Nyhedsbrev nr. 11 december 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 11 december 2006"

Transkript

1 Styregruppe: Aase Krüth Nielsen, KASSERER Næstvedvej 393, 4100 Ringsted. Telefon Mail: Bank: Danske Bank reg.nr konto Girokonto: Lars Brincker Teglparken 16, 4200 Slagelse. Telefon Mail: Sharon Hansen Holmelundsvej 13 A, st.th, 2650 Hvidovre. Telefon Gunner Madsen, ANSVARSHAVENDE, Havretoften 18, 4200 Slagelse. Telefon Mail: Hjemmeside: REDAKTØR NYHEDSBREVE: AASE KRÜTH NIELSEN Nyhedsbrev nr. 11 december 2006

2 SIDEN SIDST v/gunner Madsen Der er kun gået et par måneder siden vi udsendte vort Nyhedsbrev nr. 10, men i en aktiv forening som FSR sker der en hel del, som vi gerne vil delagtiggøre vore medlemmer i. Sidst var det opgaven at skaffe midler til restaurering af operationsstuen på hospitalet i Orsova, og vi kan glædeligvis oplyse, at det er lykkedes at skaffe 9000 EURO, som allerede er sendt ned til dr. Lucian. Lucian har kvitteret ved en telefonopringning, hvor han udtrykte sin store taknemmelighed for disse mange penge. Lucian kan nu benytte sig af et favorabelt tilbud, som foreligger på fliser og andre materialer og nu straks hjemkøbe materialerne. Med delvis brug af hospitalets egne folk mente Lucian, at der var penge nok til hele restaureringen, og arbejdet vil blive iværksat til marts-april. Når det lykkedes at skaffe så mange penge, var det på grund af en samtale, jeg havde med Rotarys guvernør. Da han hørte om projektet, foranledigede han, at der fra Dansk Rotarys Hjælpefond blev bevilliget kr. på betingelse af, at der blev stillet et tilsvarende beløb til rådighed fra egen side. Her måtte så igen Brand af 1848 Fond træde til med yderligere kr. Resten er ydet af FSR. Projektet må derfor betegnes som værende et fælles projekt mellem Rotary og FSR. Hovedsagen er, at pengene er skaffet og operationsstuen nu bliver istandsat. I sidste nyhedsbrev blev det også omtalt, at Slagelse- Antvorskov Klub arbejder med et projekt, som går ud på at få unge rumænere til Danmark på et lejr-ophold til sommer. Det er et projekt, som også FSR må deltage i såvel økonomisk som med praktisk assistance (derom nærmere, når tiden for besøget nærmer sig). Der skal til dette projekt skaffes mindst kr. Rotary har afsat kr. og Brand af 1848 Fond har også stillet kr. i udsigt. Yderligere er den Wienerkoncert, som er omtalt i sidste Nyhedsbrev nu blevet afholdt, og da samtlige pladser i Slagelse Musikhus var udsolgt, så var der godt kr. herfra til lejr-projektet. Så vi er godt på vej med at nå de T o l k e h j æ l p v/mirela Novacescu: Har du brug for oversættelser af sen - eller indsættes på hendes breve fra dansk til rumænsk eller konto i Nordea Bank: omvendt, så kan du sende dem til min danske kontaktperson, (oplys venligst, hvis beløbet er Aase Hansen vedlagt en frankeret svarkuvert. Mit honorar er Tolkehjælp i Rumænien: indsat på bankkontoen). kr. 50,-, et brev med svarbrev Mirela Novacescu, Spl. koster kr. 80,-. Send dit brev til Sporturilor nr. 1c. Bl. S4A. SC Aase vedlagt en kuvert med porto til Rumænien. Aase sender det Jud.Timis. Romania. B. Ap. 13. Et Lugoj. til mig. Jeg oversætter det og Mobilnr.: sender det til den rumænske Mail: modtager. Husk at skrive fuldstændig Dansk kontaktperson: navn og adresse på både modtager og afsender. Solvænget 9, 2990 Nivå. Aase Hansen, Mit honorar for oversættelser Tlf.: , fax: vedlægges brevene til Aase Han- fejrede 30-års jubilæum den 4. december. I den anledning uddelte løverne en masse pengegaver. FSR var også betænkt. På foreningens vegne modtog jeg en check på 5.000,00 kr. Pengene er øremærkede til renoveringen af hospitalet i Orsova. Pengene indgår i de Euro, som Gunner Madsen beretter om. Stor tak til Lions Club Suså. Lions Club Suså Aase Krüth Nielsen 2 11

3 Lørdag den 24. februar 2007 klokken på Restaurant Karsberg, Gl. Torv, Slagelse Hvor tror du, at du skal hen? Jeg s kal ikke gå glip af årsmødet Læs mere i indkaldelsen, der udsendes i starten af det nye år. Rigtig glædelig jul og godt nytår nødvendige kr. Årets juletur har også været foretaget. Bitten Hemmingsen stillede igen vogn til rådighed og Aase og Jørgen Krüth Nielsen sørgede for alle praktiske gøremål hermed. Det skylder FSR disse tre personer stor tak for. Aase vil selv berette om sine oplevelser på juleturen (se senere). Der er stadig hjælp behov i Rumænien, og vi har fået udarbejdet nogle blade til almindelig uddeling for bl. a. at opnå flere nye medlemmer. Et eksemplar af dette blad vedlægges dette Nyhedsbrev. ÅRSMØDET afholdes lørdag, den 24. februar kl. 14 på restaurant Karsberg, Wienerkoncerten den 22. november Gl. Torv, Slagelse. Den mere officielle indkaldelse til dette møde vil blive udsendt primo januar, men sæt allerede nu kryds i kalenderen for denne mødedag. Så er året ved at være til ende. Jeg synes, det har været et godt år med gode projektet og aktiviteter. Stor tak til alle som på den ene eller anden måde har bidraget positivt til disse gode resultater. Jeg håber, at det kommende år vil blive mindst lige så godt for FSR og dermed for vore rumænske venner En rigtig glædelig jul og et godt nytår! Gunner Madsen 10 3

4 Juleturen 2006 af Aase Krüth Nielsen Den 6. november startede dette års juletur. Forinden var - som de tidligere år - gået en del tid med at modtage og registrere alle pakkerne. Alt så ud til at klappe denne gang. Færgen sejlede fra Gedser til Rostock. De to foregående år var netop den færge, vi havde plads til blevet aflyst. Vi kørte glade ombord og så frem til små to timers sejlads med ro og fred til at nyde vores morgenkaffe. Jørgen havde med juleturen in mente investeret i en GPS, som har fået navnet Gertrud. Bitten og jeg fandt hurtigt ud af, at denne tur ville blive ret afslappende for os. Gertrud klarede det hele, vi slap for at sidde med næserne i kortet hele tiden. Bilen spandt ned ad den tyske Autobahn. Berlin blev passeret, og sidst på eftermiddagen var det Dresden, der blev lagt bag os.undervejs havde vi selvfølgelig holdt nogle pauser, dels for at indtage den medbragte mad og kaffe, dels for at Bitten kunne få stillet sin rygetrang. Så forlod vi Tyskland og kørte ind i Tjekkiet. Da vi nåede Prag viste Gertrud virkelig, hvad hun duede til. Nu var det blevet helt mørkt. Det generede ikke Gertrud, hun ledte os sikkert gennem Prag. Bitten og jeg kunne bare sidde og nyde synet af de mange lys, der af og til spejlede sig i Moldau. Nu begyndte vi at se os om efter et sted at overnatte. Der dukkede et motel op ved motorvejen 26 km syd for Prag.Vi var så heldige, at vi både kunne få noget at spise og overnatte der. Det var de sjoveste værelser, vi endnu har oplevet på vores ture. Det lignede en gammel stald, der var ombygget, f. eks. skulle Bitten op ad et par trin for at komme til sin seng. Værelserne var fulde af krinkelkroge, der var udnyttet på bedste vis. Morgenmaden blev indtaget kl. syv den følgende morgen. Så sad vi igen i bilen. Vi spurtede gennem Tjekkiet, Slovakiet og ind i Ungarn. Omkring kl. 16 holdt vi ved grænsen mellem Ungarn og Rumænien. Indtil da var alle grænseovergange passeret uden problemer. Vi var kun standset for at købe vignetter de steder, det var nødvendigt. Ved nogle grænser havde vi end ikke set en tolder. Det gjorde vi nu. Selv om kassevognen hører til personvogne, blev vi sendt Familie Pervulescu for at begynde hjemturen allerede søndag efter morgenmaden. Det blev vi senere glade for. Bitten startede nemlig med diarre lørdag aften.når man sidder tæt sammen i førerhuset kan man næsten ikke undgå at suge til sig, når der er noget i luften. Søndag og mandag levede vi af kiks og vand. Jeg ønskede inderligt, at man kunne gøre som Harry fra DSB reklamerne - indrette bilen med toilet og håndvask. Da vi nåede færgen i Rostock, var det Jørgens tur til en rende. Vi var godt nok glade for at komme hjem en dag før beregnet. Aase Krüth Nielsen Bitten får en knuser af fru Osan Mama Silvia Skolen i Baia Noua. Bemærk hjertet i gavlen. 4 9

5 arbejde på skolen, men da vi så ville finde ham for at fotografere ham, var han gået hjem for at spise. Andre var i skoven for at samle brænde til vinteren. Hun kan næsten ikke vente på at åbne sin kasse Desværre gik Jørgens kamera i stykker, mens vi var ved at dele pakker ud. Det opdagede han først, da vi næsten var færdige. Det havde jo heller ikke gjort nogen forskel om han havde opdaget det lidt tidligere. Det var bare så ærgerligt, at ikke alle danske familier kunne få et ordentligt billede. Lørdag eftermiddag satte vi kursen mod Severin for at besøge Vera s forældre og for at aflevere nogle kasser med elastikbind, tøj, nystrikkede huer og vanter samt en pengegave fra Margrethe i Fjenneslev til Vera s søster Sabina. Pengene var øremærkede til brug for Sabina s fattige patienter. Sabina blev rørt til tårer, da vi overrakte hende kuverten med de kærkomne penge. Vera s forældre bød på lækker mad efterfulgt af kaffe og flødekager. Tilbage igen i Dubova mødte vi Mihai, der var i færd med at tænde op i grillen. Vi fik dog lov til at spise den dejlige grillmad inden døre. Nu havde vi så afsluttet alle vore gøremål i Rumænien. Vi besluttede der- over i rækken med lastbiler. Den kvindelige tolder skulle nok vise, hvem der bestemte. Vognen foran skulle være helt færdigbehandlet, inden hun vinkede den næste frem. Endelig efter 2 timer blev det vores tur til at køre frem. Tolderen talte kun ungarsk og en lille smule italiensk. Hun udstyrede mig med et stykke papir, hvorpå hun bl.a. havde noteret bilens nummer. Med møje og besvær fik hun forklaret mig, at jeg skulle gå over til speditøren i det næste hus. Som sagt så gjort. Efter en rum tid blev det min tur. Speditøren så forundret på mig og sagde, at humanitært hjælp var ikke hans område. Jeg skulle over i et tredje hus. Så traskede jeg derover og stillede mig i kø. Da jeg nåede den eftertragtede luge var det kun for at få at vide, at det var helt forkert. Tolderen tog papireret og sagde, at vi kunne bare køre! Her havde vi holdt i to timer for ingenting. Og ikke nok med de to timer, uret skulle også stilles en time frem, da vi kørte ind i Rumænien. Nu var klokken allerede Vi fandt et overnatningssted ganske få kilometer fra grænsen. Hvor var det rart at komme ind i varmen, få noget at spise og en seng at sove i. Igen spiste vi morgenmad klokken syv lige efter at morgenpersonalet var gået i gang. En af de ansatte havde opdaget, hvad bilen var fuld af, og han takkede os meget rørende. Han sagde bl.a.: I skal vide, at børnene i de familier, I besøger, vil altid huske jer med taknemmelighed.jeg takker jer på mine landsmænds vegne. Igen kørte vi langs grænsen mellem Serbien og Rumænien. Et sted så vi, at der stadig var brug for de Røde Kors-telte, vi så sidste år. Overalt blev der arbejdet hårdt med at genopføre de ødelagte huse. Midt på eftermiddagen nåede vi Dubova fra Svinitsasiden. Knejsende over byen så vi skolen. Den var næsten ikke til at kende igen. Den var blevet malet udvendig. Noget af en overraskelse, den nymalede skole 8 5

6 Hos Mihai og Carolina Ghiorghita var det en festdag - Mihai s navnedag. Navnedagen er en større festdag end selve fødselsdagen. Torsdag formiddag læssede vi af, sorterede og læssede igen de kasser, vi skulle aflevere på hospitalet i Orsova.På hospitalet blev vi budt på kaffe, rigtig rumænsk med grums på bunden af kaffekoppen. Efter aflæsning var det tid til at tage på markedet for at købe fødevarer mm. til adoptionsfamilierne. Det rygtedes, at det drejede sig om større mængder, og Marian fik lynhurtigt tilnavnet Hr. 64. Efter aftensmaden gik Bitten og jeg i krig med de mange muleposer og hjembragte varer. Vi sendte venlige tanker til Tina s mor, der i år havde syet de mange poser. I løbet af et par timer stod de pakket, klar til at blive bragt ud. 64 poser klar til udbringning I hver pose var der: håndsæbe, tomatpasta, madolie, kaffe, bagemix, mel, vaskepulver, tandpasta, chokolade, majsmel, pastaskruer, ris, sukker og salami. Pris pr. pose 145,69 kr. Vi havde knapt bundet for den sidste pose, før Carolina meddelte, at det var begyndt at regne. Vi havde godt nok dækket alle kasserne til, men turde ikke løbe an på, at det var godt nok. Det var kun ét at gøre - læsse alt i bilen igen. Klokken sluttede læsningen, alt stod tørt og godt i bilen. At vi så lignede druknede mus, betød mindre. Fredag formiddag startede vi pakkeuddelingen i Eibenthal og Baia Noua. Minen i Baia Noua ligger stadig stille, så for første gang var det næsten alle steder mændene, der modtog og kvitterede for pakker, poser og penge. Et enkelt par var ved at flytte fra et hus til et andet. Vi måtte have en af de indfødte til at hjælpe os med deres pakke. I Baia Noua er der hverken gadenavne eller -numre, så det kan være svært at finde rundt. Familie Pervulescu indbød os til kaffe, hvilket vi glade tog imod. Det småregnede, vi var lidt våde og forfrosne og samtidig lidt spændte. Det var før- ste gang, vi skulle se et af husene i Baia Noua indefra. Familien består af far, mor og to sønner og huset/lejligheden af køkken og opholdsrum. Der var rent, pænt og ordentligt overalt. Hvad ville en dansk familie på fire sige til at skulle leve under så små forhold. I opholdsrummet var der 2 sovesofaer, et sofabord og en stor reol langs den ene væg. Hvor sidder drengene med deres lektier? Hvor går de hen, hvis de trænger til at være sig selv? Måske ville vore forvænte børn og børnebørn have godt af et ferieophold i Baia Noua? Ældste adoptivbarn Ion Pospisil, 98 år til marts Da vi passerede en lidt større bygning opdagede vi en masse små barneansigter, med næserne mod ruderne. Det var skolen. Vi overtalte Marian til at komme derind. Der var 24 børn ialt. Vi overlod nogle flotte Barbiedukker og biler til læreren til fordeling mellem børnene. Det har med garanti gjort lykke. Da vi lidt senere kørte derfra, var der kun en enkelt dreng, der kunne afse tid til at vinke fra vinduet. Kom bare ind Efter endt arbejde i Eibenthal og Baiai Noua kunne vi med god samvittighed begynde nedturen mod Dubova. Jeg tror, man skal køre den tur et utal af gange for at føle sig en smule tryg. Man drager et lettelsens suk, hver gang vi når den asfalterede vej. Fredag aften var vi inviteret til aftensmad hos dr. Lucian og fru Marianna. Vi tilbragte nogle hyggelige timer sammen med dem. Lørdag formiddag begyndte vi at aflevere i selve Dubova. 42 steder skulle vi besøge. Desværre traf vi ikke alle. En af de nyligt adopterede så vi 6 7

Nyhedsbrev nr. 35 december 2012

Nyhedsbrev nr. 35 december 2012 Nyt fra formanden Influenzaen har desværre fået tag i vores formand. Han har derfor ikke kunnet skrive et indlæg til dette Nyhedsbrev. På Jørgen Günther Schmidts vegne vil jeg rette en stor tak til alle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 43 marts 2015

Nyhedsbrev nr. 43 marts 2015 Som i tidligere år tager vi beretning og regnskab under ét. Formand Jørgen G. Schmidt, dirigent Karsten Hjort og referent Annette Bøgh - klar til at årsmødet kan begynde Glædelig påske Paste Fericit Nyhedsbrev

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP Transport nr.54 til Rumænien 27 sept. 6 okt. 2014 Cluj Ruginesti Cornatel Den Rumænske sættevogn blev læsset fra ØB lager på Rønhave ved Sønderborg torsdag 25 september, vi startede

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Turen går til ROM Torsdag den 21.marts 2013 starter vores tur til ROM. Vi har pakket campingvognen onsdag og da jeg kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen går der kun ½ time så suser vi af sted. Der

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR MC HØJBJERG

MEDLEMSBLAD FOR MC HØJBJERG MEDLEMSBLAD FOR MC HØJBJERG SÆRNUMMER UDGIVET I ANLEDNING AF KLUBBENS 25 ÅRS JUBILÆUM MC Højbjerg Jegstrupvej 67 8361 Hasselager Tlf. 8629 5139 mchojbj@worldonline.dk Er bilen træt af livet - er du bare

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Rednyt. Juli 2006. Læs inden i bladet: Søspejdere afslørede miljø kommunaldirektør SP. Jørgensen

Rednyt. Juli 2006. Læs inden i bladet: Søspejdere afslørede miljø kommunaldirektør SP. Jørgensen Juli 2006 Læs inden i bladet: Søspejdere afslørede miljø kommunaldirektør SP. Jørgensen Sjælland rund 2006 Indbydelse til forældretur Nervepirrende beretning fra Grønland Rednyt Sommeren er over os, og

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere