Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

2 2

3 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i Strategi og forretningsmodel 17 Forventninger til Medarbejdere og viden 24 Risikoforhold 27 Corporate Governance 30 Bestyrelse og direktion 34 Aktionærinformation 36 Koncernoversigt 39 Påtegninger 40 Regnskab 42 Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 48 Noter 50 3

4 1.100 medarbejdere kunder 101 lande Hel- og delejede kontorer Lande, hvor Columbus IT har kunder Franchise-kontorer Columbus IT kort fortalt Columbus IT s medarbejdere verden over leverer forretningssystemer til koncernens kunder bestående af over mindre og mellemstore virksomheder samt enheder i store selskaber. Columbus IT baserer sine kundeløsninger på Microsoft Dynamics og tilbyder såvel skræddersyede som branchespecifikke standard-løsninger. Forretningssystemerne effektiviserer virksomhedens forretningskritiske processer i hele værdikæden fra indkøb via produktion og finansiel styring til kunderelationer. Columbus IT er stiftet i 1989 og har siden 1998 været noteret på OMX Den Nordiske Børs København, hvor selskabet er en del af SmallCap+ indekset. 4

5 +21% +41% +66% Omsætning 2007 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 2007 Resultat før skat (EBT) 2007 Integrerede forretningssystemer Columbus IT tilpasser og implementerer integrerede forretningssystemer primært baseret på Microsoft Dynamics-produkter. Dette begreb dækker over en række softwareapplikationer, som håndterer kritiske forretningsprocesser inden for økonomistyring, produktion, logistik og kunderelationer. Columbus IT s løsninger håndterer således opgaver inden for Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Lean Thinking, Product Data Management (PDM), Electronic Data Interchange (EDI), Windows Management Instrumentation (WMI), Customer Relationship Management (CRM) mv. Focus på udvalgte brancher Microsoft Dynamics-produkterne er standardsystemer, der passer til alle brancher. Columbus IT har betydelig ekspertise i udvikling af egne standardiserede softwareprodukter, der komplementerer Microsoft-platformen, så den samlede løsning adresserer branchespecifikke forhold. Columbus IT s udvikling og salg af egne softwareprodukter er organisatorisk placeret i et separat selskab, To-Increase. I dag råder koncernen over ca. 80 testede software-moduler, heraf flere fulde brancheløsninger. Columbus IT har ansvaret for to brancheløsninger under Microsoft Dynamics Industry Solution-initiativet. De to Microsoft-certificerede brancheløsninger er rettet mod detailhandel og industriel produktion. Tæt partnerskab med Microsoft Med sin betydelige globale dækning og store kundeportefølje er Columbus IT en vigtig partner for Microsoft. Columbus IT har årelang erfaring som én sammentømret organisation, hvor konsulenters brancheindsigt og værktøjer til projektstyring deles på tværs af landegrænser. Columbus IT går typisk ind på nye markeder hånd i hånd med Microsoft. Columbus IT er af Microsoft anerkendt med den højeste partnerstatus, Microsoft GOLD Certified Partner. Hertil kommer, at koncernen er med i en gruppe af de syv største Microsoft Dynamics-partnere såkaldt Depth Partners som Microsoft har et særligt tæt samarbejde med. To-Increase sælger koncernens softwareprodukter over hele verden via flere end 170 partnere. Kunderne ønsker globale løsninger Markederne er i stigende omfang globale, og landegrænser udviskes. Det øger behovet for fleksible og effektive forretningssystemer til styring af indkøb, produktion, logistik, salg mv. systemer, der er enkle at betjene på tværs af sprog, forretningskulturer, valutaer osv. Væksten i internationaliseringen er stærkest blandt mellemstore virksomheder. Det er denne virksomhedstype, Microsoft Dynamics er designet til, og som Columbus IT især fokuserer på. Microsoft Dynamics er skalerbare systemer, der kan vokse med virksomhedernes ekspansion, og Columbus IT kan med sin internationale dækning servicere kunderne globalt og lokalt. 5

6 Mod nye ambitiøse mål Columbus IT nåede en række vigtige mål i Vi har sat os nye ambitiøse mål for 2008 og de kommende år. Vi havde en væsentlig fremgang i både omsætning og indtjening i Vi oplevede en fortsat stigning i efterspørgslen, især på de mindre modne markeder, og vi havde en god tilgang af nye kunder på alle væsentlige markeder. Vi arbejdede hårdt på at optimere driften i alle dele af virksomheden, hvilket medførte en betydelig forbedring af indtjeningen. Ved indgangen til 2007 havde vi udfordringer på et par af vores hovedmarkeder, USA og Rusland. Efter en fokuseret indsats i løbet af året står vi i dag bedre rustet end nogensinde på disse vigtige markeder. Vi har på begge markeder nu en solid og profitabel forretning med gode vækstmuligheder. Især på det russiske marked står vi i en unik situation som den eneste leverandør af Microsoft Dynamics-produkter, der kan følge de russiske virksomheders eksplosive internationalisering. Vi havde ved indgangen til 2007 ligeledes udfordringer på en række mindre markeder, hvor vores lokale organisation havde svært ved at opnå tilstrækkelig kritisk masse og dermed tilfredsstillende indtjening. For at adressere disse udfordringer og styrke vores langsigtede vækst og indtjening gennemførte vi en strategiproces, som i 2007 førte til en præcisering af vores forretningsmodel. Vi udpegede en række øvrige markeder, som vi også anser for vigtige, men ikke strategiske. Her vil vi udnytte fordelene ved at indgå i partnerskaber med dygtige lokale entreprenører, fortrinsvis som majoritetsaktionær. Endelig udpegede vi en række markeder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at mellemstore virksomheder ønsker lokal service, men hvor det ellers ikke er vigtigt, at vi har vores egne folk på plads. Her vil vi indgå franchise-aftaler, så vi kan sikre vores kunder lokal service i den kvalitet, som de forventer af os. Vi begyndte i løbet af 2007 at forfølge denne justerede strategi. På et par markeder omlagde vi fra egne datterselskaber til franchise-aftaler, og på andre markeder forfølger vi kritisk masse og øget ejerskab. Sammen med en generel opstramning af en række interne processer var denne indsats med til at skabe fundamentet for et meget tilfredsstillende resultat i 2007 og samtidig et godt fundament for at forfølge vores vision om være en førende international leverandør af integrerede forretningssystemer til mellemstore virksomheder. Og ikke nok med det: vi vil være den førende og den største internationale leverandør af brancheløsninger inden for de brancher, som vi vælger at fokusere på. Når vi har nået det, vil vi sætte os nye ambitiøse mål. Vi udpegede en række strategiske kernemarkeder, hvor vi for det første ønsker at opnå kritisk masse og for det andet ønsker at eje vores aktiviteter 100%. USA, Rusland, Storbritannien og Danmark er de vigtigste af disse kernemarkeder. Ib Kunøe Bestyrelsesformand Michael Gaardboe Administrerende direktør 6

7 +44% +12% +14% +59% +58% Omsætning Rusland Omsætning USA Omsætning Danmark Omsætning Storbritannien Omsætning To-Increase 2007 i hovedtræk Solid fremgang i både omsætning og resultat Columbus IT s omsætning udgjorde i 2007 DKK 892 mio., svarende til en stigning på 21%. Driftsresultatet (EBITDA) udgjorde DKK 51 mio. (DKK 36 mio. i 2006), svarende til en forbedring på 41% i forhold til Resultatet er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger, og overstiger således selskabets oprindeligt udmeldte forventninger på DKK mio. med 38%. Rusland: Omsætningen steg til DKK 106,5 mio. i 2007, svarende til en stigning på 44% i forhold til EBITDA steg til DKK 13 mio., hvilket er en forbedring på DKK 21,5 mio. USA: Omsætningen steg til DKK 127,7 mio. i 2007, svarende til en stigning på 12% i forhold til Trods en faldende dollarkurs lykkedes det i 2007 at øge EBITDA 105% i forhold til 2006 til DKK 14,9 mio. Danmark: Omsætningen steg til DKK 267 mio. i 2007, svarende til en stigning på 14% i forhold til EBITDA blev på DKK 21 mio., hvilket er en tilbagegang på 25% i forhold til Det danske datterselskab voksede i 2006/07 til en position som den største Microsoft Dynamics-partner i Danmark og blev udnævnt til Microsoft Partner of the Year på Microsoft CRM. Storbritannien: Omsætningen steg til DKK 51 mio. i 2007, svarende til en vækst på 59%. EBITDA i 2007 er steget med 117% til DKK 9,3 mio. Koncernens softwareselskab To-Increase, der er den største certificerede udbyder i verden af branchespecifikke løsninger til Microsoft Dynamics, omsatte for DKK 32 mio. i 2007 til andre Microsoft-forhandlere. Det er en forbedring på 58% i forhold til I tillæg hertil har selskabet omsat for DKK 8,0 mio. i 2007 som underleverandør til andre datterselskaber i koncernen (DKK 9,4 mio. i 2006). EBITDA i To-Increase steg til DKK 16,4 mio. i 2007, svarende til en fremgang på 42% i forhold til Årets resultat før skat steg til DKK 25,1 mio. i 2007, svarende til en forbedring på 66% i forhold til Resultatet af ikke-videreførte aktiviteter, som omfatter de nu afviklede aktiviteter i Østrig, Finland og Tjekkiet, udgjorde i 2007 DKK -15,0 mio. Koncernens egenkapital er steget til DKK 225,5 mio. (DKK 212,0 mio. i 2006) svarende til en egenkapitalandel på 39% (39% i 2006). I 2008 forventer Columbus IT en omsætning i niveauet DKK mio. og et EBITDA på DKK mio. 7

8 Hoved- og nøgletal DKK mio Resultatopgørelse Nettoomsætning 523,4 562,4 629,9 735,7 892,4 Eksterne projektomkostninger -139,1-128,3-176,4-204,9-250,2 Bruttoresultat I 384,3 434,1 453,5 530,8 642,2 Personaleomkostninger -281,1-293,3-311,1-360,9-438,0 Andre eksterne omkostninger -106,5-109,9-118,5-147,8-153,8 Andre driftsindtægter 17,0 2,3 0,6 14,8 1,0 Andre driftsomkostninger -3,2-4,7-0,2-0,7-0,3 EBITDA 10,6 28,5 24,3 36,2 51,0 Afskrivninger -19,3-12,9-11,7-14,0-18,6 EBITA -8,7 15,6 12,6 22,2 32,4 Nedskrivninger af goodwill -11,2-12,9-7,3-1,8-1,5 EBIT -19,9 2,6 5,3 20,4 31,0 Resultat i associerede selskaber 0,0 0,0-0,1-0,1 0,3 Finansielle poster, netto -9,4-8,0-2,2-5,2-6,1 Resultat før skat -29,2-5,3 3,0 15,1 25,1 Skat af årets resultat -6,8-6,2-7,1 12,0-4,4 Årets resultat af videreført aktivitet -36,0-11,5-4,1 27,1 20,7 Årets resultat af ikke-videreført aktivitet -1,6-6,7-2,0-6,9-15,0 Årets resultat -37,6-18,2-6,1 20,2 5,7 Fordeles således: Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S -40,3-23, ,2 5,3 Minoritetsinteresserne 2,7 5,6 3,9-1,0 0,4-37,6-18,2-6,1 20,2 5,7 Balance Langfristede aktiver 124,7 115,1 229,7 256,1 250,0 Kortfristede aktiver 213,4 229,1 256,6 287,7 326,3 Aktiver i alt 338,1 344,2 486,3 543,8 576,3 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 31,9 6,5 147,3 201,1 214,0 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 21,5 19,5 11,9 10,9 11,6 Forpligtelser 284,7 318,2 327,1 331,8 350,7 Passiver i alt 338,1 344,2 486,3 543,8 576,3 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet, videreførte aktiviteter -28,2-15,4 22,1 35,0 55,6 Pengestrøm fra ikke-videreførte aktiviteter -4,3-0,1-6,8-5,2-13,3 Pengestrøm til investering, netto -13,3-9,2-100,3-47,7-24,6 Heraf til investering i materielle aktiver -5,0-7,0-6,9-6,4-11,3 Pengestrøm fra finansiering 31,2 36,8 70,2 27,2-1,7 Pengestrøm i alt -6,0 12,3-1,2 9,3 16,0 Nøgletal EBITDA-margin, % 2,0 5,1 3,9 4,9 5,7 Overskudsgrad (EBIT-margin), % -3,8 0,5 0,8 2,8 3,5 Egenkapitalandel, % 15,8 7,0 32,7 38,8 39,1 Egenkapitalforrentning, % -305,4-264,1-10,1 13,9 2,6 Gennemsnitlige antal aktier, i tusinder Indre værdi pr. aktie (BV), DKK 1,49 0,17 2,46 2,77 2,81 Resultat pr. aktie (EPS), DKK -1,88-0,63-0,17 0,29 0,07 Cash flow pr. aktie, DKK -1,5-0,4 0,3 0,4 0,5 Aktiekurs ultimo 7,40 8,50 10,20 8,10 6,15 Antal medarbejdere ultimo året De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Sammenligningstallene for tidligere år er korrigeret således, at resultaterne af de ikke-videreførte aktiviteter præsenteres som en særskilt post. Sammenligningstallene for 2003 er ikke aflagt efter IFRS. Nøgletallene Resultat pr. aktie (EPS) og Cash flow pr. aktie er som følge af den rettede emission til kurs 3 pr. aktie i april 2005 beregnet ved anvendelse af en justeringsfaktor på 0,79. I sammenligningstallene for er medarbejderne i de ophørende aktiviviteter inkluderet. 8

9 Ledelsens beretning ,1 15,1 3, ,2-5,3-29,2 24,3 24,3 24, Resultat før afskrivninger (EBITDA), DKK mio. Resultat før skat (EBT), DKK mio. Antal medarbejdere Columbus IT opnåede i 2007 en væsentlig fremgang i omsætningen af både software og konsulentydelser. Omsætningen af konsulentydelser steg til DKK 533 mio. i 2007 mod DKK 434 mio. 2006, svarende til en stigning på 23%. Omsætningen af software steg til DKK 304 mio. i 2007 mod DKK 247 mio. i 2006, svarende ligeledes til en stigning på 23%. 9

10 2% +41% 60% 4% 34% Hardware Software Service & Support Konsulentydelser Microsoft Dynamics NAV vækst 2007 Fordeling af omsætning 2007 Udviklingen i 2007 Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Hardware 18 2% 21 3% Software % % Service & Support 37 4% 34 4% Konsulentydelser % % Total % % Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Microsoft Dynamics AX % % Microsoft Dynamics NAV % % Øvrige MBS-produkter 55 6% 53 7% Andet 76 8% 36 5% Total % % Gennem hele 2007 havde Columbus IT fokus på fortsat optimering af driften i alle dele af virksomheden, på at gennemføre en tilpasning af forretningsmodellen og på effektivt at integrere tidligere tilkøbte aktiviteter. Der blev i året ikke afsluttet køb af nye aktiviteter, men mulighederne for opkøb sonderes løbende. Dette skarpe fokus på driften medførte i 2007 fremgang i både omsætning og indtjening på de vigtigste markeder, inden for både software og konsulentydelser, og inden for alle produktområder. Koncernen oplevede stigende efterspørgsel, især på de mindre modne markeder, og en god tilgang af nye kunder. Nettoomsætningen udgjorde DKK 892 mio. i 2007 mod DKK 736 mio. i 2006, svarende til en stigning på 21%. Columbus IT opnåede væsentlig fremgang i omsætningen af både software og konsulentydelser. Omsætningen af konsulentydelser steg til DKK 533 mio. i 2007 mod DKK 434 mio. 2006, svarende til en stigning på 23%. Omsætningen af software steg til DKK 304 mio. i 2007 mod DKK 247 mio. i 2006, svarende ligeledes til en stigning på 23%. Omsætningen steg inden for alle koncernens produktområder. Væksten var højest inden for Microsoft Dynamics NAV, der i forhold til 2006 steg med 41%, og i 2007 udgjorde 22% af koncernens samlede omsætning. Der var ligeledes fremgang i omsætningen i samtlige regioner, og hovedparten af koncernens datterselskaber opnåede en omsætning på niveau med eller over det forventede. Resultat før afskrivninger, EBITDA, blev i 2007 DKK 51,0 mio. mod DKK 36,2 i 2006, svarende til en stigning på 41%. Driftsresultatet EBIT blev på DKK 31,0 mio. mod DKK 20,3 mio. i 2006, svarende til en stigning på 53%. Koncernens finansielle poster udgjorde i 2007 en nettoudgift på DKK 6,1 mio. mod DKK 5,2 mio. i Resultat før skat blev i 2007 DKK 25,1 mio. mod DKK 15,0 mio. i Selskabsskat i overskudsgivende udenlandske selskaber bevirker, at Columbus IT s beregnede skat for perioden udgør DKK 4,4 mio. mod DKK -12,0 mio. i Årets resultat af videreførte aktiviteter blev DKK 20,7 mio. i 2007 mod DKK 27,0 mio. i Resultatet af ikke-videreførte aktiviteter, som omfatter de nu afviklede aktiviteter i Østrig, Finland og Tjekkiet, udgjorde DKK -15,0 mio. Herefter kan årets resultat opgøres til DKK 5,7 mio. mod DKK 20,2 mio. i

11 19% 25% Norden 33% % Vesteuropa Østeuropa Resten af verden Fordeling af omsætning 2007 (DKK mio.) Columbus IT øgede sin omsætning og indtjening på de vigtigste markeder inden for både software og konsulentydelser, og inden for alle produktområder. Omsætning EBITDA Antal medarbejdere (DKK mio.) (DKK mio.) (pr. 31. december) Norden Vesteuropa Østeuropa Resten af verden Moderselskab Note: Omsætningstallene angiver den koncerneksterne omsætning i regionerne. Moderselskabets tal er opgjort før udfakturering af omkostninger til datterselskaber. Datterselskabernes tal er således opgjort eksklusiv omkostninger faktureret fra moderselskabet. Medarbejderantallet i 2006 er her ekskl. medarbejderne fra de ikke-videreførte aktiviteter. 11

12 Norden % 32% Hardware +18% % 3% Software Service & Support Kunsulentydelser Omsætning i Norden 2007 Omsætning Norden Fordeling af omsætningen, Norden 2007 Omsætningen i det danske datterselskab er vokset til DKK 267 mio. i 2007, svarende til en vækst på 14%. Udvikling i regionerne For at styrke den langsigtede vækst og indtjening har Columbus IT i 2007 yderligere fokuseret sin strategi for vækst og præciseret forretningsmodellen. Koncernen har udpeget en række strategiske kernemarkeder. På disse markeder er det målet at opnå kritisk masse og at eje sine aktiviteter 100%. En række øvrige markeder anses for vigtige, men ikke strategiske. Her indgår Columbus IT i lokale partnerskaber, dog fortrinsvis som majoritetsaktionær. Endelig ønsker koncernen at kunne betjene sine kunder på en række markeder, som i øvrigt har mindre betydning for Columbus IT. Her repræsenteres koncernen via franchise-aftaler. Columbus IT s strategisk mest betydningsfulde markeder er Rusland, USA, Storbritannien og Danmark. Som konsekvens af denne skærpede geografiske fokus afviklede koncernen i 2007 sine aktiviteter i Østrig, og erstattede de tidligere partnerskaber i Tjekkiet og Finland med franchise-aftaler. Der blev i de tre lande opnået en omsætning i 2007 på DKK 11,6 mio. og et resultat før skat på DKK -4,1 mio. Dertil kommer samlede regnskabsmæssige nedskrivninger i koncernen på DKK 12,2 mio. samt en regnskabsmæssig gevinst på DKK 1,4 mio. som følge af afvikling af aktiviteterne i de tre lande. Det samlede resultat i 2007 af ikke-videreførte aktiviteter udgjorde herefter DKK -15 mio. Norden Norden Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Hardware 17 5% 19 7% Software % 88 31% Service & Support 10 3% 9 3% Konsulentydelser % % Total % % Norden Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Microsoft Dynamics AX % % Microsoft Dynamics NAV 70 21% 46 16% Øvrige MBS-produkter 45 13% 41 14% Andet 19 6% 9 4% Total % % Omsætningen i Norden steg i 2007 med DKK 50 mio. til DKK 334 mio., svarende til en vækst på 18% i forhold til Stigningen kan tilskrives et øget aktivitetsniveau både i det danske datterselskab, hvor omsætningen steg med 14%, og i de norske datterselskaber, hvor omsætningen steg med 36%. Norden udgør 37% af koncernens omsætning. EBITDA i Norden blev DKK 26 mio. i 2007, hvilket svarer til et fald på 26% i forhold til EBITDA i de norske datterselskaber steg med 13% i forhold til Derimod faldt EBITDA med 25% til DKK 21 mio. i det danske selskab. Faldet i EBITDA i Danmark skyldes hovedsageligt, at salgspriserne ikke har fulgt lønudviklingen i markedet, og lønomkostningerne derfor er steget mere end omsætningen. Desuden har det danske selskab investeret i opbygningen af stærke kompetencer inden for Microsoft CRM. Columbus IT er bl.a. på den baggrund kåret som årets Microsoft CRMpartner 2007 i Danmark. Det danske datterselskab voksede i 2006/07 til en position som den største Microsoft Dynamics-partner i Danmark. 12

13 Vesteuropa % +14% Omsætning i Vesteuropa % Hardware 60% Software Service & Support Kunsulentydelser 8% Omsætning Vesteuropa Fordeling af omsætningen, Vesteuropa 2007 Omsætningen i det engelske datterselskab er vokset markant til DKK 51 mio. i 2007, svarende til en vækst på 59%. Omsætningen i To-Increase er ligeledes vokset i 2007 til DKK 32 mio., hvilket er en forbedring på 58%. Vesteuropa og udvikling af egne software-produkter Vesteuropa Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Hardware 1 1% 1 1% Software 66 31% 62 33% Service & Support 17 8% 10 5% Konsulentydelser % % Total % % Vesteuropa Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Microsoft Dynamics AX % % Microsoft Dynamics NAV 73 35% 53 29% Øvrige MBS-produkter 5 2% 8 4% Andet 0 0% 0 0% Total % % I Vesteuropa udgjorde omsætningen i 2007 DKK 212 mio., hvilket er en stigning på DKK 26 mio. svarende til en vækst på 14% i forhold til Omsætningen i det engelske datterselskab er vokset markant til DKK 51 mio. i 2007, svarende til en vækst på 59%. Regionen bidrog med 24% af den samlede omsætning. Udviklingen i det franske datterselskab var i 2007 skuffende som følge af en række urentable projekter. Der blev i løbet af året iværksat en række aktiviteter, der skal medvirke til at vende udviklingen. Der er ansat en ny landechef, og bemandingen inden for projektstyring er styrket. Koncernens softwareudviklingsselskab To-Increase er organisatorisk placeret i Vesteuropa-regionen. To-Increase forestår Columbus IT s udvikling af software-produkter, og opbygningen af dette selskab er fortsat i Den bredere anvendelse af koncernens egenudviklede løsninger medfører dels større rentabilitet, dels et godt vækstpotentiale. 13

14 Østeuropa % +38% 54% Software Service & Support Kunsulentydelser Omsætning i Østeuropa % Omsætning Østeuropa Fordeling af omsætningen, Østeuropa 2007 Omsætningen i det russiske datterselskab er steget til DKK 106,5 mio. i 2007, hvilket er en forbedring på 44%. Ultimo året havde selskabet aftaler med 170 partnere verden over, som videresælger koncernens software-produkter. I 2007 solgte To-Increase 270 produkter på Microsoft Dynamics-platformen. Den største vækst var i Europa og Asien. Selskabet omsatte for DKK 32 mio. i 2007 til andre Microsoftforhandlere. Det er en forbedring på 58% i forhold til I tillæg hertil har selskabet omsat for DKK 8,0 mio. i 2007 som underleverandør til andre datterselskaber i koncernen (DKK 9,4 mio. i 2006). Microsoft kårede i 2007 To-Increase til Microsoft Dynamics Industry Solutions ISV of the Year, dvs. årets bedste uafhængige producent af branchespecifikke software-løsninger baseret på Microsoft Dynamics-platformen. EBITDA i Vesteuropa steg til DKK 22 mio. i 2007, svarende til en fremgang på 16% i forhold til EBITDA i To-Increase steg til DKK 16,4 mio. i 2007, svarende til en fremgang på 42% i forhold til Koncernens hollandske konsulentforretning har haft en række udfordringer i 2007, og selskabets EBITDA faldt med DKK 3,3 mio. i 2007 i forhold til Væksten i det engelske datterselskab har bevirket, at selskabets EBITDA i 2007 steg med 117% til DKK 9,3 mio. Østeuropa Østeuropa Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Software 75 42% 46 35% Service & Support 7 4% 9 7% Konsulentydelser 98 54% 75 58% Total % % Østeuropa Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Microsoft Dynamics AX % % Microsoft Dynamics NAV 11 6% 6 5% Øvrige MBS-produkter 5 3% 4 3% Andet 39 22% 17 13% Total % % Omsætningen i Østeuropa udgjorde DKK 180 mio. i 2007, hvilket er en stigning på DKK 50 mio. svarende til en vækst på 38% i forhold til Regionen bidrog med i alt 20% af koncernens samlede omsætning. Omsætningen i det russiske datterselskab steg fra DKK 74,1 mio. i 2006 til DKK 106,5 mio. i 2007, svarende til en stigning på 44%. På det russiske marked havde koncernen store udfordringer i En omlægning af forretningen og optimering af driften har ført til en markant vending, som i 2007 gav væsentlig fremgang i både omsætning og resultat. Columbus IT har meget positive forventninger til de kommende års vækstmuligheder på det russiske marked, hvor koncernen har opbygget en betydelig og velfungerende organisation. Det estiske datterselskab havde i 2007 en fremgang i omsætningen på 44% i forhold til 2006, og omsatte for DKK 26,7 mio. Omsætningen i det litauiske datterselskab gik tilbage med DKK 2,2 mio. i forhold til 2006, svarende til en tilbagegang på 11%. I december 2007 indledte Columbus IT forhandlinger om køb af UAB Sonex Sistemos, der et af Litauens førende IT-konsulenthuse med hovedfokus på salg og implementering af Microsoft Dynamics NAV. Med virkning fra 1. marts 2008 overtog Columbus IT 100% af selskabet med i alt 70 medarbejdere. UAB Sonex Sistemos omsatte i 2007 for DKK 22,4 mio. Efter købet er Columbus IT den største Microsoft Dynamics-leverandør i Litauen. Omsætning i det polske selskab steg fra DKK 8,4 mio. i 2006 til DKK 18,2 mio. i Omsætningsstigningen i Polen er drevet af de tilkøbte polske selskaber, der i 3. kvartal 2006 blev fusioneret med koncernens eksisterende polske selskab. Regionens EBITDA steg med DKK 22 mio. i forhold til 2006 til DKK 17 mio. Restrukturering af det russiske datterselskab i 2006 bragte selskabet tilbage på en profitabel kurs, og i 2007 opnåede det russiske datterselskab et EBITDA på DKK 13 mio. 14

15 Resten af verden % +22% Omsætning i Resten af verden % Software 35% Service & Support 2% 2% Kunsulentydelser 63% Omsætning i Resten af verden Fordeling af omsætningen, Resten af verden 2007 Omsætningen i datterselskaberne i USA steg til DKK 127,7 mio. i 2007, svarende til en vækst på 12%. Resten af verden (inkl. USA) Resten af verden Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Hardware 0 0% 1 1% Software 58 35% 51 38% Service & Support 3 2% 6 4% Konsulentydelser % 78 57% Total % % Resten af verden Omsætning DKK mio. Pct. DKK mio. Pct. Microsoft Dynamics AX % 94 69% Microsoft Dynamics NAV 39 23% 32 24% Øvrige MBS-produkter 0 0% 0 0% Andet 18 11% 10 7% Total % % I regionen Resten af verden, der også omfatter det vigtige amerikanske marked, udgjorde den samlede omsætning i 2007 DKK 166 mio. Det er en forbedring på DKK 30 mio., svarende til en vækst på 22% i forhold til Omsætningen i USA steg fra DKK 114,5 mio. i 2006 til DKK 127,7 mio. i 2007, svarende til en stigning på 12%. Regionen bidrog med 19% af den samlede omsætning bød på betydelige udfordringer i de amerikanske datterselskaber. Efter en målrettet indsats opnåede Columbus IT i 2007 trods den faldende dollarkurs en tilfredsstillende vækst på 12% på det amerikanske marked. De mexicanske og brasilianske datterselskaber, der blev tilkøbt i henholdsvis 2. og 3. kvartal 2006 bidrog i 2007 med en samlet omsætning på DKK 17,1 mio. 15

16 Koncern 24,6 28,1 55,6 35,0 39% Egenkapitalandel Investeringer, DKK mio Pengestrømme fra driftsakvititet, DKK mio. EBITDA i regionen udgjorde DKK 17 mio. i 2007, hvilket er en stigning på DKK 9 mio. i forhold til Optimeringstiltagene i datterselskaberne i USA i løbet af 2006 har været effektfulde, og selskaberne opnåede et EBITDA i 2007 på DKK 14,9 mio., svarende til en stigning på 105%, hvilket var bedre end forventet. Selskaberne i Colombia, Chile og Costa Rica leverede samlet et EBITDA i 2007 på DKK 2,2 mio. mod DKK 0,3 mio. i Det brasilianske og det mexicanske datterselskab, der begge er inde i en etableringsfase, opnåede et samlet EBITDA på DKK 0,3 mio. i Moderselskabets resultat EBITDA i moderselskabet før udfakturering af omkostninger til datterselskaberne udgjorde i 2007 DKK -31 mio. mod DKK -21 mio. i 2006, der dog var påvirket af en engangsindtægt i forbindelse med frasalget af 49% af aktier i koncernens franske aktiviteter. Egenkapital Den samlede egenkapital var ved udgangen af 2007 DKK 225,5 mio. (DKK 212 mio. i 2006), svarende til en egenkapitalandel på 39% (39% i 2006). I januar 2007 har Columbus IT mod betaling i aktier i Columbus IT Partner A/S afregnet den resterende del af købesummen vedrørende det polske selskab Creative Innovation Group Sp. Z o.o. Endvidere har Columbus IT Partner A/S i maj 2007 mod betaling i aktier i Columbus IT Partner A/S afregnet anden del af købesummen vedrørende det amerikanske selskab VerticalSoft. Der blev således i alt udstedt aktier i 2007, hvilket påvirkede egenkapitalen positivt med netto DKK 10,8 mio. Ved udgangen af 2007 ejede Columbus IT egne aktier svarende til 0,0002% af aktiekapitalen. Investeringer De samlede investeringer i materielle og immaterielle aktiver med undtagelse af goodwill udgjorde i 2007 DKK 28,1 mio. mod DKK 24,6 mio. i DKK 16,8 mio. kan henføres til investeringer i softwareudviklingsprojekter, mens de resterende DKK 11,3 mio. vedrører anskaffelsen af materielle aktiver. Pengestrømme og likviditetsudvikling Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2007 DKK 55,6 mio., hvilket er en forbedring på DKK 20,6 mio. i forhold til Dette skyldes fortrinsvist koncernens forbedrede bruttoresultat og EBITDA. Pengestrømme fra investeringsaktivitet er ligeledes forbedret væsentligt i forhold til 2006, fra DKK -47,8 mio. til DKK -24,6 mio. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet faldt fra DKK 27,2 mio. i 2006 til DKK -1,7 mio. Pengestrømme fra de ophørende aktiviteter udgjorde DKK -13,3 mio. i Columbus IT s likvide beholdninger udgjorde DKK 61,0 mio. pr. 31. december 2007 mod DKK 43,6 mio. samme tid Likviditeten er fortrinsvist placeret i en række udenlandske datterselskaber. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder siden den 31. december 2007, som er af væsentlig betydning for vurderingen af koncernens økonomiske stilling og omsætning. Udviklingen i januar og februar 2008 er i overensstemmelse med forventningerne. Regnskabspraksis Årsrapporten for Columbus IT Partner A/S aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter blandt andet de af OMX Den Nordiske Børs København A/S stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber, samt IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 16

17 Columbus IT er stærkt positioneret som international Microsoft-partner med fokus på løsninger, der tager udgangspunkt i Microsoft Dynamics-platformen. Microsoft kårede i 2007 To-Increase til Microsoft Dynamics Industry Solutions ISV of the Year, dvs. verdens bedste uafhængige producent af branchespecifikke software-løsninger til Microsoft Dynamics. Strategi og forretningsmodel Columbus IT ønsker at være en førende international leverandør af integrerede forretningssystemer til mellemstore virksomheder. Desuden er det målet at være den førende og største internationale leverandør af brancheløsninger inden for de brancher, koncernen vælger at fokusere på. For at forfølge denne vision er det Columbus IT s strategi at opbygge en globalt favnende konsulentforretning, udvikle en attraktiv portefølje af brancheløsninger i et separat softwareselskab, fortsat udvikle koncernens kompetencer og effektivisere implementering og projektledelse. Columbus IT har valgt at satse på Microsoft-platformen, idet ledelsen vurderer, at Microsoft bliver den væsentligste fremtidige leverandør af integrerede virksomhedssystemer til koncernens kernemarked, de mellemstore virksomheder. Det er desuden væsentligt for Columbus IT, at Microsoft har valgt udelukkende at fokusere på udvikling af standardsystemer, mens det overlades til partnere som Columbus IT at udvikle branchespecifikke løsninger i tilknytning til Microsofts standardsystemer. Columbus IT er allerede stærkt positioneret som international Microsoft-partner med primær fokus på løsninger, der tager udgangspunkt i Microsoft Dynamics-platformen, og koncernen er også allerede positioneret som Microsofts stærkeste internationale partner inden for brancheløsninger til Microsoft Dynamics. Markedsudvikling Verdensmarkedet for integrerede forretningssystemer vokser med omkring 8% om året, ifølge ledende analyseinstitutter. Derimod udviser det fortsat stærkt fragmenterede mellemmarked vækstrater på 25-50% med store geografiske for skelle. Mellemmarkedet, eller markedet for mellemstore virksomheder, defineres oftest som virksomheder med ansatte. Her ses de højeste vækstrater på de nyere markeder i Østeuropa og Sydamerika, mens de modne markeder i Vesteuropa og USA oplever pæne, men mere moderate vækstrater. 17

18 Som følge af den bevidste satsning på udvikling af branchespecifikke løsninger og andre værdiskabende applikationer har Columbus IT samlet al udvikling og salg af softwareprodukter i et fokuseret softwareselskab, To-Increase. To-Increase sælger i dag sine produkter via flere end 170 partner verden over. Konsolidering i mellemmarkedet Amerikanske Oracle og tyske SAP er dominerende aktører på markedet for systemer til de helt store virksomheder med over medarbejdere. Derimod sker der i disse år en betydelig konsolidering blandt udbydere af virksomhedssystemer til mellemmarkedet, hvor Microsoft er en central aktør. Konsolideringen drives af stærkt stigende omkostninger til udviklingsopgaver, som nationale og regionale softwareproducenter har stadig vanskeligere ved at løfte. Udviklingsomkostningerne stiger ikke mindst som følge af stigende kundekrav om bedre funktionalitet, øget brugervenlighed, fleksibilitet, mobilitet og sikkerhed. Microsoft bedst positioneret Det forventes, at antallet af udbydere af integrerede forretningssystemer til det hastigt voksende mellemmarked i løbet af de kommende 5-6 år vil være reduceret til 3-5 store aktører på verdensplan. Columbus IT forventer, at Microsoft vil være at finde blandt disse aktører. Det skyldes både Microsofts finansielle styrke og det forhold, at fremtidens forretningssystemer i stigende omfang vil skulle integrere stadig flere forskellige softwareapplikationer. Den digitale integration og et øget og effektivt data-flow fra stadig flere sammenhængende opgaver er nødvendig for at virksomhederne kan basere forretningskritiske beslutninger på aktuelle data og fakta. Integration af stadig flere softwareapplikationer øger alt andet lige kompleksiteten i disse forretningssystemer. Microsofts enkle og rollebaserede løsninger, hvor medarbejdere på deres skærm kun ser de data, som de har brug for i deres arbejde, rummer derfor en betydelig konkurrencefordel. Hertil kommer, at Microsoft allerede råder over en betydelig portefølje af applikationer, som integreres med og tilfører værdi til Microsoft Dynamics-platformen. Microsoft anses derfor for at være bedst positioneret til at levere integrerede og rollebaserede løsninger, uden at kunderne skal investere i store integrationsprojekter for at få flere forskellige leverandørers software til at fungere sammen. Microsofts dominerende position indenfor og Messenger med indbygget offline funktionalitet spiller for mange kunder desuden en central rolle for deres adgang til vitale informationer. Fokuserede brancheløsninger Mellemstore virksomheder efterspørger forretningssystemer, der er tilpasset deres branche og løser deres specifikke udfordringer. Samtidig skal systemerne være enkle at implementere og vedligeholde, ligesom de skal kunne skaleres med virksomhedens vækst. Fleksibel og åben software Microsoft Dynamics er specielt målrettet til mellemstore virksomheder og arbejder på samme måde som og sammen med andre velkendte Microsoft-programmer. Microsoft fokuserer på en løbende raffinering og videreudvikling af Microsoft Dynamics-platformen, hvilket også omfatter out-of-the-box integration til Microsoft Outlook og Microsoft Hotmail, der efterhånden er positioneret som global standard indenfor og Messenger. Microsoft har imidlertid valgt ikke selv at udvikle branchespecifik funktionalitet til denne platform. Derimod er softwaren åben, så Columbus IT kan bygge videre på standardfunktionaliteten for at opfylde branche- og virksomhedsspecifikke behov. Det gør Microsoft Dynamics til et meget fleksibel og velegnet grundprodukt til mellemstore virksomheder, hvad enten de primært opererer på hjemmemarkedet eller i flere lande. Fortsat branchespecifik udvikling Baseret på erfaringer fra konkrete kundeprojekter har Columbus IT gennem årene udviklet en lang række branchespecifikke løsninger. Det er Columbus IT s strategi fortsat at udvikle branchespecifik funktionalitet i tilknytning til Microsoft Dynamics. I dag tilbyder koncernen to globale løsninger til detailhandel (Retail Chain Manager) og industriel produktion (Industrial Equipment Manufacturing). Hertil kommer yderligere ca. 80 regionale og nationale løsninger, hvoraf udvalgte vil kunne udvikles til globale løsninger. Fordelen for kunden ved Microsofts og Columbus IT s samlede produkt- og løsningsstrategi er et forretningssystem, der bygger på anerkendt standardsoftware, lever op til deres 18

19 Den fortsatte globalisering øger mellemstore virksomheders behov for forretningssystemer, der implementeres efter én global standard i alle deres enheder verden over. Columbus IT s forretningsmodel er designet til at opfylde disse behov. branches bedste standarder og endelig er tilpasset kundens specifikke forhold. Det reducerer såvel omkostningerne som de forretningsmæssige risici ved overgang til et nyt system. Kunden får hurtigt adgang til omfattende branchespecifik funktionalitet, uden selv at skulle bekoste alle udviklingsomkostninger. Fordelen for Columbus IT ved denne strategi er ejerskabet af egne softwareprodukter dvs. produkter, der kan udvikles én gang og derefter sælges mange gange øget intern viden om branchespecifikke forhold, kortere salgscyklus og reduceret risiko ved implementering. Columbus IT s løsninger sælges af Microsoft To af Columbus IT s branchespecifikke løsninger er omfattet af Microsoft Dynamics Industry Solution -programmet, og de er nu certificeret af Microsoft og inkluderet i standardversionen af Microsoft Dynamics AX. Microsoft Dynamics Industry Solution -programmet blev lanceret af Microsoft i 2005 med det formål at involvere de mest erfarne partnere i udviklingen af brancheløsninger baseret på Microsoft Dynamics. Anerkendelsen betyder i praksis, at Microsoft aktivt sælger Columbus IT s løsninger også via andre partnere verden over. Separat udvikling og salg af softwareprodukter Som følge af den bevidste satsning på udvikling af branchespecifikke løsninger og andre værdiskabende applikationer har Columbus IT samlet al udvikling og salg af softwareprodukter i et fokuseret softwareselskab, To-Increase. Det er koncernens strategi fortsat at udvikle To-Increase som et selvstændigt forretningsområde uafhængigt af konsulentforretningen. To-Increase sælger i dag sine produkter via flere end 170 partnere verden over. 19

20 Strategi for geografisk satsning og ejerskab: Strategiske markeder: kritisk masse og 100% ejerskab Vigtige, men ikke-strategiske markeder: kritisk masse via del-ejerskaber Mindre vigtige markeder: franchise-aftaler Lokal service til globale systemer Den fortsatte globalisering øger mellemstore virksomheders behov for forretningssystemer, der implementeres efter én global standard i alle deres enheder verden over. Samtidig har virksomhederne løbende behov for kompetent support fra lokale konsulenter. Columbus IT s forretningsmodel er designet til at opfylde disse behov. Geografisk ekspansion Koncernens strategi for geografisk ekspansion er baseret på en vurdering af de enkelte markeders modenhed, vækstpotentiale og muligheden for at opnå kritisk masse. Columbus IT ønsker 100% ejerskab af datterselskaber på markeder, der anses for strategiske, mens delejerskab anses for mest fordelagtigt på en række vigtige, men ikke-strategiske markeder. På en række andre markeder indgår Columbus IT franchise-aftaler for at kunne sikre sine kunder implementering og service i henhold til koncernens standarder. I løbet af 2007 har Columbus IT strømlinet sin internationale organisation i overensstemmelse med denne strategi, og dette arbejde er fortsat ind i Samtidig forfølger koncernen en mere afbalanceret vægtning mellem hovedmarkederne, hvilket medvirker til at reducere sårbarheden overfor konjunkturudsving. Columbus IT s hovedmarkeder er USA, Rusland, UK og Danmark, og koncernen er i dag til stede på 23 markeder. Koncernen undersøger i overensstemmelse med sin strategi løbende mulighederne for opkøb på nye geografiske markeder. Columbus IT fokuserer på opkøbskandidater, der opfylder følgende tre betingelser: Besiddelse af betydelig viden og ejerskab af egne softwareprodukter baseret på Microsoft Fokus på branchespecifikke løsninger (vertikal strategi) med en portefølje af tilfredse referencekunder Villighed til salg mod betaling i form af Columbus IT Partner A/S aktier. Desuden undersøges mulighederne for organisk vækst på nye markeder, der ligger i geografisk nærhed til markeder, hvor Columbus IT allerede er veletableret. Columbus IT har betydelig erfaring med at etablere sig på nye geografiske markeder baseret på koncernens stærke branchespecifikke softwareplatform og tilsvarende internationale referencekunder. Koncernens etablering på nye markeder er ofte sket i tæt samarbejde med og støttet af Microsoft. Det er koncernens forventning, at Microsoft også fremover vil yde Columbus IT særlig støtte på nye geografiske markeder. 20

Columbus IT Årsrapport 2008. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2008. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2008 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Igen et år med fremgang 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2008 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal 11

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere