FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata"

Transkript

1 FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen i faget Analyse af regnskabsdata på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Der henvises i øvrigt til følgende andre dokumenter, hvori eksamen er beskrevet: Læseplanen for faget Vejledning til eksamen og synopsis på faget Analyse af regnskabsdata (findes på FRONTER) Tidligere eksamensopgaver 1. Generelle og praktiske forhold omkring eksamen Hvad er de forskellige tidsfrister for aflevering og godkendelse af synopsis? Eksamenscasen bliver tilgængelig på FRONTER fredag den 1. juni 2012, kl Synopsis skal afleveres elektronisk på FRONTER søndag den 3. juni 2012, kl , senest De studerende får besked om godkendelse af synopsis via FRONTER senest mandag den 11. juni 2012, kl Hvor på FRONTER kan jeg finde eksamenscasen? Eksamenscasen bliver tilgængelig i Analyse af regnskabsdata Fagrum på FRONTER under punktet Projekt / Synopsis ganske som en almindelig afleveringsopgave. Hvordan afleverer jeg synopsis? Du skal aflevere synopsis ved at uploade den elektronisk på FRONTER via "Aflevering" i dit holdrum på FRONTER, ganske som en almindelig afleveringsopgave. Sørg for kun at uploade én fil, dvs. en Microsoft Word-fil eller pdf-fil, som indeholder alt det relevante materiale. Bilag i form af Excel-ark mv. er ikke tilladt - disse beregninger bør integreres i Word-filen. Hvad sker der, hvis jeg afleverer for sent? I princippet er du udeblevet fra eksamen og har dermed brugt et eksamensforsøg. Har du en god forklaring på den sene aflevering, så bør du snarest, dvs. mandag morgen (4. juni 2012), kontakte studielederen eller studiesekretæren på dit erhvervsakademi for at høre, hvorledes du skal forholde dig. Hvad sker der, hvis synopsis ikke godkendes? Hvis din synopsis ikke godkendes i 1. omgang, har du 5 dage til at tilrette din synopsis ud fra lærerens anvisninger. Ændringerne skal godkendes af læreren. Hvis din synopsis ikke godkendes i 2. omgang, så kan du ikke komme til eksamen nu, men skal skrive en ny synopsis. Det kan du desværre først gøre ved næste ordinære eksamen, dvs. om et halvt år. Hvad sker der, hvis jeg ikke består eksamen? Så skal du til reeksamen om et halvt år. Men da du allerede har en godkendt synopsis, så er det denne, og den tilsvarende eksamenscase, du skal eksamineres i, ikke den nye, der er kommet til den tid. Forår 2012 ARD FAQ Synopsis - Eksamen Side 1 af 5

2 2. Eksamenscasen Hvad handler eksamenscasen om? Se den vejledende eksamensopgave og de forskellige gamle eksamensopgaver. Generelt vil eksamenscasen beskrive en række sammenhængende problemer fra praksis med tilhørende datamateriale. Din opgave er at udvælge en relevant problemstilling fra dette materiale og beskrive denne og løsningen i synopsis. Der vil altid være en række forslag til mulige problemstillinger i eksamenscasen. Hvilken problemstilling skal jeg vælge? Det bestemmer du selv. Er du meget i tvivl, så overvej at vælge en af de i eksamenscasen beskrevne problemstillinger - der er garanteret kød nok på disse! 3. Udarbejdelse af synopsis Hvad er en synopsis? Der er en nærmere beskrivelse af, hvad der menes med en synopsis i denne sammenhæng, i løsningen til den vejledende eksamensopgave. I dette dokument er der ligeledes eksempler på, hvorledes en synopsis kan se ud. Kan jeg finde eksempler på synopsis'er? Der er en nærmere beskrivelse af, hvad der menes med en synopsis i denne sammenhæng, i løsningen til den vejledende eksamensopgave. I dette dokument er der ligeledes eksempler på, hvorledes en synopsis kan se ud. Hvad er en kausalanalyse? (eller noget andet, jeg aldrig har hørt om) Hvis du i eksamenscasen støder på et begreb, du aldrig har hørt om, og som ikke er dukket op i undervisningen, så er det ikke nødvendigvis en fejl. Det er helt sikkert noget, som er indeholdt i pensum - men husk, at ikke alt pensum er blevet gennemgået i undervisningen. I det konkrete tilfælde kan det anbefales at søge i stikordsregistrene på lærebøgerne. Må jeg stille spørgsmål til min lærer under udarbejdelse af synopsis? Nej! Må jeg stille spørgsmål i FRONTER under udarbejdelse af synopsis? Ja, du må gerne stille afklarende spørgsmål i FRONTER i fagforummet. Der vil i synopsis-weekenden være en form for vagtordning, så du vil få et svar efter nogen tid. Deciderede faglige spørgsmål skal du ikke regne med at få besvaret. Må jeg ringe til FA og spørge? Nej, medmindre der er problemer med FRONTER FRONTER virker ikke. Hvad skal jeg gøre? Ring til EAL på tlf Excel virker ikke. Hvad skal jeg gøre? Det kan vi desværre ikke hjælpe dig med. At kunne anvende Excel er en integreret del af kurset, og det forventes, at du kan løse eventuelle problemer selv. Alvorlige fejl så som computernedbrud ligger også uden for vores område. Forår 2012 ARD FAQ Synopsis - Eksamen Side 2 af 5

3 KeHaTools virker ikke. Hvad skal jeg gøre? Det kan vi desværre ikke hjælpe dig med. At kunne anvende KeHaTools er en integreret del af kurset, og det forventes, at du kan løse eventuelle problemer selv. Et godt råd er at prøve at geninstallere KeHaTools. Hvordan afleverer jeg synopsis? Du afleverer synopsis, ganske som om det var en almindelig afleveringsopgave. Det er vigtigt, at du afleverer på den autoriserede måde i FRONTER, da din aflevering herved får et tidsstempel, og vi derfor kan se, at du har afleveret rettidigt. Må jeg skrive synopsis i grupper? Nej, det er en individuel opgave, som afleveres individuelt. 4. Godkendelse af synopsis Hvad skal der til for at få godkendt synopsis? Først og fremmest skal din synopsis have et fagligt indhold, som sikrer, at du rent faktisk kan bestå eksamen. Det betyder i praksis, at der skal være en eller anden form for især statistisk indhold - en eller flere hypotesetests, konfidensintervaller el. lign, samt tolkninger af disse. Husk, at en godkendt synopsis ikke automatisk betyder, at du består eksamen - din eksamenskarakter afhænger udelukkende af din præstation til den mundtlige fremlæggelse. Hvornår bliver synopsis godkendt? Din lærer godkender synopsis snarest muligt efter aflevering. Sidste frist herfor er mandag 11. juni 2012, kl Hvordan får jeg at vide, om min synopsis er godkendt? Du får besked om godkendelsen i FRONTE eller via . Hvorfor blev min synopsis ikke godkendt? Det bør du spørge din lærer om, så du har mulighed for at lave den bedre næste gang. Men generelt vil begrundelsen være, at din lærer vurderede, at der ikke var nok fagligt indhold i din synopsis til, at du på nogen mulig måde kunne bestå. Nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, er: Indeholdt din synopsis nogen form for statistiske beregninger, så som hypotesetests? Forstod du, hvad de gik ud på? Beskrev du, hvad de gik ud på? Konkluderede du på dine beregninger? Var din problemstilling relevant for eksamenscasen? Forår 2012 ARD FAQ Synopsis - Eksamen Side 3 af 5

4 5. Forberedelse til eksamen Hvordan skal jeg forberede mig til eksamen? Vær godt inde i pensum, og især den del af pensum, der vedrører din synopsis. Sørg for at lave en god fremlæggelse, og vær gerne lidt selvkritisk overfor din synopsis: Kunne problemstillingen være løst på en anden måde? Kunne man forestille sig andre svar end det, som jeg gav? Selve eksamenen består af en fremlæggelse fra din side, efterfulgt af en samtale mellem dig, din lærer og censor. Det er en god ide at tage brodden af eventuelle kritiske spørgsmål fra lærer og censor ved allerede i din præsentation at komme ind på dem. Hvordan skal jeg forberede min fremlæggelse? Lav en præsentation i PowerPoint. Gennemgå kort din problemstilling, dine beregninger og dine konklusioner, men lad være med at gennemgå din synopsis ordret fra ende til anden. Giv gerne perspektiveringer af din synopsis, vær gerne selvkritisk og diskuter alternative tolkninger og løsningsmetoder. Hjælp, jeg har fundet en fejl i min synopsis. Hvad skal jeg gøre? Fint, så har du et oplagt punkt til din præsentation: Rettelse af fejlen. Det er bedre, at du selv retter fejlen under din præsentation, end at din lærer spørger ind til den bagefter. Omvendt, småfejl er næppe værd at nævne i præsentationen. 6. Selve eksamenen Hvordan forløber eksamen? Den mundtlige eksamen har en varighed på 30 min. og baseres på synopsen. Eksamen opbygges som en kort præsentation efterfulgt af debat. Karakteren gives på baggrund af den mundtlige præstation alene. I eksaminationslokalet vil der være en computer med projektor, så det burde være nok at medbringe din præsentation på en USB-pind. Hvad skal der til for at bestå? Du skal som minimum demonstrere kendskab til centrale statistike begreber, som f.eks. nødvendigheden af at gennemføre hypotesetests og beregne konfidensintervaller. (Husk, at hypotesetests og konfidensintervaller er nødvendige, fordi vi ikke kan bestemme f.eks. populationens middelværdi direkte ved at måle på alle elementer i populationen, men er nødt til at anvende en estimeret middelværdi, beregnet ud fra en stikprøve af populationen). Hvad kan jeg blive spurgt om til eksamen? I princippet alt indenfor pensum. I praksis vil samtalen efter præsentationen tage udgangspunkt i din synopsis og din præsentation. 7. Efter eksamen Jeg er utilfreds med min karakter? Hvad skal jeg gøre? Du kan altid klage over en given karakter. En begrundet skriftlig klage skal inden 14 dage efter offentliggørelse af karakter indsendes til studielederen på uddannelsesstedet, som derefter behandler klagen. Men inden du klager, bør du overveje med dig selv, om din karakter ikke var retfærdig nok. Husk, at til eksamen er det dit ansvar at vise, hvad du kan - og det er Forår 2012 ARD FAQ Synopsis - Eksamen Side 4 af 5

5 brandærgerligt, men desværre også selvforskyldt, hvis du ikke får solgt varen ordentligt. Overvej endvidere, om du faktisk kunne svare, og svare korrekt, på de spørgsmål, der blev stillet til eksamen? Hvor godt var du inde i pensum? Hvor godt var du inde i problemstillingen i din synopsis? Jeg bestod desværre ikke. Hvad skal jeg gøre? Så kan du gå til eksamen igen, i den samme synopsis, men først til næste eksamenstermin. Det vil være om et halvt års tid. Jeg skal til at skrive afsluttende eksamensprojekt. Kan jeg anvende det, jeg lærte i DMA? Ja, sagtens - statistiske teknikker og metoder er oplagte at anvende her. Nogle eksempler kunne være: Udarbejdelse af en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende statistisk behandling af denne. Opstilling af en lineær regressionsmodel, som kan forklare huspriser i et givent område som funktion af husets størrelse, husets alder, antal K1, K2 og K3-fejl, osv. Anvendelse af statistiske metoder indenfor investeringsteori (porteføljeteori, prissættelse af aktier mv.) Forår 2012 ARD FAQ Synopsis - Eksamen Side 5 af 5

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere