Status for ledighed og ministermål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for ledighed og ministermål"

Transkript

1 -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal marts 2014 Marts 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde Tlf

2 Indholdsfortegnelse Ledigheden / personer på offentlig forsørgelse Figur 1. Andel af befolkningen (16-64 år) på offentlig forsørgelse i jobcenternetværk 5, dec 13 4 Figur 2. Bruttoledighedsprocenten opgjort på jobcentre i jobcenternetværk 5, december 13 4 Figur 3. Udviklingen i bruttoledigheden i jobcenternetværk 5, dec 12 - dec 13 5 Figur 4. Udviklingen i ledighed (dec dec 2013) og beskæftigelse efter bopæl (dec dec 2013) i jobcenternetværk 5. Langtidsledigheden Figur 5. Andel langtidsledige i pct. af bruttoledigheden i jobcenternetværk 5, december 13 7 Figur 6. Udviklingen i langtidsledigheden fordelt på jobcentre i jobcenternetværk 5, december 12-7 december 13 Personer på permanente forsørgelsesordninger Figur 7. Udviklingen i tilgangen af personer til førtidspension i jobcenternetværk 5, jan 13 - jan 8 14 Figur 8. Personer på førtidspensions andel af befolkningen i jobcenternetværk 5, jan 14 8 Figur 9. Udviklingen i førtidspensionister i jobcenternetværk 5, jan 13 - jan 14 9 Figur 10. Udviklingen i personer på ledighedsydelse eller i fleksjob i jobcenternetværk 5, dec 12-9 dec 13 Figur 11. Andel af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 i forhold til alle 10 kontanthjælpsmodtagere, jobcenternetværk 5, nov 13 Figur 12. Udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i matchgruppe 2 og 3, 10 dec 12 - dec 13 Figur 13. Andel af ressourceforløb i forhold til reformforudsætninger, Jan-dec Unge ydelsesmodtagere Figur 14. Antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse i pct. af den årige befolkning i 12 jobcenternetværk 5, dec 13 Figur 15. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse (16-29 år) i jobcenternetværk 5, dec dec 13 Figur 16. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse (16-24 år) i jobcenternetværk 5 dec dec 13 Figur 17. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse (25-29 år) i jobcenternetværk 5 dec dec 13

3 Figur 18. Uddannelsesgraden i Jan-dec 11 og Jan-dec Nydanske ydelsesmodtagere Figur 19. Antal nydanskere på offentlig forsørgelse i pct. af alle nydanskere i jobcenternetværk 5, 15 dec 13 Figur 20. Udviklingen i antal nydanskere på offentlig forsørgelse i jobcenternetværk 5, dec 12 - dec Klyngeoversigt 16 Bilag 17 Generelle bemærkninger vedr. opgørelserne i notatet: - De blå søjler i figurerne angiver gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Som sammenlignelige kommuner anvendes "landsklyngen" fra Jobindsats.dk, og "klyngen" er derfor forskellig fra jobcenter til jobcenter, da alle jobcentrene i netværket ikke indgår i samme klynge. Bemærk herudover, at jobcentrets egne resultater ikke indgår ved udregning af klyngens gennemsnitlige resultater, og gennemsnittet for en klynge vil altså variere alt efter hvilket jobcenter i klyngen, der vælges. - Opgørelserne i notatet er inklusive aktiverede (medmindre andet er angivet).

4 Ledigheden / personer på offentlig forsørgelse Figur 1. Andel af befolkningen (16-64 år) på offentlig forsørgelse i jobcenternetværk 5, dec 13 35% 3 25% 2 15% 1 5% 24,8% 25, 24,3% 21,5% 30,5% 23,2% 20,2% 19,7% 23,3% 21,6% 16,6% Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik og egne beregninger Se evt. bilagstabel 1 Offentlig forsørgelse: Kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb, særlig uddannelsesydelse, ledighedsydelse, flexjob og førtidspension. De forskellige ydelseskategorier er opgjort efter nyest tilgængelige data fra jobindsats.dk Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser. Figur 2. Bruttoledighedsprocenten opgjort på jobcentre i jobcenternetværk 5, december 13 15% 1 5% 7,2% 6,2% 12, 7,7% 5,7% 7,1% 5, 5,7% -5% -1-15% -15,7% -22,8% -13,9% -2-25% Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Side 4

5 Figur 3. Udviklingen i bruttoledigheden i jobcenternetværk 5, dec 12 - dec ,8% -32,8% -9,8% -14,3% -20,4% -37,9% -12, -16,1% -16,9% -7,4% ,8% Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Side 5

6 Figur 4. Udviklingen i ledighed (dec dec 2013) og beskæftigelse efter bopæl (dec dec 2013) i jobcenternetværk 5. -0,5% Udvikling i fuldtidsbeskæftigede efter bopæl -1, -1,5% -2, -2,5% -3, -3,5% -4, Lolland Vordingborg Bornholm Næstved Guldborgsund -4,5% -21% -19% -17% -15% -13% -11% -9% -7% -5% -3% Udvikling i ledighed (dec dec 2013) Se evt. bilagstabel 2 og 4 Anm: De røde linjer markerer gennemsnittet for Østdanmark. Kilde: BrHS på baggrund af Jobindsats.dk og Statistikbanken.dk Side 6

7 Langtidsledigheden Figur 5. Andel langtidsledige i pct. af bruttoledigheden i jobcenternetværk 5, december % 3 25% 2 15% 1 21, 27,5% 28, 25,5% 37,1% 21,7% 29,9% 26,5% 20,9% 26, 31,1% 5% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 5 Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Figur 6. Udviklingen i langtidsledigheden fordelt på jobcentre i jobcenternetværk 5, december 12 - december 13 5% 1, -5% -1-15% -2-21,3% -28,3% -18,5% -20,1% -30,7% -16,6% -20, -31,2% -16,2% -13,3% -25% -3-35% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 6 Bemærk: Langtidsledighed opgøres som antal af dagpenge og kontanthjælpsmodtagere (jobklare - inkl. aktiverede), der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Side 7

8 Personer på permanente forsørgelsesordninger Figur 7. Udviklingen i tilgangen af personer til førtidspension i jobcenternetværk 5, jan 13 - jan ,2% -70,7% -58,7% -72,4% -77,5% -64,7% -86,2% -66,1% -54,4% -67,5% -58,9% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 7 Figuren bruger klyngen for permanente ydelser Figur 8. Personer på førtidspensions andel af befolkningen i jobcenternetværk 5, jan 14 16% 14% Førtidspension Førtidspension (klyngen) 12% 1 8% 6% 4% 2% 10,8% 13,3% 10,8% 9,3% 14,6% 11,2% 7,9% 7,7% 10,4% 8,6% 5,5% Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik og egne beregninger Se evt. bilagstabel 8 Figuren benytter klyngen for permanente ydelser Side 8

9 Figur 9. Udviklingen i førtidspensionister i jobcenternetværk 5, jan 13 - jan 14-1% -2% -3% -5,4% -5,5% -4,1% -4,2% -6,4% -4,7% -5,2% -4,3% -3,3% -4, -4,8% -4% -5% -6% -7% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 9 Figuren benytter klyngen for permanente ydelser. Figur 10. Udviklingen i personer på ledighedsydelse eller i fleksjob i jobcenternetværk 5, dec 12 - dec 13 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 7,7% 5,4% 6,6% 5,1% 5,9% 6,2% 4,5% 8,5% 5,8% 1% 2,6% 2,6% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 9 Figuren benytter klyngen for permanente ydelser Side 9

10 Figur 11. Andel af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 i forhold til alle kontanthjælpsmodtagere, jobcenternetværk 5, nov 13 8 Match 3 (mindre end 40 uger på kontanthjælp) Match 3 (over 40 uger på kontanthjælp) 7 13,2% ,7% 4,1% 14,6% 5,4% 16,6% 5,1% 7,4% 1,7% 4,8% 14,4% 4,2% 4 34,2% 3 33,1% 30, 28, 31,1% 29,1% ,7% 17,6% 16,3% 17,9% 23,6% 16,7% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 10 Figuren benytter klyngen for permanente ydelser Figur 12. Udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i matchgruppe 2 og 3, dec 12 - dec 13 4 Match 2 Match ,7% 18, 13,6% 15,9% 28,4% 6,3% ,8% -1, -10, -44,3% -24,3% -2,6% -4-5 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 11 Note: Figuren benytter klyngen for permanente ydelser Side 10

11 Figur 13. Andel af ressourceforløb i forhold til reformforudsætninger, Jan-dec 13 25% 2 15% 1 5% 6% 13% 5% 22% 21% 17% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Note: Figuren benytter klyngen for permanente ydelser Side 11

12 Unge ydelsesmodtagere Figur 14. Antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse i pct. af den årige befolkning i jobcenternetværk 5, dec % 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 15,4% 14,7% 15, 13, 17,2% 14,1% 12,2% 11,5% 13,4% 13,2% 9,3% 2% Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik og egne beregninger Se evt. bilagstabel 12 og 13 Offentlig forsørgelse: Kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, forrevalidering, ressourceforløb, førtidspension og særlig flexjob. uddannelsesydelse, ledighedsydelse, flexjob og førtidspension. Figur 15. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse (16-29 år) i jobcenternetværk 5, dec 12 - dec 13-2% -4% -8, -7,4% -4,5% -6,1% -5,3% -7,9% -5,7% -5, -6,1% -5, -6% -8% -13, -1-12% -14% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 13 Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Side 12

13 Figur 16. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse (16-24 år) i jobcenternetværk 5 dec 12 - dec 13-2% -4% -6% -8% -14, -5,1% -5,7% -8,5% -11,7% -5,6% -14,5% -7, -2,5% -8,6% -8,8% -1-12% -14% -16% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Figur 17. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse (25-29 år) i jobcenternetværk 5 dec 12 - dec 13 2% 0,6% -2% -4% -6% -8% -9,8% -3, -3,4% -14,3% -5,1% -0,9% -4,2% -7,8% -3,1% -1,1% -1-12% -14% -16% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Side 13

14 Figur 18. Uddannelsesgraden i Jan-dec 11 og Jan-dec Jan-dec 11 Jan-dec ,8 22,5 29,6 17,7 24,5 18,8 18,8 24,9 21,2 20,3 21,4 5 0 Kilde: Jobindsats Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Side 14

15 Nydanske ydelsesmodtagere Figur 19. Antal nydanskere på offentlig forsørgelse i pct. af alle nydanskere i jobcenternetværk 5, dec % 4 35% 3 25% 2 15% 1 36,6% 39,8% 36,2% 36,9% 44, 36,7% 34,2% 35,2% 39,5% 36,7% 28,1% 5% Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik og egne beregninger Se evt. bilagstabel 15 og 16 Offentlig forsørgelse: Kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb, særlig uddannelsesydelse, ledighedsydelse, flexjob og førtidspension. Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Figur 20. Udviklingen i antal nydanskere på offentlig forsørgelse i jobcenternetværk 5, dec 12 - dec % 1 17, 5% 3,3% 2,7% 7, 2,9% 2,7% 5,5% 2,6% 0, -5% -0,8% -5,6% -1 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se evt. bilagstabel 16 Bemærk: - Nydanskere defineres som indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande - Offentlig forsørgelse omfatter kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb, særlig uddannelsesydelse, ledighedsydelse, flexjob og førtidspension.. De forskellige ydelseskategorier er opgjort efter nyest tilgængelige data på jobindsats.dk Note: Figuren benytter klyngen for alle ydelser Side 15

16 Klyngeoversigt Alle ydelser Klynge 1 Klynge 2 Klynge 3 Klynge 4 Bornholm Esbjerg/Fanø Assens Albertslund Frederikshavn/Læsø Fredericia Brøndby Billund Langeland Guldborgsund Brønderslev Faxe Lolland Kalundborg Faaborg-Midtfyn Frederikssund Morsø Norddjurs Haderslev Ikast-Brande Nyborg Halsnæs Herning Odsherred Helsingør Herlev Randers Hjørring Hvidovre Samsø Holbæk Kolding Skive Horsens Køge Slagelse Jammerbugt Middelfart Thisted Kerteminde Ringkøbing-Skjern Tønder Lemvig Ringsted Vordingborg Mariagerfjord Silkeborg Vesthimmerland Nordfyns Sorø Næstved Stevns Odense Syddjurs Randers Tårnby/Dragør Rødovre Vallensbæk/Ishøj Struer Vejle Svendborg Viborg Sønderborg Aarhus Varde Vejen Aalborg Aabenraa Ærø Klynge 5 Klynge 6 Klynge 7 Ballerup Frederiksberg Allerød Favrskov Furesø Egedal Fredensborg Hillerød Gentofte Gladsaxe Lejre Hørsholm Glostrup Roskilde Lyngby-Taarbæk Greve Skanderborg Rudersdal Gribskov Solrød Hedensted Høje-Tåstrup København Odder Rebild Side 16

17 Permanente Klynge 1 Klynge 2 Klynge 3 Klynge 4 Bornholm Lolland Langeland Morsø Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Odsherred Samsø Esbjerg/Fanø Kalundborg Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Thisted Tønder Vordingborg Ærø Fredericia Haderslev Helsingør Hjørring Lemvig Mariagerfjord Næstved Skive Svendborg Sønderborg Vesthimmerland Klynge 5 Assens Brønderslev Faxe Faaborg-Midtfyn Halsnæs Holbæk Holstebro Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Odense Silkeborg Sorø Struer Varde Viborg Aabenraa Aalborg Klynge 6 Ballerup Billund Brøndby Frederikssund Gribskov Herlev Herning Horsens Ikast-Brande Kolding Køge Ringkøbing-Skjern Rødovre Stevns Syddjurs Vejen Vejle Klynge 7 Fredensborg Gladsaxe Hedensted Hvidovre Odder Rebild Ringsted Skanderborg Tårnby/Dragør Aarhus Side 17

18 Kontanthjælp Klynge 1 Klynge 2 Klynge 3 Klynge 4 Albertslund Fredericia Ballerup Bornholm Brøndby Glostrup Esbjerg/Fanø Fredensborg Høje-Taastrup Helsingør Gladsaxe Frederiksberg København Hvidovre Guldborgsund Frederikshavn/Læsø Lolland Odense Haderslev Halsnæs Vallensbæk/Ishøj Rødovre Herlev Hjørring Slagelse Holbæk Kolding Horsens Køge Kalundborg Mariagerfjord Langeland Morsø Norddjurs Nyborg Ringsted Næstved Svendborg Odsherred Tønder Randers Vordingborg Sønderborg Aabenraa Thisted Aarhus Vejle Vesthimmerland Aalborg Klynge 5 Klynge 6 Klynge 7 Klynge 8 Brønderslev Assens Gribskov Allerød Faxe Billund Hedensted Egedal Faaborg-Midtfyn Frederikssund Lyngby-Taarbæk Favrskov Herning Furesø Odder Gentofte Holstebro Greve Rebild Hørsholm Kerteminde Hillerød Rudersdal Lejre Samsø Ikast-Brande Skanderborg Skive Jammerbugt Solrød Sorø Lemvig Struer Middelfart Varde Nordfyns Vejen Ringkøbing-Skjern Viborg Roskilde Ærø Silkeborg Stevns Syddjurs Tårnby/Dragør Side 18

19 Ledigheden / personer på offentlig forsørgelse Bilagstabel 1: Personer på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) samt befolkning ialt (16-64 år) i jobcenternetværk 5, 3. kvt Jobcentret Personer på off. Personer på off. Befolkning forsørgelse forsørgelse Befolkning Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Bilagstabel 2: Antal bruttoledige (fuldtidspersoner) i jobcenternetværk 5 Jobcentret dec 12 dec 13 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Danmarks statistik Bilagstabel 3: Antal personer i arbejdsstyrken i jobcenternetværk 5, 2012 Jobcentret Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Danmarks statistik (RAS207)

20 Bilagstabel 4: Antal personer i fuldtidsbeskæftigelse efter bopæl i jobcenternetværk 5 et dec-12 dec-13 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark

21 Langtidsledigheden Bilagstabel 5: Antal af langtidsledige (personer) og antal af bruttoledige (personer) i jobcenternetværk 5, dec 13 Jobcentret Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk Langtidsledige Bruttoledige* Langtidsledige Bruttoledige* * Bemærk, at antallet af bruttoledige i denne måling opgøres som personer (ledige og aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar i den sidste uge i den valgte periode. Bilagstabel 6: Antal af langtidsledige i jobcenternetværk 5, dec 12 - dec 13 Jobcentret dec-12 dec-13 dec-12 dec-13 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk

22 Personer på permanente forsørgelsesordninger Bilagstabel 7: Tilgang* af personer til førtidspension i jobcenternetværk 5 jan-13 jan-14 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk * Antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang enten modtager ledighedsydelse, kommer i fleksjob eller får bevilliget førtidspension. Bilagstabel 8: Antal førtidspensionister i jobcenternetværk 5 Jobcentret jan-13 jan-14 jan-13 jan-14 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk Bilagstabel 9: Antal personer på ledighedsydelse eller i fleksjob i jobcenternetværk 5 dec-12 dec-13 dec-12 dec-13 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk

23 Bilagstabel 10: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 opgjort efter varighed af deres kontanthjælpsforløb, jobcenternetværk 5, nov 13 Match 2 Match 3 Under 40 uger på kontanthjælp Over 40 uger på kontanthjælp Under 40 uger på kontanthjælp Over 40 uger på kontanthjælp Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk * Antallet af kontanthjælpsmodtagere opgøres i denne måling som personer (ledige og aktiverede) som modtog kontanthjælp den sidste dag i november Varigheden af perioden på kontanthjælp beregnes ud fra antal sammenhængende dage på kontanthjælp (uanset matchkategori), indtil der forekommer minimum én dag uden ydelse. Bilagstabel 11: Antal af kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i matchgruppe 2 og 3, jobcenterrnetværk 5. Match 2 Match 3 dec-12 dec-13 dec-12 dec-13 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk

24 Unge ydelsesmodtagere Bilagstabel 12: Befolkning (ml år) i jobcenternetværk 5, 4. kvt 2013 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Danmarks statistik (FOLK1) Bilagstabel 13: Antal unge ydelsesmodtagere (16-29 år) i jobcenternetværk 5 dec-12 dec-13 dec-12 dec-13 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk Bilagstabel 14: Antal unge (16-29 år) - a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere - i jobcenternetværk 5 Adagpenge Kontanthjælp dec-12 dec-13 dec-12 dec-13

25 Nydanske ydelsesmodtagere Bilagstabel 15: Antal nydanskere i befolkningen i jobcenternetværk 5, 4. kvt Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Danmarks statistik (FOLK1) Bilagstabel 16: Antal nydanskere på offentlig forsørgelse i jobcenternetværk 5 dec-12 dec-13 dec-12 dec-13 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk

Reformen af førtidspension og fleksjob

Reformen af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob Jobindsats: jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 Tilgang til ressourceforløb

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 3. kvartal 2014

LO's jobcenterindikatorer 3. kvartal 2014 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5 A-Dagpenge Aktuel måling marts 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab 1. oktober 2012 Michel Klos 28.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4 A-Dagpenge Aktuel måling april 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2014, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4. Sygedagpenge Aktuel måling februar 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme.

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme. Fakta Forebyggelse af indlæggelser Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på sygehuset. Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5 A-Dagpenge Aktuel måling september 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3 Sygedagpenge Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND 1. april 2008 Af Jonas Schytz Juul: tlf: 3355 7722 Jakob Mølgaard tlf.: 3355 7729 Resumé: ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND Eliten er i høj grad koncentreret nord for København. Specielt Rudersdal,

Læs mere

Udmelding af landstal for 2016

Udmelding af landstal for 2016 4. Asylkontor UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 1. april 2015 Sagsnummer: 15/058495 Sagsbehandler: pep Udmelding af landstal for 2016 Det følger af integrationslovens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Efterskolen og kommunerne

Efterskolen og kommunerne Efterskolen og kommunerne Dato 15. januar 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere NOTAT MELA - - 03.03.2016 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Lettelser i topskatten gør Danmark skævere Hvis regeringen nedsætter topskatten, vil skattelempelse især komme skatteydere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse I medfør af skatteforvaltningslovens 8, stk., jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. xxx x, fastsættes

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 30. juni 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2015 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2017 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen 2016. Besvaret: 352 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen 2016. Besvaret: 352 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Q1 Dit barns alder Besvaret: 352 Sprunget over: 0 10 8 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,0 0 5,97% 21 6,53% 23 11,65% 41 8,81% 31 12,22% 43 11,08% 39 7,95%

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer De største byer i Danmark har oplevet en øget opdeling i gennem de seneste 30 år. I Århus er indkomsten i det rigeste område, Risskov, 3,3 gange så høj

Læs mere

Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012

Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012 Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012 Alene i juli 2012 vil 38.500 langtidsledige falde ud af dagpengesystemet, hvis de ikke finder et job inden. Baggrunden er, at man har indfaset

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Sådan rammer nulvækst dit område

Sådan rammer nulvækst dit område Sådan rammer nulvækst dit område Finansministeriets beregninger viser, at nulvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020 koster 32.000 offentlige ansatte og svarer til en besparelse på det offentlige

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt. kommuner Ringkøbing-Skjern Varde Fanø Esbjerg. beliggende i Varde Kommune

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt. kommuner Ringkøbing-Skjern Varde Fanø Esbjerg. beliggende i Varde Kommune Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt Oversigt over s enheder og opgaver fordelt på kommuner. Flere af enhederne løser udvalgte opgaver på tværs af landet. Disse opgaver

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt

Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt N O T A T Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Kommunaludvalget

Besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Kommunaludvalget Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 87 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. maj 2006 Kontor: Kommunaløkonomisk kt. J.nr.: 2006-2414-74 Sagsbeh.: mja Fil-navn: I:/mja/kom

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 701

Emne: Ledige boliger Nr.: 701 ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 701 Dato: 7. januar 2016 BRK/ENI/RKP/lbw Ledige boliger pr. 1. januar 2016 Ledighedsopgørelsen pr. 1. januar 2016 er den sidste månedlige ledighedsopgørelse, som udsendes

Læs mere

N O TAT. Definitioner på nøgletal 2010 udsendt 3. juli 2009. Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2010

N O TAT. Definitioner på nøgletal 2010 udsendt 3. juli 2009. Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2010 N O TAT Definitioner på nøgletal 2010 udsendt 3. juli 2009 Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2010 Nøgletal Definition Vækst i udskrivningsgrundlag pr. Tallet beskriver væksten fra det budgetterede

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Yderkommuner vil være vinderkommuner

Yderkommuner vil være vinderkommuner September 2013 Yderkommuner vil være vinderkommuner Med tre kommuner i top 5 hvad angår forbedring af den overordnede erhvervsvenlighed, så dominerer yderkommunerne toppen af listen over hvilke kommuner,

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ledelsesinformation, januar-marts 2016 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, januar-marts 2016 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats + Fasit, januar-februar 215 og januar-februar 216 Antal ydelsesmodtagersager januar-marts 216 Antal personer Antal fuldtidspersoner jan- feb- jan- feb- jan- feb- jan-

Læs mere