Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus"

Transkript

1 Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 1, januar årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue Aarhus C

2 Udstillinger og arrangementer 17. januar-18. februar: Karin Alhof udstiller malerier inspireret af hhv. Grønland og mytologi. Udstillingen kan ses mandag-fredag kl Søndag d. 6. marts kl : Børn inviteres sammen med deres forældre til at komme og slå katten af tønden. Af hensyn til indkøb vil vi gerne vide hvor mange der kommer, så husk at tilmelde jer på tlf senest d. 3. marts.

3 Nyt fra uddannelsesvejlederne Færdige med uddannelse Inunnguaq Kreutzmann har afsluttet uddannelsen til cand.merc. logistik Agnethe Christiansen har afsluttet uddannelsen til cand.merc. Dennis Andersen, VUC Naja Petersen, VUC Suusaat Mathiassen, VUC Tillykke! Inunnguaq Kreutzmann Husk eksamensudskrift Du skal indlevere udskrift af eksamenskarakterer efter vintereksamen 2010/2011, eller anden form for dokumentation for studieaktivitet. Dette er en forudsætning for at få uddannelsesstøtte jf. bekendtgørelsens 24 stk. 4, som lyder; Uddannelsessøgende på uddannelser udenfor Grønland skal efter hver eksamenstermin indsende udskrift af eksamensprotokol eller lignende til Direktoratet for Uddannelse. Udskriften skal sendes til eller afleveres i Det Grønlandske Hus i Århus senest d. 1. februar Hvis du ikke har afleveret udskriften senest denne dato (eller aftalt en anden afleveringsdato med din vejleder), vil din uddannelsesstøtte blive standset under henvisning til bekendtgørelsen om uddannelsesstøtte 24 stk. 1, 2 og 4.

4 Kursustilbud i foråret 2011 I samarbejde med Synergic afholder vi foråret kurser for studerende: Kursus i opgaveskrivning d. 5. marts kl Kurset henvender sig til studerende tilknyttet det Grønlandske hus, der gerne vil blive bedre til at skrive opgaver eller gå til skriftlig eksamen. Du lærer at arbejde mere effektivt, og at sikre fremdrift i opgaveprocessen gennem en række enkle teknikker og øvelser. Der bliver arbejdet med konkrete værktøjer, som kan bruges straks efter kurset. Eftermiddagen vil indeholde en række korte oplæg som introduktion til de forskellige emner, men hovedvægten ligger på de studerendes selvstændige anvendelse af værktøjerne på relevante problemstillinger. Vi arbejder med følgende emner: - Opgaveplanlægning - sådan laver du den gode plan og følger op på den - Effektiv brainstorm - sådan organiserer du alle ideerne og laver en god disposition - Struktureret tænkning - skab struktur og fokus i analysen - Det samlede argument - sådan sikrer du, at opgaven er sammenhængende og forståelig for andre end dig selv - Formelle krav - Sådan overholder du de formelle krav, der er til skriftlige opgaver Kursus i eksamenstræning d. 2. april kl Kurset henvender sig til studerende tilknyttet det Grønlandske hus, der gerne vil blive bedre til at gå til mundtlige eller korte skriftlige eksaminer. For mange studerende kan det være en stressende - måske ligefrem ubehagelig - oplevelse at gå til mundtlige eller korte skriftlige eksaminer. På meget kort tid skal man demonstrere, at man har forstået pensum, at man kan analysere det og forholde sig kritisk til det, og at man kan formidle det man ved under pres. På dette kursus træner vi din færdighed i at gå til korte eksaminer. Du lærer teknikker til at arbejde under pres og håndtere stress og nervøsitet gennem konkrete værktøjer, som kan bruges straks efter kurset. Dagen vil indeholde en række korte oplæg som introduktion til de forskellige emner, men hovedvægten ligger på de studerendes selvstændige anvendelse af værktøjerne på relevante problemstillinger.

5 Vi arbejder med følgende emner: - Eksamensforberedelse - Sådan forbereder du dig optimalt til eksamen - Eksamensstrategi - Sådan lægger du den gode plan for din præstation til eksamen - Præsentationsteknik - Vi træner mundtlig præsentation - Visualiseringsøvelser - Sådan bruger du teknikker fra sportens verden til at opnå indre ro og styre din nervøsitet. - Gode råd Der er kun plads til 15 på hvert kursus, så husk at tilmelde dig i god tid. Læs om kurserne og tilmelding på groenlandskehus.dk Direkte kontakt Når du skal ringe til din uddannelsesvejleder er det en god ide at bruge det direkte telefonnummer: Anne O. Clausen: Mette Meilandt: Hanne Vestermark Mejer: Hjælp til selvangivelsen Igen i år er vi så heldige at Selvstyrets skatteekspert, Ole Hellmann, har tid til at komme til Aarhus og hjælpe studerende med selvangivelsen. Ole kommer torsdag d. 14. april om eftermiddagen. Ring til din vejleder og bestil en tid. Vedr. sommerferiefrirejsen Studerende fra Grønland, som modtager dansk SU i stedet for uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, kan som noget nyt bevilges en årlige feriefrirejse til deres hjemby. For at kunne benytte rejsen, skal den studerende på lige fod med modtagere af grønlandsk uddannelsesstøtte aflevere dokumentation for studieaktivitet to gange om året, og i øvrigt være støtteberettigede til grønlandsk uddannelsesstøtte.

6 Sproghjørnet oqaasileriffeeraq Flittige læsere af Qivi har spurgt, hvordan det forholder sig med de mange ord for is og sne på grønlandsk. Det er en gammel myte, at der findes utallige ord på dette område i grønlandsk og de øvrige eskimoiske sprog. Myten stammer nok især fra en bog, der blev udgivet i 1956 i Amerika. Den hedder Sprog, tanke og virkelighed og er en samling af artikler, skrevet i 1920 erne og 30 erne af amatørsprogforskeren Benjamin Lee Whorf. Whorf, der i det daglige var brandforsikringsinspektør, havde en temmelig racistisk opfattelse af de indfødte amerikanere, indianerne og inuit. Han troede bl.a. at de var ude af stand til at forstå almindelig logik, fordi deres sprog var anderledes indrettet end de europæiske sprog. Ved at påstå, at inuit havde et utal af forskellige, usammenhængende ord for fx is og sne, mente han det bevist, at primitive sprog ikke har en logisk forståelse af Verdens fænomener. Men er det nu rigtigt? Jeg har lavet mig en lang liste over tilsyneladende forskellige ord for sne og is på grønlandsk, og det viser sig, at der er et klart system i ordlisten. Hvor europæerne bruger grundbegrebet is for alle hårde ting, der er dannet af frosset vand, lige fra jordbæris til Indlandsis, så har grønlænderne et klart firedelt ordsystem for is. 1) Siku: Det er is, der flyder på vand, fx havet eller en sø. Af dette grundbegreb kan dannes utallige afledninger med tilhæng, fx sikorsuit, storis, eller sikorlaat, nyis, sikuliaq, nyis, der kan bære, osv. 2) Sermeq: Det er is, der ligger på en fast overflade, fx på land eller på et skib. Dette grundbegreb giver anledning til særlig mange afledninger, fx: Sermersuaq, Indlandsisen, eller sermerneq, overisning af et skib, sermersiooq, en glaciolog, en isforsker, Sermitsiaq, den temmelig kendte gletscher, et stednavn fra Nuuk. Osv. Osv. 3) Nilak: Det er ferskvandsis, der bruges til drikkevand. Af dette grundbegreb kan dannes bl.a. nilattarpoq, henter is til drikkevand, nilamineq, et stykke is til drikkevand, nilassivik, beholder til drikkevandsis, osv.

7 4) Qinoq: Betyder en mættet blanding af små isstykker og vand, grødis. Dette grundbegreb giver ikke anledning til mange afledninger, men vi kan da lave en: Qinoqarpoq, der er grødis. I de forskellige ordlister for is, som man nu også kan finde på Internettet, er der desuden medtaget et stort antal ord for ting, der er lavet af is, men hvor ordenes grundbetydning henviser til helt andre ting end is. Fx piluusat, tallerkenis, egl. de der ligner blade (pilu). Eller iluliaq, et isbjerg, men betydningen er egentlig et løsrevet legeme (ilu). Eller puttaaq, en isflage, af puttavoq, flyder på vand. Det spændende ved disse is-ord er egentlig ikke, om man kan finde 50 eller 100 afledningsord af nogle få grundbegreber. Det rigtig spændende er, at grønlandsk og alle de andre inuitsprog har fire helt forskellige betragtningsmåder af det stof, der på europæiske sprog betragtes som ét begreb, is. Altså, inuit s ordforråd for is er hverken enormt stort, eller enormt forvirret og ulogisk, men tværtimod indrettet præcist så hensigtsmæssigt, som inuit havde/har brug for, i det miljø, de nu engang lever i. Nøjagtig den samme analyse kan man lave af de mange ord for sne på grønlandsk. De er også udviklet af fire helt forskellige grundbegreber, aput, qanik, persoq og nittaalaq, men det hører et andet sproghjørne til. SK (retro-artikel fra Qivi 1999)

8 Planlagte aktiviteter i foråret 2011 Ud over de aktiviteter, som er beskrevet på side 2 her i Qivi vil følgende finde sted i foråret 2011: Foredrag: Vandkraft, miljø og energi i Grønland. En medarbejder fra Nukissiorfiit fortæller om den tekniske revolution i det moderne Grønlands energiforsyning. Det bliver formentlig d. 10. marts, men det er lidt usikkert. Hold øje med vores hjemmeside, hvor den endelige dato vil være at finde. Kunstneren Frederik Kunngi Kristensen fra Nuuk udstiller i uge og 19. Filmaften: Det gamle filmdrama Qivittoq fra 1956 i ny digitalt restaureret udgave. Dato oplyses på vores hjemmeside. Rejseaften: Torsdag d. 5. maj kl holder vi informationsaften om at rejse i og opleve Grønland. Arrangementet varer ca. to timer.

9 Nyt fra den sociale afdeling Gældende fra januar måned 2011 har vi fællesspisninger én gang om måneden med følgende datoer: Torsdag den 27. januar, torsdag den 24. februar, torsdag den 24. marts og torsdag den 14. april Sted: Værestedet Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C. Døren åbnes fra kl og vi spiser fra ca. kl med efterfølgende hyggeligt samvær til kl Pris: 20,00 kr. og gratis for børn under 10 år. Vi ses på Værestedet, Jægergårdsgade 107, Med venlig hilsen Socialafdelingen i Det Grønlandske Hus i Aarhus. Ønsker du at blive besøgsven eller få besøg? Besøgstjenesten er et tilbud til alle, der føler sig isolerede, svage, syge, ensomme, samt ældre bosat i Århus og omegn. Grønlændere, som af forskellige grunde ikke selv ser sig i stand til at opsøge fællesskaber eller steder, hvor grønlandsk kultur udfolder sig. Frivillig besøgsven kommer hos deres besøgsmodtager ca. to gange om måneden, i et par timer, gerne en fast dag, transportudgiften dækkes herfra. Hvis du ønsker at blive besøgsven eller få besøg er du velkommen til at kontakte Det Grønlandske Hus i Århus, Benigne Fleischer på tlf:

10 Vil du være bistandsværge? Vil du vokse med personlige udfordringer? gøre tilværelsen lettere for en af dem som har det sværest i vores samfund? få indsigt i et liv, som er forskelligt fra det som vi forestiller os man lever i Danmark. besøge en grønlandsk indsat en gang om måneden, være med til udgang, huske fødselsdag og jul, stå ved hans side når der er retsmøde hver andet år, hjælpe med til at skrive breve til myndigheder når der er brug for det, og dermed være med til at påvirke at hans tidsubestemte dom ikke strækker over længere periode end nødvendigt? mærke, at din indsats kan gøre en afgørende forskel til et andet menneskes liv nu og fremover? Du får et netværk af engagerede kollegaer. bistandsværgemøder hver anden måned, hvor der er muligt at diskutere, dele oplevelser, få støtte, opbakning og feedback. bistandsværgekontakten du altid kan ringe eller skrive til. et årligt weekendkursus og 3-4 temadage om året. udgifterne dækket samt honorar. Du er psykisk og tidsmæssigt stabil. tør snakke og være til, møde et menneske med en tung bagage. tør blive ved med at støtte og holde hovedet koldt og hjertet varmt i din klients op- og nedture. taler grønlandsk, men det er ikke et absolut krav, da en del af de indsatte også taler godt dansk. eventuelt har erfaring med socialt udsatte eller socialfaglig arbejdsbaggrund. Lyder det her som noget for dig? Ja!!! Eller: Måske I begge tilfælde kontakt Mikael Fleischer: tlf

11 Fra foreningerne Klub 94, Aarhus Fredag d. 4. marts kl : Fællesspisning med kaffe og kage. Pris kr. 50,-. Efter spisning er der banko tag en lille pakke (til ca. kr. 10) med til spillet. Et eventuelt overskud går til Foreningen Grønlandske Børn. Alle er velkomne tilmelding på tlf Kajak, Aarhus Fredag d. 4. februar kl : Kajaks nytårsfest i Det Grønlandske Hus. Tag selv mad med drikkevarer kan købes. Tilmelding på tlf senest torsdag d. 3. februar. Torsdag d. 10. februar kl : Fællesspisning og efterfølgende generalforsamling. Tilmelding senest d. 8. februar på tlf Kilitaq, Skive Tirsdag d. 8. februar: Generalforsamling. Nærmere oplysning hos formand Bolethe Hansen på tlf eller Nanok, Ikast Lørdag d. 26. februar kl : Generalforsamling hos formand Johanne Pedersen, Møllegade 37 i Ikast. Tlf.: Unaaq, Holstebro Fredag d. 4. februar kl : Generalforsamling i Kulturhuset, Danmarksvej i Holstebro. Unaaq giver smørrebrød derfor tilmelding hos formand Emilie Kjeldsen på tlf.:

12 D. 12. februar åbner Den Gamle By særudstillingen Grønland på plakaten. Se mere på dengamleby.dk. Redaktion: Hanne Vestermark Mejer Næste nummer af Qivi udsendes i uge 13.

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr.1, januar 2014 16. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Fra foreningerne Kajak,

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 2, april 205 7. årgang Museet i Maniitsoq Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati.

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati. Læs hvad der bl.a. sker i Sønder - og Korskærparken Nyhedsbrev nr. 13 Beskæftigelse Og Uddannelse Trivsel Og Sundhed Sport Og Motion Børn/Unge Og Familie Beboernetværk Inddragelse Og Demokrati Kultur Og

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 2, marts 2011 13. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger og arrangementer

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10 Det skjulte integrationsproblem

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere