Hej Vores værdier // Tryghed Det enkeltes barns udvikling Relationer og venskaber Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hej Vores værdier // Tryghed Det enkeltes barns udvikling Relationer og venskaber Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende!"

Transkript

1 1 Hej Hos os får du dejlige friske kinder, og de allerbedste barndomsminder Dine voksne på din gruppe hedder Primær pædagog Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende! Hjerteligt velkommen på Bissensvej til dig og din familie fra personalet Vores værdier // For at give dit barn de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling og læring arbejder vi på Bissensvej ud fra følgende værdier: Tryghed Vi mener, at tryghed og omsorg er grundlaget for barnets personlige udvikling. Det enkeltes barns udvikling Barnet udvikler sig, når det er tilpas udfordret. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og behov og yder støtte og stiller udfordringer til det enkelte barn. Relationer og venskaber Børn udvikler sig i samvær med andre børn og voksne. Vi skaber grobund for venskaber, og vi sikrer børnene muligheder for at danne relationer. Fællesskab Glæde og gode oplevelser sammen med andre er grundlag for udvikling. Vi vil derfor lægge energi i at skabe glæde og begejstring for fællesskabet. Faglighed På baggrund af ovenstående vil vi kendes på en høj faglighed. Vi vil have fagligt, velfunderede og refleksive medarbejdere, der engagerer sig i arbejdet med børnene.

2 2 Åbningstider // Mandag torsdag Fredag Vi har lukket den 24. december til og med den 31. december. I de tilfælde, hvor der er behov for pasning mellem jul og nytår, vil pasningen være i en anden børnehave i distriktet. Vi har lukkedag fredagen efter kristi himmelfartsdag og grundlovsdag. Ferieperioder vil blive annonceret på Tabulex, ligesom tilmelding hertil. Dagens rytme // Kl Kl Kl Bissensvej åbner, og der spises morgenmad (medbragt) Aktiviteter ude og inde i små eller større grupper Mellemmåltid Kl Dagens pædagogiske læreplansaktiviteter Kl Kl. 12 Kl. 14 Kl Kl Frokost Leg og eftermiddagslur til dem der trænger Mellemmåltid Aktiviteter ude eller inde i større eller mindre grupper Vi samler alle på en af stuerne/legestuen/køkkenet eller ude Kl Vi siger farvel og tak for en skøn dag!! (Fredag kl. 16) Barnets start // Starten hos os på Bissensvej er vigtig! Derfor er det godt, at I som forældre aftaler og planlægger med jeres primær pædagog, hvordan jeres barn får den bedst mulige indkøring/tilknytning. Nogle børn falder hurtigt til (3-4 dage), mens andre tager længere tid om at blive trygge og falde til (2-3 uger). Intet er rigtigt eller forkert, og det er vigtigt for os, at vi følger barnets behov. Vi skal i små skridt opbygge en god relation til jeres barn, så grundstenen for resten af tiden på Bissensvej bliver lagt solidt. Sæt derfor god tid af til indkøringen, og spørg os endelig til råds, hvis tvivlen rammer. Vi vil gøre vores bedste for at skabe de bedste rammer for en god start for både jer og jeres barn! Goddag og farvel // Selvom vi har vores elektroniske indkrydsningssystem Tabulex, så sørg altid for, at du får sagt goddag og farvel til en voksen i huset. På den måde sikrer vi den daglige kontakt med jer og har mulighed for at udveksle korte beskeder om barnet. Hvis barnet bliver hentet af andre end jer forældre, er det nødvendigt, at vi får besked!

3 3 Aldersintegreret fleksinstitution // Børnehaven Bissensvej er en aldersintegreret fleksinstitution fra 0 6 år. Det betyder, at vi har struktureret og indrettet husets børnegrupper ud fra et aldersprincip med 3 aldersopdelte grupper. Grøn (yngstegruppe) af de yngste børn Rød (minifleksgruppe) af de børn der aldersmæssigt ligger i midten Gul (størstegruppe) af de ældste børn Vi har valgt at aldersintegrere vores hus for at give børnene de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig, lære nyt og trives. Vi ved fra forskning, at børn udvikler sig socialt, emotionelt og kognitivt, når de samarbejder, og derfor er det yderst vigtigt at understøtte dette, bl.a. ved at give dem muligheden for at være sammen med andre børn, der matcher deres udviklingstrin. Ved den aldersintegrerede struktur får vi også mulighed for at tilpasse vores personaleressourcer til at matche børnenes behov for støtte, omsorg, guidning og læring. De yngste børn har brug for mest hjælp/omsorg, de ældste kan mere selv. Børnene på gul gruppe er de ældste børn på Bissensvej. Derfor er de børn, der skal i skole næste gang, naturligt samlet på denne gruppe. Det styrker deres fællesskab og relationer, som de kan bygge videre på, når de starter i skolen. Det kan også gøre overgangen til skolen lettere, når vennerne følger med. På gul gruppe tilbyder vi de ældste børn større udfordringer både på ture og i hverdagens rutiner og aktiviteter f.eks. i garderoben, ved måltiderne og på legepladsen. På rød gruppe er der lidt færre børn end på gul. Her har børnene brug for en lidt tættere voksenkontakt og hjælp i flere af dagligdagens aktiviteter og rutiner. Vi tilbyder de yngste på rød gruppe mere støtte og hjælp. F.eks. er der god tid til bleskift og hjælp til måltid og middagslur. På grøn gruppe er der færrest børn, da de er husets yngste og derfor har brug for tæt voksenkontakt og tilknytning. Her er børnene lige kommet hjemmefra med helt tæt kontakt med jer forældre, og derfor har børnene brug for meget hjælp og omsorg til de fleste af dagens rutiner og aktiviteter. F.eks. til bleskift, middagslure, påklædning, måltiderne, leg ude som inde. Generelt tilpasser vi vores daglige pædagogiske læreplansaktiviteter nøje efter hvor børnegruppen er udviklingsmæssigt. Det gør vi i forhold til de ture, rutiner og rytmer, der er på den enkelte børnegruppe. Vi følger børnenes spor og beriger dem lige netop der, hvor de har deres nærmeste udviklingszone. Vi møder børnene på en anerkendende måde og afstemmer vores spejling og guidning af dem efter deres individuelle behov. Den aldersintegrerede struktur styrker også børnene i deres indbyrdes relationer og fællesskaber. Erfaring og viden har lært os, at det er et stort plus at have en buddy/wingman, og vi bestræber

4 4 os derfor på at lade dem følges mindst 2 ad gangen i overgangen fra en gruppe til en anden. Det er trygt og rart at være et lille fællesskab i det store nye (ny gruppe). Vi passer på det dyrebareste, I har, og derfor vil vi gerne lytte og sparre med jer om jeres barns trivsel, udvikling og læring, og herigennem sikre at overgangen fra en gruppe til en anden bliver så bekymringsfri som muligt. Vi ved, at det er jer, der kender barnet bedst, og derfor har vi brug for en åben og ærlig dialog med jer forældre for på måde også at kunne skabe tillid og tryghed for jer! Vi vægter også det interne samarbejde i huset. Derfor udveksler vi viden og observationer vedr. jeres barns trivsel, læring og udvikling, og overleverer beskeder og informationer til hinanden fra jer, når jeres barn skifter gruppe. Takst principperne følger barnets alder. Derfor vil I opleve at skulle betale vuggestuetakst, selv om jeres børn rykker fra Grøn til Rød gruppe. Normeringsmæssigt tæller børn under 3 år for 2 børn. Derfor har vi valgt at fordele antallet af børn i huset som beskrevet ovenfor med færrest børn på Grøn, lidt flere på Rød gruppe, men flest på Gul gruppe. Vi har valgt, at antallet af børn på grupperne skal matche børnenes udviklingsmæssige behov for hjælp, støtte, omsorg og guidning fra personalet. Tabulex, stamdata, adresse og telefon oplysninger // Tabulex finder du her Tabulex er en skal-opgave, som I forældre forpligter jer til at lære at kende og bruge. Der findes både en APP og en browser version. APP en er ikke så nyttig i forhold til diverse informationer, tilmeldinger osv. Denne er mest til korte hurtige beskeder som fx sygemelding/ferie/fri eller nyheder på opslagstavlen. Når I skal sikre jer, at I får al nødvendig information, er det nødvendigt, at I bruger en browser og indsætter ovenstående link. Det er nødvendigt, at vi altid har de rigtige oplysninger på jer! Vi kan pludselig stå i en nødsituatio, eller dit barn kan blive syg. Derfor skal I altid huske at give os besked om ændringer og rette informationerne på Tabulex. Det er vigtigt, at vi kender til jeres familieforhold, adresseændringer, s, tlf nr, osv. Spørg personalet, hvis I bliver i tvivl lederen hjælper også gerne. En manual til Tabulex kan blive fremsendt pr mail, hvis I ønsker det. Giv lederen besked herom. Ferie // I god tid inden ferieperioder bedes I indberette barnets ferie i Tabulex. I vil blive varslet herom. Det er vigtigt, at I overholder de tidsfrister, der er og er nøje med at give besked om komme/gå tider. På den måde kan vi bedst muligt planlægge personaleressourcerne, så de er afstemt efter fremmødet af børn. Påklædning, garderobe og sikkerhed // Husk at give dit barn hensigtsmæssigt tøj på. Tøj som kan tåle leg både ude og inde. Børnene er ude i alt slags vejr, så vind- og vandtæt tøj og støvler er uundværligt. Det er også en fordel, at

5 5 tøjet ikke strammer. Vi er meget fysisk aktive, og det er svært at kravle, hoppe, danse og springe omkring, hvis bukserne klemmer om maven! Mærk alt barnets tøj og fodtøj med navn, så der ikke opstår tvivl om, hvis der er hvis, når mange har det samme udstyr. Barnet skal også have indesko med. Der skal altid ligge mindst et ekstra sæt skiftetøj i garderoben/badeværelset. De 2 gange om dagen I kommer på Bissensvej, forventer vi, at I holder orden i jeres barns garderobe. Husk at fjerne plastikposer, smådele, grene, sten og andre skatte. Saml sko, strømper og andet op fra gulvet, så det er til for personalet at feje og gøre klar til rengøringen. Af sikkerhedsmæssige grunde vil vi bede jer fjerne snore fra børnenes tøj, ligesom halskæder, kapper og andre lignede ting ikke er egnet til dagen på Bissensvej. Legepladsen // Vi har en legeplads med masser af udfordringer og muligheder for fordybelse i leg, aktivitet, sport og samvær. Ved hjælp af beplantning, hegn, skure og høje laver vi rum, hvor der er mulighed for uforstyrret leg. Legepladsen er et uderum med mange muligheder for leg og læring. Der konstrueres, eksperimenteres og undersøges. Det siges at Børn opfører sig som børn, fordi de er børn. Derfor skal børnene hos os have adgang til mudder, vand, brædder, kasser, bål, juletræer, sand, potter og pander. Så de bliver beskidte, men vi lover, at de hygger sig imens. Bleer // Alle børn skal selv medbringe bleer. Mad // Vi har frokostordning for hele børnegruppen på Bissensvej og har derfor vores egen kostfaglige eneansvarlige i køkkenet. Vi lægger vægt på, at børnene får en sund varieret kost efter de retningslinjer, der netop nu er gældende fra Sundhedsstyrelsen, sundhedsplejersker, børnelæger og andre kvalificerede rådgivere. Der bliver lavet en madplan for ca. 1-2 uger ad gangen, som vi sender via Tabulex. Børnene får vand til alle måltider. Alle børn skal selv medbringe hel frugt og grønt til mellemmåltiderne. Vi sørger for forskelligt brød og at vaske og skære frugt/grønt. Der drikkes vand af medbragte drikkedunke til mellemmåltiderne. Frugt/grønt skal lægges i dit barns stues køleskab. Mellemmåltiderne er ikke fuldt ud mættende, da de ikke er hovedmåltider. I ferieperioder kan I blive bedt om selv at medbringe færdige mellemmåltidsposer! Fødselsdage // Hip hurra det min fødselsdag! og det skal fejres! Når dit barn skal holde fødselsdag, kan du vælge at lade barnet blive fejret på Bissensvej, eller vi kan komme på besøg hjemme hos jer. Hos os må forældrene meget gerne være med, men vi kan også sagtens fejre dagen for dit barn uden forældre! For det meste

6 6 fejrer vi dagen ved formiddagsfrugten. Vi synger fødselsdagsang, giver en lille gave, og dit barn kan dele ud. Du skal være meget opmærksom på Bissensvejs kostpolitik. Spørg personalet om inspiration og gode råd. Vi holder typisk fødselsdagen i den gruppe dit barn er tilknyttet. Ønsker I, at vi kommer hjem til jer, kan I invitere hele dit barns gruppe med. Vi kommer en formiddag og I skal koordinere med gruppens pædagoger i rigtig god tid. Forældresamarbejde // Som tidligere nævnt lægger vi vægt på forældresamarbejdet. Giv os altid besked, hvis der sker ændringer hjemme hos jer vi vil gøre det samme! Vi samarbejder med et stærkt tværfagligt sundhedsteam, så kom endelig til os, hvis I synes, at I har brug for lidt mere sparring end det daglige. Ud over vores vigtige daglige kontakt giver vi også information på forskellige andre måder: Forberedende skole samtaler Et tilbud til de forældre, hvis børn skal opskrives i skole. Samtalen er med barnets primærpædagog. Ca. 20 min. Forældremøde Vi afholder et årligt forældremøde i efteråret, hvor der også er valg til vores forældreråd. Mødet ligger typisk sidst i september. Årsplan På Tabulex er der et årshjul med årets traditioner, arrangementer og vigtige datoer. Hjemmeside Vi har en hjemmeside, hvor I kan læse vores pædagogiske læreplaner. Informations møde/start samtale Inden barnet starter - for forældre, primærpædagog og barnet. Ca.30 min. 3 måneders opfølgningssamtale En lille snak efter ca. 3 måneder om barnets start og trivsel hos os. Samtalen er med barnets primær pædagog. Ca min. Overgangs samtale Et tilbud om en kort samtale med ny primærpædagog ved skift fra en gruppe til en anden. Ca. 20 min.

7 7 Forældrerådet // Vi har et stærk og engageret forældreråd på Bissensvej. Forældrerådet arrangerer flere aktiviteter om året og hjælper ved høringssvar til kommunen, nyansættelse af personale, udarbejdelse af kostpolitikker og meget andet. Hvis du vil vide mere, kan du finde en oversigt på vores hjemmeside eller på opslagstavlen i vindfanget. Hvert efterår på forældremødet er der valg til vores forældreråd. Du er altid velkommen til at henvende dig til et medlem, hvis der er nogle sager, procedurer eller andet, du ønsker taget op eller diskuteret. Distriktsforældrebestyrelsen // Distriktsforældrebestyrelsen er med til at udarbejde overordnede principper for hverdagen i børnehaverne, indenfor de mål og rammer som kommunalbestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen består af repræsentanter fra alle de kommunale daginstitutioners forældreråd i Kirstinebjergdistriktet. Det er vores forældrerådsformand, der sidder med i bestyrelsen, og du er altid velkommen til at henvende dig, hvis der er nogle principielle sager du ønsker taget op på et bestyrelsesmøde. Forsikring // I skal være opmærksomme på, at børnene ikke er dækket af den kommunale forsikring, når de er på Bissensvej. Vi anbefaler derfor, at I tegner en privat ansvars- og ulykkeforsikring for jeres barn. Medicin // Som udgangspunkt påtager vi os ikke ansvar for at give medicin på Bissensvej. Drejer det sig imidlertid om langvarige eller kroniske sygdomme, vil vi give medicin i det tidsrum, barnet er hos os. Der skal dog forelægge skriftlig vejledning fra lægen, der angiver medicinens art, barnets navn og den ordinerede dosis. Aftal med personalet hvor medicinen skal ligge, så den opbevares utilgængeligt for børn. Fotografering // Vi tager mange billeder af børnene på Bissensvej. Både af aktiviteter, små pudsige episoder, leg, ture, fødselsdage mm. De billeder lægger vi på Tabulex i billedgalleriet. Herfra kan I selv downloade de billeder, I vil gemme fra jeres barns tid her på Bissensvej. I skal meddele os via Tabulex, hvis I ikke ønsker, at der bliver taget billeder af jeres barn. Det er vigtigt, at I tager en personlig snak med lederen, hvis det er jeres ønske. Portrætfotografering // Forældrerådet arrangerer hvert år en lørdag, hvor der kommer en fotograf i børnehaven. Her kan I vælge at komme og få taget portrætfoto af jeres børn og nogle gange også søskende. Det vil blive varslet på Tabulex, hvornår denne lørdag bliver afholdt. Gruppefotografering // Efter sommerferien tager vi gruppebilleder af alle grupper, som enten bliver taget af professionel fotograf eller af os selv! Det vil også blive varslet på Tabulex.

8 8 Legetøjsdag, cykler, hjelme og rulleskøjter // Fredag er legetøjsdag i huset. Det betyder, at dit barn gerne må have et stykke legetøj med om fredagen. Husk at skrive navn på og læs vores skriv om legetøjsdag. Jeres barn må gerne medbringe cykler, rulleskøjter m.v. til udendørsbrug. Vi kan ikke sikre, at det ikke går i stykker eller bliver væk. Børnene skal bruge hjelm, når de cykler og ruller på rulleskøjter (her skal de også have knæ/albue og håndledsbeskyttere på). I skal sørge for, at hjelmen er indstillet til barnet. Børnene må kun cykle på egne cykler med egne hjelme. Sovetider // På Grøn og Rød gruppe bruger vi Tabulex til at orientere jer om sovetider, hvem der henter og hvornår, beskeder om hvordan barnet har sovet om natten osv. De mindste børn sover ude eller i krybberummet. De ældste børn sover inde på madrasser enten i reden eller i legestuen. Turdage // Rød gruppe har turdag hver tirsdag (på nær i ferieperioderne). Derfor skal børnene være mødt i børnehaven senest kl Længden af turen vil variere, ligesom mål og destination. Mød altid op til tiden med turtasken pakket og klar. Turtasken skal indeholde skiftetøj, bleer, drikkedunke og være en størrelse barnet selv kan bære. Derfor skal børnene være mødt i børnehaven senest kl Længden af turen vil variere, ligesom mål og destination. Vejret er vores ven, så mød op forberedt! Mød altid op til tiden med turtasken pakket og klar. Turtasken skal indeholde skiftetøj, bleer (hvis dit barn bruger det), drikkedunke. Tasken skal barnet selv kunne bære. Praktisk info om modulordninger mm // Et fuldtidsmodul på 47,5 timer pr. uge. Deltidsmoduler på hhv. 35 timer, 25 timer og 20 timer pr. uge. Bemærk! Ændring af modul skal ske til lederen. Ved ændring af modul gælder Modulvalget er gældende for mindst 1 måned. Ændring fra et længere til et kortere modul skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden (lederen informerer Pladsanvisningen) Ændring fra et kort modul til et længere modul kan ske fra dag til dag, såfremt der er plads hos os. Rammer for fleksibilitet For 20 timers modulet består fleksibiliteten i, at timerne kan lægges på forskellige tidspunkter på dagen. Der kan altså bruges minimum 4 timer pr. dag på dette modul. Gul gruppe har turdag hver onsdag (på nær i ferieperioderne).

9 9 For 25- og 35- timers modulet gælder: Der kan minimum bruges 4 timer pr. dag og maksimum 9 1/2 time pr. dag (for 25-timers modulet dog maks. 9 timer pr. dag). Alle ugens 5 dage skal indgå. Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende f.eks. pga. sygdom eller fridag. Bemærk! Børn på 20-timers modulet er ikke omfattet af en eventuel frokostordning, uanset de er i daginstitutionen ved frokosttid. Såfremt forældre ønsker, at barnet deltager i frokostordningen, skal barnet tilmeldes 25-timers modulet. Op og ned i tid Det er muligt at skifte modul. Ønsker du at gå fra en 35 til en 47½ timers plads, kan dette ske fra den ene dag til den anden. Kontakt lederen. Ønsker du at gå ned i tid fra 47½ til 35 timers plads, skal dette meddeles lederen. Dette kan ske med en måneds varsel til d. 1. i måneden. Ønsker du at skifte til eller fra 20-timers og 25-timers pladser skal dette ligeledes gå igennem lederen. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til pladsanvisningen. Husk, at vi altid gerne vil i dialog med jer! Så kom til os, hvis der er noget, I undrer jer over, har spørgsmål til, er utilfredse med, bekymrede over, tilfredse med og glade for! Vi bliver klogere, når vi samarbejder og taler sammen. Måske vi ikke lige har tid, når du fanger os, men så finder vi tid! Du er også altid velkommen til at kontakte den pædagogiske leder via mail og tlf inden for vores åbningstid. Vi ses på Bissensvej Pædagogisk leder Gitte Lykke Mail // gitte.lykke@fredericia.dk Tlf // Udmeldelse Ved udmeldelse er der 2 måneders opsigelse til d. 1. eller 15. i måneden. Dette foregår via Borger.dk Friplads Du har mulighed for at søge hel eller delvis friplads efter gældende regler. Regler finder du på kommunens hjemmeside.

Hej Vores værdier // Tryghed Det enkeltes barns udvikling Relationer og venskaber Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende!

Hej Vores værdier // Tryghed Det enkeltes barns udvikling Relationer og venskaber Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende! 1 Hej Hos os får du dejlige friske kinder, og de allerbedste barndomsminder Dine voksne på din gruppe hedder Primær pædagog Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende! Hjerteligt velkommen på Bissensvej

Læs mere

Vores værdier // Hej. Hos os får du dejlige friske kinder, og de allerbedste barndomsminder

Vores værdier // Hej. Hos os får du dejlige friske kinder, og de allerbedste barndomsminder 1 Hej Hos os får du dejlige friske kinder, og de allerbedste barndomsminder Dine voksne på din gruppe hedder Primær pædagog Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende! Hjerteligt velkommen på Bissensvej

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Motorik-børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave I er altid velkommen til at komme på besøg i vores institution. Ring og aftal en tid. For os er det vigtig, at

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

VELKOMSTPJECE BØRNEHUSET ALSVEJ

VELKOMSTPJECE BØRNEHUSET ALSVEJ VELKOMSTPJECE BØRNEHUSET ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Forældrepjece Idrætsinstitutionen Aktivarius Børnehave

Forældrepjece Idrætsinstitutionen Aktivarius Børnehave Forældrepjece Idrætsinstitutionen Aktivarius Børnehave Kære forældre velkommen til Idrætsinstitutionen Aktivarius Børnehave Jeres barn har nu fået plads i Idrætsinstitutionen Aktivarius børnehave som er

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf Velkommen til Jernbanegade 26 9500 Hobro Tlf.97115160 Velkommen i Jernbanegades børnehus I denne folder vil i finde en række praktiske informationer om mange forskellige ting der er værd at vide når dit

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Solskin

Velkommen til vuggestuen i Solskin Velkommen til vuggestuen i Solskin En ny tid begynder for jeres barn og for jer. Der vil være mange indtryk med nye voksne, nye venner og forventninger børn og voksne imellem. Vuggestuen i Solskin hedder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den XXXXXXXX skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den XXXXXXXX skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Mette Kære XXXXXX Velkommen til Fredensgård Den XXXXXXXX skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Inden I starter på Fredensgård er I altid velkommen til

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Børnehuset Fuglsang. Velkommen til. Vesthuset. Hjemmeside: Adresse: Geels plads 44. Telefonnummer:

Børnehuset Fuglsang. Velkommen til. Vesthuset. Hjemmeside:   Adresse: Geels plads 44. Telefonnummer: Børnehuset Fuglsang Velkommen til Vesthuset Hjemmeside: www.fuglsang.ltk.dk Adresse: Geels plads 44 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: Leder Mette Zander: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00

Læs mere

Velkommen til Kernehuset

Velkommen til Kernehuset Velkommen til Kernehuset Velkommen Personalet i Kernehuset vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet den bedst

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Velkommen. Kristrup vuggestue.

Velkommen. Kristrup vuggestue. Velkommen Kristrup vuggestue i Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.20 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.29 Mål og Værdier:

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave I er altid velkommen til at komme på besøg i vores institution. Ring og aftal en tid. For os er det vigtig at vi har tid

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

VELKOMMEN DAGMARASYLETS BØRNEHAVE. DAGMARSGADE RINGSTED Tlf

VELKOMMEN DAGMARASYLETS BØRNEHAVE. DAGMARSGADE RINGSTED Tlf VELKOMMEN I DAGMARASYLETS BØRNEHAVE DAGMARSGADE 6 4100 RINGSTED Tlf. 57627170 E-mail: ans@ringsted.dk Kære og dine forældre. Vi glæder os til at lære jer at kende. Vi vil gerne fortælle jer lidt om vores

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

MARKLEDETS BØRNEHAVE

MARKLEDETS BØRNEHAVE VELKOMMEN TIL MARKLEDETS BØRNEHAVE Indhold Velkommen. side 2 Om os. side 3 En god start.. side 4 Praktiske informationer side 5 Garderobe og tøj.. side 6 Sove. side 6 Mad og drikke. side 7 Fødselsdage

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Velkommen til SFO Firkløveren.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Allingåbro Børneby ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Allingåbro Børneby ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE Velkommen til den kommunale dagpleje i Distrikt Allingåbro! Dagplejen er en afdeling i Allingåbro. Adressen er: Allingåbro Plantagevej 11 8961

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

I perioder har vi derforuden tilknyttet støttepædagoger, øvelsesstuderende og jobtræningspersoner.

I perioder har vi derforuden tilknyttet støttepædagoger, øvelsesstuderende og jobtræningspersoner. Praktiske oplysninger Åbningstider: Mandag torsdag: 6.25 17.00 Fredag: 6.25 16.50 I morgen- og eftermiddagstimerne vil børnehaven og småbørnsgruppen være samlet i institutionen. Organisering: Vi er organiseret

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til!

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til! Kære Vi glæder os til, at du skal begynde her i Herslev Børnehus Vi byder dig velkommen dag d. /, kl. hvor vil tage imod dig og din mor og far. Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ TLF

BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ TLF BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ DEN INTEGREREDE INSTITUTION TLF. 87 13 81 54 07 Velkommen til Børnegården Dagligdagen i vuggestueafdelingen Glade børn. Glade voksne. God stemning. Børnegården Rundhøj er et selvejende,

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN Solsikken: 49284352 Klokkeblomsten: 49284354 Anemonen 49284353 Leder David Seebach: 49282451 Souschef: Bjørg Ødegård: 49281297 Med denne velkomstfolder vil vi byde dig og dit barn

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

rejse ind i Galaxen - Gør dig klar til en Børnehuset Galaxen, Elmegården 56, 4450 Jyderup Tlf.:

rejse ind i Galaxen - Gør dig klar til en Børnehuset Galaxen, Elmegården 56, 4450 Jyderup Tlf.: - Gør dig klar til en rejse ind i Galaxen Børnehuset Galaxen, Elmegården 56, 4450 Jyderup Tlf.: 72 36 82 20 Mail: HDE@holb.dk Hjemmeside: www.galaxen.holbaek.dk isk leder: Hanne Dehn 1 Indhold Velkommen

Læs mere

Børnehaveafdelingen. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl.

Børnehaveafdelingen. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl. 6:30-8:00 Vores adresse: Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse E-mail adresse: bhnord@slagelse.dk Børnehaveafdelingen:

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Småfolket / Regnbuen. Regnbuens vuggestue. Kontakt Områdeleder Laila Hertel Günthel Mail: Telefon:

Velkommen til Småfolket / Regnbuen. Regnbuens vuggestue. Kontakt Områdeleder Laila Hertel Günthel Mail: Telefon: Kontakt Områdeleder Laila Hertel Günthel Mail: lagu@faxekommune.dk Telefon: 30 51 60 32 Velkommen til Småfolket / Regnbuen Daglig pædagogisk leder Line Stabell Jacobsen Mail: ljaco@faxekommune.dk Telefon:

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til Vuggestuen Stjernestund

Velkommen til Vuggestuen Stjernestund Velkommen til Vuggestuen Stjernestund Åbningstider Vuggestuens åbningstider er følgende: Mandag til torsdag kl. 6.30 16.30 Fredag kl. 6.30 16.00 Pris og tilskud Prisen for en vuggestueplads er 3950,-/mdr.

Læs mere

Børnehaven Vejlen. Institutionsskema Langeland Kommune

Børnehaven Vejlen. Institutionsskema Langeland Kommune Børnehaven Vejlen Institutionsskema Langeland Kommune Velkommen til Børnehaven Vejlen Institutionsnavn Adresse Leder Vores nærmeste nabo er Rudkøbing Vejle, hvorfra vi har snuppet vores navn. Vi bor med

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Munke Mose. Børnehuset Munke Mose. Jagtvej Odense C. Tlf

Velkommen til Børnehuset Munke Mose. Børnehuset Munke Mose. Jagtvej Odense C. Tlf Velkommen til Børnehuset Munke Mose Børnehuset Munke Mose Jagtvej 80 5000 Odense C. Tlf. 63 75 10 60 Kære forældre Velkommen til Børnehuset Munke Mose, som er et nyetableret børnehus beliggende i en ældre

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe Velkommen til Børnehuset Lillelund I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe 2 Inden opstart Det er godt at ringe og aftale et lille forbesøg, hvor jeres barn får set

Læs mere

Velkommen til SFO Hulen.

Velkommen til SFO Hulen. SFO Hulen Velkommen til SFO Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset I Højbjerg dagtilbud er det ledelsens og personalets opgave at sikre et godt børnemiljø med omsorgsfulde

Læs mere

Velkommen, Vannakam, Vælkomin, Merhaba, Ahlan wa. sahlan, Ayubowan, Hosgeldin, Bienvenue. til Børnehaven Rytterparken

Velkommen, Vannakam, Vælkomin, Merhaba, Ahlan wa. sahlan, Ayubowan, Hosgeldin, Bienvenue. til Børnehaven Rytterparken Velkommen, Vannakam, Vælkomin, Merhaba, Ahlan wa sahlan, Ayubowan, Hosgeldin, Bienvenue til Børnehaven Rytterparken 2 Indholdsfortegnelse Velkommen Side 4 Start i børnehaven Side 5 Generel information

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEHUSET

VELKOMMEN TIL MØLLEHUSET VELKOMMEN TIL MØLLEHUSET Her kan du få svar på dine spørgsmål som ny forælder i Møllehuset Velkommen til Møllehuset Formålet med pjecen her er at besvare de spørgsmål, du som ny forælder måtte have til

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! Varme hilsner Velkommen i Kløverløkken. At starte i institution kan være

Læs mere

Nyager SFO 1. Praktiske Informationer

Nyager SFO 1. Praktiske Informationer Nyager SFO 1 Praktiske Informationer April 2018 Velkommen men til forældre med børn i SFO1. Rigtig hjertelig velkommen til Nyager skoles SFO1. For at hjælpe jer og jeres barn med at få en god start i SFO,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Skovdalen

Velkommen til Børnehuset Skovdalen Vi håber I får et lille indblik i Børnehuset Skovdalen, ved at læse denne folder. Skovdalen er en del af Dagtilbud Sydøst. På vores hjemmeside www.dagtilbudsydost.randers.dk kan I læse mere om Dagtilbud

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Kære nye forældre i Børnehuset Skovtroldene

Kære nye forældre i Børnehuset Skovtroldene Kære nye forældre i Børnehuset Skovtroldene Hjertelig velkommen til Skovtroldene. Vi glæder os meget til at lære jer og jeres barn rigtigt at kende. I Skovtroldene er vi to vuggestuegrupper Mariehønen

Læs mere

Forældrepjece Idrætsinstitutionen Aktivarius Vuggestue

Forældrepjece Idrætsinstitutionen Aktivarius Vuggestue Forældrepjece Idrætsinstitutionen Aktivarius Vuggestue Kære forældre velkommen til Idrætsinstitutionen Aktivarius Vuggestue Jeres barn har nu fået plads i Idrætsinstitutionen Aktivarius vuggestue som er

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Børnehaven BIEN I BIEN lægger vi vægt på tryghed,

Børnehaven BIEN I BIEN lægger vi vægt på tryghed, Velkommen En børnehave, hvor der bliver lagt vægt på trygge og stabile rammer, hvor barnets sociale læring, trivsel, bevægelse og fællesskab er omdrejningspunktet. Børnehaven BIEN er en del af Bornholms

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej Skive Tlf

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej Skive Tlf SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra skolens fællesskabsværdier: - Er der plads til alle, men ikke til alt - Ved vi, alle vil,

Læs mere