DM-RD (Danish) Forhandlermanual. MTB-bagskifter RD-M9000 RD-M8000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM-RD (Danish) Forhandlermanual. MTB-bagskifter RD-M9000 RD-M8000"

Transkript

1 (Danish) DM-RD Forhandlermanual MTB-bagskifter RD-M9000 RD-M8000

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG NING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 6 Liste over nødvendigt værktøj...6 Montering af bagskifter...6 JUSTERING Justering af vandring...10 Kædemontering...11 Fastgørelse af kabel...12 Sådan bruges endejusteringsbolten...16 SIS-justering...17 Friktionsjustering...19 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af pladen og p-spændingsfjederen...22 Smøring af kædestabilisatoren med fedt...26 Udskiftning af skiven

3 VIGTIG NING VIGTIG NING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Personer, som ikke er erhvervsmæssigt uddannede til samling af cykler, bør afstå fra at montere komponenterne, selv ved hjælp af forhandlermanualerne. Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet eller din lokale cykelhandler med henblik på assistance. Sørg for at gennemlæse samtlige betjeningsvejledninger, som følger med produktet. Du må ikke adskille eller ændre på produktet på anden vis end som anført i denne forhandlermanual. Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgængelige online på vores hjemmeside: ( Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du sørge for at læse forhandlermanualen grundigt inden ibrugtagen og følge den med henblik på korrekt brug. De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opstå ved ukorrekt brug af produktet. FARE Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medføre død eller alvorlig tilskadekomst. ADVARSEL Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader eller død. FORSIGTIG Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser. 3

4 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN ADVARSEL Når du monterer komponenterne, skal du sørge for at følge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen. Det anbefales udelukkende at bruge ægte Shimano-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst. Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst. Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver såsom udskiftning af dele. Forhandlermanualen bør gennemlæses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug. Vær sikker på også at informere brugerne om følgende: Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af brug og cyklingsforhold. Rengør kæden regelmæssigt med en velegnet kæderens. Anvend aldrig alkalieller syrebaserede opløsningsmidler som f.eks. rustfjerner. Brug af disse opløsningsmidler kan få kæden til at knække og medføre alvorlig tilskadekomst. Kontrollér kæden for skader (deformation eller revner), afhopning eller andre uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Hvis der opstår nogen problemer, skal du henvende dig til en forhandler eller et værksted. Kæden kan gå i stykker, og du kan vælte. Vær sikker på også at informere brugerne om følgende: Ved brug af SHADOW RD+, skal du sørge for at tjekke, at pladeenhedens dæksel og dækselhætte er fastgjorte, inden du kører på cyklen. Hvis gearskiftet ikke sker jævnt, skal du rense for- og bagskifteren og smøre alle bevægelige dele. Hvis leddene er så løse, at justering ikke er muligt, bør du udskifte bagskifteren. Produkternes garanti dækker ikke naturlig slitage og nedbrydning som følge af normal brug og aldring. Montering og vedligeholdelse: Bagskifteren kan gribe ind i kædestræberens funktion, afhængigt af stellets udforming. Smør inderkablet og indersiden af yderkablet før brug for at sikre, at de glider, som de skal. Undgå ophobning af støv på det indvendige kabel. Hvis smøremidlet på det indvendige kabel er blevet tørret af, anbefales det at påføre smøremidlet SIS SP41 (Y ). Brug et yderkabel [OT-SP41] og en kabelfører (SM-SP17/SP18) med henblik på jævn drift. Anvend et yderkabel, som stadig har overskydende længde, når styret drejes hele vejen til begge sider. Kontroller desuden, at skiftegrebet ikke støder mod cykelstellet, når styret drejes hele vejen til begge sider. Hvis det ikke er muligt at udføre justeringer af gearskiftet, skal du tjekke, at gaffelenderne bagtil flugter. Kontrollér også, at kablet er smurt, og at yderkablet hverken er for langt eller for kort. Du bør rengøre bagskifteren med jævne mellemrum og smøre alle bevægelige dele (mekanisme og kædeførere). Afhængigt af modellen sidder der pile på kædeføreren for at indikere rotationsretningen. Kædeføreren skal monteres således, at pilene peger mod urets retning, når du ser på ydersiden af skifteren. Hvis der opstår unormal støj fra en kædefører, fordi den er løs, bør du udskifte den. Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, fordi denne manual hovedsagligt er beregnet til at forklare produktets anvendelsesprocedure. 4

5 MONTERING

6 MONTERING Liste over nødvendigt værktøj MONTERING Liste over nødvendigt værktøj Følgende værktøj er nødvendigt for at samle produktet. Værktøj Værktøj 2 mm unbraconøgle 5 mm unbraconøgle 3 mm unbraconøgle Skruetrækker #2 4 mm unbraconøgle Montering af bagskifter Standardtype < Indstilling af grebkontakten > (b) Sørg for, at grebkontakt sidder i FRA-stilling. Grebkontakt 1 (a) Hvis grebkontakten sidder i TIL-stilling, skal du sørge for at flytte den til FRA-stilling. (a) ON (til) (b) OFF (fra) TEKNISKE TIPS Formen varierer afhængigt af modellen. Fortsættes på næste side 6

7 MONTERING Montering af bagskifter Monter bagskifteren. (B) Gaffelende (C) Beslag Tilspændingsmoment 8-10 Nm 2 Kontrollér med jævne mellemrum, at der ikke er noget mellemrum mellem gaffelenden og krankboksen som vist på illustrationen. Hvis der er et mellemrum mellem disse to dele, kan der opstå problemer med gearskiftet. (B) (C) 7

8 MONTERING Montering af bagskifter Direkte montering < Indstilling af grebkontakten > (a) (b) Sørg for, at grebkontakt sidder i FRA-stilling. Hvis grebkontakten sidder i TIL-stilling, skal du sørge for at flytte den til FRA-stilling. (a) ON (til) (b) OFF (fra) Grebkontakt TEKNISKE TIPS Formen varierer afhængigt af modellen. < Udskiftning med direkte monteringstype > Fjern B-akslen. 8

9 JUSTERING

10 JUSTERING Justering af vandring JUSTERING Justering af vandring Justering af den store gearkrans Drej slutjusteringsskruen for at anbringe førerrullen (C) over yderkanten på det mindste tandhjul (B) set bagfra. Stilleskrue til justering af største gearkrans (B) Mindste tandhjul (C) Førerrulle B A (B) (C) B A Justering af den lille gearkrans (B) Drej stilleskruen til mindste gearkrans (B) for at anbringe førerrulle (C) direkte under det største tandhjul. Største tandhjul (B) Stilleskrue til justering af mindste gearkrans (C) Førerrulle B A A B (C) 10

11 JUSTERING Kædemontering Kædemontering Kædelængde (a) (a') (B) (C) Længden på (a) vil variere afhængig af bevægelsen i baghjulsaffjedringen. Derfor kan trykket på drivsystemet blive alt for stort, hvis kæden (B) er for kort. Baghjulsaffjedringen sættes i gang og standser, når dimension (a) er helt udstrakt. Kæden er på det største tandhjul og den største klinge (C). Sæt dernæst kædens længde til den med 2 ekstra led. Største tandhjul (B) Kæde (C) Største klinge Hvis baghjulsaffjedringen bevæger sig meget, bliver kædens slør muligvis ikke ordentligt opfanget, når kæden sidder på mindste klinge og mindste tandhjul. Tilføj 2 led (med kæden på både største tandhjul og største klinge). TEKNISKE TIPS + Samme tjekmetode som til kædelængden gælder ved den tredobbelte klinge fortil, den dobbelte klinge fortil og enkeltklingen fortil. (D) Plade til forebyggelse af kædeafsporing (D) (D) Samlingen til baghjulets forskifterplade er udstyret med en stift eller plade, der forhindrer kæden i at afspore. Når du fører kæden igennem bagskifteren, skal du føre den hen til bagskifterhuset fra siden af forebyggelsespladen til kædeafsporing, som vist på illustrationen. Hvis kæden ikke føres igennem det rigtige sted, kan kæde eller bagskifter tage skade. 11

12 JUSTERING Fastgørelse af kabel Fastgørelse af kabel Beskæring af yderkablet 1 Ved beskæring af yderkablet skal du skære i den modsatte ende end mærket. Når du har skåret, skal du presse kablet rundt igen, så kabeldiameteren er den samme hele vejen igennem. 2 Efter beskæringen skal du fastgøre den samme forseglede yderhætte til enden. Forseglet yderhætte (B) (a) Monter forseglingshætten med endestop (B) og gummifod (C) på stellets yderkabelstopper. (B) Forseglingshætte med endestop (C) Gummiskjold (C) (a) Sørg for ikke at bøje denne del. 3 (C) 12

13 JUSTERING Fastgørelse af kabel Yderkabellængde Løsn endejusteringsbolten, indtil den sidder i samme stilling som vist på illustrationen. Endejusteringsbolt 1 2 (D) (C) (B) Kontroller, at der er tilstrækkeligt slæk i yderkablet (C). Ret dernæst yderkablet, som er påmonteret den forseglede yderhætte (D), ind efter den nederste kant på yderkabelholderen (B) på bagskifteren, og beskær eventuelt overskydende yderkabel. (B) Holder til yderkabel (C) Yderkabel (D) Forseglet yderhætte Afstanden mellem yderskiven og yderkabelholderen på bagskifteren kan ændre sig, når bagaffjedringen flyttes, så bestem længden af yderkablet ved det punkt, hvor kablet er længst. TEKNISKE TIPS Hvis bagskifteren bevæger sig ekstremt, som f.eks. på en cykel med affjedring bagtil, anbefales det at udskifte den med en forseglet yderhætte af aluminiumstypen. Forseglet yderhætte Forseglet yderhætte (aluminiumstype) 13

14 JUSTERING Fastgørelse af kabel Tilslutning og fastgørelse af kabel Tilslut inderkablet til bagskifteren. Inderkabel (B) Dæksel med endestop 1 (B) Det anbefales at udskifte dækslet med endestop i forbindelse med udskiftning af inderkablet. * RD-M8000 har ikke hætte med endestop. Der kan opstå fnuller, når inderkablet monteres, eller når belægningen beskadiges i brug, men dette vil ikke påvirke dens funktioner. Dæksel med endestop Fjern indledende slaphed i kablet, som vist på illustrationen. 2 Tilslut igen inderkablet til bagskifteren. Sørg for, at kablet sidder inde i rillen. Inderkabel Tilspændingsmoment Nm Fortsættes på næste side 14

15 JUSTERING Fastgørelse af kabel Anbring inderkablet, så margenen er på ca. 30 mm eller mindre. Monter inderkabelhætten. (a) 30 mm eller mindre Tjek, at inderkablet ikke kommer i karambolage med hjulegene. Sørg for, at hjulet ikke roterer, mens du udfører dette trin. 4 (a) 15

16 JUSTERING Sådan bruges endejusteringsbolten Sådan bruges endejusteringsbolten Justering af endejusteringsbolten (B) (C) Anbring kæden på mindste klinge og største tandhjul, og drej pedalarmen for at skifte. Største tandhjul (B) Mindste tandhjul (C) Endejusteringsbolt A A B A Justér endejusteringsbolten (C) således, at førerrullen ikke kommer i karambolage med tandhjulet og heller ikke kommer så tæt på kæden, at kæde og fører kommer i kontakt med hinanden. Anbring dernæst kæden på det mindste tandhjul (B), og gentag ovenfor beskrevne procedure for at sikre, at førerrullen ikke kommer i kontakt med tandhjulene. B B Kontrol af afstanden mellem det største tandhjul og førerrullen (a) Anbring bagskifteren på det største tandhjul, og hold hjulet stille, mens du tjekker, at frirummet mellem spidsen på førerrullen (B) og spidsen på det største tandhjul er 5-6 mm. (a) 5-6 mm Største tandhjul (B) Kabelholder Tjek afstanden mellem det største tandhjul og kædeføreren, mens baghjulets affjedring er helt udstrakt. (B) 16

17 JUSTERING SIS-justering SIS-justering SIS-justering 1 Flyt 2 Betjen grebkontakten til FRA-stillingen. skiftegrebet en gang for at flytte kæden fra mindste tandhjul til 2. tandhjul. < Optimal indstilling > 3 Den bedste indstilling er, når skiftegrebet trykkes ind lige akkurat, så grebets mellemrum lukkes til, og kæden rører det 3. tandhjul (talt fra det mindste tandhjul) og støjer. < Når gearet skiftes til 3. tandhjul talt fra mindste tandhjul > Spænd kabeljusteringsskruen, indtil kæden vender tilbage til 2. tandhjul talt fra mindste tandhjul. (med uret) Kabeljusteringsskrue 3 Fortsættes på næste side 17

18 JUSTERING SIS-justering < Når ingen lyd høres overhovedet > Løsn kabeljusteringsskruen, indtil kæden kommer i berøring med 3. tandhjul, talt fra mindste tandhjul, og begynder at støje. (modsat uret) Kabeljusteringsskrue Betjen 6 Indstil Sæt grebet tilbage i udgangsposition (positionen, hvor grebet er i stillingen for 2. tandhjul, tællende fra det mindste tandhjul, og er sluppet) og drej pedalarmen med uret. grebet for at skifte gear og kontrollér, at der ikke er støj ved nogen af gearpositionerne. grebkontakten på TIL, og kør så på cyklen som normalt for at tjekke, om der skulle være nogle problemer med gearskiftet. Hvis kæden berører 3. tandhjul, talt fra mindste tandhjul, og støjer, skal du dreje kabeljusteringsskruen en smule med uret, indtil støjen ophører, og kæden kører jævnt. 18

19 JUSTERING Friktionsjustering Friktionsjustering Friktionskapaciteten kan justeres efter ønske. Den kan desuden justeres efter ændringer i friktionen, der opstår under brug. Friktionsjustering 1 Slå grebkontakten til TIL-stillingen. (a) Fjern pladehætten med hånden, som vist på illustrationen. (a) Til RD-M9000 (b) Til RD-M8000 Pladehætte 2 (b) 3 (B) Løsn friktionsjusteringsbolten med en unbraconøgle (B) for at justere friktionen. (B) 2 mm unbraconøgle Du må ikke justere friktionen til et moment på 0,25 Nm eller derover. Hvis bolten overskrues, kan den tage skade. Fortsættes på næste side 19

20 JUSTERING Friktionsjustering (C) Indsæt en unbraconøgle eller en torxnøgle i den venstre plade (C), og tjek friktionsmomentet. (C) Venstre plade Friktionsmoment 4 3,5-5,4 Nm Tjek hullets form, og brug et værktøj, som passer ind i hullet i den venstre plade. Værktøjsspecifikationer: 5 mm unbraconøgle Torx #30 (c) Monter pladehætte, så den sidder som vist på illustrationen. (c) Til RD-M9000 (d) Til RD-M8000 Pladehætte 5 (d) 20

21 VEDLIGEHOLDELSE

22 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af pladen og p-spændingsfjederen VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af pladen og p-spændingsfjederen Afmontering < RD-M9000 / RD-M8000 > (a) Sørg for, at grebkontakten sidder i FRA-stilling. Friktionsenhed 1 (b) Hvis grebkontakten sidder i TIL-stilling, skal du sørge for at flytte den til FRA-stilling. (a) ON (til) (b) OFF (fra) Hvis du betjener grebkontakten, mens pladeenheden er fjernet, skal du trykke på friktionsenheden med fingeren, så den ikke flyver ud. Fjern pladestopperstift (B) med en skruetrækker. (B) Pladestopperstift 2 (B) Tilspændingsmoment 1 Nm Fortsættes på næste side 22

23 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af pladen og p-spændingsfjederen (C) Drej pladen (C) for at løsne p-spændingsfjederen, som vist på illustrationen. (C) Plade 3 (D) Fjern pladeenhedens dækselbolte (D). (D) Pladedækselbolte 4 Fjern pladeenhedens dæksel (E). (E) Pladedæksel 5 (E) Fortsættes på næste side 23

24 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af pladen og p-spændingsfjederen (F) Fjern knastenheden (F og kædestabilisatoren (G). (F) Knastenhed (G) Kædestabilisator 6 (G) Fjern pladeakslen (H). (H) Pladeaksel 7 Tilspændingsmoment 8-10 Nm (H) Genmontering Udfør afmonteringsproceduren bagfra. 1 (b) (a) Smør fedt på pladeakslen. (a) Fedtsmøringsområde Fedtnummer: Premium fedt (Y ) Pladeaksel Smør ikke fedt på (b). Hvis der kommer fedt på de dele af rullekoblingens yderside, som ikke har riller, glider den, og friktionsfunktionen vil ikke fungerer. (B) (C) Indsæt pladeakslen, og indsæt spidsen af pladespændingsfjederen (B) i pladens rille (C). (B) P-spændingsfjeder (C) Plade 2 Fortsættes på næste side 24

25 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af pladen og p-spændingsfjederen (D) Anbring knastenheden (D) som vist på illustrationen. (b) Fremstående punkt (c) Ujævn (D) Knastenhed (E) Kædestabilisator 3 (b) (E) (c) Sørg for, at knastenheden ikke sidder som vist på illustrationen. Ujævn (F) Sørg for, at pakning (F) til pladeenhedsdækslet sidder fæstnet langs rillerne i pladeenheden. (F) Pakning til pladeenhedsdæksel 4 (G) Monter pladeenhedens dækselbolte (G). (G) Pladedækselbolt Tilspændingsmoment 5 1-1,5 Nm 25

26 VEDLIGEHOLDELSE Smøring af kædestabilisatoren med fedt Smøring af kædestabilisatoren med fedt Hvis friktionen ændres, eller der forekommer støj, kan fedtet være blevet misfarvet eller være forsvundet. Smør mere fedt på. * Gensamling sker ved at udføre afmonteringsproceduren bagfra. 1 Flyt grebkontakten til FRA-stillingen. (B) Fjern pladeenhedens dæksel. Pladedæksel (B) Grebkontakt (C) Pladedel 2 (C) (D) Fjern kædestabilisatoren (D). (D) Kædestabilisator 3 4 Smør fedt på koblingen. Fedtnummer: Y Sørg for, at der ikke kommer fedt ind i koblingen. Hvis der kommer fedt i koblingen, medfører det fejlfunktion af koblingen. 26

27 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af føreren Udskiftning af føreren Førerrulle Udskift førerrullen. Førerrulle Tilspændingsmoment 2,5-5 Nm Tjek retningen af pilene på skiven, når du monterer den. Spændingsskive Udskift spændingsføreren. Spændingsfører Tilspændingsmoment 2,5-5 Nm Tjek retningen af pilene på skiven, når du monterer den. 27

28 Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)

(Danish) DM-RD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000

(Danish) DM-RD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 (Danish) DM-RD0004-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG NING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-RARD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000

DM-RARD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 (Danish) DM-RARD001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-MBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000

DM-MBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 (Danish) DM-MBRD001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

DM-RBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter

DM-RBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter (Danish) DM-RBRD001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter CLARIS RD-R2000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Danish) DM-CN0001-05 Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 (Danish) DM-TRSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

ROAD-bagskifter. Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700

ROAD-bagskifter. Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 (Danish) DM-RD0003-08 ROAD-bagskifter Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ... 6 MONTERING...

Læs mere

(Danish) DM-UARD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter METREA RD-U5000

(Danish) DM-UARD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter METREA RD-U5000 (Danish) DM-UARD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter METREA RD-U5000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE

Læs mere

Kassettetandhjul (11-gear)

Kassettetandhjul (11-gear) (Danish) DM-CS0004-04 Kassettetandhjul (11-gear) Forhandlermanual CS-9000 CS-6800 CS-5800 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere. Personer,

Læs mere

MTB-bagskifter. Brugervejledning fra forhandleren MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD. RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615

MTB-bagskifter. Brugervejledning fra forhandleren MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD. RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615 (Danish) DM-RD0001-05 Brugervejledning fra forhandleren MTB-bagskifter MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Ny RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Læs mere

Bagskifter til landevej

Bagskifter til landevej (Danish) DM-RD0003-09 Bagskifter til landevej Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ...6 MONTERING...8

Læs mere

Fornav/Friløbskrans (Standard type)

Fornav/Friløbskrans (Standard type) (Danish) DM-HB0001-05 Forhandlermanual Fornav/Friløbskrans (Standard type) LANDEVEJ HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800 Trekking HB-T670 FH-T670

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike DM-RAFD001-04

Forskifter. Forhandlermanual DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike DM-RAFD001-04 (Danish) DM-RAFD001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Fremgangsmåderne for justering af

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus 11 gear

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus 11 gear (Danish) DM-SL0005-04 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus 11 gear MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ...

Læs mere

DM-MBSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000

DM-MBSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 (Danish) DM-MBSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

On Road-skivebremsenav

On Road-skivebremsenav (Danish) DM-HB0004-01 Forhandlermanual On Road-skivebremsenav HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.

Læs mere

(Danish) DM-RACS Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11

(Danish) DM-RACS Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 (Danish) DM-RACS001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Kassettekædehjul. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Kassettekædehjul. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-CS0003-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassettekædehjul CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking

Forreste kædehjul. Forhandlermanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-RBFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030 Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual ALIVIO FD-M4000 FD-M4020. Non-Series FD-MT400. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Forskifter. Forhandlermanual ALIVIO FD-M4000 FD-M4020. Non-Series FD-MT400. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-MDFD001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Non-Series FD-MT400 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDEVEJ MTB Trekking

Forskifter. Forhandlermanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-MBFD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781

Forskifter. Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 (Danish) DM-FD0001-03 Forskifter Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786 Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 LANDEVEJ FD-3500 FD-3503 FD-A050 FD-A070 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1

Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1 (Danish) DM-SL0003-00 Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet til

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677

Forskifter. Forhandlermanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677 (Danish) DM-FD0003-06 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Forskifter. Forhandlermanual SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-RBFD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-RS400 FC-RS510. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-RS400 FC-RS510. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-RCFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul Non-Series FC-RS400 FC-RS510 Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DM-RBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Danish) DM-RBCS001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4

Læs mere

Forreste kædehjul/klinge

Forreste kædehjul/klinge (Danish) DM-TRFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul/klinge DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Krankboks BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE

Læs mere

DM-MBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassettekædehjul SLX CS-M CS-HG500-10

DM-MBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassettekædehjul SLX CS-M CS-HG500-10 (Danish) DM-MBCS001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassettekædehjul SLX CS-M7000-11 CS-HG500-10 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Navsæt (skivebremse)

Navsæt (skivebremse) (Danish) DM-MBHB001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE SLX HB-M7000 HB-M7010 HB-M7010-B FH-M7000 FH-M7010 FH-M7010-B Navsæt (skivebremse) E-THRU Axle

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Forreste kædehjul METREA FC-U5000. Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B

Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Forreste kædehjul METREA FC-U5000. Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B (Danish) DM-UAFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul METREA FC-U5000 Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Flad pedal. Forhandlermanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Non-Series PD-GR500. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Flad pedal. Forhandlermanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Non-Series PD-GR500. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-PD0001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Flad pedal DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Non-Series PD-GR500 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...

Læs mere

DM-ST (Danish) Forhandlermanual. Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703

DM-ST (Danish) Forhandlermanual. Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703 (Danish) DM-ST0002-05 Forhandlermanual Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 6 Liste over

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus (Danish) DM-SL0001-09 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2 (Danish) DM-MBFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul DEORE XT FC-M8000-1 FC-M8000-B1 FC-M8000-2 FC-M8000-B2 FC-M8000-3 SLX FC-M7000-11-1

Læs mere

Klinge. Forhandlermanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDEVEJ MTB Trekking

Klinge. Forhandlermanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-RAFC001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B

Læs mere

LANDEVEJ Forreste kædehjul

LANDEVEJ Forreste kædehjul (Danish) DM-FC0003-06 LANDEVEJ Forreste kædehjul Forhandlermanual FC-9000 FC-6800 FC-5800 FC-4700 FC-4703 SM-BB9000 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B BB-RS500 BB-RS500-PB INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Mekanisk skivebremse

Mekanisk skivebremse (Danish) DM-BR0007-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekanisk skivebremse BR-TX805 BR-M375 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed

Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed (Danish) DM-CD0001-00 Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed SM-CD50 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet

Læs mere

Mekaniske skivebremser

Mekaniske skivebremser (Danish) DM-RBMBR01-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekaniske skivebremser Non-Series BR-RS305 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Cantileverbremser. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike

Cantileverbremser. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike (Danish) DM-RCBR001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Cantileverbremser BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700 ST-4600

Læs mere

Klinge. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M ALTUS FC-M2000

Klinge. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M ALTUS FC-M2000 (Danish) DM-MDFC001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge ALIVIO FC-M4000 FC-M4050 FC-M4050-B2 FC-M4060 ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M3000-8 ALTUS

Læs mere

Skiftegreb. Forhandlermanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Non-Series ST-RS200 ST-RS203

Skiftegreb. Forhandlermanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Non-Series ST-RS200 ST-RS203 (Danish) DM-RBSL001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030

Læs mere

Skiftegreb. Forhandlermanual LANDEVEJ MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 SORA ST-3500 ST-3503

Skiftegreb. Forhandlermanual LANDEVEJ MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 SORA ST-3500 ST-3503 (Danish) DM-ST0001-05 Skiftegreb Forhandlermanual MTB RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370 EZ-FIRE Plus ST-EF65 ST-EF51 ST-EF51-A ST-TX800 ST-EF41 ST-EF40 LANDEVEJ Tiagra ST-4600

Læs mere

(Danish) DM-TRPD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Pedal DEORE XT PD-T8000

(Danish) DM-TRPD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Pedal DEORE XT PD-T8000 (Danish) DM-TRPD001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Pedal DEORE XT PD-T8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

Dobbeltakset fælgbremse

Dobbeltakset fælgbremse (Danish) DM-RBBR001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Dobbeltakset fælgbremse SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000 Bremsekabel BC-1051 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SPD-SL-pedal. Forhandlermanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike E-BIKE URBAN SPORT SM-PD63

SPD-SL-pedal. Forhandlermanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike E-BIKE URBAN SPORT SM-PD63 (Danish) DM-RAPD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE SPD-SL-pedal DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000 SM-PD63 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-RCWH (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Hjulsæt. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

DM-RCWH (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Hjulsæt. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Danish) DM-RCWH001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Fornav/ friløbskrans (skivebremse)

Fornav/ friløbskrans (skivebremse) (Danish) DM-HB0002-13 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Fornav/ friløbskrans (skivebremse) Downhill/Freeride Trekking HB-M820 HB-M640 FH-M820 FH-M825

Læs mere

Forhandlermanual. Generelle anvisninger

Forhandlermanual. Generelle anvisninger (Danish) DM-GN0001-20 Forhandlermanual Generelle anvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 9 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 10 BAGSKIFTER 11 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSY... 12 BAGSKIFTER TIL MTB/TREKKING... 14

Læs mere

DM-HRB (Danish) Forhandlermanual. Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A

DM-HRB (Danish) Forhandlermanual. Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A (Danish) DM-HRB001-02 Forhandlermanual Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 4 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-RBWU (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Trådløs enhed EW-WU101

DM-RBWU (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Trådløs enhed EW-WU101 (Danish) DM-RBWU001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Trådløs enhed EW-WU101 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4

Læs mere

LANDEVEJ MTB Trekking. Klinge. LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611

LANDEVEJ MTB Trekking. Klinge. LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611 (Danish) DM-FC0002-12 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks SORA FC-3503 FC-3550 Claris FC-2403 FC-2450 Non-Series

Læs mere

Hjulsæt til crosscykel

Hjulsæt til crosscykel (Danish) DM-WH0003-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt til crosscykel WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-FÆLGBÅND INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...

Læs mere

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. Di2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. Di2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200 (Danish) DM-EX0001-02 Di2 Adapter B Forhandlermanual EW-EX010 EW-JC200 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...4 KOMPATIBILITET...6 Kompatibilitetstabel... 6...8 Elektrisk

Læs mere

Nexus. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41

Nexus. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 (Danish) DM-SG0005-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Nexus SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 SL-3S35-E SL-3S41-E SL-3S42-E

Læs mere

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Danish) DM-SG0003-06 Forhandlermanual Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 INDHOLDSFORTEGNELSE MODELLER OMFATTET AF DENNE FORHANDLERMANUAL... 4 VIGTIG MEDDELELSE... 5 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 6 LISTE OVER

Læs mere

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. DI2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. DI2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200 (Danish) DM-EX0001-03 DI2 Adapter B Forhandlermanual EW-EX010 EW-JC200 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 KOMPATIBILITET... 6 Kompatibilitetstabel...6 MONTERING... 8 Elektrisk

Læs mere

NEXUS. Forhandlermanual. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. LANDEVEJ MTB Trekking

NEXUS. Forhandlermanual. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-CASG001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C6000-8 SL-C6000 Inter-7 SG-C3001 SB-C3000-7 SL-C3000 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970. Dobbelt kontrolgreb

SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970. Dobbelt kontrolgreb SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970 Dobbelt kontrolgreb INDEKS Danish 3 14 Fremgangsmåde for gearskift D4 Montering D5 Justering D6 Andre grebbetjeningsfunktioner D10 Vedligeholdelse D11 Generelle

Læs mere

Dual Pivot kaliberbremse

Dual Pivot kaliberbremse (Danish) DM-BR0003-06 Forhandlermanual Dual Pivot kaliberbremse BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Pedal. Forhandlermanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995

Pedal. Forhandlermanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 (Danish) DM-PD0002-07 Forhandlermanual Pedal PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 PD-T700 PD-T420 PD-T400 PD-MT50 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DM-GN (Danish) Forhandlermanual. Generel drift

DM-GN (Danish) Forhandlermanual. Generel drift (Danish) DM-GN0001-09 Generel drift Forhandlermanual INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 5 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...6 1 BAGSKIFTER... 7 BAGSKIFTER TIL MTB / TREKKING...8 BAGSKIFTER TIL RACER...15

Læs mere

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Inter-11 Inter-8

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Inter-11 Inter-8 (Danish) DM-SG0004-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Inter-11 Inter-8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT

Læs mere

Hjulsæt. Forhandlermanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Hjulsæt. Forhandlermanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-RAWH001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dual Pivot kaliberbremse

Dual Pivot kaliberbremse (Danish) DM-BR0003-08 Forhandlermanual Dual Pivot kaliberbremse BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-FD0002-05. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700

DM-FD0002-05. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 (Danish) DM-FD0002-05 Forskifter Forhandlermanual FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Dobbeltakset fælgbremse

Dobbeltakset fælgbremse (Danish) DM-RACBR01-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Dobbeltakset fælgbremse DURA-ACE ST-R9100 BR-R9100 BR-R9110 ULTEGRA ST-R8000 BR-R8000 BR-R8010

Læs mere

Hjulsæt til MTB Non-Series

Hjulsæt til MTB Non-Series (Danish) DM-WH0005-04 Forhandlermanual Hjulsæt til MTB Non-Series WH-MT68 WH-MT66 WH-MT35 WH-MT15 WH-MT500 WH-MT600 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 7 Dækstørrelse...7

Læs mere

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING SENIORCYKEL SAMLEMANUAL SAMLEVEJLEDNING Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem, inden monteringen påbegyndes,

Læs mere

Hjulsæt. Brugervejledning fra forhandleren VEJ MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501

Hjulsæt. Brugervejledning fra forhandleren VEJ MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501 (Danish) DM-WH0004-01 Brugervejledning fra forhandleren Hjulsæt VEJ WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R501-30 WH-R501 MTB WH-M785-F WH-M785-R WH-M788-R WH-M785-F15 WH-M788-F15 SM-RIMTAPE

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-RADBR01-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse DURA-ACE ST-R9120 BR-R9170 SM-RT900 ULTEGRA ST-R8020 BR-R8070 SM-RT800

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-BR0008-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse ST-RS505 ST-RS685 BR-RS505 BR-RS785 BR-RS805 Denne manual omfatter ikke

Læs mere

DK Magasin Skrueautomat Brugsanvisning

DK Magasin Skrueautomat Brugsanvisning DK Magasin Skrueautomat Brugsanvisning 6842 6843 6844 1 3 2 A B 1 2 6 7 5 4 3 4 8 9 11 14 10 5 6 12 13 5mm 12 6 15 A 17 16 B 18 7 8 2 19 9 10 20 11 12 21 13 14 22 12 15mm 23 15 16 3 24 25 17 4 DANSK 1

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

LANDEVEJ MTB Trekking. MTB-hjulsæt

LANDEVEJ MTB Trekking. MTB-hjulsæt (Danish) DM-WH0007-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE MTB-hjulsæt MTB XTR WH-M9000-TU-R-29 WH-M9000-TU-F15-29 WH-M9000-TU-R12-29 WH-M9000-TL-R-29 WH-M9000-TL-F15-29

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053255 Centrifugalspreder, 23 liter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Håndspreder - Varenr. 9053255 Beskrivelse: Centrifugalspreder

Læs mere

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler Samlevejledning 1 // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler 2 1 x skruetrækker 2 x 10mm skruenøgle 1 x 15mm

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-MDBR001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse BR-M315 BR-M365 BL-M315 BL-M365 ST-EF505 Monteringsadapter SM-MA-F180P/P2

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation.

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation. CYKELVEDLIGEHOLD 1 Cykel vedligehold Mange af punkterne i denne guide tager udgangspunkt i cykler med udvendige gear. De fleste af punkterne kan dog direkte overføres til cykler med indvendige gear, da

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEVEJLEDNING

LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEVEJLEDNING LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEMANUAL SAMLEVEJLEDNING Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem,

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere