WeirdSpace Digital Library

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info"

Transkript

1 WeirdSpace Digital Library

2 Walter Christmas Millionærdrengen Udgivet 2014 af WeirdSpace Digital Library Copyright 2014 WeirdSpace Digital Library og Michael Pilgaard Sats & layout: Michael Pilgaard 1. version, pdf-format ISBN: (pdf) ISBN: (epub) Millionærdrengen er gengivet efter Millionærdrengen, 1. oplag, 1909, fra Nordisk Forlag. Bogen er første gang udgivet i Det har ikke været muligt at identificere kunstneren der har lavet forsidebilledet. Der er foretaget enkelte rettelser af trykfejl og enkelte stavemåder er moderniseret, men ellers er teksten uforandret. -1-

3 Indhold Kapitel 1: Hvorledes Philip blev Millionærdreng 3 Kapitel 2: En skæbnesvanger Skoletime 13 Kapitel 3: Flugten 24 Kapitel 4: Philips første Oplevelser 39 Kapitel 5:»Rask Dreng til blandet Gerning«55 Kapitel 6: Philip i Virksomhed 69 Kapitel 7: Hvori Lolly og Bob bliver forlovede 85 Kapitel 8: Philip forsøger sig som Tyv 103 Kapitel 9: Glædelig Jul! 120 Om WeirdSpace Digital Library

4 Kapitel 1: Hvorledes Philip blev Millionærdreng Alle Mennesker vil gerne være rige, og det er jo så rimeligt. Man kan få mange rare Ting for Penge, og Fattigdom er hård at døje. Det er imidlertid sikkert nok, at Millionærerne ikke er det mindste lykkeligere end Fattigfolk, og det ligger i, at der er andet end Sundhed, som har større Værd end Penge, og som slet ikke er tilfals. Men hvor ulykkelig end den Rige føler sig, så løber han dog sjældent fra sine Penge for at søge Tilfredshed i fattige Kår. Men nu skal jeg fortælle om et sådant mærkeligt Tilfælde. Det hændte en Millionærdreng på tretten-fjorten År ovre i London. Han var ganske vist ikke af den almindelige Slags, hvilket er kedeligt for Millionærerne og for os Andre med for den Sags Skyld. Piccadilly hedder én af de allerfineste Gader i London; og den, der ejer et Hus i Piccadilly, må være meget rig, derom kan der ingen Tvivl være, selv om Huset ikke er mere end kvart så stort som Rowly'ernes. For hundrede År tilbage og mere kom der en lille, sortsmudset Italiener til London. Han hed Rovali og levede af at sælge Lemonade og Iskræm, som han falbød på Gader og Torve og i Parkerne varme Sommerdage. Han solgte Varerne fra en lille Vogn, trukket af to Gedebukke med rødmalede Horn. Alle Børn i Byens rige Kvarterer kendte Rovali og hans Køretøj, og han tjente godt med Penge. Da der var gået nogle År, åbnede Italieneren en net lille Kafé, hvor Kunderne blev udmærket betjent af Værten, hans Kone og et Par italienske Opvartere.»Rovali-Restaurant«havde et godt Navn; der var fuldt fra Morgen til sent ud på Natten. -3-

5 Fem År efter lå der tre»rovali'er«i Londons Vestende; de tre blev efterhånden til hele femten, spredt over den store By. Den fattige Lemonadesælger døde som en meget rig Mand. Så gik den store Forretning over til et Aktieselskab, den rige Mands Børn rystede Restaurant-Navnet af sig og hedder nu Rowly. Men Forretningsånden blev stikkende i Familien. To Brødre af tredie Generation grundede et Stormagasin af samme Slags som»magasin du Nord«, og det groede og groede, indtil det tilsidst omspændte et vældigt Areal, begrænset af fire Gader. Til Magasinet var knyttet store Fabrikker, Væverier og mange andre industrielle Virksomheder. Man regner nu, at Rowly-Magasinet, og alt hvad dertil hører, beskæftiger over seks Tusinde Mennesker. Som et fornemt Skilt for den uhyre Forretning ligger Rowly'ernes Palæ i Piccadilly - en grå Sandstens Façade, skærmet mod Gaden af et syv Alen højt, forgyldt Jerngitter og en lang og smal Strimmel Have, holdt i kedelig fransk Stil. Bagved Huset breder sig en gruslagt Gård, hegnet af tre lave Længer, hvor Tjenestepersonale, Heste, Vogne og Automobiler har Husrum. Et lille Ridehus ligger i det ene Hjørne, og midt i Gården skyder et Springvand sin tynde Stråle tilvejrs; den plasker ned i en bredfyldt Marmorkumme, indrammet af Græsrabatter og Blomsterslyng. Bygningen er på to Etager med et højt Dobbelttag, således som man ser på de fleste franske Palæer. Mægtige, højloftede Rum, Spisesal til halvhundrede Gæster, Saloner og Kabinetter, Vinterhave, Bibliotek og Billardværelse fylder den nederste Del af Huset. Kunstsager, Malerier, antikke Statuer, italienske Mosaikgulve, Kostbarheder af enhver Art og fra enhver Del af Kloden er købt for Rowlyernes Penge og bragt til Familiepalæet. Staldene rummer en Snes kostbare Køre- og Rideheste, -4-

6 Vognremiserne står fulde af alle Slags Køretøjer; fire Automobiler hviler i»garagen«på deres tykke, fjedrende Gummihjul. Røgen står ud af Fabrikker og Væverier Dag og Nat; Tusinder af Arbejdere og Arbejdersker træller; op ad Rowly- Magasinets talløse Trapper og Elevatorer myldrer Dag efter Dag de Hundred Tusinder Kunder; Guldstrømmen glider ustandseligt gennem alle Forretningens Kontorer og Lokaler for sluttelig at ende i Rowlyernes Bank, hvor Millionerne hober sig op i Form af Aktier og Obligationer og Værdipapirer af enhver Art. Men har Familien Rowly haft Held til at gro i Rigdom, så er den til Gengæld bleven fattig på Medlemmer. På den Tid, da denne Fortælling begynder, er der kun en eneste Rowly tilbage. Han hedder Philip, er tretten og et halvt År gammel og sidder just overskrævs på en lille brun Pony, der traver rundt i Ridehusets dybe Grus, rundt og rundt, mens Ridelæreren står midt i Manegen og kommanderer:»lille Volte!«, -»vend igennem og changér!«og hvad der ellers kan falde en sådan Ridelærer ind at forlange af Eleven og hans Hest. Og lille Philip, der er fint klædt på i Fløjls Jakke,»Knickerbockers«og skinnende lysebrune Ridestøvler, sidder og ærgrer sig over at skulle trave om i det kedelige, lumre Ridehus, istedet for at få sig en ordentlig Galop i Parkernes friske Luft. Men Ejeren af Rowly Magasinet, Fabrikkerne, Palæet og Millionerne har ikke stort mere Rådighed over sin Person end Ponyen Jacob; han har at lystre Tante Clementine, hans Opdragerinde og daglige Plageånd og så i de store og afgørende Spørgsmål Formynderen, Hr. Mückelmeyer, der er Direktør for Magasinet. Men Mückelmeyer og Tante Clementine, det er såmænd lige ét - de to vil altid det samme og altid det stik modsatte af netop det, som er Philips Ønske. -5-

7 »Kort Tra-a-a-v!«kommanderer Ridelæreren, og Philip, der har ladet Jacob skridte i fem Minutter, slår over i den forlangte Gangart. Hver Gang, han passerer den åbenstående Dør, fanger hans Øjne et Glimt af en solstrålende Gårdsplads og af den store, halvfjers Hestes Automobil, som Chaufføren Martin har trukket ud for at fylde Benzin i Beholderne og pudse det skinnende Messingtøj. Rideknægten Marius ser til, skrævende og med Hænderne i Pludderbuksernes Lommer. Martin og Marius er Philips Venner og Genstand for hans inderlige Misundelse - navnlig Marius. Han er Socialist, og lader aldrig Lejlighed gå tabt til at holde Foredrag for Millionærdrengen om Tilværelsens Uretfærdighed, særlig med Hensyn til Pengenes Fordeling blandt Samfundets arbejdende Medlemmer. Og Philip er aldeles af Marius' Mening - de, der ingenting bestiller, skal sandelig ikke have Ret til at vælte sig i Millioner! Stod det til Philip, fik Rowly'ernes Formue snart Lov til at flyde ud i Londons Fattigkvarterer, mens han selv ville tage Plads som Dreng hos en Chauffør, helst hos Martin; hvis han da ikke foretrak at sælge Aviser på Gaden. Så kunne både Tante Clementine og»gamle Mück«kigge efter ham. En londonsk Avisdreng har da som Regel ikke Brug for Opdragerinde og Formynder. Sådan En går ikke med Fløjlsklæder og Kniplingskrave eller med langt Hår til Grin for andre Drenge. Eller med en Tjener bag sig og er tvungen til at have en»selskabsdreng«, ovenikøbet en artig én som Emilius. Nej, Tilværelsen var ikke gunstig for en Millionærdreng, det var Philip klar over; og da han ikke havde stor Tillid til, at Rideknægten Marius' Fordelingsprincipper i en nogenlunde overskuelig Fremtid blev ført ud i Praksis, stod den lille Fyrs Forhåbninger kun til den Mulighed, at han måtte få Tilladelse til at komme i en stor Skole, en Kostskole borte fra London. Dér kunne han dog få Lov til at være en rigtig Dreng med rigtige -6-

8 Kammerater, og ikke hver Dag se Tantens spidse Næse, høre hendes skarpe Røst, vride sig under hendes evindelige Formaninger og Tilrettevisninger. Dog, Philips Håb var kun ringe. To År havde han arbejdet på at nå sine Ønskers Mål; og nu - efter Rideøvelsen - skulle han alligevel op til Skoleundervisningen, læse fire Timer sammen med den artige Emilius og med den væmmelige Professor Slihm, som var hans Lærer - længere var han ikke nået. Men nu skulle det have en Ende! Philip hamrede Hælene i Jacobs Sider, så Ponyen satte i Spring. Og uden at bekymre sig om Ridelærerens:»Hov! Hov! - - hvad er den af, Hr. Philip?«galopperede Drengen ud af Ridehuset, den solstrålende Gårdsplads en Gang rundt, hvorpå han svingede sig af Sadlen og rakte Tøjlerne til Marius. Tante Clementine havde han ikke Krammet på; men Lærerne lystrede Philip Rowly kun, når han var i Humør til det. Og det var han ikke i dag! * * * I Stueetagens sydlige Fløj og med Vinduerne ud til en stille Sidegade lå Philips egne Værelser. En hel lille Lejlighed, bestående af Dagligstue, Sove- og Påklædningsværelser samt Skolestue. Det var store, luftige og lyse Rum allesammen, men der var ingen Hygge at finde; dertil var der for megen Forgyldning på Vægge og om Malerierne og altfor megen Orden i Værelserne. Enhver Ting på sin bestemte Plads, det var Tante Clementines Valgsprog; og så skulle Møbler, Vægge, Gulve og Vinduer skinne af Renlighed og Polerthed, så man kunne få ondt i Øjnene. Mindst ti Gange om Dagen inspicerede hun Lejligheden, og altid var der noget, som ikke lå, hvor hun mente, det skulle ligge. Klokken viste elleve om Formiddagen. og Damen var -7-

9 allerede på sin tredie Inspektion. Hun stod midt i Skolestuen og drejede sin spidse, herskesyge Næse hele Kompasset rundt for om muligt at finde noget at kritisere. Skolestuen var stor som en Universitetssal. Loftet var hvidt og Væggene hvide; allevegne hang Landkort og Anskuelighedstegninger i brede, forgyldte Rammer. Reoler stod fulde af Bøger og af udstoppede Dyr, af Modeiler til Dampmaskiner, Skibe, Jernbaner og Huse; der var Globus'er og store, sorte Tavler og alt muligt andet, som er opfundet til nem og hurtig Belæring for velhavende Elever. Midt i Stuen fra Loft til Gulv spændte en Klatrestang sin glatte Stamme tilvejrs; tæt ved den hang en Trapez og to Ringe. Op ad den ene Væg stod et Staffeli, på hvilket var sirligt ordnet alle Philips Ridestokke, Ridepiske, Bøsser, Huggerter og Fleuretter. Nedenunder Staffeliet var der en Sofa - det eneste magelige Møbel i hele Værelset. Og så stod endelig mellem de to høje Vinduer et solidt Bord med en Lænestol for Midten og to andre Stole for Enderne. Her var det, Undervisningen gik for sig. Tante Clementine mønstrede altså Værelset, mens James, Philips Kammertjener, bragte en Karaffel frisk Vand og tre Glas ind på en Bakke, som han stillede midt på Bordet; hvorefter han gav sig til at lukke Vinduerne.»Fjorten og en halv,«hørte han Frk. Clementine udbryde med sin skarpe Messingrøst; hendes lange Næse sigtede på Termometret.»Her må ikke være det mindste over fjorten Grader, James. - De véd det så godt!javel, Frøken. - Så la'r jeg Vinduerne stå åbne lidt endnu.de véd det så nøje, James, for jeg gentager det hver Dag: fjorten i Skolestuen, femten i den unge Herres Salon og ti i Soveværelset. - Hver Dag gentager jeg det.«-8-

10 »Javel, Frøken!«James' korrekte, glatbarberede Ansigt syntes at lukke sig, når Frk. Clementine henvendte Ordet til ham; Øjnene blev til Sprækker og Munden til en snæver Tragt. Damen bevægede sig i Tavshed frem og tilbage på Gulvet under dæmpet Raslen af Silkekjole, Armbånd, Halskæder og andre ringlende Smykker - en Lyd der blandt Tjenestepersonalet havde skaffet hende Øgenavnet»Klapperslangen«. Så drejede hun sig med et hastigt Ryk om mod James, stak Næsen i Vejret, missede med Øjnene og lagde de foldede Hænder på sin fremstående Spidsmave:»Hvis jeg opdager, De ikke lystrer mig, er De afskediget i samme Nu! - Husk det, James!Hentyder Frøkenen til noget bestemt?«spurgte Tjeneren og lukkede Sprækkerne en Ubetydelighed højere op.»de låner den unge Herre Penge, og det har jeg forbudt.jamen - -Vil De tie stille! - De lånte ham fem Shillings, som han gav til en pjaltet Drukkenbolt i går på Gaden.Det passer, Frøken - forsåvidt den gamle Mand var pjaltet og fattig; men jeg tror snarere, han havde spist for lidt end drukket for meget. Og da jeg for nylig har læst i en Avis, at den unge Herre har mere end ti Tusind Shillings om Dagen, så synes jeg ikke, at fem - -Jeg kan ikke tænke mig noget mere overflødigt end Deres Ræsonnementer, James. De har at lystre og dermed Punktum.«Hun klaskede Hænderne sammen og James afleverede det mindst mulige Buk.»Jo rigere et Menneske er, desto mindre må der kæles for hans Tilbøjelighed for Ødselhed. - Goddag!«Den sidste Hilsen og et venligt Nik gjaldt en blegnæbbet, -9-

11 stærkt fregnet og rødhåret Dreng, der lydløst gled ind i Stuen, hvor han stod stille og bukkede dybt for Frk. Clementine. Straks efter sejlede hun ud af Skolestuen, fortsættende sin Inspektion af Philips andre Værelser. Såsnart Døren havde lukket sig for Klapperslangen, stak James begge Næver i Bukselommerne, gik rask henimod den blege Yngling, bøjede sit Ansigt ned mod hans, så der knap var en Tommes Afstand mellem Næsetipperne:»Fordømte Sladderhank! - Du skulle ha' en på Torsken!«Ordene hvisledes arrigt frem mellem Tjenerens sammenbidte Tænder.»De skal blive jaget væk, skal De!«kom det ligeså arrigt fra Emilius. -»Og det skal jeg sørge for. Vent bare!«hvorpå han satte sig på en Stol for Enden af Bordet, åbnede en Bog og gav sig til at læse med et artigt og fromt Ansigt.»Din sultne Ørentvist!«fik James endnu Lejlighed til at hviske. I det samme lød den kendte Raslen udenfor; og da Tante Clementine åbnede Døren, hørte hun den artige Dreng udbryde i en klagende Tone:»Vil De ikke nok lade være med at forstyrre mig, når jeg læser over på mine Lektier, Hr. James?«Tante Clementine kastede et strengt Blik på Kammertjeneren, der drejede Ansigtet komplet i Lås, mens han med sin knyttede Hånd omme bag Ryggen truede ad Sladderhanken. Så trak den værdige Dame med et rask Snuptag en Æske frem fra Kjolens Folder og holdt den hen for Næsen af James:»Hvad er det, og hvordan kommer den i den unge Herres Kommode?«James lukkede et Øje på Klem og betragtede Genstanden -10-

12 med Interesse:»Det ligner påfaldende en Æske Cigaretter, Frøken. - Af amerikansk Fabrikat, hm!det er Tobak, det kan man lugte med lukkede Øjne, så det behøver De ikke at fortælle mig. Men hvem har købt Cigaretterne, James? - Jeg spørger hvem?«james trak på Skuldrene, hvorpå Frøken Clementine drejede Hovedet, så Næsen sigtede på den artige Dreng:»Marius!Nå således! - Og det har Marius vovet, skønt enhver véd, hvor skadelig Tobaksrygning er for Drenge. Hvad James, hvor er det muligt?«atter trak James på sine korrekte Skuldre:»Jeg véd ikke noget om det, Frøken. Jeg selv har røget Cigarer, fra jeg var otte År.«Det gav et Gys i Damen, så Silkekjolen raslede.»jeg nærer ingen Tvivl om, at De har været et lastefuldt Barn. Jeg skal endnu idag bringe både Dem og Marius på Bane overfor Hr. Mückelmeyer.«Hun løftede Armen; under Håndleddet dinglede et Ur i en tyk Guldlænke. -»Vil De øjeblikkelig sørge for, at den unge Herre møder til sin Skoleundervisning!«James bukkede og gled ud af Stuen. Så snart Døren havde lukket sig, åbnede den blege Dreng Næbbet:»Philip stod i Gården, da jeg kom. Han postede Vand til Hesten - i Skjorteærmer!Postede han Vand? - Postede Vand i Skjorteærmer - i en Spand - i Gården! - Det er jo en ganske usømmelig Opførsel.«I det samme hørtes Philips glade Røst i det tilstødende -11-

13 Værelse:»Hallo James, hvad Fanden ser De så gnaven ud efter?ved Gud!«udbrød Tante Clementine dånefærdig,»jeg tror, han bander!«-12-

14 Kapitel 2: En skæbnesvanger Skoletime Hvem kender Loven for de menneskelige Følelser, og hvem kan hitte Rede i Menneskets Sind og inderste Natur? Hvori ligger det, at to Skolekammerater, der første Gang mødes, er Venner eller Fjender måske for Livstid; og hvem kan forklare, at én Lærer er forgudet af Eleverne og ved sin blotte Nærværelse fremtryller Flid, Interesse for Faget, Disciplin, medens en anden rent instinktmæssig arbejder alle onde Lidenskaber frem: Trods, Uartighed, eller den grænseløseste Ligegyldighed og Slaphed? - Virkningen ser man, Lovene kendes ikke. Tante Clementines Påvirkning overfor Tjenestefolkene var af den aller uheldigste Art, og hvad Philip, som i Virkeligheden var en skikkelig og rettænkende Dreng, angår, da kunne han blive helt desperat blot ved Synet af sin nære og eneste Slægtning. Han gjorde sig ofte stor Ulejlighed for at være lydig og høflig, men han kunne ikke gennemføre det. - Synet af Tanten og Lyden af hendes hårde Stemme og Silkeraslen virkede på ham som den hvide Czar på en russisk Nihilist. Philip kom ind i Skolestuen med smilende Ansigt og med Trøjen hængende over Armene men næppe var hans Øjne faldet på Tanten og Emilius, før Munden trak sig smal og sammenklemt og Panden slog en Fold fra Næseroden og op i det krøllede Hår. Og mens Tanten afleverede sin Formaningssalut, iførte han sig langsomt Trøjen, satte sig på Sofaen og lod Fødderne dingle.»du bander, Philip! - Du bander og poster Vand i en Spand midt i Gården! - ovenikøbet i Skjorteærmer! - Du gør dig nok Umage for at efterligne Staldkarlene så meget som muligt! - - Et nydeligt Syn må det ha' været, at se den unge Hr. Philip Rowly tage sig en Stalddrengs Gerning på - i -13-

15 Skjorteærmer! - mens Overkusken og Marius og to Staldkarle står og ler af dig.og Chaufføren og James og seks Tjenestepiger,«føjede Philip til, mens han stirrede frem for sig og daskede med Ridestokken på Støvlerne.»Og hvad tror du, din stakkels Mor og Far ville sige, om de fra deres Himmel blev Vidne til, at deres eneste Søn og Arving gør sig latterlig, lat-ter-lig - i Tjenerskabets Øjne?«Philip smed sig på Sofaen og begyndte at fløjte»god save the Queen«.»Du mangler komplet Sømmelighedsfølelse,«fortsatte Tanten.»Du er altså fuldstændig - -«Philip sprang op og kylede Ridestokken henad Gulvet:»Må jeg være i Fred, må jeg? - Jeg gør lige på en Prik, hvad jeg selv vil! - Og hvis du bare plager mig en eneste Smule mere, så sætter jeg mig midt i Gården og pudser mine Ridestøvler - i Skjorteærmer!«Tante Clementine snappede efter Vejret og klaskede Håndfladerne sammen:»nå således! - Ja, så véd jeg ikke bedre end at lade din Formynder hente. - Når det kommer til det Punkt, hvor din kødelige Tante og Opdragerinde trodses og fornærmes, så må Hr. Mückelmeyer tage Affære!Ja, hent endelig den gamle Stinkpotte i en Fart!Stinkpotte! - Din Formynder!!Føj Philip!«kom det fra den artige Dreng.»Hold Mund, Emilius! - - Sagde du ikke selv, Tante Clementine, at han ligefrem stank af gammel Snustobak? - Det sagde du forleden Dag.«Han gik henimod hende:»er det mine Cigaretter, du står med dér?du véd, at vi har forbudt dig, både jeg og Hr. Mück - -«-14-

16 Philip stampede i Gulvet:»Jeg finder mig ikke i det - jeg vil ikke finde mig i det!men Philip dog!«brægede Emilius i sørgmodig Tone.»Hold Mund, Fjols!«Philip gik truende et Par Skridt mod den Artige, men vendte sig straks efter mod Tanten:»Jeg finder mig ikke i Jeres Tyranni. Og hvis gamle Mück kommer her og plager mig blot den mindste Smule, så -«I dette Øjeblik gled James ind ad Døren, hvilket Tanten benyttede til at afskære yderligere Diskussion:»James, vil De hjælpe den unge Herre Støvlerne af.«og dermed brusede den dybt krænkede Dame ud af Skolestuen under uheldvarslende Raslen af Silke og ringlende Smykker. Philip satte sig i Sofaen, James lagde sig på Knæ foran og trak de gule Ridestøvler af sin unge Herres Ben, under hvilket Arbejde følgende Samtale udspandt sig:»ærgrer det Dem ikke at skulle opvarte mig, hvad James? Jeg er kun tretten År og lidt til, og De er da nok fyrre.nå -«mente James,»det kan jeg ikke sige. Jeg bliver jo godt betalt for det, Hr. Philip.«Øjnene stod så vidt åbne, som de overhovedet var istand til, og der lå Smilerynker i Øjenkroge og Mundvige.»Betalt ja. Men er De ikke Socialist ligesom Marius? Jeg kan da godt forstå at dem, som ikke har noget, de vil ha' Millionærerne udryddet og Pengene fordelt.nå - når man lever af at være Kammertjener i de bedste Huse, så bryder man sig jo ikke stort om at blive af med Millionærerne - hæhæhæ! - Næ, det gør man ikke, Hr. Philip.«-15-

17 Dermed gled han ind i Påklædningsværelset for at hente Sko. Philip gik på Strømpesokker hen til Emilius:»Sladretøs! Skammer du dig ikke?næ,«svarede Emilius og trillede sit højre, stærkt udstående Øre sammen.»næ jeg gør ikke, for jeg bliver betalt for det.«philip vendte ham foragteligt Ryggen, hængte sig i Ringene og svingede frem og tilbage, stak så Fødderne frem til James, der forsynede dem med lakerede Sko. Philip manøvrerede Benene ind i Ringene, så han hang i Knæhaserne med Hovedet nedad og Armene mod Gulvet.»Hvad får du egentlig for at være Sladderhank og artig Dreng, hvad Mille?Et Pund om Ugen, Frokost frit alle hverdage og to Dragter om Året,«lød Svaret. -»Ja, og så Undervisningen.«Philip entrede tilvejrs, så han sad i den ene Ring:»At tænke sig, det er mig, der betaler dig, din ækle Spion! Og så er du ovenikøbet væmmelig imod mig. - Men du hader mig naturligvis?ja, for du driller mig altid og er ond imod mig.de hader mig vel også, James, gør De ikke?næ, det ved Gud jeg ikke gør, Hr. Philip.«- James stod og rettede på den sorte Tavle, lagde Kridt og Svamp på Plads. -»Vi holder allesammen af den unge Herre.«Philip sprang ned på Gulvet:»Vist gør I ej. De Fattige hader de Rige, og de som arbejder foragter dem, som ingenting bestiller. Det hørte jeg Marius sige forleden Dag, og det passer nok.«-16-

18 »Marius er et - hm! - et Fjols og et Vrøvl, Hr. Philip; det er, hvad han er. - Og jeg skal ha' fat i ham, det skal jeg.vil De bare la' være med det. For Marius, han er min Ven. - Og nu kan De godt gå, James!«Philip slentrede lidt om, så på den Bogstabel, der var anbragt på hans Plads ved Bordet og sprang så op i Trapezen:»Kom her hen, Mille. Hæng dig i mine Ben, så skal jeg give dig en Svingetur.Å, må jeg ikke nok være fri, Philip?«klynkede den Blegnæbbede, han sad og bed Negle og rokkede uroligt på Stolen:»Jeg falder altid ned og slår mig. - Du skulle meget hellere læse på dine Lektier.Uf! - At jeg skal ha' sådan En som dig at trækkes med. Aldrig tør du noget. - Du skulle meget hellere ta' Skørter på og sidde med et Håndarbejde ligesom de andre Tøse!«Emilius gav sig til at trille begge Øren, mens et glad Smil lejrede sig om hans Mund:»Jeg elsker at brodere Stramaj - det gjorde Dickens også, da han var Dreng.«Philip hoppede atter ned og satte sig ved Bordet:»Dickens - han blev da heller aldrig til et rigtigt Mandfolk.Han blev Forfatter, og det kan jeg også blive,«triumferede den Artige.»Men du bliver slet ikke til noget. Det bliver Millionærbørn aldrig!«den sad Philip lidt og tyggede på. Så udbrød han:»jamen - jeg kan vel nok blive fattig - hvis jeg da selv vil.næ, du kan ikke, for du ejer Rowly-Magasinet og en -17-

19 Masse Millioner foruden. Og du har slet ingen Rådighed over Pengene, før du bliver myndig. Og så er det altfor sent at begynde på at bestille noget.«emilius lo af Skadefryd.»Næ, men jeg kan blive til hvadsomhelst; og nu har jeg i et helt År betalt for vores Husleje, som er femogfyrre Pund om Året.Gør du virkelig det?«- Philip var lammet.»det gør jeg. - Jeg har lige fra jeg var tolv År været et nyttigt Medlem af Samfundet. Det siger Far. - Men du - -Nå, hvad jeg?far siger, du er ikke andet end en Pengeautomat. Nogle putter Penge i dig og andre trækker dem ud igen. Men du har slet ikke selv noget at gøre med, hvad der kommer ind, og hvad der løber ud.kalder han mig et Pengeautomat? - Det er uforskammet!«philip slog i Bordet og var grædefærdig. -»Det er uforskammet. Men jeg skal vise ham - jeg skal vise dem - - vent bare!«han sprang ned af Stolen og spankulerede Værelset rundt i stor Ophidselse. -»Tror du måske ikke, at jeg er ligeså flink som du - når det kommer til Stykket?Jeg betaler Fars Husleje.«Philip blev tavs, satte sig atter og spurgte lidt efter:»så holder de vel af dig allesammen, hvad? - Kysser de dig, når du siger Godnat og den Slags? - Kysser de dig?«gentog han heftigt. Emilius sad med strålende Ansigt og smilede. Begge Hænder lå på Bordet og med Albuerne gjorde han nogle underlige Bevægelser omtrent som en Krage, der slår med Vingerne for at komme i Flugt: -18-

20 »Ja, både Far og Mor og begge mine Søstre. - De kysser mig både om Aftenen og også om Morgenen ved Thebordet.Mig er der aldrig nogen der kysser,«sagde Philip med lav Stemme; hans Ansigt udtrykte stor Bedrøvelse. -»Det er noget af det uretfærdigste. Jeg får aldrig et Kys! - Jeg prøvede på at kysse Mary forleden - du holder Mund med det, for ellers tamper jeg dig! Hun er tredie Stuepige og ville meget gerne, for hun er altid så venlig mod mig. Men så så jeg i går, at Martin også gjorde det, og så kan jeg jo ikke være bekendt - de er vel forlovede.«han begyndte at blade i en Bog og føjede til lidt efter:»så nu har jeg slet ingen.«udenfor Døren hørtes Tante Clementines Røst - den føltes som Lyden af en Messingtrompet:»Strenghed og Bestemthed, kære Professor - og fremfor alt: ingen Eftergivenhed, når han er i det Humør!Rigtig, ganske rigtig, nådige Frøken,«svarede Professoren med sin grødede Bas. -»Ingen Eftergivenhed - aldeles mit Princip. Jeg skal nok -«Og dermed trampede Professor Slihm ind på sine store, tunge Platfødder. Han lukkede Døren forsigtigt, åbnede den atter og kiggede ud, kom så frem i Stuen, strygende sit lange, farveløse Skæg med højre Hånds Pølsefingre, mens den Venstres redte en Tot Pandehår tilbage over den blanke Hovedskal. -»Goddag, unge Hr. Philip, goddag min Ven!«Han klappede Drengen på Skulderen. -»I dag stikker vi ikke op for Emilius. Ikke sand. - hm! - I dag er det os, der vinder Laurbærrene.«Han satte sig i Lænestolen og nikkede venligt til Philip.»Os - Laurbær?«gentog Drengen tvært.»rigtig - ganske rigtigt. - Laurbærtræet er Skovens favreste - det repræsenterer Æren, ikke sandt?«-19-

21 Philip foragtede Professor Slihm, fordi han var slesk, og fordi han på den umandigste Måde tillod sin rige Elev at være både uforskammet og doven. Drengen stak Hænderne i Jakkens Lommer, lænede sig tilbage i Stolen og spurgte:»æren - hvad er det for en Ære?Det er for Eksempel en Ære for mig at opdrage dig til et oplyst, et - hm! - dannet Menneske, ikke sandt?så er Æren altså noget som betales - ti Shillings for Timen, ikke? - Eller er Æren måske noget, man får i Tilgift, ligesom når man køber to Pund Kaffe i Magasinet og får et Par Kopper i Tilgift?«Den lærde Mand kløede sig i Urskægget og dunkede så let i Bordet:»Din Opfattelse af Æresbegrebet, unge Rowly, er - hm! - - noget forvirret, ikke sandt? - Om end ikke helt blottet for Originalitet. - - Hvor begynder vi, Emilius? - Historie, ikke sandt?napoleon, hans Barndom og Ungdom - Side 117.«Emilius slog op i Bogen og rakte den tjenstivrigt til Professoren.»Skal vi måske?«- Slihm så over til Philip, der stadig sad tilbagelænet og stirrede frem for sig med spidset Mund. -»Nå ikke? - ganske rigtigt, altså Emilius!«Emilius rankede sig på sin Stol med Hænderne pænt under Bordet og med halvlukkede Øjne, mens Lærdommen flød lindt fra hans Læber:»Endnu medens Kongevælden, repræsenteret ved Ludvig den sekstendes svage om end ikke for menneskekærlige og noble Følelser blottede karakter, ilede mod den af Demagoger og forblindede Idealister, hjulpet af Massernes uhyre Nød, stadig dybere gravede Afgrund, tændtes et Lys, -20-

22 der senere som, en strålende Sol skulle stige op over det franske, af de vildeste Lidenskaber og umenneskeligste Grusomheder hærgede skønne Land. - Den 15de August 1769 fødtes i et beskedent Hus i Ajaccio på Øen Korsika Barnet Napoleon Bonaparte.Beskedent Hus,«faldt Philip ind, pludselig interesseret,»så var han altså ikke helt fattig, Napoleon?«Professoren, der havde arrangeret sig med Hånd under Kind og Albuen på sit Lommetørklæde, og som allerede var halvvejs dysset i Søvn ved den Artiges enstonige Opremsning, vågnede med et forskrækket Spjæt:»Hvadbehager? - fattig? - hm! - Alt er afhængig af den Synsvinkel, hvorunder det pågældende Spørgsmål betragtes, ikke sandt? - Napoleon den Store som Barn må, under den Synsvinkel som du, unge Philip, Indehaver af det verdenskendte Rowly Magasin, Arvingen til en uhyre Formue, må anlægge - Napoleon måtte i dine Øjne, siger jeg, kaldes et fattigt Barn.Uf!«udbrød Philip skuffet. -»Og hvis han havde været Millionærsøn, så var han aldrig bleven Kejser i Frankrig, var han vel?hm! - nå - - Geniet, det fødte Geni finder altid sin Plads i Samfundet.Ikke når han er født Pengeautornat - sådan som jeg.«professoren skulede arrigt til Drengen og plukkede sig i Skægget:»Den første Betingelse for at blive til noget, min kære unge Herre, er at være flittig. - Vil du gå videre?jeg lærer det altsammen bedst, når Mille remser op.altså ganske uforberedt - som sædvanlig! Synes du ikke, det er Synd for mig, din Lærer?«-21-

23 »De skulle såmænd hellere sige Dem fra det, Hr. Slihm,«foreslog Philip. Der dukkede påny et ofte skuffet Håb op i hans Sjæl, om Muligheden af at gøre Læreren ked af det, for derigennem at opnå sit store Ønske at komme i Skole. Han ville dog prøve igen - nu eller aldrig! Hans hurtige Hjernevirksomhed afbrødes af Emilius:»Men Philip dog - du skulle skamme dig noget!«philip hev Historiebogen i Hovedet på Kammeraten og råbte:»hold Mund, Tøsedreng!«Da rejste Professoren sig i stor og krænket Værdighed, løftede en lasket Hånd, bevæbnet med fem stærke og brede Negle og udbrød:»men hvad er dog dette! - Må jeg bede dig, unge Hr. Philip, behandle din Lærer med Respekt! - Du synes ikke at forstå, at jeg - en af Englands første Pædagoger og Universitetsprofessorer - at jeg kan gøre Fordring på Agtelse og Respekt!«Men Philip var nu engang kommet i Revolutionshumør, og så nyttede det ikke at fløjte for ham i blide Toner:»Jeg kan såmænd ikke forstå, at De vil læse med sådan en doven Dreng som jeg. - At De gider! Men det er vel for Betalingens Skyld, ikke? - Når jeg blot måtte komme i en rigtig Skole med rigtige Kammerater og ikke bare med sådan én som Mille dér - ja, og rigtige Lærere og ikke en lærd Professor, som kalder mig Hr. Philip.Jamen, du må ikke for din Tante,«faldt Emilius ind med et ondt Smil.»Det skal du få at se!«professoren så fra den ene Dreng til den anden, satte sig så langsomt ned. Der blev et Øjebliks Stilhed i Skolestuen. -22-

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Tre spøgelsesagtige skikkelser

Tre spøgelsesagtige skikkelser Kapitel 1 Kisten Tre spøgelsesagtige skikkelser gled lydløst hen over Scream Streets centrale torv. Månen glimtede bag det tynde skydække. Inde i et hus i nærheden slog et ur tolv slag. De tre skikkelser

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14 Beskeden Et manuskript af 10.y & x Fredericia Realskole 6. Gennemskrivning, oktober 2010 Side1af14 SC 1. EXT. PÅ VEJ TIL SKOLE DECEMBER DAG Maria (16)kommer cyklende på vej til skole. Hun ser Bolette ind

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen.

Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen. 4. kapitel Det store ø-møde Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen. Højt sagde han: Jeg henter de andre. Så løb han af sted med lange

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

på, at du ser for dig en uhyggelig fyr med maske for ansigtet og pistol i lommen. Men sådan var Sebastian Kåk ikke. Sebastian Kåk så ikke spor

på, at du ser for dig en uhyggelig fyr med maske for ansigtet og pistol i lommen. Men sådan var Sebastian Kåk ikke. Sebastian Kåk så ikke spor Kamilla og Sebastian Kamilla var otte år gammel og boede sammen med sin søster, Sofie, i et rødt lille hus, der hed Solstuen. Hun arbejdede på Søndergård, og der tjente hun penge, så hun kunne købe mad

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere