Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner"

Transkript

1 Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner

2 Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge styringer er fra fabrikken sat op til at kører med 2 NTC følere Hvis man kun ønsker at anvende en føler sættes parameteren d0 til 2. PJEZC00000 køl og frost Vigtigt! Begge styringer er fra fabrikken sat op til at kører med 2 NTC følere Hvis man kun ønsker at anvende en føler sættes parameteren d0 til 2. 1

3 Alarmer LED blinker Aktiveringen af pågældende funktion er forsinket via en timer og afventer en ekstern signal eller kan ikke sættes i gang på grund af en funktion der allerede er i gang, for eks. hvis der køres konstant drift og der kaldes for en afrimning, kan afrimningen ikke sættes i gang før konstant driften afsluttes, og den pågældende LED (afrimning) blinker på displayet. EO lyser konstant eller blinker Fejl på kontrol føler: Føleren fungerer ikke: føler signalet er afbrudt eller kortsluttet; Føleren er ikke kompatibel med kontrolenheden. Alarm signal EO lyser konstant, hvis det er den eneste aktive alarm (temperatur værdien vises ikke), hvorimod den blinker, hvis der er andre aktive alarmer, eller hvis føler nr. 2 vises på displayet. E1 blinker Føler på fordamperen eller føler for madvarer konservering defekt: Føleren fungerer ikke: føler signal er afbrudt eller kortsluttet; Føleren er ikke kompatibel med kontrolenheden. IA blinker Alarmen for multifunktion digital indgang sættes straks i gang eller er forsinket: Kontroller multifunktion indgang og parametrene A4 og A7. dor blinker Alarm for åbnet dør Kontroller multifunktion indgang og parametrene A4 og A7. LO blinker Alarm for lav temperatur. Føleren måler en temperatur der er lavere end setpunktet, og temperaturen er højere end den indstillet på parameter AL : Kontroller parametrene AL, Ad og A0. Alarmen nulstilles automatisk når temperaturen igen er mellem de indstillede grænser (se parameter AL ). HI blinker Alarm for høj temperatur. Føleren måler en temperatur der er højere end setpunktet, og temperaturen er højere end den indstillet på parameter AH : Kontroller parametrene AH, Ad og A0. Alarmen nulstilles automatisk når temperaturen igen er mellem de indstillede grænser (se parameter AH ). EE vises på displayet under driften eller når enheden tændes Arbejdsparameter fejl. Se Data fejl. EF vises på displayet under driften eller når enheden tændes Arbejdsparameter fejl. Se Data fejl. Ed blinker Varigheden på den sidste afrimning var for lang (udover den indstillede afrimning slut setpunkt). Kontroller parametrene dt, dp og d4. Kontroller afrimningens virkningsgrad. Meddelelsen forsvinder når den næste afrimning afsluttes korrekte. df blinker Afrimning i gang. Dette er ikke en alarm signal, men en besked om, at enheden kører en afrimning. Vises kun hvis d6 = 0. cht blinker For-alarm for snavset kondenser. Kontroller parametrene A4, Ac, AE2 og Acd. CHt blinker Alarm for snavset kondenser. Kontroller parametrene A4, Ac, AE2 og Acd. EtC blinker Fejl på intern ur. 2

4 PS Hvordan får man adgang til parametrene i styringen? Fremgangsmåde - Hold Sel knappen inden i mere end 5 sekunder indtil PS fremkommer. - Tryk en gang på Sel. 00 fremkommer i displayet - Brug pilene til værdien 22 fremkommer i displayet - Tryk en gang på sel kanppen Nu kan der ændres i parametrene Når de ændrede værdier skal gemmes Hold sel knappen inde i mere end 3 sekunder og de nye værdier er gemt. O /2 Hvor hurtigt skal føleren regerer på temperaturændringer? /2 = 1 meget langsom reaktion /2 = 2 langsom rektion. /2 = 3 hurtig /2 = 4 meget hurtig /4 Hvilken temperatur skal vises i displayet? /4 = 1 temperaturen i displayet er rum føleren /4 = 2 temperaturen i displayet er afrimningsføleren /5 Skal temperaturen vises i grader Celsius eller Farenheit? /5 = 0 temperaturen vises i grader celsius /5 = 1 temperaturen vises i Farenheit 0 ( o C) 1 ( o F) - 0 /6 Skal temperaturvisningen indeholde decimal? /6 = 0 der vises ingen decimaler /6 = 1 der vises en decimal /C1 Kalibrering af føler 1. (klemme 8 og 9). Max offset i + 12,7 grader Max offset i 12,7 grader ,7 ( o C/ o F) 0 /C2 Kalibrering af føler 2. (Klemme 9 og 10). Max offset i + 12,7 grader Max offset i 12,7 grader ,7 ( o C/ o F) 0 /C3 Kalibrering af føler 3. (klemme 10 og 11). Max offset i + 12,7 grader Max offset i 12,7 grader ,7 ( o C/ o F) 0 St Hvilken temperatur skal styringen arbejde herimod? Setpunkt? Sådan ændres setpunktet - Tryk på set i 1 sek. Den indstillede værdi begynder at blinke - Øg eller reducer værdien ved at bruge up og ned knapperne - Tryk på set igen for at bekræfte den nye værdi r1 r2 o C/ o F 4 3

5 r1 Hvad må set punktet minimum kunne stilles til? Minimum mulighed for indstilling -50 grader celsius Max mulighed for indstilling = r2-50 r2 o C/ o F -50 r2 Hvad må set punktet maksimum kunne stilles til? Minimum mulighed for indstilling = r1 Max mulighed for indstilling = +150 r o C/ o F 90 r3 Hvordan skal styringen fungere? Bemærk! Ved ændring af denne værdi i forhold til standard fjernes afrimningsfunktionen. R3 = 0 Kompressoren starter, når temperaturen er over set punktet. R3 = 1 Kompressoren starter, når temperaturen overstiger set punktet, men ingen afrimningsfunktion. R3 = 2 Kompressoren starter, når temperaturen falder under set punktet og ingen afrimningsfunktion r4 Skal set punktet ændres om natten? Bemærk! Denne funktion virker kun, hvis enten parameteren A4 = 4 eller hvis RTC funktionen anvendes se parametrene ten og nod. R4 = 0 set punktet er det samme hele døgnet rundt R4 = større end 0 er set punktet om natten = St + r o C/ o F 3 rd Hvor mange grader skal temperaturen stige over set punktet før kompressoren starter? Minimum indstilling 0 grader. Maksimum indstilling +19 grader. Vigtigt!! Hvis denne værdi sættes for lavt kan det beskadige kompressoren. Det anbefales ikke at sætte den til under 2 grader o C/ o F 2 c0 Skal der være tidsforsinkelse fra strømmen tilsluttes og til kompressor og fordamper ventilator starter? Minimum tidsforsinkelse Maksimum tidsforsinkelse 0 min. 100 min Minut 0 c1 Skal der være en tidsforsinkelse mellem to start af kompressor? Maksimum mulig indstilling 0 min 100 min Minut 0 c2 Hvor lang tid skal kompressoren som minimum kører? 0 min. Maksimum mulig indstilling 100 min Eks. Hvis man ønsker at kompressoren aldring må kører kortere tid end 3 min. Sættes værdien til 3. O 100 Minut 0 c3 Hvor lang tid må kompressoren køre som maksimum? 0 min. Maksimum mulig indstilling 100 min Eks. Hvis man ønsker a kompressoren max må kører 1 time og derefter skal stoppe for en periode skal værdien sættes til 60min Minut 0 4

6 c4 Skal kompressoren fortsætte med at køre selvom der er fejl på temperaturføler? C4 = 0 kompressoren kører ikke, hvis der er føler fejl. C4 = 100 kompressoren kører altid uden pauser ved følerfejl. C4 = Større en 0 og mindre end 100: se nedenstående eksempel. Eks. Hvis værdien sættes til 10 min kører kompressoren 10 minutter og holder derefter en pause på 15 minutter. Der er altid en pause på 15 min mellem to kompressorstarter, når der ændres på denne parameter Minut 0 cc Ønskes mulighed for at kompressoren kører konstant i en periode uden hensyntagen til set-punktet? Maksimum mulig indstilling 0 timer 15 timer Bemærk! Denne funktion aktiveres manuelt ved at holde pil op og pil ned tasterne inde samtidig i 3 sek. Funktionen kan anvendes, hvis slutbrugeren har fyldt mange varer ind i et rum og ønsker en så hurtig så mulig nedkøling af varerne Time 4 c6 Hvor lang tid efter en konstant kørsel skal alarmerne sættes ud af funktion? Se parameteren cc om konstantkørsel Time 2 d0 Hvilken type afrimning anvendes på anlægget? D0 = 0 Elektrisk afrimning, styret af temperaturen. D0 = 1 Varmgas afrimning, styret af temperaturen. D0 = 2 Elektrisk afrimning, styret af tid. D0 = 3 Varmgas afrimning, styret af tid. D0 = 4 elektrisk afrimning, styret af tid og temperatur. Bemærk! En manual afrimning kan startes ved at holde pil ned knappen inde i 3 sek di Hvor lang tid skal der gå mellem 2 afrimninger? 0 min eller timer se parameter dc Maksimum mulig indstilling 199 min eller timer se parameter dc Time/ Minut (Se dc) 8 dt Ved hvilken temperatur skal afrimningen stoppe? -50 grader. Maksimum mulig indstilling +127 grader o C/ o F 4 dp Hvor lang tid må en afrimning max tage? er 0 min eller sekunder se parameter dc. Maksimum mulig indstilling er 199 min eller sekunder se parameter dc Minut/ Sekund (se dc) 30 d4 Skal der iværksættes en afrimning, når der tændes for styringen? D4 = 0 ingen afrimning når styringen tændes D4 = 1 Der igangsættes en afrimning når styringen tændes

7 d5 Skal der være en tids forsinkelse på afrimningen, som forekommer, når styringen tændes? (hænger sammen med om d4 er aktiv eller ikke aktiv). 0 min. Maksimum mulig indstilling 199 min Minut 0 d6 Skal temperaturen låses i displayet, når en afrimning starter? D6 = 0 Den aktuelle temperatur i rummet vises altid D6 = 1 Temperaturen som er målt lige før afrimningen starter, vil blive vist under hele afrimningsperioden dd Hvor lang skal dryptiden være efter endt afrimning? 0 min. Maksimum mulig indstilling 15 min. Eks. Hvis denne parameter stilles til 2, vil kompressor og fordamperventilator ikke starte før der er gået 2 min. efter varmelegemerne i fordamperen er slukket Minut 2 d8 Hvor lang tid skal der gå før styringen giver en temperatur alarm efter afsluttet afrimning? 0 timer. Maksimum mulig indstilling 15 timer 0 15 Time 1 d9 Skal afrimningen prioriteres frem for beskyttelse af kompressoren? D9 = 0 Parametrene c0, c1, c2 og c3 overstyres ikke. D9 = 1 ene c0, c1 c2 og c3 overstyres d/ Hvilken aktuel temperatur har afrimningsføleren? Temperaturen målt af føleren i fordamperen vises i displayet, når denne parameter vælges. - - o C/ o F - dc Hvilken tidsfaktor skal anvendes i parametrene dl og dp? Hvis dc = 0 er værdien af dl timer og værdien af dp minutter. Hvis dc = 1 er værdien af dl minutter og værdien af dp sekunder Høj og lav alarmgrænse kan defineres på 2 forskellige måder. værdien er enten en temperatur eller en Delta T forskydning i forhold til set-punktet. Dette defineres med parameteren A0 AO Skal alarmen komme ved en bestemt temperatur? eller. Skal alarmen komme x antal grader forskudt i forhold til set punktet? A0 = el. mindre end 0, kommer alarmen forskudt i forhold til set-punktet A0 er større end 0, så kommer alarmen ved den temperatur som er angivet i parametrene AL og AH o C/ o F 2 Vigtigt! Denne parameter har indflydelse på ventilatoren i fordamperen. 6

8 AL Ved hvilken nedre temperatur skal alarmen aktiveres? eller. Hvor meget skal temperaturen afvige fra set-punktet, før der kommer en alarm? o C/ o F 0 AH Ved hvilken øvre temperatur skal alarmen aktiveres? eller Hvor meget skal temperaturen afvige fra set-punktet, før der kommer en alarm? o C/ o F 0 Ad Skal der være en forsinkelse af alarmen? Denne parameter er tiden fra alarmen forekommer til den aktiveres 0 minutter. Maksimum mulig indstilling 199 minutter Minut 0 A4 Hvad skal klemmerne 9 og 11 anvendes til? A4=0 Indgang ikke aktiv A4=1 Ekstern alarm: øjeblikkelig (A7 = 0) eller forsinket (A7>0) Indgang åbnet: alarm Indgang lukket: OK A4=2 Aktiverer afrimning Indgang åbnet: deaktiveret Indgang lukket: aktiveret A4=4 Afbryder til gardin eller natsænkning Indgang åbnet: normalt setpunkt Indgang lukket: natsænkning setpunkt ( r4 ) A4=5 Fjernbetjening ON OFF Indgang åbnet: OFF Indgang lukket: ON A4=6 Andre udgange (AUX) direkte operation når H1 = 3 Indgang åbnet: AUX deaktiveret Indgang lukket: AUX aktiveret A4=7 Dør afbryder når fordamperens ventilatorer er OFF dor alarm: - øjeblikkelig (A7 = 0) eller forsinket ( A7 > 0 ) - AUX udgang operation ( H1 = 3 ) Indgang åbnet: dør åbnet Indgang lukket: dør lukket A4=8 Dør afbryder når fordamperens ventilatorer og kompressoren er OFF dor alarm: - øjeblikkelig ( A7 = 0 ) eller forsinket ( A7 > 0 ) - AUX udgang operation (H1 = 3) Indgang åbnet: dør åbnet Indgang lukket: dør lukket A4 =9 Direkte / reversibel drift SE r3 = 0 indgang åbnet: direkte drift + afrimning Indgang lukket: reversibel drift SE r3 =1/2 indgang åbnet: direkte drift Indgang lukket: reversibel drift A4=10 Føler for snavset kondensor alarm A4=11 Føleren fungerer som produktføler

9 A7 Skal der være en forsinkelse på digital input alarm? Kan kun anvendes hvis A4=1, A4=7 eller A4= Minut 0 A8 Skal der komme en alarm hvis afrimningen stopper i henhold til parameteren dp.? (max afrimningstid). A8 = 0 der kommer ingen alarm. A8 = 1 der kommer en alarm Ac Skal der komme en alarm hvis set punktet for kondensatoren overskrides? Er kun aktiv hvis A4= o C/ o F 70 AE Skal der komme en pre-alarm i forhold til parameteren Ac? Er kun aktiv hvis A4=10 Følgende formel bestemmer om alarmen skal komme: Ac minus AE divideret med 2 Bemærk! Styringen fortsætter med normal drift. Hvis situationen bedres forsvinder den automatisk. Hvis situationen bliver forværret kommer der en alarm som beskrevet i Ac 0,1 20,0 o C/ o F 5,0 Acd Skal der være en forsinkelse på alarmen beskrevet i parameteren Ac? 0 minutter. Maksimum mulig indstilling 250 minutter Minut 0 F0 Hvornår skal ventilatoren i fordamperen køre? F0 = 0 ventilatoren kører altid F0 = 1 kører efter indstillingerne i F1, F2,F3 og fd F1 Ved hvilken temperatur skal ventilatoren starte? F1 kan stilles inden for temperaturområdet -50 til F1 er den aktuelle temperatur. Vigtigt! Den starter først når temperaturen er under F1- A o C/ o F +5 F2 Skal ventilatoren stoppe sammen med kompressoren? F2 = 0 ventilatoren køre også selvom kompressoren er stoppet F2 = 1 ventilatoren stopper sammen med kompressoren F3 Skal ventilatoren køre under afrimning? F3 = 0 Ventilatoren kører under afrimning F3 = 1 ventilatoren kører ikke under afrimning Fd Hvor lang tid efter endt afrimning skal ventilatoren stå stille? Minimum 0 minutter Maksimum 15 minutter Minut 1 H0 Hvilken adresse skal styringen have i et RS485 netværk? Anvendes kun når styringen er forbundet i et netværk med andre styringer

10 H1 Hvad skal AUX udgangen bruges til? (klemmerne 1 og 2). H1=0 der er ingen funktion associeret med udgang H1=1 alarm udgang: normalt aktiveret (relæet deaktiveres med alarmen) H1=2 alarm udgang: normalt deaktiveret (relæet aktiveres med alarmen) H1=3 AUX udgang forbundet til Dig. In ( A4 = 6/7/8 ) Digital indgang ÅBNET = AUX deaktiveret Digital indgang LUKKET = AUX aktiveret + AUX LED på displayet H2 Skal knapperne på displayet spærres? Anvendes for at undgå ændringer i setpunktet og andre proces parametre, når køleboksen er installeret på et offentligt sted. H2=0 tastatur ikke tilsluttet - F parametrene kan kun læses (read only) - C parametrene kan ændres (med password) - ingen ændring i setpunkt - ingen manuel afrimning - ingen ON/OFF funktion H2=1 tastatur tilsluttet H2=2 tastatur tilsluttet, bortset fra ON/OFF funktion H4 Skal lyden fra sirenen fjernes? H4 = 0 der kommer hyletone ved temperaturalarm. H4 = 1 der fremkommer ikke hyletone ved temperaturalarm H5 Denne parameter kan kun anvendes, når styringen er forbundet til et overvågningssystem. For yderligere henvises til den udvidede manual for easy/easy compact EZY ten Nærmere beskrevet i den udvidede manual om easy/easy compact. Skal ur-funktionen i styringen aktiveres? ten = 0 funktionen ikke aktiv ten = 1 funktionen er aktiv. Generelt: Parasmeterene day, hr og min bruges til at fortælle styringen hvilken dag det er + hvad klokken er day Hvilken dag er det i dag? day = 1 Mandag day = 2 Tirsdag osv. 1 7 Dage 0 hr Hvad time er det lige nu? hr = 0, tiden bliver 24.** hr = 1, tiden bliver 01.** hr = 2, tiden bliver 02.** osv H 0 Min Hvad er minuttallet lige nu? Min = 0, tiden bliver **.00 Min = 1, tiden bliver **.01 Min = 2, tiden bliver **.02 osv Minut 0 9

11 d1d Hvornår skal afrimningerne forekomme? (Der kan vælges mellem forskellige modeller). D1d = 0 der forekommer ingen afrimning. D1d = 1 til 7, er det en bestemt dag man ønsker afrimning? 1 = mandag, 2 = tirsdag osv. D1d = 8, afrimningscyklusen forekommer fra mandag til fredag. Undtaget er lørdag og søndag. D1d = 9, Afrimningscyklusen forekommer fra mandag til lørdag. Undtaget er kun søndag. D1d = 10, Afrimningscyklusen forekommer kun lørdag og søndag. Undtaget er mandag til fredag. D1d = 11, Afrimningencyklussen er daglig. Ingen dage er undtaget Dage 0 d1h Ved hvilket timetal skal afrimningen starte? hr = 0, tiden bliver 24.** hr = 1, tiden bliver 01.** hr = 2, tiden bliver 02.** osv Time 0 d1m Ved hvilket minuttal skal afrimningen starte? Min = 0, tiden bliver **.00 Min = 1, tiden bliver **.01 Min = 2, tiden bliver **.02 osv Minut 0 d2d Samme fremgangsmåde som i d1d Dage 0 d2h Samme fremgangsmåde som i d1h Time 0 d2m Samme fremgangsmåde som i d1m Minut 0 D3d Samme fremgangsmåde som i d1d Dage 0 d3h Samme fremgangsmåde som i d1h Time 0 d3m Samme fremgangsmåde som i d1m Minut 0 d4d Samme fremgangsmåde som i d1d Dage 0 d4h Samme fremgangsmåde som i d1h Time 0 d4m Samme fremgangsmåde som i d1m Minut 0 Hvornår skal ændringen af set-punktet starte? OBS! Set-punkts indstillingen, se parameteren r4 Eksempel: nod For at programmere natsænkning setpunkt ( nod ) hver dag fra til 13.29, skal følgende indstillinger foretages: nod = 11 (dage) doh = 12 (start timer) dom = 31 (start minutter) dfh = 13 (slut timer) dfm = 29 (slut minutter) Ved natsænkning operation, varierer setpunktet: Natsænkning setpunkt = st + r4 (direkte drift) 0 11 Dage 0 10

12 Natsænkning setpunkt = st r4 (reversibel drift) noh nom nfd nfh nfm Time? Se eksemplet under parameteren nod Minut? Se eksemplet under parameteren nod Hvornår skal ændringen af set-punkt slutte? Se eksempel under parameteren nod Time? Se eksempelt under parameteren nod Minut? Se eksemplet under parameteren nod Hvornår skal kontaktsættet på klemme 1 og 2 sluttes (AUX)? 0 23 Time Minut Dage Time Minut 0 Aod Indstillingen i denne parameter træder kun i kraft hvis parameteren H1=3 og A4=6, A4=7 el. A4=8 AOd = 0 funktionen er ikke aktiv AOd = 1 mandag, 2 tirsdag, 3 onsdag 4 torsdag, osv. AOd = 8 fra mandag til fredag AOd = 9 fra mandag til søndag AOd = 10 lørdag og søndag AOd = 11 Alle dage Dage 0 Hvornår skal ændringen træde i kraft? Time Timetal: 8 = kl. 8, 9 = kl. 9 osv. Aoh Eks. For at programmere aktivering af AUX udgang hver dag fra til 13.29, skal følgende indstillinger foretages: AOd = 11 (dage) AOh = 12 (start timer) AOm = 31 (start minutter) AFh = 13 (slut timer) AFm = 29 (slut minutter) 0 23 Time 0 Aom Hvornår skal ændringen træde i kraft? Min Minuttal: 2 = 2 min., 3 = 3 min., 4 = 4 min. Osv. Se eks under parameteren Aoh 0 59 Minut 0 Afd Hvilken dag skal den slutte? Se under parameteren Aod 0 11 Dage 0 AfH Hvornår skal ændringen slutte? Time Se under parameteren Aoh 0 23 Time 0 Afm Hvornår skal ændringen slutte? Min Se under parameteren Aom 0 59 Minut 0 11

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner

digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner ADVARSEL CAREL baserer produktudviklingen på årtier erfaringer med HVAC, konstante investeringer i teknologiske nyheder, procedurer og strenge kvalitet processer

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410 Betjenings- og servicenual Compact 210/410 1 765041364 Indhold: Opstilling... 3 Tilslutning... 5 Igangsætning... 5 Temperaturindstilling... 6 Temperaturalarm... 7 Fejlkoder... 8 Afrimning... 8 Tastaturlås...

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder.

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. IR32S LED (lysdiode) instrumenter til køling infrarød IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. Instrumenterne

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-tm.doc 09.2004 INTRODUKTION Microchiller er

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl

Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl 05-02-10 Programfunktion Parameteroversigt Frys Parameterbeskrivelse Justeringsområde Parameter Set-punkt Indenfor øvre/nedre Set -18 grænse

Læs mere

ITC-308 Bruger manual

ITC-308 Bruger manual Enhed til styring af temperatur ITC-308 Bruger manual Version 2.2s Copyright Copyright 2019 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må gengives uden forudgående skriftlig tilladelse.

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

LDU 15 LDU 15 Varenr Leveres inkl. NTC føler SN2K Varenr Brugervejledning & instruktion

LDU 15 LDU 15 Varenr Leveres inkl. NTC føler SN2K Varenr Brugervejledning & instruktion LDU 15 LDU 15 Varenr. 572120 Leveres inkl. NTC føler SN2K Varenr. 572577 Brugervejledning & instruktion LDU25/11 2003-1 INDEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 Udlæsning Side 2 3.0 Konfiguration Side 3 4.0

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Dr.Sherlock /oxygen. BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING VER. 1.10

Dr.Sherlock /oxygen. BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING VER. 1.10 Dr.Sherlock /oxygen OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING VER. 1.10 Sherlock Oxygen 110-vejledning -installation - Klima Design A/S - 10.05.2016 1 INDHOLDSFORTEGENLSE

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERMANUAL UPUL 580

BRUGERMANUAL UPUL 580 BRUGERMANUAL UPUL 580 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................... SIDE Før enheden tages i brug.............................................................. 4 Miljøbeskyttelse...................................................................

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

Dr.Sherlock VEJLEDNING TEMPERATUR - OVERVÅGNING VER. 3.53

Dr.Sherlock VEJLEDNING TEMPERATUR - OVERVÅGNING VER. 3.53 Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING VEJLEDNING VER. 3.53 Sherlock-353-Vejledning - KJ Klimateknik A/S - 07.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 Taster og display...3 1.1 ALARM-lampens

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING

ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INDHOLDSFORTEGNELSE Side Vigtige oplysninger Generelt 4 Sikkerhed 4 Transport

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Kontrolenhed BW/H. Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning. Quickguide/ monteringsvejledning

Kontrolenhed BW/H. Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning. Quickguide/ monteringsvejledning Kontrolenhed BW/H Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning Quickguide/ monteringsvejledning Kontrolenheden BW leveres komplet og indeholder udover selve styringen

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

ir33+ platform Elektronisk styring Brugermanual ir33+, ir22+wide, ir33+ small wide easy wide, easy small wide, SmartCella

ir33+ platform Elektronisk styring Brugermanual ir33+, ir22+wide, ir33+ small wide easy wide, easy small wide, SmartCella ir33+ platform ir33+, ir22+wide, ir33+ small wide easy wide, easy small wide, SmartCella Elektronisk styring Brugermanual H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg BALLERUP Tempovej 18-22 2750

Læs mere

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro Opstart Når computeren tændes, vil den bippe 3 gange, mens alle LCD-lamper blinker. NB: Når der ikke modtages noget signal eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere