Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S"

Transkript

1 Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S

2 Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S

3 Indhold Forord side 5 Søetatens Pigeskole side 7 Søofficersskolen side 27 Kadetskolen side 49 Søofficersskolen side 59 Øvrige beboere side 63 Restaureringsarbejder side 69 Arkiver og litteratur side 82

4 Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Realea A/S 2006 Tekst og redaktion: Realea A/S og Dorthe Bendtsen Kapitlet Restaureringsarbejder : Peter Bering Arkivarbejde: Peder Lindhardtsen og Dorthe Bendtsen Layout: Realea A/S Forsidefoto: Per Munkgård Thorsen/ Lars Degnbol Bagsidefoto: Per Munkgård Thorsen/ Lars Degnbol Øvrige fotos: se side 83 ISBN: Bogen er sat og trykt af OAB-Tryk a/s, Odense

5 Forord Søetatens Pigeskole, Borgergade 111, København blev købt af Realea A/S i Den historicistiske bygning er efter et nænsomt restaureringsarbejde blevet genoprettet og nyindrettet med respekt for bygningens særpræg og arkitektoniske kvaliteter. Pigeskolen er opført i 1859 af arkitekt Bernhard Seidelin. Ejendommen blev opført i forbindelse med udbygningen af Søværnets samlede aktiviteter på Holmen og Nyboder. Funktionen som pigeskole blev opretholdt i knap 10 år, hvorefter ejendommen husede Søværnets Kadetskole helt frem til efter 2. verdenskrig. I dag anvendes huset som "Bygningskulturens Hus" og rummer ud over Bygningskultur Danmark blandt andet Bygnings Frednings Foreningen BYFO, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Dania Capital. Ejendommen blev fredet i Husets fredning er stærkt begrundet i dets gennemførte funktionalitet, sammenholdt med et tidstypisk historicistisk udtryk, fulgt op af en enestående håndværksmæssig kvalitet. Bygningen er et usædvanligt helstøbt eksempel på tidens kvalitets-, men også funktionsbevidste institutionsbyggerier. Realea ønsker med denne publikation at sætte større fokus på historicismens bygninger. Historismens bygninger er kendetegnet ved en genoptagning af tidligere stilarter, og er ofte blevet karakteriseret som pastiche, hvilket har været medvirkende til, at historicismen efter det moderne gennembrud har været lidt overset og arkitektonisk ringeagtet. Historicistisk arkitektur levede nemlig på ingen måde op til de moderne arkitekters ideal om en selvstændig og nyskabende arkitektur båret af lys og rum med klare, rene linier og ensartede monokrome overflader. Ligesom man ved historicismens fødsel følte glæde og begejstring ved at genoptage de gamle håndværkstraditioner og deres detaljerigdom efter en periode med rendyrket klassicisme, så glædes vi i dag efter mange år med modernismens strenge og kølige bygninger, ved at genopdage historicismens arkitektoniske og dekorative mangfoldighed i materialer, overflader og farver. Søetatens Pigeskole er et bygningsværk der imponerer, og kun de færreste forlader bygningen uden at blive henført af arkitekturen. I bogen her løfter vi samtidig sløret for det liv, som gennem 150 år har genlydt i bygningen. Realea A/S 5

6

7 Søetatens Pigeskole Naar man passerer igjennem Nyboder støder man paa en ny Bygning, der paa en meget paatrængende Maade vidner om, at god Smag i Bygningsstil eller overhoved Stil i Bygninger af vore fleste Bygmestre og offentlige Autoriteter ikke anses for nogen Fornødenhed. Det er Søetatens nye Pigeskole, hvis forunderlig flade, skaldede Ydre synes at maatte støde ethvert usvækket Øie, og som kun daarlig raader Bod paa sine raae graae Mures complette Charakterløshed og Tomhed. Modsatte side: Motiv fra hovedtrapperummet. Sådan var datidens dom over den nye pigeskole, som Søetaten havde ladet opføre i Nyboder. I hvert fald i Fædrelandet, der d. 2. september 1859 bragte ovenstående kommentar på baggrund af skolens indvielse d. 18. august. Pressens hårde ord til trods var arkitekten bag bygningen, Bernhard Seidelin, faktisk anerkendt for sit virke bl.a. blev hans nok kendteste værk, rådhuset i Helsingør, kaldt en sand prydelse. Det har næppe glædet Bernhard Seidelin, at pigeskolen fik så hård en dom. Han blev da heller ikke ret gammel, lægesønnen fra Roskilde, der var født i Efter måneders sygdom døde han i København i 1863 i en alder af blot 43 år. Det var nok ikke pga. pigeskolens kritik ifølge familien skulle en ulykkelig kærlighed have gjort ham tungsindig. Han blev aldrig gift, og han blev betegnet som en særling. Men han nåede alligevel at sætte sig nogle markante spor i dansk bygningskultur bl.a. med skolen i Nyboder. Skolens indretning Fra 1700-tallet havde der været skoler, hvor også Søetatens mandskabs pigebørn kunne gå, men i midten af 1850 erne måtte skolerne gøre opmærksom på, at de kun kunne give den allertarveligste undervisning. Derfor besluttede Marineministeriet, som Søetaten sorterede under, at der skulle opføres en ny skole til døtrene af flådens mandskab, håndværkere og arbejdere. Der skulle være Adgang til Oplærelse i anden nyttig Huusgjerning, som Vadsk, Strygning og Kogning. 7

8 » Johannes Henrik Bernhard Seidelin blev født i 1820 i Helsingør som søn af overlæge ved Skt. Hans Hospital Johannes Henrik Seidelin og Johanne Marie Petersen. Han startede i murerlære og kom i 1840 på Kunstakademiet i København, hvor han modtog den såkaldt lille sølvmedalje i 1846 og store sølvmedalje i Han deltog også i konkurrence om guldmedalje i 1851, 1853 og 1855, men opnåede den ikke. Et led i (ud)dannelsen var også en række rejser og udlandsophold, men han boede i sit voksne liv i det centrale København. Hans virke spænder bredt fra villaer til herregårde, fra produktionsbygninger til offentlige bygninger, og det omfatter også restaureringsprojekter. Han har i 1850 erne f.eks. restaureret Amagertorv 6 i København og opført Albani Bryggerierne i Odense og Helsingør Rådhus. Ikke kun Danmark interesserede Seidelin; han bevægede sig også uden for landets grænser med projektforslag til så forskellige steder som Sverige og Dansk Vestindien. Han har også tegnet projekter til gravmonumenter, lysekroner og standure, for som mange af tidens arkitekter arbejdede han nemlig i både stor og lille skala både i bygning og i interiør. Af det omfattende tegningsmateriale, der er bevaret fra Seidelins hånd, fremgår det også, at han beskæftigede sig med haveanlæg. «Commissionen for Søetatens Pigeskole, der var udpeget af Marineministeriet, var sammen med Nyboders kommandant ansvarlig for undervisning, ansættelse af personale, lokaleforhold osv. Der blev gjort forskellige tilløb til byggeriet, der endte med, at Bernhard Seidelin blev valgt til opgaven. I 1856 begyndte Seidelin at arbejde med skitser til skolebygningen. Flere forslag til trods har skolen fra begyndelsen været tænkt i to etager med en Lege Plads foran og en gård bagved og disponeret omkring en aula det var atypisk for tiden, hvor andre skoler blev indrettet med klasseværelser langs en midterkorridor. I aulaen, der på nogle af de ældste tegninger kaldes Hallen, kunne pigerne opholde sig mellem timerne. Uden om aulaen lå klasseværelserne, og i den bageste del af skolen var der otte lejligheder, for otte af de ti lærere boede fast på skolen halvdelen af dem var lærerinder. Der var indrettet fire boliger til gifte og fire til ugifte lærere. Boligerne havde to eller tre værelser og et lille køkken. På loftet var der otte pige- og pulterkamre. Skolens faciliteter var for tiden ganske moderne med et avanceret varmeanlæg og håndvaske, 8

9 Originale plantegninger. Stueetagen nederst, 1. sal øverst, nord nedad. Omkring aulaen lå skolestuerne, mens lærerboligerne fandtes i bygningens bageste del. men det forhindrede ikke, at der også var kritik af de praktiske forhold på skolen både under og efter opførelsen. Lærerne klagede bl.a. over, at lejlighederne var for ringe de var for små, og havde ikke den Hyggelighed, som bør findes, bl.a. fordi arkitekten havde valgt skifervindueskarme i stedet for karme af træ. Lærerboligernes trælofter blev ikke anset for passende de burde være gipsede (pudsede), og der burde også være skodder for vinduerne i stueetagen, så enhver ikke bare kunne kigge ind. Det var ikke kun egne lejligheder, lærerne klagede over. De fandt også forholdene i pigekamrene for dårlige, da flere af dem hverken var beklædte eller havde kakkelovn og derfor ville være for kolde om vinteren. Nogle af klagerne blev imødekommet med det samme af Marineministeriet, der har ladet foretage saadanne Forandringer ved Tegningerne til bemeldte Skolebygning, som efter Omstændighederne kunne udføres, uden at tabe 9

10 Hovedøiemedet, at tilvejebringe hensigtsmæssige Skolelocaler for Pigebørnene, af Sigte. Fædrelandet skrev ikke kun om arkitekturen, men også om de praktiske forhold, f.eks. at gulvene var utætte, og at Seidelin sindrig har indrettet Lofterne saaledes, at Gulvvask i øverste etage giver Regnbad i nederste. Der var for lidt plads i skolegården, og luften i aulaen var for dårlig: ved forskjellige skadelige Indretninger er denne Centralhal blevet til et Infectionsrum for hele bygningen. Lugtgenerne kom også fra latrinerne, der var indrettet under hovedtrappen: Her er indrettet et Privet, med 8 Aabninger i Sædet, uden Skille- Originaltegning: tværsnit med det for tiden moderne varmeanlæg. Tegningen viser de to oprindelige hovedtrapper på hver sin side af indgangspartiet. 10

11 rum, saa at Børnene derved tvinges ind i en practisk Socialisme, der, mildest talt, er meget upassende. Da dette Privet benyttes af omtrent 450 børn, er det, uagtet et deri opstillet Zinkrør, opfyldt med en utaalelig Stank, som derfra trænger udenfor og, ved Luftstrømmen udenfra, ledes ind i Centralhallen, hvor den blander sig med Børnenes Uddunstninger, Lugten af Smørrebrød og Støv. Alvoren omkring de dårlige forhold blev understreget ved at nævne den nylige koleraepidemi i København, hvor man skulle undgå Sammenpakning af Mennesker i smaa, slet udluftede Localer. Også lærerboligernes trange kår fik en bemærkning med på vejen: de sidste neppe beboelige af Familier, hvis Medlemmer eller Tjenestepige ere ubetydelig over Middelstørrelse. De samme forhold og flere endnu påpegede skolen også selv efter indvielsen, og Marineministeriet anmodede i oktober 1859 Nyboders kommandant om at udføre de mest påtrængende arbejder. Der blev bl.a. bygget murede latriner i gården, men manglerne i lærerboligerne med gipsede lofter og maling af vægge måtte vente. Pigeskolen i Nyboder blev trods alt indviet med musik og med flag, der var udlånt fra orlogsværftet.» I midten af 1800-tallet var København under forandring. I 1853 havde den store koleraepidemi hærget efter sigende startet i Nyboder. Voldene blev sløjfet i 1850 erne, så byen kunne udvides, og især i de nye brokvarterer blev der opført mange og trange lejekaserner til folk, der søgte fra landet til byerne for at få arbejde i den nye industri. Det var også tiden for enevældens ophævelse og grundlovens indførelse, og der var tekniske landvindinger som jernbane, telegraf, gasforsyning og kommunalt trykvand. I kunstens verden var bl.a. malerne Wilhelm Marstrand og Constantin Hansen og billedhuggeren Thorvaldsen aktive, musikken kunne være af Hartmann og Niels W. Gade, og Grundtvig og H.C. Andersen var nogle af litteraturens fremmeste stemmer. Det var også i den periode, at de sønderjyske krige foregik og var med til at styrke den nationale selvforståelse. Dette var en del af tiden og ånden, pigeskolen blev opført i. «11

12 Motiver fra Nyboder med de karakteristiske dobbeltlænger i lige rækker, de gule mure og røde tage. Nyboder området Det var Christian IV, der grundlagde Nyboder som boder, lejeboliger, til Søetatens faste mandskab. Nyboder blev anlagt som en del af det såkaldte Ny København, der opstod omkring 1630 med en udvidelse af det gamle Københavns grænser. Her blev kongens Nye Bådsmandsboder anlagt de gamle lå på Gammelholm. Nyboder var en hel lille by i stringent, disciplineret orden snarere en selvstændig verden knyttet til flåden end en del af hovedstaden. De første længer blev opført i blev der bygget nye længer mod nord, denne gang i to etager og ikke blot højere, men også dybere end de oprindelige. Det var arkitekten Philip de Lange, der stod for dette byggeri, mens arkitekten C.F. Harsdorff i erne fortsatte udvidelsen mod nord og også erstattede nogle af de oprindelige længer med nye. Områdets karakter med dobbeltlænger med haver eller gårde imellem og brede, lige gader blev dog bibeholdt. I 1850 erne flyttede flåden til Holmen. Nyboders længer var da i meget dårlig stand. Arkitekten Ferdinand Meldahl kaldte dem for nogle usle barakker og udarbejdede i erne flere byplanprojekter for Københavns udvidelse uden for voldene, hvor Nyboder skulle rives ned til fordel for høje karrébebyggelser. Ikke alt blev 12

13 dog fjernet, men på nær en enkelt overlevende længe i Sankt Pauls Gade var de oprindelige længer alle revet ned i sidste halvdel af 1800-tallet, mens længerne fra de følgende århundreder fortsat eksisterede. Nedrivningerne gav bl.a. plads til Sankt Pauls Kirke fra , en række nye længer i karréerne mellem Olfert Fischers Gade og Haregade, i dag kaldet de Grå Længer eller Grå Stokke fra og til Søetatens Pigeskole. Skolens to langsgående fløje med aulaen imellem kan ses som en parafrase over de dobbelte Nyboder-længer med en gård eller have imellem, som lå på det sted, hvor skolen blev bygget. I Borgergade blev nogle karréer solgt fra til private, og der blev bygget store boligejendomme i fem etager. De blev pudset og diskret ornamenteret i senklassicistisk stil og havde altså trods samtidigheden et ganske anderledes udtryk end pigeskolen og de Grå Stokke i gule teglsten med murede detaljer. Så sent som i 1930 var der nye planer for Nyboders nedrivning. Johannes V. Jensen støttede planerne og udtalte om Nyboder: Hvad skåner Kortene viser situationen i Nyboder i hhv. midten af tallet før de store frasalg af grunde og i 1901, hvor planen viser forslag til afgivelse og dermed nedrivning af bydelen nord og øst for pigeskolen. I den overlevende Nyboder-plan er der reminiscenser af den oprindelige renæssancebyplan med radialgader strålende ud fra et centrum; det kan ses i matrikelskel, karréformer og et enkelt skråt gadeforløb, Gammelvagt, der er en rest af Adelgades oprindelige forløb. 13

14 Originaltegning af hovedfacaden. man de sure, gamle, ubeboelige huse for?, og han fortsatte med at sige, at man burde rive resten af Christian IV s slaveby ned! Saneringstankerne gik i sig selv igen, og længerne eksisterer fortsat med tidens skiftende ændringer. De har f.eks. ikke altid været gule, som de er i dag de var oprindeligt hvide med rødmalede døre og vinduer. Undersøgelser på nogle af dem har også påvist, at de vandrette fuger har været opstregede med en lys grå farve. Området lige omkring pigeskolen var og er således præget af bygninger i forskellig skala og med forskelligt udtryk. Men det passer alligevel 14

15 på en måde sammen, for skolens lange, ensartede facader har ligesom de gamle gule længer og de nyere grå en fast rytme i inddelingen af facaderne og i vinduernes placering. Det gør gaderummene harmoniske, selv om bygningerne er forskellige. Mod Borgergade er skolen trukket tilbage på grunden, så der opstår en forgård, Lege Pladsen, der er omgivet af en mur. Det giver bygningen en grad af monumentalitet og utilnærmelighed, der samtidig vækker til nysgerrighed: hvad sker der mon derinde? Originaltegning af bagfacaden mod vest med trappetårne og ventilationstårn. 15

16

17 Bygningen Når man træder gennem hovedporten mod Borgergade, får man den fornemste ankomst. Fra forgården præsenterer bygningen sig ganske stateligt. Facaden rejser sig markant og udstråler ro og soliditet pga. de store murflader, den regelmæssige facadeinddeling og det fremskudte midterparti, der desuden er markeret med en trekantfronton alt er strengt symmetrisk. På de oprindelige tegninger er porten placeret præcis midt for hoveddøren og har på den måde understreget symmetrien yderligere. Der har tidligere også været en portåbning mod Gernersgade bag bygningen, men den er i dag muret til. Mod Haregade skærmede et plankeværk mod gaden. I hjørnet ved Borgergade og Gernersgade lå en portnerbolig. Det var formodentlig her, den første portner, Hans Hansen, skulle bo med sin familie. Forholdene var dog ikke særlig gode og var blandt de problemer, som skolen påpegede til Marineministeriet umiddelbart efter indvielsen. Portnerboligen blev simpelt hen anset for at være uegnet som bolig pga. mørke og fugt, så portnerfamilien blev flyttet til et andet sted, og portnerboligen skulle herefter blot bruges til opbevaring og hensættelse af diverse materialer. I et brev fra Marineministeriet i juli 1859 fremgår det, at portneren kunne bo foreløbigt i pigeskolebygningen, og at han, mens han boede der, havde fri brændsel fra skolens forråd. En del af hans løn var i øvrigt fri bolig. Både skolen, portnerboligen og muren er opført af gule teglsten, og denne fælles brug af materiale giver bebyggelsen et stærkt helhedspræg. Hovedbygningens facader er hele vejen rundt rigt bearbejdet de er opdelt i felter omkring vinduerne med liséner, gesimser og friser. Friserne er mindre og tættere i underetagen. I overetagen er de større og af murede rundbuer. Både hoveddør og vinduer afsluttes af rundbuer og har indfatninger i formsten, ligesom der er anvendt formsten i kordongesimsen, i overgangen mellem sokkel og mur og under sålbænkene af skifer. Både taggesimsen og trekantfrontonens gesimser består af flere led ligeledes med formsten. Modsatte side: Hovedbygningen set fra Borgergade gennem portåbningen. 17

18 I midten af trekantfrontonen sidder i dag et rundt vindue af støbejern; på én af de gamle tegninger af bygningen er der et ur i stedet for et vindue, og i kilderne er det nævnt, at uret er købt hos urmager Petersens enke for 21 rigsdaler så et ur har der nok været, så pigerne kunne holde øje med tiden. Skolens bageste del, facaden mod vest, vendte ud mod en gård, hvor der var en række brændeskure og et vaskehus. Facaden var domineret af to trappetårne og et højt, slankt ventilationstårn med en vindfløj i toppen. Varmen fra det sindrige varmesystem skulle jo ud et sted, og hvorfor ikke sørge standsmæssigt for det! Facaden fik de samme dekorative elementer som de øvrige facader, og herudover blev der indmuret seks relieffer, kopier af nogle af billedhuggeren Thorvaldsens arbejder: øverst i trappetårnene medaljonerne Årstiderne fra 1836 med Barndom forår, Ungdom sommer, Manddom efterår og Alderdom vinter og i felterne over dørene, dørstykkerne, Amor kærtegner hunden og Amor virker et net. Det var almindeligt på den tid at bruge sådanne kopier, men Seidelin har måske haft en særlig interesse for det: han var nemlig involveret i arbejdet med opførelsen af Thorvaldsens museum i 1840 rne. Livet på skolen Pigebørnene i den nye skole skulle lære nyttigt håndarbejde, og de har også haft mere boglige fag. Fra 1861 havde de også gymnastik. På nogle af de ældste skitser kan man se, at klasseværelserne kaldes systue, spindestue og læsestue. Der var også drengeskoler i Nyboder på den tid, og selv om der også for drengene var timer i praktiske fag som skomageri og drejeri, så var der mere vægt på de boglige færdigheder her. Pigeskolen fik dog ved kongelig bevilling et beløb til rådighed til indkøb af bøger, skrivematerialer m.m. Pigeskolen var beregnet til 450 piger i alderen 6-14 år. Der må have været et sandt leben i aulaen imellem timerne det rum, som Fædrelandet nedsættende havde kaldt et Dandselocale med Aftrædelsesværelser. Men mon ikke pigerne har nydt det smukke rum, der så afgjort er bygningens hovedrum. Trods tidens kritik må rummet med sit væld af bygningsdetaljer og sin himmelstræbende højde have vækket til begejstring. Aulaen er dobbelthøj og fornemt udstyret med gallerigang på 1. sal og tagkonstruktion i udskåret træ. Det har sandsynligvis været håndværkere fra orlogsværftet, der har udført de detaljerede snedkerarbejder med blad- og blomsterdekorationer og rette og slyngede bånd. Det ses både på gallerigangens træværk, i tagværket og i dørene, der fører til rummene omkring aulaen. 18

19 Murværket er ligesom udenfor inddelt i felter af en række pilastre og afsluttes med murede buefriser. Aulaens vægge har dermed et tydeligt slægtskab med ydermurene og er en slags indvendigt uderum. Oprindeligt var væggene i aulaen i blank mur med mønstermuring af sten i gule og grå nuancer. Væggene har i dag fået en overfladebehandling og er hvide. Hvornår det er sket, vides ikke, men på fotografier fra 1930 rne er murene stadig blanke. Over nogle af dørene i aulaen er der relieffer af Thorvaldsen lige som på de to trappetårne. Flere af reliefferne går igen, f.eks. ses Årstiderne igen i stueetagen sammen med to relieffer Kristus velsigner børnene og Marie med Jesusbarnet og Johannes, begge fra På 1. sal er det oftest relieffer med små engle, Tre syngende engle og Tre spillende engle fra Bygningens materialer og udsmykning er typisk for historicismen. Stilretningen er kendetegnet ved en forkærlighed for historiske referencer, hvor bygningsdele og detaljer har inspiration i f.eks. middelalderens eller renæssancens formsprog ikke som tro kopier, men tolket og sammensat frit; enten helt konsekvent, så en bygning f.eks. var rent nygotisk, eller med stiltræk fra flere perioder i én og samme bygning. Det kunne være udsmykninger fra nordisk mytologi og vikingetid, middelalderornamentik som spidsbuer, masværk og rosetter eller renæssancedetaljer som rundbuefriser. Referencerne blev også dyrket i valget af materialer, og der blev bygget gedigent med fokus på godt håndværk og gode, velkendte materialer som træ og mursten. Øverst: Originaltegning af dør med dørstykke med relief af Thorvaldsen. Nederst: En dør i dag. Aulaen med det oprindelige blanke murværk med mønstermuring. 19

20 Originaltegning: Længdesnit igennem vestibule, aula og ventilationstårn. Over dørene i aulaen findes en række relieffer af Thorvaldsen. 1833, der er anvendt. Reliefferne findes både mod aulaen og inde i nogle af rummene. Thorvaldsens relieffer er et klassicistisk indslag i skolens formsprog, der ellers er præget af stiltræk fra middelalder og renæssance. I den vestlige ende af aulaen er der på begge etager en halvcirkulær niche. Her var der en drikkekumme, som pigerne kunne bruge. Rummene omkring aulaen var som nævnt skolestuer; 4 på hver etage. Lærerboligerne havde adgang direkte til aulaen, men lå ellers mest i den bageste del af bygningen. Lærerne brugte trappetårnene som adgang til deres boliger. I den anden ende af bygningen den mod Borgergade var der på 1. sal udover skolestuerne et Inspections-Værelse, mens det var her, man i stueetagen kom ind via hoveddøren til indgangen eller vestibulen, som Seidelin kaldte den på nogle af de gamle tegninger. Vestibulen er også et meget karakteristisk rum ikke bare visuelt. Rummets tre murede hvælv giver nemlig ikke kun arkitektoniske, men også 20

21 akustiske oplevelser afhængigt af, hvor i rummet man står. Også her er væggene inddelt i rundbuede, mønstermurede felter af grå og gule teglsten som i aulaen. Fra vestibulen har man adgang til aulaen via en stor, tofløjet trædør. Den har udskæringer som de øvrige døre med blomster og ranker. Forskellen mellem vestibulens forholdsvis snævre og lave rum og aulaen forstærker indtrykket af aulaens storladne åbenhed. På hver side af vestibulen kunne man oprindeligt gå ovenpå via to hovedtrapper eller nedenunder til en lille kælder, hvor varmeanlægget lå. I dag er der kun én trappe bevaret, den søndre. Hvornår den nordre er fjernet, vides ikke. Også i trapperummet er og var der arkitektoniske oplevelser. Rummets højde virker overvældende, fordi rummet ikke er hverken særlig bredt eller dybt. Igen består væggene af mønstermurværk i grå og gule sten mellem en række pilastre, og der er herudover forskellige friser og flere kopier af Thorvaldsen-relieffer. Loftet har synlige, profilerede bjælker med brædder ovenpå, og er i dag det mest oprindeli- Originaltegning: Tværsnit igennem skolestuer og aula. I nichen i stueetagen ses en drikkekumme. Snittet viser bygningens tre parallelle tage. 21

22 Øverst til venstre: Thorvaldsens relief Dagen fra Øverst til højre: Det gotiske motiv firpasset fra trappens balusterværk. Nederst til venstre: Detalje af rundbuefrise på 1. sal i aulaen. Nederst til højre: Træudskæring fra tagkonstruktion. 22

23 » Bernhard Seidelins virke som arkitekt er tydeligt præget af tidens foretrukne udtryk i arkitekturen: historicismen. Han har da også haft det bedste udgangspunkt, da han i løbet af uddannelsen var elev af arkitekterne G.F. Hetsch og Gottlieb Bindesbøll, der var tidens toneangivende arkitekter. Her studerede også J.D. Herholdt, der ligesom Hetsch og Bindesbøll er gået over i arkitekturhistorien som kendte og vigtige eksponenter for tidens arkitektur. Til forskel fra klassicismens karakteristiske pudsede facader ønskede man at tydeliggøre materialerne og deres egenskaber, og der opstod en forkærlighed for bygninger opført i blank mur, dvs. i teglsten uden overfladebehandling. Det gav plads til en stor rigdom i murværket med brug af formsten og mønstermuring. Håndværk og stiltræk var idealer fra svundne tider både fra Danmarks egen fortid og med inspiration fra udlandet, som på Thorvaldsens Museum, der blev indviet i 1848, og som Seidelin havde deltaget i arbejdet med at opføre; her stammer inspirationen fra den antikke arkitektur i Ægypten og Rom. Nye stilretninger opstår af mange grunde, f.eks. som en reaktion på den foregående periodes arkitektur og som et produkt af den generelle samfundsudvikling. I 1800-tallet vandt tanken om nationalstaten frem bl.a. på baggrund af oplysningstidens samfundsidéer og den franske revolution, og det blev derfor anset som vigtigt at understrege en særlig national karakter. Dette udviklede sig tydeligere frem til tiden omkring 1900, hvor man taler om nationalromantikken som en stilretning. Alle disse strømninger ses i Bernhard Seidelins forskellige bygninger. Rådhuset i Helsingør blev meget konsekvent opført som en middelalderbygning med genanvendelse af gamle munkesten og flittig brug af gotiske stilelementer som trappegavl, pinakler og ribbehvælv. Gadefacaden var asymmetrisk og dermed anderledes end tidens andre typiske middelalderpasticher, der var symmetriske. Også i Albani Bryggeriet indgår gotiske elementer som trappegavle samt rundbuemotivet, der findes i både den romanske periode og i renæssancen. «Rådhuset i Helsingør. 23

24 Vestibule med kik til aula. ge rum i bygningen. Trappen har trin af granit og balusterværk med det gotiske motiv firpasset. Balustrene er støbte og ikke hugget i sandsten, som man kunne tro. Forskellige typer cement var det nye byggemateriale på den tid, og man brugte det bl.a. til at gengive former og bygningsdetaljer, som tidligere tider havde skabt i sandsten. På trappens mægler har der ifølge tegningerne stået en kandelaber eller en statue; i dag er de afsluttet af en stenkugle med en diameter på knap 13 cm. Det antyder, at der kan være tale om 2½ punds-kanonkugler, som blev anvendt frem til 1600-tallet. Dem har der ligget mange af på Holmen, og man har måske taget nogle stykker til udsmykning på trappen. Det var under den ene trappe, at de oprindelige, udskældte latriner lå. Modsatte side: Originaltegning: Snit i trapperum. I 1866 blev skoleordningen for orlogsværftets ansatte ophævet som en del af en ændring af mandskabets løn skolegang havde tidligere været gratis for deres børn som en del af lønnen. De børn, der allerede gik i Nyboders skoler, kunne fortsætte, mens nye børn blev henvist til kommunens skoler. Søetatens Pigeskole blev nedlagt i 1869 og nåede kun at eksistere i ti år. Den kom ikke til at stå tom, men i stedet for de spæde pigestemmer skulle murene nu lytte til en helt anden røst! 24

25 25

26

27 Søofficersskolen Som en moderne Jomsborg midt i Orlogsflådens Lilleputby, Nyboder, ligger Kadetskolen. Det er ikke nogen imponerende Bygning, hverken hvad Stil eller Størrelse angår. Til gengæld er der næppe noget sted, der giver større Ærefrygt og hemmelig Gysen end Kadetskolen opvækker hos de usalige Sømandsaspiranter, der første Gang glider ind af Hjørnedøren ud til Borgergade for at gennemgaa Adgangseksamens Ildprøve. I 1869 blev den tidligere pigeskole indtaget af en ganske anden flok elever, da den blev omdannet til Søofficersskole. Og som citaterne her afslører, så var det stadig ikke ligefrem beundring for arkitekturen i det gule Hus med de omgivende høje, tavse og grimme Mure, der blev givet udtryk for her fra en af skolens tidligere elever, Walter Christmas, der i sine erindringer har skrevet om livet på skolen, hvor han indtrådte som kadetaspirant i Nyboder området I pigeskolens tid har skolen måske haft en større naturlig sammenhæng med Nyboder det var trods alt familiernes egne børn, der gik der. I tiden som Søofficersskole så omverdenen lidt anderledes på stedet. Selv om skolen hørte under Søetaten, så hørte den alligevel ikke rigtig til, for mange af kadetterne kom jo udefra og fra bedre stillede kår fra borgerskab og adel skolen blev da også i den særlige Nyboder-jargon, der herskede, kaldt Snobbeakademiet! Flere af eleverne på skolen boede dog i perioder i Nyboder, fordi det var almindeligt at udleje værelser til de kadetter, der ikke boede fast på skolen. Nyboders beboere i hvert fald den yngre del af dem havde deres helt eget syn på skolen: På den modsatte side af Haregade er en række kastanietræer, bag træerne en mur, og bag denne mur ligger Søofficersskolen eller, som den almindeligvis kaldes, Kadetskolen. Den hører ikke med til Nyboder, ikke sådan da. Den er helt anderledes, med sine tre etager og grågule mure, og så de vinduer. De er næsten dobbelt så høje som vinduerne i Nyboder, og så med en mængde små ruder i. Den tror selv, at den er så fornem med de vinduer! Modstående side: Hovedtrapperummet set mod vest. 27

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER HISTORIEN Op igennem attenhundredetallet gennemgik området endnu en række ændringer, idet Marineministeriet begyndte at sælge ud

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER HISTORIEN Nyboder er et af Københavns mest historiske kvarterer. Den lille rækkehusby, der siden anlæggelsen helt tilbage i 1631,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Roms fontæner og pinjer

Roms fontæner og pinjer Roms fontæner og pinjer På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille to forskellige musikværker.

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Den gyldne sten.indd 3

Den gyldne sten.indd 3 Ole Bering Den gyldne sten Lohses Forlag Den gyldne sten.indd 3 Ole Bering Den gyldne sten Lohses Forlag, 2005 Korskærvej 25, 7000 Fredericia Omslagstegning: Caroline O Neal Tilrettelægning: Thomas B.

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere