Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire"

Transkript

1 Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

2 Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001

3 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds, i den boks hvor de synes svaret passer bedst. I nogle spørgsmål skal De selv skrive svaret enten med tal eller med egne ord. Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis De går i stå ved besvarelsen af et enkelt spørgsmål, så gå hellere videre til det næste, frem for helt at opgive at udfylde skemaet. Det er vigtigt at de under alle omstændigheder sender skemaet tilbage til os i den frankerede svarkuvert også selv om nogle spørgsmål ikke er besvaret. Eksempel 1. Først bedes De angive, hvor enig eller uenig De er i følgende udsagn: Hverken SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Delvis enig eller Delvis Helt Ved enig Enig uenig Uenig uenig ikke a. Det private initiativ er den bedste måde at løse Danmarks økonomiske problemer på b. Det er regeringens ansvar at reducere indkomstforskellene mellem dem med høje og dem med lave indtægter X (1) (2) (3) (4) (5) (8) X Har De spørgsmål om undersøgelsen, er De velkommen til at kontakte Hanne Petersen på tlf eller Jesper Christensen på tlf , Danmarks Statistik. 2

4 1. Først bedes De angive, hvor enig eller uenig De er i følgende udsagn: Hverken SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Delvis enig eller Delvis Helt Ved enig Enig uenig Uenig uenig ikke a. Det private initiativ er den bedste måde at løse Danmarks økonomiske problemer på b. Det er regeringens ansvar at reducere indkomstforskellene mellem dem med høje og dem med lave indtægter (1) (2) (3) (4) (5) (8) 2a. Se på listen nedenfor. De bedes afkrydse én boks ud for det, som De mener bør have højeste prioritet for Danmark, dvs. det der er vigtigst for Danmark. SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS Det vigtigste for Danmark er at... (!) Opretholde lov og orden i landet (1) Lade folk bestemme mere i vigtige politiske beslutninger (2) Bekæmpe stigende priser (3) Beskytte ytringsfriheden (4) 3

5 2b. Hvad mener De bør have næsthøjeste prioritet for Danmark, dvs. hvad er det næstvigtigste for Danmark? SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS Det næstvigtigste for Danmark er at... (!) Opretholde lov og orden i landet (1) Lade folk bestemme mere i vigtige politiske beslutninger (2) Bekæmpe stigende priser (3) Beskytte ytringsfriheden (4) 3. Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Hverken SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Delvis enig eller Delvis Helt Ved enig Enig uenig Uenig uenig ikke a. Vi stoler for meget på videnskaben og for lidt på følelser og tro b. Alt i alt gør moderne videnskab mere skade end gavn c. Moderne videnskab vil løse vore miljøproblemer, uden at det ændrer ret meget på vores måde at leve på (1) (2) (3) (4) (5) (8) 4

6 4. Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Hverken SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Delvis enig eller Delvis Helt Ved enig Enig uenig Uenig uenig ikke a. Vi bekymrer os for meget om miljøets fremtid, og for lidt om nutidens priser og arbejdspladser b. Næsten alt det vi foretager os i det moderne liv skader miljøet c. Folk bekymrer sig for meget om, hvorvidt menneskelige fremskridt skader miljøet (1) (2) (3) (4) (5) (8) 5. Og hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Hverken SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Delvis enig eller Delvis Helt Ved enig Enig uenig Uenig uenig ikke a. For at kunne beskytte miljøet behøver Danmark økonomisk vækst b. Det er rigtigt at bruge dyr til at teste medicin, hvis det kan redde menneskeliv c. Økonomisk vækst skader altid miljøet d. Jorden kan helt enkelt ikke blive ved med bære en befolkningstilvækst af samme omfang som i dag (1) (2) (3) (4) (5) (8) 5

7 6. Hvilket af disse udsagn kommer tættest på Deres personlige opfattelse? Naturen er hellig, fordi den er skabt af Gud (1) Naturen er sjælelig eller hellig i sig selv (2) Naturen er vigtig, men ikke sjælelig eller hellig (3) 7a. Hvor villig ville De selv være til at betale meget højere priser for at beskytte miljøet? Meget villig (1) Ret villig (2) Hverken villig eller uvillig (3) Ret uvillig (4) Meget uvillig (5) 7b. Hvor villig ville De selv være til at betale meget højere skatter for at beskytte miljøet? Meget villig (1) Ret villig (2) Hverken villig eller uvillig (3) Ret uvillig (4) Meget uvillig (5) 6

8 7c. Og hvor villig ville De selv være til at gå ned i levestandard for at beskytte miljøet? Meget villig (1) Ret villig (2) Hverken villig eller uvillig (3) Ret uvillig (4) Meget uvillig (5) 8. Hvor enig eller uenig er De i hvert af de følgende udsagn? Hverken SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Delvis enig eller Delvis Helt Ved enig Enig uenig Uenig uenig ikke a. Det er simpelt hen for svært for sådan en som mig at gøre ret meget for miljøet b. Jeg gør det, der er rigtigt for miljøet, også selv om det koster flere penge eller tager mere tid c. Der er vigtigere ting at gøre her i livet end at beskytte miljøet d. Der er ingen mening i at jeg selv gør meget for miljøet, hvis andre ikke gør det samme e. Mange af påstandene om trusler mod miljøet er overdrevne (1) (2) (3) (4) (5) (8) 7

9 9. For hvert af de følgende udsagn bedes De sætte kryds ved den svarmulighed, der er mest dækkende for Deres egen opfattelse. SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Sandsyn- Sandsyn- Helt sikkert Ved sikkert ligvis ligvis ikke ikke ikke Er det efter Deres opfattelse sandt at... a. Antibiotica kan dræbe bakterier men ikke en virus b. Mennesket udviklede sig fra tidligere dyrearter c. Alle menneskeskabte kemikalier kan forårsage kræft, hvis man indtager tilstrækkeligt store mængder af dem d. Hvis en person udsættes for radioaktiv stråling, vil vedkommende helt sikkert dø som følge af det, uanset mængden. e. Drivhuseffekten er forårsaget af et hul i jordens atmosfære f. Hver gang vi bruger kul, olie eller gas bidrager vi til drivhuseffekten (1) (2) (3) (4) (8) 10a. Tror De i almindelighed, at luftforurening forårsaget af biler er ekstremt farligt for miljøet, (1) meget farligt, (2) ret farligt, (3) ikke særligt farligt, (4) eller overhovedet ikke farligt for miljøet? (5) 8

10 10b.Og tror De, at luftforurening forårsaget af biler er ekstremt farligt for Dem selv og Deres familie, (1) meget farligt, (2) ret farligt, (3) ikke særligt farligt, (4) eller overhovedet ikke farligt for Dem selv og Deres familie? (5) 11a. Tror De i almindelighed, at luftforurening forårsaget af industrien er ekstremt farligt for miljøet, (1) meget farligt, (2) ret farligt, (3) ikke særligt farligt, (4) eller overhovedet ikke farligt for miljøet? (5) 11b. Tror De, at de pesticider og kemikalier, der bruges i landbruget er ekstremt farligt for miljøet, (1) meget farligt, (2) ret farligt, (3) ikke særligt farligt, (4) eller overhovedet ikke farligt for miljøet? (5) 9

11 11c. Og tror De, at forureningen i Danmarks åer, søer og vandløb er ekstremt farligt for miljøet, (1) meget farligt, (2) ret farligt, (3) ikke særligt farligt, (4) eller overhovedet ikke farligt for miljøet? (5) 12a. Tror De i almindelighed, at en stigning i klodens temperatur forårsaget af drivhuseffekten er ekstremt farligt for miljøet, (1) meget farligt, (2) ret farligt, (3) ikke særligt farligt, (4) eller overhovedet ikke farligt for miljøet? (5) 12b. Og tror De, at genmanipulation af bestemte afgrøder er ekstremt farligt for miljøet, (1) meget farligt, (2) ret farligt, (3) ikke særligt farligt, (4) eller overhovedet ikke farligt for miljøet? (5) 10

12 13a. Hvis De skulle vælge mellem de følgende udsagn, hvilket ville så være tættest på Deres holdning? SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS (!) Myndighederne bør lade almindelige mennesker selv bestemme, hvordan miljøet skal beskyttes, selv om det kan betyde, at de ikke altid gør det rigtige (1) ELLER Myndighederne bør gennemføre love for at få almindelige mennesker til beskytter miljøet, også selv om det indskrænker folks ret til selv at bestemme (2) 13b.Og hvilket et af de følgende udsagn ville være tættest på Deres holdning? SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS (!) Myndighederne bør lade virksomhederne selv bestemme, hvordan de vil beskytte miljøet, også selv om det kan betyde, at de ikke altid gør det rigtige (1) ELLER Myndighederne bør gennemføre love for at få virksomhederne til at beskytte miljøet, også selv om det indskrænker deres ret til selv at bestemme (2) 14. Nogle lande gør mere and andre for at beskytte miljøet på Jorden. Synes De at Danmark gør SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS (!) mere end nok, (1) en passende indsats, ( 2 ) eller for lidt? (3) 11

13 15a. Hvilken af disse grupper mener De generelt gør den største indsats for at værne om miljøet? Erhvervslivet og industrien, (1) eller almindelige mennesker? ( 2 ) Begge grupper gør lige meget (3) 15b. Hvilken af disse grupper mener De generelt gør den største indsats for at værne om miljøet? Myndighederne, (1) eller erhvervslivet og industrien? ( 2 ) Begge grupper gør lige meget (3) 15c. Og hvilken af disse grupper mener De generelt gør den største indsats for at værne om miljøet? Almindelige mennesker (1) eller myndighederne? ( 2 ) Begge grupper gør lige meget (3) 12

14 16. Hvor enig eller uenig er De i hvert af de følgende udsagn? Hverken SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Delvis enig eller Delvis Helt Ved enig Enig uenig Uenig uenig ikke a. Når det gælder miljøproblemer burde der være internationale aftaler, som Danmark og andre lande var tvunget til at følge b. Fattige lande må forventes at gøre mindre for at beskytte miljøet end rige lande c. Den økonomiske fremgang i Danmark vil aftage, hvis ikke vi passer bedre på miljøet (1) (2) (3) (4) (5) (8) 17. Hvor sandsynligt er det, at der inden for de næste fem år vil ske et uheld på et atomkraftværk, som vil forårsage langvarige miljøskader i mange lande? Meget sandsynligt (1) Sandsynligt ( 2 ) Usandsynligt ( 3 ) Meget usandsynligt (4) 13

15 18. I hvor høj grad har De tillid til, at hver af de følgende grupper giver Dem korrekt information om årsager til forurening? Meget Ret Ikke Meget SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE stor stor En vis ret stor lille Ved tillid tillid tillid tillid tillid ikke a. Erhvervslivet og industrien b. Miljøorganisationer og miljøgrupper c. Myndighederne d. Aviser e. Radio og TV f. Universiteter (1) (2) (3) (4) (5) (8) 19a. Hvor ofte tager De Dem tid til at sortere glas, dåser, plastic, aviser m.m til genbrug? Altid (1) Ofte (2) Kun sjældent (3) Aldrig (4) (Man kan ikke aflevere affald til genbrug, der hvor jeg bor) (5) 14

16 19b. Og hvor ofte vælger De ikke at køre i bil af hensyn til miljøet? Altid (1) Ofte (2) Kun sjældent (3) Aldrig (4) (Jeg har ikke bil eller jeg har ikke kørekort) (5) 20. Er De medlem af en forening eller en gruppe, hvis hovedformål er at beskytte eller bevare miljøet? Ja (1) Nej (2) 21. Har De inden for de sidste fem år... SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Ja Nej a. Skrevet under på en underskriftsindsamling om miljøspørgsmål b. Givet penge til en miljøorganisation eller miljøgruppe? c. Protesteret eller deltaget i en demonstration i forbindelse med et miljøspørgsmål? (1) (2) 15

17 22. Sæt venligst kryds ud for det udsagn, der er mest dækkende for Deres opfattelse af Gud. Jeg tror ikke på Gud (1) Jeg ved ikke om der er en Gud og jeg tror ikke man har nogen mulighed for at finde ud af det (2) Jeg tror ikke på en personlig Gud, men jeg tror på en eller anden form for Højere Magt (3) Sommetider tror jeg på Gud, til andre tider gør jeg ikke (4) Selv om jeg har min tvivl, så føler jeg, at jeg tror på Gud (5) Jeg ved at Gud virkelig eksisterer, og det er jeg slet ikke i tvivl om (6) 23. Mener De, at atomkraftværker er Ekstremt farlige for miljøet (1) meget farlige, (2) ret farlige, (3) ikke særligt farlige (4) eller slet ikke farlige for miljøet? (5) ved ikke (8) 16

18 24. Hvor enig eller uenig er de i hvert af disse udsagn? Hverken SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt Delvis enig eller Delvis Meget Ved enig Enig uenig Uenig uenig ikke a. Regeringen bør omfordele økonomiske ressourcer fra dem som er velhavende til dem som er mindre velhavende b. Det er kun lidt, et menneske kan gøre for at ændre livets gang c. Et af problemerne med mennesker i dag er, at de for ofte sætter sig op imod autoriteter d. Mennesker med penge bør have lov til at nyde godt af dem e. I nogle tilfælde bør mennesker følge deres samvittighed, også selv om det kan betyde, at de overtræder loven f. Det er nødvendigt at kontrollere private virksomheder, for at beskytte alle menneskers behov g. I alle samfund er der uligheder, som det er bedst ikke at blande sig i h. Alt i alt udvikler verden sig i en bedre retning (1) (2) (3) (4) (5) (8) 17

19 De næste spørgsmål handler om Dem selv. 25. Er De...? Mand 1 Kvinde Hvilket år er De født? Skriv år De er født I hvilket land er De født? Danmark 1 Sverige 2 Norge 3 Tyskland 4 England 5 Andet EU-medlemsland 6 Tyrkiet 7 Pakistan 8 Andet (skriv navnet på landet ) Er De... Gift 1 - gå til spørgsmål 30 Enke(mand) 2 Fraskilt 3 Separeret 4 - gå til spørgsmål 29 Enlig, aldrig gift Bor De sammen med en fast partner? Ja 1 Nej Hvor mange personer bor der i Deres husstand (medregn Dem selv)? 1 person 1 2 personer 2 3 personer 3 4 personer 4 5 personer 5 6 personer eller flere 6 18

20 31. Hvor mange af disse personer er under 18 år (dvs. mellem 0-17 år) Ingen 0 1 person 1 2 personer 2 3 personer 3 4 personer 4 5 personer 5 6 personer eller flere Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse eller kortere 1 8. klasse 2 9. klasse (herunder også mellemskolen klasse, realeksamen 4 Studentereksamen eller HF 5 Højere Handelseksamen (HH, HG) eller højere teknisk eksamen (HTX) 6 Andet Hvilken uddannelse har De ud over skoleuddannelsen? Ingen erhvervs uddannelse 1 Tillært uddannelse af kortere varighed 2 Specialarbejder uddannelse 3 EFG basis år (men ikke 2. del) 4 Fuldført lærlige eller EFG-uddannelse 5 Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 6 Kort videregående uddannelse (under 3 år) 7 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 8 Lang videregående uddannelse (over 4 år) 9 Anden erhvervsuddannelse Hvor mange års fuldtids-uddannelse har De i alt? (Her tænkes på folkeskole, ungdomsuddannelse, og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik og lignende). Skriv antal år: Stadig folkeskole, ungdomsuddannelse 1 Stadig på videregående uddannelse 2 Ingen uddannelse 3 Ved ikke 4 19

21 35. Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (her tænkes på hovedbeskæftigelsen) Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) 1 Ja, selvstændig 2 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) 3 Ja. lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) 4 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. sygdom og lignende 5 gå til spm 36 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet 6 Ja, medhjælpende ægtefælle 7 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) 8 Nej, lærling eller elev (med løn) 9 Nej, skoleelev (uden løn) 10 Nej, studerende (uden løn) 11 Nej, på efterløn eller overgangsydelse 12 gå til spm 41 Nej, førtidspensionist 13 Nej, pensionist iøvrigt (folke-/tjenestemandspension) 14 Nej, husmoder /hjemmegående 15 Nej, andet uden for arbejdsstyrken 16 Til spm 35: - Hvis De er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes De afkrydse studerende eller skoleelev - Hvis De er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension bedes De afkrydse disse med mindre De arbejder på deltid eller mere - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående hvis De ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier 36. Hvor mange timer arbejder De normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen Ved ikke 8 20

22 37. Hvad er Deres stilling og branche helt nøjagtigt? Skriv hvilken stilling: Skriv hvilken branche: Ved ikke 8 Til spm 37: Bedes angivet så nøjagtigt som muligt: -Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ) -Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem 38. Leder De eller er De ansvarlig for andres arbejde? Ja 1 Nej 2 Ved ikke Er De offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (her tænkes på Deres hovedbeskæftigelse) Ansat i det offentlige (stat, amt eller kommune) 1 Ansat i et offentligt ejet firma 2 gå til spm 41 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle 3 Selvstændig 4 gå til spm Hvor mange ansatte har De? Skriv antal: Ingen ansatte 1 21

23 41. Er De medlem af en fagforening Ja, medlem af en fagforening 1 Nej, ikke medlem af en fagforening 2 Hvis De er gift eller samlevende gå til spørgsmål 42. Ellers gå til spørgsmål Er Deres ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (her tænkes på hovedbeskæftigelsen) Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) 1 Ja, selvstændig 2 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) 3 Ja. lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) 4 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. sygdom og lignende 5 gå til spm 43 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet 6 Ja, medhjælpende ægtefælle 7 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) 8 Nej, lærling eller elev (med løn) 9 Nej, skoleelev (uden løn) 10 Nej, studerende (uden løn) 11 Nej, på efterløn eller overgangsydelse 12 gå til spm 44 Nej, førtidspensionist 13 Nej, pensionist iøvrigt (folke-/tjenestemandspension) 14 Nej, husmoder /hjemmegående 15 Nej, andet uden for arbejdsstyrken 16 Til spm 42: - Hvis Deres ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes De afkrydse studerende eller skoleelev - Hvis Deres ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension bedes De afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående hvis Deres ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier 22

24 43. Hvad er Deres ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Skriv hvilken stilling: Skriv hvilken branche: Ved ikke 8 Spm 43: Bedes angivet så nøjagtigt som muligt: -Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ) -Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem 44. Er De medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken 1 Ja, medlem af et katolsk trossamfund 2 Ja, medlem af et jødisk trossamfund 3 Ja, medlem af et muslimsk trossamfund 4 Ja, medlem af andet trossamfund (noter: ) 5 Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund 6 Ved ikke Hvor ofte går De til gudstjeneste? En gang om ugen eller mere gange om måneden 2 En gang om måneden 3 Et par gange om året 4 Mindre end et par gange om året 5 Aldrig 6 Ved ikke 8 23

25 46. Man taler nogle gange om, at der findes forskellige socialgrupper eller samfundsklasser. Hvis De skulle placere Dem selv i sådan en samfundsklasse, hvilke af disse skulle det så være? Underklassen 1 Arbejderklassen 2 Højere arbejderklasse / lavere middelklasse 3 Middelklasse 4 Højere middelklasse 5 Overklassen 6 Ingen af disse 7 Ved ikke I politik taler man ofte om venstre og højre. Vi bruger her en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder venstre og 10 betyder højre. Hvor vil De i almindelighed placere Dem selv og Deres synspunkter på denne skala. Sæt ring om et tal = venstre 10=højre 48. Stemte De ved det sidste folketingsvalg d. 11. marts 1998, eller var der noget som gjorde, at De ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte 1 gå til spm 49 Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget 2 gå til spm 50 Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget 3 gå til spm 50 24

26 49. Hvilket parti stemte De på? A. Socialdemokratiet 1 B. Det radikale venstre 2 C. Det konservative folkeparti 3 D. Centrum-Demokraterne 4 F. Socialistisk folkeparti (SF) 5 O. Dansk folkeparti 6 Q Kristelig folkeparti 7 U. Demokratisk fornyelse 8 V. Venstre 9 Z. Fremskridtspartiet 10 Ø. Enhedslisten 11 Andet 12 Blank 13 Husker ikke 14 Ved ikke Hvad er Deres indkomst brutto dvs. Før skat? Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover 9 25

27 51. Hvad er husstandens indkomst brutto dvs. Før skat? Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr million kr. eller derover 13 26

28 Til sidst nogle spørgsmål om Deres forældre 52. Hvad var Deres faders stilling og branche da De var 15 år gammel? Skriv hvilken stilling: Skriv hvilken branche: Ved ikke 8 Spørgsmål 52: Bedes angivet så nøjagtigt som muligt: - stilling f.eks. Murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ) - branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem Far aldrig arbejde: 1 - gå til spm. 55. Ingen far da jeg var 15 år gammel (pga. død, kendte ikke osv) 2 - gå til spm I dette job, var Deres far da leder for andre eller ansvarlig for andres arbejde? Nej. Han var ikke overordnet. 1 Ja. Overordnet for 1-9 personer. 2 Ja. Overordnet for 10 personer eller flere. 3 Ved ikke 8 27

29 54. Var Deres far privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Ansat i det offentlige (stat, amt eller kommune) 1 Ansat i et offentligt ejet selskab 2 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle 3 Selvstændig, i partnerskab 4 Andet (noter) Hvilken skoleuddannelse havde Deres far? 7. klasse eller kortere 1 8. klasse 2 9. klasse (herunder også mellemskolen klasse, realeksamen 4 Studentereksamen eller HF 5 Højere Handelseksamen (HH, HG) eller højere teknisk eksamen (HTX) 6 Andet Hvilken uddannelse havde Deres far udover skoleuddannelsen? Ingen erhvervs uddannelse 1 Tillært uddannelse af kortere varighed 2 Specialarbejder uddannelse 3 EFG basis år (men ikke 2. del) 4 Fuldført lærlinge eller EFG-uddannelse 5 Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 6 Kort videregående uddannelse (under 3 år) 7 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 8 Lang videregående uddannelse (over 4 år) 9 Anden erhvervsuddannelse 10 28

30 57. Hvilken skoleuddannelse havde Deres mor? 7. klasse eller kortere 1 8. klasse 2 9. klasse (herunder også mellemskolen klasse, realeksamen 4 Studentereksamen eller HF 5 Højere Handelseksamen (HH, HG) eller højere teknisk eksamen (HTX) 6 Andet Hvilken uddannelse har Deres mor udover skoleuddannelsen? Ingen erhvervs uddannelse 1 Tillært uddannelse af kortere varighed 2 Specialarbejder uddannelse 3 EFG basis år (men ikke 2. del) 4 Fuldført lærlinge eller EFG-uddannelse 5 Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 6 Kort videregående uddannelse (under 3 år) 7 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 8 Lang videregående uddannelse (over 4 år) 9 Anden erhvervsuddannelse 10 29

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire + 0 Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire + 0 2 + IP. nr.: Danskerne og det offentlige Us. 5831 Januar 2008 2 + + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Denmark Denmark EES 2004. Final questionnaire. BLAISE version US_nummer) Undersøgelse 57140. Spørgeskema til vælgerundersøgelse i forbindelse

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429 TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni 2009 Public 56429 Metode Feltperiode: 12. juni 18. juni 2009 Målgruppe: Unge på 15-25 år Repræsentativ på køn, alder og region. Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt kan arbejde få timer føler sig glemt 369 førtidspensionister medvirker i denne undersøgelse, som danner baggrund for to artikler: - Hver anden førtidspensionist mener selv at være i stand til at arbejde

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2000 Environment Mette Tobiasen Lonnie Sander Andersen ISSN 1396-3503 2005:5 Technical

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A Samfundsfag A Studentereksamen 2. del: Kl. 10.00-15.00 2stx171-SAM/A-2-24052017 Onsdag den 24. maj 2017 kl. 9.00-15.00 Fællesskabets forfald Opgavernes spørgsmål med bilag. Dette opgavesæt består af en

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4.

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4. Er du mand eller kvinde? Mand 557 50,9 Kvinde 549 49,1 Hvad er din alder? 16-29 år 105 23,4 30-59 år 590 52,9 60 år eller derover 411 23,7 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 337 29,7

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne

Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne Lone Kirsten Rasmussen Danmarks Statistik DST Survey lkr@dst.dk 21. marts 2017 Spørgsmål til forskellige indsamlingstyper Kun Web (Papir) Web (Papir) Telefon

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Overordnede tryghedsspørgsmål

Overordnede tryghedsspørgsmål Overordnede tryghedsspørgsmål Note: Respondenterne bliver i starten af undersøgelsen tilfældigt inddelt i to grupper. Den ene gruppe modtager spørgsmål 2a og 3a, mens den anden gruppe modtager spørgsmål

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL TRYGHEDUNDERSØGELSEN 2019.

SPØRGESKEMA TIL TRYGHEDUNDERSØGELSEN 2019. SPØRGESKEMA TIL TRYGHEDUNDERSØGELSEN 2019. 1) Hvilket sprog ønsker du at besvare undersøgelsen på? / In which language do you wish to answer the survey? (_1) Dansk (_2) English العربية (3_) (_4) Türk (_5)

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Nr. DANMARKS ~ ~~M';IR~iIK ~ STATISTIK Levevilkårsundersøgelse 2004 Skema 3 Stikprøvepersonen- - 1. Hvad er Deres hoved beskæftigelse på nuværende tidspunkt? Erhvervsarbejde, lønmodtager D 01 Erhvervsarbejde,

Læs mere