adgang for alle interesserede i lokalområdet. Knabstrup Lokalforum er byrådets lokale dialogpart, som involveres aktivt i lokalområdets udvikling. Knabstrup Lokalforum er høringspart i situationer, hvor byrådet udvider den formelle høringsret i spørgsmål af betydning for flere lokalområder. Knabstrup Lokalforum er igangsættende og koordinerende i forhold til lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der sikrer optimal brug af de lokale ressourcer. Knabstrup Lokalforum har intet egentligt driftsansvar eller driftskompetence. Knabstrup Lokalforum kan indgå netværkskontrakter med byrådet med aftalte mål og rammer. Knabstrup Lokalforum har allerede været med til at præge udviklingen i lokalområdet, eksempelvis har en gruppe borgere arbejdet med trafik og trafiksikkerhed det kommer der noget godt ud af. Tidligere har en gruppe borgere beskæftiget sig med byudviklingen i Knabstrup vi får det nok ikke helt som vi gerne vil, og endnu tidligere har elever fra Knabstrup Skole givet deres bud for fremtidens Knabstrup gennem aktiviteten Byplanlægning i børnehøjde. God inspiration til de voksne. Vil du gerne være med - så bør/ skal du deltage i møderne i Knabstrup Lokalforum. Mødedatoer i 2. halvår 2008 er: 13. august, 10. september, 8. oktober og 12. november. Alle møder afholdes på Knabstrup Skole kl , og forventes afsluttet senest kl Tirsdag den 16. september er der dialogmøde med politikere fra Holbæk Byråd. Også dette møde afholdes på Knabstrup Skole med start kl Butik Aase Hovedgaden Mørkøv Tlf Dametøj str Børnetøj str år

13 24 25 En æra slutter Igennem næsten 30 år har KIF s støtteforening indsamlet aviser, pap og flasker. Det stopper med sidste afhentning lørdag d. 14. juni. Vi vil gerne støtteforeningen og jeg, sige en stor tak til alle borgere i Knabstrup, Kirkebyen og Stigs Bjergby. Dernæst vil vi gerne sige tak til alle dem som gennem årerne har hjulpet til med at samle ind. Til sidst vil vi gerne sige tak til de erhvervsdrivende som har lånt os deres biler så vi har kunnet kommet rundt og indsamle. Jeg vil også meget gerne opfordre folk til ikke at sætte noget af ved Kagekassen og ude bagved hallen for vognene bliver fjernet efter sidste indsamling. Hvad skal alle disse frivillige hænder så lave? Jo - der er tanker om at vi vil hjælpe vores allesammens hal med at få lavet lidt vedligehold ikke mindst indvendigt. Så hvis der går nogle og tænker, det vil jeg gerne hjælpe med til,så ring til mig. Det vil blive 2-3 lørdage om året hvor vi skal mødes i Knabstrup Hallen. På KIF s støtteforening s vegne: Mogens Zachariassen. 100 års dagen for Knabstrup Bylaug Det er åbenbart ikke alle der har registreret, at Bylauget markerede 100 års dagen den 19. marts. Det skete ved Kagekassen, hvor pølsevognen i løbet af eftermiddagen blev besøgt af tæt på 200 borgere fra Knabstrup, samt nogle tilfældigt forbipasserende turister fra såvel København, Mørkøv, Jyderup og Holbæk. De travle pølsemænd mener endda, at enkelte sneg sig til skranken mere end en gang. Vi siger tak for de mange besøg det var dejligt, og så håber vi, at næsten lige så mange vil støtte Bylauget med et årligt bidrag på 60,00 kr. Et girokort vedlægges dette nummer af Knabstrup eren, men du kan også indbetale beløbet på vor bankkonto: Reg.nr. 1551, Kto.nr Skt. Hans aften ved Knabstruphallen Som traditionen byder, arrangerer Knabstrup Bylaug Skt. Hans fest mandag den 23. juni Aftenens program er også det traditionelle: Pladsen åbnes og grillen er tændt. Medbring og grill dine egne madvarer, eller besøg Bylaugets pølsevogn her kan du også købe vand, øl og vin Båltale ved Jens Munck Stensgård Bålet tændes, og børnene fra Kirsebærhaven har lovet at levere en integreret enhedsinstitutions heks det bliver bare flot. Mød op på gensyn Knabstrup Bylaug Trængsel omkring bylaugets pølsevogn, der i anledning af 100 års jubilæet var stillet op ved Kagekassen

14 26 27 Nyt fra Motion og Trivsel Af Per Vanman AFVIKLEDE ARRANGEMENTER. Årets gymnastikopvisning. Palmesøndag d. 16/3 afviklede KIF den traditionelle gymnastikopvisning i hallen, hvor vi deltog med et pænt antal Motion og Trivselmedlemmer. Diana havde her sin debut som programleder og konferencier, en opgave hun klarede med bravur, så det fyldige program blev planmæssigt afviklet. En rigtig god dag med masser af tilskuere. DAI valgdag i Knabstruphallen. D. 14/4 afholdt seniorsektionen i DAIs region Sjælland i Knabstruphallen sin første generalforsamling og valg til en bestyrelse. Vort årlige træf d. 24. april med 110 deltagere fra en pæn del af region Sjælland blev afviklet med det efterhånden faste program dog med en enkelt nyskabelse nemlig Krolf. Vi havde et strålende solskinsvejr, hvilket medførte en så stor interesse for udendørs aktiviteterne, at de indendørs, bl.a. skydebanerne ikke havde så stort besøg, som der plejer at være. Det indledende morgenbord, frokosten og eftermiddagskaffen med sange til musik fra Frank Flecks, samt det store lotteri, der blev trukket ved kaffen, kunne dog samle alle. Ved tiden kunne vi efter endnu et vellykket træf slutte og ønske på gensyn i Tak til skytterne og alle øvrige implicerede, der giver en hånd med, samt til DAI for den økonomiske støtte, der gør et sådant træf muligt. 23. april og 22. maj havde vi sæsonafslutninger for onsdags- og torsdagsholdene på den traditionelle hyggelige måde, afsluttende med frokost og en opmærksomhed og tak for sæsonen til såvel Alice som Anne-Marie om torsdagen også en tak til Bodil for indsatsen i sæsonen ved klaveret. DAI s regionsbestyrelsen efter generalforsamlingen den 14. april Formand: Vera Nielsen, Vig Næstformand: Alice Malling, Knabstrup Øvrige medlemmer: Tut Feveile, Knabstrup Conny Christensen, Vig Elna Harder, Holbæk Lilli Christensen, Vordingborg SOMMERAKTIVITETER STAVGANG / PETANQUE / KROLF HVER ONSDAG FRA 11. JUNI TIL 27. AUGUST Stavgang tid: Kl Sted: Skt. Thomashusene, Knabstrupvej Petanque og Krolf tid: Kl ca Sted: Banerne ved Knabstruphallen Instruktører: Alice og Jørgen Malling Tlf Per Vanman Tlf Erling Nielsen Tlf AKTIVITETSKALENDER: Torsdag d. 21. august: DGI stævne i Kongskilde Interesserede kan endnu nå at tilmelde sig hos Alice på tlf Onsdag d. 3. september: Sæsonstart, Motion & Trivsel, onsdagshold Torsdag d. 4. september: Sæsonstart, Motion & Trivsel, torsdagshold Tirsdag d. 16. september: Seniortræf i Vig Torsdag d. 2 oktober: Smørumtræf i Knabstrup Torsdag d. 16. oktober: Efterårstur Hos DK-plus-Benzin i Mørkøv finder du: Danske Spil Udlejning af videofilm Dagligvarer til konkurrencedygtige priser Salg af frisk brød fra Kagekassen i Knabstrup Altid i nærheden DKplus-Benzin & Autoværkstedet Stenhøj Hovedgaden Mørkøv Tlf Åbent alle ugens dage

15 28 29 BYFEST august Stockcars vil spille op til dans. Knabstrup Bylaug kan fejre 100 års jubilæum i Det bliver bl.a. markeret ved byfesten den 16. august. Sæt kryds i kalenderen Morgenbord på Stationsvej Idrætshygge ved Hallen Aftenfest i teltet Sidste tilmeldingsdag for hold til idrætsaktiviteterne er d.11/ Sidste tilmelding til aftenfesten er d.14/ Prisen for deltage i aftenfesten er 35 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Prisen for børn er inkl. 1 sodavand. Hvis man gerne vil sidde sammen, så tilmelder man gruppen under et fælles telefonnummer. Bemærk: Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer, da det er det festen "lever" af. Der vil inden byfesten blive omdelt en folder med tilmelding og hele programmet med de endelige tider.

16 30 31 KNABSTRUP PIZZA/GRILL HOLBÆKVEJ 344/4440 MØRKØV/TLF HUSETS TILBUD: 3 x ½ kylling m/pommes frites, salat, remulade Burgermenu Kebabmenu 125,- 49,- 49,- Slagteren i Knabstrup TELEFON PIZZA m/kebab, salat, dressing PIZZA m/pepperoni, annanas Dankort modtages 53,- 52,- Åbningstider: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-20:30

17 32

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004 24 1 Februar 2005 Nr. 16. Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004 2 23 Åbent alle dage 9 til 19 Slagteren i Knabstrup TELEFON 59 27 30 25 22 En lille

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang.

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang. Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. HVAD ER DGI? Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. DGI er en folkelig organisation, der har sine rødder i lokalforeningerne, som er det bærende fundament. DGI har ca. 1.3 mill. medlemmer,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere