Social ulighed US. nr September 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009"

Transkript

1

2 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr September

3 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at alle spørgsmål besvares. Hvis der er et spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du sætte kryds ved det svar, der passer bedst til din situation. Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke. Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, skraveres den pågældende kasse og krydset sættes i den rigtige kasse. X X X Tal skrives i felterne Tal rettes ved helt at overstrege det forkerte tal og skrive det rigtige tal ovenover

4 Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. Helt afgørende Meget vigtigt (Sæt ét kryds i hver række) Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt 1. Hvor vigtigt er det at komme fra en velhavende familie? Hvor vigtigt er det at have veluddannede forældre? Hvor vigtigt er det selv at have en god uddannelse? Hvor vigtigt er det at have ambitioner? Hvor vigtigt er det at arbejde hårdt? Hvor vigtigt er det at have de rigtige forbindelser? Hvor vigtigt er det at have politiske forbindelser? Hvor vigtigt er det at anvende bestikkelse? Hvor vigtig er en persons hudfarve? Hvor vigtig er en persons religion? Hvor vigtigt er det at være født som mand eller kvinde? Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Helt enig Delvis enig (Sæt ét kryds i hver række) Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 1. For at kunne komme helt til tops i det danske samfund må man være korrupt I Danmark er det kun studenter fra de bedste gymnasier, som har gode muligheder for at få en universitetsuddannelse I Danmark er det kun de rigeste som har råd til at få en universitetsuddannelse I Danmark har folk de samme muligheder for at komme på universitetet, uanset køn, race eller sociale baggrund.... Ved ikke Ved ikke + 1

5 Vil du sige, at du selv tjener (Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes du tage udgangspunkt i dit sidste job). meget mindre end jeg fortjener... 1 mindre end jeg fortjener... 2 det jeg fortjener... 3 mere end jeg fortjener... 4 meget mere end jeg fortjener... 5 har aldrig haft et arbejde... 6 Ved ikke Nu vil vi gerne vide, hvad du tror folk i de følgende jobs tjener. Hvor meget tror du, at de normalt tjener om året før skat. Mange vil naturligvis ikke kunne vide det helt nøjagtigt, men giv dit bedste bud. Det kan være svært, men det er meget vigtigt, så vær venlig at forsøge. Skriv hvor meget DU TROR de faktisk tjener pr. år før skat. 1. Cirka hvor meget tror du en praktiserende læge tjener? Kr. 2. En bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed? Kr. 3. En butiksassistent?... Kr. 4. En ufaglært fabriksarbejder?... Kr. 5. En minister i regeringen?... Kr. 2 +

6 Det næste spørgsmål handler om, hvad du synes disse personer burde tjene. Hvad burde de efter din mening tjene om året før skat uanset hvad de faktisk tjener? Skriv hvor meget de BURDE tjene pr. år før skat 1. Hvor meget burde en praktiserende læge tjene?... Kr. 2. En bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed? Kr. 3. En butiksassistent?... Kr. 4. En ufaglært fabriksarbejder?... Kr. 5. En minister i regeringen?... Kr. + 3

7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Helt enig Delvis enig (Sæt ét kryds i hver række) Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 1. Indkomstforskellene i Danmark er for store Det er regeringens opgave at mindske indkomstforskellene mellem folk med høj indkomst og dem med lav indkomst Regeringen bør sikre en anstændig levestandard for de arbejdsløse Regeringen bør bruge færre penge på ydelser til de fattige Mener du, at folk med høje indkomster skal betale en større, den samme eller en mindre andel af deres indkomst i skat, sammenlignet med dem, der har lavere indkomster? Meget større andel... 1 Større andel... 2 Samme andel... 3 En mindre andel... 4 Meget mindre andel... 5 Ved ikke Hvordan vil du i almindelighed beskrive skatterne i Danmark for dem med høje indkomster? Skatterne er. alt for høje for høje passende for lave alt for lave... 5 Ved ikke... 8 Ved ikke 4 +

8 Er det retfærdigt eller uretfærdigt rigtigt eller forkert at folk med høje indkomster kan købe sig til bedre behandling for sygdom end folk med lavere indkomst? Meget retfærdigt, absolut rigtigt... 1 Delvist retfærdigt, rigtigt... 2 Hverken retfærdigt eller uretfærdigt blandede følelser... 3 Delvist uretfærdigt, forkert... 4 Meget uretfærdigt, absolut forkert... 5 Ved ikke Er det retfærdigt eller uretfærdigt rigtigt eller forkert at folk med høje indkomster kan købe sig til bedre uddannelser til deres børn end folk med lavere indkomster? Meget retfærdigt, absolut rigtigt... 1 Delvist retfærdigt, rigtigt... 2 Hverken retfærdigt eller uretfærdigt blandede følelser... 3 Delvist uretfærdigt, forkert... 4 Meget uretfærdigt, absolut forkert... 5 Ved ikke I alle lande er der forskelle, eller endda konflikter, mellem forskellige sociale grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem Meget stor konflikt (Sæt ét kryds i hver række) Stor konflikt Ikke særligt stor konflikt Ingen konflikt 1. fattige og rige? arbejderklassen og middelklassen? ledelse og medarbejdere? folk på samfundets top og folk på samfundets bund? Ved ikke + 5

9 I vores samfund er der visse grupper, der kan siges at tilhøre toppen, og andre grupper, som befinder sig i bunden. Nedenfor er der en skala, der går fra top til bund. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Top 10 Bund Og hvis du tænker på den familie, som du voksede op i, hvor skal den placeres? Top 10 Bund

10 Hvis du tager udgangspunkt i dit nuværende job og sammenligner det med det job din far havde, da du var 15 år, vil du så sige, at niveauet eller statussen af dit job er (Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes du tage udgangspunkt i dit sidste job). meget højere end din fars... 1 højere... 2 omtrent det samme... 3 lavere... 4 meget lavere end din fars... 5 Har aldrig haft et arbejde... 6 Jeg ved ikke hvilket job min far havde/min far har aldrig haft et arbejde/jeg har aldrig kendt min far/min far var død da jeg havde den alder Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtigt mener du så hvert af de følgende ting burde være? Helt afgørende Meget vigtigt (Sæt ét kryds i hver række) Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt 1. Det ansvar, der følger med jobbet hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? ? Antal år brugt på uddannelse og oplæring hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? Hvor meget det er nødvendigt for at forsørge en familie? hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? Om man har børn at forsørge hvor vigtigt burde det være for, hvor meget man får i løn? Hvor godt man udfører sit arbejde hvor vigtigt burde det være for, hvor meget man får i løn? Hvor hårdt man arbejder hvor vigtigt det burde være for hvor meget, man får i løn?... Ved ikke + 7

11 Er din egen løn retfærdig? Vi tænker ikke på, hvad du faktisk tjener, eller hvad du gerne ville tjene, men på hvad du mener, er retfærdigt i forhold til dine evner og indsats. Er din løn (Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes du tage udgangspunkt i dit sidste job). meget mindre end hvad der er retfærdigt... 1 lidt mindre end hvad der er retfærdigt... 2 nogenlunde retfærdigt... 3 lidt mere end hvad der er retfærdigt... 4 meget mere end hvad der er retfærdigt... 5 Har aldrig haft et job... 6 Ved ikke De fem diagrammer nedenfor viser forskellige typer af samfund. Læs beskrivelserne og se på diagrammerne og angiv, hvilket diagram du mener, bedst beskriver det danske samfund i dag. Type A En lille elite på toppen, meget få mennesker i midten og den store masse på bunden. Type B Et samfund som en pyramide med en lille elite på toppen, flere mennesker i midten og flest på bunden. Type C En pyramide bortset fra at der kun er nogle få mennesker i den absolutte bund. Type D Et samfund, hvor de fleste mennesker befinder sig i midten. Type E Mange mennesker nær toppen og kun få nær bunden. 17a. Først hvilken type samfund mener du Danmark er i dag hvilket diagram kommer nærmest? Type A Type B Type C Type D Type E Ved ikke 17b. Hvordan synes du Danmark burde være hvilken type ville du foretrække? Type A Type B Type C Type D Type E Ved ikke 8 +

12 Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke kan være forsigtigt nok i omgangen med andre mennesker? Man kan stole på de fleste mennesker... 1 Man kan ikke være forsigtig nok... 2 Ved ikke Hvor ofte læser du avis? Hver dag... 1 Nogle gange om ugen... 2 Én gang om ugen... 3 Mindre end én gang om ugen... 4 Aldrig Hvor mange timer om dagen ser du i gennemsnit TV? Angiv antal timer (0-24): 21. Er der et område i nærheden af din bopæl dvs. indenfor 1,5 km hvor du vil være bange for at gå alene om natten? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke I alle lande er der forskelle, eller endda konflikter, mellem forskellige sociale grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem Meget stor konflikt (Sæt ét kryds i hver række) Stor konflikt Ikke særligt stor konflikt Ingen konflikt arbejdsløse og dem, der har arbejde? etniske danskere og indvandrere fra ikke vestlige lande? Ved ikke + 9

13 10 + Nu kommer der nogle flere spørgsmål om indvandrere (både første og anden generation) fra ikke-vestlige lande (dvs. lande udenfor Vest Europa, Øst Europa, USA/Canada og Australien/New Zealand). 23. Synes du, at vi bruger for mange penge, cirka passende penge eller for få penge på at forbedre levevilkårene for indvandrere fra ikke-vestlige lande? For mange penge... 1 Cirka passende penge... 2 For få penge... 3 Ved ikke Bare dit bedste gæt cirka hvor stor en andel af dem, der bor i dit lokale område, er indvandrere fra ikke-vestlige lande? Angiv procent (0 100): % 25. Bare dit bedste gæt cirka hvor stor en andel af befolkningen er indvandrere fra ikkevestlige lande? Angiv procent (0 100): % 26. Bare dit bedste gæt cirka hvor stor en andel tror du, at ikke-vestlige indvandrere udgør af alle kontanthjælpsmodtagere? Angiv procent (0 100): % 27. I hvilken udstrækning vil du være for eller imod at bo i et område, hvor halvdelen er indvandrere fra ikke-vestlige lande? Helt og holdent for... 1 For... 2 Hverken for eller imod... 3 Imod... 4 Helt og holdent imod... 5 Ved ikke

14 Hvilken grad af samhørighed føler du overfor indvandrere fra ikke-vestlige lande? Ingen samhørighed overhovedet 1 Meget stor samhørighed 9 Nu kommer to spørgsmål om, hvad du mener, der karakteriserer indvandrere fra ikkevestlige lande. 29. Vælg det tal mellem 1 og 7, der passer bedst på følgende beskrivelse. Et ettal betyder, at du mener, at næsten alle indvandrere er hårdt arbejdende. Et syvtal betyder, at du mener, at næste alle indvandrere er dovne. Et firetal betyder, at du mener, at indvandrere hverken er specielt hårdt arbejdende eller specielt dovne. Ved ikke Hårdt arbejdende 1 Dovne 7 Ved ikke Mener du at indvandrere fra ikke-vestlige lande har en tendens til at fortrække at klare sig selv eller til at fortrække at leve af sociale ydelser? Angiv det tal, der passer bedst med din opfattelse. Klare sig selv 1 Leve af sociale ydelser

15 Generelt har indvandrere fra ikke-vestlige lande dårligere jobs, lavere indkomst og dårligere boligforhold end etniske danskere. Tror du, at disse forskelle hovedsageligt skyldes diskrimination? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke Synes du, at antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der kommer til Danmark, skal forøges meget, forøges lidt, være på nuværende niveau, reduceres lidt eller reduceres meget? Forøges meget... 1 Forøges lidt... 2 Være på nuværende niveau... 3 Reduceres lidt... 4 Reduceres meget... 5 Ved ikke Igennem historien har mennesker med forskellig etnisk baggrund, nationalitet og religion bosat sig i Danmark. Du bedes vurdere, hvilket bidrag ikke-vestlige indvandrere har givet til landet? Et meget vigtigt bidrag... 1 Et vigtigt bidrag... 2 Noget bidrag... 3 Ikke meget positivt bidrag... 4 Ved ikke Så er der et spørgsmål om indvandring generelt. Hvad tror du, der vil ske, hvis der kommer flere indvandrere til landet? Hvor sandsynligt er følgende resultater Meget sandsynligt (Sæt ét kryds i hver række) Ret sandsynligt Ikke så sandsynligt Overhovedet ikke sandsynligt 1. højere kriminalitet at landet bliver mere åbent overfor nye ideer og kulturer at mennesker født i Danmark mister deres job Ved ikke 12 +

16 + 13 De næste spørgsmål handler om din mors og fars arbejdssituation under din opvækst (da du var 15 år gammel). 35. Hvem arbejdede din far for, da du var 15 år gammel? Hvis din far ikke var erhvervsmæssigt beskæftiget på dette tidspunkt, bedes du tage udgangspunkt i hans sidste job før da. Ansat i privat firma eller virksomhed... 1 Offentligt ansat... 2 Selvstændig... 3 Andet (Skriv): 4 Min far har aldrig arbejdet udenfor hjemmet... 5 Gå til spm. 37 Ved ikke... 8 Gå til spm Hvad var din fars stilling da du var 15 år gammel? Beskriv med to eller flere ord. Hvis din far ikke var erhvervsmæssigt beskæftiget på dette tidspunkt, bedes du tage udgangspunkt i hans sidste job før da. 37. Arbejdede din mor uden for hjemmet da du var 15 år gammel? Hvis din mor ikke arbejdede da du var 15 år gammel, arbejdede hun i så fald tidligere? Hvis hun arbejde tidligere, hvornår stoppede hun i så fald med at arbejde? Ja, min mor arbejdede da jeg var 15 år gammel... 1 Nej, min mor har aldrig arbejdet udenfor hjemmet... 2 Gå til spm. 40 Nej, min mor stoppede med at arbejde før hun blev gift... 3 Nej, min mor stoppede med at arbejde efter hun blev gift, men før hun fik sit første barn... 4 Nej, min mor stoppede med at arbejde efter hun fik sit første barn... 5 Ved ikke... 8 Gå til spm

17 I hendes sidste job dvs. da eller før du var 15 år gammel, hvem arbejdede din mor så for? Hvis din mor ikke var erhvervsmæssigt beskæftiget på dette tidspunkt, bedes du tage udgangspunkt i hendes sidste job før da. Ansat i privat firma eller virksomhed... 1 Offentligt ansat... 2 Selvstændig... 3 Andet (Skriv): 4 Ved ikke Hvad var din mors stilling da du var 15 år gammel? Beskriv med to eller flere ord. Hvis din mor ikke var erhvervsmæssigt beskæftiget på dette tidspunkt, bedes du tage udgangspunkt i hendes sidste job før da. 40. Hvor mange bøger var der cirka i din families hus, da du var 15 år gammel? Ingen eller Ca Ca Ca Ca Ca Ca eller flere Nu kommer nogle spørgsmål om dit første job (efter endt uddannelse). 41. I dit første job, efter du var færdig med din uddannelse, hvem arbejdede du så for? Ansat i privat firma eller virksomhed... 1 Offentligt ansat... 2 Selvstændig... 3 Andet (Skriv): 4 Jeg har aldrig været erhvervsmæssigt beskæftiget... 8 Gå til spm Hvad var din stilling i dette første job? Beskriv med to eller flere ord. 14 +

18 + 15 De næste spørgsmål handler om dig selv. 43. Er du..? Mand... 1 Kvinde Hvilket år er du født? Skriv hvilket år du er født : 45. Hvor er du og dine forældre født? (Sæt ét kryds i hver række) Danmark Udlandet (skriv land) 1: Dig selv... 2: Din mor... 3: Din far Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Er du (Sæt kun et kryds) gift... 1 Gå til spm. 47 enke (mand)... 2 fraskilt... 3 separeret... 4 Gå til spm. 48 aldrig gift Bor du sammen med din ægtefælle? Ja... Nej... 1 Gå til spm Gå til spm

19 Bor du sammen med en fast partner? Ja... 1 Nej Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 1 person personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer eller flere Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? Ingen personer under 18 år person under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer eller flere under 18 år

20 Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen... 4 Studentereksamen eller HF... 5 Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX)... 6 Andet Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den længst opnåede uddannelse). Specialarbejder uddannelse EFG basis år (men ikke 2. del) Lærlinge elev eller Efg-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? Har afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse før tid... 1 Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse... 2 Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse

21 Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMU-kurser og lignende). Skriv antal år i alt: 56. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til Tekst 1 side 18 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Ja, medhjælpende ægtefælle Ja, som lærling eller elev (med løn) Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Nej, skoleelev (uden løn) Nej, studerende (uden løn) Nej, på efterløn eller overgangsydelse Nej, førtidspension Gå til spm. 57 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Nej, husmoder/hjemmegående Nej, andet uden for arbejdsstyrken

22 Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til Tekst 1 Nej... 5 Gå til Filter 1, side 19 Tekst 1: De næste spørgsmål handler om dit job. Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis du er pensioneret, bedes du tænke på dit seneste job, når du svarer. 58. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads: Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: (Sæt kryds hvis ved ikke) Ved ikke Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen: (Sæt kryds hvis ved ikke) Ved ikke

23 Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Gå til Filter 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Gå til Filter 1 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende 3 Gå til Filter 1 ægtefælle... Selvstændig... 4 Gå til spm Har/havde du nogle ansatte? Ja... 1 Gå til spm. 63 Nej... 5 Gå til Filter Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte: Filter 1: Hvis du er gift eller samlevende... 1 Gå til spm. 64, side 20 Ellers... 2 Gå til spm. 68, side

24 Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til Tekst 2 side 21 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Ja, medhjælpende ægtefælle Ja, som lærling eller elev (med løn) Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Nej, skoleelev (uden løn) Nej, studerende (uden løn) Nej, på efterløn eller overgangsydelse Nej, førtidspension Gå til spm. 65 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Nej, husmoder/hjemmegående Nej, andet uden for arbejdsstyrken Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til Tekst 2, side 21 Nej... 5 Gå til spm. 68, side

25 22 + Tekst 2: De næste spørgsmål handler om din ægtefælles/samlevers job. Hvis han/hun ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis han/hun er pensioneret, bedes du tænke på hans/hendes seneste job, når du svarer. 66. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din ægtefælles/samlevers stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din ægtefælle/samleverskes fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: (Sæt kryds hvis ved ikke) Ved ikke Er/var din ægtefælle/samleverske offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... 3 Selvstændig

26 Er eller har du tidligere været medlem af en fagforening? Ja, er medlem af en fagforening... 1 Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening... 2 Nej, har aldrig været medlem af en fagforening Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken... 1 Ja, medlem af et katolsk trossamfund... 2 Ja, medlem af et jødisk trossamfund... 3 Ja, medlem af et muslimsk trossamfund... 4 Ja, medlem af et andet trossamfund... 5 Skriv hvilket: Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund... 6 Ved ikke Hvor ofte går du til gudstjeneste? Flere gange om ugen En gang om ugen gange om måneden En gang om måneden Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig Ved ikke

27 Man taler nogle gange om, at der findes forskellige socialgrupper eller samfundsklasser. Hvis du skulle placere dig selv i sådan en samfundsklasse, hvilke af disse skulle det så være? Underklassen... 1 Arbejderklassen... 2 Højere arbejderklasse / lavere middelklasse... 3 Middelklassen... 4 Højere middelklassen... 5 Overklassen Er det sted du bor en storby?... 1 en forstad til en storby?... 2 en by (mindre end en storby)?... 3 en landsby?... 4 en gård, et landsted eller lignende?... 5 Ved ikke Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Region Hovedstaden (Det tidligere København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt) bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). Bor i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden)... 1 Mindre end indbyggere... 2 En by med indbyggere... 3 En by med indbyggere... 4 En by med indbyggere... 5 Ved ikke

28 Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 13. november 2007, eller var der noget som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte... 1 Gå til spm. 75 Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget... 2 Gå til spm. 76 Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget... 3 Gå til spm Hvilket parti stemte du på? A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Ny Alliance Ø. Enhedslisten Kandidat uden for partierne Stemte blankt Husker ikke parti Ved ikke Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti? Ja... 1 Gå til spm. 77 Nej... 5 Gå til spm. 78 Ved ikke... 8 Gå til spm

29 Hvilket parti er der tale om? A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti D. Centrumdemokraterne F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Liberal Alliance Ø. Enhedslisten Andre partier Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover

30 Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr million kr. eller derover De næste spørgsmål drejer sig om de ting, som du og din nærmeste familie ejer. 80. Hvor mange penge ville der ca. være tilbage, hvis det hus eller den lejlighed du og din familie bor i blev solgt, og alle lån blev betalt ud? Giv dit bedste bud. Kun gæld Jeg/vi ejer ikke et hjem kr kr kr kr kr kr kr kr kr Mere end kr Ved ikke

31 Hvor mange penge ville der ca. være tilbage, hvis du og din nærmeste familie hævede jeres opsparing, solgte eventuelle aktier og obligationer, og betalte al personlig gæld af, bortset fra jeres huslån? Giv dit bedste bud. Kun gæld Jeg/vi har ikke sparet noget op kr kr kr kr kr kr kr kr kr Mere end kr Ved ikke Angiv venligst hvilket postnummer du bor i. Skriv postnummer: TAK FOR HJÆLPEN. 28 +

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire + 0 Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire + 0 2 + IP. nr.: Danskerne og det offentlige Us. 5831 Januar 2008 2 + + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Forældreundersøgelse

Forældreundersøgelse Forældreundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530)

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 3 Canada Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Den sociale afstand bliver den mindre?

Den sociale afstand bliver den mindre? Den sociale afstand bliver den mindre? Bekæmpelse af negativ social arv er et erklæret mål for alle danske regeringer, uanset partifarve. Alle uanset familiemæssig og social baggrund skal have lige chancer

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel!

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! MER af det gode med en supplerende opsparing fra PKA Drømmer du om et ældreliv fuldt af gode oplevelser og aktiviteter? Har du tænkt på, om du har råd

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser)

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Besvaret: 183 Sprunget over: 109 Aflastningsmuli gheder (for... Tabt arbejdsfortj...

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere