Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger)"

Transkript

1 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelsesprocent Publiceret Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) ,41% Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Dimension Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Difference Score (0-100) Score (0-100) Score (0-100) Oplæring og instruktion 43,78 Indeklima 61,50 Ergonomi 62,61 Støj og akustik 52,52 Risiko for ulykker 76,09 Kemi 1,01 Hudbelastninger 1,03 Biologi 1,26 Sygefravær 1,84 Skiftende arbejdstider 1,22 Vibrationer - hånd, arm, helkrop 1,00 Støv 1,00 Gravide og ammende 62,66 Daginstitutioner 20,29 Dagplejer 78,57 Udskrevet d :43 af vodatu v /17

2 Beskrivelse af Oplæring og instruktion: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Oplever du problemer med oplæring og instruktion på din arbejdsplads? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 8.55 % % 1.17 Er du i tvivl om hvem der står for oplæring og instruktion? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Er det klart for dig, hvilke opgaver du kan og må udføre, så der ikke opstår risiko for din sikkerhed og sundhed? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du fået vejledning og instruktion i, hvordan du kan udføre dit arbejdet forsvarligt? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Mangler der tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Er det klart for dig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til f.eks. hensyn til leveringstid, effektivitet, service og kvalitet? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Er det klart for dig, hvad du skal gøre, hvis der opstår uforudsete farer f.eks. ved strømafbrydelser, brand, oversvømmelse, osv.? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Er det tydeligt hvordan der laves kontakt med eksterne håndværkere, leverandører etc. om sikker adfærd på arbejdspladsen? F.eks. at Posten lukker lågen efter sig til legepladsen! Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

3 Beskrivelse af Indeklima: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Har du problemer med indeklimaet på din arbejdsplads - Temperatur; træk; luftkvalitet; fugt og svamp; belysning; statisk elektricitet og tobaksrøg? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 2.26 Har du problemer med temperaturen? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med træk? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med luftkvaliteten? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med renholdelse på arbejdspladsen? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med fugt? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.28 % 1.28 % % Har du problemer med skimmelsvamp? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.02 % 1.28 % % Har du problemer med belysning? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med dagslys? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med statisk elektricitet? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 9.21 % 9.97 % % Har du problemer med tobaksrøg? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 2.56 % 4.35 % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

4 Beskrivelse af Ergonomi: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Har du problemer med de ergonomiske forhold på arbejdspladsen - arbejdsstedets indretning; muligheden for at tilpasse arbejdspladsen til den enkelte; tunge eller akavede løft; belastende træk og skub; arbejdsstillinger og bevægelser; hjælpemidler samt ensidigt gentaget/belastende arbejde? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 1.57 Har du problemer med arbejdsstedets indretning (rækkeafstande; placering af borde; indretning af arbejdspladsen i forhold til de aktiviteter der skal foregå)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med den individuelle tilpasning af arbejdspladsen (mulighed for at indstille; borde; stole; skærme)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med tunge eller akavede løft (manuelle løft af tunge emner/personer; mange løft i løbet af en arbejdsdag; uhensigtsmæssige løftestillinger)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 2.86 % 6.29 % % Har du problemer med belastende træk og skub (manuelle forflytninger; underlagets beskaffenhed; pladsforhold ved træk og skub)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 4.57 % 6.29 % % Har du problemer med arbejdsstillinger eller -bevægelser (arbejde med armene løftet; uhensigtsmæssige arbejdshøjder; fastlåste arbejdsstillinger)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med hjælpemidler (løfteredskaber; personlig tilpasning af hjælpemidler; nødvendige hjælpemidler; hjælpemidler til kontor arbejdspladsen)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 5.71 % % % Har du problemer med ensidigt gentaget/belastende arbejde (arbejde, hvor ensartede bevægelser gentages i en stor del af arbejdsdagen)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 8.00 % 9.14 % % Har du fysiske gener i kropsdele/led i forbindelse med dit arbejde? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % I hvilken/hvilke kropsdele eller led oplever du gener? Hoved Øjne Nakke Skulder Ryg Arme Albuer Hænder Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 8.91 % 8.08 % % % % 5.57 % 1.67 % 3.06 % Håndled Hofter Ben Knæ Fødder Fodled Andet Score Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 3.62 % 1.39 % 1.67 % 2.23 % 1.11 % 0.56 % 0.84 % Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Benchmark Har du mulighed for, at udføre mindre belastende opgaver/funktioner, hvis du har smerter i eks. muskler eller led? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

5 Beskrivelse af Støj og akustik: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Har du problemer med støj eller akustik - støjniveau; akustik; efterklangstid; støjgener fra f.eks. maskiner, personer eller installationer? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 1.86 Har du problemer med støjniveauet? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med akustikken - f.eks. efterklang, hvor lyde flyder sammen, når flere taler? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Bliver du udsat for kort, kraftig støj - f.eks. impulsstøj, høje, korte skrig, høje, korte smæld? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 9.74 % % Har du problemer med støjgener fra maskiner? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 3.75 % 5.24 % % Har du problemer med støjgener fra personer? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med støjgener fra installationer - f.eks. ventilationsanlæg, skærme og telefoner? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

6 Beskrivelse af Risiko for ulykker: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Har du risiko for ulykker i forbindelse med arbejdets udførelse - forhold/risici i forbindelse med manuel håndtering; fald og snuble; værnemidler; instruktion til arbejdet; påkørsel; nedstyrtning; arbejdet med maskiner og kemikalier? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 4.05 % % 1.08 Har du risiko for at komme til skade ved manuel håndtering (hjælpemidler er stillet til rådighed; løfteredskaber til rådighed ved løft af tunge emner)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 4.00 % 4.00 % % Har du risiko for fald og snubleulykker (fald på samme niveau; fald til andet niveau; fald over ting; oprydning; underlaget er jævn og fremkommelig; nedstyrtning fra trapper, platforme, mv.)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du risiko for at komme til skade, fordi der er problemer med værnemidler, hvor der er krav om brug af værnemidler (hjelm, sikkerhedshedsfodtøj, beskyttelsesbriller, handsker, høreværn; vedligeholdelse af værnemidler)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 4.00 % 4.00 % % Har du risiko for ulykker på grund af manglende instruktion i arbejdets udførelse (instruktion og oplæring i arbejdets udførelse; brugsanvisninger til maskiner)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 4.00 % 4.00 % % Har du risiko for at blive påkørt (belysning på køreveje; adskillelse af kørende og gående færdsel; orden og ryddelighed på færdselsveje - både inde og ude)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du risiko for at komme til skade med håndværktøj - f.eks. boremaskiner, stavblender (defekt håndværktøj, findes der brugsanvisning på dansk; vedligeholdelse efter leverandørens anvisninger)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % 0.00 % % Har du risiko for ulykker med maskiner (manglende nødstop; brugsanvisning på dansk; vedligeholdelse og lovpligtige eftersyn; manglende afskærmning og andre sikkerhedsforanstaltninger)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % 0.00 % % Har du risiko for at komme til skade i forbindelse med arbejdet med kemikalier (fx risiko for ætsningsskader på huden; manglende værnemidler og andet sikkerhedsudstyr)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % 0.00 % % Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % % % Er der situationer, hvor du foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 4.00 % % Er der glatte gulve og underlag, f.eks. på grund af spildte væsker? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 8.00 % % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

7 Beskrivelse af Kemi: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.01 Har du problemer med kemi og farlige stoffer - arbejdet med farlige stoffer og kemiske produkter; udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger; erstatning af farlige kemikalier med mindre farlige; nødvendige værnemidler til rådighed; uddannelse og instruktion i arbejdet med kemiske produkter samt ventilation/udsugning)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.32 % % 1.01 Har du problemer i arbejdet med farlige stoffer og kemiske produkter (faremærkede produkter; ætsende og lokalirriterende stoffer; allergifremkallende produkter; kræftfremkallende stoffer; organiske opløsningsmidler)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 0.00 % Har du problemer med at erstatte farlige kemikalier med mindre farlige produkter (substitution)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % % Har du problemer med, at der ikke er de nødvendige værnemidler til rådighed (beskyttelsesbriller, handsker, åndedrætsværn eller dragt)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % % Har du problemer med instruktion og uddannelse i arbejdet med kemiske produkter (instruktion i brug af kemiske produkter; lovpligtige uddannelser, hvor det er påkrævet)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % % Har du problemer med at finde de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger på kemiske produkter - brugsanvisning der beskriver, hvad du skal gøre, hvis du oplever et uheld med det kemiske produkt? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % % Har du problemer med udsugning, hvor der arbejdes med kemiske produkter (processer hvor kemikalier afgiver luftforurening, f.eks. støv eller dampe)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % 0.00 % % Er der problemer med opbevaring af kemikalier (kemiskabe; placering så f.eks. børn ikke kan komme i kontakt med produkterne)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % 0.00 % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

8 Beskrivelse af Hudbelastninger: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.03 Har du problemer med hudbelastninger - arbejde, som belaster huden; vådt arbejde eller arbejde med allergifremkaldende stoffer? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.46 % % 1.03 Har du problemer med vådt arbejde (arbejde i fugtigt miljø i mere end 1/4 af tiden; samt anvendelse af vandtætte beskyttelseshandsker i længere tid - over 2 timer dagligt)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer i arbejdet med allergifremkaldende stoffer - f.eks. kemiske stoffer, der kan trænge gennem huden og fremkalde eksem? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

9 Beskrivelse af Biologi: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.26 Har du problemer med de biologiske forhold - hygiejne; smitte fra sekreter; risiko for at stikke sig på kanyler og/eller risiko for smitte med sygdomme? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 1.26 Har du problemer med hygiejnen på arbejdspladsen? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du problemer med smitte fra sekreter - fx blod, afføring, urin? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Har du risiko for at stikke dig på kanyler eller skære dig på knoglesplinter? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % 2.53 % Har du risiko for at blive smittet med sygdomme? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

10 Beskrivelse af Sygefravær: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.84 Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Oplever du problemer med at få arbejdsmiljøet forbedret, så sygefraværet mindskes? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 1.84 De foregående spørgsmål omhandlede de gennerelle forhold som optræder på alle arbejdspladser. Efterfølgende er der en række spørgsmål som er målrettet specifikke arbejdsområder. Du bedes nedenfor sætte kryds i ALLE de arbejdsområde, som du er omfattet, herefter skal du besvare en række tillægsspørgsmål. Hvis du ikke er omfattet af nedenstående arbejdsområder skal du trykke "næste", hvorefter din besvarelse afsluttes. Døgninstitutioner, hjemmepleje og socialpsykiatri Skole og Undervisning Daginstitutioner Veje og grønne områder Rengøring Køkken og kantine Værksteder Kultur, fritid og sport Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % 7.01 % 2.55 % % 0.64 % 9.55 % Ejendomsservice Gravide og Natarbejde Dagplejer Antal ammende Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 3.82 % 3.18 % 0.00 % 1.27 % 157 Udskrevet d :43 af vodatu v /17

11 Beskrivelse af Skiftende arbejdstider: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.22 Har du gener i forbindelse med skiftende arbejdstider - skiftende vagter; planlægning af arbejdstiden? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 1.22 Har du problemer med, at skiftende vagter ikke foregår som "med-urs-turnus" (dvs. dag, aften, nat)? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 0.00 % Er dit arbejde tilrettelag således, at du ikke kan undgå overarbejde? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

12 Beskrivelse af Vibrationer - hånd, arm, helkrop: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.00 Har du problemer med vibrerende maskiner, håndværktøj eller andre tekniske hjælpemidler i dit arbejde? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % % 1.00 Udskrevet d :43 af vodatu v /17

13 Beskrivelse af Støv: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 1.00 Har du problemer med støv? (manglende udsugning ved maskiner samt manglende værnemidler) Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % % 1.00 Udskrevet d :43 af vodatu v /17

14 Beskrivelse af Gravide og ammende: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Har du som gravid eller ammende problemer med det fysiske arbejdsmiljø? (Fysiske belastninger; støj og ultralyd; stråling; smitsomme sygdomme; kemikalier; vold og trusler) Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 2.20 Har du, i dit arbejde mulighed for, at veksle imellem siddende og stående/gående arbejde? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % 0.00 % Har du mulighed for, at tilrettelægge dit arbejde, så du ikke foretager gentagne tunge løft, manuelle flytninger af personer? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % 0.00 % Har du mulighed for, at blive beskyttet mod kraftige støjbelastninger? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % % Har du mulighed for at beskytte dig imod smitsomme sygdomme? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 0.00 % Har du problemer i arbejdet med kemiske produkter? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % 0.00 % Har du problemer ved arbejdet med lægemidler/medicin? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % 0.00 % Har du risiko for at blive udsat for vold og trusler om vold? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 0.00 % Har du problemer med tilrettelæggelsen af arbejdet, så du ikke udsættes for unødigt stort arbejds- eller tidspres? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % % % Oplever du problemer med de fysiske forhold i undervisningslokaler, gangarealer og fællesområder? Aldrig Sjældent Ofte Antal Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 3.70 % 54 Er der problemer med oprydning i gang- og opholdsarealerne? Aldrig Sjældent Ofte Antal Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 3.70 % 54 Udskrevet d :43 af vodatu v /17

15 Beskrivelse af Daginstitutioner: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Har du problemer med manglende lyddæmpning i støjbelastede rum? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Er du blevet instrueret i løfteteknik? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 4.35 % % Bærer du rundt på børn? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Løfter du børn i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 0.00 % Skal du bruge mange kræfter til at trække eller skubbe hjælpemidler som fx barnevogne eller kørestole? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 8.70 % 4.35 % Er underlaget, hvor du skal trække eller skubbe hjælpemidler, ujævnt, skråt, blødt, glat, eller er der trin? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 0.00 % Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 4.35 % Arbejder du med hænderne over skulderhøjde? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 0.00 % Arbejder du med lange rækkeafstande? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 4.35 % 0.00 % Arbejder du på hug, knælende eller knæliggende? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % % Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % % 8.70 % Mangler du indflydelse på hvordan arbejdet med manuel håndtering af børn eller hjælpemidler planlægges, tilrettelægges og udføres? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 4.35 % 0.00 % Mangler du hjælp og støtte fra kollegerne så manuel håndtering af børn eller hjælpemidler kan foregå forsvarligt? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 8.70 % 0.00 % Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen så manuel håndtering af børn eller hjælpemidler kan foregå forsvarligt? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 4.35 % 0.00 % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

16 Har du problemer med at få hjælp og støtte fra kollegerne, så manuel håndtering af personer eller hjælpemidler kan foregå forsvarligt? Aldrig Sjældent Ofte Antal Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % 0.00 % 20 Udskrevet d :43 af vodatu v /17

17 Beskrivelse af Dagplejer: Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) Ved du, hvor du kan hente hjælp og viden, hvis du oplever udfordringer med løft og andre fysiske belastninger? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % % Oplever du gener i forbindelse med de hjælpemidler, der er stillet til rådighed af dagplejen: Vogne med og uden motor, stole, stiger, seler, pusleplads? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % 0.00 % % Oplever du problemer med de fysiske forhold og indeklima i eget hjem, legestuen og/eller gæstehuse? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % 0.00 % % Har du det nødvendige kendskab til arbejdspladsens retningslinjer vedrørende hygiejne? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % % Oplever du udfordringer ved sygdom hos børnene? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % 0.00 % % Oplever du gener, f.eks. ved hyppig håndvask, hænderne i vand m.m.? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) 0.00 % 0.00 % % Ved du hvad du skal gøre hvis din motorvogn går i stykker? Kender du vejledningen? Skanderborg Kommune (inkl. underafdelinger) % 0.00 % % Udskrevet d :43 af vodatu v /17

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Håndværksbagere Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Transport af passagerer

Transport af passagerer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Catering. APV-spørgeskema

2014 Catering. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Catering Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

APV Hoptrup Frivillige brandværn

APV Hoptrup Frivillige brandværn Navn:Fælles APV, 24 mand + Shorty PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Ja Nej Eventuel uddybende svar Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller som udsættes du for stort tidspres? x Bringer

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Nærings- og nydelsesmidler

Nærings- og nydelsesmidler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nærings- og nydelsesmidler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

2014 Forsvar. APV-spørgeskema

2014 Forsvar. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forsvar Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 11:04 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hospitaler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017.

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017. November 217 Stenhus Gymnasium Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indholdsfortegnelse Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Tekstil og papir Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Landbrug Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rosborg Gymnasium. Rosborg Gymnasium - Afdækning af fysisk arbejdsmiljø foråret Professionel kapital 2018 marts.

Rosborg Gymnasium. Rosborg Gymnasium - Afdækning af fysisk arbejdsmiljø foråret Professionel kapital 2018 marts. 05-05-2018 Rosborg Gymnasium Rosborg Gymnasium - Afdækning af fysisk arbejdsmiljø foråret 2018 Professionel kapital 2018 marts Bestående af: Kantine Kontorpersonale FH Kontorpersonale HA Lærere BR Lærere

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017 November 217 Viborg Gymnasium & HF Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indhold Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 26 Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Grusgrave Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Cementfabrikker og mørtelværksteder mv.

Cementfabrikker og mørtelværksteder mv. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Cementfabrikker og mørtelværksteder mv. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Ejendomsfunktionærer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Produktion af biogas, gasforsyning og råstofudvinding

Produktion af biogas, gasforsyning og råstofudvinding Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Produktion af biogas, gasforsyning og råstofudvinding Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

El- og varmeforsyning

El- og varmeforsyning Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El- og varmeforsyning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

2014 Skuespillere, Sangere, Dansere. APV-spørgeskema. Side 1. Virksomhed: Afdeling: Dato: :42 Medarbejder:

2014 Skuespillere, Sangere, Dansere. APV-spørgeskema. Side 1. Virksomhed: Afdeling: Dato: :42 Medarbejder: Side 1 APV-spørgeskema 2014 Skuespillere, Sangere, Dansere Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:42 Medarbejder: 1.01. Temperatur (varme, kulde, f.eks. under omklædning, på scenen, inde/ude mv. 1.02.

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Færdiggørelse af byggeri

Færdiggørelse af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Færdiggørelse af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere