KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,"

Transkript

1 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige vinder til lykke og introducerer så i øvrigt dette nrs. konkurrencesponsor : DAGLI BRUGSEN I MØRKØV

2 Redaktion: Niels Lønbæk Pedersen (ansv.) Skolevej 46A Knabstrup Tlf.: Per Vanman Tranekær 56 A 4532 Gislinge Tlf Ove Christensen Skovvænget 35 Knabstrup Tlf.: Indhold S. 4. Leder S. 6. Nyheder fra Knabstrup Lokalforum S. 9. Læser konkurrence S. 10. Alting stier - undtagen humøret S. 12. Med frivillighed og engagement - KIF s nye bestyrelse er klar. S. 15. Pigefodbold S. 16. Ungdomsledere på tur til Gerlev S. 18. Fra Krolf-fronten S. 21. Sommerferieaktiviteter for børn S. 21. Vi skal have kultur i Knabstrup S. 22. Hvad er Knabstrup lokalforum? S. 23. Møder i Knabstrup Lokalforum S. 24. En æra slutter S. 24. Sct. Hans ved Hallen S. 25. Fra Bylaugets 100 års jubilæum S. 26. Nyt fra motion og trivsel. S. 28. Byfest den 16. august. Åbent alle dage 9 til 19 KNABSTRUP eren udgives af Knabstrup Lokalråd og Knabstrup Idrætsforening. Knabstrupperen udkommer 4 gange om året, i marts, juni, september og december og trykkes i ca. 700 eksemplarer. Den omdeles til alle husstande i Knabstrup og omegn. Sidste frist for stof: D.10. i måneden før. Tryk: Jyderup Bogtryk / Offset Lyngvej Jyderup Tlf: ANNONCEPRISER: Årlig Pr. gang 1/1 side kr ,00 kr.600,00 1/2 side kr ,00 kr.300,00 1/3 side kr. 800,00 kr.200,00 Ekspedition, Per Vanman Tlf

3 4 FORENINGSLIV - TRADITION OG FORNYELSE 5 Foreningslivet er af meget stor betydning for et lille lokalsamfund som Knabstrup. Foreningerne skaber udfoldelsesmuligheder, socialt sammenhold og sammenhængskraft. Foreningslivet bygger på en lang tradition. Bylaugets 100 års jubilæum er et godt eksempel på, at traditionen lever i bedste velgående. Men foreningslivet er også sårbart. Der skal hele tiden være ildsjæle, der er parat til at investere et ikke ubetydeligt antal timer af den dyrebare fritid i det frivillige foreningsarbejde. Idrætsforeningens situation før generalforsamlingen viste, hvor sårbart foreningslivet er. Mindre end 1 måned før generalforsamlingen var der usikkerhed om foreningens fremtid - ingen bestyrelse - ingen forening. Lykkeligvis var der en lille gruppe, der påtog sig ansvaret og var villige til at investere den fornødne tid, så idrætsforeningen kan fortsætte. En ny bestyrelse med Rene Rasmussen, Luise Due Korén og Michael Kvistgaard i spidsen er allerede i fuld gang med arbejdet. En ny bestyrelse er ikke blot en sikring af, at den gamle forening kan fortsætte. En ny bestyrelse betyder også, at der fødes ny ideer og tages nye initiativer. Nye ideer og nye initiativer, der er vigtige for den fortsatte udvikling af foreningslivet. Enhver foreningsbestyrelse har brug for opbakning til arbejdet. Det gælder både moralsk i form af støtte til de nye ideer, der fødes, men også ved, at man er villig til at give en hånd med i det praktiske arbejde, når der behov for det. Husk: Medlemskab af en forening er ikke det samme som at købe en vare i supermarkedet. Med medlemskabet følger både rettigheder og pligter! God sommer Niels Lønbæk Pedersen Skolevænget 40 Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf..: Mobil:

4 6 7 Nyheder fra Knabstrup Lokalforum Af Ove Christensen Skolevej Nord På dialogmødet i marts argumenterede borgere fra Knabstrup voldsomt for, at det var på tide, at der blev sat gang i byudviklingen i Knabstrup. Ikke mindst en udtalelse fra Kathy Mikkelsen, leder af den integrerede institution i Knabstrup, om at Knabstrup skole i de nuværende rammer kan rumme op til 50 børn mere end nu, gjorde indtryk på politikerne. Ønsket fra borgerne var bl.a., at der skulle være mulighed for at købe en grund på området, så den enkelte kunne bygge et hus helt efter eget ønske, med skyldig hensyntagen til servitutter, byplan m.v. Den 5. maj fortæller kommunen, at lokalplanlægningen igangsættes dem 1. august Knabstrup Lokalområde Gennem de seneste år, har Knabstrup Lokalråd argumenteret for, at Knabstrup Hovedgård, Teglværket, Dorthealyst samt Dramstrup burde indgå i den officielle afgrænsning af Knabstrup lokalområde. På byrådsmødet den 30. april oplyses det, at lokalområdets planmæssige afgrænsning er lagt efter skoledistriktets afgrænsning. Da ændringer af dette formodes at få konsekvenser for børnepasning og skoletilhørsforhold opfordres lokalforum til at tage emnet op på næste dialogmøde, for at få belyst fordele og ulemper nærmere. Det vil vi naturligvis gøre, og vi glæder os til at kunne byde beboerne i de nævnte områder velkomne som nye Knabstruppere. Arbejds-/projektgrupper En række borgere deltager i arbejdet i forskellige arbejds- og projektgrupper. Det er en god måde at være med til at få indflydelse på udviklingen af Knabstrup. Det der karakteriserer deltagerne i arbejds- og projektgrupperne er, at det er interessen der driver værket. Ingen binder sig til et årelang arbejde - man er med så længe man har lyst, oftest (heldigvis) til opgaven er løst. Har du lyst og interesse til at deltage i en opgave så giv livstegn fra dig. Har du en god idé, som bør undersøges og vurderes nærmere så giv livstegn fra dig. Trafikudvalg Gruppen, der arbejder med trafiksikkerhed i Knabstrup, har opnået bemærkelsesmæssige resultater i et snævert samarbejde med Rambøl og Holbæk kommune. Der foreligger lige nu en række forslag, som skal vurderes, og efterfølgende gives kommentarer til. Og så skal vi gerne have ført en hel del af oplægget ud i livet. Er du til trafik og trafiksikkerhed, så kontakt Erling Hvid på Ungeudvalg Der er sat aktiviteter i gang, med det formål at skabe mere interessante omgivelser for de unge i Knabstrup. Det synes at være en meget svær øvelse, men vi giver ikke op siger Pernille, som er formand for udvalget. Har du synspunkter og idéer lyst til at gøre en indsats for de unge i Knabstrup, og måske ikke mindst den nødvendige energi, så kontakt Pernille Pedersen på Kulturudvalg Hva mæ kulturen som det blev sagt en gang? Ja, hvad med den? Er der tid, rum og plads til kulturel adspredelse i Knabstrup, og hvad skal det i givet fald være for noget? Hvis du har idéer så kom med dem, eller endnu bedre send en til Jesper Kyndal på Det vil du ikke fortryde! Byporte Hvorfor skal det være så kedeligt? Hvorfor har vi ikke nogle festlige byporte ved indgangene til Knabstrup? Kan du forestille dig en Knabstrupper (altså en hest) der vrinsker når byporten passeres, eller et farvelagt foto af Holbæks borgmester som vrisser, når hastigheden er for høj, eller??? Kreative borgere som også er med på at føre nogle af de skøre idéer ud i livet søges! Kontakt Ove Christensen på lad os bruge nogle timer i løbet af sommeren til at gøre Knabstrup lidt mere indbydende. På dialogmødet var ønsket, at der blev sat mere gang i byudviklingen i Knabstrup, bl.a. i området nord for Skolevej.

5 8 9 Husk: Bankospil i Knabstrup Hallen hver tirsdag kl Arr.: Knabstrup Idrætsforening LOPPETORV Til beboere i Stigs Bjergby, Mørkøv, Knabstrup og omegn Tænk venligst på os før STORSKRALD. Vi er igen begyndt at samle ind til loppetorv og skal derfor opfordre til at tænke på os, inden ting kasseres og stilles ud til storskraldsordningen. Alt har interesse for os og vi sorterer selv Har I ting og sager så ring til os og træf aftale om tidspunkt for afhentning på tlf Finn Heber Jensen - Torben Mortensen Når I hjælper os støtter I idrætsarbejdet for alle i Knabstrup Knabstrup-Hallen og Knabstrup Idrætsforening Læserkonkurrencen fortsætter og stadig med et gavebevis fra én af vore annoncører som præmie. Alle læsere kan deltage i konkurrencen, dog med undtagelse af bladets annoncører. Opgaven går ud på at svare på et simpelt spørgsmål, skrive løsningen på nedenstående kupon, og lægge kuponen i den brune postkasse i Knabstruphallens forhal senest den 15. august. OBS! MAN KAN KUN DELTA- GE MED ÉN KUPON!! Lodtrækning blandt de rigtige kuponer foretages i måneden forinden næste nummer af KNABSTRUP eren udkommer. Løsningen og den heldige vinders navn bekendtgøres i KNABSTRUP eren, og gevinsten udleveres eller tilsendes. Præmien i dette nummers konkurrence er et gavebevis udsat af og gældende til køb af varer (undtagen tobaksvarer) hos DAGLI BRUGSEN Ringstedvej 7, 4440 Mørkøv Værdi 200,00 kr. Opgavekupon, KNABSTRUP eren nr. 29 HVOR FINDES ANNONCEN FRA DAGLI BRUGSEN I MØRKØV ANNONCEN ER PÅ SIDE NR. NAVN Adresse/Tlf.

6 10 11 Alting stier undtagen humøret! Af Ove Christensen Sagt vist nok af Jørgen Ryg i forbindelse med en mindre heldig situation. Knabstrup Bylaug har det lidt på samme måde, og her skal stier staves som ordet gør, og det er det, det handler om. Vi havde jo nogle voldsomme ambitioner. En fiks lille folder, med kort over såvel nye som kendte stier i Knabstrup. Opsætning af små informative skilte ved start, og undervejs, på stierne. Vi har da heller ikke undladt at berette om vore planer undervejs, og havde fået et tilskud fra Musik i Mørkøv, så planerne kunne realiseres. Derfor har vi valgt, at lægge denne aktivitet på hylden. Nogle indsigtsfulde borgere har gjort opmærksom på, at man kan og må gå alle steder, hvor der er vundet hævd. Det er sikkert rigtigt, men Knabstrup Bylaug foretrækker gode og positive relationer til vore omgivelser. P.S. Pengene er returneret til Musik i Mørkøv. Børge Nielsen Auto og pladeværksted Holbækvej 361 Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: & SE-nr Men desværre! Der er rigtig mange hensyn at tage, det ved de fleste som bevæger sig i naturen. Hensyn til lodsejere, dyreog fugleliv, vandløb, den private ejendomsret m.m.m. Under forløbet med at føre vore planer ud i livet, har vi mødt stor forståelse fra de mennesker vi har talt med, men vi så sandelig også hørt nogle grumme historier, om knallertkørsel på private græsplæner, papir og flasker som bare smides helt tilfældigt og lignende situationer.

7 12 13 Med frivillighed og engagement - den nye bestyrelse er klar! Af: Michael Kvistgaard, kasserer René Rasmussen, formand Luise Due Korén, næstformand relsen har drøftet og som vi da gerne vil løfte sløret lidt for her, er bl.a. etablering af et fitnesscenter i hallen. Dette kunne være til glæde for ældre i dagtimerne og øvrige borgere senere på dagen. Et sådant center kunne også være en del af hele Holbæk Kommunes fremtidige sundhedspolitik og kunne eksempelvis også bruges til forskellige former for genoptræning. Et andet tiltag kunne være at få gjort den øverste del af hallens arealer lettere tilgængelig, hvilket kunne ske ved etablering af en elevator. Derved kunne tirsdagens bankospil måske (fortsættes næste side) Støtterne har med stor entusiasme været på head-hunting i Knabstrup og med dygtighed og held fundet frem til nye kræfter. Tilbage i oktober var vi nogle stykker, der blev kontaktet af Torben Mortensen med nødråb om, at KIF var i reel fare for at lukke & slukke da blev situationen først alvor for os, der indtil da, udelukkende havde nydt godt af tidligere frivillige kræfters indsats! Vi er alle en del af børnefamilier med tilknytning til daginstitutioner og skole, såvel som fritidsaktiviteter for både børn og voksne, Derfor har vi også en stor interesse i, at foreningslivet med tilbud til børn, unge og ældre fortsætter her i Knabstrup. Vi ser også KIF s eksistens som en særdeles vigtig brik i byens fortsatte udvikling. Uden KIF ingen skole uden skole ingen tilflytning uden tilflytning ingen vækst og mulighed for etablering af erhverv, eksempelvis en købmand, som vist står højt på manges ønskeliste. Visioner? Hvad vil vi gerne med KIF har vi en drøm? Måske en uopnåelig én, men så er der da noget at stræbe efter? KIF s nye formand René Rasmussen Først og fremmest er vores vision at sikre, at KIF har en fremtid. På sigt har vi naturligvis også ambitioner om at udvikle KIF til noget i retning af Parken Sport & Entertainment, nej, men KIF har en lang og traditionsrig fortid! Blandt meget andet, har vi hørt at KIF gennem tiden har kunnet bide skeer med flere af de i dag førende klubber på Sjælland - og hvorfor skulle det ikke også være muligt i fremtiden? Det kræver naturligvis, at de rette forhold og frivillige kræfter er til stede. Men som sagt er vores første mål at sikre KIF s fremtidige eksistens. Nogle af de nye tiltag som vi i besty- Hvem er vi? Formand: Navn: René Rasmussen Alder: 38 Beskæftigelse: Sektionschef ved Forsvarets Materieltjeneste Tilflytning: Oktober 2000 Hvor bor vi: Holbækvej Pimfenørre Familieforholdet: Gift med Stine. 2 børn Oscar 8 og Emilie på 3 Næstformand: Navn: Luise Due Korén Alder: 34 Beskæftigelse: Forskningsbioanalytiker Tilflytning: August 2006 Hvor bor vi: Bakkerupvej 8 Familieforholdet: Gift med Ido. 3 børn Safir på 8, Norea på 6 og Rhone på 1. Kasserer: Navn: Michael Kvistgaard Alder: 42 Beskæftigelse: Systemudvikler i Danske Bank Tilflytning: September 2006 Hvor bor vi: Skolevej 48 Familieforholdet: Gift med Jannie. 2 børn Christoffer på 8 og Ellen på 5 Suppleant (dog ikke valgt af generalforsamlingen da vedtægterne kun foreskriver formand, næstformand og kasserer): Navn: Kristian Elholm Alder: 38 Beskæftigelse: Selvstændig Tilflytning: Hvor bor vi: Skolevej Familieforholdet: Far til Anton på 7. Samlevende med Louise som er mor til Alexander på 3 og Aya på 2

8 14 15 flyttes til 1. salen, hvilket igen kunne give mere hal tid til andre (nye?) aktiviteter. De få tirsdage hvor bankospillet er så velbesøgt, at pladsen på 1. sal bliver for trang, er planen, at det selvfølgelig skal afvikles i hallen som i dag. Generelt kunne etablering af en elevator også give mulighed for flere aktiviteter/ arrangementer i dagtimerne. Hjælp? Vi er alle nye i Foreningslivet og har stort behov for bidrag og input fra de enkelte foreningsudvalg og naturligvis fra Støtterne, som for manges vedkommende har en fortid i KIF og dermed erfaringen. Faktisk er det en forudsætning for det fremtidige arbejde i KIF! Det er nedlæggelsen af voksenbadminton et trist eksempel på.. ingen aktive til udvalgsarbejde ingen badminton! Sådan skulle det nødigt gå for nogle af de øvrige udvalg. Vi håber selvfølgelig, at få voksen-badminton op at stå igen, men hvem melder sig mon under fanerne til udvalgsarbejde? Nedlukningen af badminton udvalget har desværre bevirket at der i den kommende sæson kun vil være badminton for ungdomsspillere. Der skal dog ikke herske tvivl om, at den nye bestyrelse gerne hører, hvis nogen skulle få interesse i at starte badminton eller helt nye aktiviteter op, men forudsætningen er, at der kan findes frivillige kræfter til at lave de daglige aktiviteter - sørge for trænere, deltage i udvalgsarbejde, bankoafrydning, etc. Der er rigtigt mange opgaver i forbindelse med at drive en forening, vi har erfaret, at der løbende dukker opgaver op, som vi ikke havde med på listen da vi valgte at gå aktivt ind i foreningslivet. Alle har vi et travlt erhvervsliv, udover et travlt familieliv og nu også foreningslivet! Travlt, men også sjovt det er jo for at sikre en fornuftigt og fornøjelig fritid for alle i byen, at KIF overhovedet er til det skal vi huske og gerne sikre grundlag for mange år fremover. Netop derfor er det så vigtigt at der bliver ydet en stor indsats i udvalgene og det vil vi opfordre til fortsætter. Lidt erfaring har vi dog. Michael og René har gennem de sidste 2 år været med i fodbold udvalget, hvilket har været en stor fornøjelse og hvilket har bevirket at der i dag løber ca. 20 drenge fra 6-9 år to gange om ugen og træner fodbold. I den netop forgange sæson med indendørs fodbold beviste drengene, at der fortsat er noget materiale at bygge på i Knabstrup. Det blev til flere Kasserer, Michael Kvistgaard Næstformand, Luise Due Korén første pladser, hvilket vi naturligvis er meget stolte af! Vi i den nye bestyrelse nærer et håb om at kunne sikre den gode moral og ånd blandt de udøvende i Knabstrup. Vi understøtter dette håb med en lille anekdote fra en mikro-fodboldkamp sidste sommer, hvor vi Knabstrup lånte modspillerne en af vore spillere så de kunne stille hold, det synes vi er den rette moral og ånd og drengene var selvfølgelig helt med på den! Hej piger fra 14 år og opefter Endvidere viser det at med den rette indstilling og arbejde er det muligt på relativt kort tid at skabe resultater, for 3 år siden var der ikke noget der hed ungdomsfodbold i Knabstrup, det er der i dag og fremover. Vi er helt sikre på, at der findes lignende succes historier fra de øvrige udvalg og dem vil meget gerne tage del i. Til slut vil vi opfordre alle med interesse i KIF, om at melde sig under fanen og bidrage med støtte, alle hænder er velkomne. Vi i bestyrelsen vil gøre vores til, ikke at blive det begrænsende led i udviklingen af KIF. Vi vil meget gerne have ris og ros, naturligvis helst ros, men det skal vi selvfølgelig gøre os fortjent til. Samtidig opfordres alle til at kontakte én af os, hvis I brænder med et ønske om at deltage i et af de eksisterende udvalg, har mod på at starte nye aktiviteter, eller blot har en god idé til et kommende arrangement i KIF eller Knabstrup regi. Med håbet om bred opbakning fra Knabstrup borgerne og en solid indsats i udvalgene ser vi i bestyrelsen frem til mange gode timer i KIF De allerbedste ønsker for en varm sommer Venlig hilsen de 3 måske 4 Tag fodboldstøvlerne i hånden og kom ned i Knabstrup Hallen og få motion og social hygge. Vi spiller hver tirsdag og torsdag fra kl Tirsdag med træner Louise og om torsdag træner vi selv. Har du spørgsmål så ring til Simone Witzansky på tlf Hilsen ungdomsudvalget

9 16 17 Dagbog fra ungdomstrænernes tur til Gerlev: Turen gik til Gerlev Idrætshøjskole Af Brigitte Kjeldstrøm Ungdomsudvalget 11 ungdomstrænere tog lørdag den fra Knabstrup kl i 3 biler mod Slagelse. salen og lavede gymnastik, efter aftensmad gik de ud og spillede beachvolley. Vi blev installeret i en lejlighed. Efter vi havde spist noget frokost, gik vi ud på parcur banen og her fik de unge mennesker brugt deres krop. Først var der en times opvarmning og her faldt der allerede nogen fra, derefter lavede de øvelser i banen til kl Frem til kl hyggede vi os og selvfølgelig gik de ned i gymnastik- Kl gik de unge mennesker op i lejligheden og hygge sig. Kl. 01 måtte jeg lige gøre opmærksom på at vi skulle op igen kl så det var måske en god ide at dæmpe sig lidt. Jeg ved fra de andre ture at de altid har det sjov om aften og at det altid bliver sent før der er ro. KL blev de vækket og vi gik ned i spisesalen og spise morgenmad. Kl gik vi svømmehallen og lave vandaktivter også her med instruktører. Sikke mange lege man kan lave i vand: Ræven skal fange kyllinger og senere var der også en ulv. Man kan lave kryds og bolle mod hinanden, det skal ses. Vandpolo o.s.v. Hvis man vil se billeder fra turen kan man gå ind på 2008, du kan også se billeder fra vores sidste tur under 2007 Kl var der frit slag og her gik de ned i gymnastiksalen igen og lavede springgymnastik. Kl spise vi frokost og der efter gik turen tilbage til Knabstrup, det var en god tur og alle var godt brugte og trætte. Jeg glæder mig til igen at være sammen med disse unge mennesker igen på vores Sommercamp d august.

10 18 19 Fra krolf-fronten Af Per Vanman Krolfen i Knabstrup er nu kommet godt i gang. Det startede med et åbent hus arrangement lørdag d. 12. april. Det var en kølig og grå dag og måske også lidt for tidligt på året. Det gav i hvert fald ikke det fremmøde, vi havde håbet på. Bedre gik det ved Motion og Trivsel træffet d. 24. april. Her var der stor interesse, og mange træfdeltagere fik prøvet spillet. Enkelte fik også meldt sig til DAIs turnering, der skulle afvikles på banen om mandagen d. 28. DAI startede her dagen med et instruktør- og dommerkursus med en ekspert fra Dansk Krolf Union som instruktør. Der var 23 deltagere fra hele Sjælland, heraf var vi 8 fra Knabstrup. Efter kursusafslutningen startedes turneringen, der havde 27 deltagere. Ved den afsluttende præmieuddeling besatte Bente Nødvig 3. pladsen som bedste Knabstrupper. Krolfunionens bedømmelse af banen blev i øvrigt: En interessant og morsom bane, men med stor sværhedsgrad på for mange af banens huller. Der anbefales en ændring på nogle af disse. Anbefalingen om ændring er taget til efterretning, og nu ført ud i livet. Per Vanman svinger krolfkøllen KROLF I TIDEN FREM? Et naturligt spørgsmål må være: Hvad gør vi nu? Ja foreløbig spiller Motion og Trivsel fast hver onsdag sommeren igennem mellem kl og 13.00, og alle KIFere er velkomne til at komme og være med. Motion og Trivsel har en lille beholdning af køller og kugler, der kan lånes. Vil man have sit eget materiel, kan det købes i Krolfbutikken på internettet for en pris af kr. 350,00 for kugle og kølle. Der er endvidere mulighed for at handle via DAI, hvor vi så opnår 75,00 kr. rabat. Bestilling kan ske hos undertegnede. Det er imidlertid ikke meningen, at banen kun skal bruges onsdag formiddag, og her i sommer vil det derfor være sådan, at alle KIFere frit indtil videre må bruge banen på andre tidspunkter. Man må blot sørge for, at lægge lågene på plads på banens huller, når man har spillet færdig. Kort over banen og spilleregler er opslået i skabet ved banen og på tavlen i forhallen, hvor der også findes lister til regnskabsføring. Kom derfor ud af busken og forsøg jer man bli r nemt grebet af spillet og dets små (Eller store) drilagtigheder meget er en træningssag. Et Resultatlisten fra DAI s Krolfturnering morsomt resultat kunne være, om KIF til næste sæson kunne stille et hold stabile spillere til at konkurrere med andre foreninger. Det er tanken i løbet af eftersommeren at nedsætte et udvalg, der kan stå for administrationen og pasningen af banen, samt vedligeholdelsen af vort materiel. Motion og Trivsel ønsker god sommer og god fornøjelse med Lis Lunn, Frederikssund 51 slag Jakob Westergaard, Roskilde 54 Bente Nødvig, Knabstrup 59 Lilian Vanman, Knabstrup 63 Ebbe Feveile, Knabstrup 64 Gert Knudsen, Knabstrup 64 8Jørgen Malling, Knabstrup 64 Alice Malling, Knabstrup 66 Tut Feveile, Knabstrup 71 Erling Nielsen, Knabstrup 71 Per Vanman, Knabstrup 72 (Uden for konkurrencen, vor DAI konsulent Poul Danborg 49 slag)

11 20 21 Sommerferieaktiviteter for børn Husk at jeres børn får tilbudt to sommerture i starten og slutningen af sommerferien. For børnene klasse er der en tur til ZOO i København og BonBon- Land og For børnene klasse er der en tur til Køge Badeland og Sommerland Sjælland. Turene for de små kan kun gennemføres med jeres hjælp ved at deltage. Der er en beskeden brugerbetaling på kr. 30,- pr. tur pr. barn. De lokale handlende sponserer og Støtterne står for underskudgarantien. Tilmeldingsskemaer bliver udleveret på skolen og vil ligge i Kagekassen. Tilbuddet gælder alle børn boende i Knabstrup, uanset hvilken skole de går på. Vi skal have kultur i Knabstrup - Hvordan? Det lille kulturudvalg under lokalrådet er gået igang med at stable et par foredrag på banen til efteråret. Ved det første foredrag tænkte vi os, at du kunne bidrage med et bud eller to på, hvad vi skal beskæftige os med fremover. Derfor denne teaser i god tid til at lade ideerne sprudle. Skal vi kun have foredrag. Skal det primært være lokalt (Teglværket). Skal det være debatskabende (Tørklæde). Skal det være underholdende (Lisbet Dahl). Skal det være belærende (Stoffer). Skal det være berusende (Vinsmagning). Skal det være dit forslag (?). have en lille forening, hvis medlemmer får rabat. Skal der være 1, 2 elller 4 arrangementer efterår og forår. Har du ideer her og nu, så smid dem i postkassen Ventedgårdsvej 34 eller på en mail Alle forslag er gode forslag. Venlig hilsen Helle Mainz & Jesper Kyndal Vi starter blidt op med fri entre. Skal der derefter være entre. Skal vi

12 22 23 Hvad er Knabstrup Lokalforum Af Ove Christensen Møder i Knabstrup Lokalforum Fremover afholder Knabstrup Lokalforum møde den 2. onsdag i hver måned, med undtagelse ag juli og december. Når jeg i den sidste tid har spurgt borgere fra Knabstrup, hvorfor de ikke møder op til møderne i Knabstrup Lokalforum, ser mange desorienterede ud. Lokalforum hvad er det? Hvad skal vi der? Er det ikke Knabstrup Bylaug du mener? Svarene er mange, derfor denne gentagelse af beskrivelsen ikke mindst til orientering for tilflyttere: Knabstrup Lokalforum er en ligeværdig sammenslutning af lokale kræfter - borgere, forretningsdrivende og institutioner - i lokalområdet. Knabstrup Lokalforum er et åbent forum med adgang for alle interesserede i lokalområdet. Knabstrup Lokalforum er byrådets lokale dialogpart, som involveres aktivt i lokalområdets udvikling. Knabstrup Lokalforum er høringspart i situationer, hvor byrådet udvider den formelle høringsret i spørgsmål af betydning for flere lokalområder. Knabstrup Lokalforum er igangsættende og koordinerende i forhold til lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der sikrer optimal brug af de lokale ressourcer. Knabstrup Lokalforum har intet egentligt driftsansvar eller driftskompetence. Knabstrup Lokalforum kan indgå netværkskontrakter med byrådet med aftalte mål og rammer. Knabstrup Lokalforum har allerede været med til at præge udviklingen i lokalområdet, eksempelvis har en gruppe borgere arbejdet med trafik og trafiksikkerhed det kommer der noget godt ud af. Tidligere har en gruppe borgere beskæftiget sig med byudviklingen i Knabstrup vi får det nok ikke helt som vi gerne vil, og endnu tidligere har elever fra Knabstrup Skole givet deres bud for fremtidens Knabstrup gennem aktiviteten Byplanlægning i børnehøjde. God inspiration til de voksne. Vil du gerne være med - så bør/ skal du deltage i møderne i Knabstrup Lokalforum. Mødedatoer i 2. halvår 2008 er: 13. august, 10. september, 8. oktober og 12. november. Alle møder afholdes på Knabstrup Skole kl , og forventes afsluttet senest kl Tirsdag den 16. september er der dialogmøde med politikere fra Holbæk Byråd. Også dette møde afholdes på Knabstrup Skole med start kl Butik Aase Hovedgaden Mørkøv Tlf Dametøj str Børnetøj str år

13 24 25 En æra slutter Igennem næsten 30 år har KIF s støtteforening indsamlet aviser, pap og flasker. Det stopper med sidste afhentning lørdag d. 14. juni. Vi vil gerne støtteforeningen og jeg, sige en stor tak til alle borgere i Knabstrup, Kirkebyen og Stigs Bjergby. Dernæst vil vi gerne sige tak til alle dem som gennem årerne har hjulpet til med at samle ind. Til sidst vil vi gerne sige tak til de erhvervsdrivende som har lånt os deres biler så vi har kunnet kommet rundt og indsamle. Jeg vil også meget gerne opfordre folk til ikke at sætte noget af ved Kagekassen og ude bagved hallen for vognene bliver fjernet efter sidste indsamling. Hvad skal alle disse frivillige hænder så lave? Jo - der er tanker om at vi vil hjælpe vores allesammens hal med at få lavet lidt vedligehold ikke mindst indvendigt. Så hvis der går nogle og tænker, det vil jeg gerne hjælpe med til,så ring til mig. Det vil blive 2-3 lørdage om året hvor vi skal mødes i Knabstrup Hallen. På KIF s støtteforening s vegne: Mogens Zachariassen. 100 års dagen for Knabstrup Bylaug Det er åbenbart ikke alle der har registreret, at Bylauget markerede 100 års dagen den 19. marts. Det skete ved Kagekassen, hvor pølsevognen i løbet af eftermiddagen blev besøgt af tæt på 200 borgere fra Knabstrup, samt nogle tilfældigt forbipasserende turister fra såvel København, Mørkøv, Jyderup og Holbæk. De travle pølsemænd mener endda, at enkelte sneg sig til skranken mere end en gang. Vi siger tak for de mange besøg det var dejligt, og så håber vi, at næsten lige så mange vil støtte Bylauget med et årligt bidrag på 60,00 kr. Et girokort vedlægges dette nummer af Knabstrup eren, men du kan også indbetale beløbet på vor bankkonto: Reg.nr. 1551, Kto.nr Skt. Hans aften ved Knabstruphallen Som traditionen byder, arrangerer Knabstrup Bylaug Skt. Hans fest mandag den 23. juni Aftenens program er også det traditionelle: Pladsen åbnes og grillen er tændt. Medbring og grill dine egne madvarer, eller besøg Bylaugets pølsevogn her kan du også købe vand, øl og vin Båltale ved Jens Munck Stensgård Bålet tændes, og børnene fra Kirsebærhaven har lovet at levere en integreret enhedsinstitutions heks det bliver bare flot. Mød op på gensyn Knabstrup Bylaug Trængsel omkring bylaugets pølsevogn, der i anledning af 100 års jubilæet var stillet op ved Kagekassen

14 26 27 Nyt fra Motion og Trivsel Af Per Vanman AFVIKLEDE ARRANGEMENTER. Årets gymnastikopvisning. Palmesøndag d. 16/3 afviklede KIF den traditionelle gymnastikopvisning i hallen, hvor vi deltog med et pænt antal Motion og Trivselmedlemmer. Diana havde her sin debut som programleder og konferencier, en opgave hun klarede med bravur, så det fyldige program blev planmæssigt afviklet. En rigtig god dag med masser af tilskuere. DAI valgdag i Knabstruphallen. D. 14/4 afholdt seniorsektionen i DAIs region Sjælland i Knabstruphallen sin første generalforsamling og valg til en bestyrelse. Vort årlige træf d. 24. april med 110 deltagere fra en pæn del af region Sjælland blev afviklet med det efterhånden faste program dog med en enkelt nyskabelse nemlig Krolf. Vi havde et strålende solskinsvejr, hvilket medførte en så stor interesse for udendørs aktiviteterne, at de indendørs, bl.a. skydebanerne ikke havde så stort besøg, som der plejer at være. Det indledende morgenbord, frokosten og eftermiddagskaffen med sange til musik fra Frank Flecks, samt det store lotteri, der blev trukket ved kaffen, kunne dog samle alle. Ved tiden kunne vi efter endnu et vellykket træf slutte og ønske på gensyn i Tak til skytterne og alle øvrige implicerede, der giver en hånd med, samt til DAI for den økonomiske støtte, der gør et sådant træf muligt. 23. april og 22. maj havde vi sæsonafslutninger for onsdags- og torsdagsholdene på den traditionelle hyggelige måde, afsluttende med frokost og en opmærksomhed og tak for sæsonen til såvel Alice som Anne-Marie om torsdagen også en tak til Bodil for indsatsen i sæsonen ved klaveret. DAI s regionsbestyrelsen efter generalforsamlingen den 14. april Formand: Vera Nielsen, Vig Næstformand: Alice Malling, Knabstrup Øvrige medlemmer: Tut Feveile, Knabstrup Conny Christensen, Vig Elna Harder, Holbæk Lilli Christensen, Vordingborg SOMMERAKTIVITETER STAVGANG / PETANQUE / KROLF HVER ONSDAG FRA 11. JUNI TIL 27. AUGUST Stavgang tid: Kl Sted: Skt. Thomashusene, Knabstrupvej Petanque og Krolf tid: Kl ca Sted: Banerne ved Knabstruphallen Instruktører: Alice og Jørgen Malling Tlf Per Vanman Tlf Erling Nielsen Tlf AKTIVITETSKALENDER: Torsdag d. 21. august: DGI stævne i Kongskilde Interesserede kan endnu nå at tilmelde sig hos Alice på tlf Onsdag d. 3. september: Sæsonstart, Motion & Trivsel, onsdagshold Torsdag d. 4. september: Sæsonstart, Motion & Trivsel, torsdagshold Tirsdag d. 16. september: Seniortræf i Vig Torsdag d. 2 oktober: Smørumtræf i Knabstrup Torsdag d. 16. oktober: Efterårstur Hos DK-plus-Benzin i Mørkøv finder du: Danske Spil Udlejning af videofilm Dagligvarer til konkurrencedygtige priser Salg af frisk brød fra Kagekassen i Knabstrup Altid i nærheden DKplus-Benzin & Autoværkstedet Stenhøj Hovedgaden Mørkøv Tlf Åbent alle ugens dage

15 28 29 BYFEST august Stockcars vil spille op til dans. Knabstrup Bylaug kan fejre 100 års jubilæum i Det bliver bl.a. markeret ved byfesten den 16. august. Sæt kryds i kalenderen Morgenbord på Stationsvej Idrætshygge ved Hallen Aftenfest i teltet Sidste tilmeldingsdag for hold til idrætsaktiviteterne er d.11/ Sidste tilmelding til aftenfesten er d.14/ Prisen for deltage i aftenfesten er 35 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Prisen for børn er inkl. 1 sodavand. Hvis man gerne vil sidde sammen, så tilmelder man gruppen under et fælles telefonnummer. Bemærk: Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer, da det er det festen "lever" af. Der vil inden byfesten blive omdelt en folder med tilmelding og hele programmet med de endelige tider.

16 30 31 KNABSTRUP PIZZA/GRILL HOLBÆKVEJ 344/4440 MØRKØV/TLF HUSETS TILBUD: 3 x ½ kylling m/pommes frites, salat, remulade Burgermenu Kebabmenu 125,- 49,- 49,- Slagteren i Knabstrup TELEFON PIZZA m/kebab, salat, dressing PIZZA m/pepperoni, annanas Dankort modtages 53,- 52,- Åbningstider: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-20:30

17 32

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere