Holdninger til socialt udsatte. - svar fra danskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere"

Transkript

1 Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1

2 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem er socialt udsatte, hvor vigtigt er det at gøre noget for socialt udsatte, og er indsatsen højt nok prioriteret? Hvorfor, mener danskerne, bliver nogle socialt udsatte i Danmark? Og hvor mange danskere betragter sig selv som socialt udsatte? Det er nogle af de spørgsmål, som Rådet for Socialt Udsatte har fået Epinion til at stille et repræsentativt udsnit på 1.11 danskere. Svarpersonerne er blevet spurgt om deres holdninger til området for socialt udsatte generelt og til hjemløse, til alkoholmisbrugere, til stofmisbrugere og til prostituerede mere specifikt. Undersøgelsen er gennemført i oktober 13. I dette materiale er der udvalgte resultater fra holdningsundersøgelsen. Social udsathed er et problem i Danmark. Det er langt de fleste danskere enige om 71 procent. Og hver anden dansker synes ikke, at området prioriteres tilstrækkeligt, når de offentlige midler fordeles. Som udgangspunkt er det altså et område, som har befolkningens bevågenhed og interesse. Det er tankevækkende og interessant, at hele 17 procent af danskerne svarer, at de enten er eller har været socialt udsat. Kan det hænge sammen med, at socialt udsat i dag også bliver betragtet som et spørgsmål om at have få penge, hvilket giver en følelse af at være holdt udenfor? Inden for det professionelle felt for området for socialt udsatte voksne betragtes socialt udsathed oftest som et spørgsmål om komplekse sociale problemer med misbrug, psykisk sygdom, mangel på fast bolig osv. Men noget kunne tyde på, at befolkningen ser anderledes og bredere på det, eller også er de professionelles hidtidige opfattelse af målgruppen for restriktiv. Holdningsundersøgelsen indledes med at spørge åbent om, hvilke ord danskerne først kommer til at tænke på, når man siger socialt udsat. Hjemløshed er noget af det første. Og børn måske et udtryk for, at den megen debat om udsatte børn slår igennem i danskernes bevidsthed. Interessant nok nævner mange også kontanthjælp og fattigdom. Psykisk sygdom er også et begreb, danskerne bruger til at beskrive socialt udsathed. Der spørges også mere specifikt til, hvad danskerne tænker på, når de hører ordene hjemløse, alkoholmisbruger, stofmisbruger og prostitueret. Svarene kan du se her i materialet. Når danskerne spørges, hvorfor nogen her i landet er i nød, svarer 43 procent, at det skyldes uretfærdighed i samfundet, og 39 procent svarer, at det skyldes uheld altså at problemerne ikke er selvforskyldte. Hver femte mener dog, at nøden udspringer af dovenskab og manglende viljestyrke. Ser vi nærmere på svarene, fremgår det, at kvinderne, folk over år og folk, som stemmer på SRSF eller EL, er overrepræsenterede i gruppen, som mener, at nøden ikke er selvforskyldt. Spørgsmålet er i øvrigt en gentagelse af et enslydende spørgsmål, som Landsforeningen af Væresteder (LVS) stillede deres brugere for nyligt. Interessant nok er der ikke de store forskelle på, hvad brugerne af værestederne svarer, og hvad det repræsentative udsnit af danskerne svarer. Der er store forskelle på, hvordan danskerne ser på henholdsvis hjemløse, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere og prostituerede. Når det kommer til hjemløse, er danskerne generelt mere bløde, end når det kommer til stofmisbrugere og alkoholmisbrugere mens emnet prostitution skiller vandene. For eksempel mener 2 procent af danskerne, at mennesker bliver stofmisbrugere, fordi de har en svag 2

3 karakter, mens kun 22 procent mener det samme om hjemløse. 26 procent af danskerne bliver frastødt, når de ser en stofmisbruger i det offentlige rum, og 32 procent bliver utrygge. Det samme gælder kun for henholdsvis 7 og 6 procent af danskerne, når de ser en hjemløs. Epinion har også spurgt danskerne, hvilke indsatser, de mener, bedst kan hjælpe socialt udsatte ud af deres problemer. Og her er det både tankevækkende og slående, at danskerne tror mest på de sociale indsatser, fx social støtte og rådgivning, og på social støtte til udsatte familier generelt. Det gælder både, når man spørger til hjemløse, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere og prostituerede. Dyk ned i materialet og find mange flere interessante og tankevækkende syn på socialt udsathed god læsning. 1. november 13 Sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte Hvis intet andet er nævnt, er kilden til figurer og tabeller Epinion for Rådet for Socialt Udsatte 3

4 Generelt 4

5 Nogle definerer socialt udsatte som mennesker med flere forskellige og sammensatte komplicerede sociale problemer det kan være hjemløshed, misbrug af stoffer eller alkohol, prostitution, psykiske og/eller økonomiske vanskeligheder og andre tunge problemer. Hvis du tænker på denne definition er der så socialt udsatte i...? % I din familie I din nærmeste vennekreds På din arbejdsplads I dit boligområde Hvor du i øvrigt færdes til dagligt Ingen af disse Ved ikke

6 Tænk igen på socialt udsatte som mennesker med flere forskellige og sammensatte komplicerede sociale problemer det kan være hjemløshed, misbrug af stoffer eller alkohol, prostitution, psykiske og/ eller økonomiske vanskeligheder og andre tunge problemer Jeg har været socialt udsat Jeg er stadig socialt udsat Jeg har aldrig været socialt udsat Ved ikke 6

7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om socialt udsatte? Helt uenig Delvis uenig Hverken/eller Delvis enig Helt enig Ved ikke Socialt udsathed er et problem i Danmark Jeg interesserer mig meget for den politiske debat om socialt udsatte Indsatser overfor socialt udsatte bliver tilstrækkeligt prioriteret, når de offentlige midler fordeles % Socialt udsathed er et problem i Danmark? Mand 4 Kvinde Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke 7

8 3 Jeg interesserer mig meget for den politiske debat om socialt udsatte? 18-34år 3-år 6år og derover 2 1 Helt uenig Delvis uenig Hverken/eller Delvis enig Helt enig Ved ikke % 4 Indsatser overfor socialt udsatte bliver tilstrækkeligt prioriteret, når de offentlige midler fordeles? 18-34år 3-år 6år og derover Helt uenig Delvis uenig Hverken/eller Delvis enig Helt enig Ved ikke 8

9 3 % Indsatser overfor socialt udsatte bliver tilstrækkeligt prioriteret, når de offentlige midler fordeles? Mand Kvinde 2 1 Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke % 4 3 Indsatser overfor socialt udsatte bliver tilstrækkeligt prioriteret, når de offentlige midler fordeles? V, K, DF, LA, KD S, RV, SF, EL 2 1 Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke 9

10 Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Mand Kvinde De er uheldige De er dovne og mangler viljestyrke Der er uretfærdighed i vores samfund Det er uundgåeligt i den moderne udvikling Ingen af disse grunde Ved ikke % Hvorfor er der nogen her i landet, der er i nød? 6 V, K, DF, LA, KD S, RV, SF, EL 4 De er uheldige De er dovne og mangler viljestyrke Der er uretfærdighed i vores samfund Det er uundgåeligt i den moderne udvikling Ingen af disse grunde Ved ikke

11 6 Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? 18-34år 3-år 6år og derover 4 De er uheldige De er dovne og mangler viljestyrke Der er uretfærdighed i vores samfund Det er uundgåeligt i den moderne udvikling Ingen af disse grunde Ved ikke 11

12 7 6 4 Oplever du nogle af disse følelser, hvis du ser følgende personer på gaden eller et offentligt sted? Hjemløs Stofmisbruger Alkoholmisbrug er Prostitueret Jeg får dårlig samvittighed Jeg bliver frastødt Jeg bliver trist over samfundets utilstrækkelige hjælp Jeg bliver utryg Jeg føler glæde over, at der er plads til forskellighed i DK Jeg føler, det ikke vedrører mig Ingen af disse 12

13 Hjemløse 13

14 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver hjemløse?

15 9 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver hjemløse? 18-34år 3-år 6år og derover

16 4 Hvis du skal vælge ét tiltag, hvad mener du så vil have den største effekt i forhold til at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark?

17 6 Hvem er efter din opfattelse primært ansvarlig for at hjælpe en hjemløs ud af hjemløshed? Grundskole Gymnasie mv. Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddanelse 4 Den enkelte hjemløse selv Den hjemløses pårørende Det offentlige system Andre, notér: Ved ikke 17

18 4 % Hvem er efter din opfattelse primært ansvarlig for at hjælpe en hjemløs ud af hjemløshed? Mand Kvinde Den enkelte hjemløse selv Den hjemløses pårørende Det offentlige system Andre, notér: Ved ikke % 4 Hvem er efter din opfattelse primært ansvarlig for at hjælpe en hjemløs ud af hjemløshed? 18-34år 3-år 6år og derover Den enkelte hjemløse selv Den hjemløses pårørende Det offentlige system Andre, notér: Ved ikke 18

19 7 Oplever du nogle af nedenstående følelser, hvis du ser hjemløse på gaden eller et offentligt sted? 18-34år 3-år 6år og derover 6 4 Jeg får dårlig samvittighed Jeg bliver frastødt Jeg bliver trist over samfundets utilstrækkelige hjælp Jeg bliver utryg Jeg føler glæde over, at der er plads til forskellighed i Danmark Jeg føler, det ikke vedrører mig Ingen af disse 19

20 Stofmisbrugere

21 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver stofmisbrugere?

22 9 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver stofmisbrugere? 18-34år 3-år 6år og derover

23 Hvis du skal vælge ét af følgende tiltag, hvad mener du så vil have den største effekt i forhold til at nedbringe antallet af stofmisbrugere i Danmark?

24 8 7 Hvem er efter din opfattelse primært ansvarlig for, at en stofmisbruger ophører med sit misbrug? 18-34år 3-år 6år og derover 6 4 Den enkelte stofmisbruger selv Misbrugerens pårørende Det offentlige system Andre, notér: Ved ikke 24

25 4 Hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn om stofmisbrugere? Helt uenig Delvis uenig Hverken/eller Delvis enig Helt enig Ved ikke Det er i orden at stille krav om, at stofmisbrugere på offentlig forsørgelse skal gå i behandling for misbruget som betingelse for fortsat forsørgelse Der bør være en begrænsning på, hvor mange gange en stofmisbruger kan få tilbudt behandling Det skal være muligt at tvinge stofmisbrugere i behandling 2

26 4 4 Der bør være en begrænsning på, hvor mange gange en stofmisbruger kan få tilbudt behandling 18-34år 3-år 6år og derover Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke % 4 4 Der bør være en begrænsning på, hvor mange gange en stofmisbruger kan få tilbudt behandling Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke 26

27 6 Oplever du nogle af nedenstående følelser, hvis du ser stofmisbrugere på gaden eller et offentligt sted? 18-34år 3-år 6år og derover 4 Jeg får dårlig samvittighed Jeg bliver frastødt Jeg bliver trist Jeg bliver utrygjeg føler glæde over over, at der er samfundets plads til utilstrækkelige forskellighed i hjælp Danmark Jeg føler, det ikke vedrører mig Ingen af disse 27

28 Alkoholmisbrugere 28

29 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver alkoholmisbrugere?

30 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver alkoholmisbrugere? år 3-år 6år og derover 6 4

31 Hvis du skal vælge ét af følgende tiltag, hvad mener du så vil have den største effekt i forhold til at nedbringe antallet af alkoholmisbrugere i Danmark?

32 Hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn om alkoholmisbrugere? 4 4 Helt uenig Delvis uenig Hverken/eller Delvis enig Helt enig Ved ikke Det er i orden at stille krav om, at alkoholmisbrugere på offentlig forsørgelse skal gå i behandling for misbruget som betingelse for fortsat forsørgelse Der bør være en begrænsning på, hvor mange gange en alkoholmisbruger kan få tilbudt behandling Det skal være muligt at tvinge alkoholmisbrugere i behandling 32

33 4 Det er i orden at stille krav om, at alkoholmisbrugere på offentlig forsørgelse, skal gå i behandling for misbruget som betingelse for fortsat forsørgelse 18-34år 3-år 6år og derover Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke % 4 4 Der bør være en begrænsning på, hvor mange gange en alkoholmisbruger kan få tilbudt behandling? 18-34år 3-år 6år og derover Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke 33

34 4 Det skal være muligt at tvinge alkoholmisbrugere i behandling 18-34år 3-år 6år og derover Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke 34

35 6 Oplever du nogle af nedenstående følelser, hvis du ser alkoholmisbrugere på gaden eller et offentligt sted 18-34år 3-år 6år og derover 4 Jeg får dårlig samvittighed Jeg bliver frastødt Jeg bliver trist over samfundets utilstrækkelige hjælp Jeg bliver utryg Jeg føler glæde over, at der er plads til forskellighed i Danmark Jeg føler, det ikke vedrører mig Ingen af disse 3

36 Prostituerede 36

37 9 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver prostituerede?

38 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver prostituerede? år 3-år 6år og derover

39 9 Hvilke af følgende årsager tror du kan føre til, at mennesker bliver prostituerede? 8 7 Mand Kvinde

40 4 Hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn om prostitution? Helt uenig Delvis uenig Hverken/eller Delvis enig Helt enig Ved ikke Prostitution er et erhverv som andre erherv Der er mange psykiske og/eller fysiske skadesvirkninger ved at prostituere sig Mennesker i prostitution er ofre 4

41 4 Prostitution er et erhverv som andre erhverv? 4 Mand Kvinde Helt uenig Delvis uenig Hverken/ eller Delvis enig Helt enig Ved ikke 41

42 4 Hvis du skal vælge ét af følgende tiltag, hvad mener du så vil have den største effekt i forhold til at forbedre hjælpen til mennesker i prostitution i Danmark?

43 6 Hvem er efter din opfattelse primært ansvarlig for at hjælpe en prostitueret ud af prostitution? 18-34år 3-år 6år og derover 4 Den enkelte prostituerede selv Den prostitueredes pårørende Det offentlige system Andre, notér: Ved ikke % 7 6 Hvem er efter din opfattelse primært ansvarlig for at hjælpe en prostitueret ud af prostitution? Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 4 Den enkelte prostituerede selv Den prostitueredes pårørende Det offentlige system Andre, notér: Ved ikke 43

44 Oplever du nogle af nedenstående følelser, hvis du ser prostituerede på gaden eller et offentligt sted? 18-34år 3-år 6år og derover Jeg får dårlig samvittighed Jeg bliver frastødt Jeg bliver trist over samfundets utilstrækkelige hjælp Jeg bliver utryg Jeg føler glæde over, at der er plads til forskellighed i Danmark Jeg føler, det ikke vedrører mig Ingen af disse 44

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere