BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL"

Transkript

1 BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610

2 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende funktion (strømbesparende funktion) Modtagelse af radiosignal (automatisk, manuel, automatisk sommertid) Bekræftelse af signal modtagelse (RX, H, M, L, og NO) Angivelse af resultatet ved den sidste signalmodtagelse Automatisk valg af radiosignal stationer Sommertid (SMT AU / MA, SDT AU / MA) Stopur (op til 60 minutter med 0,2 sekunders målenøjagtighed) Verdenstid (26 byer og UTC) World time alarm Perpetual kalender (indtil 28 februar 2100) Korrigering af reference position Hvordan man bruger skruekronen og den låste trykknap Nogle modeller er udstyret med en skruekrone og låst trykknap. Låsning af kronen og trykknap forhindrer utilsigtet aktivering. Lås op for dem, når du ønsker at betjene uret. Frigørelse er ikke påkrævet, når uret er udstyret med en standard krone og trykknap. Nogle modeller ikke udstyret med skala, og krone for skalaen

3 Angivelse af styrken for signalmodtagelsen og niveau for gang reserve 1. Vær sikker på, at kronen er i stilling Tryk på den nederste højre knap (A). Kronografsekundviseren angiver signalmodtagelses resultatet og kronograf minutviseren angiver det aktuelle niveau for gangreserven. Se næste tegning for at se indikationer. 3. Tryk på den nederste højre knap (A) for at vende tilbage til normal drift. Indikationen er ikke helt præcis. Oplad uret regelmæssigt Kontroller visernes reference position. 1. Vær sikker på, at kronen er i stilling 0 2. Tryk på og hold den øverste højre knap (B) nedtrykket i ti sekunder. Viserne bevæger sig hurtigt for at vise den nuværende reference position. Den korrekte reference position er, når; alle visere står på 12:00; dato indikation er mellem 31 og 1. Du kan vælge en by for at kontrollere reference position. Hvis alle de viserne ikke er i den korrekte reference position, skal de justeres. 3. Tryk på den øverste højre knap (B) for at afslutte og bekræfte indstillingen er korrekt.

4 Indstilling af byen. Du kan vælge din hjem eller yndlings by mellem 26 byer i verden 1. Træk kronen ud i position 1. Kronografsekundviseren angiver sommertids indstillingen. 2. Drej på kronen for at vælge by. Juster placeringen af byens navn til midten af dato vinduet. Hver gang du ændrer bynavn, ændres tiden så den valgte bys korrekte tid bliver vist. 3. Afslut ved at trykke kronen ind (stilling 0). Modtagerstationen skiftes afhængigt af den valgte by. Nogle byer kan ikke modtage signalet selvom signal senderen er medtaget i listen. Brug af Stopur Du kan måle op til 60 minutter i intervaller på 0,2 sekunder. 1. Vær sikker på, at kronen er i stilling Tryk på den øverste højre knap (B) for at starte stopuret. Kronograf sekundviseren starter målingen. 3. Tryk på den øverste højre knap (B) til at stoppe målingen. Hvis du trykker på den øverste højre knap (B) genstarter måling. Du er nødt til at nulstille kronografen efter tidsmålingen for at kunne bruge andre funktioner. For at nulstille stopuret Tryk på den nederste højre knap (A), mens det stopper. Når du har nulstillet, kan du starte en ny måling ved at trykke på den øverste højre knap (B). Stopuret bliver også nulstillet, hvis du trækker kronen ud, mens målingen er i gang.

5 Brug af verdenstid Du kan vise en lokal tid blandt de 26 byer eller UTC. 1. Træk kronen ud i position 1. Kronografsekundviseren angiver sommertids indstillingen. 2. Drej på kronen for at vælge by. Juster placeringen af byens navn til midten af datovinduet. Du kan ændre sommertids indstilling ved at trykke på den nederste højre knap (A). 3. Tryk kronen ind på stilling 0. Brug af alarmen 1. Træk kronen ud i position 2. Kronografsekundviseren flytter for at vise om alarmindstillingen er on(tændt) / off (slukket), mens time- og minutter viserne bevæger sig for at vise det aktuelle alarmtidspunktet. 2. Drej på kronen for at indstille nyt alarmtidspunkt. Viserne bevæge sig hele tiden hvis der drejes hurtigt på kronen. For at stoppe viserne drej modsat på kronen. Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), skifter den indstillingen mellem minut og time så tiden kan ændres skiftevis. 3. Tryk på den nederste højre knap (A) for at tænde alarm ON. Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), flytter kronografsekundviseren sig skiftevis mellem ON og OFF. 4. Tryk kronen ind på stilling 0. alarmtonen lyder ikke, når kronen er trukket ud. Stop alarm signal Tryk på den øverste eller nederste højre knap (A eller B). Alarm signalet høres i 15 sekunder og vil derefter stoppe, hvis der ikke trykkes på en knap Når du bruger Verdenstid Alarmsignalet høres baseret på tidspunktet for den valgte by. Alarmen kan ikke indstilles for hver by. Bekræfte alarmsignalet Træk kronen ud i position 2, tryk på den nederste højre knap (A) og hold den nede i to eller flere sekunder.

6 Indstilling af sommertid I områder, hvor sommertid (DST) er i kraft, omfatter radiosignalet fra radiosenderen kontrolsignalet for sommertid. Når UTC er valgt som byen, kan du ikke ændre indstillingen. 1. Træk kronen ud i position 1. Kronografsekundviseren angiver sommertids indstilling. 2. Tryk på den nederste højre knap (A) for at ændre på sommertids indstilling. Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), viser kronografsekundviseren mulighederne i følgende rækkefølge: SMT AU! SMT MA! STD AU! STD MA! begynder forfra 3. Tryk kronen ind på stilling 0. Om sommertids indstilling Vælg sommertids indstilling som passe til indstillingen af sommertid Status Indstilling Uret viser Sommertid udføres ikke STD MA MANUEL Uret viser altid den normale tid Sommertid starter /ender ude af trit med radiosignalet SMT MA MANUEL Uret viser altid den sommertid. Du skal ændre indstillingen, hver gang dagslys besparelse starter / slutter Sommertid starter /ender sync med radiosignal. SMT AU STD AU AUTO Indstillingen skifter mellem "SMT AU" og "STD AU "automatisk. Perioden for sommertid varierer mellm lande / områder. SMT (sommertid), AU (auto), STD (standard), MA (manuel) Information om modtagelse af radiosignal Dette ur modtager radiosignal fra de fem sender stationer i fire regioner og justerer automatisk tid og kalender.

7 Modtage radiosignal manuelt (On-demand-receptionen) Du kan justere uret ved at modtage et radiosignal på et hvilket som helst tidspunkt, når tiden ikke er korrekt eller uret viser at modtage resultatet er NEJ. Du skal være i et område, hvor du kan modtage et radiosignal. Inden du forsøger på manuel modtagelse, skal du sørge for at stopursfunktionen er nulstillet. 1. Vær sikker på, at kronen er i stilling Tryk på og hold den nederste højre knap (A) nedtrykket i to eller flere sekunder. Uret begynder at modtage signalet med bip-lyd, og kronografsekundviseren flytter til RX. Det tager fra to til 15 minutter for at opdatere tiden komplet. Uret vil ikke begynde at modtage signalet, hvis sekundviseren bevæger sig en gang hvert andet sekund (dette er advarslen om utilstrækkelige opladning). Signalet fra radiostationen ændres afhængigt af den udvalgte by. Du kan annullere modtagelsen ved at trykke på den nederste højre knap (A) i to eller flere sekunder.

8 Info om status for radio signalmodtagelse Kronografsekundviseren viser den aktuelle eller sidste status på signalmodtagelsen. Selv når dette ur modtager radiosignal korrekt, vil nøjagtigheden af den viste tid være afhængig af modtagelsens omgivnemiljø og intern behandling. Hvis uret ikke er i stand til at modtage et signal, vil det fungere normalt inden for en nøjagtighed på ± 15 sekunder pr måned. Når du modtager radiosignal Tag uret af armen og placer den på en stabil overflade hvor den kan modtage signalet bedre, i nærheden af et vindue. Modtager antennen er placeret ved klokken 9:00 på uret. Placer uret med så klokken 9:00 peger mod radiostationen. Flyt ikke uret mens det modtager radiosignalet. Uret vil ikke modtage et radiosignal, hvis det mangler strøm, som vises ved at sekundviseren bevæger sig i intervaller på to sekunder ad gangen (utilstrækkelige opladnings advarsel). Oplad uret før radiosignalet forsøges modtaget.

9 Når signal modtagelsen er dårlig Omgivelsene i nærheden af dit hus, såsom høj spænding, elektriske ledninger eller strukturer kan blokere adgangen til radiosignalet, dette kan medføre et dårligt miljø for modtagelse af radiosignalet. Se skema, søg efter et bedre sted for radiomodtagelse. Forsøg derefter at få radiosignalet manuelt et andet sted. Når modtagelses resultatet er L, skal du placere uret et andet sted, så H eller M bliver vist. Indstilling af tid / kalender manuelt Du kan justere uret manuelt, når modtagelse mislykkes, eller du ikke er i stand til at modtage et signal. 1. Træk kronen ud i position 1. sekundviser angiver sommertids indstilling. Du kan ændre byen ved at dreje kronen. 2. Tryk på den øverste højre knap (B). sekund viser flytter sig til 30 sekund position 3. Træk kronen ud i position 2. Nu kan du justere uret. 4. Tryk på den øverste højre knap (B) for at vælge tid eller kalenderen for justering.

10 Måned og år indikationer År og måned, er angivet med stopurs sekundviser. Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), sker valgte ændringer i følgende rækkefølge (det valgte emne bevæger sig lidt for at angive valg): Minut / sekundviser! time/24-timerviser! Dato! År / Måned! Tilbage ved begyndelsen. 5. Drej kronen for at justere det valgte punkt. Når du vælger dato og tidspunkt for justering, det valgte begynder at bevæge sig hele tiden ved at dreje kronen hurtigt. Stop de hurtige bevægelser, drej på kronen. Når du justerer datoen, drej kronen med uret (til højre). år og måned, vises med stopurs sekundviser. 6. Gentag trin 4 og 5 for at justere andre funktioner. 7. Tryk kronen ind på stilling 0. Indstilling af tid / kalender er afsluttet.

11 Justering af reference position Før operationen nedenfor, skal du sørge for at nulstille stopuret. Se billede 2 for at kontrollere den korrekte position for hvert punkt. 1. Sikre, at kronen er i stilling Tryk på og hold den øverste højre knap (B) i ti sekunder. Stopurs sekundviser begynder at bevæge sig. Alle visere bevæger sig hurtigt for at vise nuværende reference position. 3. Træk kronen ud i position 2. reference punkt kan nu justeres. 4. Tryk på den øverste højre knap (B) gentagne gange for at vælge punktet for justering Billed 2. Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), skifter de valgte ændringer i følgende rækkefølge (det valgte emne bevæger sig lidt for at angive valg): stopurs minutviser / Dato time/24-timerviseren minut / sekund hånd! stopurs sekundviser Tilbage til begyndelsen 5. Drej kronen for at justere det valgte punkt. Elementet begynder at bevæge sig hele tiden ved at dreje krone hurtigt. At stoppe de hurtige bevægelser, drej på krone. Ved indstilling af dato og stopurs minutviser, drej kronen med uret (højre). 6. Gentag trin 4 og 5 for at justere andre poster. 7. Tryk kronen ind på stilling Tryk på den øverste højre knap (B). Du har nu afsluttet indstillingen af reference position

12 Info om opladning af uret Dette ur har en genopladelig celle, som bliver opladet ved at udsætte urskiven for direkte sollys eller lysstofrør. For at opnå optimal ydeevne: udsæt uret mod direkte sollys i flere timer mindst én gang om måneden. når du ikke bærer dit ur udsæt da uret for lys, f. eks ved et vindue. Før opbevaring af ur i et mørkt sted i en længere periode, skal du sørge for at oplade det fuldt ud. Når uret er regelmæssigt er dækket med lange ærmer, kan det ikke blive opladet tilstrækkeligt. Prøv at holde øje med at uret udsættes for lys nok til opladning. Oplad ikke uret ved en høj temperatur (ca. 60 Ú C/140 Ú F eller højere). Når uret når en for lav opladnings status- træder utilstrækkelig opladnings advarsel i funktion. Når opladnings status er for lav vil sekundviser bevæge sig med 2 sekunds interval Når uret er opladet igen, vil sekundviser bevæge sig normalt igen. Hvis du ikke oplader uret inden ca. seks dage vil uret gå i stå BEMÆRK Når sekundviser bevæger sig med 2 sekunds interval,kan ingen funktioner i uret bruges. Strømbesparende funktion Når uret ikke udsættes for lys i mere end seks dage, som f.eks når du gemmer det i en mørk skuffe, vil alle visere stoppe for at spare strøm. Når kronen trækkes ud, vil den strømbesparende funktion ikke blive aktiveret Annullere den strømbesparende funktion Når uret igen bliver udsat er udsat for lys vil uret automatisk indstille sig til den rigtige tid igen. Opladningstid Nedenfor er de omtrentlige tider nødvendige til opladning, når urets udsættes for konstant lys. Brug venligst denne tabel som en reference Dit ur går cirka otte måneder fra en fuld opladning, eller op til fire år med den strømbesparende funktion

13 Nulstilling af ur Uret kan ikke fungere korrekt, hvis det er påvirket af statisk elektricitet eller chok. I dette tilfælde, skal du nulstille uret. Oplad uret, før du nulstiller hvis gangreserve er lavt. 1. Træk kronen ud i position 1. Stopurs sekundviser angiver sommertid indstilling. 2. Drej kronen for at vælge UTC. Juster UTC til midten af vinduet. 3. Træk kronen ud i position Tryk på den øverste og nederste højre-knapper (A og B) på samme tid. Bekræftelses tone og uret er nulstillet. Den nuværende position for alle visere er angivet som reference position. Efter nulstilling uret Du skal indstille uret igen i nedenstående procedure. 1. Vælg en by. Du kan ændre sommertids indstilling. 2. Juster reference position korrekt. 3. Juster tid / kalender.

14 Brug af regnestokken Flyveafstande og navigationsudregninger såvel som almindelige udregninger kan udføres ved at bruge regnestokken som kan findes på ydersiden af urskiven udvendigt på uret. Regnestokken er ikke i stand til at vise decimaler, og skal derfor kun bruges som et alternativ til mere præcise udregninger. Kronen ved klokken 8:00 positionen er den krone der bruges til at betjene regnestokken Navigationsudregninger. 1. Udregning af tidsbehov Spørgsmål: Hvor lang tid tager det en flyvemaskine med en hastighed på 180 knob at tilbagelægge 450 sømil? Løsning: Indstil 18 mærket på den yderste skala til SPEED INDEX (Y). Ved denne tid er punkt et på den inderste skala der er justeret med 45 på den yderste skala. Skalaen indikerer (2:30) og svaret er 2 timer og 30 minutter. 2. Hastighedsberegninger (på jorden) Spørgsmål: Hvad er en flyvemaskines hastighed når det tager 1 time og 20 minutter at tilbagelægge 240 sømil? Løsning: Juster 24 på den udvendige skala med 1:20 (80) på den indvendige skala. Ved denne tid justeres 18 med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala, og svaret er 180 knob 3. Flyveafstandsberegninger Spørgsmål: Hvor langt er en flyver kommet når den har fløjet i 40 minutter ved 210 knob? Løsning: Juster 21 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) den indvendige skala. Tallet 40 på den indvendige skala peger nu på 14. Svaret er derfor 140 sømil

15 4. Udregning af hastigheden hvormed brændstoffet forbruges. Spørgsmål: Hvis 120 gal. Brændstof forbruges ved 30 minutters flyvning, med hvilken hastighed forbruges brændstoffet? Løsning: Juster 12-tallet på den udvendige skala med 30 på den indvendige skala. SPEED INDEX (Y) vil nu pege på tallet 24. Svaret er derfor 240 gal. I timen. Nb! 1 Gal. Svarer til 3,785 l. 5. Udregning af brændstofforbrug. Spørgsmål: Hvor meget brændstof er der blevet forbrugt på 6 timer når forbruget er 250 gal./h? Løsning: Juster tallet 25 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala. 6:00 justeres ind med 15, og svaret er 1500 gal. 6. Maksimal flyvetid. Spørgsmål: Med et forbrug på 220 gal./h og en brændstofforsyning på 550 gal. Hvad er da den maksimale flyvetid? Løsning: Juster tallet 22 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala. Tallet 55 på den yderste skala er nu justeret ind med 2:30. Svaret er derfor 2 timer og 30 minutter. 7. Konvertering. Spørgsmål: Hvordan konverterer man 30 miles om til sømil eller kilometer? Løsning: Juster tallet 30 på den udvendige skala med STAT (Y) mærket på den indvendige skala. Her justeres 26 sømil med NAUT (Y) mærket på den indvendige skala, medens svaret 48,2 kilometer er justeret med kilometer på den indvendige skala,

16 1. Multiplikation Spørgsmål: Hvad er 20*15? Løsning: Juster tallet 20 på den yderste skala med X10 på den inderste skala og aflæs tallet 30 på den yderste skala der korresponderer med tallet 15 på den inderste skala. Korriger selv for det korrekte antal decimaler, svaret er derfor 300. Husk at decimaler ikke kan aflæses på denne skala. 2. Division Spørgsmål: Hvad er 250/20? Løsning: Juster tallet 25 på den yderste skala med 20 på den inderste skala og aflæs tallet 12,5 på den yderste skala der korresponderer med X10 på den inderste skala. Korriger selv for det korrekte antal decimaler. svaret er 12,5. 3. Aflæsning af forhold Spørgsmål: Hvad er 30/20=60/x? Løsning: Juster tallet 30 på den yderste skala med 20 på den inderste skala. Her kan svaret 40 aflæses på den inderste skala korresponderende med 60 på den yderste skala. I tillæg hertil er forholdet mellem værdierne mellem den yderste og inderste skal hele tiden 30/ Fastsættelse af kvadratrod Spørgsmål: Hvad er 225? Løsning: Drej skalaen således at værdien på den inderste skala svarende til 22,5 på den yderste skala er lig med den værdi der svarer til X10 på den inderste skala, og aflæs svaret 15 på denne position

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031

CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031 CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009

Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009 Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009 Komponentoversigt Knap A Indstil Lokal tid Indstil År + Måned Genkald År + Måned Knap B Minut repetition Indstil Datoviser Tænd sluk alarm Knap C Program skift

Læs mere

CALIBER H360 RADIOSTYRET

CALIBER H360 RADIOSTYRET Brugsanvisning CALIBER H360 RADIOSTYRET Dette radiostyrede ur modtager standard radio sendesignaler fra Tyskland. Dette er et radiostyret ur, det har en automatiske modtagelse funktionen og en manuel modtagelse

Læs mere

Dette ur har en genopladelig celle, der oplades ved at urskiven udsættes for lys. Udsæt urskiven for direkte sollys jævnligt for at oplade uret.

Dette ur har en genopladelig celle, der oplades ved at urskiven udsættes for lys. Udsæt urskiven for direkte sollys jævnligt for at oplade uret. BRUGSANVISNING J280 Før du bruger dette ur Om kompasset Dette ur fungerer ikke som et anerkendt kompas instrument som er godkendt efter gældende standarder. Brug kun den viste kompasretning som en vejledning.

Læs mere

Model No.AS0XXX/Cal.No.A413

Model No.AS0XXX/Cal.No.A413 Urets karakteristik Model No.AS0XXX/Cal.No.A413 Afhængig af modellen kan designet være forskelligt. Dette er et lysdrevet analogur, som er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til

Læs mere

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion

Læs mere

BRUGSANVISNING CAL J250

BRUGSANVISNING CAL J250 BRUGSANVISNING CAL J250 Automatisk vanddybde måling Vandsensoren registrerer vand kontakt og starter måling af vanddybde automatisk. Maksimal vanddybde indikation Du kan se den maksimal vanddybde for sidste

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

Brugsanvisning E310 ref.bt000

Brugsanvisning E310 ref.bt000 Brugsanvisning E310 ref.bt000 Når akkumulatoren er ved at løbe tør for strøm, begynder sekundviseren at springe med intervaller på 2 sekunder. Det betyder at uret ikke er blevet opladet tilstrækkeligt.

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner Bliv fortrolig med uret Cal. C650 Uret er et kombinationsur, der er soldrevet. I urets skive er der solceller, der omdanner lyset til elektrisk energi. uret er forsynet med energisparer, således at forbruget

Læs mere

Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X

Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er udleveret et CITIZEN

Læs mere

START/ STOP. (B) Knop Flyt visere Vis tider Vis tider Flyt visere (C) Knop Indstilling af tid

START/ STOP. (B) Knop Flyt visere Vis tider Vis tider Flyt visere (C) Knop Indstilling af tid Model no. JN3XXX Cal. C330 Introduktion: Dette er et kombinationsur hvori der findes to forskellige stopursfunktioner, derudover er der nedtælling, alarm og almindeligt ur med kalender. Desuden kan uret

Læs mere

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur Urets programmer Modul No. 2575 Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer kan displaylyset tændes med tryk på (L). Tidsprogrammet Tidsprogrammet bruges til at indstille

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

BRUGSANVISNING. Caliber B740 Ref BJ2111

BRUGSANVISNING. Caliber B740 Ref BJ2111 BRUGSANVISNING Caliber B740 Ref BJ2111 Model No. BJ2XXXCal. B74X Introduktion: Hvis du følger de korrekte regler for dykning, kan du få fornøjelse af en sikker vandsport. Men modsat er der flere fareelementer,

Læs mere

CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020

CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020 CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020 1. Egenskaber Dette ur er solcelledrevet og skiven indeholder en solcelle, som ved at omdanne lysets energi til elektrisk energi driver uret. Det er også udstyret med

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

Besøg Citizens hjemmeside ( for at se visuelle vejledninger til, hvordan du betjener dit ur.

Besøg Citizens hjemmeside (  for at se visuelle vejledninger til, hvordan du betjener dit ur. H820 Brugermanual Tak fordi du har købt vores produkt. Før du tager uret i brug, anbefaler vi at du læser denne vejledning grundigt igennem, for at sikre korrekt brug. Når du har læst vejledningen, så

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

Tidsvisning I tidsprogrammet trykkes på (A) for at skifte mellem em kalender og tid. Urets funktioner

Tidsvisning I tidsprogrammet trykkes på (A) for at skifte mellem em kalender og tid. Urets funktioner Modul No. 5303 Bliv fortrolig med uret Brugsanvisningen: Afhængig af hvilken model, der er valgt, vil teksten enten blive vist sort på lys baggrund eller lys på sort baggrund. Alle illustrationerne i denne

Læs mere

CITIZEN SERVICE CENTER. (A)

CITIZEN SERVICE CENTER. (A) Model No. BJ2XXXCal. B74X Introduktion: Hvis du følger de korrekte regler for dykning, kan du få fornøjelse af en sikker vandsport. Men modsat er der flere fareelementer, f. eks. dykkersyge og andre mulige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

24-timer synkroniseret. med timeviser

24-timer synkroniseret. med timeviser Kaliber No.A510 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er udleveret et CITIZEN internationalt

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Funktioner KRONE. KRONE a: Normal position b: 1. position: Indstilling timeviser, og dato c: 2. position: Indstilling af klokkeslæt

Funktioner KRONE. KRONE a: Normal position b: 1. position: Indstilling timeviser, og dato c: 2. position: Indstilling af klokkeslæt KAL. 5M85 Funktioner SEIKO KINETIC GMT er et analogt quartz ur med Kinetic teknologi udviklet af SEIKO. Det genererer elektrisk energi, til at drive urværket ved hjælp af din arms bevægelser, og oplagrer

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Henning Stæhr A/S. Side 1 af 5 HSAS 45282

Henning Stæhr A/S. Side 1 af 5 HSAS 45282 Modul No.2926 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Dansk Skaksalg Vejledning til ur - DGT 2010

Dansk Skaksalg Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Oversigt over programmer... 3 Standard indstilling... 3 Korrigere tiden - give ekstra/mindre tid... 4 Manuel opsætning... 4 Generelt ved manuel opsætning:... 4 1: Armageddon

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kronograf. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93078AB5X6VII

Kronograf. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93078AB5X6VII Kronograf da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93078AB5X6VII 2017-05 Kære kunde! Din nye kronograf har mange funktioner og gør indtryk med sit markante design. Du ønskes god fornøjelse

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S Bliv fortrolig med uret Modul No. 3053 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Fra

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94907HB22XVIII

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94907HB22XVIII Kronograf da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94907HB22XVIII 2017-10 Indhold 3 Oversigt 4 Indstilling af klokkeslæt og dato 6 Stopursfunktion 14 Tachymeterfunktion 16 Justering af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Advanceret indstillling af VS10/20

Advanceret indstillling af VS10/20 Advanceret indstillling af VS/2 Hold fingerne på de 3 nederste knapper, på én gang: pil til venstre, pil til højre og flueben Hold trykket i 5 sekunder Display skifter til: i øverste linie og PS uu i nederste

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Oversigt over dele...76 2 Display-og styreenhed... 78 2.1 Styreenhedens funktioner... 78 2.2 Funktionsvisning... 80 2.3 Gasregulering... 83 3 Batteripakke og oplader...

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Sonic Traveller SBT600SS

Sonic Traveller SBT600SS Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Sonic Traveller SBT600SS Vigtigt Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Advarsel For at mindske risiko

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE 1 Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en indbrudstyv yderligere. Sirenen

Læs mere

Yamaha el-system fejlsøgning

Yamaha el-system fejlsøgning Yamaha el-system fejlsøgning I denne guide omtaler vi de mest almindelige fejl, der kan opstå i el-systemet. Før du prøver at finde en fejl: 1: Sluk og tænd igen. 2: Sluk og tænd igen. Lad derefter cyklen

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere