WeirdSpace Digital Library

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info"

Transkript

1 WeirdSpace Digital Library

2 Walter Christmas Millionærdrengen Udgivet 2014 af WeirdSpace Digital Library Copyright 2014 WeirdSpace Digital Library og Michael Pilgaard Sats & layout: Michael Pilgaard 1. version, pdf-format ISBN: (pdf) ISBN: (epub) Millionærdrengen er gengivet efter Millionærdrengen, 1. oplag, 1909, fra Nordisk Forlag. Bogen er første gang udgivet i Det har ikke været muligt at identificere kunstneren der har lavet forsidebilledet. Der er foretaget enkelte rettelser af trykfejl og enkelte stavemåder er moderniseret, men ellers er teksten uforandret. -1-

3 Indhold Kapitel 1: Hvorledes Philip blev Millionærdreng 3 Kapitel 2: En skæbnesvanger Skoletime 13 Kapitel 3: Flugten 24 Kapitel 4: Philips første Oplevelser 39 Kapitel 5:»Rask Dreng til blandet Gerning«55 Kapitel 6: Philip i Virksomhed 69 Kapitel 7: Hvori Lolly og Bob bliver forlovede 85 Kapitel 8: Philip forsøger sig som Tyv 103 Kapitel 9: Glædelig Jul! 120 Om WeirdSpace Digital Library

4 Kapitel 1: Hvorledes Philip blev Millionærdreng Alle Mennesker vil gerne være rige, og det er jo så rimeligt. Man kan få mange rare Ting for Penge, og Fattigdom er hård at døje. Det er imidlertid sikkert nok, at Millionærerne ikke er det mindste lykkeligere end Fattigfolk, og det ligger i, at der er andet end Sundhed, som har større Værd end Penge, og som slet ikke er tilfals. Men hvor ulykkelig end den Rige føler sig, så løber han dog sjældent fra sine Penge for at søge Tilfredshed i fattige Kår. Men nu skal jeg fortælle om et sådant mærkeligt Tilfælde. Det hændte en Millionærdreng på tretten-fjorten År ovre i London. Han var ganske vist ikke af den almindelige Slags, hvilket er kedeligt for Millionærerne og for os Andre med for den Sags Skyld. Piccadilly hedder én af de allerfineste Gader i London; og den, der ejer et Hus i Piccadilly, må være meget rig, derom kan der ingen Tvivl være, selv om Huset ikke er mere end kvart så stort som Rowly'ernes. For hundrede År tilbage og mere kom der en lille, sortsmudset Italiener til London. Han hed Rovali og levede af at sælge Lemonade og Iskræm, som han falbød på Gader og Torve og i Parkerne varme Sommerdage. Han solgte Varerne fra en lille Vogn, trukket af to Gedebukke med rødmalede Horn. Alle Børn i Byens rige Kvarterer kendte Rovali og hans Køretøj, og han tjente godt med Penge. Da der var gået nogle År, åbnede Italieneren en net lille Kafé, hvor Kunderne blev udmærket betjent af Værten, hans Kone og et Par italienske Opvartere.»Rovali-Restaurant«havde et godt Navn; der var fuldt fra Morgen til sent ud på Natten. -3-

5 Fem År efter lå der tre»rovali'er«i Londons Vestende; de tre blev efterhånden til hele femten, spredt over den store By. Den fattige Lemonadesælger døde som en meget rig Mand. Så gik den store Forretning over til et Aktieselskab, den rige Mands Børn rystede Restaurant-Navnet af sig og hedder nu Rowly. Men Forretningsånden blev stikkende i Familien. To Brødre af tredie Generation grundede et Stormagasin af samme Slags som»magasin du Nord«, og det groede og groede, indtil det tilsidst omspændte et vældigt Areal, begrænset af fire Gader. Til Magasinet var knyttet store Fabrikker, Væverier og mange andre industrielle Virksomheder. Man regner nu, at Rowly-Magasinet, og alt hvad dertil hører, beskæftiger over seks Tusinde Mennesker. Som et fornemt Skilt for den uhyre Forretning ligger Rowly'ernes Palæ i Piccadilly - en grå Sandstens Façade, skærmet mod Gaden af et syv Alen højt, forgyldt Jerngitter og en lang og smal Strimmel Have, holdt i kedelig fransk Stil. Bagved Huset breder sig en gruslagt Gård, hegnet af tre lave Længer, hvor Tjenestepersonale, Heste, Vogne og Automobiler har Husrum. Et lille Ridehus ligger i det ene Hjørne, og midt i Gården skyder et Springvand sin tynde Stråle tilvejrs; den plasker ned i en bredfyldt Marmorkumme, indrammet af Græsrabatter og Blomsterslyng. Bygningen er på to Etager med et højt Dobbelttag, således som man ser på de fleste franske Palæer. Mægtige, højloftede Rum, Spisesal til halvhundrede Gæster, Saloner og Kabinetter, Vinterhave, Bibliotek og Billardværelse fylder den nederste Del af Huset. Kunstsager, Malerier, antikke Statuer, italienske Mosaikgulve, Kostbarheder af enhver Art og fra enhver Del af Kloden er købt for Rowlyernes Penge og bragt til Familiepalæet. Staldene rummer en Snes kostbare Køre- og Rideheste, -4-

6 Vognremiserne står fulde af alle Slags Køretøjer; fire Automobiler hviler i»garagen«på deres tykke, fjedrende Gummihjul. Røgen står ud af Fabrikker og Væverier Dag og Nat; Tusinder af Arbejdere og Arbejdersker træller; op ad Rowly- Magasinets talløse Trapper og Elevatorer myldrer Dag efter Dag de Hundred Tusinder Kunder; Guldstrømmen glider ustandseligt gennem alle Forretningens Kontorer og Lokaler for sluttelig at ende i Rowlyernes Bank, hvor Millionerne hober sig op i Form af Aktier og Obligationer og Værdipapirer af enhver Art. Men har Familien Rowly haft Held til at gro i Rigdom, så er den til Gengæld bleven fattig på Medlemmer. På den Tid, da denne Fortælling begynder, er der kun en eneste Rowly tilbage. Han hedder Philip, er tretten og et halvt År gammel og sidder just overskrævs på en lille brun Pony, der traver rundt i Ridehusets dybe Grus, rundt og rundt, mens Ridelæreren står midt i Manegen og kommanderer:»lille Volte!«, -»vend igennem og changér!«og hvad der ellers kan falde en sådan Ridelærer ind at forlange af Eleven og hans Hest. Og lille Philip, der er fint klædt på i Fløjls Jakke,»Knickerbockers«og skinnende lysebrune Ridestøvler, sidder og ærgrer sig over at skulle trave om i det kedelige, lumre Ridehus, istedet for at få sig en ordentlig Galop i Parkernes friske Luft. Men Ejeren af Rowly Magasinet, Fabrikkerne, Palæet og Millionerne har ikke stort mere Rådighed over sin Person end Ponyen Jacob; han har at lystre Tante Clementine, hans Opdragerinde og daglige Plageånd og så i de store og afgørende Spørgsmål Formynderen, Hr. Mückelmeyer, der er Direktør for Magasinet. Men Mückelmeyer og Tante Clementine, det er såmænd lige ét - de to vil altid det samme og altid det stik modsatte af netop det, som er Philips Ønske. -5-

7 »Kort Tra-a-a-v!«kommanderer Ridelæreren, og Philip, der har ladet Jacob skridte i fem Minutter, slår over i den forlangte Gangart. Hver Gang, han passerer den åbenstående Dør, fanger hans Øjne et Glimt af en solstrålende Gårdsplads og af den store, halvfjers Hestes Automobil, som Chaufføren Martin har trukket ud for at fylde Benzin i Beholderne og pudse det skinnende Messingtøj. Rideknægten Marius ser til, skrævende og med Hænderne i Pludderbuksernes Lommer. Martin og Marius er Philips Venner og Genstand for hans inderlige Misundelse - navnlig Marius. Han er Socialist, og lader aldrig Lejlighed gå tabt til at holde Foredrag for Millionærdrengen om Tilværelsens Uretfærdighed, særlig med Hensyn til Pengenes Fordeling blandt Samfundets arbejdende Medlemmer. Og Philip er aldeles af Marius' Mening - de, der ingenting bestiller, skal sandelig ikke have Ret til at vælte sig i Millioner! Stod det til Philip, fik Rowly'ernes Formue snart Lov til at flyde ud i Londons Fattigkvarterer, mens han selv ville tage Plads som Dreng hos en Chauffør, helst hos Martin; hvis han da ikke foretrak at sælge Aviser på Gaden. Så kunne både Tante Clementine og»gamle Mück«kigge efter ham. En londonsk Avisdreng har da som Regel ikke Brug for Opdragerinde og Formynder. Sådan En går ikke med Fløjlsklæder og Kniplingskrave eller med langt Hår til Grin for andre Drenge. Eller med en Tjener bag sig og er tvungen til at have en»selskabsdreng«, ovenikøbet en artig én som Emilius. Nej, Tilværelsen var ikke gunstig for en Millionærdreng, det var Philip klar over; og da han ikke havde stor Tillid til, at Rideknægten Marius' Fordelingsprincipper i en nogenlunde overskuelig Fremtid blev ført ud i Praksis, stod den lille Fyrs Forhåbninger kun til den Mulighed, at han måtte få Tilladelse til at komme i en stor Skole, en Kostskole borte fra London. Dér kunne han dog få Lov til at være en rigtig Dreng med rigtige -6-

8 Kammerater, og ikke hver Dag se Tantens spidse Næse, høre hendes skarpe Røst, vride sig under hendes evindelige Formaninger og Tilrettevisninger. Dog, Philips Håb var kun ringe. To År havde han arbejdet på at nå sine Ønskers Mål; og nu - efter Rideøvelsen - skulle han alligevel op til Skoleundervisningen, læse fire Timer sammen med den artige Emilius og med den væmmelige Professor Slihm, som var hans Lærer - længere var han ikke nået. Men nu skulle det have en Ende! Philip hamrede Hælene i Jacobs Sider, så Ponyen satte i Spring. Og uden at bekymre sig om Ridelærerens:»Hov! Hov! - - hvad er den af, Hr. Philip?«galopperede Drengen ud af Ridehuset, den solstrålende Gårdsplads en Gang rundt, hvorpå han svingede sig af Sadlen og rakte Tøjlerne til Marius. Tante Clementine havde han ikke Krammet på; men Lærerne lystrede Philip Rowly kun, når han var i Humør til det. Og det var han ikke i dag! * * * I Stueetagens sydlige Fløj og med Vinduerne ud til en stille Sidegade lå Philips egne Værelser. En hel lille Lejlighed, bestående af Dagligstue, Sove- og Påklædningsværelser samt Skolestue. Det var store, luftige og lyse Rum allesammen, men der var ingen Hygge at finde; dertil var der for megen Forgyldning på Vægge og om Malerierne og altfor megen Orden i Værelserne. Enhver Ting på sin bestemte Plads, det var Tante Clementines Valgsprog; og så skulle Møbler, Vægge, Gulve og Vinduer skinne af Renlighed og Polerthed, så man kunne få ondt i Øjnene. Mindst ti Gange om Dagen inspicerede hun Lejligheden, og altid var der noget, som ikke lå, hvor hun mente, det skulle ligge. Klokken viste elleve om Formiddagen. og Damen var -7-

9 allerede på sin tredie Inspektion. Hun stod midt i Skolestuen og drejede sin spidse, herskesyge Næse hele Kompasset rundt for om muligt at finde noget at kritisere. Skolestuen var stor som en Universitetssal. Loftet var hvidt og Væggene hvide; allevegne hang Landkort og Anskuelighedstegninger i brede, forgyldte Rammer. Reoler stod fulde af Bøger og af udstoppede Dyr, af Modeiler til Dampmaskiner, Skibe, Jernbaner og Huse; der var Globus'er og store, sorte Tavler og alt muligt andet, som er opfundet til nem og hurtig Belæring for velhavende Elever. Midt i Stuen fra Loft til Gulv spændte en Klatrestang sin glatte Stamme tilvejrs; tæt ved den hang en Trapez og to Ringe. Op ad den ene Væg stod et Staffeli, på hvilket var sirligt ordnet alle Philips Ridestokke, Ridepiske, Bøsser, Huggerter og Fleuretter. Nedenunder Staffeliet var der en Sofa - det eneste magelige Møbel i hele Værelset. Og så stod endelig mellem de to høje Vinduer et solidt Bord med en Lænestol for Midten og to andre Stole for Enderne. Her var det, Undervisningen gik for sig. Tante Clementine mønstrede altså Værelset, mens James, Philips Kammertjener, bragte en Karaffel frisk Vand og tre Glas ind på en Bakke, som han stillede midt på Bordet; hvorefter han gav sig til at lukke Vinduerne.»Fjorten og en halv,«hørte han Frk. Clementine udbryde med sin skarpe Messingrøst; hendes lange Næse sigtede på Termometret.»Her må ikke være det mindste over fjorten Grader, James. - De véd det så godt!javel, Frøken. - Så la'r jeg Vinduerne stå åbne lidt endnu.de véd det så nøje, James, for jeg gentager det hver Dag: fjorten i Skolestuen, femten i den unge Herres Salon og ti i Soveværelset. - Hver Dag gentager jeg det.«-8-

10 »Javel, Frøken!«James' korrekte, glatbarberede Ansigt syntes at lukke sig, når Frk. Clementine henvendte Ordet til ham; Øjnene blev til Sprækker og Munden til en snæver Tragt. Damen bevægede sig i Tavshed frem og tilbage på Gulvet under dæmpet Raslen af Silkekjole, Armbånd, Halskæder og andre ringlende Smykker - en Lyd der blandt Tjenestepersonalet havde skaffet hende Øgenavnet»Klapperslangen«. Så drejede hun sig med et hastigt Ryk om mod James, stak Næsen i Vejret, missede med Øjnene og lagde de foldede Hænder på sin fremstående Spidsmave:»Hvis jeg opdager, De ikke lystrer mig, er De afskediget i samme Nu! - Husk det, James!Hentyder Frøkenen til noget bestemt?«spurgte Tjeneren og lukkede Sprækkerne en Ubetydelighed højere op.»de låner den unge Herre Penge, og det har jeg forbudt.jamen - -Vil De tie stille! - De lånte ham fem Shillings, som han gav til en pjaltet Drukkenbolt i går på Gaden.Det passer, Frøken - forsåvidt den gamle Mand var pjaltet og fattig; men jeg tror snarere, han havde spist for lidt end drukket for meget. Og da jeg for nylig har læst i en Avis, at den unge Herre har mere end ti Tusind Shillings om Dagen, så synes jeg ikke, at fem - -Jeg kan ikke tænke mig noget mere overflødigt end Deres Ræsonnementer, James. De har at lystre og dermed Punktum.«Hun klaskede Hænderne sammen og James afleverede det mindst mulige Buk.»Jo rigere et Menneske er, desto mindre må der kæles for hans Tilbøjelighed for Ødselhed. - Goddag!«Den sidste Hilsen og et venligt Nik gjaldt en blegnæbbet, -9-

11 stærkt fregnet og rødhåret Dreng, der lydløst gled ind i Stuen, hvor han stod stille og bukkede dybt for Frk. Clementine. Straks efter sejlede hun ud af Skolestuen, fortsættende sin Inspektion af Philips andre Værelser. Såsnart Døren havde lukket sig for Klapperslangen, stak James begge Næver i Bukselommerne, gik rask henimod den blege Yngling, bøjede sit Ansigt ned mod hans, så der knap var en Tommes Afstand mellem Næsetipperne:»Fordømte Sladderhank! - Du skulle ha' en på Torsken!«Ordene hvisledes arrigt frem mellem Tjenerens sammenbidte Tænder.»De skal blive jaget væk, skal De!«kom det ligeså arrigt fra Emilius. -»Og det skal jeg sørge for. Vent bare!«hvorpå han satte sig på en Stol for Enden af Bordet, åbnede en Bog og gav sig til at læse med et artigt og fromt Ansigt.»Din sultne Ørentvist!«fik James endnu Lejlighed til at hviske. I det samme lød den kendte Raslen udenfor; og da Tante Clementine åbnede Døren, hørte hun den artige Dreng udbryde i en klagende Tone:»Vil De ikke nok lade være med at forstyrre mig, når jeg læser over på mine Lektier, Hr. James?«Tante Clementine kastede et strengt Blik på Kammertjeneren, der drejede Ansigtet komplet i Lås, mens han med sin knyttede Hånd omme bag Ryggen truede ad Sladderhanken. Så trak den værdige Dame med et rask Snuptag en Æske frem fra Kjolens Folder og holdt den hen for Næsen af James:»Hvad er det, og hvordan kommer den i den unge Herres Kommode?«James lukkede et Øje på Klem og betragtede Genstanden -10-

12 med Interesse:»Det ligner påfaldende en Æske Cigaretter, Frøken. - Af amerikansk Fabrikat, hm!det er Tobak, det kan man lugte med lukkede Øjne, så det behøver De ikke at fortælle mig. Men hvem har købt Cigaretterne, James? - Jeg spørger hvem?«james trak på Skuldrene, hvorpå Frøken Clementine drejede Hovedet, så Næsen sigtede på den artige Dreng:»Marius!Nå således! - Og det har Marius vovet, skønt enhver véd, hvor skadelig Tobaksrygning er for Drenge. Hvad James, hvor er det muligt?«atter trak James på sine korrekte Skuldre:»Jeg véd ikke noget om det, Frøken. Jeg selv har røget Cigarer, fra jeg var otte År.«Det gav et Gys i Damen, så Silkekjolen raslede.»jeg nærer ingen Tvivl om, at De har været et lastefuldt Barn. Jeg skal endnu idag bringe både Dem og Marius på Bane overfor Hr. Mückelmeyer.«Hun løftede Armen; under Håndleddet dinglede et Ur i en tyk Guldlænke. -»Vil De øjeblikkelig sørge for, at den unge Herre møder til sin Skoleundervisning!«James bukkede og gled ud af Stuen. Så snart Døren havde lukket sig, åbnede den blege Dreng Næbbet:»Philip stod i Gården, da jeg kom. Han postede Vand til Hesten - i Skjorteærmer!Postede han Vand? - Postede Vand i Skjorteærmer - i en Spand - i Gården! - Det er jo en ganske usømmelig Opførsel.«I det samme hørtes Philips glade Røst i det tilstødende -11-

13 Værelse:»Hallo James, hvad Fanden ser De så gnaven ud efter?ved Gud!«udbrød Tante Clementine dånefærdig,»jeg tror, han bander!«-12-

14 Kapitel 2: En skæbnesvanger Skoletime Hvem kender Loven for de menneskelige Følelser, og hvem kan hitte Rede i Menneskets Sind og inderste Natur? Hvori ligger det, at to Skolekammerater, der første Gang mødes, er Venner eller Fjender måske for Livstid; og hvem kan forklare, at én Lærer er forgudet af Eleverne og ved sin blotte Nærværelse fremtryller Flid, Interesse for Faget, Disciplin, medens en anden rent instinktmæssig arbejder alle onde Lidenskaber frem: Trods, Uartighed, eller den grænseløseste Ligegyldighed og Slaphed? - Virkningen ser man, Lovene kendes ikke. Tante Clementines Påvirkning overfor Tjenestefolkene var af den aller uheldigste Art, og hvad Philip, som i Virkeligheden var en skikkelig og rettænkende Dreng, angår, da kunne han blive helt desperat blot ved Synet af sin nære og eneste Slægtning. Han gjorde sig ofte stor Ulejlighed for at være lydig og høflig, men han kunne ikke gennemføre det. - Synet af Tanten og Lyden af hendes hårde Stemme og Silkeraslen virkede på ham som den hvide Czar på en russisk Nihilist. Philip kom ind i Skolestuen med smilende Ansigt og med Trøjen hængende over Armene men næppe var hans Øjne faldet på Tanten og Emilius, før Munden trak sig smal og sammenklemt og Panden slog en Fold fra Næseroden og op i det krøllede Hår. Og mens Tanten afleverede sin Formaningssalut, iførte han sig langsomt Trøjen, satte sig på Sofaen og lod Fødderne dingle.»du bander, Philip! - Du bander og poster Vand i en Spand midt i Gården! - ovenikøbet i Skjorteærmer! - Du gør dig nok Umage for at efterligne Staldkarlene så meget som muligt! - - Et nydeligt Syn må det ha' været, at se den unge Hr. Philip Rowly tage sig en Stalddrengs Gerning på - i -13-

15 Skjorteærmer! - mens Overkusken og Marius og to Staldkarle står og ler af dig.og Chaufføren og James og seks Tjenestepiger,«føjede Philip til, mens han stirrede frem for sig og daskede med Ridestokken på Støvlerne.»Og hvad tror du, din stakkels Mor og Far ville sige, om de fra deres Himmel blev Vidne til, at deres eneste Søn og Arving gør sig latterlig, lat-ter-lig - i Tjenerskabets Øjne?«Philip smed sig på Sofaen og begyndte at fløjte»god save the Queen«.»Du mangler komplet Sømmelighedsfølelse,«fortsatte Tanten.»Du er altså fuldstændig - -«Philip sprang op og kylede Ridestokken henad Gulvet:»Må jeg være i Fred, må jeg? - Jeg gør lige på en Prik, hvad jeg selv vil! - Og hvis du bare plager mig en eneste Smule mere, så sætter jeg mig midt i Gården og pudser mine Ridestøvler - i Skjorteærmer!«Tante Clementine snappede efter Vejret og klaskede Håndfladerne sammen:»nå således! - Ja, så véd jeg ikke bedre end at lade din Formynder hente. - Når det kommer til det Punkt, hvor din kødelige Tante og Opdragerinde trodses og fornærmes, så må Hr. Mückelmeyer tage Affære!Ja, hent endelig den gamle Stinkpotte i en Fart!Stinkpotte! - Din Formynder!!Føj Philip!«kom det fra den artige Dreng.»Hold Mund, Emilius! - - Sagde du ikke selv, Tante Clementine, at han ligefrem stank af gammel Snustobak? - Det sagde du forleden Dag.«Han gik henimod hende:»er det mine Cigaretter, du står med dér?du véd, at vi har forbudt dig, både jeg og Hr. Mück - -«-14-

16 Philip stampede i Gulvet:»Jeg finder mig ikke i det - jeg vil ikke finde mig i det!men Philip dog!«brægede Emilius i sørgmodig Tone.»Hold Mund, Fjols!«Philip gik truende et Par Skridt mod den Artige, men vendte sig straks efter mod Tanten:»Jeg finder mig ikke i Jeres Tyranni. Og hvis gamle Mück kommer her og plager mig blot den mindste Smule, så -«I dette Øjeblik gled James ind ad Døren, hvilket Tanten benyttede til at afskære yderligere Diskussion:»James, vil De hjælpe den unge Herre Støvlerne af.«og dermed brusede den dybt krænkede Dame ud af Skolestuen under uheldvarslende Raslen af Silke og ringlende Smykker. Philip satte sig i Sofaen, James lagde sig på Knæ foran og trak de gule Ridestøvler af sin unge Herres Ben, under hvilket Arbejde følgende Samtale udspandt sig:»ærgrer det Dem ikke at skulle opvarte mig, hvad James? Jeg er kun tretten År og lidt til, og De er da nok fyrre.nå -«mente James,»det kan jeg ikke sige. Jeg bliver jo godt betalt for det, Hr. Philip.«Øjnene stod så vidt åbne, som de overhovedet var istand til, og der lå Smilerynker i Øjenkroge og Mundvige.»Betalt ja. Men er De ikke Socialist ligesom Marius? Jeg kan da godt forstå at dem, som ikke har noget, de vil ha' Millionærerne udryddet og Pengene fordelt.nå - når man lever af at være Kammertjener i de bedste Huse, så bryder man sig jo ikke stort om at blive af med Millionærerne - hæhæhæ! - Næ, det gør man ikke, Hr. Philip.«-15-

17 Dermed gled han ind i Påklædningsværelset for at hente Sko. Philip gik på Strømpesokker hen til Emilius:»Sladretøs! Skammer du dig ikke?næ,«svarede Emilius og trillede sit højre, stærkt udstående Øre sammen.»næ jeg gør ikke, for jeg bliver betalt for det.«philip vendte ham foragteligt Ryggen, hængte sig i Ringene og svingede frem og tilbage, stak så Fødderne frem til James, der forsynede dem med lakerede Sko. Philip manøvrerede Benene ind i Ringene, så han hang i Knæhaserne med Hovedet nedad og Armene mod Gulvet.»Hvad får du egentlig for at være Sladderhank og artig Dreng, hvad Mille?Et Pund om Ugen, Frokost frit alle hverdage og to Dragter om Året,«lød Svaret. -»Ja, og så Undervisningen.«Philip entrede tilvejrs, så han sad i den ene Ring:»At tænke sig, det er mig, der betaler dig, din ækle Spion! Og så er du ovenikøbet væmmelig imod mig. - Men du hader mig naturligvis?ja, for du driller mig altid og er ond imod mig.de hader mig vel også, James, gør De ikke?næ, det ved Gud jeg ikke gør, Hr. Philip.«- James stod og rettede på den sorte Tavle, lagde Kridt og Svamp på Plads. -»Vi holder allesammen af den unge Herre.«Philip sprang ned på Gulvet:»Vist gør I ej. De Fattige hader de Rige, og de som arbejder foragter dem, som ingenting bestiller. Det hørte jeg Marius sige forleden Dag, og det passer nok.«-16-

18 »Marius er et - hm! - et Fjols og et Vrøvl, Hr. Philip; det er, hvad han er. - Og jeg skal ha' fat i ham, det skal jeg.vil De bare la' være med det. For Marius, han er min Ven. - Og nu kan De godt gå, James!«Philip slentrede lidt om, så på den Bogstabel, der var anbragt på hans Plads ved Bordet og sprang så op i Trapezen:»Kom her hen, Mille. Hæng dig i mine Ben, så skal jeg give dig en Svingetur.Å, må jeg ikke nok være fri, Philip?«klynkede den Blegnæbbede, han sad og bed Negle og rokkede uroligt på Stolen:»Jeg falder altid ned og slår mig. - Du skulle meget hellere læse på dine Lektier.Uf! - At jeg skal ha' sådan En som dig at trækkes med. Aldrig tør du noget. - Du skulle meget hellere ta' Skørter på og sidde med et Håndarbejde ligesom de andre Tøse!«Emilius gav sig til at trille begge Øren, mens et glad Smil lejrede sig om hans Mund:»Jeg elsker at brodere Stramaj - det gjorde Dickens også, da han var Dreng.«Philip hoppede atter ned og satte sig ved Bordet:»Dickens - han blev da heller aldrig til et rigtigt Mandfolk.Han blev Forfatter, og det kan jeg også blive,«triumferede den Artige.»Men du bliver slet ikke til noget. Det bliver Millionærbørn aldrig!«den sad Philip lidt og tyggede på. Så udbrød han:»jamen - jeg kan vel nok blive fattig - hvis jeg da selv vil.næ, du kan ikke, for du ejer Rowly-Magasinet og en -17-

19 Masse Millioner foruden. Og du har slet ingen Rådighed over Pengene, før du bliver myndig. Og så er det altfor sent at begynde på at bestille noget.«emilius lo af Skadefryd.»Næ, men jeg kan blive til hvadsomhelst; og nu har jeg i et helt År betalt for vores Husleje, som er femogfyrre Pund om Året.Gør du virkelig det?«- Philip var lammet.»det gør jeg. - Jeg har lige fra jeg var tolv År været et nyttigt Medlem af Samfundet. Det siger Far. - Men du - -Nå, hvad jeg?far siger, du er ikke andet end en Pengeautomat. Nogle putter Penge i dig og andre trækker dem ud igen. Men du har slet ikke selv noget at gøre med, hvad der kommer ind, og hvad der løber ud.kalder han mig et Pengeautomat? - Det er uforskammet!«philip slog i Bordet og var grædefærdig. -»Det er uforskammet. Men jeg skal vise ham - jeg skal vise dem - - vent bare!«han sprang ned af Stolen og spankulerede Værelset rundt i stor Ophidselse. -»Tror du måske ikke, at jeg er ligeså flink som du - når det kommer til Stykket?Jeg betaler Fars Husleje.«Philip blev tavs, satte sig atter og spurgte lidt efter:»så holder de vel af dig allesammen, hvad? - Kysser de dig, når du siger Godnat og den Slags? - Kysser de dig?«gentog han heftigt. Emilius sad med strålende Ansigt og smilede. Begge Hænder lå på Bordet og med Albuerne gjorde han nogle underlige Bevægelser omtrent som en Krage, der slår med Vingerne for at komme i Flugt: -18-

20 »Ja, både Far og Mor og begge mine Søstre. - De kysser mig både om Aftenen og også om Morgenen ved Thebordet.Mig er der aldrig nogen der kysser,«sagde Philip med lav Stemme; hans Ansigt udtrykte stor Bedrøvelse. -»Det er noget af det uretfærdigste. Jeg får aldrig et Kys! - Jeg prøvede på at kysse Mary forleden - du holder Mund med det, for ellers tamper jeg dig! Hun er tredie Stuepige og ville meget gerne, for hun er altid så venlig mod mig. Men så så jeg i går, at Martin også gjorde det, og så kan jeg jo ikke være bekendt - de er vel forlovede.«han begyndte at blade i en Bog og føjede til lidt efter:»så nu har jeg slet ingen.«udenfor Døren hørtes Tante Clementines Røst - den føltes som Lyden af en Messingtrompet:»Strenghed og Bestemthed, kære Professor - og fremfor alt: ingen Eftergivenhed, når han er i det Humør!Rigtig, ganske rigtig, nådige Frøken,«svarede Professoren med sin grødede Bas. -»Ingen Eftergivenhed - aldeles mit Princip. Jeg skal nok -«Og dermed trampede Professor Slihm ind på sine store, tunge Platfødder. Han lukkede Døren forsigtigt, åbnede den atter og kiggede ud, kom så frem i Stuen, strygende sit lange, farveløse Skæg med højre Hånds Pølsefingre, mens den Venstres redte en Tot Pandehår tilbage over den blanke Hovedskal. -»Goddag, unge Hr. Philip, goddag min Ven!«Han klappede Drengen på Skulderen. -»I dag stikker vi ikke op for Emilius. Ikke sand. - hm! - I dag er det os, der vinder Laurbærrene.«Han satte sig i Lænestolen og nikkede venligt til Philip.»Os - Laurbær?«gentog Drengen tvært.»rigtig - ganske rigtigt. - Laurbærtræet er Skovens favreste - det repræsenterer Æren, ikke sandt?«-19-

21 Philip foragtede Professor Slihm, fordi han var slesk, og fordi han på den umandigste Måde tillod sin rige Elev at være både uforskammet og doven. Drengen stak Hænderne i Jakkens Lommer, lænede sig tilbage i Stolen og spurgte:»æren - hvad er det for en Ære?Det er for Eksempel en Ære for mig at opdrage dig til et oplyst, et - hm! - dannet Menneske, ikke sandt?så er Æren altså noget som betales - ti Shillings for Timen, ikke? - Eller er Æren måske noget, man får i Tilgift, ligesom når man køber to Pund Kaffe i Magasinet og får et Par Kopper i Tilgift?«Den lærde Mand kløede sig i Urskægget og dunkede så let i Bordet:»Din Opfattelse af Æresbegrebet, unge Rowly, er - hm! - - noget forvirret, ikke sandt? - Om end ikke helt blottet for Originalitet. - - Hvor begynder vi, Emilius? - Historie, ikke sandt?napoleon, hans Barndom og Ungdom - Side 117.«Emilius slog op i Bogen og rakte den tjenstivrigt til Professoren.»Skal vi måske?«- Slihm så over til Philip, der stadig sad tilbagelænet og stirrede frem for sig med spidset Mund. -»Nå ikke? - ganske rigtigt, altså Emilius!«Emilius rankede sig på sin Stol med Hænderne pænt under Bordet og med halvlukkede Øjne, mens Lærdommen flød lindt fra hans Læber:»Endnu medens Kongevælden, repræsenteret ved Ludvig den sekstendes svage om end ikke for menneskekærlige og noble Følelser blottede karakter, ilede mod den af Demagoger og forblindede Idealister, hjulpet af Massernes uhyre Nød, stadig dybere gravede Afgrund, tændtes et Lys, -20-

22 der senere som, en strålende Sol skulle stige op over det franske, af de vildeste Lidenskaber og umenneskeligste Grusomheder hærgede skønne Land. - Den 15de August 1769 fødtes i et beskedent Hus i Ajaccio på Øen Korsika Barnet Napoleon Bonaparte.Beskedent Hus,«faldt Philip ind, pludselig interesseret,»så var han altså ikke helt fattig, Napoleon?«Professoren, der havde arrangeret sig med Hånd under Kind og Albuen på sit Lommetørklæde, og som allerede var halvvejs dysset i Søvn ved den Artiges enstonige Opremsning, vågnede med et forskrækket Spjæt:»Hvadbehager? - fattig? - hm! - Alt er afhængig af den Synsvinkel, hvorunder det pågældende Spørgsmål betragtes, ikke sandt? - Napoleon den Store som Barn må, under den Synsvinkel som du, unge Philip, Indehaver af det verdenskendte Rowly Magasin, Arvingen til en uhyre Formue, må anlægge - Napoleon måtte i dine Øjne, siger jeg, kaldes et fattigt Barn.Uf!«udbrød Philip skuffet. -»Og hvis han havde været Millionærsøn, så var han aldrig bleven Kejser i Frankrig, var han vel?hm! - nå - - Geniet, det fødte Geni finder altid sin Plads i Samfundet.Ikke når han er født Pengeautornat - sådan som jeg.«professoren skulede arrigt til Drengen og plukkede sig i Skægget:»Den første Betingelse for at blive til noget, min kære unge Herre, er at være flittig. - Vil du gå videre?jeg lærer det altsammen bedst, når Mille remser op.altså ganske uforberedt - som sædvanlig! Synes du ikke, det er Synd for mig, din Lærer?«-21-

23 »De skulle såmænd hellere sige Dem fra det, Hr. Slihm,«foreslog Philip. Der dukkede påny et ofte skuffet Håb op i hans Sjæl, om Muligheden af at gøre Læreren ked af det, for derigennem at opnå sit store Ønske at komme i Skole. Han ville dog prøve igen - nu eller aldrig! Hans hurtige Hjernevirksomhed afbrødes af Emilius:»Men Philip dog - du skulle skamme dig noget!«philip hev Historiebogen i Hovedet på Kammeraten og råbte:»hold Mund, Tøsedreng!«Da rejste Professoren sig i stor og krænket Værdighed, løftede en lasket Hånd, bevæbnet med fem stærke og brede Negle og udbrød:»men hvad er dog dette! - Må jeg bede dig, unge Hr. Philip, behandle din Lærer med Respekt! - Du synes ikke at forstå, at jeg - en af Englands første Pædagoger og Universitetsprofessorer - at jeg kan gøre Fordring på Agtelse og Respekt!«Men Philip var nu engang kommet i Revolutionshumør, og så nyttede det ikke at fløjte for ham i blide Toner:»Jeg kan såmænd ikke forstå, at De vil læse med sådan en doven Dreng som jeg. - At De gider! Men det er vel for Betalingens Skyld, ikke? - Når jeg blot måtte komme i en rigtig Skole med rigtige Kammerater og ikke bare med sådan én som Mille dér - ja, og rigtige Lærere og ikke en lærd Professor, som kalder mig Hr. Philip.Jamen, du må ikke for din Tante,«faldt Emilius ind med et ondt Smil.»Det skal du få at se!«professoren så fra den ene Dreng til den anden, satte sig så langsomt ned. Der blev et Øjebliks Stilhed i Skolestuen. -22-

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns)

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Det bliver regnvejr Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op ad fliserne i 5 indkørslen for at få en opbremsning,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet.

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet. Et hjerte. Dag 1 En gang i fremtiden fandt en klog mand på, at man kunne erstatte adoptivbørn med robotter. Robotterne lignede og opførte sig som almindelige børn, men forskellen var, at robotterne ikke

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen Telefonfis Ring igen, sagde Søren og lo. Jimmy lo med og fandt klasselisten frem igen. Han lod fingeren glide ned over navne og telefonnumre på eleverne i 6.B og standsede ud for Pernilles nummer. Søren

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

December. Et kalendereventyr af Søren & Morten Ellemose

December. Et kalendereventyr af Søren & Morten Ellemose December December Et kalendereventyr af Søren & Morten Ellemose 2 Til pigen i driven 3 1. december Hold kæft Martin, hvor er der mange søde piger herinde. Det da helt vildt! Casper slog kammeraten på skulderen.

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen.

Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen. Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen. Sveden perlede på min pande, så varmt var det. Jeg nippede lidt

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Sociale relationer blandt børn

Sociale relationer blandt børn Sociale relationer blandt børn FOLA d. september 2010 Pernille Hviid Institut for Psykologi Københavns Universitet Børnestemmer Rasmus: Jeg er næsten lige så meget sammen med Christian, som jeg er med

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere