Ren luft til danskerne

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren luft til danskerne"

Transkript

1 Ren luft til danskerne Hvert år dør danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed, og Danmark har problemer med at leve op til EU s krav til luftkvalitet. Regeringen vil med pakken Ren luft til danskerne bekæmpe luftforureningen. Der er afsat 149 mio. kroner til at bekæmpe luftforurening over de næste tre år. En målrettet indsats rettet mod tre vigtige kilder til luftforurening i Danmark - busser, skibsfart og brændeovne. Der er afsat: 74 mio. kroner til renere busser i København 75 mio. kroner til indsatser rettet mod: - Mindre forurening fra brændeovne - Øget kontrol af forurening fra skibe - Udvikling af ren-luft-teknologi og bysamarbejder Indsatsen for renere busser i København bliver sat i gang i efteråret De øvrige indsatser bliver endeligt fastlagt i efteråret 2014, og samlet set skal Ren luft til danskerne have fuld effekt i Ren luft til danskerne Renere busser i København: Busserne i København får nye, forbedrede rensesystemer (såkaldte SCR-systemer), der vil reducere 80 procent af deres forurening. Med denne løsning vil Danmark overholde EU s krav til luftkvalitet i Mindre forurening fra brændeovne: Brændeovne står for knap 70 procent af den danske partikeludledning. Regeringen vil sammen med kommunerne og andre interessenter finde løsninger, der kan sikre mindre forurening fra brændeovne. Øget kontrol med forurening fra skibe: Regeringen vil skærpe kontrollen med, at skibene overholder nye internationale krav, der betyder, at skibe i Nord- og Østersøen skal sejle på rent brændstof næsten uden svovl fra Øget kontrol skal sikre, at de nye svovlregler får størst mulig effekt. Udvikling af ren-luft-teknologi og bysamarbejder: Regeringen vil styrke samarbejdet mellem byer og udvikling af ny teknologi, som kan reducere forureningen yderligere i Danmark og eksporteres til andre lande, der har udfordringer med luftkvaliteten.

2 Hvor kommer luftforureningen fra? Luftforureningen i Danmark kommer fra mange forskellige kilder. De fleste kilder til luftforurening er menneskeskabte, og kommer b.la. fra afbrænding af kul, olie, gas og træ procent af luftforurening blæser ind over Danmark fra udlandet og den internationale skibsfart. Danmark kan derfor ikke løse hele problemet med luftforureningen og arbejder derfor internationalt for at reducere luftforureningen. Det sker for eksempel i den internationale søfartsorganisation IMO 1, hvor man aftaler krav til den internationale skibstrafik. Hvor kommer forureningen af den danske luft fra? Danmark 19,5% Udland 68,5% International skibsfart 12% Kilde: Den nationale emissionsopgørelser af Forureningen i den danske luft kommer fra Danmark, udland og international skibsfart (PM2,5 middel koncentration) 1 International Maritime Organization

3 Transport og brændeovne forurener mest Luftforureningen består af en række forskellige partikler, gasser og kemiske forbindelser, som især stammer fra afbrænding af bl.a. kul og olie fra trafikken og fra brændeovne. Transport og brændeovne er de dominerende kilder. Knap 70 procent af partikelforureningen (PM2,5) kommer fra brændefyring, og mere end 70 procent af kvælstofforureningen (NOx) kommer fra transportsektoren. Udledning af partikler fra danske kilder (PM2,5) Industri 8% Transport 18% Brændeovne & -kedler 67% Landbrug 7% Kilde: Den nationale emissionsopgørelser af Udledning af kvælstoffer fra danske kilder (NOx) Industri 25% Transport 72% Brændeovne & -kedler 3% Landbrug 0% Kilde: Den nationale emissionsopgørelser af 2012.

4 Hvad betyder luftforureningen for vores sundhed? Luftforurening har en stor effekt på borgenes sundhed. Konsekvenserne er veldokumenterede, og luftforurening er det miljøproblem, som har de største sundhedskonsekvenser. Dårlig luft er skyld i sygdomme som lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma. I alt koster det årligt samfundet 29 mia. kroner i helbredsomkostninger ifølge en ny rapport fra DCE 2 - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Børn og ældre er særligt udsatte, når det kommer til forurenet luft. Mange børn lider i dag af astma eller bronkitis, der i gennemsnit rammer to børn i hver skoleklasse. DCE konkluderer, at der på dage med høj luftforurening er flere småbørn, der bliver indlagt med astma eller indlagt i dagene lige efter - end normalt. Samlet set er luftforurening i Danmark ifølge den nye rapport fra DCE årligt skyld i: 3,4 mio. sygedage for tidligt døde 595 hospitalsindlæggelser 506 tilfælde af lungekræft 285 tilfælde af hjertesvigt Luftforurening har også konsekvenser for naturen og kan skade både dyr, planter og vandmiljøet danskere dør for tidligt af luftforurening Ren luft er vigtig for vores sundhed. Regeringen har derfor afsat 149 mio. kr. til en indsats for renere luft til danskerne over de næste tre år. Luftforureningen i Danmark er faldende, b.la. fordi der er lavet internationale aftaler om at mindske forureningen fra køretøjer, industrien, kraftværker og skibe. 2 Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen lavet en videnskabelig rapport om sundhedsomkostningerne forårsaget af luftforureningen i Danmark. [Videnskabelig rapport fra DCE nr. 96 af 2014]

5 Renere busser i København Busserne i København vil fremover få installeret et forbedret rensesystem på deres udstødning, som består af et partikelfilter og en SCR-katalysator 3, som skal rense udstødningsrøgen for både partikler og kvælstoffer (NOx). De nye SCR-systemer virker også ved lave temperaturer for eksempel ved bykørsel, hvor systemet fjerner 80 procent af kvælstofudledningen. Miljøstyrelsen er sammen med Movia og Københavns Kommune ved at gennemføre et demonstrationsprojekt, hvor tre SCR-systemer testes. Når de praktiske resultater af forsøget ligger klar, vil rensningssystemet kunne udbredes til cirka 300 busser i København. Nye rensningssystemer på busser i København Busser i København er vigtige, men forurener. Målet er at få mindsket forureningen fra busserne med 80 procent i Via SCR-Katalysatoren sprøjtes der ammoniak ind i bussens røg, som skiller de skadelige stoffer i røgen NOx (Kvælstofoxider) og NH3 (ammoniak) fra hinanden og omdanner det til N2 (kvælstoffer), som udgør 78 procent af atmosfæren og vand, som ikke forurener.

6 Øget kontrol af forurening fra skibe Skibe er en betydelig kilde til luftforurening i Danmark. 18 procent af partikelforureningen i Danmark stammer fra skibsfarten I København syv procent. På Europæisk plan er skibsfarten hvert år skyld i for tidlige dødsfald i Europa og skader desuden miljøet. Nye internationale krav vil betyde, at svovlindholdet i skibsbrændstoffer i Nord- og Østersøen fra den 1. januar 2015 skal mindskes med 90 procent. Det vil få udledningen af svovl fra skibsfarten i farvandene omkring Danmark til at falde med 91 procent frem mod Udledningen af partikler fra skibe i farvandene omkring Danmark vil falde med 54 procent fra 2007 til Svovludledning (tons) Partikeludledning (tons) Kilde: Ship emissions and air pollution in Denmark. Miljøprojekt nr af Kilde: Ship emissions and air pollution in Denmark. Miljøprojekt nr af De nye krav vil betyde, at skibene skal bruge dyrere brændstof eller installere teknologi, der kan rense røgen for svovl. Der passerer ca skibe om året igennem Øresund og Storebælt. Ekstraomkostningerne for brændstof afhænger af skibets størrelse og fart, men vil være på mellem en halv til en mio. kroner for en tur igennem Nordsøen og ind i bunden af Østersøen og retur. En effektiv kontrol er vigtig for at sikre, at skibene overholder kravene, og kravene sørger samtidig for, at der er lige konkurrence i den internationale skibsfart.

7 Miljøstyrelsen fører i samarbejde med Søfartsstyren allerede kontrol med skibene. Med Ren luft til danskerne skal der blandt andet tages flere olieprøver. B.la. skal der tages flere olieprøver på skibe i danske havne, og indføres nye metoder til at overvåge forureningen fra skibe i de danske farvande. Det kan for eksempel ske ved at placere måleudstyr som sniffere på broer, havnemoler eller i droner. Den danske indsats skal gå hånd i hånd med en international indsats for at styrke kontrollen. Danmark arbejder derfor for, at de øvrige lande omkring Nord- og Østersøen også fører kontrol på en effektiv måde med udledningen af svovl fra skibene. Overvågning af skibe Øget overvågning af skibe skal sikre mindre luftforurening.

8 Mindre forurening fra brændeovne Hver tredje husstand i Danmark har en brændeovn, og det gør Danmark til det land i verden med flest brændeovne per indbygger. Danmark har i dag skrappe regler for brændeovne i forhold til andre lande. Alligevel kommer knap 70 procent af partikelforureningen fra brændeovne. Knap 70 procent af den danske partikeludledning kommer fra brændefyring Brændeovne er hyggelige, men forurener Nye indsatser skal bane vejen for mindre forurening. Der er skrappe udledningskrav til nye brændeovne, som snart bliver yderligere skærpet med en ny brændeovnsbekendtgørelse. Vurderingen er, at nye krav vil medføre en gennemsnitlig årlig reduktion i partikeludledningen fra brændefyring på cirka fem procent frem til år Regeringen vil sammen med kommuner og producenter sætte indsatser i gang, der skal reducere forureningen fra brændeovne yderligere. Indsatserne vil blive endeligt fastlagt i efteråret Et indsatsområde kan blive mere information om, hvordan man fyrer korrekt. En korrekt optænding kan spare helt op til 80 procent af partikelforureningen, og hvis man for eksempel fyrer med rent, tørt træ og sørger for rigelig luft til forbrændingen. Derudover arbejder regeringen for partikelkrav til nye brændeovne i hele Europa og for at få resten af Europa til at kopiere de danske krav. Det vil både give renere luft og et større marked for miljøvenlige danske brændeovne.

9 Udvikling af ren-luft-teknologi og bysamarbejder Danmark har en række virksomheder, der udvikler løsninger, der kan være med til at begrænse luftforening både herhjemme, og som kan eksporteres til udlandet. Der er cirka 250 danske virksomheder og beskæftigede inden for luftteknologi i Danmark, og der eksporteres luftteknologier for ni mia. kroner om året. Regeringen vil styrke udviklingen af ren-luft-teknologier. Det kan for eksempel være helt nye typer brændeovne, eller teknologier der reducerer forureningen fra skibe. At styrke sektoren og eksporten vil også skabe danske arbejdspladser. Ren luft til danskerne vil også omfatte en indsats for bypartnerskaber. Indsatserne vil blive endeligt fastlagt i efteråret 2014.

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter! SUND FORNUFT VEDVARENDE ENERGI GOD SAMFUNDSØKONOMI UAFHÆNGIGHED FORSYNINGSSIKKERHED VINDMØLLER DANSKE ARBEJDSPLADSER SELVFORSYNING REN ENERGI LOKALT MEDEJER SKAB GRØN STRØM GODT NABOSKAB MEGET MERE END

Læs mere

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen NORDISK MILJØMÆRKNING Udgivet af : Miljøministeriet Højbro Plads 4 1200 København K Layout: Par No 1 Fotos: Venligst udlånt af virksomhederne. Foto

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere