TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)"

Transkript

1 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende særlige dagtilbud og klubber til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af en anbringelse, fx på et opholdssted eller døgninstitution, skal konteres under døgnopholdet. Udgifter vedr. foranstaltninger, der ikke er en integreret del af et tilbud, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på relevante funktioner, fx om forebyggende foranstaltninger eller funktion vedr. hjælpemidler mv Opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 4-5, i lov om social service(serviceloven). Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, 32 og 36 i serviceloven og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt på opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Folkeskolen mm.. Udgifter vedrørende botilbud til ophold for personer på år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter 107 og 108 i serviceloven registreres ikke her, men på funktion Botilbud til midlertidigt ophold, samt Botilbud til længerevarende ophold. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 55, stk. 2, i serviceloven, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, når der er tale om mødre over 18 år, men sammen med de øvrige udgifter til midlertidige ophold i botilbud til voksne efter 107 i serviceloven på funktionerne Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion Det specialiserede børneområde. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

2 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1, nr. 5, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76 stk. 8 i serviceloven. 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling ( 66, stk. 1, nr. 7) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter 66, stk. 1, nr. 7, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 34, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76 stk. 8 i serviceloven Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler efter 52 a i serviceloven, registreres på gruppering 011 på funktion Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter 66, stk. 1, nr. 4, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76 stk. 8 i serviceloven Advokatbistand ( 72) Her registreres alle udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med behandlingen af sager om tvangsanbringelse mv. af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i serviceloven.

3 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Betaling ( 159 og 160) Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet på et anbringelsessted, jf. 159 i serviceloven, samt den unges betaling for døgnophold på et anbringelsessted samt for udslusningsophold på opholdssteder, jf. 160 i serviceloven. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 003 Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand 004 Refusion vedrørende advokatbistand ( 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) stk. 3, nr. 1) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 11, 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4, i serviceloven. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i serviceloven konteres ligeledes på denne funktion. Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af en anbringelse, fx på et opholdssted eller døgninstitution, skal konteres under døgnopholdet. Udgifter til forebyggende foranstaltninger, der ikke er en integreret del af et døgntilbud, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på denne funktion. Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, og efter 32 og 36 i serviceloven, samt undervisningstilbud efter folkeskoleloven, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Folkeskolen mm., samt funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber. Ophold i dagtilbud m.v. efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 1, finansieres efter dagtilbudslovens regler, herunder også eventuelle tilskud til nedsættelse af forældrenes betaling, og konteres på de relevante funktioner ( ). Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion Det specialiserede børneområde. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2 og 83 i medfør af 44) Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. 52, stk. 3, nr. 2, og 83 i medfør af 44 i serviceloven. 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, jf. 52, stk. 3, nr. 3, i serviceloven. 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet

4 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder eller botilbud, jf. 52, stk. 3, nr. 4, i serviceloven. 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør af 44) Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. 52, stk. 3, nr. 5, i serviceloven. Det bemærkes at vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger skal registreres på gruppering 006. Det bemærkes endvidere, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 55, stk. 2, i serviceloven, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner og Udgifter til aflastning givet som følgeudgift til anbringelse skal registreres på den relevante gruppering på funktion Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. 84,, i medfør af 44 i serviceloven. 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør af 44) Her registreres udgifter til vederlag til plejefamilier, jf. 52, stk. 3, nr. 5 i serviceloven, samt aflastning med vederlag efter servicelovens 84 i medfør af servicelovens Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6, og 76, stk. 2, 76, stk. 3, nr. 2 og stk. 5, 6 og 54 a) Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. 52, stk. 3, nr. 6, i serviceloven, samt for årige, jf. 76, stk. 2, og 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4. Desuden registreres her udgifter efter 76, stk. 5-6 og 54 a i serviceloven. 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. 52, stk. 3, nr. 6, i serviceloven. 009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge ( 52, stk. 3, nr.8) Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge, jf. 52, stk. 3, nr. 8, i serviceloven. 010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9, 86, stk. 2 i medfør af 44 og 76, stk. 3, nr. 4) Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 52, stk. 3, nr. 9, i serviceloven. Desuden registreres udgifter vedrørende anden form for

5 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 støtte til unge over 18 år, jf. 76, stk. 3, nr. 4, i serviceloven.. Endvidere registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, jf. servicelovens 86, stk. 2, i medfør af 44 i serviceloven. 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52 a) Her registreres udgifter til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med: 1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter servicelovens 52, stk. 3, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter servicelovens 52, stk. 3. 2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes. 3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet. 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54) Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet, jf. 54 i serviceloven 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfinansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller unges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. 50 a, stk. 1, i serviceloven. 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. ( 11, stk. 2, 7 og 8) På denne gruppering registreres udgifter til gratis familieorienteret rådgivning, rådgivning til vordende forældre og herunder rådgivning som åbent, anonymt tilbud, samt gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, samt familievejlederordning til familier med børn med nedsat funktionsevne og adfærdsvanskeligheder. 017 Forebyggende indsatser mv. ( 11, stk. 3, 4 og 6) På denne gruppering registreres udgifter til forebyggende indsatser og økonomisk støtte i forbindelse med konsulentbistand, udgifter til prævention samt økonomisk støtte fritidsaktiviteter. Der ydes 100 pct. refusion af udgifter til udlændinge på funktionen efter servicelovens 11, stk. 3, jf. servicelovens 181, stk Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens 45) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 45 i serviceloven. 200 Ledelse og administration Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af

6 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 6 stk. 3, nr. 1) 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. 181, stk. 2) Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, efter 32 og 36 i serviceloven og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt i plejefamilier mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Folkeskolen mm., samt funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i plejefamilier mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 55, stk. 2, i serviceloven, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Udgifter vedr. foranstaltninger, der ikke er en integreret del af opholdet i plejefamilien, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger, herunder fx på funktion om forebyggende foranstaltninger eller funktion om personlige hjælpemidler mv. Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevante grupperinger på funktionen. Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion Det specialiserede børneområde. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk.1, nr. 1) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 1, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1, og 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt

7 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 7 ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76 stk. 8 i serviceloven. Det be mærkes, at vederlag til plejefamilier skal konteres på gruppering Vederlag til plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 1, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til vederlag ved ophold i plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1, og 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76 stk. 8 i serviceloven. 003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 2) Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kommunale plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 2, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kommunale plejefamilier for årige unge, jf. 76,stk. 3, nr. 1, og 76 a, stk. 2 i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kommunale plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76, stk. 8, i serviceloven. Det bemærkes, at vederlag til kommunale plejefamilier skal konteres på gruppering Vederlag til kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kommunale plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 2, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven.. Endvidere registreres her udgifter til vederlag for ophold i plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1, og 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76, stk. 8, i serviceloven. 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 3, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til udslusning eller døgnophold i netværksplejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1 og nr. 3, og 76 a, stk. 2, i lov om social service. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier registreres på gruppering Socialtilsyn, objektiv finansiering Her registreres udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af generelt godkendte plejefamilier. Udgiften til det takstfinansierede tilsyn med og godkendelse af tilbud konteres på de relevante funktioner på hovedkonto Tabt arbejdsfortjeneste ( 66 a, stk. 2) Her registreres udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til pleje af det anbragte barn, jf. servicelovens 66

8 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 8 a, stk. 2. Det bemærkes, at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter 42 i serviceloven konteres på funktion , gruppering Betaling ( 159 og 160) Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier, jf. 159 i serviceloven, samt den unges betaling for døgnophold eller udslusningsophold i plejefamilier, jf. 160 i serviceloven. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af stk. 3, nr. 1) Døgninstitutioner for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i serviceloven. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 63 a i serviceloven. Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af døgninstitution, skal konteres under denne funktion. Udgifter vedr. andre foranstaltninger, der ikke er en integreret del af døgnopholdet, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på relevante funktioner fx om forebyggende foranstaltninger eller funktion om personlige hjælpemidler. Det bemærkes, at udgifter til dagtilbudsloven, 32 og 36 i serviceloven og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen Dagtilbud mv. til børn og unge, og under hovedfunktion Folkeskolen mm., samt funktion Særlige dagtilbud og særlige. Udgifter til undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge anbragt på døgninstitutioner skal ikke registreres på denne funktion, men på relevant funktion under hovedfunktion Folkeskolen. Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter 107 og 108 i serviceloven ikke registreres her, men på funktion Botilbud til midlertidigt ophold samt funktion Botilbud til længereva

9 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 9 rende ophold. Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, når der er tale om mødre over 18 år, men sammen med de øvrige udgifter til midlertidige ophold i botilbud til voksne efter 107 i serviceloven på funktionerne Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 55, stk. 2, i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Lommepenge mv. og arbejdsvederlag samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter udenfor folkeskolen, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion Det specialiserede børneområde. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 6 ) Her registreres udgifterne til anbringelse og efterværn på døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. På grupperingen registreres udgifter til anbringelse, jf. 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven og udgifter til døgnophold i opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76, stk. 8, i serviceloven. 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer ( 66, stk. 1, nr. 6 ) Her registreres udgifterne til anbringelse og efterværn på døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer. På grupperingen registreres udgifter til anbringelse, jf. 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven og udgifter til døgnophold i opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. 76, stk. 8, i serviceloven. 092 Betaling ( 159 og 160) Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i døgninstitution, jf. 159 i serviceloven, samt den unges betaling for døgn- eller udslusningsophold i døgninstitution, jf. 160 i serviceloven. 200 Ledelse og administration Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af

10 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 10 stk. 3, nr. 1) Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5, i serviceloven. Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion Det specialiserede børneområde. Der er autoriseret følgende driftsfunktioner: 092 Betaling ( 159 og 160) Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i døgninstitution, jf. 159 i serviceloven, samt den unges betaling for døgn- eller udslusningsophold i døgninstitution, jf. 160 i serviceloven. Der er på funktionen autoriseret to grupperinger på dranst 2 til registrering af stk. 3, nr. 1) Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32, stk. 3 og 36) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32, stk. 3 og 36 i serviceloven. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginstitutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til almindelige daginstitutioner, som drives i henhold til 32, stk. 3 og 36 i serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i serviceloven, også registreres her. Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende funktion registreres på funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 092 Forældrebetaling Her registreres indtægten fra forældrebetaling for ophold i særlige dagog klubtilbud.

11 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Ledelse og administration Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Der er på funktionen autoriseret to grupperinger på dranst 2 til registrering af stk. 3, nr.1)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2544-48 Sagsbeh.: Fil-navn: pbh Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5 NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Overførsler i alt

Overførsler i alt Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Hovedkonto 2 Social og specialundervisning

Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Budget- og regnskabssystem for regioner 4.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2009 Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4980 Dato 22-12-2017 Orientering om 45. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge Mar 18 2011 12:31:33 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 5. juli 2000 Kontor: 1.økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ juli.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 6 09/06/2017 13.03 Artikler 23 artikler. tilbud med myndighedsbeføjelse tilbud, der også er en forvaltningsmyndighed Tilbud med myndighedsbeføjelse benævner den offentlige forvaltning, når den optræder

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Sagsbehandler: Distrikt: Skoledistrikt: Aktuelle foranstaltninger Sæt X Pris pr.mdr Varighed Konsulentbistand

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet. Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2019-2022 Hovedområde 1.000 kr. Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Serviceudgifter

Læs mere

Til de høringsrelevante parter Slotsholmsgade København K Telefon

Til de høringsrelevante parter Slotsholmsgade København K Telefon Til de høringsrelevante parter Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4980 Doknr. 495017 Dato 24-11-2017 Høring over udkast til orientering om 45. omgang rettelsessider

Læs mere

From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område

From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet (2010-2013) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område Til Byrådet Vedlagt sendes økonomisk ledelsesinformation pr. 31. marts

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug - Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE Borger og Social Borger og Social Organisationen Flemming Bøchmann Andersen Afdelingschef for Borger og Social Personale- og faglig ledelse af økonomi,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere