Nationale Kliniske Retningslinje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationale Kliniske Retningslinje"

Transkript

1 Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af obsessivkompulsiv lidelse(ocd)

2 Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: Høring Versionsdato: mm.dd.åååå Format: eksempel PDF Udgivet af Sundhedsstyrelsen, (mm og åååå). Elektronisk ISBN: Indhent elektronisk ISBN nummer fra Sundhedsstyrelsens Kommunikationscenter 2 / 73

3 Indhold 0 Indledning Formål Afgrænsning af patientgruppe Målgruppe/brugere Emneafgrænsning Patientperspektivet Juridiske forhold 11 1 Behandling af mild OCD Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Gennemgang af evidensen Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil 14 2 Familiebehandling børn og unge med OCD Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Gennemgang af evidensen Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil 18 3 Kognitiv adfærdsterapi individuelt eller i gruppe Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Gennemgang af evidensen Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil 22 4 Tredjebølge Kognitiv Adfærdsterapi Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Gennemgang af evidensen Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil Førstevalgsbehandling af børn og unge med moderat svær OCD Fokuseret spørgsmål Anbefaling 27 3 / 73

4 5.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Gennemgang af evidensen Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil Førstevalgsbehandling af voksne med moderat svær OCD Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Gennemgang af evidensen Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil 34 7 Varighed af behandling med kognitiv adfærdsterapi børn, unge og voksne med OCD Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling 38 8 Tillægsbehandling med atypisk antipsykotikum voksne med svær OCD Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Gennemgang af evidensen Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil 41 9 Seponering af antidepressiva Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Litteratur Gennemgang af evidensen Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil Referenceliste Bilag 58 Bilag 1: Baggrund 59 Bilag 2: Implementering 60 Bilag 3: Monitorering 61 Bilag 5: Beskrivelse af anvendt metode 63 4 / 73

5 Bilag 6: Fokuserede spørgsmål 64 Bilag 7: Beskrivelse af anbefalingernes styrke og implikationer 65 Bilag 8: Søgebeskrivelser og evidensvurderinger 68 Bilag 9: Arbejdsgruppen og referencegruppen 69 Bilag 10: Forkortelser og begreber 72 5 / 73

6 EVIDENSENS KVALITET DE FIRE NIVEAUER Den anvendte graduering af evidensens kvalitet og anbefalingsstyrke baserer sig på GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). For yderligere beskrivelse se bilag 7 (indsæt link). Høj () Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt. Moderat ( ) Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes. Lav ( ) Vi har begrænset tro den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt Meget lav ( ) Vi har meget ringe tro den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. ANBEFALINGENS STYRKE Stærk anbefaling for Sundhedsstyrelsen anvender en stærk anbefaling for, når de samlede fordele ved interventionen vurderes at være klart større end ulemperne. Svag/betinget anbefaling for Sundhedsstyrelsen anvender en svag/betinget anbefaling for interventionen, når vi vurderer, at fordelene ved interventionen er større end ulemperne, eller den gængelige evidens ikke kan udelukke en væsentlig fordel ved interventionen, samtidig med at det vurderes, at skadevirkningerne er få eller fraværende. Anvendes også, når det vurderes, at patienters præferencer varierer. Svag/betinget anbefaling imod Sundhedsstyrelsen anvender en svag/betinget anbefaling imod interventionen, når vi vurderer, at ulemperne ved interventionen er større end fordelene, men hvor dette ikke er underbygget af stærk evidens. Vi anvender også denne anbefaling, hvor der er stærk evidens for både gavnlige og skadelige virkninger, men hvor balancen mellem dem er vanskelig at afgøre. Anvendes også, når det vurderes, at patienters præferencer varierer. Stærk anbefaling imod Sundhedsstyrelsen anvender en stærk anbefaling imod, når der er evidens af høj kvalitet, der viser, at de samlede ulemper ved interventionen er klart større end fordelene. Vi vil også anvende en stærk anbefaling imod, når gennemgangen af evidensen viser, at en intervention med stor sikkerhed er nyttesløs. God praksis God praksis, som bygger på faglig konsensus blandt medlemmerne af arbejdsgruppen, der har udarbejdet den kliniske retningslinje. Anbefalingen kan være enten for eller imod interventionen. En anbefaling om god praksis anvendes, når der ikke foreligger relevant evidens. Derfor er denne type anbefaling svagere end de evidensbaserede anbefalinger, uanset om de er stærke eller svage. 6 / 73

7 Centrale budskaber Overvej at byde kognitiv adfærdsterapi af mindst 6 sessioners varighed børn, unge og voksne med mild OCD, da der er påvist en mulig effekt og der er ingen kendte ulemper ved behandlingen ( ). Manualiseret familiebaseret kognitiv adfærdsterapi og manualiseret kognitiv adfærdsterapi kan begge overvejes behandling af børn og unge med OCD, idet der ikke er dokumenteret en forskel på behandlingsformernes effekt ( ). Overvej at byde voksne med OCD kognitiv adfærdsterapi individuelt eller i gruppe, da der ikke er dokumenteret klinisk relevante forskelle ( ). Det er god praksis at være bageholdende med at byde gruppebehandling børn og unge med OCD, da der ikke foreligger evidens og dansksprogede manualer herfor. Anvend kun tredjebølge kognitiv terapi frem for standard kognitiv adfærdsterapi efter nøje overvejelse behandling af børn, unge og voksne med OCD, da effekten er usikker ( ). Anvend ikke selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) som læg behandling med kognitiv adfærdsterapi som førstevalgsbehandling børn og unge med moderat svær OCD, da der ikke er fundet dokumenteret effekt, og der er kendte bivirkninger forbundet med SSRI ( ). Anvend kun efter nøje overvejelse selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) som læg behandling med kognitiv adfærdsterapi som førstevalg i behandlingen af voksne med moderat svær OCD, da der ikke er påvist en forskel i effekt, og der er kendte bivirkninger forbundet med SSRI ( ). Det er god praksis at overveje at byde børn, unge og voksne, der fortsat har moderat svær OCD efter 10 sessioner kognitiv adfærdsterapi, op yderligere 14 sessioner kognitiv adfærdsbehandling. Anvend kun efter nøje overvejelse et atypisk antipsykotikum som lægsbehandling voksne med svær OCD, som ikke har effekt af behandling med kognitiv adfærdsterapi og antidepressiva (SSRI), da der ikke er påvist en klinisk relevant effekt heraf, og der er risiko for bivirkninger ( ). Overvej at seponere antidepressiv behandling 6 måneder efter stabilisering af sygdomsbilledet frem for efter 12 måneder hos børn, unge og voksne med OCD ( ). 7 / 73

8 0 Indledning 0.1 Formål Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) har ved effektiv og tidlig behandling en god prognose (1,2). Ubehandlet eller ved manglende effekt af behandlingen kan OCD påvirke funktionsevnen og forringe både patienten og de pårørendes livskvalitet. Der er brug for danske retningslinjer for at formidle den forskningsbaserede viden, der er på området og byde en effektiv behandling af børn, unge og voksne i Danmark. 0.2 Afgrænsning af patientgruppe Retningslinjen omhandler behandling af børn, unge og voksne med OCD, også kaldet tvangslidelse (DF42). OCD er en heterogen lidelse karakteriseret ved bagevendende obsessioner (tvangstanker) og kompulsioner (tvangshandlinger). Obsessioner er gentagne uønskede og påtrængende tanker, billeder, voldsom trang eller fornemmelser. Obsessioner kan fx omhandle snavs og smitte, at noget frygteligt skal ske, sygdom, seksualitet, død og angst for at forvolde sig selv eller andre skade. Kompulsioner er handlinger, som den enkelte skal gentage flere gange, ofte på en ritualiseret måde. Kompulsioner kan fx være vaskeritualer, tjekkeritualer, gentagelsesritualer og symmetri tvang. Indhold af obsessioner og kompulsioner er individuelt forskellige. Den enkelte person bruger typisk meget af sin tid på at udføre kompulsioner og involvere andre i dem. Symptomerne er ofte ledsaget af angst og voldsomt ubehag, der påvirker den enkeltes livskvalitet og sociale funktionsevne. Der er en høj komorbiditet blandt patienter med OCD, fx i form af angstlidelser, depression, anoreksi, ADHD, autisme og Tourettes Syndrom. Graden og typen af komorbiditet hos børn, unge og voksne med OCD varierer i høj grad. Det er derfor centralt at tage højde for komorbiditet i behandlingsplanlægningen. Komorbiditet komplicerer behandlingen på forskellig vis og i forskellig udstrækning, hvorfor denne retningslinje ikke indeholder anbefalinger herfor. Under punktet særlige patientovervejelser er der i enkelte anbefalinger taget hensyn patienter med komorbide lidelser. I litteratursøgningen denne retningslinje har komorbiditet ikke været et eksklusionskriterium, så længe OCD var hoveddiagnosen. Obsessive og/eller kompulsive symptomer eller adfærd kan optræde i mange andre psykiske lidelser. En grundig udredning og differentiel diagnostisk vurdering er derfor meget vigtig. Nogle af retningslinjens anbefalinger gælder både for børn, unge og voksne, mens andre kun gælder for voksne eller børn og unge. Det er specificeret i retningslinjen, når en anbefaling ikke er gældende for alle aldersgrupper. Denne retningslinje omhandler behandlingen af patienter med hoveddiagnosen OCD. OCD opdeles i retningslinjen i sværhedsgrader af mild, moderat, svær og meget svær OCD i tråd med Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser (5), NICE guideline for OCD (3) og den landsdækkende kliniske retningslinje vedrørende udredning og behandling af obsessiv-kompulsiv stand (OCD) hos børn og unge (4). Sværhedsgraden bliver målt ved brug af Yale-Brown Obsession Compulsion Score (Y-BOCS) eller Children Yale-Brown Obsession Compulsion Score (CY-BOCS), der inddrager antal symptomer, tidsforbrug, graden af svækkelse af social funktionsevne, graden af ubehag relateret symptomerne, hvor meget modstand, der kan 8 / 73

9 ydes mod tvangssymptomerne og hvor meget denne modstand lykkes. Nogle af anbefalingerne retter sig primært mod bestemte sværhedsgrader af OCD (enten mild OCD eller moderat svær OCD), i disse fælde vil det fremgå af den enkelte anbefaling. Andre anbefalinger er ikke afhængig af sværhedsgraden. 0.3 Målgruppe/brugere Denne retningslinje henvender sig sundhedsprofessionelle, som beskæftiger sig med behandling af patienter med OCD. Dette indebærer en bred gruppe af fagfolk, såsom læger, psykologer, sygeplejersker, praktiserende læger m.fl. Derudover henvender denne retningslinje sig beslutningstagere på området og kan tjene som information andre involverede parter. Sekundært henvender retningslinjen sig personale på sygehuse og i kommunerne, som møder patienter med OCD. Viden om evidensbaseret behandling kan være med at øge opmærksomheden på korrekt henvisning og behandlingsbud patienter med OCD. Patienter og pårørende kan ligeledes orientere sig i retningslinjen. 0.4 Emneafgrænsning Den nationale kliniske retningslinje indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemslinger ( punktnedslag i patientforløbet ). Disse problemslinger er prioriteret af den faglige arbejdsgruppe som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen. Denne nationale kliniske retningslinje for OCD beskæftiger sig således kun med udvalgte behandlingsindsatser. Retningslinjen retter sig ikke mod den pædagogiske eller rehabiliterende indsats. Der er således ikke tale om en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret behandling af OCD, og det er ikke en guideline eller klinisk behandlingsstandard for hele behandlingsforløbet. Behandling af børn, unge og voksne med OCD bør altid inddrage kombinationen af biologiske, psykologiske og sociale forhold. Endvidere bør behandling af børn, unge og voksne med OCD tage udgangspunkt i den enkelte patients ressourcer og sygdommens sværhedsgrad. Arbejdsgruppen har valgt at tage udgangspunkt i en tanke om stepped care i formuleringen af nedslagspunkterne. Stepped care henviser forskellige gradvise skridt i planlægningen af et individuelt behandlingsforløb, herunder førstevalg af behandlingsbud (der altid vil udgøre den mindst indgribende behandling) og ved udeblivende ønsket effekt heraf andet valg i behandlingsforløbet. Følgende ni fokuserede spørgsmål er undersøgt: Bør børn, unge og voksne med mild OCD bydes kognitiv adfærdsterapi? Bør børn og unge med OCD bydes manualiseret familiebaseret kognitiv adfærdsterapi eller manualiseret kognitiv adfærdsterapi? Bør børn, unge og voksne med OCD bydes individuel kognitiv adfærdsterapi eller kognitiv adfærdsterapi i gruppe? Bør børn, unge og voksne med OCD bydes kognitiv adfærdsterapi eller tredjebølge kognitiv terapi? Bør børn og unge med moderat svær OCD bydes kognitiv adfærdsterapi eller en kombinationsbehandling bestående af kognitiv adfærdsterapi og selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) som førstevalgsbehandling? 9 / 73

10 Bør voksne med moderat svær OCD bydes kognitiv adfærdsterapi eller en kombinationsbehandling bestående af kognitiv adfærdsterapi og selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) som førstevalgsbehandling? Bør børn, unge og voksne, der fortsat har moderat svær OCD efter 10 sessioner kognitiv adfærdsterapi bydes op yderligere 5 eller 14 sessioner? Bør voksne, som fortsat har svær OCD efter kombinationsbehandling med kognitiv adfærdsterapi og antidepressiva (SSRI), bydes lægsbehandling med et atypisk antipsykotikum? Bør seponering af antidepressiva forsøges 6 måneder eller 12 måneder efter stabilisering af sygdomsbilledet hos børn, unge og voksne med OCD? I prioriteringen af relevante fokuserede spørgsmål lagde arbejdsgruppen vægt på områder, hvor evidensen har været sparsom, og den kliniske praksis kan variere meget på tværs af landet samt områder, hvor der er usikkerhed omkring evidensen for effekten af den udøvede praksis eller evidensgrundlaget formodes at have udviklet sig i løbet af de seneste år. Endvidere tog arbejdsgruppen udgangspunkt i kendt viden om, at kognitiv adfærdsterapi (KAT) er den mest effektive psykoterapeutiske behandling børn, unge og voksne som lider af OCD (3,5-7). Standard manualiseret kognitiv adfærdsterapi OCD indeholder terapielementerne psykoedukation, kognitiv træning og eksponering og responshindring (ERP). Til at vurdere effekten af de undersøgte behandlingsformer har arbejdsgruppen udvalgt centrale outcomes (udfald), som denne retningslinje fokuserer på. Ændringer i livskvalitet og social funktionsevne udgør kritiske outcomes i alle fokuserede spørgsmål. Derudover, indgår 30 % reduktion på OCD symptomer efter endt behandling eller ved opfølgning af patienterne efter en periode uden behandling (follow-up) et kritisk outcomes i syv ud af retningslinjens ni fokuserede spørgsmål. I de to fokuserede spørgsmål, som omhandler lægsbehandling med SSRI hos børn, unge og voksne (PICO 5 og 6) udgør frafald på grund af bivirkninger et kritisk outcome. Spørgsmålet om længde af SSRI behandling har ud over de ovennævnte kritiske outcomes også alvorlige medicinske bivirkninger, antal af patienter i remission og et mål for klinisk behandlingsrespons (CGI-I/CGI-S) som kritiske outcomes (PICO 9). Arbejdsgruppen ønskede også at undersøge effekten af psykoterapeutisk efterbehandling og internet-/computerbaseret KAT. Under formuleringen af nedslagspunkterne blev de to områder lagt sammen ét fokuseret spørgsmål (PICO 10): Bør børn, unge og voksne med OCD bydes efterbehandling i form af selvhjælpsinterventioner med internet- /computerbaseret KAT?. Spørgsmålet er efterfølgende trukket ud af retningslinjen, da det er blevet tydeligt for arbejdsgruppen, at det ikke er hensigtsmæssigt at samle de to spørgsmål i et, og det ikke er muligt at give en anbefaling på baggrund af det slede spørgsmål. Arbejdsgruppen vurderer dog stadig, at begge områder afspejler vigtige områder, som vil have gavn af at blive undersøgt nærmere i fremtiden. En uddybende beskrivelse af de fokuserede spørgsmål samt de valgte outcomes findes i bilag 6. De udformede anbefalinger i denne retningslinje er et resultat af konsensus i arbejdsgruppen. 10 / 73

11 0.5 Patientperspektivet Den for retningslinjen relevante patientforening, OCD-foreningen, har været repræsenteret i den nedsatte referencegruppe, og de har haft mulighed for at afgive høringssvar udkastet den færdige retningslinje. Se medlemmerne af referencegruppen i bilag 10(indsæt link). 0.6 Juridiske forhold Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt gængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse fælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. 11 / 73

12 1 Behandling af mild OCD 1.1 Fokuseret spørgsmål 1 Bør børn, unge og voksne med mild OCD bydes kognitiv adfærdsterapi af minimum 6 sessioners varighed? 1.2 Anbefaling Overvej at byde kognitiv adfærdsterapi af mindst 6 sessioners varighed børn, unge og voksne med mild OCD, da der er påvist en mulig effekt, og der er ingen kendte ulemper ved behandlingen ( ). 1.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Motivationen hos den enkelte patient bør overvejes og medinddrages i beslutningsprocessen om et behandlingsbud patienter med mild OCD. Således kan motivationen hos børn og unge ligge hos familien snarere end hos barnet selv. Dette er væsentligt at afdække, idet en manglende motivation hos patienten kan resultere i mindre behandlingseffekt og højt dropout. Tilbud om behandling bør ligeledes overvejes under hensyntagen, hvorvidt behandlingen kan passes ind i forhold patientens og familiens dagligliv, som fx skole og arbejde samt præferencer for behandlingsintensitet, som modereres af bl.a. motivation for behandlingen. 1.4 Baggrund for valg af spørgsmål KAT har effekt i behandling af børn, unge og voksne med moderat og svær OCD (3,5-7). Patienter med en mild grad af OCD (defineret som en C-YBOCS/Y- BOCS score mellem og/ eller CGI-S 2) bydes aktuelt ingen behandling. Der er behov for viden om, hvorvidt et behandlingsbud med KAT af mindst 6 sessioners varighed, inklusiv eksponering og responshindring (ERP), har en gavnlig effekt på OCD symptomerne hos børn, unge og voksne med mild OCD. 1.5 Litteratur Evidensgrundlaget består af to randomiserede kontrollerede forsøg (9,10) fra en opdateret litteratursøgning. Flow charts findes på sst.dk. (Indsæt link). 1.6 Gennemgang af evidensen Der er ikke identificeret studier, som kun omhandler personer med mild OCD. De to inkluderede studier har dog ikke ekskluderet personer med mild OCD fra deres population, hvorfor studierne indgår som indirekte evidens. Populationen var børn og unge mellem 10 og 18 år (N= 60) og voksne mellem 18 og 65 år (N=65) med OCD. I det ene studie havde populationen primært tvangstanker (obsessioner) (10). 12 / 73

13 Interventionen i det ene studie var KAT (inklusive ERP) i 12 sessioner henover 3 måneder (9). I det andet studie var interventionen individuel KAT bestående af en kort session og en efterfølgende intensiv behandlingssession over 12 timer (10). Begge studier sammenlignede med ingen behandling (venteliste kontrol). Der blev fundet klinisk relevant forskel på de kritiske outcomes 30 % reduktion på CY- BOCS/Y-BOCS symptomscore samt livskvalitet efter endt behandling fordel for behandling med KAT. Social funktionsevne, som ligeledes var et kritisk outcome, viste ved længste follow-up ingen klinisk relevant effekt, idet et ligt fald på 1,27 point i de anvendte skalaer af social funktionsevne ikke blev vurderet klinisk relevant (9,10). Der sås svarende effekt på de vigtige outcomes drop-out og ændringer af CY-BOCS/Y- BOCS fordel for behandling med KAT (9). Ændringen af CY-BOCS/Y-BOCS var 11,59 point på en skala fra 0-40 efter endt behandling (9,10). Den lige forskel i angstscore på 1,03 point på de anvendte skalaer i studierne, var ikke klinisk relevant. De andre vigtige outcomes (antallet af personer, der ved længste follow-up havde en CY- BOCS/Y-BOCS total score reduktion på mindst 30 %, en forbedring i CGI-S-score efter endt behandling og ved tidspunkt af studiernes længste follow-up) blev ikke afrapporteret i studierne. 1.7 Arbejdsgruppens overvejelser Kvaliteten af evidensen Balancen mellem gavnlige og skadelige effekter Kvaliteten af evidensen er samlet set meget lav. Evidensen viser klinisk relevante effekter i form af reduktion af OCD symptomer og øget livskvalitet ved behandling med KAT. Der er ingen klinisk relevant forskel på social funktionsevne. Her kom en mulig forebyggende effekt af behandlingen, da en tidlig behandlingsindsats formodes at forebygge en forværring af OCD symptomerne. Der er ikke rapporteret skadelige effekter ved behandlingen. Patientpræferencer Andre overvejelser Hos børn og unge ses i nogle fælde, at præference/motivation for behandling kun ligger hos familien og ikke hos barnet eller den unge selv. Behandlingen er tidskrævende og ofte inden for normal skole- eller arbejdstid, hvilket kan være problematisk i forhold fremmøde. Kun personer mellem 18 og 38 år kan i dag få skud behandling for en mild grad af OCD (8). 13 / 73

14 1.8 Rationale for anbefaling Der er i anbefalingen lagt vægt på den påviste gavnlige effekt i form af reduktion i OCD symptomer og øget livskvalitet, samt at der ikke er kendte skadevirkninger ved behandlingen. Det forventes, at de fleste personer med mild OCD vil tage imod bud om behandling, og at et sådant behandlingsbud på sigt vil kunne have en forbyggende effekt på en mulig forværring af OCD symptomerne. Anbefalingen er svag, da ingen af studierne udelukkende omhandlede en population med mild OCD, hvorfor den anvendte evidens er indirekte. Endvidere er det kun et af studierne, som undersøger behandling med KAT over mindst 6 sessioner (10). 1.9 Evidensprofil KAT sammenlignet med ingen behandling for børn, unge og voksne med mild OCD Population: Børn, unge og voksne med mild OCD (CY-BOCS/Y-BOCS score mellem eller CGI-S 3) Intervention: KAT Sammenligning: Ingen behandling Frafald (Dropout) Symptomscore (min 30 % reduktion i CY-BOCS) (min. 30% reduction CY- BOCS symptomscore) Symptomscore (min 30 % reduktion i CY-BOCS/Y- BOCS) (min. 30% reduction Y- BOCS/CY-BOCS symptomscore) (Længste follow-up (mindst 3 måneder)) CY-BOCS/Y-BOCS symptomscore Kommentarer Absolut effekt* (95 % CI) KA Familiebaseret Forskel T KAT 25 per 83 per 56 per (10 307) 611 per ( ) 69 per ( Flere per ( MD 11,59 (15,18 8,0 Outcomes (Tidspunkt for opgørelse af absolut effekt) Relativ effekt 95 % CI RR 0,44 (0,08 2,46) RR 7,33 (1,19 28,35) 60 (1) MEGET 60 (1) MEGET 125 (2) Antal deltagere (studier) Kvaliteten af evidensen (GRA- DE) Vigtigt outcome. Upræcist estimat: Indirekte patientgruppe Kritisk outcome. Indirekte patientgruppe 0 studier Vigtigt outcome. Ingen data på dette outcome Vigtigt outcome. Indirekte patientgruppe. Skala: CY- BOCS/Y- BOCS:0-40 (jo lavere jo bedre) 14 / 73

15 Klinisk Global Indtryk Sværhed CGI-S (Clinical Global Impressions Severity) Klinisk Global Indtryk Sværhed CGI-S (Clinical Global Impressions Severity)(længste follow-up, mindst 3 måneder) Social funktionsevne (Social functioning) (Længste follow-up) Livskvalitet: (Quality of Life) (Længste follow-up ) Angst (Anxiety) (ved behandlingsafstluning SMD 1,27 (2,2 0,33 ) Md 7,1 (3,3 flere 10,9 SMD 1,03 (1,41 0,65 ) 125 (2) MEGET 60 (1) MEGET 125 (2) 0 studier Vigtigt outcome. Ingen dat på dette outcome 0 studier Vigtigt outcome. Ingen dat på dette outcome Kritisk outcome. Studierne inkluderer også patienter med moderat svær OCD. Skala: COIS- C (0-99)/SAS-SR (jo lavere jo bedre) Kritisk outcome. Studierne inkluderer også patienter med moderat svær OCD. Skala: MANSA: 0-63 (jo lavere jo bedre) Vigtigt outcome: Studierne inkluderer også patienter med moderat svær OCD. Skala: BAI: 0-63/MASC (39-156) (jo lavere jo bedre) *Den absolutte effekt i kontrolgruppen er baseret på den lige effekt i de inkluderede studier, medmindre andet er angivet i kommentarfeltet. Den absolutte effekt i interventionsgruppen er baseret på den relative effekt og den absolutte risiko i kontrolgruppen. CI: Konfidensinterval; RR: Relativ risiko, MD: Gennemsnitlig forskel, SMD: Standardiserede lige forskelle GRADE evidensniveauer: Høj: Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt. Moderat: Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes. Lav: Vi har begrænset tro den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt Meget lav: Vi har meget ringe tro den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. 15 / 73

16 2 Familiebehandling børn og unge med OCD 2.1 Fokuseret spørgsmål 2 Bør børn og unge med OCD bydes manualiseret familiebaseret kognitiv adfærdsterapi eller manualiseret kognitiv adfærdsterapi? 2.2 Anbefaling Manualiseret familiebaseret kognitiv adfærdsterapi og manualiseret kognitiv adfærdsterapi kan begge overvejes behandling af børn og unge med OCD, idet der ikke er dokumenteret en forskel på behandlingsformernes effekt ( ). 2.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Ved behandlingen af børn og unge er det altid vigtigt at inddrage forældre og/eller omsorgspersoner med særlig tæt knytning barnet eller den unge, da familien kan være en værdifuld støtte i bedringsprocessen. Hvor meget, de pårørende skal inddrages i behandlingen, vil afhænge af alder, personlige præferencer hos barnet eller den unge og forældrene, familiedynamik samt samarbejdet mellem familie og behandler. Såfremt scoringen på familiepasning i OCD problematikken skønnes høj, er det en god idé at overveje at inddrage forældrene eller hele familien systematisk i behandlingen. Valget af behandlingsformat bør ske på baggrund af en individuel vurdering af både patienten og patientens familie. Familiebaseret terapi kan være designet ud fra flere forskellige terapeutisk retninger og indeholde forskellige elementer og foci for behandlingen. Der kan vælges forskellige manualer familiebaseret KAT, da forskellige KAT manualer OCD med et familiebaseret fokus kan have god effekt. Familien kan være en værdifuld støtte i bedringsprocessen. 2.4 Baggrund for valg af spørgsmål I behandlingen af børn og unge er familien vigtig og bør altid inddrages. Undersøgelser peger på, at familiens handlemønstre er medvirkende at fastholde OCD symptomer og OCD adfærd hos det enkelte barn eller den unge. Derfor skal familien inddrages direkte i terapien, således at barnet eller den unge ved de nære omsorgspersoners indsigt og hjælp har nemmere ved at bryde den kompulsive adfærd (11). Der mangler viden om, hvorvidt familiebaseret KAT med ekstensiv inddragelse af familien bidrager bedre behandlingsresultater for børn og unge med OCD end standard KAT, hvor familien indgår i mindre omfang. Ved familiebaseret KAT er hele familien i fokus for terapien, modsat standard KAT, hvor familien deltager i behandlingen, men hvor fokus for selve behandlingen er på barnet eller den unge alene. 16 / 73

17 2.5 Litteratur Evidensgrundlaget er ét randomiseret forsøg (12) fremsøgt via to systematiske review (13,14), suppleret med ét randomiseret forsøg (15) fra en opdateret litteratursøgning. Flow charts findes på sst.dk. (Indsæt link). 2.6 Gennemgang af evidensen Populationen i de to studier var børn og unge mellem 8 og 17 år (N=70). Interventionen bestod af op 18 sessioner KAT. I begge studier var der i interventionen fokus på en ekstensiv familieinddragelse. I det ene studie deltog familien således i alle sessioner (15), mens forældrene kun deltog i de sidste 60 minutter af hver 90 minutters session i det andet studie (12). I begge studier var der i behandlingsmanualen et fokus på at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i familien. Kontrolarmen i studierne bestod af standard KAT, hvor familien deltog i tre sessioner (session 1,7 og sidste session) (15), eller i den sidste del af hver session (12). Uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i familien blev ikke adresseret i disse behandlingsmanualer. I forhold det kritiske outcome social funktionsevne udelukker resultatet ikke en klinisk relevant forskel efter behandling med familiebaseret KAT. Der blev ikke fundet klinisk relevant forskel på de andre kritiske outcomes, livskvalitet og antal af patienter med en mindst 30 % reduktion på CY-BOCS. I forhold de vigtige outcomes kan det ikke udelukkes, at familiepasning (FAS) forbedres og flere patienter kommer i remission ( 9 CY-BOCS) efter endt behandling med familiebaseret KAT. Drop-out efter endt behandling var højere ved familiebaseret KAT. 2.7 Arbejdsgruppens overvejelser Kvaliteten af evidensen Balancen mellem gavnlige og skadelige effekter Kvaliteten af evidensen er meget lav. Resultaterne vedr. social funktionsevne, familiepasning og remission udelukker ikke en klinisk relevant effekt af familiebaseret KAT i forhold. Der er ingen kendte skadevirkninger ved familiebaseret KAT. Der er drop-out ved begge behandlinger, dog større patient drop out ved familiebaseret KAT. Patientpræferencer Nogle børn og familier vil vælge behandlingen med et familiebaseret fokus, mens andre, måske i særdeleshed unge, ikke vil ønske en behandling med en speciel familiebaseret fokus. Den unges modenhed og afhængighed af familien formodes at være afgørende for præferencen 17 / 73

18 2.8 Rationale for anbefaling Der er i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at der ikke er fundet en klinisk relevant forskel i effekten mellem familiebaseret KAT og standard KAT behandling børn og unge med OCD. Dog kan en fordel ved behandling med et familiebaseret fokus i KAT ikke udelukkes. Der er ingen kendte skadevirkninger ved de to behandlingsmetoder. Det må formodes, at patienter kan have forskellige præferencer i forhold familieinddragelse. Anbefalingen er meget svag, da der ud fra evidensen ikke blev fundet klinisk relevante forskelle fordel for behandlingerne, der kun indgik to studier i evidensgrundlaget og det kritiske outcome livskvalitet ikke blev besvaret. 2.9 Evidensprofil Familiebaseret KAT sammenlignet med KAT for børn og unge med OCD Population: Børn og unge med OCD Intervention: Familiebaseret KAT Sammenligning: KAT Outcomes (Tidspunkt for opgørelse af absolut effekt) Frafald (Dropout) Symptomscore (min 30 % reduktion i CY-BOCS) (min. 30% reduction CY-BOCS symptomscore) Symptomscore (min 30 % reduktion i CY- BOCS/Y-BOCS) (min. 30% reduction Y-BOCS/CY- BOCS symptomscore) (Længste follow-up (mindst 3 måneder)) Remission Symptomscore (CY- BOCS: 9) CY-BOCS symptomscore (Ved behandlings- Kvaliteten af evidensen (GRA- DE) Absolut effekt* (95 % CI) KAT Familiebaseret KAT 57 per 371 per 560 per 200 per gennem- snit 114 per (22 567) 480 per ( ) 600 per ( ) 500 per ( ) Forskel 40 Flere per ( Flere per ( flere per ( flere per ( MD 2,01 (6,59 Relativ effekt 95 % CI RR 2.0 (0,4 9,95) RR 1,29 (0,67 2,49) RR 1,07 (0,67 1,72) RR 2,5 (0,63 10,0) Antal deltagere (studier) 70 (2) 70 (2) 50 (1) 20 (1) 70 (2) HØJ Kommentarer Vigtigt outcome. Upræcist effektmål: KI udelukker ikke relevant forskel Kritisk outcome. Rapporteret som 10 point fald i CY- BOCS/YBOCS Vigtigt outcome. Rapporteret som 10 points fald i CY- BOCS/YBOCS Vigtigt outcome. KI udelukker ikke en klinisk relevant forskel Vigtigt outcome. 18 / 73

19 afslutning) Family Accommodation Scale (FAS) (Længste follow up) Livskvalitet: (Quality of Life) (Længste follow-up ) Social funktionsevne (Social functioning) (Længste followup) 2,57 MD 6,0 (14,19 2,19 MD 5.34 (1,46 12,14 16 (1) 16 (1) 0 studier Skala: CY- BOCS: 0-40 (jo lavere jo bedre) Kritisk outcome. KI udelukker ikke en klinisk relevant forskel Skala: FAS (0-52) (jo lavere jo bedre) Kritisk outcome.ki udelukker ikke en klinisk relevant forskel. Skala: CGAS (jo højere jo bedre) Kritisk outcome. Ingen data på dette outcome. *Den absolutte effekt i kontrolgruppen er baseret på den lige effekt i de inkluderede studier, medmindre andet er angivet i kommentarfeltet. Den absolutte effekt i interventionsgruppen er baseret på den relative effekt og den absolutte risiko i kontrolgruppen. CI: Konfidensinterval; RR: Relativ risiko, MD: Gennemsnitlig forskel, SMD: Standardiserede lige forskelle GRADE evidensniveauer: Høj: Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt. Moderat: Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes. Lav: Vi har begrænset tro den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt Meget lav: Vi har meget ringe tro den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. 19 / 73

20 3 Kognitiv adfærdsterapi individuelt eller i gruppe 3.1 Fokuseret spørgsmål 3 Bør børn, unge og voksne med OCD bydes individuel kognitiv adfærdsterapi eller kognitiv adfærdsterapi i gruppe? 3.2 Anbefaling Overvej at byde voksne med OCD kognitiv adfærdsterapi individuelt eller i gruppe, da der ikke er dokumenteret klinisk relevante forskelle ( ). Det er god praksis at være bageholdende med at byde gruppebehandling børn og unge med OCD, da der ikke foreligger evidens og dansksprogede manualer herfor. 3.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Typen af OCD-symptomer og eventuel komorbiditet spiller en væsentlig rolle i vurderingen af, om en patient vil kunne profitere af et gruppebud. Derudover, hvis andre problematikker (ofte personlige eller intime emner) dukker op i løbet af terapiforløbet, kan det være svært at håndtere disse problematikker i gruppen og et individuelt forløb foretrækkes af patienten. De to behandlingsformer kan med fordel kombineres, hvor nogle sessioner afholdes i gruppe og andre i individuelformat, da nogle symptomer eller problematikker kan være mere egnet enten individuel eller gruppeformat. Der er ingen kendt dansksproget behandlingsmanual for KAT i gruppeformat børn og unge, hvorfor en kvalificeret behandlingsmanual ikke kan bydes. Valget af behandlingsformat hos børn, unge og voksne med OCD bør ske på grundlag af en individuel vurdering af den enkelte patients behov og ressourcer. 3.4 Baggrund for valg af spørgsmål Tidligere studier har vist effekt af både individuel KAT behandling og KAT behandling i gruppe (16). Begge former for behandling bydes i Danmark, men er ofte afhængigt af behandlingssted. Der er behov for at afklare, om den ene behandlingsform er at foretrække frem for den anden behandling af både børn, unge og voksne med OCD. 3.5 Litteratur Evidensgrundlaget er tre randomiserede kontrollerede studier (17-19). Ét studie (17) er fra et systematisk review (16), mens de sidste to er fra den opdateret litteratursøgning (20,21). Flow charts findes på sst.dk (Indsæt link). 20 / 73

21 3.6 Gennemgang af evidensen Populationen var voksne over 17 år med OCD (N=168). Interventionen i alle tre studier bestod af KAT behandling i gruppe mod individuel KAT behandling voksne med OCD. Antallet af sessioner varierede mellem sessioner. Der blev fundet en klinisk relevant forskel på det kritiske outcome, andelen af patienter med en 30 % reduktion på Y-BOCS efter endt behandling, fordel for gruppeformat (16,17). Der sås ikke svarende klinisk relevant effekt ved længste follow-up, som var et vigtigt outcome. Omvendt blev der fundet en klinisk relevant forskel på det kritiske outcome livskvalitet (17), fordel for individuel KAT. Der var ingen klinisk relevante forskelle i det kritiske outcome social funktionsevne (17). I forhold de vigtige outcomes var der højere drop-out ved KAT behandling i individuelt format. Der var ingen klinisk relevant forskel på de andre outcomes. Ingen studier inkluderede patienter under 18 år. Det vurderes, at evidensen på voksenområdet ikke direkte kan overføres børn og unge, da behandling med børn og unge altid vil involvere familien, hvilket gør gruppeformatet vanskeligere. Kvaliteten af evidens blev nedgraderet som følge af indirekte evidens. 3.7 Arbejdsgruppens overvejelser Kvaliteten af evidensen Balancen mellem gavnlige og skadelige effekter Kvaliteten af evidensen er samlet set lav. Der er fundet en klinisk relevant forskel efter endt behandling fordel for gruppebehandling i form af en reduktion af OCD symptomer målt på Y-BOCS score. Ved længste follow-up var denne forskel imidlertid ikke længere klinisk relevant. Der var højere drop out ved individuel KAT. Der er fundet en klinisk relevant forskel fordel for individuel KAT på livskvalitet. Der er ingen kendte bivirkninger ved de to behandlingsmetoder. Patientpræferencer Nogle patienter vil værdsætte muligheden for at tale med andre patienter med samme problemslinger. Andre patienter foretrækker fleksibiliteten i individuel behandling, kan have svært ved at indgå konstruktivt i en gruppe eller vil foretrække et individuelt forløb grundet intime eller personlige emner som er nemmere at arbejde i et individuelt forløb. 21 / 73

22 Andre overvejelser Gruppebehandling kan muligvis have en økonomisk fordel for behandlingsstedet, men dette bør ikke have indflydelse påvalget af den rette behandling den enkelte patient. Drop-out har andre konsekvenser i gruppebehandling, da hele gruppeprocessen og de enkelte gruppemedlemmers forløb påvirkes. 3.8 Rationale for anbefaling Der er i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at begge behandlingsformer giver positive resultater og ikke bliver vurderet at have skadevirkninger. Anbefalingen er svag for begge behandlingsformer i forhold behandling af voksne med OCD, da hverken evidensen eller patientpræferencer er entydige i forhold den ene eller den anden behandlingsform. I forhold børn og unge gives en god praksis anbefaling imod gruppebehandling, da ingen af de inkluderede studier omhandler børn og unge, og der ikke er dansksprogede behandlingsmanualer for behandlingen med KAT i gruppe børn og unge. 3.9 Evidensprofil KAT behandling i gruppe sammenlignet med individuel KAT behandling for børn, unge og voksne med OCD Population: Børn, unge og voksne med OCD Intervention: gruppe KAT Sammenligning: individuelt KAT Frafald (Dropout) Symptomscore (min 30 % reduktion i CY-BOCS/Y- BOCS) (min. 30 % reduction CY- BOCS/Y-BOCS symptomscore) Symptomscore (min 30 % reduktion i Absolut effekt* (95 % CI) Kommentarer individuelt KAT 221 per 149 per 169 per gruppe KAT 113 per (55 229) 251 per ( ) 196 per Forskel 108 per ( flere per ( flere per Outcomes (Tidspunkt for opgørelse af absolut effekt) Relativ effekt 95 % CI RR 0,51 (0,25 1,04) RR 1,68 (0,84 3,38) RR 1, (3) HØJ 139 (2) HØJ 124 (2) Antal deltagere (studier) Kvaliteten af evidensen (GRA- DE) Vigtigt outcome. Kritisk outcome. Vigtigt outcome. 22 / 73

23 CY-BOCS/Y- BOCS) (min. 30 % reduction CY- BOCS/Y-BOCS symptomscore) (Længste follow-up (mindst 3 mdr)) Remission (CY- BOCS/Y-BOCS 9) Symptomscore (CY- BOCS/Y-BOCS) Social funktionsevne (Social functioning) (Længste follow-up ) Livskvalitet: (Quality of Life) (Længste follow-up ) (92 410) Angst Depression ( MD 1,09 (1, MD 5,8 (14,33 2,73 MD 9,4 (24,11 5,31 SMD 0,1 (0,24 0,45 SMD 0,04 (0,26 0,35 (0,55 to 2,43) HØJ 0 studier Vigtigt outcome. Ingen data 168 (3) HØJ 31 (1) 31 (1) 127 (2) HØJ 164 (3) HØJ Vigtigt outcome. Skala: CY- BOCS/Y- BOCS (0-40) (jo lavere jo bedre) Kritisk outcome. Kun 1 studie Skala: GAF (1-100) (jo højere jo bedre) Kritisk outcome. Kun 1 studie Skala: Q- LES-Q (14 70) (jo højere jo bedre) Vigtigt outcome. Skala: BAI (0-63)/HAM- A (0-56) (jo lavere jo bedre) Vigtigt outcome. Skala: BDI (0-63)/ HAM-D (0-54)/ (jo lavere jo bedre) *Den absolutte effekt i kontrolgruppen er baseret på den lige effekt i de inkluderede studier, medmindre andet er angivet i kommentarfeltet. Den absolutte effekt i interventionsgruppen er baseret på den relative effekt og den absolutte risiko i kontrolgruppen. CI: Konfidensinterval; RR: Relativ risiko, MD: Gennemsnitlig forskel, SMD: Standardiserede lige forskelle GRADE evidensniveauer: Høj: Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt. Moderat: Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes. Lav: Vi har begrænset tro den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt Meget lav: Vi har meget ringe tro den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. 23 / 73

24 4 Tredjebølge Kognitiv Adfærdsterapi 4.1 Fokuseret spørgsmål 4. Bør børn, unge og voksne med OCD bydes standard kognitiv adfærdsterapi eller tredjebølge kognitiv terapi? 4.2 Anbefaling Anvend kun tredjebølge kognitiv terapi frem for standard kognitiv adfærdsterapi efter nøje overvejelse behandling af børn, unge og voksne med OCD, da effekten er usikker ( ). 4.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Hvis der er et stærkt patientønske, og der indgår ERP, kan tredjebølge overvejes (evt. under nøje opfølgning i forhold effekt) 4.4 Baggrund for valg af spørgsmål KAT er førstevalg som psykoterapiretning personer med OCD. De senere år er der kommet flere nye psykoterapeutiske behandlingsbud. Metakognitiv terapi (herfra MCT), mindfulness baseret kognitiv terapi og acceptance and commitment terapi (herfra ACT) repræsenterer nogle af de behandlingsformer, som under en samlebetegnelse kaldes tredjebølge KAT. Tredjebølge KAT bydes i primærsektoren bl.a. behandling af voksne med andre angstlidelser end OCD og behandling af depression. Behandling med ACT og MCT har vist sig at være effektiv behandlingen af voksne med OCD sammenlignet med ingen behandling (22,23). Det fokuserede spørgsmål skal afklare, om tredjebølge KAT er ligeså effektiv behandling af børn, unge og voksne som standard KAT 4.5 Litteratur Evidensgrundlaget udgøres af ét randomiseret forsøg (24) fra den opdaterende litteratursøgning. Flow charts findes på sst.dk.(indsæt link). 4.6 Gennemgang af evidensen Populationen var børn og unge mellem 8 og 17 år (N=10). Interventionen var op 20 ugentlige sessioner med enten manualiseret metakognitiv terapi eller ERP. Da ERP er en vigtig komponent i standard KAT patienter med OCD, men ikke er identisk med KAT, indgår dette studie som indirekte evidens. Ved endt behandling oplevede alle patienter i begge grupper en 30 % reduktion i CY- BOCS score, hvilket var et kritisk outcome. Disse fund blev bibeholdt ved follow-up efter to år. Der blev ikke fundet evidens for de to kritiske outcomes social funktionsevne og livskvalitet. I forhold de vigtige outcomes ændring på CY-BOCS/ Y-BOCS, en 30 % reduktion på CY-BOCS/Y-BOCS og forbedring af depression kan en klinisk relevant forskel fordel for ERP ikke udelukkes. 24 / 73

25 4.7 Arbejdsgruppens overvejelser Kvaliteten af evidensen Balancen mellem gavnlige og skadelige effekter Kvaliteten af evidensen er meget lav. Det er vanskeligt ud fra det lille evidensgrundlag (N=10) at sige noget definitivt om effekten af tredjebølge behandlingen, da der ses en reduktion i OCD symptomer både ved behandling med ERP og ved behandling med metakognitiv terapi. Der er ingen kendte skadevirkninger ved begge behandlingsformer. Patientpræferencer Der kan, hos den enkelte patient, være individuelle præferencer for et andet terapeutisk behandlingsbud end KAT. 4.8 Rationale for anbefaling Der er i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at der ikke er forskel i effekten mellem de to terapiretninger. Anbefalingen er svag imod tredjebølge KAT, da der kun indgår 10 patienter i evidensgrundlaget, og kvaliteten af evidensen for tredjebølge behandlingen er svag. 4.9 Evidensprofil KAT sammenlignet med tredjebølge KAT for børn, unge og voksne med OCD, som har indikation for KAT Population: Børn, unge og voksne med OCD Intervention: KAT Sammenligning: Tredjebølge KAT Outcomes (Tidspunkt for opgørelse af absolut effekt) Symptomscore (min 30 % reduktion i CY-BOCS/Y- BOCS) (min. 30 % reduction CY- BOCS/Y-BOCS symptomscore) Symptomscore min 30 % reduktion i CY-BOCS/Y-BOCS (min. 30 % reduction CY-BOCS/Y-BOCS symptomscore) (Længste follow-up (mindst 3 mdr) Kommentarer Absolut effekt* (95 % CI) Tredjebølge KAT Forrapi teskel per per per (710 to 1410) per ( ) 0 per ( per ( Relativ effekt 95 % CI RR 1,0 (0,71 1,41) RR 1,0 (0,68 1,46) 10 (1) MEGET 9 (1) MEGET Antal deltagere (studier) Kvaliteten af evidensen (GRA- DE) Kritisk outcome. KI udelukker ikke en relevant forskel. Kun et studie. Ingen studier med voksne. Vigtigt outcome. KI udelukker ikke en relevant forskel. Kun et studie. Ingen studier med 25 / 73

26 Social funktionsevne (Social functioning) (Længste follow-up) Livskvalitet: (Quality of Life) (Længste follow-up ) Angst Symptomscore (CY-BOCS/Y- BOCS) Depression MD 5,0 (12,53 2,53 MD 3,0 (62,23 56,23 voksne. 10 (1) Vigtigt outcome. KI MEGET udelukker ikke en relevant forskel. Kun et studie. Ingen studier med voksne. 0 studier Kritisk outcome. Ingen data på dette outcome 0 studier Kritisk outcome. Ingen data på dette outcome 0 studier Vigtigt outcome. Ingen data på dette outcome 10 (1) MEGET Vigtigt outcome.ki udelukker ikke en relevant forskel. Kun et studie. Ingen studier med voksne. Skala: BDI- II (0-63)(jo lavere jo bedre) *Den absolutte effekt i kontrolgruppen er baseret på den lige effekt i de inkluderede studier, medmindre andet er angivet i kommentarfeltet. Den absolutte effekt i interventionsgruppen er baseret på den relative effekt og den absolutte risiko i kontrolgruppen. CI: Konfidensinterval; RR: Relativ risiko, MD: Gennemsnitlig forskel, SMD: Standardiserede lige forskelle GRADE evidensniveauer: Høj: Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt. Moderat: Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes. Lav: Vi har begrænset tro den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt Meget lav: Vi har meget ringe tro den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. 26 / 73

27 5. Førstevalgsbehandling af børn og unge med moderat svær OCD 5.1 Fokuseret spørgsmål 5 Bør børn og unge med moderat svær OCD bydes kognitiv adfærdsterapi eller en kombinationsbehandling bestående af kognitiv adfærdsterapi og selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) som førstevalgsbehandling? 5.2 Anbefaling Anvend ikke selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) som læg behandling med kognitiv adfærdsterapi som førstevalgsbehandling børn og unge med moderat svær OCD, da der ikke er fundet dokumenteret effekt, og der er kendte bivirkninger forbundet med SSRI ( ). 5.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Behandling med SSRI som læg KAT kan overvejes, hvis KAT ikke har effekt efter minimum 24 sessioner Børn og unge med moderat svær OCD, som sættes i behandling med et SSRI-præparat, bør monitoreres tæt, da denne behandling kan øge risikoen for selvmordstanker og selvmordsrelateret adfærd. 5.4 Baggrund for valg af spørgsmål Dette spørgsmål retter sig mod førstevalget behandling af børn og unge med moderat svær OCD. Eksisterende guidelines anbefaler KAT som førstevalgsbehandling børn og unge med OCD frem for antidepressiva (3,25), men ofte kombineres disse som førstevalg. Ved ringe behandlingsresultater anbefaler disse guidelines at behandle med et antidepressiva som læg KAT (3,4,25). Der er behov for et overblik over evidensen på området, således at brugen af SSRIpræparater kan passes den foreliggende viden på området. Fokus er på behandlingsforløbet, der strækker sig ud over psykoedukation. Således skal KAT forløbet være på mindst 10 sessioner. Der medtages udelukkende studier, som har anvendt SSRI præparater, der er de mest anvendte medikamentel behandling af børn og unge med OCD i Danmark. Tricykliske antidepressiva vurderes ikke anvendt behandling af børn og unge med OCD i Danmark, grundet øget risiko for bivirkninger, hvorfor dette fokuserede spørgsmål alene fokuserer på kombinationsbehandlingen med SSRI. 5.5 Litteratur Evidensgrundlaget består af ét randomiseret forsøg (26), som indgår i tre systematiske reviews (6,27,28), suppleret med ét randomiseret forsøg fra den opdaterede søgning (29). Flow charts findes på sst.dk. (Indsæt link). 27 / 73

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD) 2016 National Klinisk Retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Fokuserede spørgsmål [NKR 28 OCD] [Version V1, 16. november 2015] Indhold

Fokuserede spørgsmål [NKR 28 OCD] [Version V1, 16. november 2015] Indhold Fokuserede spørgsmål [NKR 28 OCD] [Version V1, 16. november 2015] Indhold PICO 1: Bør børn, unge og voksne med mild OCD tilbydes kognitiv adfærdsterapi af minimum 6 sessioners varighed? 2 PICO 2: Bør børn

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen Publiceringsinformation v6.0 published on 15.05.2017 Sundhedsstyrelsen 1 of 79 klinisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har modtaget ni høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter, listet i indkommen rækkefølge:

Sundhedsstyrelsen har modtaget ni høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter, listet i indkommen rækkefølge: NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af obsessivkompulsiv tilstand (OCD) Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af OCD, som led

Læs mere

Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Non-farmakologisk behandling af unipolar depression Non-farmakologisk behandling af unipolar depression Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs mere på enhedforkvalitet.dk

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

af moderat og svær bulimi

af moderat og svær bulimi National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Titel. Undertitel (evt.)

Titel. Undertitel (evt.) Titel Undertitel (evt.) Titel (præcis samme som forside) Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING 2017 Tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI) 2016 National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig

Læs mere

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling 0 Tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Læs mere

af alkoholafhængighed

af alkoholafhængighed National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

National klinisk retningslinje. for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

National klinisk retningslinje. for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE Quick guide Det er god praksis at anvende en standardiseret rating scale som led i den diagnostiske udredning for ADHD

Læs mere

2 / 57. Titel Psoriasis. Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

2 / 57. Titel Psoriasis. Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. National klinisk retningslinje for Psoriasis Titel Psoriasis Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL:

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet National Klinisk Retningslinje for behandlingen af moderat og svær bulimia nervosa. Mosekjær Madsen, Alice; Kaae, Anne-Dorthe; Nielsen, Dorte; Caspersen, Jesper; Kjølbye, Morten; Treufeldt,

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HOFTEARTROSE IKKE-KIRURGISK BEHANDLING OG GEN OPTRÆNING EFTER TOTAL HOFTEALLOPLASTIK

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HOFTEARTROSE IKKE-KIRURGISK BEHANDLING OG GEN OPTRÆNING EFTER TOTAL HOFTEALLOPLASTIK NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HOFTEARTROSE IKKE-KIRURGISK BEHANDLING OG GEN OPTRÆNING EFTER TOTAL HOFTEALLOPLASTIK 2016 National klinisk retningslinje for hofteartrose -kirurgisk behandling og genoptræning

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR PSORIASIS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR PSORIASIS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR PSORIASIS 2016 Titel National klinisk retningslinje for Psoriasis Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR NON- FARMAKOLOGISK BEHAND- LING AF ASTMA HOS BØRN OG UNGE

NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR NON- FARMAKOLOGISK BEHAND- LING AF ASTMA HOS BØRN OG UNGE NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR NON- FARMAKOLOGISK BEHAND- LING AF ASTMA HOS BØRN OG UNGE National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Rapportskabelon for. Nationale Kliniske Retningslinjer

Rapportskabelon for. Nationale Kliniske Retningslinjer Rapportskabelon for Nationale Kliniske Retningslinjer Tekst skrevet med kursiv er standardtekst, som er identisk i alle retningslinjerne. Forside (1 s.) NKR titel NKR nummer Udgivelsesdato Dato for ikrafttrædelse

Læs mere

National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder

National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi.

Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi. Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi. Indhold 1. Hvad er en KKR? 2. Hvordan skal en KKR udarbejdes? 3. Årshjul for udarbejdelse

Læs mere

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression National klinisk retningsline for non-farmakologisk behandling af unipolar depression Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE 2016 National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 1 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE Quick guide Anvend ikke rutinemæssigt screeningsredskaber til identifikation af mulig borderline

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Formulering af anbefalinger

Formulering af anbefalinger KLINISKE RETNINGSLINJER KRÆFT Vejledning Formulering af anbefalinger Version 1.1 0 Hvem Anbefalingen formuleres af den enkelte DMCG/retningslinjegruppe, evt. med sparring fra kvalitetskonsulent i Retningslinjesekretariatet.

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

HOFTEARTROSE Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning. efter total hoftealloploastik

HOFTEARTROSE Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning. efter total hoftealloploastik HOFTEARTROSE Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloploastik Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor.

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Behandling af nyopståede lænderygsmerter. Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S

Behandling af nyopståede lænderygsmerter. Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S Behandling af nyopståede lænderygsmerter Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S www.enhedforkvalitet.dk Om Enhed for Kvalitet Enhed for kvalitet har som formål at understøtte og koordinere

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder

Urininkontinens hos kvinder Urininkontinens hos kvinder Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer er der angivet symboler, som indikerer styrken af anbefalingerne.

Læs mere

Behandling af lumbal spinalstenose

Behandling af lumbal spinalstenose Behandling af lumbal spinalstenose Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs mere på enhedforkvalitet.dk Anbefalinger

Læs mere

Ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning. (cervikal radikulopati)

Ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning. (cervikal radikulopati) Ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken (cervikal radikulopati) Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S www.enhedforkvalitet.dk Om Enhed for Kvalitet Enhed for kvalitet

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

National klinisk retningslinje for. farmakologisk behandling af bipolar lidelse. supplerende vedligeholdelsesbehandling

National klinisk retningslinje for. farmakologisk behandling af bipolar lidelse. supplerende vedligeholdelsesbehandling National klinisk retningslinje for farmakologisk behandling af bipolar lidelse supplerende vedligeholdelsesbehandling efter depression 2014 National klinisk retningslinje for farmakologisk behandling af

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Dysfagi NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - Opsporing, - Udredning - Udvalgte indsatser DSKE3105@outlook.dk outlook Forkerte datoer Forkerte e-mail forsinket

Læs mere

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati)

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati) Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati) Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor.

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) 2015 National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

National klinisk retningslinje for svær bulimi blandt unge

National klinisk retningslinje for svær bulimi blandt unge National klinisk retningslinje for svær bulimi blandt unge Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2015 Publiceringsinformation v1.1 published on 02.02.2016 Sundhedsstyrelsen 1 of 73 National klinisk retningslinje

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Kontaktperson Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S nkrsekretariat@sst.dk +4572227400 Sponsorer / Finansiering Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅEDE USPECIFIKKE NAKKESMERTER

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅEDE USPECIFIKKE NAKKESMERTER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅEDE USPECIFIKKE NAKKESMERTER 2016 National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse - med fokus på kombinationsbehandling National klinisk retningslinje for medicinsk vedligeholdelsesbehandling

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2015 Publiceringsinformation v3.0 published on 06.02.2017 Sundhedsstyrelsen 1 of 82 klinisk retningslinje

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Øvre dysfagi. opsporing, udredning og udvalgte indsatser. Pixi-udgave Øvre pi

Øvre dysfagi. opsporing, udredning og udvalgte indsatser. Pixi-udgave Øvre pi Øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Pixi-udgave Øvre pi Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs

Læs mere

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S www.enhedforkvalitet.dk Anbefalinger og evidens: En forklaring

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET 2016 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Rehabilitering af patienter med prostatakræft

Rehabilitering af patienter med prostatakræft Rehabilitering af patienter med prostatakræft Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs mere på enhedforkvalitet.dk Anbefalinger

Læs mere

Forfatter År Studietype Studiets kvalitet Befolkningstype Intervention Resultater Kommentarer

Forfatter År Studietype Studiets kvalitet Befolkningstype Intervention Resultater Kommentarer Bilag 9. Evidenstabeller over inkluderede studier med forebyggelse af sorgreaktioner hos voksne og ældre pårørende til en nærtstående person hvor kurativ behandling ikke er mulig Kissane et al. 2006 RCT

Læs mere

Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger

Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne.

Læs mere

Ergo 15 Den 11. november 2015

Ergo 15 Den 11. november 2015 Parallelsession: National klinisk retningslinje på børneområdet og evidensbaseret praksis Ergo 15 Den 11. november 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. Rehabiliteringsafdelingen, Odense

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

og behandling af ADHD hos voksne - med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet

og behandling af ADHD hos voksne - med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne - med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet National klinisk retningslinje

Læs mere

I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest

I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest Hvad er OCD? (Obsessiv-Kompulsiv tilstand) Tilstedeværelse af tilbagevendende

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ANOREXIA NERVOSA

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ANOREXIA NERVOSA NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ANOREXIA NERVOSA 2016 National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

Behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne Behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs mere på enhedforkvalitet.dk

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FJERNELSE AF MANDLER (TONSILLEKTOMI)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FJERNELSE AF MANDLER (TONSILLEKTOMI) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FJERNELSE AF MANDLER (TONSILLEKTOMI) 2016 National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

De nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af samtidig alkohola5hængighed og psykisk lidelse

De nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af samtidig alkohola5hængighed og psykisk lidelse De nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af samtidig alkohola5hængighed og psykisk lidelse Cand.psych. og Ph.D.studerende Pernille Pinderup Min baggrund Cand.psych. ved Aarhus Universitet,

Læs mere

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Overblik Kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Konkret

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Revision af Kliniske Retningslinjer

Revision af Kliniske Retningslinjer Revision af Kliniske Retningslinjer Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Gruppe X X X X X X X X X X X NY Indledende arbejdspapir Rygeophør ved lungekræft Ansvarlig Anders Løkke på vegne af DLCG Formål At sikre

Læs mere

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Det samlede udrednings og behandlingsforløb er af 69 måneders varighed, evt. med

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere