Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer"

Transkript

1 OD2/C_da_ Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring med en dansk statsborger i Danmark efter EU-reglerne, hvis den danske statsborger anvender eller har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed, og han/hun ønsker at vende tilbage til Danmark. Ansøgningen kan bruges til at søge om ophold efter EUreglerne til følgende personer: direkte efterkommere (børn eller børnebørn) over 21 år Andre familiemedlemmer end ægtefæller/registrerede partnere/samlevere eller børn under 21 år (fx forældre) Bemærk: Ægtefæller/registrerede partnere/samlevere anvender ansøgning OD2/A og børn (efterkommere) under 21 år anvender ansøgning OD2/B. Betegnelsen EU-land anvendes som samlebetegnelse for EU/EØS-lande og Schweiz. I vejledningen nedenfor bruger vi ordet børn som fælles betegnelse for den danske statsborgers eller dennes ægtefælles børn eller børnebørn. I vejledningen nedenfor bruger vi ordet ægtefælle som fælles betegnelse for ægtefælle, registreret partner og fast samlever. Hvis den danske statsborger IKKE har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU-land, skal I indgive ansøgning om familiesammenføring til Udlændingestyrelsen. Hvis den person, der allerede bor i Danmark IKKE er dansk statsborger, skal I bruge ansøgningsskema OD1, som indgives til Statsforvaltningen. Hvad indeholder ansøgningen? Denne ansøgning indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om familiesammenføring i Danmark med en dansk statsborger efter EU-reglerne for øvrige familiemedlemmer Skema 2 - Oplysningsskema til den danske statsborger, der har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed Hvordan bruger I skemaerne? For at søge om familiesammenføring med en dansk statsborger til øvrige familiemedlemmer anvendes skema 1 og skema 2. Skema 1 anvendes af det familiemedlem, som ikke allerede har ret til at bo i Danmark som familiesammenført (ansøger). Han/hun bedes gøre følgende: 1. Udfylde skema 1 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation 3. Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i udlandet eller til Statsforvaltningen/politiet Skema 2 anvendes af det familiemedlem, der er dansk statsborger og har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed. Han/hun bedes gøre følgende: 1. Udfylde skema 2 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation 3. Indgive skema 2 til Statsforvaltningen. Hvis både familiemedlemmet og den danske statsborger allerede opholder sig i Danmark, vil vi bede om at begge skemaer indgives samtidigt. Præcist hvordan I bruger skema 1 og skema 2, og hvilken dokumentation I hver især bedes vedlægge skemaerne, fremgår af vejledningen på forsiden af de to skemaer. Bagest i de to skemaer finder I en tjekliste, som I kan benytte til at kontrollere, at I hver især har udfyldt skemaerne korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation. Hvornår skal ansøgningen senest indgives? Ansøgningen skal senest indgives samtidig med den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark eller i naturlig forlængelse heraf. Hvis der søges om familiesammenføring på et senere tidspunkt, vil der blive foretaget en konkret vurdering af, om ansøgningen kan anses som indgivet i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark. Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis begge skemaer er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation. I kan læse mere herom i skemaerne. Hvis der fx opstår tvivl om, hvorvidt I har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land vil vi anmode om yderligere oplysninger. Vi anbefaler derfor, at I allerede nu vedlægger dokumentation for jeres ophold og opholdsgrundlag. Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa - Tlf.: Telefontider: mandag-onsdag ; torsdag og fredag Åbningstider for personlig henvendelse: mandag-onsdag ; torsdag og fredag

2 I har mulighed for samtidig at søge om familiesammenføring efter udlændingeloven Hvis I er i tvivl om, hvorvidt betingelserne for familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne er opfyldt, kan I tillige søge om familiesammenføring efter udlændingelovens bestemmelser. Hvis I også vil søge om familiesammenføring efter udlændingelovens bestemmelser skal dette ske hos Udlændingestyrelsen. Hvis der søges om ægtefællesammenføring i Danmark efter EU-reglerne med en EU-statsborger, der ikke er dansk statsborger, skal I bruge skema OD1 Ansøgning om EU-opholdsdokument. Adgang til arbejdsmarkedet mens din ansøgning behandles Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere, har alene ret til at arbejde under ansøgningens behandling, såfremt betingelserne for opholdsret efter EU-reglerne er opfyldt. I visse tilfælde kan der blive tale om strafansvar for ulovligt arbejde efter udlændingelovens 59, stk. 2, hvis sagsbehandlingen viser, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få ophold i Danmark efter EUreglerne. Familiemedlemmer, der er EU-statsborgere, har en selvstændig ret til at arbejde i Danmark under sagens behandling. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på Afdelingernes adresser I har mulighed for at indgive ansøgningen personligt i seks af Statsforvaltningens afdelinger. Al post skal dog sendes til hovedkontoret i Aabenraa. Afdelingerne har følgende adresser: Statsforvaltningen Afdeling København Ellebjergvej København SV Statsforvaltningen Afdeling Odense Mogensensvej 24 C, Odense C Statsforvaltningen Afdeling Rønne Østre Ringvej Rønne Statsforvaltningen Afdeling Aabenraa Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Afdeling Aalborg Aalborghus Slot Slotspladsen Aalborg Statsforvaltningen Afdeling Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Side 2 af 19

3 Forbeholdt myndighederne Husk også at udfylde den sidste side i skema 1 Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl. nr. / Person ID OD2/C_da_ SKEMA 1 (OD2/C) Udfyldes af familiemedlemmet til den danske statsborger Ansøgning om familiesammenføring i Danmark Sådan gør du Du bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation 3. Indgive ansøgningen (skema 1) til en dansk repræsentation i det land, hvor du bor. Hvis din ansøgning indgives i Danmark, skal skema 1 indgives til Statsforvaltningen eller til det lokale politi. Hvilke dokumenter vedlægges skema 1? Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside) Pasfoto (2 stk.). Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1. Skal du have andre dokumenter med, når du indgiver din ansøgning? Ja, du skal have dit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere din identitet. Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, og den danske statsborger, du søger familiesammenføring med i Danmark, indgiver skema 2 senest 14 dage efter, at din ansøgning (skema 1) er indgivet. Hvis din ansøgning indgives i Danmark, bør skema 2 indgives i forbindelse med din ansøgning (skema 1). Hvis der fx opstår tvivl om, hvorvidt I har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land vil vi anmode om yderligere oplysninger. Vi anbefaler derfor, at I allerede nu vedlægger dokumentation for jeres ophold og opholdsgrundlag. Hvis der søges om ægtefællesammenføring i Danmark efter EU-reglerne med en EU-statsborger, der ikke er dansk statsborger, skal I bruge ansøgningsskema OD1 Ansøgning om EU-opholdsdokument. Adgang til arbejdsmarkedet mens din ansøgning behandles Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere, har alene ret til at arbejde under ansøgningens behandling, såfremt betingelserne for opholdsret efter EU-reglerne er opfyldt. I visse tilfælde kan der blive tale om strafansvar for ulovligt arbejde efter udlændingelovens 59, stk. 2, hvis sagsbehandlingen viser, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få ophold i Danmark efter EU-reglerne. Familiemedlemmer, der er EU-statsborgere, har en selvstændig ret til at arbejde i Danmark under sagens behandling. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på 1. Ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn(e) Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. CPR-nr. Evt. Udl.nr / Person ID Fødested (by) Fødeland Telefonnr. -adresse Side 3 af 19

4 2. Navn og CPR-nr. på den danske statsborger, som har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed, og som du ønsker at blive familiesammenført med i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Alle danske statsborgere og personer med en opholdstilladelse i Danmark har et CPR-nr. Personen i Danmark kan oplyse dig om sit CPR-nr. Navn (fornavn(e) og efternavn) CPR-nr. 3. Baggrunden for ansøgningen om ophold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvad er baggrunden for, at du søger om ophold i Danmark? 4. Oplysninger om dig (ansøger) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Mand Kvinde Nuværende ægteskabelige stilling Samlevende Gift Ugift Enke (enkemand) Registreret partnerskab Fraskilt Har du børn? Ja Nej Din adresse i det andet EU-land (hvis du ikke allerede er i Danmark): Telefonnr. -adresse Side 4 af 19

5 Hvis du allerede er i Danmark, bedes du nedenfor oplyse indrejsedato, adresse og kontaktoplysninger i Danmark. Bemærk: Hvis du oplyser en adresse i Danmark, og myndighederne allerede har kontrolleret din identitet i forbindelse med indgivelsen af din ansøgning, vil afgørelsen i sagen blive sendt med posten til din adresse i Danmark. Har du oplyst en adresse i Danmark, og har myndighederne endnu ikke kontrolleret din identitet, vil du få besked, når afgørelsen i sagen kan afhentes hos Statsforvaltningen eller det lokale politi. Vigtigt: Skifter du adresse, eller sker der ændringer i dine kontaktoplysninger, bedes du oplyse Statsforvaltningen herom. Indrejsedato i Danmark Din adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Postnr. og by Bor hos (navn) Telefonnr. -adresse 5. Oplysninger om dit pas og ophold i et andet EU-land UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nationalitetspas Anden rejselegitimation, hvilken? Pasnummer Udstedelsesdato Pas gyldigt til I hvilket land er passet udstedt? Har du opholdt dig i et andet EU-land sammen med det familiemedlem, der er dansk statsborger? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse land(e) og nøjagtig periode 6. Oplysninger om din eventuelle ægtefælle/samlever/partner UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Hvis I er gift eller har indgået registreret partnerskab, bedes du oplyse sted og dato for vielsen/indgåelse af partnerskab Fødested (by og land) Adresse (Gade/vej og nr.) Postnr. og by Land Telefonnr. Side 5 af 19

6 7. Oplysninger om den danske statsborger, der har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed, og som du ønsker at blive familiesammenført med UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Fødested (by og land) Adresse (Gade/vej og nr.) Postnr. og by Land Telefonnr. -adresse Er du i familie med den danske statsborger? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse jeres familierelation Hvis nej, bedes du oplyse, hvordan I ellers er relateret Har du haft selvstændig indkomst? Ja Nej Hvis ja, bedes du vedlægge dokumentation herfor Har den danske statsborger eller den danske statsborgers ægtefælle forsørget dig? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse i hvilken periode og vedlægge dokumentation herfor Har du opholdt dig i et andet EU-land sammen med den danske statsborger? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse følgende: I hvilket EU-land har I opholdt jer sammen? I hvilken periode har I opholdt jer i det andet EU-land? Har du været optaget i den danske statsborgers husstand i det andet EU-land? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse i hvilken periode Side 6 af 19

7 8. Oplysninger om dine børn, herunder børn der opholder sig i hjemlandet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Dreng Køn Pige Er barnet i Danmark? Søger barnet samtidig om ophold? Hvis ja, bedes barnet indgive en separat ansøgning om familiesammenføring (OD2/B eller OD2/C) Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 9. Dine eventuelle bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Side 7 af 19

8 10. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter den danske straffelovs 161, jf. udlændingelovens 40, at alle oplysninger, som jeg har anført i dette spørgeskema, er sande og fuldstændige. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer jeg at blive straffet med bøde eller fængsel indtil 2 år, at skulle erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat, og at min ret til ophold ophører efter 30, jf. 32 i EU-opholdsbekendtgørelsen. B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning efter forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Min familie De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed, jf. udlændingelovens 45 a og 45 c. Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til den kommune, som du kommer til at bo i, hvis du får ophold i Danmark, jf. udlændingelovens 44 a. Kommunen vil endvidere blive informeret, hvis din ret til ophold ophører, eller din ret til ophold bliver gjort tidsubegrænset. Endelig vil den kommune, som du kommer til at bo i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om dig i udlændingemyndighedernes registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet: Oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag Oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. Oplysninger om dine tidligere bopælskommuner Andre relevante myndigheder herunder blandt andet politiet, Udlændingestyrelsen og SKAT har adgang til tilsvarende oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold Efter persondataloven skal Statsforvaltningen oplyse, at de oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om ophold i Danmark, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du får ophold i Danmark. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske Økonomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark, jf. persondataloven 6-8. Politiet (sagsoplysning eller kontrol), Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger, jf. udlændingelovens 44 a. Efter udlændingelovens 40 har du pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du har ret til ophold i Danmark. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller Side 8 af 19

9 fængsel i indtil 1 år, jf. udlændingelovens 60, stk. 1, og du risikerer, at du ikke får ophold. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Statsforvaltningen. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en tilladelse. Hvis du har fået en tilladelse, og Statsforvaltningen finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din opholdstilladelse, kan din tilladelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 11. Underskrift Jeg søger om familiesammenføring i Danmark og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 10 Dato og sted Underskrift Side 9 af 19

10 Bilag 1: Stamkort til opholdskort Udlændinge, som får ret til ophold i Danmark, vil normalt få udstedt et opholdskort. Stamkortet i dette bilag bruges til at udstede opholdskortet. Det er derfor vigtigt, at stamkortet udfyldes i overensstemmelse med nedenstående vejledning. Det udfyldte stamkort skal indgives sammen med ansøgningen - brug venligst stamkortet som forside til ansøgningen. Du (ansøger) bedes gøre følgende: Oplyse dit udlændingenummer/person ID, såfremt du har et sådant. Oplyse dit fulde navn og fødselsdato. Du bedes skrive dit navn med blokbogstaver. Underskrive stamkortet med sort pen. Underskriften skal holdes inden for det markerede felt. Påklistre dit ansigtsfoto i feltet til foto. Vær opmærksom på, at der gælder de samme krav til dette foto, som der gælder til et pasfoto. Se krav til pasfoto på Stamkort til opholdskort Udlændingenummer/Person ID (såfremt et sådant haves) Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Navn Fødselsdato Underskrift Krav til foto: 1. Klip evt. hvide kanter af fotoet. 2. Fotostørrelse 35mm x 45mm. 3. Hovedet mellem 30-36mm fra hagespids til hårtop. 4. Fotoet skal være taget forfra og egnet til indscanning. Bemærk: Underskriften skal skrives med sort pen og holdes inden for det markerede felt. Udfyldes af myndighederne Person ID: Stamkortnr.: Side 10 af 19

11 Har I husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, kan Statsforvaltningen behandle ansøgningen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at du, inden skemaet indgives, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du indgiver din ansøgning. Tjekliste Inden du indgiver din ansøgning, er det meget vigtigt, at du har gjort følgende (sæt gerne kryds): besvaret alle spørgsmålene, underskrevet og dateret ansøgningen, udfyldt og underskrevet stamkort til opholdskort i bilag 1, vedlagt kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside), vedlagt 2 stk. vellignende pasfoto (det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1), vedlagt dokumentation for familierelation/relation med den danske statsborger, vedlagt dokumentation for dit ophold i et andet EU-land, vedlagt dokumentation for din evt. indkomst, og vedlagt dokumentation for, at den danske statsborger eller dennes ægtefælle har forsørget dig. Kun ansøgninger fra børn: Fødselsattest i kopi eller original med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk Husk at medbringe dit originale pas, når du indgiver ansøgningen. Side 11 af 19

12 Pasfoto 3,5 x 4,5 cm Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges Pas, id-kort (kun EU-borgere), eller anden rejselegitimation Evt. fødselsattest (kun børn) Dokumentation for familierelation/relation med den danske statsborger 2 stk. foto (det ene pasfoto påklistret stamkortet i bilag 1) Stamkort til opholdskort (bilag A) Andet Dokumentation for ansøgers ophold i et andet EU-land Dokumentation for ansøgers evt. indkomst Dokumentation for, at den danske statsborger eller dennes ægtefæller har forsørget ansøger Tilmeldt CPR (dato) Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 Side 12 af 19

13 SKEMA 2 (OD2/C) Udfyldes af den danske statsborger Oplysningsskema til ansøgers familiemedlem (den danske statsborger, der har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed) i Danmark OD2/C_da_ Sådan gør du Den danske statsborger, der har anvendt retten til fri bevægelighed efter EU-reglerne, bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema. Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation 3. Indgive dette skema (skema 2) til Statsforvaltningen. Hvis dit familiemedlem (ansøger) allerede er i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) til Statsforvaltningen eller til det lokale politi Hvilken dokumentation bedes du vedlægge? Du bedes vedlægge følgende dokumentation sammen med skema 2: Hvis ansøger er direkte efterkommere over 21 år (dvs. børn, børnebørn, osv.) af dig eller af din ægtefælle, eller er slægtning i opstigende linje (dvs. forældre, bedsteforældre, osv.) til dig eller til din ægtefælle: dokumentation for at du eller din ægtefælle hidtil har forsørget ansøger, og dokumentation for at du eller din ægtefælle kan forsørge ansøger i Danmark Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, og den danske statsborger, der søges familiesammenføring med i Danmark indgiver skema 2 senest 14 dage efter, at ansøgningen (skema 1) er indgivet. Hvis ansøgningen indgives i Danmark, bør skema 2 indgives i forbindelse hermed. Hvis der fx opstår tvivl om, hvorvidt I har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land vil vi anmode om yderligere oplysninger. Vi anbefaler derfor, at I allerede nu vedlægger dokumentation for jeres ophold og opholdsgrundlag. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på Hvis ansøger er et andet familiemedlem (fx bror, søster, fætter, kusine m.v.): dokumentation for at du eller din ægtefælle hidtil har forsørget ansøger og kan forsørge ansøger i Danmark, eller dokumentation for at ansøgeren - i det land vedkommende kommer fra - er eller har været optaget i din eller din ægtefælles husstand, eller dokumentation for at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at du eller din ægtefælle personligt plejer ansøger 1. Oplysninger om dig (den danske statsborger, som ansøger skal bo hos i Danmark) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) CPR-nr. Køn Mand Kvinde Evt. -adresse Telefonnr. Side 13 af 19

14 2. Oplysninger om den person, som søger om ophold (ansøger) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Køn Mand Kvinde Evt. CPR-nr Evt. Udl.nr. -adresse Telefonnr Hvis du, der er dansk statsborger, har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, og du der har benyttet dig af din ret til fri bevægelighed, kan dit familiemedlem under visse omstændigheder få familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne. Reelt og faktisk ophold i et andet EU-land Et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land indebærer, at du reelt er flyttet til et andet EU-land, og faktisk har indrettet din tilværelse derefter, fx ved leje eller køb af bolig, oprettelse af bankkonto, indmeldelse af evt. skolepligtige børn i skole m.v. Fri bevægelighed Du har som udgangspunkt benyttet dig af din ret til fri bevægelighed, hvis du har opholdt dig i et andet EU-land som arbejdstager eller pensioneret arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder, udstationeret, studerende eller person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Hvis der fx opstår tvivl om, hvorvidt I har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, eller om dit opholdsgrundlag i det andet EU-land, vil vi anmode om yderligere oplysninger. Du er velkommen til allerede nu at vedlægge dokumentation for dit ophold og opholdsgrundlag. Du kan læse nærmere om reglerne for ophold efter EU-reglerne på Udstedelse af registreringsbevis/opholdskort til dit familiemedlem er betinget af, at du underskriver erklæringen nedenfor om, at du har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, samt at du dokumenterer at kunne forsørge familiemedlemmet efter indrejsen i Danmark. Dette fremgår nærmere nedenfor. Forsørgelseskrav De familiemedlemmer til en dansk statsborger, der kan anvende denne ansøgning om familiesammenføring efter EUreglerne, er følgende personer: a) Direkte efterkommere over 21 år (dvs. børn, børnebørn, osv.) af den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever, som forsørges af den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever. b) Slægtninge i opstigende linje (dvs. forældre, bedsteforældre, osv.) til den danske statsborger eller til ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever, der forsørges af den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever. c) Andre familiemedlemmer (dvs. søskende, fætre, kusiner m.v.) hvis de i det land de ankommer fra, forsørges af den danske statsborger eller er optaget i dennes husstand. d) Andre familiemedlemmer (dvs. søskende, fætre, kusiner m.v.) hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at den danske statsborger personligt plejer de pågældende. Side 14 af 19

15 For de familiemedlemmer, der er nævnt under pkt. a) og b) gælder det, at det pågældende familiemedlem skal forsørges af den danske statsborger. Følgende kriterier skal være opfyldt, for at disse familiemedlemmer kan anses for familiemedlemmer, der forsørges af den danske statsborger: Det pågældende familiemedlem skal henset til sine økonomiske og sociale forhold ikke være i stand til at sørge for sine grundlæggende fornødenheder. Vedkommendes materielle behov skal i hjemlandet dækkes af den danske statsborger eller dennes ægtefælle. Det materielle behov skal foreligge i familiemedlemmets hjemland eller i det land, hvorfra familiemedlemmet kom, på det tidspunkt, hvor han/hun ansøger om at slutte sig til den danske statsborger eller dennes ægtefælle. Den blotte omstændighed, at den danske statsborger eller dennes ægtefælle forsørger det berørte familiemedlem, beviser ikke, at der foreligger et reelt forsørgelsesforhold for familiemedlemmet. Der kan fremlægges ethvert bevis for, at der foreligger et behov for materiel støtte. Endvidere skal den danske statsborger dokumentere at kunne forsørge disse familiemedlemmer i Danmark. Familiemedlemmer som nævnt under pkt. a) og b), der ikke opfylder betingelsen om forsørgelse ovenfor, kan efter omstændighederne være omfattet af pkt. c) og d), såfremt betingelserne, der gælder for disse grupper, er opfyldt, se nærmere lige nedenfor. For familiemedlemmer, der er nævnt under pkt. c) og d) gælder, at der skal være en vis tilknytning mellem familiemedlemmet og den danske statsborger. Én af de følgende betingelser skal således være opfyldt, før familiemedlemmet kan få familiesammenføring: Vedkommende skal i det land, den pågældende ankommer fra, være forsørget af den danske statsborger i den betydning, som er anført ovenfor under a) og b), Vedkommende har i det land, vedkommende ankommer fra, været optaget i den danske statsborgers husstand, eller Alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at den danske statsborger personligt plejer vedkommende. Der kræves dokumentation i form af et dokument udstedt fra den kompetente myndighed i familiemedlemmets hjemland eller det land, vedkommende ankommer fra, der attesterer, at familiemedlemmet forsørges af den danske statsborger eller er medlem af dennes husstand, eller dokumentation for, at der foreligger alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at den danske statsborger personligt plejer vedkommende. Endvidere skal den danske statsborger dokumentere at kunne forsørge de under pkt. c) og d) anførte familiemedlemmer i Danmark. Du bedes vedlægge skemaet dokumentation for disse forhold i form af dokumentation for: Ansøgerens formue- og indtægtsforhold. Dokumentation for pengeoverførsler eller lign. til ansøgeren. Efter omstændighederne den nævnte erklæring fra hjemlandets myndigheder vedr. forsørgelse eller optagelse i din husstand. Efter omstændighederne dokumentation for ansøgerens heldbredforhold og behov for din personlige pleje. I alle tilfælde dokumentation for, at du kan forsørge ansøgeren i Danmark. Statsforvaltningen kan anmode din kommune om en udtalelse om, hvorvidt du kan forsørge ansøgeren. Der stilles krav om forsørgelse af børn over 21 år og/eller øvrige familiemedlemmer ved familiesammenføring efter EU-reglerne. Det betyder, at du skal godtgøre, at du kan forsørge børn over 21 år og/eller øvrige familiemedlemmer under jeres ophold i Danmark således, at de ikke kan antages at falde det offentlige til byrde. Hvis du er/har været arbejdstager/pens. arbejdstager, selvstændig/pens. selvstændig, tjenesteyder/pens. tjenesteyder, eller udstationeret i det andet EU-land bedes du vedlægge dokumentation for forsørgelse af børn over 21 år og/eller øvrige familiemedlemmer omfattet af ansøgningen. Hvis du er/har været studerende i det andet EU-land bedes du: underskrive erklæringen om forsørgelse nedenfor, som vedrører forsørgelse af dig selv, og vedlægge dokumentation for forsørgelse af eventuelle børn over 21 år og/eller øvrige familiemedlemmer omfattet af ansøgningen. Hvis du er/har været person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) i det andet EU-land bedes du vedlægge dokumentation for forsørgelse af dig selv og alle dine familiemedlemmer, der er omfattet af ansøgningen. Forsørgelse kan dokumenteres ved fremsendelse af dokumenter (fx ansættelseskontrakt, bankudskrifter, mv.), der viser at du har tilstrækkelige indtægter eller midler til forsørgelse af de omfattede personer således, at de ikke kan antages at falde det offentlige til byrde. Dette krav vil være opfyldt, hvis du og dit familiemedlem har midler eller indtægter, der svarer til de ydelser, som I ville kunne modtage i starthjælp. Statsforvaltningen kan indhente yderligere nødvendig dokumentation for forsørgelse. Fra indkomstregistret kan udlændingemyndighederne indhente oplysninger om, hvorvidt du inden for det seneste år Side 15 af 19

16 har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Hvis dette er tilfældet kan udlændingemyndighederne indhente oplysninger hos kommunen om størrelsen og karakteren af de ydelser, du har modtaget. Hvis, det skønnes nødvendigt at indhente oplysninger fra indkomstregistret eller kommunen, vil udlændingemyndighederne forinden bede dig om at give samtykke hertil. Andre oplysninger, som du mener, har betydning for vurderingen af forsørgelseskravet 3. Ophold i et andet EU-land UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER I hvilket EU-land har du opholdt dig? I hvilken periode har du opholdt dig i dette EU-land? I hvilken periode har dit familiemedlem opholdt sig sammen med dig i dette EU-land? Hvilken type bopæl har/havde du i dette EU-land? Ejerbolig Lejebolig Fremlejebolig Andet; hvilken Har du i dette EU-land opholdt dig som: Arbejdstager; hvilken stilling? Antal arbejdstimer pr. uge: Ansættelsesperiode: (angiv nøjagtig periode) Du bedes vedlægge dokumentation for beskæftigelsesperioden, fx ansættelseskontrakt, lønsedler, opsigelse, beskæftigelsens omfang (uge/måneds-sedler med angivelse af timetal). Hvis ansættelsesperioden har været af kortere varighed, fx under 10 uger, bedes du endvidere oplyse de omstændigheder, der har ført til ophøret af beskæftigelsen. Selvstændig erhvervsdrivende; virksomhedens navn: Periode: Tjenesteyder; hvilke ydelser? Periode: Udstationeret; for hvilken virksomhed? Periode: Side 16 af 19

17 Studerende; hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution? Periode: Person med tilstrækkelige midler; hvordan har du forsørget dig selv? Pensioneret arbejdstager; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land? (angiv dato/år) Pensioneret selvstændig erhvervsdrivende; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land? dato/år) (angiv Pensioneret tjenesteyder; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land? (angiv dato/år) Du kan læse nærmere om disse grupper på Er du vendt tilbage til Danmark? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Hvornår er du vendt tilbage til Danmark? Er ansøger indrejst i Danmark med dig? Ja Nej Hvis nej, hvorfor ikke? Erklæring vedr. ophold i et andet EU-land Ved min underskrift herunder erklærer jeg på tro og love efter den danske straffelovs 161, jf. EUopholdsbekendtgørelsens 23/ 26, at jeg har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land som anført ovenfor. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger De af ansøgningen omfattede familiemedlemmers opholdsret kan ophøre Statsforvaltningen kan indhente yderligere oplysninger om og/eller dokumentation for mit ophold i det andet EU-land. Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret denne erklæring. Dato og sted Underskrift Side 17 af 19

18 4. Oplysninger om din og ansøgers tilknytning til hinanden UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Er du i familie med ansøger? Ja Nej hvis ja, bedes du oplyse, hvordan du og ansøger er i familie med hinanden hvis nej, bedes du oplyse, hvordan du og ansøger i øvrigt er relateret Har du forsørget ansøger? Ja Nej hvis ja, bedes du oplyse periode(r) og hvorfor du har forsørget ansøger (vedlæg dokumentation) 5. Andre oplysninger, som du mener, har betydning for sagen UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 6. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter den danske straffelovs 161 og den danske udlændingelovs 60, at alle oplysninger, som jeg har anført i dette spørgeskema, er sande eller fuldstændige. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer jeg at blive straffet med bøde, fængsel indtil 2 år, at skulle erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat, og at ansøgerens ret til ophold kan ophøre efter 30 jf. 32 i EU opholdsbekendtgørelsen. B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger om mig, som de skal bruge for at kunne behandle mit familiemedlems ansøgning Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle mit familiemedlems ansøgning, jf. forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med Jeg har modtaget hjælp efter aktivloven eller integrationsloven De dokumenter, som jeg har vedlagt dette skema, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Endelig giver jeg samtykke til, at udlændingemyndighederne fra indkomstregistret kan indhente oplysninger om, hvorvidt jeg inden for det seneste år har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, og til at udlændingemyndighederne hvis det er tilfældet indhenter oplysninger hos kommunen om størrelsen og karakteren af de ydelser, som jeg har modtaget. Side 18 af 19

19 C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Statsforvaltningen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøger eventuelt har fået en tilladelse. Hvis ansøger har fået en tilladelse, og Statsforvaltningen finder, at ansøger ikke længere opfylder betingelserne for opholdstilladelse, kan tilladelsen blive inddraget. Ansøgers sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at ansøger ikke længere opfylder betingelserne for tilladelsen. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 7. Underskrift Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6 Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, kan Statsforvaltningen behandle ansøgningen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at du, inden skemaet indgives, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, du indgiver dette skema. Tjekliste Inden du indgiver dette skema, er det meget vigtigt, at du har gjort følgende (sæt gerne kryds): Besvaret alle spørgsmålene Underskrevet og dateret oplysningsskemaet Hvis du er/har været arbejdstager/pens. arbejdstager, selvstændig/pens. selvstændig, tjenesteyder/pens. tjenesteyder, eller udstationeret i det andet EU-land og ansøger er direkte efterkommere over 21 år (dvs. børn, børnebørn, osv.) af dig eller af din ægtefælle, eller er slægtning i opstigende linje (dvs. forældre, bedsteforældre, osv.) til dig eller til din ægtefælle: Vedlagt dokumentation for forsørgelse af børn over 21 år og/eller øvrige familiemedlemmer omfattet af ansøgningen Vedlagt dokumentation for hele beskæftigelsesperioden, fx ansættelseskontrakt, lønsedler, opsigelse, beskæftigelsens omfang (uge/måneds-sedler med angivelse af timetal) Hvis du er/har været studerende i det andet EU-land: Underskrevet erklæringen om forsørgelse ovenfor, som vedrører forsørgelse af dig selv Vedlagt dokumentation for forsørgelse af eventuelle børn over 21 år og/eller øvrige familiemedlemmer omfattet af ansøgningen. Hvis du er/har været person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) i det andet EU-land: Vedlagt dokumentation for forsørgelse af dig selv og alle dine familiemedlemmer, der er omfattet af ansøgningen. Side 19 af 19

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten OD2/A_da_171115 Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om ægtefællesammenføring med en dansk

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) /Person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA4_da_100616

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_121015 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr.

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA6_da_080218

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden.

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden. Ansøgningsskema BF1/US_da_150217 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema, hvis du har

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? Dette skema kan du bruge til at søge om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr. adresse

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Til internt brug Hvem udfylder del 2 (ansøgers del) af ansøgningen?* selv Arbejdsgiver i Danmark på vegne af ansøger Tredjepart på vegne af ansøger (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID*

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år FA5_da_010717 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningspakke GE2_da_160616 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Du kan bruge denne ansøgningspakke til at søge om genoptagelse

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende ST3_da_011115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af dig, der ønsker at søge om forlængelse af din opholdstilladelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. PA2_da_250518 Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Hvad kan

Læs mere

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Ansøgningsskema PHD1_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark

Læs mere

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn GL/FA2 Ansøgningspakke GL/FA2_da_140814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_300617 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere