Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020"

Transkript

1 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020

2 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning

3 Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion som automatisk indstiller tid og dato 3 gange hver dag klokken 02:00, 03:00 og 04:00. Har uret modtaget radiosignalet klokken 02:00 søger det ikke efter radiosignalet før døgnet efter. Søgningen kl 04:00 kan skiftes til andet tidspunkt efter eget valg. Desuden er uret udstyret således at det er muligt at starte modtagelse af signalet manuelt. Det er også muligt manuelt at slå modtagelse af radiosignalet fra, hvis man opholder sig et sted hvor det ikke er muligt at modtage signalet, så vil uret bare fungere som almindeligt kvarts ur.

4 Kontroller og ret )0( nulstilling. Hvis uret er kommet ud af sin grundindstilling, og ikke fungerer korrekt i funktionerne, skal der foretages en kontrol af urets grundindstilling. Grundindstillingen kan ændre sig hvis uret er blevet udsat for kraftige magnetfelter (fra højtalere eller maskiner) eller har været udsat for et kraftigt stød eller slag. Dette rettes ved at kontrollere urets )0( nulpunkt for de forskellige visere. 1. Træk kronen ud i 1 position og drej programviser hen til CHR 2. Træk kronen ud i 2 position Alle visere bevæger sig nu til reference punkt Korrekt reference punkt Batteri indikator: EUR UTC time og minut viser Kl: 12:00 Time.minut og sekundviser Kl: 12:00:00 24 timers visere Kl 00:00 3. Hvis reference position er ok tryk da kronen ind i normal position Hvis reference position ikke er korrekt, indstil da reference position.

5 Vigtig informationer om modtagelse af radiosignalet Der er tre måder for radio modtagelse Manuel,automatisk eller gendan automatisk Uret kan kun modtage signal hvis funktionsviser står på (TME), (CAL) eller (RX_S) Hjemby skal stå i display 2 ved signal modtagelse Krone skal være i normal position Hvis hjemby er UTC er modtagelse ikke mulig Stopur og timer må ikke være i brug Når uret modtager signal stopper alle visere Automatisk modtagelse. Uret modtager automatisk signal 3 gange om dagen. Det er hver dag kl.02:00,03:00 eller kl. 04:00 Signal modtagelse kan ændres kl. 04:00 til hvilket som helst tidspunkt på dagen Radio modtagelse kan sættes på OFF Modtagelse af signal 1. For at modtage signalet start med at tage uret af armen,og læg uret med skiven opad og kl 9 pegende mod syd 2. Uret modtager hverdag signal kl. 02;00 Hvis uret har modtaget signal kl 02:00 modtaget det ikke signal kl.03:00 og kl.04:00 Manuel modtagelse Funktions viser position Modtagelse af radio signal 1. træk krone ud i 1 position og drej funktions viser til CAL; TME eller RX- S position 2. tryk krone ind i normal position 3. læg uret i vindueskarmen, med skive opad og kl 9 pegende mod syd tryk på knap A i 2 sekunder slip knap når du høre bib lyd sekund viser stiller sig på RX efter et stykke tid vil sekundviser stille sig på H,M eller L Rør ikke ved uret under denne proces Når uret har modtaget radio signal vil uret stille sig ind og sekundviser vil returnerer ti et sekunds interval Gendan automatisk modtagelse Når uret har været stoppet som følge af for lidt opladning, skal det genoplades som det første ved at lægge uret frem i lyset indtil sekundviseren igen springer med intervaller på 1 sekund. Når uret er opladet så det igen har strømkapacitet foretager det det en automatisk søgning efter radiosignalet. Du kan tjekke om uret har modtaget signal

6 Hvis uret er gemt væk i en længere periode et mørkt sted! Hvis uret har været gemt væk i en skuffe eller på et andet sted uden at være blevet udsat for lys i 30 minutter, aktiveres den automatiske strømbesparelses funktion og uret stopper sekundviseren. Selv om uret er i denne funktion fortsætter det med at modtage signalet og holde korrekt tid. Men det kan være gemt et sted hvor det ikke er muligt at modtage signalet, og derfor ikke kan korrigerer tiden internt. Når uret skal bruges igen skal det tages frem og udsættes for lys for at annullere strømbesparelsesprogrammet og udfør manuel modtagelse af signal for at få korrigeret tiden og dato. Se afsnittet Automatisk strømbesparelses funktion. Steder hvor modtagelse kan være vanskeligt. 1. Steder med ekstremt høje eller lave temperaturer. 2. Inde i en jernbeton bygning, mellem høje huse, eller i bjergdale og undergrundsstationer.. 3. I tog, biler, og fly 4. I nærhed af højspændingsledninger, lufthavne og sendemaster. 5. Op af eller på mobiltelefoner, elektriske husholdningsapparater, TV og Radio, computere, køleskabe, fax, og andre elektriske maskiner.

7 Nødvendig tid for modtagelse af radiosignal Det tager mellem 2 og 15 minutter at modtage radiosignalet Hvis modtagelse mislykkes, vender uret tilbage til normal visning af tid Bekræftelse på modtagelse af signal Resultatet af radiomodtagelse kan du genkalde Du kan også se om uret er stillet til sommer tid 1. Træk kronen ud i position Drej funktionsviser hen til TME, CAL eller RX-S, og tryk kronen ind. 3. Tryk kort på knap (A) for at se status. Sekundviser bevæger sig hen til H,M,L eller NO Status for sommertid kan ses i display 2 skifter mellem SMT og ON eller OFF Signalviser peger mod JPN, EUR eller USA 4. Tryk på knap (A) en gang uret vil da returnerer til normaltid. Hvis du ikke trykker på knap (A) vil uret automatisk returnerer til normaltid efter 10 sekunder Område oversigt for modtagelse af radiosignal. Dette er en general oversigt på de områder hvor det er muligt at modtage radiosignalet. Der står 2 sendere i Japan en i USA og en i Tyskland Signalet sendes 24 timer i døgnet, men kan dog være afbrudt på grund af vedligeholdelse eller inspektion. Det har dog ingen betydning da uret vil fortsætte med at holde tiden med en maksimal difference på sekunder pr.måned

8 Verdenstid Display UTC ( Cordinated Universal Time ) og 43 Byer (eller regioner ) er på forhånd lagt ind i uret Det er også muligt selv at sætte en by ind. Du kan kalde tiden op på hver by på displayet Tryk på knap (B) Kronen skal være i 1 position og funktionsviser på TME eller CAL For hvert hvert tryk på knap (B) vil byerne komme frem fra top til bund ved tryk på knap (A) kommer byerne fra bund til top Byernes tildeling af radiosignal I tabellen kan du se tildelingen af de 3 forskellige radiosignaler i overensstemmelse med din hjemby display 2 Tildeling af radio signal Byer og lande udenfor radiosignalet modtagelse område er også tildelt radiosignal. For områder der er tildelt sender i Japan vil uret automatisk vælge sender. Tabel for UTC tids diference Stil funktionsviser på TME træk krone ud i position 1 tryk dernæst på knap B og du vil kunne se byerne fra top til bund ved tryk på knap A vil du kunne se byerne fra bund til top. Du kan kun modtage radiosignal fra en tildelt sender. Eks. Du kan ikke modtage signal fra WWVB hvis der står TOY i display 2

9

10 Visning af opladnings niveauet. Strømmængden vises i 4 steps på skiven og viser ca. mængden af resterende strøm på akkumolatoren. Det anbefales at holde uret opladet til mindst Level 2( se skema) Skift program Funktions viser har 8 forskellige funktioner/tid (TME), kalender (CAL), nedtæller (TMR), stopur (CHR) indstilling af verdenstid (WT-S), alarm 1 (AL-1), alarm 2 (AL-2) og signalmodtagelse (RX-S) 1.Træk kronen ud i 1 position (position for funktionsviser) Hjemby og (M) vises skiftevis i display 2 hvilket betyder at du nu kan skifte funktion. 2. Drej krone til højre eller venstre for at skifte funktion. 3. Tryk krone ind i normal position.

11 Brug af hjemmetid og verdenstid. Når du under en rejse kommer til et land med en anden tids zone kan du let skifte hjemmetid og verdenstid. Der kan kun skiftes om når funktions viser står på (TME) eller kalender (CAL). Skiftning mellem hjemmetid og verdenstid. Eks. Rejser til New York fra Los Angeles. Når Los Angeles tid 10:09 er vist som din hjemby (analogt display) og New York tid 13:09 er vist som verdenstid (digitalt display) 1. træk kronen ud i position 1. hjemby LAX og M vises skiftevis i display2, for at vise at du nu kan skifte funktioner. 2. drej kronen så funktionsviser står på tid (TME) eller kalender (CAL) 3. Tryk på knap (A) og (B) samtidig. Du vil nu høre et bip, og Los Angeles og New York bynavne og tid skifter. Dato skifter også samtidig. 4. Drej krone tilbage igen. 5. tryk kronen ind i normal position for at fuldfører denne operation.

12 Brug af sommertids programmet Uret skifter automatisk til sommertid ved modtagelse af radiosignal. *Ved at indstille urets modtagelses program RX-S til AU. Når dette program er aktivt vil uret automatisk passe omskift ved sommertidsændringer, og opdaterer tiden. * Hjemby skal være en by inden for modtagelses zonen. * Tidspunktet for overgang til sommertid kan varierer afhængig af by eller region. Der kan forekomme steder hvor tidsskiftet ikke sker samtidigt. Manuel aktivering af sommertid *For manuelt at kunne stille uret til sommertid skift modtagelses program RX_S til ma, og vælg en by i TME programmet eller WT-S og sæt sommertid på ON. Manuel deaktivering af sommertid *For manuelt at kunne deaktiverer uret fra sommertid skift modtagelses program RX_S til ma, og vælg en by i TME programmet eller WT-S og sæt sommertid på OF. Manuelt indstilling af tid. Korrektion ved hjælp af det digitale display Uret kan indstilles manuelt i de områder eller lande hvor radio signal ikke kan modtages. For at indstille tiden kald den by op du vil indstille i display 1. hjemby (time/minut/sekundviser) kan ikke indstilles direkte. Indstilling af tiden. 1. Træk kronen ud i første position og drej funktionsviser hen til TME (time mode) 2.Tryk på knap (A) eller (B) for at kalde den by op du vil ændre. Ved indstilling af hjembytid (time,minut,sekundviser) skift hjemby og verdenstid (se afsnit om skift mellem hjemby og verdenstid 3. træk kronen ud i position 2 for at komme ind i indstilling af tiden. Sekundviser vil bevæge sig op til kl 12 og stoppe. Hjemby i digital display 2 vil forsvinde. Du er nu inde i status og indstilling af sommertid ON eller OFF blinker (der er ikke nogen indstilling af sommertid for UTC) Tryk på knap (A) for at skifte mellem at sætte sommertid ON eller OFF. Hvis sommertid sættes til vil timeviser bevæge sig en time frem. Hver gang der trykkes på knap (B) skiftes der mellem (timer,minut og sekund) 4. Tryk på knap (B) sekunder blinker Tryk på knap (A) når sekund blinker (sekunder bliver nul stillet ) 5. Tryk på knap (B) minuter blinker. Drej på krone frem eller tilbage for at stille minutter 6. Tryk på knap (B) for at stille timer, drej krone frem eller tilbage for at stille timer. 7. Tryk på knap (B) 12H/24H blinker Tryk på knap (A) for at stille 12H/24H. 8. Når uret er indstillet tryk da krone ind i normal position. Når digital delen er indstillet vil analog uret have samme tid.

13 Manuel Indstilling af kalender. Dato kan stilles manuelt i de områder hvor der ikke kan motages radio signal På samme måde som indstilling af tid, Placer den by op hvor du vil indstille dato i display 1. Indstilling af dato. 1. træk krone ud i position 1 og drej funktions viser hen til CAL (calender mode) 2. tryk på knap (A) eller (B) for at kalde den by op hvor du vil rette datoen. 3. træk kronen ud i anden position for at rette dato. Måned blinker og hjemby display vil blive blankt. 4.Hver gang der trykkes på knap (B) skiftes der mellem måned-dato-år. Ved at dreje på krone enten frem eller tilbage kan måned-dato og år indstilles. 5.Når kalender er indstillet tryk da krone ind i normal position. Når kalenderen er indstillet for en by vil uret automatisk indstille kalender for de andre byer. Årstal kan stilles mellem år 2000 og 2099 Når årstal måned og dato er indstillet vil ugedagen automatisk blive indstillet. Hvis uret er sat til en dato der ikke eksisterer (f.eks. 30. februar) vil den første dato i næste måned blive vist

14 Brug af Nedtæller. Nedtælling kan indstilles fra 1 til 99 minutter, i enheder på 1 minut. Når nedtælleren når 0 udløses et signal af 5 sekunders varighed og uret returnere til den oprindelige indstilling. (Automatisk retur funktion) Et tryk på knap A under nedtællingen, får uret til at returnere til den sidst indtastede tid, og starte nedtællingen på ny( flyback funktion). Indstilling af nedtæller 1. Træk kronen ud i 1. position og drej programviseren til TMR (nedtæller) 2. Træk kronen ud i 2. position for at gå i indstillings status. SET vises på display2 og minutter blinker i display Drej kronen og indstil den ønskede nedtællingstid. Drej til højre øger minuttal drej venstre sænker minuttal. Vedvarende drej på kronen øger hastighed for skift af tal. 4. Tryk kronen ind i normal position når indstilling er foretaget. Det digitale display2 skifter til RES(reset). Brug af nedtæller 1. Hver gang der trykkes på knap B for start eller stop af nedtælleren vil der høres et bip. RUN vises på display2 når nedtælleren arbejder og STP stop vises når nedtællingen er afbrudt. 2. Tryk på knap A under nedtælling returnere nedtælling til forud indstillet tid og begynder nedtællingen igen. 3. Tryk på knap A mens nedtællingen er stoppet returnere det forud programmerede minuttal. Digital display2 skifter og viser RES. 4. Når nedtællingen når 0, udløses et bipsignal i 5 sekunder og display2 viser END. Stop bipsignal tryk knap A eller B. 5. Uret modtager ikke radiosignal under nedtælling, og nedtællingen fortsætter selv om der skiftes til et andet program Stopuret Stopuret kan måle tiden op til 23 timer 59 minutter 59,99 sekunder. Ved overskridelse af 24 timer returnere uret til reset status. Brug af stopuret 1. Træk kronen ud i 1. position og drej programviseren til CHR (stopur) 2. Tryk kronen ind igen og lås funktionen. 3. Der vil nu kunne høres et signal hver gang der trykkes på knap B for start eller stop. 4. Et tryk på knap A, når stopuret arbejder vil vise mellemtiden i 10 sekunder og derefter returnere til fortsat måling(auto retur funktion). Stopurs tegnet vises på displayet når stopuret er aktivt. SPL vises i displayet ved mellemtider 5. Tryk knap A for at nulstille stopuret når uret er stoppet.

15 Når stopuret er aktivt viser digital display2 følgende Hvis ikke knapperne A eller B ikke bruges inden for 10 sekunder returnere uret automatisk til fortsat måling. Uret kan ikke modtage radiosignalet når stopuret er aktiveret. Stopuret fortsætte sin måling selv om der skiftes til et andet program. Brug af verdenstids indstilling (WT-S) Sommertid kan indstilles for hver by (44 byer dog ikke UTC) i verdenstids indstilling. Hvad enten byerne er vist eller skjult kan sommertid indstilles. Ved brug af denne funktion er det let at kalde op og vise byerne i funktion (WT-S) Hvis en by er sat til ikke at blive vist, vil den ikke kunne ses i nogle funktioner I din hjemmeby kan der indstilles med 15min interval (user setting city) Bemærk Selvom sommertid er indstillet for hver by i WT-S funktion (ON eller OF) Vil hvis sommertid er sat til automatisk at indstille sig i RX-S funktion få første prioritet Brugere i lande uden radio signal modtagelse skal sikre sig at start dato og slut dato i sommer tid er rigtige. Sommertids indstilling og hvis/skjul indstilling 1. Træk krone ud i første position og drej funktionsviser hen til WT-S 2. Træk kronen ud i anden position for at gå ind indstilling af verdenstid digital display 2 forsvinder, i display 1 vises status for valgte by og ON eller OF blinker Alle byer er fra fabrikken sat til OF 3. Tryk på knap (A) for at skifte mellem ON eller OF hvis sommertid bliver sat til ON vil time viser bevæge sig en time frem Drej på kronen for at skifte til andre byer der skal indstilles. Der kan drejes frem eller tilbage på kronen 4. Tryk på knap (B) for at skifte mellem om byen skal være skjult eller vist på display Alle byer er fra fabrikken sat til at blive vist (SET) 5 Tryk på knap (A) for at vælge vist (SET) eller skjult (OF) Når der trykkes på på knap (A) skiftes der mellem SET og OF vælg da Drej igen på krone for at vælge en anden by 6. Når du er færdig tryk da krone ind i normal position

16 Indstilling af den ønskede tids difference Hvilken som helst tids difference kan indstilles mellem din hjemby (HOM) og UTC tid med 15min interval (område -12 til +14 timer fra UTC) Det radio signal der modtages til din hjemby, vil blive tildelt den by der har den mest ens tids difference i forhold til UTC 1. Træk kronen ud i første position og drej funktionsviser hen på WT-S 2. Træk kronen ud i anden position for at komme ind i indstilling af verdenstid 3. Drej på krone indtil din hjemby vises på display (HOM) ON eller OF blinker i display ( uret er i sommertids indstilling ) 4. Tryk på knap (B) to gange for at gå i tids difference indstilling Hver gang du trykker på knap (B) skiftes der mellem sommertids indstilling/vist eller skjult display/indstilling af tids difference. 5. Drej til højre på kronen for at stille tiden frem med 15min interval Drej kronen til venstre for at stille tiden tilbage med 15min interval 6. Når du er færdig trykkes kronen ind i normal position * Hvis der ikke er sat en tids difference vil hjemby (HOM) ikke blive vist uanset om display er sat til SET eller OF Brug af Verdens tid alarm (AL-1 og 2 ) Alarm kan indstilles for hver by Alarm vil bippe i 15 sekunder For at stoppe alarm tryk på knap (A) eller (B) Lyden på alarmen er forskellig fra alarm 1 og 2 Indstilling af alarm 1 og 2 er den samme Indstilling af alarm 1. Træk krone ud i 1 position og drej funktionsviser hen til AL-1 eller AL-2 2. Træk krone ud i anden position for at gå ind i alarm indstilling ON og OF vil nu blinke ved den by du vil indstille alarm for 3. Tryk på knap (A) for at sætte alarm ON eller OF når der trykkes på knap (A) skiftes der mellem ON og OF Når alarm er ON vil alarm tegn blive vist 4. Hver gang der trykkes på knap (B) vil der blive skiftet mellem Alarm ON/OF-bynavn-timer-minutter Bynavn: drej på krone for at vælge bynavn Alarm: timer/minutter: drej krone frem eller tilbage for at for at indstille alarm tidspunkt 5. Når alarm er indstillet tryk kronen ind i normal position

17 Brug af radiomodtagelses programmet RX-S Indstilling for modtagelse af sommertid. Vælg hvordan uret skal modtage sommertidssignalet. AU betyder at uret automatisk modtager og reagerer på radiosignalet der skifter til og fra sommertid. Tidspunktet for overgang til sommertid kan varierer for by eller region. Hvis AU er valgt når uret modtager signalet om sommertid for hjemby, bliver indstillingen ændret til ON, og når der vendes tilbage fra sommertid bliver det ændret til OF. Hvis hjemby er med i skemaet under gruppe 1 eller 2, bliver andre byer der er i zonen også ændret til ON eller OF ved modtagelse af signal. Indstilling 1. Træk krone ud i 1 position og sæt funktionsviser på RX-S 2. Træk kronen ud i position 2 for at gå i indstillingsprogrammet. * AU eller MA vil nu blinke i display 2 * Hver gang der trykkes på knap B kan du vælge manuel indstilling af sommertid eller automatisk modtagelse af sommertids signal. 3. Hver gang der trykkes på knap A vil enten MA eller AU blive vist i display 2. Sæt uret til automatisk modtagelse. 4. Tryk på knap B så AUT blinker i display 2. Automatisk modtagelse er valgt. 5. Tryk på knap A hvis du vil vælge Manuel indstilling, MAN * Timetallet blinker * Hver gang der trykkes på A skifter sekvensen AUT-MAN-OFF 6. For at skifte modtagelses tidspunkt for signalet drej på kronen. Det er kun modtagelsestidspunktet kl. 04:00 der kan ændres. 02 og03 a.m vil ikke blive vist. 7. Tryk krone ind når du er færdig. NB! Nattetimer er de bedste for modtagelse af radiosignalet da der er mindst radiostøj til at genere signalet.

18 LED Lys Tryk på knap(b) når krone er i normal position, LED lys vil nu oplyse display 1 og 2 i tre sekunder. I følgende funktioner kan lys ikke aktiveres. I timer eller stopurs funktion Når uret modtager radio signal Når sekundviser bevæger sig i to sekunders interval (uret er ikke tilstrækkeligt opladet) Nulstil alt Hvis uret opfører sig unormalt, efter et kraftigt slag eller statisk elektricitet nulstil da uret Bemærk: Når uret er nulstillet vil alle funktioner gå tilbage til fabriksindstilling Fabriks indstilling efter reset Nulstilling af uret 1. Træk kronen ud i første position og drej funktionsviser hen på CHR 2. Træk kronen ud i anden position viserne vil nu bevæge sig hurtigt 3. Når viserne er holdt op med at bevæge sig, tryk da på knap (A) og (B) samtidig Når du slipper knapperne vil alle dele og lys komme frem på display Der kommer en hyletone visere bevæger sig frem og tilbage. Uret skifter til reference punkt 4. Hvis reference punkt ikke er rigtigt ret da reference punkt

19

20 Solcelle funktion. Dette ur er udstyret med en miniakkumulator, som er i stand til at gemme elektrisk energi. Når uret er fuldt opladet vil det gå minimum 6 måneder. Opnå det bedste resultat via opladning. For at uret skal yde det bedste skal det bruge strøm, og opladningen sker hurtigst i direkte sollys.* *En god måde at oplade uret på er at anbringe det tæt på et vindue eller lægge det i vindueskarmen så det får direkte sollys. * Husk at vi i Danmark har få perioder af året hvor uret vil blive anvendt på armen uden at være overdækket. Vi anbefaler at uret oplades i sollys 1 gang om måneden i en længere periode, brug weekenden og lad uret ligge i lyset 3-5 timer. * Dette er den bedste måde at holde uret opladet på, NB! Lad det aldrig ligge et sted som bliver meget varmt f. eks. instrumentbrættet i en bil. Behandling af lysenergi ure. For at have optimalt glæde af uret, så prøv at holde det fuldt opladet hele tiden. Dette gøres ved at udsætte uret for sollys eller lys fra en stærkt lysende lampe. Urets oplade del vil aldrig kunne skades uanset hvor meget det lades. Solcellen ligger i skiven så når der lades skal urskiven vende mod lyskilden. *1: Hvis uret er stoppet på grund af for lidt opladning, skal uret bruge mindst 30 minutter i stærkt lys for at starte automatisk modtagelse af signal. *2: Hvis automatisk modtagelse af signal mislykkes. Lad uret fortsætte opladningen og foretag manuel modtagelse af signal når sekundviser springer med intervaller på 1 sekund. Brug manuel modtagelse af signal som beskrevet eller indstil uret manuelt.

21 Energi spare program. Hvis uret ikke har været udsat fot lys i en periode træder Energispare programmet igang for at spare på energien. Strømspare 1: H:vis solcellen ikke udsættes for lys i 30 minutter eller mere slukker de digitale display. Strømspare 2: Hvis Strømspare 1 har været ikraft i 7 dage eller længere stiller sekund, minut og timeviserne og 24 timersviser sig i referanceposition, og opladnings sat utcvisere bliver stående hvor de stopper. * Urets elektronik fortsætter med at holde tiden * Der vil ikke komme noget alarmsignal. Annullering af Energi spare program. Uret annullerer selv energi spare funktionen når det udsættes for lys, og energi niveauet er tilstrækkeligt. Advarsel om utilstrækkelig opladning. Når kapaciteten bliver for lav i den genopladelige celle på grund af for lidt opladning over en periode skifter uret fra at vise tiden med 1 sekunders interval til at sekundviseren nu springer med intervaller på 2 sekunder. Dette er advarslen om manglende opladning. Hvis ikke uret inden for de kommende 6 dage oplades vil uret stoppe viserne og gå i strømbesparelses funktion. Oplad uret nu!!! NB! En akkumulator der gentagne gange aflades til et niveau der er under det laveste niveau, kan miste sin evne til at blive genopladet. Det kan derfor blive nødvendig at udskifte denne, hvis den ikke holdes opladet. Overopladning kan ikke finde sted, da uret har indbygget automatisk afbryder, der slår opladningen fra og sikre at cellen ikke overoplades. NB! Uret tager ikke skade af at blive udsat for lys, men opholder man sig i varme lande med høje temperaturer, skal uret ikke lægges direkte i solen, da der vil kunne ske det, at temperaturen inde i kassen bliver for høj og ødelægger elektronikken. Dette gælder alle ure.

22 Tillykke med dit nye CITIZEN ECO-DRIVE ur. For at du får mest muligt glæde af uret anbefaler vi, at du bruger et par minutter på at læse denne lille folder. Dit nye ur er udstyret, med den nyeste ECO-DRIVE teknologi, der bevirker at du aldrig skal skifte batteri i uret. Dette gavner både miljøet og pengepungen. ECCO-DRIVE udnytter det naturlige lys omkring dig til at skabe den energi, som skal til for at drive urets elektronik. Denne energi bliver gemt i en mikrocelle (kapasitor), og det betyder, at så længe du sørger for, at uret regelmæssigt får lys, vil uret ikke gå i stå og have gangreserve til en periode uden lys. Før du bærer og tager uret i brug første gang, anbefaler vi at du sørger for at uret bliver fuldt opladet. Det gør du bedst ved at lægge uret i dagslys gerne sollys i et antal timer, se opladningstabellen for uret i brugsanvisningen. Nogle ure stopper automatisk (strømbesparende funktion) når de pakkes ind eller lægges i mørke i kortere eller længere tid. Derfor kan du godt have fået et ECO-DRIVE ur der er stoppet når du pakker det ud. Dette er ingen fejl, det fortæller dig blot at strømspare programmet virker. Nogle modeller starter omgående når de får lys andre først når automatikken slår viserne til og justerer dem ind. For at drive uret skal det have lys, men hvis uret ikke bliver udsat for lys i nogen tid, går det ikke i stå. Det bruger så den gemte energi i microcellen til at drive værket men ikke evigt! Efter nogen tid skal uret igen udsættes for lys for ikke at stoppe. ECO-DRIVE urene har en gangreserve på ca 6 måneder fra fuldt opladet til de går i stå. Ure med strømbesparelse mellem 9 og 24 måneder alt efter model. Når den lagrede energi er ved at slippe op gør uret opmærksom på det. Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder Kronografer: Sekundviser bliver stående i opladningsposition. På denne måde fortæller uret at det er tid til at oplade microcellen ved at tage det af og lægge det i dagslys i et antal timer så det kan blive fuldt opladet. Et godt råd kan være at lade uret ligge nogle timer i dagslys hver weekend i vinterhalvåret da uret for det meste sidder gemt under tøjet. Når uret har fået lys nok starter sekundviseren (hvis udstyret med en sådan) med at springe igen, men følg skemaet fra brugsanvisningen, og lad dit ur blive helt opladet inden du tager det på igen. Når uret har været gemt bort i mørke for længe gør uret opmærksom på det. Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder Kronografer: Sekundviser bliver stående i set position Så har uret været gået i stå, skal det lades op igen med masser af lys. Helst 10 timer i sollys, så er uret ladet fuldt op og har energi nok til en lang mørk periode igen. Husk at indstille tiden efter opladningen, hvis ikke det er et radiostyret der automatiske selv retter tiden. Der er stor forskel på energi værdien af de forskellige typer af lys. ECO DRIVE ure udnytter selv det svageste lys til at lade på microcellen. Jo flere LUX der er i lyset jo hurtigere oplades microcellen. Det allerbedste er sollys eller dagslys. Kunstlys indeholder ikke så mange LUX, og det tager derfor længere tid at oplade uret inden døre. Brugsanvisningen indeholder et skema som omhandler lige netop det ur du har købt og her kan du se de anbefalede opladningstider. Vigtigt!! Du kan ikke overoplade dit ur så selv om du skulle glemme det, og det får mere lys end i skemaet, sker der ikke noget, da elektronikken selv slår fra når det er fuldt opladet. Hvis uret har ligget meget længe, uden at blive brugt, og ikke har været opladet regelmæssigt, kan der ske det, at cellen ikke kan genoplades. Er dette tilfælde må man udskifte microcellen med en ny.

23

24

25

26

27 Tillykke med dit ny Citizen ur

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner Bliv fortrolig med uret Cal. C650 Uret er et kombinationsur, der er soldrevet. I urets skive er der solceller, der omdanner lyset til elektrisk energi. uret er forsynet med energisparer, således at forbruget

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S Bliv fortrolig med uret Modul No. 3053 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Fra

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Navigator 3000 Brugsanvisning

Navigator 3000 Brugsanvisning Navigator 3000 Brugsanvisning Tillykke Tak, fordi du har valgt at købe et ur fra TISSOT, et af de mest velrenommerede schweiziske varemærker i verden. Dit Navigator-ur indgår i serien af ure med touch-screen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen.

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen. BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861 Funktioner Digital ur med LCD skærm. Tid og kalender. Kaliber W861 Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 5 daglige alarmer. Verdenstid.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere