Grundskolens klasse. Erhvervs uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser"

Transkript

1 Grundskolens klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015

2 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig...

3 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser i Silkeborg 6 Når du skal vælge ungdomsuddannelse 9 Sådan søger du ind via optagelse.dk 10 BUTIK OG HANDEL 11 EUX Business 12 AT ARBEJDE MED MENNESKER 14 BIL Teknologi og IT 15 DESIGN Kreativitet, farver og IT 16 HUS fremtidens byggeri og bolig 17 MAD Gastronomi, service og oplevelser 18 EUX College

4 Erhvervsuddannelser i Silkeborg Kommune Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Autoteknolog Produktionsteknolog Maskinmester Datalogi Byggetekniker Byggekonstruktør Diplomingenør VVS-energitekniker Installatør Energiteknolog Mekaniker Autolakerer Karrosseri IT Smed Diplomingenør Maskinmester Byggekonstruktør Bachelor og kandidat Murer Tømrer Elektriker Bygningsmaler Smed Tømrer Elektriker Mekaniker Smed Bygningsmaler Skiltetekniker Autolakerer HUS Bachelorgrad i sundhed og ernæring Hotel management Levnedsmiddelstekniker Sommelier Markedsføringsøkonom Serviceøkonom EUX Gastronom Tjener Cater Ernæringsassistent Smørrebrødsjomfru MAD Diplomingenør Datalogi Byggekoordinator Skiltetekniker Data og IT Bygningsmaler Autolakerer BIL DESIGN Teknisk Skole

5 5 GF 1 GF 2 Fremtidsmuligheder Kontor, handel og forretning service Administrationsøkonom Markedsføringsøkonom Financial controller Bachelor og kandidat Finansøkonom Politibetjent Kontoruddannelsen med specialer Finansuddannelsen EUX Business Handelsskolen BUTIK OG HANDEL AT ARBEJDE MED MENNESKER Handelsøkonom Makedsføringsøkonom Logistikøkonom Serviceøkonom Lederuddannelsen Dekoratør Blomsterdekoratør Salgsassistent Salgsassistent med profil Handelsassistent - salg Indkøbsassistent Logistikassistent Eventkoordinator Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent Pædagog Socialrådgiver Psykomotorisk terapeut Katastrofe- og risikomanager Sygeplejerske Ergoterapeut Socialrådgiver Fysioterapeut Farmakonom Radiograf Bioanalytiker Omsorg, sundhed og pædagogik SOSU Skolen

6 6 Når du skal vælge ungdomsuddannelse Til dig og dine forældre Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig og giver dig de bedste muligheder. I Silkeborg kan du vælge mellem ca. 40 forskellige erhvervsuddannelser. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller du begynder inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen - skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del, der varer 20 uger (½ skoleår). For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du: Mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed Være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Når du starter din erhvervsuddannelse med at tage 1. del af et grundforløb, skal du vælge inden for et af 4 hovedområder: 1. Omsorg, sundhed og pædagogik på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 2. Kontor, handel og forretningsservice på Handelsskolen Silkeborg 3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser på Teknisk Skole Silkeborg 4. Teknologi, byggeri og transport på Teknisk Skole Silkeborg Du vælger derefter en af de fagretninger, som erhvervsskolen tilbyder inden for området, og dit første halve år på grundforløbet består af undervisning i fagretningen. Herefter vælger du et hovedforløb og fortsætter på grundforløbets 2. del, der også varer 20 uger. Når du har gennemført grundforløbets 2. del, starter du på uddannelsens hovedforløb. I løbet af grundforløbets 1. del får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte i. Du skal først beslutte dig endeligt efter ½ år på grundforløbet. I dette katalog kan du læse om de 8 fagretninger, der er det første skridt på vejen til den erhvervsuddannelse, du drømmer om. Fagretning En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har et fagligt

7 7 fællesskab. I undervisningen på fagretningen får du en grundlæggende faglig viden og et grundlæggende kendskab til arbejdsmetoder inden for de uddannelser og erhverv, fagretningen sigter på. Du får indblik i de forskellige uddannelser og i de job, de kan føre til, samt kendskab til brancher og praktikmuligheder. Hver erhvervsskole tilrettelægger sine egne fagretninger. De kan derfor være forskellige fra skole til skole. Allerede når du tilmelder dig en erhvervsskole på optagelse.dk, skal du angive, hvilken fagretning du er interesseret i. Du vælger selvfølgelig noget, du interesserer dig for eller er god til. Når du starter i grundforløbets 1. del, er de første 2 uger introduktionsuger til fagretningen. EUX: På Handelsskolen og på Teknisk Skole kan du vælge EUX. Det er en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på grundforløbets 2. del. Fag I løbet af grundforløbets 1. del bliver du undervist i erhvervsfag, grundfag og valgfag. Erhvervsfagene omfatter dels generelle emner som arbejdspladskultur, samfund og sundhed og praktikpladssøgning, dels praktiske og teoretiske fag, som er særlige for uddannelserne i din fagretning. Det er fx faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og samarbejde og metodelære. Grundfag er dansk Valgfag kan være ekstra grundfag som fx naturfag, matematik, samfundsfag eller engelsk. Det kan også være fag, der ikke er obligatoriske, eller fag på et højere niveau. Valgfagene kan også være særlige EUX-forløb.

8 Ansøgningen skal underskrives af dig og en forælder og sendes senest 1. marts. 8

9 9 Sådan søger du ind via optagelse.dk Ansøgningen skal underskrives af dig og en forælder og sendes senest 1. marts. Ansøgningen skal indeholde: Dit valg af skole Det hovedområde, du er interesseret i Den fagretning, du er interesseret i (du vælger først endeligt uddannelse efter ½ år) EUX (hvis du både vil have en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen). Når skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse. Er du vurderet ikkeuddannelsesparat, kan du søge om revurdering på erhvervsskolen. Anmodning om revurdering sker samtidig med ansøgningen om optagelse på en erhvervsskole. Du vil blive indbudt til revurdering/optagelsesprøve på erhvervsskolen efter afslutning af prøverne i 9. eller 10. klasse i juni/juli. Vigtige websites! Social og Sundhedsskolen i Silkeborg: Teknisk Skole Silkeborg: Handelsskolen Silkeborg

10 /16 10 BUTIK OG HANDEL Gør dine muligheder til virkelighed Med en Butik og Handel er du allerede efter et år klar til en elevplads i erhvervslivet f. eks tøjbutikker, supermarkeder, byggemarkeder eller hos autoforhandlere. Du bliver en skarp indkøber og dygtig sælger, der har fokus på kunderne og kan give en god service. Du bliver klar til en uddannelse, som har fokus på det praktiske, og som giver dig mulighed for at vælge netop de fag, du er særligt interesseret i. I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende temaer: Markedsføring og salg Regnskab og økonomi Iværksætteri hvordan starter jeg min egen virksomhed? Salgsudstillinger og messer Hvordan du skriver ansøgninger og kommer nærmere en praktikplads Hvordan erhvervslivet er skruet sammen, og hvilke krav der stilles til dig Hvor vigtig motion og bevægelse er for din trivsel. Ingen arbejdsdage uden motion Du får indsigt i sund livsstil I projekterne kommer du tæt på erhvervslivet og de opgaver og udfordringer, der er i branchen. Undervisningen tilrettelægges, så du udnytter dine evner og interesser og bliver udfordret personligt, fagligt og socialt. Du bliver en skarp indkøber og dygtig sælger...

11 /16 11 EUX Business Du kan blive alt det, du drømmer om som faglært med en gymnasial eksamen. Gå alle de veje, du drømmer om. EUX Business er for dig, der er sulten på livet. Du har drømme og ambitioner for din fremtid, og du ønsker en karriere med indflydelse og ansvar. Du er klar til en uddannelse, der stiller krav til din faglighed, og som forbereder dig til erhvervslivet - også på et internationalt niveau. Med EUX Business får du både en stærk teoretisk forståelse og en god praktisk indsigt, der klæder dig på til senere at have frit valg på alle hylder inden for: kontor, finans, handel, detail eller event. Etablering af egen virksomhed - fra idé til færdig forretningsplan Undervisningen tilrettelægges, så du udnytter dine evner og interesser og bliver udfordret personligt, fagligt og socialt. Har du planer om at læse videre efter EUX-Business, kan du vælge mellem en lang række uddannelser f.eks finansøkonom, markedsføringsøkonom, HD, politiet og mange andre uddannelser. På EUX-business kommer du til at arbejde med en række interessante temaer bl.a. indenfor: Markedsføring, kommunikation og samarbejde Regnskab og økonomi Innovation Organisation og ledelse Kommunikation Du har drømme og ambitioner for din fremtid...

12 12 AT ARBEJDE MED MENNESKER At arbejde med mennesker en fagretning tilknyttet hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik og er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker det kan være børn eller handicappede, og det kan være ældre eller patienter. Du vil blive undervist i disse temaer: Fra vugge til krukke livshistorier og fortællinger. Menneskers forskellighed Aktiviteter for børn, unge og ældre. Livskvalitet og sundhedsfremme sundhed og livsstil. Velfærdssamfundet og velfærdsteknologien. Du afprøver det, du lærer, i praksis, det betyder, at du sammen med resten af klassen, løbende planlægger, gennemfører og evaluerer aktiviteter for relevante målgrupper fx i børnehaver og på plejecentre. Undervisningen er tilrettelagt, så den er spændende og afvekslende, og underviserne forklarer dig, hvorfor du skal lære noget bestemt, og hvordan du kan bruge det, du lærer, i det pædagogiske eller sundhedsfaglige omsorgsarbejde. Du lærer nogle grundlæggende ting om at reflektere, at udvise empati og respekt, og om vigtigheden af at inddrage børn og ældre i det pædagogiske arbejde og i omsorgsarbejdet. Du lærer at kommunikere og samarbejde om at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter. Du lærer også grundlæggende hygiejniske principper vedrørende personlig hygiejne, smitteveje og ernæring. Undervisningen forbereder dig på at uddanne dig til SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller pædagogisk assistent. På længere sigt kan dette give dig mulighed for at uddanne dig til fx pædagog eller sygeplejerske.

13 Undervisningen forbereder dig på at uddanne dig til SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller pædagogisk assistent.

14 14 BIL Teknologi og IT - BYG EN FOLKERACER! BIL er en fagretning under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport og har til hensigt at hjælpe dig med at blive sikker på, hvilken erhvervsuddannelse, du ønsker at gå videre med. Fagretningen er opbygget således, at de første 2 uger bliver du introduceret til, hvad en erhvervsfagliguddannelse er og de forskellige fagretninger. Desuden er der et stort fokus på det sociale og klassen vil derfor blive rystet sammen gennem et fælles projekt med de andre fagretninger på skolen. Folkeraceren De resterende 18 uger er en vekslen mellem teori og praksis, hvor du vil være med til at bygge en folkeracer. Folkerace er kendt fra Zulu Djævlerace, og tanken bag folkerace er, at det skal være en motorsport for alle. Ideen med den folkeracer, du skal være med til at bygge, er, at den skal gøres klar til løb med de specifikke krav, der er til den - eksempelvis et indvendigt sikkerhedsbur, en række mekaniske elementer og en fed udsmykning. Du vil blive undervist i en række elementer i en erhvervsuddannelse, hvor du får kendskab til maskiner, udstyr og arbejdsprocesser inden for fagretningen. Du vil derudover opnå viden om arbejdsmarkedet, praktikpladssøgning, samfund og sundhed. Gennem arbejdet med folkeraceren får du prøvet kræfter med uddannelserne mekaniker, autolakerer, karrosseritekniker, IT og smed. Omdrejningspunktet vil hele tiden være samarbejde i værkstedsteams omkring folkeraceren. Under hele forløbet har du danskundervisning der er relateret til din fagretning. Faget dansk afsluttes med en eksamen. Se mere på tss.dk/fagretninger og mød os på facebook.

15 15 DESIGN Kreativitet, farver og IT - DESIGN ET UDTRYK! DESIGN er en fagretning under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport og har til hensigt at hjælpe dig med at vælge, hvilken erhvervsuddannelse, du ønsker at gå videre med. Fagretningen er opbygget således, at de første 2 uger bliver du introduceret til, hvad en erhvervsfagliguddannelse er og de forskellige fagretninger. Desuden er der et stort fokus på det sociale og klassen vil derfor blive rystet sammen gennem et fælles projekt med de andre fagretninger på skolen. Nyt grafisk udtryk til virksomheden De resterende 18 uger er en vekslen mellem teori og praksis, hvor du vil være med til at arbejde med og omkring design. I forbindelse med projektet Nyt grafisk udtryk til virksomheden vil du lære noget om de forskellige typer af håndværk, som knytter sig til det at designe. Du vil også få et indblik i planlægning, udførelse og kvalitetskontrol, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø og hvordan de enkelte håndværk arbejder sammen. Du vil blive undervist i en række elementer i en erhvervsuddannelse, hvor du får kendskab til bl.a. design, farver, grafiske programmer og arbejdsprocesser inden for fagretningen. Du vil derudover opnå viden om arbejdsmarkedet, praktikpladssøgning, samfund og sundhed. Gennem arbejdet med projektet Nyt grafisk udtryk til virksomheden får du prøvet kræfter med uddannelserne skiltetekniker, data, bygningsmaler og autolakerer. Omdrejningspunktet vil hele tiden være samarbejde i værkstedsteams omkring projektet. Under hele forløbet har du danskundervisning, der er relateret til din fagretning. Faget dansk afsluttes med en eksamen. Se mere på tss.dk/fagretninger og mød os på facebook.

16 16 HUS Fremtidens byggeri og bolig - PROJEKT HUS! HUS er en fagretning under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport og har til hensigt at hjælpe dig med at blive sikker på, hvilken erhvervsuddannelse, du ønsker at gå videre med. Fagretningen er opbygget således, at de første 2 uger bliver du introduceret til, hvad en erhvervsfaglig uddannelse er og de forskellige fagretninger. Desuden er der et stort fokus på det sociale og klassen vil derfor blive rystet sammen gennem et fælles projekt med de andre fagretninger på skolen. Huset De resterende 18 uger er en vekslen mellem teori og praksis, hvor du vil være med til arbejdet omkring et husprojekt. I forbindelse med husprojektet, vil du lære noget om de forskellige typer af håndværk, som knytter sig til det at bygge et hus. Du vil også få en indsigt i planlægning, udførelse og kvalitetskontrol, samt hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø på byggepladsen. Herudover vil du lære, hvordan de enkelte håndværk arbejder sammen i forbindelse med et byggeprojekt. Du vil blive undervist i en række elementer i en erhvervsuddannelse, hvor du får kendskab til bl.a. arkitektur, materialevalg og arbejdsprocesser inden for fagretningen. Du vil derudover opnå viden om arbejdsmarkedet, praktikpladssøgning, samfund og sundhed. Gennem arbejdet med husprojektet får du prøvet kræfter med uddannelserne; murer, tømrer, elektriker, bygningsmaler og smed. Omdrejningspunktet vil hele tiden være samarbejde i værkstedsteams omkring husprojektet. Under hele forløbet har du danskundervisning, der er relateret til din fagretning. Faget dansk afsluttes med en eksamen. Se mere på tss.dk/fagretninger og mød os på facebook.

17 17 MAD Gastronomi, service og oplevelser - SKAB LIVSNYDELSE! MAD er en fagretning under hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser og har til hensigt at hjælpe dig med at blive sikker på, hvilken erhvervsuddannelse, du ønsker at gå videre med. Fagretningen er opbygget således, at de første 2 uger bliver du introduceret til, hvad en erhvervsfaglig uddannelse er og de forskellige fagretninger. Desuden er der fokus på det sociale, og klassen vil derfor blive rystet sammen gennem et fælles projekt med de andre fagretninger på skolen. Livsnydelse De resterende 18 uger er en vekslen mellem teori og praksis, hvor du vil være med til at arbejde omkring projektet Livsnydelse. I forbindelse med projektet Livsnydelse vil du lære noget om de forskellige typer af håndværk, som knytter sig til mad og mennesker. Du vil også få et indblik i planlægning, udførelse og kvalitetskontrol, samt hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Herudover vil du få et kendskab til, hvordan de enkelte håndværk arbejder sammen. Du vil blive undervist i en række elementer i en erhvervsuddannelse, hvor du får kendskab til bl.a. det veldækkede bord, kreativ sund mad, gastronomi og arbejdsprocesser inden for fagretningen. Du vil derudover opnå viden om arbejdsmarkedet, praktikpladssøgning, samfund og sundhed. Gennem arbejdet med projektet Livsnydelse får du prøvet kræfter med uddannelserne til kok, ernæringsassistent, cater, smørrebrødsjomfru og tjener. Omdrejningspunktet vil hele tiden være samarbejde i værkstedsteams omkring projektet. Under hele forløbet har du danskundervisning, der er relateret til din fagretning. Faget dansk afsluttes med en eksamen. Se mere på tss.dk/fagretninger og mød os på facebook.

18 18 EUX College HÅNDVÆRKER + STUDENT = EUX EUX COLLEGE er en fagretning for dig, der ønsker både en faglært uddannelse og en gymnasial uddannelse. EUX COLLEGE kombinerer håndværk, teknik og teknologi med fag på gymnasialt niveau. EUX COLLEGE henvender sig derfor til fagligt dygtige og ambitiøse unge, der trives med at veksle mellem teori og praksis. De første 2 uger bliver du introduceret til, hvad en EUX-uddannelse er, hvor der også vil være forskellige sociale arrangementer og arbejde i studiegrupper. De resterende 18 uger er en vekslen mellem teori og praksis, hvor der vil være projekter inden for produktion, teknologi og design. I projekterne vil du blive undervist i en række elementer i forskellige erhvervsuddannelser og få kendskab til maskiner, udstyr og arbejdsprocesser. Du vil derudover have mulighed for at tage valgfag på gymnasialt niveau. Endvidere vil du opnå viden om arbejdsmarkedet, praktikpladssøgning, videre uddannelsesmuligheder, samfund og sundhed. Gennem arbejdet med projekterne får du prøvet kræfter med uddannelserne tømrer, elektriker, mekaniker, smed, bygningsmaler autolakerer og skiltetekniker. Under hele forløbet har du engelsk, dansk og samfundsfag på C-niveau. Et af fagene skal afsluttes med eksamen. Se mere på tss.dk/fagretninger og mød os på facebook. EUX COLLEGE er en fagretning for dig, der ønsker både en faglært uddannelse og en gymnasial uddannelse.

19 Gennem arbejdet med projekterne får du prøvet kræfter med uddannelserne tømrer, elektriker, mekaniker, smed, bygningsmaler, autolakerer og skiltetekniker.

20 SOSU Silkeborg Høgevej Silkeborg Tlf: sosusilkeborg.dk Teknisk Skole Silkeborg Kejlstrupvej Silkeborg Tlf tss.dk Handelsskolen Silkeborg Business College Bindslevs Plads Silkeborg Tlf: handelsskolen.com

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business Tradium Business GF1 for EUD Business og EUX Business Hvornår tager man grundforløb 1 (GF1) på Tradium Business? Du skal normalt altid begynde på grundforløb 1 (GF1) direkte efter folkeskolens 9. eller

Læs mere

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND EUX BUSINESS TO UDDANNELSER I ÉN FAGRETNINGEN EUX HANDEL OG KONTOR EUX er en erhvervsuddannelse

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

EUD BUSINESS - EUX BUSINESS. Detail handel event kontor 2. DEL

EUD BUSINESS - EUX BUSINESS. Detail handel event kontor 2. DEL EUD BUSINESS - EUX BUSINESS Detail handel event kontor 2. DEL VELKOMMEN TIL GRUNDFORLØB2 EUD BUSINESS - EUX BUSINESS Med EUX kan du gå ALLE VEJE, du vil 2. del på business grundforløbet er for dig, som

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers Grundforløb 1 for EUD og EUX Tradium, Vester Alle 26, Randers Er en erhvervsuddannelse noget for dig? Her har du mulighed for en vekseluddannelse mellem skole og virksomhed, hvor både hoved og hænder bliver

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf.

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE DEN LILLE ORDBOG Hvad betyder det? Her kan du læse om de begreber vi bruger på erhvervsuddannelserne. Grundforløb 1 (GF1): Er for dig, der kommer direkte fra 9.

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen PÅ UDDANNELSE

- den erhvervsfaglige studentereksamen PÅ UDDANNELSE - den erhvervsfaglige studentereksamen PÅ UDDANNELSE INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer Et skoleår hvor der er fokus på DIG Giv mig tilpas med udfordringer Et anderledes skoleår for DIG En god start på din ungdomsuddannelse Se mig som den Jeg er 10. klassecenter Frederikshavn 2016/2017 1

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og Handel. Med en EUX Business

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Vibeke Trillingsgaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6612 Mail vtr@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse Lærerkursus Sønderborg 16-9-15 DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2 år 1 1/2 mdr.

Læs mere

Find din vej. Brobygning. Himmerland Brobygningstilbud til dig der går på efterskole. Oplev livet på et gymnasium. Prøv en erhvervsuddannelse

Find din vej. Brobygning. Himmerland Brobygningstilbud til dig der går på efterskole. Oplev livet på et gymnasium. Prøv en erhvervsuddannelse Find din vej Brobygning Himmerland 2018 Brobygningstilbud til dig der går på efterskole Oplev livet på et gymnasium Prøv en erhvervsuddannelse Find din vej - Brobygning // 1 Indhold Mad og sundhed side

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

EUX BUSINESS. - den erhvervsfaglige studentereksamen. Uddannelse. i virkeligheden

EUX BUSINESS. - den erhvervsfaglige studentereksamen. Uddannelse. i virkeligheden EUX BUSINESS - den erhvervsfaglige studentereksamen Uddannelse i virkeligheden INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH DET ER FEDT AT VÆRE HÅNDVÆRKER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer Et skoleår hvor der er fokus på DIG Giv mig tilpas med udfordringer Et anderledes skoleår for DIG En god start på din ungdomsuddannelse Se mig som den Jeg er 10. klassecenter Frederikshavn 2017/2018 1

Læs mere

Hjerteligt velkommen til uddannelsesaften!

Hjerteligt velkommen til uddannelsesaften! Hjerteligt velkommen til uddannelsesaften! Program Indledning v/ UU Introduktion til uddannelsessystemet Uddannelsesinstitutionerne orienterer: o Erhvervsuddannelser på EUC Syd o Erhvervsuddannelser på

Læs mere

Det behøver ikke være enten eller...

Det behøver ikke være enten eller... Jeg har valgt EUX, fordi jeg gerne vil have en kontoruddannelse. Her kan jeg udvikle mig personligt og fagligt med de højere niveauer i fagene, og så har jeg mulighed for at læse videre senere. EUX-fag

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter Efter sommerferien 22 samler Aalborg Kommune sine undervisningstilbud til. årgang i et nyt. Klassecenter med adresse på Seminarieskolen og Løvvangskolen.

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten Gaust Tlf. +45 7224 6084 Mail

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

STUDENT OG FAGLÆRT PÅ ÉN GANG

STUDENT OG FAGLÆRT PÅ ÉN GANG EUX-BUSINESS STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 4 ÅR >> BLIV ELEV INDEN FOR FX ØKONOMI, SPEDITION, ADMINISTRATION ELLER REVISION >> LÆS VIDERE TIL FX FINANS-, HANDELS- ELLER MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDENT OG FAGLÆRT

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER.

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Erhvervsrettet. 10. klasse

Erhvervsrettet. 10. klasse Erhvervsrettet 10. klasse Bliv klar Du har mange muligheder, når du skal vælge din vej mod den rigtige uddannelse. På EUD10 får du en smagsprøve på virkeligheden, og du bliver klogere på dine uddannelsesmuligheder.

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Erhvervsuddannelser kræver mod, tankekraft og dygtige hænder. Og det er uanset om du vælger en erhvervsuddannelse eller en EUX, der kombinerer

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio Brobygning og erhvervs-praktik 10. Klasse / FGU Studievalgsportfolio 1. Indtast ung.unoung.dk i din

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR I 7. KLASSE LÆRTE I OM: Uddannelsesveje Parathedsvurdering At vurdere jer selv ift. parathedsvurderingen www.ug.dk I DAG SKAL I lære mere om uddannelsessystemet

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

PROF BROBYGNING LEARNMARK.DK

PROF BROBYGNING LEARNMARK.DK PROF BROBYGNING LEARNMARK.DK INDHOLD FORORD OPSTART BROBYGNINGSFORLØB FIND OS TERRASSEN LEARNMARK TECH SALG, EVENT OG E-BUSINESS LEARNMARK BUSINESS FRA JORD TIL BORD BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE OMSORG, PLEJE

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE GØR DET VIRKELIGT På EUD Business kan du specialisere dig inden for: BUTIK OG E-HANDEL: Denne retning giver dig adgang til alle butiksfagene

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1

Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1 Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1 Du starter på en fagretning og vælger først din endelige erhvervsuddannelse efter gf.1 gf.1 er syv fagretninger Butik + handel

Læs mere

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid EUD og EUX Erhvervsuddannelser 2015 Uddannelseskatalog Dit fag din fremtid EUD Erhvervsuddannelser 2014 1 Kontakt os her CAMPUS BORNHOLM www.campusbornholm.dk EUD og EUX Erhvervsuddannelser Uddannelseschef

Læs mere

DET ER GRATIS AT DELTAGE 3 AKTIVITETER MÅLRETTET DIN SKOLE FOR ELEVER I KLASSE AALBORG HANDELSSKOLE

DET ER GRATIS AT DELTAGE 3 AKTIVITETER MÅLRETTET DIN SKOLE FOR ELEVER I KLASSE AALBORG HANDELSSKOLE DET ER GRATIS AT DELTAGE 3 AKTIVITETER MÅLRETTET DIN SKOLE FOR ELEVER I 7. - 10. KLASSE AALBORG HANDELSSKOLE INDHOLD ET OPLAGT SAMARBEJDE 3 AKTIVITETER MÅLRETTET DIN GRUNDSKOLE Købmand for en dag (for

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE GØR DET VIRKELIGT På EUD Business kan du specialisere dig inden for: BUTIK OG E-HANDEL: Giver dig adgang til alle detailfagene. Du

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR I 7. KLASSE LÆRTE I OM: uddannelsessystemet med fokus på EUD og EUX www.ug.dk I DAG SKAL I lære mere om parathedsvurdering og uddannelsessystemet afgive et foreløbigt

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio 10. klasse Optagelse på ungdomsuddannelse Brobygning og erhvervspraktik Uddannelsessystemet Job Grundskole

Læs mere

Det bedste ved erhvervsuddannelsen er, at man arbejder med sin passion fra dag ét. Andreas Poulsen

Det bedste ved erhvervsuddannelsen er, at man arbejder med sin passion fra dag ét. Andreas Poulsen DIN VEJ TIL EUD Det bedste ved erhvervsuddannelsen er, at man arbejder med sin passion fra dag ét Andreas Poulsen GF.1 DIN VEJ TIL ALLE ERHVERVSUDDANNELSER Gf1. er for dig, der er interesseret i en erhvervsuddannelse.

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE GØR DET VIRKELIGT På EUD Business kan du specialisere dig inden for: BUTIK OG E-HANDEL: Denne retning giver dig adgang til alle detailfagene

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser. Uddannelse i livskvalitet

UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser. Uddannelse i livskvalitet UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser Uddannelse i livskvalitet SOSU-grammet Et overblik over dine muligheder med en Social- og sundhedsuddannelse på Diakonissestiftelsen GRUNDSKOLEN

Læs mere

Erhvervsintro: Undervisningens mål er at eleven på et grundlæggende niveau kan:

Erhvervsintro: Undervisningens mål er at eleven på et grundlæggende niveau kan: LUP - lokal undervisningsplan for GF1 Business (EUD og EUX - detail, handel og kontor) Erhvervsfag 1-3: Beskrivelse af opbygning og læringsmål i forhold til de enkelte projekter jf. bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt

Læs mere

Den korteste vej til erhvervslivet

Den korteste vej til erhvervslivet EUD BUSINESS, BUTIK OG HANDEL Den korteste vej til erhvervslivet Vejen til job Er du interesseret i handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? EUD Business, Butik og

Læs mere