1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr ) (CVR-no ) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 2 F O R M Å L O B J E C T S 2.1 Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed og udvikling og produktion af netværkskomponenter samt hermed beslægtet virksomhed. The objects of the Company are to carry out business in the fields of engineering and development and manufacturing of network components as well as business related thereto. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK fordelt på aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf. The nominal share capital of the Company is DKK 5,821,723 divided into shares of DKK 1.00 or any multiple thereof. 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. 4 A K T I E R S H A R E S 4.1 Selskabets aktier udstedes til ihændehaveren og noteres på navn i selskabets ejerbog. The Company's shares are registered in the name of the holders and shall be entered in the Company's register of shareholders. 4.2 Aktierne er omsætningspapirer. The shares shall be negotiable instruments. 4.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade No shareholder shall be obliged to have Lassen Ricard Advokataktieselskab Amaliegade København K T F E W lassenricard.dk CVR

2 sine aktier indløse helt eller delvist. their shares redeemed in whole or in part. 4.4 Selskabets aktier er registreret i den norske værdipapircentral Verdipapirsentralen ASA, og Selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende Selskabets aktier skal anmeldes til Verdipapirsentralen ASA efter de herom fastsatte regler. Hvis Selskabets aktier ophører med at være noteret på Oslo Børs, kan bestyrelsen beslutte, at Selskabets aktier ikke længere skal være registreret i Verdipapirsentralen ASA. The shares are registered with the Norwegian central securities depository Verdipapirsentralen ASA, and therefore the Company shall not issue any physical share certificates. All rights attaching to the shares shall be notified to Verdipapirsentralen ASA in accordance with the applicable rules. If the Company's shares cease to be listed on Oslo Stock Exchange, the Board of Directors may determine the shares shall no longer be registered with Verdipapirsentralen ASA. 4.5 Ejerbogen i form af Verdipapirsentralen ASA's fortegnelse føres af DNB Bank ASA, Registrars Department, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norge. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne bortset fra, at navnene på de 20 største aktionærer skal være tilgængelige for offentligheden. The register of shareholders in the form of the register of Verdipapirsentralen ASA shall be kept by DNB Bank ASA, Registrars Department, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway. The register of shareholders shall not be available for inspection by the shareholders except the identity of the 20 largest shareholders shall be available to the public. 5 F O R T E G N I N G S R E T PRE- E M P T I V E S U B S C R I P T I O N R I G H T 5.1 Ved enhver kontant forhøjelse af selskabskapitalen har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier. In connection with any cash increase of the share capital the shareholders are entitled to proportionate subscription for new shares. 6 W A R R A N T S W A R R A N T S 6.1 Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 93,000 2/67

3 nominelt kr. aktier. shares Selskabets bestyrelse har den 27. februar 2006 besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 28. maj 2004 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 1 vedlagte Warrant Program Selskabets bestyrelse har den 28. marts 2007 besluttet at udnytte den del af bemyndigelsen, der ikke er udnyttet i det som bilag 1 vedlagte Warrant Program 2006, til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 2 vedlagte Warrantprogram Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Bemyndigelsen til at tildele det resterende antal warrants er udløbet. On 27 February 2006 the management of the company has decided to utilize the authorization given at the general meeting on 28 May 2004 to the board of directors to issue warrants to employees in the Company with a right to subscription for up to nominal DKK 93,000 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2006 (Schedule 1). On 28 March 2007 the management of the company has decided to utilize the part of the above authorization has not been utilized by the Warrant Program 2006 in schedule 1 to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription of shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2007 (Schedule 2). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 93,000 shares. The board of directors have issued 89,600 warrants out of the 93,000 warrants. The authorization to issue the remaining number of warrants has expired For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret, the subscription for the new shares takes place by derogation from the shareholders pre-emption right, 3/67

4 at aktierne skal indbetales kontant, the shares shall be paid in cash at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for rights in the Company as of registreringen af the time when the capital in- kapitalforhøjelsen, crease has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten board of directors of the ex- udnyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nominelt kr. aktier. Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 51,168 shares. Selskabets bestyrelse har den 27. februar 2006 besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 27. februar 2006 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 1 vedlagte Warrant Program Selskabets bestyrelse har den 28. marts 2007 besluttet at udnytte den del On 27 February 2006 the management of the company has decided to utilize the authorization given at the general meeting on 27 February 2006 to the board of directors to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription up to nominal DKK 51,168 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2006 (Schedule 1). On 28 March 2007 the management of the company has de- 4/67

5 af den ovenstående bemyndigelse, der ikke er udnyttet i det som bilag 1 vedlagte Warrant Program 2006, til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne Aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 2 vedlagte Warrantprogram Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. cided to utilize the part of the above authorization has not been utilized by the Warrant Program 2006 in schedule 1 to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription of shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2007 (Schedule 2). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 51,168 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Bemyndigelsen til at tildele det resterende antal warrants er udløbet. The board of directors have issued 50,800 warrants out of the 51,168 warrants. The authorization to issue the remaining number of warrants has expired For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret, the subscription for the new shares takes place by derogation from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kontant, the shares shall be paid in cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give right udbytte og andre rettigheder i to dividends and other rights Selskabet fra datoen for in the Company as of the time 5/67

6 registreringen kapitalforhøjelsen, af when the capital increase has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten board of directors of the ex- udnyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nominelt kr. aktier. Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 75,000 shares På et bestyrelsesmøde afholdt i Selskabet den 28. marts 2007 blev det besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 5. marts 2007 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet. Vilkårene for aktietegningsretterne fremgår af Warrantprogram 2007 (bilag 2). Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. At a meeting of the board of directors of the Company held on 28 March 2007 it was decided to utilize the authorization given at the general meeting on 5 March 2007 to the board of directors to issue warrants to employees of the Company with a right to subscription for up to nominal DKK 75,000 shares in the Company. The terms and conditions for the warrants are set out in Warrant Program 2007 (Schedule 2). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 75,000 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Bemyndigelsen til at tildele det resterende antal warrants er udløbet. The board of directors have issued 69,000 warrants out of the 75,000 warrants. The authorization to issue the remaining number of warrants has expired For de udstedte aktietegningsretter og The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following 6/67

7 kapitalforhøjelsen gælder: terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret, the subscription for the new shares takes place by derogation from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kontant, the shares shall be paid in cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for rights in the Company as of registreringen af the time when the capital in- kapitalforhøjelsen, crease has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten board of directors of the ex- udnyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nominelt kr. aktier. Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 238,400 shares Selskabets bestyrelse har den 13. marts 2008 besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 22. januar 2008 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) On March 13, 2008 the management of the company has decided to utilize the authorization given at the general meeting on 22 January 2008 to the board of directors to issue subscription 7/67

8 til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 3 vedlagte Warrant Program Selskabets bestyrelse har den 11. maj 2010 besluttet at udnytte den del af den ovenstående bemyndigelse, der ikke er udnyttet i det som bilag 3 vedlagte Warrant Program 2008, til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 4 vedlagte Warrantprogram Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription up to nominal DKK 238,400 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2008 (Schedule 3). On 11 May 2010 the management of the company has decided to utilize the part of the above authorization has not been utilized by the Warrant Program 2008 (Schedule 3) to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription of shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2010 (Schedule 4). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 238,400 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Bemyndigelsen til at tildele det resterende antal warrants er udløbet. The board of directors have issued 225,000 warrants out of the 238,400 warrants. The authorization to issue the remaining number of warrants has expired For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The actual authority of the board of directors and the warrants issued shall be subject to the following terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret, the subscription for the new shares takes place by derogation from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kontant, the shares shall be paid in cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, 8/67

9 at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for rights in the Company as of registreringen af the time when the capital in- kapitalforhøjelsen, crease has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten board of directors of the ex- udnyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nominelt kr. aktier. Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 120,000 shares På et bestyrelsesmøde afholdt i Selskabet den 11. maj 2010 blev det besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 11. maj 2010 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet. Vilkårene for aktietegningsretterne fremgår af Warrantprogram 2010 (bilag 4). Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. At a meeting of the board of directors of the Company held on 11 May 2010 it was decided to utilize the authorization given at the general meeting on 11 May 2010 to the board of directors to issue warrants to employees of the Company with a right to subscription for up to nominal DKK 120,000 shares in the Company. The terms and conditions for the warrants are set out in Warrant Program 2010 (Schedule 4). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 120,000 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants The board of directors have issued 9/67

10 ud af de warrants. 120,000 warrants out of the 120,000 warrants For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret, the subscription for the new shares takes place by derogation from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kontant, the shares shall be paid in cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for rights in the Company as of registreringen af the time when the capital in- kapitalforhøjelsen, crease has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten board of directors of the ex- udnyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants. Authorization to issue warrants På ekstraordinær generalforsamling afholdt i Selskabet den 17. december At an extraordinary general meeting in the Company held on 17 December 10/67

11 2012 blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til indtil den 17. december 2017 at udstede warrants med ret til tegning op til nominelt kr. aktier i Selskabet it was decided to authorize the board until December 17, 2017 to issue warrants with the right to subscribe for up to nominally DKK 130,175 shares in the Company For de udstedte aktietegningsretter gælder: The warrants issued shall be subject to the following terms and conditions: at de udstedte warrants - og de på the warrants - and the shares in grundlag deraf tegnede aktier i the Company subscribed for on Selskabet - udstedes/tegnes the basis of the warrants - shall uden fortegningsret for be issued/subscribed for with- Selskabets aktionærer, out the Company's shareholders having any pre-emption rights, at de udstedte warrants giver ret the warrants shall confer a til tegning af op til i alt nominelt right to subscribe for new kr. nye aktier i shares of nominally DKK Selskabet, 130,175 in the Company, at de aktier, der tegnes på grundlag af aktietegningsretterne, skal være omsætningspapirer. Aktierne udstedes til ihændehaveren og noteres på navn i selskabets ejerbog, the shares subscribed for on the basis of the warrants shall be negotiable instruments. The shares shall be registered in the name of the holders and shall be recorded in the Company s register of shareholders, at ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken af Selskabet eller andre, no shareholder shall be obliged to let his shares be redeemed, in whole or in part, by the Company or any others, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at ved forhøjelse af Selskabet aktiekapital, herunder an increase of the share capital of the Company, including 11/67

12 udstedelse af fondsaktier, the issuing of bonus shares, udstedelse af konvertible issuing of convertible obligationer/aktietegningsretter bonds/warrants or a reduc- eller nedsættelse af Selskabets tion of the share capital of the aktiekapital sker der ingen Company does not result in justering af de udstedte any adjustment of the war- warrants, og rant, and at bestyrelsen er bemyndiget til at for the fulfilment of the war- foretage den til opfyldelse af de rants the board of directors udstedte warrants fornødne for- has been authorised to in- højelse af Selskabets crease the Company's share aktiekapital med op til nominelt capital by up to nominally kr. aktier og til at DKK 130,175 shares in the foretage den deraf følgende Company and to make the ændring af Selskabets consequent amendments of vedtægter. the articles of association Selskabets bestyrelse har den 1. marts 2013 besluttet at udnytte ovenstående bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter (warrants) uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 5 vedlagte Warrant Program Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. On 1 March 2013 the management of the company has decided to utilize the above authorization to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription up to nominal DKK 130,175 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2013 (Schedule 5). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 130,175 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Det resterende antal warrants, der kan udstedes i henhold til bemyndigelsen er dermed reduceret til 50 warrants. The board of directors have issued 130,125 warrants out of the 130,175 warrants. The remaining number of warrants available for issuance under the authorization has been reduced to 50 warrants For de udstedte aktietegningsretter og The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following 12/67

13 kapitalforhøjelsen gælder: terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret, the subscription for the new shares takes place by derogation from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kontant, the shares shall be paid in cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for rights in the Company as of registreringen af the time when the capital in- kapitalforhøjelsen, crease has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten board of directors of the ex- udnyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, A K T I E O P T I O N E R S H A R E O P T I O N S 7.1 Bemyndigelse til at udstede aktieoptioner. Authorization to issue share options. På en ordinær generalforsamling afholdt i Selskabet den 29. april 2014 blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til inden 29. april 2018 at udstede aktieoptioner med ret til at tegne op til At an ordinary general meeting in the Company held on 29 April 2014 it was decided to authorize the board of directors until 29 April 2018 to issue share options with the right to subscribe for 13/67

14 nominelt DKK aktier i Selskabet. up to nominally DKK 124,656 shares in the Company. For de udstedte optioner gælder følgende vilkår og betingelser: The options issued shall be subject to the following terms and conditions: Aktieoptionerne og de på grundlag deraf tegnede aktier i Selskabet udstedes/ tegnes uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. The share options - and the shares in the Company subscribed for on the basis of the share options - shall be issued/subscribed for without the Company's shareholders having any preemption rights. Optionerne skal tildeles ansatte i Selskabet og ansatte i selskaber inden for Napatech koncernen. The options shall be awarded to employees of the Company and employees of companies within the Napatech Group. Optionerne giver ret til tegning af nominelt DKK nye aktier i Selskabet. The options shall confer a right to subscribe for new shares of nominally DKK 124,656 in the Company. Udnyttelseskursen beregnes som handelskursen ved OSE s lukning, 5 arbejdsdage efter offentliggørelsen til OSE af Selskabets kvartalsrapport. The strike price shall be calculated as the trading price at the close of business at the OSE 5 working days after the relevant announcement of the quarterly results of the Company to the OSE. I stedet for at udstede nye aktier kan bestyrelsen vælge at sælge eksisterende aktier til optionsindehaverne til samme kurs. Alternativt har bestyrelsen ret til at udbetale et kontantbeløb svarende til forskellen mellem udnyttelseskursen og Napatech-aktiens handelskurs ved OSE s lukning på udnyttelsesdagen, ganget med antallet af aktier, der skal udstedes. The board of directors may instead of issuing new shares elect to sell secondary shares to the option holders at the same price. Alternatively, the board of directors has the right to pay out a cash amount equivalent to the difference between the strike price and the trading price at the close of business at the OSE of the Napatech share on the date of exercise, multiplied with the number of shares to be issued. Optionerne udstedes for en periode på fem år. De første to år fra The options are issued for a five year period. The first two years from the 14/67

15 tildelingstidspunktet for en option er en lock-up periode, hvor optionerne ikke kan udnyttes. En tredjedel af optionerne kan udnyttes i hvert af det tredje, fjerde og femte år. Optioner, der ikke udnyttes i ét år, kan udnyttes i de følgende år indtil slutningen af det femte år fra tildelingstidspunktet for optionen. Det står bestyrelsen frit at ændre udnyttelsesperioderne. date of issue of an option is a lock-up period during which the options may not be exercised. Exercising of the options can take place in the third, fourth and fifth year, in equal parts per such year. Options are not exercised in a year can be exercised in the following years until the end of the fifth year from the date of issue of an option. The Board of Directors may amend the exercising periods at its discretion. En option bortfalder automatisk, hvis den ikke er blevet udnyttet den sidste dag i den sidste udnyttelsesperiode. An option lapses automatically if it has not been exercised by the last date of the last exercise period. Antallet af tildelte optioner, der kan udnyttes, skal til enhver tid være begrænset til en maksimal avance i hvert kalenderår svarende til 4 gange optionsindehaverens (den ansattes) årlige grundløn den 1. januar i udnyttelsesåret. For optionsindehavere, som ikke længere er ansat i Selskabet eller selskaber inden for Napatech-koncernen, skal den årlige grundløn beregnes på basis af optionsindehaverens grundløn på fratrædelsestidspunktet. The number of awarded options can be exercised shall always be limited to a maximum profit gain in each calendar year equal to 4 times the base annual salary of the option holder (employee) on January 1st in the year of exercise. For option holders who are no longer employed with the Company or a company within the Napatech Group the base annual salary shall be calculated on the basis of the base salary of the option holder at the time of resignation. Ved beregningen af den relevante maksimale avance i et bestemt år skal kun medregnes avance, der er realiseret i det pågældende år, og som stammer fra dette og eventuelle fremtidige Napatech aktieoptionsprogrammer (ikke warrant program 2006, 2007, 2008, 2010 og 2013 eller andre medarbejderincitamentsprogrammer). When calculating the maximum applicable profit gain in an individual year, only gains realized in particular year from this and any future Napatech share option program (not warrant programs 2006, 2007, 2008, 2010 and 2013 or other employee incentive program awarded) shall be included. Hvis en optionsindehaver opsiger sit ansættelsesforhold, og opsigelsen ikke If the employment of an option holder is terminated by the option holder with- 15/67

16 skyldes Napatechs forhold, eller hvis Napatech opsiger ansættelsesforholdet på baggrund af optionsindehaverens misligholdelse af sit ansættelsesforhold, bortfalder alle optioner under lock-up eller som ikke er blevet udnyttet inden fratrædelsestidspunktet, automatisk. out cause or if Napatech terminates the employment based on a breach of contract by the option holder, all options are under lock-up or are not exercised prior to the date of resignation shall lapse automatically. Hvis (1) det besluttes at afnotere Napatech-aktien, eller (2) der indgås en aftale eller aftaler, som medfører, at alle aktier i Napatech ejes eller kontrolleres af én aktionær eller to eller flere aktionærer, som kan konsolideres i henhold til 6-5, 1. afsnit, i den norske lov om værdipapirhandel, skal alle optioner (herunder optioner der endnu ikke kan udnyttes) betragtes som om, de var blevet kontantindløst. I sådant tilfælde gælder bestemmelsen om maksimal avance ikke. If (1) it is decided to delist the Napatech share, or (2) an agreement or agreements are entered into which entail all the shares in Napatech are owned or controlled by one shareholder or two or more shareholders who can be consolidated pursuant to section 6-5, first paragraph, of the Norwegian Securities Trading Act, all options (including options cannot yet be exercised) shall be deemed to have been exercised as a cash settlement. In such a situation the maximum profit does not apply. Optionens udnyttelseskurs og antallet af tildelte optioner skal justeres i tilfælde af ændringer i Selskabets kapitalforhold m.v., der har en direkte effekt på optionernes værdi. Betaling af udbytte, etablering af nye generelle aktieoptionsprogrammer for medarbejdere, udstedelse af aktier i henhold til dette eller enhvert nuværende eller fremtidig warrant- eller aktieoptionsprogram, og Napatechs køb, salg eller annullation af egne aktier medfører ikke en justering i optionens udnyttelseskurs eller antallet af tildelte optioner. Napatechs bestyrelse træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvilke ændringer i Selskabets kapitalforhold, der skal justeres for. The strike price of the option and the number of options allocated shall be adjusted in the event of equity transactions, etc. have a direct effect on the value of the share options. Payment of dividends, any new general employee share option programs, the issuance of shares under this or any other existing or future warrant or share option programs and Napatech's purchase, sale or annulment of its own shares shall not result in any adjustment of the strike price of the option or the number of options allocated. The Napatech Board of Directors decides in each case which transactions, etc. shall be adjusted for. 16/67

17 De aktier, der tegnes på baggrund af optionerne, er omsætningspapirer. Aktierne udstedes til ihændehaveren og noteres på navn i Selskabets ejerbog. The shares subscribed for on the basis of the options shall be negotiable instruments. The shares shall be registered in the name of the holders and shall be recorded in the Company s register of shareholders. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af Selskabets eller nogen anden. No shareholder shall be obliged to let his shares be redeemed, in whole or in part, by the Company or any others. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den for opfyldelse af optionerne fornødne forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK aktier og til at foretage de deraf følgende ændringer af Selskabets vedtægter. For the fulfilment of the options the board of directors has been authorised to increase the Company's share capital by up to nominally DKK 124,656 shares in the Company and to make the consequent amendments of the articles of association Selskabets bestyrelse besluttede den 19. maj 2014 at udnytte den ovenfor angivne bemyndigelse til at udstede aktieoptioner til ansatte i Selskabet og ansatte i selskaber inden for Napatech-koncernen med ret til at tegne op til nominelt DKK aktier i Selskabet på de vilkår og betingelser, som fremgår af Share Option Program 2014 (bilag 6). Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK aktier. On 19 May 2014 the board of directors of the Company has decided to utilize the above authorization to issue share options to employees in the Company and employees of companies within the Napatech Group with a right of subscription up to nominal DKK 124,656 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Share Option Program 2014 (Schedule 6). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 124,656 shares. Bestyrelsen har tildelt aktieoptioner ud af de aktieoptioner. Det resterende antal aktieoptioner, der kan udstedes i henhold til bemyndigelsen er dermed reduceret til aktieoptioner. The board of directors have issued 101,000 share options out of the 124,656 share options. The remaining number of share options available for issuance under the authorization has been reduced to 23,656 warrants. 17/67

18 For de udstedte aktieoptioner og kapitalforhøjelsen gælder følgende vilkår og betingelser: The share options issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: De nye aktier tegnes ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret. The subscription for the new shares takes place by derogation from the shareholders pre-emption right. Aktierne skal indbetales kontant. The shares shall be paid in cash. Udnyttelseskursen beregnes som handelskursen ved OSE s lukning, 5 arbejdsdage efter offentliggørelsen til OSE af Selskabets kvartalsrapport. The strike price shall be calculated as the trading price at the close of business at the OSE 5 working days after the relevant announcement of the quarterly results of the Company to the OSE. De nye aktier udstedes i aktier à DKK 1,00. The new shares are issued as shares in the amount of DKK De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra datoen for registreringen af kapitalforhøjelsen. The new shares shall give right to dividends and other rights in the Company as of the time when the capital increase has been registered. De nye aktier skal tegnes og indbetales samtidig med, at der gives meddelelse til bestyrelsen om, at aktieoptionerne udnyttes. The new shares must be subscribed and paid at the same time as the notification to the board of directors of the exercise of the share options. De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen udgør DKK The estimated costs related to the capital increase amount to DKK 15, G E N E R A L F O R S A M L I N G - IND K A L D E L SE G E N E R A L M E E T I N G S - CON- V E N I N G O F 8.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted, i København eller i Oslo. General meetings shall be held at the registered office of the company, in Copenhagen or in Oslo. 18/67

19 8.2 Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen. No later than 8 weeks before the date of the annual general meeting, the Board of Directors shall announce the scheduled date of the general meeting as well as the latest date for the submission of requests by shareholders to have specific issues included on the agenda. 8.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingens afholdelse via Selskabets hjemmeside og ved til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. General meetings shall be convened by the Board of Directors no later than 3 weeks and no earlier than 5 weeks before the date of the general meeting by publishing a notice on the Company's website and, where requested, by e- mail to all shareholders registered in the register of shareholders. 8.4 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. The notice must state the time and place of the general meeting and include the agenda, which must list the business to be transacted at the general meeting. If a proposal for amendment of the articles of association is to be considered at the general meeting, the main contents of such proposal must be stated in the notice. 8.5 Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om: The notice must include information about: Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, The amount of the share capital and the voting rights of the shareholders, En tydelig og nøjagtig beskrivelse af A clear and accurate description of de procedurer, som aktionærerne skal the procedures to be observed by overholde for at kunne deltage i og the shareholders in order to attend afgive deres stemme på and vote at the general meeting, generalforsamlingen, 19/67

20 Registreringsdatoen, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, The date of registration, specifying only persons who are shareholders at such date are entitled to attend and vote at the general meeting, Angivelse af, hvor og hvordan den Where and how the full, unabridged komplette og uforkortede tekst til de texts of the documents, which shall dokumenter, der skal fremlægges på be submitted to the general meet- generalforsamlingen, dagsorden og ing, the agenda and the full text of de fuldstændige forslag kan fås. any proposal, are available. Angivelse af den internetadresse, hvor de i foregående afsnit oplysninger, samt oplysninger om indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev, vil blive gjort tilgængelige. The website on which the information specified in the previous section and information about convening of the general meeting, the aggregate number of shares and voting rights at the date of the notice and the forms to be used for voting by proxy and voting by letter, will be made available. 8.6 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, skal de i pkt. 8.5 anførte oplysninger, de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelige for selskabets aktionærer efter vedtægternes bestemmelser om kommunikation. For a continuous period of three weeks beginning no later than three weeks before the date of any general meeting, including the date of the meeting, the Company shall make the information mentioned in article 8.5, the full text of any proposal to be submitted, the documents to be submitted, including in the case of the annual general meeting, the audited annual report, available to the shareholders in accordance with the provisions re communication in the articles of association. 8.7 Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne Before the general meeting the shareholders may submit questions in writing about the agenda or documents submitted to the general meeting. Such 20/67

21 spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. question must be received by the board of directors no later than one week before the date of the general meeting. 9 G E N E R A L F O R S A M L I N G - A F H O L D E L S E G E N E R A L M E E T I N G S H O L D- I N G O F 9.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Ordinary general meetings shall be held in time for the adopted annual report to be submitted to and received by the Danish Business Authority before expiry of the deadline stipulated in the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven). 9.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor forlanger det. Extraordinary general meetings shall be held at the request of the board of directors or the auditor appointed by the general meeting. 9.3 Aktionærer, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Shareholders holding 5 pct. of the share capital may request an extraordinary general meeting be held. 9.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest to uger efter, at det er forlangt. Extraordinary general meetings to consider specific issues shall be convened within two weeks of receipt of a written request. 10 G E N E R A L F O R S A M L I N G FOR S L A G G E N E R A L M E E T I N G S PRO- P O S A L S 10.1 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette over for bestyrelsen. Any shareholder is entitled to have specific business included in the agenda for an ordinary general meeting if the shareholder makes a request to effect in writing to the board of directors. 21/67

22 10.2 Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. If the request is made at the latest six weeks before the date of the general meeting, the shareholder is entitled to have the specific business included in the agenda. If the company receives the request less than six weeks before the date of the general meeting, the board of directors shall decide whether the request has been made in time to permit the specific business to be included in the agenda Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige aktionærer samtykker. Den ordinære generalforsamling kan dog altid træffe afgørelse om sager, som efter vedtægterne skal behandles på en sådan generalforsamling. Decisions can only be made at general meetings on business is not included in the agenda if all shareholders give their consent. However, the ordinary general meeting can always make decisions on business if it is stipulated in the articles of association such business is to be considered at ordinary general meetings. 11 G E N E R A L F O R S A M L I N G M Ø D E R E T G E N E R A L M E E T I N G R I G H T S O F R E P R E S E N T A T I O N 11.1 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet og afgive stemme der, efter bestemmelserne i dette punkt. Each shareholder may attend the general meeting, and speak and vote at the meeting in accordance with this article Aktionærernes ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger én (1) uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget The shareholders rights to attend and vote at the general meetings shall be determined on the basis of the shares held by the shareholder on the date of registration. The date of registration shall be one (1) week before the date of the general meeting. The shareholding of each shareholder must be determined at the date of registration, based on the number of shares held by the shareholder as registered in the register 22/67

23 med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. of shareholders and on any notice of ownership received by the Company for the purpose of registration in the register of shareholders, but not yet registered Aktionærens ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse skal være anmeldt til selskabet eller til en i indkaldelsen nærmere angivet tredjemand med anmodning om udstedelse af adgangskort. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. The shareholders right to attend and vote at the general meeting is also conditional upon the shareholders notification of their attendance to the Company or to a third party mentioned in the notice of the general meeting. The shareholders shall notify the Company by the request of the issuance of admission cards no later than three days before the date of the general meeting. Admission card will be issued to the shareholders registered in the register of shareholders Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Selskabet stiller elektroniske fuldmagtsblanketter til rådighed for selskabets aktionærer i samme periode, som aktionærerne kan anmode om adgangskort. A shareholder may be represented at the general meeting by a proxy holder. Electronic proxies are made available by the Company for the shareholders in the same period as the shareholders may request admission cards Aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. Shareholders or proxy holders may attend the general meeting with an adviser Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden. The Company's general meetings shall not be open to the public. 12 G E N E R A L F O R S A M L I N G - A F S T E M N I N G E R G E N E R A L M E E T I N G S VOT- I N G 12.1 Enhver aktie på DKK 1,00 giver én Each share of DKK 1.00 carries one vote. 23/67

24 stemme For at en aktionær skal kunne udøve stemmeret, skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i ejerbogen, og aktionæren skal være mødeberettiget. In order for a shareholder to be entitled to vote, the share on which his voting right is based must be registered in the name of the shareholder in the register of shareholders De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller følger af selskabets vedtægter. All resolutions at the general meeting shall be adopted by a simple majority of votes unless otherwise provided for by law or the company's articles of association Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. In case of equality of votes, the proposal has not been adopted Personvalg samt anliggender, hvor aktionærerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning. Appointment of individuals, and proposals where the shareholders cast their vote for one of several options, shall be determined by a relative, simple majority of votes. In case of equality of votes at appointment of individuals, appointment shall take place by ballot Selskabets aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan afgive stemme skriftligt (brevstemme) forud for en generalforsamling. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. Er en skriftlig stemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af aktionærerne samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver The shareholders are entitled to attend the general meeting may vote in writing (postal wote). Postal votes shall reach the Company no later than 3 days before the general meeting. A postal vote which is received by the Company is binding for the shareholder and cannot be revoked. For purposes of identification of individual shareholders exercising their right to vote by post, postal votes shall be signed by the shareholder and specify, in block letters or printed letters, the shareholder's full name and address. If the shareholder is a legal 24/67

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER FOR SERENOVA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION FOR SERENOVA A/S 1. NAVN, H7EMSTED OG FORMÅL 1. NAME, REGISTERED OFFICE AND OBJECT 1.1 Selskabets navn

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn, hjemsted og formål 1. Name, Registered Office and Object

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S (CVR-NR.: 31 22 65 11) ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S (CVR NO.: 31 22 65 11) 1 Navn Name

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.:

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.: VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for of AJ Vaccines A/S CVR-nr.: 37 91 11 43 AJ Vaccines A/S CVR-no.: 37 91 11 43 1 NAVN 1 NAME 1.1 Selskabets navn er AJ Vaccines A/S. 1.1 The company's name is AJ Vaccines

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger: Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ekstraordinær generalforsamling Re. Extraordinary General Meeting Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Azanta

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 11. november 2016 Translation This text has been prepared in Danish and

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00 på

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N LAURITZ.COM GROUP A/S CVR-nr./registration no. 37 62 75 42 26 May 2016 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION J.nr. 18930 om/emn ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION. Topotarget A/S. Topotarget A/S. (CVR-nr ) (Registration no )

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION. Topotarget A/S. Topotarget A/S. (CVR-nr ) (Registration no ) VEDTÆGTER Topotarget A/S (CVR-nr. 25 69 57 71) ARTICLES OF ASSOCIATION Topotarget A/S (Registration no 25 69 57 71) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Topotarget A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA AMENDED DRAFT VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 SAGSNR. 1030621 OMH/DJN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S 1. Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Indholdsfortegnelse 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 1 Selskabets navn og formål 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

Læs mere

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 I henhold til vedtægternes nuværende punkt 6.4

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. for. Chr. Hansen Holding A/S. Chr. Hansen Holding A/S. (CVR no. 28 31 86 77) (CVR nr.

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. for. Chr. Hansen Holding A/S. Chr. Hansen Holding A/S. (CVR no. 28 31 86 77) (CVR nr. VEDTÆGTER for Chr. Hansen Holding A/S (CVR nr. 28 31 86 77) ARTICLES OF ASSOCIATION of Chr. Hansen Holding A/S (CVR no. 28 31 86 77) BB_DMS_Legal_4248525_1 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding

Læs mere

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S.

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S. REF. 20303 15.12.2014 UNAUTHORISED TRANSLATION THE DANISH TEXT IS THE VEDTÆGTER GOVERNING VERSION ARTICLES OF ASSOCIATION Azanta A/S Azanta A/S (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn 1.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter/Articles of association

Vedtægter/Articles of association DRAFT - 19 October 2016 Vedtægter/Articles of association for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843 Company reg.no. 29801843 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Trigon Agri A/S. The name of the Company

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere